Årsmøte SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014"

Transkript

1 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding Rekneskap 4. Budsjett Val etter vedtektene a. 3 styremedlem b. Leiar for 1 år c. Nestleiar for 1 år

2 Sak 2 Årsmelding 2014 Styret si samansetning Leiar: Nestleiar/baneansvarleg: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Thor Olav Andersen Leiv Årseth* Mathias Haug Ewa Sonesson* Hege Kjeilen* 1.vara: Kim Ronny Lykkebø * 2.vara: Frode Bruland * * = på val Dagleg leiar/sekretær Leiv Årseth / Donovan Goosen Grupper, utval, komitear, ansvarlege Bane- og byggekomité: Leiv Årseth, Odd Anders Vie, Ole Jacob Bye Veien til golf-ansvarleg: Donovan Goosen Handicapkomité: Ole Jacob Bye Instruksjon: Donovan Goosen Klubbutvikling: Leiv Årseth Kvinnekontakt: Ewa Sonesson Barn/junior-kontakt: Paula Lesto Turneringskomité: Arnar Helgheim, Inger Jorunn Årseth, Ewa Sonesson, Donovan Goosen Valkomité: Roy Svalheim, Helge Skudal, Hanne Fonn Seniorkomité: Ikke bemannet Disiplinærkomité: Torgeir Årdal, Roy Svalheim Banemannskap: Leiv Årseth, Donovan Goosen Ansvarleg - politiattest: Ewa Sonesson Styremøter Det er halde 7 styremøter sidan førre årsmøte. Styret har hatt møter gjennom heile året. Dagleg leiar Klubben har ikkje ansatt daglig leder, men Leiv Årseth har på vegne av styret hatt den daglege oppfylginga i lag med klubbsekretær Donovan Goosen

3 Pro Sesongen 2014 var pro Donovan Goosen sin tiande sesong i Sunnfjord Golfklubb. Aktiviteten rundt undervisning og pro-arbeid er godt etablert, og Donovan er ein viktig miljøfaktor i klubben. Butikk Pro Donovan Goosen har hatt ansvar for butikken i eigen regi. Baneutvalget Vinteren 2014 var ganske skånsom mot greenane, det var ingen lange periodar med sprengkulde. Målte telen i greenane i slutten av februar, då var det mellom 12 og 5-6 cm og det var nesten fritt for is. Alt såg ut til å gå bra. Fyrste dugnaden starta 2 februar, då rensa vi vannhinder på bane 2 og 3. Helge, Harald og Lars var med. 6. februar vart det sett ut flagg til konkurranse dagen etter, ei spesiell oppleving men morosamt. 4. april vart bana klargjort, med dugnad og sesongen kunne starte 5. april. Alt 22. mars vart greenane gjødsla, dette er ca. tre veker tidlegare enn normalt. Det var med stor spenning vi gjekk rundt og studerte graset etter kvart som det livna til, ikkje alt var like hyggeleg i år heller, det var mykje tunrapp på nokre greenar, spesielt 1, 3 og 9. Det vart sett i gang med vertikalskjæring lufting og såing. Same prosess på nytt 24. april, og igjen 10 og 25 mai, og så igjen 7 juni. Det såg tregt ut med dårleg spiring etter så mykje arbeid. Heile denne perioden var det jamleg vatning. Med vårt enkle vatningssystem er dette eit utarmande og tidkrevande arbeid og slett ikkje godt nok. Etter kvart ut over sumaren fekk vi redusert tunrappinnslaget i greenane og frå August og ut sesongen var det gode spelforhold over alt på bana. Elles var det ein god sesong med godt arbeidsvær og god grasvekst på bana, og dermed ofte klipping. Arbeidssituasjonen min vart mykje betre i år når eg fekk Helge med, han ser kva som må gjerast og arbeider sjølvstendig. Ei svert god ordning, det er rikeleg med arbeid for å utvide arbeidstida til Helge. Banekomiteen hadde ei synfaring i september og prioriterte forbetringsarbeid i haust. Nr.1 var green 4/13, reparere venstre side, bygge om og så på nytt høgre side, dette er ikkje gjort. Vidare skulle det byggast nytt gult utslag til bane 11. Til bane 12 skulle det utvidast slik at det vart plass til både gult og raudt utslag på same tee. Dette ferdig og klart til bruk til våren. Hausten har vore fin med godt arbeidsvær, og eg greier ikkje å late vere når eg ser så mange småting som burde gjerast. Så eg har «teke meg til rette» og forbetra litt her og der, som de forhåpentleg vis vil legge merke til. Kostnaden med dette er ca.5-6 tusen kr. Komitéen bestemte vidare at høgre side bane 5/14 skulle drenerast og påfyllast. Dette er eit arbeid som krev gravemaskin, dette arbeidet måtte utsetjast til seinare. Det siste og store arbeidet kvar haust er å rydde vekk småbjørk og selje o.l på begge begge sider av alle banene. Bana er 4,5 km. gange 2 er 9 km og det bør ryddast 10 m ut til sidene. Til og med 22/10 har Leiv arbeidt 771 timar. Helge har notert 207 timar, men har arbeidd meir. Gunnar Hansen har klipt utslag, han fører ikkje timeliste, men det utgjør ca timar. Det meste av ballplukking er ein slags dugnad ( får ballar for arbeidet) i snitt ca 4 t pr. veke 108 timar. Det same er det med reinhald og rydding i og rundt klubblokalet. I dag 8 februar er det ca 80cm snø og ingen tele i jorda so det er gode sjansar for god overvintring. Leiv Årseth

4 Veien til golf (VTG) 2014 Sesong 2014 arrangerte vi 3 VTG kurs. Vi opplevd ein god del interesse før-sesong, men lite påmelding når vi først kom i gang med kurset. Vi har registrert totalt 43 ny medlemmar i 2014: 10 barn som har komt gjennom Barn og Golf program 2 som er flytta frå ein anna klubb 17 stk via VTG kurs (gruppekurs) 14 stk via privat kurs (individuelt) Helgekurs har vore effektivt men dei passer likevel ikkje for alle, derfor tar ein del folk individuelle kurs. Sesong 2015 burde vi prøve kurs midt-veke for å sjå om det passer betre for folk. Lav-terskel VTG kurs er rett vei å gå for rekruttering. VTG-pakke som inkluderer medlemsskap og spelerett første året er heilt klart ein god måte å få folk til å faktisk prøve golf etter fullført kurs og spele ein god del. Så får vi fleire som få det til og bli hekta. Donovan Goosen Juniorgolf tirsdagstrening Første trening starta tysdag 13. mai. Det har vore ei trening i veka på tirsdagane frå kl 18:30 til 19:30. Totalt vart det 19 påmeldte deltakar. Berre ein fall i frå i løpet av sesongen. Vi har gjennomført tirsdagstreningane utan å stenge treningsområdet for andre golfarar. Kvar trening har vore planlagt på førehand og sett saman av ulike øvingar på driving rangen, putting området, bunker og picthing området. Vi har vore ute og spelt på bana fleire gonger, og ser det er populært når vi kjem oss ut på bana for spel. Avslutning 9. september med elefantbunkerstafetten, merkeutdeling, kaker, saft og kaffi. Annonsering. Ei annonse i Firda om oppstart. Plakatar Info om Barn og Golf på internettsida til Sunnfjord GK. Direkte e-post til alle vi hadde e-post adresse til frå året før. Utstyr. Bestilt Tri-golfsett til sesongstart. Bestilt golfblink 2 m til sesongstart. Trenarar: Arvid Årseth Roald Eikås Roy Svalheim Vidar Myrhol Tor Kristian Kvammen I tillegg har vi hyra inn litt ekstra hjelp når vi har vore ute og spelt på bana. Takk til dei som har hjelpt til. Tal: 12 treningar 19 deltakarar.

5 Treningsavgift kr 500,- Det er ei utfordring å kontrollere om alle har betalt treningsavgifta. Bør vurdere om vi skal nytte oss av «deltaker.no» som betalings ordning, neste sesong. Golfmerker: 4 bestått puttemerke 3 beståtte bronsemerker 5 beståtte sølvmerker 5 beståtte gullmerker Merkeprøvene vart fordelt på to treningar. Arvid Årseth Juniorgolf torsdagstrening Treninga starta den torsdag den 15. mai. Dei yngste årskulla 2002 til 2004, hadde trening frå kl til og dei eldste, årskulla frå 1999 til 2001 hadde trening frå kl Det var totalt 17 barn som var med på torsdagstreningane, 10 i den yngste gruppa og 7 i den eldste. I løpet av sesongen fall to barn i frå treninga, eitt frå kvar gruppe. Totalt vart det køyrd 14 treningar, 7 før sommarferien og 7 etter. Juli var treningsfri månad. Treningane har vore sett saman av teknikktrening på slag, putt, chip, pitch og bunkerslag. I tillegg har ca. halvparten av treningane vore spel ute på bana. Inger Jorun Årseth har hatt ansvar for treningsopplegg og informasjon. Ho har hatt med seg Eirik Hjelmbrekke og Håkon Østenstad med dei yngste og Arne Lesto med dei eldste. I tillegg har Donovan Goosen vore med når det har vore trening på sving. Hanne Fonn, Knut Fonn og Leiv Årseth har stilt opp når det har vore behov for vikartrenarar. Tusen takk til alle trenarar og vikartrenar som stille trufast opp, gjer ein god jobb og er kjekke å samarbeide med. Vi avslutta sesongen med å levere ut golfmerker til barna/juniorane. I år har vi fått til juniorfredagsgolf. Dei barna som er medlem i klubben har hatt mogelegheit til å kome å spele golf saman med andre barn fredagar. Ein vaksen har hatt ansvar for å sette saman flightar og bestemt speleform. Tal barn som har vore med på fredagsgolfen har variert frå 3 til 7 stk. Slik vi ser det har dette vore eit bra tiltak for å få barna til å kome å spele på bana. Utfordringane framover er å få barna som er med på treningane til å kome å trene og spele på eiga hand. I dag ser vi at dei fleste berre er på klubben på sjølve treningane. Vi trur at ei lita tre hols bane kunne gjere golf meir tilgjengeleg og artig for dei minste barna og håpar at planlegging og gjennomføring av eit slikt prosjekt vert prioritert i Sunnfjord golfklubb. Inger Jorun Årseth Damegruppen I golfsesongen 2014 har det ikkje vore arrangert noko felles trening eller turneringar for kvinner. Det er oppretta ei facebookgruppe der ein kan invitere med andre kvinner til å spele golf. Det har vore lagt ut to invitasjonar til spel på starten av sesonegen, men det kom ikkje noko respons på desse. Inger Jorun Årseth

6 Handicapkomiteen Årsrevisjon av handicap vart gjennomført Systemet for årsrevisjonen vart endra hausten Retningslinjene for årsrevisjonen er nedfelt i EGA Handicap System, og klubben vil be alle med spørsmål rundt revisjonen om å lese dette dokumentet: Revisjonen er obligatorisk for alle spelarar. Ved årsrevisjon i GolfBox for handicapstatus for medlemmene i Sunnfjord GK var det ved utgangen av året 159 (begge kjønn) med etablert handicap, og 126 med klubbhandicap. Sortert på kjønn og handicapkategori, er det følgjande fordeling: Hcp.kategori Frå - til Kvinner Menn 1-4, ,5 11, ,5-18, ,5-26, ,5-36, Etablert hcp (36 eller lågare) Klubbhcp/golfkort Intet handicap (eller hcp=99) 1 4 Talet på medlemmer (begge kjønn) med etablert handicap er uendra frå året før, mens talet på medlemmer med klubbhcp har auka med 7 personar. Handicapnivået på spelarane i Sunnfjord GK har vore stabilt dei siste åra. Klubben har langt fleire (rundt 30 prosent) spelarar i kategori 2 og 3 enn for fem år sidan. For handicapkomiteen, Ole Jacob Bye Turneringskomiteen 2014 Arnar Helgheim (leiar), Ewa Sonesson, Inger Jorun Årseth og Donovan Goosen. Målsetjinga til komiteen er å lage eit turneringsopplegg med noko for ein kvar smak. Når vi sjekka GolfBox etter sesongen, finn vi 45 registrerte klubbturneringar med stort sett god deltaking. Turneringssesongen var rekordlang: ! Sesongopning Bana var snøfri men med noko frost då 40 spelarar stilte til vinterscramble den 1. mars! Den 5., 12. og 19. april var det også scrambleturneringar. Aldri før har vel klubben hatt turneringar midtvinters? Nordea Pairs14. juni Her konkurrerte 20 deltakar. Lena Årseth og Inger Jorun Årseth gjekk av med sigeren. Audi Quattro Cup 21. juni Arrangert av Berge & Co. 20 spelarar utgjorde 10 lag der minst ein frå kvart par er Audi-eigar. Arild Fleten og Bjørn Kåre Rotnes vann og fekk dermed sjansen til å spele landsfinalen på Oustøen.

7 COOP Vest Sunnfjord Open Vår NVT-turnering var sponsa av COOP Vest. Turneringa vart arrangert 10. august med 44 deltakarar frå 9 klubbar. Brutto slagspel: I herreklassen vann Aksel Hovland (+11) medan Inger Jorun Årseth (+20) vann i dameklassen og Jakob Stubhaug (+11) vann juniorklassen. Stableford: Her vann Joar Takset (Vanylven), Lena Årseth og Andreas Årseth kvar si klasse. Laurdagsgolf / søndagsgolf Laurdags- eller søndagsgolf har etter kvart vorte eit fast innslag på programmet. Dette er litt uhøgtidelege turneringar som vi stort sett har ei av kvar veke gjennom sesongen. Sunnfjordserien Vi hadde (som sist) sett opp 6 innleiande turneringar der dei 4 beste var teljande. Avslutninga var eit playoff med 3 turneringar. Vi heldt på same format som i 2013 med ei felles klasse for alle deltakarane og ein Grand Finale som avslutning. Det vart svært jamt og spanande i samandraget og berre eitt poeng skilde dei 3 beste! Inger Jorun Årseth vann med 1 poengs margin til Helge Skudal og Terje Sæterdal. Aksel Hovland vann finaleturneringa 21. september med same poengsum som Arvid Årseth og Ewa Sonesson. Cross Country golf 3. august Her set komiteen opp ei «ny bane» på 18 hol med spel på kryss og tvers i scrambleformat. 16 spelarar var delte inn i 5 lag. 3 av dei 5 laga delte sigeren med 61 slag nett (1/4 handikap). Klubbmeisterskap 24. og 25. august Som vanleg gjekk klubbmeisterskapet i slagspel over 36 hol laurdag og søndag. Vinnarane vart: Herrar: Donovan Goosen (+13) Herrar Senior: Aksel Hovland (+33) Damer: Ewa Sonesson (+44) Junior: Jakob Stubhaug (+16) Geir Huus minnepokal (beste resultat): Donovan Goosen Klubbmeisterskap match Dei 16 beste uavhengig av klasse i klubbmeisterskapet kvalifiserte seg til matchspelet. I finalen vann Odd-Anders Vie med 4 & 3 mot Jan Furelid. NordVest Tour Dette var tredje året med denne turneringsserien i samarbeid med dei andre golfklubbane i nærområdet. Det vert arranger ei turnering hjå kvar klubb: Sunnfjord, Sandane, Nordfjord, Selje, Vanylven, Stranda, Volda, Sunnmøre og Ålesund. Vår runde var COOP Vest Sunnfjord Open (sjå første side). Peppe s Pizza BedriftsScramble Den første BedriftsScramble den 10. september var ein stor suksess med 52 ivrige spelarar. Meir enn halvparten hadde ikkje spelt golf før. Takk til Peppe s Pizza ved Arild Romarheim for eit flott arrangement! Sesongavslutning Vi arrangerte avslutningsgolf i scrambleformat den 27. september. Det var svært jamt og 3 av dei 5 laga fekk netto score på 3 under par.

8 Haustgolf etter 27. september Vi hadde 3 ekstra turneringar også etter «avslutningsturneringa». Det var haustgolf den 4., 11. og 18. oktober. På vegner av turneringskomiteen Arnar Helgheim Styret Medlemsoversikt Sunnfjord Golfklubb hadde ved årsskiftet 442 medlemmer, av desse er 297 aktive barn, juniorar og vaksne. Resten av medlemmene er passive og Long Distance- medlemer. Ved førre årsskifte var talet på medlemmer 446, av desse 292 aktive. Ifølge Norsk Golf (http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/oversikt-dette-norges-storstejuniorklubber) var Sunnfjord GK per oktober 2014 på 7. plass i landet på oversikten over klubbar med høgast andel junior- /barnemedlemskap (17,3%). Grupper FH - Aktivt medlem m/lån 97 FH - Aktivt medlem m/årskort 74 FH - Aktivt medlem u/lån 16 FH - Barn under 15 år (BARN) 30 FH - Ektefelle/samboer m/lån 10 FH - Ektefelle/samboer m/årskort 7 FH - Ektefelle/samboer u/lån 6 FH - Junior under 20 år (JUN) 23 FH - Long Distance Ektefelle (LDE) 3 FH - Long Distance Medlem (LD) 20 FH - Long Distance u/lån 13 FH - Passivt medlem (P) 125 FH - Student (STUD) 11 FH - Student u/lån 0 FH - Æresmedlem (ÆRES) 3 Ole Jacob Bye Aktivitetsoversikt for spel på bana Sesongen 2014 Sesongen 2013 Medlemmer Gjester Total Medlemmer Gjester Total -April Mai Juni Juli August September Oktober November Sum

9 Vi ser at vi har en god økning i antall spillere i år, men det er fortsatt et stykke å gå før vi er tilbake til 2012 sesongen hvor vi hadde nesten 5000 spillere på banen. Uansett har vi tatt et stort skritt i riktig retning, og slik banen fremsto på slutten av en lang sesong antar jeg at dette vil få en positiv effekt på Vi må vel konkludere med at vi delvis greide fjordårets målsetting med å gjenopprette et godt rykte for å få spillerne tilbake, antall gjestespillere viser også at ryktet også har spredt seg. Sponsorar 2014 Verdi over kr. pr.år: Berge & Co, Peppe s Pizza, BT Hus og Stein Arne Sunde. Verdi kr kr pr. år: Sparebanken Sogn og Fjordane, Jølstraholmen (Spar, Jølster Camping, Jølstraholmen kraftverk og Jølstringen kafe), Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Naustdal Dampbakeri, Frydenbø Bilsenter Førde og Enivest. Verdi kr kr pr. år: Bravida, GK Førde, Holtane hyttegrend, Terje Sunde, Sunnfjord Energi og Fjordane IT. Jølster kommune har i alle år gitt oss et kjærkomment bidrag ved ikke å kreve leie for det arealet klubben disponerer som er kommunalt. Klubben ønsker å tilby sponsorene aktiviteter på anlegget, og i 2014 arrangerte vi turnering for Peppe s Pizza, noe som ga mersmak både for dem og oss. Arbeidet med å følge opp, og å skaffe nye sponsorer må prioriteres også fremover. Bana Se også årsmeldinga frå baneutvalget. Greenkeeper-funksjonen ble i 2014 fylt av Leiv Årseth og Helge Skudal. Vi leide ikke inn sommerhjelp, slik at vi frigjorde penger for en avtale med Helge som da fordelte innsatsen etter behov over hele året. Leiv har sagt seg villig til å ta et nytt år som baneansvarlig forutsatt samme avtale med Helge som i fjor. Dette er vi veldig glad for, da Leiv har opparbeidet en veldig god kompetanse rundt drift av banen, og utfører dette meget bra. Vi har imidlertid fått enda et pusterom i forhold til det å komme frem til en permanent løsning rundt Leiv s arvtaker. Dette vil imidlertid styret ha fyll fokus på videre fremover. Heimesida Heimesida vart endra til en meir moderne og betre side i Vi forsøker å oppdatere siden fortløpende med relevant informasjon og nyheter. Målet er at all nødvendig informasjon rundt klubben og bana skal kunne finnes der. Facebook-siden vår blir mye brukt til å dele informasjon på lik linje med hjemmesiden, men også gode historier og bilder. Den fungerer godt med tanke på info og meningsutveksling. Tillitsvalde Sunnfjord Golfklubb har ikkje avgitt tillitsvalde til regionale eller sentrale idrettsorganisasjonar.

10 Dugnadsinnsats Klubben vidareførte i 2014 opplegget frå året før med moglegheit for medlemmene å spreie dugnadsinnsatsen utover heile sesongen. Dette har vist seg å være en ordning som fungerer godt, slik at det ikkje er noen grunn til å endre på dette. I tillegg til nokre fastsatte dugnadsdagar, kunne medlemmene ta på seg og utføre oppgåver på anlegget når det passa dei. Det er herskar fortsatt ingen tvil om at klubben treng mykje hjelp på dugnadsbasis, så samtlege involverte fortener ein stor takk! * Klubben gjev gratis rangeballar til alle som forplikter seg til et fast opplegg heile sesongen. Alle som yter ein dugnadsinnsats tilsvarande avgiftsbeløpet (7 timar), vil sjølvsagt kunne krevje refusjon av heile summen. Møter/arrangement/kurs Klubben deltok ikke på kurs i 2014, men vi involverte oss i Jølster365 og deltok i en del oppstartsmøter og etablering av dette. Avslutningsarrangementet vart også denne gangen arrangert på klubbhuset. I tillegg til hyggelig sosialt samvær var det premieutdeling for mellom anna klubbmeisterskap og Sunnfjordserien. Økonomi Regnskapet for 2014 (se vedlegg) viser at økonomien igjen er på rett kjøl. Resultatet var bedre enn fryktet etter at banen fikk så hard medfart året før. Vi hadde en rekordlang sesong med gode vekstkår som ga tidlig håp om gode forhold. Dette, kombinert med god pleie fra banemannskapet, ga resultater og brakte brukerne tilbake på banen. I budsjettet for 2014 hadde vi lagt inn høyde for å kunne bruke en del penger på spilleflatene. Dette kom vel med da vi måtte bruke ganske mye mer gjødsel, frø og sand enn det som var beregnet, og vi kunne bevilge oss god kvalitetssand fra østlandet ved dressing av greener. I tillegg gikk gressklipperne ganske kontinuerlig, noe som medførte høye drivstoff utgifter, men heldigvis var vi forskånet fra store dyre reperasjoner. Alt i alt ble det en god sesong tatt i betraktning at greenene var i såpass dårlig forfatning året før. Tidligere har vi regnet 2-3 sesonger før vi er fullt tilbake etter en slik vinter, men vi har stor tro på at det skal være minimalt med spor etter dette når vi åpner banen i Resultatet ble såpass bra at styret vedtok å øke avdragsbetalingen til banken med kr ,- utover de kr ,- som var avsatt i budsjettet. Dette ble ikke gjort før i januar 2015 slik at det ikke fremkommer i regnskapet for Avgjørelsen om å betale så stort avdrag er selvsagt ikke lett da det er mange områder å bruke penger på i klubben, men vi tror at det vil bidra til gjøre klubben mer robust i fremtiden. Vi er selvsagt fortsatt avhengig av tilskuddsmidler, sponsorinntekter og rasjonell drift fremover, men vi ser helt klart at vi er på rett vei. I 2014 ble det startet opp et felles firma for utvalgte bedrifter i Jølster rettet mot turistnæringen med tanke på å kunne dra veksel på hverandre i promoteringen av Jølster som et komplett opplevelsessenter. Dette vil ha et felles bookingsystem, og jobbe for å trekke turister fra fjern og nær. Vi har investert kr.: ,- i dette, og det er påberegnet 3 års oppstartstid før det er selvbærende.

11 Fremtiden Driftsmessige fokusområder fremover for styret må bli å fortsette arbeidet med en permanent løsning rundt greenkeeperfunksjonen, samt fornyelse av maskinparken. Det siste vil vi forsøke å få finansiert gjennom sponsoravtaler. Den største endringen for 2015 er at vår Pro gjennom 10 år har valgt å vende blikket nordover, og har laget avtale med Ålesund GK for neste sesong. Han vil fortsette i Sunnfjord GK på redusert stilling i helgene. De siste årene har vi ramset opp følgende for å bedre økonomien: - Øke medlemstalet og aktiviteten på bana. - Øke sponsorinntekter - Få klubben med i ett eller flere prosjekt (med tilskot) - Kostnadseffektiv drift av bana Alle disse punktene gjelder fortsatt, og vi må si at målet er nådd på siste punktet, og langt på vei på punkt to. Det første punktet er nok fortsatt den viktigste nøkkelen til trygg drift for å sikre at klubben og bana kan eksistere fremover i dagens format, og for egen maskin. Økonomisk tilskot/ klubbutvikling Gjennom året har vi søkt ulike støtte/tilskuddsordninger for å styrke klubbens arbeid med barn og ungdom. Vi har mottatt kr.: ,- fra Jølster kommune til barn & golf og kr.: ,- fra sparebankstiftinga. Sunnfjord GK satser videre på rekruttering, noe vi ikke lykkes med i Vi håper og tror at målrettet arbeid når banen er i god stand vil bringe mange nye spillere til Vassenden. Når det gjelder vår deltagelse i aktivitetsparken på Hafstad i Førde har dette stått litt stille. Vi har gjort et par henvendelser uten respons, og det har dessverre blitt nedprioritert litt fra styrets side i mangel på tid og ressurser. Alle medlemmer oppfordres til å bidra med ideer og kontakter som kan få Sunnfjord GK involvert i gode prosjekt. Framtidig utvikling Styret opprettholdt å styre i 2014 etter langsiktige mål som vi mener vil skape aktivitet og mangfold i klubben. Dersom vi lykkes med å følge opp målsettingene våre vil dette sikre klubben og banens videre eksistens i minst den formen som er i dag. Målene kan oppsummeres som i fjor: 1. Skape et inkluderende og godt sosialt miljø i klubben der alle tar ansvar og kjenner seg velkomne 2. Få nye medlemmer aktive på bana og i klubben 3. Auke medlemstalet, og auke talet på aktive medlemmer som spelar på bana jevnlig. 4. Bedre økonomien. (ref. punktet over) 5. Fokusere på juniorer, finne voksne i klubben i medlemsmassen som ser dette viktige arbeidet engasjerende. 6. Styrke golf-ferdighetene til aktive medlemer (coaching), støtte deltaking av klubben sine medlemmer når dei representerer Sunnfjord Golfklubb 7. Styrke den faglege drifta av klubben 8. Arbeide for å få fleire aktive kvinnelege golfspillere 9. Marknadsføre klubben mot fylkeskommunen og kommunene Jølster og Førde 10. Være klar for framtidig utvikling mot 18 hull når medlemsmassen er på plass.

12 Særforbund Sunnfjord Golfklubb er medlem av Sogn og Fjordane Idrettskrins og Norges Golfforbund, og gjennom desse organisasjonane medlem av Norges Idrettsforbund. Sak 3 Rekneskap Sjå vedlegg 2 Sak 4 Budsjett 2013 Sjå vedlegg 3 Sak 5 Val

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding 2016 Sunnfjord Golfklubb Scandic Sunnfjord Hotel 02. mars 2017

Årsmelding 2016 Sunnfjord Golfklubb Scandic Sunnfjord Hotel 02. mars 2017 Årsmelding 2016 Sunnfjord Golfklubb Scandic Sunnfjord Hotel 02. mars 2017 Innhald 1.0 Frå styreleiar... 3 2.0 Frå dagleg leiar... 3 3. Styre si samansetning... 4 4.0 Økonomi... 4 5.0 Jølster 365 AS...

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Nordfjord Golfklubb Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Alle knøttene fikk stor pokal etter avslutninga på sesongen 2008 Årsmøtedato 30. januar Sakliste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005:

Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005: Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005: I følgje statistikken ovanfor, registrert av nettleverandøren, var det 6144 unike besøkande på Lærdal GK sine nettsider. Det mest

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 6.februar 2013 Haabakken, Lærdal Kl.18.30 Etter sakene vert det pizza og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb - 2009) For å

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2004.

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2004. Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2004. Årsmøte 25.02.2005 Elias Greenkeeper med gravemaskina Årsmøte 25. februar 2005, sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Val av møteleiar,

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005.

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005. Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005. Årsmøte 27.01. Flott bru! Dugnadsgjeng: Dagfinn (brubyggjar), Elias og Tore Årsmøte 27. januar, sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 5.februar 2014 Klingenberg Hotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakshandsaminga vert det pizza og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Årsmøte i Voss golfklubb. 9. mars 2016 Kl 19.00. Klubbhuset på Voss Golfbane

Årsmøte i Voss golfklubb. 9. mars 2016 Kl 19.00. Klubbhuset på Voss Golfbane Årsmøte i Voss golfklubb 9. mars 2016 Kl 19.00 Klubbhuset på Voss Golfbane Saksliste: 1. Godkjenning av stemmeføre 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av møteleiar, referent og to personar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn:

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn: Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30 Heidersteikn: Henning Lem fikk blomster frå Årsmøtet som takk for god innsast som leiar. Spesiell takk

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB for perioden 01/01 til 31/12 2016 1. STYRET SI SAMANSETJING: 1.1) Leiar: Dag Tjosaas( - >2018) 1.2) Kasserar: Finn Olesen(på val) 1.3) Nestleiar/skrivar: Olav Ludvig Haabrekke(på

Detaljer

Treningssamling. 18.-20. oktober

Treningssamling. 18.-20. oktober Treningssamling 18.-20. oktober 2013 I samarbeid med Hordaland Skikrins arrangerte Fana IL Langrennsgruppen samling for langrennsjenter 13 16 år (f. 1998-2001) på Fanahytten på Totland her følgjer eit

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Os Bridgeklubb arrangerte helga 27. 28. februar 2016 bridgekurs for ungdom. Planlegginga av kurset starta hausten 2015, og etter at vi fekk innvilga

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Årsmøte i Lærdal Golfklubb Onsdag 15. februar 2017

Årsmøte i Lærdal Golfklubb Onsdag 15. februar 2017 Årsmøte i Lærdal Golfklubb Onsdag 15. februar 2017 Håbakken, Lærdal Kl.18.30 Etter sakshandsaminga vert det baguetter og quiz Saksliste Sak 1 Stemmerett oppteljing Sak 2 Godkjenning av rett innkalling

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL 2016 Ein god sesong Styret ønskjer å takke alle medlemmane for eit godt år. Vi vil også takke administrasjonen i klubben som har lagt til rette for vårt arbeid.

Detaljer

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen:

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen: Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Inntekter: Rekneskap 08. Rekneskap 09. Avvik Budsjett 09. Merknad Medlemskontingent 562 499 041 463 245-35796 500 000-36755 559 Sponsorinntekter 167 025 127 650-39375 127

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

LÆRDAL Årsmelding 2002

LÆRDAL Årsmelding 2002 LÆRDAL Årsmelding 2002 1. Samansetning av styret Einar Hagen, leiar Elbjørg Tønjum, nestleiar (aktivitetskomiteen) Helge Tønjum, styremedlem (økonomi) Morten Asperheim styremedlem (GK/hcp, turnering, web)

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer