Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!"

Transkript

1 Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! av Geir Sør-Reime I NFT nr. 6/2012 har vi sett på avgiftsmerkene for å lytte på radio. Uten kontrollert omsetning av radioer og radiodeler var det vanskelig å kontrollere at alle som hadde radio også betalte lisensavgift. Allerede i 1924 ble det derfor innført kontroll på omsetningen av slike produkter og det ble innført en egen stempelavgift for radioer og radiodeler, seinere utvidet til også å omfatte tv-apparater og videoopptakere. De første merkene, i to ulike utforminger, har teksten RADIOAVGIFT. Mens 1920-tallsmerkene ble klebet på en løs merkelapp festet til apparatet, ble de etter krigen festet direkte på apparatet. De seinere merkene har teksten RADIOAPPARAT, men ble også brukt på radiodeler. Avgiften på radio- og fjernsynsmateriell m.v. ble avviklet i 2000, vesenlig på grunn av den teknologiske utviklingen som gjorde det vanskelig å skille mellom avgiftsbelagt og avgiftsfritt utstyr. Den første utgaven, fra 1924, viser telegrafverkets emblem og teksten RADIOAVGIFT. Denne utgaven er tagget 11 på sidene, mens topp og bunn enten er utagget eller gjennomstukket. De ble tydeligvis trykt i en slags rull med 3 merker i høyden, der merkene øverst er utagget øverst. Det er en marginal med trykknummer nederst, slik at de underste merkene også er gjennomstukket oppe og nede. Disse merkene er ca. 25 x 33 mm. Allerede året etter ble den erstattet med en utgave med samme tegning, men i mindre format (20 x 24 mm) og som er tagget 14½ x 13½. Denne utgaven ble trykt hos Chr. H. Knudsen i ark à 100. Merkene for avgift mellom Kr.0.25 og 2,50 var trykt i farge, verdiene Kr.3.00 til var eller -rosa og verdier fra Kr var. Avgiften (10% av salgssum) ble trykt på i sort. I 1927 fikk 1925-utgaven nye påtrykk i sort, da det i tillegg til selve avgiftsbeløpet, også ble trykt på teksten For salg/ inntil xx kr. På 1930-tallet ble dette overtrykket endret til «For salg inn-/til kr.xx.xx». Etter 2. verdenskrig (muligens allerede fra 1936) kom det så en helt ny type radioavgiftsmerker. Disse har teksten «PRIS IKKE OVER/ / INKLUSIVE STEMPELAVGIFT og RADIOAPPARAT». I stedet for telegrafverkets våpen er det nå riksvåpenet som er det sentrale motivet på merkene. Både total pris «ikke over» og selve stempelavgiften ble trykt på i sort. En antar at merkene ble trykt hos Fabritius, i ark à 50. Parallelt med disse store merkene (23 x 39 mm), ble det også produsert merker med samme design, men i mye mindre format (20 x 24mm). De har samme tekst som de store, bortsett fra at RADIOAP- PARAT er erstattet med RADIO. På samme måte som 1920-tallsmerkene, indikerer bunnfargen på Avgiftskort for Phillips radio med RA04ex4 og RA06c. Merkene er makulert med PHILLIPS stempel. begge disse etterkrigsseriene ulike avgiftsnivåer: avgift inntil kr.20 var e, fra kr.20 og inntil kr.30 var brune, fra kr.30 inntil kr. 40 var blå, fra kr.40 inntil kr.50 oransje til, fra kr.50 lilla, over kr.150 gule, over kr.230 oransje. Taggingen er 14½ x 13½. De små merkene ble fra 1967 trykt hos Norges Bank. Her er alle merkene blå med sort påtrykk. Parallelt med dette ble det trykt en serie i t, der RADIO er overtrykt med "T.V. m.v." for bruk på fjernsyn, videospillere og lignende. Merkene ble trykt i ark à 100 og er tagget 13 x 13. For radioapparater som ikke skulle brukes til radiolytting, ble det laget egne merker med teksten N.R.K./ STEMPELAVGIFT/IKKE BETALT/ DET ER FORBUDT Å BRUKE/ APPARATET I SAMBAND/MED KRINGKASTING. Ved siden av teksten står riksvåpenet. Merket har t bunntrykk, med sort tekst. De store merkene finnes også med overtrykk for fritak for kringkastingsavgift, både for diplomatisk personell og for «Riksutvalget for disponering av de herreløse radioapparater» (som etter krigen etter søknad skulle fordele beslaglagte 76 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

2 apparater som en ikke kunne oppdrive opprinnelig eier til). Bruken av radio- og TV-avgiftsmerkene opphørte 31. desember KATALOG Radioavgiftsmerkene er katalogisert i detalj av Kristian Wang i sin The Revenue Stamps of Norway and Related Non-Fiscal Issues (2006). Her vil vi bare liste hovedtypene, for mer detaljert informasjon henvises til Wangs katalog (som kan bestilles fra hans ebay butikk: Norway-Stamp-and-Coin Illustrasjonene merket med * er fra Wangs katalog RADIOAVGIFT, stort format (25 x 33mm). Motiv: Televerkets merke samt øretelefoner. Tagget 11 på sidene, nedre kant gjennomstukket, øvre kant utagget eller gjennomstukket. Trykt i bånd med 3 merker i høyden, øverste rad er utagget øverst, nederste rad har marg under merkene. Verdi er påtrykt i sort. RA01a Kr.0.50 RA01b Kr.1.00 RA01c Kr.1.50 RA01d Kr.2.00 RA01e Kr.2.50 RA02a Kr.3.00 RA02b Kr.6.00 RA02c Kr RA01a RA02d Kr RA02e Kr RA03a Kr RA03b Kr RA03c Kr RA03d Kr RA03e Kr RA07d, RA08a, RA09b, RA09c RA04b, RA04d, RA05a RADIOAVGIFT, lite format (20mm x 24mm). Motiv som foregående utgave. Tagget 14½ x 13½. Trykt av Knudsen i ark à 100. Verdipåtrykk i sort. Motivtrykket finnes i flere nyanser for de mest brukte verdienes del. RA04a Kr.0.25 RA04b Kr.0.50 RA04c Kr.1.00 RA04d Kr.1.50 RA04e Kr.2.00 RA04f Kr.2.50 RA05a Kr.3.00 RA05b Kr.6.00 RA05c Kr RA05d Kr RA05e Kr RA06a Kr RA06b Kr RA06c Kr RA06d Kr RA06e Kr Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / RADIOAVGIFT. Som foregående utgave, men i tillegg til avgiftssats, består påtrykket i sort nå også av totalpris: For salg/inntil xx kr.. Noen få verdier er kjent med verdipåtrykk med desimaltallene vesentlig mindre en kronetallene. RA07a Salg inntil 5 kr. Kr.0.50 RA07b Salg inntil 10 kr. Kr.1.00 RA07ba Salg inntil 10 kr. Kr.1.00 desimaltall små RA07c Salg inntil 15 kr. Kr.1.50 RA07ca Salg inntil 15 kr. Kr.1.50 desimaltall små RA07d Salg inntil 20 kr. Kr.2.00 RA08a Salg inntil 30 kr. Kr.3.00 RA08b Salg inntil 40 kr. Kr.4.00 RA08c Salg inntil 50 kr. Kr.5.00 RA08d Salg inntil 60 kr. Kr.6.00 RA08e Salg inntil 70 kr. Kr.7.00 RA08f Salg inntil 80 kr. Kr.8.00 RA08g Salg inntil 90 kr. Kr.9.00 RA08h Salg inntil 100 kr. Kr RA08i Salg inntil 150 kr. Kr RA09a Salg inntil 125 kr. Kr RA09b Salg inntil 150 kr. Kr RA09c Salg inntil 175 kr. Kr RA09d Salg inntil 200 kr. Kr RA09e Salg inntil 250 kr. Kr RA09ea Salg inntil 250 kr. Kr desimaltall små RA09f Salg inntil 300 kr. Kr RA09fa Salg inntil 300 kr. Kr desimaltall små RA09g Salg inntil 400 kr. Kr RA09h Salg inntil 500 kr. Kr

3 RA10b, RA11da 1930-tallet. RADIOAVGIFT. Som foregående utgave, men totalpris-påtrykket er nå endret til For salg inn-/til kr.xx.xx. De ulike verdiene har noe ulik font i verdipåtrykket. RA10a Salg inntil kr.2.50 Kr.0.25 er trolig påtrykk på RA04a RA10b Salg inntil kr Kr.1.00 RA10c Salg inntil kr Kr.1.50 RA10d Salg inntil kr Kr.2.00 RA11a Salg inntil kr Kr RA11b Salg inntil kr Kr RA11c Salg inntil kr Kr RA11d Salg inntil kr Kr RA11da Salg inntil kr Kr desimaltall små RA11ea Salg inntil kr Kr desimaltall små RA12a RA12b RA12d for fastmontert RA12e N.R.K. SUPER avgift radio i båt RADIOAPPARAT, stort format (23 x 39 mm). (noen få valører, RA12a og RA12b ble trolig tatt i bruk rundt 1936). Trolig trykt av Fabritius i ark à 50. Tagget 14 x 13½. Sort påtrykk av total salg og avgift. Noen merker har også annen påtrykt tekst (RA12a, RA12b, RA12c, 12d). For denne serien er avgiften fortsatt 10%, men i total salgspris ligger det inne 6¼% omsetningsavgift. Pris ikke over: Avgift: RA12a KRYSTALL/FAST AVGIFT Kr.0.25 RA12b FOLKEMOTTAKER Kr Kr.1.00 RA12c FOLKEMOTTAKER Kr Kr.1.00 RA12d MTR.B. FORSATS/ FAST AVGIFT Kr.1.00 RA13a RA14a RA12e N.R.K. SUPER AVGIFT Kr.5.00 RA12f Kr Kr RA12g Kr Kr RA12h Kr Kr RA13a Kr Kr brun RA13b Kr Kr brun RA13c Kr Kr brun RA13d Kr Kr brun RA14a Kr Kr blå RA14b Kr Kr blå RA14c Kr Kr blå RA14d Kr Kr blå RA15a Kr Kr oransje RA15b Kr Kr oransje RA15c Kr Kr oransje RA16a Kr Kr RA17a Kr Kr RA17b Kr Kr RA17c Kr Kr RA17d Kr Kr RA17e Kr Kr RA17f Kr Kr RA17g Kr Kr RA17h Kr Kr RA17i Kr Kr RA17j Kr Kr RA17k Kr Kr RA17l Kr Kr RA17m Kr Kr RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men totalpris inkluderer nå 10% omsetningsavgift (derfor blir forholdet mellom totalpris og stempelavgift ulikt). Stempelavgift fortsatt 10%. Pris ikke over: Avgift: RA18a Kr Kr RA18b Kr Kr RA18c Kr Kr RA19a Kr Kr brun RA19b Kr Kr brun RA19c Kr Kr brun RA19d Kr r brun RA20a Kr Kr blå RA20b Kr Kr blå RA20c Kr Kr blå RA20d Kr Kr blå RA21a Kr Kr oransje / RA21b Kr Kr oransje / RA22a Kr Kr RA22b Kr Kr Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

4 RA17e RA23e RA28a RA34b Ulike avgiftssatser med kr stempelavgift: 1947-utgaven (RA17e) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 6¼ %; 1951-utgaven (RA23e) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 10%; 1960-utgaven (RA28a) stempelavgift 15%, omsetningsavgift 10%; og 1967-utgaven (RA34b) stempelavgift 8%, ingen omsetningsavgift. RA23a Kr Kr RA23b Kr Kr RA23c Kr Kr RA23d Kr Kr RA23e Kr Kr RA23f Kr Kr RA23g Kr Kr RA23h Kr Kr RA23i Kr Kr RA23j Kr Kr RA23k Kr Kr RA23l Kr Kr RA23m Kr Kr RA23n Kr Kr RA23o Kr Kr RA23p Kr Kr RA23q Kr Kr RA23r Kr Kr RA23s Kr Kr RA23t Kr Kr RA23u Kr Kr RA23v Kr Kr RA23w Kr Kr RA23x Kr Kr RA23y Kr Kr RA23z Kr Kr RA23æ Kr Kr RA24a Kr Kr gul RA24b Kr Kr gul RA24c Kr Kr gul RA24d Kr Kr gul RA24e Kr Kr gul RA24f Kr Kr gul RA24g Kr Kr gul RA24h Kr Kr gul RA24i Kr Kr gul RA24j Kr Kr gul RA24k Kr Kr gul RA24l Kr Kr gul RA24m Kr Kr gul RA24n Kr Kr gul RA24o Kr Kr gul RA24p Kr Kr gul RA24q Kr Kr gul RA24r Kr Kr gul RA24s Kr Kr gul RA24t Kr Kr gul Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men avgiften er nå 15%, mens omsetningsavgiften fortsatt er 10%. Pris ikke over Avgift RA25a Kr Kr RA25b Kr Kr RA25c Kr Kr RA26a Kr Kr brun RA26b Kr Kr brun RA26c Kr Kr brun RA26d Kr Kr brun RA27a Kr Kr blå RA27b Kr Kr blå RA27c Kr Kr blå RA27d Kr Kr blå RA28a Kr Kr oransje RA28b Kr Kr oransje RA28c Kr Kr oransje RA28d Kr Kr oransje RA29a Kr Kr RA29b Kr Kr RA29c Kr Kr RA29d Kr Kr RA29e Kr Kr RA29f Kr Kr RA29g Kr Kr RA29h Kr Kr RA29i Kr Kr RA29j Kr Kr RA29k Kr Kr RA29l Kr Kr RA29m Kr Kr RA29n Kr Kr RA29o Kr Kr RA29p Kr Kr RA29q Kr Kr RA29r Kr Kr RA29s Kr Kr RA29t Kr Kr RA29u Kr Kr RA29v Kr Kr RA29w Kr Kr RA29x Kr Kr RA29y Kr Kr RA29z Kr Kr RA29æ Kr Kr RA30a Kr Kr oransje Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 /

5 RA30b Kr Kr oransje RA30c Kr Kr oransje RA30d Kr Kr oransje RA30e Kr Kr oransje RA30f Kr Kr oransje * RA30g Kr Kr oransje * RA30h Kr Kr oransje RA30i Kr Kr oransje RA30j Kr K oransje * RA30k Kr Kr oransje RA30l Kr Kr oransje RA30m Kr Kr oransje RA30n Kr Kr oransje RO30o Kr Kr oransje RA30p Kr Kr oransje RA30q Kr Kr oransje RA30r Kr Kr oransje RA30s Kr Kr oransje RA30t Kr Kr oransje *disse merkene finnes i opplag der avgiftspåtrykket enten har øretallene mindre enn kronetallene, eller der alle tallene er like store. Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men omsetningsavgiften er nå 12%, stempelavgiften fortsatt 15%. Serien omfattet helt sikkert flere valører enn disse. RA31a Kr Kr RA32a Kr Kr oransje RA32b Kr Kr oransje Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men stempelavgiften er her 8% og ingen omsetningsavgift. Serien omfattet helt sikkert flere valører enn disse. RA33a Kr Kr RA33b Kr Kr RA34a Kr Kr RA34b Kr Kr Ulike avgiftssatser med kr stempelavgift: 1947-utgaven (RA39a) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 6¼ %; 1951-utgaven (RA45a) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 10%; og 1960-utgaven (RA48f) stempelavgift 15%, omsetningsavgift 10% RADIO, lite format (20 x 24 mm). Trolig trykt hos Fabritius i ark à 100. Tagget 14½ x 13½. Totalpris og stempelavgift påtrykt i sort. I denne serien er stempelavgiften 10% og omsetningsavgiften 6¼%. RA35a Kr.2.93 Kr.0.25 RA35b Kr.5.87 Kr.0.50 RA35c Kr Kr.1.00 * RA36a Kr Kr.1.50 brun * RA37a Kr Kr.2.00 blå RA38a Kr Kr.3.00 oransje & ** RA39b Kr Kr.4.00 oransje RA39c Kr Kr.5.00 RA39d Kr Kr.6.00 RA39e Kr Kr.7.00 RA39f Kr Kr.8.00 RA39g Kr Kr.9.00 RA40a Kr Kr RA40b Kr Kr RA40c Kr Kr *disse merkene finnes både med kronetall som er større enn øretallene, og med kronetall som er like små som øretallene. **merket finnes i opplag i begge disse fargene Avgiftskort (festet direkte til radioapparatet) med RA30g. Merket er stemplet med et blått rundt stempel med en R i sentrum. Radioforhandleren her var A/S ELECTRON i Stavanger. 80 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

6 1951. RADIO, lite format. Som foregående utgave, men omsetningsavgift nå 10%, stempelavgift fortsatt 10%. RA41a Kr.3.06 Kr.0.25 RA41b Kr.6.11 Kr.0.50 RA41c Kr Kr.1.00 RA42a Kr Kr.1.50 brun RA43a Kr Kr.2.00 blå RA44a Kr Kr.3.00 RA44b Kr Kr.4.00 oransje / ** RA44c Kr Kr.5.00 RA44d Kr Kr.6.00 RA44e Kr Kr.7.00 RA44f Kr Kr.8.00 RA44g Kr Kr.9.00 RA45a Kr Kr RA45b Kr Kr RA45c Kr Kr RA45d Kr Kr RA45e Kr Kr RA45f Kr Kr RA45g Kr Kr RA45h Kr Kr RA46a Kr Kr gul RA46b Kr Kr gul RA46c Kr Kr gul RA46d Kr Kr gul RA46e Kr Kr gul RA46f Kr Kr gul RA46g Kr Kr gul RA46h Kr Kr gul RA46i Kr Kr gul **merkene finnes i opplag i begge disse fargene RADIO, lite format. Som foregående, men stempelavgiften er 15%, omsetningsavgift fortsatt 10%. RA47a Kr.6.39 Kr.0.75 RA47b Kr Kr.1.50 RA47c Kr Kr.2.25 RA48a Kr Kr.3.00 brun RA48b Kr Kr.4.50 brun RA48c Kr Kr.6.00 brun RA48d Kr Kr.7.50 brun RA48e Kr Kr.9.00 brun RA48f Kr Kr brun RA48g Kr Kr brun RA48h Kr Kr brun RA48i Kr Kr brun RA49a Kr Kr blå RA49b Kr Kr blå RA49c Kr Kr blå RA49d Kr Kr blå RA49e Kr Kr blå RA49f Kr Kr blå RA49g Kr Kr blå RA50a Kr Kr oransje RA50b Kr Kr oransje RA50c Kr Kr oransje RA50d Kr Kr oransje RA51a Kr Kr RA51b Kr Kr RA51c Kr Kr RA51d Kr Kr RA51e Kr Kr RADIO, lite format. Som foregående, men omsetningsavgift nå 12%, stempelavgift 15%. Det finnes trolig flere merker i denne serien. RA52a Kr Kr blå RADIO, lite format. Som foregående, men stempelavgift nå 8% og ingen omsetningsavgift. Det kan godt finnes flere merker i denne provisoriske serien. RA53a Kr Kr RA54a Kr Kr grøn RA55a Kr Kr brun Helark av RA56a Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 /

7 1967. RADIO, lite format, alle er blå. Trykt hos Norges Bank i ark à 100. Tagget 13 x 13. Her er stempelavgiften 8% (ingen omsetningsavgift). Det er trolig at det også finnes flere verdier. RA56a Kr Kr.4.00 blå RA56b Kr Kr.8.00 blå RA56c Kr Kr blå RA56d Kr Kr blå RA56e Kr Kr blå RA56f Kr Kr blå RA56g Kr Kr blå RA56h Kr Kr blå RA56i Kr Kr blå RA56j Kr Kr blå RA56k Kr Kr blå RADIO, lite format, overtrykt T.V. m.v. over RADIO, alle er e, ellers som foregående utgave. Avgiften her er 11% (avrundet opp i noen tilfeller). RA57a Kr Kr.5.00 RA57b Kr Kr RA57c Kr Kr RA57d Kr Kr RA57e Kr Kr RA57f Kr Kr RA57g Kr Kr RA57h Kr Kr RA57i Kr Kr RA57j Kr Kr RA57k Kr Kr RA57l Kr Kr RA57m Kr Kr RA57n Kr Kr RA57o Kr Kr RA57p Kr Kr RA57q Kr Kr Merker som bevis på avgiftsfritak A. Avgiftsfritak for apparater som ikke skal brukes i kringkastingsøyemed. Rødt merke med tekst: N.R.K. /STEMPELAVGIFT/IKKE BE- TALT/DET ER FORBUDTÅ BRUKE/ APPARATET I SAMBAND/ MED KRINGKASTING («NRK» i hvitt, øvrig tekst i sort eller blått) RA100a Tekst i sort RA100b Tekst i blått B. Avgiftsfritak for utenlandsk diplomatisk personell. Grønne store RADIOAPPARAT merker overtrykt i sort Fri stempelavgift/kun for utenlandsk/diplomatisk personell/ved videresalg må/stempelavgift betales. RA101 C. Avgiftsfritak for apparater midlertidig eiet av Riksutvalget for disponering av de herreløse radioapparater. Gule store RADIOAPPARAT merker overtrykt i sort Fri stempelavgift/riksutvalgets. RA102 RA102 på avgiftskort 82 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014