Årsmøte i Nord- Trøndelag Bygdekvinnelag. 12.mars 2011 ÅRSMELDING NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Nord- Trøndelag Bygdekvinnelag. 12.mars 2011 ÅRSMELDING NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG 2010"

Transkript

1 2010 Årsmøte i Nord- Trøndelag Bygdekvinnelag 12.mars 2011 ÅRSMELDING NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG 2010

2 Årsmelding 2010 STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE Styret for 2009: Navn Verv Telefon e-post/adresse Sigrid Klefsås Leder Kirsti Aune Nestleder Elisabet Lysberg Kasserer Randi Skei Sekretær Fossland Anne Solfrid Studieleder Hongset Anders Røflo NT Bondelags repr Bodil Naavik NT BU repr Sigrun Stuberg 1.vara Holmen Laila Eikrem 2. vara Skogset, 7600 Levanger Trude Larsen 3. vara Henning, 7711 Steinkjer Revisorer: Sissel Sandvik Våset, Inderøy Kirsti Bragstad Teveldal, Inderøy Representant til KFB Nord-Trøndelag Kirsti Aune Utsendinger til årsmøte NT Bondelag 2010 Sigrid Elin Klefsås Kirsti Aune Utsending til årsmøte i NTBU 2010 Kirsti Aune Elisabet Lysberg, vara Utsending til årsmøte i NT BSF 2010 Anne Solfrid Hongset 1

3 Representant i NT Bondelags styre Sigrid Elin Klefsås Representant i NT Bygdeungdomslags styre Kirsti Aune 4H-kontakt Kirsti Aune Valgnemnd for årsmøtet 2011 laga 1 representant fra Frol Bygdekvinnelag 1 representant fra Stjørdal Bygdekvinnelag 1 representant fra Ogndal Bygdekvinnelag 1 representant fra Grong Bygdekvinnelag ÆRESMEDLEMMER Anne Marie Nordland Liv Skogset Værdal Anny Bruheim Toril B. Skjørholm Æresmedlem i NBK Æresmedlem i NBK og NTBK Hederstaus i NTBK Æresmedlem og hederstaus i NTBK NBK S STYRE Siri Bruem fra Sparbu Bygdekvinnelag er medlem av hovedstyret i NBK. FYLKESÅRSMØTET mars 2010 ble årsmøtet i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag arrangert på Heistad Grendehus i Sparbu. Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag feira også 75- årsjubileum samtidig, med festmiddag og innbudte gjester på kvelden. Sparbu Bygdekvinnelag var vertskap, og gjorde en flott innsats slik at årsmøte og jubileet ble vellykket. Alle utsendingene og gjestene fikk hver si jubileumsberetning som var laget spesielt for 75års-jubileet, laget av Inger Seem, Snåsa Bygdekvinnelag. Randi Vorum fra Stil Stemning hadde pyntet til årsmøte og jubileumsfeiringa, og Marie Vorum hadde gitt sjokolade, av egen nisjevirksomhet, som låg på bordene til alle utsendingene. Fylkesleder i NTBK, Sigrid Klefsås, ønsket velkommen til det 75.årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag. Leder i Sparbu Bygdekvinnelag, Siri Bruem, ønsket velkommen til Heistad Grendehus, og spesielt velkommen til Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag. Av innkomne saker var det forslag om å oppnevne nytt æresmedlem i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag. Årsmøte godkjente forslaget, og Toril Bjørken Skjørholm fikk æresmedlemskapet overrekt under festmiddagen senere på kvelden. 2

4 Etter årsmøte holdt arkeolog Bodil Østerås et åpent årsmøteforedrag, og i den forbindelse ble det arranger busstur til Mære kirke med omvisning og guideing. Sigrid Klefsås fortsatte som leder, og Kirsti Aune som nestleder. Anne Solfrid Hongset ble valgt inn som nytt styremedlem. ARBEIDET I FYLKESLAGET Det er avholdt 7 styremøter i løpet av arbeidsåret Alle møtene, med unntak at ett, har blitt avholdt på Felleskjøpsbygget i Steinkjer, i møterommet på Nord-Trøndelag Bondelag sitt kontorlokale. Fylkesstyret har jobbet mye med lokallaga, og å få de lokallaga med liten aktivitet oppe å gå. Det har vært et tidkrevende arbeid. I tillegg har fylkesstyret arrangert styre- og regionsamling for alle lokallaga i november Ganefart, havreåret, og oppstart med planlegging av ei oppskriftsbok med havre som tema, er det også blitt jobbet en del med dette året. Media, og spesielt avisene Trønder-Avisa, Nationen og Inderøyningen har hatt flere reportasjer med Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag dette året. Fylkesstyret har tatt opp 87 protokollførte saker til sammen. NYE INVESTERINGER For å følge med i utviklingen, og holde oss best mulig oppdattert, ble det i 2010 kjøpt inn en pc og skriver til fylkesstyret. Sekretæren har hatt ansvaret for dette utstyret i 2010, og det har vært til stor hjelp for alle styremedlemmene med tilgang til internett og e-post på styremøtene. Referat er skrevet fortløpende under møtene, slik at det har vært raskt og enkelt å formidle sakene etter møte. I tillegg har nettstoff blitt lagt ut fortløpende på vår nettside. Alle styremedlemmene har hatt tilgang til e-post, og en del saker som har krevd rask saksgang, er blitt behandlet gjennom e-post mellom styremedlemmene. 3

5 STYREMEDLEMMENES AKTIVITETER I ÅRET Sigrid Elin Klefsås Da er fjerde året som fylkesleder snart over. Et år går fort, tenk at det er fire år siden jeg sa ja til dette vervet.og jeg som skulle gjøre så veldig mye dette året, men vips så er det sannelig årsmøte igjen. Men litt har det da blitt gjort i år også. Havreåret har stått i fokus, og da med tanke på at ei bok skal lages. Lokallagene har blitt oppfordret til å sende inn oppskrifter, med havremel og havregryn i. Men responsen har ikke vært så stor. Noe jeg synes er rart da det serveres de lekkreste bakverk rundt omkring på møter og tilstelninger. Et bokprosjekt er alle bygdekvinners arbeid i fylke. Et ferdig produkt vi skal bli stolte av og glade i. Da dette arbeidet tok lengre tid enn antatt er det enda sjanse til å sende inn. Med å lage noe alle kan få tak i, gjør vi oss mer synlige. Mye av tiden min i år har jeg jobbet opp i mot lokallagene, noe som er lærerikt og spennende. Det er stor aktivitet i laga, og det står ikke på fantasien. Årsmeldingene viser det. Det har vært mange ting og forholde seg til både for oss og lokallagene. Først var det Trivselsbygda, som jeg vet har tatt et grep i bygdene rundt omkring, men er nå avsluttet fra sentralt hold. Noe vi sitter igjen med er vel selve slagordet, TRIVSELSBYGDA - bruk det gjerne videre i bygda. For det er vel et slik bygdesamfunn vi vil ha! Så kommer HAVRENS ÅR. Og vi skal jobbe med å sette dette i fokus. Det har dere greid med glans! Som fylkesleder har jeg også representert Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag i Nord-Trøndelag Bondelag, og deltatt på styremøter der. Så sitter jeg i MAT OG MILJØ- utvalget for Norges Bygdekvinnelag. Med meg i styret har jeg hatt en fabelaktig gjeng med flinke, positive damer, som kan ta ting på sparket. Noe de må gjøre med en sånn fylkesleder, som gjerne ser at ting gjøres fort og helst mange ting samtidig. Jeg må benytte anledningen til å takke de for deres postivie holdning og iver i fylkesstyre. Så en ting må jeg vel lære meg; En kan ikke gå mer enn et skritt av gangen. AKTIVE KVINNER FOR LEVENDE BYGDER! Kirsti Aune Har siden juni 2007 vært nestleder i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag. Jeg kommer fra Skogn. Det siste året har jeg deltatt på styremøtene og planlagt- og deltatt på styre-/ regionsamling på Inderøy. I tillegg har jeg representert fylkesstyret på møter i lokallag. Dette opplever jeg som inspirerende og viktig for et godt samarbeid mellom lokallagene og fylkesstyret. Sammen med Randi og Elisabeth deltok jeg i juni på årsmøte i NBK i Balestrand. Det var fantastiske dager sammen med bygdekvinner fra hele landet. 4

6 Jeg synes det har vært et fint år i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag,det jobbes godt i lokallagene og vi i styret har hatt det fint sammen. Elisabet Lysberg Kom inn i fylkesstyret i 2008 og har vært kasserer i 3 år nå. Har vært fylkets kontaktsperson anngående Ganefart, og var på kurs i Oslo i vår.i vårt fylke åpnet Sigrid og jeg Ganefart, og på Brød og Sirkus på Steinkjer var vi i lag med Bondelaget og Siri Bruem som fylkesmannens representant. Var også så heldig å få være med Kirsti og Randi til Balestrand på årsmøte i Norges Bygdekvinnelag i juni, og det var en særdeles flott og lærerik tur. Har ellers vært på et møte anngående Trivselsbygda i lag med 4H og bygdeungdomslaget. Ellers har jeg stort sett vært på alle styresmøter og prøvd holde styr på fylketslaget økonomi. Det har vært 3 flotte og lærerike år i lag med flinke og trivelige damer! Randi Skei Fossland Jeg ble valgt inn i fylkesstyre i 2009, og har hatt to flotte år som sekretær. I tillegg har jeg vært nettansvarlig med ansvar for å legge ut stoff på nettsidene til fylket. Jeg har deltatt på alle styremøter, og på styre og regionsamlingene som vi arrangerte høsten Sommeren 2010 var jeg delegat på årsmøte i NBK i Balestrand sammen med Kirsti og Elisabeth. Det var en veldig fin tur, og trivelig med så mange bunadskledde damer fra hele landet. Jeg avslutter mitt verv for denne gangen etter årsmøte 2011, og tar med meg lærdom og flotte opplevelser videre. Tusen takk for 2 fine år i fylkesstyret! Anne Solfrid Hongset Jeg ble valgt inn i fylkesstyret i 2010, som studieleder. Rent formelt er jeg sykemeldt til 14. mars, da jeg er operert for nerveskade i høyrehånda, etter skade i juli Jeg har ikke deltatt på 2 styremøter i april og 1. mai var jeg på TrivselsBygda seminar på Gardermoen. Meget interressant, der temaer som bygdepolitikk, frivillige organisasjoner, bolyst for tilflyttere, samarbeid mellom frivillige og offentlige og det positive med Forradal var temaer var det årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund på Hegra. I november deltok jeg på en interessant regionsamling på Inderøya. Den Gylne Omvei har mye å lære bort om både samarbeid og næringsutvikling. 5

7 Anders Røflo Har vært med på styremøtene som representant fra Nord-Trøndelag Bondelag. Bodil Naavik Representant fra Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag TRIVSELSBYGDA TrivselsBygda var et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag og 4H. Sammen satte prosjektet fokus på hvordan organisasjonene kunne jobbe enda bedre for å skape og ivareta trivelige, levende og aktive bygder. Prosjektet startet høsten 2008, og ble avsluttet høsten Samarbeidsprsojektet har ei nettside som en kan lese mer på; REGIONSAMLING Fylkeslaget arrangerte styre- og regionsamling for alle lokallag på Inderøy i november Vi videreførte arrangementet med å ha ei samling i året for alle - med overnatting. Dette ser ut til å fungere bra, og deltakerne fra lokallaga ønsker det slik også. Jæktvolden Fjordhotell var start- og overnattingsted for samlinga, med god mat og flotte omgivelser. Fredag og lørdag deltok til sammen 26 bygdekvinner fra 14 lokallag i Nord-Trøndelag. Fylkesleder Sigrid ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Videre fortalte hun om bygdekvinnelaget, engasjement, og at vi tar vare på bygda vår, på hverandre og på tradisjonene. Kirsten Indgjerd Værdal hadde et interresant foredrag om organisasjon og næringsarbeid, og bo-lyst i bygda. Siri Bruem hadde med nyheter fra Norges Bygdekvinnelag, og fortalte blant 6

8 annet om det nye prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda. Medllemsverving og kontingentøkning er viktige utfordringer framover. Det ble idemyldring i form av gruppearbeid, før middag og sosialt samvær på kvelden. Lørdag var vi på Gangstad Gårdsysteri, med informasjon om ysteriet. Styre- og regionsamlinga ble avsluttet på Øyna Parken med lunsj og oresentasjon av gruppearbeidet. Det var god stemning for et lignende arrangement til neste år. ÅRSMØTE I NORGES BYGDEKVINNELAG Årsmøte i Norges Bygdekvinnelag ble arrangert i Balestrand i juni Kirsti Aune, Elisabet Lysberg og Randi Skei Fossland satt på Nord-Trøndelag sin benk. I tillegg satt Siri Bruem på sentralstyret sin benk på årsmøte. Det var til sammen 67 med stemmerett, og omlag 100 fulgte årsmøtet. Under festmiddagen fredag kveld, var det ca. 150 deltakere. Årsmøte ble flott gjennomført, og vi fikk oppleve naturen i Sognefjorden på sitt beste disse dagene i juni. Sogn og fjordane Bygdekvinnelag var vertskap. De arrangerte tur med omvisning og matservering til Siderhuset fredag, og bil/båttur til Findenfjorden lørdag. Siri Bruem ble valgt til nestleder i Norges Bygdekvinnelag på Årsmøte i Balestrand JUBILEUMSLAG 2011 Ranum Bygdekvinnelag ble startet 12. mars 1936, og feirer i år 75 års-jubileum. Åsen Bygdekvinnelag ble startet 30. mars 1936 og feiere i år 75 års-jubileum. STRATEGIPLAN OG ARBEIDSPLAN i NBK Den nye strategiplanen for å samle hele organisasjonen om felles mål for 2010 til 2015 ble vedtatt på Norges Bygdekvinnelag sitt årsmøte i Balestrand i juni Hele organisasjonen har vært involvert i arbeidet underveis. Årsmøtet vedtok i juni 2010 ny arbeidsplan for

9 med visjonen Bygdekvinnelaget - en moderne møteplass. Det er planlagt to kampanjer: Mat for framtida og Bygdekvinnelaget åpner bygda. På midtsidene i Bygdekvinner nr. 3/10 er det en kortversjon av arbeidsplanen som kan rives ut. Den fullstendige planen er sendt lokallaga høsten FADDERORDNINGEN Vi har sendt ut brev om at vi i fylkesstyret gjerne ønsker å besøke dere i lokallagene gjennom året. Vi har fått tilbakemelding fra noen med forslag til hvilket møte vi kan komme på. Det er kjempebra! Da kan vi fordele oss litt ut fra de fadderlagene vi allerede har. Oversikt over hvem som har hvilket lag ligger ute på fylkessiden vår på nettet. KONTORHOLD Anny Bruheim på Bondelagskontoret er til stor hjelp for oss i Nord- Trøndelag Bygdekvinnelag. Hun har kontroll på alt vi arrangerer, sender ut brev, tar i mot påmeldinger og oppdaterer oss i styret. Hvis det er noe vi lurer på får vi alltid svar hos Anny. Hun fører også regnskapet vårt i regnskapsprogram. Anny går av med pensjon nå til våren, og vi i fylkesstyret er veldig spendt på hvordan dette blir for vår del. TEMA OG AKTIVITETER I LOKALLAGENE I Nord-Trøndelag har vi i 2010 hatt 21 lokallag, og av disse har 18 levert inn rapportskjema/årsmelding til fylkesstyet. På disse skjemaene/raportene er det til sammen rapprotert om 655 medlemmer. 37 er nye medlemmer i 2010, mens 48 er rapportert som utmeldt. 14 lokallag har engen hjemmeside under Norges Bygdekvinnelag si nettside, og 16 lokallag har rapportert om at de har møteplan/arbeidsprogram for arbeidsåret. I år hadde rapporteringsskjemaet noen nye kolonner hvor lagets omsetning, driftsresultater og egenkapital skulle rapporteres inn. Dette var noe manglefult utfylt fra ca. ¼ av alle som hadde sendt inn rapportskjema, slik at oversikten fra fylkesstyret til NBK ikke blir helt riktig her. I de innsendte årsmeldinger og rapportskjema fra lokallaga er det rapportert om mange forskjellige tema, og det er stor og kreativ aktivitet i lokallaga rundt omkring i Nord- Trøndelag. De tradisjonelle aktivitetene er fremdeles med, og det er bra. Her er en liste over diverse tema på møter rundt omkring; 8

10 Kloster/kirke/livssyn/tro: Fra kloster til kloster Kirkegårdsvandring hvem var de Kirkekaffe etter høsttakkegudstjeneste Friluftsgudsytjeneste Foredrag om trøndertrua Dugnad på kirkegården (retta opp gravstøtter, rep. og utbedring utendørs Adventskaffe Foredrag om kvinnegrava på Skei og omvisning. Konfirmasjon, hjelp med kort og gaver i kirken. Barn/familie/eldre: Barnevern fosterheim Slektsforskning Adventskaffe Fødsel i fokus, om hjemmefødsel Kaffeservering på eldresenter Matservering på skolen Nyfødte i bydga; Velkommen til verden krus Kropp og helse: Aromaterapi Mat som grunnlag for god helse Klær og mannekengoppvisning Produkter for kropp og ansikt Førstehjelp Farge og stil Kurs i skismøring Dametrim Qigong- en innføring i den kinesiske medisin og dens bet. for kroppen 9

11 Baking/mat: Havreåret, mat, oppskrifter og baking med havre Klubbdag (klubb og duppe-middag) Feittirsdag Kålgrautdag Sopptur med sopp-kjenner Samisk jule- og mattradisjoner Seterdrift og servering på seter Medlemsmøte med bruk av fett i maten Møte på gården med lokalprod. mat og frukt Bærdag Smoothies med yoghurt og havre Fiskemat saltskrei Melkmat på nytt Baking og blodmat Sylte og rull, juleskinke og ost kurs for medlemmene Førjulsmøte i nystallen Bioenergi Bioenergi som tema på medl.møte Litteratur/kunst: Litterært forbad Møte i diktarhuset til Paul Okkenhaug Galleribesøk Bokring for medlemmene Blomster/hage: Blomsterdekorasjon 10

12 Høst i hagen Hagevandring Bordekorasjon og blomsterpynt Busstur til gartneri Håndarbeid: Strikking Trykk på stoff Kreativitetskveld med maleteknikker Halvferdig-kveld Kunst og håndtverkskaffe Fest/selskap Jubileumsfeiring for lokallaget Jubileumstur til Hitra Tiltak i bygda/for bygda: Arr. av Brebåndsmøte Bygdefest med lokal produsert mat, underholdning og dans Luking av ugress utenfor den lokale matbutikken Bygdadager, baking og sal av klenning med heimlaga gomme, småkaker og kaffe, flatbrød, lefse, vaffel, mat Åpent tun Sparbudagene Matglade dager med økologisk og kortreist mat Foredrag av overlege/spesialist om kosthold og livsnytelse Trimturer/kulturstier Grøn Gate i Levanger Julesjau med salg av flatbrød m.m Julemesser med matlaging, baking, servering og salg. Husflidssalg 11

13 Grautkveld på seter (grøt til turgåerne) Seterhelg med grautdag Feittirsdagsarr. med utstillinger Jubileumsfeiring for det lokale bygdekvinnelaget som var åpent for hele bygda/grenda, med mat-servering, kaffe og utstilling. Omvisning og historikk på museet i samarb. med at annet bygdekvinnelag Kurs i nålbinding over to dager Servering på møte til produsentlaga i grenda. Sankthansfeiring i bygda Åpent turn Museumsdager (servering) Åpen gard Deltakelse på Sparbudagen med egen stand Div: Innsamling til årets kreft-aksjon Fanebæring på 17.mai toget Busstur til Lierne- en smak av Lierne Kurs i bildebehandling på data Servering av mat til dugnadslag på Samfunnshuset Stille auksjon TILTAK OG ARRANGEMENTER SOM KAN GI IDEER TIL ANDRE LAG: Bygdefest med lokal mat, underholdning og dans Åpent møte om overgangsalderen Kurs til alle familier me nyfødte i bygda; Velkommen til verden -kurs) Mat som grunnlag for god helse Produkter for kropp og ansikt Klær- og manekengoppvisning Bokring 12

14 Trim og bli-kjent turer i bygda Deltakelse på Kvinners arena (stort arr. på Stjørdal hver høst) SAMARBEID MED ANDRE LAG OG FORENINGER: Mange lokallag har samarbeidet med andre bygdekvinnelag Mange har også hatt et eller flere samarbeid med bodelaget, 4H, bygdeungdomslaget, sanitetsforeninger og/eller kommunen. Bilde på framsiden: Bildet på framsiden av årsmeldinga er tatt på havreåkeren på Lorås, Røra. Elin Skei fra Sparbu Bygdekvinnelag er fotografert. Foto i årsmeldinga: Randi Skei Fossland, sekretær NTBK Årsmeldinga er skrevet av Randi Skei Fossland og gjennomgått på 2 fylkesstyremøter før årsmøte

ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG

ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Vassbotn Forsamlingshus, Høylandet 3. mars 2012 Blomsterhilsen fra æresmedlemmene Toril B. Skjørholm og Liv Skogseth Værdal. Blomsterhilsen fra Margit

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

Hilsen fra lederen. Hillestad er også i år det største laget i Vestfold med 80 medlemmer, fulgt av Sande med 65 medlemmer.

Hilsen fra lederen. Hillestad er også i år det største laget i Vestfold med 80 medlemmer, fulgt av Sande med 65 medlemmer. Hilsen fra lederen Nå er det tid for et nytt årsmøte. Jeg lærer stadig noe nytt og blir kjent med mange nye flotte mennesker. Vi har nå 26 lokallag og 849 medlemmer i Vestfold. Hedrum ble lagt ned i 2011

Detaljer

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 3 Styret, æresmedlem 4 Årsmøtet 2011 5 Positivprisen 9 Styrets virksomhet 10 Barndomsminner frå Oppland 11 Møter og arrangementer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11 Bygdekvinner nr 1.11 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16 Entreprenørskap hva er det? Side 14 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments.

Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Referat fra ledermøte i Oppland Bygdekvinnelag 21. 22. november på Hafjell Hotel & Apartments. Fredag 21. november: Magnhild ønsket velkommen så ga hun ordet til Ellen Krageberg, nestleder i Norges Bygdekvinnelag.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Bygdekvinner nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print 90g Format: 17

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s.

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. Bygdekvinner nr 3.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10 MAT - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. 16 Tema: Samfunnsaktør Fra redaksjonen

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

Bygdekvinner. Søppel på avveie. 4 - Idealisten fra Tolga 16 - Høstens bygdekvinneeventyr 22 - Gode sommerdrikker

Bygdekvinner. Søppel på avveie. 4 - Idealisten fra Tolga 16 - Høstens bygdekvinneeventyr 22 - Gode sommerdrikker Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2011 Søppel på avveie 4 - Idealisten fra Tolga 16 - Høstens bygdekvinneeventyr 22 - Gode sommerdrikker Leder l Foto: Peter Mac Callum Miljøbevisst,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Bygdekvinner. Trønder med tæl. 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda

Bygdekvinner. Trønder med tæl. 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 3-2011 Trønder med tæl 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda Leder Mangfoldige bygdekvinneliv

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer