INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND"

Transkript

1 INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Forbundets nyevalgte visepresident Gunnar Rølandet gjør seg klar for skyting på årets første utendørsstevne. SILHUETTEN NR NR. 1 - APRIL ÅRG. 1

2 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF STYRET I NORGES METALLSILHUETTFORBUND 2007 President: Birger Glosimot Hitterdalsvn. 16, 3675 NOTODDEN Tlf. Priv E-post: Visepresident: Gunnar Rølandet Storhoffsvei 6, 3610 KONGSBERG Tlf. Priv E-post: Kasserer: Egil J. Helgheim Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG Tlf. Priv Tlf. Jobb E-post: Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Grinibråten 45, 1313 VØYENENGA Tlf. Priv Styremedlem: Gunnar Torsdalen Selboes vei 5, 3430 SPIKKESTAD Tlf. Priv Varamann: Nikolay Mustaparta Søndre Berg 16 D, 7051 TRONDHEIM Tlf. Priv E-post: Varamann: Bjørn Gunnar Isaksen Bjørn Evjesgate 12, 3681 NOTODDEN Tlf. Priv E-post: NMFs hjemmeside på Internett: 2 SILHUETTEN NR

3 SILHUETTEN Medlemsblad for NMF (Norges Metallsilhuettforbund). Bladet kommer ut 2-4 ganger i året, og sendes alle medlemmer med E-post adresse som har betalt forbundskontigent til NMF. Silhuetten skal virke som et informasjonsorgan for skyttere som gjennom sin klubb står som medlem i NMF. Kontigenten er for tiden Kr , og dekker medlemskap i NMF, AETSM (Det Europeiske Metallsilhuett Forbudet), og IMSSU (som er det Internasjonale metallsilhuettforbundet). Disse kontigenter viderebetales hvert år av NMF. Skyttere som deltar i konkurranser approbert av NMF, skal inneha et klassefikasjonskort. Dette er gratis, og mottas på skytterens første stevne hver sesong. Ved ønske om mer informasjon, ta gjerne kontakt med NMF`s styre - se side 2. På nest siste side finnes en oversikt over klubber med medlemskap i NMF. SILHUETTEN NR Innholdsfortegnelse: Årsberetning 2006 Revolver Cup 2007 Protokoll fra generalforsamling Regnskap 2006 / Budsjett 2007 Støtte til baneutbedringsprosjekter Stilling ledig Resultater for NMF Cup'er 2006 Vinterstevne Rapport fra Bolkesjø: Av Birger Glosimot Invitasjon Nordisk 2007 Bestenoteringer (40 av 40) Norgesrekorder Nasjonal/nordisk klassifisering Terminliste Side Silhuetten utgis av Norges Metallsilhuettforbund. Ansvavarlig redaktør Egil Helgheim. NB! Kontigenten for 2007 er Kr Ingen tilbakeføring av kontingent til medlemets klubb som støtte til lokale aktiviteter Forsidefoto: Egil Helgheim NB! Husk det skal sendes inn kr. 7,50 pr. start for samtlige stevner som er approbert av NMF og følger NMFs program. Postgirokonto for NMF: Adresse som Kasserer i NMF. (Se side 2.) SILHUETTEN NR

4 Styret har i 2006 bestått av: President Birger Glosimot Visepresident Tor Inge Rosvoll Kasserer Egil J. Helgheim Styremedlem Gunnar Torsdalen Styremedlem Bjørn-Erik Tønnesen Varamedlem Gunnar Rølandet Varamedlem Martin Ringereide Årsberetning for 2006 Birger Glosimot har vært utenlandskontakt. Egil Helgheim har virket som referent på styremøter og redaktør for Silhuetten, samt NMF s internettsider. Kai Langseth har virket som revisor og Terje Mathiesen har vært vararevisor. Valgkomiteen har bestått av Nikolay M. Paulsen, Bjørn Gunnar Isaksen og Per Olaf Tjelflaat. Det har vært avholdt 4 styremøter (to på Kongsberg og to i Oslo). Styret har vært beslutningsdyktig på alle møter. Når de siste innbetalingene av kontingent for 2005 ble telt opp, var det totale antallet metallsilhuettskytende klubbmedlemmer 428 (mot 424 i 2004). De fleste har nå betalt sin kontingent for år Så langt har det kommet inn kontingent for 432 personer. Når man ser 2005 og 2006 under ett har vi 29 klubber med betalende medlemmer tilknyttet forbundet. Det ble i 2006 utarbeidet to nummer av «Silhuetten» som ble distribuert via E-post og Internett. Forbundet har opprettet tre nye hjemmesider for informasjon av forskjellig art. En av disse er Den har overtatt for medlemsbladet, hva gjelder reportasjer og informasjon av mer spesifiserende karakter. Det som tidligere fylte mye av medlemsbladet, resultatservicen, har nok ennå sin plass i bladet, men er i tillegg å finne på hvor også div statistikk og enkeltmedlemmers resultater gjennom årene kan finnes. Heder til redaktør Egil Helgheim for iherdig innsats med å få oss inn i den digitale tidsalder. Økonomisk sett var 2006 et bra år. Det budsjetterte resultatet var på minus kr, mens det realiserte resultatet ble omtrent minus kr. De viktigste årsakene til det var at inntektene var høyere enn forutsatt, og at det ble brukt mindre på administrasjon av forbundet og oppbygging av internettsider. Det var heller ingen klubber som gjorde krav på pengene i potten for promotering av MS-sporten. Forbundet tildelte Notodden PK ,- og Alta SSK 7.000,- til baneutbedringsprosjekter. Fruktene av dette, har så langt vært, at Notodden i andre halvdel av 2006 kunne invitere til to grovstevner på Bolkesjø banen. NM i luft/co2 pistol ble arrangert av LOP MS-gruppa. Notodden PK, MS-gruppa var vertskap for NM i Fin/Field. Kongsberg MS arrangerte NM i grov-øvelsene. Totalt ble det avholdt 13 approbert stevner. Til sammen ble det skutt 286 starter på de approberte stevnene (303 i 2005). 4 SILHUETTEN NR

5 Som et tankekors må man se at begge de avholdte utendørs NM, var helt på grensen av den kapasitet som baneanleggene og skytetiden tillot. Man måtte kjøre ganske strikt forhåndspåmelding. Gledelig selvfølgelig at det skytes så mye, men også en innskjerpelse for samtlige om at nå må man kjenne sin besøkelsestid. Nordisk Mesterskap for pistol og rifle ble avholdt i Heinola, Finland. 5 norske skyttere deltok. Beste norske plassering var det Birger Glosimot som sto for. Han fikk bronse i Grovpistol Sammenlagt. VM ble avholdt i Sør-Afrika. Der deltok Birger Glosimot og kunne derifra melde at Finnene påtar seg arrangement av VM i For øvrig berømmer vi KMS, som på sitt årsmøte, vedtok å stå som arrangør av Nordisk Mesterskap i våre håndvåpen disipliner i Presidenten NORGES METALLSILHUETT FORBUND Revolver CUP 2007 For å være med i Cup'en må man ha minst tre tellende starter i løpet av sessongen. Man får tildelt poeng etter plasseringen i sin ferdighetsklasse i øvelsene Grov Revolver og Field Revolver. Poengene som blir tildelt er: 1 pl. i klasse: 15 2 pl. i klasse: 12 3 pl. i klasse: 10 4 pl. i klasse: 8 5 pl. i klasse: 6 6 pl. i klasse: 5 osv Premiering 2.500,- ved loddtrekning Tildeling av lodd: 3 tellende starter gir 1 lodd. De personene som har de 5 høyeste poengsummer etter 3 stevner får 1 ekstra lodd SILHUETTEN NR

6 PROTOKOLL FRA NMF s 10. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Sted: Klubbhuset v. Bolkesjø skytebane Tid: Lørdag kl. 15:00 1. Godkjenne generalforsamling og dagsorden - Presidenten ønsket de fremmøtte delegater velkommen - Ingen kommentarer til dagsordenen - Godkjent 2. Valg av møteleder og referent, samt to til undertegne protokoll - Møteleder: Birger Glosimot - Referent: Egil Helgheim - Protokoll: Jan Ragnar Setsaas og Bård Sondre Berget 3. Godkjenne de fremmøtte delegater Det var totalt 8 stemmeberettigede fremmøtt: - NMF styre 4 stk - Notodden PK 3 stk - Bivrost SSK 1 stk 4. Årsberetningen for Presidenten leste - Frasen kjenne sin besøkelsestid ble kommentert - Årsberetning godkjent 5. Regnskap for Regnskapsfører gikk gjennom regnskapet - Ingen kommentarer eller spørsmål - Regnskap godkjent 6. Kontingent for år Styret fremlagt et forslag på: Kontingent på 150,- inkl 0,- som tilbakeføres til medlemmets klubb. Etter en diskusjon om å heve kontingenten ble styrets forslag godkjent 7. Orientering om endringer i teknisk regelverk - Presidenten orienterte kort om IMSSU-møtet i Sør-Afrika. Det ble ikke gjort noen endringer i det internasjonale regelverket. 6 SILHUETTEN NR

7 8. Innkomne saker og forslag Forslag 1: Bruk av IMSSU klasser på nasjonale stevner - Forslag enstemmig godkjent Forslag 2: Endringer i Lovbasis for klubber/lag tilsluttet NMF - Alle endringer enstemmig vedtatt. Forsamlingen korrigerte 1 Formål, punkt 1.2 til: Klubbens / lagets formål er å drive organisert skyting innen Norges Metallsilhuettforbund. Forslag 3: Videreføring av baneutbedringsprosjektet - Etter noe replikkveksling frafalt forslagstiller forslaget Forslag 4: Nye øvelser for Grov rifle - Etter at forslagstiller forklarte og utdypet forslaget ble det gjennomført en replikkveksling. Det ble deretter votert med håndsopprekking: - For: 1 Mot: 7 - Forslag nedstemt Forslag 5: Ny måte å kreditere norske rekorder på 40 treff - Etter at kasserer/sekretær forklarte hvordan og hvorfor norske rekorder og 40- oversikter blir vedlikeholdt og publisert på den måten det gjøres i dag frafalt forslagstiller forslaget. Forslag 6: Ny cup: 5-kamp - Etter en replikkveksling ble det gjennomført avstemning med håndsopprekkning: - For: 1, Mot:7 - Forslag nedstemt 9. Budsjett for Regnskapsfører gjennomgikk styrets forslag til budsjett - Godkjent 10. Cup for Etter noe replikkveksling ble det klart at det var flere forslag på Cup er i produksjon og revolver. Første avstemming: - Grov Produksjon: 2 stemmer - Grov Konvensjonell: 6 stemmer Andre avstemming: - Revolver sammenlagt (Grov, Field og Fin): 2 stemmer - Grov revolver (inkl. Field revolver): 7 stemmer - Cup vil gå i Grov Konvensjonell og Grov Revolver (inkl. Field-revolver) med samme reglene for poeng og premiering som i SILHUETTEN NR

8 11. Premiering Cup Presidenten foretok premieutdeling for årets Cup i Fin Produksjon - Resultatlisten i Grov Rev/Field Rev ble lest opp. Det var ti deltagere med 3 tellende stevner, de fem første fikk 2 lodd, resten ett. Disse var med i trekningen om 2500,- - Bjørn-Erik Tønnesen ble den heldige vinneren av trekningen. - Bård Sondre Berget ble nr 2 i trekningen og vil som trøstepremie få en sponset 3 liters kartong med vin. 12. Valg Valgkomiteens forslag - President: Birger Glosimot (velges for 1 år) - Visepresident: Nikolay Mustaparta (velges for 2 år) - Kasserer: Egil Helgheim (velges for 2 år) - Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen (velges for 2 år) - Varamedlem: Gunnar Rølandet (velges for 2 år) - Varamedlem: Bjørn Gunnar Isaksen (velges for 1 år) Det fremkom «Benkeforslag» på visepresident. Skriftlig avstemming: Nikolay Mustaparta: 1 Gunnar Rølandet: 7 Nikolay Mustaparta ble valgt inn i ledig posisjon som varamedlem. Styret for 2007 består dermed av: - President: Birger Glosimot Valgt for 1 år - Visepresident: Gunnar Rølandet Valgt for 2 år - Kasserer: Egil Helgheim Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Valgt for 2 år - Styremedlem: Gunnar Torsdalen Ikke på valg. (1 år igjen) - 1 Varamedlem: Nikolay Mustaparta Valgt for 2 år - 2 Varamedlem: Bjørn Gunnar Isaksen Valgt for 1 år Valgt for (1 år) - Revisor: Hans Fredriksen - Vararevisor: Kjell Hvamb - Valgkomité: Per O. Tjelflaat, Kurth Selmer Paulsen, Bård Sondre Berget Generalforsamling avsluttet kl. 18:30 Bård Sondre Berget (sign.) Jan Ragnar Setsaas (sign.) 8 SILHUETTEN NR

9 DRIFTSOVERSIKT NMF Pr Sesong : 2006 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2006 DRIFT 2005 BUDS BUDS INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Stevneavgift 1 430, , , , Startlisens 0,00 0, Offentlig tilskudd 0,00 0, Reklame/annonser 0,00 0, Sponsor/samarbeide 0,00 0, Div. inntekter 2 050, ,00 500, , Renter inntekter 250,17 235,23 250,00 200,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4211 Støtte til klubber , , , , Støtte til baneprosjekter ,00 0, , , Medaljer og gaver ,00 0, , , Utenlandsrepresentasjon ,00 0, , , Honorarer 7 000, , , , Møter/reiseutgifter 2 190, , , , Generalforsamling 2 180, , , , Administrasjon 403,50 411, , , Telefon 500,00 0,00 500, Porto/trykksaker 7 433, , , , Trykking Silhuetten 3 074, , ,00 0, Porto Silhuetten 1 500, , ,00 0, Internettsider 6 566, , Div. utgifter 750,00 0, ,00 0, Kontigent IMSSU 643,68 679,55 750,00 750, Kontigent AETSM 343,49 399,73 450,00 450, Overf. til andre idrettsorg. 0,00 0, Merker, CUP-premier ol. 156,20-236, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FINANSIELLE INN./UTBETALINGER : 1280 Utestående Fordring. 0,00-100, Gjeld 0,00 0,00 TILGJENGELIG ETTER FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FOND : 2800 Endr. utenlandsfond 715,00 757,50 500,00 750, Endr. banutbedringsfond 7 000, ,00 DISPONIBLE MIDLER TILFØRT VED PERIODESLUTT , , , ,00 SILHUETTEN NR

10 DRIFTSOVERSIKT NMF Pr Sesong : 2006 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2006 DRIFT 2005 OMLØPSMIDLER : 1010 Kasse 0,00 0, Bank 0,00 0, Postgiro , ,88 SUM OMLØPSMIDLER FØR FOND , ,88 FOND : 2800 Utenlandsfond 8 490, , Baneutbedringsfond 7 000,00 0,00 SUM OMLØPSMIDLER TILGJENGELIG , ,21 (Sign.) Egil J. Helgheim Regnskapsfører (Sign.) Kai Langseth Revisor NORGES METALLSILHUETT FORBUND Støtte til baneutbedringsprosjekter NMF s generalforsamlingen vedtok at forbundsstyret i 2007 kunne fordele inntil ,- i støtte til baneutbedringsprosjekter. Hensikten med midlene er å stimulere til økt utendørsaktiviteten ved å investere i baneanlegg som skal brukes til metallsilhuettstevner i fremtiden. For å få støtte må klubben tilfredstille følgende krav: Minst 3 metallsilhuettmedlemmer, hvorav minst 1 må være klasseført Tilgang til permanent utendørsbane med hold på minimum 100 meter Det må innbys til minst 1 åpnet utendørsstevne i 2007 og de påfølgende tre år Søknaden må inneholde opplysninger om klubben, eierforhold/leieforhold til bane, hva pengene vil bli brukt til og hvor stor klubbens egeninnsats vil være. Søknadsfrist Det kan påregnes at representant(er) for NMF vil befare de baneanlegg som får tildelt støtte. Dersom vilkårene for tildelingen brytes vil hele eller deler av beløpet kreves tilbakebetalt. 10 SILHUETTEN NR

11 Ledig verv som Redaktør av Silhuetten Nåværende redaktør har fratrått vervet og etterfølger ønskes på plass snarest. Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan arbeide selvstendig med oppgaver knyttet til: * innkreving/utarbeidelse av materiale til bladet * kontakt med sponsorer, annonsører, klubbmedlemmer, kontaktpersoner og styret * sammenstilling av bladet i PageMaker (eller andre programmer om ønskelig) * oppfølging av trykking og utsendelse Honnorar etter nærmere avtale med forbundsstyret Nærmere opplysninger om vervet fås ved henvendelse til president eller visepresident (se side 2) Søknad sendes som E-post til NMF CUP Fin Produksjon Klasse INT Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Bjørn-Erik Tønnesen Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø Egil J. Helgheim Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Gunnar Torsdalen Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Fin og Field Nikolay M. Paulsen NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Klasse A Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Birger Glosimot Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Even Nedremo Åpent stevne Meheia Bård Sondre Berget NM Fin og Field Arild Nedremo Åpent stevne Meheia Klasse B Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Bjørn Gunnar Isaksen NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Sigfrid M. Paulsen Åpent stevne Meheia Solveig S. Hansen NM Fin og Field Knut Mosand Åpent stevne Bolkesjø SILHUETTEN NR

12 NMF CUP Grov og Field Revolver Navn Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Per Olaf Tjelflaat Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Meheia Birger Glosimot Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Kurth Selmer Paulsen NM Grov Åpent stevne Meheia NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Bjørn-Erik Tønnesen Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø Bård Sondre Berget Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Bjørn Gunnar Isaksen Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia NM Grov Åpent stevne Meheia Egil J. Helgheim NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Øystein Landsgård Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Grov Nikolay M. Paulsen NM Fin og Field NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Gunnar Torsdalen Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field NM Grov SILHUETTEN NR

13 Vinterstevne på Bolkesjø Stevnet ble gjennomført i fint vinterevær. Snødybden var ikke mer enn at den tillot bruk av de planlagte holdene på 75 og 100 meter (i motsettning til i 2006). Nytt av året var et en øvelse for rifle. Alle kaliber.22 øvelsene skjøp på en pappfigur i størrelse Field-kalkun med senterblink fra en Colt-skive. Grov-øvelsene brukte pappfigur i Fin-bukk med samme de samme senterblink. Premieringen besto av Jägermaister (1. plass) og rød- og hvitvin (2. og 3. plass). Premiering ble gjort i henhold til hvor mange serier som ble skutt i hver øvelse (uthevet i resultatlisten). Fin Prod Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 34 2 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 33 3 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 31 4 Bård Sondre Berg Notodden PK 29 4 Egil Helgheim Kongsberg MS 29 6 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 27 7 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK 22 Fin Fri II Poeng 1 Egil Helgheim Kongsberg MS 33 2 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 32 3 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 31 4 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 30 5 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 26 6 Birger Glosimot Notodden PK 24 7 Jan Anders Lyby Moss PK 5 8 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK 3 9 Bård Sondre Berg Notodden PK - Fin Rifle Poeng 1 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 32 2 Birger Glosimot Notodden PK 28 3 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 10 4 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 9 5 Egil Helgheim Kongsberg MS 4 Grov Prod Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 28 2 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 27 3 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 11 4 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 8 5 Bård Sondre Berg Notodden PK 1 6 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK - Grov Fri II Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 21 2 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 19 3 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 16 4 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 14 4 Egil Helgheim Kongsberg MS 14 5 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 4 SILHUETTEN NR

14 Rapport fra Grovstevnet på Bolkesjø Av: Birger Glosimot Foto : Egil Helgheim For første gang på svært mange år, skulle vi igjen ha stevne på vinterstid. Som arrangør var vi nok noe usikre på om været skulle holde. Det kunne være alt fra bare snøslaps til 1,5 meter snø om vi var uheldige. Vi så også for oss at det kunne være problem med oppsett av dyra reint tidsmessig. Bolkesjø-banen i "påskevær" Med god bistand fra en av klubbens slitere, han stilte med snøscooter, viste det seg at vi skulle komme greit unna oppsett av figurer på de to lengste avstandene. Det gikk faktisk hurtigere med to mann på scooteren til oppsett av kalkunene og bukkene, enn man gikk for og sette opp gris på 100 og tilbake. Stevnestart kl , som vanlig noe forsinket, men etter hvert var vi i gang. Greit antall skyttere, men vi er nok ikke flinke nok på timingen, for vi rakk bare 17 starter. Beste resultat fikk undertegnede, med 39 treff i Produksjon. Tett fulgt av Bjørn Erik Tønnesen og Knut Mosand på de neste plassene. Vi skjøt alle med Loppo i henholdsvis 6 NBR, 7 BR og 30 BR. Ellers fikk Egil Helgheim og Knut Mosand 37 treff i Fri II. 14 SILHUETTEN NR

15 Artikkelforfatteren Birger Glosimot i aksjon med assistanse av spotter Bjørn Gunnar Isaksen Revolver ble vunnet av Bjørn Erik Tønnesen med 36 treff. Jeg endte på andre plass med 34 treff. En bukk stod for en lav treff rett over forbeinet. Med min ca 25 år lange erfaring er det kanskje det værste stedet å treffe med litt marginal ammo. Jeg benyttet en ny ladning som bare holdt 1450 fp/ s med 180 grs Hornady XTP. Men det var ingen grunn til å klage. For figurene sto riktig, underlag er vatret og figurene har fotplate skåret med 1 bak feste og 3 foran. Som jeg har nevnt, vil jeg ta opp veltemoment og problemene rundt det i en egen artikkel, men TTT (ting tar tid) Vi hadde for øvrig et par nye skyttere på stevnet, samtidig som det er ekstra hyggelig å se igjen de skytterne som var med fra da jeg selv startet med denne sporten (takk Øystein og du også Knut, selv om du nok har hengt noe jevnere med) Håper selvfølgelig at flere dukker opp utover sommeren. Neste stevne går 5. mai på samme sted. Deretter på Kongsberg, så Bolkesjø og deretter Nordisk! Presidenten SILHUETTEN NR

16 WELCOME TO THE NORDIC METALLIC SILHOUETTE CHAMPIONSHIPS 2007 Kongsberg Metallsilhuettskyttere, on behalf of Norges Metallsilhuettforbund (NMF), is pleased to invite you to Nordic Championship in Metallic Silhouette for handgun events, according to IMSSUrules. DATES The Championship will take place at Meheia Shooting Range in Kongsberg JUNE 7 th -10 th Thursday, Friday and Saturday will be used for the handgun events. Sunday is for Shoot-outs and will start 1400h and the Award ceremonies will take place as the shoot-outs are finished. Thursday, Friday and Saturday shooting starts at 0900h and last start 1630h. Sunday from 0900h and last start 1200h. There will be a possibility for inspection of the range Wed.6 th from 1800h to 2000h. LOCATION Kongsberg is located 80 kilometres west of Oslo. Use road E18 between Oslo and Drammen. From Drammen to Kongsberg use road E134. The shooting range is located approximately 13 kilometres from Kongsberg, at the right hand side of the road E134 between Kongsberg and Notodden. The range will be marked from the main road (E134). DEADLINE FOR ENTRY This is set to: MAY 1 st The shooting schedule will be sent to national associations for distribution after the registration of all entries, approx. MAY 15 th. The schedule will be available at: FIREARMS ( transport across the border) Participants coming from Denmark and Finland use their European Firearms Passport. Participants coming from Sweden must use a document for temporarily export/import of firearms: FEES 200,- NOK for one event. 300,- NOK for Team entries There is no fee for the Aggregates. The competitor shooting all of a given category is automatically competing for the Aggregate of the actual category. PAYMENT No advanced payments. All payment will be done at the shooting range. The shooters must pay all their entries before their first start of the Championship in cash Norwegian currency. 16 SILHUETTEN NR

17 ENTRIES Please make your entries to: Or: NMF c/o Gunnar Rølandet Storhoffsvei KONGSBERG INFORMATION FOR THE SHOOTERS Gun control takes place each day 0815 h. Competitors must be present on the range at least one hour before their first event for firearms certification.!! There will be NO target setters, so shooters/spotters have to set their own targets!!!! There will be 2 five-shot strings at each distance prior to setting targets!! All distances are metric. All targets will be black with light sand background. All range commands will be given in English. Shoot-out: Shoot-out: targets and distances will be posted at the range. depending of the number of shoot-outs, will start with one alternatively two fiveshot strings. FIREARMS CERTIFICATION All firearms must be certified prior to compete. Firearms must be in conformity with IMSSU rules in the event in which they compete. All firearms must be checked before they can be used in an event. Any weapon might be checked or re-certified at the end of a 40-shot string. CATEGORIES AND EVENTS All events are by IMMSU rules and are 40 rounds propositions. The following categories and events will be available: Big Bore Pistol events: - Revolver- Production- Standing- Unlimited Small Bore Pistol events: - Revolver- Production- Standing- Unlimited Field Pistol events: - Production- Production AS NO RIFLE EVENTS THE COMPETITION Shooters must show their IMSSU Classification Card in order to obtain a Score card. TROPHIES NMF medals will be given to the Champion, Second and Third place in each event. ACCOMMODATIONS All reservations (hotels, cars etc.) are at the charge of each delegation or shooter. Some examples of accommodations in the Kongsberg district: SILHUETTEN NR

18 Savner du: BESTENOTERINGER (40 av 40) pr NORGESREKORDER pr NASJONAL/NORDISK KLASSIFISERING pr TERMINLISTE 2007? Skjekk ut 18 SILHUETTEN NR

19 METALLSILHUETTSKYTING - EN SPORT FOR ALLE SKYTTERE Vi har skivene Du behøver - Bukk, Kalkun, Gris, Kylling. De er godkjente av Sveriges Metallisilhuett Forbund som innskytingsskiver ved stevner og som feltskytingsskiver for Magnum feltskyting. BIG BORE...st Bukk (95x85cm) 8:00...st Kalkun (65x85cm) 8:00...st Gris (80x45cm) 5:20...st Kylling (45x40cm) 4:00 Priser i SEK netto før export FIELD PISTOL til Norge...st Bukk (50x42cm) 4:80 Utgifter for frakt kommer i tillegg....st Kalkun (42x40cm) 4:40 Betalingsvilkår 10 dgr netto....st Gris (42x40cm) 4:40...st Kylling (42x40cm) 4:40 Målene viser papirstørrelsen. BESTILL NÅ! SMALL BORE...st Bukk (40x40cm) 4:00 Navn......st Kalkun (40x40cm) 4:00...st Gris (40x40cm) 4:00 Telefon......st Kylling (40x40cm) 4:00 Adresse... BIG BORE RIFLE - REDUSERT......st Bukk (60% av BIG BORE - 60x40cm) 6:40 Postadresse......st Kalkun (42x40cm) 4: st Gris (42x40cm) 4:40...st Kylling (42x40cm) 4:40 Med vennlig hilsen GLA MÅLMATERIEL SMALL BORE RIFLE Margretelundsvägen 91,...st Bukk (30x20cm) 3: Åkersberga...st Kalkun (30x20cm) 3:20 Sverige...st Gris (30x20cm) 3:20 Tlf.: st Kylling (30x20cm) 3:20 SILHUETTEN NR

20 E-Blad ADRESSEFORANDRING: Nr.: NAVN: KLUBB: GAMMEL ADRESSE: POSTNR./STED: NY KLUBB: NY ADRESSE: POSTNR./STED: E-POST: Sendes til: (eller) Egil Helgheim, Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG 20 SILHUETTEN NR

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Påtroppende president Birger Glosimot (tv) overrekkes sjekken på kr 2.500 som han vant i fbm NMF Revolver CUP av avtroppende president Egil Helgheim SILHUETTEN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND De fleste av medaljevinnerne under Nordisk-2007 for MS-pistol. SILHUETTEN NR. 2 2007 NR. 2 - DES 2007-24. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND SILHUETTEN NR. 4 2002 NR. 4 - DESEMBER 2002-19. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT FORBUND 2002 President: Egil

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Bjørn-Erik Tønnesen og Birger Glosimot i finaleskyting om en skinke på Bolkesjø 19/2 SILHUETTEN NR. 1 2005 NR. 1 - APRIL 2005-22. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND To av medaljevinnerne fra NM i Luft 2004 Martin Ringereide (th) og Kurth Selmer Paulsen SILHUETTEN NR. 2 2004 NR. 2 - JULI 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er dette sommerens liggestilling? Slik Fri I eksperten Kjell Hvamb demonstrerte på Meheia for lenge, lenge siden. SILHUETTEN NR. 1 2004 NR. 1 - APRIL

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Brorparten av medalje-erobrerne under NM i Luftpistol. Fra venstre: Nikolay M. Paulsen, Are Fosjord, Egil J. Helgheim og Rune Ø. Andersen Thomas Tiller

Detaljer

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Revisjon 2.0 Godkjent på årsmøte for 1996 den 01.02.97 8.5 endret på Generalforsamling 07.02.98 1 (Innledning) 1.1 Norges Metallsilhuettforbund (NMF) er en sammenslutning av norske pistolklubber/skytterlag,

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Noe av utstyret presidenten har dratt med seg på banen i sommer SILHUETTEN NR. 3 2004 NR. 3 - SEPT. / OKT. 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMSJONSORGN FOR NORGES METLLSILHUETTFORUND Medaljevinnere under NM Grovpistol. ak (fv):.e.tønnesen, K.S.Paulsen, P.O.Tjelflaat,.Glosimot og.g.isaksen Foran (fv): G.Rølandet og E.Helgheim. (J.T.Hilstad

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Hoveddelen av medaljevinnerne på NM-2003 SILHUETTEN NR. 3 2003 NR. 3 - OKTOBER 2003-20. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMSJONSORGN FOR NORGES METLLSILHUETTFORBUND Det stod igjen tre figurer etter at det ble satt nye norske rekorder i øvelsene metallsilhuett luftpistol stående og sammenlagt 14. desember 2008 SILHUETTEN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Nå er det endelig her. Norsk europeisk våpenpass. SILHUETTEN NR. 4 2004 NR. 4 - DESEMBER 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF STYRET

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Punkt 1 Forbundet bør ha en forside av vedtektene, samme gjelder klubblov. Her bør det også være en forside på vedtektene.

Punkt 1 Forbundet bør ha en forside av vedtektene, samme gjelder klubblov. Her bør det også være en forside på vedtektene. Til: Norges Benkeskytterforbund og generalforsamling 2011 Fra: Pål Erik Jensen Emne: Endring av vedtekter. Punkt 1 Forbundet bør ha en forside av vedtektene, samme gjelder klubblov. Her bør det også være

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er det dette enhver MS-skytter ønsker å finne under juletreet - Smith & Wessons nye Modell 500 (i.500 Magnum)? SILHUETTEN NR. 4 2003 NR. 4 - DESEMBER

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011.

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. Nordic Chess Federations. Reykjavik, 22. juni 2011 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. The Icelandic Chess Federation has the honor and pleasure to invite to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 1. mars 2014, 15.00, Skedsmo Rådhus 21 stemmeberettigete ved oppstart. 3 medlemmer ankom under møtet. Sak 1 Leder Lajla Lyseggen ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Saksliste Generalforsamling 2009

Saksliste Generalforsamling 2009 Saksliste Generalforsamling 2009 Sak 1. Regnskap. Sak 2. Årsberetning. Sak 3. Innstilling til nytt styre Hjertelig velkommen til Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand torsdag 4. og fredag 5. Februar.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer