ype text] NORGES RUGBYFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ype text] NORGES RUGBYFORBUND"

Transkript

1 [T ype text] Stiftet ype text] NORGES RUGBYFORBUND Forbundsting februar 1982 [T

2 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) FORBUNDSTING I NORGES RUGBYFORBUND 2014 Søndag 09. mars 2014 kl. 14:00 17:00 NIF - Ullevål, Oslo AGENDA Forretningsorden, jfr. forbundets lover, 10: 1. Godkjenning av forretningsorden og saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær, tellekorps (2) og 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av fremmøtte representanter 4. Årsberetning Regnskap Innkomne forslag 7. Langtidsplan og Handlingsplan 8. Budsjett for kommende periode 9. Tilsette revisor/regnskapsfører 10. Valg a. Visepresident, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer b. Valgkomité leder, 2 medlemmer c. Kontrollkomite leder, 2 medlemmer Elisabeth Berentzen Generalsekretær NORGES RUGBYFORBUND Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 1

3

4

5

6

7

8 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 1. Godkjenning av saksliste og forretningsorden Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag til forretningsorden: 1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 2. Maksimal taletid er 2 x 3minutter, pluss mulighet for en ekstra 2minutter, på et punkt per person. 3. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrenset taletid og kan foreslå strek etter inntegnede talere. 4. Behandling av forslag. a) Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn. b) Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. c) Forslaget tas opp til debatt. d) Forslaget tas opp til avstemning. e) Eventuelle endringsforslag fremlegges skriftlig. 5. Forslag som ikke oppnår nødvendig flertall, har falt. 6. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 2. Valg av dirigent og sekretær, tellekorps (2) og 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av fremmøtte representanter Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 2

9 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 4. Årsberetning 2013 Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 3

10 Page 4

11 Page 5

12 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 5. Regnskap 2013 Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 6

13 Page 7

14 Page 8

15 Page 9

16 Page 10

17 Page 11

18 Page 12

19 Page 13

20 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 6. Innkomne forslag Sak 6.1: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 13.8 Komiteer og utvalg 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 3. Disiplinærutvalg skal behandle saker som hører inn under NRF sitt disiplinærreglement, og/eller i henhold til lov og reglement hos den relevante internasjonale særforbund. Disiplinærutvalg skal behandle saker vedrørende rødt kort og citations. Disiplinærutvalget kan foreslå endringer i NRFs disiplinærreglement. Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 14

21 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Sak 6.2: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 3.5 Antidoping NRF sine medlemmer skal følge NIF lov 12 og lov og reglene til det relevante internasjonale forbund. 1. Brudd på NIF lov 12 skal straffes i henhold til loven, og skal behandles internt i NRF i forhold til NRF sin beredskapsplan for håndtering av positive prøver. 2. Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person. 3. Alle i forbundets støtteapparat skal være medlemmer av idrettslag tilsluttet forbundet. 4. Alle i forbundets medisinsk støtteapparat skal ha gjennomført antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat. 5. Spillere tatt ut til samlinger, treningskamper eller internasjonal konkurranse må ha gjennomført Ren Utover. Sak 6.3: Forslag til lovendring. Forslagsstiller: Forbundsstyret Forslag: 4.3 Lisens Alle utøvere må ha NRFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper som er i regi av NRF eller dets kretser, samt for å delta i utenlandske turneringer utsendt av NRF eller dets kretser. Samtlige spillere og dommere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften.. Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 15

22 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 7. Langtidsplan og Handlingsplan Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 16

23 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 8. Budsjett for kommende periode Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 17

24 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Budsjett 2014 Prosjektnr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Deltag. intern. møter/konf. kr kr kr Internasjonale kontingenter kr 0 kr kr SUM IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET kr kr kr TOPPIDRETT Int.stevner/mesterskap - dommere kr kr kr EM Bergen Damer 7s Dommere kr kr kr Mens XV * kr kr kr Mens VII** kr kr kr Womens VII*** kr kr kr Rullestol kr 0 kr kr Rugby League**** kr kr kr Gaelic kr 0 kr 0 kr 0 SUM TOPPIDRETT kr kr kr KOMPETANSEUTVIKLING Rugby inn i skolen / organisations kr kr kr Junior Men U18 kr kr kr Junior Rugby Study Stipend kr kr 0 kr Junior Women kr kr kr Utvikling klubbstøtte ink.d1 Finale kr 0 kr kr Utvikling BRP skole prosjekt Bergen kr kr kr Oslo kr kr 0 kr Horten / Tønsberg kr kr 0 kr Stavanger kr kr kr Utvikling, regional projects kr kr kr NIF Youth Exchange programme kr 0 kr kr Utvikling (NIF, post2) kr 0 kr 0 kr Utvikling organisasjon kr kr kr Utvikling Rullestol/Quad Rugby kr kr kr Ekstrastiftelsen Rullestol kr 0 kr kr Utdanning Spiller kr kr kr Utdanning trener kr kr kr Utdanning dommere kr kr kr Utdanning klassifisering (rullestol) kr 0 kr 0 kr Klubbledersamling kr kr 0 kr Talent transfer projekt kostnader kr kr kr Utdanningsmateriell kr kr kr Premie/gaver/medaljer kr kr kr Media/TV/Profilering kr kr kr Nordic Rugby kr kr kr YSEP - Idrettens Fredskorps Utviklingsansvarlig lønn kr kr kr Utviklingsansvarlig prosjektkostnader kr kr kr Fredkorps feisability kostnader kr 0 kr kr Projekts manager kr kr kr 0 SUM KOMPETANSEUTVIKLING kr kr kr

25 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Budsjett 2014 ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Møteutgifter, NRF Styre kr kr kr Møteutgifter, årsmøte kr kr kr Møteutgifter annet kr 0 kr 0 kr IRK Regnskap kr kr kr Adm. kurs/seminar kr kr kr Adm. reiseutgifter kr kr kr Leie Lokaler (ink felleskostnader) kr kr kr Adm. daglige driftskostnader kr kr kr Adm. Internasjonale kamper kr kr kr Lønn ansatte i adm. kr kr kr Personalforsikring kr kr kr IT Kostnader kr kr kr Salg av utstyr kr kr kr Spillerforsikring kr kr kr Serie/Turneringsavgift kr kr kr SUM ADMINISTRASJON/ORGANISASJON kr kr kr Totale Kostnader kr kr kr Inntekter Faktisk 2013 FIRA kr kr Spillerforsikring kr kr Ekstrastiftelsen Rullestol kr 0 kr Project Rio bergen kr 0 kr Rammetilskudd (NIF) kr kr Spillemidler utstyr (NIF) kr kr Tilskudd NIF (post 3) kr kr NIF Fond kr 0 kr Utvikling( NIF post 2) kr 0 kr Tilskudd integrering (NIF) Post 2 kr 0 kr Tilskudd integrering (NIF) Post 3 kr kr Rammetilskudd (IRB) kr kr Ekstraordinære inntekter/ Salg av utstyr kr kr Bingo Lisens kr 0 kr Renteinntekter kr kr MVA refusjon kr kr Fredkorps School exchange kr kr Totale inntekter kr kr DETALJER OG PRESISERINGER Mens XV* Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Mens VII* Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Womens VII*** Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum Rugby League**** Budsjettpost kan økes med ,- gitt mottatt sponsormidler for samme sum and Budgetpost har vært Prosjekt Rio, men vil bli utvidet etter mars.

26 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 9. Tilsette revisor/regnskapsfører Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 20

27 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) 10. Valg Visepresident, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer Valgkomité leder, 2 medlemmer Kontroll komite leder, 2 medlemmer Valgkomiteens Innstilling NRF Valgkomite har fått følgende kandidater til verv: Vice President: Gavin Collins Board members: Kevin Tobin Dominique JP Duc Erik Baret Mike McNeil Anders Teigland Kathrine Steinvik Kontrollkomite representanter - - Valgkomite leder: Anders Linnestå Valgkomiteen har i 2013 bestått av Leder: Henrik Mærøe Medlem; Anders Linnestå Medlem; Michelle Harper Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway. Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 21

28 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Takk for samarbeidet i 2013 og en spesiell takk til alle frivillige som har vært med og holde hjulene i gang. "In the end, it s extra effort that separates a winner from second place. But winning takes a lot more that, too. It starts with complete command of the fundamentals. Then it takes desire, determination, discipline, and self-sacrifice. And finally, it takes a great deal of love, fairness and respect for your fellow man. Put all these together, and even if you don t win, how can you lose? Jesse Owens Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 22

29 Norges Rugbyforbund (Norwegian Rugby Federation) Appendix A - NRF LOV Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: Telephone: E.mail: Page 23

30 NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

31 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbund sitt formål er å fremme rugbyidretten i Norge på alle nivå, herunder å bidra til samarbeid mellom klubbene og representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon 2.1 Norges Rugbyforbund er en sammenslutning av alle lag/andre organisasjoner (heretter benevnt klubb) som organiserer rugbyidretten og som er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). 2.2 Norges Rugbyforbund er den høyeste faglige myndighet for rugbyidretten i Norge. 2.3 Norges Rugbyforbund er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og det Internasjonale Rugbyforbund (IRB), og er til enhver tid underlagt gjeldende regler og bestemmelser av disse. 2.4 Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av forbundet. 3. Medlemskap 3.1 Alle klubber som organiserer rugbyidretten har rett til å bli medlemmer av forbundet. 3.2 Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 3.3 Melding om medlemskap sendes forbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 3.4 Alle klubber plikter å fordre et tett samarbeid med forbundet, og hvert år sende rapport til forbundet på fastsatt skjema innen 31. mars. 3.5 Antidoping NRF sine medlemmer skal følge NIF lov 12, og lov og reglene til det relevante internasjonale forbund. 1. Brudd på NIF lov 12 skal straffes i henhold til loven, og skal behandles internt i NRF i forhold til NRF sin beredskapsplan for håndtering av positive prøver. 2. Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person. 3. Alle i forbundets støtteapparat skal være medlemmer av idrettslag tilsluttet forbundet. Side 2 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

32 4. Alle i forbundets medisinsk støtteapparat skal ha gjennomført antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat. 5. Spillere tatt ut til samlinger, treningskamper eller internasjonal konkurranse må ha gjennomført Ren Utover. 4 Kontingenter og avgifter 4.1 Forbundstinget kan fastsette kontingenter og avgifter (jf dog ). 4.2 Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgift for mer enn ett år medlemskap i forbundet og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 4.3 Alle utøvere må ha NRFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper som er i regi av NRF eller dets kretser, samt for å delta i utenlandske turneringer utsendt av NRF eller dets kretser. Samtlige spillere, dommere og trenere skal være forsikret i henhold til forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret eller NIF. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 5.1 Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter såfremt forbundets økonomi tilsier dette. 5.2 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffe- og dopingbestemmelser). 8 Forbundstinget 8.1 Forbundets høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert år. 8.2 Tinget skal avholdes i løpet av årets første 3 måneder. I tilfelle frafall fra denne regel skal varsel sendes ut i god tid. Innkalling skal skje med minst 2 måneders varsel. Forslag som skal behandles på tinget må være oversendt forbundet senest 4 uker før tinget skal holdes. Forbundsstyret, komiteer, kretser og klubber kan fremme forslag. En oversikt over anmeldte saker skal sendes ut til alle klubber 2 uker før tinget. Årsberetning og regnskap skal være vedlagt. Side 3 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

33 8.3 Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 8.4 På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 9 Representasjon på forbundstinget 9.1 På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret b) Valgte representanter fra klubbene etter tingets bestemmelser. Klubbrepresentanter møter på tinget etter følgende fordeling (sett i forhold til tallene som fremkommer i Idrettsregistreringen/NIF): Klubber med 50 medlemmer eller færre: 1 repr. Klubber med medlemmer: 2 repr. Klubber med 151 medlemmer eller flere: 3 repr. Ved valg/oppnevning av representanter til tinget bør det være kandidater fra begge kjønn. 9.2 Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: - regnskapsfører/revisor - ledere i komiteer og utvalg 9.3 Videre møter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett: - generalsekretær - ansattes representant 9.4 Kun klubber som er tilsluttet en idrettskrets har stemmerett. 10 Forbundstingets oppgaver 10.1 Tinget skal: 1. Godkjenne sakliste og forretningsorden 2. Velge dirigenter (inntil 2) og sekretærer (inntil 2), tellekorps (inntil 3) og inntil 2 representanter til å undertegne protokollen 3. Godkjenne de fremmøtte representanter 4. Behandle årsmelding 5. Behandle regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Behandle og vedta Langtidsplan og Handlingsplan for kommende periode, herunder forslag til neste års budsjett 8. Tilsette revisor/regnskapsfører 9. Velge; a) President, visepresident, styremedlemmer (6) og varamedlemmer (2) se dog punkt Side 4 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

34 b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer 10.2 President, visepresident og utvalgsledere velges enkeltvis. De øvrige styre og utvalgsmedlemmer velges samlet først - deretter velges varamedlemmer samlet Valg foretas for 2 år ad gangen: president, 3 styremedlemmer og leder for Kontrollutvalget velges i ulike år. Visepresident, de øvrige 3 styremedlemmer, leder for Valgkomité velges like år. 11 Stemmegivning på forbundstinget 11.1 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller flere enn det som skal velges, telles ikke og stemmene anses ikke avgitt Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 12 Ekstraordinært forbundsting 12.1 Ekstraordinært forbundsting holdes når Idrettsstyret, forbundsstyret eller 1/3 av forbundets klubber eller rugbykretser sender inn skriftlig krav om det Ekstraordinært forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som tinget omfatter, og som er blitt kunngjort i innkallingen. 13 Forbundsstyret 13.1 Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene Sammensetning. Forbundsstyret består av president, visepresident, 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. I tillegg er de ansatte representert med tale- og forslagsrett. Vedkommende er varamedlem. Ansattes representant til forbundsstyret kan bare velges av og blant de ansatte i forbundets administrasjon Forbundsstyret skal: 1. Iverksette forbundstingets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. Side 5 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

35 2. Iverksette vedtatt årsplan innenfor fastsatt budsjett, herunder fastsette avgifter og kontingenter. 3. Fastsette konkurranseregler og turneringsreglement. 4 Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 5. Være ansvarlig for NRFs daglige drift og virksomhet, herunder opprettholde arkiv og kartotek, samt oppbevare og føre nøyaktig liste over NRFs eiendeler 6. Representere forbundet utad 7. Føre kontroll med at NRFs lover og regler overholdes 13.4 Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det Styret er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt Forbundsstyret kan oppnevne Arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og utstede retningslinjer for dette 13.7 Generalsekretæren: - er leder for forbundets administrasjon - er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NRF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret - arbeider etter instruks utarbeidet av forbundsstyret - møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget og styremøter 13.8 Komiteer og utvalg 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 3. Disiplinærutvalg skal behandle saker som hører inn under NRF sitt disiplinærreglement, og/eller i henhold til lov og reglement hos den relevante internasjonale særforbund. Disiplinærutvalg skal behandle saker vedrørende rødt kort og citations. Disiplinærutvalget kan foreslå endringer i NRFs disiplinærreglement. 14 Æresmedlem Et æresmedlemsskap i Norges Rugbyforbund kan deles ut til ledere eller andre som har gjort en spesiell god innsats over tid og derigjennom gitt et vesentlig bidrag til Side 6 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

36 rugbysportens utvikling og drift. Det fordres minimum 10 års virke i NRFs styre eller i internasjonale verv, eventuelt 15 år i andre funksjoner i NRF. Nominasjon: Begrunnede forslag på kandidater skal komme fra styret i en rugbyklubb eller krets og oversendes NRFs styre (som dessuten selv kan fremme kandidater). Styret vil vurdere kandidaten ut fra kriterier samt vedkommende sitt arbeide for sporten og eventuelt fremme kandidaten for avstemming på NRFs forbundsting. Kandidaten kan der velges med 2/3 flertall av ting delegatene. Opprettelse av andre hedersbevisninger samt ansvar for retningslinjer for disse tilligger NRFs styre. 15 Oppløsning Oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 16 Selvdømme Tvister med tilknytning til NRF og underliggende organisasjonsledd skal med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. 17 Lovendring Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Side 7 av 7 Versjon ajourført etter forbundstinget 08. mars 2014

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr. XX mars 2015 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen).

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947.

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947. LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB Stiftet 25.september 1947. Revidert første gang 6.mai 1998. Revidert igjen 4. mai 2012 basert på vedtak gjort i Idrettsstyret 28. november 2011. Godkjent av Vest-Agder

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen). Foreningen

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer