Normisjon i Rogaland har spesielt definert tre satsingsområder for 2013 og fremover. De tre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon i Rogaland har spesielt definert tre satsingsområder for 2013 og fremover. De tre"

Transkript

1 Nytt fra Februar/ mars 2013 Nr årgang Rogaland/Agder Ole-Martin Storemyr All kristen bønn har et hovedsiktemål: At alle mennesker må bli frelst! 11 2 rogaland 8 Agder Fra drøm til virkelighet Normisjon region Agder har en drøm: At stadig nye mennesker kommer til tro på Jesus og blir hans disipler gjennom levende fellesskap. 5 utland normisjon Inara larsen Reiser fra Mali Kraftsenteret i nord tar form. Sett av 20. mai (2. pinsedag), da er alt ferdig, da er det fest. Satsing i nord Gjennestad videregående skole Tlf Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke 7 norge Tar opp utfordringene 2. pinsedag kl. 15:00 blir det åpning og fest. Sett av denne dagen for å markere Normisjon sine nye kontorer og sjelesorgsenter i Nord-Rogaland Borgerkrigen i Mali gjør at Normisjons utsendinger nå har flyttet over grensen til Senegal. De lokale medarbeiderne i Mali er glad for at de er i sikkerhet. Rektor Kai Ove Berg ønsker å gjøre studentene på Gå Ut Senteret trendy ved å diskutere de store spørsmålene som kristen misjon står overfor. Flere muligheter enn du tror! BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK // DESIGN OG HÅNDVERK // NATURBRUK // HELSE- OG OPPVEKSTFAG // SERVICE OG SAMFERDSEL // PÅBYGGING TIL GEN. STUDIEKOMP. Følg Normisjon på Facebook

2 2 R o g a l a n d f e b r ua r / m a r s rogaland Nytt fra Ved starten av et nytt år er det godt å sjå framover med optimisme med bakgrunn i det flotte arbeidet som drives. einar larsen A-A-A..... satsing Gjermund Lygre har daglig kontakt med Mali via mail, skype, eller telefon. Bekymring for vennene Aksdal. Misjonskonsulent Gjermund Lygre er opptatt av Mali, hele døgnet. Det siste han tenker på om kvelden, det første han tenker på om morningen. Det er med bakgrunn i at han har et stort engasjement og et stort hjerte for Mali. Å oppleve at venner og kollegaer utsettes for farer gjennom de krigstilstandene som er i Mali er tungt og vanskelig. Det er nord i Mali det er krig. Normisjons arbeid er lokalisert vest i Mali. Gjermund er i tillegg til å være misjonskonsulent for Normisjon Rogaland også leder for bibelskolen i Bafoulabè. Han skulle egentlig være ute på oppdrag i Mali nå, men på grunn av den spesielle situasjonen kan han ikke reise. Gjermund ser frem til den dagen han får anledning til å reise ut igjen. Akkurat nå er det Jong Nowa fra Kamerun som fungerer som rektor på bibelskolen. I tillegg er det lokale samarbeidspartnere som er med og hjelper til. Famlien Lygre var i 2012 på flere måneders opphold i Mali. Det er en meget engasjert misjonsfamilie som nå opplever det tungt det som skjer. Telefon og internett fungerer fortsatt i Mali, de har så å si daglig kontakt med sine venner. Bekymring for venner og kollegaer gjennomsyrer hele familien. Be for Mali, be om fred. Tekst Einar Larsen Foto Einar Larsen Normisjon i Rogaland har spesielt definert tre satsingsområder for 2013 og fremover. De tre A-er er: Acta, Alpha, og Agenda 1. Bak satsingen er det en lengre prosess som gjør at regionstyret er trygg for at denne satsingen er riktig. Dette føyer seg godt inn i alt arbeidet vi driver, fra barnearbeid til seniorarbeid. Acta, barn og unge i Normisjon. Det er både nåtid og fremtiden vi her snakker om. Dagens barn og unge er de som setter agendaen om få år. Derfor er det så viktig å drive leir, barnearbeid, undomsklubber, kor og yngresforeninger. Påvirkning med trygt og godt Jesusfokus er det viktigste som skjer. Acta bygger for fremtiden, de bygger trygge og Jesusfokuserte mennesker. Alpha, et innføringskurs i kristen tro. seminarer - god mat - tid til prat Agenda 1 er et nettverk av norske menigheter og fellesskap som vil hjelpe hverandre til å nå flere med evangeliet. Hensikten med nettverket er å skape et læringsmiljø hvor ledere i fellesskap utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale fellesskap. Regionstyret vil selv være med i en slik læreprosess fremover. Normisjon i Rogaland driver et stort og rikt arbeid. Foreninger og lag, forsamlinger, huskirker, kor, ungdomslag, leirklubb, barneforeninger, leirsteder, bedehus, skoler. Og så videre, og så videre. Det er et meget stort og godt misjonsengasjement i regionen. Leirarbeidet som drives av Acta er helt i toppen i Norge både hva angår antall og innhold. Vi har et fantastisk kvinnearbeid i regionen, og det jobbes meget godt med å ha et aktivt og attraktivt arbeid for seniorene blant oss. Senior må være et hedersord, tenk så mye erfaring og kompetanse! Normisjonsfester Tidlig i januar var det samlet nærmere 400 personer på de tradisjonelle Normisjonsfestene i nord og sør. Festene er til stor inspirasjon for alle som deltar. Fredag 4. januar var det fest i Bogafjell kirke for Normsjonsvenner i sør. Fredag 11. januar var det samling på Stemnestaden. Kraftsenteret i nord (på tomten til Stemnestaden) tar form, veggene er oppe, det neste er taket. Nå går det slag i slag frem til den store åpningsdagen som er satt til 20. mai (2. pinsedag) kl. 15:00. i IMI Kirken Hovedtalere: Hanne Therese Loftesnes Anne Kristin Bruns Fri modig= Frimodig PÅMELDING på imikirken.no Du sparer 100,- ved kjøp av billetter på nett før vi stenger nettpåmeldingen Etter dette er det dørsalg og prisen går opp 100,-. Pris før på nett: Ordinær: 300,Studenter og uføre: 150,Pris etter i døra: Ordinær: 400,Studenter og uføre: 250,- Stemnestaden. Marta Fjeldheim var med som gruppeleder på et kurs i sjelesorg på høsten 2012 saman med Aud Vihovde Hoftun, Marta Elida Urdal og Gjermund Lygre. Tittelen var «Ta vare på deg sjølv og andre». Marta har tidlegare vært med på et kurs i Oslo og har lest kursboka. Derfor hadde ho lyst til å være med å se og oppleve kurset i praksis. Marta seier at kurset ga tanker og stilte spørsmål rundt hennar eige trosliv, og det ga ho noe å tenke over og arbeide videre med. Kurset tar menneskelivet med alle dets sider på alvor. Det viser hvordan relasjoner og opplevelser i livet virker inn på troen sier Marta. Ho anbefaler andre til å delta på slikt kurs. Nytt kurs starter til våren. Informasjon kan du få av Aud Vihovde Hoftun og påmelding kan skje til no eller på tlf. til hoftun Ta vare på APRIL PROGRAM registrering undervisning fruktpause seminar pause med varm lunch undervisning m.m slutt Alpha-kurs er en mulighet for hvem som helst å utforske den kristne tro innenfor trygge rammer. Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er moro! Mer enn 10 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i et fengsel. Vi oppfordrer til å ta kontakt for å lufte muligheten for et Alphakurs der du bor. Marta Fjeldheim anbefaler kurs i sjelesorg til våren

3 Nytt fra februar/mars 2013 Rogaland 3 Giroen i dette nr. av Nytt fra Normisjon Tradisjonelt er det frivillig kontingent i første giro i bladet. Slik også i år. Vi håper å dekke inn de praktiske trykkekostnadene vi har med denne giroen. Ellers er vi svært takknemlig om du gir noe ekstra på giroen, alt går til det lokale arbeidet i Rogaland. Ledige helger på Horve og Vaulali Litt uvanlig kanskje, men denne vinteren og våren er det flere ledige helger enn vanlig både på Horve og på Vaulali. Begge stedene kan ta imot oppimot 100 personer. Ta kontakt med Maria på Horve ( ) eller Johne på Vaulali ( ). Normisjonsfestene er til inspirasjon og oppmuntring. Her er Unni Sæves Vignes forsanger i Bogafjell kirke fredag 4. januar. Normisjon driver et ganske så tradisjonelt arbeid, vi gjør mye av det samme som vi for så vidt har gjort en stund. Det arrangeres møter rundt omkring i bedehus og forsamlinger, det er møteveker og basarer, det er bibeltimer og vanlige møter. Dette er flott, og det er dette som langt på vei er mye av limet i arbeidet vårt. I januar var 400 Normisjonsvenner samlet til inspirasjonsfester i nord og sør. Men er det nok, blir det nye som blir omvendt og fornyet i troen på Jesus Kristus? Vi ber om vekkelse, vi ber om at mange flere må komme til møtene våre, vi ber og håper. Men det skjer så lite. Vi blir ofte den samme flokken som går igjen, ofte år etter år. Men mye positivt skjer, det er klare unntak. Mange forsamlinger og huskirker opplever både godt tilsig av nye og at mange blir frelste. Det er nye generasjoner som tar tak rundt omkring. Takk og pris for det. La oss alle bidra til at generasjonskløften blir et fremmedord i Normisjon sammenheng. Jesus spør om førsteplassen i våre liv. Har han det? Er livets ord like viktig for oss som å ta til oss mat? Hvor ofte spiser vi i løpet av dagen? Hvor ofte forer vi oss selv med ord fra Jesus, eller i bønn og samtale med Fest av og for ungdom Han? Slike spørsmål fører ofte både til skyldfølelse og beundring for Jesus, for det Han gjorde for oss. Tenk hva Han gikk gjennom for vår skyld! Fremtidshåp, optimisme Det er grunn til optimisme. Vi har verdens beste budskap å gå med, evangeliet om Jesus Kristus. I troen på at Han en gang kommer tilbake ligger optimisme. Ingen vet tid og sted, bare Faderen vet. Vår oppgave som kristne er å peke på Jesus og hjelpe så mange som mulig til å være klare til å møte Han. Kraftsenteret, framdrift og ønsker Den andre uka i januar kom veggene på plass i Kraftsenteret i Grinde. Finnøy Betong kom med flere lass med isolerte betongelementer som en kraftig mobilkran løftet på plass. Etter to og en halv dag var vegger og bæresøyler på plass. Taket er det neste og innredningsarbeid kan starte. Bygget skal stå ferdig i slutten av april og åpningsfest blir 2. pinsedag som er 20. mai. Mange pengegaver og noen private lån er kommet inn. Vi må fortsatt løfte i flokk. Målet er å betale ned 5.1 mill så fort som mulig for å unngå store rentesummer. Vi takker for alle bidrag. Ta kontakt med Kørner Høie, han vil være behjelpelig med og iformere om de beste måtene å gi gaver på. Personalnytt: Kurt Maria og Anita Maria Van-Vliet startet som daglig leder på Horve Ungdomssenter 1. januar. Hun bor på Ålgård, er opprinnelig fa Holland, er så Norsk som noen. Maria overtok etter Kurt Veland som sluttet 31. januar. Anita Hauge Dysthe startet i januar som misjonskonsulent for Kambodsja en dag i uken. Lykke til alle tre. Skudenes. Nærmere 120 ungdommer meldte seg på da Acta i Skudenes avsluttet året med fest. Koldtbord og desserter var menyen og pyntekomiteen hadde gjort jobben sin. Kvelden startet med lovsang, og andakt av Stian Anda. Underholdningskomiteen hadde mye på lur før turen gikk til Falnes kirke til midnattsmesse. Og inn i det nye året nøt de synet (og lyden!) av rakettene. Og utover natten fortsatte de kreative ungdommene med bl.a. utdeling av priser til medlemmer som fortjente det. Det er flott oppleve at undommene tar slike initiativ og får med seg så mange til en flott fest. Vi må alle være i bønn for våre ungdommer og støtte og oppmuntre dem på veien videre. lena haga simonsen Her er ungdommene med på tog i storsalen, alle som en Personalnytt: Marit Bergtun Stava Marit Bergtun Stava (62) sluttet 31. januar. Hun startet i Karmsund Indremisjon i Hun har siden den tid vært den kjente stemmen i telefonen når folk skulle ringe etter taler på møter eller melde seg på leir. Takk for mye omsorg og godt kollegafellesskap gjennom mange år!

4 4 Rogaland februar/mars 2013 Nytt fra arkiv einar larsen Stavtjørn er solgt Normsjon sitt leirsted på Stavtjørn er solgt. Dette leirstedet har opp gjennom årene vært brukt mye til leirarbeid for barn og unge. Stavtjørn er solgt. Det vil fortsatt bli drevet utleie. INSPI: kvinner Grinde/Aksdal. I midten av januar ble distiktskontoret i IMI Gården pakket ned og flyttet til Stemnestaden. Etter ca 30 år med samme adresse, De siste årene er Stavtjørn i all vesentlig grad blitt brukt til utleie til lag, foreninger og privatpersoner. Normisjon sitt eget behov innen leirarbeid dekkes fullt ut av våre 3 andre flotte leirsteder. Hva nå? Kan vi bruke Stavtjørn i fremtiden? Til dette så er det opp til nye eiere som overtok 1. februar. De nye eiene vil fortsatt bruke Stavtjørn til utleie. Kontaktperson for de nye eierne er Ingveig Gjedrem, tlf Ta gjerne kontakt. Lørdag 13. april i IMI-kirken i Stavanger misjonalt fokus, inspirasjon og fellesskap for kvinner i alle aldre. Samarbeid mellom kvinnekomiteen og Imikirken. Kl oppmøte, registrering Kl 10 undervisning Kl til Popcorn Kl pause med varm lunch undervisning m.m slutt Hovedtalere er: Hanne Therese Loftesnes og Anne Kristin Bruns Pris kr 300,-. Stud/uføre kr 150,- Flyttet kontor i nord Her på Kraftsenteret vil vi få nye kontorer i mai. ble det nå oppbrudd. Fram til midten av mai vil distiktskontoret holde til i hovedbygget, 2. etg, på bønnerommet. Den nye adressa er Grindeveien 87, 5570 Aksdal. Vi har også fått nytt teleonnummer, dette er Åpningstider vil nå være tirsdag-fredag kl Selv om vi i en overgangsperiode vil ha det litt trangt er alle hjertelig velkomen til å stikke innom. Vi har kaffe klar og setter alltid pris på å få besøk. en skole for alle preget av kunnskap, godhet, tilgivelse og respekt. Stavanger. Svein Bjarte Sårheim drømmer om en skole preget av kunnskap, godhet, tilgivelse, og respekt. Til høsten blir han rektor for KFskolen. Fra høsten 2013 starter KFskolen opp med 1-4. klasse og 8. klasse, fordelt på 60 elevplasser. På sikt ønsker eierorganisasjonene Normisjon og IMI Kirken å tilby undervisning fra klasse, med et tak på 411 elever. Skolen er bygget på et kristent verdigrunnlag, hvor den kristne troen står sentralt i både undervisningen og skolemiljøet. For Sårheim er det viktig å understreke at skolen ikke er ekslusiv for kristne, men for alle. Skolen er for alle barn og unge i Stavangerregionen som ønsker å gå på en kristen skole. Alle trenger ikke å tro på det samme Svein Bjarte Sårheim starter som rektor på KFskolen til høsten Vil du bli leirfadder? Er det verdt å bruke 250,- kroner pr. leir-deltaker for at noen av dem skal få muligheten til å følge Jesus? Hvis du mener det så ber vi deg om å bli leirfadder. En leirfadder investerer i barn og unge. Det handler ikke om penger, men om mennsker, om Jesus sine små. Gi de mulighet til å reise på leir! som vi gjør, men vi er tydelige på at vi er kristne. Når barna kommer til KFskolen, skal de få oppleve at de kristne verdiene og troen preger skolehverdagen og undervisningen. - Jeg håper elevene vil merke at det er et godt skolemiljø og et godt sted å være, føyer han til. Hva er en leirfadder? - investerer i barn og unge - sponser 12 barn i året (250,- kroner pr. mnd.) - vårt mål: 150 leirfaddere Hvordan bli leirfadder? Ta konakt med Velaug Trodahl for mer informasjon på tlf eller på mail Avalegiro finner du på Hvis du vil vite mer om den nye grunnskolen anbefaler Sårheim de nye nettsidene til KFskolen Her finner du søknadskjema, læreplaner og annen nyttig informasjon om skolen. Støtt arbeidet på leir, bli leirfadder du også eivind horne arkiv Leder Erik Rørtveit er regionleder i Normisjon region Rogaland Det siste året har det vært mange nyhetsoppslag om situasjonen i Mali. Vi i Normisjon Rogaland har hatt et sterkt engasjement for Mali gjennom flere år. Og vi vil styrke dette gjennom å opprette en egen gruppe som får ansvar for å lede dette engasjementet her i regionen. For det er svært viktig at vi når frem til hverandre med informasjon om situasjonen. Og at vi blir mest mulig konkrete på hvordan vi kan være med å hjelpe våre søsken i Mali. Sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap, Frikirken, Den Norske Kirke og Normisjon, hadde vi før jul to felles samlinger der det ble informert om situasjonen, og vi ba sammen for situasjonen i Mali. Dette opplevdes svært meningsfullt og viktig. Når en da går ut på gata fra et slikt møte, og ser etter på hva vi ellers er opptatt med i julen Da blir jeg stolt over å være en del av en bevegelse som prøver å gjøre noe for andre mennesker. Og jeg er overbevist om at klarer vi å få flere til å høre på hvordan vi faktisk kan hjelpe, da tror jeg mange flere vil engasjere seg for våre søsken i Mali. Skal vi lykkes med det trenger vi tydelig ledelse i forhold til «Hvordan vi i Rogaland, kan hjelpe de i Mali.?» Derfor er jeg optimist når vi nå har fått en arbeidsgruppe på plass, som vil ta lederansvar. Og så tror jeg vi vil oppleve etter hvert, at det er faktisk vi som vil bli hjulpet av dette. For i den åndelige krigen, så er det ikke noe som er vanskeligere å bære enn materiell rikdom. Ingen har påtatt seg så stor lidelse som Jesus Kristus. Våre søsken i Mali er i krig! Og skal vi få et mer riktig bilde av Jesus er det viktig å sette seg inn i den lidelsen våre søsken går gjennom rundt om i verden. Her noen vers fra Hebreerne 13 som sier mye om hvordan vi skal forholde oss til hverandre: «Hold søskenkjærligheten levende! Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.

5 Nytt fra februar/mars 2013 utland 5 utland Her er noen av innbyggerne i landsbyen Prythom. De deltar i bistandsprosjektet FAST. Der har vi et spesielt fokus på skole og familierelasjoner. Normisjon betyr en forskjell Tekst Leif Gunnar Vik Foto Einar Larsen Etter sju års arbeid i Kambodsja vises synlige resultater av at Normisjon er i landet. Norsk misjon har etablert seg i Kambodsja for å drive langsiktig bistand og misjonsarbeid. Normisjon har gått inn i de minst utviklede områdene i Kambodsja for å være med å gi den unge befolkningen en framtid å glede seg til. Lærer egenutvikling Gjennom den internasjonale bistandsorganisasjonen ICC er Normisjon blant annet med i landsbyutviklingsprosjekt i totalt 34 landsbyer. Det tilbys opplæring og hjelp til selvhjelp i hovedsak gjennom ulike grupper, samarbeidsutvalg for foreldre til skolebarn og ungdomsklubber. Vi har fått mange positive anbefalinger fra distriktsmyndighetene og lederne i landsbyene, til å fortsette dette arbeidet. Det er fordi de også ser at barna trives bedre på skolen og foreldrene klarer å øke inntektene sine, sier Normisjons landkoordinator for Kambodsja, Einar Larsen. Tror på ledere I Norge er Normisjon en fellesskapsbevegelse. Det vil organisasjonen utnytte ved å knytte kontakter mellom menighetsledere i Norge og menighetsledere i Kambodsja. I fjor arrangerte Normisjon en rekke konferanser for menighetsledere i Kambodsja med til sammen 1200 deltakere. Vi har en viktig oppgave å lære opp pastorene og menighetslederne for tiden. De har spennende utfordringer med å lede kraftig voksende menigheter. Mange tusen mennesker har de siste årene valgt å bekjenne en kristen tro og ønsker å delta i en aktiv menighet. Det stiller ekstra store krav til gode ledere, sier Larsen. Utdanning i Bibelen Generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde var på reise i Kambodsja i høst. Han er overbevist om at Normisjon har en viktig rolle å spille i landet i mange år framover. Lederne i kirkene har lite kunnskap om Bibelen, mange mangler generell utdannelse i lesing og skriving. Det trengs ressurser framover som kan gi ledere med buddhistisk eller animistisk bakgrunn en økende innsikt i kristen tro. Vi vil derfor prioritere landsbyutvikling og lederutvikling sier Kjøde. Fakta Vi har vært engasjert i Kambodsja siden 2006 Våre fokusområder er landsbyutvikling og lederopplæring Vi har ikke faste utsendinger i Kambodsja, men team fra Norge er på kortere opphold flere ganger i året. Mellom tre og fem prosent av innbyggerne regner seg som kristne Det er stor analfabetisme i landet på grunn av at Røde Khmer regimet på 70-tallet stengte mange av skolene og forfulgte og utryddet de intellektuelle 100 på romjulsleir Fattet seg i korthet Overrasket med juletre I romjulen arrangerte den lutherske kirken i Vest-Mali romjulsleir for 100 barn. Normisjons misjonærer hadde fått oppgaven som sjåfører for å få barna fram i tide. Leiren ble holdt på bibleskolen i Bafoulabé. Vi har ikke akkurat juleferie. Her er det liten tid for oss voksne til å nyte julematen, men vi gleder oss over at så mange barn kan få oppleve å være på leir, sier misjonær Karen Ekern. Prosjektnr: Barne- og ungdomsarbeid i EELM Budsjett: Karen Ekern Forventningsfulle barn på leir. 40 personer fra fire distrikter til Normisjons samarbeidskirke i Mali var samlet i fire dager i adventstiden på bibelskolen i Bafoulabe for å lærer mer om evangelisering. Temaet var hva Bibelen lærer om evangelistens livsstil og hvordan man strategisk best skal gå frem i møte med muslimer. Siste dagen fikk fire landsbyer besøk av praksisstudentene som talte og holdt vitnesbyrd. En av øvelsene var å unngå å tale for lenge. Prosjektnr: Menighetsb. arbeid blant malinkeene Budsjett: kr Da studentene ved Normisjons college i Bangladesh kom inn i klasserommet første dag i advent fikk de til sin overraskelse se et juletre pyntet med lys og stjerne, adventslys på kateteret og et bilde av Jesus på overhead. Bibliotekaren Anthony Mukhim hadde stelt i stand adventspynten i all hemmelighet og fulgte opp med en gudstjeneste for ungdommene. Han forklarte studentene hva advent betyr og hva det vil si å forberede seg på å ta i mot Frelseren. Prosjektnr: Martin Luther College i Dhaka Budsjett: kr Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland februar/mars 2013 Nytt fra Lyttet seg fram til dåpen Rekordmange personer i India har søkt den kristne troen etter å ha hørt på radio. Evangeliserende radioprogram og besøk til landsbyer der radiopastorer snakker med lytterne er ett av det mest ekspansive evangeliseringsredskapene i den lutherske kirken, Northern Evangelical Lutheran Church i India. Radioarbeidet har tidligere ført til rundt hundre døpte hvert år. Nå øker antallet døpte. Det var langt flere nådd med evangeliet i fjor enn tidligere år knyttet til dette evangeliseringsprosjektet, sier Oddvar Holmedal, Normisjons landkoordinator for India. Inspirert av konferanse Direktør for Radio Dumka, Lucia Tudu forklarer økningen med at det ble holdt en lokal Oase-konferanse i fjor i regi av kirken. Konferansen kom i stand etter inspirasjon fra norsk Oasebevegelse og Normisjon. Vi priser Gud for denne velsignede konferansen som ble holdt i oktober. Vær med å fortsette å be og be for de som er søkende og de som er nye troende, sier Lucia Tudu. Holmedal er glad for at Normisjon får være med å inspirere lederne i den lutherske kirken. Vi ser at mange nå kommer til radiostudioet for å få forbønn for ulike behov, sier Holmedal. Ivrige lyttere til Radio Dumka Prosjektnr: Radio Dumka Budsjett: kr Audun Nedrellid Fattige får tepper Det er nå vinter i Bangladesh. Nord i landet fryser innbyggerne. Normisjon har derfor kjøpt inn over 800 tepper som distribueres gjennom vår samarbeidskirke Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church. Håpet er at de aller fleste av de aller fattigste skal overleve vinteren. Vi har allerede delt ut fire hundre tepper i områdene Dinajpur, Thakurgaon og Adompur. Hver familie får ett teppe hver, sier programkoordinator for Normisjon i Bangladesh, Enos Hansdak. Utdelingen av teppene startet på nyttårsaften. Resten av lageret med tepper skal deles ut til familier i områdene Naogaon, Barin og Rajshahi. De som får teppene er overlykkelige. Mange opplever at det er en velsignelse fra Gud. Flere av dem som har fått tepper uttrykker spontant at de takker Gud, sier Hansadak. Fra høyre Normisjons direktør i Mali, Therese Glendrange, bibeloversetter Guri Enger, misjonær Karina Lassen og Gimmi Olsen i Normisjon sitt hus i Senegal. Normisjon Solfrid Lied 800 familier nord i Bangladesh får nå tepper av Normisjon for at de skal overleve i vinterkulden. Prosjektnr: mer info på Normisjons arbeid i Bangladesh Budsjett: kr Kirkestyrt nødhjelp Da orkanen Sandy feide inn over Cuba 25. oktober og ødela mer enn halvparten av husene i byen Sentiago, var det den lutherske samarbeidskirken til Normisjon som var først igang med å hjelpe sine egne. Vi var ute på gatene for å hjelpe før det var lyst, og Normisjon var de første utenfra som kom med økonomisk støtte til befolkningen her i Kirkemedlem sager opp nedblåste trær byen, sier pastor Ismael Laborde. Kirken prioriterte å hjelpe de hardest rammede familiene. Vi trenger fortsatt støtte fra Norge i arbeidet med å gjenreise byen vår etter katastrofen, sier Laborde. Se flere bilder fra katastrofen: Kampanjenr: Nødhjelp til Cuba Budsjett: kr Flytter ut av Mali Tekst Leif Gunnar Vik Foto Alf Halvorsen Borgerkrigen i Mali gjør at Normisjons utsendinger nå har flyttet over grensen til Senegal. De lokale medarbeiderne i Mali er glad for at de er i sikkerhet. Borgerkrigen i Mali gjør det umulig for Normisjons misjonærer å oppholde seg i landet. Vi ser at et arbeid i Senegal også vil gi gode muligheter for å holde god kontakt med kirkene og de kristne i Mali. Vi kan dermed også følge opp medarbeidere og prosjekter i Mali mens krigen pågår, sier internasjonal leder i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Hun er nå i gang med å vurdere hvordan arbeidet til Normisjon skal organiseres dersom urolighetene i Mali varer lenge. 13 døpt For ett år siden gjenopptok Normisjon arbeid i distriktet Goundara i Mali. Alt ble helt annerledes enn vi hadde tenkt. Statskuppet i mars medførte at vi måtte ut av landet, og selv om vi dro tilbake etter regntida, har jeg i virkeligheten bare vært to måneder i Goundara. Det var med sorg vi måtte dra derfra nå som vi hadde begynt å få ting til å fungere. Men våre venner i Mali oppfordret oss sterkt til å dra herfra siden det er utrygt for utlendinger å oppholde seg i landet på grunn av fare for kidnapping, sier misjonær Karen Ekern. Men hun har noen høydepunkt å se tilbake på fra året som ligger bak. 93 deltagere og et titalls ungdomsledere var på leir i romjulen. En av lederne har lovet å følge opp barnearbeidet. I romjula ble også 13 mennesker døpt. Fem av dem var fra området utenfor Goundara. I tillegg er det mange radiostasjoner som nå sender opptak av Bibelen på lokalspråket. Oppfordrer til bønn Karen Ekern er stadig i telefonkontakt med prosjektkoordinator for Normisjon i Mali, Demba Diallo. Han sier de er innstilt på å følge opp de nye kristne og har god hånd om de diakonale prosjektene våre. En landsby får ny kornmølle og arbeidet med nye broer går sin gang. Nå må vi være på sidelinjen og be for folk og land, sier Karen Ekern. Kampanjenr: Se normisjon.no/mali Normisjons arbeid i Mali Budsjett: kr Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra februar/mars 2013 norge 7 NORGE Hva skjer? 22. mars-01. april PÅSKE i Israel Samarbeid med SI-Reiser. Reiseledere: Prost i Ullensaker Bjarne Olaf Weider og seniorkonsulent i Normisjon Torill Solli Haugen. Kontaktinfo: SI-Reiser, tlf mai- 01. juni Pilegrimsvandring til Santiago de Compostela Samarbeid med SI-Reiser. Reiseledere: Torill Solli Haugen og Jon Ytrehorn. Kontaktinfo: SI-Reiser, tlf juni Skrivekurs med ekskursjoner på Danvik fhs. i Drammen Samarbeid med Danvik kurs- og konferansesenter. Vertskap og reiseledere: Torill Solli Haugen, Thale Sydtskow m.fl. Kontaktinfo: Torill Solli Haugen, tlf eller Thale Sydtskow, tlf juni Seniorstevne på Øytun folkehøgskole i Alta Medvirkende: Svein Granerud, Torill Solli Haugen, Einar Taranger m.fl. Kontaktinfo: Øytun fhs eller Torill Solli Haugen tlf Fersk rektor på Gå Ut Senteret, Kai Ove Berg (th) bruker mye tid på samtaler med studentene i kantinen. Bli engasjert i misjon! Nå lanserer Normisjon en ny nett-tjeneste som gjør det enklere å gi sin støtte til mennesker som trenger det mer enn en selv både i Norge og i andre deler av verden. Enkeltpersoner eller lag og foreninger kan nå opprette sin egen innsamlingsaksjon knyttet til ett eller flere av Normisjons mange prosjekter. Aksjonslederen får full innsikt i hvor mye som er samlet inn og hvor pengene brukes. - Hva ønsker du deg til dagen din da? Stadig vanligere blir det at man får svaret «Takk, jeg har det jeg trenger». Og hva gjør man da når jubilanten har alt han trenger? Eller når man så gjerne skulle delt sitt engasjement for et prosjekt med andre? Både i Norge og utlandet er det stadig flere som bruker «crowdfunding» som fenomenet kalles for å bruke venner og kjentes giverglede til å skape varige verdier og utjevne urettferdigheten. Normisjon gjør nå dette mulig ved at alle som vil kan opprette sin egen kampanje til ære for en jubilant eller et prosjekt man brenner for. Prosjektet kan også enkelt deles med andre via Facebook, Twitter eller mail. På nettsiden til Normisjon kan man følge med på responsen fra time til time. Sjekk ut om du blir engasjert: Tar opp spørsmål Tekst Jofrid Aurlien Foto Grethe Vik Kai Ove Berg er ny rektor. Han vil gjøre studentene sine trendy ved å diskutere de store spørsmålene som kristen misjon står overfor. Min visjon for Gå Ut Senteret, GUS er at vi skal bruke kompetansen vi sitter på til å utruste unge mennesker til misjon, og fortsette å være aktuelle i tider som forandrer seg, sier Kai Ove Berg som tok over som misjonsskolerektor i høst. Han har blant annet bakgrunn fra misjonsarbeid i Asia og er svært bevisst på de utfordringene misjonerende kristne står overfor. Vi må møte dagens behov ved å adressere trender i misjon og samfunn, og ved å ta opp de store spørsmålene kristen misjon står overfor i dag, sier rektor Berg. Større potensial Gå Ut Senterets nyeste linjetilbud har fått navnet «Faith in Action». Linjen startet for to år siden og tilbyr dybdeundervisning i misjon og bibelkunnskap. Studentene får et kort praksisopphold i utlandet. Linjen har dette skoleåret sju studenter. Vi ser et stort potensiale og det er mye kapasitet på den nye linjen. Men vi skulle gjerne økt studenttallet neste skoleår, sier Kai Ove Berg. Møter framtiden Jeg ønsker å skape visjoner i en tid med stram økonomi. Min oppgave er å vise at selv om det handler mye om penger, handler det like mye om å tørre å si at vi vil noe. GUS har noe å tilby unge mennesker som ønsker å drive med misjon. Og det skal vi fortsette med, sier rektor Kai Ove Berg. Grethe Vik Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Rolf Kjøde Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Ønsker større nettverk Han gleder seg over å lede en skole med god blanding av forskjellige språk og kulturer. Vi ønsker å utruste mennesker fra ulike kulturelle bakgrunner, så vi kommer til å jobbe mer målrettet med nettverksbygging internasjonalt. Jeg har også en drøm om et fond som kan gi flere muligheten til utdanning på GUS. De som ønsker å bidra kunne gitt fast til dette fondet, og utenlandske studenter kunne søke om stipend. På denne måten ville flere blitt bedre utrusta til misjon, sier Berg. Kai Ove Berg (tv) sammen med lærerkollega Gerson Celeti utenfor Gå Ut Senteret. Vi må møte dagens behov og ta opp de store spørsmålene

8 8 agder februar/mars 2013 Nytt fra Agder I Agder drømmer vi om å starte nye fellesskap, der hovedfokus er rettet utover. Dette er synliggjort i regionens strategi mot Trond Vorhaug Acta i region Agder arrangerer i vinter for første gang ungdomsleir fra 12 år og oppover. Ungdomsleir fra 12+ Homborsund. Under høstens ungdomsleir, Acta 13+, ble det uttrykt et sterkt ønske om en ny ungdomsleir så snart som mulig. Det er flere år siden Acta Agder har hatt ungdomsleir på vinterstid, og dette var en oppfordring de gjerne sa ja til. Dermed er det duket for Acta 12+ på Eikely mars. På våren er sjuende klassingene nesten ferdig med barneskolen, derfor ønskes de hjertelig velkommen på ungdomsleir for første gang. Acta håper på fullt hus på Eikely, der to av lederne, Trond Vorhaug og Lars Iver Wennerberg, lover høy stemning, skitur, «Dorske talenter», kiosk, delekveld og mye mer. Og som vanlig på en Eikelyleir, avsluttes den med besøk på Eikelys berømte middagsbuffét. Spre gjerne ryktet om leiren til alle mellom 12 og 17 år. Info på og facebook: Leir Acta Agder. Tlf E-post: Landes Landes Begravelsesbyrå Landes as as Begravelsesbyrå as Døgnvakt: Døgnvakt: Døgnvakt: Vi har en drøm! Tekst Arne Inge Vålandsmyr Foto Ingebjørg Berstad Torp Vi har en drøm om at stadig nye mennesker skal komme til tro på Jesus, og at de skal bli gjort til disipler gjennom levende fellesskap. Med frimodighet skal vi forkynne evangeliet om den oppståtte Jesus Kristus. Gjennomsyret av bønn skal vi bygge misjonale fellesskap som når dagens mennesker; barn, unge, ja, hele familier! Fordobling av forsamlinger Det konkrete mål er en fordobling av antall forsamlinger og menigheter i Agder innen Dette er ikke urealistisk. Vi er snart klare til å starte, sier Erik Albert, Tonje Teistedal, Gunnar Urstad og Arne Inge Vålandsmyr. Alle fire er nå under etterutdanning for å bli veiledere for lokal nyplanting. Hvem vil være med, hvem stiller seg i køen? Det er oppmuntrende å merke hvilken betydning strategiplanen har hatt for fellesskapene i Agder denne gang. Det handler vel om at den er sentral og god i sine formuleringer, men det handler nok ikke minst om at misjonsfolket selv har vært delaktig i tilblivelsesprosessen på en helt annen måte enn før. Flere kjenner den som «sin» plan. Vi har valgt å prioritere fremtidsbildet om bønn og har tatt opp arbeidet med konkrete planer for dette i ulike lederfora. Vi er i gang med bønn, ja! M4 - et håndverk En av de mer krevende prosesser, er arbeidet med å plante nye fellesskap. Vi har valgt ikke å vente med dette, men er allerede i gang. Det håndverket som brukes, er M4. Dette er knyttet opp mot DAWN Norge som har som målsetting å gjøre en hel nasjon til disipler (disciple a whole nation). M4 består av fire ulike temaområder: Undervisning, oppgaver, case, samtale og veiledning. De fire M er står for: Master (Jesus har all makt), Mission (Gå derfor ut), Multiplication (Gjør disipler) og Movement (Jeg er med dere alle dager). Misjonale fellesskap Å plante fellesskap kan virkelig handle om å plante og bygge nye fellesskap hvor det ikke har vært noen i det hele tatt. Men det kan også dreie seg om å replante, slik at et fellesskap får en ny selvforståelse av hva det faktisk skal være. Vi kjenner prosessen som flere har vært gjennom fra forening til forsamling. I det siste tilfelle tar man på en helt annen måte ansvar for medlemmenes åndelige liv fra a til å og ønsker å være et åndelig hjem. Men den viktigste ingrediensen i nyplantede eller gamle fellesskap, er at de er misjonale. Det er ingen selvfølge samme hva en definerer seg som. Etablerte forsamlinger og menigheter kan for eksempel være misjonale. Ikke bare ved selv å vinne og å vokse, men ved å spille en aktiv rolle i å plante nye fellesskap. Disse prosessene kan gå ut fra vanlige Normisjons-fellesskap, Actaarbeid, familiearbeid, kor osv Finsland Tlf: Faks: E-post: Et viktig møte Nedenes. Personalleder i Normisjon, Else Kari Bjerva, blir landsstyrets utsending til regionårsmøtet i Agder lørdag 6. april. Årsmøtet blir på Bibelskolen i Grimstad. Tema blir bønn. På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år og direkte medlemmer møte- og stemmerett, såfremt medlemskap er tegnet før Alle som ønsker stemmerett, må ha bekreftelse fra styreleder som viser at de er medlemmer av forening/forsamling. Dersom foreninger og enkeltmedlemmer ønsker saker behandlet på årsmøtet, må de være sendt til regionkontoret innen 8. februar Årsmøtepapirer vil bli sendt til alle foreninger, kontaktpersoner, direktemedlemmer og Actalag. De vil også bli lagt ut på regionens nettside. Påmelding til regionkontoret innen tirsdag 2. april Else Kari Bjerva blir taler på regionårsmøtet på BiG. Normisjons arkiv

9 Nytt fra februar/mars 2013 agder 9 Personalnyheter i Normisjon Agder Norkirken Grimstad har fått to nye medarbeidere: Kari T. Johnsen som diakon og Kurt Hjemdal som pastor. Hilde Halvorsen er ansatt i en 10 prosent stilling i regionen primært i sommerhalvåret. Hennes oppgaver blir foreningsbesøk og teambygging av frivillige. Stor giverglede til malinkéarbeidet Vi har enda ikke oversikten over regionens totale økonomi, så det får vi komme tilbake til. Foreløpige tall viser at det har kommet inn kroner til malinkéarbeidet. Målet var Takk for gaven til dette arbeidet! Takk også for gavene på giroen i forrige nummer til Acta. Gunnar Urstad, Arne Inge Vålandsmyr, Erik Albert og Tonje Teistedal er veiledere for lokal nyplanting i Agder. Kontakt med flere steder «Etterutdanningsgruppa» i regionen er allerede i gang med veiledning flere steder. Men det kan fort dreie seg om langt flere som er interesserte, og som ønsker å komme i gang. Fra høsten 2013 vil Erik Albert, som er leder for denne gruppa, ha en prosentvis del av sin stilling viet til denne oppgaven. På Forsamlingsdagen høsten 2013 ønsker vi å gå bredt ut med invitasjon til forsamlinger, menigheter og foreninger som ønsker å replante fellesskap som ønsker å bli langt mer misjonale. Alt etter hvor man er i landskapet og prosesser, vil en Gjennomsyret av bønn skal vi bygge fellesskap som når dagens mennesker. bli plassert sammen i grupper der en hjelper hverandre med planer og mål og får tilpasset veiledning underveis. Framdrift Ut fra dette vil det utmeisle seg en del fellesskap som vil stå i et forpliktende veiledningsforhold til en eller flere av de regionansatte fra Konkret vil dette skje gjennom en kort weekend-samling i semesteret, samt besøk lokalt og via telefon og mail. Målet er å kunne gi hjelp med de helt konkrete utfordringer og spørsmål lokalt. I januar hvert år framover vil nye fellesskap bli med i denne Stor utbygging på Risøya veiledningsprosessen. Nye team starter opp og blir med på felles M4-samlinger. Målet er at også lokalt frivillige for noen har dette «plante-genet» i seg selv skal kunne bli veiledere og bli med i veiledergruppa. Utrolig spennende Vi opplever dette som utrolig spennende og framtidsretta. Målet er først og fremst det misjonale, at vi vinner og disippelgjør nye mennesker, og vi er overbevist om at det er helt på linje med han som gav misjonsbefalingen, og som sa «Jeg vil bygge min kirke». Håper på salg av Agderstrand i 2013 Regionstyret har brukt god tid på hvordan en skal selge Agderstrand leirsted. På møtet i desember 2012 vedtok styret en salgsstrategi for Agderstrand der en følger opp vedtaket fra fjorårets regionårsmøte. Administrasjonsleder Gunnar Urstad sier at de tror og håper på et salg i løpet av I de første månedene av dette året har vi takket ja til enkelte arrangement på leirstedet, men det meste av tiden frem til 1. april, vil gå med til å rydde, sortere og klargjøre stedet for salg For Acta sin del blir det i 2013 ikke avholdt leirer på Agderstrand. Som erstatning, vil det bli arrangert leir på Skogtun i Marnardal. Tre ble frelst på Alpha-kurs Tre personer tok imot Jesus under Alpha-kurset som ble holdt på Kvarstein bedehus sist høst. Kurset som var et samarbeid mellom Frikirken, Normisjon Vennesla og Kvarstein bedehus, hadde 22 deltakere og 11 ledere. Mange av deltakerne gav uttrykk for at de hadde stort utbytte av kurset. Risøya. I vinter starter en stor utbygging på Risøy folkehøgskole. Rektor Per Kristiansen forteller: Tiden har kommet for å si farvel til de gamle brakkene øverst på skoleområdet. I skrivende stund avventer skolen byggetillatelse fra kommunen for å bygge fire sammenhengende småhus med åtte sengeplasser i hvert på den vesle heia bak hovedbygget. I en første etasje blir det to undervisningsrom. Skolen har fått innvilget statlig rentestøtte for prosjektet. Det vil si at vi må ta opp lån, men får dekket utgiftene til renter, pluss litt til. Når dette leses, håper skolen at tillatelser er gitt, at det foreligger et godt tilbud fra entreprenør, at detaljene rundt finansiering er på plass og at de første håndverkerne er i sving. Forhåpentligvis er bygget klart i løpet av skoleåret Risøy Folkehøgskole Rektor Per Kristiansen studerer tegningene sammen med to av årets elever, Tommy og Christian. Sommer i Sør 2013 på Bibelskolen Pastor Erik Andreassen ved Oslo Misjonskirke, Betlehem, blir en av talerne under Sommer i Sør på Bibelskolen i Grimstad juli. I tillegg til bibeltimer og kveldssamlinger vil det bli Amigos- og Tenåringsfestival. Arrangører er Normisjon region Agder og Bibelskolen.

10 10 agder februar/mars 2013 Nytt fra privat Privat Frokost i Øst-Senegal Senegal. Jeg spiser akkurat frokost her i huset vårt i Øst-Senegal. Dette skriver Alf Halvorsen i e-post i det dette skrives. Kona, Hilde og Alf Halvorsen i stua på Nodeland. Okhaldhunga. Det er full fart i byggingen ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal, forteller Dorothea Vestøl som er misjonær i Nepal. Hilde, skulle opprinnelig ha reist til Norge fra Bamako, men reiser i stedet fra Dakar. Siden Hilde og Alf er kommet til Senegal, har husreparasjon og husinnredning stått på programmet. Vi må gjøre det hjemligst mulig når de resterende fire misjonærene, inkludert Therese Glendrange, kommer i kveld( ) fra Mali, skriver Alf, og legger til: Vi følger opp arbeidet i Mali på telefon, SMS og mail. Bibelskolen er i gang med fem malinkeere. Bønnebok i nytt opplag Nedenes. Oddvar Søviks bok om bønn «Bønn framfor alt» er kommet i nytt opplag. Dette er en bok som vi sterkt anbefaler både med tanke på personlig bønneliv, men også fordi bønn er et satsingsområde i Agder. Boken anbefales på det varmeste. Den inneholder også en samtaleplan som er ypperlig å bruke i bibelgrupper. Professor Ole Øystese skrev i sin omtale av boken bl.a.: Blant de bøker jeg har lest om bønn, står Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt» i en særstilling. Jeg tror ikke det er mulig å lese denne boka med omtanke uten at det vil skje noe nytt i leserens bønneliv. Full fart i Okhaldhunga Normisjons ansatte i Okhaldhunga. Fundamentering er i gang på hovedbygget. Poliklinikken tar form. Det går med mye stein, grus, sand og sement, og iblant ser det nesten ut som en travel maurtue. Andre dager kan arbeidet gå litt i stå. En maskin går istykker, sanden kom ikke inn tidsnok, den rette håndverkeren er ikke tilgjengelig til rett tid, osv. Pågangsmot, tålmodighet og evne til å finne alternative løsninger, er helt nødvendig. Les mer om Okhaldhunga på Imponert hvert år Hvert år etter julemessene er jeg like imponert. Dette sier administrasjonsleder i region Agder, Gunnar Urstad, etter at han har summert opp alle resultater fra messene i Han sier videre: Resultatene fra messer og giverfester er veldig flotte. Totalt sett er resultatet omtrent som i fjor, men med tanke på at noen ikke har maktet å ha messe eller giverfest, så forteller det at noen messer har økt masse. Totalt har det kommet inn kroner til Normisjons arbeid på denne måten. Vi har lyst til å rette en stor takk til dere som år etter år står på for misjonens sak gjennom messearbeidet. Resultater (Tallene i parentes 2011) Flekkerøy I (95 000) Lillesand (62 000) Grimstad (62 000) Froland (30 000) Ungdommelig innslag på høstmessa i Venneslahallen. Trenger en forbeder Arne Inge Vålandsmyr fortsetter her sin serie om bønn, som dette semester er hovedsatsing i region Agder: Be også for meg, sier apostelen Paulus. Det er tydelig at han tror på forbønnens usynlige kraft og beskyttelse. Han trenger den så sårt. Han står i ildlinjen, i fronten. Der han er, er han et sendebud for evangeliets hemmelighet. Dersom vi ikler oss denne identiteten; «jeg er også et sendebud», så vil en oppleve et Kr.sand ( ) Vennesla ( ) Søgne (73 000) Byremo ( ) Mandal ( ) Valle (88 600) Birkeland (90 000) Flekkerøy ( ) Otrahallen ( ) Farsund (26 000) sterkt behov for at noen ber. Ja, vi trenger det for vår vanlige hverdag, for vårt arbeid og våre oppgaver, vårt familieliv og menighetsliv. Ledere trenger det i særdeleshet. Det er ikke uttrykk for en åndelig merksnodighet eller svakhet. Alle må ha en forbeder! En som vet om deg, en du SMSér med eller ringer til, etter hvert vil du merke forskjellen. Eller kanskje skal du være en forbeder. Snakk om det på neste samling, om hvordan dere praktisk skal gjøre det. Tvedestrand (17 000) Høye (14 000) Risør (31 500) Iveland (41 523) Øvrebø (23 430) Totalt 2012: Totalt 2011: Alle beløp er netto overført til Normisjon. Alle må ha en forbeder. En som vet om deg. Ole-Martin Storemyr ole-martin Storemyr Leder Arne Inge Vålandsmyr Regionlederteamet i Agder Kirke og disippelskap Kirkeminister Aasrud liker ikke at den nye biskopen i Agder og Telemark ikke vil vie fraskilte. Blir det flere av samme slag, vil kirken fjerne seg fra folket, sier hun til TV 2. Dette handler ikke om at det også på «konservativt hold» finnes ulik holdning til om Jesus selv åpner for skilsmisse/ gjengifte. Spørsmålet er større, hva slags kirke skal vi være? En folkets kirke eller en kirke for folket? En folkets kirke må i dag være pluralistisk. (Da bør vel forresten også biskopen i Agder og Telemark få være med?) En ser hvilket dilemma en kirkens vigselsmann havner i når han skal forvalte et kristent ekteskapssyn i en postkristen kultur. En fristes til å ty til ulike tankeeksperimenter: En er først og fremst vigselsmann og opptrer på samfunnets vegne. Eller en tror på en «bibelsk fundamentert utvikling», slik at i dag ville nok Jesus sagt dette annerledes. Eller en lar det «tyngre», Jesu egen evangeliske holdning, overstyre det han faktisk sa i enkeltspørsmål. Til det siste blir det feil å bruke Jesu åpne og ikke-dømmende holdning overfor syndere som et argument for at vi i kirken skal ta imot alle som vil ha sin kirkelige service. Jesu holdning grunnet seg i at han var kommet for å frelse det som var fortapt, gi tilgivelse og nytt liv. Altså kalle til disippelskap. Det er tydelig at disippelskap og folkekirke er en vanskelig kombinasjon. Hva slags kirke skal vi være? En folkets kirke eller en kirke for folket? «Jeg vil bygge min kirke», sa Jesus. Det er vel neppe et alternativ å fjerne seg fra Kirkens Herre og Hans ord. Uten hellighet mister kirken sin/hans kraft. Det er et paradoks, men et ideal for kirken, at Jesus som talte de tydeligste ord om ekteskapet, rikdom, frelse/fortapelse, samtidig hadde en tiltrekningskraft på de «helt på utsiden». Enten makter ikke kirken denne samtidigheten, eller så er det ingen som føler seg «helt på utsiden» lenger.

11 Nytt fra februar/mars 2013 tro 11 Tro Andakt Ole-Martin Storemyr Redaktør Nytt fra Normisjon Agder Den viktigste bønnen Oversettelse: Erlend evenstad Vinneren av realityserien «Disippelen» får som premie å avstå fra all jordisk eiendom og følge meg gjennom alle slags prøvelser. (Matt 16,24) Rom for ildsjelene Med årene er det blitt mer og mer viktig for meg å ta vare på ildsjelene. Jeg har ikke alltid vært like god til nettopp det. Folk som brenner veldig for en sak kan jo være både krevende og slitsomme for oss som hører til den store gruppe av gjennomsnittstyper i Guds menighet. Men jeg har innsett at uten ildsjelene er det mye som vil gå i lav hastighet, og mange initiativ som ikke blir tatt. Ildsjelene er gjerne utålmodige. De bruker masse energi på hjertesaken. De tar ofte stor plass med sine initiativ og forslag. Som sagt: I alle fall noen av ildsjelene kan være krevende. Og jeg har noen minner om mennesker jeg slet med å forholde meg til. De tenkte ikke alltid på alle sider av en sak, og var ikke like motivert for de mer trivielle oppgaver. Og så møtte vi dem med ansvarlighetens vennlige nedbremsing. I dag kjenner jeg ansvar for å si til alle medarbeidere i Normisjon: Gi ildsjelene støtte og rom! Ta ikke ned frimodigheten hos dem som har ideer og initiativ! La ikke bekymringen og ansvarligheten gjøre det trangt for dem som lettere ser mulighetene enn problemene. Vær støtte for dem som har fått hjerte for en sak og vil sette sine krefter inn for å nå et mål. Gud utruster mangfoldig, og vi trenger både administratoren og gründeren, både han med det ene mål for øyet, og hun som ser helheten. Og om ildsjelen ikke når sitt mål og prosjektet mislykkes, sier vi ikke: «Var det ikke det vi tenkte!» Vi sier heller: «Dette var en nyttig erfaring. Vi gir ikke opp!» Den som ikke våger å mislykkes, vil aldri heller lykkes. Vi er i misjonens tjeneste. Misjon er de brennende hjerters sak. Og noen av oss kalles ildsjeler. La oss gi dem rom! Julegaven 2012 Hva ønsker du deg til jul? Det spørsmålet stilte vi i vår julegavekampanje i desember. Pengene som kommer inn går til å gi evangeliet og håp om en fremtid til mennesker og folkeslag i våre samarbeidsland. Innspill Svein Granerud Leder for Normisjon i Norge Budsjett julegaven 2012: 1,4 mill kr Innsamlet pr 10. januar 2013: 1,9 mill kr I 1. Tim 2, 4 skriver Paulus til sin venn Timoteus: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». I versene foran blir Guds folk oppmuntret til å be for alle mennesker. Spesielt nevnes «konger og alle i ledende stillinger». Hvor viktig denne bønnen er, skjønner vi av fortsettelsen:«så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt». All kristen bønn har et hovedsiktemål: At alle mennesker må bli frelst! Guds hjerteønske er at alle mennesker skal bli frelst og få del i Guds nåde. Når dette med frelse står i sammenheng med oppmuntring til bønn, må det bety at vi gjennom forbønn kan «hjelpe» Gud å nå inn til dem vi ber for. Forbønn gir Gud en anledning hos de mennesker vi ber for, som de ellers ikke ville ha fått. Når vi ber for noen, begynner Gud å arbeide. Be og arbeid i Normisjon og acta Regionene Be for Mali. Be om at våre søsken i Mali får oppleve fred og stabilitet. Be for våre kollegaer i Normisjon som er utsendiner til Mali, at de får vende tilbake til og fortsette arbeidet som de har påbegynt. Be om fred i Mali, for de kristne og for våre misjonærer. Be for arbeidet ved sykehuset i Okhaldhunga og de som arbeider der. Be for Actas viktige arbeid og for leirene i vinter, be for ledere og deltakere. Når vi ber om frelse for mennesker som lever borte fra Gud, ber vi ikke «bare» om tro på Gud, men om at de må komme til tro på Jesus. Det står også i 1. Tim 2: «For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus». Det finnes ingen direkte vei til Gud. Vil vi ha med han i hans nåde å gjøre, er det gjennom han som kalles for «mellommann». Jesus er det nødvendige bindeledd mellom oss og Gud. Når jeg leser disse ord om Jesus som «mellommann» i sammenheng med bønn, tenker jeg som så: Når vi ber om at mennesker må bli frelst, må vi også be om Utland at de må finne Jesus, eller at Jesus må finne dem. Det er ikke nok å si at en tror på Gud. Kristen tro på Gud blir det først når en tror på Jesus som sin frelser. I region Agder er bønn hovedfokus dette semesteret. Vi oppmuntrer våre medarbeidere i de ulike sammenhenger å sette bønn og forbønn på dagsordenen. Det er mange bønneoppgaver som kaller på oss. Men det største og viktigste vi kan be om, er frelse for vår neste. Kanskje vi selv trenger be om å bli tent av den nød som Paulus hadde for sine landsmenn: «Jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst»! Rom 10,1. Kristen tro blir det først når en tror på Jesus som sin frelser. Velsign samarbeidet vårt med Evangelical Christian Church (ECC) i Bandarban i Bangladesh. Vær nær hos ledelsen ved Martin Luther College i Bangladesh. La rektor og lærere være gode forbilder og veiledere for studentene fra minoritetsfolkegruppene i landet. La samarbeidet vårt med kirkene BNELC og SPS i Bangladesh bære frukter både åndelig og økonomisk. Norge Gi visdom og innsikt til dem som har tilsyn for og tilhørighet til forsamlingsnettverket i Normisjon slik at flere kan bli nådd av deg, Gud Skap vekst, mot og vilje til fornyelse i de mange foreningene som har knyttet seg til Normisjons vekstnettverk Skap kristen enhet i våre levende og voksende fellesskap Flere glade bilister!

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: , E-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Acta- barn og unge i Normisjon har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus Kalender Rogaland Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 27. feb. vinter 2013 Arrangementer Stemnestaden leirsted i Aksdal: mars Kvinnehelg Tema: «I Jesu fotspor i egne sko» Taler: Siri Iversen 10. april (fra kl ) Familiefest Pensjonisttreff Andakt, sang, musikk, misj.info mm.. KVINNEARRANGEMENT VÅREN 2013: 8. mars kl i Kristkirken, Ålgård Tema:«Kvinners historier fra virkeligheten» Hamideh Valand, Torunn Flesjå Mæland m.fl. 20. mars kl Inspirasjonssamling i Undheim Kyrkje. Tema:«Guds velsignelse i tomme kar» Aud Vihovde Hoftun, Toril Nessa m.fl. 13. april Kl i IMIkirken telefonnummer og adresser februar 2013 Velkommen til inspirasjonsdager på Skudenes bedehus Tema: Å lede et fellesskap til vekst. Velkommen til inspirasjon og fornyelse! Denne helga samles vi for å utruste hverandre til fortsatt tjeneste. Mye er i endring, og det kan være vanskelig å se hvor veien går videre for våre fellesskap. Gjennom praktisk undervisning skal vi se på viktige bibelske sannheter om å være leder og bygge fellesskap. De som underviser er Hans Høie og Roar Flackè. Jo Kjetil Løsnesløkken og Aud Vihovde Hoftun blir også med Påmelding: innen mandag18.febr. Tlf: Jo Kjetil Områdesamlinger for ledere og medledere i Acta sine lokale fellesskap: Vigrestad 26. feb Bjerkreim 5. mars Sandnes 12. mars Strand 19. mars Samlingene er fra kl Påmelding innen 10.feb til 2. påskedag kl Oppstandelsesfest Taler: Svein Arne Theodorsen. Kr. Himmelfratsdag 9. mai Felles-kristen dag Kl Salg av middag Kl Stor familiekonsert med gruppa «Give me five» Spennande aktivitetar for barna utover ettermiddagen. Kl Misjonsmøte Tale v/ Kristian Hellend frå NLA: Sang/musikk: Finnøy kyrkjekor. 2. pinsedag kl Familiefest Åpning av «Kraftsenteret». Taler: Thomas Thesen. Lørdag 20. april. REGIONÅRSMØTE for Normisjon Rogaland Sett av dagen Det blir årsmøtesaker på dagen og misjonsmøte om kvelden 16. april kl INSPI.kvinner Inspirasjonssamling i Randaberg forsamlingshus. Tema: «Guds velsignelse i tomme kar» Aud Vihovde Hoftun, Toril Nessa m.fl. 27. mai kl.19.00: KVINNENES DAG PÅ HORVE 28. mai kl Inspirasjonssamling i Vikevåg bedehus juli Seniorleir Vaulali Taler: Berit Helgøy Kloster Arr: Seniorutvalget Normisjon Regionkontoret Flintergt. 4, 4307 SANDNES Tlf Faks Åpningstid: mandag fredag tirsdag Bankgironr Distriktskontor i Haugesund Grindeveien 87, 5570 Aksdal telefon åpningstid tirsdag-fredag 10:00-14:00. Regionstyreleder: Odd Terje Høie, tlf Regionleder: Erik Rørtveit, tlf e-post: Administrasjonsleder: Einar Larsen, tlf Kontoransvarlig: Torunn Fjelde Hansen, tlf Økonomiansvarlig: Helene Skimmeland, tlf Distrikt Nord: Distriktsleder: Aud Vihovde Hoftun, tlf ACTA, barn og unge i Normisjon: Acta-leder Thomas Thesen tlf LEIRSTEDER Horve Ungdomssenter HORVE, 4308 SANDNES Telefon: Mobil: Telefaks: daglig leder: Maria Van-Vliet, tlf.: Stemnestaden Grinde, 5570 AKSDAL Telefon: Mobil: Telefaks: daglig leder: Bodil Høie, tlf.: Vaulali Tjøstheimv. 571, 4120 TAU Telefon: Mobil: Telefaks: daglig leder: Johne Varland, tlf.: Solborg Folkehøgskole Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER Telefon: Normisjon på Internett: ACTA: Normisjon region Rogaland: www. normisjon.no/rogaland E-post til regionen og ansatte Regionen: Alle ansatte i Normisjon har egen e-postadresse. Se: Nytt fra Normisjon Rogaland Utgis av Normisjon region Rogaland. Redaktør: Einar Larsen Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit Frivillig kontingent: Kr. 250, pr år. Bankgironr.: Kalender Agder Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 27. feb. vinter 2013 Arrangementer 16. februar KORTKURS PÅ BIRKELAND Folkehøgskolen Sørlandet Kl Temaer om kirkens kamp under okkupasjonen og kirkens forhold til jødene før, under og etter okkupasjonen Foreleser: Torleiv Austad Interessert? Ring februar MANNSMØTE PÅ EIKELY Kl Taler: Anfin Skaaheim Sang: Svein Erik Udjus og Vidar Søyland Sett av denne kvelden til et hyggelig mannfolktreff Påmelding Eikely: Tlf e-post: 23. februar KORTKURS PÅ BIRKELAND Folkehøgskolen Sørlandet Kl Tema: Kampen om familien Foreleser: Øivind Benestad Interessert? Ring mars KORTKURS PÅ BIRKELAND Folkehøgskolen Sørlandet Kl Tema: Har vi noe å lære av Hans Nielsen Hauge i dag? Forelesere: Signe og Sigbjørn Ravnåsen Interessert? Ring april REGIONÅRSMØTE Bibelskolen i Grimstad Utsending fra Normisjon: Else Kari Bjerva Tema: Bønn 27. april MARKEDSDAG PÅ EIKELY Kl : Portene åpnes Haugevis med lopper, stort kakelotteri, kafé Fra ca. kl : Auksjon 30. mai STORSAMLING FOR SENIORER Folkehøgskolen Sørlandet Kl Taler: Eivind Osnes juli SOMMER I SØR Bibelskolen i Grimstad Talere: Erik Andreassen, Bjørnar Holmedal m/flere Amigos- og Tenåringsfestival Konsert med Mathias Fjalsett Program spekket med godbiter for folk i alle aldre Alle møter holdes på BiG 15. august SENIORDAG PÅ BIBELSKOLEN Kl september SENIORTREFF PÅ EIKELY Kl oktober SENIORTREFF PÅ HALD Kl Leirer vinter og påske: februar VINTERLEIR 1 PÅ EIKELY klasse mars VINTERLEIR 2 PÅ SKOGTUN klasse mars ACTA 12+ PÅ EIKELY Ungdomsleir For 7. klasse og oppover mars PÅSKELEIR PÅ EIKELY klasse Program med mer info om leirene finnes på eller ta kontakt med regionkontoret, tlf telefonnummer og adresser REGIONKONTORET I AGDER Dronningensgt. 34 A, 4608 KRISTIANSAND Tlf Faks E-post: Nettside: Åpningstid: mandag fredag Bankgiro: Regionlederteam Ingebjørg Berstad Torp, tlf Gunnar Urstad, tlf Arne Inge Vålandsmyr, tlf Regionstyrets leder Geir Reinertsen, Vennesla Tlf E-post: Acta - barn og unge i Normisjon Tonje M. Teistedal, Acta-leder Tlf E-post: Nettside Acta: E-post til ansatte Alle ansatte har egen e-postadresse: Se EIKELY SENTER Daglig leder: Frode Sørensen Tlf E-post: Nettside: AGDERSTRAND LEIRSTED Daglig leder: Lars Oddvar Olsen Tlf E-post: agderstrand. EIKELY BARNEHAGE Daglig leder: Audun Dertz,. Tlf E-post: NYTT FRA NORMISJON REGION AGDER Redaktør Ole-Martin Storemyr Chr. Gøyes vei 15, 4823 NEDENES Tlf E-post: ole-martin. Kontingent Friivillig, men send gjerne en gave på bankgiro Redaksjonskomité Ingebjørg Berstad Torp, Gunnar Urstad, Arne Inge Vålandsmyr, Ole-Martin Storemyr FERMATE SØR Dronningens gt. 34A, Kristiansand E-post: Tlf Åpent på mandager Ansvarlig redaktør for sidene 5 7, 11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er:

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem Nytt fra Øst/Oppland Februar/ Mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Øst Gud lengter etter å bli kjent med oss og å ha en relasjon med oss. Oppland Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 11 8 Jubileumsfest

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? Sam Tore Bamle 11 vestfold/buskerud 2

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer