Offentlig journal. Ny årslønn fra Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Ny årslønn fra / / Torstein Rønningen Begjæring om journalinnsyn ang. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Forespørsel om legeopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Europeiske Reiseforsikring Anmodning om oversending av journal ang. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 PersonskadeAdvokat Side: 1 av 28

2 Anmodning om journaldokumentasjon ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhenting av helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 2 av 28

3 Svar på søknad om oppsigelse fra del av fast stilling 2012/ / Siri Weider nnhenting av helseopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/ / Søknad om fortsatt redusert arbeidstid 2012/ / Morten Sørhøy Side: 3 av 28

4 Den norske jordmorforening ber om opprettelse av 50 % stilling med tanke på fagutvikling Fagutvikling - kompetanseutvikling ved gyn/føde/barsel - Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Den norske jordmorforening Nord-Trøndelag Lønnsendring / /2014 Siw Storø Lønnsendring / /2014 Atle Busch Lønnsendring / / Anne Solberg Side: 4 av 28

5 Spesialistgodkjenning - klinisk psykologi 2012/ / Espen Johnsen Lønnsendring / / Oddbjørg Havik Lønnsendring 2014 ***** ***** 2012/ / Siri Lise Opdal Rygh Lønnsendring / / Frode Lindseth Side: 5 av 28

6 Lønnsendring / / Mathias Mørkved Lønnsendring 2014 Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Svein Håvard Karlsen Lønnsendring 2014 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Kari Hynne Skjærpe Korrigert tilbud -Stilling: bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset Namsos Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset Namsos 2014/ / Gøril Kvitvang Side: 6 av 28

7 Tildelingsbrev Firesafe Branntetting Sykehuset Levanger 2013/ / Firesafe as Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Prolongering av heisavtale Samarbeidsavtale vedlikehold heiser 2012/ / Reber Schindler Respirasjonsfysiologisk utstyr Helse Nord-Trøndelag Respirasjonsfysiologisk utstyr/spirometri Sykehuset Levanger 2014/ / AkuMed Side: 7 av 28

8 Prolongering av avtale Samarbeidsavtale vedlikehold heiser 2012/ / Heis-Tek Prolongering av avtale Samarbeidsavtale vedlikehold heiser 2012/ / Heis-Tek Trondheim Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Søknad om forebyggings og tilretteleggingstilskudd Oppfølging ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 8 av 28

9 Refusjonskrav 2014/ Oppfølging ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** Bekymringsmelding 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Zina Abood Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Pawel Antczak Side: 9 av 28

10 Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Petr Buchmann Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Kent Gøran Moen Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Sebastian Doricic Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Fakher Naamneh Side: 10 av 28

11 Avviksmelding med forbedringsforslag Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Eirik Wiborg Thom Søker på stilling Stilling: Lege i spesialisering LRS 13949, Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Christin Tyldum Tilbakemelding på avviksmelding Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Side: 11 av 28

12 Høring - veileder om pasienter, brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser med mer tkast til veileder om pasienters, brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser med mer 2014/ / Helse Midt-Norge RHF Søker på stilling Stilling Sykepleier 50 % stilling natt (x2), Kirurgisk sengepost K1, Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Lise Charlotte Berget Søker på stilling Stilling Sykepleier 50 % stilling natt (x2), Kirurgisk sengepost K1, Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Line Øvergaard Dahlberg Søker på stilling Stilling Sykepleier 50 % stilling natt (x2), Kirurgisk sengepost K1, Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Anne-Grethe Lie Side: 12 av 28

13 Søker på stilling Stilling Sykepleier 50 % stilling natt (x2), Kirurgisk sengepost K1, Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Nina Thiedemann Prolongering av heisavtale Samarbeidsavtale vedlikehold heiser 2012/ /2014 Reber Schindler Heis AS Stans av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Politistasjonen i Namsos og Fosnes Takker ja til vikariat ved Servicesenteret Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ / Anne Catalin Klingen Side: 13 av 28

14 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ / Anne Catalin Klingen Tilbakemelding på mottatt klage Pasient ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2014/ / tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Politistasjonen i Namsos og Fosnes Pålegg om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal Side: 14 av 28

15 Pålegg om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal Bekymringsmelding etter helsepersonellovens 33 annet ledd Pasient ***** ***** ***** Bekymringsmelding 2014/ / Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Anmodning om opplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Bjugn Oversendelse av spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Nord-Trøndelag Side: 15 av 28

16 Oppdragsbekreftelse Vikarinnleie - legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved BP Sykehuset Namsos for perioden med mulighet for forlengelse til / /2014 Legeformidling AS Avgjørelse i klagesak - avslag på spesialisert rehabilitering (kopi) Pasient ***** ***** 2014/ / Godkjent doktorgrad Arbeidsforhold ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste Side: 16 av 28

17 Søker på stilling Stilling: Kvalitetsrådgiver 100% fast Avdeling for bildediagnostikk HNT 2014/ /2014 Elin Hildrum Saksvoll Forslag til brukerrepresentant - Prosjekt: Pasientforløp - pasienter med nyoppdaget inflammatorisk leddsykdom 2014 Oppnevning av brukerrepresentanter 2014/ /2014 FFO Høring Revisjon av det norske blodgiverskjemaet Revidering av det norske blodgiverskjemaet 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Nedlegging av sentepost ved D Kolvereid Sengepost D Kolvereid 2014/ /2014 FFO Nord-Trøndelag Side: 17 av 28

18 Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter 17 melding i helsepersonelloven - Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter 2014/ /2014 HV Helsepersonelloven 17, Offl. 13, jf. sphlsl. 6-1 Sikkerhetsinformasjon Diane - Bayer HealthCare 2014 Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk 2014/ / Bayer Health Care Søknad om alderspensjon ***** P 2013/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2014 Van Ameyde Norway AS Side: 18 av 28

19 nnvilgelse av alderspensjon fra KLP P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Side: 19 av 28

20 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Side: 20 av 28

21 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ / Tilbakemelding til melder på mottatt bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding 2014/ /2014 Steinkjer kommune Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS Side: 21 av 28

22 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Avslag på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Avslag på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Oppsigelse ***** ***** 2012/ / Janne Berit Haug Kvalø Side: 22 av 28

23 nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Takker ja til stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset Namsos 2014/ / Gøril Kvitvang Feil i resultatrapporten for hemoglobinutsendelsen 2/2014, Resultatrapport hematologi 2014/ / NOKLS Tilbud om stilling: Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger Stilling: Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger 2014/ /2014 Marianne Lysne Side: 23 av 28

24 Barnevernspedagog 100 % stilling vikariat, Bup, Sykehuset Levanger 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ / Astrid Synnøve Eggen Takker nei til stilling Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger Stilling: Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger 2014/ / Jorun Falin Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Erika Solbakken ttalelse om at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Side: 24 av 28

25 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Trekker søknad Stilling Sekretær 100 % stilling vikariat, Servicesentret. Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Tonje Holter Takker ja til stilling ved Dialysen 2014/ / ngrid Røset Takker ja til stilling: Bioingeniør 100% stilling vikariat Avdeling for laboratoriemedisin Sykehuset Levanger Stilling: Bioingeniør 100% stilling vikariat Avdeling for laboratoriemedisin Sykehuset Levanger 2014/ / Tove Vordal Side: 25 av 28

26 Takker ja til stilling ved Avdeling for Bildediagnostikk Stilling: Fagradiograf/radiograf PACS/Ris, 100% fast Avdeling for Bildediagnostikk Sykehuset Namsos 2014/ / Ellen Marie Dahlen Spørsmål om blodgiveropplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Nordfjord sjukehus Takker ja til stilling som koordinator almennpsykiatri ***** ***** 2012/ /2014 Anne Grethe Sjøbakk Lund Tjenesteplan ***** ***** 2012/ / Avdelingsoverlege, Psykiatrisk avdeling Side: 26 av 28

27 Tjenesteplan ***** 2012/ / Avdelingsoverlege, Psykiatrisk avdeling Arbeidsavtale 2012/ / Maria Hjelmseth Arbeidsavtale ***** 2012/ / Line Nymo Aksnes Arbeidsavtale 2014/ / ngrid Røset Side: 27 av 28

28 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Soley Jökulros Einarsdottir Fortsatt redusert stilling 2012/ /2014 ***** Søknad om redusert stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Tonja Holter Side: 28 av 28

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2015 Vedr. parkering ved Kiwi Moan Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 Kiwi Moan Parkering ved

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 21.08.2014 Rådgiviningskontoret

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Arbeidsavtale datert 010812 2012/2351-7 19830/2012 08.08.2012 Bård Voldsund Tilbud om midlertidig stilling

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11.

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2014 Forespørsel angående klokkeslett for fødsel Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 ***** 18.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2012 Tilbud om vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 08.08.2012 Mari Ringen Stormo

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Midlertidig tilsetting 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 Maja Branovacki

Detaljer