Kompetansepermen. Navn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansepermen. Navn:"

Transkript

1 Kompetansepermen Navn:

2 Dette kan du! Om Kompetansepermen Mange skjema å fylle ut hvorfor? Fordi dette sannsynligvis er den mest nyttige permen du noensinne vil ha! Dette er DIN perm, som du fyller med det DU kan. Alt du vet og alt du kan utgjør din kompetanse. Og din kompetanse er verdifull! Ved hjelp av denne permen kan du få en god oversikt over hva du faktisk kan og hva du kan dokumentere av dette. Oversikten vil gjøre det lettere for deg å søke jobber, skrive CV og finne den riktige dokumentasjonen å legge ved en søknad. Ved hjelp av permen blir lett å vite hvilken kompetanse du egentlig har - din realkompetanse. Kanskje denne kunnskapen er det som gjør at en arbeidsgiver velger akkurat deg til jobben? Permen er et hjelpemiddel for din egen del. Dersom du bruker den aktivt, vil du selv bli klar over all den kompetansen du innehar. Sannsynligvis vil du bli overrasket over erfaringen og alt du har lært utenfor de formelle fagene på skolen. Dette kan for eksempel være i praksisperioder i bedrifter, i prosjektarbeid, i sommerjobber, i ungdomsbedrifter eller andre jobber. Det gjelder også i fritiden. Deltar du i lagspill, kan du være flink til å tenke samarbeid og lagånd. Har du vært med å arrangere Operasjon Dagsverk (OD), har du sikkert lært mye om planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Dersom du spiller klarinett i korpset, vet du mye om noter og samspill. Alt dette er verdifullt og en del av din realkompetanse. Derfor: Permen er din nå. Det er opp til deg å bruke den, å fylle alle de blanke sidene med alt det du kan! Bruk den som grunnlag for din egen planlegging av framtidig utdannings- og yrkesvalg! La den bli en del av din egen karriereplanlegging! Mer informasjon Du finner skjema, verktøy og mer informasjon på følgende nettsted: (UNGinfo /Jobb/Tips) (Karriereplan) Kompetansepermen er utviklet i et samarbeid mellom blant andre Nordland Fylkeskommune, fylkesmannen, NHO, LO, KS og VOFO Vi ønsker at flest mulig tar den i bruk enten du går i grunnskolen, videregående skole, høyere utdanning eller er i arbeid. Har du spørsmål og innspill, ta gjerne kontakt med: Inger Lise Pettersen e-post: Tlf: / UNG i Nordland e-post: Tlf:

3 INNHOLDSOVERSIKT (Forslag til innholdsoversikt i permen. Lag denne slik at den passer best for deg!) " & ' ( )! # $ %! * " "

4 CV - Oversikt realkompetanse Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post: Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat: Mobil: Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra - til % timer/u Arbeidsområder Vedl nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Vedl nr.

5 Kurs Kursnavn Varighet Gjennomført år Viktig innhold Vedl nr. Språk Spesifisering av språk Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) Annen kompetanse erfaring fra fritidsaktiviteter, verv og annet Type aktivitet - oppgave Tidsrom Omfang Ferdigheter - beskrivelse av oppgavene Vedl nr. Andre opplysninger - referanser Sted: Dato: Signatur

6 Kompetanseattest Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Viktigste arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Beskrivelse av faglig kompetanse i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Det viktigste jeg må kunne i jobben Organisering av arbeidet Utviklingsarbeid Arbeid med helse- miljø og sikkerhet Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IT- data) Økonomi

7 Fortsettelse side 1 faglig kompetanse i stillingen Språkferdighet Markedsføring Teknisk kompetanse Annen faglig kompetanse Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats, kvalitet, service Initiativ, fleksibilitet, kreativitet Ta i bruk ny kunnskap Ledelse. Opplæring av andre Arbeid med mål og resultater Andre opplysninger - annen kompetanse Sted: Dato: Egen underskrift: Sted: Dato: Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift:

8 ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER (Eksempler: Idrett, speider, 4H, politisk aktivitet, frimerkesamling, musikk, korsang, dans) Etternavn: Fornavn: Født: Aktivitet År - tidsrom Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteten - hva jeg har lært Varighet - omfang timer Navn Referansepersoner Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel

9 VERV OG ANSVARSOPPGAVER (Eksempler: kasserer, sekretær, leder, styremedlem, elevtillitsvalgt) Etternavn: Fornavn: Født: År - tidsrom Kort beskrivelse av organisasjonen, verv/ ansvarsoppgave - hva jeg har lært Varighet Omfang timer Navn Referansepersoner Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift/tittel:

10 KURSAKTIVITET Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet omfang Kort om innholdet i kurset Tilegnet kompetanse Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

11 Prosjekter/festivaler - andre korttidsaktiviteter (Tidsavgrensede aktiviteter, arrangement, konserter, forestillinger, Operasjon Dagsverk) Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon Prosjektets navn Beskrivelse av aktiviteten, min funksjon og hva jeg har lært Varighet Omfang timer Referansepersoner Navn ansvarlig for prosjektet Verv/stilling Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift:

12 KONKURRANSER, TURNERINGER Etternavn: Fornavn: Født: År Deltaker for følgende klubb/lag/organisasjon Type konkurranse resultat/plassering Varighet/ omfang Bekreftelse/referanser Organisasjon/navn Adresse Telefon, e-post

13 INTERNASJONAL AKTIVITET/ANNEN AKTIVITET Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteter Varighet Omfang - timer Land - Språk som ble brukt Ferdigheter - kunnskaper Navn ansvarlig for aktiviteten Verv/stilling Adresse telefon e-post

14 Veiledning utfylling av dokumentasjonen Hvorfor fylle ut alle disse skjemaene? Dette er et verktøy for deg. Det gir deg oversikt over hva du kan, og en dokumentasjon du kan bruke når du for eksempel søker jobb eller læreplass. Å kunne dokumentere hva du kan, gir deg en stor fordel i forhold til søkere som ikke har tenkt igjennom sin kompetanse og heller ikke kan bekrefte denne. Dokumentasjonen består av flere deler, som du setter sammen slik at den skreddersys deg. 1. CV - oversikt realkompetanse En CV (Curriculum vitae = levnetsløp) er en skjematisk oversikt over hva du har gjort og dermed hva du kan. CV n er bygd opp slik at den skal gi god informasjon når du søker jobb eller læreplass. Den skal også kunne brukes når du er ansatt hos en arbeidsgiver for oppfølging og oppdatering av din kompetanse og som grunnlag for videre opplæring på arbeidsplassen. Det kan også være aktuelt å bruke den når du søker videre utdanning. Den fylles ut - oppdateres av deg selv. Du har også ansvar for å dokumentere opplysningene. 2. Kompetanseattest En oversikt og dokumentasjon på realkompetanse fra arbeidsplassen - knyttet til den jobben/arbeidet du har - eller har hatt. Dette er attesten på hvilke oppgaver du har og hva du har lært i arbeidet. En del bedrifter har ordninger der alle ansatte fyller ut CV og kompetanseattest. De vil da fortelle deg hvordan du skal gå fram. Om bedriften ikke har en slik ordning, bør du gå fram slik: Fyll ut mest mulig av det du selv kommer på. Om du har en arbeidsvenn som kjenner deg godt, kan det være lurt å diskutere med han/henne hva som bør tas med. Går du på skolen, kan du også diskutere dette med en lærer. Ta kontakt med nærmeste leder og be om tilbakemelding og innspill på det du har skrevet. Kanskje vil arbeidsgiver komme på andre ting du bør ha med. Når dere er enige om hvilke arbeidsoppgaver du har, beskrevet disse mer detaljert, tatt med hvilken faglig og sosial kompetanse du har, skriver både du og arbeidsgiver under. Om du fyller ut skjema elektronisk, kan det være lurt å slette linjer på områder du ikke har skrevet noe. Det står dermed ikke tomt på noen kompetanseområder. Se vedlagte eksempel på utfylt dokumentasjon Er du på samme bedrift i flere år, må du sørge for å oppdatere dokumentasjonen årlig. Dette skjer normalt i en medarbeidersamtale Om du går over i annen jobb på samme arbeidsplass, bør du fylle ut ny kompetanseattest også for denne jobben. 3. Anne kompetanse, fritidsaktiviteter, verv o.a Du har lært svært mye gjennom aktiviteter du deltar i på fritiden som du kan ha nytte av senere i livet. Mange arbeidsgivere vil se etter dette når de ansetter nye folk i stillinger. Samarbeidsevne, ansvarlighet, initiativ, evne til å kommunisere, målbevissthet, tilpasningsdyktighet, kreativitet, vilje til å utvikle seg er noen stikkord på kvaliteter som kan læres. Dette gjelder også dersom du deltar i prosjekter, internasjonalt arbeid, konkurranser m.m. Det er viktig å ta med dette på CV n under Annen kompetanse. Det kan imidlertid også være lurt å ha dette beskrevet mer detaljert med aktuelle personer som kan bekrefte hva du har deltatt på og hva du kan.

15 Veiledning utfylling av CV Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post : Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Praksis Arbeidsgiver Begynn med den siste stillingen, eventuelt den du har nå. Ta videre med i rekkefølge: Om du har andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver stillinger hos andre arbeidsgivere. Militærtjeneste tas med her Sett in flere linjer om du trenger det jfr. generell veiledning Stilling Tidsrom fra-til Skriv mnd/år - ta ikke med dato. Eksempel: 01/89-12/95 % timer/uka Du bør helst oppgi % stilling. Alternativ er å skrive hvor mange timer du har i uka eventuelt pr. mnd Arbeidsområder Beskriv i stikkord de viktigste arbeidsområder i den aktuelle stillingen. Ve dl nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Ta med siste utdanning først. For utdanning etter videregående skole, skriv varighet eller vekttall/poeng som utdanningen gir (eks 3- årig høgskoleutdanning, 15 poeng, 10 vekttall) Om du går i grunnskolen eller videregående skole og ikke er avsluttet skolen, ta med hvilket klassetrinn du har avsluttet eller går på. Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Om et kurs fører til Om et sertifikat ikke sertifikat, føres har en bestemt dato dette opp. når det utløper, Også bilsertifikat, føres det opp slik: truckførerbevis tas med. 01/08/99 - Vedl nr.

16 Kurs Kursnavn Ta med de kurs du selv mener er viktige. Skriv gjerne i kronologisk rekkefølge (de siste kursene først). Før også opp kurs du mener er av betydning - selv om du ikke har dokumentasjon på dette. Om du har gjennomført kurs som fører fram til en avsluttende eksamen med vekttall, føres dette opp under utdanning Varighet Skriv timer, dager, mnd, eller år Gjennomført år Viktig innhold Beskriv i stikkord det viktigste innhold i kurset jf. kursbevis, kursplan, timeplan (eventuelt etter eget syn) Vedl nr. Språk Spesifisering av språk Angi hvilket språk du har kompetanse i foruten ditt eget hovedspråk. Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) Prøv å beskriv ditt eget nivå; om du behersker språket muntlig og/eller skriftlig eller om du har gode/ meget gode ferdigheter. Annen kompetanse erfaring fra frivillig aktivitet, verv og annet Type kompetanse - aktivitet Eksempel: Faglige, politiske, offentlige verv/ oppgaver. Arbeid/deltagelse i foreninger og frivillige organisasjoner. Datakunnskap som er tilegnet utenfor arbeidsforhold. Andre fritidsaktiviteter, hobbyer - personlige arbeider Tidsrom Omfang Beskriv tidsrom, år og omfang timer/uker/ mnd Ferdigheter - nærmere beskrivelse av oppgavene Beskriv hvilke ferdigheter du har fått på bakgrunn av den aktuelle aktiviteten. Eks.: Møteledelse, økonomistyring, regnskapsføring. Innsikt i organisasjonens oppbygging. Planlegging, delegering, koordinering av oppgaver. Argumentere for egne synspunkter. Eks: Bruk av Internett, tekstbehandling, programmering kompetanse som du har tilegnet deg på fritiden Vedl nr. Andre opplysninger - referansepersoner Her kan du føre opp andre opplysninger som du ikke har funnet plass til ovenfor, for eksempel om du har vært med på å gi ut noen publikasjoner, tidsskrifter. Du kan også skrive navn på aktuelle personer som kan være referanse for deg. Husk å spørre først! Du kan også ta med om du har vært arbeidsledig eller har vært ute i permisjon i en periode, om du mener dette er viktig å få fram. Sted: Dato: Signatur

17 Veiledning utfylling Kompetanseattest Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Navn på stillingen Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Viktigste arbeidsområder Lag noen stikkord med samlebeskrivelser og beskriv arbeidet ditt i forhold til de viktigste arbeidsområdene du har. De samme stikkordene brukes også i CV-delen under praksis: arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Bak hvert arbeidsområde gis en nærmere beskrivelse av de viktigste arbeidsoppgavene. Beskriv arbeidsoppgavene slik at det gir andre god informasjon om hva du arbeider med. Beskriv hvilket ansvar du har i forhold til de aktuelle oppgavene En eventuell stillingsbeskrivelse kan være nyttig å ta utgangspunkt i. Beskrivelse av faglig kompetanse jeg har i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Her beskriver du hva du kan om arbeidsplassen. Dette kan være hvilken produksjon, tjeneste eller service arbeidsplassen driver med samt utviklingstrekk innen virksomheten. Det kan også være generelle kunnskaper om bransjen som f.eks; lover, regler og forskrifter og organisering. Det viktigste jeg må kunne i jobben Organisering av arbeidet Utviklingsarbeid Angi hva du kan som er nødvendig for å utføre jobben. Ta utgangspunkt i hva som er viktig om en annen må overta dine arbeidsoppgaver. Hvordan er arbeidet organisert for eksempel: team-/gruppearbeid, arbeid i nett sammen med andre, jobbrotasjon, individuelt arbeid. Prosjektarbeid. Nasjonalt eller internasjonalt samarbeid. Her beskriver du hva du har gjort hva du kan hvis du har vært med på utviklingsarbeid for å gjøre forbedringer på arbeidsplassen. Dette kan f.eks være prosjektarbeid eller prosjektoppgaver som har ført til nye rutiner, nye produkter eller nye tjenester Arbeid med helse-, miljø og sikkerhet Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IT- data) Økonomi Ta med hva du kan om lover og forskrifter i arbeidslivet, helse- miljø og sikkerhet (HMS), vern av ytre/indre miljø og hvordan virksomheten arbeider med kvalitet og kvalitetssikring. Dataverktøy - programvarekunnskap du kan bruke (eksempel: Word, Excel, Access, Power Point, Internett, E-post). Programmeringskunnskaper, systemutvikling, bruk av lyd/bilde videokonferanse. Budsjett, finansiering, regnskap, fakturering Sammenheng mellom drift og økonomisk resultat underskudd og overskudd.

18 Fortsettelse side 1 faglig kompetanse jeg har i stillingen hva jeg kan Beskriv din bruk av andre språk enn norsk i jobben (eksempel: engelsk, tysk, fransk, spansk), Språkferdighet muntlig og/eller skriftlig bruk av språket. Markedsføring Reklame Teknisk kompetanse Annen faglig kompetanse Beskriv hva du kan om kundehåndtering, reklame, kontrakt - oppfølging, salg/ordrehåndtering, innkjøp, tilbud/kontrakter/prising. Beherskelse av maskiner og utstyr Ta med det du mener viktig og som ikke kommer fram under andre områder Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Servicearbeid Initiativ Fleksibilitet Kreativitet Tilegne og bruke ny kunnskap Eksempler på dette kan være: Om du er åpen og utadvendt - kontaktskapende. Ser nytten av å samarbeide med andre - kan løse oppgaver i fellesskap kan bidra til gode samarbeidsløsninger. Gi konstruktive tilbakemeldinger til arbeidskolleger kan lytte og oppmuntre andre. Kan uttrykke deg tydelig - har god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Viser respekt for andres synspunktet. Kan argumentere for egne standpunkter. Eksempler på dette er om du er: Pålitelig, overholder frister og avtaler. Er pliktoppfyllende og ansvarsbevisst. Kan arbeide selvstendig - ser selv hva som må gjøres. Kan "få ting unna" - er effektiv - utholdende. Er kvalitetsbevisst. Stiller krav til deg selv og andre. Er åpen, utadvendt og imøtekommende. Har kjennskap til kundens behov. Har god kundekontakt. Kan gi positiv oppmerksomhet til andre. Eksempler: Er initiativrik. Har ei positiv innstilling godt humør. Er fleksibel og kan tilpasse deg ulike arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver. Er åpen for forandring og utvikling. Kan komme med forslag til nye løsninger, metoder, teknikker. Eksempler: Tar lett i bruk ny kunnskap, nye arbeidsrutiner eller oppgaver på arbeidsplassen. Ser sammenheng mellom innhold i læreplaner og hvordan dette kommer til nytte i arbeidet. Opplæring av andre Arbeid med mål og resultater Eksempler: Har erfaring med eller ansvar for opplæring av andre. Har oppfølging/opplæring av vikarer, nyansatte eller lærlinger. Kan holde interne kurs. Eksempler: Arbeid mot konkret mål for virksomheter innen f.eks produksjonen, budsjett eller andre resultater. Kan planlegge sette i gang lede prosjektarbeid Andre opplysninger - annen kompetanse Ta med beskrivelse av kompetanse, oppgaver eller verv i bedriften som du ikke har fått med andre steder Du kan også oppgi aktuelle referansepersoner som kan kontaktes vedrørende denne stillingen, hvor lenge du har arbeidet og om du eventuelt har opparbeidet ansiennitet. Har du tidligere hatt andre oppgaver eller andre jobber på denne arbeidsplassen, bør du få med dette her. Sted: Dato: Egen underskrift: Sted: Dato: Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift:

