Årbok Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W"

Transkript

1 Årbok 2014 Ba Med sakspapirer for landsmøtet S BAPTISTENE Li In Næ Kr STAV ERN FRE DT FO LK EH UN Ø 1. LE KO GS LI U.J O /B LIN K -6 MMERFEST Bap tenes Sommerfest.B A W WW P T.N S I T Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte

2

3

4 Årbok 2014 Med sakspapirer til landsmøtet i Stavern juli Et fellesskap av levende menigheter Grepet av Kristus Midt i verden med evangeliet

5 Det Norske Baptistsamfunn Årbok 2014 Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2014 Isbn: Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl Trykk: Land Trykkeri AS

6

7 Forord Kjære venner Årboka er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte. For andre gang kan også årboka kan lastes ned som pdf fra nett. I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser, adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale, rapporter og referater. Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt kirkesamfunn og våre menigheter. Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet. BLINK, Baptistsamfunnets sommerfest er nå inne i sitt tredje år av fire planlagte år på Stavern. De to første år med Blink har gitt stor mersmak og vi arbeider fortsatt for at BLINK skal bli det møtestedet som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet med Jesus, et godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å være blant familie og venner. Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets hjemmeside: Sakslisten inneholder en rekke saker av rent forretningsmessig karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for fellesskapets framtid. Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land. Når vi samles til landsmøte og sommerfest på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og Internasjonale misjonsengasjement. Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det norske folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles arbeid. Samtidig er det en viktig arena for å binde oss sammen som baptister, slik at når vi går hver til vårt og virker i våre menigheter så har vi venner over hele landet. Da kan vi føle oss knyttet sammen som Det Folk Som Kalles Baptister og vår visjon kan være en vedvarende rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet. Vel møtt i Stavern på Fredtun!! Terje Aadne Generalsekretær

8

9 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: ADRESSER 9 Det Norske Baptistsamfunn 10 Norske Baptister Barne og Ungdomsforbund 13 Høyskolen for Ledelse og Teologi 14 Holtekilen Folkehøgskole 15 Baptistenes Teologiske Seminar 16 De Norske Baptisters Kvinneforbund 17 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg 18 Godkjente predikanter 19 Menighetene 21 Annen virksomhet 33 Leirsteder / hytter 34 Kapittel 2: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 35 Vedtekter 36 Protokoll fra Landsmøtet i Stavern Misjonsfelt 53 Kapittel 3: NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND 55 Vedtekter for Ung baptist 56 Landsstyrets rapport for Målbare resultater og mål 2013 og Regnskap 2013 og budsjett Arbeidsplaner Sak 12 Holtekilen folkehøgskole planer og budsjett A Planer for Sak 14 Baptistenes Høyskoleråd Planer Sak 16 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 154 Sak 18 Det Norske Baptistsamfunn valg 157 Sak 19 Holtekilen folkehøgskole valg 160 Sak 20 Baptistenes Teologiske Seminar valg 161 Kapittel 5: DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE Saksliste 164 Årsrapport Regnskap Kapittel 6: STATISTIKK 173 Statistikk Tidligere landsmøter 184 Kapittel 4: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS LANDSMØTE Orientering om fullmakter 68 Saksliste 69 Sak 2H Forslag forretningsorden 73 Sak 4 Det Norske Baptistsamfunn rapport og regnskap A. Rapport Rapport målsettinger C. Regnskap Sak 5 Holtekilen folkehøgskole rapport og regnskap A Rapport B Resultat Sak 6 Baptistenes Teologiske Seminar A. Virksomhetrapport 2013/ B. Regnskap Sak 7 Baptistenes Høyskoleråd Rapport 127 Sak 9 Faste fonds rapport og regnskap A Rapport B Regnskap Sak 10 Evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i DNB 135 Sak 11 Det Norske Baptistsamfunn planer og budsjetter A. Målsettinger 2015 (-17) 143 B Rev budsj og budsjett

10 8

11 Kapittel 1 Adresser 9

12 Det Norske Baptistsamfunn Navn og adresse BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon telefaks E-post: Web: Giro: Generalsekretær: Terje Aadne tlf / , e-post: Misjonsleder Arild Harvik tlf / , e-post: Økonomileder: Håkon Sigland tlf / , e-post: Integrasjonsleder: Mette Marie Hebnes (i permisjon 10/4 31/7-2015) Integrasjonskons.: Siri Løsnesløkken tlf / , e-post: Integrasjonspastor: Peter Ngaidam tlf / , e-post: Informasjonsleder: Roger Dahl tlf / , e-post: MAGASINET BAPTIST.NO Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn Ansv. redaktør: Terje Aadne Redaktør: Roger Dahl Grafisk form: Moxus Media AS Trykk: Land Trykkeri AS REVISJON Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOVEDSTYRET Per Øvergaard, Oslo 1 (leder) Øystein Lode, Sortland (nestleder) Inga Marie Tolås, Haugesund (medlem au) Thang Hlun, Norway Chin Mission Church Svanhild Gaasvær, Vikna Jon Vestøl, Kragerø Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Halvor Krunenes, Stavanger/mgh.plantingen Home Anton Sinnathamby, Oslo 5 Faith Baptist Church Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til ansvarsområde. Varamedlemmer hovedstyret: May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge) Synnøve G. Angen, Trondheim (Midt-Norge) Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet) Tor L. Rønneberg, Porsgrunn (Sørlandet) Jesmine Christopher, Oslo 6 Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet) ANSETTELSESRÅDET Generalsekretær Terje Aadne Studentpastor Bente Sandtorp Hovedstyrets leder Per Øvergaard Adelfias leder Magnus Lund BEREDSKAPSTEAMET TRYGG Daglig leder i ung baptist: Roald Zeiffert (leder) Generalsekretær Terje Aadne Torbjørn Andersen, Raufoss Hilde Mikalsen, Oslo 1. Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1. DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS Giro Forretningsfører: Økonomileder Håkon Sigland Styret Bernt Hansen, Sommarøy (leder) Trygve Nedland, Gyland Ole Johan Skjæveland, Stavanger 10

13 Varamedlem: Koll Kyllingstad, Ålgård Revisor Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. BAPTISTENES HØYSKOLERÅD Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (leder) Mathias H. Eidberg, Bærum Generalsekretær Terje Aadne Varamedlemmer: Knut Andreas Eikeland, Trondheim KONTROLLUTVALGET Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder) Knut Bendikssen, Porsgrunn Roald Zeiffert, Kristiansand Hovedstyreleder Per Øvergaard Inger Lise Salvesen, Ålgård Jan Sæthre, Skien LØNNS- OG PERSONALUTVALGET Saksforbereder og sekretær: Generalsekretær Terje Aadne Hovedstyrerepresentant: Per Øvergaard (leder) Adelfias representant: Holtekilen Folkehøgskole: Baptistenes Teologiske Seminar: Ung baptists representant: Morten Øhrn Repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl MEDIERÅDET Fred Habberstad, Oslo 1. (leder) Caroline TarAngen, Oslo Inga Marie Tolås (HS repr.) Åsmund Kilde, Gardermoen Generalsekretær Terje Aadne Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær) NORSK LITTERATURSELSKAP Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl VALGKOMITÉ Magne Hultgren, Porsgrunn (sammenkaller) Hermod Bakkevoll, Andenes Bente Sandtorp, Oslo 1/mgh.plantingen Home Anne Marie Söderqvist, Vikna Britt Elin Veen Mecea, Stavanger Varamedlemmer: Unni Hansen, Sommarøy Tor L. Rønneberg, Porsgrunn Knut Kringen, Stavanger VEILEDNINGSTEAMET Hermod Bakkevoll, Andenes Kristin Krunenes, Stavanger Ivar Johan Pedersen, Vikna Arild Brun Svendsen, Fredrikstad Mai Britt Lund, Kvæfjord Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss NORSK REPRESENTASJON I: European Baptist Federation Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen Board of trust IBTS: Håkon Sigland Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne European Baptist Mission Executive: Arild Harvik, leder Council: Inga Tolås og Roger Dahl 11

14 Baptist World Alliance Executive: Jan Sæthre Council: Jan Sæthre Nordisk Baptistsamvirke Terje Aadne DISTRIKTSSTYRENE Nord Norge distrikt Styret: Odd Nilssen, Harstad (leder) Heidi Myhre, Tromsø (nestleder) Elsa J. Paulsen, Balsfjord Vara: Almar Martinsen, Bø Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer) Jahn Aage Olsen, Ballangen Frank Einar Hansen, Aune Distriktsarbeider: Hermod Bakkevoll, Andenes Distrikts Nytt Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no Midt Norge distrikt Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer 12

15 Ung baptist (Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund) Navn og adresse Postboks 10, 4661 Kristiansand tlf.: e-post: Vår hjemmeside inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell. Ung baptists bankgironummer er ANSATTE: Daglig leder: Roald Zeiffert, e-post: Konsulenter: Espen Thilesen, tlf , e-post: Inger Lise Salvesen, tlf , e-post: Sveinung Vaagen, tlf , e-post: Kontorassistent: Siang Sui Bawi Hrin, tlf , e-post: Revisor: Knut Østbye LANDSSTYRET Morten Øhrn, Oslo (landsleder) Reine Chiluka, Tistedal Lah May Chit, Åmli Anniken Myhre, Tromsø Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder) Ole Thorvald Helland, Ålgård David Chenrang, Norway Chin Mission Curch Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov. Varamedlemmer: Sirill Taraldsen, Ålgård og Hege Kristin Eikland, Skien DISTRIKTSSTYRER: ØBU Julia Oseland, Oslo 1 (leder) VBU Espen Thilesen, Stavanger (leder) SBU Bård Aasland, Skien (leder) MBU Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder) NNBU Magnus Haraune, Sommarøy (leder) 13

16 Høyskolen for ledelse og teologi Navn og adresse Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon , Faks E-post: Web: Bankgiro Ansatte Karl Inge Tangen (konstituert rektor), dir. tlf , e-post: Tommy Davidsson (faglig leder), dir. tlf , Bente Sandtorp (studieveileder / studentpastor), dir , Georgeta Sigland (administrativ leder) dir , Tor E. Mikalsen (Høyskolelektor), dir. tlf , e-post: Kai Tore Bakke (Førsteamanuensis), e-post: Truls Åkerlund (Høyskolelektor), e-post: Øyvind Gaarder Andersen (Høyskolelektor), e-post: Lars Tore Jørgersen (Høyskolelærer), e-post: Esther Petrenko (Førsteamanuensis), e-post: Vitali Petrenko (Førsteamanuensis), e-post: Dan Elofsson (Høyskolelektor), e-post: Ulrik Josefsson (Førstemanuensis), e-post: Temesgen Kahsay (Høyskolelærer), dir. tlf , e-post: Tonje Hande (studiekonsulent), dir. tlf , e-post: David Aanje (administrasjonskonsulent) dir , e-post: David Andersen-Eikeri (administrasjonskonsulent) dir. tlf , e-post: Kara Tangen (skolesekretær), dir. tlf , e-post: Åse-Miriam Smidsrød (Koordinator, Engelsk Bachelor), dir. tlf , e-post: Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Det Norske Baptistsamfunn og 50 prosent av menigheten Filadelfia Oslo. Baptistenes høyskoleråd utgjør baptistenes medlemmer av generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi. Baptistenes styremedlemmer er Roald Zeiffert, Kristiansand, Mathias Eidberg, Bærum og generalsekretær Terje Aadne. Revisor: Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim 14

17 Holtekilen Folkehøgskole Navn og adresse Michelets vei 55, 1368 Stabekk Telefon Telefaks E-post: Web: Bankgiro Ansatte: Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud. Øvrige ansatte: Tor Egil Brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg (vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk) Folkehøgskolens styre Leif Vollan, Tromsø (leder) Ole Johan Skjæveland, Stavanger Karin Suizu (personalrepresentant) Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder) Elin Flatebø, Bærum Siri Monsø (Elevrepresentant) Varamedlemmer: Ellen Oseland, Drammen Gunhild T. Lien, Trondheim Ola Liland, Halden Sondre Taranger, Skien Ruben Eiksund (vara for personalets representant) Revisor: Lars Einar Fjellsaa i revisjonsfirmaet Bakke, Hjelmaas og Larsen Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård 15

18 Baptistenes Teologiske Seminar (Holtekilen drift) Navn og adresse Michelets vei 62c, 1368 Stabekk, Telefon / E-post: Web: Bankgiro Ansatte: Helge Finnestrand, daglig leder, tlf / , e-post: Kazimiers Ograbek, vaktmester Bjørn Martens, Drammen (leder) Bendik Førrisdahl, Drammen Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BHR) Koll Kyllingstad, Ålgård Varamedlemmer: Axel Kolflaath, Haugesund Vidar Bergsland, Ålgård Armann Aardal, Bærum Kazimiers Ograbek, (pers. repr) Silje Nordby-Skøien (HFH-styret) Olaug Bollestad, Ålgård 16

19 Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund Navn og adresse Gylandsvegen 204, 4436 Gyland Tlf E-post: Web: Bankgiro Kvinneforbundets styre Turid Nedland, Gyland (leder) Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær) May Helen Dahlø, Eidsvoll Signhild Storlien Lund, Trondheim Varamedlemmer: Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Ellen Eidem, Halden Ruth Bråtveit, Sandnes (nestleder) Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim (kasserer) May K. Angelsen, Aune Lilly Aardal Kringen, Stavanger Prosjektleder for Sierra Leone satsningen: Synnøve G. Angen Kvinneforbundet i Nord Norge Ingrid Kollbotn, Aune (leder) 17

20 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg Navn NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP Styret Jan Arnth Larssen, Drammen (leder) Ellen Oseland, Drammen Finn Rønning, Langesund (arkivleder) Geir Rise, Drammen Frank Tidemandsen, Porsgrunn Varamedlemmer: Eva Baggerød, Bærum Regnskapsfører: Mariann Eidberg, Bærum Tidsskriftet Baptist: PREDIKANTFORENINGEN ADELFIA Styret: Magnus Lund, Kvæfjord (leder) Arild Brun Svendsen, Fredrikstad Sissel Østlien, Raufoss Åge Frantzen, Bergen (kasserer) Linda Aadne, Gardermoen PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN Solveig Bergsland, Ålgård (leder) MISJONÆRFORENINGEN Elna M. Bakken, Ålgård (leder) Simonette Håland, Ålgård (kasserer) Marianne Kristoffersen, Drammen (sekretær) Arne J. Holte, Skien Arnhild S. Edvardsen, Skien (vara) 18

21 Godkjente predikanter Navn og adresser Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, , BAKKE, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, Bakkevoll, Hermod, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes, Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, , Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, Birkeland, Thomas, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, , Brattestad, Herleik, Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, , Busch, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND Celeti, Gerson, Gå Ut senteret, Hurdal, Hurdal, Chin, Pum Za, Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, , Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3400 LIER, , Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY, Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN, Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, , Frøyland, Kjell Birger, Hattefjeld, 1792 Tistedal, Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, , Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, Hebnes, Mette Marie Bommen, Hatlevegen 2b, 4120 TAU, , Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND,, Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, HlawNceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn Holmes, Alan Richar, Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, Hunstad, David, Tetenveien 16, 3030 Drammen, Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, Häger, Asbjørn Konrad, Major Forbusgt. 27, 1776 Halden, Idland, Rolf, Brumunddvegen 218, 2386 Brumunddal, Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, KAVLI, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, , Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund Liland, Ola, Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, , Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, , Lode, Øystein, Strand herregård, 8406 Sortland, Lund, Magnus, Brattliveien 5, 9475 BORKENES, LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, Løsnesløkken, Siri, Roseveien 10, 2312 Ottestad, Løvdahl, Ulf Magne, Kongsvegen 162, 2636 ØYER, Låås, Ronny, Furutoppen 5, 3790 HELLE, Manum, Tore, Saturnveien 48, 3055 KROKSTADELVA, Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, , Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD 19

22 Mikalsen, Tor Egil, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, Mikkelsen, Alf Archtander, Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 0980 OSLO Myreng, Ivald, Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll Mæland, Magnar, Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, Ngaidam, Peter, Fossveien 11B, 3400 LIER, Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, , Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1, 4330 ÅLGÅRD, Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B, 4326 SANDNES, , Normannseth, Arild Knut, Sivstråveien 5, 3261 Larvik, Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, , Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, Rokstad, Arnt, Nordsmøla, 6570 Smøla, , Rød, Rolf, Riarveien 5, 4326 SANDNES, , Rønneberg, Tor Ludvig, Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, , Sagen, Egil, 7387 SINGSÅS, Salvesen, Inger Lise, PB 49, 4339 Ålgård, Sandnes, Rolf Julius, Busterudgt 12, 1776 Halden Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, Sigland, Håkon, Fossveien 9L, 3403 LIER, , Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, Staalesen, Pauli Georg, Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen,, Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, , Sørensen, Sten, Møskelandsv. 98, 4580 LYNGDAL, stensentrumskirken.no Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, Torhus, Finn Atle, Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, , Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, Vaagen, Sveinung, Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, , Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, Vikestad, Steinar Arthur, Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, Windstad, Jon-Ivar, meieribk 16, 3410 Sylling, Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, Medforbehold om feil i opplysningene 20

23 Menighetene Adresser Finnmark: ARCTICKIRKEN - HAMMERFEST BAPTISTMENIGHET Adresse: v/ Siv M. Jacobsen, Solveien 32a, 9600 Hammerfest Besøksadresse: Salsgaten 42, Hammerfest E-post: Web: Forstander: Siv M.Jacobsen Tlf Viseforstander Tonje Renate Høyer Tlf NORDKAPP BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 270, 9751 Honningsvåg. Besøksadresse: Storgt. 28, Honningsvåg E-post: Forstander: Tone Sæverås Tlf Viseforstander Britt I Hansen Tlf Troms: BALSFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf E-post: Forstander: Elsa J. Paulsen Tlf / Viseforstander: Margareth Åseng Tlf: / AUNE BAPTISTMENIGHET, HARSTAD Adresse: c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad. Besøksadresse: Aune E-post: Web: Forstander: Bård-Jørgen Kollbotn Tlf Viseforstander: Frank Einar Hansen Tlf BJARKØY BAPTISTMENIGHET, HARSTAD Adresse Brumundvegen 218, 2386 Brumunddal Besøksadresse: Bjarkøy E-post: Web: baptist.no/bjarkoy Forstander: Rolf Idland Tlf GRØTAVÆR BAPTISTMENIGHET, HARSTAD Adresse 9423 Grøtavær Besøksadresse: Grøtavær e-post: Web: baptist.no/grotavaer Forstander: Tor Heimtun Tlf HARSTAD BAPTISTMENIGHET Adresse: Steinbakken 47, 9414 Harstad. E-post: Web: Forstander: Odd W. Nilssen Tlf / Barne- og ungdomsl: La May Htoo Chit Tlf KASFJORD BAPTISTMENIGHET, HARSTAD Adresse: Kasfjord, 9402 Harstad E-post: Forstander: John Erling Madsen Tlf Viseforstander: Gunn Wold Tlf

24 KVÆFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 1, 9476 Borkenes Besøksadresse: Bygdeveien 47, Borkenes E-post: Hjemmeside: Forstander: Magnus Lund Tlf Viseforstander: Idar Brun Hunstad Tlf SOMMARØY BAPTISTMENIGHET, TROMSØ Adresse: Postboks 218, 9110 Sommarøy E-post: Web: Forstander: Edvard Turpeinen Tlf Viseforstander: Astrid Turpeinen Tlf TROMSØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 410, 9254 Tromsø Besøksadresse: Strandskillet 2, Tromsø. E-post Web: Forstander: Leif Vollan Tlf REHOBOT BAPTISTMENIGHET, TROMSØ Adresse: Tomasjordnes , 9024 Tromsø Møtelokale: Tromsø Baptistkirke, Strandskillet 2, Tromsø E-post Forstander: Haile Seifu Johannes Tlf Nordland: ANDENES BAPTISTMENIGHET, ANDØY Adresse: Postboks 266, 8483 Andenes. Besøksadresse: Roald Amundsens gate 12, Andenes. E-post: Forstander: Hermod A. Bakkevoll Tlf ÅSE BAPTISTMENIGHET, ANDØY Adresse Åse, 8484 Risøyhamn E-post: Forstander: Bergliot Holm Skoglund Tlf Viseforstander: Raymond Voll Tlf BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 98, 8540 Ballangen Besøksadresse: Vassli kirke E-post Forstander: Evita Talberga Nguyen Tlf (slutter sommeren 2014) Viseforstander: Jahn Aage Olsen Tlf BØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen. Besøksadresse: Lokkøy, Bø i Vesterålen Tlf.: Forstander: Almar Martinsen Tlf Viseforstander: Hildur Skaug Tlf MO I RANA BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 1105, 8602 Mo i Rana. Besøksadresse: Damveien 7, Grubhei. E-post: Forstander: Otto Danielsen Tlf RØDØY BAPTISTMENIGHET Adresse: v/ Fjellvang, Hammerveien 125, 8626 Mo i Rana Besøksadresse: Tjongsfjord og Storselsøy Forstander: Per-Kristian Fjellvang Tlf

25 LIGHTHOUSE BAPTIST CHURCH, SANDENESSJØEN Forstander: Noatien Appolinaire Ouattara LYS I NORD BAPTISTKIRKEN SORTLAND Adresse: Postboks 244, 8401 Sortland Besøksadresse: Kjopmannsgt 10, 2 etg. E-post: Forstander: Ragnar Hoff Tlf Forstander: Øystein Lode Tlf Viseforstander: Siv Hege Hoff Tlf LOFOTEN BAPTISTMENIGHET, VESTVÅGØY Adresse: c/o Ayumba Bongwa, Lillevollvn 45, 8370 Leknes Møtelokale: Pinsekirken, Myrstein 13, 8370 Leknes E-post Forstander: Ayumba Bongwa Tlf Nord Trøndelag: STEINKJER BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 126, 7702 Steinkjer Besøksadresse: Skolegt. 11, Steinkjer E-post: og Forstander: Ivar Grethe Norøm Spolén Tlf Forstander: Bjørn Harald Nordlie Tlf VERDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 81, 7651 Verdal Besøksadresse: Nordgata 7, Verdal E-post: Web: betelverdal.no Forstander: Johnny Hatlehol Tlf VIKNA BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 217, 7901 Rørvik. Besøksadresse: Storgt. 26, Rørvik E-post. Web: Tlf Forstander: Anne-Marie Søderqvist Tlf Viseforstander: Solgunn Normann Tlf Sør Trøndelag: OPPDAL BAPTISTMENIGHET Adresse c/o Erling Uv, Rute 7, 7340 Oppdal. Besøksadresse: Høgmoveien 15, Oppdal E-post: Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf: Viseforstander: Odd Erling Uv Tlf / TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 185, 7465 Trondheim Besøksadresse: Prinsensgt. 2d, Trondheim Råkvåg og Husbysjøen E-post: Web: Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf: (tom uke 31) Viseforstander: Harald S. Mæhlum Tlf Pastor: Egil Sagen Tlf

26 SMURNA KAREN BAPTIST CHURCH, TRONDHEIM E-post: Forstander: Eh Kah Ler Tlf STOKKØY BAPTISTMENIGHET, ÅFJORD Adresse 7178 Stokkøy Forstander: Knut J. Nilssen Tlf Viseforstander: Ola Dalsaune Tlf Kasserer: Ruth Olaisen Tlf Møre og Romsdal KRISTIANSUND BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 138, 6501 Kristiansund N Besøksadresse: Fr. Nansens gate 6, Kristiansund N E-post: Forstander: Steinar Vikestad Tlf Viseforstander. Jan Brobak Tlf SMØLA BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Arnt Rokstad, Hopen, 6570 Smøla Besøksadresse: Veidholmen, Smøla E-post: Forstander: Arnt Rokstad Tlf ÅLESUND BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 7547, 6022 Ålesund Møtelokale: IOGT, Keiser Wilhelms gt. 7, Ålesund E-post: Web: alesund-baptist.no Forstander Ivar Eidsvik Tlf Viseforstander: Harald Wold Tlf BEERSHEBA KAREN BAPTIST CHURCH, ÅLESUND Adresse: Ole Thoresens gt 30, 6006 Ålesund Besøksadresse: Volddalen barneskole E-post: Forstander: Maung Win Gaw Tlf Viseforstander: Eh Mui Pan Tlf ÅLESUND CHIN CHRISTIAN CHURCH Adresse: Giskegata 39, 6005 Ålesund Besøksadresse: IOGT, Keiser Wilhelms gt. 7, 6003 Ålesund E-post: Forstander: Ram Thang Sung Tlf Viseforstander: Van Peng Thang Luai Tlf Sogn og Fjordane: BAPTISTANE I FØRDE Adresse: c/o Jan Roar Sekkelsten, Prestholten 18d, 6800 Førde E-post: Forstander: Jan Roar Sekkelsten Tlf Hordaland: BERGEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf Besøksadresse: Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen E-post: Web: Forstander: Åge Franzen Tlf Viseforstander: Svein Tuft Tlf STRANDEBARM BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Flatebø, Nordrepollen 318b, 5476 Mauranger 24

27 E-post: Besøksadresse: Strandebarm Tlf Forstander: Åge Frantzen Tlf Kontaktperson: Johan Flatebø Tlf Rogaland: ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND Adresse: Teigen 20, 4370 Egersund Besøksadresse: Johan Feyersgt 13 Egersund E-post: Forstander: Bawi Lian Mang Tlf Viseforstander: Thawng Uk Johnny Tlf ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET, GJESTDAL Adresse: Boks 49, 4339 Ålgård Besøksadresse: Emmausveien 1, Ålgård. Tlf E-post: Web: Forstander: Vidar Bergsland Tlf (slutter sommeren 2014) ungdomspastor: Thomas Birkeland Tlf (slutter sommeren 2014) ungdomspastor: Inger Lise Salvesen Tlf Menighetsarbeider Ella Helland Tlf Menighetsarbeider: Camilla Oseland Tlf Menighetsrådsleder: Jan Frode Bollestad Tlf SENTRUMSKIRKEN - HAUGESUND BAPTISTMENIGHET Adresse: Kirkegt Haugesund. Besøksadresse: Skåregata 225, Haugesund E-post: Web: Forstander: Sten Sørensen jr. Tlf / BETHLEHEM CHIN CHURCH, LUND Adresse: Myrbekken 9a, 4460 Moi Besøksadresse: Lund menighetssenter E-post: Web: Forstander: Hmung Salai Za Tlf SANDNES BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 24 Hana, 4396 Sandnes. Besøksadresse: Sletteveien 4, Sandnes E-post: Web: Forstander: Dag Eivind Noreid Tlf Ungdomspastor: jon Torger Hetland Salte Tlf Viseforstander: Bjørn Egeland Tlf IMMANUEL BAPTIST CHURCH, SANDNES Adresse: c/o Tin Ceu Tlu Mang, Sandvikbakken 36, 4329 Sandnes Møtelokale: Sandnes menighetsenter E-post: Forstander: Tin Ceu Tlu Mang Tlf: Pastor: Ceu Mang Hlawnceu Tlf Viseforstander: Charles Lal Ram Muan Tlf SOLA KRISTNE FELLESSKAP Adresse: Postboks 215, 4397 Sola Besøksadresse: Soltunveien 1 E-post: Web: solakristnefellesskap.no Forstander: Kjell W. Stadheim Tlf

28 STAVANGER BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 348 Sentrum, 4002 Stavanger Besøksadresse: Bergelandsgt. 24, Stavanger E-post: Web: Forstander: Magnar Mæland Tlf: Ungdomspastor: Espen Thilesen Tlf: Menighetsrådsleder. Trond Erling Larsen Tlf NORTH SEA BAPTIST CHURCH, STAVANGER Adresse: Marknesringen 27 b, 4054 Røyneberg. Møtelokale: Adventkirken, Timoteiveien 13, Stavanger E-post: Web: Forstander: David Fresch Tlf Viseforstander: Brandon Johnson Tlf STAVANGER CHIN CHURH Adresse: Bergelandsgt Stavanger E-post: Web: sccwebside.com Forstander: Zo Hram Hlawnceu Tlf Viseforstander: Biak Cung Nung Hlawnceu Tlf Vest-Agder: GYLAND BAPTISTMENIGHET, FLEKKEFJORD Adresse Gylandsveien 228, 4436 Gyland. Besøksadresse: Gylandsveien 301, Gyland E-post: Forstander: Kristian L. Nedland Tlf Viseforstander: Tollak Nedland Tlf KRISTIANSAND BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 10, 4661 Kristiansand S Besøksadresse: Rådhusgt. 22, Kristiansand S E-post: Web: Forstander: Håvard Aasland Tlf Andre ansatte: Alexis Akmedov Tlf Viseforstander. Roald Zeiffert Tlf VEST-AGDER CHIN CHURCH, KVINESDAL Adresse: velvikveien 3D, 4520 Vigeland Besøksadresse: Fjotlandsgt. 11, kvinesdal E-post: Forstander: Lai Peng Hu Cinzah Tlf Aust Agder: ARENDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Web: Forstander: Dag Frode Vaagsnes Tlf: Viseforstander: Alf Dønnestad Tlf: CARSON BAPTISTCHURCH, ARENDAL Adresse: matkroken 10, 4532 Øyslebø Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Forstander Ngon Kyon Tlf: Viseforstander: Bawi Sang Tlf:

29 SETESDAL BAPTISTMENIGHET, BYKLE Adresse: c/o Eh Ka Mwee Sein, Tveitvoll 14/9, 4754 Bykle Møtelokale: Samles i hjemmene E-post: Forstander: Eh Ka Mwee Sein Tlf Viseforstander: Than Tin Naing Tlf JERUSALEM BAPTIST CHUCH, EVJE Adresse: leite, 4747 Valle Besøk: Samles i hjemmene E-post: Tlf Forstander: Julay Htoo Tlf GRIMSTAD CHIN BAPTIST CHURCH Adresse: Opplandsveien 90, 4877 Grimstad Møtelokale: : Bygdheim, Frivold E-post: Forstander: Sui Cung Tlf Viseforstander: Ram Bik Boi Tlf LILLESAND BAPTISTMENIGHET Adresse Boks 179, 4792 Lillesand Besøksadresse: Øvregate 10, Lillesand E-post: Web: Forstander: Tor Marius Gauslaa Tlf Viseforstander: Peder Martin Idøse Liland Tlf RISØR BAPTISTMENIGHET Adresse: Vestlandsstykket 31 b, 4950 Risør Besøksadresse: Prestegt. 1, Risør E-post: Web: Forstander: Øystein Birkeland Tlf: KARANI KAREN BAPTISTMENIGHET, TVEDESTRAND Adresse: Bersmyr Terrasse 25, 4900 Tvedestrand Besøksadresse: Baptistkirken, Jacob Thorsens gate 21, Tvedestrand E-post: Forstander: Jack Eh Do Deeku Tlf Viseforstander Kaw Moo Htoo Tlf ÅMLI KAREN BAPTISTMENIGHET Adresse Kyrkjebygda, 4865 Åmli E-post: Forstander: David Tha Gay Chit Tlf Viseforstander: Christina Wah Tlf Telemark: LANGESUND BAPTISTMENIGHET, BAMBLE Adresse: Banevn. 10, 3970 Langesund. E-post: Forstander: Maung Maung Tlf Viseforstander: Lars Rise Tlf EBENEZER CHIN BAPTIST CHURCH LANGESUND, BAMBLE Adresse: Skoglia 12d, 3970 Langesund Besøksadresse: Weigst gt 1, Langesund E-post: Forstander: Rang Oak Hnin Tlf Viseforstander: Thangve Tumhre Tlf

30 KRAGERØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 8, 3791 Kragerø Besøksadresse: Jørandsberg 2, Kragerø E-post: Web: Forstander: Jon Vestøl Tlf Leder menighetsråd: Hilde Vestøl Tlf Viseforstander: Law Law Kee Har Tlf PORSGRUNN BAPTISTMENIGHET Adresse: Boks 1111, 2905 Porsgrunn Besøksadresse: Winthers gt. 4, Porsgrunn Tlf E-post: Web: Forstander Magne Hultgren Tlf Viseforstander: Sigbjørn Nuland Tlf SKIEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Herman Baggersgt. 1, 3717 Skien. Tlf Faks E-post: Web: skienbaptist.no Forstander: Vidar Bergsland Tlf Menighetsleder: Harald Dønnestad Tlf Andre ansatte: Birgit Andersen Tlf Gabriel Tiren Stephen Tlf RJUKAN BAPTISTMENIGHET, TINN Adresse: c/o Hansen, Høymyrvn. 8, 3656 Atrå Besøksadresse: Sam Eydes gate 116, Rjukan E-post: Web: Forstander: Roger Dahl Tlf Viseforstander: Bjørn Hansen Tlf / Vestfold: BAPTISTKIRKEN LARVIK Adresse: Sivstråveien 5, 3261 Larvik Besøksadresse: Ryes gate 22, Larvik. E-post: Forstander: Arild K. Normannseth Tlf SANDEFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 409, 3201 Sandefjord. Besøksadresse: Dronningensgt. 9, Sandefjord E-post: Web: Østfold: FREDRIKSTAD BAPTISTMENIGHET Adresse: Daniel Leegaards gate 7, 1607 Fredrikstad. Tlf E-post: Web: Forstander: Arild Brun Svendsen Tlf / Leder menighetsrådet: Bente Olafsen Tlf / HALDEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Ole Dahlsgt. 1, 1776 Halden E-post: Web: tabernaklet.org Forstander: Atle H. Eidem Tlf Andre ansatte: Øygunn Lie Gustavsen Tlf Viseforstander: Ole Åkermann Tlf

31 TISTEDAL BAPTISTMENIGHET, HALDEN Adresse Boks 80, 1790 Tistedal Besøksadresse: Øbergveien/Løkkebergveien, Tistedal Tlf E-post: Web: elimtistedal.com Forstander: Agnar Sæli Tlf Viseforstander: Kai Kasbo Tlf Buskerud: DRAMMEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen. E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Viseforstander: Roger Dahl Tlf KONNERUD BAPTISTMENIGHET, DRAMMEN Adresse: Thorrudgt. 8, 3031 Drammen E-post: Web: Forstander: Helge Finnestrand Tlf Viseforstander: Elin Finnestrand Tlf SANDSVÆR BAPTISTMENIGHET, KONGSBERG Adresse: Boks 73, 3647 Hvittingfoss. Besøksadresse: Sentrumsvn. 45, Hvittingfoss E-post: Kontaktperson: Solveig Blix Tlf: Oslo og Akershus: NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG Adresse: Riserveien 30, 1930 Aurskog E-post: Forstander: Thawng Bik Tlf Viseforstander: Khua Ling Boilu Tlf BÆRUM BAPTISTMENIGHET Adresse: Holtet Stabekk E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Leder mgh rådet: Marcella Aardal Tlf NORWAY CHIN MISSION CHURCH, BÆRUM Adresse: c/o Aung Lin Zaathang, Huldreveien 5, 1388 Borgen E-post: Web. ncmc.co Møtelokale: Baptistenes Teologiske Seminar, Michelets vei 62, Stabekk Forstander: Aung Lin Zaathang Tlf OSLO KAREN BAPTIST CHURCH, BÆRUM Adresse: c/o Kaw Khu Lynn, kirkeveien 16a, 1363 Høvik Møtelokale: Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk E-post: Forstander: Kaw Khu Lynn Tlf Viseforstander: Kay Doh Say Pe Tlf EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 163, 2081 Eidsvoll. besøksadresse: Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll E-post: Forstander: Hogne Schie Tlf Viseforstander : May Helen Dahlø Tlf

32 OSLO 1. BAPTISTMENIGHET Adresse: Hausmannsgt. 22, 0182 Oslo E-post: Web: Tlf Pastor: Fred Habberstad Tlf Pastor: Antonystallin Sebastian Tlf Ungdomsarbeider: Kjell Einar Granholt Tlf Leder menighetsråd Hilde Mikalsen Tlf OSLO 2. BAPTISTMENIGHET Adresse Vålerenggt. 2, 0657 Oslo E-post: Tlf Forstander: Phung Minh Nyugen (fra høsten) Viseforstander: Knut M. Guttormsen Tlf / OSLO 4. DEN VIETNAMESISKE BAPTISTMENIGHETEN I OSLO Adresse: Trondheimsvn 5D - L 104, 0560 Oslo Møtelokale: Trondheimsvn 5, - Akersalen - Oslo E-post: Forstander: Vo Tri Minh Tlf / Viseforstander: Doan Phuc Hau Tlf OSLO 5 FAITH BAPTIST CHURCH Adresse: Stålfjæra 20, 0975 Oslo E-post: Web: Forstander: Antony Sinnathamby Tlf Viseforstander: Murugananthan Tlf OSLO 6 TAMIL GRACE EVANGELICAL CHURCH Adresse: c/o Croos, Granstangen 12a, 1051 Oslo Møtelokale: Furuset kirke, Ulsholtsvei 37, Oslo E-post: Forstander: N.J.Stephen Croos Tlf OSLO 7 SILOAM BAPTIST CHURCH Adresse: Fredrik Glads gt. 18, 0482 Oslo Møtelokale: Oslo 1. Baptistkirke, Hausmannsgt. 22, Oslo E-post: Leder menighetsrådet: Solomon Retta Tlf THE GOSPEL FOR ALL NATIONS, OSLO Adresse: Ebbelsgt 1, 0182 Oslo Møtelokale: Ebbelsgt 1, Oslo E-post: Forstander: Pedro Neves Kiangeeni Tlf TRINITY INTERNATIONAL BAPTIST CHURCH, OSLO Adresse: c/o Bejamin Mbeah-Mensah, Olav Troviksvei 56, 0864 Oslo Besøksadresse: Akersalen, Trondheimsvn 5, 0560 Oslo E-post: Forstander: Bejamin Mbeah-Mensah Tlf OSLO INTERNATIONAL CHARISMATIC CHURCH Adresse: Møllergt. 28, 0179 OSLO Besøk: Maran-Ata Oslo, Møllergt. 28, Oslo E-post: Forstander: Joseph Anin Tlf Viseforstander: Jemima Anin Tlf MYANMAR CHRISTIAN CHURCH, OSLO Adresse: c/o Lal Thianghlimi Nyo, Lofsrudhøgda 229, 1281 Oslo Besøk: St. Edmund s Church, Møllergata 30, Oslo E-post: Forstander: Lal Thianghlimi Nyo Tlf Viseforstander: Hau Dal 30

33 GARDERMOEN KRISTNE FELLESSKAP, ULLENSAKER Adresse: c/o Aadne, Beverveien 52, 2030 Nannestad Møtelokale: Nordby Ungdomsskole, Trondheimsveien 122, Jessheim E-post: Web: Forstander: Linda Aadne Tlf Forstander: Terje Aadne Tlf Hedmark: PENIL MATU CHURCH, ELVERUM Adresse: Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum E-post: Forstander: Patho Tahaih Tlf HAMAR BAPTISTMENIGHET Adresse: Brumundvegen 218, 2386 Brumunddal Besøksadresse: Grønnegata 121, Hamar E-post: Web: baptist.no/hamar Forstander: Rolf Idland Tlf Viseforstander: Jacob N James Tlf CALVARY CHIN CHURCH, HAMAR Adresse: Kornsiloveien 91a, 2316 Hamara Besøksadresse: Elvesletta 34, Ingeberg E-post: Forstander: Lian Rum Zamza Tlf / Viseforstander: Biak Cung Bawi Hrin Tlf / BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET, RINGSAKER Adresse: Skolevegen 5, 2380 Brumunddal E-post: Web: Forstander: Alf O. Kavli Tlf Oppland: GJØVIK BAPTISTMENIGHET Adresse: Alf Engelstads v. 13, 2827 Hunndalen E-post: Forstander: Torbjørn Herlof Andersen Tlf: Viseforstander: Steven Thawng Tlf: LILLEHAMMER BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 5003, Smestad, 2624 Lillehammer Besøksadresse: Hovslagervn. 40, Lillehammer. Tlf E-post: Web: Forstander: Ulf Magne Løvdahl Tlf Viseforstander Menno Hoekstra Tlf BYKIRKA, LILLEHAMMER Adresse: Tunveien 1c, 2618 Lillehammer Besøksadresse: Storgt. 78, Lillehammer E-post: Web: (kommer) Forstander: Jan Sverre Bekkelund Tlf SEL BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Steinar Botten, Liavegen 1324, 2686 Lom Besøksadresse: Storgata 10, Otta E-post: Forstander: Steinar Botten Tlf /

34 RAUFOSS BAPTISTMENIGHET, VESTRE TOTEN Adresse: Knut Hamsunsv. 17, 2830 Raufoss. E-post: Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/raufoss- Baptistmenighet/ ?fref=ts Forstander: Sissel Rigmor Østlien Tlf Kirketjener: Ruth Wenche Ese Tlf Viseforstander: Ingrid Hartveit Svendsen Tlf

35 Annen virksomhet Adresser GRUBELI REHABILITERINGSSENTER Adresse: Boks 46, 4440 Tonstad Tlf: Kontaktperson: Ingvar Sæli 33

36 Leirsteder Adresser Rivermont ungdomssenter Generell informasjon: Ligger ved Kasfjord, ca. halvannen mil fra Harstad. Nærhet til hav og fjell. Stedet er moderne og godt utstyrt. Antall senger: 80 / i campinghytter Web: Eier: NNBU Liland Generell informasjon: Liland ligger vakkert til i Sirdal, omlag to timers kjøring fra Sandnes. Oppusset de senere årene Antall senger: 90 Web: Eier: Ålgård Baptistmenighet Kornsjøbukta Generell informasjon: Kornsjøbukta Leirsted ligger omlag 30 km fra Halden, rett over grensen til Sverige ved Kornsjø. Gode muligheter for friluftsliv med blant annet kanopadling. Antall senger: 42 stk. + sovesaler + teltplass til mange utendørs. Web: Eier: Baptistmenighetene i Østfold Luksefjellstua Generell informasjon: Stor hytte med sengeplass til personer. Hytta ligger ved Fjellvannet nord for Skien, og egner seg til ungdomgrupper, flere familier på tur sammen, med mer. Web: hytte.skienbaptist.no Eier: Skien Baptistmenighet 34

37 Kapittel 2 Det Norske Baptistsamfunn 35

38 Vedtekter Det Norske Baptistsamfunn Vedtatt ved Landsmøtet i Trondheim 13. juli 1979 Ajourført med endringer 1986, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012 og Navn Det Norske Baptistsamfunn. 2. Formål Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. 3. Organisasjonsforhold a. Det Norske Baptistsamfunn er et registrert trossamfunn i samsvar med de regler som er fastlagt i norsk lov. b. Det Norske Baptistsamfunn administreres gjennom et sekretariat som ledes av en generalsekretær. c. Generalsekretæren velges av Landsmøtet for en periode på seks år. Gjenvalg kan finne sted, men da for perioder på fire år. d. Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Baptistenes Verdensallianse (BWA) og Den Europeiske Baptistføderasjon (EBF). 4. Rettslig status a. Det Norske Baptistsamfunn er en egen juridisk person. Det samme gjelder de enkelte menigheter, og arbeidsgrener innenfor samfunnet som ved egne vedtekter er gitt slik status. b. Det Norske Baptistsamfunn rår over sin egen formue og faste eiendom og over de midler som kontinuerlig tilflyter det. Derimot rår det ikke over den formue, faste eiendom og inntekter som tilhører andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn. c. Det Norske Baptistsamfunn hefter for sin egen gjeld, og gitte garantier, ikke for gjeld stiftet av andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn. 5. Medlemskap a. En menighet av baptistisk tro og ordning kan etter søknad bli medlem i Det Norske Baptistsamfunn ved vedtak på Landsmøtet. Til grunn for slikt vedtak skal ligge søknad om medlemskap. Hovedstyret skal innhente synspunkter vedrørende søknaden fra distriktets menigheter. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall. b. De enkelte medlemsmenigheter er forpliktet til lojalt å støtte Det Norske Baptistsamfunns arbeid, uten å være juridisk eller formelt bundet av de enkelte vedtak som fattes av Baptistsamfunnet. c. Dersom en menighets lære, liv eller lojalitetsforhold til Det Norske Baptistsamfunn er slik at spørsmålet om dens fortsatte tilhørighet til Baptistsamfunnet blir aktuelt, kan den skilles ut fra samfunnet ved vedtak på Landsmøtet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Vedkommende menighets egne representanter har ikke stemmerett ved slik votering. d. Menigheter som går ut eller skilles fra Det Norske Baptistsamfunn, har ingen lodd eller del i samfunnets eiendeler, og kan ikke gjøre krav gjeldende av noen art. 6. Landsmøtet a. Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. Det fatter vedtak i alle saker som angår Det Norske Baptistsamfunn. b. Landsmøtet består av menighetenes valgte representanter. Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst 2 måneder forut for Landsmøtet. Hver menighet har rett til å sende to representanter for inntil 25 medlemmer, en representant for de neste 25 medlemmene, og videre en representant for hvert påbegynt 50- tall. Antall medlemmer er det medlemstall den enkelte menighet har per 1/1. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett. c. Landsmøtet er åpent dersom det ikke selv fatter vedtak om lukket møte. 36

Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111.

Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111. Årbok 2013 Med sakspapirer for landsmøtet 2013 SOMMERFEST 2013 BAPTISTENE Ba Baptistenes Sommerfest Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte Liv Ins Næ Kra Årbok 2013 Med sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE UTSENDINGER TIL SYNODEN 2002:...4 KOMITEFORDELING:...11 SAK 4/02: STATISTIKK...15 SAK 5/02: OM ENDRING AV FORFATNINGEN, 17, FØRSTE GANGS BEHANDLING...16

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Foto: Nina Dreyer: «Grefsheim Gård» ønsker alle sine lesere en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Intervju med Asbjørn Bekken side

Detaljer

Globale perspektiv s. 14-15

Globale perspektiv s. 14-15 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 2 2006 53. ÅRGANG BANDET Fra direktørstol til fjøskrakk s. 18 Kreative elever s. 22 Tur til Mali s. 12 Globale perspektiv s. 14-15 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Kunnskapsløftet...

Detaljer

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Ola Liland, Oppdatert 18.09.2003 Huginsvei 12, 1782 Halden Tlf.69187842/414 14 555 e-post: ola.liland@baptist.no Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Det Internasjonale Bibelselskapet har også i år fått

Detaljer

God sommer! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2008 - Årgang 22

God sommer! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2008 - Årgang 22 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 3/2008 - Årgang 22 Tilbake i Norge Eivind Strandheim og Anders Homme tilbake fra Sierra Leone Sidene 6-7 Nyansatt Birgit Andersen ansatt i 20 % med fokus på barn og unge

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa)

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015

ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 TID OG STED: ÅRSMØTEKONFERANSEN I FILADELFIAKIRKEN, OSLO FREDAG 5. JUNI 2015 KL. 10:15-11:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/15 - Konstituering Årsmøtesak 2/15 - Godkjenning

Detaljer

Juniorleir på Vegårtun! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova. Familien Shein forteller om sin nye start i

Juniorleir på Vegårtun! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova. Familien Shein forteller om sin nye start i SKIEN BAPTISTMENIGHET 1/2011 - Årgang 25 Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova Sidene 6 og 7 Familien Shein forteller om sin nye start i Telemark Sidene 8 og 9 Besøk fra vår søsterkirke i Kongo

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

10 000 spill på 30 år

10 000 spill på 30 år NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 Mars 2003 9. årgang Hvordan spiller du? Nord EK4 E632 EK1092 7 10 000 spill på 30 år Syd DJ1052 KD7 J83 E8 Kontrakt: 7 spar. Vest spiller ut kløver

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

DNTs TRAVINFO DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER

DNTs TRAVINFO DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER DNTs TRAVINFO 2015 DET NORSKE TRAVSELSKAP BANEPRESENTASJONER TERMINLISTE LØPSDAGER STORLØP REGLEMENT ADRESSER TRENERE KUSKER Nå er vi igang med en ny sesong! Visste du at Folkehesten 2014 ga 34 seire,

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer