Versjon 2.0. magasin PROSTITUSJON. Tema: Endrede former utfordrer lovgivning og sosial praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 2.0. magasin 2.2008 PROSTITUSJON. Tema: Endrede former utfordrer lovgivning og sosial praksis"

Transkript

1 Nordisk prostitutionslovgivning mere ensartet Nordbor har blivit mer kritiska till prostitution som fenomen magasin Krav på bedre vern for offer for menneskehandel Norden vs Europa varför är prostitutionspolitiken så olika? Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema: PROSTITUSJON Versjon 2.0 Endrede former utfordrer lovgivning og sosial praksis

2 Intro bosse parbring Redaktör för NIKK magasin Innehåll nr 2.08 NIKK magasin Prostitution 1.0 sida vid sida med Prostitution 2.0 Prostitution har länge varit en vattendelare i nordisk politik. Sveriges tioåriga sexköpslag som förbjuder köp av sex framstod som radikal när den kom. Nu är Norge på väg mot en liknande lag. I de andra nordiska länderna pågår diskussioner om de ska gå samma väg eller om det finns bättre sätt att bedriva prostitutionspolitik. Anledningen till att de nordiska länderna ändå blivit mer lika på senare tid är att prostitutionsmarknaden förändrats. Den egna nationella prostitutionen är inte lika mycket i fokus längre när prostitutionen har blivit gränsöverskridande. Andelen prostituerade med icke-nordisk bakgrund har ökat. Det rör sig inte bara om människohandel, men när det handlas med människor som utnyttjas som prostituerade är det lättare att enas. Samtidigt finns den vanliga prostitutionen kvar i varierade former och i olika omfattning i de nordiska länderna. Det finns fortfarande mycket kvar att lära av varandra. NIKK magasin ISSN UTGIver NIKK Nordisk institutt for kunnskap om kjønn PB 1156 Blindern, NO-0317, Oslo Telefon Telefaks: ANSVARLIG REDAKTØR Solveig Bergman REDAKTØR Bosse Parbring DESIGN Aina Griffin Layout Bosse Parbring Det var därför de nordiska jämställdhetsministrarna gav NIKK i uppdrag att genomföra forskningsprojektet Prostitution i Norden under ett år. Forskare från alla nordiska länder har studerat prostitutionens omfattning, lagstiftning och sociala insatser på området samt kvinnor och mäns attityder till prostitution. Resultatet presenteras på en konferens och i en särskild rapport. Detta temanummer av NIKK magasin tar sin utgångspunkt i den kunskap som forskarna tagit fram. Därför vill jag särskilt tacka projektledarna May-Len Skilbrei och Charlotta Holmström samt projektkoordinatorn Jennie Westlund. Jag vill också tacka för alla kommentarer som jag fått efter förändringen av NIKK magasin från och med förra numret. Du som läsare är alltid välkommen att höra av dig om vad du vill läsa mer om i NIKK magasin. TRYKK Zoom Grafisk AS OPPLAG eks. FORSIDEFOTO Tue Fiig/Scanpix Bosse Parbring ABONNEMENT Abonnementet er gratis og inkluderer tre numre i året, to på skandinavisk, ett på engelsk. Bestil på 8 Markedet ændrer sig. Situationen vil forandre sig, og lovgivningen må følge med, siger forsker May-Len Skilbrei. 16 Mediedebatt påverkar attityder. Tidningar kallar Karl Johan i Oslo för Nordens største horegate. 32 Norden är speciellt. I Sverige tror många på en stark stat, säger forskaren Susanne Dodillet. 24 Alle er enige om at menneskehandel er en alvorlig kriminalitet som må bekjempes, men du finner ikke den samme enigheten når en snakker om prostitusjon generelt. a n n e -ma r i a ma r t t i l a, f o r s k e r 28 De fleste menn som har sex kan vel sies å ha kjøpt det. Noen betaler kontant, andre betaler i form av status, dyr bil, ekteskap, trygghet, etc. n i l s e n p å se x h a n d e l.no 8 Samme vej eller ej På få år har den nordiske prostitutionslovgivning gennemgået en banebrydende udvikling og er blevet mere ensartet. Alligevel er alle ikke enige om, hvilken vej man skal gå. 12 Inte en form av prostitution utan många Diskussionen om prostitution blir ofta polariserad och förenklad. Antingen betonas individens fria vilja eller strukturers bestämmande makt. 14 Hva er det med tall? Hvor mye prostitusjon er det i Norden? Det er et spørsmål mange ønsker svar på. 16 Kamp om opinionen Befolkningen i de flesta nordiska länder har blivit mer kritisk till prostitution som fenomen de senaste åren. Media, politiker och intresseorganisationer har påverkat människors attityder. 20 Mænd i randområdet Flere og flere udenlandske prostituerede kommer til Norden. Det ændrer fokus for de sociale tiltag og får konsekvenser for specifikke grupper af nationale prostituerede blandt andet mænd, der er endt som the blind spot. 24 Krav på bedre vern Bekjempelse av menneskehandel er et svært aktuelt og hett tema i den nordiske samfunnsdebatten. 27 Krönika: Frihet från sexuell exploatering Människohandel är vår tids slaveri. Det skriver Finlands tidigare jämställdhetsminister Eva Biaudet i en krönika. Hon arbetar numera för den europeiska organisationen OSCE. 28 Kontroll og nærhet til salgs Nettstedet sexhandel.no er et tiltak som tilrettelegger for at kunder i prostitusjon selv får beskrive hvilke tanker de gjør seg om sexkjøp. 31 Sexkøbere på linien Nordens mandlige prostitutionskunder deler skæbne med mandlige prostituerede. I mange år har begge grupper været usynlige i medierne, i sociale tiltag og i forskningen. 32 Norden vs Europa Även om det finns skillnader mellan de nordiska länderna är skillnaderna ännu större mellan Norden och övriga Europa. Norden vill begränsa prostitutionen medan andra europeiska länder betraktar prostitution som ett yrke. 35 Ledare: Varför politiken och inte näringslivet? Kvinnors integration i den parlamentariska politiken visar att det är möjligt att förändra könsstrukturer i samhället. Detta är utan tvekan en av de mest genomgripande förändringarna i den politiska kulturen i det efterkrigstida Norden. Det skriver NIKKs direktör Solveig Bergman i en ledare. 2 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

3 Aktuellt Aktuellt Danmark Fördubblar bistånd till kvinnor Statsminister Anders Fogh Rasmussen överräckte nyligen den hundrade facklan till FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Den danska regeringen har sänt runt 100 facklor till världens ledare med en uppmaning att förbättra situationen för världens kvinnor. Ledarna har därmed gett 100 löften som ska stärka arbetet för kvinnors rättigheter. När FNs general-sekretarare fick den sista facklan förpliktade han sig till att leda det arbetet. Den danska regeringen har samtidigt beslutat att fördubbla biståndet som är riktat till kvinnors rättigheter. Utvecklingsminister Ulla Tørnæs uppmanar den privata sektorn att öka investeringarna på områden som gynnar kvinnor. Läs mer om de 100 fackellöftena på Sverige Pengar till kommuner som vill bli jämställda Hur kan politiker och chefer i kommuner och landsting leda arbetet för hållbar jämställdhet? Den frågan ska diskuteras på fyra jämställdhetskonferenser runt om i Sverige i höst. Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting som bjuder in till konferenserna för att lansera möjligheten att söka utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering. Satsningen heter Hållbar jämställdhet och stöds med 100 miljoner kronor av regeringen. norden Kritik mot ensidig bild av pojkar Flera nationella och internationella studier har slagit fast att pojkar presterar sämre i skolan än flickor i nästan alla ämnen. Debatten har gått hög kring hur stora skillnaderna är, om de ökar och vad de beror på. Därför arrangerade den svenska regeringen som ordförande för Nordiska ministerrådet konferensen Kön, utbildningsframgång och arbetsliv den 10 september i Stockholm. Konferensen är en del i en större jämställdhetssatsning på skolan från den svenska regeringen som omfattar 110 miljoner kronor. Thomas Nordahl, professor i pedagogik vid Högskolan i Hedmark i Norge har nyligen genomfört en stor studie i norska grundskolor. Han menar att det är en för stor andel pojkar som det går dåligt för. Kön, föräldrars utbildningsnivå och kulturell bakgrund förklarar mycket av variationen i skolprestationer. Om skillnaden blivit större på senare tid vet han inte säkert. Men det tyder på att skillnaden ökat något den senaste tiden för att nu ha stabiliserats. Thomas Nordahl menar att det enda som skiljer pojkar och flickor är deras motivation för skolarbetet. Pojkar är tävlingsinriktade, söker hierarki och prestation, medan flickor mer tilltalas av samarbete och lärandet i sig själv. Vi borde diskutera organisation och innehåll i skolan utifrån skillnader i pojkars och flickors självförståelse och motivation. Har vi en skola som passar pojkar och flickor lika bra? Thomas Nordahl menar att vi inte har det. Utvecklingen i norsk skola har gått mot oklara förväntningar och krav, mindre struktur i undervisningen och otydliga lärare och att elever får ta alltmer eget ansvar för lärandet. Pojkar har förlorat på den mer individualiserade undervisningen. Den svenska maskulinitetsforskaren Marie Nord berg forskar om pojkar i skolan. Hon har Jag brukar säga: inte ännu, med betoning på ännu. f i n l a n d s jä m s t ä l l d h e t s m i n i s t e r st e f a n wa l l i n o m no r g e s kö n s k v o t e r i n g i bö r s n o t e r a d e bo l a g. Politiker och forskare har på senare tid uppmärksammat att pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Men maskulinitetsforskare varnar för att bilden av de problematiska pojkarna blir svartvit. sett en stor variation bland de pojkar som döms ut som lågpresterande. De är många men vi berättar stereotypa berättelser om dem. Vi fokuserar ofta på den problematiska manligheten. Men det finns variationer och det finns förändring. Marie Nordberg menar att könsskillnader när det gäller läsförmåga alltid har funnits. Enligt statistik från svenska Skolverket är skillnaderna det senaste decenniet konstanta. Genom att bara fokusera på pojkar döljer vi andra perspektiv som klass och etnicitet som vi också måste ta tag i. BOSSE PARBRING En längre version finns på Magnus Fröderberg/norden.org FNs komité for å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner CEDAW-komiteen har kritisert Finland for manglende tiltak når det gjelder vold mot kvinner. Til tross for at det finske samfunnet er svært likestilt på mange områder, fastslo CEDAW-komiteen i juli at vold mot kvinner er allment utbredt i landet. For å bekjempe problemet, fores lo komiteen blant annet at myndighetene oppretter en arbeidsgruppe, ledet av statsminister Matti Vanhanen. CEDAW-komiteen rettet også oppmerksomhet mot at jenter blir utsatt for vold på skolen og offentlige plasser. Da Finland offentliggjorde sitt nye likestillingsprogram i juli, var et av de viktigste punktene i programmet å bekjempe vold mot kvinner. Heidi Hautala, leder for Delegationen för jämställdhetsärenden hos Social- och hälsovårds ministeriet, har uttalt at hun norge Champagne som vervepremie Den første som klarer å rekruttere en kvinnelig toppleder, skal få en flaske champagne. Det lovte nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en lunsj med 18 kvin nelige styremedlemmer 18. august. Ifølge en pressemelding fra dep artementet ønsket Brustad å høre hvilke erfaringer lunsjgjestene har gjort seg som kvinnelige styremedlemmer i ulike selskaper. Hun ønsket også innspill til hvordan en kan få flere kvinner i styrer og lederstillinger. Mer for sk ning på likestilling, delt finland FN-kritikk av Finland ønsker fortgang i dette arbeidet. Hun har vist til gode eksempler i andre nordiske land. To sammenlignbare nasjonale undersøkelser av vold mot kvinner i Finland, utført i 1997 og 2005, viser at lite er endret på de åtte årene mellom undersøkelsene. Fortsatt ligger andelen kvinner som har opplevd vold eller trussel om vold i parforholdet på rundt 20 prosent. Det har sunket såvidt fra 22 til 20 prosent. Tilsvarende tall for avsluttede parforhold har vært stabilt på rundt 50 prosent. Samtidig har andelen kvin ner som har opplevd vold eller trussel om vold utenfor parforholdet økt fra 24 til 29 prosent. Forøvrig er professor Niklas Bruun ved Helsingfors universitet valgt inn som nordisk representant i CEDAW-komiteen fra 1. januar Bruun har lenge vært en ekspert på diskrimineringslovgivning og har et bredt nordisk perspektiv. for eldre permisjon, barnehagetilbud og gode rekrutteringsprosesser, var blant temaene som ble diskutert. Et middel for å rekruttere kvinner til styreverv og lederstillinger er nå lagt ned. Kvinnebasen.no en base som har hatt som mål å synliggjøre leder- og styrekompetanse blant kvinner ble avviklet 1. september. Det finnes imidlertid flere andre baser som til en viss grad dekker samme behov: Styrekandidater, Forskerbasen og Female Future. menns vold mot kvinner 20% av finlandske kvinner har opplevd vold eller trussel om vold i parforholdet. 50% av finlandske kvinner har opplevd vold eller trussel om vold i avsluttede parforhold. Sverige Kvinnojourer ska stärkas Många kommuner och myndigheter saknar kunskap om vilka problem kvinnojourerna kämpar med i stödet för utsatta kvinnor och deras barn. Det menar Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tillsammans med representanter för kvinnojourerna. Nyamko Sabuni har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera de arbetsmetoder som kvinnojourerna använder. Utvärderingen ska vara klar Den är en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt satsar regeringen 800 miljoner kronor på 56 olika åtgärder för att både öka skyddet och stödet till de utsatta och för att förebygga våld. island Øged lønforskel En uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder er steget med 3 procent i løbet af et år. Det viser en løn - under søgelse, foretaget af forbundet af offentligt ansatte, SFR. Ifølge undersøgelsen har kvinder generelt 27 procent lavere løn end mænd. Når der er taget højde for alder, arbejdstid, anciennitet, branche, uddannelse og skifteholds-tillæg, var kønnenes lønforskel 17,2 procent mens den i 2007 var 14,3 procent. Finland Lika lön ska utredas Finlands regering ska utreda hur lönesystemet verkar för kvinnor och män inom statsförvaltningen. Utredningen ska vara klar senast våren Det framgår av det jämställdhetsprogram som regerin - gen beslutade om i juli. Redan 2006 tillsattes en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivarna, arbetstagarna och staten för att göra upp ett likalönsprogram. I jämställdhetsprogrammet stöder regeringen det uppsatta målet att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minskas från 20 till 15 procent före En ny finsk utredning visar att procent av löneskillnaden förklaras av yrkessegregationen. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor under 30 år är oförändrad jämfört med tidigare. 4 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

4 Aktuellt sagt: Vill vi ha en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden så är det bara piskan som funkar. All forskning visar det. l a r s pl a n t i n, f o r s k a r e vi d ma l m ö hö g s k o l a, o m at t de is l ä n d s k a mä n n e n är bä s t på at t ta ut pa p p a d a g a r Norge Nytt senter for likestilling 11. september åpner Senter for likestilling i Agder. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og en rekke andre regionale aktører. Målet er å øke fokuset på likestilling på Sørlandet. Det skal være en samarbeidsarena mellom utdanning og forskning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig organisasjonsliv i Agder-regionen. Selv om det finnes flere sentre for likestilling i Norge, er de gjerne enten rene forskningssentre eller tiltakssentre. At dette nå knyttes sammen, representerer noe helt nytt. Selv om Senter for likestilling i første omgang orienterer seg mot kjønnsmessig likestilling, har det også som mål å sette fokus på andre likestillingsperspektiver. Les mer: europa EU vill stoppa sexistisk reklam EU:s institutioner och medlemsländer borde agera mot sexistisk reklam menar Europaparlamentet i en uppmaning. Den svenska EU-politikern Eva-Britt Svensson (v) har tagit initiativ till rapporten. I ett uttalande jämför hon jämställdhet med den miljömedvetenhet som reklammakare idag tar hänsyn till. Reklamen är med och förstärker existerande könsstereotyper och det kommer vi helt enkelt inte finna oss i. Vi menar därför att det ska upprättas särskilda mediegranskningsorgan som ska ha fokus på sexistisk reklam, säger den danska EU-politikern Britta Thomsen (s). Även den moderata EU-politikern Charlotte Cederschiöld från Sverige uttalar sig skarpt mot sexistisk reklam. Det svenska systemet med självgranskning fungerar relativt väl, men vi är inte ensamma i EU och det finns länder där medias bild av kvinnor är betydligt mindre smickrande, säger Charlotte Cederschiöld. Personer som ansvarar för tv-sändningar, tidningar och annonser uppmanas att ta ett större ansvar för de ideal som skapas. Parlamentet menar att det finns ett behov av goda exempel ur ett jämställdhetsperspektiv. Foto: Lindex på Internet 8 Samme vej eller ej 12 Inte en form av prostitution utan många 14 Hva er det med tall? 16 Kamp om opinionen 20 Mænd i randområdet 24 Krav på bedre vern 27 Krönika: Frihet från sexuell exploatering 28 Kontroll og nærhet til salgs Sverige Søk en kjønnsforsker Mot slutten av 2008 lanseres den nye databasen Greda i samarbeid mellom Nationella sekretariatet för genusforskning og Kvinnohistoriska samlingarna. Databasen skal presentere kjønnsforskere i Sverige. På den måten blir det enkelt og oversiktlig å finne informasjon om de ulike forskerne. Greda skal være fritt tilgjengelig på websidene til både Nationella sekretariatet för genusforskning og Kvinnohistoriska samlingarna. Det finnes lignende databaser i andre nordiske land. Les mer: SVERIGE Skal integrere likestilling Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige har fått i oppdrag å utvikle et program (JÄMI) til støtte for myndighetenes likestillingsintegrering. Ifølge oppdraget skal JÄMI (= jämställdhetsintegrering ) konsentrere seg om fire oppgaver. Én er å videreutvikle metoder for likestillingsintegrering. Det kommer stort sett til å skje gjennom å løfte fram, sammenligne og vurdere dokumenterte måter å arbeide med likestillingsintegrering på. En annen oppgave er å skape et forum for erfaringsutveksling. JÄMI skal arrangere seminarer og konferanser, i tillegg til å invitere til diskusjoner og erfaringsutveksling gjennom nett sider og nettverk. Programmet vil drive informasjonsformidling gjennom egne nettsider, som er lenket til sekretariatets sider. Nettsiden skal blant annet inneholde nyheter, databaser over utprøvde metoder, oversikt over likestillingsforskning og -forskere, beskrivelse av likestillingsmål og henvisning til lover og forskrifter. I tillegg er det snakk om eget nyhetsblad og trykt informasjon. Til slutt skal JÄMI skape forutsetninger for langsiktig støtte til likestillingsintegrering. Det skjer delvis ved at myndighetenes kompetanse utvikles. Samtidig ønsker en å utvikle et marked med kunnskapsrike, erfarne og interesserte konsulenter, som myndighetene kan dra nytte av i virksomhetsutviklingen. Les mer: Tema: 31 Sexkøbere på linien 32 Norden vs Europa prostitusjon Prostitusjon er et tema som stadig diskuteres i de nordiske land. Hva vet vi om omfang? Hvilke holdninger uttrykkes? Hvordan behandles spørsmålene rettslig sett, og hvilke sosiale tiltak finnes i de nordiske land? 6 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin Foto: Plainpicture/Parlow, K.

5 På kun få år har den nordiske prostitutionslovgivning gennemgået en banebrydende udvikling og er blevet mere ensartet. Årsagen er den voksende menneskehandel i Norden. Alligevel er alle ikke enige om, hvilken vej man skal gå. Af ULRikke Moustgaard Samme vej eller ej Prostitutionslov i en brydningstid På Halmtorvet i Danmarks hovedstad København kører der hver aften en jævn strøm af biler. Især i weekenden snegler de sig forbi området, hvor unge østeuropæ iske kvinder holder til for at sælge seksuelle ydelser. Hverken kunderne eller kvinderne foretager sig noget ulovligt så længe kvinderne har lovligt ophold i landet og betaler skat. Men det kan ændre sig. Lige nu står Danmark nemlig midt i en hed offentlig debat om trafficking og prostitution, hvor ét forslag lyder, at man følger sine naboers eks empel og kriminaliserer køb af sex. Både i Sverige, Norge og Finland har prostitutionslovgivningen gennemgået markante forandringer i løbet af det seneste årti. Sverige lagde ud med at forbyde sexkøb i I Finland blev det i 2007 forbudt at købe sex af ofre for menneskehandel. Og i år har også Norge vedtaget at forbyde sexkøb. Udviklingen er både gået stærkt og har været overraskende. De nordiske prostitutionslove er blevet mere ens, og for bare ti år siden, da svenskerne kriminaliserede sexkøb, var det fx helt utænkeligt, at der ville komme en lignende diskussion i Danmark, siger May-Len Skilbrei, dr. polit. ved forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og projektleder på NIKKs forskningsprojekt Prostitution i Norden. Konflikt i Norden Prostitution har længe været et kontroversielt tema i Norden, fordi landene har haft meget forskellige forståelser af temaet. Yderpunkterne var Sverige og Danmark. Mens Sverige opfattede prostitution som et ligestillingsspørgsmål i tilknytning til den såkaldte könsmakt-teori, havde Danmark en mere liberal holdning til prostitution og anså det som et socialt problem. Island fulgte den danske holdning. Norge og Finland vippede midt imellem. Vandene delte sig yderligere, da Sverige i 1999 kriminaliserede kunderne, mens Danmark præcis samme år valgte at afkriminalisere prostituerede. I 2003 opfordrede den daværende svenske ligestillingsminister Margareta Winberg i forbindelse med De Olympiske Lege i Athen sine nordiske og baltiske kolleger til at underskrive et fælles protestbrev mod byens beslutning om at udstede licenser til 30 ekstra bordeller, som skulle betjene OLs menneskemasser. Hendes danske kollega, Henriette Kjær, reagerede på opfordringen ved offentligt at kalde initiativet for barnepigeagtigt og noget gøgl. Men siden er der kommet andre boller på suppen. Det skyldes ikke mindst en ny tendens på prostitutionsmarkedet: Menneskehandel. Havde man i Norden ikke tidligere kunne enes om, hvordan prostitution skulle forstås, blev den voksende handel med mennesker til Norden de senere år et nyt og fælles reference punkt. Medierne i alle de nordiske lande var fra årtusindeskiftet og frem fyldt med historier om menneskehandel. Fokus var på, at kvinder blev groft udnyttet eller ligefrem tvunget eller kidnappet ind i sexbranchen. Temaet menneskehandel blev noget, som alle kunne enes om, hvilket gjorde det lettere at samarbejde og derigennem påvirkede man hinanden. Det viser ændringerne i den nordiske lovgivning. Fx udviklingen i afkriminaliseringen af det at leve af prostitutionsindtægter. Man bevægede sig fra at mene, at problemet med prostitution var, at nogen levede af indtægterne til at få meget mere fokus på udnyttelse af mennesker i prostitution, siger May-Len Skilbrei. Fra radikal til normal Man var også enige om at prikke til den generelle holdning til prostitution og trafficking. Nordisk Ministerråd iværksatte sammen med de baltiske lande en kampagne mod trafficking i Både i Nordisk Ministerråd og i Nordisk Råd var man optaget af at gøre en fælles ind-sats for at bekæmpe trafficking. Ønsket var at skabe en stor offentlig debat, fortæller Carita Peltonen, seniorrådgiver på ligestillingsområdet for Nordisk Ministerråd. Og siden er det gået meget stærkt. Finland var de første, efter Sverige, til at revidere sin lovgivning. Forslaget, der blev fremlagt, gik faktisk ud på at følge svenskerne, men der blev så stor offentlig debat i Finland om det, at man indgik et kompromis og kun kriminaliserede sexkøb af ofre for menneskehandel, siger Carita Peltonen. Norge vil forbyde sexkøb fra årsskiftet. I Island nedsatte den islandske justitsminister i 2006 et udvalg, som skulle komme med anbefalinger til, hvilken vej man skulle gå i Island. Her blev den svenske vej diskuteret, men der var ikke et flertal i udvalget for at anbefale et forbud mod sexkøb. I stedet valgte Island året efter at følge den danske vej og afkriminalisere prostituerede. Og nu bølger debatten om et muligt sexkøbsforbud så også i Danmark. Alle synes, at Sveriges lov var radikal, da den kom i 1999, men det ændrede sig efterhånden, som Carita Peltonen konkluderer. Selvom Norden i store træk har bevæget Kan ændre sig. Lige nu står Danmark midt i en hed offentlig debat om trafficking og prostitution. Foto: Fredrik Naumann/Samfoto sig samme vej i prostitutionslovgivningen, er der stadig store forskelle landene i mellem. Norges og Sveriges sexkøbslove adskiller sig fx ved, at det ikke kun er i hjemlandet, nordmænd ikke må købe sex. Fremover kan norske borgere også blive straffet for at købe sex i udlandet. I Finland er det som sagt kun køb af sex af ofre for menneskehandel, der kan straffes, og der er endnu ikke faldet en dom. Definitionerne i de nordiske prostitutions lovgivninger er stadig også vidt forskellige. Her deler Norden sig i to lejre: Den praktiske og beskrivende og den moralske og normative. 8 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

6 I første lejr er Norge, Finland og Sverige, der definerer prostitution konkret. I den nye norske lov hedder det: seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag. I anden lejr er Danmark og Island. Her er prostitution fortsat officielt defineret som kønslig usædelighed. Noget af det handler om lovgivningsprocessen. I Norge og Sverige har man gennemført store ændringer og det var naturligt sam tidig at forandre lovteksten. Men den danske prostitutionsdebat har ikke på samme måde resulteret i konkrete lovændringer, så lovens ordlyd svarer ikke længere helt til, hvordan man tænker om prostitution, siger May-Len Skilbrei. Til gengæld er de nordiske landes bestemmelser om menneskehandel meget ens. Det skyldes især FN s såkaldte Palermoprotokol om menneskehandel, som de nordiske lande underskrev i 2000, og i dag har alle lande indført forbud mod menneskehandel. I Danmark har lovgivningen stort set været urørt med undtagelse af en ny paragraf om menneskehandel i straffeloven. Kvinder i klemme Men selvom paragraffen er kommet til sammen med to handlingsplaner for kvindehandel, omfatter den i dag ikke alle områder af dansk prostitution. Der er nemlig en stor gruppe af kvinder i Danmark, som ernærer sig ved prostitution, men som ikke kan få hjælp på grund af den stramme danske udlændingelovgivning. Det er de kvinder, der er kommet til Danmark på baggrund af ægteskab og gennem familiesammenføring, fortæller Marlene Spanger, kandidatstipendiat på Institut for samfund og globalisering, Roskilde Universitetscenter, Danmark. Udlændingeloven kræver syv års ægteskab, før man kan få opholdstilladelse i Danmark. Reglen samt forsørgerpligten gør disse kvinder meget sårbare over for udnyttelse og meget afhængige af deres ægtefælle. Hvis de får brug for hjælp, står de i et ingenmandsland. De er ikke interesseret i at få hjælp gennem statens tilbud til ofre for menneskehandel, for det består af 100 dages ophold i Danmark og hjælp til hjemsendelse. Anderledes ønsker disse kvinder at skabe sig et liv i Danmark. Dertil falder denne sociale gruppe også udenfor straffelovens kategori, siger hun. Ny diskurs Selvom de nordiske lande har mistet berøringsangsten overfor prostitution, betyder det ikke, at prostitution er blevet mindre kontroversielt. I dag kæmper forskellige diskurser om pladsen på den offentlige scene. I Nordisk Ministerråd har det svenske og nu norske fokus på kunderne for længst vundet gehør. Det store skifte har været, at man i begyndelsen så mest på kvinderne, deres sociale si tuation og årsager til at være havnet i prostitution. I dag er fokus flyttet til kunderne og til at også mænd skal tage ansvar for at bekæmpe menneskehandel, siger Carita Peltonen. Omvendt er nye stemmer dukket op, som kæmper mod forbud i prostitution. Sexarbejdere, seksualpolitiske foreninger og andre blander sig i stigende grad i lovgivningsdebat ten med advarsler om et samfund, hvor mennes ker mister retten til at bestemme over egen krop. Susanne Dodillet, doktorand i idéhistorie ved Göteborgs Universitet, mener, at prostitutionsdiskursen nu er i gang med at ændre sig i Sverige samme sted hvorfra forandringerne begyndte for 10 år siden. radikalfeminisme italesat Kønsmagtteorien og radikalfeminismen, der ligger bag den svenske sexkøbslov, er begyndt at blive italesat mere og mere i Sverige, siger hun. Hun mener, det skyldes udenlandske påvirkninger som queerteori også kaldet den tredje feministiske bølge der blev importeret fra USA i slutningen af 1990erne. Den leder til en kritik af en sexkøbslov som forsøger at sætter normer for seksualite ten mellem voksne samtykkende mennesker. Uanset hvordan debatten vil udvikle sig, så er vi ikke færdige med at justere de nordiske love, mener May-Len Skilbrei. Prostitutionsmarkedet ændrer sig, og nye ting kommer til fx prostitution på internettet. Jeg tror, vi vil se store forandringer i de kommende år. Situationen vil forandre sig, og lovgivningen må følge med. Den må blive endnu mere konkret, når det gælder, hvilke former for involvering i andres prostitution, som skal være ulovlig. Allerede nu er synet på hjælp til ofre for menneskehandel ved at forandre sig. I begyndelsen så man de værste former for menneskehandel for sig: Voldelige organisationer, kidnapning osv. Man tænkte, at ofrene skulle isoleres og beskyttes. I dag ved man, at udnyttelse i prostitution kan foregå på mange måder, og at kvinder, der er blevet udnyttet i migrations- og prostitutionsprocessen, har andre behov fx opholdstilladelse, siger hun. På Halmtorvet i København fortsætter trafikken af biler upåvirket af debatten. Måske bliver der endnu mere trafik, når Norges ny lov træder i kraft ved årsskiftet. I hvert fald lød flere bekymrede overskifter i de danske aviser, da nyheden om Norges forbud mod købesex kom frem: Danmark bliver Nordens bordel. Ulrikke Moustgaard er freelancejournalist og skriver om køn og ligestilling Sverige forbyder købesex. Danmark afkriminaliserer prostituerede Danmarks første handlingsplan mod kvindehandel. Danmark gør menneskehandel strafbart. Sverige gør menneskehandel strafbart Norges første handlingsplan mod menneskehandel. Norge gør menneskehandel strafbart. Island gør menneskehandel strafbart Finland gør menneskehandel strafbart. Sverige reviderer sin paragraf mod menneskehandel Norges anden handlingsplan mod menneskehandel. Sverige strammer sin lovgivning om rufferi. Finlands første handlingsplan mod menneskehandel Finland forbyder sexkøb af ofre for trafficking. Island afkriminaliserer prostituerede og gør det strafbart at tjene på andres prostitution. Danmarks anden handlingsplan mod kvindehandel nu menneskehandel Sveriges regering præsenterer Riksdagen for landets første handlingsplan mod prostitution og menneskehandel. Norge vedtager ny lov om forbud mod sexkøb. Island forbereder sin første handlingsplan mod menneskehandel. Finlands anden handlingsplan mod menneskehandel. 10 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

7 Hur talar vi om prostitution? Inte en form av prostitution utan många Diskussionen om prostitution blir ofta polariserad och förenklad. Antingen betonas individens fria vilja eller strukturers bestämmande makt. Av charlotta holmström illustration: trude tjensvold Samhälleliga diskussioner och för hållningssätt till frågor om prostitution har genom historien fyllts med olika innehåll och präglats av samhällets syn på sexualitet, kvinnor och relationen mellan könen. Förståelsen för vad prostitution är grundar sig således på en rad skilda synsätt, vilka i sin tur påverkar hur samhället tolkar och hanterar frågan såväl moraliskt som juridiskt. Förhållningssätt till prostitution och andra samhällsfrågor förändras därmed över tid. I samhällsdebatten kan i huvudsak två perspektiv på prostitution urskiljas. Enligt det ena perspektivet är kvinnor i prostitution exploaterade av de män som driver och organiserar sexhandeln samt av de män som köper sex. Prostitution och sexmarknaden i stort betraktas som patriarkala institutioner där kvinnor är offer för manlig sexualitet. Livsvillkor och problematiska relationer antas driva kvinnor in i prostitution och få destruktiva konsekvenser. Prostitution betraktas alltså som ett slags sista utväg, en avsaknad av handlingsalternativ. Enligt denna förståelse bör samhället sträva efter att motarbeta prostitution. Stöd för detta perspektiv hämtas ur forskning baserad på intervjustudier med aktörer inom sex handeln där berättelser om våld, missbruk, maktutövning och problematiska sociala relationer mellan könen lyfts fram. I linje med detta perspektiv instiftades för bud mot sexköp i Sverige Lagen kriminaliserar sexköparen, som är förövaren, men inte sexsäljaren, som är offer. Samtidigt är de sociala insatserna inriktade på att ge stöd och, i ett längre perspektiv, hjälp åt kvinnor att lämna prostitutionen. Det andra perspektivet belyser hur en del kvinnor väljer prostitution som försörjningsstrategi och framhåller att de bör ha samma rättigheter och friheter som andra arbetstagare. Utifrån detta perspektiv är statlig policy gällande prostitution överflödig i det ögonblick förhållanden kring arbetet regleras som annat arbete. Sedan sjuttiotalet har aktivister inom den internationella sexarbetarrörelsen arbetat för en alternativ tolkning och hantering av prostitutionsfrågan. Statliga insatser och interventioner riktade mot kvinnor i prostitution sägs i detta sammanhang enbart lägga fokus på de kvinnor som ser sig som offer. De kvinnor som har valt att försörja sig genom prostitution och som ser sig som självständigt försörjande samhällsmedborgare har däremot inga rättigheter (så som pensionsgrundad inkomst etc), menar sexarbetaraktivisterna. I linje med detta resonemang pågår idag diskussioner på debattforum på Internet och i mediala sammanhang där sexsäljare, sexköpare och debattörer presenterar alternativa förståelser för prostitution. Dessa diskussioner har på senare år också hämtat stöd från queerteoretiska perspektiv, utifrån vilka man tolkar sexköp som en sexuell praktik bland andra och sexsäljande kvinnor som marginaliserade och förtryckta av samhället. Enligt såväl sexarbetarrörelsens som det queerteoretiska perspektivet stigmatiserar samhället personer i prostitution på grund av deras val av sexuell praktik. Stöd för detta resonemang hämtas ur inter vjuer med kvinnor och män som säljer sex genom vilka en annorlunda förståelse presenteras där teman som frivillighet, noggrant övervägande, medvetenhet om för- och nackdelar, upplevelser av bekräftelse, spänning och njutning lyfts fram. I dessa sammanhang placeras prostitution in i en generell diskussion om heteronormativitet och om människors rätt till respekt för olikartade sexuella praktiker. Struktur och aktörskap Mot denna bakgrund kan vi se hur relationen mellan strukturers bestämmande makt och individers fria vilja och handlingsförmåga aktualiseras i diskussionen om prostitution. Å ena sidan betonas hur samhälleliga strukturer bestämmer människors livsbanor, å andra sidan betonas människors självständighet och rätt att själva välja hur de vill leva sina liv. En fråga som sällan behandlas i dessa diskussioner är frågan om sammanhang. Den ideologiska polariseringen inom såväl politik som forskning torde emellertid bero på vari Enligt det ena perspektivet är kvinnor i prostitution exploaterade. Det andra perspektivet belyser hur en del kvinnor väljer prostitution som försörjningsstrategi. från man hämtar sitt empiriska material. Oftast hämtas detta ur specifika prostitutionssammanhang; i de diskussioner man betonar strukturella förhållandens bestämmande makt hämtas exempel från gatuprostitution och människohandel, medan de diskussioner som betonar människors aktörskap och frivillighet ofta grundas på berättelser från självständigt verksamma eskorter. I praktiken förekommer en rad skilda prostitutionsformer vars gemensamma nämnare är att sex säljs i utbyte mot pengar. På en idag allt mer differentierad prostitutionsmarknad skiljer sig sammanhang, grad av engagemang och form för sexförsäljningen avsevärt åt. Det kan handla om prostitution vid enstaka tillfällen, som tillfälligt handlingsmönster eller som mångårig och enda inkomstkälla. Prostitutionsverksamheten kan ske på gatan, via Internet, på en bordell, på ett massageinstitut eller genom byteshandel. Den kan vara organiserad eller självständigt driven. Sammanhangets betydelse Försök att skapa en generell förståelse för prostitutionen blir således problematiska eftersom det finns tydliga variationer av det som benämns prostitution. Det finns inte en form av prostitution utan många. Likaså finns det heller inte en definition av prostitution utan många. Genom att formulera generella benämningar och förståelser skalas således det specifika i olika prostitutionsformer bort. Den förståelse som formuleras som generell för prostitution är i själva verket inte generell, utan specifik. Så länge diskussionen inte förankras och utvecklas i relation till skilda empiriska sammanhang tenderar den således att förbli just polariserad och förenklad. Den brittiska sociologen Joanna Phoneix varnar för ett sådant förhållningssätt. Antingen tenderar det att lyfta fram kvinnors viktimisering inom patriarkala sociala strukturer, vilket försvårar möjligheten att ta kvinnors Eskort eller gatan. Den ideologiska polariseringen inom såväl politik som forskning torde bero på varifrån man hämtar sitt empiriska material. aktörskap i beaktande, eller koncentreras analysen allt för mycket på kvinnors aktörskap, vilket osynliggör de strukturella sammanhang som kvinnorna verkar i. Oavsett hur man väljer att se på prostitution står alltså obekväma fakta att finna. Att erkänna dessa utmanar inte bara den egna förståelsen utan bör också betraktas som en grundläggande förutsättning för att kunna se och möta olika personers skilda berättelser, behov och livssammanhang. Charlotta Holmström är fil.dr. i socialt arbete, forskar vid Malmö högskola i Sverige och är projektledare för NIKKs forskningsprojekt Prostitution i Norden. 12 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

8 Hvor mye prostitusjon er det i de nordiske landene? Det er et spørsmål mange ønsker svar på. Av MAY-LEN SKILBREI Hva er det med tall? Når de sosiale tiltakene som jobber med prostitusjonsproblematikk rundt om i Norge utgir årsrapporter med oversikt over hvor mange kvinner de hadde møtt på i prostitusjonen, står alle de store mediene parat til å dekke det som en viktig nyhetssak. Med overskrifter som Pro-Sentret: Finner flere prostituerte og Kristiansand flommer over av prostituerte kan alle følge detaljert med på utviklingen i prostitusjonsmarkedet. For få år siden var man ikke så opptatt av akkurat hvor mange som befant seg i prostitusjon, man slo seg til ro med et omtrentlig tall. Når media, politikere, politiet og de sosiale tiltakene de siste årene har blitt mer og mer opptatt av å vite det eksakte tallet for omfanget prostitusjon, er det viktig at vi spør oss hvilken funksjon tall spiller for forståelsen og håndteringen av prostitusjon. En grunn til at tall har fått en større betydning kan være at prostitusjonsmarkedene gjennomgår forandringer som innebærer at politikere, politiet, sosiale tiltak og andre aktører opplever markedet som lite oversiktig, og som noe som må kartlegges kontinuerlig for at man ikke skal miste kontrollen. Før visste alle hvor prostitusjonen foregikk og hvilke grupper man kunne treffe hvor. Nye grupper i prostitusjonen har brutt denne forutsigbarheten ved å operere utenfor de tradisjonelle prostitusjonsarenaene og ved å jobbe på andre måter. Innsats skal måles En annen grunn til at tallfesting har blitt så viktig, kan være at den offentlige samtalen om prostitusjon i stor grad dreier seg om hvordan vi bør håndtere prostitusjonen. De stadig oppdaterte tallene som produseres framstår som objektive mål på effekten av samfunnet innsats for å redusere fenomenet. Prostitusjonsmarkedene i de nordiske landene har forandret seg mye de ti siste årene. I denne perioden har vi sett store lovendringer i alle landene, vi har sett vekst i utenlandske kvinner og en økning i den organiserte prostitusjonen, samtidig som det har skjedd forskyvninger mellom ulike deler av markedet. Det kan være vanskelig å si noe om hvor stort omfang prostitusjon har og endring over tid. I Danmark beregnet Tema Prostitution at det fantes 5567 kvinner i prostitusjon i 2007 som enten har annonsert eller støtt på de sosiale tiltakene rettet mot gateprostitusjonen. Den nyeste kartleggingen av omfanget prostitusjon i Finland er fra Kunnskapsgrunnlaget er intervjuer med fagpersoner på prostitusjonsfeltet, og ut fra disse intervjuene konkluderer Kontula at ca 8000 personer selger sex i Finland. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mye prostitusjon som foregår i alle de nordiske landene. Det er spesielt vanskelig å vite hvor mye prostitusjon som finnes på Island, der man ikke har forsøkt å anslå omfanget overhodet. Foto: Istockphoto I 2007 talte det nasjonale kompetansesenteret Pro Sentret 2654 personer i prostitusjon i Norge. Dette tallet bygger på kvinner påtrufne i gateprostitusjon av tiltakene i de store byene og telling av annonser. Socialstyrelsen gjennomførte nylig en kart legging av kunnskapen om prostitusjonen i Sverige. Ifølge intervjuer med fagpersoner som arbeider med prostitusjon, befant det seg da 299 kvinner i gateprostitusjon i Stockholm, Malmø og Gøteborg i 2006, og i en gjennomgang av annonser på Internett fant de 247 kvinner og 51 menn, samt tre som ikke anga kjønn. Tallenes tåkete tale Det er vanskelig å sammenligne de anslagene man gjør i hvert enkelt land med hverandre. Det er tre viktige innvendinger mot å tro for blindt på tallenes tale. For det første, hvordan man definerer prostitusjon, påvirker hva man i det hele tatt teller med. Ofte utelates menn som selger sex fra oversikter, som om det de holder på med ikke er prostitusjon. Det er den synlige prostitusjonen hvor byttet penger mot sex foregår mest eksplisitt politiet og sosiale tiltak arbeider direkte med, og som derfor telles med, og det problematiseres sjelden hvor grensene for prostitusjon går. Mange som ikke svarer For det andre er antallet kvinner som selger sex bare en del av bildet, vi vet likevel ikke hvor mange prostitusjonstransaksjoner som finner sted. Vi kan selvfølgelig også danne oss et inntrykk over omfanget prostitusjon ved å telle kundene. Det gjøres i dag når man gjennomfører kvantitative undersøkelser hvor respondentene blir bedt om å svare på hvorvidt de har kjøpt sex eller ikke. Problemet med dette er at det er mange som ikke svarer på disse spørsmålene, svarprosenten er svært lav. Dessuten svarer de både på om de har kjøpt sex i hjemlandet og utlandet, derfor blir tallene som produseres for upresise til å si noe om hvor mye prostitusjon som foregår i et land. Ideelt sett burde den prostitusjonen nordiske borgere tar del i i utlandet også tas med i regnskapet, det vitner ikke om prostitusjonspolitisk effektivitet at den hjemlige prostitusjonen går ned hvis sex-turismen samtidig øker, men det er svært vanskelig å få det til. For det tredje produseres tallene i ulike kontekster, og de preges derfor av hvem som teller og for hvilket formål. Den prostitusjonen som allerede er synlig, er også den som er mest oversiktlig for sosiale tiltak og politiet. Tallene som sosiale tiltak lager blir preget av deres mandat om å hjelpe de mest utslåtte. Politiets tall blir til i forsøket på å identifisere kriminell involvering fra en tredjepart, altså en hallik eller menneskehandler, noe som betyr at de i liten grad befatter seg med nordiske kvinners prostitusjon lenger. Trappes det sosiale arbeidet eller politiinnsatsen mot prostitusjon opp, får man høyere tall, rett og slett fordi man med mer kontakt med markedet også ser mer prostitusjon. Hvis man derimot gjør lite og lar prostitusjonen seile sin egen sjø, får man lave tall. Det spørs altså om tallene er så eksakte som vi skulle ønske de var. Og det spørs om de sier oss det vi vil vite. Spesielt siden vi ikke vet hvorvidt endringer i markedet skyldes politiske beslutninger, eller helt andre faktorer. Etter hvert som nordiske prostitusjonsmarkeder har blitt mer og mer internasjonale, er det grunn til å spørre seg om ikke prosesser helt andre steder avgjør utviklingen og at lokale og nasjonale politiske beslutninger får mindre betydning. May-Len Skilbrei er dr.polit., forsker ved Fafo i Norge og prosjektleder for NIKKs forskningsprosjekt Prostitusjon i Norden. Kartlegging av omfang i norden Kontula, Anna (2005), Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö. Marttila, Anne-Maria (2008), Transnationell prostitution och gränser för välfärd i Finland. I: Charlotta Holmström og May-Len Skilbrei (red.): Prostitution i Norden, TemaNord-rapport. Pro Sentret (2008), Året 2007, Oslo kommune. Socialstyrelsen (2007), Kännedom om prostitution Tema Prostitution (2007), Prostitutionens omfang og former, København: Servicestyrelsen. Trappes det sosiale arbeidet opp får man høyere tall, fordi man med mer kontakt med markedet også ser mer prostitusjon. 14 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

9 Kamp om opinionen Befolkningen i de flesta nordiska länder har blivit mer kritisk till prostitution som fenomen de senaste åren. Media, politiker och intresseorganisationer har påverkat människors attityder. AV Bosse parbring illustration: trude tjensvold I Sverige finns det ett förbud mot att köpa sex sedan tio år tillbaka. Lagen har ett stort stöd bland den svenska befolkningen hela 70 procent vill behålla sexköpslagen. Det finns dock en betydande skillnad mellan kvinnor och män. 79 procent av kvinnorna stöder lagen medan 60 procent av männen gör det. Det visar en färsk stor surveyundersökning som Jari Kuosmanen, forskare i socialt arbete vid Göteborgs universitet i Sverige, gjort inom ramen för NIKKs prostitutionsprojekt och med stöd av pengar från svenska regeringen. De yngre är mer positiva till den svenska sexköpslagen, likaså de svenskfödda. Även bland utlandsfödda är det främst kvinnorna som försvarar lagen. Men alla kvinnor tycker inte likadant. Hela 83 procent av kvinnor med hög utbildning vill behålla lagen, medan andelen är 63 procent bland kvinnor med kort utbildning. Men det är inte bara förbud mot att köpa sex svenskarna vill ha. Majoriteten vill också förbjuda försäljning av sex särskilt kvinnorna har denna åsikt. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna som inte infört ett generellt förbud mot sexköp? I Danmark som avkriminaliserade försäljning av sex 1999 visade en attitydundersökning från 2002 av sociologen Claus Lautrup att danskarna hade en motsägelsefull hållning till prostitution. Många accepterade fenomenet men ville ändå begränsa det. Det fanns en generell tendens att män accepterade prostitution och var emot att samhället reglerar den, medan kvinnor intog den motsatta hållningen. Motstånd mot lag De flesta (63 procent av männen och 82 procent av kvinnorna) ville dock att prostitutionen skulle minskas eller begränsas. Hälften av dem menade att det skulle ske både genom lagstiftning och hjälp till prostituerade. Intres sant nog var jurister och poliser mer skeptiska till kriminalisering medan socialarbetare var mer positiva. I några senare undersökningar beställda av danska tidningar var stödet för kriminalisering svagt. Tvärtom ville hälften av de svarande på en av undersökningarna att 16 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

10 prostitution skulle erkännas som ett yrke som i Tyskland. Politiker, myndigheter och organisationer har i flera kampanjer försökt påverka danskarnas hållning till prostitution i mer kritisk riktning. Det verkar ha gett resultat. I en undersökning beställd av tidningen Politiken i slutet av 2006 hade andelen som ansåg att prostitution var en oacceptabel del av samhället ökat från 25 till 42 procent. 22 procent gav stöd till ett förbud. Stöd för sexköpslag I Norge träder ett förbud mot sexköp i kraft Debatten för och emot har varit intensiv de senaste åren. Även i Norge är skillnaden stor mellan kvinnors och mäns åsikter. I flera undersökningar beställda av tidningar de sen aste åren stöder en majoritet av kvinnorna en sexköpslag medan en minoritet av männen gör det. Lagen stöds i högre grad av dem som bor i Oslo än i andra delar av landet. Under 2006 när prostitutionen uppmärksammades stort i media eftersom den blivit mer synlig genom den ökade andelen utländska prostituerade kan man se en tendens i flera undersökningar för ett ökat stöd för en sexköpslag. På Island genomförde Centrum för kvinnooch könsforskning en opinionsundersökning 2003 om jämställdhet. I den undersökningen svarade 60 procent av männen och 69 procent av kvinnorna att sexköp borde vara olag ligt. Ännu fler var emot att prostitution skulle betraktas som ett yrke (67 procent av männen och 92 procent av kvinnorna) visade en undersökning att 70 procent av islänningarna ville ha en sexköpslag. Reden ser prostitution som våld mot kvinnor och är därför aktiva förespråkare för att kriminalisera kunder till prostituerade. I en kampanj har de använt sig av en bild där tio nakna kvinnor paketerats som kött till försäljning i kyldisken. Könsskillnaden var som i flera andra länder stor. 83 procent av kvinnorna ville förbjuda sexköp medan 57 procent av männen ville det. Den stora attitydförändringen hade därmed skett bland kvinnorna, inte bland männen. Finland har varit på väg mot ett generellt förbud mot köp av sex, men i en politisk kom promiss slutade det med att ett förbud mot att köpa sex av offer för människohandel infördes i slutet av Finländarna har förmodligen den mest tillåtande hållningen till prostitution i Norden. Enligt jämställdhetsbarometrarna från 2004 och 2008 godkände nästan 60 procent av männen och drygt 30 procent av kvinnorna att man köper sex från en prostituerad. Ingen större förändringar har skett på de fyra åren. Jämfört med undersökningar från 1990-talet ser det istället ut som att finländarnas hållning till prostitution blivit mer tillåtande under 2000-talet. Attityder till prostitution uppstår inte i något vakuum. Media, politiker, myndigheter och intresseorganisationer försöker på olika sätt påverka den allmänna opinionen, liksom de är beroende av opinionens åsikter för att föra frågan åt det håll de vill. I Danmark har Servicestyrelsen och Reden varit de två viktigaste aktörerna i debatten, enligt Jeanett Bjønness, doktorand vid Aarhus Universitet i Danmark, som har kartlagt dansk arnas attityder till prostitution för NIKKs projekt. Reden, som är ett härbärge för prostituerade, har drivit flera kampanjer mot prostitution och människohandel. Reden ser prostitution som våld mot kvinnor och är därför aktiva förespråkare för att kriminalisera kunder till prostituerade. I en kampanj har de använt sig av en bild där tio Foto: Reden International/www.redeninternational.dk nakna kvinnor paketerats som kött till försäljning i kyldisken. Servicestyrelsen vill också stötta prostituerade att sluta, reducera skadeverkningarna och förebygga prostitution. Under Servicestyrelsen finns Tema Prostitution, som har till uppgift att samla kunskap, och Kompetencecenter Prostitution som har den direkta kontakten till prostitutionsområdet. Servicestyrelsen försöker inte förändra opinionen på samma sätt som Redan utan säger sig själva ha en bred och öppen ingång till prostitution som fenomen. Bland de danska politiska partierna vill partierna på vänsterkanten kriminalisera sexköp, enligt Jeanett Bjønness. Argumenten liknar de svenska argumenten för en sexköpslag: Ett förbud skulle minska antalet prostituerade, prostitution ses som våld mot kvinnor och som ett jämställdhetsproblem. De borgerliga partierna är mer skeptiska till en kriminalisering och ser hellre sociala insatser till svaga grupper. Historisk vändpunkt Viljan att kriminalisera sexköp är en historisk vändpunkt i Norge, menar Synnøve Jahnsen vid Universitetet i Bergen som har gjort en analys av den norska mediedebatten om prostitution. Tidigare har prostitution i hög grad setts som ett samhällsproblem som ska bemötas med sociala åtgärder. Men på kort tid ändrade flera politiska partier hållning. Senterpartiet bestämde sig först 2006 för att arbeta för en kundkriminalisering. Sosialistisk venstreparti och Arbeiderpartiet fick året därpå efter omfattande debatt majoritet i sina partier för samma hållning. Socialistisk venstrepartis vice ordförande, Audun Lysbakken, framför i en krönika i Dagbladet 2007 med rubriken Slavehandelens logikk sitt partis argument för att kriminalisera sexköp: Som i alle andre markeder er lønnsomheten avhengig av etter spørselen. Det er ikke bare bakmennene som har ansvaret. Det er kundene som holder menneskehandelen i gang. Menn som kjøper sex må ansvarliggjøres. Anledningen till att många politiker ändrade sina åsikter var medias beskrivning av den ökande utländska och mer synliga gatu Tidningar beskriver den växande synliga prostitutionen med stora rubriker: Prostituerte herjer fritt och Nordens største horegate om Karl Johans gate i Oslo. prostitutionen. Som Sissel Benneche Osvold, politisk kommentator i Dagbladet, uttrycker det 2006: Det handler ikke lenger om voksne menneskers rett til å inngå frivillige avtaler om kjøp og salg av sex, men i økende grad om en globalisert og brutal menneskehandel med kvinner og mindreårige. Oslo förslummas Tidningar beskriver den växande synliga prostitutionen med stora rubriker: Prostituerte herjer fritt och Nordens største horegate om Karl Johans gate i Oslo. I insändare beskrivs hur Oslo håller på att förslummas av uteliggare, tiggare och prostituerade. Näringslivet anser att den synliga prostitutionen är bad for business. Pro Senteret, som är ett nationellt kompetenscenter om prostitution och motståndare till en sexköpslag, menar dock i en krönika i Aftenposten 2007 att beskrivningen av att prostitutionen har ökat explosionsartat är felaktig. Det handlar mer om att prostitutionen har ändrat form och blivit mer synlig i det offentliga rummet. Flera forskare tror inte att en sexköpslag kommer att ha avsedd effekt. Endast gatuprostitutionen kommer att försvinna och forskare kallar därför lagen för strutspolitik. Kriminaliseringsdebatten i Norge var bred och omfattade många olika aspekter. Synnøve Jahnsen lyfter fram tre olika positioner i debatten: Ett förbud sänder ut en moralisk signal till män att samhället inte accepterar köp av sex. Norges lagstiftning tar kampen mot människohandel seriöst och vill inte framstå som en liberal fristat för hallickar. Ett fasthållande av att prostitution ska bemötas med socialpolitiska verktyg och inte kriminalpolitiska. I Finland har liknande argument använts i den politiska och mediala debatten, enligt Anne-Maria Marttila, doktorand vid Helsingfors Universitet, som har analyserat den finländska debatten inom ramen för NIKKs pro jekt. Ofta framhävs att prostitution inte är något som hör hemma i den finska jämställda staten. Påfallande är att både förespråkare och motståndare till en sexköpslag i Finland har använt jämställdhet mellan könen som argument. Skillnaden i slutsatser beror på hur man ser på jämställdhet. De som betonar kollektiv och strukturer anser ofta att sexköp ska kriminaliseras. De som istället har en liberal jämställdhetsuppfattning betonar individens grundrättigheter att utöva näringsfrihet eller att förverkliga sin sexualitet. Enligt Anne-Maria Marttila är de olika uppfattningarna om prostitution och jämställdhet en påminnelse om att kvinnlighet och manlighet, på samma sätt som finskhet, inte är inneboende enhetliga och givna egenskaper eller identiteter, utan att det pågår en kamp inom dessa i att befästa eller ifrågasätta olika erfarenheter och uppfattningar. Mer om attityder till prostitution Forskarnas rapporter om attityder till prostitution presenteras i slutrapporten Prostitution i Norden som ges ut av Nordiska ministerrådet. 18 NIKK magasin 2.08 NIKK magasin

Med hedern i behåll. magasin 1.2010. Tema: Minoritetsungdom. När unga blir politiska symboler i det jämställda Norden

Med hedern i behåll. magasin 1.2010. Tema: Minoritetsungdom. När unga blir politiska symboler i det jämställda Norden Hedersvåld ett icke-svenskt våld? Unga män tar ställning mot hedersförtryck magasin 1.2010 Föräldraskap mellan frihet och tvång Bantning, rakade ben, brudslöja och hijab Nordisk institutt for kunnskap

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/08 Forbud mot kjøp av sex Erfaringer fra Sverige og Finland Av Thea Bull Skarstein STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper

Detaljer

NIKK. magasin KÖNOCHVÅLD. NIKK - 10 år 1995-2005 NR. 2-2005. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Bilag: Årsrapport 2003/2004

NIKK. magasin KÖNOCHVÅLD. NIKK - 10 år 1995-2005 NR. 2-2005. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Bilag: Årsrapport 2003/2004 NIKK NR. 2-2005 magasin KÖNOCHVÅLD NIKK - 10 år 1995-2005 Bilag: Årsrapport 2003/2004 NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning Foto: Matti Niemi/GORILLA/SAMFOTO Kön och våld För att skapa

Detaljer

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIKK magasin. tillhörighet IDENTITET UTANFÖRSKAP NR. 1-2001. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK magasin NR. 1-2001 IDENTITET tillhörighet UTANFÖRSKAP NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning Foto: Anders Petersen/Mira/Samfoto VI - OG DE ANDRE ANDRE I dette nummeret av NIKK magasin

Detaljer

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering ØF-notat nr. 19/2011 Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering - et interreg-prosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstads kommune av Tina Mathisen og Linda Harkman Centrum

Detaljer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på BARNFATTIGDOM

Nordens Välfärdscenter. Fokus på BARNFATTIGDOM Nordens Välfärdscenter Fokus på BARNFATTIGDOM 1 Förord Även om andelen fattiga barn i de nordiska länderna är relativt låg, är barnfattigdom ett problem som diskuteras också i Norden. Jämställdhetsidealet

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte Referenten, advokat Jan Fougner, Norge: Tema for debatten i dag er «beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes

Detaljer

TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester

TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester 1 2008 FEBR/MARS ÅRGANG 22 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester Eg-dom hotar den svenska modellen - LO tar strid om pensionerna - Lige

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

3/2012. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Evaluering av Norges forskningsråd. Globale utfordringer.

3/2012. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Evaluering av Norges forskningsråd. Globale utfordringer. 3/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Evaluering av Norges forskningsråd Globale utfordringer Svensk debatt Innhold 4 Kronikk: Myt och verklighet i forskningspolitiken en bild

Detaljer

Journalistikk med mening

Journalistikk med mening Journalistikk med mening Alan Rusbridger: Er journalistikken død? PJ Anders Linder: Ledarjournalistikens förnyelse Lena Mellin: Konsten att skriva en kommentar Knut Olav Åmås: Den nye åpenheten Espen Egil

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

Bolig politikk i Norden

Bolig politikk i Norden Bolig politikk i Norden Rapport til NBOs årskonferanse 2010 boligpolitiske artikler og NBO-statistikk NBO Forord Denne NBO-publikation er udarbejdet specielt med henblik på årskonferencen i København den

Detaljer

Sulten på rettferdighet

Sulten på rettferdighet Sulten på rettferdighet 2012 Landran Tidligerer kalte man det kolonialisme. Nå velsignes landran av Verdensbanken ETO Hvem har ansvaret når et selskap bryter folks rettigheter, utenfor sitt eget land?

Detaljer

Sykefravær i Norden Kan vi lære av hverandre?

Sykefravær i Norden Kan vi lære av hverandre? Sykefravær i Norden Kan vi lære av hverandre? Om regelverk og utviklingstrekk i de nordiske landene TemaNord 2007:593 Sykefravær i Norden - Kan vi lære av hverandre? TemaNord 2007:593 Om regelverk og utviklingstrekk

Detaljer

Vennskap som gir bedre butikk

Vennskap som gir bedre butikk Et magasin fra Steen & Strøm AS 1/2011 Vennskap som gir bedre butikk Fullt hus på Hamar 04 Profil: Thomas Strindeborn 20 Sosiale medier vs shopping 34 LEDER PROFILEN Henrik Dahl Taktila skyltar Som första

Detaljer

Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna

Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna 161 Onsdagen den 19 augusti 1987 kl. 14.15 Sektionsmöte Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna Referat:

Detaljer

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS Et magasin fra Steen & Strøm AS 3/2011 Digishift 2020: Digital framtidsvision Steen & Strøm Awards 13 Retail Day stämningsrapport 18 Night Hiking i Bryggen 30 LEDER PROFILEN Henrik Dahl INNHOLD 4 Nyt centerprojekt

Detaljer

Alkoholpolitikk i Norden

Alkoholpolitikk i Norden MØDE I NORDISK MINISTERRÅD, SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) 18. oktober 2004, København Nordisk Ministerråds sekretariat MR-S 2/2004 Dp. 2, bilag 1 12. oktober 2004 Journal nr. 43001.15.002/04 Alkoholpolitikk

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

Kulturrikets tilstand 2012

Kulturrikets tilstand 2012 Senter for kultur- og idrettsstudiar Kulturrikets tilstand 2012 Konferanserapport NANNA LØKKA (red.) TF-notat nr. 57/2012 Tittel: Kulturrikets tilstand 2012 Undertittel: TF-notat nr: 57/2012 Forfatter(e):

Detaljer

Er det greit hvis de ikke er rusa?

Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det

Detaljer

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner 2/2011 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Global fordeling Fagerbergutvalget til debatt Humanioras ambisjoner Innhold Foto: Martin Skulstad 6 4 Kronikk: Tänk stort om humanoria! Anders

Detaljer

Helsesjekk for utviklingshemmede

Helsesjekk for utviklingshemmede Leder 06/09 NORGE HAR OVER 400 KOMMUNER SOM, AVHENGIG AV prioriteringer og kompetanse, finner ulike løsninger når det gjelder boliger til utviklingshemmede. Det fører til dramatisk store forskjeller i

Detaljer

Politisk ekstremisme i Norden en trussel mod de åbne nordiske samfund?

Politisk ekstremisme i Norden en trussel mod de åbne nordiske samfund? udgivet af nordisk råd og nordisk ministerråd specialudgave 2011 Politisk ekstremisme i Norden en trussel mod de åbne nordiske samfund? Vi er vant til at opleve politisk vold på afstand som et udtryk for

Detaljer