19 ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER Her fører du inn aktiviteter på fritida som foregår regelmessig gjennom året (ikke lederoppgaver og styreverv). Eksempel: deltakelse i idrettslag, musikkorganisasjoner, kultur- og fritidsorganisasjoner, frimerkesamling, 4 H, dans, sosiale- og humanitære organisasjoner, barneog ungdomsorganisasjoner, livssynsorganisasjoner, politiske organisasjoner, interesseorganisasjoner osv. Etternavn: Nilsen Lag flere linjer om du trenger det! Fornavn: Marte Født: Aktivitet År Tidsrom Organisasjon Kort beskrivelse av aktivitet og hva jeg har lært 1999-dd Radio Korgen Jeg er tekniker og programleder/redaktør med jevne mellomrom. Jeg utvikler meg muntlig som programleder. Jeg utvikler mine tekniske kunnskaper som tekniker d.d KFUK-speideren Mange turer ute i friluft sammen med venner og voksne ledere. Har lært miljøvern og å greie meg selv ute i naturen, lage ulike knuter, kart og kompass, lage bål, sette opp telt, lage gapahuk, padle kano Norddalen Skolekorps Aspirantkurs. Spilte i aspirantkorps. Lærte notekunnskap og grunnleggende spilling Norddalen Skolekorps Spilt trombone i hovedkorps janisjarbesetning, ensemblebesetning og som solist. Har kompetanse i arrangering og dirigering Norddalen Deltok i treninger i turneringer. Lærte å spille Håndballklubb handball Angi når du Angi organisasjon du Beskriv kort aktiviteten du har deltatt på. har vært har deltatt i f.eks navn Dersom aktiviteten har endret eller utviklet seg, med på på idrettslag, korps, bruk gjerne flere linjer. aktiviteten speiderklubb, etc. Skriv hva du har lært ved å delta på aktiviteten. Varighet - omfang timer Tekniker: dd. Programleder: 2000-dd. 3-5 t. 1 ½ time i uka + kurs, leire, turer 2 år, 2 timer i uka 9 år 4 timer i uka 1 time i uka Angi hvor lenge du har vært med og hvor mange timer du har deltatt pr uke eller pr. mnd Referansepersoner En referanseperson er en som kjenner deg og kan si noen ord om deg til for eksempel en mulig arbeidsgiver. Velg derfor personer som du har et godt forhold til! Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Anne Knutsdotter Formann i Norddalen Her skriver du navn på noen som kan være referansepersoner for deg. Husk å spørre dem om tillatelse først! Skolekorps Her skriver du tittelen til din referanse. Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel Tlf: Her skriver du kontaktinformasjon til din referanse. Det er lurt å inkludere telefonnummer, dersom referansepersonen din godtar det. Denne trenger du ikke å fylle ut, dersom du ikke vil. Men om du har tenkt å bruke skjemaet som vedlegg til for eksempel jobbsøknad, bør du få noen til å attestere (= skrive under på) den. Du må bruke en som kan bekrefte det du har skrevet. Det kan være én av foreldrene dine eller andre som kjenner deg godt.

20 VERV OG ANSVARSOPPGAVER Her fører du inn styreoppgaver eller andre verv du har påtatt deg (eks. kasserer, sekretær, leder/medlem av elevråd, styreleder, styremedlem, eller faglige lederoppgaver eks. trener, dirigent, speiderleder) Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År - tidsrom Kort beskrivelse av organisasjonen, verv/ ansvarsoppgave og hva jeg har lært Solhaugen ungdomsskole elevrådet. Nestleder Har lært mye om demokrati, argumentering og hvordan saker kan fremmes Prosjektmedarbeider i pedagogisk bruk av IKT ansvar for vedlikehold, installasjon av programvare, veiledning av elever i ungdomsskolen Natur og Ungdom Norddalen lokallag. Kasserer i styret 2001 d.d Dersom du fremdeler har vervet, er dd (dags dato) greit å bruke. Føring av regnskap, fakturering, budsjettering Natur og Ungdom Norddalen lokallag. Leder for styret Kompetanse i miljøvern. Teoretisk kunnskap om miljøproblemer både lokalt og globalt. Kunnskap om hvordan påvirke politikere og byråkratiet i beslutningsprosesser. Om oppbyggingen av organisasjonen og hvordan man jobber i forhold til vedtektene. Hvordan man får fremmet og får gjennomslag for en sak fra lokalt hold på en demokratisk måte. Har vært med på i forberede og gjennomføre et landsmøte Skrive innkalling til møter, møteledelse og oppfølging av saker som styret har vedtatt. Varighet Omfang timer 2 år. 1-2 timer i måneden 4-5 t/u 2 år. 3 timer hver 14. dag 1 år d.d Fra 1 til 7 timer/u Anslå tidsbruk dersom du ikke har faste timer Skriv navnet på Her skriver du hva du har lært ved å delta på aktiviteten Navn Arne Arnesen Hilegunn Moen Her skriver du navn på noen som kan være referansepersoner for deg. Husk å spørre dem om tillatelse først! Referansepersoner Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Leder for Natur og Ungdom i Nordland Tlf jobb: xx xx Tlf mobil: 911 xxxxx Undervisningsinspektør Solhaugen ungdomsskole Her skriver du tittelen til din referanse. Her skriver du kontaktinformasjon til din referanse. Det er lurt å inkludere telefonnummer, dersom referansepersonen din godtar det. Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel Denne trenger du ikke å fylle ut, dersom du ikke vil. Men om du har tenkt å bruke skjemaet som vedlegg til for eksempel jobbsøknad, bør du få noen til å attestere (= skrive under på) den. Du må bruke en som kan bekrefte det du har skrevet. Det kan være én av foreldrene dine eller andre som kjenner deg godt.

21 Kursaktivitet Dette skjemaet trenger du ikke å bruke, dersom du har fått et godt kursbevis. Dersom kursbeviset kun sier at du har gjennomført kurset, men ingenting om innholdet, kan skjemaet brukes som et tilleggsdokument, dersom du ønsker det. Bruk ett ark for hvert kurs. Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet 2000 Norges Idrettsforbund Aktivitetslederkurs, Barneidrett 20 timer Kort om innholdet i kurset - Barneidrettens mål og verdigrunnlag - Sammenhenger mellom barns utvikling og læring - Undervisningslære - Tilrettelegging av miljøet - Innføring/grunnopplæring i svømming Skriv kort om innholdet i kurset Tilegnet kompetanse Jeg har lært hva man må ta hensyn til når man skal være leder/trener for barn for å skape et godt miljø og et godt grunnlag for å lære Skriv hva du har lært. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post Eivind Eivindsen (Signatur) Kursleder Her får du f.eks kursleder til å skrive under. Her skriver du tittelen til den som attesterer. Du trenger ikke å fylle ut denne rubrikken, dersom du ikke selv synes det er nødvendig.

22 Prosjekter/festivaler - andre korttidsaktiviteter Dette kan for eksempel være tidsavgrensede aktiviteter, arrangement, konserter, forestillinger, Operasjon Dagsverk m.m Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon Prosjektets navn Hemnes Jazzfestival 1997 Solsiden ungdomsskole Musikalen Grease Her skriver du hvem som sto bak aktiviteten og navnet på arrangementet Beskrivelse av aktiviteten, min funksjon og hva jeg har lært Frivillig funksjonær for salgsgruppa, markedsføring og salg av billetter Har lært å løse problemer sammen med andre, ulike måter for markedsføring (nærradio, plakater, lokalavis) samt å takle stress på travle arrangement Oppsetning av musikal for skolen og for annet publikum i regionen. Spilte saksofon i musikergruppa Har fått større trygghet i å opptre for andre. Har lært viktigheten av godt samarbeid mellom skuespillere, scenearbeidere, musikere, instruktør for å nå et felles mål. Organisering/planlegging av forestillinger for publikum Beskriv hva aktiviteten gikk ut på, hvilken funksjon du hadde og hva du har lært Varighet Omfang timer 4 dager hvert år, til sammen ca 40 timer Arbeidet over ½ år til sammen ca 60 timer Navn ansvarlig for prosjektet Petter Moe Arne Pedersen Referansepersoner Verv/stilling Leder for jazzfestivalen Lærer og instruktør ved Solsiden ungdomsskole Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift:

23 Etternavn: Nilsen KONKURRANSER, TURNERINGER Fornavn: Marte Født: År Deltaker for følgende klubb/lag/organisasjon Norddalen IL Type konkurranse resultat/plassering Varighet/ omfang Spilling i kretsserien for pikelag førte til at jeg 3 uker ble plukket ut til deltakelse i kretsens talentutviklingsprogram. Deltok i NM for kretslag i to år. 2 dager 1998 Norddalen skolekorps NM for korps. Deltakelse i 2 divisjon for skolekorps. Resultat: 2. plass av til sammen 40 deltakende korps Her beskriver du type konkurranse du har deltatt på Bekreftelse/referanser Organisasjon/navn Adresse Telefon, e-post Norddalen IL, Anne Hansen, leder for idrettslaget Norddalen Skolekorps, Truls Bakken, leder for skolekorpset

24 INTERNASJONAL AKTIVITET/ANNEN AKTIVITET Dette kan være språkreiser, CIVS leire, utvekslingsopphold. Vanlige feriereiser tas ikke med Bruk ett ark for hver aktivitet Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteter Varighet Omfang - timer 2000 CISV Internasjonale barneleire International Peoples Project (IPP) 25 deltagere over 19 år var sammen for å jobbe med et konkret prosjekt av politiske art. Vi utviklet et feles sluttdokument på engelsk 3 uker 200 timer Land - Språk som ble brukt Tyskland. Det ble brukt både engelsk og tysk Ferdigheter - kunnskaper Erfaring i samarbeid, konfliktløsning, og å jobbe sammen med mennesker i alle aldersgrupper samt mennesker fra ulike land. Muntlig praktisering av tysk Navn ansvarlig for aktiviteten Verv/stilling Adresse telefon e-post

25 CV - Oversikt realkompetanse Etternavn: Hansen Fornavn: Anne Kjønn: Kvinne Adresse: Storhaugen 5 Postnummer: 8000 Poststed: Bodø E-post : Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra - til Rimi, Vestmyra Butikkmedarbeider og % timer/u 100% Arbeidsområder Rydde rundt i butikken. Stå i kjøttdisken. Fylle på med nye varer. Vedl nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Solsiden Barneskole Solsiden Ungdomsskole Går i 10.klasse dd. Kurs Kursnavn Varighet Patruljeførerkurs 1 2 helger Patruljeførerkurs 2 2 helger Gjennomført år Viktig innhold 2000 Opplæring i førstehjelp, ledertrening, praktisk opplæring Opplæring i førstehjelp, ledertrening, praktisk opplæring på et høyere nivå. DJ-kurs 1 helg 2001 Opplæring i det å være en DJ. Lærte mye om hvordan et styre arbeider. Vedl nr. Patruljeførerkurs 3 1 helg 2002 Repetering av patruljeførerkurs 1 og 2. Språk Spesifisering av språk Engelsk Nynorsk Fransk Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) God skriftlig og muntlig. Kan kommunisere veldig bra. Leser flytende. Kan skrive og lese godt. Kan forstå det jeg leser. Kommuniserer helt greit. God skriftlig, kan grammatikken.

26 Annen kompetanse erfaring fra fritidsaktiviteter, verv og annet Type aktivitet - oppgave Elevrådet Solsiden Barne- og ungdomsskole Nestleder elevrådet barneskolen Leder elevrådet barneskolen Medlem elevrådet ungdomsskolen Tidsrom Omfang Ca 1 time i måneden Ferdigheter - beskrivelse av oppgavene Demokrati, argumentering, hvordan å fremme en sak Vedl nr. Jazzballet Pias Ballettstudio Gitarundervisning, Bodø Kulturskole Sangundervisning, Ellen Drevvatne Bodø Domkirkes Ungdomskor Bodø Domkirkes Jentekor ( ) KFUK-speideren Håndball - IK Junkeren Handball Bodø Handballklubb ( ) 2002 d.d 1 time//uka 2001 d.d Ca 30.min/u 2001 d.d 1 time/mnd 2000 d.d 2-3 t/u d.d 1 ½ t/uka timer/uka Har lært å danse jazzballett Lærer å spille gitar Har lært gode sangteknikker og utviklet meg som sanger Har hatt mange sangoppdrag og deltatt i mange konserter Mye turgåing. Praktisk opplæring i f.eks å lage knuter, lage bål, sette opp telt, lage snøhuler. Ledertrening Lærte å spille handball. Deltok i turneringer Leikarring time/uka Lekte og danset folkedans Kirkens Nødhjelp, Bøssebærer 4 timer Samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp i Brød For Verden Aksjonen. Andre opplysninger - referanser Referanser: Anders Pedersen, undervisningsinspektør Solsiden ungdomsskole Andre referanser når det gjelder fritidsaktiviteter, verv oppgis om ønskelig Sted: Dato: Signatur

27 Kompetanseattest Etternavn: Hansen Fornavn: Anne Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Butikkmedarbeider Rimi Stormarked i Vestmyra 100% Viktigste arbeidsområder Rydding av butikken og hjelping av kunder. Innfylling av varer Fruktdisken Nærmere beskrivelse av oppgavene Passer på at det ikke er noe i veien for kundene, at det ser fint ut. Tar bort tom emballasje og setter handlevognene på plass etter at kundene har handlet. Vise kundene hvor forskjellige ting i butikken står hvis de trenger hjelp. Når nye varer kommer, sette dem på plass i butikken. Alltid passe på at det ikke er tomt for varer. Gjøre butikken fin slik at kundene lyst til å kjøpe. Plukke ut dårlig frukt, sette inn ny. Lage smaksprøver. Skrelle løk. Kjøttdisken Selge varmretter, kjøtt og salater til kundene. Beskrivelse av faglig kompetanse i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Det viktigste jeg må kunne i jobben Rimi er en såkalt billligkjede som har spesialisert seg på å selge billig mat og varer. Rimi er en av Norges største matkjeder. Kundebehandling med kontinuerlig servicearbeid. Bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø mellom kollegaer og kunder sånn at alle trives. Organisering av arbeidet Jeg arbeider selvstendig - går rundt i butikken, ser hva som må gjøres - og gjør det. Økonomi Har kunnskaper om hvordan man kan gjøre opp kassen ved dagens slutt. Språkferdighet Behersker engelsk og kan snakke med utenlandske kunder. Markedsføring Markedsfører og skryter av butikken den på best mulig måte. Teknisk kompetanse Behersker å sitte i kassen.

28 Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Samarbeid er viktig! Jeg kan jobbe godt sammen med kollegaene mine. Jeg kommuniserer godt med kundene - hjelper dem. Arbeidsinnsats Servicearbeid Jobbe hardt for å gjøre det til en trivelig handel for kundene, gjøre sånn at de får lyst til å komme tilbake. Det er det dette handler om. Hjelpe kundene, smile og prate med dem. Kunden har alltid rett Initiativ Fleksibilitet Kreativitet Jeg tar selv initiativ til å gjøre ting i butikken finne nye muligheter. Alle kunder er forskjellige. Tilegne og bruke ny kunnskap Har fått opplæring av kollegene og har fort lært meg hva som skal gjøres. Opplæring av andre På Rimi er det slik at med en gang man selv har fått opplæring, er man egnet til å lære opp andre kolleger. Man utveksler kunnskap hele tiden. Arbeid med mål og resultater Målet til Rimi er å få fornøyde kunder tilbake, og høy omsetning. Dette er noe vi ansatte samarbeider om. Sted: Bodø Sted: Bodø Dato: Dato: Egen underskrift: Anne Hansen Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift: Rimi Stormarked Ragnar Pedersen, avdelingsleder

29 ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER Etternavn: Hansen Fornavn: Anne Født: Aktivitet År Tidsrom Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteten - hva jeg har lært Varighet - omfang timer 1993-dd. KFUK-speideren Mye turgåing, praktisk opplæring som for eksempel i knuter, ledertrening. 1 1/2 time i uka + kurs, leirer, turer Bodø Håndballklubb Spilte håndball 1 time i uka Bodø Svømmeklubb Lærte å svømme. Hadde det gøy i vannet. 1 time i uka Leikarring Lekte og danset folkedans 1 time i uka IK Junkeren Spilte håndball 2 timer i uka + turneringer Bodø Domkirkes Jentekor Har hatt mange sangoppdrag og konserter 2 timer i uka + oppdrag/konserter dd. Bodø Domkirkes Ungdomskor Har hatt mange sangoppdrag og konserter 3 timer i uka + oppdrag/konserter dd. Sangundervisning m/ellen Drevvatne Har utviklet meg til en bedre sanger. Har lært gode sangteknikker. 30 min annenhver uke dd. Gitarundervisning, Bodø Lærer å spille gitar. 20 min i uka Kulturskole 2002-dd. Jazzballett, Pias Ballettstudio Danser jazzballett 45 min i uka Referansepersoner Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post NN Dirigent Bodø Domkirkes Ungdomskor BB Instruktør Pias Ballettstudio Attestert av Sted: Bodø Dato: 10. oktober 2002 Underskrift/tittel: Hansen, Eva (mor)

30 VERV OG ANSVARSOPPGAVER Etternavn: Hansen Fornavn: Anne Født: År - tidsrom Kort beskrivelse av organisasjonen, verv/ ansvarsoppgave Varighet - hva jeg har lært Omfang timer Nestleder i elevrådet på Solsiden barneskole 1 time i mnd Leder i elevrådet på Solsiden barneskole 1 time i mnd Medlem i elevrådet på Solsiden ungdomsskole Har lært mye om demokrati, argumentering og hvordan å fremme en sak 1 time i mnd Referansepersoner Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post NN Undervisningsinspektør Solsiden ungdomsskole Attestert av Sted: Bodø Dato: 10. oktober 2002 Underskrift/tittel: Hansen, Erik (far)

31 Kompetanseattest Etternavn: Normann Fornavn: Ola Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Sommervikar gartneri Vefsn Landbruksskole, gartneri 140 timer Viktigste arbeidsområder Planting Stell av planter Rydding Høsting Nærmere beskrivelse av oppgavene Plantet sommerblomster, paprika, chili, purre og selleri i kasser. Plantet også gordeliaer og stemorsblomster i bed, jordbærplanter og løk og gressløk i landet. Luket ugress i blomsterbed og gulrotland. Tynnet nepe. Beskjæring av agurk. Nedsenking og bestøving av tomat. Vanning Rydding av kasser, plater, potter, brett, vasking av potetkasser, golv og lignende. Høsting og sortering av tomat, agurk og sommerblomster. Beskrivelse av faglig kompetanse i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Det viktigste jeg må kunne i jobben Organisering av arbeidet Vefsn landbruksskole skal drive opplæring i naturbruk/landbruk og gartneriet skal brukes i den sammenheng. Mens elevene er på sommerferie må plantene tas vare på. Men gartneriet må også tjene litt penger for å drive skolen. Derfor selges det tomat og agurk og andre grønnsaker. Personalet er veldig flink til å samarbeide, men samtidig synes jeg noen kan bli flinkere til å skryte av hverandre Punktlighet og ryddighet, nøyaktighet. Tålmodighet når en luker ugress i gulrotlandet. Kan ta imot arbeidsordrer for å arbeide selvstendig og effektivt. Samtidig er de andre i avdelinga flinke til snakke med oss sommervikarer og forklare hva vi skal gjøre, slik at vi forstår og ikke bare utfører ordre. Utviklingsarbeid Føler at 4 uker er for kort tid til være med på forbedringer. Arbeid med helse- miljø og sikkerhet Har litt kjennskap til hva jeg kan bruke av utstyr og kjøretøyer. Kjenner kvalitetssorteringsregler for agurk og tomat. Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IT- data) Behersker data, men hadde bare bruk for det når jeg fylte ut dette skjemaet. Økonomi Salg av varer i gårdsbutikken (grønnsaker, blomster, egg, rakørret). Har hørt litt om overskudd/underskudd i drifta av gartneriet.

32 Fortsettelse side 1 faglig kompetanse i stillingen Språkferdighet Kan engelsk og litt tysk i tilfelle utenlandske kunder. Kan også en del latinske navn på planter. Markedsføring Teknisk kompetanse Jeg har fortalt venner og slekt om at landbruksskolens grønnsaker er de beste, og de ikke kommer til å angre på kjøp. Kan utføre enkle reparasjoner dersom noe går i stykker. Har traktorsertifikat og kan bruke redskaper (henger, lasteapparat). Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Samarbeider godt med andre og gjerne dersom det er noe jeg er usikker på. Kommuniserer med andre medarbeidere og kunder. Er obs på at jeg må prøve å unngå å misforstå og spør medarbeiderne om vi har oppfattet det samme om hva jeg skal gjøre. Jeg prøver å skryte av det som andre gjør bra. Arbeidsinnsats Servicearbeid Initiativ Fleksibilitet Kreativitet Tilegne og bruke ny kunnskap Stort sett rask til å få jobben unnagjort. Noen ganger kan det gå litt sakte. Gjør det jeg blir bedt om og i tide. Har noen ganger måttet hjelpe kunder i gårdsbutikken. Ellers ber jeg dem vente og henter hjelp. Tar initiativ for å få nye oppgaver, men spør for å forsikre meg om at det er OK. Kan arbeide med flere oppgaver og selv fordele tiden. Gjør det beste ut av situasjonen og finner andre løsninger på ting som ikke går. Tar vare på spiselige grønnsaker som skal kastes. Lærer relativt raskt, men må føle meg trygg på at jeg vet hav jeg skal gjøre, før jeg gir meg i kast med noe nytt. Har lært at kunnskaper og ferdigheter om planting og høsting av en grønnsak kan brukes også ved planting og høsting av en annen grønnsak. Opplæring av andre Arbeid med mål og resultater Lærte kjæresten i tomatplukking og ugrasluking og Hanne i å plante jordbær. Jeg så nytten av sette meg mål om hvor langt jeg skulle komme med ugraslukinga en dag, for da fikk jeg gjort mer enn de andre dagene. Et annet år skal jeg sette meg mål om kvaliteten på ugraslukinga. Andre opplysninger - annen kompetanse Hvis du vil vite mer om hva jeg gjorde og hvordan jeg ellers er, kan du kontakte Marit Arntsen tlf Sted: Dato: Egen underskrift: Sted: Dato: Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift:

Kompetansepermen. Navn:

Kompetansepermen. Navn: Kompetansepermen Navn: Dette kan du! Om Kompetansepermen Mange skjema å fylle ut hvorfor? Fordi dette sannsynligvis er den mest nyttige permen du noensinne vil ha! Dette er DIN perm, som du fyller med

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest. CV

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Arbeidshefte - realkompetanse STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Feb 09

Arbeidshefte - realkompetanse STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Feb 09 STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN Heftet tilhører (Navn) Feb 09 Arbeidshefte - realkompetanse Hensikten med heftet er å bidra til en god og gjennomtenkt beskrivelse av egen kompetanse. Det vil være en

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen.

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen. CV, eller Curriculum Vitae, betyr en kort beskrivelse av eget livsløp og skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og kronologisk gjennomgang av deg og din bakgrunn. CVen skal fortelle hvem

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2012-2013

SØKNADSSKJEMA 2012-2013 SØKNADSSKJEMA 2012-2013 Vi vil presisere at all informasjon som vi mottar gjennom søknadene blir behandlet konfidensielt av ledelsen ved Dynamo. Vær vennlig å skrive tydelig. Trenger du mer plass kan du

Detaljer

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse CV Realkompetanse - 2 - Personlige opplysninger Navn: Kjønn: Mann Kvinne Fødselsdato: Adresse: By: Post Sivilstatus: TLF: Arbeide: Privat: Mobil: Nåværende stilling: E-mail: Utdannelse (formelle kvalifikasjoner

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til kursholder

Del 3. Mine muligheter Til kursholder Veiledningshe e kursholder, del 3, side 1 av 10 Del 3. Mine muligheter Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe ekursholder,del3,side2av10 Del 3) Mine muligheter Etter å ha vært gjennom de to første delene

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være:

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være: Stillingsannonse Motivasjon & Støtte er et senter som jobber med å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet. Vi er en privat organisasjon som har som hovedmål å utvikle mennesker. Senteret ble etablert

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Informasjon om eleven

Informasjon om eleven A Informasjon om eleven Til våre nye 8. klassinger og deres foresatte Velkommen til Ytrebygda skole. Det ligger et spennende skoleår foran deg og oss, og vi ser fram til å bli kjent med deg. For å kunne

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Tre stillingsannonser

Tre stillingsannonser Tre stillingsannonser Rektor, kontormedarbeider og renholder Endres i topp-/bunntekst Rektor, Levanger kommune Vi søker etter rektor til Grøtta grunnskole. Skolen ligger i Levanger kommune. Levanger byr

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Søknad på stilling i Bjugn kommune

Søknad på stilling i Bjugn kommune Søknad på stilling i Bjugn kommune Versjon: 127 (Produksjon) Status endret : 25.02.2016 10:40:32 Personalia Fødselsdato [dd.mm.åååå] For- og mellomnavn Etternavn Adresse Postnummer Poststed Telefonnr.

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-programmet «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole»

Søknad om opptak til ph.d.-programmet «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole» Søknad om opptak til ph.d.-programmet «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole» Søknaden sendes til: Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap v/ Liv Anne Halderaker Høgskolen i

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA (Alle spørsmål skal besvares, eventuelt med «nei». Ingen rubrikker skal være blanke eller streket ut. Bruk skrivemaskin eller SORT blekk og blokkbokstaver.) Foto

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider Butikkmedarbeider E-post: mail@askeladden.as Kontaktperson Lise Olsen, tlf. 00 07 08 01, er med sine 19 butikker en av Norges ledende

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING Pleie OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I PLEIE Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i Lørenskog

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Lokallagsøkonomi. For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag

Lokallagsøkonomi. For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag Lokallagsøkonomi For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag HURRA! Du er økonomiansvarlig Gratulerer så masse med vervet, dette blir supert! Økonomiansvarlig er et av de beste vervene du kan ha

Detaljer

SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet. Oppstart i juni 2014

SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet. Oppstart i juni 2014 SpråkpraksisUtvikling i Praksis (SUP) For deltagere i Introduksjonsprogrammet Oppstart i juni 2014 Solfrid Pederstad Marthinsen Oppdraget for SUP-prosjektet: 1. Finne fram til dedikerte språkpraksis plasser

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Arbeidsinkluderingskonferansen. Presentasjon Fretex

Arbeidsinkluderingskonferansen. Presentasjon Fretex Arbeidsinkluderingskonferansen 5. nov 2014 Lars Martin Torget Adecco Norge AS Lars Martin Torget Leder for rekruttering til General Staffing i Oslo 5 års erfaring fra rekruttering til faste og midlertidige

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK 2008

SØKNAD OM OPPTAK 2008 SØKNAD OM OPPTAK 2008 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I DANS PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I TEATER Søknadsfrist 1. april 2008 SETT KRYSS Fest passbilde her 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fødselsdato

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV EUROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV EUROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT INSTRUKSJONER FOR BRUK AV EUROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT Innledning Utarbeidelsen av et curriculum vitae er en viktig fase når du leter etter arbeid. Les nøye gjennom opplysningene nedenfor før du fyller

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Disippeltreningsskole

Disippeltreningsskole Disippeltreningsskole Søknadsskjema «Å kjenne Gud, og gjøre Ham kjent» Men de gikk ut og forkynte over alt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med. Mark. 16:20 Til orientering

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09 STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN Jan 09 Veiledning for administrator Dokumentet gir deg en enkel innføring i hvordan du klargjør og setter opp kompetansebasen for virksomheten. Applikasjonen er klargjort,

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer