Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!"

Transkript

1 Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! av Geir Sør-Reime I NFT nr. 6/2012 har vi sett på avgiftsmerkene for å lytte på radio. Uten kontrollert omsetning av radioer og radiodeler var det vanskelig å kontrollere at alle som hadde radio også betalte lisensavgift. Allerede i 1924 ble det derfor innført kontroll på omsetningen av slike produkter og det ble innført en egen stempelavgift for radioer og radiodeler, seinere utvidet til også å omfatte tv-apparater og videoopptakere. De første merkene, i to ulike utforminger, har teksten RADIOAVGIFT. Mens 1920-tallsmerkene ble klebet på en løs merkelapp festet til apparatet, ble de etter krigen festet direkte på apparatet. De seinere merkene har teksten RADIOAPPARAT, men ble også brukt på radiodeler. Avgiften på radio- og fjernsynsmateriell m.v. ble avviklet i 2000, vesenlig på grunn av den teknologiske utviklingen som gjorde det vanskelig å skille mellom avgiftsbelagt og avgiftsfritt utstyr. Den første utgaven, fra 1924, viser telegrafverkets emblem og teksten RADIOAVGIFT. Denne utgaven er tagget 11 på sidene, mens topp og bunn enten er utagget eller gjennomstukket. De ble tydeligvis trykt i en slags rull med 3 merker i høyden, der merkene øverst er utagget øverst. Det er en marginal med trykknummer nederst, slik at de underste merkene også er gjennomstukket oppe og nede. Disse merkene er ca. 25 x 33 mm. Allerede året etter ble den erstattet med en utgave med samme tegning, men i mindre format (20 x 24 mm) og som er tagget 14½ x 13½. Denne utgaven ble trykt hos Chr. H. Knudsen i ark à 100. Merkene for avgift mellom Kr.0.25 og 2,50 var trykt i farge, verdiene Kr.3.00 til var eller -rosa og verdier fra Kr var. Avgiften (10% av salgssum) ble trykt på i sort. I 1927 fikk 1925-utgaven nye påtrykk i sort, da det i tillegg til selve avgiftsbeløpet, også ble trykt på teksten For salg/ inntil xx kr. På 1930-tallet ble dette overtrykket endret til «For salg inn-/til kr.xx.xx». Etter 2. verdenskrig (muligens allerede fra 1936) kom det så en helt ny type radioavgiftsmerker. Disse har teksten «PRIS IKKE OVER/ / INKLUSIVE STEMPELAVGIFT og RADIOAPPARAT». I stedet for telegrafverkets våpen er det nå riksvåpenet som er det sentrale motivet på merkene. Både total pris «ikke over» og selve stempelavgiften ble trykt på i sort. En antar at merkene ble trykt hos Fabritius, i ark à 50. Parallelt med disse store merkene (23 x 39 mm), ble det også produsert merker med samme design, men i mye mindre format (20 x 24mm). De har samme tekst som de store, bortsett fra at RADIOAP- PARAT er erstattet med RADIO. På samme måte som 1920-tallsmerkene, indikerer bunnfargen på Avgiftskort for Phillips radio med RA04ex4 og RA06c. Merkene er makulert med PHILLIPS stempel. begge disse etterkrigsseriene ulike avgiftsnivåer: avgift inntil kr.20 var e, fra kr.20 og inntil kr.30 var brune, fra kr.30 inntil kr. 40 var blå, fra kr.40 inntil kr.50 oransje til, fra kr.50 lilla, over kr.150 gule, over kr.230 oransje. Taggingen er 14½ x 13½. De små merkene ble fra 1967 trykt hos Norges Bank. Her er alle merkene blå med sort påtrykk. Parallelt med dette ble det trykt en serie i t, der RADIO er overtrykt med "T.V. m.v." for bruk på fjernsyn, videospillere og lignende. Merkene ble trykt i ark à 100 og er tagget 13 x 13. For radioapparater som ikke skulle brukes til radiolytting, ble det laget egne merker med teksten N.R.K./ STEMPELAVGIFT/IKKE BETALT/ DET ER FORBUDT Å BRUKE/ APPARATET I SAMBAND/MED KRINGKASTING. Ved siden av teksten står riksvåpenet. Merket har t bunntrykk, med sort tekst. De store merkene finnes også med overtrykk for fritak for kringkastingsavgift, både for diplomatisk personell og for «Riksutvalget for disponering av de herreløse radioapparater» (som etter krigen etter søknad skulle fordele beslaglagte 76 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

2 apparater som en ikke kunne oppdrive opprinnelig eier til). Bruken av radio- og TV-avgiftsmerkene opphørte 31. desember KATALOG Radioavgiftsmerkene er katalogisert i detalj av Kristian Wang i sin The Revenue Stamps of Norway and Related Non-Fiscal Issues (2006). Her vil vi bare liste hovedtypene, for mer detaljert informasjon henvises til Wangs katalog (som kan bestilles fra hans ebay butikk: Norway-Stamp-and-Coin Illustrasjonene merket med * er fra Wangs katalog RADIOAVGIFT, stort format (25 x 33mm). Motiv: Televerkets merke samt øretelefoner. Tagget 11 på sidene, nedre kant gjennomstukket, øvre kant utagget eller gjennomstukket. Trykt i bånd med 3 merker i høyden, øverste rad er utagget øverst, nederste rad har marg under merkene. Verdi er påtrykt i sort. RA01a Kr.0.50 RA01b Kr.1.00 RA01c Kr.1.50 RA01d Kr.2.00 RA01e Kr.2.50 RA02a Kr.3.00 RA02b Kr.6.00 RA02c Kr RA01a RA02d Kr RA02e Kr RA03a Kr RA03b Kr RA03c Kr RA03d Kr RA03e Kr RA07d, RA08a, RA09b, RA09c RA04b, RA04d, RA05a RADIOAVGIFT, lite format (20mm x 24mm). Motiv som foregående utgave. Tagget 14½ x 13½. Trykt av Knudsen i ark à 100. Verdipåtrykk i sort. Motivtrykket finnes i flere nyanser for de mest brukte verdienes del. RA04a Kr.0.25 RA04b Kr.0.50 RA04c Kr.1.00 RA04d Kr.1.50 RA04e Kr.2.00 RA04f Kr.2.50 RA05a Kr.3.00 RA05b Kr.6.00 RA05c Kr RA05d Kr RA05e Kr RA06a Kr RA06b Kr RA06c Kr RA06d Kr RA06e Kr Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / RADIOAVGIFT. Som foregående utgave, men i tillegg til avgiftssats, består påtrykket i sort nå også av totalpris: For salg/inntil xx kr.. Noen få verdier er kjent med verdipåtrykk med desimaltallene vesentlig mindre en kronetallene. RA07a Salg inntil 5 kr. Kr.0.50 RA07b Salg inntil 10 kr. Kr.1.00 RA07ba Salg inntil 10 kr. Kr.1.00 desimaltall små RA07c Salg inntil 15 kr. Kr.1.50 RA07ca Salg inntil 15 kr. Kr.1.50 desimaltall små RA07d Salg inntil 20 kr. Kr.2.00 RA08a Salg inntil 30 kr. Kr.3.00 RA08b Salg inntil 40 kr. Kr.4.00 RA08c Salg inntil 50 kr. Kr.5.00 RA08d Salg inntil 60 kr. Kr.6.00 RA08e Salg inntil 70 kr. Kr.7.00 RA08f Salg inntil 80 kr. Kr.8.00 RA08g Salg inntil 90 kr. Kr.9.00 RA08h Salg inntil 100 kr. Kr RA08i Salg inntil 150 kr. Kr RA09a Salg inntil 125 kr. Kr RA09b Salg inntil 150 kr. Kr RA09c Salg inntil 175 kr. Kr RA09d Salg inntil 200 kr. Kr RA09e Salg inntil 250 kr. Kr RA09ea Salg inntil 250 kr. Kr desimaltall små RA09f Salg inntil 300 kr. Kr RA09fa Salg inntil 300 kr. Kr desimaltall små RA09g Salg inntil 400 kr. Kr RA09h Salg inntil 500 kr. Kr

3 RA10b, RA11da 1930-tallet. RADIOAVGIFT. Som foregående utgave, men totalpris-påtrykket er nå endret til For salg inn-/til kr.xx.xx. De ulike verdiene har noe ulik font i verdipåtrykket. RA10a Salg inntil kr.2.50 Kr.0.25 er trolig påtrykk på RA04a RA10b Salg inntil kr Kr.1.00 RA10c Salg inntil kr Kr.1.50 RA10d Salg inntil kr Kr.2.00 RA11a Salg inntil kr Kr RA11b Salg inntil kr Kr RA11c Salg inntil kr Kr RA11d Salg inntil kr Kr RA11da Salg inntil kr Kr desimaltall små RA11ea Salg inntil kr Kr desimaltall små RA12a RA12b RA12d for fastmontert RA12e N.R.K. SUPER avgift radio i båt RADIOAPPARAT, stort format (23 x 39 mm). (noen få valører, RA12a og RA12b ble trolig tatt i bruk rundt 1936). Trolig trykt av Fabritius i ark à 50. Tagget 14 x 13½. Sort påtrykk av total salg og avgift. Noen merker har også annen påtrykt tekst (RA12a, RA12b, RA12c, 12d). For denne serien er avgiften fortsatt 10%, men i total salgspris ligger det inne 6¼% omsetningsavgift. Pris ikke over: Avgift: RA12a KRYSTALL/FAST AVGIFT Kr.0.25 RA12b FOLKEMOTTAKER Kr Kr.1.00 RA12c FOLKEMOTTAKER Kr Kr.1.00 RA12d MTR.B. FORSATS/ FAST AVGIFT Kr.1.00 RA13a RA14a RA12e N.R.K. SUPER AVGIFT Kr.5.00 RA12f Kr Kr RA12g Kr Kr RA12h Kr Kr RA13a Kr Kr brun RA13b Kr Kr brun RA13c Kr Kr brun RA13d Kr Kr brun RA14a Kr Kr blå RA14b Kr Kr blå RA14c Kr Kr blå RA14d Kr Kr blå RA15a Kr Kr oransje RA15b Kr Kr oransje RA15c Kr Kr oransje RA16a Kr Kr RA17a Kr Kr RA17b Kr Kr RA17c Kr Kr RA17d Kr Kr RA17e Kr Kr RA17f Kr Kr RA17g Kr Kr RA17h Kr Kr RA17i Kr Kr RA17j Kr Kr RA17k Kr Kr RA17l Kr Kr RA17m Kr Kr RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men totalpris inkluderer nå 10% omsetningsavgift (derfor blir forholdet mellom totalpris og stempelavgift ulikt). Stempelavgift fortsatt 10%. Pris ikke over: Avgift: RA18a Kr Kr RA18b Kr Kr RA18c Kr Kr RA19a Kr Kr brun RA19b Kr Kr brun RA19c Kr Kr brun RA19d Kr r brun RA20a Kr Kr blå RA20b Kr Kr blå RA20c Kr Kr blå RA20d Kr Kr blå RA21a Kr Kr oransje / RA21b Kr Kr oransje / RA22a Kr Kr RA22b Kr Kr Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

4 RA17e RA23e RA28a RA34b Ulike avgiftssatser med kr stempelavgift: 1947-utgaven (RA17e) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 6¼ %; 1951-utgaven (RA23e) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 10%; 1960-utgaven (RA28a) stempelavgift 15%, omsetningsavgift 10%; og 1967-utgaven (RA34b) stempelavgift 8%, ingen omsetningsavgift. RA23a Kr Kr RA23b Kr Kr RA23c Kr Kr RA23d Kr Kr RA23e Kr Kr RA23f Kr Kr RA23g Kr Kr RA23h Kr Kr RA23i Kr Kr RA23j Kr Kr RA23k Kr Kr RA23l Kr Kr RA23m Kr Kr RA23n Kr Kr RA23o Kr Kr RA23p Kr Kr RA23q Kr Kr RA23r Kr Kr RA23s Kr Kr RA23t Kr Kr RA23u Kr Kr RA23v Kr Kr RA23w Kr Kr RA23x Kr Kr RA23y Kr Kr RA23z Kr Kr RA23æ Kr Kr RA24a Kr Kr gul RA24b Kr Kr gul RA24c Kr Kr gul RA24d Kr Kr gul RA24e Kr Kr gul RA24f Kr Kr gul RA24g Kr Kr gul RA24h Kr Kr gul RA24i Kr Kr gul RA24j Kr Kr gul RA24k Kr Kr gul RA24l Kr Kr gul RA24m Kr Kr gul RA24n Kr Kr gul RA24o Kr Kr gul RA24p Kr Kr gul RA24q Kr Kr gul RA24r Kr Kr gul RA24s Kr Kr gul RA24t Kr Kr gul Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men avgiften er nå 15%, mens omsetningsavgiften fortsatt er 10%. Pris ikke over Avgift RA25a Kr Kr RA25b Kr Kr RA25c Kr Kr RA26a Kr Kr brun RA26b Kr Kr brun RA26c Kr Kr brun RA26d Kr Kr brun RA27a Kr Kr blå RA27b Kr Kr blå RA27c Kr Kr blå RA27d Kr Kr blå RA28a Kr Kr oransje RA28b Kr Kr oransje RA28c Kr Kr oransje RA28d Kr Kr oransje RA29a Kr Kr RA29b Kr Kr RA29c Kr Kr RA29d Kr Kr RA29e Kr Kr RA29f Kr Kr RA29g Kr Kr RA29h Kr Kr RA29i Kr Kr RA29j Kr Kr RA29k Kr Kr RA29l Kr Kr RA29m Kr Kr RA29n Kr Kr RA29o Kr Kr RA29p Kr Kr RA29q Kr Kr RA29r Kr Kr RA29s Kr Kr RA29t Kr Kr RA29u Kr Kr RA29v Kr Kr RA29w Kr Kr RA29x Kr Kr RA29y Kr Kr RA29z Kr Kr RA29æ Kr Kr RA30a Kr Kr oransje Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 /

5 RA30b Kr Kr oransje RA30c Kr Kr oransje RA30d Kr Kr oransje RA30e Kr Kr oransje RA30f Kr Kr oransje * RA30g Kr Kr oransje * RA30h Kr Kr oransje RA30i Kr Kr oransje RA30j Kr K oransje * RA30k Kr Kr oransje RA30l Kr Kr oransje RA30m Kr Kr oransje RA30n Kr Kr oransje RO30o Kr Kr oransje RA30p Kr Kr oransje RA30q Kr Kr oransje RA30r Kr Kr oransje RA30s Kr Kr oransje RA30t Kr Kr oransje *disse merkene finnes i opplag der avgiftspåtrykket enten har øretallene mindre enn kronetallene, eller der alle tallene er like store. Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men omsetningsavgiften er nå 12%, stempelavgiften fortsatt 15%. Serien omfattet helt sikkert flere valører enn disse. RA31a Kr Kr RA32a Kr Kr oransje RA32b Kr Kr oransje Ca RADIOAPPARAT, stort format. Som foregående utgave, men stempelavgiften er her 8% og ingen omsetningsavgift. Serien omfattet helt sikkert flere valører enn disse. RA33a Kr Kr RA33b Kr Kr RA34a Kr Kr RA34b Kr Kr Ulike avgiftssatser med kr stempelavgift: 1947-utgaven (RA39a) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 6¼ %; 1951-utgaven (RA45a) stempelavgift 10%, omsetningsavgift 10%; og 1960-utgaven (RA48f) stempelavgift 15%, omsetningsavgift 10% RADIO, lite format (20 x 24 mm). Trolig trykt hos Fabritius i ark à 100. Tagget 14½ x 13½. Totalpris og stempelavgift påtrykt i sort. I denne serien er stempelavgiften 10% og omsetningsavgiften 6¼%. RA35a Kr.2.93 Kr.0.25 RA35b Kr.5.87 Kr.0.50 RA35c Kr Kr.1.00 * RA36a Kr Kr.1.50 brun * RA37a Kr Kr.2.00 blå RA38a Kr Kr.3.00 oransje & ** RA39b Kr Kr.4.00 oransje RA39c Kr Kr.5.00 RA39d Kr Kr.6.00 RA39e Kr Kr.7.00 RA39f Kr Kr.8.00 RA39g Kr Kr.9.00 RA40a Kr Kr RA40b Kr Kr RA40c Kr Kr *disse merkene finnes både med kronetall som er større enn øretallene, og med kronetall som er like små som øretallene. **merket finnes i opplag i begge disse fargene Avgiftskort (festet direkte til radioapparatet) med RA30g. Merket er stemplet med et blått rundt stempel med en R i sentrum. Radioforhandleren her var A/S ELECTRON i Stavanger. 80 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

6 1951. RADIO, lite format. Som foregående utgave, men omsetningsavgift nå 10%, stempelavgift fortsatt 10%. RA41a Kr.3.06 Kr.0.25 RA41b Kr.6.11 Kr.0.50 RA41c Kr Kr.1.00 RA42a Kr Kr.1.50 brun RA43a Kr Kr.2.00 blå RA44a Kr Kr.3.00 RA44b Kr Kr.4.00 oransje / ** RA44c Kr Kr.5.00 RA44d Kr Kr.6.00 RA44e Kr Kr.7.00 RA44f Kr Kr.8.00 RA44g Kr Kr.9.00 RA45a Kr Kr RA45b Kr Kr RA45c Kr Kr RA45d Kr Kr RA45e Kr Kr RA45f Kr Kr RA45g Kr Kr RA45h Kr Kr RA46a Kr Kr gul RA46b Kr Kr gul RA46c Kr Kr gul RA46d Kr Kr gul RA46e Kr Kr gul RA46f Kr Kr gul RA46g Kr Kr gul RA46h Kr Kr gul RA46i Kr Kr gul **merkene finnes i opplag i begge disse fargene RADIO, lite format. Som foregående, men stempelavgiften er 15%, omsetningsavgift fortsatt 10%. RA47a Kr.6.39 Kr.0.75 RA47b Kr Kr.1.50 RA47c Kr Kr.2.25 RA48a Kr Kr.3.00 brun RA48b Kr Kr.4.50 brun RA48c Kr Kr.6.00 brun RA48d Kr Kr.7.50 brun RA48e Kr Kr.9.00 brun RA48f Kr Kr brun RA48g Kr Kr brun RA48h Kr Kr brun RA48i Kr Kr brun RA49a Kr Kr blå RA49b Kr Kr blå RA49c Kr Kr blå RA49d Kr Kr blå RA49e Kr Kr blå RA49f Kr Kr blå RA49g Kr Kr blå RA50a Kr Kr oransje RA50b Kr Kr oransje RA50c Kr Kr oransje RA50d Kr Kr oransje RA51a Kr Kr RA51b Kr Kr RA51c Kr Kr RA51d Kr Kr RA51e Kr Kr RADIO, lite format. Som foregående, men omsetningsavgift nå 12%, stempelavgift 15%. Det finnes trolig flere merker i denne serien. RA52a Kr Kr blå RADIO, lite format. Som foregående, men stempelavgift nå 8% og ingen omsetningsavgift. Det kan godt finnes flere merker i denne provisoriske serien. RA53a Kr Kr RA54a Kr Kr grøn RA55a Kr Kr brun Helark av RA56a Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 /

7 1967. RADIO, lite format, alle er blå. Trykt hos Norges Bank i ark à 100. Tagget 13 x 13. Her er stempelavgiften 8% (ingen omsetningsavgift). Det er trolig at det også finnes flere verdier. RA56a Kr Kr.4.00 blå RA56b Kr Kr.8.00 blå RA56c Kr Kr blå RA56d Kr Kr blå RA56e Kr Kr blå RA56f Kr Kr blå RA56g Kr Kr blå RA56h Kr Kr blå RA56i Kr Kr blå RA56j Kr Kr blå RA56k Kr Kr blå RADIO, lite format, overtrykt T.V. m.v. over RADIO, alle er e, ellers som foregående utgave. Avgiften her er 11% (avrundet opp i noen tilfeller). RA57a Kr Kr.5.00 RA57b Kr Kr RA57c Kr Kr RA57d Kr Kr RA57e Kr Kr RA57f Kr Kr RA57g Kr Kr RA57h Kr Kr RA57i Kr Kr RA57j Kr Kr RA57k Kr Kr RA57l Kr Kr RA57m Kr Kr RA57n Kr Kr RA57o Kr Kr RA57p Kr Kr RA57q Kr Kr Merker som bevis på avgiftsfritak A. Avgiftsfritak for apparater som ikke skal brukes i kringkastingsøyemed. Rødt merke med tekst: N.R.K. /STEMPELAVGIFT/IKKE BE- TALT/DET ER FORBUDTÅ BRUKE/ APPARATET I SAMBAND/ MED KRINGKASTING («NRK» i hvitt, øvrig tekst i sort eller blått) RA100a Tekst i sort RA100b Tekst i blått B. Avgiftsfritak for utenlandsk diplomatisk personell. Grønne store RADIOAPPARAT merker overtrykt i sort Fri stempelavgift/kun for utenlandsk/diplomatisk personell/ved videresalg må/stempelavgift betales. RA101 C. Avgiftsfritak for apparater midlertidig eiet av Riksutvalget for disponering av de herreløse radioapparater. Gule store RADIOAPPARAT merker overtrykt i sort Fri stempelavgift/riksutvalgets. RA102 RA102 på avgiftskort 82 Norsk Filatelistisk Tidsskrift 73. årgang, nr. 2 / 2014

Holte Landpost av Per Erik Knudsen

Holte Landpost av Per Erik Knudsen Holte Landpost av Per Erik Knudsen Det er ingen tvil om at Holte Landpost har eksistert. Det er skrevet artikler som dokumenterer det meste av historien bak postdistribusjonen. Men ingen dokumenterer bruken

Detaljer

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 11.5 NK 644 5,00 kr gråfiolett i nyanser Utgivelsesdato: 10. februar 1970. Kunstner og gravør: Knut Løkke-Sørensen Trykk: Ståltrykk på M1

Detaljer

Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde!

Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde! Kortbrev et interessant og utfordrende samleområde! av Peer-Christian Ånensen Blant mange helpostsamlere har kortbrevene ofte fått en litt stemodig behandling. Mens brevkortene har blitt studert og forsket

Detaljer

UNDERSØKT I UV-LYS. (Oppdatert i september 2013) Per Åge Sørum

UNDERSØKT I UV-LYS. (Oppdatert i september 2013) Per Åge Sørum UNDERSØKT I UV-LYS (Oppdatert i september 2013) Per Åge Sørum NK 1776 NORGES IDRETTSFORBUND 150 ÅR. Rullemerker kun. Fra kommersiell rull (kjøpt på Posten) Fra PFT-abonnement Filateliprodukter (PFT) har

Detaljer

Marienwerder. Første frimerkeutgave Det ble bestemt at området, i likhet. Av: Odd Arve Kvinnesland

Marienwerder. Første frimerkeutgave Det ble bestemt at området, i likhet. Av: Odd Arve Kvinnesland Marienwerder Av: Odd Arve Kvinnesland Marienwerder som frimerkeland ikke av de mest kjente her i Norge, men faktum er at det ble gitt ut frimerker en kort perioden i 1920. Selv om området er lite, er det

Detaljer

Kampoppsett 6 års serien 1. juni 2014 Lillestrøm Sportsklubb

Kampoppsett 6 års serien 1. juni 2014 Lillestrøm Sportsklubb Kampoppsett 6 års serien 1. juni 2014 Lillestrøm Sportsklubb Klasse: J6 Gruppe A Hvam Gul LSK Superjenter Svart Skjetten Rød Sørumsand Lilla 313 LSK Superjenter Svart Sørumsand Lilla 1 314 Skjetten Rød

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

91300 SOFT COTTON A K I J H B D E F C G

91300 SOFT COTTON A K I J H B D E F C G 91300 SOFT COTTON A K I J H B F D E C G Versjon 2 91300 FRUKT TIL BARNAS DESSERTBORD GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton GARNMENGDE Oransje:

Detaljer

Røde Kors Profilprogram

Røde Kors Profilprogram Røde Kors Profilprogram Røde Kors Transportmidler Logo...2 Størrelsesforhold logo, stedsnavn og rød stripe...3 Biler...4 Tilhengere...9 Båter...10 ATV...13 Snøscootere...14 All tekst som står med rødt

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

Side 1. Spesifikasjon. 9. juni 2000 Versjon 1.1. Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97

Side 1. Spesifikasjon. 9. juni 2000 Versjon 1.1. Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97 Side 1 Spesifikasjon for revidert fraktbrev for innenlands transport 9. juni 2000 Versjon 1.1 Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97 Side 2 Fraktbrevspesifikasjon

Detaljer

1137020 1137025 1137030 1137035 1137040 1137045 1137050 1137055 1137120 1137125 1137130 1137135 1137140 1137145 1137150 1137155

1137020 1137025 1137030 1137035 1137040 1137045 1137050 1137055 1137120 1137125 1137130 1137135 1137140 1137145 1137150 1137155 Trygg Polar. Vår nysatsing heter Trygg Polar og er som resten av Trygg serien basert på eget design og selvfølgelig med refleks på alle produkter. Halsbånd, seler og kobbel er alle fôret/polstret i slitesterk

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Vårens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 27. april kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet

Detaljer

Produkt-Info. Motivering med organisering. VisuModul visuell kommunikasjon

Produkt-Info. Motivering med organisering. VisuModul visuell kommunikasjon Motivering med organisering VisuModul visuell kommunikasjon Med VisuModul optimeres visuell intern informasjon og kommunikasjon. Oppslagsystemet presenterer informasjon til kunder, medarbeidere og besøkende

Detaljer

Først ser vi på navnene på kubens sider

Først ser vi på navnene på kubens sider Først ser vi på navnene på kubens sider R står for Right - høyre side L står for left - venstre side U står for Up - øveste side D tår for Down - underste side F står for Front - fremste side B står for

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Aerogram et interessant samleområde

Aerogram et interessant samleområde Aerogram et interessant samleområde av Peer-Christian Ånensen Ordningen med aerogram ble anmeldt i Sirkulære nr. 16/1948 datert 7. april: «Aerogram. Fra den 30. april d. å. er det adgang til å sende de

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

PRISLISTE NORDRE. Gode portretter i mer enn 100 år. Muligheter med bildene dine

PRISLISTE NORDRE. Gode portretter i mer enn 100 år. Muligheter med bildene dine NORDRE Gode portretter i mer enn 100 år PRISLISTE Muligheter med bildene dine Nordre gate 6, 7011 Trondheim - tlf 467 45 363 - nordre@fotograf.no - fotoschroder.no Bildeprodukter: Størrelse i cm Ubehandlet

Detaljer

Katalog over norske. Cashless-kort. 2009 2011 1. utgave. 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no

Katalog over norske. Cashless-kort. 2009 2011 1. utgave. 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no Katalog over norske Cashless-kort 2009 2011 1. utgave 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no Historie ESPOS, selskapet bak Cashless-kortene, ble etablert i 2006, og startet sin virksomhet med utleie av kasser

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

2. JANUAR 1998 - NORSK FLORA II Trykk: Offset fra NBS, Papir: Harrison (Hs8-NB) og Coated Papers (Cp-L1-NP), Tagget: 12¾ x 13¼. 1319 x.

2. JANUAR 1998 - NORSK FLORA II Trykk: Offset fra NBS, Papir: Harrison (Hs8-NB) og Coated Papers (Cp-L1-NP), Tagget: 12¾ x 13¼. 1319 x. 1998 2. JANUAR 1998 - NORSK FLORA II Trykk: Offset fra NBS, Papir: Harrison (Hs8-NB) og Coated Papers (Cp-L1-NP), Tagget: 12¾ x 13¼ 1318 1319 x 1319 y 1320 2/1 1998 (17.068.000) (Hs8-NB) 2/1 1998 (antatt

Detaljer

www.menova.no Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu.

www.menova.no Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu. 2013 Treprodukter Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu. Materialdimensjon 28*120 lafteplank. Leveres med takoverbygg og shingel på taket. Vindskier foran og bak på stativet. Stativene

Detaljer

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger En Shin Ryu Graderingsreglement for kyu og dan graderinger Versjon 3.1 1. august 2010 INNHOLD 2 Bestemmelser vedrørende graderingsanbefaling... 3 Bestemmelser vedrørende graderingstest (**)... 4 Bestemmelser

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

12-17. Diadem/Brudekrone Bryllupskake & Sverigebånd Brudebukett

12-17. Diadem/Brudekrone Bryllupskake & Sverigebånd Brudebukett 12-17 SOFT COTTON BRUDEPARET DANIEL & VICTORIA Amigurumi Ca 100 g 8856, 100 g 8800 + 50 g/farge svart, grønt, rosa, grått, brunt, cerise, blått, gult LENGDE: Ca 24 cm HEKLENÅL: Nr 3 Diadem/Brudekrone Bryllupskake

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil i jubileumsåret Oktober 2010

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil i jubileumsåret Oktober 2010 Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil i jubileumsåret Oktober 2010 VISUELL PROFIL JUBILEUMSÅRET Oktober 2010 side 2 Jubileumsversjon av grafisk profil NHH, oktober 2010 I forbindelse med

Detaljer

NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 A V T A L E R AVTALE. mellom. NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK)

NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 A V T A L E R AVTALE. mellom. NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK) NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 AVTALE mellom NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK) og NORSK OVERSETTERFORENING (nedenfor kalt NO) om bruk av oversatt prosa og lyrikk. TIDLIGERE

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Mack bryggeri, Tromsø

Mack bryggeri, Tromsø Erik Ekebergs Side 1 av 6 Mack bryggeri, Tromsø 2501 2502 Grønn rund 1 Størst Blank, glatt. Pinsfeste. pin Størrelse: Diameter 7 mm M Grønn rund 2 Minst Blank, glatt. Pinsfeste. pin Størrelse: Diameter

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover HALVÅRSPLAN HØST 2015 TRINN: 1. trinn FAG: Norsk UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 33 34 Begreper: rett linje nedover, rett linje bortover Zeppelin arbeidsbok Lytte, ta ordet etter

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort. Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort

Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort. Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort Skriveredskaper - Penner Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort Pentel Hybrid gel m/ grip 6420 Blå 602011 Rød 6020 Sort

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra KULEPENN SLIDER EDGE fine 152001 *4004675075635* 4004675075635 152002 *4004675075666* 4004675075666 Kulepenn med rubbet trekantet pennekropp for avslappende

Detaljer

Du vil nå få muligheten til å velge språk.

Du vil nå få muligheten til å velge språk. Veiledning for rettighetshavere Innledning Vi har utviklet denne rettighetsportalen til hjelp for rettighetshavere og forlag i prosesser ved korrektur. Som rettighetshaver trenger du ikke å godkjenne avtalen

Detaljer

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder På IOC s kongress i Berlin ble det 28. mai 1909 fattet beslutning om at de femte Olympiske Leker i 1912 skulle tildeles Sveriges hovedstad

Detaljer

5 Universalgavekort ingen endringer. 8 Evenementskort ingen endringer

5 Universalgavekort ingen endringer. 8 Evenementskort ingen endringer Vedlegg til Katalog over Norske Gavekort 6. utgave av 02.06.202 Dette vedlegget har til hensikt å vise alle kort som er kommet til/endret siden forrige utgave av Gavekortkatalogen (utgave 5 av 5. mars

Detaljer

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER SORTIMENT 2012 MERKETUSJER PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER Penol merketusjer har permanent, vannfast blekk og skriver på plast, papir, metall, tekstiler, stein, tre m.m. Alle tusjene er utstyrt

Detaljer

5 Universalgavekort ingen endringer. 8 Evenementskort ingen endringer

5 Universalgavekort ingen endringer. 8 Evenementskort ingen endringer Vedlegg til Katalog over Norske Gavekort 7. utgave av 0.09.0 Dette vedlegget har til hensikt å vise alle kort som er kommet til/endret siden forrige utgave av Gavekortkatalogen (utgave 6 av. juni 0). Dette

Detaljer

Katalog over norske. Cashless-kort. 2009 2011 1. utgave. 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no

Katalog over norske. Cashless-kort. 2009 2011 1. utgave. 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no Katalog over norske Cashless-kort 2009 2011 1. utgave 2015 Moderne Mynter Modernemynter.no Historie ESPOS, selskapet bak Cashless-kortene, ble etablert i 2006, og startet sin virksomhet med utleie av kasser

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Så enkelt støper dere såper

Så enkelt støper dere såper Påske 2015 Såper Så enkelt støper dere såper Smelt såpen på laveste effekt i en microbølgeovn eller i vannbad på komfyren. Tilsett duft og farge. Hell såpemassen i ønsket form og la det hele stivne i ca.

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Bakgrunn Trondheim kommune har utarbeidet en designmanual for grafisk profil, og bruken av den nye profilen er godt implementert i organisasjonen.

Detaljer

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET

FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET FLY BRUKT AV DET NORSKE LUFTFORSVARET HEFTE NR. 13 Noorduyn Norseman Olve Dybvig Bjørn Hafsten Innhold Innledning Norsemann i Norge Farger - Merking - Koder Profiler Liste over fly Bilder Kilder Forsidebilde:

Detaljer

PRISER FERDIGE PRODUKTER

PRISER FERDIGE PRODUKTER PRISER Prisene inkluderer porto for brev. Forhåndsbetaling foretrekkes. Dersom du ønsker oppkravsbetaling tilkommer Postens oppkravsgebyr for brev på kr 69,- pr. brev. (Sendes i flere brev dersom vekten

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort. Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort

Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort. Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort Skriveredskaper - Penner Pentel Energel Spiss 0,7mm 642015 Blå 602016 Rød 602017 Sort Pentel Energel Spiss 0,5mm 642018 Blå 602019 Rød 602020 Sort Energel Metalltipp m/ trykkknapp Spiss 0,5mm 642024 Blå

Detaljer

206-1 Silja Superwash. Afrodite. Ullteppegarn. 100% Ull

206-1 Silja Superwash. Afrodite. Ullteppegarn. 100% Ull Lue DesignNo. 206 206-1 Silja Superwash Afrodite Vestlandsgarn 100% ren ny ull Ullteppegarn 100% Ull Superwash Sport 100% superwash ull Kjære kunde Mormors luer til glede for hele landet! Fiskelykke Kristen

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Materialer og farger - Arbeidsplassen

Materialer og farger - Arbeidsplassen Materialer og farger - Arbeidsplassen MATERIALER OG FARGER EFG-PRODUKTER Treslag, stoff og laminat. Metall og lakkfarger. I et utall farger og kvaliteter. På hvert prisblad spesifiseres de utførelser som

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige. Skilt 5/14 Skilt - aluminium diverse Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse pålegges en værbestandig klarlakk. Dette betyr klare farger og lang levetid. Aluminiumskiltene

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no APPIANI KERAMISK MOSAIKK Create-serien: Create-serien fra Appiani gir deg unike muligheter med dine egne digitale bilder overført til

Detaljer

Mikkelsens Elektronikk

Mikkelsens Elektronikk Side 1 av 6 CO SCC 103 Ref. nr: 02DN010 Dato: Juli 1988 CO SCC 103 STUDIO CONTROL CENTER MANUAL Fram til serie nr. 01009 Side 2 av 6 CO SCC 103 CO-SCC103 Studio Control Center er utviklet gjennom flere

Detaljer

Fargeglade skilt Skilt med 3D effekt, belagt med et kraftig plastmateriale.

Fargeglade skilt Skilt med 3D effekt, belagt med et kraftig plastmateriale. Fargeglade skilt Skilt med 3D effekt, belagt med et kraftig plastmateriale. Art. 2008 kr 100 Bestill saks og skilt samlet og du får saksen til kr 85 Art. 2020 kr 130 Festemåte: klips Art. 2020 kr 130 Å

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no DESIGNHÅNDBOK FOR Håndbok www.fagerstrand.no Profilhåndbok Fif - Innholdsfortegnelse Logoen 1 Logoens farger 2 Logoen i bruk - brevark 3 - konvolutt 4 - visittkort 5 - faxpapir 6 - vimpel 7 - caps 8 -

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Profilhåndbok DEAL SUPREME UB DEALSUPREMEUB

Profilhåndbok DEAL SUPREME UB DEALSUPREMEUB Profilhåndbok Innhold Logo... 3 Farger... 4 Fonter... 5 Trykksaker... 6 Annonser... 9 Stand... 10 Informasjon... 11 2 Logo Logo benyttes i farger der det er mulig. Ikonet og navnet skal alltid stå med

Detaljer

Logomanual Oktober 2008

Logomanual Oktober 2008 Logomanual Oktober 2008 Innhold: Logo Bækkelagets Sportsklub 3 Hovedlogo Sentrert 4 Hovedlogo Venstrekant 5 Eksempler på riktig bruk av logo 6 Logofarger 7 Logoskrift Rygg på overtrekksdresser 7 Gul overtrekksdress

Detaljer

Din egen personlige fargebok

Din egen personlige fargebok Din egen personlige fargebok Hvordan kombinere farger og mønstre, og bli den beste utgaven av deg selv En lek med farger Av Marianne Lien Omang www.mimmi-leone.no Hei, jeg heter Marianne og er designeren

Detaljer

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING.

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. Det finnes flere måter å strekkodemerke varer på: Ved å integrere strekkoden i emballasjedesignen Ved å sette på en forhåndstrykt

Detaljer

Denne artikklen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009. J-Pole antenne, 145MHz (2m)

Denne artikklen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009. J-Pole antenne, 145MHz (2m) Denne artikklen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009 J-Pole antenne, 145MHz (2m) Side 1 av 9 J-Pole antenne, 145MHz (2m) For å ta det første ført, oppfinnelsen

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer Lastesikring Lastesikringer Material (no) Beskrivelse Lengde Vekt 801101VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 500 kg 801131 Micro lastsurring 0.5+4.5m 1000 kg 801131VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 1500 kg 801106VA

Detaljer

Foto: Stein O. Sivertsen. En hilsen fra. Hitra postkort-08.indd 18 11-03-08 14:24:07. Frøya-postkort.indd 4 11-03-08 14:13:15.

Foto: Stein O. Sivertsen. En hilsen fra. Hitra postkort-08.indd 18 11-03-08 14:24:07. Frøya-postkort.indd 4 11-03-08 14:13:15. Postkort 2008 Frøya og Hitra Hitra Grafiske AS, Telefon 72 44 07 70 www.hitra-grafiske.no Foto: Stein O. Sivertsen Art.nr:109-08 Melandsjø Melandsjø ligger på yttersiden av Hitra mot Dolmsundet og er kjent

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort.

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. GRAVMINNER 2 Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. Hvor på kirkegården avdøde er gravlagt, bør ha betydning for valg av gravminne.

Detaljer

Se våre nye loungemøbler

Se våre nye loungemøbler Se våre nye loungemøbler Moderne Lyon Sofa Lyon stol og sofa Lyon er et svært stilsikkert møbel, tilgjengelig både som stol og sofa med plass for 3 personer. og sofa har sete og rygg med helstøpt PU-kjerne,

Detaljer

Matter med valgfri design.

Matter med valgfri design. Matter med valgfri design. Klart det er en fordel å ha en entrématte i mørke, gjerne grå nyanser om høsten og vinteren når matten må tåle mye bruk. Det er skittent ute og vi drar inn både snø, slaps og

Detaljer

Månedens resept/idé Figur marsipan

Månedens resept/idé Figur marsipan Månedens resept/idé Figur marsipan Condifa har en veldig god spisemarsipan med en ikke for bitter, fin rund mandelsmak. Den inneholder 43 % søte spanske mandler. For å komme frem til denne typen spisemarsipan,

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

350 Generell produktkatalog

350 Generell produktkatalog 350 Generell produktkatalog 02 Veggmonterte Veggmonterte EMC Forkortelsen EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet og brukes i sammenhenger der uønsket generering og mottak av elektromagnetiske forstyrrelser

Detaljer

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015 SPEIDER- DRAKTEN KFUK-KFUM-SPEIDERNES DRAKTREGLEMENT kfuk-kfum-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Til speider skjorta benyttes mørke bukser, shorts eller skjørt.

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder

DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder 1. SOMMERLEKENE I utgangspunktet var det tre kandidater til å arrangere de olympiske sommerleker i 1940 Helsinki, Roma og Tokyo. Beslutningen skulle

Detaljer

Katalog 54. Thorbjørn Egner. En liten rekke med kjente og kjære titler

Katalog 54. Thorbjørn Egner. En liten rekke med kjente og kjære titler Katalog 54 Thorbjørn Egner En liten rekke med kjente og kjære titler Kjære bokvenn! - 2 - Denne gang presenteres en liten og langt fra komplett rekke av Thorbjørn Egners bøker. Noen av hjørnesteinene i

Detaljer

Peer-Christian Ånensens samlinger

Peer-Christian Ånensens samlinger INTERNASJONAL AUKSJON 87 Peer-Christian Ånensens samlinger Lørdag 2. mai 2015 Scandic Solli Hotel Parkveien 68 OSLO Peer-Christian Ånensen, en av de største kapasiteten innen Norsk Filateli gjennom tidene,

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE. LOGO - symbol og variasjoner. LOGO - logo nots. PLASSERING - frøposer. PLASSERING - navnepinner. PLASSERING - spirekasse

INNHOLDFORTEGNELSE. LOGO - symbol og variasjoner. LOGO - logo nots. PLASSERING - frøposer. PLASSERING - navnepinner. PLASSERING - spirekasse Designmanual INNHOLDFORTEGNELSE SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 12 FORORD LOGO LOGO - symbol og variasjoner LOGO - logo nots FARGER- logo FONTER PLASSERING

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 Bergens Seilforening Hjellestadvegen 247 5259 Hjellestad Tlf: 55 52 72 70 E-post: post@bergens-seilforening.no Hjemmeside: http://www.bergens-seilforening.no

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL. JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER. Størrelser: Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd

27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL. JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER. Størrelser: Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd 27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd Sokker: (0-3) 6-9 (12) mnd Overvidde: (47) 52 (56) 61 cm Lengde: ca (22) 25 (28) 31

Detaljer

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B 91241 SOFT COTTON M E H G I D L E A N J K C F B Versjon 1 91241 BAKVERK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton STØRRELSE PRINSESSEKAKE Høyde: Ca.

Detaljer