VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70"

Transkript

1 VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF Du vil alltid finne denne veiledningen oppdatert på adressen:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: S.W.I.F.T....3 BIC OG IBAN...4 BIC...4 BANKADRESSE...4 LANDKODE...4 DEKNINGSBANK...4 IBAN...4 EU REGULERTE BETALINGER OG SEPA-BETALINGER...5 EUR/SEK EU-REGULERTE BETALINGER:...5 SEPA-BETALINGER:...5 PSD (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE):...6 BRUK AV GEBYR KODER FOR BETALINGER TIL UTLANDET...6 KRAV TIL INFORMASJON OM MOTTAKERS KONTO OG BANKFORBINDELSE...7 KRAV TIL INFORMASJON VED BRUK AV S.W.I.F.T.-SJEKKER (DER KONTO OG BANKFORBINDELSE IKKE FINNES)...8 BANKER SOM BENYTTES AV NORDEA FOR UTSTEDELSE AV SJEKKER:...8 CUT-OFF OG VALUTERING FOR BETALINGER TIL UTLAND...9 BETALINGER INNEN NORDEA...9 NORDEA-BANKER...9 BETALINGER UTENFOR NORDEA...9 VALUTAREGISTERKODER...10 TJENESTER...10 SANKSJONER...11 AMERIKANSKE SANKSJONER...11 EU-SANKSJONER...11 Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

3 S.W.I.F.T. S.W.I.F.T. er det elektroniske systemet som benyttes ved overførsel av finansielle transaksjoner over hele verden. De fleste banker og finansinstitusjoner er medlem av S.W.I.F.T. Hver bank som er medlem får tildelt en BIC-adresse som består av 8 eller 11 karakterer. Denne koden er unik fordi den inneholder bankens navn, adresse og interne bankkoder i de respektive land. En bank eller finansinstitusjon som ikke er medlem av S.W.I.F.T kan ikke motta betalinger i S.W.I.F.T - systemet. Da må andre alternativer brukes. Navnet S.W.I.F.T. er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Hovedkontoret ligger i Brussel, og all S.W.I.F.T.-trafikk går gjennom dette kontoret. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

4 BIC BIC og IBAN Oversikt over BIC finnes på Internett under WEB-adresse: http//www.s.w.i.f.t..com/biconline/ Evnt. konferer nærmere med International Service Desk Hva er BIC BIC (Bank Identifier Code) er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon/bank. BIC består av 8 eller 11 karakterer (bokstaver og tall) BIC blir også omtalt som S.W.I.F.T.-adresse BIC er oppbygd på følgende måte: BANKENS LAND BY FILIAL NAVN KODE BARC GB 22 XXX Bankadresse Feltet består av 4 linjer, og skal angi betalingsmottakers bankforbindelse i klartekst. Feltet skal ikke benyttes når BIC og IBAN er angitt. Dersom feltet benyttes til land som har definerte bankkoder skal koden angis slik: //FW, //AU etc. (definerte koder se side 7) Landkode Riktig angivelse av landkode er svært viktig. Landkoden styrer betalingen til riktig land. Landkoden skal angi hvor betalingsmottaker har sin bankforbindelse. Dekningsbank Hvis det er oppgitt dekningsbank / viabank kan denne kun angis med BIC. Normalt vil dette ikke være aktuelt da vårt system automatisk velger dekningsbank. IBAN Hva er IBAN IBAN (International Bank Account Number) er den nye internasjonale standarden for bankkontonummer innen EU/EØS. NB! IBAN SKAL ALLTID REGISTRERES SAMMENHENGENDE UTEN OPPHOLD ELLER TEGN. Her finner du IBAN-informasjon: Bedrifter og institusjoner Verktøy og kalkulatorer: - informasjon om IBAN-land - beregning av IBAN på konti i Nordea Bank, Norge og Nordea Bank, Finland. - validering av IBAN alle land Vær oppmerksom på at denne valideringen ikke bekrefter om bankkontoen eksisterer, men kun om IBAN-formatet er overensstemmende med påkrevet standard for banken og landet. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

5 EU Regulerte Betalinger og SEPA-Betalinger EUR/SEK EU-Regulerte Betalinger: Den innførte Nordea EU Regulation Compliant payment for betalinger innen EU/EØS. EU direktiv 2560 sier at EUR betalinger mellom EU/EØS land skal utføres til redusert pris. I tillegg besluttet også Sverige at de samme kravene skulle gjelde for SEK betalinger Kravet til en EU Regulation Compliant payment er (gjeldende både for utgående og innkommende betalinger): beløp t.o.m. EUR ,00 / SEK ,00 gyldig IBAN gyldig BIC gebyret må være delt (SHA) både avsenders bank og mottagers bank må være innen EU/EØS ordinær overførsel korrekt valutaregisterkode og tekst for betalinger over NOK ,- redusert pris (se prisliste) Det skal ikke angis bankens navn og adresse for betalinger innen EU/EØS, kun BIC/S.W.I.F.T. adresse. SEPA-Betalinger: SEPA - Single European Payment Area er en oppgjørsform for betalinger i EUR fra/til kunder med konti i banker i EU/EØS. Det er informasjonen som kunden registrerer som er avgjørende om betalingen kan sendes som en SEPA-Betaling, dvs. kunden kan ikke selv velge å sende en betaling som SEPA. Forutsetning og Krav til betalingsinformasjon på EUR-betalinger. - ingen beløpsgrense (kun EUR) - gyldig IBAN - gyldig S.W.I.F.T./BIC - gebyret må være delt (SHA) - både avsenders bank og mottakers bank må være innen EU/EØS - valutaregisterkoder - redusert pris for betalinger inntil EUR50.000,- (se prisliste) Det skal ikke angis bankens navn og adresse for betalinger innen EU/EØS, kun BIC/S.W.I.F.T. adresse. Fordelen med SEPA-betalinger er at Unik Ref. mellom avsender og mottaker bringes videre for å forenkle avstemmingen for mottaker. Vi er avhengig av at mottaker bank kan ta imot SEPA-betalinger Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

6 Bruk av gebyr koder for betalinger til utlandet PSD (Payment Service Directive): 2.november 2009 ble Betalingstjenestedirektivet (PSD) tatt inn i den Norske Finansavtaleloven. Vi minner om følgende relatert til utenlandsbetalinger innen PSD området, når det gjelder bruk av gebyr koder for betalinger. - SHA, ( Kun bankomkostninger i Norge betales av oppdragsgiver) - Kan alltid benyttes - OUR, (Oppdragsgiver betaler alle omkostninger) - kan kun benyttes når det er en veksling. D.v.s. ved overførsel i samme valutasort som debetkonto, kan ikke OUR benyttes. PSD omfatter betalinger innen EUog EØS området for betalinger i PSD valutasorter. - BEN kan ikke lenger benyttes For betalinger til land utenfor PSD området, er det ingen endringer i bruk av gebyr koder. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

7 Krav til informasjon om mottakers konto og bankforbindelse Den beste og enkleste måten å overføre penger til utlandet er å overføre disse direkte til mottakerens konto i utenlands bank. De aller fleste land i verden har imidlertid ikke samme unike og faste struktur på kontonummer som i Norge. I de fleste land bygger de enkelte banker opp sine egne kontonummer og variasjonen i lengde og struktur kan være stor. Det er derfor svært viktig å dobbeltsjekke at kontonummer er korrekt. IBAN/kontonummer skal skrives fortløpende uten opphold, skråstrek, tankestrek, punktum eller lignende. EU/EØS IBAN og BIC USA og Canada Kontonummer, BIC, bankkode og evt. bankens navn / adr. Australia og New Zealand Kontonummer, BIC, bankkode og evt. bankens navn / adr. Sør-Amerika Kontonummer, BIC, og evt. bankens navn / adr. Asia Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Afrika Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Russland Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Dette er hovedregler og det kan være tilfeller som avviker fra disse. Ta eventuelt kontakt med banken hvis det skulle være spørsmål. IBAN er forkortelsen for International Bank Account Number og erstatter kontonummer innen EU/EØS BIC er forkortelsen for Bank Identifier Code og betyr det samme som S.W.I.F.T.adresse. Denne består av enten 8 eller 11 karakterer. Bankkoder indikerer bank og filial og har forskjellig oppbygging. Australia Canada New Zealand Sør-Afrika USA AU + 6 siffer (BSB / Bank/State/Branch) CC + 9 siffer (Clearing Code) NZ + 6 siffer (National Clearing Code) ZA + 6 siffer (South Africa National Clearing System) FW + 9 siffer (Fed Wire / ABA / Routing N..) CH + 6 siffer (Chips via NEW York Clearing House) Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

8 Krav til informasjon ved bruk av S.W.I.F.T.-sjekker (der konto og bankforbindelse ikke finnes) I de tilfeller hvor man ikke har kontonummer så blir beløpet utbetalt ved hjelp av en sjekk. Dette er et verdipapir som utstedes av Nordea eller en samarbeidende bank og sendes i posten til mottaker som hever denne i lokal bank. Følgende informasjon må være korrekt: Kontroller at navnet er korrekt Kontroller at adressen er korrekt og fullstendig Kontroller at landkoden stemmer overens med adressen og landet Banker som benyttes av Nordea for utstedelse av sjekker: Citibank, New York Deutsche Bank, Frankfurt Nordea Bank, Stockholm NB: Det skal ikke angis BIC når S.W.I.F.T. cheque benyttes. Dette blir automatisk valgt av banken i forhold til valutasort og mottakers land. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

9 CUT-OFF OG VALUTERING FOR BETALINGER TIL UTLAND Gjelder også for innlandsbetalinger i utenlandsk valuta. Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres, D. Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for Nordeas korrespondentbank. BETALINGER INNEN NORDEA Nordea Intercompany Payment Cut-off Valutering Debet/Kredit EUR, USD D+0 / D+0 DKK, EEK, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD D+0 / D+0 Nordea Express Payment EUR, USD D+0 / D+0 CAD, GBP, SEK D+0 / D+0 NOK D+0 / D+0 DKK D+0 / D+0 CZK D+0 / D+0 EEK, LTL, LVL, PLN, HUF, TRY D+0 / D+0 CHF, MXN, JPY D+1 / D+1 AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR D+1 / D+1 Øvrige valutasorter D+2 / D+2 Nordea Ordinary Payment uten veksling DKK, EEK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, USD D+1 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+2 / D+2 Nordea Ordinary Payment med veksling DKK, EEK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, USD D+0 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+0 / D+2 NORDEA-banker Bank BIC-adresse Bank BIC-adresse Nordea Bank Norge ASA, Oslo NDEANOKK Nordea Bank Finland PLC, New York NDEAUS3N Nordea Bank Finland PLC, Helsingfors NDEAFIHH Nordea Bank Finland PLC, Singapore NDEASGSG Nordea Bank Sverige AB, Stockholm NDEASESS Nordea Bank Finland PLC, Tallin NDEAEE2X Nordea Bank Danmark A/S, København NDEADKKK Nordea Bank Finland PLC, Vilnius NDEALT2X Nordea Bank Finland PLC, London NDEAGB2L Nordea Bank Finland PLC, Riga NDEALV2X Nordea Bank Danmark A/S, Frankfurt NDEADEFF Nordea Bank Polska SA, Gdansk NDEAPLP2 Nordea Bank S.A., Luxembourg NDEALULL PlusGirot Sweden, Stockholm NDEASESS Nordea Bank SA, Zurich Branch NDEACHZZ BETALINGER UTENFOR NORDEA Hasteoverførsler til utlandet Konsernoverførsler til avtalebanker Valutering Debet/Kredit Cut-off EUR, USD D+0 / D+0 CAD, GBP, SEK D+0 / D+0 NOK D+0 / D+0 DKK D+0 / D+0 CZK D+0 /D+0 EEK, LTL, LVL, PLN, HUF, TRY D+0 / D+0 CHF, JPY, MXN D+1 / D+1 AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR D+1 / D+1 Øvrige valutasorter D+2 / D+2 Ordinære overførsler til utland uten veksling EUR, GBP, NOK, USD 15:00 D+1 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+2 / D+2 Ordinære overførsler til utland med veksling Alle valutasorter 15:00 D+0 / D+2 Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

10 VALUTAREGISTERKODER Rapporteringen heter Kobra og er en kombinasjon av rapportering til TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet) og til ELO (Elektronisk Overvåknings System). Rapporteringsgrensen er NOK ,- eller motverdi. Kode Tekst Forklaring Varer 14 Kjøp/salg av varer Omfatter alt varekjøp/-salg Tjenester 26 Leie Leiebetalinger vedrørende materielle og immaterielle eiendeler, herunder patenter, og lisensavgifter og royalties 29 Annet kjøp/salg av tjenester Omfatter alt tjenestekjøp/-salg, ekskl. leie Renter, utbytte og annen kapitalavkastning 31 Renter Omfatter alle rentebetalinger, herunder kupongrenter 35 Utbytte Omfatter utbytte på all eier-/egenkapital. Omfatter også driftstilskudd til utenlandske konsernselskaper 38 Annen kapitalavkastning Omfatter gevinster/tap o.a. kapitalavkastning som ikke føres under kode Kapitaltransaksjoner 41 Kjøp/salg av fast eiendom og aktiverte rettigheter i utlandet Omfatter faste eiendommer og aktiverte rettigheter i utlandet, herunder letekostnader på utenlandske oljefelt 43 Direkteinvestering i aksjer mm. Omfatter kjøp/salg av aksjer o.a. eierkapital i utenlandske konsernog tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av egne aksjer o.a. eierkapital fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, herunder overføringer som ikke er driftstilskudd til/fra konsernselskaper. Omfatter også kjøp/salg av norske aksjeposter på minst 20%. 45 Direkteinvestering i annen kapital Omfatter transaksjoner i utlån/lån og andre fordringer/annen gjeld mv. med konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter også kjøp/salg av egne obligasjoner fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av obligasjoner utstedt av utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper. 51 Porteføljeinvestering i aksjer og verdipapirfondsandeler 52 Porteføljeinvestering i obligasjoner og sertifikater Omfatter kjøp/salg av andeler i utenlandsregistrerte verdipapirfond. Omfatter kjøp/salg av egne aksjer fra andre selskaper enn konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av andre norske aksjeposter på under 20%, samt kjøp/salg av utenlandske aksjer i andre selskaper enn utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av egne obligasjoner og sertifikater fra andre enn konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av obligasjoner og sertifikater med utenlandsk utsteder som ikke er konsern- eller tilknyttet selskap. 53 Porteføljeinvestering i derivater Omfatter alle transaksjoner i derivater 71 Livsforsikring/pensjon Omfatter livs- og pensjonsforsikringspremier, samt ytelser fra livsforsikrings-selskaper og pensjonskasser 79 Andre finansinvesteringer Omfatter transaksjoner i alle mellomværende som ikke er i form av verdipapirer med andre enn konsern- og tilknyttede selskaper Andre overføringer 81 Lønn 82 Arv, gave med mere Omfatter transaksjoner uten motytelse Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

11 Sanksjoner Det finnes i dag sanksjoner som kan legge hindringer i veien for overførsel av penger og utstedelse av sjekker til utlandet. Sanksjonene kan inndeles i to hovedgrupper, EU-sanksjoner og USA-sanksjoner. De kan videre være rettet mot: - Land - Enkelte banker - Utvalgte personer, firma, eller organisasjoner. Amerikanske sanksjoner: EU-sanksjoner: For ytterligere informasjon ta kontakt med banken. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

Veiledning til Nettbank Bedrift

Veiledning til Nettbank Bedrift Veiledning til Nettbank Bedrift Innhold Nettbank Bedrift Logg inn... 2 Logg inn med Sikkerhetskort:... 2 Logg inn med BankID... 2 Logg inn med BankID på Mobil... 3 Nettbank Bedrift Portal... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 14. september 2015. Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea og Nordeas datterselskaper. Nordea Bank

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0

Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0 Copyright Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v2.8 s. 1-35 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5 Årsrapport om betalingsformidling 24 april 25 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004 DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.02 Juli 2004 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 DEBMUL Versjon 2.02 Side: 1 Copyright

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer