NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad"

Transkript

1 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Selvangivelser på nett dårligere kontroll? Nedenfor gjengir vi en artikkel i Bergens Tidende i slutten av mai, vedr. noen konsekvenser av selvangivelser på nett. Vi vil tro at mange medarbeidere vil kjenne seg igjen her. Se for øvrig lederens kommentar på side 2. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten God sommer! Idyll Ei roleg kveldsstund ved ei tjønn, Eit godt kaffemål borte frå næraste grend. Det sig innover meg ei kjensle av ro, Det kjennest så godt å la tankane kvile. Markstonga er med og den egnes no med von om at fisk er i bettet. Så tørrkvist samlas til elden; som snart flammar opp; Og kaffelars putrar omsenn over bålet. Så senker seg sommarnatts dulmande ro kring det solskimrande vatn, Mens ein drikk sin skål i nytrekt kaffe; ein gudedrikk langt frå bygds. Om lykka er god kan ein fisk eller to i løpet av kvelden havne, I ryggsekken ned, som eit synleg bevis på fiskelykka ei heller har svikta. Når så bålet brenn ned og det leftar mot høgstnatt er tida inne igjen, Til å gi seg i veg til bygda ned att for å bu seg på neste dags kjas og mas. Men på netthinna sit eit bilde igjen av tjønna og livet omkring, Som atter eingong har teki meg i famn og gitt meg ein minnerik kveld. Hovedtariffoppgjøret 2002 Side 4, 5 og 10 Selvangivelser på nett - dårligere kontroll? Side 12 Årsmøte i Nordisk Skatteorganisation Side 5 Veiledningstelefon Side 7

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil Redaksjonen avsluttet: 7. juni Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 12. august Layout og trykk: Stiftelsen Medieforum, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Hurtiginfoer 3 Flere bein å stå på 3 Hovedtariffoppgjøret Møte i NSO 5 OAL 6 Skattefogdkontorenes organisasjon og fremtid 6 Veiledningstelefon 7 Byggeplassbesøk avslørte... 8 MVA3 8 Når de små grå... 8 Fag- og org.kurs 9 Tildelte hederstegn 9 Nyoppnevninger i RUF 9 Arbeidsplassbesøk 10 Mer penger i vente? 10 Adresselister 11 Selvangivelser på nett Idyll 12 Leder Minimal kontroll av lønnsmottakere? Skatteetatens strategi om mer fokus og kontroll av næringsdrivende er ubestridt. Dette er også nødvendig for å styrke etatens legitimitet i forhold til samfunnet og borgerne. At etaten skal fremstå som moderne og servicevennlig, har etter min mening de senere åra gått på bekostning av at etaten også skal være en kontrolletat og sette faget i fokus. Imidlertid er det også vesentlig at vi har en PSA-ordning som fungerer godt og som skattyterne har tillit til. At PSA-ordningen i dag fremstår som en suksess kan ingen være i tvil om. Men det er etter min mening absolutt nødvendig å se etter forbedringer i denne ordningen. PSA-ordningens suksess PSA-ordningens suksess bygger på forutsetningen om at skattyterne har forventninger til at denne fremstår som rettferdig og sikrer likebehandling av skattyterne og støtter opp under rettssikkerheten. Dette er for øvrig også viktige mål i den nye organiseringen av ligningskontorene. Den dagen skattyterne ikke har tiltro til at disse målene blir etterlevd, vil publikums tillit til ordningen og også til etaten, bli redusert. Skal disse forutsetningene oppfylles må etaten etter min mening sette inn mer ressurser enn strategiene og «Mål og prioriteringer» tilsier på ligningen av lønnsmottakere, og de nødvendige kvalitetskontroller. Arbeidet og ressurssituasjonen er i dag så presset på mange kontorer, at mange steder blir bare en mindre del av de lønnsmottakerne som burde vært kontrollert faktisk kontrollert. Lettere å slippe skatt? Etaten og samfunnet kan etter min mening ikke lengre leve med at mange skattytere får «innvilget» store fradragsbeløp fordi de faller utenfor de store beløpsgrensene som mange kontorer må sette for å bli ferdig med ligningen. Hva hvis slike opplysninger ble kjent for skattyterne og kom ut til media? Hvilken skattemoral og tiltro til etaten kan vi da forvente? Det er jo disse forholdene etaten i mange henseende blir målt på, og som den alminnelige borger er opptatt av. Når Ligningssjefen i Bergen går ut og sier at det har blitt lettere å levere selvangivelser for publikum, men vanskeligere for ligningskontorene å sjekke om opplysningene er riktige, har han helt klart et poeng. De nye tekniske/- elektroniske hjelpemidlene, bl.a. muligheten til å levere selvangivelser over nettet og telefon er et stort pluss for publikum, men kan også gjøre at det blir forskjellsbehandling i hvordan skattyterne blir kontrollert av kontorene. Vi har en meget uheldig situasjon hvis selvangivelser levert på måten vi oppfordrer mer og mer til, ikke blir kontrollert i det hele tatt. Bare ligningsfunksjonærene som betaler sin rettmessige skatt? For å få en bedre PSA-ordning er jeg overbevist om at Skattedirektoratet nå må sette fokus på situasjonene som oppleves som meget frustrerende for et stort antall medarbeidere. Mange føler at det snart bare er selvangivelsene til etatens egne ansatte som blir kontrollert, samtidig som man må se at mange skattytere med feil fradrag og fradrag de ikke skulle hatt, ikke blir kontrollert fordi kontorets ressurser og etatens strategi tilsier at dette ikke skal gjøres! Prestisjenederlag med høstutlegg? Man må dessuten slutte å knytte så stor prestisje til at flest mulig skal få utlegg og skattepenger i juni måned. Denne strategien er etter min mening så overfokusert at en skulle tro det ofte var et prestisjenederlag hver gang en skattyter blir overført til høstutlegg. Skattedirektoratet må nå sørge for at det skapes mer rom og tid for saksbehandling i PSAperioden. NTL-Skatt har mange ganger tatt til ordet for å utvide PSA-perioden, og gjøre nødvendige endringer i syklusen, som vil gjøre denne mer akseptabel både for kontorene og skattyterne. Det er å håpe at Skattedirektoratet vil vurdere dette pånytt, nå som man også skal vurdere endringer i syklusen for behandling av de næringsdrivende. Jeg tar gjerne imot Skattedirektørens syn på denne saken i bladet. Stein Thorvaldsen Redaktørens hjørne Flere bein å stå på? Man kan komme i tanker om landsforeningens leder har sikret seg flere bein å stå på. Redaksjonen har sikret seg et bilde som viser Thorvaldsen med fornavnet Stein i sin navnebrors gate i Århus. Hvorvidt den samme Stein også behersker billedhuggerkunsten forblir fortsatt en hemmelighet. -Tanken slo meg med det samme jeg stakk hodet ut av gangdøra imorges; «i ettermiddag må jeg få slått gresset!» Så er jeg inne på cella og ser ut; Solskinn ute! Fra kontorvinduet lar jeg blikket hvile ut over Beitstadfjorden som ligger rolig og badet i sol. temperaturen har hevet seg såpass langt over frysepunktet at en faktisk kan unne seg å slappe av i skyggen. jeg er i ferd med å oppleve overgangen mellom vår og sommer. Så er det jo med en viss erfaringsbakgrunn en kan si at sånn er ikke Trøndersommer n! Jeg sier heller «måtte det bare vare!» -Begynner ikke sørveggen på huset å bli noe slitt? Burde kanskje se å få beiset et par sider av huset nå når været tillater det! Men gresset må få førsteprioritet i dag.. Hovedtariffoppgjøret er for vår del i havn, og når dette leses er vel også det sentrale justeringsoppgjøret ferdig. Vi har jo allerede sagt ja til oppgjøret, i hvert fall flertallet blant de som stemte. Tankekorset må nok være at så få benyttet muligheten til å stemme over forslaget i uravstemningen. Engasjerer ikke dette lenger? Men årets lønnsoppgjør er ikke ferdig med dette. Siste del av tretrinnsraketten i årets hovedtariffoppgjør, årets lokale lønnsforhandlinger, vil også gi noen en lønnsforbedring. -Noe slitt er det vel omkring vinduene også; kanskje litt hvitmaling hadde gjort seg. Må få kjøpt inn noe maling. Men først er det gresset! Året 2002 er det første året alle statsansatte har rett til 5 ukers ferie. Og nå står den tradisjonelle ferietiden for døren tiden for rekreasjon og batterilading hva skal ferien Inge Sveås nyttes til? Mange hensyn å ivareta ja jeg bare nevner: innenlands eller bærer det til utlandet, reiserute, bilferie, med båt eller bærer det til fjells, forventningsfulle unger, besøk, økonomi. Og dette skal altså være det å kople av; avstresse! Kan man tenke seg noe mer malplassert? Og dette er liksom før man er kommet skikkelig i gang. Flere har gjennom tidene uttalt at en tre ukers ferie er sammensatt på følgende måte; den første uka har du liksom vanskelig for å forestille deg at du har fri, den andre har du innsett at du har fri og FERIERER, og den tredje uka går med til å grue seg til å ta fatt på jobben igjen. Likevel, for oss noe tilårskome, er dette en årviss øvelse som vi etter hvert vet å takle, og vi går vel ikke å gruer av den grunn! -Litt ujevnt er det på gårdsplassen også, noe pukk hadde kanskje gjort seg! Men først slår jeg gress!! Ferietid eller ikke! Moralen, slik jeg ser den, må være at har man en plen eller i allefall et gressbevokst område i sin besittelse vil man ikke være arbeidsledig gjennom sommeren. En God Sommer til alle lesere i vårt gressbevokste land! Inge. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende hurtignfoer: 19/02: Vedr. endringer i reiseregulativet. 20/02: Fra fellesmøtet i SKD 20. april. 21/02: LO-Stats krav til hovedtariffoppgjøret. 22/02: Hovedtariffoppgjøret 2002 enighet i staten. 23/02: Fra styremøtet i OAL-prosjektet 3. mai. 24/02: Helhetlig personal-og organisasjonspolitikk. 25/02: Hovedtariffoppgjøret uravstemmingen. 26/02: Fra fellesmøtet i SKD 21.mai. 27/02: Skattefogdkontorenes organisering og fremtid. 28/02: Styremøte i mva3-prosjektet 14.mai. 29/02: Produktivitetsavtale ifm. stedlige ettersyn m.m 30/02: Møte i SKD vedr. omstillingsavtalen m.m. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Her står mye aktuell informasjon fra NTL- Skatts arbeide bl.a. med det som skjer i etaten vår. 2 3

3 Hovedtariffoppgjøret 2002 Som nevnt i hurtiginfo nr.22/02 gir det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale i staten årlige tillegg på mellom kroner fra lønnstrinn 21 og kroner fra lønnstrinn 70. Resultatet har virkning fra 1. mai. Når dette skrives er ikke resultatet av uravstemmingen kjent. Det generelle tillegget og innretningen på tabellen Mange medlemmer hadde sett tekst-tv s informasjon rett etter oppgjøret som ga et feilaktig uttrykk for de generelle tilleggenes størrelse, og som antakelig var ment å vise den totale rammens størrelse hvis den var fordelt ut på lønnstrinnene. Tilleggene på A-tabellen utgjør 62% av rammen. Hovedsaken av de resterende 38% vil bli gitt i form av sentrale og lokale forhandlinger. Det er også flere negative reaksjoner på innretningen av tilleggene på A-tabellen. Ser en endringene opp mot LO-Stats krav som ble presentert i Hurtiginfo nr. 20/2002, vil en likevel se at intensjonene i våre krav delvis er ivaretatt i og med at de lavest lønte har fått mer enn gjennomsnittet i prosent, og at det er en knekk foran de øverste lønnstrinnene. Sentrale justeringsforhandinger I tillegg er 1,5 % av lønnsmassen er avsatt til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1. august. Dette betyr at det skal fordeles 980 millioner kroner i sentrale justeringsforhandlinger. Justeringsoppgjøret skal være avsluttet før sommerferien, og resultatet av dette oppgjøret kan være kjent når dere leser denne artikkelen. For justeringsforhandlingene gjelder følgende føringer: hensynet til utdanningsgrupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling, samt lavlønte skal prioriteres. Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier. Lokale forhandlinger. I tillegg er det også avsatt 2,0 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september. Dette betyr at det skal fordeles 1,3 milliarder kroner i lokale forhandlinger. Fellesbestemmelsene Det er også foretatt en del endringer i fellesbestemmelsene. Av disse vil vi spesielt nevne: Godskrivningsreglene i 5 er endret slik at ved tilsetting innplasseres de med høyere akademisk utdanning i minimum lønnstrinn 33. Bestemmelsene i 8 kompensasjon for arbeidstid på reiser innenlands er endret slik at reisetid på hverdager utover 1 time nå regnes fullt ut som arbeidstid. Diverse bestemmelser: Hovedtariffavtalens punkt 5.4 endres slik at boliglån med sikkerhet ytes med inntil kr (Økes fra kr ) Kommentarer fra forbundsleder i NTL Forbundsleder i NTL, Turid Lilleheie framhever spesielt betydningen av føringene som er lagt på justeringsoppgjøret med å prioritere grupper med lav lønn, utdanningsgrupper og grupper med særlig svak lønnsutvikling. Lilleheie beklager imidlertid at staten ikke lenger ser det som sin rolle å gå foran med et godt eksempel som arbeidsgiver. Staten har også ved dette oppgjøret lagt press på felles- og forhandlingsbestemmelsene. Blant annet måtte vi slå tilbake angrep på normalarbeidsdagen. Lilleheie mener dette har gjort forhandlingene spesielt vanskelige. Siden vi fikk gjennomslag for noen av våre viktigste krav vil vi etter en totalvurdering anbefale resultatet, sier Lilleheie. Oppgjøret gir økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, sier Turid Lilleheie. Sammen med føringene som er lagt på justeringsforhandlingene, gir dette resultatet en god profil. Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om også de mener dette resultatet er godt nok, avslutter Lilleheie. Kommentarer fra NTL-Skatt NTL-Skatt hadde i sine krav til dette hovedtariffoppgjøret foretatt følgende prioritering: 1. Lønn 2. Fleksible arbeidstidsordninger. 3. Sikre rettighetene i fellesbestemmelsene. Tilleggene på hovedtabellen, avsetningen til justeringsforhandlinger og lokale lønnsforhandlinger gjør at vi kan konstatere at dette hovedtariffoppgjøret i all hovedsak omfatter lønn og lønnsforbedringer. Det omfatter i liten grad endringer i arbeidstidsordninger, samtidig som rettighetene i fellesbestemmelsene også er i behold. Spesielt vil vi nevne endringen som medfører at reisetid på tjenestereiser utover 1 time nå vil regnes som arbeidstid fullt ut. Ellers registerer vi at det er foretatt endringer i enkelte av forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen som gir arbeidsgiver større mulighet til å fastsette lønn administrativt i enkelte tilfeller. Viktig å bruke stemmeretten NTL-Skatt oppfordret medlemmene i hurtiginfo nr.25/02 å bruke stemmeretten ved dette oppgjøret. NTL-Skatt har ikke hatt noen styrebehandling av resultatet av hovedtariffoppgjøret, og hadde således ingen anbefaling til våre medlemmer. Vi viste derfor til de anbefalinger som er gitt av LO-Stat og NTL, som begge anbefalte oppgjøret. Lønnstabell før og etter Lønn- Lønnstab. Ny tabell 30. april mai Møte i Nordisk Skatteorganisasjon Det årlige møte i Nordisk Skatteorganisasjon fant i år sted i Århus i begynnelsen av mai. Møtet bar bl.a. preg av situasjonen i dansk Told & Skatt med oppsigelser av medarbeidere som følge av den nye politiske budsjettavtalen i Danmark. Delegasjonen: fra v.: Karin, Einar, Stein, Ingrid, Erling og Bente. Møtet diskuterte situasjonen som er temmelig lik i alle de nordiske land, med presset arbeids-og ressurssituasjon og derav press på arbeidsmiljøet og medarbeiderne. Møtet vedtok følgende uttalelse (oversatt fra dansk): Invester i de nordiske skatteforvaltninger! Nordisk SkatteOrganisasjon et samarbeide mellom 6 faglige skatteorganisasjoner i Sverige Finland, Norge og Danmark med til sammen medlemmer har på møtet i Århus, Danmark, den 6.-8.mai 2002 drøftet budsjettsituasjonen i de nordiske skatteforvaltninger. Ressursforbruket i de offentlige forvaltninger er fokus overalt i de nordiske land. Også skatteforvaltningene blir i denne forbindelse berørt. Naturligvis kan skatteforvaltningene ikke generelt være fredet for krav til rasjonaliseringer og effektiviseringer i den offentlige sektor. Likevel er inntrykket, at politikerne når det skal skjæres ned på de offentlige budsjetter er tilbøyelige til å oppfatte skatteforvaltningene som bare enda en av de utgiftskrevende forvaltninger. I stedet burde regjeringene overalt i de nordiske landene erkjenne, at en krone tildelt skatteforvaltningene ikke bare er en krone som skal utgiftsføres i det offentlige regnskap men er en investert krone, som kan gi en særdeles fornuftig avkastning. De myndighetsoppgaver som skatteforvaltningene løser for samfunnet, betaler seg nemlig ofte det mangedobbelte tilbake i form av økte innbetalinger av skatter og avgifter. Som politiet er garanti for lov og orden, og forsvaret er garanti for rikets sikkerhet, står skatteforvaltningene i kraft av myndighetsoppgavene som en sterk garanti for, at de økonomiske og konkurransemessige spilleregler blir overholdt og at borgerne kan ha tillit til fortrolig behandling av opplysninger. Uten kontroll av utligning og betaling av skatter og avgifter, utsettes de virksomheter som innretter seg i overensstemmelse med reglene, lett for en ulik konkurranse fra de virksomheter som ikke følger reglene. Derfor appelerer NordiskSkatteOrganisasjon til de nordiske politikere om å ta hensyn til at det er de nordiske skatteforvatninger som skaffer inntektsgrunnlaget for de nordiske velferdssamfunn og derfor investere tilstrekkelig økonomiske og personalmessige ressurser i skatteforvaltningene. En langsiktig investering er et bidrag til samfunnets utvikling og vedlikehold. Slakt ikke høna, som legger gulleggene! Ole Østergaard Pedersen og Jørn Riise, hhv. redaktør og leder av Dansk Told- og Skatteforbund. 4 5

4 Vedr. omstillingsavtale, kompensasjonsavtale - OAL Av Stein Thorvaldsen. NTL-Skatt har i flere brev denne våren tatt opp med SKD en del praktiske problemstillinger rundt lokal tolkning av Omstillings- og Kompensasjonsavtale, samt hvilke regulativbestemmelser som kan/bør/skal brukes i de nye distriktene. På bakgrunn av disse brevene ble det avholdt møte i SKD i saken i slutten av mai. Det ble på møtet gitt en rekke avklaringer på de praktiske problemstillinger NTL-Skatt hadde tatt opp. Diskusjonen viste også at det er stor grad av samsvar mellom SKD og NTL-Skatts tolkning av avtaleverket. Problemene som da oppstår lokalt, har som oftest sitt utspring i en innskrenkende/restriktiv tolkning av avtaleverket, noe som i tilfelle IKKE er i samsvar med SKD s ønske om en «raus» personalpolitikk. Nedenfor refererer vi noen av avklaringene som fremkom i møtet: Reiser Den daglige reisen mellom hjem og kontorsted er å betrakte som arbeidsreise. Eventuelle merutgifter som følge av bytte av kontorsted, dekkes i henhold til kompensasjonsavtalen. Reiser som foretas fra fast kontorsted til annet kontorsted i distriktet, ev. fylkesskattekontor (f.eks. for å delta i kontormøter, drøftings- eller forhandlingsmøter) er å betrakte som tjenestereiser og skal godtgjøres i henhold til det ordinære reiseregulativet. Det vil si at man vil kunne ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse. AAD har bemerket at reiser som utføres som en fast del av arbeidet, og som inngår som faste, rutinemessige oppdrag, ikke er tjenestereiser i hht. reiseregulativet. Denne tolkningen må ses i sammenheng med det som er nevnt nedenfor om flere faste kontorsteder hvor reisen er å betrakte som arbeidsreise. Arbeidsavtaler Skal tjenestemannen ha to faste kontorsteder, må dette være varig, forutsigbart, jevnlig og av et visst omfang for at begge stedene skal framgå som kontorsted i arbeidsavtalen. Er dette tilfelle, skal eventulle merutgifter kompenseres etter kompensasjonsavtalen. Dersom dette ikke er tilfelle, f.eks. utgjør kun få dager i løpet av en måned, skal ett kontorsted framgå av arbeidsavtalen. Eventuell beordring til annet kontorsted reguleres av arbeidsgivers styringsrett. Reise mellom fast og beordret kontorsted skal betraktes som tjenestereise og godtgjøres i henhold til det ordinære reiseregulativet for de første 28 dagene deretter i henhold til avtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Dekning av merutgifter ved endret tjenestested I henhold til kompensasjonsavtalen skal tilsatte som endrer tjenestested som følge av OAL få dekket merutgifter til reise eller flytting. Iflg. SKD må endring av tjenestestedet ha sin bakgrunn i virksomhetens ønsker og behov for at den tilsatte skal ha krav på slik dekning. Samtidig skal det ved tildeling av tjenestested også tas hensyn til personlige forhold (Jfr. omstillingsavtalens pkt. 6 nr. 2.) Dersom tildelingen av nytt tjenestested har sin bakgrunn i personlige forhold, og skjer etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skal merutgifter kompenseres i hht. kompensasjonsavtalen. Skattefogdkontorenes organisering og fremtid Av Stein Thorvaldsen. NTL-Skatt har i hele vinter og våres etterlyst informasjon fra Skattedirektoratet vedrørende status for skattefogdkontorene organisering og fremtid. Saken var av den grunn oppe på fellesmøtet i SKD i slutten av mai. Avventer videre oppfølging av SOFT-rapporten SOFT-rapporten som ble lagt fram i fjor, innebar en evaluering av omorganiseringen i 1997, samt en mulighetsstudie med hensyn til hva som kan være en hensiktsmessig tilknytning og organisering av skattefogdkontorene i framtiden. Den videre oppfølging av denne rapporten har imidlertid latt vente på seg. På nevnte møte i SKD ble det orientert om årsaken til dette, bl.a. at man vil avvente hva som skjer på følgende områder: Økonomitjenestene Finansdepartementet har i noen tid arbeidet med prinsipielle spørsmål knyttet til organiseringen av økonomitjenesteområdet i staten, bl.a. om det bør vurderes mer robuste fagmiljøer på dette området. Også nytt lønns- og regnskapssystem vil få betydning for økonomitjenesteområdet. Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen og de lokale kemneres tilknytning til skatteetaten Regjeringen vil sette ned en arbeidsgruppe som skal se på dette området. En eventuell statliggjøring vil i følge Skattedirektoratet ha betydning for organisering av skattefogdkontorene. Arveavgiften Skattedirektoratet har i en tidligere høring foreslått denne overført til de største ligningskontorene. Organisering av fastsettingsområdet regionalt Også forprosjektet om organisering av fastsettingsområdet regionalt vil i følge Skatte-direktoratet måtte vurdere en nærmere samordning mellom fylkesskattekontorene og skattefogdkontorene regionalt. Sammenslåing av skattefogdkontorene i Aust- Agder og Vest-Agder Som kjent har SKD fått klarsignal fra Finansdepartementet til å fortsette arbeidet med å vurdere sammenslåing av skattefogdkontorene i Vest- Agder og Aust-Agder. I en prosjektrapport fra SKD til Finansdept. i slutten av april, har SKD bl.a. nærmere begrunnet forslaget om sammenslåing av kontorene i Agder-fylkene. NTL-Skatt har bedt om et møte med Finansdepartementet vedr. skattefogdkontorene framtidige organisering m.m. 6 Veiledningstelefon i Sør-Trøndelag snart på lufta Prosjektet er nå (31. mai) inne i en hektisk periode, med både opplæring og levering av utstyr og ekstern telefontjeneste. Telefonnummer er tildelt, men alle linjer er ennå ikke operative - med kun 2 uker til planlagt oppstart. Av Jan W. Gran Legion leverer tjenesten Firmaet Legion fikk oppdraget med å levere tjenesten, og har nettopp fått overlevert talemeldinger som de skal legge inn ved kø på tjenesten. Det er ikke valgt å legge inn velkomstmelding, og den som ringer vil komme direkte til en kunderådgiver hvis det ikke er kø. Det blir lagt inn flere typer kø-meldinger, en førstegangsmelding og ny talemelding hvis køen vedvarer. Kontaktperson ved Legion, Trond Kvale, er en behagelig samarbeidspart - raske tilbakemeldinger og lett å få tak i. Tett opptil oppstart vil de komme med en opplæring i bruk av telefonsystemet, og hvordan vi kan følge «trafikken». Internett til alle kunderådgiverne For å sikre oss at vår tjeneste skal kunne yte tilfredsstillende veiledning i bruk av etatens nettsted har Skattedirektoratet bestilt internetttilknytning til alle kunderådgiverne. Kunderådgiverne vil gjøre seg godt kjent med og yte hjelp til de er på jakt etter informasjon eller ønsker å benytte våre nett-tjenester. I tillegg har jeg som lokal prosjektleder fått tilgang til internett, slik at jeg fra min arbeidsplass ved fylkesskattekontoret kan følge pågangen og ev. kø på tjenesten. Faglig oppdatering Veiledningstjenesten er ment å skulle gi generelle svar på mange områder, men i første omgang skattespørsmål kun fra lønnstakere/pensjonister, spørsmål om arv/gave og folkeregistrering. Mottak/formidling av bestillinger for skjema, brosjyrer, utskrifter og attester er også aktuelle tjenester. Saksbehandling skal tjenesten ikke drive med, men de som ringer skal få en orientering om etatens saksbehandlingsrutiner slik at de lettere kan vite hva de bør gjøre i den situasjon de befinner seg - om de er i ferd med å flytte, har mottatt arv/gave, skal klage på likningen etc. Fra Trond Hansen, Skattefogdkontoret i Sør-Trøndelag, har vi fått en fyldig orientering om regler og rutiner i arv-/gavespørsmål. Robert Kristiansen (Trondheim kemnerkontor), Greta Furberg (Brukersenteret - folkeregister - Trondheim lk), Siri Monstad og Knut Bye (utlandsavdelingen Trondeheim lk) har i tur og orden presentert sine arbeidsområder. Det har vært mye fagstoff på kort tid, men det har vært svært nyttig å bli klar over hvor omfattende fagområder vi er med på å dekke. Veiledningstelefonen vil etter hvert bygge opp kompetansen gjennom sitt arbeid, og skal først ta fatt på å legge opp rutiner for utførelse av tjenesten. Både avgrensning mot spørsmål som må betjenes av likningskontorene, bruk av fagpersoner i linjen i vanskelige saker, og tilbakemeldingsrutiner for spørsmål som ikke blir løst direkte blir en utfordring. Annen læring Kjetil Harbek, SKD, har hatt en gjennomgang med bruk av Intranettet - med særlig vekt på oversikt over hva som finnes der, og hvordan søkerutinene kan brukes. Dette er et område man trenger god trening i, for på raskeste mulige måte å finne frem til de rettskildene man er på jakt etter. Etter Ketils kyndige veiledning er vi blitt godt kjent med Intranett og hvilken enorm mengde faglig informasjon vi har tilgang til. Hilde Solberg Holm, CTIdé, er leid inn som ekstern konsulent og har vært en viktig bidragsyter til fremdriften i de lokale forberedelsene. Hun skal lede oss gjennom rutinebeskrivelser og forberede oss på rollen som kunderådgiver i calltjeneste. Callsenter og spredt tjeneste I Trondheim arbeides det på spreng med å få kabler og kontakter på plass i rommet hvor det skal være fem arbeidsplasser i et lite «callsenter». Møbler er på veg ut, og snart dukker det vel også opp både nye PC-er og telefoner. Ute i distriktene vil vi ha 4 personer tilknyttet denne tjenesten - i Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal og Selbu. Både disse og de fra Trondheim er engasjert i 50% med dette arbeidet. En slik liten gruppe er svært sårbar for fravær, og vi har prøvd å legge forholdene tilrette for at de skal få en godt utformet arbeidsplass og arbeidsordninger som gjør at også arbeidsdagen skal bli god. Kunderådgiverne er ved godt mot, og ser ut for å være minst like spent som meg på hvordan det blir å komme igang. Markedsføring For å gjøre tjenesten kjent vil den bli annonsert i media, og samtidig opplyst i kø- og stengt-meldinger ved likningskontorene i Sør-Trøndelag. I tillegg blir det laget informasjonsfolder/oppslag til bruk ved andre offentlige kontorer, bl. a. ved offentlige servicekontor som etter hvert kommer i drift og andre steder hvor folk ferdes. Tjenesten blir åpen mandag - torsdag fra kl 9 til 18, fredager fra kl 9 til 16. 7

5 Følgende sto å lese på Skatteetatens Intranettside mandag 13. mai, under tittelen «Byggeplassbesøk avslørte svart arbeid» Dårlige på papirarbeid Over 300 firmaer er hittil kontaktet av skattemyndighetene i aksjonen, og de fleste har alt i orden. Et generelt inntrykk er imidlertid at deler av papirarbeidet går for sakte, noe som gjør at bedriftene fremstår som uryddige i skattemyndighetenes registre. «På skråplanet»-redaksjonen har følgende merknader til ovennevnte tekst: Mon tro om de ansvarlige for papirarbeidet er de samme som jobber i MVA-3 prosjektet??? Kan det være mulig at tilsvarende tanker gjør seg gjeldende om vår etats papirarbeid blant de øvrige mva.pliktige næringsdrivende ellers rundt om i landet??? «Eg berre spyr???» I en større artikkel (med bl.a. førstesidehenvisning) i Haugesunds Avis 7. mai er Skattedirektøren imponert over Haugesund sin innsats mot svart økonomi. Sitat: «Han ynskjer ein landsomfattande variant av den lokale ungdomsgarantien». Sitat slutt. I følge avisa har Bjarne i sitt foredrag opplyst at omfanget av svart arbeid er halvert siden 1980-tallet og utgjør i dag «bare» milliarder kroner årlig. Sitat: «Mange avstår i dag frå denne type arbeid fordi dei risikerer å miste skjenkeløyvet, rekneskapsføra- MVA3 atter en gang Etter saksbehandling og vedtak i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg (SAMU) har Hovedverneombudet for Skatteetaten, Magne Bergset (bildet), samlet inn problemstillinger fra regionale/fylkesvise verneombud på rane er blitt meir vakne, bransjeforeningane har auka aktivitet og sjansane for å bli oppdaga er større». «På skråplanet»-redaksjonen har i samme avis, dagen før, 6.mai funnet følgende artikkel, - godt gjemt -, med følgende tekst: «Fire av ti ungdommer vil ikke betale skatt, men de sier ja til å være med og nyte av de offentlige godene. Sju av ti mener at skattesystemet er urettferdig og seks av 10 mener det å arbeide svart ikke er noen forbrytelse. Dette kommer fram i en undersøkelse som kemnerkontoret i Trondheim har gjennomført i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse, skriver Adresseavisen (NTB)». «På skråplanet»-redaksjonen har ikke gått inn i noen nærmere analyse av de to landsdelers mulige forskjeller i «normer» eller «moral»- som forklaring på de tilsynelatende motsatte konklusjoner, men finner de to artiklers analyser «interessante». Sett hen på skatteetatens nåværende kontrolldekning, bemannings- og budsjettsituasjon, Skattefogdkontorene og fra hovedverneombudene i fylkene og oversendt disse til Skattedirektoratet. Hovedverneombudet krever at saken blir fulgt opp i samsvar med Arbeidsmiljølovens bestemmelser og SAMUs vedtak. kan «På skråplanet»-redaksjonen bare takke ungdommen i Trøndelag for deres bidrag til å hjelpe oss til økte budsjetter og bedre kontrolldekning i tiden som kommer. Til ungdommen i Haugesund: «Skjerp dere!!!» Pompel Når «de små grå» blir svært så betegnende Som de fleste vel har fått med seg, avsa «de grå Eminenser» i Høyesterett dom/kjennelse i tre plenumsaker om tilleggsskatt og straff. Basert på disse er det nå slått fast at straffesak etter ligningslovens 12-1 og 12-2 IKKE kan kombineres med tilleggsskatt etter 10-2 og Dette vil i tilfelle være dobbel straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). HR tidligere avgjørelse om «tilleggsskatt først + straff etterpå = OK» gjelder ikke lenger. Kravet til forhøyet sats etter ligningsloven 10-4 er «forsettelig eller grovt uaktsomt» og de samme kriterier er nevnt i kapittel 12. Således kan en ha en viss forståelse for HR avgjørelser i de saker som nettopp omhandler disse bestemmelser. HR har imidlertid i den tredje saken lagt til grunn at også 30% tilleggsskatt er straff etter EMK. Saken gjelder egentlig spørsmål om bevisføring i sak om overprøving av vedtak fattet av Overligningsnemnda. Man kan få tårer i øyene av å lese domspremissene, som på alle punkter går mot ligningsmyndighetenes tolkning av lovverket. Dommer Utgård finner ikke det minste tegn til liv eller lys til fordel for «vår fortolkning». I og med denne dommen åpnes det nå for at skattyter kan legge frem nye beviser i skattesaker som reises i etterkant av ligningsmyndighetens nemndsbehandling. HR har tidligere slått fast at slik bevisføring er avskåret nå har HR kommet til en annen slutning (...eller har de det???) SKD vil - forhåpentligvis om kort tid komme med nærmere redegjørelse for konsekvensene av dommene. Ovennevnte er kun ment som en liten «apèritife» til det som måtte komme. Trøsten i det hele må være at HR ikke var enstemmig. Sjelden har vel munnhellet om at «Flertallet har bestemt at mindretallet alltid har rett» vært på sin plass. «Sjelden har så mange, hatt så få, å takke for så lite» Homp Fag- og org. kurs for folkeregistertilsatte Av Jan Bertelsen Folkeregisterutvalget har i lengre tid syslet med tanken om å arrangere et kombinert fag- og organisasjonskurs for våre medlemmer som arbeider med folkeregistersaker. Da vi har mange medlemmer og vi forventer stor interesse for et slikt kurs har vi foretatt en «markedsundersøkelse». Dette for å finne ut om vi bør dele landet opp i i flere regioner. Tilbakemeldingene vi har fått Tildelte hederstegn i Aust-Agder-avdelingen Av Kjell Oddvar Henriksen NTL-Skatt avdeling 3-42 Aust-Agder avholdt årsmøte den 20. mars i år. Det var to av våre medlemmer som fikk tildelt Los hederstegn for 40 års sammenhengende medlemsskap, Sylvi Hardy, Arendal likningskontor og Alfhild Haaland som tidligere var tilsatt på Evje og Hornes likningskontor. Aust-Agder avdelingen av NTL-Skatt gratulerer begge jubilantene. Sylvi Hardy begynte sin yrkeskarriere til sjøs som radiooffiser. Hun meldte seg inn i Sjømannsforbundet den 28. februar i Den gang kunne guttene reise ut som 14 åringer, mens jentene måtte ha fylt 20 år eller være gift. Hun gikk i land for siste gang i 1977, men hun hadde fortsatt håp om å komme ut på sjøen igjen. De neste tre årene beholdt hun sitt medlemsskap i Sjømannsforbundet. Den følgende tiden hadde hun et vikariat i Værøy sparebank og et vikariat som formannskapssekretær. Den 17. januar 1980 ble hun fast ansatt på Værøy likningskontor og meldte seg straks inn i Ligningsetatens landsforening, som det het den gang. Til Sylvi Hardy med sitt diplom. Arendal likningskontor kom hun i 1987, og hun har spesielt ansvar for utlands- og sjømannsbeskatning. viser den store interessen vi trodde at det var og mest sannsynlig vil folkeregisterutvalget/styret NTL skatt tidlig høst gå ut med invitasjon til et slikt kurs. Tid og sted er ikke bestemt. Alt er avhengig av tilbud, men målet for folkergisterutvalget er at folkeregistertilsatte i alle fylker i løpet av 1 1 1/2 år vil få tilbud om fag- og org. kurs. Hun har i sitt daglige arbeid stor nytte av sin «ballast» fra sitt tidligere yrke på sjøen. Nyoppnevninger i RUF Styret i NTL skatt har oppnevnt nye representanter i RUF ( Rådgivende utvalg folkeregistrering). Monica Veines Leirgulen, Sunnfjord likningskontor og Jan Bertelsen, Dalane likningskontor er oppnevnt som nye medlemmer i utvalget, med Gerd Ødegård, Oslo likningskontor, Personregisteret, som felles vararepresentant for begge. Oppnevnelsen ble gjort i april og allerede 2. mai var Ødegård og Bertelsen i sitt første møte. Våre tidligere representanter, Karin Vartdal og Greta Furberg har sittet i utvalget i flere år og gjort en kjempeinnsats for vår forening og de folkeregistertilsatte og frem til Karin Vartdal trådte ut av utvalget satt hun som leder. På møtet 2. mai ble Lisbeth Huseby, Larvik likningskontor og Skl valgt til leder ut denne perioden. De øvrige medlemmer i utvalget er Maya Øvergård, Oppland FSK og Solveig Berg, SKD. I møtet møtte også seksjonsjef Bjørn Paulsen og underdirektør Harald Hammer. Utover høsten er der planlagt to nye møter i RUF og medlemmer som har saker de brenner for og som det er ønske at vi skal ta opp bes ta kontakt med våre medlemmer i utvalget. jan b LO Favør Sommer, ferietid og ekstra stor reiseaktivitet. Det kan være lurt f.eks å ha tenkt reiseforsikring om noe skulle skje når man er ute og reiser! For de av dere som har tilgang til internett kan det være nyttig å titte innom eller benytte medlemstelefonen for å holde seg oppdatert på hvilke fordeler og tilbud som ligger inne til enhver tid. Dette gjelder ikke bare forsikring, men også øvrige tilbud som ligger inne i LO Favør. 8 9

6 Arbeidsplassbesøk på Vest-Agder fylkesskattekontor NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Hjemmeside: skatt.ntl.no Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Karl Tore Hareide, Hordaland fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Erling og Stein med noen av de tilstedeværende. Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien ligningskontor, Tlf. mobil: , e-post: Nestleder: Sekretær: Einar Arnulf, Sør-Gubrandsdal likningskontor Tlf: , e-post: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Karin Vartdal, Hjemmekontor, mobil: Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Tlf: , e-post: Styremedlem/: Jeanette Andersen, Skattedirektoratet, ungd.kontakt Tlf: , e-post: Styremedlem/ Inge Sveås, Nord-Trøndelag Fylkesskattekontor, Redaktør: Tlf: , e-post: eller Ledere av NTL-Skatts rådgivende utvalg: Opplæringsutvalget: Anne-Marie Tørnby, Oslo ligningskontor, Tlf: , e-post: Folkeregisterutvalget: Revisorutvalget: Arbeidsmiljøspørsmål: Skattepolitisk utvalg: Lederutvalget: Jan Bertelsen, Dalane likningskontor, Tlf: , e-post: Oddvar Støle, Aust-Agder fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy likningskontor, Tlf: , e-post: Fung. Leif Moy, Buskerud fylkesskattekontor, tlf e-post: Helge Simonsen, Moss likningskontor Tlf: , e-post: Personal-og lønnspolitisk utvalg: Ola Arild Myhre, Midt-Hedmark likningskontor, Tlf: , e-post: Ved Grethe S. Ugland Onsdag 22. mai hadde Vest-Agder Fylkesskattekontor storfint besøk fra NTL-Skatt. Leder Stein Thorvaldsen og sekretær Erling Broen hadde valgt dette kontoret som et av flere stoppested på sin turne. 11 av fylkesskattekontorets 13 medlemmer var Hovedtariffoppgjøret 2002: Mer penger i vente? tilstede + skattefogdens to medlemmer og to fra avdelingens styre. Det store temaet denne dagen var nok den forestående omstilling ved fylkesskattekontor/skattefogd, men det ble også tid til en presentasjon av NTL-Skatt, en gjennomgang av hva NTL-Skatt jobber med for tiden. Spørsmålene var mange og diskusjonen var stor, men Stein og Erling hadde svar på alt. Etter besøket på fylkesskattekontoret fikk 25 av medlemmene på Kristiansand likningskontor møte Stein og Erling i et uformelt medlemsmøte. Fra kl 1500 kl 1600 kunne medlemmene stille spørsmål omkring omstilling av likningskontorene. En takk til Stein og Erling for en fin dag. Under hovedtariffoppgjøret ble man enige om tredelt oppgjør. Generelt tillegg pr. 1. mai, et sentralt justeringsoppgjør pr. 1 august samt midler avsatt til lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september d.å. Det er tidligere uttalt fra partene at en ønsker å være ferdige med det sentrale justeringsoppgjøret før sommerferien. Partene starter derfor forhandlingene den 22. juni. Kravene fra de forskjellige forbundene ligger i disse dager på bordet i LO Stat, og disse må behandles før man vet hvilke krav LO stat går for under forhandlingene. Det foreligger imidlertid klare føringer til justeringsoppgjøret og disse går på lavtlønnsgrupper, grupper med svak lønnsutvikling og kvinner. Dette skulle bety at det er nært å tenke seg at saksbehandlerskiktet i staten må bli tilgodesett i forhandlingene. Vi vet videre at forbundsleder Turid Lilleheie i NTL klart har gitt uttrykk for at bl.a førstekonsulentene vil være et krav fra NTL til justeringsoppgjøret. Gunn Torhild Tveit, Sogn ligningskontor, Tlf: , e-post: Gretha Lauritsen, Skattefogden i Troms, Tlf: , e-post: Styremedlem/ Benny Ch. Bye, Lofoten ligningskontor Studieleder: Tlf: , e-post: Astrid Lundanes, Hedmark Fylkesskattekontor, Tlf: , e-post: Odd Magne Persson, Karmøy ligningskontor, Tlf: , e-post: Marit Henriksen, Skattedirektoratet, Tlf: , e-post: Bente Næss Holt, Skien ligningskontor, Tlf: , e-post: Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Monica V. Leirgulen Sunnfjord lk 3-03 Skattedirektoratet Nina Hognes Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Thomas Sandvik Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Lillian Tindvik Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg Sør-Trøndelag SKF 3-12 Troms Astrid Domås Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Karl Tore Hareide Hordaland FSK 3-20 Vestfold Birger Dalatun Nord Jarlsberg lk 3-25 Vest-Agder Kari Aase Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei Bærum lk 3-31 Nordland Benny Ch. Bye Lofoten lk 3-32 Østfold Ellen M. Engebretsen Sarpsborg lk 3-35 Nord-Trøndelag Torbjørn Storli Steinkjer lk 3-36 Telemark Unni Jørgensen Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo Arendal lk 3-43 Hedmark Ann Kristin Godager Hedemarken lk 3-50 Møre og Romsdal Syver Lystad Søre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Valdres lk 10 11

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer