v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / /"

Transkript

1 ^-'T - For en tid siden ble en av Oslotypo,^afenes fremste tillitsmenn, Wigaaré, axr-^sterio Saratidig ok politiet 3 mann fra forksjellige a^.;qelinger Fritt Folks y dov s^ rvrbeiderbladetsj ttykkerio abotas,1entf ^, - E13-efsens tenasatsfabrikk i Stokke har i lengere tid fabrikert, hylser til tennsatser til tysker-.e tyskerne via 31ektrisk Buereau,Oslo«Fpv å kamvflere produksjonen ble hylsene fakturert so- *^lampenipler«forleden dag satte éabx>t^risie en stopper for produksjonene De "trengte iijn'i fabrikken og fjernet en vikig maskindel sctii ikke ka kan erstattes så lange dat &T '".i-ig. j J-5/12 ble det fors&vd en P:u?otar -aandling milt firmaet Gustav Thrane Stoen» I de siste dager a/ 1944 har Oslo jg omlanaet tiat*^ en rekke flyangrep^ som kulmi lerte ^.ac' angrepet mot tyskernes og gestapos kvarte.i*er omkr.lng Victoria Terrasse = Desverr3 krevde ogsl angrepet mange norske sivile raenneskelivo Aftenpostei^ skrivers^ Den gruscnste hendelsen under > ale flyangrepet var bombeirefferen på trikken ovenfor imdergrunnsstasj^nen» Det var en ekstratrikk fra Frogner til pstbanen og den var praktisk talt full» Trikker! var kommet for j G]itnegården da angrepet begyndteo" Det er verd å legge merke tiij^ at trikken kjørte cg pa&3asjernde ODpholdte seg inne på trikken oiidar angrepet. Mr der det blitt tillatt å fortsette trafikken.inn.rnforbyområ.<^et etter at faresignalet er gått? Nei, det er framleis farbudt? Sigii cie-t vgr ikke gitt noe faresignal;^ og folk søkte derfor ingen dekning» Den grusomste hendelsen under flyangrepet kunne derfor være ungått, hvis tyskerne hadde sendt signal. Hvor jnange tyskere som ble drept og såret er enda ikk^ kjendt, men det var sv^ trafikk iil",. A^ere.sykehus av tyske Røde-Kors-biler. VT ØNSKER ALLE V^RS LSSERE ETT R I'K TIG GODT A R. f ' ' v'a R.'T 'L A, N Do Onsdag 3/ ~ 4.årg.?-yii^il iliisen fra Kjemiaefrontens ll\. else = "l året'swn'er gatt^har den norske l^scui^front tatt på seg større oppgaver os' ^/unnet s t "re B,ei'c-^ erm noe.i gang tidligere, både i den Pivile og dan milj ii^^rc kam_3.> Detta har bare vært mu3ig foi :i det er bljtt vise et samhold 5 en disiplin og en crfervilje som aldri før under krigeno Hjemmefronts i og fojkev er et' Hjemmefrontens lede "'se reiter e-^ varn takk c-i-i alle kanter for denn- aansatsc Den iu v \o?tet tunge ofreo Med smerte, men også i & - oi og dyp takknemlighet minnes vi dem som' h^j i :itt -Tiv x kampen» Vi sender samtidig vår ls( n og takk t,i.l de^i som ofret frihet og helse i kam"-n i Ci d-^i fe LieD B3k=. Deres eksempel skal mane OSP ti å :"" re _ampen v/^dere 1 den semne UKnelige og. ttllitsj ill and- Eve-^ mena skal vite at hans ^idemann i re' ^e^^ v-^.^' "^.^-eu svix-^.- Ute som hjemme har "1944 bragt avt^ik:.^-'*'^rde s3ii'eo 13-5 vio bringe avgjørel-en og'seir3aa Ven det vye året vil også stikle større krav ti.l ose ^ /;._ må sluti-q våre rekkero Hver k\n_nne og hver manriy våpenliøs edler vennet 5 må gjør-a sm plij.t _f UJJ-t ut^-''''---_ er fory^spe^ om at det noi^.qke fojjr j. enighet og."^å vil bes^a^dcnre prøven og at det vil bevare den samne demokralisi^.e disiplin som h^^r vårt. vår styrke^ i kampen, når vi legger våpnene ned og tar fatt på gjenreisnj egen a^' et herjet og utarmetj men fritt og folkestyrt lande Sajntlige biskoper og prester på LillegLammer er na forvist til Helgøya a For enkelte av dem blir det det (ffemte forvisningssted- De må selv sørge for a finne passende oppholdssted på den lille øye» Årsaken til den nye.fo-rvisning er formodentlig at Lillehammer mer og mer er blitt et militært sentrumo Det forlyder at general Rendulic vil opprette stabskvarter på Lillehamoier Turisthotell. Tyskerne rekvirerer desuten alt hva de kan komme over av husgeråd-.i byen»

2 Nvh...tane. Tyskernes offensiv» I vest er holt. '^ stanset opp Men de intense kampene foretatte uavbrut-t i hele Cyttårshelfen i amerikanernes favør. I de fire siste døgn har tyskerne ikke hatt noe framgang og amerikanerne har tatt tilbake en rekke steder,derblandt Rochefort,men situasjonen er forholdsvis stabil i nordflanken av offensivkilton, har kampen^ Vcert særdeles harde.i det sydlige avsnittet,omkring Bastogne. /imerikanerne står nå 3 km fra St.Hubart etter å ha rykket fram 9'^- km over en 19 km bred front, syd for Bastogne har amerik, ^^ tt 11 km frpjn østover fra LiGramonte og ha.r ^--tvidet sin korridor. De st r nå 8 km øst for Jt^as-oogne og 5 km.- nord fn- byen og nærmer se^ knutepunktet, Rouffalaize. Tyskerne mistet i dette avsnittet igår 67 J^anks. Lenger øst er Pattons tropper gått over elva Sauer over cn bred front og mellom Dikirch og Schternach erobret tilbake en hel del lajndsbyer,yøg-,- f^^ Schternach er de / rykket 2^- km inn på tysk område i Luxembourg har Fatton på en uke tatt over 6ooo fanger.man hadde ventet at Rundétedt vilde ha benyttet det tåkete vær som rådde like før helgen til å omgruppere sin tropper for et nytt forsøk på å ta Liege m en hittil foreligger ingen rapporter o slike bevegelser. Tyskernes offensiv er idet hele tatt ^.eget mager, bortsett fra at det har lykkcs dem I bremse de alliertes fr uagang, På 14 dager L^t ajnerikanerne tatt tilbcike over 1/3 del av eet areal tyskerne hadde erobret. Tyskerne har mistet over lloo fly,herav 523 siste uke,tesener av motorkjøretøyer,4-500 tanks og 2oooo mann i fanger* LeÆtkrigen. Ee allierte hadde i siste uke 28ooo oppflyinger, eller 4ooo pr. dag. I alt 3oo fly gikk tapt.all. :iy h^r vært over Tyskland uavbruttt i hele elgen. Lørdag var det 195o fly, herav lå5o tunge nbere over Manheiin,Kasel og Keiser lau tern. Nyttsaften var 13oo bombefly med 7QO jagere over syn- 3tis':e oljefabrikker i Hamb^rrg, Harburg, Mies-, '^, u^^-thavna i Hamburg, r anger tomter i Ruhr, 6 bruer o^/er RilnWi og k^oramuniitasjcnsmål i Mans ter ' Osnabruck -g Rheydt, :...f^ var over Køln og Hanover, og utførte videre et stor angrep mot Solingen. Om Bombeangrepet mot Oslo heter det..ra London at Mosquitofly kom i 2 bølger mot Victoria Terrasse. ' Den første sveit kastet ned flere 250 og 500 kg.s bomber,mens den andre sveit vendte tilbake med bombelasten da røyken lå tett over området så målet ikke kunne sees. Mandag var Sec bombere og like mange jagere ^ver Vest-TysKlsiid, hvox" oppm.4.rsjomr-^der o^^ veiknutepunkter ble angrepet, Lortmund-Ems-kain^l n ble angrepet for 4.gang av'il'if. Tyskern. joigermot&tand var den tiraftigste siden invasjons.^n 125 av dem ble skutt ned» Nyttårsaften ble fiendtlige farvann minelagt og 2 si-^ip satt i brand utenfor "^lekkefjord og et i Skag er ak.- Østfronten; Kampene om den vakre Bbdapest raser med en intensitet som man ikke rar sett maken til på >5Stfronten siden Stalingradslaget og ødeleggelsene er forferdelige. Tyskere har gjort hvert hus til en festning og kampene foreg-^r fra etage til etage, fra rom til rom. 2 sovjetp-^rlaraentærer som nærmet seg de tyske stillinger med hvitt fla_^g for å tilby ærefull overgivelse ble skutt ned. Fele bydelen Buda på vestsiden av Donau, er på russernes i ender 5 og i Pest haj* MalinJvskis st^o-ker blandt annet tatt den største,;;ernbanestasjonen som ligger 8 km fra sentrum^. Rueserne har de siste dagene r'att over Sooo fanger drepte ligger igjen i gatene. I Slovakia N for Donau fortsetter Malonovski sin fresmgang. Tolbukins Fortropper stir bare 4o km fra denøsterriske grense. Fra Debrecen meldes at den provisoriske ungarkse regjering har erklæi^t Tyskland krig'. - Titos styrker drivee tyskerne tilbiake gjennom dey vestlige Jugoslavia,og hele Montenegro er befridd. Fra Moskca ^ueld meldes at 14 rumenske divisjoner kjmeper sammen med russerne, samtidig som bulgarars^e kjesiés^r side om side med Titos styrker» - Østen. Jci.p. Scjnledd tap på L-yta er ialt mainn; - I Burma rykker de allierte stadig narmere Mandaley og ^^kkiab, o^ i -'.ina h..r J- tilb...keerobeet den første kin^ciske tyen.

3 v R a d 1 o - J\] y t t v v v v VYV j\i\\ 7^j v VW -/ v / / E^JLJ:^ ^!ie_da^.,^dtn 1, Tinuar åreranrr y v w v \ w yyi Y? v w v \ ^' 7\ \ w /v~v A-T, f, \ VT "YT^ yv // / v Tf^vT^^~n^^ TTyvyvvTyv WYYAA JLo_JLig.JL^.. t.ar i r; {{rilens a7-]ortnde år -< J945 - or he, yndt«1., ry. Den overstkomilandercnde for dt alliorues s^ridskrbitor i Vest -«1^'uror a, general Sisenhower, uttaler i et tele- ^^iam_snm svai på en nyttårshilsen fro Mojit-omery håpnt cm. at iet nye ar vil brio^e seier o^:^cd, 1 en hilsen ogvl^est til Det danske fri-^ nexsrart erkjrxrur :Churciiill, at han ikke kan si at aejren er nxr, men hiulers n^aerlv^ er sikkert, Irskiftet forledet den foriykte Hitler til Si:t+ ^f^/'^-]; ^o^e euter tn lenfore taushet. Det skjedde pr. ^rommofonpjate 1 den tyske kun kastinga. Plata sa at Tyskland aliri ville kapixuiurej de som motsetter se.^ h^i^-en vil hli hen-t ^., Gui den allmektige Til gl seiren til den s)m er mrst verdi-» det stortyske rike, dvs. massemorderne og bandittene Hitler og Himmler. Hitlers hovodagcnt i l^oige, Quishng. Innlot sef ikke i sin nftbårstale på noen udsbespot^ leise, men noyet seg med å onskr at bolsievismen i Russland ville bryte sammen ved en indre krise og la^i-^ens påkjeilnin " slik at Englan^^s og ^morikas krigsvilje kicine brytes. M, onsker ei" cn um^ - yirknli,heten noe annet President Roose^elc har under en pressekonferanse i Washingrf? f-*-;^ ^i ^^^ ^'^^"^ i^^'^^^ m^jl..m Churchill, Stalin og han snart vil L fj '^%^2 ^^^verensstemmelber sem var iilste-^e mell.m db tre allierte rir.-v^s^"^^. ol ^?*'^ fjtrne ved frrhan^lin cr, sa Roosevelt o; gjentok dermed hvad St^lm hadie sagt i s:n tole dca 7p november i flor. Endel ^ rl?^ ^ ^'^inger av betydning er inntruffet omkrin "L^oskiftet. oi?i^+.^^^?? un nrskw nasjonilre nerin - i Dobrech. n W nytt ii^skvel^^cn ' f.sr1n'^^^h^'^'^^ ^?H'^ Den har S( n>. cn del.,as jon LU M.sHa f-r å ijiw'r ^?^' ^^.aliiti^e om vxlkara f )r en våpenstusteud. Den polske i.x.ii«tsfconiteen i Ljublin har erkl-rrt se- som Pulens tr visoriske L/^'^^!^' ^v ^^^^^'^ ^^^'^ '^^^ ''^^^ "Lkke ' Ikj nner n en f rplikt^lser sem een polske londonro-^leranga img ar, I Hbllas er biskip Damaskines innsatt bdm regent j og general Fastiras hor dcinnet en ny r^ lering, men dens snmmedsetnmg peker ikke i retnln av fnrs.nin mel ubt ^resku folk* rji.'s.peras]onene i og (aalarm^ Athen forts^bcer. TyiKia har brutt den diplomatiske forbindeisu med :/apan, ^^-2-5-Jh^-^ jlj?_ J 2_iiL. Den nnrske forsvirsmmisti ren^ Oskar i_o,.^r-.^r-" Torpj uttaler i avisa Norsk Tidend nanet em at aret 1945 vil bringe de allierte nasjoner seieren^ Torp og,.noldor seg for oyeblikket i Svori^^-e» Han hor besidd de norske polixixropj.ene der og uttaler sin glede over s Jdatencs c ode humor. Fra ^^/W^J^?^1^2^,^t det nåer satt i gang hielpeaksjoncr for dc vanskeli^- '^ Q^?f 1 ^st- Mnnmnrk,, En representant for den rj^rske leeasionen 1 ba.cmiol^ er reist til Pinnlaud for å undersoke mujjgheten av leveranse S^t^^^^^i ^^^^^? ^^1 ^^^^^'^^ ^ Wurge, Om rnihb- en nyttårskvelden rettet fnl:.}^ bombefly i to bol/er an r^p på Oslo, Målet var likesom i Gen uan.ke by Aarhus for en ti-^ tilbake Gestapos ho\cdkylxter, Etter de ^eiamger som foreli^^^er, ble Viktoria Terasse dessverre ikke rammet, n?? S ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^^ ^'^^ i ^et onli en^e streket o^ en sporvogn full-.-nto med passasjerer ble ramrabt, \ntallet -v trente angis til 63. Det er ^^ek^agclig at angrepet ikke bl. liki vellykket som i Aarhus, men vi vet go xiqin og uheid yeksler under en krig o ^ tar ^ure tap av menneskeliv -.um uundgaclige ofre i kampen for frikten. 1 en artikkel i den ille-, i^e avisa Fri j^agbeve^^else f-r 15. des. t-^cs ^'et tilorio f jr en sam, fnsiutning mellom Det norske Årbeilei parti e^ lorjes komjiunistiske.artl etter krigen. Men aller.de nå ma vi Dnstlllc ess pa at det må ; skal sho skriyer bla let som ansees foi toler ^r for Wl på heimefonten. Vi_gir var fulle tilslutning til tcjiken s m vil bety et stort bog^i retning av cn kensohiui mg av heimefr nten unr^cor krigen o under iosnxnga av oppgavene etler krigen, '^..JJLA L-^ 5 t^ e n: Etter ue Sxstu soyjetmel'i% er fr- Un orn har tyske/ii- satt inn bcty\]i;;e styrker infoni cri

4 w VT v. v / \ \ >/V 7T V, v / /Vw \ 1 v R a d i ) - N y t t v YV\ i\ V7 ; V\ V\ v v w w. '. v, 1^^^,., ^ Frcda^; den 1, januar årgang ^ ^ ^^^ "V.vvvwvv^vv.vrVvo /"/wtr. v vtt-zvv^-yv ~nw^/tvtvy'^,^t77vvvt^ Kj^jD mjd_jij a_ _e_rj_ [{rigbus av^jortnde år or be/yndt» c+t-t^^ow 4>4-..r x ^.^^^ overstkoimaanderc^ndc for di alliertes mi^^nl^ ^^ ^/ ^^ "xif^i''^^-? oencral Eisenhower, uttaler i et tele-- trfnitj ''"^ P^^-^^ nyttårsfeilscri fra Montg^imery håpet om, at det nye MIUA JiJ '^'^^^^." '<p^^?? I '''' hilsen og hyllest Ul Det danske fri-^ ^4V^1 erkjaror rchurchill, at han ikke kan si at sejren er nær, men ^ ln Jr. '''l^^^- "^^ sikkert, Årskiftet forledet den forrykte Hitler til Sio?p Pl "^^^ hore exter en lengere taushet. Det skjedde pr. gronmiofon- ^XL in^ tyske kringkastincrap Plata sa at TysklanI ollri ville kapixu.ere, de som mctsuxter se.^ krigen vil bli henat,. - Gul den allmektige lil Lt'',^^^^ ^^\^^'^^.E^ ^^ mest ver^i- det stortyske rike, dvs. Snfi LP Pr ''^^ J'^ndittene Hitler 'g Hlmmlpr. Hit Irs hovedagcnt i M ' l^^ -'h in^-- se, ikke i sin n/tborstale pa noen.udsbespotl^j^rl ^^^ noyet se ^ med a onske at bolsievismcn i Russland ville bryte Am ripnrl-'' '"^^'"^'^.^^^^^ r^^' la^i-ens påkjoinnin ; slik at Englands og T^nr i^sr+ p-'^'^h^^hl^^'^^ brytes. M, onsker er cn Ling ~ HrkeliJeten tn^ n??ni/ Ppsident Roosovalx hor under en pressekonferanse i Washingr^ f?nnp ^? J ^^ ^ ^ ""'^"^'^ r^^ '^^^"^-'^ Oharcliili, Stalin o - ham snart vil.qfnrlv+,^^'-ii:+ ]:i2'^e5^nsstcmmolscr s m^var xilsxede mellom de tre allierte 0; gjentok HVi-^ + ovpv^tz^' "". "'tt^''^ V"" '^'^ "XJA.ULCI 1 ir uj-k v airens ti IS tande Den p r/.lw?^^ ^^^"^ } L]ublin har erklxrt se ^ som Polons provisoriske rlpn^^ns'" ^C sagt fra, at den ilvke gdkj.nner neon f ^ipliktolser som ^nn?p;f + iondonre-^ieringa inn,4r, I Hellas er biskop Damas leines innsatt Ini-^lni^^ ^ gonerol L-^astiras hor dmunet en fiy re,jering, men dens I^^^TJJ}''^'^^ poker ikke i retn!n av f rsr^ning^jl det ';réskc f eik. i]jy'r:il-'^f^^^'^^2.^.''<' '^''il^^in Athen fortsetter, Tyrkia har brutt den diplomatiske forbindelse med :/apan«^-2-^^^-j^-^^-^-xa?_ J.J2-^ LP- Den nerske forsvorsministf rcn^ Oskar h^^oi r-n, o-l. o,,^,^.,, ~ Torp, uttaler i avisa Norsk Tidend n??vnis '^ ^^"^ 1945 vil bringe de allierte nasj ner seieren^ Torp tf^llf^^seg for oye])liklat i Sv.rigc, Han har besiikt dc norske poli^ ri^2?4i i/ og uttolcr sin glede ^ver s Idolenes.ode humor. lya.'iniimork^ mr Hoa n+ e,4- -.^.r^,.^ XJ. i_. _ '-' n -, T T. se }llii]^vi ^ th^, t3l Nord - l^e.rpe. Om mi bh- «n nytt ir swc Iden rettet d^l'^v.lt\^^^^ ^'' ^'9^^^"^ "n:r<p p- Oslo. Målet var likesom i den dc rl^dils """"H^ ^?^ "^ ^1'' tilbake'gestapos b-^edkvoxter. Etter de SiS ns^ T ^o^eli^^py >^le Viktoria Terasse dessverre ikke ramjnet, Ml? lll"^''^ cn rekke hus i det onli gen le str'^ket )^ en sporvogn full- tlufr.^^^''^^^^^'^^^ ble rammet. Intanet ov hxnto ojigis til 6^. Det er jelciagclig at angrepet ikke ble like vellykket som i Aarhus, men vi vet -lm%:,jrå ^-^^ veksler under en krig o ^ tar vore tap av menneskeliv '.:^?^^^S?^ 4^^' ^ ^? ^ H^-'^Pe^^ f-^ friketen. J en artikkel i den ille-^ -ml.1+i?5 ^ri Fagbevegelse f-r 15. des. taes let tilorde f )r en sam, 1'SI^^JP^ mellom Det norake Arbeiderparti eg Norges komi^unistiske 1 «vj S ^}^'^' ^^n alier.de nå må vi mstillb ^ss på at det må.jrii ig 'ishinga a/ oppgavene ett ordkrigen/ 2_s_L-^..L.hn tj3_nj_ Etter dc siste sovjctmelungcr fra Un.oorn har tyskorn^ satt inn bety^lelige styrker infanteri

5 HEIMEFRONTEN HILSER NORSKE PATRIOTERS FORBUND Visse kretser av byråkrater og uamle partidiplomater blant nordmennene i Sverige føler seg øyensynlig uvel over den nye sammenslutnmgeo «Norske Patrioters Forbund». Det er en btrek i regningen deres at alminnelige norske borgere uten noe politibk monopol»kal slutte seg sammen og gi nttrvkk for meningen sin særs når forbundet i statuttene sine og gjennom organet sitt «inorge» maner til skjerpet norsk innsats ', altomfattende kamp mot nazivfldfl. Etter gammel resept saker de å isolere forbundtl ved å karakterisere det som kommunistisk. To kjente medlemmer av Dot norske Arbeiderparti har latt seg intervjue av «Morgont»dningen«(Soc.dfm.) fie^ge er på farten for å undergrave forbund*-t og rakke ned på kommunistene både heime og i Sverige. <'Kommunistene har ikke betvdd noe i Norge«og «deres opptrt den l>åde ; nå vi«er at en ikke k^rin ha noen respekt for dem» kommenlar'-r er vel overflødig. Enhver ærlig landsmann her heime i Norge blir klar over at å\^<ie herrer totalt har tapt kontakten med heimefronten. I «Aftontidningen» (svenske L.O ) søker en å redusere formannen Knstian Kul^ta'' 'ed å opplyse at han «har vært formal i det forholdsvis nbeu delige norske telegraf- og telefonforbnndet». Del burde være kjent for redak-jonen at en innen fagbevegelsen virker innen organisasjonen for det faget en hører ul uansett om denne er '^tor ell^r liten. Det passer dem ikke å opplvse at K ilstad i 2S år var medlem av D.N.A. Det vi hittil har sett fra «Norske Patrioters Forbund» vitner om at det representerer selve kjernen av den levende mot-^tandsviljen i folket vårt. Det har der ute gjort seg til ta!<5mann for våre fremste interesser i arbeidet for å mobilisere hele folkets kampkraft for et fritt, folkestyrt Norge. 6ider skal settes ut i livet, er ikke så godt å si. Men faktum er at aootekeren nå til jul aller nådigst bevilget sine arbeidere, som har hatt et forferdelig arbeidspress. hf\o 20, kroner tyve kroner til hver. Og enda slutter ikke disse utakknemlige arbeiderne mannjevnt opp om nasjonalsosialismen! DEN ALLIERTE HAR TALT OVERKOMMANDO Nyttårsaften var en sorgens dag for mange familier i Oslo. Om lag samtidig med luftvernsirenene seilte bombell)ene ned mol Gesta[)OS høyborg i Oblo og "^lapp bombelasten sin som skulle rive bort så mange bra nordmenn. Hendingen vakte megen bitterhet. Vi er ikke i den stilling at vi er kompetente til å øve noen saklig kritikk mot toktets militære utøving, heller ikke kjenoer vi motiveringen for det valgte tidspunktet. JMen ett har vi visshet for at er berertiget, og det er forbitrelsen over tyskernes framferd. Allerede da flyene passerte Kristiansand ble tyskerne i Oslo varslet. Derfor kunne da også ora lag samtlige ty&kerrotter i Drammenvn. 2 rekke å installere seg i hombekjelleren før bombene falt og de kom fra det med livet. Norske liv var'det ikke så farlig med for tyskerne, derfor kunne de vente så lenge med flyalarmen, og det ble derfor en kata-^trofe som var kjærkommen for nazipropagdudaen. Skal vi øve noen kritikk over bombingen, må vi i første rekke rette d^u mot oss sjøl. Det er vi sjol som i første rekke kan hebreides- Bomberaiden er tvdelig tale fra den allierte overkommando. Omsatt tii ord lyder den: Tyskerne skal rammes på alle områder og med alle midler! Så må vi spørre oss sjøl: Har vi handlet i denne ånden? Har vi drevet en gjennomført kamp mot alle tyskernes maktorganer? Har vi ført en skånselslos utryddelseskrig mot de snikende gestapobødlene og mot angiverne deres? Nåvel, når vi ikke har giort det, må vi være forberedt på at andre gjør det for oss. Der vi ikke sjøl kan reise motstandsgrupper som effektivt kan løse oppgavene, der må bombeflyene overta, og deres aksjoner er langt mer brutale og skånselsløse enn sabotørenes nøyaktige presisjonsarbeider. Vi har fått en hardhendt påminnelse om pliktene våre i krigen. La oss i vår gjerning vise at vi har forstått. TYSKERNE MÅ RAMMES PÅ ALLE FELTER OG MED ALLE MIDLER! Det advares mot direktør H. Wasendcn i Oslo Trygdekasse. Han var tidligere NS-fylkesfører i Nordland og går ikke av vegen for angiveri. Nr. 2 FRIHETEH DE F A G O R G A N I S E R T E S K A M P O R G A N DEN ILLEGALE FAGBEVEGELSE OG OPPGAVEN I DAG Allerede lenge for krigen var den nor- ke fagbevegelses kampkraft meget sterkt nedsatt, vesentlig som følge av arbeiderpartiets regjeringsovertagelse. Denne passivitet fulgte fagorganisasjonen også etter krigsutbruddet i Etterat et tilløp til samlet motstand melkestreiken ble slått fort og brutalt ned av tyskerne, gled man igjen over ti! den passive politikks linje, for manges vedkommende så å si for godt. At dette ikke er for sterkt sagt. framgår av at det fremdeles, over 4^-4 år etter, er innflvielseg. rike krefter, både her i landet og rtlandet, som ikke bare selv inntar en passiv rolle i kampen mot okkupanter og nazister, men som til og med direkte motarbeider de krefter som optok d^n aktive kampen for landets frigjøring. HeUIigvis blir denne kretsen mindre og mindre etter hvert som de mister kontakten med det arbeidende folk her heime som krever en mer aktiv krigføring. Det tok lang tid før man. for det meste med nve krefter, fikk i stand en organisert mot=:tandsbevegelse av betydning innen de fagorganisertes rekker. Og det skullf' ikke gjøre det lettere at de som tok kampen opp måtte føre den på to fronter. På dexi ene side mot det tvske Gestapo, på den andre siden mot den massive hlokk av passivister innen fagorganisasjonens og arbeiderbevegelsens egne rekker. De aktive ble av sine egne arbeidsfeller endog framstilt som skumle individ^^r m*^d <*nda skumlere hensikter, som politiske svartebørshandlere og farligeer enn Ge^iapos agenter! Artikkelen stod i en av fagbevegelsens illegale aviser og salte bunnrekord i ondsinnet agitasjon. Under slike forhold er det lett å skjønne at det tok tid å få organisert de fagorganiserte i illegale grupper og at resultatene lot vente på seg. Imidlertid har det ved dyktig, energisk og utholdende arbeid lykkes å få snudd. Gi fagforeningskontingenten som minimum til illegalt arbeid!

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN.

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. D-DAGEN Webmaster ( 24.09.04 17:45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6 Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. 6. juni 1944 ble 300.000 mann, 250 krigsskip, 10.000 fly og 4000 landgangsbåter satt

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 En tydelig rørt nederlandsk coach, Meep Poel, sammen med spillerne Martin Bakker, Bert van Dick, Rajen Koebeer og Henri Calvetti, som nettopp

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen

Tale ved bautaen på Vestskogen. ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Tale ved bautaen på Vestskogen ved Lauvkollbautaen, søndag 25. mai 2008 ved Johan H. Andresen Vel møtt veteraner, vandrere og venner! Norge hadde vært okkupert i 5 år, og 8. mai var den annen verdenskrig

Detaljer

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms Inger Selven Watts DE KOM TIL OSS Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms PAX FORLAG A/S, OSLO 2016 PAX FORLAG 2016 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG A/S ISBN: 978-82-5303-936-7 INNKJØPT

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ 10 øre pr. nr. oe se. K ristiania, tirsdag; Iste mai a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst!

Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ 10 øre pr. nr. oe se. K ristiania, tirsdag; Iste mai a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst! Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ oe se f 10 øre pr. nr. K ristiania, tirsdag; Iste mai 1906. 1. a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst! 188 «Hvepsen» - en kavalkade «Hvepsen» var et vittighetsblad

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

YRSA SIGURÐARDÓTTIR. Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014

YRSA SIGURÐARDÓTTIR. Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014 YRSA SIGURÐARDÓTTIR Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014 YRSA SIGURÐARDÓTTIR LØGNEN Oversatt av Ine Camilla Bjørnsten og Silje Beite Løken Copyright

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135 10 5135 I Da var det han skrek gjennom brenningens sus til Gud i sin høyeste nød: «Innerst derinne på strandens grus, sitter min viv ved det fattige hus o~ venter med barnet på brød» I, l,'. Englands militære

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer