M ye p I ass TBRUKTBÅT.TESI. tr-*y. iå',#:f,,t1,;ir, l{ordan 27 Fanity. åf,å'åfå'f,'å,, #" : r.'..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M ye p I ass TBRUKTBÅT.TESI. tr-*y. iå',#:f,,t1,;ir, l{ordan 27 Fanity. åf,å'åfå'f,'å,, #" : r.'.."

Transkript

1 -*4fflt'*-" #" : r.'.. t,,. t--t' tr-*y ': ':'-';'l * : + TBRUKTBÅT.TESI å',#:f,,t1,;r, åf,å'åfå'f,'å,, l{ordan 27 Fanty M ye p I ass I0r pengene og sjekket derfor båtmeglernes salgslster. valget falt på en pent brukt Nordan 27 Famly fraj988. Det må uære markedets største 27-toler, hvertfall når det gjelder antall køyeplasser. Båtmagasjnet E l.:1r1{+::::?*#j#,r -- SAMMENHENGEN mellom rentenvået på forbrukslån og salg av frtdsbåter er klar. Når lånerentene går ned, stger nteressen for båtkjøp. Det gjetder kke mnst bruktbåter. Fortsatt er det gode kjøp å gjøre for de som vet hva de vl ha, men mye tyder på at prsene krabber forsktg oppover. Dette bekrefer Morten Husby Nautron A/S på Kongen Ostb. 19_åq:'l.1åltstra:an+:.-

2 ordan 27 Famly ble tdlgere produsert under navnet Summer Famly. Da Nordan båtbygger Evje overtok, ble navnet endret. Produsenten regner med at det fnnes nærmere 500 eksemplarer av båttypen, en stor del av dem selvbyggerutgaver. Testbåten ble bygd ved verftet Evje Båtens store fortrnn er usedvanlg gode plassforhold. Modellbetegnelsen "Famly" er sånn sett bra valgt. I lugaren forut er det dobbellkøye, ved å sen- ke bordet salongen får man nok en dobbeltkøye, og akterlugaren er det plass tl tre faste køyer. Syv køyeplasser altså, og da er kke solsengen på toppen av akterlugaren nevnt! I Nordan 27 er dei funksjonelle satt høysetet. På bekostnng av det estetske, vl noen s, men som turbåt betraktet, er det få som gjør den rangen strdg når det gjelder plassutnyttelse. ft tr.tt-"vr,r.*js!ff -fl.r" Søegenskaper Forholdene for røtf testkjørng var kke på topp da v gkk ombord. Fjorden lå stlle, hverken vnd eller bølger kunne De omsetter hvert år rundt 200 l bruktbåter og kjenner bruktbåt- l: markedet bedre enn de fleste. Denne gang har v plukket ut en bruktbåt fra meglernes lster over båter tl salgs. Ønsket var en nyere, pent brukt famlebåt, med god plass ombord - tl under kroner. Blant flere alternatver valgte v å se nærmere på en Nordan 27 Famly hos $ f Tekst og foto: OTTAR MONSEN Nautron. Førersetet brettes sammen og vppes fram. Dermed er byssa klar tl bruk. Båtmagasnet 7-8l93

3 TBRUKTgÅt.ttsT sette båtens eoenskaoer oå orøve. oo v fkk nøye osd med k1øtvånrsoøtg'en6 fra andre båter. lkke rare utfordrngen altså, men v oppdaget straks at sakte fart ruller båten som en døsen snekke. Det er mdlertd et forhold man kan leve med, for gr du ltt gass, stablserer båten seg. Det gjelder også sdesjø,- båtens egenskaper kommer best tl sn rett når farten gr den nødvendge hydrodynamske stabltet. ' Nordan 27 er beregnet for motorer fra HK, marsjfart mellomområdet og toppfart under 20 knop. Øker du motorytelsen og går ut over den naturlge grensen som skroget setter, vl båtens egenskaper oppleves som uvante. Rundt 15 knop lgger båten støtt sjøen og er stabl på kurs. Men båten har en spesell køl med mve bærng. Når det'går for tort, vt kølens stablserende effekt gå over b-ærende effekt, og du oppnår det man kaller "keel rdng". Man rr altså på kølen, og det skal lte tl før båten kan sklære ut. Båten lystrer ror lett og er enkel og press ved manøvrerng. I akterover e båten lke treg å bakke-mot propellomdrenngsretnngen som de fleste andre båter med kjøl og ror, men med ltt trenng mestrer bu tt'knkken. Førerplassen Stolen ved førerplass or bra støtte oo komfort, men er kke refulerbar av henl syn.tl byssearrangementet. Når byssa er bruk, brettes stolen sammen oo- vo- pes framover, og løsnngen g1ør å d'et kke er mulg å skyve stolen fram eller tlbake. Det er bra utsyn alle retnnger, og rnstrumentene er gret samlet på dasjbordet. Betjenngsfunksjoner er lbtt tlgjengelg, og va luke på toalettrommet, er det enkelt å komme tl elektrske koblnger. Fargevalget er sympatsk, oo man vl kke oppleve å bl blendet åv solre- fleks. Førerplassen er trangeste laget nar man skal nn og ut av stolen. lkke noe stort problem vanlgvs, men stu- asjoner hvor man er åvhenoo av å ko-rnme raskt tl og fra, haddetåt vært en fordel om armlenet på førerstolen kunne slås ned. Luken ned tl salongen er av plexglass med et ekstra lokk hvor søkarte- ne holder seg på plass. En løsnno som er gre nok, men som hadde vær1-enda PgQre, hvs det hadde vært en tst på lokket som gjorde at kartene kunne lgge løst uten å skl ned på dørken. Avstanden fra førerplass tl'kartbord er nemlg så pass stor at du stadq må opp og ned med lokket for å hente kartet fram når du befnner deg urent farvann. Luken mangler et feste slk at den kan stå åpen stllng. Jeg skallet "opp fra hodet luken 'da leg lkf Båtmagasnet

4 'p, fr. ' ]w'.+ g:\,. -r [+.*....!!!${!1+ rfr. '!":.: 11-4.!::: a.:j+ l. salongen, og kan underskrve på at kanten er både skarp og hard! Salong og toalettrom Salongen under dekk er delt to med dobbeltkøye forut og en benkeseksjon mdtskps. Løsnngen er gjennomtenkt og tltalende. Bekvemt at man tlenhver td har en dobbelkøye klar tl bruk, uten at det trengs ommøblerng, og atsklt fra det daglge "oppholdsrommet". Sttegruppen kan dessuten meget raskt gjøres om tl dobbelkøye ved at bordet senkes og en pute legges på. Man skal lete lenge etter en turbåt av denne kategor med tlsvarende plassforhold under dekk! Salongen er meget bra utstyrt med hyller, skap og stuerom. Trearbedene oljet teak. Materalvalg og utførelse holder god standard, produsenten har bevsst styrt er unna bllge og uvarge løsnnger. Tak og skutesder er kledd med vnylbelegg og teppestoff. Teppene på dørken er kantsydde. De kan tas ut og rstes. Forut er det utgang mot fordekket va vndusluken. Store vndusflater gjør at det er lyst og nnbydende under dekk opplegget på dasjbordet som dermed er lett tlgjengelg. Toalettrommet har tlfredsstllende ventlerng og pumpedo Toalettrommet er kke for trangt. Det skap med spel over doen. Smart løsnng, forresten. Skapet vser seg å ha dobbelt bunn, og den nnerste delen skjuler de elektrske koblngene for en ganske vanlg salong under dekk, men forpggen skjuler det seg en stor oppredd dobbeltkøye. av god kvaltet. Uteplass og bysse Ute er det stteplass tl åtte personer. Lkevel vrker kke båten overmøblert, det er fortsatt dørkplass nok. Rktgnok er kke løsnngen bak passasjersetet helt vellykket. Her blr man sttende en ubehagelg stllng. Men det er tross alt nok av andre plasser å ta av. Klaffebord mot skutesden er en praktsk løsnng. Fre voksne personer har god plass rundt mddagsbordet. På toppen av akterlugaren er det en komfortabel solseng, klar tl bruk, uten at det trengs å flyttes på benker puter. og Byssa er pa styrbord sde ute. Førerstolen brettes sammen og vppes fram over oppvaskkummen. Det er bra arbedshøyde byssa, og en ekstra arbedsplate som vppes akterover kommer godt med. Materalene er sold teak med skkkelge kantlster som ' låler røff behandlng. og bra utsyn. er håndvask og skap mot skutesden, Tlsynelatende Akterlugar og motorrom Akterlugaren mponerer med tre faste køyeplasser. Dobbeltkøye på babord sde, enkelt på styrbord, begge full lengde. I tllegg har produsenten fått Båtmagasnet plass tl en romslg kommode. Det er vnduer på begge sder, og man slpper den nnstengte følelsen som er vanlg slke akterlugarer. Skutesdene er kledd med lys grått teppestoff. Etter noen års bruk er det kke så pent lenger, og enkelte steder fester lmet dårlg. Noen skjolder og flekker her og der, bdrar også tl å trekke helhetsnntrykket ltt ned. Det er to dørkplater over motoren, og man trenger bare fjerne den ene for daglg ettersyn. Motoren er en Volvo Penta TAMD3O som yler 124 HK. Den er bra vedlkeholdt. Kabler og slanger motorrommet er skkkelg lagt opp og klamret fast. Det er forholdsvs god plass motorrommet og enkel tlgang for mndre reparasjoner. Dekksløsnnger Dollbordene på Nordan 27 er brede, med skkkelg sklskkert mønster, og man kan bevege seg trygt utombords. Fornuftg plassert rekker og håndrekker av sold rustfrtt stål fnnes der de trengs, både forut på dekk og mdtskps. Legg merke tl håndrekka som går underkant av sdevnduene og derfra en bøy opp tl den øvre kanten

5 BRUKTBAT.TEST - slk skal det gjøres! Denne rekka tjener også som feste for forløynngstau og fendre mdtskps. Halegatt og pullere er sold dmensjonert, rktg av vnduet plassert og festet. Forut dreggkasse med god plass, og det samme akterut. Bra! Alt for ofte mangler dreggkassen nettopp der den trengs mest, og man er nødt tl å dra den sølete dreggen nn båten. Det er gre tlgang tl og fra badeplattformen på hekken. Lengde: 8,30 m Bredde: 3,06 m Dypgående: 0,75 m Vekt; 3200 kg Drvstofftank: 320 Ferskvann: 180 Septk: 12Ol Motornstallasjon: HK Prs ny båt: kroner I I Nordan 27 Famly er en usedvanlg romslg famle- båt. Syv personer kan overnatte uten at man trenger å gøre annet enn å senke et bord og legge på pute. Om nødvendg kan også plas- m/ VP TAMD31 Produsent: Nordan Båtbygger, Evje Hva er båten uerdt? I SINE LISTER har båtmeglerfrmaet Nautron antydet en utsalgsprs på kroner. Ettersom frmaet bruker begrepet "prsantydnng", vlle v tro at det er mulg å forhandle seg ned prs. Men ettespørselen etter båttypen er stor, og med synk"ende rentenvå, er det grunn tl å tro at prsene kan komme tl å stge. Arstder vrker også nn på markedsprsen. Testbåten er bra vedlkeholdt og har få tegn på sltasje. Den selges blant annet med slepejolle som ekstrautstyr, dessuten Safeflame kokeapparat, kompass, logg, ekkolodd og vnterpresennng. Tl sammenlgnng har Nautron prset en 198S-modell Summer Famly 27, allså samme båt, men en tdlgere utgave, tl kroner. gennomgående av svært bra kvaltet, med holdbare og praktske løsnnger. Med enkelte mndre tlpasnnger vlle resultatet vært helt toppklassen. Sjøegenskapene ønsker v å ta et aldr så lte lorbehold ved ettersom v kke har fått satt båten på skkkelg prøve. Manøvrerngsegenskaper rolg sjø vrker helt patent. og kursstabltet Tl sjøs med den beste værmeldng V solgdngavnd (klokken 18 vnd). Skumrng; pålandsvnden avtar og solen går ned. Fnlandsvnden øker. Markant vndskfte med efteølgende slrynller - den såkalte solgangsvnd. Et lgnende fenomen kan oppstå om morgenen. En sttybanke horsonten kan varsle dådg vær, Volvo Penta orgnaldeler Volvo Panta Narden AE \rol\ro PEITTTA

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

TEST Grandezza 27 OC. Vinner i. 10 Båtmagasinet 1 2012. www.batmagasinet.no

TEST Grandezza 27 OC. Vinner i. 10 Båtmagasinet 1 2012. www.batmagasinet.no TEST Grandezza 27 OC Vinner i 10 Båtmagasinet 1 2012 KJEMPELUKE: Taklua er gigantisk, og passasjerene har førsteklasses utsyn gjennom store sidevinduer. Planløsning og teknisk kvalitet gjør Grandezza 27

Detaljer

www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg

www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg Innholdsfortegnelse Velkommen til Buster-sesongen 2014 Velkommen... 3 AHT... 4 Buster Cabin... 6 Buster SuperMagnum... 10 Buster Magnum... 14 Buster XXL... 18

Detaljer

gutteturbåt BÅTEN MIN «QVOS» Willing 31 Byggeår: 1977 Kjøpt ny i 1977 for kr 208 800 Eier: Carl Terje Borge, Oslo og Kragerø

gutteturbåt BÅTEN MIN «QVOS» Willing 31 Byggeår: 1977 Kjøpt ny i 1977 for kr 208 800 Eier: Carl Terje Borge, Oslo og Kragerø BÅTEN MIN «QVOS» Med hele ni køyeplasser og mange enkeltkøyer er Willingen QVOS en ideell gutteturbåt. Men den er også en familievennlig turbåt i alle fall etter 1970-tallets krav. Willing 31 Byggeår:

Detaljer

Norsk nyhet på sitt beste

Norsk nyhet på sitt beste 1225 Norges største båtblad www.vimenn.no Test Viknes 930 Norsk nyhet på sitt beste Vårens båtmoter Vi prøver båtdoer Den ukjente sørlandsperlen Nr 3 / 2012 Kr 75,- bc 0463 003 Nye båter: T Beneteau Flyer

Detaljer

Fishermans friend for ever

Fishermans friend for ever langtest: Jeanneau Marlin 6 Fishermans friend for ever Det var litt som å slippe taket i en nyforelskelse da vi måtte forlate vår følgesvenn i en forblåst havn i Tromsø. Lille «Fishermans friend», en Jeanneau

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

I hekken på hytta? Askeladden har lansert nyheter på. TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin

I hekken på hytta? Askeladden har lansert nyheter på. TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin I hekken på hytta? Flaggskipet Askeladden P80 Weekend er en styrhusbåt med sjøegenskaper for norske forhold. Den tilbys med både innenbords diesel og utenbordsmotor.

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Test: Paragon 25 TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Test: Paragon 25 TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN Herlig oppl Test: Paragon 25 Tidlig i juni la vi i vei fra Alta mot Hammerfest i en Paragon 25. En annerledes båt i kontrastenes rike. Kraftig vind, sol, snødrev, opplett og null sikt i løpet av minutter,

Detaljer

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS Avsender - Kärcher AS RENE GULV Kärcher rengjørngsmaskner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER Gyldg frem tl 01.07.2014 - Prsene er kun gyldge hos deltagende

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Et bekymringsfritt valg 2013

Et bekymringsfritt valg 2013 Et bekymringsfritt valg 2013 Nyhet buster supermagnum Buster Plus tjenester for et båtliv uten bekymringer. Side 4 Www.busterboat.COM Innholdsfortegnelse Hilsen fra Buster... 3 Buster Plus... 4 CoastBuster...

Detaljer

Norges. største. båtsenter! Lørdag 14. mars - søndag 22. mars

Norges. største. båtsenter! Lørdag 14. mars - søndag 22. mars Norges største båtsenter! Lørdag 14. mars - søndag 22. mars Velkommen til Leangbukta Maritime Senter! I Leangbukta Maritime Senter på Vettre i Asker, kun 20 minutter fra Oslo, finner du Nordens største

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

30-fotere i vinden. Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie

30-fotere i vinden. Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie 0-fotere i vinden Aldri før har det vært så mange spennende 0-fotere å velge mellom. Sammen med erfarne regattaseilere, turseilere og svenske

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer