BARN OG FAMILIE. 7. Juni 2013 Monica Berge-Tukh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARN OG FAMILIE. 7. Juni 2013 Monica Berge-Tukh"

Transkript

1 BARN OG FAMILIE 7. Juni 2013 Monica Berge-Tukh

2 LOV OM BARN OG FORELDRE (BARNELOVEN) AV 1981

3 RETTIGHETER OG PLIKTER Regulerer forholdene mellom barn og foreldre som: Foreldreansvar Daglig omsorg Samværsrett Barnets rett til å bli ivaretatt og lyttet til i saker som berører det

4 BARNEPERSPEKTIVET FORESLÅTT STYRKET Mai 2013 foreslo Regjeringen å endre barneloven for å sikre at barnas mening blir hørt og at utsatte barn gis bedre beskyttelse. Dette gjelder i saker der foreldrene er uenige om foreldreansvar, bosted og samvær. Formålet med lovendringene er å gi barn større mulighet for deltakelse når foreldrenes uenighet bringes inn for domstolen. Barn skal også beskyttes bedre mot vold og seksuelle overgrep. - Hensynet til barns beste er det viktigste. Den reviderte barneloven skal ta mer hensyn til barnas behov, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

5 EKSEMPLER PÅ BARNS RETTIGHETER PÅ ULIKE ALDERSTRINN 4 år Sammen med en voksen kan du se film med aldersgrense 7 år. 6 år Du har rett og plikt til å gå på skolen. Du har rett til å få et eget undervisningsopplegg hvis du trenger det. 7 år Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold. For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet. Du kan se på film med aldersgrense 7 år, alene eller sammen med andre barn.

6 12 år Det skal legges stor vekt på det du mener i saker om personlige forhold. Du kan ikke adopteres uten å ville det selv. Du kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene dine gjør det. Hvis du vil skifte etternavn må foreldrene dine være enige i det og søke for deg. Sammen med en voksen kan du se på film med aldersgrense 15 år. Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et begrenset antall dager, til og med det året du fyller 12. Når du er mellom 12 og 16 år skal det ikke gis opplysninger til foreldre når du, av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det. Du har rett til å si din mening om innmelding og utmelding av trossamfunn. 13 år Du kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skole eller helse. Foreldrene dine må være enige i at du arbeider. Du slipper å betale skatt dersom du tjener mindre enn fribeløpet. 14 år Foreldrene dine eller vergen din skal høre på hva du mener før de tar avgjørelse om økonomien din. Du kan ta jegerprøven og være med en voksen jeger på jakt, hvis foreldrene gir deg lov. Det er den voksne som har ansvaret Du kan få båtførersertifikat, og kjøre båter inntil 8 meter (kurset kan du ta før du blir 14).

7 15 år Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med fengsel, pengebot eller samfunnsstraff hvis du bryter loven. Du kan settes i varetekt, men dine verger skal varsles og har bestemte rettigheter Du har rett til å ta vanlig lønnet arbeid, men foreldrene dine kan si opp avtalen hvis din «oppfostring og velferd krever det» Du har rett til å bestemme over pengene du har tjent selv, men foreldrene dine kan sette grenser. Du kan velge utdanning selv og du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen. Du kan bli en part i barnevernssaker og klage på selvstendig grunnlag. Du har rett til å melde deg inn og ut av foreninger og trossamfunn (f.eks kirken). Du kan gå alene på kino med 15 års aldersgrense. Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel, moped og traktor på bestemte vilkår, etter å ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Du kan ta dykkersertifikat Du har en rett, men ikke plikt til å være til stede i retten.

8 16 år Du er over den seksuelle lavalder. Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege. Du kan øvelseskjøre bil hvis du har gjennomført trafikalt grunnkurs. Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel og traktor hvis du har gjennomført trafikalt grunnkurs og annen obligatorisk opplæring. Du kan gifte deg med foreldrenes og myndighetenes godkjenning. Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden. Du har rett til å søke lån og behovsprøvd stipend til videregående opplæring. Du kan begynne med fallskjermhopping,.hanggliding eller paragliding hvis foreldrene dine tillater det. Du kan delta i senior NM, EM, VM, OL og World Cup. Du kan stemme ved lokalvalg dersom du bor i en kommune som har gått inn for forsøk med stemmerett for 16-åringer.

9 LOV OM BARNEVERNTJENESTER

10 HISTORIKK Vergerådsloven av 1896 jurister og lærerstanden stod i spissen for loven om behandling av forsømte barn opprettelse av Vergeråd oppdragelse (og straff) på institusjoner

11 Lov om barnevern av 1953 innflytelse fra barnepsykologi og barnepsykiatri fokus på forebygging gjennom familiebehandling Barnevernsnemnd

12 Lov om barneverntjenester av 1992 en videreføring av tankegangen om forebygging flere lovfestede frister Fylkesnemnder

13 FLERE ENDRINGER I 2013 Departementet understreker at barn og unge skal medvirke i alle prosesser som gjelder barnet. Barnas synspunkter skal alltid være med i vurderingen av hva som er barnas beste. Departementet foreslår derfor å innføre en ny overordnet bestemmelse i barnevernloven om barns medvirkning i alle forhold som berører barnet. Målet er å styrke barnets posisjon i barnevernssaker, gi bedre rettsikkerhet og øke kvaliteten i barnevernets arbeid.

14 HVA ER LOVENS FORMÅL? 1 1 Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett til bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

15 HVOR GJELDER LOVEN? 1-2 Lovens tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i Norge

16 HVEM GJELDER LOVEN FOR? 1-3 barn som er under 18 år når barnet samtykker kan tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 opprettholdes eller erstattes frem til det fyller 23 år

17 SAKSGANGEN I BARNEVERNET tiltak tvang undersøkelse melding

18 FAMILIEVERNET Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning. For timeavtale - ta direkte kontakt med familievernkontoret der du bor. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte i familievernet har taushetsplikt. Nyttig nettadressse:

19 MEKLING VED SEPARASJON OG SAMLIVSBRUDD Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd i henhold til ekteskapsloven og barneloven. Hvem må til obligatorisk mekling? ektefeller som skiller lag og som har barn under 16 år. samboere som skiller lag og som har felles barn under 16 år må møte til mekling. Mekling er nødvendig blant annet for å få utvidet barnetrygd. foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær, etter barneloven.

20 SPØRSMÅL TIL DISKUSJON Å innta et barneperspektiv vektlegges i både barneloven og barnevernloven. Hvordan kan vi som voksne bidra til å ivareta dette? Hva slags inntrykk sitter du igjen med av barneloven? Hva slags inntrykk sitter du igjen med av barnevernloven?

21 KJENNETEGN VED DEN NORSKE BARNEOPPDRAGELSEN

22 Hvordan ser verden ut for barn?

23 Å INNTA ET BARNEPERSPEKTIV Med barneperspektivet tenker jeg først og fremst helt konkret på hvordan verden ser ut for barnet. Det er dette som barn ser, hører, opplever og kjenner som deres virkelighet. Tiller 1991

24 BARN HAR MANGE BEHOV Fysisk omsorg og beskyttelse Kjærlighet og akseptering Respekt for egenart og forutsetninger Oppdragelse Finne mening i og organisere erfaringer Stabilitet Kontinuitet

25 Grensesetting er viktig for barns utvikling og det er foreldrenes ansvar å sette grenser!

26 GRENSESETTING ER BYGGESTEINER I BARNS UTVIKLING Barnet født med over 100 milliarder hjerneceller Hjernen er bruksavhengig Bare 15% er koblet opp ved fødsel Deretter nye pr. time! TIL SAMMEN Erfaringene bygger hjernen Fryktfaktoren nevrotoksisk Trygg tilknytning demper fryktfaktorer Magne Raundalen

27 OMSORGSSVIKT = FRYKTFAKTORER Omsorgssvikt omhandler både fysisk og psykisk vold, som for eksempel: slag, spark, lugging, mm vanskjøtsel tilbakeholdelse av kjærlighet og omsorg påføring av skyld og skam trusler om vold, utstøting og drap sterk kontroll og forfølgelse seksuelle overgrep kjønnslemlestelse tvangsekteskap

28 REAKSJONER PÅ TRAUMER OG VOLD Utrygg Redd Søvnproblemer Mareritt Ambivalens Konsentrasjons problemer Angst Nummenhet Uro Slitenhet Hukommelsessvikt Spiseproblemer Manisk Deprimert Grader av dissosiasjon/ utmelding Kronisk kroppslig aktivert Alternativ til vold

29 Målet med den norske barneoppdragelsen

30 OPPDRAGELSE TIL SELVSTENDIGHET Etter hvert som barnet får erfaring og kunnskap, trenger det mindre og mindre grensesetting fra foreldrene 0 år 18 år

31 ET STED GÅR GRENSEN! Hvor går grensen egentlig? Hvordan gjør jeg grensen tydelig for barnet? Hvordan reagerer jeg overfor barnet?

32 CD-SPILLEREN Barnet: Pappa: Barnet: Pappa: Barnet: Pappa: Barnet: Pappa: Pappa, kan jeg bruke cd spilleren i stua nå? Nei! Men jeg gjorde det jo i går. Ja, men det var i går det! Da kan jeg vel gjøre det i dag også. Nå får du høre! Det passer ikke å spille musikk nå. Hvorfor passer det ikke å spille musikk på cd-spilleren i stua nå? Fordi jeg har sagt det!

33 KONDITORIET Barnet og mammaen er en tur innom på konditoriet for å kjøpe brød. Mor skal til å betale, barnet står ved siden av: Mamma: Hvor ofte har jeg sagt at du ikke må stikke fingeren ned i eggekremen på skolebrødet? (Barnet tier) Mamma: Huff! Da får vi heller kjøpe det da, siden du allerede har tuklet med den. Barnet får skolebrødet og de går ut.

34 LEGGETID. Mamma: Barnet: Mamma: Barnet: Mamma: Barnet: Mamma: Nå lille venn, har vi lest eventyret. Nå er det natti, natti. Et eventyr til da mamma? Nei, du vet, først er det et eventyr, så er det natti, natti. Det samme eventyret om igjen da mamma? Nei, ikke mer tull nå. I seng med deg! Vræææææææl Ok... Et eventyr til. Men da er det marsj i seng!

35 nei + nei + nei + nei = ja

36 Hva lærer barnet mitt av de grensene jeg setter?

37 Grensesetting

38 MÅLET MED GRENSESETTING Ramme inn en aktivitet for barnet, både positive og negative Hjelpe barnet til å forholde seg til rammene Barnet gjør rammene til sine Gir trygghet og tillitt

39 ET GODT UTGANGSPUNKT ER Å SNAKKE MED OG IKKE TIL BARNET! Blikk-kontakt Bruk et språk barnet forstår Reduser maktforholdet mellom barnet og deg som voksen Bruk fremmende kommunikasjon

40 GRAD AV INVOLVERING OG BESLUTNINGSNIVÅ Det er en iskald vintermorgen og Ali på 7 år kler seg for skoleveien: Mamma: I dag er det veldig kaldt. Du skal vel ha på lue når du går til skolen? Ali: Nei!

41 Mamma: I dag er det veldig kaldt ut og du må ha på deg lue. Vil du ha den blå eller grønne? Ali: Jeg tar den blå jeg!

42 SKAP ROM FOR ÆRLIGHET OG ÅPENHET Ole knuser et vindu da han spiller fotball med vennene sine og forteller det til pappa: Pappa: Er det noe annet enn bråk med dere? Opp på rommet med deg!..eller. Pappa: Nå blir det trekk i ukepenger i flere uker fremover..! eller.. Pappa: Dette var sikkert ikke lett for deg å fortelle, men jeg setter pris på at du sa det som det var. Og det skal du vite, ingenting må bli så vanskelig mellom oss at vi ikke kan snakke om det.

43 SKAP FORUTSIGBARHET Ofte handler grensesetting om å avbryte et barns aktivitet, gjør dette på barnets premisser: Gi barnet mulighet til å avslutte og forbedre seg på neste aktivitet. Pappa: Lise: Lise, om tre minutter må du avslutte leken, fordi skal reise til bestemor. Ok! Tre minutter senere kommer far, Lise er i ferd med å avslutte leken.

44 Noen nyttige grep!

45 SKAFF DEG KUNNSKAP OG VÆR DELTAGENDE Opparbeid deg kunnskap og vær deltagende i barnets hverdag utenfor hjemmet: skole og lekser venner og fritidsaktiviteter foreldrene til vennene er viktige samarbeidspartnere.

46 UNNGÅ Å BEGYNNE SETNINGER MED «NEI» Et eksempel: Nei, ikke hopp i sofaen. Putene kan bli skitne og fjærene i sofaen ødelagt. Gå ned har jeg sagt. barnet slutter å høre ved ordet nei og lærer ingenting.

47 FORTELL BARNET DET DU VIL DET SKAL GJØRE Et eksempel Barnet hopper i sofaen mens hun ser på barne-tv Mamma: Sett deg fint ned jenta mi. Barnet fortsetter å hoppe. Mamma: Sett deg fint ned jenta mi. Barnet stopper og setter seg. Mamma: Så fint du sitter nå (stryker jenta over håret)

48 ROS FREMFOR RIS Gi positive tilbakemeldinger og oppmerksomhet på ønsket atferd Gi lite/ingen oppmerksomhet til ikkeønsket atferd Noen ganger er det likevel nødvendig å bruke negative reaksjoner

49 TIDSASPEKTET I REAKSJONEN Viktig at den negative reaksjonen skjer nært i tid og står i forhold til den atferden man vil hemme. små barn har ikke tidsbegrep sanksjonen må være forståelig og gjennomførbar

50 TIME-OUT Finn et sted i huset som er et passelig sted for ettertanke, eks på en stol, i trappa opp til 2.etg osv. Når en grensesetting eskalerer, fortell barnet om at det vil få en time-out om det ikke hører. En time-out kan avsluttes ved at barnet har sittet der i avtalt tid, eller at barnet har tenkt seg om og er villig til å gjøre som forelderen mente. Gi ros til barnet når det endrer atferd etter time-out

51 GRENSESETTINGENS ABC Den voksne må sette de overordnede rammene. Tenkt gjennom hvordan du ønsker at barnet ditt skal oppføre seg Ta hensyn til barnets forutsetninger Vær konsekvent og forutsigbar Når barnet spør deg om en ting og du egentlig ikke helt vet hva du mener om, si f.eks Vet du, det der er jeg jammen ikke sikker på. Dette må jeg tenke gjennom først. Tilgi!

52 SPØRSMÅL TIL DISKUSJON Finnes det omsorgsbehov alle barn, uansett bosted i verden, bør få dekket? Hvilke? Drøft hvordan norsk barneoppdragelse og familieliv kan by på utfordringer for innvandrere.

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer