Referat fra Styremøte i Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen og Kristiansand Militære Samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Styremøte i Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen og Kristiansand Militære Samfunn"

Transkript

1 Tid: Man 9.mars 09, Innkalt av: Referat fra Styremøte i Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen og Kristiansand Militære Samfunn (KMS/KFSG) kl Erling Stausland Sted: Offisersmessen, Gimlemoen Ordstyrer: Erling Stausland Referent: Odd R. Bentsen Deltakere: Navn: Adresse: Møtt/Ikke møtt Erling Stausland Møtt Odd R Bentsen Møtt Ragnar Olsen Møtt Ingvart Andersen Møtt Wold Møtt Kolbjørn Evensen Møtt Frode Amundsen Møtt Lise Daland Forfall Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Erling ønsket velkommen og satt møtet kl Styret var beslutningsdyktige. 1. Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger. Referat fra forrige styremøte i KMS og KFSG, 22. jan 09 Referatet ble godkjent uten bemerkninger 2. Konstituering. Det nye styret ble konstituert med følgende verv/gjøremål: Leder: Erling Stausland Nestleder: Ragnar Olsen Sekretær: Odd Ridse Bentsen Arr- progr koord/web master: Wold Erling Side 1 av 5

2 Tekn avd /vedlh koord: Ingvart Andersen og Kolbjørn Evensen Styremedl: Frode Amundsen Ettersom stiftelsen har egen regnskapsfører, ble det ikke valgt noen kasserer, men formannen ivaretar forholdet med å få betalt regninger, og kontakten med regnskapsføreren. I henhold til vedtak på GF har styret bedt Odd Helge Olsen om å inngå som en del av styret, dog uten stemmerett, for å kunne bistå med kompetanse rundt fremtidig organisasjonsform samt kontaktnett når det gjelder foredragsholdere osv. Odd Helge har akseptert og vil bli innkalt til alle styremøter på lik linje med de andre styremedlemmene. 3. Arbeidsmetodikk: Dette er et nytt punkt på agendaen med bakgrunn i ny situasjon med samordnet styre og styremøter i KMS/KFSG Det var enighet om underpunktene; Drift og Arrangement. Driftsdelen: Vil i hovedsak dreie seg om driften av Offisersmessa mao KFSG saker Arrangementsdel: Vil i hovedsak omfatte det arbeidet man ønsker skal være KMS fremtidige hovedformål. Dvs koordinering av felles aktivitet og arrangementer i medlemsforeningene. Styret anser det viktig at foreningene gir tilbakemelding dersom det er betenkeligheter i prosessen. Møtefrekvens i styret: Tentativt første mandag i måneden. 4. Nedsetting av komiteer og arbeidsutvalg Det ekstraordinære årsmøtet i KMS besluttet at styret i KMS skulle nedsette et utvalg med medlemmer fra sine medlemsforeninger for å utarbeide ny formålsparagraf, organisasjonsform og vedtekter til den sammenslåtte foreningen KMS/KFSG Organisasjonskomite: Styret besluttet å kalle utvalget for en org komité og oppnevnte følgende medlemmer til komiteen: Erling Stausland, Wold og Odd Helge Olsen (som sa seg villig til å delta). Dermed videreføres medlemmene fra utvalget som allerede er etablert. o Wold anbefalte at styret sender et brev til medlemsforeningene som ikke er representert med tilbud om å stille representanter til komiteen. (Anm: dette er gjort i etterkant av møtet, og Lauget ønsker å delta i komiteen med Leif Andreas Thortveit. Side 2 av 5

3 Arbeidsutvalg: Formennene/lederne i de KMS tilsluttede foreninger utgjør arbeidsutvalget. Dette utvalget vil bli konsultert fortløpende vedr arbeidet med ny organisasjon. 5. Veien mot sammenslutning modeller og statutter Styret ser for seg at Organisasjonskommiteen samles ASAP og fortløpende informerer styret om fremdriften i sitt arbeid. (Anm: første komité møte avtalt til 30 mars.) Styret forutsetter at Stiftelsesloven må legges til grunn for arbeidet. Det ble også nevnt å søke erfaring ved militære Stiftelser i Bergen, Oslo og Horten. 6. Program for våren Torsdag 26/3 Kl 1900: Maj Kaare Granå holder foredrag om sin fottur langs svenskegrensa i Arr: NROF Mandag 30/3 kl Foredrag etter årsmøte KFF. Forhåpentligvis gen maj Roar Sundseth, Stabsj/FOHK. (NB: Dessverre avlyst!) Mandag 20/4 kl Foredragsholder; Flaggkommandør Lars Fleisje, stabssjef i Sjøforsvarsstaben. Tema blir: Status og utfordringer i Sjøforsvaret. Arr: SMS/KFF/KMS KFF planlegger en åpen paneldebatt 31 aug om "Forsvars- og sikkerhetspolitikk" der alle politiske partier vil inviteres til å delta med debatt ledere fra NRK/FVN. Det arbeides likeså med å hente ned Gunnar Sønsteby til møte i sep eller okt. Til KMS Julemøte man 30 nov ble det besluttet også i år å invitere utenrikspolitisk journalist i Fevennen, Vidar Udjus til å holde foredrag (om Midt Østen) Frode Amundsen minnet om at CAC vil ha omvisning med salutt på Festningen hver søndag kl i hele sommer Det var enighet om gi åpning for å kunne invitere eksterne aktuelt interesserte adressater som tilhørere ved særskilte foredrag og lignende (eks UIA-studenter) Wold har fått KMS WEB side opp å gå igjen, så nyheten om dette må formidles medlemsforeningene Det var enighet om at det bør lages et regnskap for arrangementer. Side 3 av 5

4 7. Huset: Drift, utleie og økonomi: Lise har sørget for boning av gulvene og Ragnar ble takket for å ha besørget å få bordene på plass Utleie; Status i år kr ,- Økonomi: OK Strøm: Noe økning i forhold til tidligere pga øket aktivitet Ny redskapsbu: Statsbygg har satt på ny dør og skiftet ut en del plank på den gamle bua, i stedet for å sette opp ny som vi hadde forventet. Kolbjørn kontakter Statsbygg for å høre nærmere om bakgrunnen for dette. Den må males og nye nøkler anskaffes. Dugnad: Vårdugnad etter styremøtet tirsdag 14 april. (se sak 9) (NB: Ble avholdt 24 mars i stedet!) Flaggstang: Erling sender mail til Gunder i Statsbygg for avklaring om plasseringen. Ingvart iverksetter bestilling av flaggstanga når dette er avklart Trådløst Internett: Kolbjørn skulle ta seg av siste monteringarbeidet for plassering av modemet Annet: Med tanke på at flere foreninger har blitt del i samarbeidet rundt bygningen/ stiftelsen ble det foreslått å utferdige en avtale mellom KFSG og den enkelte forening som inneholder rettigheter og plikter i forbindelse med samarbeidet. Tas opp igjen på neste møte. Det bør lages en skisse med standard møbleringsplan i oppholdsrom slik at det ikke er noen tvil om hvordan denne skal settes opp etter endt bruk. Det er ønskelig at man lager en tilsvarende for spisesal hvor man kan sette opp ulike lay-out alternativer til både møter og fest. Tas opp igjen på neste møte. Kolbjørn Erling / Ingvart Kolbjørn 8. Boksamlingen: Ref generalforsamlingen hvor det ble besluttet å ta kontakt med UIA (som pri 1) for katalogisering og overtakelse. Åsmund Tveit og Leif AndreasThortveit som da sa seg villig til å være en boksamlings-komite utfordres til å kontakte UIA snarest for avklaring. Erling 9. Eventuelt Kjell Stenbro informerte om at han hadde blitt kontaktet av Petter Holm /Flo på Kjevik om at Edvard Vigebo`s maleri som hang i messa på Gimlemoen ligger rullet sammen på Kjevik og må fjernes snarest: Han spurte derfor KMS om råd til hvor dette kan oppbevares i fremtiden og hva det Side 4 av 5

5 kan brukes til. Det ble diskutert litt frem og tilbake og man konkluderte med at man først måtte få en kunstkurator til å se på det. Wold sa seg villig til å ta seg av saken. I tillegg står det flere kasser med bøker fra DKS på Kjevik også disse må fjernes (og bør katalogiserers). Tilhører FPFK - skulle ta kontakt med FLO FLO/Kjevik skal også avhende et uttall gamle overheadfremvisere og det var enighet om å overta den typen som kan legges sammen dersom de finnes Neste møte Tirsdag 14. april kl 1800 i Offisersmessa, dugnaden utgår da den allerede er utført den 24. mars. Møtet ble avsluttet kl Observatører: Odd Helge Olsen og (Kjell Stenbro pkt 9) Sted og dato: Kristiansand, 22. mars 09 Signatur: Odd R. Bentsen (Sign) Side 5 av 5

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1 OP-Posten NR.1 2011 Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai 2011 1 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 1. november kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat i Lyche fra kl. 16:00

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 1. november kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat i Lyche fra kl. 16:00 FINANSSTYREMØTE Torsdag 1. november kl. 16:30 Sted: Sangerhallen Mat i Lyche fra kl. 16:00 SAKSLISTE kl. 16:30 kl. 1. Protokoll fra Finansstyremøte 27.september 2012 v/dh 2. Innkalling og saksliste v/dh

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer