NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad"

Transkript

1 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Selvangivelser på nett dårligere kontroll? Nedenfor gjengir vi en artikkel i Bergens Tidende i slutten av mai, vedr. noen konsekvenser av selvangivelser på nett. Vi vil tro at mange medarbeidere vil kjenne seg igjen her. Se for øvrig lederens kommentar på side 2. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten God sommer! Idyll Ei roleg kveldsstund ved ei tjønn, Eit godt kaffemål borte frå næraste grend. Det sig innover meg ei kjensle av ro, Det kjennest så godt å la tankane kvile. Markstonga er med og den egnes no med von om at fisk er i bettet. Så tørrkvist samlas til elden; som snart flammar opp; Og kaffelars putrar omsenn over bålet. Så senker seg sommarnatts dulmande ro kring det solskimrande vatn, Mens ein drikk sin skål i nytrekt kaffe; ein gudedrikk langt frå bygds. Om lykka er god kan ein fisk eller to i løpet av kvelden havne, I ryggsekken ned, som eit synleg bevis på fiskelykka ei heller har svikta. Når så bålet brenn ned og det leftar mot høgstnatt er tida inne igjen, Til å gi seg i veg til bygda ned att for å bu seg på neste dags kjas og mas. Men på netthinna sit eit bilde igjen av tjønna og livet omkring, Som atter eingong har teki meg i famn og gitt meg ein minnerik kveld. Hovedtariffoppgjøret 2002 Side 4, 5 og 10 Selvangivelser på nett - dårligere kontroll? Side 12 Årsmøte i Nordisk Skatteorganisation Side 5 Veiledningstelefon Side 7

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil Redaksjonen avsluttet: 7. juni Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 12. august Layout og trykk: Stiftelsen Medieforum, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Hurtiginfoer 3 Flere bein å stå på 3 Hovedtariffoppgjøret Møte i NSO 5 OAL 6 Skattefogdkontorenes organisasjon og fremtid 6 Veiledningstelefon 7 Byggeplassbesøk avslørte... 8 MVA3 8 Når de små grå... 8 Fag- og org.kurs 9 Tildelte hederstegn 9 Nyoppnevninger i RUF 9 Arbeidsplassbesøk 10 Mer penger i vente? 10 Adresselister 11 Selvangivelser på nett Idyll 12 Leder Minimal kontroll av lønnsmottakere? Skatteetatens strategi om mer fokus og kontroll av næringsdrivende er ubestridt. Dette er også nødvendig for å styrke etatens legitimitet i forhold til samfunnet og borgerne. At etaten skal fremstå som moderne og servicevennlig, har etter min mening de senere åra gått på bekostning av at etaten også skal være en kontrolletat og sette faget i fokus. Imidlertid er det også vesentlig at vi har en PSA-ordning som fungerer godt og som skattyterne har tillit til. At PSA-ordningen i dag fremstår som en suksess kan ingen være i tvil om. Men det er etter min mening absolutt nødvendig å se etter forbedringer i denne ordningen. PSA-ordningens suksess PSA-ordningens suksess bygger på forutsetningen om at skattyterne har forventninger til at denne fremstår som rettferdig og sikrer likebehandling av skattyterne og støtter opp under rettssikkerheten. Dette er for øvrig også viktige mål i den nye organiseringen av ligningskontorene. Den dagen skattyterne ikke har tiltro til at disse målene blir etterlevd, vil publikums tillit til ordningen og også til etaten, bli redusert. Skal disse forutsetningene oppfylles må etaten etter min mening sette inn mer ressurser enn strategiene og «Mål og prioriteringer» tilsier på ligningen av lønnsmottakere, og de nødvendige kvalitetskontroller. Arbeidet og ressurssituasjonen er i dag så presset på mange kontorer, at mange steder blir bare en mindre del av de lønnsmottakerne som burde vært kontrollert faktisk kontrollert. Lettere å slippe skatt? Etaten og samfunnet kan etter min mening ikke lengre leve med at mange skattytere får «innvilget» store fradragsbeløp fordi de faller utenfor de store beløpsgrensene som mange kontorer må sette for å bli ferdig med ligningen. Hva hvis slike opplysninger ble kjent for skattyterne og kom ut til media? Hvilken skattemoral og tiltro til etaten kan vi da forvente? Det er jo disse forholdene etaten i mange henseende blir målt på, og som den alminnelige borger er opptatt av. Når Ligningssjefen i Bergen går ut og sier at det har blitt lettere å levere selvangivelser for publikum, men vanskeligere for ligningskontorene å sjekke om opplysningene er riktige, har han helt klart et poeng. De nye tekniske/- elektroniske hjelpemidlene, bl.a. muligheten til å levere selvangivelser over nettet og telefon er et stort pluss for publikum, men kan også gjøre at det blir forskjellsbehandling i hvordan skattyterne blir kontrollert av kontorene. Vi har en meget uheldig situasjon hvis selvangivelser levert på måten vi oppfordrer mer og mer til, ikke blir kontrollert i det hele tatt. Bare ligningsfunksjonærene som betaler sin rettmessige skatt? For å få en bedre PSA-ordning er jeg overbevist om at Skattedirektoratet nå må sette fokus på situasjonene som oppleves som meget frustrerende for et stort antall medarbeidere. Mange føler at det snart bare er selvangivelsene til etatens egne ansatte som blir kontrollert, samtidig som man må se at mange skattytere med feil fradrag og fradrag de ikke skulle hatt, ikke blir kontrollert fordi kontorets ressurser og etatens strategi tilsier at dette ikke skal gjøres! Prestisjenederlag med høstutlegg? Man må dessuten slutte å knytte så stor prestisje til at flest mulig skal få utlegg og skattepenger i juni måned. Denne strategien er etter min mening så overfokusert at en skulle tro det ofte var et prestisjenederlag hver gang en skattyter blir overført til høstutlegg. Skattedirektoratet må nå sørge for at det skapes mer rom og tid for saksbehandling i PSAperioden. NTL-Skatt har mange ganger tatt til ordet for å utvide PSA-perioden, og gjøre nødvendige endringer i syklusen, som vil gjøre denne mer akseptabel både for kontorene og skattyterne. Det er å håpe at Skattedirektoratet vil vurdere dette pånytt, nå som man også skal vurdere endringer i syklusen for behandling av de næringsdrivende. Jeg tar gjerne imot Skattedirektørens syn på denne saken i bladet. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Flere bein å stå på? Man kan komme i tanker om landsforeningens leder har sikret seg flere bein å stå på. Redaksjonen har sikret seg et bilde som viser Thorvaldsen med fornavnet Stein i sin navnebrors gate i Århus. Hvorvidt den samme Stein også behersker billedhuggerkunsten forblir fortsatt en hemmelighet. -Tanken slo meg med det samme jeg stakk hodet ut av gangdøra imorges; «i ettermiddag må jeg få slått gresset!» Så er jeg inne på cella og ser ut; Solskinn ute! Fra kontorvinduet lar jeg blikket hvile ut over Beitstadfjorden som ligger rolig og badet i sol. temperaturen har hevet seg såpass langt over frysepunktet at en faktisk kan unne seg å slappe av i skyggen. jeg er i ferd med å oppleve overgangen mellom vår og sommer. Så er det jo med en viss erfaringsbakgrunn en kan si at sånn er ikke Trøndersommer n! Jeg sier heller «måtte det bare vare!» -Begynner ikke sørveggen på huset å bli noe slitt? Burde kanskje se å få beiset et par sider av huset nå når været tillater det! Men gresset må få førsteprioritet i dag.. Hovedtariffoppgjøret er for vår del i havn, og når dette leses er vel også det sentrale justeringsoppgjøret ferdig. Vi har jo allerede sagt ja til oppgjøret, i hvert fall flertallet blant de som stemte. Tankekorset må nok være at så få benyttet muligheten til å stemme over forslaget i uravstemningen. Engasjerer ikke dette lenger? Men årets lønnsoppgjør er ikke ferdig med dette. Siste del av tretrinnsraketten i årets hovedtariffoppgjør, årets lokale lønnsforhandlinger, vil også gi noen en lønnsforbedring. -Noe slitt er det vel omkring vinduene også; kanskje litt hvitmaling hadde gjort seg. Må få kjøpt inn noe maling. Men først er det gresset! Året 2002 er det første året alle statsansatte har rett til 5 ukers ferie. Og nå står den tradisjonelle ferietiden for døren tiden for rekreasjon og batterilading hva skal ferien Inge Sveås nyttes til? Mange hensyn å ivareta ja jeg bare nevner: innenlands eller bærer det til utlandet, reiserute, bilferie, med båt eller bærer det til fjells, forventningsfulle unger, besøk, økonomi. Og dette skal altså være det å kople av; avstresse! Kan man tenke seg noe mer malplassert? Og dette er liksom før man er kommet skikkelig i gang. Flere har gjennom tidene uttalt at en tre ukers ferie er sammensatt på følgende måte; den første uka har du liksom vanskelig for å forestille deg at du har fri, den andre har du innsett at du har fri og FERIERER, og den tredje uka går med til å grue seg til å ta fatt på jobben igjen. Likevel, for oss noe tilårskome, er dette en årviss øvelse som vi etter hvert vet å takle, og vi går vel ikke å gruer av den grunn! -Litt ujevnt er det på gårdsplassen også, noe pukk hadde kanskje gjort seg! Men først slår jeg gress!! Ferietid eller ikke! Moralen, slik jeg ser den, må være at har man en plen eller i allefall et gressbevokst område i sin besittelse vil man ikke være arbeidsledig gjennom sommeren. En God Sommer til alle lesere i vårt gressbevokste land! Inge. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende hurtignfoer: 19/02: Vedr. endringer i reiseregulativet. 20/02: Fra fellesmøtet i SKD 20. april. 21/02: LO-Stats krav til hovedtariffoppgjøret. 22/02: Hovedtariffoppgjøret 2002 enighet i staten. 23/02: Fra styremøtet i OAL-prosjektet 3. mai. 24/02: Helhetlig personal-og organisasjonspolitikk. 25/02: Hovedtariffoppgjøret uravstemmingen. 26/02: Fra fellesmøtet i SKD 21.mai. 27/02: Skattefogdkontorenes organisering og fremtid. 28/02: Styremøte i mva3-prosjektet 14.mai. 29/02: Produktivitetsavtale ifm. stedlige ettersyn m.m 30/02: Møte i SKD vedr. omstillingsavtalen m.m. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Her står mye aktuell informasjon fra NTL- Skatts arbeide bl.a. med det som skjer i etaten vår. 2 3

3 Hovedtariffoppgjøret 2002 Som nevnt i hurtiginfo nr.22/02 gir det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale i staten årlige tillegg på mellom kroner fra lønnstrinn 21 og kroner fra lønnstrinn 70. Resultatet har virkning fra 1. mai. Når dette skrives er ikke resultatet av uravstemmingen kjent. Det generelle tillegget og innretningen på tabellen Mange medlemmer hadde sett tekst-tv s informasjon rett etter oppgjøret som ga et feilaktig uttrykk for de generelle tilleggenes størrelse, og som antakelig var ment å vise den totale rammens størrelse hvis den var fordelt ut på lønnstrinnene. Tilleggene på A-tabellen utgjør 62% av rammen. Hovedsaken av de resterende 38% vil bli gitt i form av sentrale og lokale forhandlinger. Det er også flere negative reaksjoner på innretningen av tilleggene på A-tabellen. Ser en endringene opp mot LO-Stats krav som ble presentert i Hurtiginfo nr. 20/2002, vil en likevel se at intensjonene i våre krav delvis er ivaretatt i og med at de lavest lønte har fått mer enn gjennomsnittet i prosent, og at det er en knekk foran de øverste lønnstrinnene. Sentrale justeringsforhandinger I tillegg er 1,5 % av lønnsmassen er avsatt til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1. august. Dette betyr at det skal fordeles 980 millioner kroner i sentrale justeringsforhandlinger. Justeringsoppgjøret skal være avsluttet før sommerferien, og resultatet av dette oppgjøret kan være kjent når dere leser denne artikkelen. For justeringsforhandlingene gjelder følgende føringer: hensynet til utdanningsgrupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling, samt lavlønte skal prioriteres. Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier. Lokale forhandlinger. I tillegg er det også avsatt 2,0 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september. Dette betyr at det skal fordeles 1,3 milliarder kroner i lokale forhandlinger. Fellesbestemmelsene Det er også foretatt en del endringer i fellesbestemmelsene. Av disse vil vi spesielt nevne: Godskrivningsreglene i 5 er endret slik at ved tilsetting innplasseres de med høyere akademisk utdanning i minimum lønnstrinn 33. Bestemmelsene i 8 kompensasjon for arbeidstid på reiser innenlands er endret slik at reisetid på hverdager utover 1 time nå regnes fullt ut som arbeidstid. Diverse bestemmelser: Hovedtariffavtalens punkt 5.4 endres slik at boliglån med sikkerhet ytes med inntil kr (Økes fra kr ) Kommentarer fra forbundsleder i NTL Forbundsleder i NTL, Turid Lilleheie framhever spesielt betydningen av føringene som er lagt på justeringsoppgjøret med å prioritere grupper med lav lønn, utdanningsgrupper og grupper med særlig svak lønnsutvikling. Lilleheie beklager imidlertid at staten ikke lenger ser det som sin rolle å gå foran med et godt eksempel som arbeidsgiver. Staten har også ved dette oppgjøret lagt press på felles- og forhandlingsbestemmelsene. Blant annet måtte vi slå tilbake angrep på normalarbeidsdagen. Lilleheie mener dette har gjort forhandlingene spesielt vanskelige. Siden vi fikk gjennomslag for noen av våre viktigste krav vil vi etter en totalvurdering anbefale resultatet, sier Lilleheie. Oppgjøret gir økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, sier Turid Lilleheie. Sammen med føringene som er lagt på justeringsforhandlingene, gir dette resultatet en god profil. Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om også de mener dette resultatet er godt nok, avslutter Lilleheie. Kommentarer fra NTL-Skatt NTL-Skatt hadde i sine krav til dette hovedtariffoppgjøret foretatt følgende prioritering: 1. Lønn 2. Fleksible arbeidstidsordninger. 3. Sikre rettighetene i fellesbestemmelsene. Tilleggene på hovedtabellen, avsetningen til justeringsforhandlinger og lokale lønnsforhandlinger gjør at vi kan konstatere at dette hovedtariffoppgjøret i all hovedsak omfatter lønn og lønnsforbedringer. Det omfatter i liten grad endringer i arbeidstidsordninger, samtidig som rettighetene i fellesbestemmelsene også er i behold. Spesielt vil vi nevne endringen som medfører at reisetid på tjenestereiser utover 1 time nå vil regnes som arbeidstid fullt ut. Ellers registerer vi at det er foretatt endringer i enkelte av forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen som gir arbeidsgiver større mulighet til å fastsette lønn administrativt i enkelte tilfeller. Viktig å bruke stemmeretten NTL-Skatt oppfordret medlemmene i hurtiginfo nr.25/02 å bruke stemmeretten ved dette oppgjøret. NTL-Skatt har ikke hatt noen styrebehandling av resultatet av hovedtariffoppgjøret, og hadde således ingen anbefaling til våre medlemmer. Vi viste derfor til de anbefalinger som er gitt av LO-Stat og NTL, som begge anbefalte oppgjøret. Lønnstabell før og etter Lønn- Lønnstab. Ny tabell 30. april mai Møte i Nordisk Skatteorganisasjon Det årlige møte i Nordisk Skatteorganisasjon fant i år sted i Århus i begynnelsen av mai. Møtet bar bl.a. preg av situasjonen i dansk Told & Skatt med oppsigelser av medarbeidere som følge av den nye politiske budsjettavtalen i Danmark. Delegasjonen: fra v.: Karin, Einar, Stein, Ingrid, Erling og Bente. Møtet diskuterte situasjonen som er temmelig lik i alle de nordiske land, med presset arbeids-og ressurssituasjon og derav press på arbeidsmiljøet og medarbeiderne. Møtet vedtok følgende uttalelse (oversatt fra dansk): Invester i de nordiske skatteforvaltninger! Nordisk SkatteOrganisasjon et samarbeide mellom 6 faglige skatteorganisasjoner i Sverige Finland, Norge og Danmark med til sammen medlemmer har på møtet i Århus, Danmark, den 6.-8.mai 2002 drøftet budsjettsituasjonen i de nordiske skatteforvaltninger. Ressursforbruket i de offentlige forvaltninger er fokus overalt i de nordiske land. Også skatteforvaltningene blir i denne forbindelse berørt. Naturligvis kan skatteforvaltningene ikke generelt være fredet for krav til rasjonaliseringer og effektiviseringer i den offentlige sektor. Likevel er inntrykket, at politikerne når det skal skjæres ned på de offentlige budsjetter er tilbøyelige til å oppfatte skatteforvaltningene som bare enda en av de utgiftskrevende forvaltninger. I stedet burde regjeringene overalt i de nordiske landene erkjenne, at en krone tildelt skatteforvaltningene ikke bare er en krone som skal utgiftsføres i det offentlige regnskap men er en investert krone, som kan gi en særdeles fornuftig avkastning. De myndighetsoppgaver som skatteforvaltningene løser for samfunnet, betaler seg nemlig ofte det mangedobbelte tilbake i form av økte innbetalinger av skatter og avgifter. Som politiet er garanti for lov og orden, og forsvaret er garanti for rikets sikkerhet, står skatteforvaltningene i kraft av myndighetsoppgavene som en sterk garanti for, at de økonomiske og konkurransemessige spilleregler blir overholdt og at borgerne kan ha tillit til fortrolig behandling av opplysninger. Uten kontroll av utligning og betaling av skatter og avgifter, utsettes de virksomheter som innretter seg i overensstemmelse med reglene, lett for en ulik konkurranse fra de virksomheter som ikke følger reglene. Derfor appelerer NordiskSkatteOrganisasjon til de nordiske politikere om å ta hensyn til at det er de nordiske skatteforvatninger som skaffer inntektsgrunnlaget for de nordiske velferdssamfunn og derfor investere tilstrekkelig økonomiske og personalmessige ressurser i skatteforvaltningene. En langsiktig investering er et bidrag til samfunnets utvikling og vedlikehold. Slakt ikke høna, som legger gulleggene! Ole Østergaard Pedersen og Jørn Riise, hhv. redaktør og leder av Dansk Told- og Skatteforbund. 4 5

4 Vedr. omstillingsavtale, kompensasjonsavtale - OAL Av Stein Thorvaldsen. NTL-Skatt har i flere brev denne våren tatt opp med SKD en del praktiske problemstillinger rundt lokal tolkning av Omstillings- og Kompensasjonsavtale, samt hvilke regulativbestemmelser som kan/bør/skal brukes i de nye distriktene. På bakgrunn av disse brevene ble det avholdt møte i SKD i saken i slutten av mai. Det ble på møtet gitt en rekke avklaringer på de praktiske problemstillinger NTL-Skatt hadde tatt opp. Diskusjonen viste også at det er stor grad av samsvar mellom SKD og NTL-Skatts tolkning av avtaleverket. Problemene som da oppstår lokalt, har som oftest sitt utspring i en innskrenkende/restriktiv tolkning av avtaleverket, noe som i tilfelle IKKE er i samsvar med SKD s ønske om en «raus» personalpolitikk. Nedenfor refererer vi noen av avklaringene som fremkom i møtet: Reiser Den daglige reisen mellom hjem og kontorsted er å betrakte som arbeidsreise. Eventuelle merutgifter som følge av bytte av kontorsted, dekkes i henhold til kompensasjonsavtalen. Reiser som foretas fra fast kontorsted til annet kontorsted i distriktet, ev. fylkesskattekontor (f.eks. for å delta i kontormøter, drøftings- eller forhandlingsmøter) er å betrakte som tjenestereiser og skal godtgjøres i henhold til det ordinære reiseregulativet. Det vil si at man vil kunne ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse. AAD har bemerket at reiser som utføres som en fast del av arbeidet, og som inngår som faste, rutinemessige oppdrag, ikke er tjenestereiser i hht. reiseregulativet. Denne tolkningen må ses i sammenheng med det som er nevnt nedenfor om flere faste kontorsteder hvor reisen er å betrakte som arbeidsreise. Arbeidsavtaler Skal tjenestemannen ha to faste kontorsteder, må dette være varig, forutsigbart, jevnlig og av et visst omfang for at begge stedene skal framgå som kontorsted i arbeidsavtalen. Er dette tilfelle, skal eventulle merutgifter kompenseres etter kompensasjonsavtalen. Dersom dette ikke er tilfelle, f.eks. utgjør kun få dager i løpet av en måned, skal ett kontorsted framgå av arbeidsavtalen. Eventuell beordring til annet kontorsted reguleres av arbeidsgivers styringsrett. Reise mellom fast og beordret kontorsted skal betraktes som tjenestereise og godtgjøres i henhold til det ordinære reiseregulativet for de første 28 dagene deretter i henhold til avtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Dekning av merutgifter ved endret tjenestested I henhold til kompensasjonsavtalen skal tilsatte som endrer tjenestested som følge av OAL få dekket merutgifter til reise eller flytting. Iflg. SKD må endring av tjenestestedet ha sin bakgrunn i virksomhetens ønsker og behov for at den tilsatte skal ha krav på slik dekning. Samtidig skal det ved tildeling av tjenestested også tas hensyn til personlige forhold (Jfr. omstillingsavtalens pkt. 6 nr. 2.) Dersom tildelingen av nytt tjenestested har sin bakgrunn i personlige forhold, og skjer etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skal merutgifter kompenseres i hht. kompensasjonsavtalen. Skattefogdkontorenes organisering og fremtid Av Stein Thorvaldsen. NTL-Skatt har i hele vinter og våres etterlyst informasjon fra Skattedirektoratet vedrørende status for skattefogdkontorene organisering og fremtid. Saken var av den grunn oppe på fellesmøtet i SKD i slutten av mai. Avventer videre oppfølging av SOFT-rapporten SOFT-rapporten som ble lagt fram i fjor, innebar en evaluering av omorganiseringen i 1997, samt en mulighetsstudie med hensyn til hva som kan være en hensiktsmessig tilknytning og organisering av skattefogdkontorene i framtiden. Den videre oppfølging av denne rapporten har imidlertid latt vente på seg. På nevnte møte i SKD ble det orientert om årsaken til dette, bl.a. at man vil avvente hva som skjer på følgende områder: Økonomitjenestene Finansdepartementet har i noen tid arbeidet med prinsipielle spørsmål knyttet til organiseringen av økonomitjenesteområdet i staten, bl.a. om det bør vurderes mer robuste fagmiljøer på dette området. Også nytt lønns- og regnskapssystem vil få betydning for økonomitjenesteområdet. Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen og de lokale kemneres tilknytning til skatteetaten Regjeringen vil sette ned en arbeidsgruppe som skal se på dette området. En eventuell statliggjøring vil i følge Skattedirektoratet ha betydning for organisering av skattefogdkontorene. Arveavgiften Skattedirektoratet har i en tidligere høring foreslått denne overført til de største ligningskontorene. Organisering av fastsettingsområdet regionalt Også forprosjektet om organisering av fastsettingsområdet regionalt vil i følge Skatte-direktoratet måtte vurdere en nærmere samordning mellom fylkesskattekontorene og skattefogdkontorene regionalt. Sammenslåing av skattefogdkontorene i Aust- Agder og Vest-Agder Som kjent har SKD fått klarsignal fra Finansdepartementet til å fortsette arbeidet med å vurdere sammenslåing av skattefogdkontorene i Vest- Agder og Aust-Agder. I en prosjektrapport fra SKD til Finansdept. i slutten av april, har SKD bl.a. nærmere begrunnet forslaget om sammenslåing av kontorene i Agder-fylkene. NTL-Skatt har bedt om et møte med Finansdepartementet vedr. skattefogdkontorene framtidige organisering m.m. 6 Veiledningstelefon i Sør-Trøndelag snart på lufta Prosjektet er nå (31. mai) inne i en hektisk periode, med både opplæring og levering av utstyr og ekstern telefontjeneste. Telefonnummer er tildelt, men alle linjer er ennå ikke operative - med kun 2 uker til planlagt oppstart. Av Jan W. Gran Legion leverer tjenesten Firmaet Legion fikk oppdraget med å levere tjenesten, og har nettopp fått overlevert talemeldinger som de skal legge inn ved kø på tjenesten. Det er ikke valgt å legge inn velkomstmelding, og den som ringer vil komme direkte til en kunderådgiver hvis det ikke er kø. Det blir lagt inn flere typer kø-meldinger, en førstegangsmelding og ny talemelding hvis køen vedvarer. Kontaktperson ved Legion, Trond Kvale, er en behagelig samarbeidspart - raske tilbakemeldinger og lett å få tak i. Tett opptil oppstart vil de komme med en opplæring i bruk av telefonsystemet, og hvordan vi kan følge «trafikken». Internett til alle kunderådgiverne For å sikre oss at vår tjeneste skal kunne yte tilfredsstillende veiledning i bruk av etatens nettsted har Skattedirektoratet bestilt internetttilknytning til alle kunderådgiverne. Kunderådgiverne vil gjøre seg godt kjent med og yte hjelp til de er på jakt etter informasjon eller ønsker å benytte våre nett-tjenester. I tillegg har jeg som lokal prosjektleder fått tilgang til internett, slik at jeg fra min arbeidsplass ved fylkesskattekontoret kan følge pågangen og ev. kø på tjenesten. Faglig oppdatering Veiledningstjenesten er ment å skulle gi generelle svar på mange områder, men i første omgang skattespørsmål kun fra lønnstakere/pensjonister, spørsmål om arv/gave og folkeregistrering. Mottak/formidling av bestillinger for skjema, brosjyrer, utskrifter og attester er også aktuelle tjenester. Saksbehandling skal tjenesten ikke drive med, men de som ringer skal få en orientering om etatens saksbehandlingsrutiner slik at de lettere kan vite hva de bør gjøre i den situasjon de befinner seg - om de er i ferd med å flytte, har mottatt arv/gave, skal klage på likningen etc. Fra Trond Hansen, Skattefogdkontoret i Sør-Trøndelag, har vi fått en fyldig orientering om regler og rutiner i arv-/gavespørsmål. Robert Kristiansen (Trondheim kemnerkontor), Greta Furberg (Brukersenteret - folkeregister - Trondheim lk), Siri Monstad og Knut Bye (utlandsavdelingen Trondeheim lk) har i tur og orden presentert sine arbeidsområder. Det har vært mye fagstoff på kort tid, men det har vært svært nyttig å bli klar over hvor omfattende fagområder vi er med på å dekke. Veiledningstelefonen vil etter hvert bygge opp kompetansen gjennom sitt arbeid, og skal først ta fatt på å legge opp rutiner for utførelse av tjenesten. Både avgrensning mot spørsmål som må betjenes av likningskontorene, bruk av fagpersoner i linjen i vanskelige saker, og tilbakemeldingsrutiner for spørsmål som ikke blir løst direkte blir en utfordring. Annen læring Kjetil Harbek, SKD, har hatt en gjennomgang med bruk av Intranettet - med særlig vekt på oversikt over hva som finnes der, og hvordan søkerutinene kan brukes. Dette er et område man trenger god trening i, for på raskeste mulige måte å finne frem til de rettskildene man er på jakt etter. Etter Ketils kyndige veiledning er vi blitt godt kjent med Intranett og hvilken enorm mengde faglig informasjon vi har tilgang til. Hilde Solberg Holm, CTIdé, er leid inn som ekstern konsulent og har vært en viktig bidragsyter til fremdriften i de lokale forberedelsene. Hun skal lede oss gjennom rutinebeskrivelser og forberede oss på rollen som kunderådgiver i calltjeneste. Callsenter og spredt tjeneste I Trondheim arbeides det på spreng med å få kabler og kontakter på plass i rommet hvor det skal være fem arbeidsplasser i et lite «callsenter». Møbler er på veg ut, og snart dukker det vel også opp både nye PC-er og telefoner. Ute i distriktene vil vi ha 4 personer tilknyttet denne tjenesten - i Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal og Selbu. Både disse og de fra Trondheim er engasjert i 50% med dette arbeidet. En slik liten gruppe er svært sårbar for fravær, og vi har prøvd å legge forholdene tilrette for at de skal få en godt utformet arbeidsplass og arbeidsordninger som gjør at også arbeidsdagen skal bli god. Kunderådgiverne er ved godt mot, og ser ut for å være minst like spent som meg på hvordan det blir å komme igang. Markedsføring For å gjøre tjenesten kjent vil den bli annonsert i media, og samtidig opplyst i kø- og stengt-meldinger ved likningskontorene i Sør-Trøndelag. I tillegg blir det laget informasjonsfolder/oppslag til bruk ved andre offentlige kontorer, bl. a. ved offentlige servicekontor som etter hvert kommer i drift og andre steder hvor folk ferdes. Tjenesten blir åpen mandag - torsdag fra kl 9 til 18, fredager fra kl 9 til 16. 7

5 Følgende sto å lese på Skatteetatens Intranettside mandag 13. mai, under tittelen «Byggeplassbesøk avslørte svart arbeid» Dårlige på papirarbeid Over 300 firmaer er hittil kontaktet av skattemyndighetene i aksjonen, og de fleste har alt i orden. Et generelt inntrykk er imidlertid at deler av papirarbeidet går for sakte, noe som gjør at bedriftene fremstår som uryddige i skattemyndighetenes registre. «På skråplanet»-redaksjonen har følgende merknader til ovennevnte tekst: Mon tro om de ansvarlige for papirarbeidet er de samme som jobber i MVA-3 prosjektet??? Kan det være mulig at tilsvarende tanker gjør seg gjeldende om vår etats papirarbeid blant de øvrige mva.pliktige næringsdrivende ellers rundt om i landet??? «Eg berre spyr???» I en større artikkel (med bl.a. førstesidehenvisning) i Haugesunds Avis 7. mai er Skattedirektøren imponert over Haugesund sin innsats mot svart økonomi. Sitat: «Han ynskjer ein landsomfattande variant av den lokale ungdomsgarantien». Sitat slutt. I følge avisa har Bjarne i sitt foredrag opplyst at omfanget av svart arbeid er halvert siden 1980-tallet og utgjør i dag «bare» milliarder kroner årlig. Sitat: «Mange avstår i dag frå denne type arbeid fordi dei risikerer å miste skjenkeløyvet, rekneskapsføra- MVA3 atter en gang Etter saksbehandling og vedtak i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg (SAMU) har Hovedverneombudet for Skatteetaten, Magne Bergset (bildet), samlet inn problemstillinger fra regionale/fylkesvise verneombud på rane er blitt meir vakne, bransjeforeningane har auka aktivitet og sjansane for å bli oppdaga er større». «På skråplanet»-redaksjonen har i samme avis, dagen før, 6.mai funnet følgende artikkel, - godt gjemt -, med følgende tekst: «Fire av ti ungdommer vil ikke betale skatt, men de sier ja til å være med og nyte av de offentlige godene. Sju av ti mener at skattesystemet er urettferdig og seks av 10 mener det å arbeide svart ikke er noen forbrytelse. Dette kommer fram i en undersøkelse som kemnerkontoret i Trondheim har gjennomført i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse, skriver Adresseavisen (NTB)». «På skråplanet»-redaksjonen har ikke gått inn i noen nærmere analyse av de to landsdelers mulige forskjeller i «normer» eller «moral»- som forklaring på de tilsynelatende motsatte konklusjoner, men finner de to artiklers analyser «interessante». Sett hen på skatteetatens nåværende kontrolldekning, bemannings- og budsjettsituasjon, Skattefogdkontorene og fra hovedverneombudene i fylkene og oversendt disse til Skattedirektoratet. Hovedverneombudet krever at saken blir fulgt opp i samsvar med Arbeidsmiljølovens bestemmelser og SAMUs vedtak. kan «På skråplanet»-redaksjonen bare takke ungdommen i Trøndelag for deres bidrag til å hjelpe oss til økte budsjetter og bedre kontrolldekning i tiden som kommer. Til ungdommen i Haugesund: «Skjerp dere!!!» Pompel Når «de små grå» blir svært så betegnende Som de fleste vel har fått med seg, avsa «de grå Eminenser» i Høyesterett dom/kjennelse i tre plenumsaker om tilleggsskatt og straff. Basert på disse er det nå slått fast at straffesak etter ligningslovens 12-1 og 12-2 IKKE kan kombineres med tilleggsskatt etter 10-2 og Dette vil i tilfelle være dobbel straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). HR tidligere avgjørelse om «tilleggsskatt først + straff etterpå = OK» gjelder ikke lenger. Kravet til forhøyet sats etter ligningsloven 10-4 er «forsettelig eller grovt uaktsomt» og de samme kriterier er nevnt i kapittel 12. Således kan en ha en viss forståelse for HR avgjørelser i de saker som nettopp omhandler disse bestemmelser. HR har imidlertid i den tredje saken lagt til grunn at også 30% tilleggsskatt er straff etter EMK. Saken gjelder egentlig spørsmål om bevisføring i sak om overprøving av vedtak fattet av Overligningsnemnda. Man kan få tårer i øyene av å lese domspremissene, som på alle punkter går mot ligningsmyndighetenes tolkning av lovverket. Dommer Utgård finner ikke det minste tegn til liv eller lys til fordel for «vår fortolkning». I og med denne dommen åpnes det nå for at skattyter kan legge frem nye beviser i skattesaker som reises i etterkant av ligningsmyndighetens nemndsbehandling. HR har tidligere slått fast at slik bevisføring er avskåret nå har HR kommet til en annen slutning (...eller har de det???) SKD vil - forhåpentligvis om kort tid komme med nærmere redegjørelse for konsekvensene av dommene. Ovennevnte er kun ment som en liten «apèritife» til det som måtte komme. Trøsten i det hele må være at HR ikke var enstemmig. Sjelden har vel munnhellet om at «Flertallet har bestemt at mindretallet alltid har rett» vært på sin plass. «Sjelden har så mange, hatt så få, å takke for så lite» Homp Fag- og org. kurs for folkeregistertilsatte Av Jan Bertelsen Folkeregisterutvalget har i lengre tid syslet med tanken om å arrangere et kombinert fag- og organisasjonskurs for våre medlemmer som arbeider med folkeregistersaker. Da vi har mange medlemmer og vi forventer stor interesse for et slikt kurs har vi foretatt en «markedsundersøkelse». Dette for å finne ut om vi bør dele landet opp i i flere regioner. Tilbakemeldingene vi har fått Tildelte hederstegn i Aust-Agder-avdelingen Av Kjell Oddvar Henriksen NTL-Skatt avdeling 3-42 Aust-Agder avholdt årsmøte den 20. mars i år. Det var to av våre medlemmer som fikk tildelt Los hederstegn for 40 års sammenhengende medlemsskap, Sylvi Hardy, Arendal likningskontor og Alfhild Haaland som tidligere var tilsatt på Evje og Hornes likningskontor. Aust-Agder avdelingen av NTL-Skatt gratulerer begge jubilantene. Sylvi Hardy begynte sin yrkeskarriere til sjøs som radiooffiser. Hun meldte seg inn i Sjømannsforbundet den 28. februar i Den gang kunne guttene reise ut som 14 åringer, mens jentene måtte ha fylt 20 år eller være gift. Hun gikk i land for siste gang i 1977, men hun hadde fortsatt håp om å komme ut på sjøen igjen. De neste tre årene beholdt hun sitt medlemsskap i Sjømannsforbundet. Den følgende tiden hadde hun et vikariat i Værøy sparebank og et vikariat som formannskapssekretær. Den 17. januar 1980 ble hun fast ansatt på Værøy likningskontor og meldte seg straks inn i Ligningsetatens landsforening, som det het den gang. Til Sylvi Hardy med sitt diplom. Arendal likningskontor kom hun i 1987, og hun har spesielt ansvar for utlands- og sjømannsbeskatning. viser den store interessen vi trodde at det var og mest sannsynlig vil folkeregisterutvalget/styret NTL skatt tidlig høst gå ut med invitasjon til et slikt kurs. Tid og sted er ikke bestemt. Alt er avhengig av tilbud, men målet for folkergisterutvalget er at folkeregistertilsatte i alle fylker i løpet av 1 1 1/2 år vil få tilbud om fag- og org. kurs. Hun har i sitt daglige arbeid stor nytte av sin «ballast» fra sitt tidligere yrke på sjøen. Nyoppnevninger i RUF Styret i NTL skatt har oppnevnt nye representanter i RUF ( Rådgivende utvalg folkeregistrering). Monica Veines Leirgulen, Sunnfjord likningskontor og Jan Bertelsen, Dalane likningskontor er oppnevnt som nye medlemmer i utvalget, med Gerd Ødegård, Oslo likningskontor, Personregisteret, som felles vararepresentant for begge. Oppnevnelsen ble gjort i april og allerede 2. mai var Ødegård og Bertelsen i sitt første møte. Våre tidligere representanter, Karin Vartdal og Greta Furberg har sittet i utvalget i flere år og gjort en kjempeinnsats for vår forening og de folkeregistertilsatte og frem til Karin Vartdal trådte ut av utvalget satt hun som leder. På møtet 2. mai ble Lisbeth Huseby, Larvik likningskontor og Skl valgt til leder ut denne perioden. De øvrige medlemmer i utvalget er Maya Øvergård, Oppland FSK og Solveig Berg, SKD. I møtet møtte også seksjonsjef Bjørn Paulsen og underdirektør Harald Hammer. Utover høsten er der planlagt to nye møter i RUF og medlemmer som har saker de brenner for og som det er ønske at vi skal ta opp bes ta kontakt med våre medlemmer i utvalget. jan b LO Favør Sommer, ferietid og ekstra stor reiseaktivitet. Det kan være lurt f.eks å ha tenkt reiseforsikring om noe skulle skje når man er ute og reiser! For de av dere som har tilgang til internett kan det være nyttig å titte innom eller benytte medlemstelefonen for å holde seg oppdatert på hvilke fordeler og tilbud som ligger inne til enhver tid. Dette gjelder ikke bare forsikring, men også øvrige tilbud som ligger inne i LO Favør. 8 9

6 Arbeidsplassbesøk på Vest-Agder fylkesskattekontor NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Hjemmeside: skatt.ntl.no Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Karl Tore Hareide, Hordaland fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Erling og Stein med noen av de tilstedeværende. Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien ligningskontor, Tlf. mobil: , e-post: Nestleder: Sekretær: Einar Arnulf, Sør-Gubrandsdal likningskontor Tlf: , e-post: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Karin Vartdal, Hjemmekontor, mobil: Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Tlf: , e-post: Styremedlem/: Jeanette Andersen, Skattedirektoratet, ungd.kontakt Tlf: , e-post: Styremedlem/ Inge Sveås, Nord-Trøndelag Fylkesskattekontor, Redaktør: Tlf: , e-post: eller Ledere av NTL-Skatts rådgivende utvalg: Opplæringsutvalget: Anne-Marie Tørnby, Oslo ligningskontor, Tlf: , e-post: Folkeregisterutvalget: Revisorutvalget: Arbeidsmiljøspørsmål: Skattepolitisk utvalg: Lederutvalget: Jan Bertelsen, Dalane likningskontor, Tlf: , e-post: Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy likningskontor, Tlf: , e-post: Fung. Leif Moy, Buskerud fylkesskattekontor, tlf e-post: Helge Simonsen, Moss likningskontor Tlf: , e-post: Personal-og lønnspolitisk utvalg: Ola Arild Myhre, Midt-Hedmark likningskontor, Tlf: , e-post: Ved Grethe S. Ugland Onsdag 22. mai hadde Vest-Agder Fylkesskattekontor storfint besøk fra NTL-Skatt. Leder Stein Thorvaldsen og sekretær Erling Broen hadde valgt dette kontoret som et av flere stoppested på sin turne. 11 av fylkesskattekontorets 13 medlemmer var Hovedtariffoppgjøret 2002: Mer penger i vente? tilstede + skattefogdens to medlemmer og to fra avdelingens styre. Det store temaet denne dagen var nok den forestående omstilling ved fylkesskattekontor/skattefogd, men det ble også tid til en presentasjon av NTL-Skatt, en gjennomgang av hva NTL-Skatt jobber med for tiden. Spørsmålene var mange og diskusjonen var stor, men Stein og Erling hadde svar på alt. Etter besøket på fylkesskattekontoret fikk 25 av medlemmene på Kristiansand likningskontor møte Stein og Erling i et uformelt medlemsmøte. Fra kl 1500 kl 1600 kunne medlemmene stille spørsmål omkring omstilling av likningskontorene. En takk til Stein og Erling for en fin dag. Under hovedtariffoppgjøret ble man enige om tredelt oppgjør. Generelt tillegg pr. 1. mai, et sentralt justeringsoppgjør pr. 1 august samt midler avsatt til lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september d.å. Det er tidligere uttalt fra partene at en ønsker å være ferdige med det sentrale justeringsoppgjøret før sommerferien. Partene starter derfor forhandlingene den 22. juni. Kravene fra de forskjellige forbundene ligger i disse dager på bordet i LO Stat, og disse må behandles før man vet hvilke krav LO stat går for under forhandlingene. Det foreligger imidlertid klare føringer til justeringsoppgjøret og disse går på lavtlønnsgrupper, grupper med svak lønnsutvikling og kvinner. Dette skulle bety at det er nært å tenke seg at saksbehandlerskiktet i staten må bli tilgodesett i forhandlingene. Vi vet videre at forbundsleder Turid Lilleheie i NTL klart har gitt uttrykk for at bl.a førstekonsulentene vil være et krav fra NTL til justeringsoppgjøret. Gunn Torhild Tveit, Sogn ligningskontor, Tlf: , e-post: Gretha Lauritsen, Skattefogden i Troms, Tlf: , e-post: Styremedlem/ Benny Ch. Bye, Lofoten ligningskontor Studieleder: Tlf: , e-post: Astrid Lundanes, Hedmark Fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy ligningskontor, Tlf: , e-post: Marit Henriksen, Skattedirektoratet, Tlf: , e-post: Bente Næss Holt, Skien ligningskontor, Tlf: , e-post: Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Monica V. Leirgulen Sunnfjord lk 3-03 Skattedirektoratet Nina Hognes Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Thomas Sandvik Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Lillian Tindvik Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg Sør-Trøndelag SKF 3-12 Troms Astrid Domås Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Karl Tore Hareide Hordaland FSK 3-20 Vestfold Birger Dalatun Nord Jarlsberg lk 3-25 Vest-Agder Kari Aase Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei Bærum lk 3-31 Nordland Benny Ch. Bye Lofoten lk 3-32 Østfold Ellen M. Engebretsen Sarpsborg lk 3-35 Nord-Trøndelag Torbjørn Storli Steinkjer lk 3-36 Telemark Unni Jørgensen Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo Arendal lk 3-43 Hedmark Ann Kristin Godager Hedemarken lk 3-50 Møre og Romsdal Syver Lystad Søre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Valdres lk 10 11

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet?

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Regionreformen Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Pågående regionalpolitiske prosesser våren 2017 Kommunereformen Lov. prp. om nye oppgaver til kommunene Proposisjon om ny kommunestruktur Regionreformen Proposisjon

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NTL-Skatt. i NTL-Skatt. Mål og prioriteringer 2003. seniorpolitiske tiltak: B-Blad. Representantskapsmøte. Lønnsoppgjør til besvær?

NTL-Skatt. i NTL-Skatt. Mål og prioriteringer 2003. seniorpolitiske tiltak: B-Blad. Representantskapsmøte. Lønnsoppgjør til besvær? B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Mål og prioriteringer 2003 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON 1. Om Skatteetaten Skatteetaten består av Skattedirektoratet, skattekontorene og Skatteopplysningen. Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av Skattedirektøren.

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. kl. 11:00 til fredag 8. september 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

Melding om vedtak. Enhet for støttefunksjoner. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO

Melding om vedtak. Enhet for støttefunksjoner. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO 7 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: 2015/186 /111-1A Arkiv: 203 Dato: Lopenr.: 3458/2015 20.02.2015 Statliggjøring

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008

Styret ved Vea Protokoll 30. september 2008 Side 1 av 6 Tilstede: Styrerepresentanter: Administrasjon: Ole Rud, Hans Arne Krogsti ( for Arild Sørum Stana), Mari Kramperud Arnesen, Anne Stine Solberg (for Hildegunn Aas) og Sigurd Kolloen Hildegard

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

NTL-Skatt PS! Lobbyist på Stortinget Side 4. B-Blad. Nordisk Skatteorganisation. Kjære Victor Side 5. Endringer i reiseregulativet Side 7

NTL-Skatt PS! Lobbyist på Stortinget Side 4. B-Blad. Nordisk Skatteorganisation. Kjære Victor Side 5. Endringer i reiseregulativet Side 7 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten PS! Sitter her med

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 19.02.2015 16/15 Kommunestyret 02.03.2015 28/15 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/616-7

Detaljer

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer