nr 41/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/07-2007.10.08 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...45 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/903, US 78/903,902 IMESSENGER Access Systems America Inc, 1188 East Arques Avenue, CA94085 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software for utarbeidelse, redigering, sending og mottak av trådløs e-post. 42 Kundetilpasset software- og databaseprogrammering, teknisk support og vedlikehold av software for andre for håndholdte mobile datainnretninger, smarttelefoner og flerfunksjonstelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Geoffrey Inc, One Geoffrey Way, NJ07470 WAYNE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Sykler, trehjulssykler, fjell- og off roadsykler og racersykler; deler til sykler nemlig rør og koplingsstykker for sykkelrammer, sykkelpedaler; sykkelhjul, støttehjul, sykkelseter og sykkelsaler, sykkelpumper, sykkelstyrer, håndtak for sykkelstyrer, ringeklokker og signalhorn for sykler, vannflaskeholdere for sykler; trillevogner for barn og barnevogner samt trekk og hetter for slike; barne- og babyseter for biler og fastspenningsanordninger for slike; skjermer og forvarmemuffer for barnevogner; kurver og vesker for å montere på barevogner og sportsvogner; sykler; scootere og deler og tilbehør til sykler og scootere; sykkelklokker, horn, sirener, kjeder, speil, pumper, støttehjul, saler, dekk, innerslanger og reprasjonsett for sykkeldekk, tetningslapper for dekk; stativ for transport av sykler for montering på kjøretøyer; oppblåsbare båter; årer; sykler; batteri og/eller pedaldrevne kjøretøyer. 28 Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler og utstyr; lekesykler; selskapsleker; konfetti; rideleketøy for barn og spedbarnssykler; batteri og pedal drevne kjøretøyer; gyngehester; elektriske og elektroniske leker, spill og leketøy; kjemisett, elektroniske byggesett, vitenskaplige og biologi forskningssett for barn for leke formål; radio, batteri og fjernstyrte modeller og modellkjøretøyer, samt delere og tilbehør dertil; fjernkontroller for modellkjøretøyer; modellbyggesett og deler til slike; byggesett leketøy; førskoleleketøy; såpebobler; klinkekuler; utkledningskostymer og masker for barn; masker; utendørs rekreasjonsapparater og deler til slike; lekemodeller og lekemodellsett; badeleker; rangler; togsett; uroer; bonbonger?(crackers); marionetter; puslespill; leker og puslespill for voksne; julepynt; svømme-, leke- og vassebassenger; tilbehør til svømmebassenger; vannleker; oppblåsbare matter og madrasser; bassengleker; oppblåsbare leker i form av båter; kjelker; sleder; snøakebrett; sandkasser og groper; leketøy for å kople til vannslager for vannlek; draker og liner for draker; tøyleker; myke leker; dukker og tilbehør til dukker; dukkehus; lekehus; lekematter; tegnestaffelier for barn; lekemøbler herunder picknik bord, pulter, stoler, bord, bord og stolsett, pulter og stolsett tegne og tavlebord, tavler, skummøbler, gyngestoler; lekebutikk og telt; ballonger; hoppe og sprett leketøy hoppetau; baller; badeballer; sportsballer; baseball utstyr; myke baller; baseballtreningsutstyr, markører og fangere, baseballhansker, balltre og baller; baseballuniformsett; volleyballsett; såportsnett; mål; dartpiler og darbrett; kasteskiver; yo-yos; bowlingkuler; hula hoops; hoppestaver; golfutstyr, golfkøller, golfballer og golfbagger; basketballnett; hockeykøller; sportsracketer; rulleskøyter, enbladerulleskøyter; skøyter; tilbehør og utstyr for skøyter og skøytebrett; skøytebrett; stenger med ball i snor for ballspill; sportsbagger; boksehansker og boksesekker; badmintonracketer og baller, nett og hele badmintonsett; bordtennisbord, bordtennisracketer og baller; tennisracketer og tennis baller; squashracketer og baller; boccekuler og utstyr; racketballutstyr; fiskeutstyr; lacrosskøller og baller; cricketballtre, baller og bagger; biljardbord, køller, køllekritt, poengtavler og kuler; paddelballstativer og baller; trenings og kroppbygningsutstyr. 35 Detaljhandel og online detaljhandelbutikktjenester i relasjon til varer i kl. 12 og 28. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Geoffrey Inc, One Geoffrey Way, NJ07470 WAYNE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Sykler, trehjulssykler, fjell- og off roadsykler og racersykler; deler til sykler nemlig rør og koplingsstykker for sykkelrammer, sykkelpedaler; sykkelhjul, støttehjul, sykkelseter og sykkelsaler, sykkelpumper, sykkelstyrer, håndtak for sykkelstyrer, ringeklokker og signalhorn for sykler, vannflaskeholdere for sykler; trillevogner for barn og barnevogner samt trekk og hetter for slike; barne- og babyseter for biler og fastspenningsanordninger for slike; skjermer og forvarmemuffer for barnevogner; kurver og vesker for å montere på barevogner og sportsvogner; sykler; scootere og deler og tilbehør til sykler og scootere; sykkelklokker, horn, sirener, kjeder, speil, pumper, støttehjul, saler, dekk, innerslanger og reprasjonsett for sykkeldekk, tetningslapper for dekk; stativ for transport av sykler for montering på kjøretøyer; oppblåsbare båter; årer; sykler; batteri og/eller pedaldrevne kjøretøyer. stolsett tegne og tavlebord, tavler, skummøbler, gyngestoler; lekebutikk og telt; ballonger; hoppe og sprett leketøy hoppetau; baller; badeballer; sportsballer; baseball utstyr; myke baller; baseballtreningsutstyr, markører og fangere, baseballhansker, balltre og baller; baseballuniformsett; volleyballsett; såportsnett; mål; dartpiler og darbrett; kasteskiver; yo-yos; bowlingkuler; hula hoops; hoppestaver; golfutstyr, golfkøller, golfballer og golfbagger; basketballnett; hockeykøller; sportsracketer; rulleskøyter, enbladerulleskøyter; skøyter; tilbehør og utstyr for skøyter og skøytebrett; skøytebrett; stenger med ball i snor for ballspill; sportsbagger; boksehansker og boksesekker; badmintonracketer og baller, nett og hele badmintonsett; bordtennisbord, bordtennisracketer og baller; tennisracketer og tennis baller; squashracketer og baller; boccekuler og utstyr; racketballutstyr; fiskeutstyr; lacrosskøller og baller; cricketballtre, baller og bagger; biljardbord, køller, køllekritt, poengtavler og kuler; paddelballstativer og baller; trenings og kroppbygningsutstyr. 35 Detaljhandel og online detaljhandelbutikktjenester i relasjon til varer i kl. 12 og Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler og utstyr; lekesykler; selskapsleker; konfetti; rideleketøy for barn og spedbarnssykler; batteri og pedal drevne kjøretøyer; gyngehester; elektriske og elektroniske leker, spill og leketøy; kjemisett, elektroniske byggesett, vitenskaplige og biologi forskningssett for barn for leke formål; radio, batteri og fjernstyrte modeller og modellkjøretøyer, samt delere og tilbehør dertil; fjernkontroller for modellkjøretøyer; modellbyggesett og deler til slike; byggesett leketøy; førskoleleketøy; såpebobler; klinkekuler; utkledningskostymer og masker for barn; masker; utendørs rekreasjonsapparater og deler til slike; lekemodeller og lekemodellsett; badeleker; rangler; togsett; uroer; bonbonger?(crackers); marionetter; puslespill; leker og puslespill for voksne; julepynt; svømme-, leke- og vassebassenger; tilbehør til svømmebassenger; vannleker; oppblåsbare matter og madrasser; bassengleker; oppblåsbare leker i form av båter; kjelker; sleder; snøakebrett; sandkasser og groper; leketøy for å kople til vannslager for vannlek; draker og liner for draker; tøyleker; myke leker; dukker og tilbehør til dukker; dukkehus; lekehus; lekematter; tegnestaffelier for barn; lekemøbler herunder picknik bord, pulter, stoler, bord, bord og stolsett, pulter og 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Geoffrey Inc, One Geoffrey Way, NJ07470 WAYNE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Sykler, trehjulssykler, fjell- og off roadsykler og racersykler; deler til sykler nemlig rør og koplingsstykker for sykkelrammer, sykkelpedaler; sykkelhjul, støttehjul, sykkelseter og sykkelsaler, sykkelpumper, sykkelstyrer, håndtak for sykkelstyrer, ringeklokker og signalhorn for sykler, vannflaskeholdere for sykler; trillevogner for barn og barnevogner samt trekk og hetter for slike; barne- og babyseter for biler og fastspenningsanordninger for slike; skjermer og forvarmemuffer for barnevogner; kurver og vesker for å montere på barevogner og sportsvogner; sykler; scootere og deler og tilbehør til sykler og scootere; sykkelklokker, horn, sirener, kjeder, speil, pumper, støttehjul, saler, dekk, innerslanger og reprasjonsett for sykkeldekk, tetningslapper for dekk; stativ for transport av sykler for montering på kjøretøyer; oppblåsbare båter; årer; sykler; batteri og/eller pedaldrevne kjøretøyer. sportsracketer; rulleskøyter, enbladerulleskøyter; skøyter; tilbehør og utstyr for skøyter og skøytebrett; skøytebrett; stenger med ball i snor for ballspill; sportsbagger; boksehansker og boksesekker; badmintonracketer og baller, nett og hele badmintonsett; bordtennisbord, bordtennisracketer og baller; tennisracketer og tennis baller; squashracketer og baller; boccekuler og utstyr; racketballutstyr; fiskeutstyr; lacrosskøller og baller; cricketballtre, baller og bagger; biljardbord, køller, køllekritt, poengtavler og kuler; paddelballstativer og baller; trenings og kroppbygningsutstyr. 35 Detaljhandel og online detaljhandelbutikktjenester i relasjon til varer i kl. 12 og 28. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/012,665 ARISTOTLE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 42 Medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig utføring av kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater og/eller diagnostiske kontrast væsker for menneskelig bruk Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler og utstyr; lekesykler; selskapsleker; konfetti; rideleketøy for barn og spedbarnssykler; batteri og pedal drevne kjøretøyer; gyngehester; elektriske og elektroniske leker, spill og leketøy; kjemisett, elektroniske byggesett, vitenskaplige og biologi forskningssett for barn for leke formål; radio, batteri og fjernstyrte modeller og modellkjøretøyer, samt delere og tilbehør dertil; fjernkontroller for modellkjøretøyer; modellbyggesett og deler til slike; byggesett leketøy; førskoleleketøy; såpebobler; klinkekuler; utkledningskostymer og masker for barn; masker; utendørs rekreasjonsapparater og deler til slike; lekemodeller og lekemodellsett; badeleker; rangler; togsett; uroer; bonbonger?(crackers); marionetter; puslespill; leker og puslespill for voksne; julepynt; svømme-, leke- og vassebassenger; tilbehør til svømmebassenger; vannleker; oppblåsbare matter og madrasser; bassengleker; oppblåsbare leker i form av båter; kjelker; sleder; snøakebrett; sandkasser og groper; leketøy for å kople til vannslager for vannlek; draker og liner for draker; tøyleker; myke leker; dukker og tilbehør til dukker; dukkehus; lekehus; lekematter; tegnestaffelier for barn; lekemøbler herunder picknik bord, pulter, stoler, bord, bord og stolsett, pulter og stolsett tegne og tavlebord, tavler, skummøbler, gyngestoler; lekebutikk og telt; ballonger; hoppe og sprett leketøy hoppetau; baller; badeballer; sportsballer; baseball utstyr; myke baller; baseballtreningsutstyr, markører og fangere, baseballhansker, balltre og baller; baseballuniformsett; volleyballsett; såportsnett; mål; dartpiler og darbrett; kasteskiver; yo-yos; bowlingkuler; hula hoops; hoppestaver; golfutstyr, golfkøller, golfballer og golfbagger; basketballnett; hockeykøller; 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/031,446 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US LIFTOFF Herbalife International Inc, 1800 Century Park East, CA LOS ANGELES, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke-alkoholholdige drikker og drikkevarer; sportsdrikker, energidrikker, kullsyreholdige og musserende drikker og mineralvann; saft, blandinger, pulver, konsentrat, brusetabletter og andre preparater til fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker og drikkevarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftwareutviklingsverktøy for bruk ved utvikling av dataspill og videospill; og dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner. 41 Opplærings- og utdanningstjenester, nemlig avholdelse og gjennomføring av seminarer, konferanser og arbeidsmøter (workshops) innen feltet softwareutvikling for videospill- og dataspillsoftware. 42 Tekniske støttetjenester og tekniske konsultasjonstjenester innen feltet softwareutvikling for videospill- og dataspillsoftware; og tilveiebringelse av online informasjon innen feltet softwareutvikling og teknisk støtte for videospill- og dataspillsoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIQA Hexum AS, Storgata 8, 2212 KONGSVINGER, 40 Foreløpig klasse. 42 Bearbeiding av materialer. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPAGHETTI Spaghetti Frisør AS, Bogstadveien 31, 0366 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Hårpleiemidler; hårpleiemidler for frisører; barberingspreparater og -midler; kosmetiske produkter for hudpleie; eteriske oljer; parfymer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; tidsskrifter; magasiner; bøker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 21 Hårpleieredskaper; hårpleieredskaper for frisører; barberkoster; kosmetikkredskaper. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 26 Hårerstatningsprodukter; kunstige barter; kunstig skjegg; hårbøyler; hårbånd; hårfargingsluer; hårfletter; nåler for hårkrølling, papir/folie for hårkrølling og bleking; hårnett; hårnåler; hårpynt; hårspenner. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen frisørfaget;organisering og ledelse av konferanser og seminarer; underholdningsvirksomhet; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement. 44 Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bio Pharma Norway AS, Postboks 2203, 6502 KRISTIANSUND N, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, kosttilskudd. 29 Spiselige oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gigagøy Gigagøy Norge AS, Postboks 7, 1475 FINSTADJORDET, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATNA RIKSØL Atna Bryggeri AS, 2476 ATNA, 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATNA MOPEDØL Atna Bryggeri AS, 2476 ATNA, 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA SUPREME The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA CTrach The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA UNIQUE The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA FASTRACH The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA CLASSIC The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LMA FLEXIBLE The Laryngeal Mask Company Ltd, PO Box 221 VICTORIA, MAHE, SC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i anestesi; apparater og instrumenter for bruk ved ventilering av lungene; anestesimasker; laryngealmasker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: W2G Frugård, Borggata 20, 5403 STORD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsformidlingstjenester for salg og handel av varer og tjenester; salgsfremmende tjenester for andre; forretningsinformasjoner. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke P T Kalbe Farma Tbk, Kawasan Industri Delta Silicon. JL. Thamrin Blok A3-1, Bekasi LIPPO CIKARANG, ID Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel og engrosvirksomhet i relasjon til farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr, fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dusano Norge AS, Postboks 62, 1441 DRØBAK, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater, mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eva Hydro Projects BV, Prins Bernhardplein 200, 1097JB AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Elektriske turbiner og generatorer inklusive deler og tilbehør dertil; hastighetsregulatorer for maskiner inklusive deler og tilbehør dertil; magnetiseringssystemer og automatiske spenningsregulatorer inklusive deler og tilbehør dertil; hydromekaniske utstyr for hydroelektrisk utvinning inklusive deler og tilbehør dertil; kraner inklusive deler og tilbehør dertil; vinddrevne generatorer for produksjon av vindkraft inklusive deler og tilbehør dertil. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dusano Norge AS, Postboks 62, 1441 DRØBAK, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater, mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 37 Byggevirksomhet, vedlikehold og/eller modernisering av elektriske energiverk, inklusive energiverk drevet ved hjelp av fornybare ressurser; drift og vedlikehold av hydroelektrisk og vindutvinningsvirksomhet; konstruksjon, vedlikehold og modernisering av havner og havneanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPPIE Oppie Design AS, Øvre Bergvei 9, 5152 BØNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Dataprogrammer og datahandlingsutstyr. 11 Apparater og innretninger for oppvarming og kjøling. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISA INTELLILINK Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Banktjenester, kreditt- og debetkorttjenester, fremskaffelse av betalingsdata og- rapporter, forvaltning av finansregistreringer; tjenester tilknyttet finansvurderinger og risikostyring/- sikring; kredittstyring/- sikring; formidling av finansiell informasjon via et globalt nettvert, finansiell informasjon formidlet via data ved hjelp av et sikret informasjonsnettverk; rådgivningstjenester relatert til betalingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Haakonseng AS, Vollgata 25, 8200 FAUSKE, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 20 Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DROP IN V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thomas Alan Tattersdill, Skagevn 83C, 5258 BLOMSTERDALEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 42 Teknisk konsultenvirksomhet vedrørende oljeindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OUT OF THE BOX V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIVA LAS VEGIS Aslaug Moi Frøysnes, Steinkjellergaten 4, 5003 BERGEN, 29 Ferdigretter laget av hovedsaklig grønnsaker og korn. 30 Ferdigretter laget hovedsakelig av soyabønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/084,278 SUSTINE ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, NJ08540 PRINCETON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Hydrogel for sårbehandling. 43 Beverting og tilbringing av vegetarisk mat og fastfood i restauranter, snackbarer, catering, gatekjøkken, etc. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/084,279 EXTENDINE ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, NJ08540 PRINCETON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Hydrogel for sårbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERDADE DOS GROUS Herdade dos Grous Agricultura e Pecuária Lda, Herdade dos Grous, Albernoa, BEJA, PT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl), inkludert vin, bandy, likør og kullsyreholdig vin. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BETONBET Betonbet Ltd, South Bridge House, South Bridge Place, CR04HA CROYOON, GB Vogt og Wiig advokatfirma Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, 9 Dataprogramvare for spill, gambling og veddemål; dataprogramvare for å spille spill; dataprogramvare for bruk i datanettverk, inkludert Internet for spill, gambling og veddemål; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, aviser, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, hefter, pamfletter og manualer for spill, gambling og veddemål; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, aviser, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, hefter, pamfletter og manualer for spill, gambling og veddemål; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, aviser, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, hefter, pamfletter og manualer for spill, gambling og veddemål; informasjon registrert på datamaskin media; elektroniske nummergeneratorer; elektroniske nummerterminaler; kalkulatorer; magnetisk programmerte kort; datamaskiner og elektronisk spill programvare; myntstyrte apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/052,560 GAMMA Ferrari Importing Comany Inc d/b/a Gamma Sports, 200 Waterfront Drive, PA15222 PITTSBURGH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 28 Spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 35 Annonsering, rådgivning og bistand av bedrifter i forbindelse med franchise; kommersielt salg av produkt som er relatert til spill, gambling og casinodrift, via globalt nettverk 38 Telekommunikasjon; elektronisk e-post. 41 Organisering av lotterier; tilgjengeliggjøre casino, poker - og spilletjenester ved bruk av Internettsider og global datanettverk; tilgjengeliggjøre online informasjon om casinoer, spill og generelle nyheter om spillindustri; underholdningstjenester i form av online spill og gambling; tilgjengeliggjøring av online dataspill; tilgjengeliggjøring av informasjon vedrørende online spill; fremskaffelse av informasjon online fra computer database eller elektronisk nettverk, inkludert Internet, relatert til underholdning og sportsbegivenheter; veddemålstjenester; online veddcmålstjenester, elektronisk veddemål og telefoniske veddemålstjenester, konsultasjonstjenester om veddemål. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CIRRUS Cirrus System LLC, 2000 Purchase Street, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; magnetiske databærere, disker for opptak; automatiske salgsautomater og mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater; databehandlingsutstyr; computere, computer hardware, computer software og computer programmer; telekommunikasjons- og elektriske apparater og -instrumenter; bokholderimaskiner; apparater for registrering, overføring, og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; systemstøtte for magnetiske opptak; apparater for sporing, ledelse og analyse av finansielle konti via et globalt computernettverk; computer hardware og software, særlig for utvikling, vedlikehold og bruk av lokale og regioncomputernettverk; systemer for å lese minnekort og systemer for å lese data i minner inkludert integrerte kretsminner og bankkortminner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; trykkeapparater inkludert trykkeapparater for databehandlingssystemer og finansielle transaksjonssystemer; maskiner for bankvirksomhet; omkodere og dekodere; modemer; computer hardware og software for å forenkle elektronisk betalingstransaksjoner; computer hardware og krypteringssoftware, krypteringsnøkler, digitale sertifikater, digitale signaturer, software for å sikre datalagring og gjenfinning og overføring av konfidensiell kundeinformasjon bruk av enkeltpersoner, banker og finansielle institusjoner; magnetisk kodede kort og kort med integrerte kretser (smart cards); vekslingskort; bankkort, kredittkort, debetkort, chipkort, lagrede verdikort, elektroniske databærende kort, betalingskort og kodede betalingskort; bankkort inkludert trykte bankkort og bankkort med magnetisk minner og integrerte kretsminner; kortlesere; magnetisk kodede kortlesere, elektroniske databærende kort, magnetiske kodede kortlesere, elektroniske databærende kortlesere, elektroniske krypteringsenheter, computer hardware, computer terminaler, computer software for bruk i finansielle tjenester, bank og telekommunikasjonsindustrien; computer software for å gjøre det mulig for smartkort å samhandle med terminaler og lesere; integrerte kretser for computere i telefoner og andre kommunikasjonsinnretninger; telekommunikasjonsutstyr; salgsstedstransaksjonsterminaler og computer software for overførings, visnings- og lagringstransaksjoner, identifikasjon og finansielle informasjon for bruk i finansielle tjenester, bank og telekommunikasjonsindustrien; radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); og elektroniske verifiseringsapparater for verifisering av påliteligheten til kredittkort, bankkort, debetkort og betalingskort; apparater for undervisningskort; minibanker; salgsautomater; computer periferiinnretninger og elektroniske varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, personlige digitale assistenter (PDA), alarmer, lommelykter og blinklys 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle tjenester; bank- og kredittjenester; fremskaffelse av kredittkort, debetkort, vekslingskort og lagrede forhåndsbetalte verdikorttjenester; tjenester vedrørende bank, betaling, kreditt, debet, betaling, kontantutbetalinger, lagrede verdiinnskuddstilgangstjenester; tjenester vedrørende betaling av regninger; kredittkort, debetkort, forhåndsbetalte kort og lagrede verdikorttjenester; sjekkverifiserings- og sjekkinnløsningstjenester; automatiserte tellemaskintjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en computerdatabase eller via telekommunikasjonsinnretninger og salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner av innehavere av kort via automatiske tellemaskiner; fremskaffelse av balansedetaljer, bankinnskudd og tilbaketrekking av penger fra eiere av kort via automatiske tellemaskiner; oppgjørs- og autoriseringstjenester; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisebevis; betalingsautentiseringstjenester; verifisering av finansiell informasjon; datakryptering og dechiffrering av finansiell informasjon, vedlikehold av finansielle arkiver; elektroniske fondsoverførings- og valutavekslingstjenester; spredning av finansiell informasjon via internett og andre computernettverk; fjernbetalingstjenester; lagrede elektroniske verdivesketjenester (stored value electronic purse services); fremskaffelse av elektroniske fond og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, forhåndsbetalte telefonkorttjenester, kontaktutleggstjenester og transaksjonsautoriseringsog betalingstjenester; fremskaffelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvensidentifiseringsinnretninger (transpondere); fremskaffelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av kommunikasjon og telekommunikasjonsinnretninger; reiseforsikringstjenester; sjekkverifiseringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisebevis; finansielle tjenester for støtte av detaljtjenester fremskaffet ved hjelp av mobiltelekommunikasjon, herunder betalingstjenester via trådløse innretninger; fremskaffelse av finansielle tjenester for støtte av detaljtjenester fremskaffet online, via nettverk eller på andre elektroniske måter ved bruk av elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikring av veksling av verdier, herunder elektroniske kontanter via computernettverk tilgjengelig ved hjelp av smartkort; tjenester vedrørende betaling av regninger fremskaffet via et websted; online bankvirksomhet; finansielle tjenester fremskaffet via telefonen eller ved hjelp av et globalt computernettverk eller internett; fremskaffelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt computernettverk eller internett; forretninger med fast eiendom; forsikring av fast eiendom; forsikring av eiere av fast eiendom; forsikringstjenester vedrørende fast eiendom; finansiering av fast eiendom; eiendomsmeglervirksomhet; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av fast eiendom; administrering av fast eiendom; administrering av finansielle forretninger vedrørende fast eiendom; fremskaffelse av lån til fast eiendom; finansieringstjenester vedrørende utvikling av fast eiendom; finansmeglervirksomhet for fast eiendom; finansielle tjenester vedrørende fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; utarbeidelse av låneavtaler med sikkerhet i fast eiendom; utarbeidelse av delt eierskap til fast eiendom; finansiering av kjøp av fast eiendom; assistanse ved anskaffelse av og interesser i fast eiendom; kapitalinvesteringer i fast eiendom; kommersielle eiendomsinvesteringstjenester; finansielle tjenester vedrørende anskaffelse av fast eiendom; finansielle tjenester vedrørende salg av fast eiendom; finansiell taksering av selveiende eiendommer; finansiell taksering av festet eiendom; utleie av fast eiendom; utarbeidelse av leieavtaler for fast eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av selveiereiendommer; forvaltning av fast eiendom vedrørende transaksjoner 15

16 registrerte varemerker /07 av slike; taksering av eiendommer; eiendomsporteføljeforvaltning; forvaltning av eiendommer; rådgivning vedrørende eierskap til fast eiendom, rådgivning vedrørende taksering av fast eiendom; rådgivning vedrørende næringseiendommer; datastyrte informasjonstjenester vedrørende fast eiendom; konsultasjoner vedrørende fast eiendom; fremskaffelse av informasjon vedrørende fast eiendom; fremskaffelse av informasjon vedrørende eiendomsmarkedet; forskning vedrørende anskaffelse av fast eiendom; forskning vedrørende auksjoner av fast eiendom (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Redd Barna, Postboks 6902 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, herunder tidsskrifter, bøker, brosjyrer og andre publikasjoner relatert til barns rettigheter, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), herunder instruksjons- og undervisningsmateriell relatert til barns rettigheter; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Schering-Plough Ltd, Weystrasse 20, 6000 LUZERN 6, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester for veterinærer som tillater dem å offentliggjøre informasjon om egen praksis via et globalt computer nettverk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; informasjonstjenester til eiere av kjæledyr, andre dyr og dyrebesetning vedrørende veterinærer, via et globalt computer nettverk. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; informasjonstjenester til eiere av kjæledyr, andre dyr og dyrebesetning vedrørende veterinærer, via et globalt computer nettverk. 45 Foreløpig klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, herunder veldedighetsinnsamlinger og faddervirksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet, herunder utdannelsesvirksomhet relatert til barns rettigheter; opplæringsvirksomhet, herunder informasjonsarbeid og rådgivning relatert til barns rettigheter; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; konferanser, herunder konferanser relatert til barns rettigheter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, herunder veldedighetsarbeid; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN OPTIMAL Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kjetil Moe, Postboks 551, 8507 NARVIK, 16 Aviser. 38 Informasjonsbyråer; nyhetsformidling på internett. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Eltek ASA, Postboks 2340 Strømsø, 3003 DRAMMEN, 9 foreløpig klasse. 13 Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering(omforming) av elektrisk energi. 14 Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UFIS Ufis Airport Solutions AS, Østensjøveien 36, 0667 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: At Work Holding AS, Teiebærveien 4, 7600 LEVANGER, 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REMIX Cloetta Fazer AB, Box 735, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 30 Kaffe, kakao, sukker, ris, kaffeerstatning, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, salt, sennep; eddik, sauser (ingen av de forannevnte varer som dietetiske substanser for medisinsk bruk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARCLYS FBC (FutureBrand) Ltd, FutureBrand, Fox Court, 14 Gray's Inn Road, WC1X8WS LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Petroleum, petroleumsprodukter, råolje, raffinert olje, smøremidler; naturgass, brennstoff fra råolje, tørrgasser, flytende naturgass. 40 Raffinering av råolje og foredling av raffinenngsprodukter, produksjon og foredling av brennstoffer og andre energikilder, gassproduksjon, foredling av tørrgass, naturgass og naturgassvæsker, foredling av petrokjemiske produkter. 42 Leting på oljefelt, testing av øljebrønner, oljeleting, kartlegging av oljefelt; analyser og diagnostisering av kjemikaljer, oljer, fett, og smøremidler; profesjonell rådgivningsvirksomhet; designvirksomhet; geologisk forskning og letearbeid; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer relatert til olje-, gass, petroleum- og petrokjemiske industrier; tekniske og vitenskapelige forskningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nilson Group - Feet First Nilson Group AB, Hardgatan 7, VARBERG, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn, huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMALOY Höganäs AB, HÖGANÄS, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Metallpulver for industriell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Åsen & Øvrelid AS, Postboks 506, 6803 FØRDE, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, CT06851 RWALK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker. WAGNER MAXXI Wagner Tiefkühlprodukte GmbH, Kurzer Weg 1, NNWEILER-BRAUNSHAUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Grønnsaker (hermetiserte, tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, tørkede eller kokte), sopp hermetiserte, tørkede eller kokte), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og sjømat, alle disse produkter også i form av ekstrakter, supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne eller tørkede; syltetøy; egg; melk, fløte, smør, ost og andre næringspreparater basert på melk; melkeerstatning; melkebaserte og fløtebaserte desserter; yoghurt; soyamelk og soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, buljong, klare kjøttsupper. 30 Bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; iskrem, vannis, sorbeter, honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/018,167 LITETOUCH Syneron Medical Ltd, Industrial Zone, Tavor Building, PO Box 550, YOKNEAM ILLIT, IL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Lasere for dentalt bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SINYA The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/128,974 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Liberation Entertainment Inc, 1990 Westwood Boulevard, Penthouse, CA90025 LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Produksjon og distribusjon av fjersynssendinger, -show, -programmer og filmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WECTOR Wector Yachting AS, Skjerkøyvn. 54, 3960 STATHELLE, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 39 Lystbåttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEMOPURE Biopure Corp, 11 Hurley Street, MA02141 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Bloderstatninger for menneskelig og veterinær bruk; oksygenbærende og oksygenbringende fluider for menneskelig og veterinær bruk 20

21 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIGHTS Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Hjemmespillprogramvare, spillprogramvare for PC'er, spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner, computerspillprogrammer, spillprogrammer for mobiltelefoner, nedlastbare spillprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIGHTS:JOURNEY OF DREAMS Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Hjemmespillprogramvare, spillprogramvare for PC'er, spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner, computerspillprogrammer, spillprogrammer for mobiltelefoner, nedlastbare spillprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; treningsapparater, herunder tredemøller og ergometersykler (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stranda Spekemat AS, Ødegardsveien 89, 6200 STRANDA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 29 Spekemat, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer