INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND"

Transkript

1 INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Forbundets nyevalgte visepresident Gunnar Rølandet gjør seg klar for skyting på årets første utendørsstevne. SILHUETTEN NR NR. 1 - APRIL ÅRG. 1

2 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF STYRET I NORGES METALLSILHUETTFORBUND 2007 President: Birger Glosimot Hitterdalsvn. 16, 3675 NOTODDEN Tlf. Priv E-post: Visepresident: Gunnar Rølandet Storhoffsvei 6, 3610 KONGSBERG Tlf. Priv E-post: Kasserer: Egil J. Helgheim Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG Tlf. Priv Tlf. Jobb E-post: Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Grinibråten 45, 1313 VØYENENGA Tlf. Priv Styremedlem: Gunnar Torsdalen Selboes vei 5, 3430 SPIKKESTAD Tlf. Priv Varamann: Nikolay Mustaparta Søndre Berg 16 D, 7051 TRONDHEIM Tlf. Priv E-post: Varamann: Bjørn Gunnar Isaksen Bjørn Evjesgate 12, 3681 NOTODDEN Tlf. Priv E-post: NMFs hjemmeside på Internett: 2 SILHUETTEN NR

3 SILHUETTEN Medlemsblad for NMF (Norges Metallsilhuettforbund). Bladet kommer ut 2-4 ganger i året, og sendes alle medlemmer med E-post adresse som har betalt forbundskontigent til NMF. Silhuetten skal virke som et informasjonsorgan for skyttere som gjennom sin klubb står som medlem i NMF. Kontigenten er for tiden Kr , og dekker medlemskap i NMF, AETSM (Det Europeiske Metallsilhuett Forbudet), og IMSSU (som er det Internasjonale metallsilhuettforbundet). Disse kontigenter viderebetales hvert år av NMF. Skyttere som deltar i konkurranser approbert av NMF, skal inneha et klassefikasjonskort. Dette er gratis, og mottas på skytterens første stevne hver sesong. Ved ønske om mer informasjon, ta gjerne kontakt med NMF`s styre - se side 2. På nest siste side finnes en oversikt over klubber med medlemskap i NMF. SILHUETTEN NR Innholdsfortegnelse: Årsberetning 2006 Revolver Cup 2007 Protokoll fra generalforsamling Regnskap 2006 / Budsjett 2007 Støtte til baneutbedringsprosjekter Stilling ledig Resultater for NMF Cup'er 2006 Vinterstevne Rapport fra Bolkesjø: Av Birger Glosimot Invitasjon Nordisk 2007 Bestenoteringer (40 av 40) Norgesrekorder Nasjonal/nordisk klassifisering Terminliste Side Silhuetten utgis av Norges Metallsilhuettforbund. Ansvavarlig redaktør Egil Helgheim. NB! Kontigenten for 2007 er Kr Ingen tilbakeføring av kontingent til medlemets klubb som støtte til lokale aktiviteter Forsidefoto: Egil Helgheim NB! Husk det skal sendes inn kr. 7,50 pr. start for samtlige stevner som er approbert av NMF og følger NMFs program. Postgirokonto for NMF: Adresse som Kasserer i NMF. (Se side 2.) SILHUETTEN NR

4 Styret har i 2006 bestått av: President Birger Glosimot Visepresident Tor Inge Rosvoll Kasserer Egil J. Helgheim Styremedlem Gunnar Torsdalen Styremedlem Bjørn-Erik Tønnesen Varamedlem Gunnar Rølandet Varamedlem Martin Ringereide Årsberetning for 2006 Birger Glosimot har vært utenlandskontakt. Egil Helgheim har virket som referent på styremøter og redaktør for Silhuetten, samt NMF s internettsider. Kai Langseth har virket som revisor og Terje Mathiesen har vært vararevisor. Valgkomiteen har bestått av Nikolay M. Paulsen, Bjørn Gunnar Isaksen og Per Olaf Tjelflaat. Det har vært avholdt 4 styremøter (to på Kongsberg og to i Oslo). Styret har vært beslutningsdyktig på alle møter. Når de siste innbetalingene av kontingent for 2005 ble telt opp, var det totale antallet metallsilhuettskytende klubbmedlemmer 428 (mot 424 i 2004). De fleste har nå betalt sin kontingent for år Så langt har det kommet inn kontingent for 432 personer. Når man ser 2005 og 2006 under ett har vi 29 klubber med betalende medlemmer tilknyttet forbundet. Det ble i 2006 utarbeidet to nummer av «Silhuetten» som ble distribuert via E-post og Internett. Forbundet har opprettet tre nye hjemmesider for informasjon av forskjellig art. En av disse er Den har overtatt for medlemsbladet, hva gjelder reportasjer og informasjon av mer spesifiserende karakter. Det som tidligere fylte mye av medlemsbladet, resultatservicen, har nok ennå sin plass i bladet, men er i tillegg å finne på hvor også div statistikk og enkeltmedlemmers resultater gjennom årene kan finnes. Heder til redaktør Egil Helgheim for iherdig innsats med å få oss inn i den digitale tidsalder. Økonomisk sett var 2006 et bra år. Det budsjetterte resultatet var på minus kr, mens det realiserte resultatet ble omtrent minus kr. De viktigste årsakene til det var at inntektene var høyere enn forutsatt, og at det ble brukt mindre på administrasjon av forbundet og oppbygging av internettsider. Det var heller ingen klubber som gjorde krav på pengene i potten for promotering av MS-sporten. Forbundet tildelte Notodden PK ,- og Alta SSK 7.000,- til baneutbedringsprosjekter. Fruktene av dette, har så langt vært, at Notodden i andre halvdel av 2006 kunne invitere til to grovstevner på Bolkesjø banen. NM i luft/co2 pistol ble arrangert av LOP MS-gruppa. Notodden PK, MS-gruppa var vertskap for NM i Fin/Field. Kongsberg MS arrangerte NM i grov-øvelsene. Totalt ble det avholdt 13 approbert stevner. Til sammen ble det skutt 286 starter på de approberte stevnene (303 i 2005). 4 SILHUETTEN NR

5 Som et tankekors må man se at begge de avholdte utendørs NM, var helt på grensen av den kapasitet som baneanleggene og skytetiden tillot. Man måtte kjøre ganske strikt forhåndspåmelding. Gledelig selvfølgelig at det skytes så mye, men også en innskjerpelse for samtlige om at nå må man kjenne sin besøkelsestid. Nordisk Mesterskap for pistol og rifle ble avholdt i Heinola, Finland. 5 norske skyttere deltok. Beste norske plassering var det Birger Glosimot som sto for. Han fikk bronse i Grovpistol Sammenlagt. VM ble avholdt i Sør-Afrika. Der deltok Birger Glosimot og kunne derifra melde at Finnene påtar seg arrangement av VM i For øvrig berømmer vi KMS, som på sitt årsmøte, vedtok å stå som arrangør av Nordisk Mesterskap i våre håndvåpen disipliner i Presidenten NORGES METALLSILHUETT FORBUND Revolver CUP 2007 For å være med i Cup'en må man ha minst tre tellende starter i løpet av sessongen. Man får tildelt poeng etter plasseringen i sin ferdighetsklasse i øvelsene Grov Revolver og Field Revolver. Poengene som blir tildelt er: 1 pl. i klasse: 15 2 pl. i klasse: 12 3 pl. i klasse: 10 4 pl. i klasse: 8 5 pl. i klasse: 6 6 pl. i klasse: 5 osv Premiering 2.500,- ved loddtrekning Tildeling av lodd: 3 tellende starter gir 1 lodd. De personene som har de 5 høyeste poengsummer etter 3 stevner får 1 ekstra lodd SILHUETTEN NR

6 PROTOKOLL FRA NMF s 10. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Sted: Klubbhuset v. Bolkesjø skytebane Tid: Lørdag kl. 15:00 1. Godkjenne generalforsamling og dagsorden - Presidenten ønsket de fremmøtte delegater velkommen - Ingen kommentarer til dagsordenen - Godkjent 2. Valg av møteleder og referent, samt to til undertegne protokoll - Møteleder: Birger Glosimot - Referent: Egil Helgheim - Protokoll: Jan Ragnar Setsaas og Bård Sondre Berget 3. Godkjenne de fremmøtte delegater Det var totalt 8 stemmeberettigede fremmøtt: - NMF styre 4 stk - Notodden PK 3 stk - Bivrost SSK 1 stk 4. Årsberetningen for Presidenten leste - Frasen kjenne sin besøkelsestid ble kommentert - Årsberetning godkjent 5. Regnskap for Regnskapsfører gikk gjennom regnskapet - Ingen kommentarer eller spørsmål - Regnskap godkjent 6. Kontingent for år Styret fremlagt et forslag på: Kontingent på 150,- inkl 0,- som tilbakeføres til medlemmets klubb. Etter en diskusjon om å heve kontingenten ble styrets forslag godkjent 7. Orientering om endringer i teknisk regelverk - Presidenten orienterte kort om IMSSU-møtet i Sør-Afrika. Det ble ikke gjort noen endringer i det internasjonale regelverket. 6 SILHUETTEN NR

7 8. Innkomne saker og forslag Forslag 1: Bruk av IMSSU klasser på nasjonale stevner - Forslag enstemmig godkjent Forslag 2: Endringer i Lovbasis for klubber/lag tilsluttet NMF - Alle endringer enstemmig vedtatt. Forsamlingen korrigerte 1 Formål, punkt 1.2 til: Klubbens / lagets formål er å drive organisert skyting innen Norges Metallsilhuettforbund. Forslag 3: Videreføring av baneutbedringsprosjektet - Etter noe replikkveksling frafalt forslagstiller forslaget Forslag 4: Nye øvelser for Grov rifle - Etter at forslagstiller forklarte og utdypet forslaget ble det gjennomført en replikkveksling. Det ble deretter votert med håndsopprekking: - For: 1 Mot: 7 - Forslag nedstemt Forslag 5: Ny måte å kreditere norske rekorder på 40 treff - Etter at kasserer/sekretær forklarte hvordan og hvorfor norske rekorder og 40- oversikter blir vedlikeholdt og publisert på den måten det gjøres i dag frafalt forslagstiller forslaget. Forslag 6: Ny cup: 5-kamp - Etter en replikkveksling ble det gjennomført avstemning med håndsopprekkning: - For: 1, Mot:7 - Forslag nedstemt 9. Budsjett for Regnskapsfører gjennomgikk styrets forslag til budsjett - Godkjent 10. Cup for Etter noe replikkveksling ble det klart at det var flere forslag på Cup er i produksjon og revolver. Første avstemming: - Grov Produksjon: 2 stemmer - Grov Konvensjonell: 6 stemmer Andre avstemming: - Revolver sammenlagt (Grov, Field og Fin): 2 stemmer - Grov revolver (inkl. Field revolver): 7 stemmer - Cup vil gå i Grov Konvensjonell og Grov Revolver (inkl. Field-revolver) med samme reglene for poeng og premiering som i SILHUETTEN NR

8 11. Premiering Cup Presidenten foretok premieutdeling for årets Cup i Fin Produksjon - Resultatlisten i Grov Rev/Field Rev ble lest opp. Det var ti deltagere med 3 tellende stevner, de fem første fikk 2 lodd, resten ett. Disse var med i trekningen om 2500,- - Bjørn-Erik Tønnesen ble den heldige vinneren av trekningen. - Bård Sondre Berget ble nr 2 i trekningen og vil som trøstepremie få en sponset 3 liters kartong med vin. 12. Valg Valgkomiteens forslag - President: Birger Glosimot (velges for 1 år) - Visepresident: Nikolay Mustaparta (velges for 2 år) - Kasserer: Egil Helgheim (velges for 2 år) - Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen (velges for 2 år) - Varamedlem: Gunnar Rølandet (velges for 2 år) - Varamedlem: Bjørn Gunnar Isaksen (velges for 1 år) Det fremkom «Benkeforslag» på visepresident. Skriftlig avstemming: Nikolay Mustaparta: 1 Gunnar Rølandet: 7 Nikolay Mustaparta ble valgt inn i ledig posisjon som varamedlem. Styret for 2007 består dermed av: - President: Birger Glosimot Valgt for 1 år - Visepresident: Gunnar Rølandet Valgt for 2 år - Kasserer: Egil Helgheim Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Valgt for 2 år - Styremedlem: Gunnar Torsdalen Ikke på valg. (1 år igjen) - 1 Varamedlem: Nikolay Mustaparta Valgt for 2 år - 2 Varamedlem: Bjørn Gunnar Isaksen Valgt for 1 år Valgt for (1 år) - Revisor: Hans Fredriksen - Vararevisor: Kjell Hvamb - Valgkomité: Per O. Tjelflaat, Kurth Selmer Paulsen, Bård Sondre Berget Generalforsamling avsluttet kl. 18:30 Bård Sondre Berget (sign.) Jan Ragnar Setsaas (sign.) 8 SILHUETTEN NR

9 DRIFTSOVERSIKT NMF Pr Sesong : 2006 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2006 DRIFT 2005 BUDS BUDS INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Stevneavgift 1 430, , , , Startlisens 0,00 0, Offentlig tilskudd 0,00 0, Reklame/annonser 0,00 0, Sponsor/samarbeide 0,00 0, Div. inntekter 2 050, ,00 500, , Renter inntekter 250,17 235,23 250,00 200,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4211 Støtte til klubber , , , , Støtte til baneprosjekter ,00 0, , , Medaljer og gaver ,00 0, , , Utenlandsrepresentasjon ,00 0, , , Honorarer 7 000, , , , Møter/reiseutgifter 2 190, , , , Generalforsamling 2 180, , , , Administrasjon 403,50 411, , , Telefon 500,00 0,00 500, Porto/trykksaker 7 433, , , , Trykking Silhuetten 3 074, , ,00 0, Porto Silhuetten 1 500, , ,00 0, Internettsider 6 566, , Div. utgifter 750,00 0, ,00 0, Kontigent IMSSU 643,68 679,55 750,00 750, Kontigent AETSM 343,49 399,73 450,00 450, Overf. til andre idrettsorg. 0,00 0, Merker, CUP-premier ol. 156,20-236, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FINANSIELLE INN./UTBETALINGER : 1280 Utestående Fordring. 0,00-100, Gjeld 0,00 0,00 TILGJENGELIG ETTER FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FOND : 2800 Endr. utenlandsfond 715,00 757,50 500,00 750, Endr. banutbedringsfond 7 000, ,00 DISPONIBLE MIDLER TILFØRT VED PERIODESLUTT , , , ,00 SILHUETTEN NR

10 DRIFTSOVERSIKT NMF Pr Sesong : 2006 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2006 DRIFT 2005 OMLØPSMIDLER : 1010 Kasse 0,00 0, Bank 0,00 0, Postgiro , ,88 SUM OMLØPSMIDLER FØR FOND , ,88 FOND : 2800 Utenlandsfond 8 490, , Baneutbedringsfond 7 000,00 0,00 SUM OMLØPSMIDLER TILGJENGELIG , ,21 (Sign.) Egil J. Helgheim Regnskapsfører (Sign.) Kai Langseth Revisor NORGES METALLSILHUETT FORBUND Støtte til baneutbedringsprosjekter NMF s generalforsamlingen vedtok at forbundsstyret i 2007 kunne fordele inntil ,- i støtte til baneutbedringsprosjekter. Hensikten med midlene er å stimulere til økt utendørsaktiviteten ved å investere i baneanlegg som skal brukes til metallsilhuettstevner i fremtiden. For å få støtte må klubben tilfredstille følgende krav: Minst 3 metallsilhuettmedlemmer, hvorav minst 1 må være klasseført Tilgang til permanent utendørsbane med hold på minimum 100 meter Det må innbys til minst 1 åpnet utendørsstevne i 2007 og de påfølgende tre år Søknaden må inneholde opplysninger om klubben, eierforhold/leieforhold til bane, hva pengene vil bli brukt til og hvor stor klubbens egeninnsats vil være. Søknadsfrist Det kan påregnes at representant(er) for NMF vil befare de baneanlegg som får tildelt støtte. Dersom vilkårene for tildelingen brytes vil hele eller deler av beløpet kreves tilbakebetalt. 10 SILHUETTEN NR

11 Ledig verv som Redaktør av Silhuetten Nåværende redaktør har fratrått vervet og etterfølger ønskes på plass snarest. Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan arbeide selvstendig med oppgaver knyttet til: * innkreving/utarbeidelse av materiale til bladet * kontakt med sponsorer, annonsører, klubbmedlemmer, kontaktpersoner og styret * sammenstilling av bladet i PageMaker (eller andre programmer om ønskelig) * oppfølging av trykking og utsendelse Honnorar etter nærmere avtale med forbundsstyret Nærmere opplysninger om vervet fås ved henvendelse til president eller visepresident (se side 2) Søknad sendes som E-post til NMF CUP Fin Produksjon Klasse INT Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Bjørn-Erik Tønnesen Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø Egil J. Helgheim Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Gunnar Torsdalen Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Fin og Field Nikolay M. Paulsen NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Klasse A Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Birger Glosimot Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Even Nedremo Åpent stevne Meheia Bård Sondre Berget NM Fin og Field Arild Nedremo Åpent stevne Meheia Klasse B Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Bjørn Gunnar Isaksen NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Sigfrid M. Paulsen Åpent stevne Meheia Solveig S. Hansen NM Fin og Field Knut Mosand Åpent stevne Bolkesjø SILHUETTEN NR

12 NMF CUP Grov og Field Revolver Navn Stevne K G K B Sum SO Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Per Olaf Tjelflaat Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Meheia Birger Glosimot Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Kurth Selmer Paulsen NM Grov Åpent stevne Meheia NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Bjørn-Erik Tønnesen Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø Bård Sondre Berget Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Bjørn Gunnar Isaksen Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field Åpent stevne Meheia NM Grov Åpent stevne Meheia Egil J. Helgheim NM Fin og Field Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Åpent stevne Bolkesjø NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Øystein Landsgård Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia NM Grov Nikolay M. Paulsen NM Fin og Field NM Grov Åpent stevne Bolkesjø Åpent stevne Meheia Åpent stevne Meheia Gunnar Torsdalen Åpent stevne Bolkesjø NM Fin og Field NM Grov SILHUETTEN NR

13 Vinterstevne på Bolkesjø Stevnet ble gjennomført i fint vinterevær. Snødybden var ikke mer enn at den tillot bruk av de planlagte holdene på 75 og 100 meter (i motsettning til i 2006). Nytt av året var et en øvelse for rifle. Alle kaliber.22 øvelsene skjøp på en pappfigur i størrelse Field-kalkun med senterblink fra en Colt-skive. Grov-øvelsene brukte pappfigur i Fin-bukk med samme de samme senterblink. Premieringen besto av Jägermaister (1. plass) og rød- og hvitvin (2. og 3. plass). Premiering ble gjort i henhold til hvor mange serier som ble skutt i hver øvelse (uthevet i resultatlisten). Fin Prod Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 34 2 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 33 3 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 31 4 Bård Sondre Berg Notodden PK 29 4 Egil Helgheim Kongsberg MS 29 6 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 27 7 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK 22 Fin Fri II Poeng 1 Egil Helgheim Kongsberg MS 33 2 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 32 3 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 31 4 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 30 5 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 26 6 Birger Glosimot Notodden PK 24 7 Jan Anders Lyby Moss PK 5 8 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK 3 9 Bård Sondre Berg Notodden PK - Fin Rifle Poeng 1 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 32 2 Birger Glosimot Notodden PK 28 3 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 10 4 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 9 5 Egil Helgheim Kongsberg MS 4 Grov Prod Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 28 2 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 27 3 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 11 4 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 8 5 Bård Sondre Berg Notodden PK 1 6 Jan Ragnar Setsaas Notodden PK - Grov Fri II Poeng 1 Birger Glosimot Notodden PK 21 2 Bjørn Gunnar Isaksen Notodden PK 19 3 Nikolay Mustaparta Bivrost SSK 16 4 Gunnar Torsdalen Hurum SSK 14 4 Egil Helgheim Kongsberg MS 14 5 Gunnar Rølandet Kongsberg MS 4 SILHUETTEN NR

14 Rapport fra Grovstevnet på Bolkesjø Av: Birger Glosimot Foto : Egil Helgheim For første gang på svært mange år, skulle vi igjen ha stevne på vinterstid. Som arrangør var vi nok noe usikre på om været skulle holde. Det kunne være alt fra bare snøslaps til 1,5 meter snø om vi var uheldige. Vi så også for oss at det kunne være problem med oppsett av dyra reint tidsmessig. Bolkesjø-banen i "påskevær" Med god bistand fra en av klubbens slitere, han stilte med snøscooter, viste det seg at vi skulle komme greit unna oppsett av figurer på de to lengste avstandene. Det gikk faktisk hurtigere med to mann på scooteren til oppsett av kalkunene og bukkene, enn man gikk for og sette opp gris på 100 og tilbake. Stevnestart kl , som vanlig noe forsinket, men etter hvert var vi i gang. Greit antall skyttere, men vi er nok ikke flinke nok på timingen, for vi rakk bare 17 starter. Beste resultat fikk undertegnede, med 39 treff i Produksjon. Tett fulgt av Bjørn Erik Tønnesen og Knut Mosand på de neste plassene. Vi skjøt alle med Loppo i henholdsvis 6 NBR, 7 BR og 30 BR. Ellers fikk Egil Helgheim og Knut Mosand 37 treff i Fri II. 14 SILHUETTEN NR

15 Artikkelforfatteren Birger Glosimot i aksjon med assistanse av spotter Bjørn Gunnar Isaksen Revolver ble vunnet av Bjørn Erik Tønnesen med 36 treff. Jeg endte på andre plass med 34 treff. En bukk stod for en lav treff rett over forbeinet. Med min ca 25 år lange erfaring er det kanskje det værste stedet å treffe med litt marginal ammo. Jeg benyttet en ny ladning som bare holdt 1450 fp/ s med 180 grs Hornady XTP. Men det var ingen grunn til å klage. For figurene sto riktig, underlag er vatret og figurene har fotplate skåret med 1 bak feste og 3 foran. Som jeg har nevnt, vil jeg ta opp veltemoment og problemene rundt det i en egen artikkel, men TTT (ting tar tid) Vi hadde for øvrig et par nye skyttere på stevnet, samtidig som det er ekstra hyggelig å se igjen de skytterne som var med fra da jeg selv startet med denne sporten (takk Øystein og du også Knut, selv om du nok har hengt noe jevnere med) Håper selvfølgelig at flere dukker opp utover sommeren. Neste stevne går 5. mai på samme sted. Deretter på Kongsberg, så Bolkesjø og deretter Nordisk! Presidenten SILHUETTEN NR

16 WELCOME TO THE NORDIC METALLIC SILHOUETTE CHAMPIONSHIPS 2007 Kongsberg Metallsilhuettskyttere, on behalf of Norges Metallsilhuettforbund (NMF), is pleased to invite you to Nordic Championship in Metallic Silhouette for handgun events, according to IMSSUrules. DATES The Championship will take place at Meheia Shooting Range in Kongsberg JUNE 7 th -10 th Thursday, Friday and Saturday will be used for the handgun events. Sunday is for Shoot-outs and will start 1400h and the Award ceremonies will take place as the shoot-outs are finished. Thursday, Friday and Saturday shooting starts at 0900h and last start 1630h. Sunday from 0900h and last start 1200h. There will be a possibility for inspection of the range Wed.6 th from 1800h to 2000h. LOCATION Kongsberg is located 80 kilometres west of Oslo. Use road E18 between Oslo and Drammen. From Drammen to Kongsberg use road E134. The shooting range is located approximately 13 kilometres from Kongsberg, at the right hand side of the road E134 between Kongsberg and Notodden. The range will be marked from the main road (E134). DEADLINE FOR ENTRY This is set to: MAY 1 st The shooting schedule will be sent to national associations for distribution after the registration of all entries, approx. MAY 15 th. The schedule will be available at: FIREARMS ( transport across the border) Participants coming from Denmark and Finland use their European Firearms Passport. Participants coming from Sweden must use a document for temporarily export/import of firearms: FEES 200,- NOK for one event. 300,- NOK for Team entries There is no fee for the Aggregates. The competitor shooting all of a given category is automatically competing for the Aggregate of the actual category. PAYMENT No advanced payments. All payment will be done at the shooting range. The shooters must pay all their entries before their first start of the Championship in cash Norwegian currency. 16 SILHUETTEN NR

17 ENTRIES Please make your entries to: Or: NMF c/o Gunnar Rølandet Storhoffsvei KONGSBERG INFORMATION FOR THE SHOOTERS Gun control takes place each day 0815 h. Competitors must be present on the range at least one hour before their first event for firearms certification.!! There will be NO target setters, so shooters/spotters have to set their own targets!!!! There will be 2 five-shot strings at each distance prior to setting targets!! All distances are metric. All targets will be black with light sand background. All range commands will be given in English. Shoot-out: Shoot-out: targets and distances will be posted at the range. depending of the number of shoot-outs, will start with one alternatively two fiveshot strings. FIREARMS CERTIFICATION All firearms must be certified prior to compete. Firearms must be in conformity with IMSSU rules in the event in which they compete. All firearms must be checked before they can be used in an event. Any weapon might be checked or re-certified at the end of a 40-shot string. CATEGORIES AND EVENTS All events are by IMMSU rules and are 40 rounds propositions. The following categories and events will be available: Big Bore Pistol events: - Revolver- Production- Standing- Unlimited Small Bore Pistol events: - Revolver- Production- Standing- Unlimited Field Pistol events: - Production- Production AS NO RIFLE EVENTS THE COMPETITION Shooters must show their IMSSU Classification Card in order to obtain a Score card. TROPHIES NMF medals will be given to the Champion, Second and Third place in each event. ACCOMMODATIONS All reservations (hotels, cars etc.) are at the charge of each delegation or shooter. Some examples of accommodations in the Kongsberg district: SILHUETTEN NR

18 Savner du: BESTENOTERINGER (40 av 40) pr NORGESREKORDER pr NASJONAL/NORDISK KLASSIFISERING pr TERMINLISTE 2007? Skjekk ut 18 SILHUETTEN NR

19 METALLSILHUETTSKYTING - EN SPORT FOR ALLE SKYTTERE Vi har skivene Du behøver - Bukk, Kalkun, Gris, Kylling. De er godkjente av Sveriges Metallisilhuett Forbund som innskytingsskiver ved stevner og som feltskytingsskiver for Magnum feltskyting. BIG BORE...st Bukk (95x85cm) 8:00...st Kalkun (65x85cm) 8:00...st Gris (80x45cm) 5:20...st Kylling (45x40cm) 4:00 Priser i SEK netto før export FIELD PISTOL til Norge...st Bukk (50x42cm) 4:80 Utgifter for frakt kommer i tillegg....st Kalkun (42x40cm) 4:40 Betalingsvilkår 10 dgr netto....st Gris (42x40cm) 4:40...st Kylling (42x40cm) 4:40 Målene viser papirstørrelsen. BESTILL NÅ! SMALL BORE...st Bukk (40x40cm) 4:00 Navn......st Kalkun (40x40cm) 4:00...st Gris (40x40cm) 4:00 Telefon......st Kylling (40x40cm) 4:00 Adresse... BIG BORE RIFLE - REDUSERT......st Bukk (60% av BIG BORE - 60x40cm) 6:40 Postadresse......st Kalkun (42x40cm) 4: st Gris (42x40cm) 4:40...st Kylling (42x40cm) 4:40 Med vennlig hilsen GLA MÅLMATERIEL SMALL BORE RIFLE Margretelundsvägen 91,...st Bukk (30x20cm) 3: Åkersberga...st Kalkun (30x20cm) 3:20 Sverige...st Gris (30x20cm) 3:20 Tlf.: st Kylling (30x20cm) 3:20 SILHUETTEN NR

20 E-Blad ADRESSEFORANDRING: Nr.: NAVN: KLUBB: GAMMEL ADRESSE: POSTNR./STED: NY KLUBB: NY ADRESSE: POSTNR./STED: E-POST: Sendes til: (eller) Egil Helgheim, Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG 20 SILHUETTEN NR

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er dette sommerens liggestilling? Slik Fri I eksperten Kjell Hvamb demonstrerte på Meheia for lenge, lenge siden. SILHUETTEN NR. 1 2004 NR. 1 - APRIL

Detaljer

Kjære medlemmer / Dear members

Kjære medlemmer / Dear members Kjære medlemmer / Dear members Oslo Pin Club Info 207, 27. juni/ June 2013 Invitasjon til til den 13. samler- festivalen, Hamar 2013 Invitation to the 13th Collectors Fair Hamar 2013 Oslo Pin Club har

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion

Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion NSU s lover NSU s skytereglement Nr. 3-2013 Årgang 29 Fra teknisk redaktør Da har jeg igjen tatt over produksjon av vår utmerkete blekke. Denne gangen ikke som avsvarlig

Detaljer

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7.

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Årgang 101 nummer 1 2014 Organ for Norges Brevdueforbund Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Fra innholdet: Utstilling Haugesund januar 2014, referat NBF representatsskapmøte, årsberetning

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Friidrett. Veteran-Nytt Nr 2 /2009

Friidrett. Veteran-Nytt Nr 2 /2009 VETERAN-NYTT Friidrett Innholdsfortegnelse: Fra redaksjonen:... 2 Veteranantrekk... 2 Imponerende statistikkarbeid!... 3 Flott Nordisk mesterskapet i Sverige... 3 Norske medaljer i VM 2009... 3 Mangekamper,

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion

Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion Nr. 1 2012 Årgang 28 Fra redaktøren AV ØYVIND FLATNES Dette nummeret er hovedsakelig fylt med innbydelser og informasjon om blant annet flere NM, distriktsmesterskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011

ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 ÅRSRAPPORT UMB-BIL 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I UMB-BIL, 15. MARS 2012, KL 16:00 I KANTINA, IHA, UMB Styret i UMB-BIL kaller med dette inn til ordinært årsmøte i UMB-BIL 2012. Dato og sted er

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer