ype text] NORGES RUGBYFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ype text] NORGES RUGBYFORBUND"

Transkript

1 [T ype text] Stiftet ype text] NORGES RUGBYFORBUND Forbundsting februar 1982 [T

2 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) FORBUNDSTING I NORGES RUGBYFORBUND 2014 Søndag 09. mars 2014 kl. 14:00 17:00 NIF - Ullevål, Oslo AGENDA Forretningsorden, jfr. forbundets lover, 10: 1. Godkjenning av forretningsorden og saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær, tellekorps (2) og 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av fremmøtte representanter 4. Årsberetning Regnskap Innkomne forslag 7. Langtidsplan og Handlingsplan 8. Budsjett for kommende periode 9. Tilsette revisor/regnskapsfører 10. Valg a. Visepresident, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer b. Valgkomité leder, 2 medlemmer c. Kontrollkomite leder, 2 medlemmer Elisabeth Berentzen Generalsekretær NORGES RUGBYFORBUND Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 1

3

4

5

6

7

8 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 1. Godkjenning av saksliste og forretningsorden Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag til forretningsorden: 1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 2. Maksimal taletid er 2 x 3minutter, pluss mulighet for en ekstra 2minutter, på et punkt per person. 3. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrenset taletid og kan foreslå strek etter inntegnede talere. 4. Behandling av forslag. a) Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn. b) Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. c) Forslaget tas opp til debatt. d) Forslaget tas opp til avstemning. e) Eventuelle endringsforslag fremlegges skriftlig. 5. Forslag som ikke oppnår nødvendig flertall, har falt. 6. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 2. Valg av dirigent og sekretær, tellekorps (2) og 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av fremmøtte representanter Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 2

9 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 4. Årsberetning 2013 Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 3

10 Page 4

11 Page 5

12 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 5. Regnskap 2013 Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 6

13 Page 7

14 Page 8

15 Page 9

16 Page 10

17 Page 11

18 Page 12

19 Page 13

20 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 6. Innkomne forslag Sak 6.1: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 13.8 Komiteer og utvalg 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 3. Disiplinærutvalg skal behandle saker som hører inn under NRF sitt disiplinærreglement, og/eller i henhold til lov og reglement hos den relevante internasjonale særforbund. Disiplinærutvalg skal behandle saker vedrørende rødt kort og citations. Disiplinærutvalget kan foreslå endringer i NRFs disiplinærreglement. Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 14

21 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Sak 6.2: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 3.5 Antidoping NRF sine medlemmer skal følge NIF lov 12 og lov og reglene til det relevante internasjonale forbund. 1. Brudd på NIF lov 12 skal straffes i henhold til loven, og skal behandles internt i NRF i forhold til NRF sin beredskapsplan for håndtering av positive prøver. 2. Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person. 3. Alle i forbundets støtteapparat skal være medlemmer av idrettslag tilsluttet forbundet. 4. Alle i forbundets medisinsk støtteapparat skal ha gjennomført antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat. 5. Spillere tatt ut til samlinger, treningskamper eller internasjonal konkurranse må ha gjennomført Ren Utover. Sak 6.3: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 4.3 Lisens Alle utøvere må ha NRFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper som er i regi av NRF eller dets kretser, samt for å delta i utenlandske turneringer utsendt av NRF eller dets kretser. Samtlige spillere og dommere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften.. Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 15

22 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 7. Langtidsplan og Handlingsplan Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 16

23 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 8. Budsjett for kommende periode Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 17

24 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Budsjett 2014 Prosjektnr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Deltag. intern. møter/konf. kr kr kr Internasjonale kontingenter kr 0 kr kr SUM IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET kr kr kr TOPPIDRETT Int.stevner/mesterskap - dommere kr kr kr EM Bergen Damer 7s Dommere kr kr kr Mens XV * kr kr kr Mens VII** kr kr kr Womens VII*** kr kr kr Rullestol kr 0 kr kr Rugby League**** kr kr kr Gaelic kr 0 kr 0 kr 0 SUM TOPPIDRETT kr kr kr KOMPETANSEUTVIKLING Rugby inn i skolen / organisations kr kr kr Junior Men U18 kr kr kr Junior Rugby Study Stipend kr kr 0 kr Junior Women kr kr kr Utvikling klubbstøtte ink.d1 Finale kr 0 kr kr Utvikling BRP skole prosjekt Bergen kr kr kr Oslo kr kr 0 kr Horten / Tønsberg kr kr 0 kr Stavanger kr kr kr Utvikling, regional projects kr kr kr NIF Youth Exchange programme kr 0 kr kr Utvikling (NIF, post2) kr 0 kr 0 kr Utvikling organisasjon kr kr kr Utvikling Rullestol/Quad Rugby kr kr kr Ekstrastiftelsen Rullestol kr 0 kr kr Utdanning Spiller kr kr kr Utdanning trener kr kr kr Utdanning dommere kr kr kr Utdanning klassifisering (rullestol) kr 0 kr 0 kr Klubbledersamling kr kr 0 kr Talent transfer projekt kostnader kr kr kr Utdanningsmateriell kr kr kr Premie/gaver/medaljer kr kr kr Media/TV/Profilering kr kr kr Nordic Rugby kr kr kr YSEP - Idrettens Fredskorps Utviklingsansvarlig lønn kr kr kr Utviklingsansvarlig prosjektkostnader kr kr kr Fredkorps feisability kostnader kr 0 kr kr Projekts manager kr kr kr 0 SUM KOMPETANSEUTVIKLING kr kr kr

25 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Budsjett 2014 ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Møteutgifter, NRF Styre kr kr kr Møteutgifter, årsmøte kr kr kr Møteutgifter annet kr 0 kr 0 kr IRK Regnskap kr kr kr Adm. kurs/seminar kr kr kr Adm. reiseutgifter kr kr kr Leie Lokaler (ink felleskostnader) kr kr kr Adm. daglige driftskostnader kr kr kr Adm. Internasjonale kamper kr kr kr Lønn ansatte i adm. kr kr kr Personalforsikring kr kr kr IT Kostnader kr kr kr Salg av utstyr kr kr kr Spillerforsikring kr kr kr Serie/Turneringsavgift kr kr kr SUM ADMINISTRASJON/ORGANISASJON kr kr kr Totale Kostnader kr kr kr Inntekter Faktisk 2013 FIRA kr kr Spillerforsikring kr kr Ekstrastiftelsen Rullestol kr 0 kr Project Rio bergen kr 0 kr Rammetilskudd (NIF) kr kr Spillemidler utstyr (NIF) kr kr Tilskudd NIF (post 3) kr kr NIF Fond kr 0 kr Utvikling( NIF post 2) kr 0 kr Tilskudd integrering (NIF) Post 2 kr 0 kr Tilskudd integrering (NIF) Post 3 kr kr Rammetilskudd (IRB) kr kr Ekstraordinære inntekter/ Salg av utstyr kr kr Bingo Lisens kr 0 kr Renteinntekter kr kr MVA refusjon kr kr Fredkorps School exchange kr kr Totale inntekter kr kr DETALJER OG PRESISERINGER Mens XV* Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Mens VII* Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Womens VII*** Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Rugby League**** Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum and Budgetpost har vært Prosjekt Rio, men vil bli utvidet etter mars.

26 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 9. Tilsette revisor/regnskapsfører Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 20

27 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 10. Valg Visepresident, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer Valgkomité leder, 2 medlemmer Kontroll komite leder, 2 medlemmer Valgkomiteens Innstilling NRF Valgkomite har fått følgende kandidater til verv: Vice President: Gavin Collins Board members: Kevin Tobin Dominique JP Duc Erik Baret Mike McNeil Anders Teigland Kathrine Steinvik Kontrollkomite representanter - - Valgkomite leder: Anders Linnestå Valgkomiteen har i 2013 bestått av Leder: Henrik Mærøe Medlem; Anders Linnestå Medlem; Michelle Harper Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 21

28 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Takk for samarbeidet i 2013 og en spesiell takk til alle frivillige som har vært med og holde hjulene i gang. "In the end, it s extra effort that separates a winner from second place. But winning takes a lot more that, too. It starts with complete command of the fundamentals. Then it takes desire, determination, discipline, and self-sacrifice. And finally, it takes a great deal of love, fairness and respect for your fellow man. Put all these together, and even if you don t win, how can you lose? Jesse Owens Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 22

29 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Appendix A - NRF LOV Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 23

30 NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

31 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbund sitt formål er å fremme rugbyidretten i Norge på alle nivå, herunder å bidra til samarbeid mellom klubbene og representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon 2.1 Norges Rugbyforbund er en sammenslutning av alle lag/andre organisasjoner (heretter benevnt klubb) som organiserer rugbyidretten og som er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). 2.2 Norges Rugbyforbund er den høyeste faglige myndighet for rugbyidretten i Norge. 2.3 Norges Rugbyforbund er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og det Internasjonale Rugbyforbund (IRB), og er til enhver tid underlagt gjeldende regler og bestemmelser av disse. 2.4 Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av forbundet. 3. Medlemskap 3.1 Alle klubber som organiserer rugbyidretten har rett til å bli medlemmer av forbundet. 3.2 Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 3.3 Melding om medlemskap sendes forbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 3.4 Alle klubber plikter å fordre et tett samarbeid med forbundet, og hvert år sende rapport til forbundet på fastsatt skjema innen 31. mars. 3.5 Antidoping NRF sine medlemmer skal følge NIF lov 12, og lov og reglene til det relevante internasjonale forbund. 1. Brudd på NIF lov 12 skal straffes i henhold til loven, og skal behandles internt i NRF i forhold til NRF sin beredskapsplan for håndtering av positive prøver. 2. Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person. 3. Alle i forbundets støtteapparat skal være medlemmer av idrettslag tilsluttet forbundet. Side 2 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

32 4. Alle i forbundets medisinsk støtteapparat skal ha gjennomført antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat. 5. Spillere tatt ut til samlinger, treningskamper eller internasjonal konkurranse må ha gjennomført Ren Utover. 4 Kontingenter og avgifter 4.1 Forbundstinget kan fastsette kontingenter og avgifter (jf dog ). 4.2 Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgift for mer enn ett år medlemskap i forbundet og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 4.3 Alle utøvere må ha NRFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper som er i regi av NRF eller dets kretser, samt for å delta i utenlandske turneringer utsendt av NRF eller dets kretser. Samtlige spillere, dommere og trenere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 5.1 Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter såfremt forbundets økonomi tilsier dette. 5.2 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffe- og dopingbestemmelser). 8 Forbundstinget 8.1 Forbundets høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert år. 8.2 Tinget skal avholdes i løpet av årets første 3 måneder. I tilfelle frafall fra denne regel skal varsel sendes ut i god tid. Innkalling skal skje med minst 2 måneders varsel. Forslag som skal behandles på tinget må være oversendt forbundet senest 4 uker før tinget skal holdes. Forbundsstyret, komiteer, kretser og klubber kan fremme forslag. En oversikt over anmeldte saker skal sendes ut til alle klubber 2 uker før tinget. Årsberetning og regnskap skal være vedlagt. Side 3 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

33 8.3 Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 8.4 På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 9 Representasjon på forbundstinget 9.1 På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret b) Valgte representanter fra klubbene etter tingets bestemmelser. Klubbrepresentanter møter på tinget etter følgende fordeling (sett i forhold til tallene som fremkommer i Idrettsregistreringen/NIF): Klubber med 50 medlemmer eller færre: 1 repr. Klubber med medlemmer: 2 repr. Klubber med 151 medlemmer eller flere: 3 repr. Ved valg/oppnevning av representanter til tinget bør det være kandidater fra begge kjønn. 9.2 Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: - regnskapsfører/revisor - ledere i komiteer og utvalg 9.3 Videre møter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett: - generalsekretær - ansattes representant 9.4 Kun klubber som er tilsluttet en idrettskrets har stemmerett. 10 Forbundstingets oppgaver 10.1 Tinget skal: 1. Godkjenne sakliste og forretningsorden 2. Velge dirigenter (inntil 2) og sekretærer (inntil 2), tellekorps (inntil 3) og inntil 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmelding 5. Behandle regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Behandle og vedta Langtidsplan og Handlingsplan for kommende periode, herunder forslag til neste års budsjett 8. Tilsette revisor/regnskapsfører 9. Velge; a) President, visepresident, styremedlemmer (6) og varamedlemmer (2) se dog punkt Side 4 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

34 b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer 10.2 President, visepresident og utvalgsledere velges enkeltvis. De øvrige styre og utvalgsmedlemmer velges samlet først - deretter velges varamedlemmer samlet Valg foretas for 2 år ad gangen: president, 3 styremedlemmer og leder for Kontrollutvalget velges i ulike år. Visepresident, de øvrige 3 styremedlemmer, leder for Valgkomité velges like år. 11 Stemmegivning på forbundstinget 11.1 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller flere enn det som skal velges, telles ikke og stemmene anses ikke avgitt Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 12 Ekstraordinært forbundsting 12.1 Ekstraordinært forbundsting holdes når Idrettsstyret, forbundsstyret eller 1/3 av forbundets klubber eller rugbykretser sender inn skriftlig krav om det Ekstraordinært forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som tinget omfatter, og som er blitt kunngjort i innkallingen. 13 Forbundsstyret 13.1 Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene Sammensetning. Forbundsstyret består av president, visepresident, 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. I tillegg er de ansatte representert med tale- og forslagsrett. Vedkommende er varamedlem. Ansattes representant til forbundsstyret kan bare velges av og blant de ansatte i forbundets administrasjon Forbundsstyret skal: 1. Iverksette forbundstingets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. Side 5 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

35 2. Iverksette vedtatt årsplan innenfor fastsatt budsjett, herunder fastsette avgifter og kontingenter. 3. Fastsette konkurranseregler og turneringsreglement. 4 Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 5. Være ansvarlig for NRFs daglige drift og virksomhet, herunder opprettholde arkiv og kartotek, samt oppbevare og føre nøyaktig liste over NRFs eiendeler 6. Representere forbundet utad 7. Føre kontroll med at NRFs lover og regler overholdes 13.4 Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det Styret er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt Forbundsstyret kan oppnevne Arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og utstede retningslinjer for dette 13.7 Generalsekretæren: - er leder for forbundets administrasjon - er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NRF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret - arbeider etter instruks utarbeidet av forbundsstyret - møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget og styremøter 13.8 Komiteer og utvalg 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 3. Disiplinærutvalg skal behandle saker som hører inn under NRF sitt disiplinærreglement, og/eller i henhold til lov og reglement hos den relevante internasjonale særforbund. Disiplinærutvalg skal behandle saker vedrørende rødt kort og citations. Disiplinærutvalget kan foreslå endringer i NRFs disiplinærreglement. 14 Æresmedlem Et æresmedlemsskap i Norges Rugbyforbund kan deles ut til ledere eller andre som har gjort en spesiell god innsats over tid og derigjennom gitt et vesentlig bidrag til Side 6 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

36 rugbysportens utvikling og drift. Det fordres minimum 10 års virke i NRFs styre eller i internasjonale verv, eventuelt 15 år i andre funksjoner i NRF. Nominasjon: Begrunnede forslag på kandidater skal komme fra styret i en rugbyklubb eller krets og oversendes NRFs styre (som dessuten selv kan fremme kandidater). Styret vil vurdere kandidaten ut fra kriterier samt vedkommende sitt arbeide for sporten og eventuelt fremme kandidaten for avstemming på NRFs forbundsting. Kandidaten kan der velges med 2/3 flertall av ting delegatene. Opprettelse av andre hedersbevisninger samt ansvar for retningslinjer for disse tilligger NRFs styre. 15 Oppløsning Oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 16 Selvdømme Tvister med tilknytning til NRF og underliggende organisasjonsledd skal med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. 17 Lovendring Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Side 7 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (THE NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (THE NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (THE NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité World Rugby Rugby Europe International Wheelchair rugby Federation LOV FOR NORGES

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer