Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. www.pwc.no"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2014.

2 PwC Norge * Om oss PwC er et av verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester gjennom medarbeidere i 158 land. Dette drar vi stor nytte av ved våre kontorer i Norge. Med over 1600 ansatte ved 36 kontorer, er vi i dag en av landets ledende leverandører av tjenester innen revisjon og rådgivning. Omsetning MNOK Assurance (50,1 %) MNOK Tax and Legal (15,4 %) 374 MNOK Advisory (34,6 %) 842 MNOK Våre kontorer 36 kontorer over hele landet Region Nord Tromsø Bodø Lyngseidet Mosjøen Mo i Rana Region Midt Trondheim Namsos Region Vest Bergen Førde Stryn Måløy Florø Sogndal Ålesund Kristiansund Molde Ulsteinvik Region Rogaland Stavanger Haugesund Egersund Region Agder Kristiansand Arendal Mandal Region Øst Oslo Tønsberg Sandefjord Larvik Hamar Lillehammer Gardermoen Kongsvinger Drammen Kongsberg Sarpsborg Askim Moss *PwC i Norge omfatter PricewaterhouseCoopers AS og det samarbeidende selskapet Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med respektive datterselskaper 2 PwC 2014

3 Våre klienter PwC jobber med 70% av landets 150 største virksomheter PwC jobber med 50% av landets 600 største virksomheter Våre verdier Profesjonalitet, samarbeid og lederskap Våre mennesker 1640 mennesker jobber i PwC Hvorav 220 er advokatfirmaet PwC og 1420 er konsernet PwC Kvinner 54 % Menn 46 % 94 % jobber i 100 % stilling 145 partnere Sykefraværet var 2,9 % Halvparten av våre nyansatte er kvinner 84 % er stolte av å jobbe i PwC I FY14 rekrutterte vi 147 mennesker Årsrapport

4 Innhold Det begynner med menneskene våre 5 Teknologi forbedrer revisjonen 6 Vekst gjennom ekspertise og nasjonal tilstedeværelse 7 Året for de store skattespørsmålene 8 Offisielt regnskap: PricewaterhouseCoopers AS Styrets årsberetning 9 Konsernregnskap 17 Selskapsregnskap 39 Revisjonsberetning 61 Offisielt regnskap: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Styrets årsberetning 66 Konsernregnskap 73 Selskapsregnskap 93 Revisjonsberetning PwC 2014

5 Det begynner med menneskene våre Fasit for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2014 er at PwC i Norge har jevn vekst i alle våre forretningsområder. Vår jobb er hovedsakelig å hjelpe våre kunder med å løse de utfordringer de står overfor, og til å bygge tillit. Vi er en viktig samarbeidspartner for næringslivet fordi vi over lang tid har lykkes med rekruttering og utvikling av våre medarbeidere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre kunder som velger å samarbeide med oss. Vi betros store og viktige oppdrag for våre kunder både i privat næringsliv og offentlig sektor. Jeg lover at vi skal gjøre vårt beste for våre kunder og for å vise oss tilliten verdig. Vi skal levere arbeid av høy kvalitet som skaper verdi for hver enkelt kunde. Dette sikrer vi gjennom rekruttering, utvikling og kulturbygging. Rekruttering er strategisk viktig for PwC, av mange årsaker. Vi opererer i bransjer hvor humankapitalen i både absolutt og relativ forstand utgjør en svært høy andel av den totale kapitalen. Rekruttering er direkte og indirekte avgjørende for om vi når våre ambisjoner. Vi skal være ledende ikke bare på mennesker, men også på kvalitet, brand, omsetning og lønnsomhet. De fire sistnevnte er ambisjoner som alle spores tilbake til og begynner med menneskene vi rekrutterer og hvordan vi utvikler våre advokater, revisorer og rådgivere. Alle våre mennesker er talenter. Behovet for talent dreier seg igjen om vår evne til å betjene kundene. Private og offentlige virksomheter står overfor store og komplekse utfordringer, hvor løsningene som velges er avgjørende for deres prestasjoner på kort og lengre sikt. Våre kunder forteller oss at evnen til å hjelpe dem med råd til løsninger er det som betyr mest for deres kundetilfredshet. Heldigvis sier de også at de opplever at vår organisasjon består av høyt kompetente mennesker. Derfor er rekruttering noe som vi jobber systematisk og grundig med på mange nivåer i organisasjonen. Arbeidet som nedlegges er både omfattende og virkningsfullt. Vi ser fra uavhengige målinger at vi er blant landets aller mest attraktive arbeidsplasser for økonomistudenter. PwC er en arbeidsplass hvor utfordringene, erfaringen og kontinuerlig videreutdanning øker våre medarbeideres kompetanse på mange områder. Legg til et svært godt arbeidsmiljø og jeg tror vi har mye av årsaken til at 86 prosent sier at de er stolte av å jobbe i PwC og at de anbefaler PwC som en fremragende arbeidsplass til andre. Dette bygger vårt omdømme som arbeidsgiver innenfra. PwC har definert fem globale megatrender som påvirker oss og våre kunder: Demografiske endringer, globale økonomiske maktforskyvninger, urbanisering, ressursknapphet og klimaendringer samt teknologiske gjennombrudd. Sistnevnte megatrend teknologiske gjennombrudd er stikkordet for noe jeg tror vil påvirke PwC i stor grad i årene vi har foran oss. I enda større grad enn før vil vi bruke teknologiske løsninger til å effektivisere og forbedre våre leveranser. Vellykket teknologibruk vil på samme tid forbedre våre leveranser til kunder, forsterke samhandlingen både internt og eksternt, gjøre våre investeringer i menneskelig kompetanse mer verdt og legge grunnlaget for enda mer tilfredse medarbeidere og kunder. Håvard Abrahamsen Administrerende direktør Foto: Annette Larsen Årsrapport

6 Teknologi forbedrer revisjonen Foto: Annette Larsen Rita Granlund Leder for revisjon Bedre, raskere og rimeligere varer og tjenester dette er sentrale effekter oppnådd gjennom teknologiske fremskritt, også for vår bransje. God forståelse for våre kunders forretningsprosesser er en forutsetning for å levere en kvalitetsmessig god revisjon. Dette trenes vi på hver eneste dag som revisorer. Vi må forstå og rette fokus på risikobildet, forretningsprosessene og hvordan verdier skapes for å kunne uttale oss om den økonomiske informasjonen. Våre kunders utvikling og innovasjon får naturlig nok stor betydning for hvordan vi utfører vår oppgave som revisor. Den digitale revolusjonen har endret hverdagen for oss alle. Det er et vell av tilgjengelig informasjon. I min oppvekst var det barnetimen på radio og svart-hvitt tv. Dagens barn bruker knapt tv, og de får det vesentligste av informasjon gjennom alle mulige web-baserte tjenester. Vi ser nå en stor bølge med elektronisk informasjon som produseres i stadig større volum, og som kan samles fra et stadig større antall kilder. Dette, i kombinasjon med utvikling av analyseverktøy, vil påvirke og endre beslutningsprosessene i de fleste bedrifter. Vi forventer at dette vil få betydning langt ut over hvordan en forretning drives fra dag til dag. Også de virkelig store beslutningene vil bli påvirket. Teknologiske fremskritt har også forandret måten vi jobber på som revisorer innenfor metodikk og informasjonshåndtering. Kravene til effektivitet og dokumentasjon er mye høyere i dag enn da jeg begynte min yrkeskarriere som revisor. Det er også påfallende hvor stor andel av endringene som er kommet de siste fem årene. Likevel tror jeg vi ser endra større endringer fremover. Hvordan bedrifter rapporterer økonomisk informasjon og hvordan og hva som benyttes som beslutningsgrunnlag vil endres. Så lenge det skal treffes valg, vil det nok likevel være en menneskelig faktor med i bildet. Det vil alltid være krav til kvalitet, nøyaktighet og fullstendighet i beslutningsunderlagene. Revisors oppgave er i helt overordnet forstand å bidra til at man kan ha tillit til en spesifikk og identifiserbar mengde med økonomisk informasjon, og det er åpenbart at teknologiske utviklingen vil påvirke måten vi fyller denne rollen på. Jeg ser lyst på denne utviklingen. Som et av Norges og verdens aller største revisjonsselskaper, har PwC kompetansen, løfteevnen og motet til å gi våre nåværende og kommende kunder en revisjon som ligger i front både faglig og teknologisk. Erfaringer fra vårt store internasjonale nettverk har overbevist meg om at vi i løpet av fem år vil oppleve at revisjon ikke bare blir gjort betydelig raskere, men også enda bedre og med høyere relevans for kunden. Beslutninger treffes av mennesker, og helt uavhengig av teknologisk utvikling, så er revisjon først og fremst people business. Vi er blant landets aller mest attraktive arbeidsplasser i våre bransjer, og hvert år ansetter vi rundt hundre nyutdannede. Vi kurser dem, gir dem verdifull erfaring og videreutdanner mange til statsautoriserte revisorer. Dette er noe vi gjør for å opprettholde og forsterke kvaliteten i vurderinger som maskinene aldri kan ta fra oss. Det er disse menneskene som de siste 75 årene i Norge har gitt PwC den største markedsandelen blant landets 500 største selskaper, og som gjør at over små og mellomstore bedrifter har valgt oss som revisor. Kombinert med den teknologiske utviklingen vi har foran oss og PwCs evne til å gjennomføre de riktige investeringene, er det ikke vanskelig å spå at fremtiden vil kunne løfte både kvaliteten og kundenes opplevelse. Jeg gleder meg allerede! 6 PwC 2014

7 Vekst gjennom ekspertise og nasjonal tilstedeværelse Rådgivningsvirksomheten i PwC, som vi internt kaller for Advisory, har gjennom de siste ti årene vært gjennom en sterk vekst i mennesker, oppdrag og omsetning. Det som har vært drivende for veksten, har vært oppbygging av distinkte ekspertmiljøer som har differensiert PwC i møte med utfordringene til kunder i både privat og offentlig sektor. Utviklingen av våre sterke kompetansemiljøer er avhengig av vekst, både for å spisse ekspertisen og tiltrekke oss de beste hodene. Samtidig er det viktig å balansere veksttakt og samtidig sikre den kvaliteten som definerer merkevaren PwC. Regnskapsåret som sluttet 30. juni ble et nytt godt år for Advisory, men med lavere vekst enn foregående år. Vi er likevel godt fornøyd med året som helhet og er av den oppfatning at en viss form for konsolidering har vært strategisk riktig i et langsiktige perspektiv. Advisory er organisert i to forretningsområder, Consulting og Deals. Virksomheten til førstnevnte spenner det de fleste forbinder med et konsulentfirma, mens Deals virksomhet er mer orientert rundt rådgivning og leveranser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Consulting fortsetter å styrke sin posisjon som et høyt anerkjent management consulting-miljø. På kryss av våre ulike tjenesteområder blir vi stadig viktigere rådgivere for store omstillingsprosjekter i både privat og offentlig sektor. Vi har en sterk stilling innen offentlig sektor, spesielt innenfor helsesektoren og statlige virksomheter, hvor våre rådgivere får ta del i mange av de viktigste omstillingsprosessene samfunnet vårt står overfor. Uavhengig av sektor ser vi at teknologirådgivning er blant tjenesteområdene som vokser i både betydning og omsetning. Petter Vold Leder for rådgivning Foto: Annette Larsen Et annet trekk ved utviklingen av vårt rådgivningsmiljø er at vi har fortsatt å styrke vår sterke posisjon utenfor Oslo. Særlig bra har utviklingen vært i Stavanger, Bergen og Trondheim. Nøkkelen til suksess har vært geografisk og kompetansemessig nærhet til kundene og bygging av sterke fagmiljøer, gjerne sentrert rundt én eller to bransjer. I Stavanger og Bergen er vår stilling særlig sterk, som den eneste i bransjen med størrelse og kvalitet til å bistå store selskaper. Deals har bygget seg en sterk og spesialisert posisjon mot Private Equity-miljøene i Norge og utlandet, hvor vi er markedsledende og den tydeligste og største aktøren innen finansiell due diligence for oppkjøpsfondene. Videre har Deals har styrket sin posisjon innen såkalt kommersiell due diligence, blant annet gjennom rekruttering av en ny partner. Årsrapport

8 Året for de store skattespørsmålene Foto: Annette Larsen Steinar Hareide Leder for Advokatfirmaet PwC (TLS) Advokatfirmaet PwC er landets største skattejuridiske miljø i privat sektor. Vi er inne i en fin utvikling, med solid vekst i mennesker og omsetning. I vår ble vi hedret med prisen Tax Firm of the Year av det anerkjente International Tax Review. Dette er en anerkjennelse for vårt langsiktige arbeid med å bygge størrelse, kompetanse og samarbeide med klienter med kompliserte skattejuridiske utfordringer. Det hender jeg spøker om skatte- og avgiftsrett; en av gjengangerne er at jeg foretrekker omfattende og komplisert regelverk som utsettes for hyppige endringer. Dessverre, må jeg si, er det også slik at vi noen ganger og på ramme alvor skaper mest verdi for våre klienter når regelverket er som mest innfløkt. Det mest nærliggende praktiske eksempelet gjelder norske offshoreleverandørers aktivitet på Brasils kontinentalsokkel. Norske selskaper har opparbeidet seg unik og verdifull kompetanse knyttet til olje- og gassutvinning på store havdyp. Når norsk teknologi og ekspertise brukes i Brasil har det mildt sagt positive samfunnsøkonomiske effekter i både Norge og Brasil. Interessen for Brasil er i aller høyeste grad til stede: Våre Brasil-seminarer har trukket fulle hus i både Stavanger, Bergen, Oslo og Kristiansand. Og våre advokater har vært på mange turer dit sammen med ambisiøse klienter. Men det er noe som står i veien for at de skal få utnyttet sitt fulle potensial i Brasil, og det er ikke minst skattelovgivningen. Brasil har et betydelig mer omfattende og komplisert skattesystem enn Norge, med hyppige endringer og omfattende etterlevelseskostnader. Vår rolle blir å sikre at våre norske klienter holder seg på den rette siden av relevant regelverk. Samtidig skal vi sikre at våre klienter ikke betaler for mye skatt; dersom skattekostnadene er unødvendig høye svekker klienten sin posisjon i en tøff internasjonal konkurranse. Det gleder oss selvsagt å spille en tilretteleggende rolle når norske selskaper lykkes i Brasil. Samfunnsøkonomen i meg ser imidlertid store hindringer og transaksjonskostnader til skade for verdiskapingen i både Brasil og Norge. Dette eksempelet har overføringsverdi til skattedebatten i Norge, som i 2014 har vært høyere mer omfattende enn på lenge. Skatterådgivning, BEPS og Scheel-utvalget er tre stikkord som favner mange medieoppslag. I skrivende stund vurderer vi innholdet i Scheel-utvalgets rapport. Mitt håp er at Scheel-utvalgets forslag leder fram til vedtak i Stortinget som gjør Norge mer attraktivt for både næringsliv og innbyggere. Før framtidens skattesystem vedtas trenger vi en pragmatisk debatt. Denne debatten bør ta utgangspunkt både i behovet for skatteinntekter og den internasjonale konkurransen og mobiliteten som preger næringslivet. Våre politikere var pragmatiske ved forrige store skattereform for 25 år siden, og jeg både tror og håper at de vil være det ved neste korsvei. 8 PwC 2014

9 Styrets årsberetning PricewaterhouseCoopers AS og dets datterselskaper PricewaterhouseCoopers Accoutning AS og Pricewaterhouse- Coopers Services AS (samlet PwC AS eller konsernet ) er et av landets ledende revisjons- og rådgivningskonsern. Vår hovedvirksomhet deles inn i tjenesteområdene Assurance, Advisory og Accounting. Vårt hovedkontor er i Oslo, og vi legger vekt på lokal tilstedeværelse gjennom 36 kontorer over hele landet. Våre kunder inkluderer lokale virksomheter, markedsledende internasjonale konsern og offentlig sektor. PwC AS er en del av PwC Norge som også inkluderer det samarbeidende selskapet Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med dets tilhørende datterselskap. Den samlede omsetningen for PwC Norge er på kr millioner. PwC Norge er tilknyttet det internasjonale PwC - nettverket. Eierstyring og selskapsledelse Konsernet styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens partnere og medarbeidere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse konsernets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. Vår årlige Åpenhetsrapport beskriver hvordan vi gjennom god eierstyring og selskapsledelse arbeider systematisk for å sikre kvalitet i tjenesteleveransene. Rapporten er tilgjengelig på våre hjemmesider. Finansiell informasjon Konsernet hadde i 2014 driftsinntekter på kr millioner, som tilsvarer en vekst på 6 % mot fjoråret. Drifts- og administrasjonskostnader, som også inkluderer utgifter og utlegg som viderefaktureres til kunder, økte med 1 %. Samlet sett gir dette en økning i driftsresultatet på 20 %, til kr 593 millioner. Sum egenkapital og gjeld var ved utgangen av året kr millioner, herav utgjør egenkapitalen kr 348 millioner. I tillegg har partnerne ytet finansiering med lån på kr 409 millioner, slik at samlet finansiering fra partnerne utgjør 58 % av sum egenkapital og gjeld. Gjeld til stille interessenter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Sum kontanter og kontantekvivalenter var kr 310 millioner ved periodens slutt. Som følge av sesongsvingninger i aktiviteten, særlig i revisjonsvirksomheten, er likviditetsbehovet varierende gjennom året. Netto kontantstrøm fra driften var kr 635 millioner. Differanse mellom driftsresultatet i resultatoppstillingen og netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen består primært av avskrivninger på kr 31 millioner, samt endringer i kundefordringer på kr 48 millioner og leverandørgjeld og andre tidsavgrensningsposter på kr -4 millioner. I henhold til 3-3a i regnskapsloven, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret og ledelsen mener at mor- og konsernregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i regnskapsåret. Årsrapport

10 Som en ledende kompetansebedrift jobber vi sammen med våre kunder for å løse utfordringene de står overfor, og setter sammen team på tvers av fagområder og geografisk tilknytning. Dette gir et arbeidsmiljø preget av samarbeid, og en kultur hvor utvikling og kunnskapsdeling står sterkt. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernets resultater påvirkes primært av hvor mange fakturerbare timer våre ansatte har, samt realisert timepris på våre oppdrag. Overholdelse av lover og bransjestandarder for revisorer er den viktigste forretningsmessige og finansielle risikoen vi står ovenfor. For å redusere denne risikoen har vi etablert et kvalitetssikringssystem som sikrer at vi til enhver tid overholder kravene og leverer tjenester med høy kvalitet til våre kunder. Konsernet har ingen andre vesentlige markedsrisikoer og har ikke resultatposter eller balanseposter av betydning i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at våre kunder vil påføre oss finansielt tap ved ikke å oppfylle sine forpliktelser. En stor andel av kundene våre er store, anerkjente selskaper, men også mange mindre kunder hvor kredittrisikoen kan være høyere. Vi styrer vår kredittrisiko ved kontinuerlig oppfølgning av løpende fakturering i tillegg til gode rutiner for inndrivning av fordringer. Konsernets policy er at opptjente ikke fakturerte inntekter ikke skal overstige en måneds omsetning. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at vi ikke klarer å innfri våre forpliktelser ved forfall. Formålet med konsernets likviditetsstyring er å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige midler tilgjengelig for å oppfylle våre finansielle og operasjonelle forpliktelser. Konsernets finansavdeling styrer likviditet og finansiering og sikrer tilstrekkelig likviditet for å dekke våre forpliktelser. Konsernets største utbetaling, med unntak av ordinære lønnskostnader, er utdelingen til de stille interessentene. Før årets foreslåtte utdeling godkjennes av godtgjørelsesutvalget tas det tas det tilbørlig hensyn til konsernets likviditetssituasjon. Arbeidsmiljø og organisasjon Som en ledende kompetansebedrift jobber vi sammen med våre kunder for å løse utfordringene de står overfor, og setter sammen team på tvers av fagområder og geografisk tilknytning. Dette gir et arbeidsmiljø preget av samarbeid, og en kultur hvor utvikling og kunnskapsdeling står sterkt. Vi tar godt vare på våre medarbeidere, uavhengig av kjønn, stilling, etnisitet, religion eller funksjonsevne, og på denne måten å ivareta lojalitet og medarbeidertilfredshet. Dette gjøres gjennom: Våre verdier Medarbeiderutvikling Investering i våre ansatte gjennom kurs og etterutdannelse Oppfølging av hver enkelt ansatt for å sikre individuell utvikling og trivsel Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, som gir en bredde i forhold til holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter og jobber målrettet med å øke andelen kvinner i ledelsen Et av grunnprinsippene innen vårt HR-arbeid er å tiltrekke, motivere og beholde de beste medarbeiderne og at alle prosesser i denne sammenheng skal være rettferdige og forutsigbare for alle, uavhengige av kjønn og bakgrunn. Gjennom blant annet fokusmøter, Peer Group Learnings og ulike typer evalueringer deler ansatte erfaringer med hverandre og får mulighet til å utvikle seg både faglig og personlig. I tillegg investeres det betydelige ressurser i kompetanseutvikling og etterutdannelse årlig for å øke og vedlikeholde både den enkelte medarbeiders kompetanse så vel som organisasjonens leveranse- og tjenestespekter. Global People Survey er en undersøkelse som blir gjennomført hvert år for å kartlegge arbeidsmiljøet. Hele 84 % av alle ansatte svarer at de er stolte av å jobbe i selskapet og 78 % vil anbefale PwC som et godt sted å jobbe. Dette viser at arbeidsmiljøet er godt. Vi ønsker å ha en sammensetning av mennesker som gir et bredt spekter av holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter for å finne løsninger på kundenes utfordringer. Vi ser derfor positivt på at det er mange ansatte på ulike nivåer med ulik etnisitet og ulike morsmål. Siden PwC AS baserer seg på et internasjonalt nettverk anses internasjonal erfaring som en stor fordel i jobben, da kontakten med medarbeidere i andre land kan være en naturlig del av hverdagen. Mer enn 15 ulike nasjonaliteter er representert i konsernet. 10 PwC 2014

11 For å sikre god behandling av alle ansatte, uansett kjønn og bakgrunn, har vi en varslingsfunksjon (whistleblowing) for håndtering av interne klager, trakassering eller beskyldninger, der den som melder fra kan velge å være anonym. Ved hjelp av denne ordningen kan ansatte som føler seg urettmessig behandlet rapportere dette uten frykt for negative konsekvenser for den videre karrieren i selskapet. I løpet av det siste regnskapsåret ble det registrert et totalt sykefravær på dager, som utgjør 2,8 % av normal arbeidstid. Fravær følges opp av den enkelte ansattes counsellor. Alle ansatte har også en helseforsikring som dekker behandling av langvarig sykdom og skader. Det er ikke påvist alvorlige skader eller ulykker i forbindelse med utøvelsen av arbeidet. Innen kontorvirksomhet er det imidlertid noen som får slitasjeskader. PwC AS har fokus på å minimere omfanget av slike skader blant annet ved støtte til fysioterapi. Likestilling Vi ønsker at våre ansatte skal ha et bredt mangfold av holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter. I denne sammenheng er vi opptatt av å legge til rette for utvikling av våre ansatte uavhengig av kjønn. Vi praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karrieremuligheter. Tabell 1 viser fordelingen mellom kvinner og menn på de ulike stillingsnivåene. Ansatte i ledende stillinger nivå 2 er erfarne ledere, mens ansatte i ledende stillinger nivå 1 er mindre erfarne ledere. Ikke-ledende ansatte i operative stillinger er ansatte som jobber kunderettet og som jobber i funksjonelle støttefunksjoner som HR, Finance & Controlling, IT, Marked etc. De resterende ansatte i ikke-ledende stillinger er generelt støtteapparat. Begynnerlønn innenfor alle stillingsnivåer er lik for både kvinner og menn. Vi har en strukturert og grundig prestasjonsbasert belønningsprosess. Dette for å sikre at forskjeller i belønning er et resultat av ulike individuelle prestasjoner, og ikke basert på andre forhold. Tabell 2 viser fastlønnen til kvinner og menn i forhold til snittet. Tabell 1 Menn % Kvinner % Alle ansatte 55 % 45 % Partnere 91 % 9 % Ansatte i ledende stillinger nivå 2 73 % 27 % Ansatte i ledende stillinger nivå 1 60% 40% Ansatte i ikke-ledende stillinger operativt 45 % 55 % Rekruttering av ansatte i ledende stillinger 61 % 39 % Rekruttering av erfarne ansatte i ikke-ledende stillinger 47 % 53 % Rekruttering av nyutdannede 53 % 47 % Tabell 2 Menn % Kvinner % Alle ansatte 107,7 % 91,8 % Ansatte i ledende stillinger nivå 2 101,0 % 97,2 % Ansatte i ledende stillinger nivå 1 100,8 % 98,7 % Ansatte i ikke-ledende stillinger operativt 100,0 % 100,3 % Årsrapport

12 Foto: Annette Larsen For partnere viser totalkompensasjonen for FY14 at de kvinnelige partnerne mottar 99 % av gjennomsnittlig kompensasjon og de mannlige partnerne mottar 100 % av gjennomsnittlig kompensasjon. En gjennomgang av gjennomført kompetanseutvikling viser at det er investert like mye tid i gjennomsnitt på kvinner og menn. Sammenligner vi totaltiden arbeider menn 103 % sammenlignet med snittet mens kvinner arbeider 96 % av snittet. En av årsakene til denne forskjellen er at i overkant av 11,9 % av kvinnene jobber deltid mot 2,7 % av mennene. Analyser av tilgjengelig tid (totaltid-fravær) viser at kvinner arbeider i snitt 79 % av den tiden mennene arbeider. Hovedårsaken til dette er uttak av permisjon der kvinner tar ut 2,5 ganger mer permisjon enn det mennene gjør. I tillegg kommer forskjellen i sykefravær, der kvinnene har 2,1 ganger mer fravær enn menn. Den store forskjellen i sykefraværet ligger i fravær som følge av sykemelding fra lege. Kvinner har 3 ganger så høyt sykefravær sammenlignet med menn. For sykefravær grunnet egenmelding står kvinnene for 56 % mens for fravær grunnet sykt barn/ barnepasser har kvinnene 52 %. Vi arbeider målrettet mot og forventer at kvinneandelen blant de ansatte vil øke fremover. Blant annet ser vi at andelen kvinner som forfremmes til lederstillinger overstiger kvinneandelen som allerede er i enkelte lederstillinger. Vi har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i beslutningsprosesser, i ledelse og blant partnerskapet generelt. Vi gjennomførte i FY13 en undersøkelse blant alle ansatte i selskapet, samt gjennomførte dybdeintervjuer med kvinner og samtaler med ansatte, da vi ønsket å forstå rotårsakene til at PwC AS ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å utvikle og beholde flere kvinnelige ledere. Resultatet av dette arbeidet er at flere konkrete tiltaksområder er vedtatt av ledelsen og flere av disse er påstartet i FY14. Det jobbes kontinuerlig med å implementere tiltakene som ble definert. Dette viser at selskapet har konkrete tiltak og jobber aktivt for å øke andelen kvinner i ledelsen på sikt. Andelen kvinner som forfremmes til lederstillinger overstiger kvinneandelen som allerede er i enkelte lederstillinger. 12 PwC 2014

13 Ikke-diskriminering Konsernet har ikke-diskriminering som prinsipp både i forbindelse med rekruttering og utvikling av medarbeidere. Vi driver målrettet rekruttering for å tiltrekke oss de beste medarbeiderne. Alle som skal jobbe med rekruttering er gjennom en grundig opplæringsprosess for å sikre at alle kandidater blir behandlet likt og på en god måte. Når det gjelder opplæring til intervjuprosessen blir det eksempelvis eksplisitt kommunisert at kandidater ikke skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion, livssyn, funksjonshemning eller seksuell legning. Ytre miljø Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og vi tilrettelegger infrastruktur og systemer for at ansatte skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Selskapet har også gjennomgått en prosess som ga oss miljøfyrtårnsertifisering i Som kontorvirksomhet er vår miljøbelastning spesielt knyttet til reisevirksomhet og energiforbruk i bygg. Vi har løpende evalueringer og iverksetter tiltak for å redusere energiforbruket i våre kontorbygg, senest ved investering i teknologi for gjenbruk av overskuddsvarme ved firmaets største kontor i Oslo. Videre har vi en reisepolicy som gjør ansatte bevisste når det gjelder valg av transport og bruk av alternative kommunikasjonsformer, og miljø er et vurderingskriterium ved valg av egne leverandører. Morselskapet PricewaterhouseCoopers AS PricewaterhouseCoopers AS driver revisjons- og rådgivningsvirksomhet som hovedmann i det Indre Selskapet PricewaterhouseCoopers. Deltakerne i det indre selskapet er hovedmannen og stille deltakere. PricewaterhouseCoopers AS leder virksomheten og er den som opptrer utad. De ansatte har sitt ansettelsesforhold i dette selskapet. Årsregnskapet for Pricewaterhouse- Coopers AS omfatter alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i det indre selskapet, i tillegg til eventuelle egne poster. Selskapet hadde et driftsresultat på kr 592 millioner i 2014, en økning fra kr 494 millioner i Årsresultatet i 2014 ble kr 92 millioner, mot kr 87 millioner i 2013, og er avsatt til utbytte i selskapsregnskapet. Den 23. november 2013 mottok PwC AS varsel om erstatningssøksmål fra Troms Kraft AS på ca kr 1,7 milliarder knyttet til vår revisjon av konsernregnskapet til Troms Kraft AS. PwC AS var frem til 12. november 2013 konsernrevisor for Troms Kraft. Bakgrunnen for kravet fra Troms Kraft er påståtte misligheter i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft & Kultur AB. Vi oppfatter kravet fra Troms Kraft uten faktisk og rettslig grunnlag. Slik PwC AS ser det, kan ikke Troms Kraft kreve erstatning fra PwC AS for eventuelle feil og forsømmelser som er gjort i og av Troms Kraft-konsernet selv. I tillegg kommer at PwC AS etter 2003 ikke har revidert selskapsregnskapet for det svenske Kraft og Kultur AB der de påståtte misligheter skal ha funnet sted. Tingrettssaken er berammet til april Fremtidig utvikling 2014 ble et godt år for virksomheten. Det er normalt usikkerhet knyttet til å vurdere fremtidige forhold. Vår visjon er å være det ledende revisjons- og rådgivningsselskap med fokus på styring, kontroll og omstillingsprosesser. Vi prioriterer kontinuerlig kompetanseoppbygging og videreutvikling av organisasjonen for å møte markedets økende krav til oss som revisorer og rådgivere. Regulatoriske forhold spiller en viktig rolle for vår type virksomhet. Frafallet av revisjonsplikten for små aksjeselskaper har hatt begrenset effekt på årets regnskap, men kan føre til økt bortfall av revisjonsinntekter fremover. Samtidig skapes et nytt marked fordi mange av selskapene som velger bort revisor, fortsatt vil ha behov for bistand på regnskaps- og skatteområdet. Også 2015 synes å bli et godt år for virksomheten. Årsrapport

14 Styret 2014 Styret i PwC AS Bak f.v. Knut Ekern Jon Haugervåg Håvard Abrahamsen, adm. dir. Fredrik Melle, styrets leder Frode Danielsen Geir Haglund Foran f.v. Roy Henrik Heggelund Unni Bruvoll Hildegunn Naas-Bibow Cecilie Pande Dramstad Aas* Terje Honningsvåg * Observatør, ansattevalgt i Advokatfirmaet PwC AS 14 PwC 2014

15 Styret, PricewaterhouseCoopers AS 2014 Oslo, 3. desember 2014 Knut Ekern Jon Haugervåg Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Fredrik Melle Styreleder Frode K. Danielsen Geir Haglund Roy Henrik Heggelund Unni Bruvoll Hildegunn Naas-Bibow Terje Honningsvåg Årsrapport

16 16 PwC 2014

17 PricewaterhouseCoopers AS Konsernregnskap * * Regnskapet inkluderer ikke Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Årsrapport

18 Konsolidert resultatregnskap pr 30. juni (beløp i kroner) Note Driftsinntekter Utgifter og utlegg på kundeoppdrag ( ) ( ) Driftsinntekter etter utgifter og utlegg på kundeoppdrag Lønnskostnad 5 ( ) ( ) Avskrivning 6,10,11 (31 351) (34 523) Annen driftskostnad 6 ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 7 (8 857) (9 239) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 8 (40 147) (36 611) Årsresultat før utdeling av andel overskudd til stille interessenter Andel overskudd til stille interessenter 9 ( ) ( ) Årsresultat Konsolidert totalresultat pr 30. juni (beløp i kroner) Note Årsresultat Poster i utvidet resultat: Estimatavvik på pensjonsordning etter skatt (2 789) Årets utvidede resultat etter skatt (2 789) Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes Aksjonærene i morselskapet PwC 2014

19 Finansiell stilling pr 30. juni (beløp i kroner) Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Biler, inventar og utstyr Andre aksjer Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjonærers egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser 14 (18 493) (20 986) Utsatt skatt 15 (8 974) (7 440) Gjeld til kredittinstitusjoner 19 - (9 736) Sum langsiktig gjeld (27 467) (38 162) Leverandørgjeld 16 (35 364) (44 443) Gjeld til kredittinstitusjoner 19 (4 263) - Betalbar skatt 15 (38 780) (29 679) Skyldig offentlige avgifter 16 ( ) ( ) Gjeld til stille interessenter/aksjonærer 16 ( ) ( ) Annen kortsiktig gjeld 16 ( ) ( ) Sum kortsiktig gjeld ( ) ( ) Sum gjeld ( ) ( ) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) Oslo, 3. desember 2014 Fredrik Melle Styreleder Hildegunn Naas-Bibow Geir Haglund Knut Ekern Jon Haugervåg Frode K. Danielsen Unni Bruvoll Roy Henrik Heggelund Terje Honningsvåg Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Årsrapport

20 Konsolidert kontantstrømoppstilling pr 30. juni (beløp i kroner) Note KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Betalte skatter 15 (29 192) (55 059) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved tilgang av datterselskaper, fratrukket kontanter overtatt 10 - (13 533) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 10,11 (33 843) (44 147) Netto kontanter tilført ved fusjon Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (30 225) (48 481) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling annen gjeld - (7 885) Utbetalinger av egenkapital - (8 209) Innbetalinger av egenkapital Tilordnet deltakere i indre selskap 9 ( ) ( ) Uttak til stille interessenter/aksjonærer/hovedmann (32 606) Betalt utbytte (90 180) ( ) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto kontantstrøm for perioden (55 745) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt PwC 2014

21 Oppstilling av endring i egenkapital pr 30. juni Aksjonærers egenkapital (beløp i kroner) Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt EK Annen opptjent EK Sum Egenkapital (5 740) 370 (6 746) ( ) ( ) ( ) Årsresultat (88 192) (88 192) Årets utvidede resultat Årets totalresultat (85 402) (85 402) Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer (10) (250) (75) (13 945) - (14 280) Utbetalt utbytte for Fusjonsdifferanse (1 256) (1 256) Andre transaksjoner med eierne Sum transaksjoner med eierne i morselskapet (10) (120) (75) (5 866) Egenkapital (5 750) 250 (6 821) ( ) ( ) ( ) Årsresultat (92 655) (92 655) Årets utvidede resultat (1 832) (1 832) Årets totalresultat (94 486) (94 486) Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer - (400) - (19 200) - (19 600) Utbetalt utbytte for Sum transaksjoner med eierne i morselskapet - (30) - (1 914) Egenkapital (5 750) 220 (6 821) ( ) ( ) ( ) Årsrapport

22 Noter 1. Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Dette årsregnskapet viser konsolidert resultat og finansiell stilling for PricewaterhouseCoopers AS og dets datterselskaper PricewaterhouseCoopers Accoutning AS og PricewaterhouseCoopers Services AS (samlet PwC AS ). De benyttede generelle regnskapsprinsipper er beskrevet nedenfor, mens de som er knyttet til bestemte områder av regnskapet, fremgår av note som prinsippet gjelder. Konsernregnskapet til PwC er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift på historisk kost-prinsippet, med mindre annet er beskrevet i regnskapsprinsippene. Konsernet har avvikende regnskapsår som er fra 1. juli til 30. juni. 2. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS, krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Estimatene og vurderingene er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige og utgjør ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapet. Viktige estimater og vurderinger som kan ha en betydelig effekt på PwCs finansielle resultater, er knyttet til virkelig verdi av opptjent ikke fakturert inntekt på våre oppdrag, verdivurdering av kundefordringer og avsetninger til mulige krav. I tillegg kan verdivurdering av immaterielle eiendeler ha en betydelig effekt. I tillegg har konsernet en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 7 personer hvor balanseførte verdier og tilhørende resultatposter er følsom for bevegelser i økonomiske forutsetninger. Dette gjelder særlig diskonteringsrente, inflasjon og dødelighet. Ytterligere detaljer om estimater og skjønnsmessige vurderinger er beskrevet i de detaljerte notene til regnskapet. Konsolidering Datterselskaper er alle enheter der konsernet har kontroll. En enhet kontrolleres når konsernet er eksponert for variabel avkastning og har evnen til å påvirke resultatene gjennom sin makt over relevante beslutninger. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet konsernet oppnår kontroll til kontrollen opphører. Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, forpliktelser pådratt og utstedte eller overførte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle avtaler om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikkekontrollerende eierinteresser, overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, inntektsføres differansen som gevinst ved gunstig kjøp. Transaksjonsutgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader, elimineres. Interne gevinster elimineres mot balanseført eiendel for fremtidig reversering. Regnskapene til datterselskapene omarbeides etter behov for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 22 PwC 2014

23 Indre selskap PricewaterhouseCoopers AS er hovedmann og fullt ansvarlig deltaker i PricewaterhouseCoopers Indre Selskap (PwC IS). Partnerne er stille deltakere i det indre selskapet. Det indre selskapets oppgave er i hovedsak å regulere ansvarsforholdet mellom eierne. PwC IS opptrer ikke utad som selskap og i konsernregnskapet er PwC AS morselskap hvor alle poster fra PwC IS er innregnet. Samarbeidende selskap PwC i Norge består av et revisjons-, advokat- og rådgivningsmiljø som omfatter PwC AS, og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS. De to sistnevnte selskapene er et konsern som ikke inngår i revisjons-, regnskaps- og rådgivnings-virksomheten. Gruppene anses som samarbeidende selskaper etter revisorloven 4-7 første ledd. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er organisert og drives i henhold til bestemmelsene i domstolloven og eies av partnere som utøver sin virksomhet gjennom Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers IS. Etter en samlet vurdering av kravene i IFRS 10 Konsernregnskap konkluderes det med at PwC AS ikke har tilstrekkelig innflytelse over Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er ikke å anse som et datterselskap av PwC AS. Omregning av fremmed valuta Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta, resultatføres til kursen på balansedagen. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Følgende IFRS standarder og endringer og IFRIC fortolkninger fra IASB, har ikke blitt tatt i bruk, og forventes ikke å ha vesentlig innvirkning på konsernets resultater: IFRS 9 Financial instruments adresserer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser og erstatter IAS 39. IFRS 9 vil tre i kraft regnskapsperioden juni 2019 med forbehold om EU-godkjenning. Endring til IAS 32 Financial instruments: Presentation klargjør noen av kravene til motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. Endringen vil tre i kraft for regnskapsperioden juni I tillegg vil IFRS 15 Revenue from contracts with customers tre i kraft for regnskapsperioden juni 2018, med forbehold om EU-godkjenning. Virkningen av standarden blir nå vurdert. 3. Finansiell risikostyring og kapitalforvaltning Konsernets mål for kapitalforvaltning, er å sikre fortsatt drift og opprettholde en optimal kapitalstruktur for å dekke likviditetsbehovet som kreves i virksomheten. Styret og ledelsen følger opp relevante måltall slik som omsetning, omløpshastighet på kundefordringer og opptjent ikke fakturert honorar løpende. Konsernets kapital består av innskutt kapital fra eiere, gjeld til eiere og stille interessenter og øvrige lånefasiliteter. De viktigste finansielle instrumentene konsernet har er: Kundefordringer og andre fordringer Posten representerer hovedsakelig fakturerte og opptjente ikke fakturerte honorar. Kontanter og kontantekvivalenter Konsernet styrer sine kontantbeholdninger for å møte daglige arbeidskapitalbehov i tjenestelinjene og regionene. Kontanter og eventuell utestående gjeld holdes til et minimum. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Posten består hovedsakelig av ordinær leverandørgjeld og periodiseringer for mottatte, men ikke betalte tjenester. Innskutt kapital fra eiere Konsernet krever at de stille interessentene tilbyr langsiktig finansiering. Denne klassifiseres som aksjekapital, overkursfond og annen innskutt egenkapital i egenkapitaloppstillingen. Lån Konsernets retningslinjer tillater kortsiktige lånefasiliteter med flytende rente og en maksimal løpetid på fem år, samt langsiktig fastlån med maksimal løpetid på ti år. Årsrapport

24 Styret fastsetter retningslinjer for konsernets risikostyring. Konsernets finansavdeling identifiserer, måler og rapporterer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike tjenestelinjene og regionene. Styret gjør årlig vurderinger av utbytte og det sikres at det løpende er forsvarlig likviditet og egenkapital i konsernet. Markedsrisiko Valutarisiko Konsernet har ingen vesentlige finansielle markedsrisikoer og har ikke resultatposter eller balanseposter av betydning i utenlandsk valuta. Renterisiko Konsernets har ingen vesentlige langsiktige lånefasiliteter som renteberegnes. For kortsiktige lånfasiliteter med flytende rente eksponeres konsernet for rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. Prisrisiko Konsernets eksponering mot prisrisiko er delvis sikret ettersom våre oppdrag har avtalt honorarforutsetninger, enten fastpris eller time for time, i engasjementsbrev før arbeidet starter. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at våre kunder vil påføre oss finansielt tap ved ikke å oppfylle sine forpliktelser. En stor andel av kundene våre er store, anerkjente selskaper, men også mange mindre kunder hvor kredittrisikoen kan være høyere. Vi styrer vår kredittrisiko ved kontinuerlig oppfølgning av løpende fakturering i tillegg til gode rutiner for inndrivning av fordringer. Konsernets policy er at opptjente ikke fakturerte inntekter ikke skal overstige en måneds omsetning. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at vi ikke klarer å innfri våre forpliktelser ved forfall. Formålet med konsernets likviditetsstyring er å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige midler tilgjengelig for å oppfylle våre finansielle og operasjonelle forpliktelser. Konsernets finansavdeling styrer likviditet og finansiering og sikrer tilstrekkelig likviditet for å dekke våre forpliktelser. Konsernets største utbetaling, med unntak av ordinære lønnskostnader, er utdelingen til de stille interessentene. Før årets foreslåtte utdeling godkjennes av godtgjørelsesutvalget tas det tas det tilbørlig hensyn til konsernets likviditetssituasjon. 4. Driftsinntekter Driftsinntekter omfatter honorar fra kunder for leverte tjenester i løpet av regnskapsperioden. Driftsinntekter måles til virkelig verdi av vederlag for hvert av oppdragene, inklusive utgifter og utlegg, uten merverdiavgift. Driftsinntekter regnskapsføres når beløpene kan måles pålitelig og det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte selskapet. Driftsinntekter som knytter seg til betingede oppdragsinntekter (utover avtalt minstepris), regnskapsføres kun når den betingede hendelsen har inntruffet. Driftsinntekter som er opptjent men ikke fakturert er regnskapsført som opptjent, ikke fakturert honorar og inngår i regnskapslinjen kundefordringer i oppstilling av finansiell stilling. I de enkelttilfeller hvor kunder blir forskuddsfakturert, klassifiseres beløpet som kortsiktig gjeld inntil driftsinntektene er opptjent. Selskapets tre operasjonelle tjenesteområder er Assurance, Advisory og Accounting. Tjenesteområdet Accounting er et strategisk vekstområde for selskapet og ventes å bidra til konsernets vekst i fremtiden. 24 PwC 2014

25 Driftsinntekter fordelt på tjenesteområdene for regnskapsårene som endte 30. juni 2014 og 2013 er som følger: Driftsinntekter Assurance Advisory Accounting Ikke allokert driftsinntekt SUM Driftsinntekter fordelt på geografiske områder i Norge for regnskapsårene som endte 30. juni 2014 og 2013, er presentert under: Tjenesteområder Nord Midt Vest Rogaland Agder Øst Ikke allokert driftsinntekt SUM Lønnskostnader Lønnskostnader omfatter ordinære lønninger, bonuser, andre ytelser til ansatte og sluttpakker. Selskapet regnskapsfører sluttpakker når det er beviselig forpliktet til å avslutte arbeidsforholdet til nåværende ansatte før pensjonsalder, eller når konsernet gir en sluttpakke som følge av et frivillig tilbud. Tabellen under viser samlede lønnskostnader for regnskapsårene 2014 og 2013: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig årsverk i løpet av regnskapsåret har vært (2013: 1 303) Ledende personer i selskapet mottar ikke lønn da disse er eiere og får arbeidsgodtgjørelse samt en andel av årets overskudd. Administrerende direktør har i 2014 mottatt kr 1, 5 millioner (2013: kr 1,5 millioner) i arbeidsgodtgjørelse og kr 6 millioner (2013: kr 5,4 millioner) i andel overskudd. I tillegg vil administrerende direktør motta utbytte på kr 1,5 millioner (2013: kr 1,4 millioner). Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Partnere i PwC AS mottar ikke lønn men godtgjørelse som består av tre elementer; fast arbeidsgodtgjørelse, overskuddsavhengig tilleggsvederlag og aksjeutbytte. Det vises til note om godtgjørelse til stille interessenter for ytterligere informasjon. Årsrapport

26 6. Andre driftskostnader og avskrivning Husleie Reisekostnader Central Service Charges Datautstyr og programvare Kontingent/avgifter Kontorholdskostnader Innkjøpte tjenester Forsikring Kurskostnader Andre markedstiltaksutgifter Andre kostnader Sum Kostnadsført revisorhonorar som inngår i regnskapslinjen andre driftskostnader i resultatregnskapet er eksklusive merverdiavgift og fordeler seg på følgende tjenester. Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum Årets avskrivning fordeler seg på følgende eiendeler. Avskrivning på biler, inventar og utstyr Avskrivning på immaterielle eiendeler Sum PwC 2014

27 7. Finansinntekter og -kostnader Rentekostnader: Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til stille interessenter Andre finanskostnader Finanskostnader Finansinntekter: Renteinntekter på kortsiktig bankinnskudd Renteinntekter på lån til nærstående parter Annen finansinntekt Finansinntekter Netto finanskostnader (4 178) (3 860) 8. Skattekostnad Skattekostnaden for konsernet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med norsk skattelovgivning. Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller (11 271) (3 934) Skattefrie inntekter (3% av netto utdelinger) Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27%) Endring i utsatt skatt For lite avsatt skatt i fjor Sum skattekostnad i resultatregnskapet Årsrapport

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2015. www.pwc.no

Årsrapport 2015. www.pwc.no www.pwc.no Årsrapport 2015 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2015. PwC Norge * Om

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsrapport

Årsrapport Årsrapport 2016 Årsrapporten inneholder konsernregnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2016. www.pwc.no PwC Norge

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert

OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert 01.10-31.12 01.01-31.12 28.09.-31.12. Note 2012 2012 2011 Inntekter Renteinntekter 70 246 74 927 15 885 Mottatt utbytte aksjer og egenkapitalbevis 0 5 840

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer