(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, U (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Novomatic AG, Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Østerrike (72) Oppfinner GAWEL, Marek, Josef-Ressel-Strasse 3k, A-2514 Traiskirchen, Østerrike (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Spille- og/eller underholdningsapparat (56) Anførte publikasjoner DE-A EP-A EP-A EP-A JP-A JP-A US-A US-A US-A US-B WO-A-2007/ WO-A-98/16144

2 EP B1 Spille- og/eller underholdningsapparat BESKRIVELSE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt et spille- og/eller underholdningsapparat med minst én bildeskjerm, som er plassert justerbart på et apparatpanel. Spesielt gjelder oppfinnelsen et multi-spillebord med flere spilleplasser, hvor det på hver er anordnet en bildeskjerm og et justerbart bord- og/eller pultpanel. [0002] Ved såkalte multi-spillebord, som for eksempel brukes til pokerspilling eller til rulett-spill, er det kjent at det er bildeskjermer på hver spilleplass, som er tilordnet spillebordavsnittet som hører til en spilleplass. Slike bildeskjermer viser den enkelte spilleren aktuell spillinformasjon. Dette kan for eksempel ved et pokerbord være spillkortene som er tildelt en spiller. Alternativt kan man for eksempel ved et rulett-bord vise et innsatsfelt på bildeskjermen, hvor de enkelte spillerne for eksempel ved bruk av en touch-screen-billedskjerm, kan plassere sine innsatser. [0003] Dermed er det allerede foreslått å opplagre bildeskjermene som er plassert på spillebordet justerbart, slik at hver spiller kan stille inn sin bildeskjermposisjon individuelt, for eksempel for å forhindre gjenskinn i bildeskjermen, eller for å unngå at spillerne ved siden av kan se inn på bildeskjermen. Spesielt kan de omtalte bildeskjermene vippes på liggende tverrakser, slik at den kan rettes inn mot spilleren som sitter ved spillebordet. Dette virker noen ganger inn på sikten mot spillebordet. [0004] Et multispillebord med bildeskjermer som kan vippes om liggende tverrakser viser for eksempel WO 2007/ A. Videre lærer man i skriften EP A2, hvordan man kan justere bildeskjermen til et fjernsynsapparat med motor. Ytterligere justerbare display-anordninger for spillemaskiner viser skriftene DE A1 og EP A1. [0005] Ut fra dette legger den foreliggende oppfinnelsen til grunn å gi et forbedret spille- og/eller underholdningsapparat av den nevnte typen, som unngår ulempene ved dagens teknologi og videreutvikler denne i positiv retning. Spesielt skal man oppnå en bedre posisjonering av den tilpassbare bildeskjermen for spillergruppen som befinner seg ved apparatet, slik at man får en høy betjeningskomfort og som er kan tilpasses spilleforløpet.

3 - 2 - [0006] Ut fra oppfinnelsen løses denne oppgaven med et spille- og/eller underholdingsapparat i henhold til krav 1. Foretrukne utforminger av oppfinnelsen omtales i de avhengige kravene. [0007] For å muliggjøre en spesielt enkel betjening av spilleapparatet med høy håndteringskomfort, skal man i henhold til den foreliggende oppfinnelsen for hver spiller være en forinnstillingsanordning for automatisk forinnstilling av minst en bildeskjerm til en forbestemt bildeskjermposisjon avhengig av en identifikasjonsinnretning på de enkelte spilleplassene. Den nevnte forinnstillingsanordningen har forskjellige forinnstilte bildeskjermposisjoner for forskjellige spillere eller forskjellige spillergrupper. Med en gang identifikasjonsinnretningen identifiserer en spiller eller en spillergruppe, som det er forbestemt en bestemt bildeskjermposisjon for, kjører forinnstillingsanordningen bildeskjermen til denne forbestemte bildeskjermposisjonen. [0008] Videre er det i apparatpanelet en senkbar anordning av skjermene, slik at unødvendige skjermer eller skjermer til en spiller som ikke lenger er berettiget til å spille, kan kjøres bort, hvorved man på den ene siden forbedrer oversiktligheten til spilleapparatet som helhet, og på den andre siden får en indikering av om den enkelte spilleplassen er i bruk eller ikke. Her er det minst en bildeskjerm som kan justeres mellom en forsenket stilling i apparatpanelet, hovedsakelig uten framspring over apparatpanelet, og en driftsstilling hvor den stikker fram fra apparatpanelet. Den forsenkete stillingen kan spesielt brukes som hvilestilling, hvor den aktuelle bildeskjermen ikke er i veien, og en man får en hovedsakelig plan apparatoverflate, særlig bordflaten. I nevnte forsenket stilling kan bildeskjermen eventuelt senkes fullstendig under apparatpanelet og den aktuelle utsparing lukkes med et deksel. Fortrinnsvis er likevel bildeskjermen i nevnte forsenkede stilling senket slik at den hovedsakelig er i flukt med paneloverflaten. [0009] Bildeskjermen kan i dette tilfellet i prinsippet justeres på forskjellige måter. Spesielt kan den i det minste vippes om en horisontal tverrakse, slik at den kan vippes opp fra nevnte forsenkede stilling mot spilleren som befinner seg foran apparatet. Alternativt eller i tillegg kan bildeskjermen også dreies om en fortrinnsvis liggende lengdeakse og/eller om en stående vertikalakse, noe som kan for eksempel kan brukes for å vippe bildeskjermen bort fra en tilstøtende spiller, slik at denne ikke kan se bildeskjermen. Alternativt eller i tillegg kan den nevnte bildeskjermen også være parallellforskyvbar, særlig slik at den kan kjøres ut og inn loddrett i for-

4 - 3 - hold til apparatpaneloverflaten, hvorved bildeskjermen også kan kjøres ut fra apparatpanelet og forsenkes inn i dette, også uten vipping. For å gi maksimal justeringsmuligheter, kan bildeskjermen opplagres slikk at den kan justeres om flere akser. [0010] I en enkel videreutvikling av oppfinnelsen kan man i prinsippet sørge for at bildeskjermen justeres manuelt. For å oppnå en høy betjeningskomfort og enkel justering evt. også av svært store bildeskjermer, er bildeskjermen i en videreutvikling av oppfinnelsen utstyrt med i det minste en aktuator, fortrinnsvis en elektrisk motor med tilhørende styremekanismene, som kan brukes til å justere bildeskjermen med ekstern energi. Spesielt er aktuatoren da minst tilordnet bevegelsesaksene til bildeskjermen slik at man får en vertikal bevegelseskomponent, slik at minst de justeringsbevegelsene som er vanskelige på grunn av vekten av bildeskjermen kan utføres motorisert. Det er også fordelaktig at aktuatoren utformes slik at den arbeider i flere akser, slik at aktivering av forskjellige bevegelsesakser til bildeskjermen kan motoriseres. [0011] Fortrinnsvis omfatter nevnte forinnstillingsanordning her en programmerbar minnefunksjon, slik at en spiller kan stille inn sin favoritt-bildeskjermposisjon og lagre den til neste gang han oppsøker spille. eller underholdningsapparatet. Forinnstillingsanordningen kan for dette ha et posisjonsminne, der de individuelt innstilte bildeskjermposisjonene lagres i tilknytning til en spilleridentifikasjonskode. Hvis forinnstillingsanordningen får oppgitt den aktuelle spilleridentifikasjonskoden, kalles den lagrede bildeskjermposisjonen opp og den stilles inn. [0012] For å øke brukervennligheten ytterligere, kan forinnstillingsanordningen sørge for automatisk lagring av den siste innstilte bildeskjermposisjon, som den enkelte spilleren hadde stilt inn sist når han forlot spilleapparatet. En tilsvarende minnestyring lagrer siste innstilte bildeskjermposisjon i nevnte posisjonsminne når en aktuell spiller logger av, for eksempel ved å avslutte spillet. [0013] Spilleridentifikasjonen kan prinsipielt skje på forskjellige måter. For eksempel kan det være et inndatagrensesnitt som for eksempel et tastatur, som kan betjenes av spilleren, og hvor det kan legges inn en individuell kode. I en foretrukket videreutvikling av oppfinnelsen kan identifiseringsanordningen ha en smartkortleser. Hvis spilleren for eksempel stikker sitt kredittkort eller et spillerbevis inn i apparatet, kalles den lagrete bildeskjermposisjonen opp og stilles inn.

5 - 4 - [0014] Alternativt eller i tillegg kan identifikasjonsinnretningen ha en biometridataleser, for eksempel i form av en fingeravtrykkleser og/eller en øyeskanner eller en irisleser. [0015] Muligheten til å justere minst én bildeskjerm kan i en fordelaktig videreutvikling av oppfinnelsen også brukes til å justere skjermposisjonen automatisk avhengig spilleforløpet, som på den ene siden kan føre til en bedre spilleopplevelse, på den andre siden til spillstyring og visning av oppnådd spillenivå. Til dette kan det i en videreutvikling av oppfinnelsen være en styreanordning for automatisk justering av bildeskjermposisjonen avhengig av spilleforløpet. Bestemte spillavsnitt eller -prosesser og spesielle spillsituasjoner kan bli uthevet ved å endre bildeskjermposisjonen eller med bevegelse av bildeskjermen, slik at oppmerksomheten til spillerne vil bli rettet til den aktuelle spillerplassen. [0016] Spilleforløpsstyringen av bildeskjermposisjonen kan hermed utformes prinsipielt forskjellig. Fortrinnsvis kan man angi en spillegivinst eller at man når en spesiell spillesituasjon angis ved å endre bildeskjermposisjonen og/eller syklisk bevegelse inn og ut av bildeskjermen for eksempel like før det avgjørende spillekortet deles ut. Mottar for eksempel en pokerspiller sitt siste spillkort, kan styringen med en egnet påstyring av aktuatoren eller flere aktuatorer bevege bildeskjermen fram og tilbake og/eller opp og ned og/eller vippe den fram og tilbake. Også når andre spillsituasjoner oppstår kan bildeskjermposisjonen endres, for eksempel kan bildeskjermen heves når man vinner, for å symbolisere seieren med en "hevet pallplassering". [0017] Spesielt kan man også ha et deaktiveringsmiddel som arbeider avhengig av en fortsatt tilgjengelig spillekreditt og/eller tilgjengelig spilleinnsats, som for eksempel kjører bildeskjermen til en forsenket hvilestilling når spillekreditten er helt oppbrukt og/eller kjører bildeskjermen ut av apparatpanelet til driftsstilling ved påfylling av spillekreditten. [0018] I tillegg til den nevnte automatisk styringen av bildeskjermposisjonen, kan spille- og/eller underholdningsapparatet også ha en manuell styring av bildeskjermaktuatoren. Innleggingsmidlene for dette kan prinsipielt forskjellige egenskaper. For å oppnå betjeningsmulighet uavhengig spillerens posisjon, kan det i en videreutvikling av oppfinnelsen være et betjeningsorgan i form av en pedal og/eller

6 - 5 - knebryter for justering av den bildeskjermposisjonen. Alternativt eller i tillegg kan man ha en knapp og/eller et håndtak, fortrinnsvis i form av en joystick, for justering av bildeskjermposisjonen. Dermed kan betjeningsorganet kobles fysisk til spilleapparatet, spesielt på apparatpanelet, hvor bildeskjermen er opplagret. Alternativt eller i tillegg kan man også kommunisere trådløst med spille- og/eller underholdningsapparatets betjeningsorganer på samme måte som en fjernkontroll, for eksempel i form av en separat pedal. Til kommunikasjon kan man da bruke forskjellige overføringsmidler, for eksempel et infrarødt grensesnitt og/eller et Bluetooth-grensesnitt. [0019] Særlig fordelaktig er den tidligere beskrevne bildeskjerm-justeringen ved et spille- og/eller underholdningsapparatet, som har et spillebord med flere spilleplasser, som hver har en bildeskjerm som er justerbart opplagret på et bordpanel. Slike spillebord kan spesielt brukes som pokerbord, men også som rulettbord. I en fordelaktig videreutvikling av oppfinnelsen kan spillebordet ha en modulær konstruksjon og være sammensatt av flere bordpanelmoduler, og de nevnte bordpanelmodulene kan med fordel ha en paneldel hver, som har en bildeskjerm som på omtalte måte er montert bevegelig og som har sidetilkoblingsstykker for tilkobling av bordtilkoblings - og/eller endestykker. Derved kan et spillebord på en enkel måte konfigureres individuelt og bygges opp med forskjellige antall spilleplasser. [0020] Oppfinnelsen er nedenfor nærmere forklart med en foretrukket utførelsesform og tilhørende tegninger. I tegningene vises: Fig. 1: En skjematisk perspektivvisning av et spille- og/eller underholdningsapparat i form av et multi-spillebord med flere spilleplasser, som hver har en bildeskjerm som kan forsenkes i et bordpanel, Fig. 2: et perspektivvisning av en enkelt bordpanelmodul med en bildeskjerm som er vippet ut av paneldelen, Fig. 3: en samlet perspektivvisning av multi-spillebordet på fig 1, hvor bildeskjermene er vist i forsenket stilling i bordpanelet, og Fig. 4: et perspektivvisning av en enkelt bordpanelmodul som på fig. 2, hvor bildeskjermen er vist i sin forsenkete stilling i paneldelen.

7 - 6 - [0021] Spille- og/eller underholdningsapparatet 1 i henhold til figurene er utformet som et multi-spillebord, som har et spillebord 2, hvor flere spillerplasser 18 er anordnet i en ring rundt et sentralt spillefelt 5. Bordpanelet 3 som omgir det sentrale spillefeltet 5 i en ring har på hver spilleplass 18 en bildeskjerm 4, som er opplagret justerbart i den respektive paneldelen, noe som vil bli forklart. Bordpanelet 3 sitter på streveformet arrangerte spillebordkonsoller 19, hvor man for de enkelte spilleplassene 18 kan integrere tilhørende spillestyring 20 med tilhørende styremidler og en betyr og en utgangsanordning. For eksempel kan spillebordkonsollene 19 hver ha en inn- og/eller utbetalingsinnretning for kreditering av en spiller eller en tilsvarende kortleser, som kjent i spillebordbransjen. Spillebordkonsolene 19 danner føttene til spillebordet 2. [0022] Foran hver bildeskjerm 4 har hver spilleplass 18 et betjeningspanel 21, som kan være integrert i bordpanelet 3, se Fig. 1. [0023] Bildeskjermene 4 er justerbart opplagret på bordpanelet 3. Som en sammenligning av figuren 1 og 3 viser, kan bildeskjermene 4 dreies om en liggende tverrakse, slik at bildeskjermene 4 kan vippes opp til de enkelte spillerne som sitter eller står ved spillebordet 2. Mens Fig. 1 viser oppvippet stilling, viser Fig. 3 den nedsenkede hvilestillingen til bildeskjermene 4. Spesielt kan bildeskjermene 4 dermed plassere i en forsenket stilling i bordpanelet 3, hvor bildeskjermene 4 kan senkes ned slik at de i hovedsak er i flukt med overflaten til bordpanelet 3. [0024] I tillegg til å kunne justeres om den liggende tverraksen 22 kan bildeskjermene 4 være montert slik at de kan vippes eller svinges om en liggende langsgående akse 23 og/eller om en høydeakse 24. Alternativt eller i tillegg kan bildeskjermene 4 også være parallellforskyvbare langs høydeaksen 24. [0025] For justering av bildeskjermene 4 er de tilordnet passende aktuatorer, som fortrinnsvis er plassert under bildeskjermene 4 og integrert i bordpanelet 3. Fortrinnsvis kan de nevnte aktuatorene være elektriske motorer som om nødvendig kan oppnå ønskete bildeskjermbevegelser rundt de respektive bevegelsesaksene ved hjelp av egnete styre- eller driftsmidler. [0026] For betjening av aktuatorene er det på bordpanelet 3 og/eller på de respektive bildeskjermene 4 egnete betjeningsorganer 25, for eksempel i form av en bryter eller et håndtak 26, ved hjelp av disse kan man styre de enkelte aktuatorene.

8 - 7 - [0027] I tillegg er aktuatorene for styring av bildeskjermen forbundet med nevnte styring 20, som fortrinnsvis omfatter en styreanordning for automatisk styring av bildeskjermjusteringen avhengig av spilleforløpet og/eller forekommende spillesituasjoner. Den nevnte styringen kan for eksempel omfatte gevinststyringer, som vipper bildeskjermen 4 til vinneren av spillet opp og ned for å indikere dette, eller bildeskjermen kjøres opp, slik at en ellers skjult innskrift "Vinner" blir synlig. Videre kan den nevnte styringen omfatte aktiverings- og/eller deaktiveringsmidler, som arbeider avhengig av spillekreditten som fortsatt er tilgjengelig for den aktuelle spilleplassen. Spesielt kan deaktiveringsmidlet kjøre ned bildeskjermen 4 automatisk til forsenket stilling som vist i Fig. 3, når spillekreditten på den aktuelle spilleplassen er brukt opp. [0028] Videre omfatter styringen 20 fortrinnsvis en forinnstillingsanordning 12 som arbeider sammen med en identifikasjonsinnretning 13, som i den viste utførelsesformen omfatter en smartkortleser 15 plassert på spillebordkonsollen 19, men som også for eksempel kan omfatte en fingeravtrykkleser plassert på bordpanelet 3. Den omtalte forinnstillingsanordningen 12 stiller da inn en forbestemt bildeskjermposisjon for den aktuelle spilleren, med en gang identifiseringsinnretningen 13 har identifisert spilleren som spiller på den aktuelle spilleplassen 18. Dette kan for eksempel skje ved at den aktuelle spilleren stikker sitt spillekort eller sitt kredittkort inn i smartkortleseren 15. Den nevnte forinnstillingsanordningen 12 omfatter et posisjonsminne 14, hvor foretrukket bildeskjermposisjon for de enkelte spillerne er lagret, sammen med en idetifikasjonskode, slik at man ved innlegging av denne idetifikasjonskoden kan kalle opp og stille inn den tilordnete bildeskjermposisjonen. Fortrinnsvis blir da den sist innstilte bildeskjermposisjonen lagret som foretrukket bildeskjermposisjon når spiller trekker kortet sitt ut av smartkortleseren 15 og/eller logger seg av apparatet, slik at neste gang spilleren logger seg på ved bordet igjen, blir denne bildeskjermposisjon automatisk stilt inn. Fortrinnsvis blir da bildeskjermposisjonen lagret sentralt og/eller slik at den kan kalles opp av andre styringer 20, slik at også bildeskjermen til en annen spilleplass kan stilles inn tilsvarende, hvis spilleren neste gang sitter der ved spillebordet 2. [0029] Som det framgår av figurene 1 og 2, er spillebordet 2 modulært oppbygd og kan settes sammen av flere panelmoduler 6. En slik panelmodul 6 har, som vist på Fig. 2, en bildeskjerm 4, som på beskrevet måte kan senkes ned i panelmodulen 6, og som kan kjøres ut av denne. På sidene har panelmodulen 6 tilkobinger 17, slik

9 - 8 - at de forskjellige panelmodulene 6 kan settes sammen med hverandre eller med forbindelsesstykker 27, som til sammen utgjør spillebordet 2.

10 9 EP B1 PATENTKRAV 1. Spille- og/eller underholdningsapparat med minst én bildeskjerm (4), justerbart opplagret på et apparatpanel (3), kjennetegnet ved en forinnstillingsanordning (12) for automatisk forinnstilling av bildeskjermen (4) til en forbestemt bildeskjermposisjon avhengig av spilleren som er registrert av en identifikasjonsinnretning (13). 2. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til foregående krav, hvor bildeskjermen (4) kan justeres mellom en forsenket stilling i apparatpanelet (3), hovedsakelig uten framspring over apparatpanelet (3), og en driftsstilling hvor den stikker fram fra apparatpanelet (3). 3. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til foregående krav, hvor bildeskjermen (4) minst kan vippes om en liggende tverrakse. 4. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor bildeskjermen (4) kan vippes om flere akser. 5. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor bildeskjermen (4) kan kjøres parallellforskjøvet ut og inn hovedsakelig loddrett på apparatpaneloverflaten. 6. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor bildeskjermen (4) minst er tilordnet én aktuator (10), fortrinnsvis en elektrisk motor, for justering av bildeskjermen (4). 7. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor det er et betjeningsorgan som kan betjenes av en apparatbruker for justering av bildeskjermposisjonen. 8. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor forinnstillingsanordningen (12) har et posisjonsminne (14) for lagring av individuelt innstilte bildeskjermposisjoner som forbestemt bildeskjermposisjon tilordnet én bestemt spiller eller én bestemt spillergruppe.

11 Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor identifikasjonsinnretningen (13) har en smartkortleser (15). 10. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor identifikasjonsinnretningen (13) har en biometri-dataleser. 11. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor det er en styring (16) for automatisk justering av bildeskjermposisjonen avhengig av spilleforløpet. 12. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til foregående krav, hvor styringen (16) har mulighet for å angi gevinst ved justering av bildeskjermposisjonen og/eller syklisk bevegelse av bildeskjermen (4) fram og tilbake når man oppnår en spillegevinst. 13. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av de 10 foregående kravene, hvor minst én bildeskjerm er en flatskjerm. 14. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til ett av foregående krav, hvor det er ett spillebord (2) med flere spilleplasser, som alle har en bildeskjerm som er opplagret justerbart på et bordpanel (3). 15. Spille- og/eller underholdningsapparat i henhold til foregående krav, hvor spillebordet (2) har en modulær oppbygning med flere bordpanel-moduler (6), som hver har en paneldel hvor en bildeskjerm (4) er opplagret bevegelig, og som har tilkoblinger (17) på sidene for tilkobling til panelforbindelsesog/eller panelendestykker.

12

13

14

15

Spille- og/eller underholdningsapparat BESKRIVELSE

Spille- og/eller underholdningsapparat BESKRIVELSE EP 2 235 699 B1 Spille- og/eller underholdningsapparat BESKRIVELSE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt et spille- og/eller underholdningsapparat med minst én bildeskjerm, som er plassert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24499 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07F 17/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2434898 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 11/58 (2006.01) A21B 1/48 (2006.01) A21B 7/00 (2006.01) G07F 11/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer