Forretningsplan v_3.0. For. St. Hallvards bryggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan v_3.0. For. St. Hallvards bryggeri"

Transkript

1 Forretningsplan v_3.0 For St. Hallvards bryggeri Konfidensiell Kun til internt bruk

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Firma og formalia Markedsvurdering Bransje Kundegruppen - konsumenten Kundegrupper salgsleddet Totalmarked og antatt markedsandel Konkurrenter Visjon, forretningsidé, forretningsplan produkt Visjon Forretningsidé Produktet Produksjonsutstyr Brygger - ansatte Forretningsmodell Innledning Brygge flere gode typer øl Sikre distribusjon Markedsføring og merkevarebygging Navnet og dets betydning Målgruppen for markedsføringen Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Prisstrategi/prismodell Målsettinger - Fremdriftsplan Kortsiktige mål: Mål på mellom lang sikt Målsetninger for Organisasjon og kompetanse Økonomi og investeringsbehov Budsjetter Kapitalbehov og finansiering Risikoanalyse Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 2

3 1 Sammendrag St. Hallvards bryggeri har som visjon å være Oslos ledende mikrobryggeri med målsetning om å brygge et meget godt øl og være det foretrukne håndtverksølåndtverksølet på utesteder, butikker og Vinmonopol i Oslo. På sikt skal St. Hallvards bryggeri være det mest omsatte håndtverksølet på landsbasis, og Norges mest eksporterte øl. Markedet for øl fra mikrobryggerier er voksende («Håndtverksøl»). Folk flest har oppdaget at det finnes gode alternativer til den industrialiserte pilsneren. St. Hallvards bryggeri mener Håndtverksøl har kommet for å bli, og vil øke markedsandelene i årene som kommer. Oslo mangler et mikrobryggeri av en viss størrelse. St. Hallvards bryggeri skal med utgangspunkt i Oslo levere øl til byens befolkning av høy kvalitet og riktig «image». St. Hallvards bryggeri skal være med i folks endring av øl vaner på samme måte som SRW,Kaffebrenneriet, DGB og Java til sammen har endret folks kaffevaner. Når ølet fra St. Hallvards bryggeri er omfavnet av folk i Oslo og omegn vil etterspørselen komme også i resten av landet. St. Hallvards bryggeri mener det er avgjørende å starte med en produksjon av et visst omfang for å komme i den posisjonen at St. Hallvard blir det foretrukne ølet. St. Hallvards bryggeri mener å ha de nødvendige forutsetningene i form av et konsept, en brygger, kontakter og kanaler for salg og distribusjon, design og markedsføring som er nødvendig for raskt å kunne selge de volumer som forsvarer den investeringen i St. Hallvard bryggeri vil måtte gjøre. I dette ligger at personer i og rundt St. Hallvards bryggeri har innpass i restaurant- og utelivsbransjen, kanaler inn mot Vinmonopolet og dagligvarekjedene, samt kompetanse og kunnskap både for å brygge godt øl, ha forsvarlig drift og få produktene solgt. St. Hallvards bryggeri er derfor på søken etter investorer som med sine kontakter og midler vil kunne bidra til å oppfylle denne visjonen. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Etterspørselen etter alternativer til den klassiske pilsneren fra de store bryggeriene har de siste år vært økende. Fra at øl har vært «bare øl» har landskapet startet å åpne seg med et bredt spekter av forskjellige typer produsenter, brygg, smaker og styrke. Den spede begynnelsen på en utvikling fra at øl var «bare øl» skjedde ved import av glassflasker fra midten av 90 tallet. Øl har etter dette utviklet seg fra å være «bare øl» til både å være mote, livstil, nytelsesmiddel, men også et produkt som tas seriøst som et alternativ til vin for mat. Vi kaller det Håndtverksøl for å differensiere mot den industrialiserte delen av bransjen. Bølgen av mikrobryggerier, pubber med et bredt spekter av forskjellige typer øl, anmeldelse av øl i magasiner, etableringen av større aktører som «mikrobryggere», samt de siste årenes Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 3

4 popularitet for å brygge hjemme viser et stigende omfang og interesse for et kvalitativt bedre alternativ til den industrialiserte pilsneren. Det er vår oppfatning at det i markedet for Håndtverksøl er behov for St. Hallvards bryggeri. St. Hallvards bryggeri som et Oslobasert bryggeri av en viss størrelse kan dekke et stadig økende konsum og etterspørsel etter alternative øl- sorter. På lik linje med utviklingen av nordmenns endrede vaner hva gjelder kaffe og vin mener vi at nordmenns preferanser for øl vil fortsette å endres i retning av et differensiert utvalg av kvalitetsbrygg. 2.2 Firma og formalia Initiativtakerne har etablert selskapet - St. Hallvards Bryggeri AS - Organisasjonsnummer [TALL] - Adresse - Aksjekapital Som styret er ved stiftelsen etablert: - Anders Roede, styrets leder - [NAVN], styremedlem - [NAVN], styremedlem Som daglig leder er ved stiftelsen etablert - Anders Roede Som revisor er valgt: - Revisor Som regnskapsfører er valgt: - Regnskapsfører Selskapet har etablert domenet og sthallvardsbryggeri.no samt.com på begge to. Ved stiftelsen er Selskapet eiet med følgende eierandeler: - Anders Roede 50 % - Thomas Rygg Hannestad 25 % - Colin Eick 12,5 % - Terje Karlsen 12,5 % Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 4

5 En nærmere beskrivelse av initiativtakere og nøkkelpersonell følger av punkt 8 nedenfor 3 Markedsvurdering 3.1 Bransje Markedet for brygging og salg av Håndtverksøl er i vekst. Det eksisterer en rekke små bryggerier drevet av entusiaster, typisk tilknyttet en bar el.lign. I tillegg finnes det noen få store bryggerier med distribusjon, men ikke i Oslo. Felles for de store er at de ikke greier å levere nok i forhold til etterspørsel. St. Hallvards bryggeri skal derfor ta del i den økende etterspørselen, samt «ta over» markedet i første rekke i Oslo og omegn. Grunnet streng regulering for salg og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer er de tilgjengelige distribusjonskanalene Vinmonopolet, Horeca og dagligvarehandelen. Det finnes også muligheter i markedet for eventer, med skreddersydde etiketter osv. Bransjen er også preget av et omfattende offentlig regelverk som medfører at flere tillatelser må på plass før kommersiell drift kan igangsettes. Dette gjelder bevillinger og tillatelser fra Tollvesenet og Helserådet med tilhørende forsikringer og krav til egnethet. Bransjen preges for øvrig av «gründerånd» hvor det er åpenhet mellom aktørene og hvor de forskjellige gir hverandre tips og veiledning. Dette henger i stor grad sammen med at selve produktet, øl, er enkelt å lage. At de fleste har startet som idealister gjør at bransjen i liten grad er preget av forretningshemmeligheter. Som samarbeidspartnere har St. Hallvards bryggeri valgt aktører i distribusjonskanalene. 3.2 Kundegruppen - konsumenten St. Hallvards største konsument vil i begynnelsen være en mann på 30 år +, bosatt i Oslo/Akershus med middels til god økonomi og som liker/drikker øl fra før. Konsumenten kjøper Håndtverksøl basert på smak, kultur og image. At pris på Håndtverksøl er høyere enn industrialisert lager er underordnet så lenge den er på nivå med konkurrentene for Håndtverksøl. Etter hvert som Håndtverksøl spres vil flere brukergrupper komme til, både yngre og eldre. Når kulturen for St. Hallvard er etablert i Oslo og omegn vil den samme konsumenten i andre norske byer følge etter. Med utviklingen og tilbudet av flere typer Håndtverksøl vil også flere kvinner endre drikkevaner i retning av øl. Kvinner vil i ennå større grad være opptatt av design, image og kultur når type øl skal kjøpes. St. Hallvard mener at det er et stort uforløst potensial når det gjelder kvinner og øl. Kundene vil kjøpe Håndtverksøl til forskjellige anledninger. På bar i Oslo skal St. Hallvard være det foretrukne merket på fat og flaske. I dagligvareforretningen skal St. Hallvard være det foretrukne merket for «hverdagsøl» og helgekos hjemme. På Vinmonopolet skal St. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 5

6 Hallvard være det foretrukne merket som drikke til maten. For entusiasten, hobbybryggeren og samleren skal St. Hallvard bli omtalt med respekt. 3.3 Kundegrupper salgsleddet Horeca Vinmonopolet Dagligvarehandelen - Rema 3.4 Totalmarked og antatt markedsandel Totalmarkedet for salg av øl i Norge er liter pr. år.(2013) Uteliv/Vinmonopol 30% Dagligvare 70 % Pr. i dag er totalmarkedet for Håndtverksøl ca 2.5% av totalt ølkonsum i Norge. Forventet over 3% i løpet av I Sverige og Danmark er markedsandelen 5-6 %, i UK 2 % og i USA 10 %. Det er vår oppfatning at markedsandelen i løpet av noen år skal opp til 5-6 % og deretter vokse opp mot 10 % for å stabilisere seg der. Andelen for Håndtverksøl på 2,5 % betjenes i all hovedsak av St. Hallvards fremtidige konkurrenter 3.5 Konkurrenter Konkurrentene til St. Halvards bryggeri i markedet for Håndtverksøl vil være de store «mikrobryggeriene». Alle er etablerte merkenavn, har distribusjon på plass til dagligvare, restauranter/pub og Vinmonopol og et produkt bestående av flere ølsorter av god kvalitet. Dette er i hovedsak følgende aktører: Nøgne Ø Nøgne Ø ble startet av idealister som «hobby» i 2002 og driver virksomhet fra Grimstad. Nøgne Ø omsatte i 2012 for NOK 37 mill. nok. og hadde et overskudd på NOK 9 mill. Fra å ha Sørlandet som hjemmemarked har de i dag bred distribusjon av flaskeøl til dagligvare og Vinmonopol, samt fat til pubber i hele Norge. Nøgne Ø sysselsetter 23 årsverk. De har også begynt å eksportere øl og sake. Hansa Borg Bryggerier kjøpte i 51 % av eierandelene i Nøgne Ø i Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 6

7 Håndbryggeriet Håndbryggeriet er etablert i Drammen. produserte liter i 2012, liter i 2013 og må flytte til nye lokaler nå for å dekke etterspørsel. Driftsinntekter 2012: ' TNOK (2011: TNOK) Ægir Ægir er basert i Flom på Vestlandet. «Norsk» profil. Investert masse i nye lokaler. Driftsinntekter 2012 var TNOK 7 Fjell Fra Bergen. Ennå ikke i gang. Er ambisiøse, har Norges mest respekterte brygger på laget og pengene til Friele. Har noen øl på markedet, brygget hos andre. Kinn Driftsinntekter 2012: 6 170' NOK(2011: TNOK) Lervig Aktiebryggeri. Driftsinntekter 2012: ' NOK Felles er at de tjener penger på gode marginer, har fått til en bred distribusjon og får annerkjennelse både hos konsument og fagfolk I tillegg er andelen av importert Håndtverksøl økende og vil være en konkurrent. Vi konkurrerer mot merker som reklamerer mye i kulørt presse. Ryktene forventer en endring i lovverket her til lands under nåværende regjering. 4 Visjon, forretningsidé, forretningsplan produkt 4.1 Visjon St. Hallvards visjon er å bli en av de store, respekterte "mikrobryggeriene" i Norge. Bryggeriet skal ha en Oslo identitet og oppfattes som leverandøren av Håndtverksøl fra Oslo med en smak, image og kultur som gjør St. Hallvard bryggeris produkter til det foretrukne merket å drikke på byen, hjemme og til mat. 4.2 Forretningsidé For å oppfylle visjonen skal St. Hallvards bryggeri innledningsvis brygge 4-7 forskjellige øltyper med veldig god smak og av høy kvalitet. Ølet skal brygges og distribueres fra Osloområdet. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 7

8 St. Hallvards bryggeri skal oppfattes som det ølet som gir rett image og tilhørighet og som foretrekkes når øl skal drikkes. Markedet for Håndtverksøl er voksende og St. Hallvards bryggeri vil ta sin andel av den vedvarende økte etterspørselen. Prisene som er etablerte for Håndtverksøl gir så vidt gode marginer for de etablerte mikrobryggeriene at det er fullt mulig å forsvare investeringene og raskt tjene penger ved et volum på ca som øker til i år 2, se punkt 9 nedenfor Produktet Selve produktet øl er ikke unikt og består av vann, korn, gjær, humle og eventuelle andre smakstilsetninger som bearbeides i en enkel prosess. Ølet tappes deretter på flasker eller fat, korkes og påføres etikett. Med en profesjonell brygger kan øl av høy kvalitet relativt enkelt brygges. Av den grunn kreves ingen patentbeskyttelser av selve produktet. Det foreligger heller ingen avhengighetsforhold på leverandørsiden som er problematiske i bransjen. Innsatsfaktorene i produksjonen selges fritt av et utall leverandører. Som tidligere nevnt er bransjen preget av åpenhet og hjelpsomhet. For å lykkes med et produkt som ikke er unikt må St. Hallvards bryggeri bygges som unik merkevare med identitet og profil som distanserer seg fra konkurrentene i markedet. Merkevarebyggingen må fysisk skje fysisk via et kreativt og innovativt design på etiketter og flasker, samt markedsføring innenfor lovens strenge rammer. Merkevarebyggingen vil også spille på tilhørigheten til Oslo, være preferert hos de «rette folka» som gir det ønskede image blant etablerte og potensielle konsumenter. Personene i og rundt St. Hallvards Bryggeri har et unikt kontaktnett som vil bidre til at de «rette folka» vil drikke, la seg avbilde med og snakke varmt om øl fra St. Hallvard. Merkevaren må beskyttes i den grad det er mulig i form av design- og navnerettigheter. For volum og distribusjon til dagligvarer/utesteder skal det brygges øl med inntil 4,7 % alkohol av typen: - Blonde - Wiessbier - Pale Ale - Amber Ale For å tilfredsstille entusiasten, den kvalitetsbevisste, restauranten og konkurransen med vin til mat skal det produseres sterkere øl til salg på Vinmonopol og Bar/restauranter av typen: - Pale Ale - IPA - Brown Ale Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 8

9 - Porter Sesongtyper som Juleøl, Påske- Ale etc. Trender som surøl Vi skal også starte netthandel av "brygg- selv- sett" En variant av St. Hallvards oppskrifter til hjemmebrygg. Selges i 25 l eller 50 l sett. Christian har god erfaring med dette fra Bryggeland. Nøgne Ø gjør dette med enorm fortjeneste Produksjonsutstyr Selve bryggeriet krever egnede lokaler og produksjonsutstyr. Lokalene bør ha en størrelse på m2 i Osloområdet med mulighet for produksjon, lagring og enkel logistikk for varehåndtering og tilgang for transport. Bryggeriutstyret skal kjøpes nytt fra Tsjekkia av Techimpex. Kontakt med disse er etablert. Techimpex vil designe produksjonsutstyret basert på de lokalene som leies. Det komplette bryggeriet leveres på 80 dager og monteres i Oslo på 14 dager, med en opplærings-, innkjørings periode på 3 uker inkludert i leveransen. Bryggeriet har en kapasitet på å brygge liter øl pr. år. For nærmere informasjon om produksjonsutstyret: Bryggeriet er tidligere solgt blant annet til to bryggeri i Sverige. Anders Roede har vært i kontakt med ett avdisse som bare har hatt gode erfaringer Brygger - ansatte Produksjonen av øl trenger innledningsvis en erfaren brygger ansatt. St. Hallvards bryggeri har gleden av at Christian Salicath har takket ja til å være brygger. I tillegg trenger St. Hallvard fra starten en ansatt for håndlanging, markedsføring, transport og «alt mulig mann», Anders Roede. Fra oppstart av produksjon vil behovet umiddelbart øke til en tredje person for å bidra i produksjonen, samt være «alt- mulig mann». Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 9

10 5 Forretningsmodell 5.1 Innledning Forutsetningene for å lykkes med St. Hallvards bryggeri er - godt øl, - god distribusjon og - riktig merkevarebygging. 5.2 Brygge flere gode typer øl Et godt øl er ikke nødvendigvis det ølet et dommerpanel liker, men det folket vil ha. Som tidligere nevnt er det å brygge øl i seg selv ikke vanskelig. Med en brygger av det kaliber som St. Hallvard har knyttet til seg er det å brygge godt øl heller ikke den store utfordringen. St. Hallvard må frem til kommersielt salg igangsettes, bruke tiden på å utvikle de første 5-7 ølsortene slik at disse er ferdig utprøvde ved salgsstart. Utfordringen for et godt øl er størst på de alkoholsvake ølsortene fordi alkoholstyrken/maltmengden i stor grad har påvirkning for fylde og balanse ølet. Av den grunn er det f.eks vanskelig å finne en god IPA i butikkene, da de ikke blir verken klasseriktige eller balanserte. Der et bryggeri av kommersiell karakter må være dyktige på, er å holde de forskjellige øltypene like på smak for hver batch, slik at kunden får det som forventes og at samme type øl smaker likt fra gang til gang. Gjærkulturen er i den sammenheng den avgjørende faktor for å holde stabilitet på smak i produksjonen. Gjærkulturene oppbevares i egnede tanker og mates med en tynn vørter. Tester har blitt gjort hos konkurrentene, og man kan ikke spore forskjell etter ett års bruk. Gjæren brukes som oftest om igjen flere ganger for å oppnå ønsket resultat og «riktig» mutering. I tillegg til smaker og aroma fra malt og gjær gir humle «krydderet» til ølet. Det vi kjenner av bitterhet, friskhet, fruktige og florale karakterer i ølet, er det humlen som bidrar til. En del humletyper er mulig å erstatte med andre, men i hovedsak er det oftest enklest å forholde seg til den samme for å gjenskape en øl. Vi mener derfor at det må på plass gode innkjøpskontrakter på humle og også vurdere å bruke mere utradisjonelle humletyper som kanskje ikke alle handler til en hver tid, for på den måten å kunne prøve å sikre seg god tilgang. All brygging og tapping skal skje i St Hallvard bryggeris lokaler. Der skal også etiketter limes og det ferdig tappede ølet lagres inntil det fraktes ut til kunde. 5.3 Sikre distribusjon Etter tapping står ølet på lager hos St. Hallvard inntil distribusjon. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 10

11 Distribusjonen er av St. Hallvard sikret via 3 kanaler For det første har St. Hallvard kontakt med en utelivsaktør som driver flere restauranter, kafeer og utesteder i Oslo. Distribusjonen vil i den sammenheng gå direkte fra bryggeriet og ut til disse utsalgsstedene For det andre har St. Hallvards bryggeri kontakt med en større vinimportør som har «inngang» til både Vinmonopolet for øl sterkere enn 4,7%, og til andre aktører i restaurant- og utelivsbransjen hvor de allerede er leverandører. For det tredje har St. Hallvards bryggeri knyttet til seg Patrick Plavnik fra FMCG AS som har kontakter inn mot dagligvarehandelen (Reitan) og som i den sammenheng kan bistå med innpass og innsalg til de store matvarekjedene. Scanlog kan håndtere logistikk i hele norge og norden. Har også tollfrie lagere. Alle som kjøper fra St. Hallvard hendvender seg til Scanlog. 6 Markedsføring og merkevarebygging 6.1 Navnet og dets betydning St. Hallvard er Oslo Skytshelgen og avbildet på Oslo kommune våpen. St. Hallvard navnet har lang tradisjon og historie i Oslo og assosieres med Oslo. Assosiasjonen er imidlertid ikke så tett at en Bergenser vil rynke på nesa på samme måte som om navnet hadde inneholdt «Oslo», «Vålerenga» eller andre navn som assosieres ennå tettere med Oslo, og for mange på en negativ måte. St. Hallvard har ingen direkte geografisk tilknytning til et sted, noe vi mener er en fordel. Et stedsnavn ville fort kunne assosieres med øst/vest eller andre kulturskiller som for noen kunne ha virket negativt. Navnet vil kunne uttales av utlendinger. I tillegg har koplingen mellom en kristen helgen og et bryggeri et snev av humor. Vi mener derfor at St. Hallvards bryggeri er et meget godt navn som vi er stolte av. Navnet i seg selv vil bidra til en oppmerksomhet som er med på å bygge merkevaren. 6.2 Målgruppen for markedsføringen Den primære målgruppen er Oslomann på 30 + med middels til god økonomi. Kunden følger med på det som rører seg, er med på trender, drikker Håndtverksøl fra før og vil prøve noe nytt. St. Hallvards bryggeri vil være den primære kundens favoritt ved å bygge på en Oslo identitet. Den primære målgruppen skal bidra til det store volumet på salg både ved å være preferert øl på bar, men også når det skal handles noe ekstra på butikken eller på Vinmonopolet. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 11

12 Videre skal St. Hallvards bryggeri bidra til å få fler kvinner til å drikke Håndtverksøl. Dette vil i første rekke være Oslo kvinner. Blir ølet populært der vil kvinner i hele landet følge etter. For å få kvinner til å øke sitt øl konsum må design, ølflasken, smaken og kaloriinnholdet være tilpasset disse. St. Hallvard vil i den sammenheng lage et eget lyst og kalorifattig øl rettet mot kvinner. I tillegg skal St. Hallvards bryggeri være anerkjent blant øl- kjennerne. I dag vil «alle» være øl kjennere og prøver seg frem i de forskjellige nyvinningene på markedet. Disse skal kjenne seg «hjemme» hos St. Hallvard og omtale St. Hallvard med respekt. 6.3 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter For å få sikre god markedsføring under et meget strengt regime vil mye av arbeidet for St. Hallvards Bryggeri være å få «de rette folka» til å omfavne ølet. - Anders Roede - Colin Eick - Ølbrygging fra hånd til munn. - Pål Fure (Advisory board) - Christian Salicath - Crowdfunding Som markedsføringsaktiviteter vil sosiale medier og et image som et «åpent bryggeri» være viktig Crowd funding skal bidra mye til egenkapitalen St. Hallvards trenger, samtidig som det er en fantastisk snikmarkedsføring av ølet/merkevaren. Fin mulighet til å skape et lokalt og nasjonalt eierskap til St. Hallvard, samt skape en forventning og etterspørsel før vi har begynt salget. I tillegg vil St. Hallvards Bryggeri, innenfor de rammer som er mulig, bidra til sponsing av øl til lukkede arrangementer der «de rette folka» vil befinne seg 6.4 Prisstrategi/prismodell For å oppnå et volum på ølsalg mener vi det er nødvendig å legge seg rundt prisene på de øvrige større mikrobryggeriene i bransjen. Dette innebærer at øl med alkohol opp til 4,7 % i dagligvare vil koste i underkant av kr. 50,- pr halvliter, mens en IPA på Vinmonopolet vil koste i underkant av kr. 70,-, begge beløp inkludert mva. Dette innebærer at St. Hallvard ikke blir en «billigøl», noe vi mener er rett for å være omfavnet av «de rette folka». Samtidig er det viktig ikke å være for dyr ettersom volum er mye av hemmeligheten for å oppnå et driftsmessig overskudd. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 12

13 Slik St. Hallvard har analysert konkurrentene og prisbildet gir ovennevnte priser en netto salgsinntekt pr. halvliter på ca kr. 20 pr solgte halvliter. 7 Målsettinger - Fremdriftsplan 7.1 Kortsiktige mål: Det må foreligge avklart finansiering fra et sett investorer med rette interesser og kontakter som kan være med å realisere visjonen om St. Hallvards bryggeri. Under forutsetning av at finansiering er på plass før sommeren 2014 skal St. Hallvards bryggeri i løpet av 2014 ha: - søkt om, og fått, de nødvendige tillatelsene og bevillingene for å kunne brygge og selge øl. - inngått leieavtale for lokalisering av bryggeriet - kjøpt, installert og testet ferdig produksjonsutstyret - utviklet 5-7 ølsorter av høy kvalitet slik at brygging i større skala kan igangsettes med en gang nødvendige tillatelser foreligger og salg er lovlig - klart design for produktene og emballasje - inngått avtaler om distribusjon og salg av produktene 7.2 Mål på mellom lang sikt St. Hallvards bryggeri skal i løpet av 2015 produsere og selge minimum liter øl og bli kjent i markedet. I 2016 skal det selges og produseres liter øl, med en forventning om en årlig økning på ca liter pr. år før produksjonen stabiliserer seg på liter. Det skal i løpet av 2015 gjøres ansettelser utover brygger og daglig leder for både produksjon, salg, administrasjon og logistikk. St. Hallvards bryggeri skal i løpet av gå i driftsmessig og likviditetsmessig balanse. 7.3 Målsetninger for St. Hallvards bryggeri skal i løpet av perioden bli en av de 5 store mikrobryggeriene i Norge med nasjonal distribusjon og ha nådd visjonen om å være det foretrukne Håndtverksølet i Norge. Det vil i slutten av perioden være 8-10 årsverk som arbeider med produksjon, distribusjon, salg og markedsføring av 8-12 ølsorter. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 13

14 St. Hallvards bryggeri skal i løpet av perioden tjene penger og ha mulighet til å betale utbytte til sine eiere. 8 Organisasjon og kompetanse St. Hallvards Bryggeri vil ut 2014 ha 2 ansatt i virksomheten Brygger Christian Salicath Selger, Bryggeland, som selger og ølguide på Ølakademiet, og jobber også deltid på en ølpub. Kjenner bransjen, lever for øl, får abstinens hvis han ikke brygger, vet generellt mye om øl og gjær, vet hvor man kjøper inn malt og humle. Snill og grei. Kan få kona di til å like øl. Ander Roede daglig leder Grafisk designer/fotograf. Erfaring som Designer, AD, Markedssjef, prosjektleder i produksjonsbedrift og gründer. Etter oppstart og en jevn drift med fler ansatte vil Roede fratre som daglig leder og overlate ansvaret til en person med mer administrativ erfaring. Roede vil da ta ansvaret for produktutvikling, salg og markedsføring. I tillegg vil St. Hallvards Bryggeri kunne støtte seg på følgende personer/selskaper som eiere uten kostnader før virksomheten tjener penger FMCG AS (distribusjon mot dagligvare) Restaurantgruppe (distribusjon Horeca) Marius Vestnes (Cask Norway, mentor. Kan ølmarkedet, har startet bryggeri.) Øl/Vindistributør mot Vinmonopolet Colin Eick - fotograf. Forfatter av boka "Ølbrygging, fra hånd til munn" trykt opp i eks. på Kagge forlag. Kjenner bransjen. Pål Fure - Konsernsjef i Aegis Media (advisery- board) 9 Økonomi og investeringsbehov 9.1 Budsjetter Budsjettene for St. Hallvards Bryggeri gir grunn til optimisme for i løpet av 2016 (andre driftsår) kunne gå med et driftsmessig overskudd, samt få en positiv kontantstrøm. Det er liten grunn til å regne med finansiering fra bank og det er lagt opp til at all nødvendig kapital skytes inn som egenkapital fra eierne. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 14

15 Investeringsbudsjett For produksjon av øl i en skala som St. Hallvards bryggeri forutsetter, må det gjøres investeringer i produksjonsutstyr. Selve produksjonsutstyret inkludert bryggekjele og tapperi skal kjøpes fra Techimpex som ferdig installert og utprøvet vil koste NOK ,- eks. mva. I tillegg er det budsjettert med NOK ,- i jekketraller, oppussing og annet utstyr for å få produksjonen etablert i lokalene. Sum investeringer vil beløpe seg til ca. NOK ,-. Utstyret vil ha en kapasitet på liter øl i året. Det er derfor ikke grunn til å tro at ytterligere investeringer vil være nødvendig de første 3 årene. I tillegg vil løpende driftskostnader påløpe frem til nødvendige tillatelser er på plass og ølet kan produseres og selges. Driftsbudsjett St. Hallvards Bryggeri har lagt opp til en nøktern drift hvor kun brygger og Roede arbeider i virksomheten frem til salg og produksjon kan igangsettes. Faste kostnader bestående av lønn, husleie, strøm, regnskapsførsel og annet smått vil frem til produksjon igangsettes beløpe seg til ca NOK ,- pr. måned. Fra produksjonen igangsettes vil behovet øke med en person og kostnadene øke til ca ,- pr. måned. De øvrige driftskostnadene vil i stor grad være variable basert på mengden av øl som produseres. De variable driftskostnadene vil være vann, gjær, malt og humle, flasker, korker, etiketter, lim og distribusjon. Ved en forutsetning om produksjon av - 70 % øl med < 4,7 % alkohol - 50 % halvlitersflasker - 5 % 33,3 cl flasker - 45 % fat vil total produksjonspris pr. liter øl, inkludert alkohol- og emballasjeavgift utgjøre ca NOK 30- ved en produksjon på liter øl. Ved en produksjon på liter øl og like forutsetninger vil prisen synke til NOK 20,-. Med en literpris ut fra St. Hallvards bryggeri til ca. NOK 50,- pr liter øl er det grunnlag for en god fortjeneste relativt raskt. De faste driftskostnadene vil være dekket ved salg av ca liter øl pr. år. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 15

16 Med ovennevnte forutsetninger vil driftsbudsjettene for oppstartsårene se slik ut: Budsjett 6 mnd oppstart Budsjett driftsår 1 Budsjett driftsår 2 Inntekter kr - kr ,00 kr ,00 Investeringer kr ,00 kr - kr - Driftskostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 Forutsetningene er salg av liter i 2015 og liter i 2016 til de priser som omtalt ovenfor. Likviditetsbudsjett St. Hallvards Bryggeri vil innledningsvis ha et relativt stort likviditetsbehov. Dette skyldes at all investering i produksjonsutstyr og en god del kostnader som utprøving og testing vil måtte tas flere måneder før det kommer inntekter. Dette skyldes at det tar tid fra beslutningen er tatt til nødvendige tillatelser for produksjon og salg er på plass. Videre vil alle innsatsfaktorer til produksjonen måtte kjøpes før brygging kan finne sted. Selv om innsatsfaktorene er rimelige vil de første kjøpene måtte skje før det er kommet inntekter til virksomheten. I tillegg vil gjæring og modning av ølet ta tid fra det er produsert til det faktisk kan distribueres til kunde. Dette innebærer at St. Hallvards Bryggeri til enhver tid vil ha et varelager på 2-4 ukers produksjon. På vanlig måte må det også tas høyde for en normal kredittid for kunder, i vertfall innledningsvis når produktet er nytt i markedet. Basert på de prognosene som er gjort vil St. Hallvards Bryggeri ha et behov for tilgjengelig likviditet ved oppstart i juni 2014 på ca NOK ,- til det høyeste etter et års drift på oppunder NOK ,-. Deretter vil likviditeten bedres. For å ivareta eventuelle uforutsette hendelser som f.eks forskyvning i tidspunkt for offentlige tillatelser eller refusjon av merverdiavgift for innkjøp av bryggeri, tregere salg innledningsvis m.v. mener vi St. Hallvards Bryggeri ved oppstart har et likviditets- og investeringsbehov på NOK NOK ,- Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 16

17 9.2 Kapitalbehov og finansiering Kapitalbehovet er tenkt finansiert med 100 % egenkapital. St.Hallvards Bryggeri har liten tro på at en bank vil stille med bevillinger av en viss størrelse før produksjonen er i gang, uten at det gis personlige kausjoner. St. Hallvards Bryggeri vil se på muligheten til å søke om kassekreditt og/eller når virksomheten er i gang for eventuelt å finansiere likviditet eller senere investeringer som skyldes vekst. St. Hallvards Bryggeri ser for seg å ha til sammen 6 store investorgrupper som alle kan spille en rolle i utviklingen av St. Hallvards Bryggeri i tillegg til kapitalen. Største eier vil være Anders Roede og kretsen rundt ham som samlet vil eie ca. 30 %. Denne gruppen vil tilføre ca. NOK ,-. I tillegg til kapitalen vil denne gruppen stå for initiativ, markedsføring, daglig drift m.v. Deretter vil St. Hallvards Bryggeri som eiere ha: - En investor som driver i restaurant- og utelivsbransjen. I tillegg til kapitalen vil denne investoren kunne være en kjøper av produkter og døråpner ut i restaurant- og utelivsbransjen for salg og distribusjon av St. Hallvards ølsorter. - En investor som driver innenfor import og salg av vin og/eller andre produkter til Vinmonopolet. I tillegg til kapitalen vil denne investoren kunne ha St. Hallvards produkter i sitt assortiment, være kunde særlig av alkoholsterke ølsorter og bidra til salg inn på Vinmonopolet. - En eller to rent finansielle investorer med sans for øl og gründervirksomhet, og som skjerper kravet til å drive en lønnsom virksomhet - Crowd funding: En gruppe av småinvestorer og øl entusiaster som via en tillittsmann opererer som en investor. Disse vil synes det er interessant å eie en andel av et anerkjent mikrobryggeri. Denne gruppen vil bestå av primærkonsumenter og vil bidra til å spre ordet om St. Hallvards Bryggeri som det prefererte ølet. Disse investorene bør samlet bidra med drøye NOK ,- for å dekke kapitalbehovet. Ved bidrag på NOK ,- vil investoren få 10 % av aksjene i St. Hallvards Bryggeri. Summen av småinvestorer vil få 10 %. Grunnen til dette er merarbeidet med å koordinere så vidt mange aksjonærer, samt at deres bidrag i forhold til de øvrig store aksjonærene vil være mindre. Investorenes avkastning vil på sikt bestå i utbytte, alternativt at bryggeriet kjøpes opp av en av de større aktørene i markedet. Det skal i den sammenheng nevnes at 51 % av aksjene i Nøgne Ø i 2013 ble solgt til Hansa- Borg til en meget god avkastning for de opprinnelige eierne. Før et slikt salg vil skje må det imidlertid påregnes ytterligere investeringer for å få produksjonen opp på et ennå høyere nivå enn hva som kan oppnås av de initiale investeringene. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 17

18 10. Risikoanalyse Etter vår oppfatning burde en investering i St. Hallvards Bryggeri kunne gi en god avkastning i et marked med gode marginer. Investeringer er imidlertid alltid forbundet med en risiko for den som investerer. Vi vil her beskrive de mest alvorlige og sannsynlige risikoene ved en investering i St. Hallvards Bryggeri Offentlig salsbehandling bevillinger St. Hallvards Bryggeri vil trenge følgende bevillinger for å kunne drive produksjon og salv av øl: - Fra Mat- og helsetilsynet: Kun registrering - Fra Tollvesenet: Tilvirking og salgsbevilling Ingen av bevillingene har grunnlag for skjønn. Dette innebærer at bevillingene skal gis om vilkårene er oppfylt. De viktigste vilkårene er: - Plettfri vandel - Firmaattest - Gebyr for søknad innbetalt - Forsikringer - Selskap stiftet - Bryggeriet på plass Det er ingen grunner for at St. Hallvards Bryggeri ikke skal kunne få bevillingen. St. Hallvards Bryggeri har imidlertid ingen garanti for saksbehandlingstiden. Saksbehandlingstiden er normalt 6 måneder, men dette har man ingen garanti for. Det er derfor en risiko for at det tar lengre tid enn budsjettert før salg og produksjon kan igangsettes med den likviditetsbelastning og behov for ytterligere kapital dette kan medføre. Kvalitet på produksjonsutstyr Det er ingen garanti for at produksjonsutstyret er av den kvalitet som forventes. Med kontraktspart i Tsjekkia kan det by på problemer dersom det forekommer feil og mangler. St. Hallvards Bryggeri har gjort undersøkelser hos andre bryggerier som benytter seg av utstyret. Dette virker å være av god kvalitet. Techimpex lager også kjøkken til båt. (internasjonalt) og virker som de kan rustfritt stål. Videre vil feil og mangler i stor grad kunne fikses av ordinære håndverkere som blikkenslagere, rørleggere og elektrikere. Vi mener derfor utstyret er en liten risko. Kvalitet på produktet Det er en risiko for at ølet ikke har den smak og kvalitet som forutsatt. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 18

19 Som tidligere nevnt er det å brygge øl i seg selv ingen stor kunst. I tillegg er Bryggeren en av Norges fremste fagmenn. Vi anser dette som en lav risiko. En annen risiko kan være at man ikke greier å forvalte gjærkulturen på en måte som gjør at man får likt øl gang på gang. Man bruker tørrgjær eller levende gjær. levende gjær er mye mer økonomisk. Har vi riktige forutsetninger på plass, met tanke på temperatur, lys, hygiene, skal der gå fint å holde en konsistent gjærstamme. De fleste bryggeriene greier seg med to. Manglende distribusjon Det er alltid en risiko i næringsmiddelindustrien at produktene ikke blir kjøp solgt i det omfang som er forespeilet. Dette vil kunne skje dersom ingen av de store butikkjedene kjøper produktet. St. Hallvards Bryggeri mener det er helt avgjørende å ha på eiersiden investorer som har innpass i distribusjons- og/eller salgsleddet som kan medføre en bred distribusjon. I tillegg har St. Hallvards Bryggeri knytte til seg Patrick Plavnik som har kontakter inn i Reitan. I tillegg vi det vil et populært øl alltid være av interesse for de store kjedene. Manglende popularitet: Det er aldri lett å vite hva som slår an og hvorfor. Produktet øl er ikke eksklusivt, men vil heller aldri gå av moten. Som nevnt innledningsvis viser alle trender at forbruket av Håndtverksøl øker og vil fortsette med det fremover. I den sammenheng mener St. Hallavards Bryggeri, med sitt design og Oslo tilhørighet, og en rekke tilknyttede personer som kan få «de rette folka» til å omfatte produktene, at sjansen for å lykkes er stor. Risikoen er imidlertid at det tar lengre tid å få den popularitet og det salgsvolumet som forutsatt, med den likviditetsutfordring og behov for mer kapital det kan medføre. Skulle en av de ovennevnte risiko elementer slå til, vil den eneste aksjonen være at eierne tilfører selskapet mer penger i en overgang. Forretningsplan for St. Hallvards Bryggeri 19

20

Forretningsplan light. For. St. Hallvards bryggeri

Forretningsplan light. For. St. Hallvards bryggeri Forretningsplan light For St. Hallvards bryggeri Sammendrag St. Hallvards bryggeri har som visjon å være Oslos ledende mikrobryggeri med målsetning om å brygge et meget godt øl og være det foretrukne håndtverksølet

Detaljer

Forretningsplan v_5.0. For. St. Hallvards bryggeri

Forretningsplan v_5.0. For. St. Hallvards bryggeri Forretningsplan v_5.0 For St. Hallvards bryggeri Konfidensiell Kun til internt bruk Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Firma og formalia... 4 3 Markedsvurdering...

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Innvestering Tappeanlegg

Innvestering Tappeanlegg Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Oppskrifter Bratberg AS ØLRESEPTER TILPASSET BRYGGEUTSTYRET

Oppskrifter Bratberg AS ØLRESEPTER TILPASSET BRYGGEUTSTYRET ØLRESEPTER TILPASSET BRYGGEUTSTYRET Undergjærte øltyper: Øl som brygges på undergjær er med urette, sett på som mer krevende enn overgjært øl. Dette kommer av at temperaturene under gjæring og modning

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

CHAMPAGNERIA Finansiell og strategisk partner

CHAMPAGNERIA Finansiell og strategisk partner SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no CHAMPAGNERIA Finansiell og strategisk partner Beliggenhet: Hele Norge Pris antydning: Kr.20.000.000,- Omsetning: Kr.40.000.000,- Omsetningsmål 3-5 år: Kr.100-150 mill.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Den «store» juleøltesten 2014

Den «store» juleøltesten 2014 Den «store» juleøltesten 2014 Da er endelig den store testen av juleøl unnagjort, men før offentligjør resultatene kommer litt om hvordan testen ble gjennomført. Testpanelet besto av tre mann i alderen

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten SA Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten Vi vil forene mat og kultur

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Fire hovedingredienser

Fire hovedingredienser En Smak Av Øl Agenda Hva lages øl av og hvordan råstoffene bidrar til ølsmaken Øltyper Hvordan smaker man? Ytre faktorer som kan påvirke smak og lukt Servering Lagring Testing praktisk del Fire hovedingredienser

Detaljer

Fra idè til ferdig mikrobryggeri

Fra idè til ferdig mikrobryggeri Fra idè til ferdig mikrobryggeri Agenda HISTORIE ARGUMENTASJON FOR MIKROBRYGGERI WALDEMARS MIKROBRYGGERI ØLSORTER INNLEDNING Inntil nylig har en i bryggeriindustrien vært mest opptatt av brygging i stor

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Den «store» juleøltesten 2013

Den «store» juleøltesten 2013 Den «store» juleøltesten 2013 Da er den store testen av juleøl i boks, men før jeg deler mine funn med dere er på sin plass å nevne at vi var et testpanel på tre mann i alderen 32-38 år som kastet oss

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Budsjett for bygging av korthullsbane

Budsjett for bygging av korthullsbane Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon.

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Bakgrunn Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Man så at rapsolje hadde en høy markedsandel blant annet i Canada og Sverige. Norsk

Detaljer

HVORDAN FÅ «bett» HOS VIRKEMIDDELAPPARATET TIL FOU? Polybait Patent Pending

HVORDAN FÅ «bett» HOS VIRKEMIDDELAPPARATET TIL FOU? Polybait Patent Pending HVORDAN FÅ «bett» HOS VIRKEMIDDELAPPARATET TIL FOU? Polybait Patent Pending HVORDAN FÅ «bett» HOS VIRKEMIDDELAPPARATET TIL FOU? Utfordringer Min oppskrift Case Polybait AS UTFORDRINGER FOR EN GRÜNDER Hva

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) Vedtatt på VBFs årsmøte 2005, endret på årsmøtet 2008 1 Bakgrunn...2 1.1 Innledning...2 1.2 Ansvarlighet...2 1.3 God forretningsskikk...2

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201434473-5 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: ASKM Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 6. januar 2015

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe Trønderpipe AS Forretningsplan Trønderpipe Forretningsplan 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av virksomheten 4. Forretningsidé / Målsetting / Mål 5. Beskrivelse av prosjektet 6. Myndighetsforhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth PURE Water PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth Litt om Selskapet The Pure Water Co. er et Norsk selskap med Norske eiere, og ble startet opp i

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Fremtidig eierløsning for Styrkeprøven AS. Endret forslag fremlagt av Asker, BOC, Follo, Frøy og Rye Representerer 85% av syklistene i dagens OCK

Fremtidig eierløsning for Styrkeprøven AS. Endret forslag fremlagt av Asker, BOC, Follo, Frøy og Rye Representerer 85% av syklistene i dagens OCK Fremtidig eierløsning for Styrkeprøven AS Endret forslag fremlagt av Asker, BOC, Follo, Frøy og Rye Representerer 85% av syklistene i dagens OCK Styrkeprøven AS Overgang fra krets til region: Styrkeprøven

Detaljer

GRÜNDERSTIPEND. Wikborg Reins

GRÜNDERSTIPEND. Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND Wikborg Rein ønsker å bidra til teknologi-utvikling og nyskapning. Vi vet at virksomheter og gründere i en oppstartsfase og på vei til kommersiell drift ofte

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter Rørosmat sa Historie 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter 1999: Andelslaget: Mat fra Fjellregionen BA stiftes. 6 produsenter

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Økonomi. Økonomi for nyetablerer. AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune. /etablereihedmark

Økonomi. Økonomi for nyetablerer. AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune. /etablereihedmark Økonomi Økonomi for nyetablerer Organisering Samvirkeforetak (SA) Enkeltpersonforetak Selskapsform Ansvarlig selskap (ANS) Delt ansvar (DA) Det finnes mer enn 20 forskjellig type selskapsformer. Det er

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI Norsk klessindustri fremstår i dag svært variert, ikke minst m.h.t. størrelsesorden på bedrifter og produktutvalg. Vårt ønske er nettopp å få frem dette

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer