VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70"

Transkript

1 VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF Du vil alltid finne denne veiledningen oppdatert på adressen:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: S.W.I.F.T....3 BIC OG IBAN...4 BIC...4 BANKADRESSE...4 LANDKODE...4 DEKNINGSBANK...4 IBAN...4 EU REGULERTE BETALINGER OG SEPA-BETALINGER...5 EUR/SEK EU-REGULERTE BETALINGER:...5 SEPA-BETALINGER:...5 PSD (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE):...6 BRUK AV GEBYR KODER FOR BETALINGER TIL UTLANDET...6 KRAV TIL INFORMASJON OM MOTTAKERS KONTO OG BANKFORBINDELSE...7 KRAV TIL INFORMASJON VED BRUK AV S.W.I.F.T.-SJEKKER (DER KONTO OG BANKFORBINDELSE IKKE FINNES)...8 BANKER SOM BENYTTES AV NORDEA FOR UTSTEDELSE AV SJEKKER:...8 CUT-OFF OG VALUTERING FOR BETALINGER TIL UTLAND...9 BETALINGER INNEN NORDEA...9 NORDEA-BANKER...9 BETALINGER UTENFOR NORDEA...9 VALUTAREGISTERKODER...10 TJENESTER...10 SANKSJONER...11 AMERIKANSKE SANKSJONER...11 EU-SANKSJONER...11 Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

3 S.W.I.F.T. S.W.I.F.T. er det elektroniske systemet som benyttes ved overførsel av finansielle transaksjoner over hele verden. De fleste banker og finansinstitusjoner er medlem av S.W.I.F.T. Hver bank som er medlem får tildelt en BIC-adresse som består av 8 eller 11 karakterer. Denne koden er unik fordi den inneholder bankens navn, adresse og interne bankkoder i de respektive land. En bank eller finansinstitusjon som ikke er medlem av S.W.I.F.T kan ikke motta betalinger i S.W.I.F.T - systemet. Da må andre alternativer brukes. Navnet S.W.I.F.T. er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Hovedkontoret ligger i Brussel, og all S.W.I.F.T.-trafikk går gjennom dette kontoret. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

4 BIC BIC og IBAN Oversikt over BIC finnes på Internett under WEB-adresse: http//www.s.w.i.f.t..com/biconline/ Evnt. konferer nærmere med International Service Desk Hva er BIC BIC (Bank Identifier Code) er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon/bank. BIC består av 8 eller 11 karakterer (bokstaver og tall) BIC blir også omtalt som S.W.I.F.T.-adresse BIC er oppbygd på følgende måte: BANKENS LAND BY FILIAL NAVN KODE BARC GB 22 XXX Bankadresse Feltet består av 4 linjer, og skal angi betalingsmottakers bankforbindelse i klartekst. Feltet skal ikke benyttes når BIC og IBAN er angitt. Dersom feltet benyttes til land som har definerte bankkoder skal koden angis slik: //FW, //AU etc. (definerte koder se side 7) Landkode Riktig angivelse av landkode er svært viktig. Landkoden styrer betalingen til riktig land. Landkoden skal angi hvor betalingsmottaker har sin bankforbindelse. Dekningsbank Hvis det er oppgitt dekningsbank / viabank kan denne kun angis med BIC. Normalt vil dette ikke være aktuelt da vårt system automatisk velger dekningsbank. IBAN Hva er IBAN IBAN (International Bank Account Number) er den nye internasjonale standarden for bankkontonummer innen EU/EØS. NB! IBAN SKAL ALLTID REGISTRERES SAMMENHENGENDE UTEN OPPHOLD ELLER TEGN. Her finner du IBAN-informasjon: Bedrifter og institusjoner Verktøy og kalkulatorer: - informasjon om IBAN-land - beregning av IBAN på konti i Nordea Bank, Norge og Nordea Bank, Finland. - validering av IBAN alle land Vær oppmerksom på at denne valideringen ikke bekrefter om bankkontoen eksisterer, men kun om IBAN-formatet er overensstemmende med påkrevet standard for banken og landet. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

5 EU Regulerte Betalinger og SEPA-Betalinger EUR/SEK EU-Regulerte Betalinger: Den innførte Nordea EU Regulation Compliant payment for betalinger innen EU/EØS. EU direktiv 2560 sier at EUR betalinger mellom EU/EØS land skal utføres til redusert pris. I tillegg besluttet også Sverige at de samme kravene skulle gjelde for SEK betalinger Kravet til en EU Regulation Compliant payment er (gjeldende både for utgående og innkommende betalinger): beløp t.o.m. EUR ,00 / SEK ,00 gyldig IBAN gyldig BIC gebyret må være delt (SHA) både avsenders bank og mottagers bank må være innen EU/EØS ordinær overførsel korrekt valutaregisterkode og tekst for betalinger over NOK ,- redusert pris (se prisliste) Det skal ikke angis bankens navn og adresse for betalinger innen EU/EØS, kun BIC/S.W.I.F.T. adresse. SEPA-Betalinger: SEPA - Single European Payment Area er en oppgjørsform for betalinger i EUR fra/til kunder med konti i banker i EU/EØS. Det er informasjonen som kunden registrerer som er avgjørende om betalingen kan sendes som en SEPA-Betaling, dvs. kunden kan ikke selv velge å sende en betaling som SEPA. Forutsetning og Krav til betalingsinformasjon på EUR-betalinger. - ingen beløpsgrense (kun EUR) - gyldig IBAN - gyldig S.W.I.F.T./BIC - gebyret må være delt (SHA) - både avsenders bank og mottakers bank må være innen EU/EØS - valutaregisterkoder - redusert pris for betalinger inntil EUR50.000,- (se prisliste) Det skal ikke angis bankens navn og adresse for betalinger innen EU/EØS, kun BIC/S.W.I.F.T. adresse. Fordelen med SEPA-betalinger er at Unik Ref. mellom avsender og mottaker bringes videre for å forenkle avstemmingen for mottaker. Vi er avhengig av at mottaker bank kan ta imot SEPA-betalinger Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

6 Bruk av gebyr koder for betalinger til utlandet PSD (Payment Service Directive): 2.november 2009 ble Betalingstjenestedirektivet (PSD) tatt inn i den Norske Finansavtaleloven. Vi minner om følgende relatert til utenlandsbetalinger innen PSD området, når det gjelder bruk av gebyr koder for betalinger. - SHA, ( Kun bankomkostninger i Norge betales av oppdragsgiver) - Kan alltid benyttes - OUR, (Oppdragsgiver betaler alle omkostninger) - kan kun benyttes når det er en veksling. D.v.s. ved overførsel i samme valutasort som debetkonto, kan ikke OUR benyttes. PSD omfatter betalinger innen EUog EØS området for betalinger i PSD valutasorter. - BEN kan ikke lenger benyttes For betalinger til land utenfor PSD området, er det ingen endringer i bruk av gebyr koder. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

7 Krav til informasjon om mottakers konto og bankforbindelse Den beste og enkleste måten å overføre penger til utlandet er å overføre disse direkte til mottakerens konto i utenlands bank. De aller fleste land i verden har imidlertid ikke samme unike og faste struktur på kontonummer som i Norge. I de fleste land bygger de enkelte banker opp sine egne kontonummer og variasjonen i lengde og struktur kan være stor. Det er derfor svært viktig å dobbeltsjekke at kontonummer er korrekt. IBAN/kontonummer skal skrives fortløpende uten opphold, skråstrek, tankestrek, punktum eller lignende. EU/EØS IBAN og BIC USA og Canada Kontonummer, BIC, bankkode og evt. bankens navn / adr. Australia og New Zealand Kontonummer, BIC, bankkode og evt. bankens navn / adr. Sør-Amerika Kontonummer, BIC, og evt. bankens navn / adr. Asia Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Afrika Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Russland Kontonummer, BIC og evt. bankens navn / adr. Dette er hovedregler og det kan være tilfeller som avviker fra disse. Ta eventuelt kontakt med banken hvis det skulle være spørsmål. IBAN er forkortelsen for International Bank Account Number og erstatter kontonummer innen EU/EØS BIC er forkortelsen for Bank Identifier Code og betyr det samme som S.W.I.F.T.adresse. Denne består av enten 8 eller 11 karakterer. Bankkoder indikerer bank og filial og har forskjellig oppbygging. Australia Canada New Zealand Sør-Afrika USA AU + 6 siffer (BSB / Bank/State/Branch) CC + 9 siffer (Clearing Code) NZ + 6 siffer (National Clearing Code) ZA + 6 siffer (South Africa National Clearing System) FW + 9 siffer (Fed Wire / ABA / Routing N..) CH + 6 siffer (Chips via NEW York Clearing House) Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

8 Krav til informasjon ved bruk av S.W.I.F.T.-sjekker (der konto og bankforbindelse ikke finnes) I de tilfeller hvor man ikke har kontonummer så blir beløpet utbetalt ved hjelp av en sjekk. Dette er et verdipapir som utstedes av Nordea eller en samarbeidende bank og sendes i posten til mottaker som hever denne i lokal bank. Følgende informasjon må være korrekt: Kontroller at navnet er korrekt Kontroller at adressen er korrekt og fullstendig Kontroller at landkoden stemmer overens med adressen og landet Banker som benyttes av Nordea for utstedelse av sjekker: Citibank, New York Deutsche Bank, Frankfurt Nordea Bank, Stockholm NB: Det skal ikke angis BIC når S.W.I.F.T. cheque benyttes. Dette blir automatisk valgt av banken i forhold til valutasort og mottakers land. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

9 CUT-OFF OG VALUTERING FOR BETALINGER TIL UTLAND Gjelder også for innlandsbetalinger i utenlandsk valuta. Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres, D. Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for Nordeas korrespondentbank. BETALINGER INNEN NORDEA Nordea Intercompany Payment Cut-off Valutering Debet/Kredit EUR, USD D+0 / D+0 DKK, EEK, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD D+0 / D+0 Nordea Express Payment EUR, USD D+0 / D+0 CAD, GBP, SEK D+0 / D+0 NOK D+0 / D+0 DKK D+0 / D+0 CZK D+0 / D+0 EEK, LTL, LVL, PLN, HUF, TRY D+0 / D+0 CHF, MXN, JPY D+1 / D+1 AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR D+1 / D+1 Øvrige valutasorter D+2 / D+2 Nordea Ordinary Payment uten veksling DKK, EEK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, USD D+1 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+2 / D+2 Nordea Ordinary Payment med veksling DKK, EEK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, USD D+0 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+0 / D+2 NORDEA-banker Bank BIC-adresse Bank BIC-adresse Nordea Bank Norge ASA, Oslo NDEANOKK Nordea Bank Finland PLC, New York NDEAUS3N Nordea Bank Finland PLC, Helsingfors NDEAFIHH Nordea Bank Finland PLC, Singapore NDEASGSG Nordea Bank Sverige AB, Stockholm NDEASESS Nordea Bank Finland PLC, Tallin NDEAEE2X Nordea Bank Danmark A/S, København NDEADKKK Nordea Bank Finland PLC, Vilnius NDEALT2X Nordea Bank Finland PLC, London NDEAGB2L Nordea Bank Finland PLC, Riga NDEALV2X Nordea Bank Danmark A/S, Frankfurt NDEADEFF Nordea Bank Polska SA, Gdansk NDEAPLP2 Nordea Bank S.A., Luxembourg NDEALULL PlusGirot Sweden, Stockholm NDEASESS Nordea Bank SA, Zurich Branch NDEACHZZ BETALINGER UTENFOR NORDEA Hasteoverførsler til utlandet Konsernoverførsler til avtalebanker Valutering Debet/Kredit Cut-off EUR, USD D+0 / D+0 CAD, GBP, SEK D+0 / D+0 NOK D+0 / D+0 DKK D+0 / D+0 CZK D+0 /D+0 EEK, LTL, LVL, PLN, HUF, TRY D+0 / D+0 CHF, JPY, MXN D+1 / D+1 AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR D+1 / D+1 Øvrige valutasorter D+2 / D+2 Ordinære overførsler til utland uten veksling EUR, GBP, NOK, USD 15:00 D+1 / D+1 Øvrige valutasorter 15:00 D+2 / D+2 Ordinære overførsler til utland med veksling Alle valutasorter 15:00 D+0 / D+2 Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

10 VALUTAREGISTERKODER Rapporteringen heter Kobra og er en kombinasjon av rapportering til TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet) og til ELO (Elektronisk Overvåknings System). Rapporteringsgrensen er NOK ,- eller motverdi. Kode Tekst Forklaring Varer 14 Kjøp/salg av varer Omfatter alt varekjøp/-salg Tjenester 26 Leie Leiebetalinger vedrørende materielle og immaterielle eiendeler, herunder patenter, og lisensavgifter og royalties 29 Annet kjøp/salg av tjenester Omfatter alt tjenestekjøp/-salg, ekskl. leie Renter, utbytte og annen kapitalavkastning 31 Renter Omfatter alle rentebetalinger, herunder kupongrenter 35 Utbytte Omfatter utbytte på all eier-/egenkapital. Omfatter også driftstilskudd til utenlandske konsernselskaper 38 Annen kapitalavkastning Omfatter gevinster/tap o.a. kapitalavkastning som ikke føres under kode Kapitaltransaksjoner 41 Kjøp/salg av fast eiendom og aktiverte rettigheter i utlandet Omfatter faste eiendommer og aktiverte rettigheter i utlandet, herunder letekostnader på utenlandske oljefelt 43 Direkteinvestering i aksjer mm. Omfatter kjøp/salg av aksjer o.a. eierkapital i utenlandske konsernog tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av egne aksjer o.a. eierkapital fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, herunder overføringer som ikke er driftstilskudd til/fra konsernselskaper. Omfatter også kjøp/salg av norske aksjeposter på minst 20%. 45 Direkteinvestering i annen kapital Omfatter transaksjoner i utlån/lån og andre fordringer/annen gjeld mv. med konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter også kjøp/salg av egne obligasjoner fra/til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper, samt kjøp/salg av obligasjoner utstedt av utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper. 51 Porteføljeinvestering i aksjer og verdipapirfondsandeler 52 Porteføljeinvestering i obligasjoner og sertifikater Omfatter kjøp/salg av andeler i utenlandsregistrerte verdipapirfond. Omfatter kjøp/salg av egne aksjer fra andre selskaper enn konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av andre norske aksjeposter på under 20%, samt kjøp/salg av utenlandske aksjer i andre selskaper enn utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av egne obligasjoner og sertifikater fra andre enn konsern- og tilknyttede selskaper. Omfatter kjøp/salg av obligasjoner og sertifikater med utenlandsk utsteder som ikke er konsern- eller tilknyttet selskap. 53 Porteføljeinvestering i derivater Omfatter alle transaksjoner i derivater 71 Livsforsikring/pensjon Omfatter livs- og pensjonsforsikringspremier, samt ytelser fra livsforsikrings-selskaper og pensjonskasser 79 Andre finansinvesteringer Omfatter transaksjoner i alle mellomværende som ikke er i form av verdipapirer med andre enn konsern- og tilknyttede selskaper Andre overføringer 81 Lønn 82 Arv, gave med mere Omfatter transaksjoner uten motytelse Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

11 Sanksjoner Det finnes i dag sanksjoner som kan legge hindringer i veien for overførsel av penger og utstedelse av sjekker til utlandet. Sanksjonene kan inndeles i to hovedgrupper, EU-sanksjoner og USA-sanksjoner. De kan videre være rettet mot: - Land - Enkelte banker - Utvalgte personer, firma, eller organisasjoner. Amerikanske sanksjoner: EU-sanksjoner: For ytterligere informasjon ta kontakt med banken. Veiledning om Betaling Utland tlf.: Oppdatert September

Landinformasjon ved betalinger til utlandet

Landinformasjon ved betalinger til utlandet Landinformasjon ved betalinger til utlandet Land med IBAN-nummer Betalinger til land som har innført IBAN (International bank account number) fylles ut på samme måte. Trykk på linken under for å se om

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken Betale regninger utland og mottakerregister utland Komme i gang... 3 Forklaring av feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer...

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger 6. INNBETALINGER 6. Innbetalinger 39 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 6.1 Innbetalinger I denne funksjonen kan du søke inntil tre måneder tilbake i tid og få en oversikt over alle innbetalinger

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 14. september 2015. Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea og Nordeas datterselskaper. Nordea Bank

Detaljer

Hva skal til?

Hva skal til? 25.11.2016 Utbetalingslisten ISO20022 format til nettbanken Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. ISO20022 er et

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

1... 3. 2 Før du starter registreringen... 3. 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4. 3.1 Fra konto...

1... 3. 2 Før du starter registreringen... 3. 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4. 3.1 Fra konto... Sist oppdatert 19.09.2012 Innholdsfortegnelse 1... 3 2 Før du starter registreringen... 3 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4 3.1 Fra konto... 4 3.2 Til Konto

Detaljer

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken Betale regninger utland og mottakerregister utland Menyer... 3 Forklaring til de enkelte feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer...

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 7. desember 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Nettbank bedrift/selvbetjening

Nettbank bedrift/selvbetjening 1 Nettbank bedrift/selvbetjening Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Betaling Bilag Likviditetsstyring Aksjetjenesten Låneoversikt i nettbank bedrift Fakturatjenesten

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Selvbetjening/kanalsamspill BM

Selvbetjening/kanalsamspill BM Selvbetjening/kanalsamspill BM Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Fakturatjenesten & inkasso (Conecto) Utenlandsbetaling Mobilbank bedrift Pensjons- og forsikringstjenesten

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Opplysninger om markedsrisiko

Opplysninger om markedsrisiko Opplysninger om markedsrisiko Når det gjelder beskrivelse av Telenors markedsrisiko henviser vi til note 20 og 21 i årsregnskapet. De følgende tabeller gir en oversikt over våre markedssensitive finansielle

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Betaling. Gjelder fra

Betaling. Gjelder fra Betaling Nettbank/mobilbank/telebank/smsbank Etablering kr 0,- Årspris nettbank kr 150,-* Nettgiro kr 3,-* Nettgiro belastet sparekonto kr 100,- SMS varsling pr melding kr 2,- Snapcash-overføring kr 0,-

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10.

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visliste.jsp?label=prisliste... Page 1 of 11 liste Privat Skriv ut Sist endret PRISLISTE BETALING Kundeprogram (Pga fusjon vil nye kundeprogram vil bli

Detaljer

Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste 2014. Merchant Banking

Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste 2014. Merchant Banking Cash Management Produkter SEB Norge Prisliste 2014 Merchant Banking Prisliste - Norge 1. Likviditetshåndtering 3 1.1 Konto og relaterte tjenester 3 1.2 Konsern-/flervalutafasilitet og relaterte tjenester

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 18. februar 2015 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Boliglån for unge... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

Veiledning til Nettbank Bedrift

Veiledning til Nettbank Bedrift Veiledning til Nettbank Bedrift Innhold Nettbank Bedrift Logg inn... 2 Logg inn med Sikkerhetskort:... 2 Logg inn med BankID... 2 Logg inn med BankID på Mobil... 3 Nettbank Bedrift Portal... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk, Midt-Norge 31. oktober 213 Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer 1 Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 20. april 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold Innhold Introduksjon... 2 Hvem har adgang til forespørsel på utlandsbetaling... 2 Hvordan oppretter jeg en forespørsel på utlandsbetaling... 3 Startbillede til opprettelse av en forespørsel på utlandsbetaling...

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 14. Desember 2017. Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (Nordea)

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Nye kunder med D nummer

Nye kunder med D nummer Nye kunder med D nummer Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf الخدمات المص رفية: عبر الرس اءل النص ية القص يرة راحتك على الدوام! دليل المس تخدم: يمكن لزباءننا الا عزاء القيام بمعاملاتهم المص رفية من خلال ا رس ال الرموز التالية ا لى ٩٠٣٠٠ (عمان موبايل) ا و ٩٩٢٢٤٠١٥

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 11. årgang 10.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skriveregler for registrering i WebSak

Skriveregler for registrering i WebSak Skriveregler for registrering i WebSak Etnedal kommune Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvar/myndighet... 3 4 Definisjoner... 3 5 Beskrivelse/fremgangsmåte... 3 5.1 Språk... 3 5.2 Oppbygging

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130 For utfylling av kunde Banken forbeholder seg retten til å påberope seg taushetsplikt i forbindelse med forespørsler om åpning av nye konti. Banken er pålagt å innhente denne informasjonen i henhold til

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 1. august 2016 Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea og Nordeas datterselskaper. Nordea Bank Norge

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kapittel 23 KURSREGNING, FORHOLD OG PROPORSJONER

Kapittel 23 KURSREGNING, FORHOLD OG PROPORSJONER Valuta Kjøp Antall AUD Australske ollar 4,1050 1 CAD Canaiske ollar 4,6630 1 CHF Sveitsiske franc 493,5000 100 CYP Kypriotiske pun 1,3950 1 DKK Danske kroner 97,8700 100 EUR Euro 7,785 1 GBP Pun sterling

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2015

Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Folkia AS byttet i mai 2015 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank G j e l d e n d e p r i s e r f o r be d r i f t s k u n d e r p e r 12.08.2015 liste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA, Danske Bank A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Hva innebærer PSD2 for bankene?

Hva innebærer PSD2 for bankene? Hva innebærer PSD2 for bankene? Brynjel Johnsen, Bits 31.03.2017 Navn på presentasjon 1 Tidslinje PSD2 og RTS Dagens dato PSD2 i effekt i EU PSD2 i effekt i Norge og EU Både PSD2 og RTS har effekt i EU

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 15. mai 2017. Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (Nordea) og

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2017

Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene 2. januar 2007 VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING Veiledning for rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene 1 Generelt om rapporteringen Omfang Rapporteringen omfatter verdipapirer som oppbevares

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer