FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER"

Transkript

1 FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER Konferansen Kjøp nå - betal senere 21. November 2011 Direktør Jan Digranes, FNO

2 Finansnæringens Fellesorganisasjon Representerer 180 finansforetak med oppunder ansatte Forretnings- og sparebanker, livs- og skadeforsikringsselskaper, finansieringsselskaper, verdipapirforetak m.v. FNOs overordnede mål: FNO skal sikre medlemmene gode rammevilkår slik at de kan drive lønnsomt og ivareta sitt samfunnsansvar Fra vedtektene: FNO skal arbeide for d. en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt e. et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet

3 Viktig tema for finansnæringen FNOs næringspolitiske handlingsplan 2012: FNO skal arbeide for å utvikle og synliggjøre finansforetakenes arbeid med ungdom og økonomi FNO skal motivere medlemmene til å satse på skolesamarbeid FNO skal videreføre samarbeidet med andre organisasjoner som Ungt Entreprenørskap, Husbanken og NAV Videre skal FNO arbeide for å få personlig økonomi inn i læreplanene - herunder foreslå personlig økonomi som nytt valgfag i ungdomsskolen Finansnæringens dag 27. mars 2012 Ungdom og økonomi er satt opp som tema for en av tre parallelle fagsesjoner

4 Innenfor bank- og kapitalmarkedsområdet FNO skal sikre at finansbedriftenes salgsprosesser og rådgivning til kunder om finansielle produkter holder et høyt faglig nivå. Dette skal skje gjennom kompetanseheving og kvalitetsmessig gode autorisasjonsordninger for finansiell rådgivning og for beslektede temaer FNO skal rette oppmerksomhet mot ungdom og økonomi gjennom å bidra til økt kompetanse om personlig økonomi, konsekvenser av låneopptak ikke minst kortsiktig gjeld og behov for forsikringer

5 En forgjeldet ungdomsgenerasjon?

6 En forgjeldet ungdomsgenerasjon? Hvor stort er problemet i samfunnet totalt? Er det de generelle krav og regelverk som må endres, eller skal man fokusere på de det gjelder? Er det de unge som er de verste? Er gjeldsordningsinstituttet godt nok? Er gjeldsregister det rette svaret?

7 Et stort problem for den som rammes Skyldes ikke primært tilgang til kreditten, men større endringer i livssituasjonen: Arbeidsledighet Samlivsbrudd Sykdom/ulykker Långiver har mange virkemidler som kan tas i bruk det handler om å komme i inngrep med kunden tidlig nok! Forebygge: Långiver må gjøre mer av det de er gode på; grundig kredittvurdering, oppfølging og opplæring av samarbeidspartnere, oppfølging av kunder osv. Spre kunnskap ikke minst blant de unge

8 Myter om forbrukslån: Ja: Den effektive renten på disse lånene er gjennomgående høy og vil variere avhengig av lånebeløp og nedbetalingstid (sitat Finanstilsynet, 2010) Men: Det er strenge kredittvurderinger knyttet til disse lånene, og selskapene avslår prosent av søknadene (sitat Finanstilsynet, 2010) Og: Usikrede lån utgjør en svært liten andel i Norge og veksten er lav Veksten i forbrukslån stagnerte i 2009, og har vært svak etter det. Årsveksten i slike lån, som utgjør om lag 2 prosent av husholdningenes samlede lån, var 2,2 prosent ved utgangen av første kvartal 2011, mot 3 prosent ved utgangen av Tapene på forbrukslånene falt fra 2,7 prosent av lånene i 2010 til 2,0 prosent i første kvartal (sitat Finanstilsynet, 2011)

9 Det håndgripelige gjort uforståelig Rapport fra Forbrukerrådet Særlig fokus på usikret gjeld Foreslår: Etablere et nasjonalt gjeldsregister Begrenset rett til videresalg av utestående fordringer Begrenset mulighet til beslag i lønn Kreditor må bære deler av kostnadene ved inkasso Sikre samfunnsansvarlig markedsføring av kreditt Hjelp-til-selvhjelpsverktøy for låntakere i trøbbel, herunder et internettbasert gjeldsmeglingsverktøy Tilveksten av urimelige kredittprodukter må vanskeliggjøres, innføre renterestriksjoner/rentemarginregulering Stiller spørsmålstegn ved Finanstilsynets beskrivelse/vurdering av situasjonen Ikke bare fokusere på kunnskap og opplæring må ha raskere og mer målrettet effekt Det mest effektive på kort sikt vil være tilbudssideregulering Totalbildet er viktig for å velge relevante tiltak. Det betyr imidlertid IKKE at vi på noen som helst måte IKKE tar på alvor at mange (unge) sliter, og at usikret gjeld kan være en kilde til dette Finansnæringen er betinget positiv til et gjeldsregister. Et register må være av en slik kvalitet at det faktisk fungerer må bestå kost-nytte-test De fleste finansbedriftene driver samfunnsansvarlig markedsføring, jf FOs rapport Inkassoinstituttet er et generelt nødvendig sanksjonsmiddel Tilbudssidereguleringer undergraves (og vel så det) ofte av kredittlekkasjer i uregulerte markeder. Høye renter skremmer mange fra å ta opp slike lån

10 Unge voksne og betalingsproblemer Rapport fra Forbrukerombudet I dag opplever svært mange unge voksne betalingsproblemer I hovedsak sett på markedsføring og avtalevilkår som unge voksne møter, og annen informasjon som gis i forbindelse med avtaleinngåelsen Unge voksne får enkelt kreditt, og blir også jevnlig eksponert for tilbud om kreditt Denne rapporten gir ingen klare svar på hva som fører til økende betalingsproblemer hos unge voksne Hovedkonklusjon: Det foregår ikke noe systematisk innsalg av kredittkort til de unge Konkrete forslag: Styrkede ressurser til Forbrukerombudets arbeid på finansområdet Gjeldsregister Rentetak på forbrukslån og kredittkort Tryggere betaling med mobilen FOs rapport nyanserer bildet av en aggressiv finansnæring som pusher usikret kreditt på unge kunder FO og FNO forhandler om kontraktsvilkår for mønsteravtaler for banktjenester utarbeidet av FNO. I den forbindelse har problemstillinger knyttet til kunder som går fra å være umyndige til å bli myndige vært diskutert FNO har laget en veiledning til bankene, Overgang fra barn til voksen - En veiledning fra Kontraktsutvalget

11 Unge voksne og lånefinansiert forbruk Rapport fra SIFO De mest villedende sidene ved markedsføring må reguleres Kredittinstitusjonene må dempe iveren til å gi kreditt til alle og enhver Myndighetene kan aktivt påvirke kunnskapsnivået gjennom undervisning i skolen Personlig økonomi er viet for lite oppmerksomhet i dagens skole. Det er nødvendig å sikre at alle får et minimum av denne kompetansen Personlig økonomi bør være et eget obligatorisk fag allerede på ungdomskolenivå. Finansnæringen samarbeider med UE om Økonomi og karrierevalg. Nesten 6000 elever i ungdomsskolen deltok i 2010 Praktisk personlig økonomi på vei til egen bolig bør komme inn som ett av de nye valgfagene i ungdomsskolen Foreldre kan bidra med kunnskap til de unge om personlig økonomi

12 Finansnæringen samarbeider med skolen Samfunnsansvar i praksis Viktig tema i samfunnsdebatten Tradisjon for samspill banken lokalsamfunn Bidra til kunnskap om personlig økonomi Inntekt, forbruk, gjeld og sparing er basiskunnskap i dag Mange og stadig flere individuelle valg Bidra til at de unge får sunn/solid økonomi både holdninger og ferdigheter Bidra til kunnskap om næringslivet Hjelpe elevene til fremtidig yrkesvalg. Mange vet lite om næringslivet generelt og finansnæringen spesielt Formidle kontakter med andre bedrifter lokalt

13 FNO bidrar med undervisningsmateriell Personlig økonomi i skolen tips for lærere Økonomitips for foreldre Oppskriftshefte for nybegynnere Råd og tips til finansbedrifter Personlig økonomi for videregående skole Undervisningsperm tilpasset hovedområdet individ og samfunn der personlig økonomi inngår. Økonomi og karrierevalg Veiledning i personlig økonomi knyttet til utdanning og karrierevalg for elever på trinn. Utviklet i samarbeid mellom UE og finansnæringen. Utdanningsvalg Hvordan kan bedrifter bidra i faget Utdanningsvalg på grunnskolens ungdomstrinn. Enkel modell for bedriftsinvolvering

14 Men den viktigste kunnskapsdelingen skjer lokalt

15 Tiltak/program for økonomisk forståelse Tiltak Pengeby Cashkontroll Dream On Mind Your Money Målgruppe 5-9 år år år år Eksempler

16 Oppsummert Viktig at denne debatten tar utgangspunkt i et godt faktagrunnlag Gjeldsordningsinstituttet må justeres Sentral gjeldsregister tilfredsstilles kravet til kost/nytte? Kunnskap/ kunnskapsdeling er nøkkelen til suksess Finansnæringen: Fortsette satsingen på kunnskap/kunnskapsdeling Bli enda bedre på kredittvurdering og opplæring Stille spørsmål ved/diskutere om vi tilbyr produkter/tjenester som kundene egentlig ikke er tjent med

17 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! SPØRSMÅL KOMMENTARER - INNSPILL? /

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET Kunnskap gir kontroll, sier Kristina Picard, programleder i Teenage Boss. Forbrukerombudet og Finans Norge går sammen om

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF) Arbeiderbevegelsens HA rusog sosialpolitiske forbund (AEF) HANDLINGSPROGRAM 2008 2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45 77) post@arbef.no

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer