Fra operasjon til Antarktis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra operasjon til Antarktis"

Transkript

1 Oslo Magasin fra Oslo universitetssykehus HF Nr. 1 Mai 2010 universitetssykehus Fra operasjon til Antarktis Eventyreren Randi Skaug dro til Antarktisk 13 dager etter en kreftoperasjon Tema: Vårt nye sykehus side Fargerikt sykehus 12 En by i byen 15 Brystkreft i framtiden 20 Reparerer rustne rør

2 Framtidens sykehus Nå og i de nærmeste årene arbeider Oslo universitetssykehus med å bygge framtidens sykehus. Vi er i en sammenslåingsprosess med mange utfordringer. Samtidig vil det nye sykehuset gi enda flere muligheter for pasienter og for fagmiljø. Oslo universitetssykehus HF ble etablert 1. januar 2009 og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Sykehustilbudet i hovedstaden har flere særtrekk. Byens sykehus skal dekke hele spennvidden fra lokalsykehustjenester for Oslobefolkningen til høyspesialiserte tjenester for hele regionen og landet. Oslos lokalsykehus nærhet for de mange Det er avgjørende at Oslos befolkning får et kvalitativt godt og likeverdig lokalsykehustilbud. Oslo universitetssykehus skal sikre at pasientene får rett behandling på rett sted til rett tid. Sammenslåingen av tre sykehus til ett gir Oslopasientene et nært og faglig sterkt behandlingstilbud for de vanligste lidelsene. Byens sykehus skal dekke hele spennvidden fra lokalsykehustjenester for Oslobefolkningen til høyspesialiserte tjenester for hele regionen og landet Norges spesialsykehus spisskompetanse av internasjonal klasse Oslo universitetssykehus samler de mest spesialiserte behandlingstilbudene for de lidelsene som er sjeldnere og der fagmiljøene er mindre. På denne måten etablerer vi robuste fagmiljøer. Samling av forskning og høyspesialisert medisin styrker pasienttilbudet til disse gruppene. Et samlet og styrket forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljø har også vært et viktig argument for etableringen av det nye sykehuset. I dette magasinet kan du lese noe om alt det som gjøres ved Oslo universitetssykehus. God lesning! 3 Fargerikt sykehus Sykehuset ønsker å tilrettelegge helsetjenester for et flerkulturelt samfunn. 8 Fra operasjon til Antarktis 13 dager etter en kreftoperasjon dro eventyrer Randi Skaug til Antarktis. 12 En by i byen Skole, tekstil- og sømverksted, frisør og bibliotek har også en viktig plass på sykehuset. 15 Brystkreft i framtiden En forskningsstudie kan få stor betydning for neste generasjons kvinner med brystkreft. 16 Leder over ansatte Sykehusdirektør Siri Beate Hatlen har en krevende, men inspirerende jobb. 20 Reparerer rustne rør Fagmiljøet som behandler menneskets rustne rør er klare for å flytte sammen. En skog av hjelpetjenester 19 Samler revytalenter 22 Engasjert Kronprinsesse 23 Magasin fra Oslo universitetssykehus Nr 1 Mai 2010 Oslo universitetssykehus Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Ansvarlig redaktør Kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim Bye Redaktør Kommunikasjonsrådgiver Marianne Moss Tekst, foto og layout Kommunikasjonsstaben Redaksjonens adresse ous-hf.no Trykk Merkur-Trykk AS Opplag Forsidebilde Eventyreren Randi Skaug dro til Antarktis 13 dager etter en kreftoperasjon. (Foto: Privat) Mange innvandrere mangler kunnskap om det norske helsetilbudet, hvordan man søker hjelp og hva det er mulig å få hjelp til. Målet med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse i forhold til kulturelle forskjeller Viseadministrerende direktør Tove Strand Målet med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse i forhold til kulturelle forskjeller og flerkulturelle pasienters individuelle behov, forteller prosjektansvarlig og viseadministrerende direktør Tove Strand. Møte mangfoldet Prosjektet ønsker også å bidra til at flerkulturelle pasienter skal oppleve å få bedre informasjon, utredning NYTT Helsetjenester for en flerkulturell befolkning Flerkulturelt sykehus Ved deler av sykehuset har hver femte pasient minoritetsbakgrunn. Per 2009 bor det innvandrere og personer født i Norge med innvandrerforeldre. Totalt utgjør denne gruppen 10,6 prosent av den samlede befolkningen. Av disse bor 70 prosent i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde. Innvandrertettheten varierer sterkt, men med en betydelig konsentrasjon i Oslo og omegn. Forståelse. Ansatte på sykehuset skal få mer kunnskap om det kulturelle mangfoldet blant pasienter. (Illustrasjonsfoto) Oslo universitetssykehus leder pilotsykehusprosjektet: Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Prosjektet ønsker å tilrettelegge helsetjenester for et flerkulturelt samfunn. og behandling enn tidligere, at kulturforståelsen mellom pasienter og helsepersonell bedres og at helsepersonell føler større trygghet ved å få mulighet til veiledning i situasjoner der de er usikre. Mer om prosjektet Utdanning av veiledere i flerkulturelt helsearbeid er en av fire underprosjekter i dette arbeidet, som skal vare ut Les mer om prosjektet på Prosjektleder: 2 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 3

3 TEMA Vårt nye sykehus Sigurd ble født med en sjelden hjertefeil. Bare fire uker gammel ble han hasteoperert ved sykehuset. Han er én av pasientene du kan lese om på de neste sidene. Her får du et innblikk i noe av alt som gjøres ved vårt nye sykehus som består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Høyspesialisert Oslo universitetssykehus er et høyspesialisert sykehus med omfattende område- og lokalsykehusoppgaver som skal sikre et godt tilbud til Oslos befolkning. Sykehuset er også landsdekkende, og har en rekke landsoppgaver, flerregionale oppgaver og nasjonale kompetansesentre. Internasjonalt nivå Vi driver avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er Skandinavias største, og årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger. Forskning Oslo universitetssykehus står for om lag halvparten av helseforskningen som skjer ved norske sykehus, og er en betydelig aktør innen utdanning av helsepersonell. Beredskap Vi er beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. I tillegg har sykehuset ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus. Ni klinikker Oslo universitetssykehus har ni klinikker og enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset. Budsjettet er på 17,5 milliarder kroner. Over mennesker jobber her og vi har virksomhet på mer enn 70 ulike steder i Østlands-området. Helse Sør-Øst Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. 4 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 5

4 TEMA Vårt nye sykehus Hjerteoperert Dagene på sykehuset var uvirkelige. Alt annet ble liksom satt til side, og jeg følte at jeg ikke eksisterte Sigurds mamma Trine Lise Roy Antonsen Bare fire uker gammel ble han hasteoperert for en sjelden medfødt hjertefeil. Nå er Sigurd (2) en frisk og rask barnehagegutt. Vi visste ikke at det var noe galt før vi fikk beskjeden på en kontroll på Ullevål, forteller Trine Lise Roy Antonsen. Han sov mye, spiste ujevnt og la lite på seg, derfor oppsøkte jeg helsestasjonen som sendte meg videre til sykehuset, forteller hun. Datteren Ingeborg på tre og et halvt år var også med. Jeg skjønte det var noe som ikke stemte da pleieren hentet en lege som undersøkte Sigurd med bekymret mine, sier hun. Etter hvert kom enda flere leger løpende til og han fikk oksygenmaske. Sendt i ambulanse Etter en stund trakk en lege meg til side og fortalte at Sigurd hadde en sjelden medfødt hjertefeil og ville bli sendt til Rikshospitalet for operasjon. Da begynte tårene å trille, mens Ingeborg tørket dem, forteller Trine Lise. Deretter skjedde alt veldig fort. Sigurd og jeg ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet mens søsteren min tok vare på Ingeborg. Mannen min satt på Stockholmsflyet på vei til Oslo. Neste morgen var Sigurd klar for operasjon, far var på plass og Sigurd var døpt av sykehuspresten. 4uker gammel Dagene på sykehuset var uvirkelige. Alt annet ble liksom satt til side, og jeg følte at jeg ikke eksisterte. Vi prøvde å slappe av og å sove mest mulig, men det siste var ikke så lett, minnes Trine Lise. Etter operasjonen Operasjonen var vellykket og etter nesten en uke på Rikshospitalet ble de sendt tilbake til Ullevål for oppfølging. Sigurd hadde god framgang og bare to uker etter operasjonen kunne han dra hjem. Og Sigurd var som en ny gutt, fulgte med på alt og smilte masse, smiler Trine Lise. Nå, to år senere, går han til jevnlige kontroller på Ullevål og alle resultater viser at alt går fint. Han er per definisjon frisk nå, sier en lettet mor. Møtet med sykehuset Vi ble godt tatt vare på og har flere gode minner fra leger og sykepleiere som viste at også de er mennesker og har evne til å se barna våre og oss som foreldre. Hun forteller om ambulansesjåføren som holdt rundt henne og ikke ville dra før mannen hennes var på plass, og sykepleieren som ville bli med dem hjem for å passe på dem. Det varmer, sier Trine Lise. Sjelden hjertefeil Sigurd fikk diagnosen TAPVD, totale anomale lungevener. Dette innebærer at lungevenene som fører rødt, oksygenrikt blod fra lungene tilbake til hjertet munner i feil hjertehalvdel. Feilen må opereres umiddelbart. Fem til ti barn fødes med TAPVD i året. Diagnosen stilles ved ultralydundersøkelse. Hjertebarn Det fødes rundt 600 barn med hjertefeil i Norge hvert år. Det er én prosent av alle nyfødte. Legene gjør rundt 300 større kirurgiske inngrep i året, samt 250 mindre inngrep. Noen barn kan dessverre ikke hjelpes. Disse får lindrende behandling. Alle inngrep på barn med medfødt hjertefeil i Norge gjøres ved Kvinneog barneklinikken på Oslo universitetssykehus. Et Nasjonalt register for hjertesyke barn ble opprettet i Rundt barn er registrert her. Sykehuset har også landsfunksjon for voksne som er operert for hjertefeil som barn. Hele familien samlet. Sigurd med pappa Tommie Antonsen, storesøster Ingeborg og mamma Trine Lise Roy Antonsen. Sjarmør. Sigurd sjarmerer med mammas solbriller uvitende om hvor alvorlig situasjonen var (lengst til høyre). Støtteapparat God kontakt med støtteapparat og henvisende sykehus/leger er viktig når det gjelder oppfølging av barna og senere voksne. Sykehuset, barn og pårørende har også et godt samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB). 6 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 7

5 Kreftoperert til topps På vei til Mount Vinson. Randi Skaug gikk 270 km på ski og trakk en pulk med utstyr og mat for 37 dager i Antarktis. (Foto: Privat) i Antarktis TEMA Vårt nye sykehus 13 dager etter at hun ble operert for underlivskreft med kikkhullskirurgi på Oslo universitetssykehus, dro Randi Skaug for å bestige det høyeste fjellet i Antarktis. Der gjennomførte hun 270 km på ski med pulk over et område hvor ingen hadde gått tidligere. Det hadde vært umulig å gjennomføre ekspedisjonen hvis jeg hadde blitt operert på vanlig, tradisjonell måte. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått kreft, var det eneste som sto i hodet på meg at jeg måtte kartlegge reelle fakta ved situasjonen for å finne ut om det overhodet var mulig å reise til Antarktis som planlagt, sier eventyreren Randi Skaug. Ville utsette operasjonen Hun hadde fem uker på seg, var godt trent og ekspedisjonsutstyret var pakket. Spørsmålet var om hun kunne utsette operasjonen til etter ekspedisjonen, eller midlertidig få gjort deler av det kirurgiske inngrepet hun måtte ha. Kreften var i et tidlig stadium, blodverdiene var gode og det var liten sannsynlighet for spredning. Vi lurte på om hun virkelig hadde skjønt alvoret av å få en kreftdiagnose da hun utfordret oss på risikoen ved å utsette inngrepet, sier Jeanne Mette Goderstad, konstituert overlege ved Kvinne- og barneklinikken. Men eventyreren Randi var vant til å vurdere risiko fra sine erfaringer på ekspedisjoner til de høyeste fjell i verden. Jeg ville sjekke ut alle alternativer før jeg ga meg, forteller Randi. Vi lurte på om hun virkelig hadde skjønt alvoret Overlege Jeanne Mette Goderstad Fem uker er ikke lang tid. Det tok cirka tre uker med mange undersøkelser og vurderinger før legeteamet og Randi ble enige om et begrenset inngrep. Metoden var kikkhullskirurgi. Hun ble operert og kunne reise hjem dagen etter operasjonen. Ulik praksis Blir man operert med kikkhullskirurgi i forbindelse med en underlivsoperasjon, kan liggetiden på sykehus bli kort. Hjemreise kan i mange tilfeller skje samme dag. Ifølge avdelingsleder ved Gynekologisk avdeling, Bjørn Busund, medfører bruk av kikkhullskirurgi, sammenlignet med tradisjonell åpen kirurgi, mindre smerter etter operasjon, lavere risiko for sårinfeksjoner, kortere rekonvalesenstid og kortere sykemeldingsperiode. I Norge tilbys kvinner ulike operasjonsmetoder for samme gynekologiske lidelse. Mulige forklaringer kan være manglende kompetanse på kikkhullskirurgi, utilstrekkelig opplæring i alternative teknikker og ulike behandlingstradisjoner. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvilken operasjonsmetode som bør benyttes. Alternative løsninger Takket være at jeg var i god fysisk form før operasjonen kom jeg meg raskt og kunne dra til Antarktis. Jeg gjennomførte en måned på ski uten nevneverdige fysiske komplikasjoner, ikke minst takket være god hjelp fra mine ekspedisjonskollegaer. Det er viktig at vi som pasienter er klar over at et inngrep ikke nødvendigvis trenger å bli gjort med åpen kirurgi. Dersom pasientene kjenner alternativene, kan de også være bevisste på at det er mulig å velge, sier Randi. Randi skaug Eventyrer og foredragsholder Første norske kvinne på toppen av Mount Everest i 2004 Har vært på det høyeste fjellet på alle sju kontinenter i verden - Seven Summits Samler inn penger til minerydding i Afghanistan Opptatt av mestring og motivasjon Kikkhullskirurgi Ved bruk av kikkhullskirurgi, eller laparoskopi i gynekologiske inngrep setter man inn et kamera og spesialtilpassede kirurgiske instrumenter via små snitt i bukveggen. På denne måten kan man operere på organer i bukhulen. Inngrepet foregår i narkose. De fleste leger som vil spesialisere seg i kikkhullskirurgi ved Oslo universitetssykehus gjennomfører nå trening i operasjonsteknikk på en simulator. 8 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 9

6 Akuttilbud til pasienter med rusmisbruk En mann i begynnelsen av 20-årene kommer til sykehuset. Han ruser seg på sterke smertestillende medikamenter som han setter med sprøyte. TEMA Vårt nye sykehus Vi kartlegger pasientens bruk av rusmidler, arbeider systematisk med motivasjon, og hjelper med å ta tak i praktiske ting som kan bidra til å gjøre noe med rusmisbruket også Avdelingsleder Anne Beate Sætrang Dette har gitt sår som har ført til en alvorlig infeksjon. Han får behandling og sårstell. Fagpersonene som behandler ham vurderer at han også trenger hjelp for sitt rusproblem. Tverrfaglig team ved Avdeling rusakuttmottak kontaktes. Vårt team har en samtale med denne pasienten når han allerede har en avtale for sårstell, forklarer konstituert avdelingsleder Anne Beate Sætrang. Vi kartlegger pasientens bruk av rusmidler, arbeider systematisk med motivasjon, og hjelper med å ta tak i Først i Norge. Konstituert avdelingsleder Anne Beate Sætrang (til venstre), psykolog Gry Holmern Halvorsen og overlege Rune T. Strøm (til høyre) vil sikre et godt og tilgjengelig mottakssystem for pasienter med rusmisbruk. praktiske ting som kan bidra med å gjøre noe med rusmisbruket også. Rusakuttmottaket ved Oslo universitetssykehus er foreløpig det eneste i sitt slag i Norge. 20 prosent med rusproblem 10 til 20 prosent av pasientene, som til enhver tid er innlagt i sykehus, har et rusproblem. Bruken av rusmidler er ofte en av grunnene til sykdommen eller lidelsen som de behandles for. Men selve rusproblemet blir ikke tatt godt nok tak i. Vi hadde ikke et godt og tilgjengelig mottakssystem for en del pasienter med rusmisbruk. Derfor satte man i gang et prosjekt for å få etablert rusakuttmottak, som skal sikre tilgjengelighet for alle, forklarer Anne Beate Sætrang. Rusakuttmottaket ble etablert som avdeling i desember Den består av to enheter. Vi har et inntaksteam som tar imot henvisninger for planlagte avgiftninger og koordinerer disse, sier Sætrang. Den andre enheten i rusakuttmottaket består av et tverrfaglig fagteam. Teamet består av psykolog, sosionom, barnevernspedagog, sykepleiere og legespesialister. Oppsøker pasienter Dette teamet går til de avdelingene i sykehuset som har pasienter med et rusproblem. Vi gjør en vurdering og kartlegging av rusmiddelbruk, og har en tidlig oppfølging (intervensjon), eller henviser til videre behandling, forklarer Sætrang. Pasienter blir også direkte henvist Om rusakuttmottaket Et tilbud for pasienter med behov for akutt rusbehandling. Det kreves henvisning fra fastlege, sosialtjeneste, legevakt eller annen spesialisthelsetjeneste. Har ikke behandlingsplasser, men undersøkelse og oppfølging av pasienten, og sikrer at pasienten får riktig type behandling videre i behandlingsapparatet. All behandling er frivillig. Er lokalisert i Trondheimsveien (Aker sykehus) og er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet. til oss fra legevakt, fastlege eller sosialtjeneste. Gry Holmern Halvorsen er psykolog og Rune T. Strøm er overlege i fagteamet. Det finnes ingen typisk pasient i rusakuttmottaket. Det kan være en eldre mann med et kjent alkoholproblem som etter en samtale skal videre til avgiftning. Eller det kan være en tenåring som har begynt å ruse seg, hvor hele familien møter vårt team for to til tre samtaler, forklarer de to. Det jobbes da med kartlegging og utredning, informasjon om behandlingsmuligheter og systematisk motivasjonsarbeid etter dokumenterte metoder. Dette gjør at pasient og pårørende opplever seg sett og forstått og at de får hjelp i viktige beslutninger som de selv kan stå for og gjennomføre. Rusakuttmottaket ved Oslo universitetssykehus er i gradvis utvikling. I løpet av august 2010 utvides tilbudet med en observasjonspost med 12 senger. 10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 11

7 En by i byen På sykehuset er det mange som er i sving for å ta vare på pasientene. Her finnes blant annet skole, kjøkken, tekstil- og sømverksted, transportavdeling, frisør, fysioterapi, bibliotek og mye mer. Sykehuset er som en liten by i byen. Apotek Bak glassdører i et tett sterilt miljø blander apotekteknikere medisiner og flytende ernæring. Sykehusfarmasøyt Liv Thrane Bjerke mottar posene og sender dem med bud til brukere utenfor sykehuset. Dette er ferskvare og leveringen må skje raskt til pasientene som kan bo hjemme. Sykehusets apotek har egen medisinproduksjon til hele landet, men mest av alt spesialtilpassede produkter til pasienter ved sykehuset. Ergoterapiverkstedet Mange pasienter har lange opphold på sykehuset. Her handler det om å få til noe, og det fungerer også som sosial trening, sier Britt Sølvi Kvernberg som jobber på ergoterapiverkstedet. Her kan inneliggende pasienter utfolde seg i kreative aktiviteter. Pasientene er veldig flinke til å motivere hverandre, forteller ergoterapeut Trude Aslaksen (på bildet), mens hun finner frem en skål som er laget på keramikkrommet. Sykehuspresten På et sykehus opplever mange mennesker sine største utfordringer i livet. Prestene ved sykehuset kan fungere som en samtalepartner, en støtte og veileder i en vanskelig tid. De formidler også kontakt til rabbiner, imam eller andre hvis det er ønskelig. Prest Morten Svendsen tenner et lys i kapellet. Kapellet brukes stort sett til begravelser. Gudstjenestene ordner vi til der pasientene er på sengepostene, forteller han. FOTOreportasje Parykksalongen Behandling med sterke medikamenter kan gjøre at man mister håret ved kreftbehandling. I parykksalongen har pasienter fått hjelp av svigerinnene Signe (på bildet) og Inger Engebrigsen i 28 år. I det lille lokalet er det parykker i bokser fra gulv til tak. Vi tar inn parykker fra inn- og utland og tilpasser med søm og klipp, forteller Inger Engebrigsen. Folk er stort sett veldig positive her hos oss, forteller Signe. Anna Krystyna Nowostad har akkurat fått tilpasset parykk og er svært fornøyd. Skolen og biblioteket På sykehuset finnes skole for barn som oppholder seg der lenge. Det finnes også bibliotek og muligheter for å låne bøker, lydbøker, blader, filmer og musikk. I slutten av april var det verdens bokdag. Sykehusskolen og biblioteket arrangerte en leseløype for barna. Her skulle de gjennom seks poster hvor de gjettet sideantall og vekt på bøker, bygget boktårn på tid og gjettet hvilke bøker som passet til hvilken musikk. Nicholas Fagerli Fossum og moren Line bygget et boktårn på over 70 cm på ett minutt. 12 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

8 aktuelt FOTOreportasje Skreddersydd brystkreftbehandling Opp mot 2000 kvinner skal følges opp over en 15 års periode i det som kalles Oslo2-studien. Studien kan få stor betydning for neste generasjon kvinner som får brystkreft. Målsettingen er å finne behandlingsformer som kan tilpasses hver enkelt pasient. CafÉ Årstidene Det lukter nystekte vafler. Lokalene er store og hyggelige. På disken står deilige salater, hjemmelaget pizza, pasta, vafler og boller. Café Årstidene er et arbeidstreningstilbud for pasienter innen psykisk helsevern, forteller Cecilia Celo. Hun og Joakim Serpinsky styrer kafeen sammen med pasientene. Kafeen har faktisk 20-års jubileum i år, forteller hun. Patologen Denne ser egentlig ganske pen ut, sier lege Anne Elisabeth Lysbakken. Hun holder i en galleblære som hun snart skjærer fine snitt i. På Patologisk anatomisk laboratorium blir små preparater lagt i skåler, så støpt i parafin som siden skjæres i tynne flak. Disse flakene legges i mikroskopet for å se eventuelle endringer i vevet. Denne gangen er det for å utelukke kreft i galleblæren. Hvis vår hypotese er riktig, kan vi i framtiden skreddersy behandlingen av brystkreft basert på molekylære kjennetegn. Det vil si at man prøver å kartlegge alle molekyler i en kreftsvulst for å se hva som er feil i den enkelte pasient. Slik kan behandlingen tilpasses pasienten helt fra starten. Sjansen for å overleve vil bli større, det vil spare pasienten for behandling som ikke virker, og bidra til å redusere bivirkningene, sier professor ved Oslo universitetssykehus og en av lederne av studien, Anne-Lise Børresen-Dale. Redusere usikkerheten Karin Karlsen Eikeland er nettopp operert for brystkreft og er en av 600 pasienter som så langt er inkludert i Oslo2-studien. Foreløpig føler jeg meg ikke syk, men jeg er usikker på hvordan jeg vil reagere når stråle- og cellegiftbehandlingene begynner. Jeg stiller meg ofte spørsmål om jeg virkelig trenger all denne behandlingen? Hvis resultatene av Oslo2-studien kan føre til et mer spesialtilpasset behandlingstilbud, vil det redusere usikkerheten vi ofte føler, og gi oss mer forutsigbarhet. Det kan bidra til at vi føler oss friskere, noe som er viktig i enhver helbredelsesprosess, sier hun. Reduserer usikkerhet. Et spesialtilpasset behandlingstilbud vil redusere usikkerhet hos pasienten. Fra venstre: professor Anne-Lise Børresen-Dale og Karin Karlsen Eikeland. Kobler data fra flere undersøkelser Ifølge Børressen-Dale har sammenslåingen av de største sykehusene i Oslo-regionen samlet et unikt forskningsmiljø. Vi kobler nå ulike typer analyser fra mange store undersøkelser for å finne ut hvordan samspillet mellom friske og syke celler foregår i en kreftsvulst, og hva som kan gå galt i samspillet. Ut fra disse resultatene skal vi kunne utvikle (Illustrasjonsfoto) Jeg stiller meg ofte spørsmål om jeg virkelig trenger all denne behandlingen? Karin Karlsen Eikeland spesialtilpassede terapiformer, og individuelle tester for oppfølging av den enkelte pasient, sier hun. Norge i verdenstoppen Samlingen av fagekspertisen i Oslo universitetssykehus har styrket sykehusets posisjon som en av de ledende innen kreftforskning internasjonalt. Sykehuset er det eneste i Nord-Europa som er blitt medlem i de internasjonale nettverkene Global Academic Network og Onconet. 14 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 15

9 profilen Siri Beate Hatlen leder over sykehusansatte: Krevende, men veldig inspirerende Jeg treffer veldig få likegyldige mennesker i denne jobben. Det gjør det krevende å lede, men desto mer inspirerende, sier Siri Hatlen, administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Vi møter henne i Bærumsmarka. Det er fredag ettermiddag og tid for sykehusdirektørens ukesavrunding. Å lede et helseforetak assosieres av mange med å være fyrbøter i helvete. Kontinuerlige krav til økonomi, resultater og ventelister legger et stort press på de utvalgte. Sammen med fuglehundene Lara (10) og Snoopy (2) trekker hun ut hit fortrinnsvis hver fredag, lørdag og søndag. Her, i frisk luft og fin natur, får jeg sortert stort og smått og oppdager ofte nye løsninger på fastlåste problemstillinger, sier Hatlen i rask gange over Grinijordene i sen aprilsol. Den kaster varmt lys over strågule jorder samt én og annen snøklatt. Verdivalg Sykehusdirektøren lar seg gjerne styre av verdivalg. Til tross for å være ettertraktet i arbeidslivet valgte hun i 1996 å skifte ut fast jobb med en friere jobbtilværelse med mer familietid. Da hun i 2007 vendte tilbake til vanlig arbeidsliv valgte hun ren energi i jobben som 16 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 17

10 Løpetur. Sykehusdirektøren løper gjerne en tur i marka sammen med fuglehundene Lara (10) og Snoopy (2). Kort og godt Hva gleder deg mest? Når jeg ser at barna mine har det fint sammen. Det beste du vet? En flott fjelltur, etterfulgt av et godt måltid med god vin. Du får uventet fri i morgen hva vil du gjøre? Først løpe en lang tur i marka med hundene mine, så ordne litt i huset og overraske familien med en bedre middag. Ikke så ofte det siste skjer for tiden Hva engasjerer deg mest? Å planlegge, og deretter lykkes med, å gjennomføre noe jeg brenner for, enten det er å bestige en krevende fjelltopp eller få gjennomslag for viktige prioriteringer innen spørsmål knyttet til klima eller Oslo universitetssykehus. CD du tar med deg på en øde øy? Noe av Jan Garbarek han er tidløs og god å lytte til. konserndirektør i Statkraft. Sykehus er ikke mindre verdibasert i sin natur. De eneste verv hun valgte å beholde på si var lederrollen for Klima 21, regjeringens strategiske forum for klimaforskning, samt plassen som styremedlem ved Bremuséet i Fjærland: I likhet med blant annet Jostein Gaarder mener jeg vi plikter å overlevere jorden til neste generasjon i bedre stand enn vi overtok den. Det er et utfordrende mål i vår tid, sier Hatlen som gjerne vil se større handlekraft fra våre politikere når det gjelder klimaforpliktelser i Norge. Krevende beslutninger For å lykkes med etableringen av Oslo universitetssykehus har du måttet stille deg i front for mange upopulære beslutninger. Hva tenker du om å arbeide i motvind? Jeg tar aldri beslutninger i vakum. For meg er det avgjørende at viktige beslutninger tas med utgangspunkt i brede prosesser og råd fra fagfolk, men også i dialog og drøfting med ansattes representanter. Alle behøver ikke være enige, men beslutningen må bli respektert. Jeg har en bredt sammensatt ledergruppe der folk har sine meningers mot, friske diskusjoner styrker beslutningsgrunnlaget. I mitt lederoppdrag er det gitt at upopulære beslutninger må tas. En av disse har vært beslutningen om å flytte den gjenværende virksomheten ved Aker til Ullevål når overføring til Akershus universitetssykehus er gjort som planlagt. Jeg forstår og respekterer at mange føler sorg, noen sinne, over endringene som treffer det som har vært en god arbeidsplass gjennom mange år. Vårlig fuglesang lar seg ikke skremme av fjerne skuddsalver fra Løvenskioldbanen noen steinkast unna. I vindjakke kledelig matchende sin frodige hårmanke og en velbrukt treningsbukse fra Statkraft trekkes Siri Hatlen raskt av gårde. Det sørger de to hundene for. Her kommer god pust godt med når man skal holde følge og intervjue samtidig. Vi spør henne om hvordan hun opplever sin egen lederrolle: Leder best i omstilling Jeg motiveres av å se mulighetene og å motivere til felles innsats for å nå dem. Jeg har fått ansvaret for å lede arbeidet med å integrere flere av landets beste sykehus til én felles organisasjon. Sammen skal vi utvikle et flott storbysykehus og samle den høyspesialiserte virksomheten. Sykehus er fantastiske organisasjoner. Langt de fleste som jobber hos oss er her av en bestemt årsak; de har en dedikasjon til grunn for sitt arbeid og sin gjerning, sier hun. Jeg motiveres av å se mulighetene og å motivere til felles innsats Men friske diskusjoner og upopulære avgjørelser til tross; Hatlen antyder at hun kanskje hadde forventet enda større motstand enn hun synes å ha opplevd i sin jobb så langt. Det sier ikke rent lite om hva hun faktisk hadde forberedt seg på før hun begynte i denne jobben for snart ett år siden. Vårt lille markatreff går mot slutten. Hvis du hadde vært medlem av ledergruppen min hadde jeg bedt deg med på resten av løpeturen nå, sier Siri Hatlen med et skøyeraktig smil, det krever god kondisjon å stå i disse lederjobbene. Hun får hundene inn på rett kurs og stryker avsted oppover i lia. Om ikke lenge går solen ned. Hjemme venter mannen med vin og god mat. En perfekt fredag for Siri Hatlen. En skog av hjelpetjenester Familier med barn som har nedsatt funksjonsevne skal få hjelp til å finne fram i skogen av spesialister og kommunale hjelpetjenester. Seksjon for nevrohabilitering har, i samarbeid med Helsedirektoratet, satt i gang et prosjekt. Vi gir informasjon og veiledning slik at familiene blir i stand til å utnytte egne ressurser og mestre de utfordringene de møter i hverdagen, sier prosjektleder Tone Åker. Prosjektlederen har samtaler med familier som trenger hjelp og informasjon. I tillegg jobbes det blant Ved Lærings- og mestringssentrene (LMS) ved Oslo universitetssykehus holdes det mange ulike kurs for å hjelpe pasientene med nettopp dette. Lærings- og mestringssentrene gir informasjon og veiledning, og er en samhandlingsarena for pasienter og helsepersonell, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner. Her er et utvalg av kurstilbudene som finnes på sykehuset: Astmaskolen Kurs for pårørende til rumisbrukere Hjerterehabilitering Smerteskolen Kurs for pårørende til annet med et tettere samarbeid mellom sykehuset og bydelene, og med utviklingen av kurs og samtalegrupper for familiene. For mer informasjon, kontakt: Tone Åker, prosjektleder, e-post: telefon: Ranghild Leite, seksjonsleder, e-post: Å leve med sykdom Mange pasienter med kronisk eller langvarig sykdom har behov for å vite mer om sykdommen og behandlingen, og å møte andre i samme situasjon. hørselshemmede Sykelig overvekt selvhjelpsgrupper Foreldregrupper for foreldre til barn med ADHD Kurs for pasienter med psoriasis og deres pårørende Nyretransplanterte Livsstyrketrening et mestringskurs Sorgstøttegrupper for barn og unge Kurstilbudene er mange og du kan lese mer om tilbudene på: Aktuelt Illustrasjon: Per Wirén 18 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 19

11 Menneskets rustne rør Kirurgene og røntgenlegene som behandler menneskets rustne rør er klare for å flytte sammen. På Oslo universitetssykehus sitter et lite fagmiljø i god internasjonal klasse. Oslo vaskulære senter i Trondheimsveien (Aker sykehus) utreder og behandler pasienter med lidelser i kroppens karsystem. Hit kommer pasienter med for trange pulsårer på grunn av åreforkalkning, kroniske sår, sykdommer i blodårene, åreknuter eller hjernedrypp. Volum gir kvalitet Til nå har ekspertene på fagområdet i hovedstaden holdt til på hvert sitt sted i Trondheimsveien (Aker sykehus) og i Sognsvannsveien (Rikshospitalet). I framtiden skal hele miljøet samles på sistnevnte sted. Vi må innse at volum er lik kvalitet. Jo flere vi behandler dess bedre blir kvaliteten i behandlingen vi gir. Kunnskapen og erfaringene vi gjør oss må så deles, sier Jon Otto Sundhagen, overlege og avdelingsleder i Hjerte-, lunge- og karklinikken. De dårligste Undervisning av fastleger for å styrke deres kunnskap vil blant annet være en viktig oppgave for senteret. Mange av pasientene vil i framtiden få et fullt ut tilfredstillende tilbud hos fastlegen. Sykehuset vil vurdere og behandle de dårligste pasientene, forteller Sundhagen. Mer om Oslo vaskulære senter Det første møtet med senteret får pasientene gjerne i poliklinikken. Her står et tverrfaglig team klart for å utrede pasienten før de sammen konkluderer på diagnose og behandlingstiltak. Flertallet av pasientene sendes tilbake til fastlegen, som kan følge opp med medikamentell behandling. Sykehusets senter bidrar med råd om fysisk trening, ernæringsråd eller tilbud om røykekuttkurs. De resterende pasientene sendes videre til nye undersøkelser før endelig diagnose og videre behandling drøftes. Igjen vurderer et tverrfaglig team om pasienten skal videre til kirurgisk behandling eller ikke. På vei. Ansatte i Oslo vaskulære senter er på vei mot samling for bedre behandling av blodårer og vanskelige sår. Endringer for pasientene etter sommeren Fra september vil pasienter bli innkalt til time ved Oslo universitetssykehus, og ikke til ett av de tre tidligere helseforetakene, Aker universitetssykehus, Rikshospitalet eller Ullevål universitetssykehus. På innkallingen vil det komme tydelig fram hvor du skal møte. Som pasient ved Oslo universitetssykehus vil du etter sommeren merke følgende endringer: Mange avdelinger og seksjoner har fått nye navn. Har du fått innkalling før september må du være oppmerksom på at den seksjonen/avdelingen du er innkalt til kan ha endret navn. De aller fleste avdelinger og seksjoner vil befinne seg på samme sted som tidligere. Det arbeides med å lage nye skilter til den nye organisasjonsstrukturen, men det tar tid før alt er på plass. Henvend deg i resepsjonen på sykehuset, eller gå inn på våre nettsider for oppdatert kartinformasjon hvis du er usikker på hvor du skal møte. Din fastlege må bruke nye henvisningsrutiner fra september og skal ha fått god informasjon om dette på forhånd. På vil du etter sommeren finne oversikt og kart over de nye avdelingene/seksjonene. Du kan også ringe sentralbordet på tlf For informasjon om diagnose og behandling må du foreløpig bruke de tre tidligere sykehusenes nettsider. Større endringer i pasientbehandlingen skjer først til neste år når store pasientgrupper flyttes til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. oslo-universitetssykehus.no Samler fagmiljø Oslo universitetssykehus jobber nå med å samle fagmiljø og pasienttilbudet under færre tak. De høyspesialiserte pasienttilbudene skal samles i Sognsvannsveien (Rikshospitalet) og i Ullernchausseen (Radiumhospitalet), mens mest mulig av lokalsykehustilbudet skal plasseres i Kirkeveien (Ullevål sykehus). I 2015 håper sykehuset å avslutte den omfattende flyttekabalen. Målet er at pasienten bare skal behøve å forholde seg til én dør inn i sykehuset. Der møter de spesialistene og mottar den utredning og behandling de har behov for, sier Jan Eirik Thoresen, viseadministrerende direktør i Oslo universitetssykehus. Pasientene i Oslo universitetssykehus vil i første omgang ikke merke store endringer i forhold til hvor de skal møte, men fra høsten 2010 kan noe pasientbehandling flyttes. 20 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 21

12 SMÅSTOFF SMÅSTOFF Aktivitetsbok skal hjelpe barn Opptatt av spiseforstyrrelser (Illustrasjonsfoto) Oslo universitetssykehus utarbeider nå en aktivitetsbok som retter seg direkte til barn som er pårørende. Boka skal lages ut fra barns premisser og hjelpe dem til å bearbeide situasjonen de står i når foreldre eller søsken er syke. Aktivitetsboka skal etter planen være ferdig ved årsskiftet og vil da bli delt ut til barna på sykehuset. Stiftelsen Helse og Rehabilitering har bevilget midler til bokprosjektet. Bakgrunnen er en lovendring som trådte i kraft 1. januar i år. Denne innebærer at helsepersonell forpliktes til å sørge for at barn av alvorlige syke får riktig informasjon og om nødvendig tilrettelagte hjelpetiltak. For første gang er det arrangert en nordisk konferanse om spiseforstyrrelser med fokus på miljøterapi. Kronprinsesse Mette-Marit var tilstede under åpningen i Oslo. Visste du at... Oslo universitetssykehus driver forskning og innovasjon på høyt internasjonsalt nivå? I 2009 var det registrert 44 nye oppfinnelser og sju nye patenter ved sykehuset. Ansatte fra tidligere Aker, Rikshospitalet og Ullevål har slått sine krefter sammen, og startet planleggingen allerede i fjor høst. Skuespillere, tekstforfattere, scenearbeidere, musikere og gode hjelpere rekrutteres fra alle miljøer i sykehuset. Revyen skal settes opp på Chat Noir i mai Revygjengen håper å tiltrekke seg publikum både i og utenfor sykehuset. Internettsider til sykehuset Samler revytalenter Revymiljøene i Oslo universitetssykehus har startet arbeidet med å lage en felles revy. På sykehusets internettsider finner du informasjon om det nye sykehuset og sammenslåingsprosessen. For informasjon om diagnoser og behandling må du fortsatt bruke nettsidene til de tre tidligere sykehusene i en overgangsperiode: (Aker) Sykehuset vil også i en periode fortsatt bruke e-postadresser fra de tidligere sykehusene. Visste du at... Oslo universitetssykehus er på twitter? Adressen er: Oslounivsykehus Foto fra en tidligere revy. Miljøterapi er en viktig del av behandlingen når personer med alvorlige spiseforstyrrelser legges inn på sykehus. Miljøterapeuten hjelper blant annet til med å få måltidene til å fungere, organiserer aktiviteter og støtter familien. Dele erfaring Det er gjort lite forskning på det miljøterapeutiske arbeidet med denne pasientgruppen, og på konferansen i april var erfaringsutveksling viktig. At Kronprinsesse Mette-Marit ville delta på miljøterapikonferansen vår Fiskeboller på mange språk Oslo universitetssykehus tilbyr nå, som det første sykehuset i landet, matmenyer på ni forskjellige språk i tillegg til norsk. Menyene er oversatt til urdu, somali, tamilsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, tyrkisk og russisk. er gledelig. Det er viktig å få fokus rundt en sykdom som spiseforstyrrelser, sier Roy Andersen i Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen stod bak arrangementet sammen med kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse i Helse Sør-Øst. Visste du at... mange leger og sykepleiere tar videre utdanning og spesialiserer seg innen ulike fagretninger ved sykehuset? I 2009 var det til sammen 3890 studenter, inkludert leger i spesialisering, som fikk undervisning eller veiledning i helsefag ved Oslo universitetssykehus. Kronprinsessen med arrangørene Roy Andersen og Kari-Brith Thune-Larsen. Visste du at... landets første og eneste stamcelleforskningssenter åpnet ved Oslo universitetssykehus i fjor? Stamcellene har potensiale til å kunne brukes i behandlingen av mange sykdommer eller skader som kreft, diabetes, multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, hiv/aids, osteoporose eller ryggmargskade. Lesernes mening Har du meninger om bladet du vil dele med oss, eller har du forslag til saker vi kan skrive om, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan ta kontakt med redaksjonen på e-post: 22 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 23

13 Noen fakta om Oslo universitetssykehus Gjennomfører over 1,2 millioner pasientbehandlinger i året Står for om lag halvparten av helseforskningen som skjer ved norske sykehus Har virksomhet på 70 ulike steder Over mennesker jobber her Budsjettet er på 17,5 milliarder kroner Skandinavias største sykehus Består av de tidligere helseforetakene Aker universitets- sykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus Les mer i årsrapporten for 2009 på våre nettsider: Foto: Forskningsbygget på Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet). Bygget ble innviet av H.M. Dronning Sonja 27. august 2009 og aktiviteten er integrert med pasientbehandlingen ved sykehuset.

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, februar 2017 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver OUS, juli 2016 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl,

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, 12.11.13 Oversikt Lovgrunnlag, og formål med prosjektet Forskningsspørsmål Bakgrunn for prosjektet Forekomst Utvalg og informanter Rekruttering / intervju Intervju og

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en Jeg så ut gjennom vinduet. Det var en nydelig vinterdag. Sola stod lavt og skinte på det tynne laget med snø som lå på bakken. Jeg tenkte: Dette er en fin dag å få kreft på. Jeg gikk på skjelvende føtter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg klarer å henge

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning 1 Hege Linnestad Likeverdige helsetjenester Sykehuset skal gi reelt likeverdig helsetilbud til alle brukere, uavhengig av hvilken bakgrunn brukeren

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. www.oslo-universitetssykehus.no

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. www.oslo-universitetssykehus.no Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Årsrapport Sosialpediatrisk for 2009 seksjon ligger på våre nettsider: www.oslo-universitetssykehus.no Regional kompetansetjeneste

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer