Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. www.pwc.no"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2014.

2 PwC Norge * Om oss PwC er et av verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester gjennom medarbeidere i 158 land. Dette drar vi stor nytte av ved våre kontorer i Norge. Med over 1600 ansatte ved 36 kontorer, er vi i dag en av landets ledende leverandører av tjenester innen revisjon og rådgivning. Omsetning MNOK Assurance (50,1 %) MNOK Tax and Legal (15,4 %) 374 MNOK Advisory (34,6 %) 842 MNOK Våre kontorer 36 kontorer over hele landet Region Nord Tromsø Bodø Lyngseidet Mosjøen Mo i Rana Region Midt Trondheim Namsos Region Vest Bergen Førde Stryn Måløy Florø Sogndal Ålesund Kristiansund Molde Ulsteinvik Region Rogaland Stavanger Haugesund Egersund Region Agder Kristiansand Arendal Mandal Region Øst Oslo Tønsberg Sandefjord Larvik Hamar Lillehammer Gardermoen Kongsvinger Drammen Kongsberg Sarpsborg Askim Moss *PwC i Norge omfatter PricewaterhouseCoopers AS og det samarbeidende selskapet Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med respektive datterselskaper 2 PwC 2014

3 Våre klienter PwC jobber med 70% av landets 150 største virksomheter PwC jobber med 50% av landets 600 største virksomheter Våre verdier Profesjonalitet, samarbeid og lederskap Våre mennesker 1640 mennesker jobber i PwC Hvorav 220 er advokatfirmaet PwC og 1420 er konsernet PwC Kvinner 54 % Menn 46 % 94 % jobber i 100 % stilling 145 partnere Sykefraværet var 2,9 % Halvparten av våre nyansatte er kvinner 84 % er stolte av å jobbe i PwC I FY14 rekrutterte vi 147 mennesker Årsrapport

4 Innhold Det begynner med menneskene våre 5 Teknologi forbedrer revisjonen 6 Vekst gjennom ekspertise og nasjonal tilstedeværelse 7 Året for de store skattespørsmålene 8 Offisielt regnskap: PricewaterhouseCoopers AS Styrets årsberetning 9 Konsernregnskap 17 Selskapsregnskap 39 Revisjonsberetning 61 Offisielt regnskap: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Styrets årsberetning 66 Konsernregnskap 73 Selskapsregnskap 93 Revisjonsberetning PwC 2014

5 Det begynner med menneskene våre Fasit for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2014 er at PwC i Norge har jevn vekst i alle våre forretningsområder. Vår jobb er hovedsakelig å hjelpe våre kunder med å løse de utfordringer de står overfor, og til å bygge tillit. Vi er en viktig samarbeidspartner for næringslivet fordi vi over lang tid har lykkes med rekruttering og utvikling av våre medarbeidere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre kunder som velger å samarbeide med oss. Vi betros store og viktige oppdrag for våre kunder både i privat næringsliv og offentlig sektor. Jeg lover at vi skal gjøre vårt beste for våre kunder og for å vise oss tilliten verdig. Vi skal levere arbeid av høy kvalitet som skaper verdi for hver enkelt kunde. Dette sikrer vi gjennom rekruttering, utvikling og kulturbygging. Rekruttering er strategisk viktig for PwC, av mange årsaker. Vi opererer i bransjer hvor humankapitalen i både absolutt og relativ forstand utgjør en svært høy andel av den totale kapitalen. Rekruttering er direkte og indirekte avgjørende for om vi når våre ambisjoner. Vi skal være ledende ikke bare på mennesker, men også på kvalitet, brand, omsetning og lønnsomhet. De fire sistnevnte er ambisjoner som alle spores tilbake til og begynner med menneskene vi rekrutterer og hvordan vi utvikler våre advokater, revisorer og rådgivere. Alle våre mennesker er talenter. Behovet for talent dreier seg igjen om vår evne til å betjene kundene. Private og offentlige virksomheter står overfor store og komplekse utfordringer, hvor løsningene som velges er avgjørende for deres prestasjoner på kort og lengre sikt. Våre kunder forteller oss at evnen til å hjelpe dem med råd til løsninger er det som betyr mest for deres kundetilfredshet. Heldigvis sier de også at de opplever at vår organisasjon består av høyt kompetente mennesker. Derfor er rekruttering noe som vi jobber systematisk og grundig med på mange nivåer i organisasjonen. Arbeidet som nedlegges er både omfattende og virkningsfullt. Vi ser fra uavhengige målinger at vi er blant landets aller mest attraktive arbeidsplasser for økonomistudenter. PwC er en arbeidsplass hvor utfordringene, erfaringen og kontinuerlig videreutdanning øker våre medarbeideres kompetanse på mange områder. Legg til et svært godt arbeidsmiljø og jeg tror vi har mye av årsaken til at 86 prosent sier at de er stolte av å jobbe i PwC og at de anbefaler PwC som en fremragende arbeidsplass til andre. Dette bygger vårt omdømme som arbeidsgiver innenfra. PwC har definert fem globale megatrender som påvirker oss og våre kunder: Demografiske endringer, globale økonomiske maktforskyvninger, urbanisering, ressursknapphet og klimaendringer samt teknologiske gjennombrudd. Sistnevnte megatrend teknologiske gjennombrudd er stikkordet for noe jeg tror vil påvirke PwC i stor grad i årene vi har foran oss. I enda større grad enn før vil vi bruke teknologiske løsninger til å effektivisere og forbedre våre leveranser. Vellykket teknologibruk vil på samme tid forbedre våre leveranser til kunder, forsterke samhandlingen både internt og eksternt, gjøre våre investeringer i menneskelig kompetanse mer verdt og legge grunnlaget for enda mer tilfredse medarbeidere og kunder. Håvard Abrahamsen Administrerende direktør Foto: Annette Larsen Årsrapport

6 Teknologi forbedrer revisjonen Foto: Annette Larsen Rita Granlund Leder for revisjon Bedre, raskere og rimeligere varer og tjenester dette er sentrale effekter oppnådd gjennom teknologiske fremskritt, også for vår bransje. God forståelse for våre kunders forretningsprosesser er en forutsetning for å levere en kvalitetsmessig god revisjon. Dette trenes vi på hver eneste dag som revisorer. Vi må forstå og rette fokus på risikobildet, forretningsprosessene og hvordan verdier skapes for å kunne uttale oss om den økonomiske informasjonen. Våre kunders utvikling og innovasjon får naturlig nok stor betydning for hvordan vi utfører vår oppgave som revisor. Den digitale revolusjonen har endret hverdagen for oss alle. Det er et vell av tilgjengelig informasjon. I min oppvekst var det barnetimen på radio og svart-hvitt tv. Dagens barn bruker knapt tv, og de får det vesentligste av informasjon gjennom alle mulige web-baserte tjenester. Vi ser nå en stor bølge med elektronisk informasjon som produseres i stadig større volum, og som kan samles fra et stadig større antall kilder. Dette, i kombinasjon med utvikling av analyseverktøy, vil påvirke og endre beslutningsprosessene i de fleste bedrifter. Vi forventer at dette vil få betydning langt ut over hvordan en forretning drives fra dag til dag. Også de virkelig store beslutningene vil bli påvirket. Teknologiske fremskritt har også forandret måten vi jobber på som revisorer innenfor metodikk og informasjonshåndtering. Kravene til effektivitet og dokumentasjon er mye høyere i dag enn da jeg begynte min yrkeskarriere som revisor. Det er også påfallende hvor stor andel av endringene som er kommet de siste fem årene. Likevel tror jeg vi ser endra større endringer fremover. Hvordan bedrifter rapporterer økonomisk informasjon og hvordan og hva som benyttes som beslutningsgrunnlag vil endres. Så lenge det skal treffes valg, vil det nok likevel være en menneskelig faktor med i bildet. Det vil alltid være krav til kvalitet, nøyaktighet og fullstendighet i beslutningsunderlagene. Revisors oppgave er i helt overordnet forstand å bidra til at man kan ha tillit til en spesifikk og identifiserbar mengde med økonomisk informasjon, og det er åpenbart at teknologiske utviklingen vil påvirke måten vi fyller denne rollen på. Jeg ser lyst på denne utviklingen. Som et av Norges og verdens aller største revisjonsselskaper, har PwC kompetansen, løfteevnen og motet til å gi våre nåværende og kommende kunder en revisjon som ligger i front både faglig og teknologisk. Erfaringer fra vårt store internasjonale nettverk har overbevist meg om at vi i løpet av fem år vil oppleve at revisjon ikke bare blir gjort betydelig raskere, men også enda bedre og med høyere relevans for kunden. Beslutninger treffes av mennesker, og helt uavhengig av teknologisk utvikling, så er revisjon først og fremst people business. Vi er blant landets aller mest attraktive arbeidsplasser i våre bransjer, og hvert år ansetter vi rundt hundre nyutdannede. Vi kurser dem, gir dem verdifull erfaring og videreutdanner mange til statsautoriserte revisorer. Dette er noe vi gjør for å opprettholde og forsterke kvaliteten i vurderinger som maskinene aldri kan ta fra oss. Det er disse menneskene som de siste 75 årene i Norge har gitt PwC den største markedsandelen blant landets 500 største selskaper, og som gjør at over små og mellomstore bedrifter har valgt oss som revisor. Kombinert med den teknologiske utviklingen vi har foran oss og PwCs evne til å gjennomføre de riktige investeringene, er det ikke vanskelig å spå at fremtiden vil kunne løfte både kvaliteten og kundenes opplevelse. Jeg gleder meg allerede! 6 PwC 2014

7 Vekst gjennom ekspertise og nasjonal tilstedeværelse Rådgivningsvirksomheten i PwC, som vi internt kaller for Advisory, har gjennom de siste ti årene vært gjennom en sterk vekst i mennesker, oppdrag og omsetning. Det som har vært drivende for veksten, har vært oppbygging av distinkte ekspertmiljøer som har differensiert PwC i møte med utfordringene til kunder i både privat og offentlig sektor. Utviklingen av våre sterke kompetansemiljøer er avhengig av vekst, både for å spisse ekspertisen og tiltrekke oss de beste hodene. Samtidig er det viktig å balansere veksttakt og samtidig sikre den kvaliteten som definerer merkevaren PwC. Regnskapsåret som sluttet 30. juni ble et nytt godt år for Advisory, men med lavere vekst enn foregående år. Vi er likevel godt fornøyd med året som helhet og er av den oppfatning at en viss form for konsolidering har vært strategisk riktig i et langsiktige perspektiv. Advisory er organisert i to forretningsområder, Consulting og Deals. Virksomheten til førstnevnte spenner det de fleste forbinder med et konsulentfirma, mens Deals virksomhet er mer orientert rundt rådgivning og leveranser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Consulting fortsetter å styrke sin posisjon som et høyt anerkjent management consulting-miljø. På kryss av våre ulike tjenesteområder blir vi stadig viktigere rådgivere for store omstillingsprosjekter i både privat og offentlig sektor. Vi har en sterk stilling innen offentlig sektor, spesielt innenfor helsesektoren og statlige virksomheter, hvor våre rådgivere får ta del i mange av de viktigste omstillingsprosessene samfunnet vårt står overfor. Uavhengig av sektor ser vi at teknologirådgivning er blant tjenesteområdene som vokser i både betydning og omsetning. Petter Vold Leder for rådgivning Foto: Annette Larsen Et annet trekk ved utviklingen av vårt rådgivningsmiljø er at vi har fortsatt å styrke vår sterke posisjon utenfor Oslo. Særlig bra har utviklingen vært i Stavanger, Bergen og Trondheim. Nøkkelen til suksess har vært geografisk og kompetansemessig nærhet til kundene og bygging av sterke fagmiljøer, gjerne sentrert rundt én eller to bransjer. I Stavanger og Bergen er vår stilling særlig sterk, som den eneste i bransjen med størrelse og kvalitet til å bistå store selskaper. Deals har bygget seg en sterk og spesialisert posisjon mot Private Equity-miljøene i Norge og utlandet, hvor vi er markedsledende og den tydeligste og største aktøren innen finansiell due diligence for oppkjøpsfondene. Videre har Deals har styrket sin posisjon innen såkalt kommersiell due diligence, blant annet gjennom rekruttering av en ny partner. Årsrapport

8 Året for de store skattespørsmålene Foto: Annette Larsen Steinar Hareide Leder for Advokatfirmaet PwC (TLS) Advokatfirmaet PwC er landets største skattejuridiske miljø i privat sektor. Vi er inne i en fin utvikling, med solid vekst i mennesker og omsetning. I vår ble vi hedret med prisen Tax Firm of the Year av det anerkjente International Tax Review. Dette er en anerkjennelse for vårt langsiktige arbeid med å bygge størrelse, kompetanse og samarbeide med klienter med kompliserte skattejuridiske utfordringer. Det hender jeg spøker om skatte- og avgiftsrett; en av gjengangerne er at jeg foretrekker omfattende og komplisert regelverk som utsettes for hyppige endringer. Dessverre, må jeg si, er det også slik at vi noen ganger og på ramme alvor skaper mest verdi for våre klienter når regelverket er som mest innfløkt. Det mest nærliggende praktiske eksempelet gjelder norske offshoreleverandørers aktivitet på Brasils kontinentalsokkel. Norske selskaper har opparbeidet seg unik og verdifull kompetanse knyttet til olje- og gassutvinning på store havdyp. Når norsk teknologi og ekspertise brukes i Brasil har det mildt sagt positive samfunnsøkonomiske effekter i både Norge og Brasil. Interessen for Brasil er i aller høyeste grad til stede: Våre Brasil-seminarer har trukket fulle hus i både Stavanger, Bergen, Oslo og Kristiansand. Og våre advokater har vært på mange turer dit sammen med ambisiøse klienter. Men det er noe som står i veien for at de skal få utnyttet sitt fulle potensial i Brasil, og det er ikke minst skattelovgivningen. Brasil har et betydelig mer omfattende og komplisert skattesystem enn Norge, med hyppige endringer og omfattende etterlevelseskostnader. Vår rolle blir å sikre at våre norske klienter holder seg på den rette siden av relevant regelverk. Samtidig skal vi sikre at våre klienter ikke betaler for mye skatt; dersom skattekostnadene er unødvendig høye svekker klienten sin posisjon i en tøff internasjonal konkurranse. Det gleder oss selvsagt å spille en tilretteleggende rolle når norske selskaper lykkes i Brasil. Samfunnsøkonomen i meg ser imidlertid store hindringer og transaksjonskostnader til skade for verdiskapingen i både Brasil og Norge. Dette eksempelet har overføringsverdi til skattedebatten i Norge, som i 2014 har vært høyere mer omfattende enn på lenge. Skatterådgivning, BEPS og Scheel-utvalget er tre stikkord som favner mange medieoppslag. I skrivende stund vurderer vi innholdet i Scheel-utvalgets rapport. Mitt håp er at Scheel-utvalgets forslag leder fram til vedtak i Stortinget som gjør Norge mer attraktivt for både næringsliv og innbyggere. Før framtidens skattesystem vedtas trenger vi en pragmatisk debatt. Denne debatten bør ta utgangspunkt både i behovet for skatteinntekter og den internasjonale konkurransen og mobiliteten som preger næringslivet. Våre politikere var pragmatiske ved forrige store skattereform for 25 år siden, og jeg både tror og håper at de vil være det ved neste korsvei. 8 PwC 2014

9 Styrets årsberetning PricewaterhouseCoopers AS og dets datterselskaper PricewaterhouseCoopers Accoutning AS og Pricewaterhouse- Coopers Services AS (samlet PwC AS eller konsernet ) er et av landets ledende revisjons- og rådgivningskonsern. Vår hovedvirksomhet deles inn i tjenesteområdene Assurance, Advisory og Accounting. Vårt hovedkontor er i Oslo, og vi legger vekt på lokal tilstedeværelse gjennom 36 kontorer over hele landet. Våre kunder inkluderer lokale virksomheter, markedsledende internasjonale konsern og offentlig sektor. PwC AS er en del av PwC Norge som også inkluderer det samarbeidende selskapet Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS med dets tilhørende datterselskap. Den samlede omsetningen for PwC Norge er på kr millioner. PwC Norge er tilknyttet det internasjonale PwC - nettverket. Eierstyring og selskapsledelse Konsernet styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens partnere og medarbeidere. Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse konsernets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. Vår årlige Åpenhetsrapport beskriver hvordan vi gjennom god eierstyring og selskapsledelse arbeider systematisk for å sikre kvalitet i tjenesteleveransene. Rapporten er tilgjengelig på våre hjemmesider. Finansiell informasjon Konsernet hadde i 2014 driftsinntekter på kr millioner, som tilsvarer en vekst på 6 % mot fjoråret. Drifts- og administrasjonskostnader, som også inkluderer utgifter og utlegg som viderefaktureres til kunder, økte med 1 %. Samlet sett gir dette en økning i driftsresultatet på 20 %, til kr 593 millioner. Sum egenkapital og gjeld var ved utgangen av året kr millioner, herav utgjør egenkapitalen kr 348 millioner. I tillegg har partnerne ytet finansiering med lån på kr 409 millioner, slik at samlet finansiering fra partnerne utgjør 58 % av sum egenkapital og gjeld. Gjeld til stille interessenter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Sum kontanter og kontantekvivalenter var kr 310 millioner ved periodens slutt. Som følge av sesongsvingninger i aktiviteten, særlig i revisjonsvirksomheten, er likviditetsbehovet varierende gjennom året. Netto kontantstrøm fra driften var kr 635 millioner. Differanse mellom driftsresultatet i resultatoppstillingen og netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen består primært av avskrivninger på kr 31 millioner, samt endringer i kundefordringer på kr 48 millioner og leverandørgjeld og andre tidsavgrensningsposter på kr -4 millioner. I henhold til 3-3a i regnskapsloven, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret og ledelsen mener at mor- og konsernregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i regnskapsåret. Årsrapport

10 Som en ledende kompetansebedrift jobber vi sammen med våre kunder for å løse utfordringene de står overfor, og setter sammen team på tvers av fagområder og geografisk tilknytning. Dette gir et arbeidsmiljø preget av samarbeid, og en kultur hvor utvikling og kunnskapsdeling står sterkt. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernets resultater påvirkes primært av hvor mange fakturerbare timer våre ansatte har, samt realisert timepris på våre oppdrag. Overholdelse av lover og bransjestandarder for revisorer er den viktigste forretningsmessige og finansielle risikoen vi står ovenfor. For å redusere denne risikoen har vi etablert et kvalitetssikringssystem som sikrer at vi til enhver tid overholder kravene og leverer tjenester med høy kvalitet til våre kunder. Konsernet har ingen andre vesentlige markedsrisikoer og har ikke resultatposter eller balanseposter av betydning i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at våre kunder vil påføre oss finansielt tap ved ikke å oppfylle sine forpliktelser. En stor andel av kundene våre er store, anerkjente selskaper, men også mange mindre kunder hvor kredittrisikoen kan være høyere. Vi styrer vår kredittrisiko ved kontinuerlig oppfølgning av løpende fakturering i tillegg til gode rutiner for inndrivning av fordringer. Konsernets policy er at opptjente ikke fakturerte inntekter ikke skal overstige en måneds omsetning. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at vi ikke klarer å innfri våre forpliktelser ved forfall. Formålet med konsernets likviditetsstyring er å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige midler tilgjengelig for å oppfylle våre finansielle og operasjonelle forpliktelser. Konsernets finansavdeling styrer likviditet og finansiering og sikrer tilstrekkelig likviditet for å dekke våre forpliktelser. Konsernets største utbetaling, med unntak av ordinære lønnskostnader, er utdelingen til de stille interessentene. Før årets foreslåtte utdeling godkjennes av godtgjørelsesutvalget tas det tas det tilbørlig hensyn til konsernets likviditetssituasjon. Arbeidsmiljø og organisasjon Som en ledende kompetansebedrift jobber vi sammen med våre kunder for å løse utfordringene de står overfor, og setter sammen team på tvers av fagområder og geografisk tilknytning. Dette gir et arbeidsmiljø preget av samarbeid, og en kultur hvor utvikling og kunnskapsdeling står sterkt. Vi tar godt vare på våre medarbeidere, uavhengig av kjønn, stilling, etnisitet, religion eller funksjonsevne, og på denne måten å ivareta lojalitet og medarbeidertilfredshet. Dette gjøres gjennom: Våre verdier Medarbeiderutvikling Investering i våre ansatte gjennom kurs og etterutdannelse Oppfølging av hver enkelt ansatt for å sikre individuell utvikling og trivsel Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, som gir en bredde i forhold til holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter og jobber målrettet med å øke andelen kvinner i ledelsen Et av grunnprinsippene innen vårt HR-arbeid er å tiltrekke, motivere og beholde de beste medarbeiderne og at alle prosesser i denne sammenheng skal være rettferdige og forutsigbare for alle, uavhengige av kjønn og bakgrunn. Gjennom blant annet fokusmøter, Peer Group Learnings og ulike typer evalueringer deler ansatte erfaringer med hverandre og får mulighet til å utvikle seg både faglig og personlig. I tillegg investeres det betydelige ressurser i kompetanseutvikling og etterutdannelse årlig for å øke og vedlikeholde både den enkelte medarbeiders kompetanse så vel som organisasjonens leveranse- og tjenestespekter. Global People Survey er en undersøkelse som blir gjennomført hvert år for å kartlegge arbeidsmiljøet. Hele 84 % av alle ansatte svarer at de er stolte av å jobbe i selskapet og 78 % vil anbefale PwC som et godt sted å jobbe. Dette viser at arbeidsmiljøet er godt. Vi ønsker å ha en sammensetning av mennesker som gir et bredt spekter av holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter for å finne løsninger på kundenes utfordringer. Vi ser derfor positivt på at det er mange ansatte på ulike nivåer med ulik etnisitet og ulike morsmål. Siden PwC AS baserer seg på et internasjonalt nettverk anses internasjonal erfaring som en stor fordel i jobben, da kontakten med medarbeidere i andre land kan være en naturlig del av hverdagen. Mer enn 15 ulike nasjonaliteter er representert i konsernet. 10 PwC 2014

11 For å sikre god behandling av alle ansatte, uansett kjønn og bakgrunn, har vi en varslingsfunksjon (whistleblowing) for håndtering av interne klager, trakassering eller beskyldninger, der den som melder fra kan velge å være anonym. Ved hjelp av denne ordningen kan ansatte som føler seg urettmessig behandlet rapportere dette uten frykt for negative konsekvenser for den videre karrieren i selskapet. I løpet av det siste regnskapsåret ble det registrert et totalt sykefravær på dager, som utgjør 2,8 % av normal arbeidstid. Fravær følges opp av den enkelte ansattes counsellor. Alle ansatte har også en helseforsikring som dekker behandling av langvarig sykdom og skader. Det er ikke påvist alvorlige skader eller ulykker i forbindelse med utøvelsen av arbeidet. Innen kontorvirksomhet er det imidlertid noen som får slitasjeskader. PwC AS har fokus på å minimere omfanget av slike skader blant annet ved støtte til fysioterapi. Likestilling Vi ønsker at våre ansatte skal ha et bredt mangfold av holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter. I denne sammenheng er vi opptatt av å legge til rette for utvikling av våre ansatte uavhengig av kjønn. Vi praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karrieremuligheter. Tabell 1 viser fordelingen mellom kvinner og menn på de ulike stillingsnivåene. Ansatte i ledende stillinger nivå 2 er erfarne ledere, mens ansatte i ledende stillinger nivå 1 er mindre erfarne ledere. Ikke-ledende ansatte i operative stillinger er ansatte som jobber kunderettet og som jobber i funksjonelle støttefunksjoner som HR, Finance & Controlling, IT, Marked etc. De resterende ansatte i ikke-ledende stillinger er generelt støtteapparat. Begynnerlønn innenfor alle stillingsnivåer er lik for både kvinner og menn. Vi har en strukturert og grundig prestasjonsbasert belønningsprosess. Dette for å sikre at forskjeller i belønning er et resultat av ulike individuelle prestasjoner, og ikke basert på andre forhold. Tabell 2 viser fastlønnen til kvinner og menn i forhold til snittet. Tabell 1 Menn % Kvinner % Alle ansatte 55 % 45 % Partnere 91 % 9 % Ansatte i ledende stillinger nivå 2 73 % 27 % Ansatte i ledende stillinger nivå 1 60% 40% Ansatte i ikke-ledende stillinger operativt 45 % 55 % Rekruttering av ansatte i ledende stillinger 61 % 39 % Rekruttering av erfarne ansatte i ikke-ledende stillinger 47 % 53 % Rekruttering av nyutdannede 53 % 47 % Tabell 2 Menn % Kvinner % Alle ansatte 107,7 % 91,8 % Ansatte i ledende stillinger nivå 2 101,0 % 97,2 % Ansatte i ledende stillinger nivå 1 100,8 % 98,7 % Ansatte i ikke-ledende stillinger operativt 100,0 % 100,3 % Årsrapport

12 Foto: Annette Larsen For partnere viser totalkompensasjonen for FY14 at de kvinnelige partnerne mottar 99 % av gjennomsnittlig kompensasjon og de mannlige partnerne mottar 100 % av gjennomsnittlig kompensasjon. En gjennomgang av gjennomført kompetanseutvikling viser at det er investert like mye tid i gjennomsnitt på kvinner og menn. Sammenligner vi totaltiden arbeider menn 103 % sammenlignet med snittet mens kvinner arbeider 96 % av snittet. En av årsakene til denne forskjellen er at i overkant av 11,9 % av kvinnene jobber deltid mot 2,7 % av mennene. Analyser av tilgjengelig tid (totaltid-fravær) viser at kvinner arbeider i snitt 79 % av den tiden mennene arbeider. Hovedårsaken til dette er uttak av permisjon der kvinner tar ut 2,5 ganger mer permisjon enn det mennene gjør. I tillegg kommer forskjellen i sykefravær, der kvinnene har 2,1 ganger mer fravær enn menn. Den store forskjellen i sykefraværet ligger i fravær som følge av sykemelding fra lege. Kvinner har 3 ganger så høyt sykefravær sammenlignet med menn. For sykefravær grunnet egenmelding står kvinnene for 56 % mens for fravær grunnet sykt barn/ barnepasser har kvinnene 52 %. Vi arbeider målrettet mot og forventer at kvinneandelen blant de ansatte vil øke fremover. Blant annet ser vi at andelen kvinner som forfremmes til lederstillinger overstiger kvinneandelen som allerede er i enkelte lederstillinger. Vi har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i beslutningsprosesser, i ledelse og blant partnerskapet generelt. Vi gjennomførte i FY13 en undersøkelse blant alle ansatte i selskapet, samt gjennomførte dybdeintervjuer med kvinner og samtaler med ansatte, da vi ønsket å forstå rotårsakene til at PwC AS ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å utvikle og beholde flere kvinnelige ledere. Resultatet av dette arbeidet er at flere konkrete tiltaksområder er vedtatt av ledelsen og flere av disse er påstartet i FY14. Det jobbes kontinuerlig med å implementere tiltakene som ble definert. Dette viser at selskapet har konkrete tiltak og jobber aktivt for å øke andelen kvinner i ledelsen på sikt. Andelen kvinner som forfremmes til lederstillinger overstiger kvinneandelen som allerede er i enkelte lederstillinger. 12 PwC 2014

13 Ikke-diskriminering Konsernet har ikke-diskriminering som prinsipp både i forbindelse med rekruttering og utvikling av medarbeidere. Vi driver målrettet rekruttering for å tiltrekke oss de beste medarbeiderne. Alle som skal jobbe med rekruttering er gjennom en grundig opplæringsprosess for å sikre at alle kandidater blir behandlet likt og på en god måte. Når det gjelder opplæring til intervjuprosessen blir det eksempelvis eksplisitt kommunisert at kandidater ikke skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion, livssyn, funksjonshemning eller seksuell legning. Ytre miljø Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og vi tilrettelegger infrastruktur og systemer for at ansatte skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Selskapet har også gjennomgått en prosess som ga oss miljøfyrtårnsertifisering i Som kontorvirksomhet er vår miljøbelastning spesielt knyttet til reisevirksomhet og energiforbruk i bygg. Vi har løpende evalueringer og iverksetter tiltak for å redusere energiforbruket i våre kontorbygg, senest ved investering i teknologi for gjenbruk av overskuddsvarme ved firmaets største kontor i Oslo. Videre har vi en reisepolicy som gjør ansatte bevisste når det gjelder valg av transport og bruk av alternative kommunikasjonsformer, og miljø er et vurderingskriterium ved valg av egne leverandører. Morselskapet PricewaterhouseCoopers AS PricewaterhouseCoopers AS driver revisjons- og rådgivningsvirksomhet som hovedmann i det Indre Selskapet PricewaterhouseCoopers. Deltakerne i det indre selskapet er hovedmannen og stille deltakere. PricewaterhouseCoopers AS leder virksomheten og er den som opptrer utad. De ansatte har sitt ansettelsesforhold i dette selskapet. Årsregnskapet for Pricewaterhouse- Coopers AS omfatter alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i det indre selskapet, i tillegg til eventuelle egne poster. Selskapet hadde et driftsresultat på kr 592 millioner i 2014, en økning fra kr 494 millioner i Årsresultatet i 2014 ble kr 92 millioner, mot kr 87 millioner i 2013, og er avsatt til utbytte i selskapsregnskapet. Den 23. november 2013 mottok PwC AS varsel om erstatningssøksmål fra Troms Kraft AS på ca kr 1,7 milliarder knyttet til vår revisjon av konsernregnskapet til Troms Kraft AS. PwC AS var frem til 12. november 2013 konsernrevisor for Troms Kraft. Bakgrunnen for kravet fra Troms Kraft er påståtte misligheter i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft & Kultur AB. Vi oppfatter kravet fra Troms Kraft uten faktisk og rettslig grunnlag. Slik PwC AS ser det, kan ikke Troms Kraft kreve erstatning fra PwC AS for eventuelle feil og forsømmelser som er gjort i og av Troms Kraft-konsernet selv. I tillegg kommer at PwC AS etter 2003 ikke har revidert selskapsregnskapet for det svenske Kraft og Kultur AB der de påståtte misligheter skal ha funnet sted. Tingrettssaken er berammet til april Fremtidig utvikling 2014 ble et godt år for virksomheten. Det er normalt usikkerhet knyttet til å vurdere fremtidige forhold. Vår visjon er å være det ledende revisjons- og rådgivningsselskap med fokus på styring, kontroll og omstillingsprosesser. Vi prioriterer kontinuerlig kompetanseoppbygging og videreutvikling av organisasjonen for å møte markedets økende krav til oss som revisorer og rådgivere. Regulatoriske forhold spiller en viktig rolle for vår type virksomhet. Frafallet av revisjonsplikten for små aksjeselskaper har hatt begrenset effekt på årets regnskap, men kan føre til økt bortfall av revisjonsinntekter fremover. Samtidig skapes et nytt marked fordi mange av selskapene som velger bort revisor, fortsatt vil ha behov for bistand på regnskaps- og skatteområdet. Også 2015 synes å bli et godt år for virksomheten. Årsrapport

14 Styret 2014 Styret i PwC AS Bak f.v. Knut Ekern Jon Haugervåg Håvard Abrahamsen, adm. dir. Fredrik Melle, styrets leder Frode Danielsen Geir Haglund Foran f.v. Roy Henrik Heggelund Unni Bruvoll Hildegunn Naas-Bibow Cecilie Pande Dramstad Aas* Terje Honningsvåg * Observatør, ansattevalgt i Advokatfirmaet PwC AS 14 PwC 2014

15 Styret, PricewaterhouseCoopers AS 2014 Oslo, 3. desember 2014 Knut Ekern Jon Haugervåg Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Fredrik Melle Styreleder Frode K. Danielsen Geir Haglund Roy Henrik Heggelund Unni Bruvoll Hildegunn Naas-Bibow Terje Honningsvåg Årsrapport

16 16 PwC 2014

17 PricewaterhouseCoopers AS Konsernregnskap * * Regnskapet inkluderer ikke Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Årsrapport

18 Konsolidert resultatregnskap pr 30. juni (beløp i kroner) Note Driftsinntekter Utgifter og utlegg på kundeoppdrag ( ) ( ) Driftsinntekter etter utgifter og utlegg på kundeoppdrag Lønnskostnad 5 ( ) ( ) Avskrivning 6,10,11 (31 351) (34 523) Annen driftskostnad 6 ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 7 (8 857) (9 239) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 8 (40 147) (36 611) Årsresultat før utdeling av andel overskudd til stille interessenter Andel overskudd til stille interessenter 9 ( ) ( ) Årsresultat Konsolidert totalresultat pr 30. juni (beløp i kroner) Note Årsresultat Poster i utvidet resultat: Estimatavvik på pensjonsordning etter skatt (2 789) Årets utvidede resultat etter skatt (2 789) Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes Aksjonærene i morselskapet PwC 2014

19 Finansiell stilling pr 30. juni (beløp i kroner) Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Biler, inventar og utstyr Andre aksjer Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjonærers egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser 14 (18 493) (20 986) Utsatt skatt 15 (8 974) (7 440) Gjeld til kredittinstitusjoner 19 - (9 736) Sum langsiktig gjeld (27 467) (38 162) Leverandørgjeld 16 (35 364) (44 443) Gjeld til kredittinstitusjoner 19 (4 263) - Betalbar skatt 15 (38 780) (29 679) Skyldig offentlige avgifter 16 ( ) ( ) Gjeld til stille interessenter/aksjonærer 16 ( ) ( ) Annen kortsiktig gjeld 16 ( ) ( ) Sum kortsiktig gjeld ( ) ( ) Sum gjeld ( ) ( ) Sum egenkapital og gjeld ( ) ( ) Oslo, 3. desember 2014 Fredrik Melle Styreleder Hildegunn Naas-Bibow Geir Haglund Knut Ekern Jon Haugervåg Frode K. Danielsen Unni Bruvoll Roy Henrik Heggelund Terje Honningsvåg Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør Årsrapport

20 Konsolidert kontantstrømoppstilling pr 30. juni (beløp i kroner) Note KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Betalte skatter 15 (29 192) (55 059) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved tilgang av datterselskaper, fratrukket kontanter overtatt 10 - (13 533) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 10,11 (33 843) (44 147) Netto kontanter tilført ved fusjon Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (30 225) (48 481) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetaling annen gjeld - (7 885) Utbetalinger av egenkapital - (8 209) Innbetalinger av egenkapital Tilordnet deltakere i indre selskap 9 ( ) ( ) Uttak til stille interessenter/aksjonærer/hovedmann (32 606) Betalt utbytte (90 180) ( ) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto kontantstrøm for perioden (55 745) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt PwC 2014

21 Oppstilling av endring i egenkapital pr 30. juni Aksjonærers egenkapital (beløp i kroner) Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt EK Annen opptjent EK Sum Egenkapital (5 740) 370 (6 746) ( ) ( ) ( ) Årsresultat (88 192) (88 192) Årets utvidede resultat Årets totalresultat (85 402) (85 402) Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer (10) (250) (75) (13 945) - (14 280) Utbetalt utbytte for Fusjonsdifferanse (1 256) (1 256) Andre transaksjoner med eierne Sum transaksjoner med eierne i morselskapet (10) (120) (75) (5 866) Egenkapital (5 750) 250 (6 821) ( ) ( ) ( ) Årsresultat (92 655) (92 655) Årets utvidede resultat (1 832) (1 832) Årets totalresultat (94 486) (94 486) Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer - (400) - (19 200) - (19 600) Utbetalt utbytte for Sum transaksjoner med eierne i morselskapet - (30) - (1 914) Egenkapital (5 750) 220 (6 821) ( ) ( ) ( ) Årsrapport

22 Noter 1. Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Dette årsregnskapet viser konsolidert resultat og finansiell stilling for PricewaterhouseCoopers AS og dets datterselskaper PricewaterhouseCoopers Accoutning AS og PricewaterhouseCoopers Services AS (samlet PwC AS ). De benyttede generelle regnskapsprinsipper er beskrevet nedenfor, mens de som er knyttet til bestemte områder av regnskapet, fremgår av note som prinsippet gjelder. Konsernregnskapet til PwC er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift på historisk kost-prinsippet, med mindre annet er beskrevet i regnskapsprinsippene. Konsernet har avvikende regnskapsår som er fra 1. juli til 30. juni. 2. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS, krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Estimatene og vurderingene er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige og utgjør ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapet. Viktige estimater og vurderinger som kan ha en betydelig effekt på PwCs finansielle resultater, er knyttet til virkelig verdi av opptjent ikke fakturert inntekt på våre oppdrag, verdivurdering av kundefordringer og avsetninger til mulige krav. I tillegg kan verdivurdering av immaterielle eiendeler ha en betydelig effekt. I tillegg har konsernet en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 7 personer hvor balanseførte verdier og tilhørende resultatposter er følsom for bevegelser i økonomiske forutsetninger. Dette gjelder særlig diskonteringsrente, inflasjon og dødelighet. Ytterligere detaljer om estimater og skjønnsmessige vurderinger er beskrevet i de detaljerte notene til regnskapet. Konsolidering Datterselskaper er alle enheter der konsernet har kontroll. En enhet kontrolleres når konsernet er eksponert for variabel avkastning og har evnen til å påvirke resultatene gjennom sin makt over relevante beslutninger. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet konsernet oppnår kontroll til kontrollen opphører. Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, forpliktelser pådratt og utstedte eller overførte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle avtaler om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikkekontrollerende eierinteresser, overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, inntektsføres differansen som gevinst ved gunstig kjøp. Transaksjonsutgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader, elimineres. Interne gevinster elimineres mot balanseført eiendel for fremtidig reversering. Regnskapene til datterselskapene omarbeides etter behov for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 22 PwC 2014

23 Indre selskap PricewaterhouseCoopers AS er hovedmann og fullt ansvarlig deltaker i PricewaterhouseCoopers Indre Selskap (PwC IS). Partnerne er stille deltakere i det indre selskapet. Det indre selskapets oppgave er i hovedsak å regulere ansvarsforholdet mellom eierne. PwC IS opptrer ikke utad som selskap og i konsernregnskapet er PwC AS morselskap hvor alle poster fra PwC IS er innregnet. Samarbeidende selskap PwC i Norge består av et revisjons-, advokat- og rådgivningsmiljø som omfatter PwC AS, og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, med datterselskapet PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS. De to sistnevnte selskapene er et konsern som ikke inngår i revisjons-, regnskaps- og rådgivnings-virksomheten. Gruppene anses som samarbeidende selskaper etter revisorloven 4-7 første ledd. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er organisert og drives i henhold til bestemmelsene i domstolloven og eies av partnere som utøver sin virksomhet gjennom Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers IS. Etter en samlet vurdering av kravene i IFRS 10 Konsernregnskap konkluderes det med at PwC AS ikke har tilstrekkelig innflytelse over Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er ikke å anse som et datterselskap av PwC AS. Omregning av fremmed valuta Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta, resultatføres til kursen på balansedagen. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Følgende IFRS standarder og endringer og IFRIC fortolkninger fra IASB, har ikke blitt tatt i bruk, og forventes ikke å ha vesentlig innvirkning på konsernets resultater: IFRS 9 Financial instruments adresserer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser og erstatter IAS 39. IFRS 9 vil tre i kraft regnskapsperioden juni 2019 med forbehold om EU-godkjenning. Endring til IAS 32 Financial instruments: Presentation klargjør noen av kravene til motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. Endringen vil tre i kraft for regnskapsperioden juni I tillegg vil IFRS 15 Revenue from contracts with customers tre i kraft for regnskapsperioden juni 2018, med forbehold om EU-godkjenning. Virkningen av standarden blir nå vurdert. 3. Finansiell risikostyring og kapitalforvaltning Konsernets mål for kapitalforvaltning, er å sikre fortsatt drift og opprettholde en optimal kapitalstruktur for å dekke likviditetsbehovet som kreves i virksomheten. Styret og ledelsen følger opp relevante måltall slik som omsetning, omløpshastighet på kundefordringer og opptjent ikke fakturert honorar løpende. Konsernets kapital består av innskutt kapital fra eiere, gjeld til eiere og stille interessenter og øvrige lånefasiliteter. De viktigste finansielle instrumentene konsernet har er: Kundefordringer og andre fordringer Posten representerer hovedsakelig fakturerte og opptjente ikke fakturerte honorar. Kontanter og kontantekvivalenter Konsernet styrer sine kontantbeholdninger for å møte daglige arbeidskapitalbehov i tjenestelinjene og regionene. Kontanter og eventuell utestående gjeld holdes til et minimum. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Posten består hovedsakelig av ordinær leverandørgjeld og periodiseringer for mottatte, men ikke betalte tjenester. Innskutt kapital fra eiere Konsernet krever at de stille interessentene tilbyr langsiktig finansiering. Denne klassifiseres som aksjekapital, overkursfond og annen innskutt egenkapital i egenkapitaloppstillingen. Lån Konsernets retningslinjer tillater kortsiktige lånefasiliteter med flytende rente og en maksimal løpetid på fem år, samt langsiktig fastlån med maksimal løpetid på ti år. Årsrapport

24 Styret fastsetter retningslinjer for konsernets risikostyring. Konsernets finansavdeling identifiserer, måler og rapporterer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike tjenestelinjene og regionene. Styret gjør årlig vurderinger av utbytte og det sikres at det løpende er forsvarlig likviditet og egenkapital i konsernet. Markedsrisiko Valutarisiko Konsernet har ingen vesentlige finansielle markedsrisikoer og har ikke resultatposter eller balanseposter av betydning i utenlandsk valuta. Renterisiko Konsernets har ingen vesentlige langsiktige lånefasiliteter som renteberegnes. For kortsiktige lånfasiliteter med flytende rente eksponeres konsernet for rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. Prisrisiko Konsernets eksponering mot prisrisiko er delvis sikret ettersom våre oppdrag har avtalt honorarforutsetninger, enten fastpris eller time for time, i engasjementsbrev før arbeidet starter. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at våre kunder vil påføre oss finansielt tap ved ikke å oppfylle sine forpliktelser. En stor andel av kundene våre er store, anerkjente selskaper, men også mange mindre kunder hvor kredittrisikoen kan være høyere. Vi styrer vår kredittrisiko ved kontinuerlig oppfølgning av løpende fakturering i tillegg til gode rutiner for inndrivning av fordringer. Konsernets policy er at opptjente ikke fakturerte inntekter ikke skal overstige en måneds omsetning. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at vi ikke klarer å innfri våre forpliktelser ved forfall. Formålet med konsernets likviditetsstyring er å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige midler tilgjengelig for å oppfylle våre finansielle og operasjonelle forpliktelser. Konsernets finansavdeling styrer likviditet og finansiering og sikrer tilstrekkelig likviditet for å dekke våre forpliktelser. Konsernets største utbetaling, med unntak av ordinære lønnskostnader, er utdelingen til de stille interessentene. Før årets foreslåtte utdeling godkjennes av godtgjørelsesutvalget tas det tas det tilbørlig hensyn til konsernets likviditetssituasjon. 4. Driftsinntekter Driftsinntekter omfatter honorar fra kunder for leverte tjenester i løpet av regnskapsperioden. Driftsinntekter måles til virkelig verdi av vederlag for hvert av oppdragene, inklusive utgifter og utlegg, uten merverdiavgift. Driftsinntekter regnskapsføres når beløpene kan måles pålitelig og det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte selskapet. Driftsinntekter som knytter seg til betingede oppdragsinntekter (utover avtalt minstepris), regnskapsføres kun når den betingede hendelsen har inntruffet. Driftsinntekter som er opptjent men ikke fakturert er regnskapsført som opptjent, ikke fakturert honorar og inngår i regnskapslinjen kundefordringer i oppstilling av finansiell stilling. I de enkelttilfeller hvor kunder blir forskuddsfakturert, klassifiseres beløpet som kortsiktig gjeld inntil driftsinntektene er opptjent. Selskapets tre operasjonelle tjenesteområder er Assurance, Advisory og Accounting. Tjenesteområdet Accounting er et strategisk vekstområde for selskapet og ventes å bidra til konsernets vekst i fremtiden. 24 PwC 2014

25 Driftsinntekter fordelt på tjenesteområdene for regnskapsårene som endte 30. juni 2014 og 2013 er som følger: Driftsinntekter Assurance Advisory Accounting Ikke allokert driftsinntekt SUM Driftsinntekter fordelt på geografiske områder i Norge for regnskapsårene som endte 30. juni 2014 og 2013, er presentert under: Tjenesteområder Nord Midt Vest Rogaland Agder Øst Ikke allokert driftsinntekt SUM Lønnskostnader Lønnskostnader omfatter ordinære lønninger, bonuser, andre ytelser til ansatte og sluttpakker. Selskapet regnskapsfører sluttpakker når det er beviselig forpliktet til å avslutte arbeidsforholdet til nåværende ansatte før pensjonsalder, eller når konsernet gir en sluttpakke som følge av et frivillig tilbud. Tabellen under viser samlede lønnskostnader for regnskapsårene 2014 og 2013: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig årsverk i løpet av regnskapsåret har vært (2013: 1 303) Ledende personer i selskapet mottar ikke lønn da disse er eiere og får arbeidsgodtgjørelse samt en andel av årets overskudd. Administrerende direktør har i 2014 mottatt kr 1, 5 millioner (2013: kr 1,5 millioner) i arbeidsgodtgjørelse og kr 6 millioner (2013: kr 5,4 millioner) i andel overskudd. I tillegg vil administrerende direktør motta utbytte på kr 1,5 millioner (2013: kr 1,4 millioner). Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Partnere i PwC AS mottar ikke lønn men godtgjørelse som består av tre elementer; fast arbeidsgodtgjørelse, overskuddsavhengig tilleggsvederlag og aksjeutbytte. Det vises til note om godtgjørelse til stille interessenter for ytterligere informasjon. Årsrapport

26 6. Andre driftskostnader og avskrivning Husleie Reisekostnader Central Service Charges Datautstyr og programvare Kontingent/avgifter Kontorholdskostnader Innkjøpte tjenester Forsikring Kurskostnader Andre markedstiltaksutgifter Andre kostnader Sum Kostnadsført revisorhonorar som inngår i regnskapslinjen andre driftskostnader i resultatregnskapet er eksklusive merverdiavgift og fordeler seg på følgende tjenester. Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum Årets avskrivning fordeler seg på følgende eiendeler. Avskrivning på biler, inventar og utstyr Avskrivning på immaterielle eiendeler Sum PwC 2014

27 7. Finansinntekter og -kostnader Rentekostnader: Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til stille interessenter Andre finanskostnader Finanskostnader Finansinntekter: Renteinntekter på kortsiktig bankinnskudd Renteinntekter på lån til nærstående parter Annen finansinntekt Finansinntekter Netto finanskostnader (4 178) (3 860) 8. Skattekostnad Skattekostnaden for konsernet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med norsk skattelovgivning. Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller (11 271) (3 934) Skattefrie inntekter (3% av netto utdelinger) Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27%) Endring i utsatt skatt For lite avsatt skatt i fjor Sum skattekostnad i resultatregnskapet Årsrapport

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2015. www.pwc.no

Årsrapport 2015. www.pwc.no www.pwc.no Årsrapport 2015 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2015. PwC Norge * Om

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer