STUDENTVALG APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTVALG 5.-12. APRIL"

Transkript

1 ÅRETS VALGBILAG! OH YEAH! STUDENTVALG APRIL BRUK DIN STEMME! UTGITT AV STUDENTPARLAMENTET VED UIO I FORBINDELSE MED VALGET TIL STUDENTPARLAMENT APRIL 2011 STUDENTPARLAMENTET VED UIO

2 FOR ENGLISH VERSION: CHECK OUT THE SPECIAL EDITION OF THE MONTHLY MOOSE OR STUDENTDEMOKRATIET SLIK FUNKER DET: Aksel Braanen Sterri Leder av Studentparlamentet ved UiO Vi studenter er så privilegerte at vi er representert alle steder hvor det foretas formelle beslutninger om vår hverdag. Vi er med å bestemme hvordan studiene våre skal organiseres og hvem som skal ansettes. Vi avgjør hvor dyr eller billig dagens middag og studentboligen du bor i er, og hvor godt treningstilbud vi skal ha på campus INNHOLD INNHOLD OG FORORD SLIK FUNGERER STUDENTDEMOKRATIET VENSTREALIANSEN VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Velferdstinget (VT) fordeler pengene studentene betaler via semesteravgiften og bestemmer Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus prioriteringer i boligsaker, treningstilbud, helsetjenester mm. I VT er alle læresteder og nærmere studenter i Oslo og Akershus representert. Velferdstinget har seks tillitsvalgte studenter som jobber for studentvelferd. Disse holder til i første etasje på Villa Eika, sveitservillaen midt på Blindern Campus. Velferdstingets medlemmer velges fra listene som stiller til valg på våren. NORSK STUDENT- ORGANISASJON (NSO) NSO er rundt studenters nasjonale interesseorganisasjon. Studentene ved UiO er representert av studenter valgt av Studentparlamentet. To av NSOs kampsaker er 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger over hele landet. Dette året har vi blant annet fått til en fem millioners satsing på podcast, en praksis som sprer seg til stadig flere steder fordi studentene krever det. Vi har jobbet for bedre begrunnelse på eksamen og en mer rettferdig klagepraksis. Vi presser på for at studenter skal få tett oppfølging og hyppige og gode tilbakemeldinger SOSIALDEMOKRATENE HF- STUDENTPARLAMENTET Vi får flere studentboliger til Oslo og jobber for stadig flere. Dagens middag er skjermet fra prisøkning gjennom klippekort og Meal Deal. Det er studentenes velferd som står og skal stå i sentrum for Studentsamskipnadens drift SV- HVA HAR STUDENTPARLAMENTET FÅTT TIL? Studentparlamentet (SP) er UiO-studentenes øverst valgte organ. De jobber for at studentenes ønsker og behov skal bli hørt i alle sammenhenger. Du kan lese mer om hvilke saker SP har jobbet med i dette valgbilaget. Studentparlamentet møtes omtrent én gang i måneden. Møtene er åpne for alle, og alle har mulighet til å fremme egne saker. Men å ha reell innflytelse er ikke gjort i en håndvending. Det krever beinhard interessepolitisk kamp, men også samarbeidsvilje. Til det trenger vi kompetente tillitsvalgte som vet å sette dagsorden. Det er studentene som bør stå i sentrum på universitetet og vi bør få en større plass i kommunen og statens prioriteringer. Universitetet i Oslo er først og fremst en utdanningsinstitusjon. Dette er noe vi må kjempe for selv, og til det trenger vi en sterk studentstemme LIBERAL LISTE REALIST MEDISINSK ODONTOLOGISK LISTE BLÅ LISTE Studentparlamentet velger også representanter til en stor variasjon av råd og utvalg, studenter sitter i alt fra styret til Seminar for vitenskapsteori og Læringsmiljøutvalget til styret til Naturhistorisk Museum på Tøyen. SP har fem tillitsvalgte studenter som jobber på heltid for å gjennomføre de Studentparlamentets politikk. Disse har kontor i Villa Eika. Det er langt fra vilkårlig hvem du stemmer på. For å nevne ett eksempel støtter et knapt flertall i Studentparlamentet radikale tiltak for å sikre likestilling i akademia. Valget i år avgjør om denne linjen fortsetter. Jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å å bruke din stemme for å få inn best mulig tillitsvalgte med hjertet for studentenes ve og vel. STUDENTPARLAMENTET VED UIO Valgbilaget kotvmmer ut en gang i året i forbindelse med valget av nytt Studentparlament ved UiO. Ved spørsmål kontakt Studentparlamentet på Tlf: Mail: VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS PROGRAM SLIK STEMMER DU Bidrag: all tekst om listene er skrevet av listene selv og er ikke et resultat av journalistisk arbeid. Andre bidrag er skrevet av det sittende Studentparlamentet Utforming: Grete Godtland Noem Noem Trykk: NR1 Trykk STUDENUTVALG Hvert fakultet har et studentutvalg som jobber for studentene på fakultetet. Typiske saker studentutvalgene jobber med er sammensetning av bachelorprogrammer, flere lesesalplasser og kollokvierom og ansettelser av professorer. I tilegg arrangerer de ofte sosiale opplegg forstudentene. For å finne ut mer om ditt studentutvalg kan du gå inn på studentparlamentet.uio.no Studentutvalgene har en representant i Studentparlamentet hver. INSTITUTT- OG PROGRAMUTVALG På institutt- og programnivå har man også ofte egne utvalg med tillitsvalgte studenter. Disse jobber ofte med problemer med emner og undervisning. I tillegg har mange utvalg ansvar for sosiale opplegg for studentene, som i fadderuka. Ditt lokale utvalg finner du via studentparlamentet.uio.no 2 3

3 VENSTREALLIANSEN 1. Stian Skaalbones Studerer statsvitenskap og har erfaring fra en rekke organisasjoner som Elevorganisasjonen, Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom og Fellesutvalget for Palestina. Stian er opptatt av bedre oppfølging av studenter og vil jobbe for at ingen truer gratisprinsippet i høyere utdanning. 1 Stian Skaalbones Statsvitenskap 2 Stian Skaalbones Statsvitenskap 3 Solveig Maria Figenschou Lektorprogrammet 4 Solveig Maria Figenschou Lektorprogrammet 5 Lilly Elvekrok Agerup Jus 6 Lilly Elvekrok Agerup Jus 7 Gabrielle Legrand Gjerdset Europastudier 8 Gabrielle Legrand Gjerdset Europastudier 9 Kirsten Kolstad Kvalø Jus 10 Kirsten Kolstad Kvalø Jus 11 Truls Melsbø Aarseth Statsvitenskap 12 Truls Melsbø Aarseth Statsvitenskap 13 Anders Venner Rindal TIK-senteret 14 Ingrid Grov Mannsverk Samfunnsgeografi 15 Ane Noreen Thorsen Lektorprogrammet 16 Håvard Brede Aven Historie 17 Axel H. Nerdrum Samfunnsøkonomi 18 Endre I Flatmo Nordamerika-studier 19 Tine Tång Engvik Utviklingsstudier 20 Stian Nicolajsen Samfunnsøkonomi 21 Margrethe Gustavssen Sosiologi Venstrealliansen er den radikale studentorganisasjonen som stiller til valg. Vi vil gjøre UiO til et mer likestilt og rettferdig universitet, til det beste for oss studenter og samfunnet vi er en del av. Venstrealliansens hovedkampsak: Akademisk frihet for studenter! Studiene handler i stadig større grad om å gulpe opp pensum. De bør imidlertid handle om kritisk refleksjon rundt teorier og metoder i fagområdet. For å få til dette kreves det smågruppeundervisning, tilgjengelige biblioteker, engasjerte forelesere, i tillegg til tid og mulighet til å orientere oss innenfor fagområdet. Våre tre hovedsaker handler om å gi alle studenter mulighet til å realisere sitt fulle faglige potensiale. Nei til Kopinors pensummonopol! Kopinor forsøker å tvinge alle studenter til å betale for digitale kompendier, kompendier som vanligvis inneholder kapitler og artikler i tidsskrifter og bøker som er tilgjengelig på Universitetsbibioteket. Det er dyrt nok å være student som det er, og det er et grovt angrep på studenters rett til selv å velge hvilket pensum man ønsker å bruke og betale for. Prøver Kopinor å tvinge enda større utgifter på studentene lover Venstrealliansen organiserte boikottaksjoner. For en bedre velferd For at vi kan være flinke studenter trenger vi tid til studier. Oslos elleville leiemarked, manglende finansiering fra Lånekassa og dyre pensumbøker gjør at mange bruker mer tid på deltidsjobb enn studier. Vi skal være en pådriver for at stat og kommune setter i gang bygging av flere studentboliger. Vi ønsker elleve måneders studiefinansie- 4 ring, 50 % stipendandel og 100 % stipend det første studieåret siden det kan være vanskelig å velge riktig første gang. Til kamp mot urettferdige maktstrukturer! Leder av Studentparlamentet: mann! Leder av Velferdstinget: mann! Styreformann i SiO: mann! Formann av Det Norske Studentersamfund: mann! Rektor: mann! 3 av 4 professorer: menn! 3 av 4 dekaner: menn! 2 av 3 studenter: kvinner! Venstrealliansen er den fraksjonen som tar manglende likestilling i akademia på alvor. I motsetning til høyresida og de liberales teorier om naturlig etterslep mener vi at ulikhetene er et resultat av uformelle maktstrukturer og et system hvor menn rekrutterer menn og hvor objektive krav blir til subjektive vurderinger. Derfor er vi - og har alltid vært - tilhenger av å innføre radikal kjønnskvotering ved ansettelser som et virkemiddel mot ukultur og skjeve maktstrukturer i akademia og samfunnet for øvrig. UiO: På lag med fortida Med akademisk frihet følger akademisk ansvar. Vår tids store utfordring er kampen mot klimaendringene. UiO er stedet i Norge der det er samlet flest kloke hoder. Studen- ter og vitenskapelige ansatte kan sammen levere viktige bidrag i kampen mot klimakrisa. Mens Venstrealliansen har deltatt i kampen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, kartlegger UiO oljereservene i Arktis for oljeselskapene, arrangerer petroleumsdager og tar imot penger for å sikre rekruttering til oljeindustrien. Venstrealliansen vil være en kraft for å dra UiO i miljøvennlig retning! 2. Solveig Maria Figenschou Går på lektorprogrammet ved det Utdanningsvitenskaplig fakultet. Hun har bakgrunn fra Operasjon Dagsverk og PRESS - Redd Barna Ungdom. Hun er opptatt av solidaritet og internasjonalt ansvar og er tilhenger av akademisk boikott av Israel. Hun ønsker seg et mer likestilt universitet og flere kvinnelige professorer på UiO. 22 Bård Andre Bendiksen Kjemi 23 Anna Tresse Internasjonale studier 24 Knut Haavard Kløvfjeld Psykologi 25 Idun Aune Medievitenskap 26 Ingvild Reymert Statsvitenskap 27 Solveig Tesdal Samfunnsgeografi 28 Linn Marita Bauck Brodal Kriminologi 29 Anna Lund Bjørnsen Samfunnsøkonomi 30 Jens Kihl Sosiologi 31 Vilde Haug Amundsen Sosiologi 32 Audun Eskeland Medisin 33 Elin Rødahl Lie Pedagogikk 34 Mina F Berg Fransk 35 Gabriel Steinsbekk Tverrfaglige kjønnstudier 36 Signe Sæbø Psykologi Hva gjør vi? Venstrealliansen er en aktiv studentorganisasjon ved UiO. Vi arrangerer hvert år Rød på Blå 1.mai, 8. mars lunsj, debatter og aksjoner. Vi gir ut Radikal guide til Blindern og presenterer spennende masteroppgaver. Vi er de som roper høyest når høyresida flørter med tanken om innføring av skolepenger for både internasjonale og norske studenter. Våre representanter i Norsk Studentorganisasjon jobber for å sikre at ingen rokker ved gratisprinsippet i høyere utdanning og vi er de som tar til orde for at vi ikke ønsker å samarbeide med okkupasjonsmakten Israel. Universitetene er viktige samfunnsinstitusjoner og Venstrealliansen mener at studentene skal spille en aktiv og synlig rolle i å påvirke alt fra studieprogrammer og velferdstilbud til å prege debatten om fremtiden for høyere utdanning. Hvis du ønsker et fritt universitet der alle har lik mulighet til utdanning uavhengig av sosial bakgrunn eller kjønn bør du stemme Venstrealliansen! 3. Lilly Elvekrok Agerup Går 4. avdeling på jussen og har jobbet i JURK (juridisk rådgivning for kvinner,) vært redaktør for Onsdagsdebatten på Det Norske Studentersamfund og er i dag daglig leder for Oslo Student TV. 5

4 SOSIALDEMOKRATENE 1. Runa Næss Thomassen Min visjon er at folk skal nikke anerkjennende når du sier du har en grad fra UiO. Jeg vil ta tak i den manglende linken mellom teori og praksis i profesjonsfagene og bedre oppfølging av studentene. Studier ved UiO skal være gøy og givende, men også forskningsbasert og arbeidsrelevant! 1 Runa N. Thomassen Lektorprogrammet 2 Runa N. Thomassen Lektorprogrammet 3 Jørgen Traasdahl Statsvitenskap 4 Jørgen Traasdahl Statsvitenskap 5 Warsan Ali Ismail Medisin 6 Warsan Ali Ismail Medisin 7 Håvard Vederhus Samfunnsøkonomi 8 Håvard Vederhus Samfunnsøkonomi 9 Emilie Wesche Guttormsen Psykologi 10 Aksel Braanen Sterri Statsvitenskap 11 Helena Lauvrak Medisin 12 Anders Sondrup Rettsvitenskap 13 Josefine Eilsø Nielsen Farmasi 14 Magnus Nystrand PECOS 15 Nadja Ludvigsson Balkanstudier 16 Trygve H. Losnedahl Rettsvitenskap 17 Mari Helén Varøy Statsvitenskap 18 Mats Haug LEP 19 Fride Bysveen Lier Medisin Sosialdemokratene har dyktige kandidater, mye kunnskap om universitetet og SiO, og en klar målsetning for utdanningspolitikken. Vår visjon er lik rett til utdanning, og politikken er bygd på solidaritet og smarte løsninger. Vår styrke er evnen til å se helheten, prioritere og velge ansvarlig. Sosialdemokratene representerer hele UiO, og ikke kun ett fakultet. Eksamen på PC Eksamen skrevet for hånd er en utdatert, ineffektiv og urettferdig eksamensform. Vi får dårlig tid, mindre rom for redigering og problemer med strukturen på oppgaven. Det er hva du kan, og ikke hva du rekker å skrive, eller hvordan du klusser for hånd, som skal være avgjørende på eksamen. Studier har har også vist at sensorer påvirkes av små forskjeller som ulik font og skriftstørrelse. Det er ikke akseptabelt at håndskriften avgjør karakteren din. Her er noen av sakene vi vil prioritere høyest i året som kommer: Velferd og kultur: - Helsetjenesten må bli helt gratis og SiO må bygge ut det psykologiske tilbudet. - Akademika må utvikle digitale kompendier billigst mulig og i samarbeid medstudentene - SiO må prioritere å bygge et nytt treningssenter Fagpolitikk: Satsing på DNS og studentfrivillighet Foreningene står for det viktigste bidraget til det sosiale miljøet, dannelsen og studentoffentligheten. I foreningsverdenen står Det Norske Studentersamfund i en særstilling og DNS bør være hele Oslos storstue. I år er det på tide å satse på frivillighet. Sosialdemokratene mener UiO skal prioritere foreningene gjennom lokaler, bedre tilrettelegging og vi vil sørge for at frivillige i studentforeninger skal få studiepoengskompensasjon for sentrale verv. Vi vil også øke pengestøtten til studentforeningene. Sosialdemokratene har et fyldig program. Les mer på - Bedre tilbakemeldinger på eksamen - Flere og lettere tilgjengelige arbeidsplasser og grupperom - Slutteksamen må telle mindre underveis evaluering mer Miljø og likestilling: - Nytt printersystem hvor forsideutskriften kuttes ut - Kildesortering på UiO, i studentboligene og i studentkafeene - Større satsning på rekruttering av minoritetsstudenter Tiltak på det enkelte fakultet: SV: Seminartilbud med vitenskapelig ansatte til alle som ønsker det HF: Lengre åpningstider på Sophus Bugge Mat.nat: Jobbe for flere stipend- og praksismuligheter 2. Jørgen Traasdahl Jeg brenner for bedre vilkår for det frivillige studentmiljøet og studie- og forskningspolitikk. UiO kveles av byråkratiske rutiner, mens kontakten mellom professor og student i et akademisk felleskap forvitrer. Som aktiv i Kulturutvalget ved DNS har jeg forstått at UiO må satse på engasjerende undervisning. 20 Emil Aas Stoltenberg Statsvitenskap 21 Øystein Skottheim Rettsvitenskap 22 Jan Christian Vestre Rettsvitenskap 23 Elin Maria L Estrange Statsvitenskap 24 Mani Hussaini Statsvitenskap 25 Kristine Hallingstad Historie 26 Atle Halvorsen Hjelkerud Statsvitenskap 27 Morten Kvello Medisin 28 Even Aleksander Hagen Statsvitenskap 29 Inger-Marie Teigen LEP 30 Lars Gravråk Historie 31 Ole Hagen Enkeltemne 32 Vidar Hovland Statsvitenskap 33 Tia K. Karlsen Statsvitenskap 34 Ingvild Mageli Afrikanske/Asiatiske studier 35 Andreas B. Lien Internasjonale studier 36 Norunn Otterstrøm Medisin Jus: Faste lokaler for studentforeningene 37 Eva M.Brager Asiatiske/Afrikanske studier 38 Zaineb Al-Samariai Rettsvitenskap Medisin: Gratis bussovergang til Ahus 39 Stian Løken Statsvitenskap UV: Mer samhold mellom teori og praksis i lektorutdanningen 40 Julia Brox Skarnes Medisin Odontologi: Bevare bestått/-ikke bestått på eksamen 43 Øyvind S. Skorge Statsvitenskap Teologi: Skille ut Det praktisk-teologiske seminar fra profesjonsstudiet i teologi. Se flere fakultetstiltak på våre hjemmesider 41 Jakob Seth Fiskaa Medisin 42 Maren Johanne Nordby Pedagogikk 4. Håvard Vederhus: Jeg stiller til valg for Sosialdemokratene fordi jeg mener lik rett til utdanning er bærebjelken i vårt samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Lik rett til utdanning handler om både de store og små tingene, alt fra gratis utdanning og studentboliger til studentmobilitet og studentsolidaritet. 44 Helén Ingrid Andreassen Psykologi 45 Karl Kristian Rådahl Kirchhoff Latin 46 Vegard Grøsli Wennesland Afrikanske/ Asiatiske studier 47 Julia Bennin Rettsvitenskap 48 Clara Bratholm Medisin 49 Hilde Firman Fjellså Rettsvitenskap 50 Ingrid Aune Rettsvitenskap 51 Åsmund Aukrust Sosiologi 52 Ragnhild Kaski Afrikanske/ Asiatiske studier 53 Mats Kvaløy Bjørbekk LAP 54 Sandra K. Røysum Statsvitenskap 55 Per Anders T. Langerød Statsvitenskap 56 Fredrik Øren Refsnes TIK 6 7

5 HF- HUMANISTISK FAKULTETSLISTE 1. Johan Tunestam Johan har sittet i Studentparlamentet i to perioder, først for Studentutvalget på HF og så for HF-lista. Han er opptatt av at foreleserne blir mer involvert i utviklingen av våre studier, i stedet for at dette kun gjøres administrativt. 1 Johan Erik Askeland Tunestam Litteratur 2 Johan Erik Askeland Tunestam Litteratur 3 Alexander John Smith-Hald Historie 4 Alexander John Smith-Hald Historie 5 Camilla Holm Lektorprogrammet 6 Camilla Holm Lektorprogrammet 7 Lars Joar Hognestad Asiatiske og Afrikanske studier 6 Lars Joar Hognestad Asiatiske og Afrikanske studier 9 Lillann Hansen Asiatiske og Afrikanske studier 10 Ragnhild B. Sjyvollen Religionshistorie 11 Johannes Lande Wærness Filosofi 12 Håkon Steinar Fiane Teigen Historie 13 John Are Straube Johnsen Allmenn litteraturvitenskap Mer kunnskap, mindre byråkrati! HF-listas hovedfokus er kvaliteten på våre studier. UiOs fokus skal utelukkende være på kvaliteten på utdanningen og forskningen. Vær med og snu den byråkratiske trenden. Stem HF-lista! HF-lista består av studenter som har en felles forståelse hva som som må endres ved våre studier. De aller fleste av oss er HF- studenter, men fakultetstilhørigheten er uviktig. Det viktigste er at vi er enige om diagnosen, og behandlingen. Diagnosen er at vi har en administrasjon som har vokst seg alt for stor og som er alt for involvert i studiene. I tillegg er det i administrasjonen det meste av nyskapningen på undervisningen og studiene gjøres. HF-lista mener at store deler av administrasjonen gjør en svært god jobb, men at UiO ikke er tjent med at de har monopol på de gode studieløsningene. Det er våre forelesere vi skal ha mest kontakt med og som vi ser mest opp til. De faglige autoritetene må bringes mer på banen! Dette er det vi mener når vi ønsker mer kunnskap, mindre byråkrati. Et typisk eksempel er under semesterstarten, da det er administrativt ansatte som ønsker nye studenter velkommen, i stedet for våre forelesere. En stemme på HF-lista er en stemme for å øke studentenes formidlingskompetanse. Etter noen år på Blindern er de fleste studentene drevne i den akademiske skrivemåten. Men hvordan farer det med oss dersom vi forsøker å forklare faget vårt til folk som ikke kan de akademiske kodene? Arbeidsgiverundersøkelser viser at vi møter krav senere i livet om gode muntlige og skriftlige formidlingsevner, men UiO evner ikke i dag å integrere dette i våre studier. Det vil vi forandre! 8 Emneevalueringer kan bety noe. Studentevalueringer av undervisningen og emner er gode virkemidler for å engasjere studentene i undervisningen, gi oss direkte innflytelse, og dermed øke kvaliteten på undervisningen. Men ikke når dette kun foregår ved skjemaer vi skal fylle ut på nett! Derfor vil HF-lista forandre dagens byråkratiske evalueringsregime til fordel for direkteevalueringer mellom studenter og de vitenskapelige ansatte. Dette kan skje ved fokusgrupper, tillitsvalgtsystem eller ved at et utvalg studenter spiser lunsj med professoren. Formen er mindre viktig dersom fokuset er på dialogen mellom de som lærer og de som lærer bort - i stedet for rapportering som skaper større byråkrati, og bare blir arbeidet med fra administrasjonens side. Direktevalueringer har også fordelen av at vi raskere ser de nyttige forandringene på våre emner ikke lenger trenger vi frykte at den nettbaserte tilbakemeldingen havner i en skuff og glemmes. Pedagogikk! Nå! I dag krever UiO at alle våre førsteamanuenser og professorer gjennomgår et kurs i universitetspedagogikk. Dette er ikke godt nok for å sikre kompetansen til de som underviser oss. Verre er det at ingen krav til slike kurs stilles til seminarledere og andre som også driver undervisning. Dette mener HF-lista må forandres! Virkemidlene trenger ikke bare være formell utdannelse. UiO må utnytte potensialet i kompetanseutveksling internt på universitetet. På flere institutter og enheter har de kommet på gode, innovative løsninger på utfordringer i undervisningen. Dessverre er det knapt bare administra- sjonen som kommuniserer på tvers av de lokale enhetene. Og når fagmiljøene endelig snakker på tvers, snakkes det bare om forskning. UiO må opprette møtefora for forelesere og andre i undervisningsstillinger der det kan diskuteres undervisningsmetoder og innovasjon. Om ledelsen argumenterer med at dette er umulig fordi de ansatte ikke vil være interessert i det, vil det være en fallitterklæring for undervisningsnivået på UiO. Å få vite at du har bestått kvalifiserende arbeid er i blant en lettelse, i blant tar du det for gitt. Om du kun får vite at du har bestått, hva har du å bygge videre på? Faglig og kunnskapsmessig sett, ingenting. I dag oppfatter ofte de ansatte at kvalifiserende arbeid utelukkende er en mulighet til å påse at alle studenter er forberedt til eksamen, og derfor er en begrunnelse en uviktig, administrativ oppgave. HF-lista vil derimot at tilbakemeldinger på kvalifiserende arbeid skal anses som en del av læringsprosessen og skal dermed følges av gode, utfyllende tilbakemeldinger. Videre ønsker vi at fokuset skal være på læring, ikke på karakterer. De er ikke uviktige, men undersøkelser viser at karakterer skårer veldig lavt i hva arbeidsgivere bedømmer som viktig når de ansetter kandidater fra UiO. Da er læringsutbyttet, kunnskapen og, ikke minst, evnen til å bruke det, vesentlig viktigere å ta med seg fra en universitetsutdannelse. Vi skal være ærlige: våre forslag kommer til å medføre høyere krav til studentene, men såpass skal vi tåle. Vi trenger høyere krav for å øke vårt kunnskapsnivå. 14 Ida Madsen Hestman Medievitenskap 15 Kathrine Kjellmann Brachel Historie 2. Alexander John Smith-Hald Da Alexander kom over fjellene fra Bergen for å studere historie, tok det veldig kort tid før han var engasjert i studentaktiviteter. Første stopp ble Uglebo der han i dag er kaféansvarlig i styret. Alexander mener at skriftlig begrunnelse på eksamener burde være en selvfølge for at studentene skal få utbytte av eksamen. 16 Joakim Berg Pedersen Språk 17 Mari Anne Kyllesdal Engelsk språk 18 Silje Karoline Waggestad Dalby Historie 19 Heidi Solberg Økland Lingvistikk 20 Jonas Bertelsen Enge Lektorprogrammet 21 Fredrik Asmaro Master i arbeids- og organisasjonspsykologi 22 Anja Vågen Fiskum Psykologi 23 Ole Kristian Heiseldal Allmenn litteraturvitenskap 24 Marte Finess Tretvoll Allmenn litteraturvitenskap 25 Niklas Sandberg Allmenn litteraturvitenskap 26 Cathrine Beck Kæmpe Religionshistorie 27 Johanne Sæther Houge Asiatiskeog afrikanske studier 28 Jannicke Høygård Asiatiskeog afrikanske studier 29 Kim Orlin Kantardjiev Historie 30 Wenche D. Åsheim Religionshistorie 3. Camilla Holm Camilla er en sosial dynamo på HF. Mange sier at hun er som NRK: alle kjenner til henne og hun er fantastisk artig på fredager. Hun studerer på lektorprogrammet, og hennes hjertesak er hvordan man sikrer god læring. 9

6 SV- Fakultetslista for det Samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Knut Ulsrud Knut studerer utviklingsstudier på tredje året og har vært svært aktiv i studentmiljøet på SV. Han har vært leder i både Programutvalget på Utviklingsstudier og for Studentutvalget, og har erfaring fra fakultetsstyret. Han satt også i studentparlamentet som fakultetsrepresentant. Knut stiller som leder for arbeidsutvalget. 1 Knut Ulsrud Utviklingstudier 2 Knut Ulsrud Utviklingstudier 3 Miriam Digernes Europastudier 4 Miriam Digernes Europastudier 5 Helge S. L. Scwitters Statsvitenskap 6 Helge S. L. Scwitters Statsvitenskap 7 Frederick A. Reiersen Europastudier 8 Frederick A. Reiersen Europastudier 9 Birgit Louvise Skarstein Statsvitenskap 10 Haakon Gjerlow Statsvitenskap 11 Stine B. Sørflaten Offentlig adm. og ledelse 12 Håkon Prøis Olsnes Statsvitenskap 13 Ida Hennestad Utviklingstudier 14 Bodil Krogvold Kultur og kommunikasjon 15 Johannes Ittelin Kultur og kommunikasjon 16 Ingrid Tande Ditlefsen Psykologi 17 Magnus Rasmussen Statsvitenskap 18 Lubica Rozborova Statsvitenskap 19 Helene Teigen Kultur og kommunikasjon For SV-Lista er det utdanningskvaliteten ved UiO som helhet som står i sentrum. Gang på gang blir det poengtert av studenter uteksaminert fra UiO at de ikke kan sette fingeren på hva de faktisk har lært ved universitetet og hvilke egenskaper de har som kan komme arbeidsgivere og samfunnet til gode. Derfor vil vi øke bevisstheten blant studenter på hva slags kunnskaper og ferdigheter de sitter på etter endt grad, gjennom mer og bedre veiledning gjennom studieløpet. For å sikre at undervisningen er forskningsbasert og av høyest mulig kvalitet vil vi integrere mer metode i eksisterende fag. Studenter uteksaminert fra UiO skal være selvstendige og ha en god evne til å tenke kritisk som en refleksjon av undervisningen. Økt kvalitet på undervisningen kan oppnås gjennom økte midler til de ulike enhetene, og god erfaringsutveksling. Vi ønsker å bedre kvaliteten på tilbakemeldinger på eksamen gjennom å gjøre begrunnelse fra sensor obligatorisk. Dette er nå tilfellet på noen fag ved SV gjennom en prøveordning. Vi ønsker at dette skal gjelde for alle emner som avlegges på universitetet. Vi ønsker også at alle forelesninger skal podcastes. For å forbedre læringsmiljøet vil SV-Lista at det skal innføres områder på lesesalene der man ikke kan bruke PC. Seminarundervisning bør tilbys med et påmeldingssystem som gjør det obligatorisk for alle som melder seg på. Dette mener vi vil redusere frafall, da studentene selv må ta initiativ til å delta i undervisningen. Kvaliteten på disse seminarene bør også sikres gjennom obligatoriske seminarlederkurs, da seminarledere ofte ikke blir utrustet med pedagogisk kunnskap. 10 SV-lista ønsker å gjøre de eksisterende bibliotekskursene obligatoriske som en del av undervisningen i alle programmer. Disse kursene utruster studentene med ferdigheten til å finne forskningsartikler gjennom litteratursøk og til å bli gode på kildehenvisninger og referanseskriving. Studentene på UiO skal være gode i faglig informasjonssøking og være kritiske i sin vurdering av informasjonskilder. Internasjonalisering er definert som svært viktig i Universitetets fremtidsplaner. SV-lista ønsker å bidra til internasjonalisering gjennom et større tilbud av emner på engelsk, og slik øke den faglige integrasjonen mellom norske og internasjonale studenter. Dette gjør at universitetets mål om kultur- og språkutveksling vil nås og kvaliteten på undervisningen vil øke gjennom kunnskapsutvekslingen mellom studentene. Samtidig vil vi at UiO skal sørge for at studenter og forelesere behersker språket på en tilfredsstillende måte. Dette kan gjøres ved å opprette et språksenter på UiO. Allerede i dag finnes det mange internasjonale studenter ved universitetet. Vi ønsker å integrere disse studentene bedre i studentmiljøet, gjennom målrettede faglige og sosiale tiltak. Det bør også bli lettere for norske studenter 2. Miriam Kayser Digernes Miriam studerer Europastudier og befinner seg dette semesteret på utvekslingsopphold i Tyskland. Miriam har tidligere sittet i Studentparlamentet og vært aktiv i Programutvalget på Europastudier. å dra til utlandet, noe som kan gjøres ved å lage en oversikt over tidligere godkjente fag fra universiteter som har utvekslingsavtaler med UiO, slik at man slipper å vente et halvt år for å få godkjent fag tatt i utlandet. Det samme gjelder fag tatt ved andre norske utdanningsinstitusjoner. 20 Birgitte Celius Kultur og kommunikasjon 21 Sarah Mathisen Samfunnsgeografi 22 Kaja Linde Statsvitenskap 23 Mari Amdahl Heglum Utviklingsstudier 24 Marianne Høva Rustberggaard Jus 25 Jenny Reinhart Nygaard Statsvitenskap 26 Ole Kristian Aars Utviklingsstudier 27 Erik Schreiner Evans Samfunnsgeografi 28 Maria G Roaas Enkeltemner pedagogikk 29 Tarald Laudal Berge Statsvitenskap 30 Marie Hella Lindberg Utviklingstudier 31 Jørgen Aske Samfunnsgeografi 32 Ingeborg M. Østby Laukvik Statsvitenskap 33 Sunniva Skjeggestad Midtøstenstudier 34 Liv Gullerud Sørasiatiske studier 35 Stine Hesstvedt Utviklingsstudier Helsetilbudet på Blindern er i dag bra, men det kan bli bedre. Vi vil forbedre dette ved å øke midlene til studenthelsetjenesten. UiO bør være et lysende eksempel når det kommer til miljø. Vi ønsker at det nåværende printersystemet skal reformeres slik at papirforbruket reduseres, og pengene spart kan brukes andre steder. Det bør også være synlig kildesortering på Blindern. I dag er grensen for bysykler ring 2. Vi mener det bør være sykkelstativer på Blindern, for at det skal bli lettere for studenter å komme seg frem og tilbake, og for å bedre miljøeffekten. Mange kafeer tilbyr gratis aviser til sine kunder. Dette bør SiO-kafeene også gjøre, med minst ett engelsk bidrag. SV-Lista er helt og holdent mot innføring av skolepenger. 3. Helge Sander Lie Scwitters Helge studerer statsvitenskap på andre semesteret. Han er aktiv i Fagutvalget, der han blant annet jobbet aktivt med Aktualitetssymposiet. Han har også vist stort engasjement for universitetet generelt, blant annet gjennom aktiv deltagelse på Studentkonferansen Studentparlamentet arrangerte i februar. 11

7 HVA FÅR STUDENTPARLAMENTET TIL? PERIODEN 2010/2011 Et av de vanligste spørsmålene vi får som studenttillitsvalgte er hva vi egentlig får utrettet. Som det øverste valgte organet for studenter ved UiO har Studentparlamentet et stort ansvar for å få gjennomført våre saker. Dette året har vi blant annet fått til: Podcast Det har i lengre tid vært et krav fra studentene at forelesninger skal legges ut som lydfiler på nett, såkalt podcasting. Dette har vært fremmet av Studentparlamentet i alle kanaler dette året og vårt arbeid har gitt konkrete resultateter. UiOs IT-midler til utdanning og forskning (5 mill.) brukes i 2011 på tilrettelegging av automatisk opptak av forelesninger i alle større undervisningslokaler og Ex.phil-forelesninger publiseres nå på UiOs nettsider. Podcasting er inne i årsplanene til alle fakultetene og vi har økt fokus på podcast på hele UiO etter postkortkampanjen for nye læringsmetoder i høst. I tillegg har vi initiert opprettelsen av en nettside for deling av god undervisningspraksis som skal være med på å spre kunnskap om bruk av nye- og varierte undervisningsmetoder i praksis. Nettsiden er under utvikling. Tilrettelegging for de som trenger det Det er ikke alle som alltid er 100 prosent, noen trenger mer tilrettelegging enn andre. Vi har jobbet på bakgrunn av et grunnleggende rettferdighetsprinsipp som sier at vi skal kjempe for at de som trenger det skal få støttende trenger for å fullføre en grad på UiO på lik linje med andre. Derfor har vi presset på for at vi skal få på plass et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer på campus. UiO frigjorde tilslutt lokaler, og nå mangler vi bare et styrevedtak i SiO - hvor studentene har flertall. Vi er snart i mål med å innføre en ordning for at studenter med dyseleksi kun trenger å søke om tilrettelegging ved eksamen én gang.idag må søke hvert semester. Vi har også jobbet for at det skal innføres en ordning hvor studenter allerede før semesterstart skal ha mulighet til å be om tilrettelegging. Undervisningskompetanse Til tross for at halvparten av stillingen til de vitenskapelig ansatte er å være universitetslærere, er det ingen hemmelighet at disse ansettes på bakgrunn av forskningskvalitet og ikke undervisningskvalitet. Vi har problematisert dette i Universitas, Uniforum, nasjonale medier og i Studentdeklarasjonen. Forslaget har blitt tatt i mot positivt, og vil være med i en stor gjennomgang av rekrutteringen UiO gjør i dag : litt av en periode! I tillegg til være representanter i alt fra arbeidsgruppa til Grønt UiO, koordineringsgruppa for likestilling og i Læringsmiljøutvalget, har vi arrangert debatter, internasjonal uke, Klem en professor-kampanjen, postkortkampanjen, fulgt opp lokale studenttillitsvalgte i Studentutvalg og fakultetsstyrer og vært aktive i media for å synliggjøre studentstemmen. Vi har hatt vaffelfredager hvor både folk og vaffel har måttet stables i høyden! POSTKORTKAMPANJE utelønsj på fakultetene STUDENTKONFERANSEN 2011 KLEM EN PROFESSOR - KAMPANJEN INTERNATIONAL WEEK DEBATTEN OM TEOLOGISK FAKULTET DEBATT OM SUDIEKVALITET vaffelfredag RADIKAL KJØNNSKVOTERING studentdeklarasjonen 12 13

8 LIBERAL LISTE 1. Øyvind N. Bjørgo I perioden fremover vil jeg jobbe for et mer miljøvennlig universitet, mer ikke-obligatorisk seminarundervisning, og for at forelesere og seminarledere skal få mer og bedre opplæring i bruk av forelesningsark og handouts. Grunnlaget for en god utdanning er god undervisning. 1 Øyvind Norby Bjørgo Sosiologi 2 Øyvind Norby Bjørgo Sosiologi 3 Snorre Alm Harestad Informatikk 4 Snorre Alm Harestad Informatikk 5 Magnus Danielsen Juss 6 Magnus Danielsen Juss 7 Thomas Carr Flomstad Historie 8 Thomas Carr Flomstad Historie 9 Torgeir Brandsar Sosiologi 10 Torgeir Brandsar Sosiologi 11 Christian De Jong Øien Teologi 12 Christian De Jong Øien Teologi 13 Karl-Morten Kleppe Nord-Amerikastudier 14 Karl-Morten Kleppe Nord-Amerikastudier 15 Jon Christian Brekke Juss 16 Jon Christian Brekke Juss 17 Justin Henry Ebert Sosiologi 18 Justin Henry Ebert Sosiologi 19 Julianne Ferskaug Juss Liberal liste er forankret i den sosialliberale ideologi. Vi mener at utdanning er et gode både for individet og samfunnet, og at alle derfor skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning. Hovedsaker: - UiO skal bli et mer miljøvennlig universitet. - Lengre åpningstider på lesesaler, biblioteker, rådgivningstjenester og andre viktige tilbud til studenter. - Sensur skal alltid skal følges av en begrunnelse, slik at studenten bevisstgjøres på hva som trakk opp og ned. - Ikke-obligatorisk seminarundervisning skal gjøres tilgjengelig i emner der dette er relevant. - Alle skal kunne studere når, hvordan og hvor de vil, med undervisning tilpasset deres behov. Grønt universitet Universitetet i Oslo utgjør en betydelig forbrukermakt. Regjeringen har gitt oss muligheten til å bruke makten til å prioritere miljøhensyn i alt universitetet kjøper. PC, papir, mat, kontormøbler og bilkjøring er alle områder hvor det er mulig å finne miljøvennlige produkter. Liberal liste mener at universitetet må benytte seg av makten vi har fått. Selv om et miljøvennlig produkt gjerne koster mer enn mindre miljøvennlige alternativer, vil det miljøvennlige alternativet lønne seg på lang sikt. Universitetet må: - Sette miljøvennlighet som det viktigste kriteriet ved innkjøp av varer og tjenester. - Bli et klimanøytralt universitet innen Inkludere miljøaspektet i alle studieløp ved UiO - Bevilge mer penger til forskning på klimaendringer. - Jobbe aktivt for at bysykkelordningen skal være tilgjengelig på alle læresteder ved UiO, samt alle studentbyene underordnet SiO. - Arbeide for at flere enheter ved UiO skal bli sertifisert under Miljøfyrtårn-ordningen. Den frie student Den frie student skal ha muligheten til å studere hvor, når og hvordan studenten vil. Seminarrom, veiledere, bibliotek og andre ressurser må være tilgjengelig på ettermiddagene. Den enkelte student skal selv kunne velge hvilke arbeidsmetoder, læringsarenaer, kilder, bøker og utstyr som er best egnet for å oppnå de ulike læringsmålene. Særlig forelesere på laveregradsstudier må gi tydelige signaler om hvilken litteratur som er viktig å lese. Liberal liste mener UiO må bruke mer problembasert undervisning, ikke bare på profesjonsstudiene. Det er viktig å lære på en slik måte at kunnskapen kan brukes også utenfor Blindern. Liberal liste mener vi må lære å tenke oss frem til løsninger, ikke bare nye problemstillinger. Problembasert undervisning belønner de som stiller forberedt og de som aktivt deltar i undervisningen, samtidig som vi lærer ved å motta konstruktiv kritikk og faglige tilbakemeldinger. Vi må ha flere hjemmeeksamener og oppgaveinnleveringer. Ingen steder i arbeidslivet eller senere i akademia blir man målt etter hva man kan prestere i et lukket rom uten muligheter for kommunikasjon med andre. Liberal liste mener at ansatte og institusjoner ved UiO som oppfyller kravene til universell utforming skal få et eget godkjenningsmerke. På sikt skal det være et mål at hele universitetet blir universelt utformet, men før den tid er det viktig å trekke frem de som evner å tilpasse seg. Lik rett til utdanning må også gjelde studenter med nedsatt funksjonsevne. Det er UiO som må tilpasse seg, ikke studentene. - Seminarrom, veiledere, bibliotek og andre ressurser må være tilgjengelige for studentene, også på ettermiddagen. - Karakterer må følges av en begrunnelse, slik at studenter i større grad får vite hva de misforsto eller bør jobbe mer med. Dette kan også gjøres med mappeevaluering og muntlige eksamener. - Alle studenter må få tilpasset opplæring ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Mangfoldet av undervisningsmetoder må økes. - Alle pensumlister og kompendier skal kontrolleres for lesbarhet. - Infotavler må plasseres slik at de er tilgjengelige for alle, og må inneholde info på norsk, engelsk og blindeskrift. - Det må stilles like store krav til forelesningsplansjer og offentliggjorte notater fra foreleser som det stilles til pensum. - Alle skal ha mulighet til å ta opp lyd fra forelesninger uten forhåndsgodkjenning. - UiO må lage en egen merkeordning som fremhever de emnene, instituttene og lignende som tilbyr universelt utformede studier. 2. Snorre A. Harestad Jeg vil arbeide for en skikkelig tilbakemelding på eksamen, ikke bare en bokstavkarakter, slik at man vet hva som ble gjort feil/misforstått. Jeg vil også arbeide for at man i større grad åpner for hjemmeeksamen og innleveringer, slik at man ikke bare blir vurdert utifra én dag - eksamensdagen. 3. Magnus Danielsen For meg er miljø spesielt viktig. Jeg tror at UiO kan driftes på en smartere måte. Når det gjelder kjønnskvotering, mener jeg at hvilket kjønn du har ikke skal ha innvirkning for hva du skal få mulighet til å gjøre. At det skal bli vanskeligere for jenter å få studere jus er for meg noe håpløst. 20 Tobias Kløver Japansk med japanstudier 21 Naomi Ichihara Røkkum Sosiologi 22 Erlend Opsahl Klokkervold NordAmerikastudier 23 Tone Kristine Berger Enkeltemner 24 Daniel Heggelid-Rugaas Historie 25 Christoffer Olsen Nyhus Japansk med japanstudier 26 Frode Kagge Juss 27 Andreas Skjæret Europastudier 28 Audun Vindøy Statsvitenskap

9 REALIST 1. Tobias Vidarssønn Langhoff Jeg tar master i informatikk, og er ved siden av studiene engasjert i studentutvalget ved MatNat, Studentparlamentet og Filologisk Forening. Jeg brenner for studentenes trivsel på UiO og ønsker spesielt mer fokus på studentenes psykiske helse. Ett enkelt tiltak er at personer med varige behov for tilrettelegging skal slippe å opplyse om dette hvert semester. 1 Tobias V. Langhoff Master i Informatikk 2 Tobias V. Langhoff Master i Informatikk 3 Ingunn Sandberg Materialer, Energi og Nanoteknologi 4 Ingunn Sandberg Materialer, Energi og Nanoteknologi 5 Christian Strandenæs FAM 6 Christian Strandenæs FAM 7 Chloe Steen Molekylærbiologi 8 Chloe Steen Molekylærbiologi 9 Stian Gjerløw FAM 10 Stian Gjerløw FAM 11 Elena You Matte og økonomi 12 Kine Veronica Lund Matematikk, informatikk og teknologi 13 Torkil Vederhus Informatikk 14 Ivar Staurseth Matematikk 15 Nicolai Solheim Fysikk, astronomi og meteorologi 2. Ingunn Sandberg Jeg er en jente på 23 år som studerer materialfysikk og tenker meg videre på en master. Jeg har erfaring fra både studentpolitiske- og sosiale foreninger ved UiO. Jeg ønsker bedre fokus på psykisk helse blant studentene og vil derfor styrke rådgivningstjenesten ved SiO. 16 Helle Berg Bjørsom Materialer, energi og nanoteknologi 17 Liv-Elisif Queseth Kalland Materialer, energi og nanoteknologi 18 Nicolai Rønneberg Nilsen Informatikk 19 Torunn Kjeldstad Materialer, energi og nanoteknologi 20 Aram Nikolai Andersen Molekylær biologi og biologisk kjemi 21 Hans Martin Eikerol Molekylær biologi og biologisk kjemi 22 Espen Murtnes Fysikk 23 Cèline Darras Fysikk 24 Ola Tobias Hafslund Lektorprogrammet 25 Fredrik Valdmanis Informatikk 26 Marius Nilsen Matematikk og økonomi 27 Heidi Munthe-Kaas Anvendt matematikk Realistlista vil med din stemme jobbe for å bedre studentlivet ditt på UiO. Studentenes helse, fysisk og psykisk, vil være vårt fokus den neste perioden. 28 Jorun Ramstad Lektorprogrammet 29 Joakim Bø Matematikk, informatikk og teknologi 30 Jonathan Lunde Lillesæther Informatikk I fjor snakket vi om hvordan mangel på vedlikehold av UiOs bygg gikk utover studentene. Nå skal Vilhelm Bjerknes hus pusses opp for å bøte på dette, men en vital detalj mangler fortsatt; auditoriene skal ikke pusses opp. Det vil vi gjøre noe med! SiO har en rådgivningstjeneste som tilbyr hjelp med psykiske, sosiale og praktiske problemer. Det er gode tiltak, men det er veldig få studenter som kjenner til dem. Vi vil jobbe for økt synlighet for rådgivningstjenesten til SiO, slik at flere kan benytte seg av tilbudet. Mange studenter, blant annet på farmasi og informatikk, plages av veldig restriktive åpningstider på sine forelesnings- og lesesaler, for eksempel stenges farmasibygget for alle klokken 16 hver dag. Mange studen- 16 ter studerer om kvelden og i helgene, blant annet fordi de må jobbe ved siden av studiene. Det blir derfor vanskelig å forholde seg til de korte åpningstidene i mange av byggene på Blindern. Det er lite hensiktsmessig at UiO hindrer studentene i å studere på denne måten, og vi vil jobbe for at studentene skal ha tilgang til UiO i så stor del av døgnet som mulig. Oppsummert vil vi, med din stemme, sørge for at studiehverdag sin skal bli bedre gjennom: - Oppussede auditorier i Vilhelm Bjerknes hus - En styrket studentrådgivningstjeneste - Lettere tilgang til forelesningssaler o.l. Realistlistas aller første og fremste mål er å være studentenes stemme i en kaotisk studiehverdag. Vi har alltid studentenes nærmeste interesser i tankene, og gjennom god kontakt med engasjerte studenter i fagutvalg og studentforeninger vet vi hvor skoen trykker hardest. Som realfagstudentenes liste vil vi fortsette å sørge for at de viktige sakene lokalt vil få støtte i Studentparlamentet. Vi har god forankring i fagutvalg, programutvalg, studentutvalg og studentforeninger for realfagstudenter. Vi er en gjeng engasjerte og dyktige studenter som mener at vi kan gjøre en forskjell i din studiehverdag. Vi vil at Studentparlamentet skal være et velfungerende organ med god kontakt med studentene. Gjennom god kontakt med de lokale studentdemokratiene kommer vi til å sørge for at de viktige sakene blir tatt opp i Studentparlamentet. 3. Christian Strandenæs Jeg er 21 år, og studerer programmet Fysikk, Astronomi og Meteorologi. Jeg er sekretær i Realistforeningen og har sittet i Studentparlamentet i ett år. Jeg ønsker at auditoriene i Vilhelm Bjerknes hus skal pusses opp slik at de får en standard som passer med den tiden vi lever i. 17

10 MOSL MEDISINSK, ODONTOLISK STUDENTLISTE 1. Faruk Surbehan Faruk er odontologistudent, og sitter allerede i SP. Det store engasjementet for studentpolitikken er grunnen til at han ønsker å beholde sin SP-plass og fortsette det gode arbeidet enda en periode. Faruk er spesielt opptatt av å sette studentene i fokus, og vil derfor gjøre en innsats for at alle SPrepresentanter skal behandles likt i alle saker! 1 Faruk Surbehan Odontologi 2 Faruk Surbehan Odontologi 3 Kevin Wennerstrøm Medisin 4 Kevin Wennerstrøm Medisin 5 Martin L. Mikkelsen Medisin 6 Martin L. Mikkelsen Medisin 7 Ingunn Molven Ernæring 8 Ingunn Molven Ernæring 9 Sara Linn Saunes Ernæring 10 Sara Linn Saunes Ernæring 11 Andreas Walstad Odontologi 12 Andreas Walstad Odontologi 13 Kristin Molven Medisin 14 Kristin Molven Medisin 15 Julie Aaby Medisin 16 Julie Aaby Medisin 17 Heidi M. Runningen Medisin 18 Heidi M. Runningen Medisin 19 Kevin Nguyen Medisin Studentene er viktigst i studentpolitikken, og Studentparlamentet bør være en arena hvor studenter fra forskjellige fakultet kan komme til enighet. MOSL representeres av studenter fra Det medisinske og Det odontologiske fakultet. Studentene i fokus i studentpolitikken Vi mener at studentpolitikken skal være en arena hvor dine tillitsvalgte bruker tiden på å bidra til at din studiehverdag blir bedre og enklere, fremfor å om og om igjen diskutere partipolitiske prinsippsaker som ikke angår deg i din studiehverdag. Vi representerer forskjellige studieprogram ved Det medisinske og Det odontologiske fakultetet. Dette betyr at saker som berører disse studentene står våre hjerter nærest, men gjennom godt samarbeid med de øvrige studentlistene ved universitetet og på oppfordring fra andre studenter, utvider vi gjerne våre horisonter! I dag regnes ikke studentutvalgenes representanter i SP som fullverdige representanter, noe som har ført til at de er blitt fratatt retten til å stemme ved personvalg. Vi tror at de tillitsvalgte ved de enkelte enhetene kjenner studentenes utfordringer best, og mener derfor at det er en selvfølge at studentparlamentets studentutvalgrepresentanter skal ha stemmerett i alle saker i Studentparlamentet. Studiemiljø Både det psykiske og fysiske studiemiljøet ved universitetet har forbedringspotensiale. Vi ønsker å gjøre psykisk støtte mer tilgjengelig for alle studentene, og ønsker å jobbe for bedre koordinering av tilbudene som 18 tilbys studentene. Siden det fysiske arbeidsmiljøet har mye å si for arbeidsinnsatsen og trivselen, ønsker vi et minstemål på antall lesesalplasser og grupperom per student og vi krever en oppdatering av disse rommene til en felles standard. Dette vil vi jobbe for i lokale arbeidsmiljøutvalg og gi klare føringer til universitetsledelsen. Satsing på studier Universitetene opplever en manglende satsing på høyere utdanning fra statens side, og i den situasjonen er det viktig at vi som studenter forsvarer våre rettigheter. Vi vil arbeide for at gruppestørrelsen ikke økes, så vi opprettholder den gode kontakten mellom student og veileder. Dette er et av fundamentene for en bedret undervisningskvalitet. Læringsmiljøet og studiekvaliteten må forsvares for enhver pris! Da blir det desto viktigere at avstanden mellom Studentparlamentet og den enkelte student blir kortest mulig dette er vi garantister for! Når det kuttes i undervisningen, står utplassering og praksisundervisning utsatt til.dette er dyre undervisningsformer som det er lett å vurdere kuttet. Vi mener at dette er undervisning som er essensiell for utdanningen av eksempelvis lektorer, prester, tannleger, leger og psykologer, og vi vil arbeide for at UiO øremerker midler til praksisundervisning og utplassering i de studieprogrammene hvor dette er et krav. Studentvelferd For tida har MOSL en representant i Velferdstinget, og vi håper du vil hjelpe oss å øke dette antallet! Vi mener alle kantiner bør tilby et varmt vegetar-/kosher-måltid i tillegg til den vanlige middagen. Dessuten bør det alltid være glutenfrie og melkefrie alternativer. 2. Kevin Wennerstrøm Kevin studerer medisin, og har stilt til valg flere ganger tidligere. Han har aldri sittet i SP, men det håper han at det vil bli en endring på i år. Kevin ønsker å jobbe for en oppregulering av studiemiljøet ved UiO og UiOs eksterne samarbeidspartnere, blant annet ved innføring av en felles minste standard på lesesaler og grupperom. 20 Kevin Nguyen Medisin 21 Tine Nybråten Tjønsø Ernæring 22 Tine Nybråten Tjønsø Ernæring 23 Hao Yu Medisin 24 Hao Yu Medisin 25 Andreas Saga Romsdal Medisin 26 Kristine Vinge Jonasen Medisin 27 Marit Vindal Forslund Medisin 28 Johan Yuan Wang Medisin Helsetjenestene til studenter bør være en prioritet for SiO, og alle studenter burde ha en god tilgang til både somatisk og psykisk helsetjenester. MOSL mener inntaksordningen av pasienter i helsetjenesten bør bedres betraktelig. Samarbeid Faglig er det viktig at universitetet legger til rette for flere faglige møtepunkter på tvers av fag og studieretninger. Vi tror at det er mye å lære av studenter og ansatte fra andre fagmiljøer. Et viktig moment her er at UiO må gjøre det enklere å ta fag og emner på andre enheter. Samarbeid er viktig også i studentpolitikken, og MOSL arbeider tett med de andre fakultetslistene. Siden vi ikke er politisk bundet, men alltid håper å gjøre det som er best for studentene, er vi dessuten åpne for samarbeid med de politiske listene der det er aktuelt. 3. Martin L. Mikkelsen Martin er medisinstudent, og har sittet i SP i to tidligere perioder. Det siste året tok han seg fri, men nå føler han seg klart til å gjøre en ny innsats. Sjøl om den mannlige dominansen i toppen på årets MOSL - liste, ønsker vi likestilling i akademia, og Martin ønsker spesielt å jobbe for moderat kjønnskvotering. 19

11 BLÅ LISTE Studiekvalitet og studentvelferd for alle UiOs studenter. Universitetet i Oslo skal ha den faglige og pedagogiske tyngden som tiltrekker motiverte og engasjerte studenter. Blå liste er din garantist for at studentene er universitetets høyeste prioritet. For å være student ved universitet i Oslo må du betale semesteravgift. Disse pengene brukes på alle velferdsgodene som tilbys i studiehverdagen. Blå liste ønsker å sikre at studentenes stemme blir hørt i forbindelse med hvor midlene går. Dine penger, du bestemmer. Universitetsutdanningen skal være landets høyeste og beste utdanning. Blå Liste ønsker å være studentenes garantist for nettopp dette. Bedre studiekvalitet Vi vil fokusere på ulike tiltak for å forbedre studiekvaliteten: Mer seminarundervisning: - Vi ønsker at UiO prioriterer seminarundervisning på alle fakultet, da dette er viktig for en bedre forståelse av faget. Mer oppfølging: - Vi vil tydeliggjøre de tilbud som i dag eksistererer for oppfølging mellom foreleser og den enkelte student, eksempelvis åpen dør hos professor. Videre ønsker vi at UiO skal se på alternative løsninger for å videreutvikle disse. Bedre forelesere: - Vi ønsker at hver enkelt student skal kunneevaluere foreleseren. På den måten får hvert fakultet en mulighet til å vite hvilke forelesere som utmerker seg og hvilke som trenger mer pedagogisk oppfølgning. Vi vil jobbe for at alle nyansatte på UiO har et minimum av pedagogisk kompetanse. Forelesninger på podcast: - Vi ønsker at forelesninger tilpasser seg til studentenes behov, ved at de legges ut som podcast på nett. Flere praksisordninger: - Mange fag på UiO er veldig teoretiske, slik som for eksempel jus. Vi mener at praktisk erfaring kan være minst like viktig. Tunge teoretiske fag som krever praktisk kompetanse i møte med arbeidslivet bør gis praksisordninger slik at studentene blir mer forbredt på å komme ut i arbeidslivet. Bedre rettigheter til eksamen: - Vi vil jobbe for at alle studenter skal få tilbakemelding på eksamen. Det gjør det enklere å vite om man burde klage på den eksamen man har fått. Blå Liste ønsker å legge til rette for opptak av muntlige eksamner på bånd, for de som har et behov for dette. Bedre studentøkonomi Romsligere økonomi til hver student: - Fattigdomsgrensen i Norge ligger på ca i året. Som student vet du at vi får utbetalt i året og hvis du består eksamen er 60 % av de pengene lån! I dag får vi utbetalt lån og stipend fra august til mai, mens mange studenter har eksamen i juni. Dette skaper store problemer for mange. Derfor mener vi at det burde være en selvfølge at du får utbetalt stipend og lån også i juni. Stipend og lån må selvfølgelig økes tilsvarende. Det skal ikke straffe seg å jobbe: - Hvis du tjener over i året på egenhånd får du i dag ikke lenger stipend av staten. Vi i Blå liste syns dette er urettferdig. Det er ikke mange som har råd til å være heltidsstudent i en hovedstadsby som Oslo og de fleste må derfor jobbe ved siden av. Studenter jobber mest om sommeren for å ha nok midler til å klare seg gjennom året. Det er derfor urettferdig at inntekt fra sommermånedene tas med i beregningen om hvor mye studenter kan tjene før stipend omgjøres til lån. Her straffes studenter som velger å jobbe ved siden av studiet. Blå liste vil derfor jobbe for at julimåned utelukkes fra inntektsgrunnlaget for å gi studentene en romsligere økonomi. Bedre resursbruk Effektivisere byråkratiet på UiO. - Blå Liste ønsker at UiO skal være et profesjonelt drevet universitetet hvor studenten settes i fokus. Vi ønsker derfor at statlige midler og overføringer brukes på undervisning, fremfor administrative og byråkratiske prosesser. Vi vil ha et mindre tungrodd, og mer effektivt byråkrati på UiO. Slå sammen webportalene - For å lette tilgangen for hver enkelt student ønsker vi å slå sammen alle nett-portaler som fronter, webmai og studentweb til én felles portal, som er lett tilgjengelig på UiOs nettsider. Bedre studentvelferd Flere studentboliger, og bedre fordeling i eksisterende boliger. - Ettersom studenter kan være i en utfordrende økonomisk stilling, ønsker Blå Liste at det bygges tilstrekkelige med nye studentboliger i Oslo. På grunn av hovedstadens høye prisnivå på boliger, er det essensielt at regjeringen prioritererer Oslo ved tildeling. Studentboliger er også et velferdspolitisk tiltak for de studenter som trenger det mest. Derfor mener vi i Blå Liste at SiO også må prioritere internt i sin studentmasse hvem som skal tildeles studentboliger. En god og individuelt tilpasset studentsamskipnad: - Den nye studentsamskipnaden skal legge til rette for en god studiehverdag for alle studenter i Oslo og Akershus. Et godt helsetilbud, tilstrekkelig med plass til trening og god og sunn mat i kantinene er viktige tilbud som samskipnaden må styrke og videreutvikle. Herunder er det viktig at SiO jobber for et nytt senter i sentrum. 1. Hanne Nilsen Jeg studerer jus på 3. avdeling. I Studentparlamentet vil min kampsak blant annet være 11 måneders studiestøtte. Jeg mener alle studenter fortjener lån og stipend i de månedene vi faktisk studerer. Jeg kommer til å jobbe hardt for at dette skal løses i studentenes favør. 2. Martine Skoftedalen Jeg studerer for tiden juss på UiO og trives godt med det. I Studentparlamentet vil jeg jobbe hardt for at hver studieplass skal kvalitetssikres. Det betyr flere muligheter for seminar- og kursundervisning med et høyere fokus på pedagogiske og moderne læringsmetoder 3.Camilla Remmen Jeg er for tiden midt i jusstudiet på UiO. I Studentparlamentet ønsker jeg å bidra til en bedre studiehverdagved å jobbe for opprettelse av et senter i sentrum, med treningstilbud, lesesalplasser og andre studenttilbud. 1 Hanne Nilsen Jus 2 Hanne Nilsen Jus 3 Martine Skoftedalen Jus 4 Martine Skoftedalen Jus 5 Camilla Remmen Jus 6 Camilla Remmen Jus 7 Fredrik Bjerch-Andresen Jus 8 Fredrik Bjerch-Andresen Jus 9 Espen Berg Larsen SV 10 Anna Molberg Jus 11 Mari Mamre SV 12 Mari Berdal Djupvik Med 13 Marius Malmer HF 14 Robert Wennerstrøm SV 15 Lasse Lehre HF 16 Kåre Sagaard SV 17 Ane Juell-Andersen Jus 18 Ida Berg Johansen Jus 19 Maria Gøthner SV 20 Marte Englund Jus 21 Benedichte Limmesand Jus 22 Mats Hennum Jus 23 Amara M. Butt Jus 24 Elise V. Falkberget Jus 25 Stian Tvedt Karlsen SV 26 Åsmund Haugseth Jus 27 Christine Augensen SV 20 21

12 HVORDAN SKAL SIO PRIORITERE? Skal studenter ha eget helsesenter eller bruke den vanlige fastlegeordningen? Skal 35 år være aldersgrense for å bo i studentboliger? Eller skal 3 år være maksimal botid? Bør vi betale for nytt treningsog helsesenter når det er fremtidige studenter som får bruke det? Skal vi satse på økologisk mat eller mer burger? UNIVERSITAS Skal studentforeninger og Universitas få penger fra semesteravgiften? PROGRAM VALGUKA NÅR HVA HVOR Mandag 4. April Debatt mellom listene U1 Tirsdag 5. April Valgåpning. Finn ut hvem du skal stemme på og delta i studentpolitiske leker med pensumkasting og tautrekking. Mellom Eilert Sundt hus (SV) og Niels Treschows Hus (HF) Slike avgjørelser tas i og av Velferdstinget. Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for ca studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er til sammen 24 læresteder som er tilknyttet SiO, hvor UiO er den største institusjonen. VT er hovedansvarlig for at du, sammen med resten av SiOs studenter, styrer ditt eget velferdstilbud. Ikke nok med det. VT er også ansvarlig for at du får et best mulig velferdstilbud fra stat og kommune. Samskipnaden eies av studentene gjennom semesteravgiften (410 kr). Altså: Du betaler, du bestemmer. Dette valget er også et valg til VT og din mulighet til å bestemme. Den listen du stemmer inn kommer til å fremme sin politikk gjennom VT og ha innflytelse etter stemmeantallet i valget. Onsdag 6. April Vi besøker UV med stands og moro! Helga Engs hus Torsdag 7. April Vi besøker Jus med stands og moro! Domus Nova Fredag 8. April Pølsefredag! Gratis pølser (og vafler) for alle som vil ha! Villa Eika Lørdag 9.April Alle festers mor, med egen valgbar Chateau Neuf Mandag 11. April Vi besøker Medisin med stands og moro! Domus Medica Tirsdag 12. April Valgvake, med kunngjøring av resultater Villa Eika 22 23

13 STUDENTVALG APRIL SLIK STEMMER DU: 1. FINN UT HVILKEN LISTE SOM FORTJENER DIN STEMME 2. LOGG DEG INN PÅ VALG.UIO.NO 3. TRYKK PÅ LINKEN TIL STUDENTVALGET, VELG DEN DU VIL STEMME PÅ OG GJøR EVENTUELLE ENDRINGER 4. TRYKK «STEM» STUDENTPARLAMENTET VED UIO

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET OSLO, 12.04.2012 Tid: Sted: Ordstyrer: Referent: 12. april 2012 kl.17.00-21.00 Rådssalen, Lucy Smiths hus Christer Gulbrandsen Anna Lund Bjørnsen Sosialdemokratene

Detaljer

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 08/11 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 08/11 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 08/11 I STUDENTPARLAMENTET OSLO, 16.12011 Tid: 16. november 2011 Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus Ordstyrer: Referent: Christer Gulbrandsen Grete Godtland Noem Sosialdemokratene : Nr.

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

REFERAT 06/2010 REFERAT FRA MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 28. SEPTEMBER Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget Tid: 28.september

REFERAT 06/2010 REFERAT FRA MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 28. SEPTEMBER Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget Tid: 28.september REFERAT 06/2010 REFERAT FRA MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget Tid: 28.september 17.00 21.03 Venstrealiansen: Nr. 1 Vara Stian Nicolajsen (SV) Nr.

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag Alexander Koch Ansvarsbevisst, jeg gjør det jeg skal gjøre Omtenksom, tenker på andre, evt. konsekvenser av avgjørelser Kreativ, tenke utenfor "boksen", ser gjerne etter alternative

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 01/12 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 01/12 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 01/12 I STUDENTPARLAMENTET OSLO, 16.02.2012 Tid: 16. februar 2012 Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus Ordstyrer: Referent: Aslak Bergersen Grete Godtland Noem Sosialdemokratene : Nr. 1 Warsan

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 24.10.2011 REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Mandag, 24. oktober 2011, kl. 09.00 Sted: Møteleder: Referent: Fraværende:

Detaljer

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Brev fra fakultetet mottatt 22. januar 2016 ber om utdanningsmelding for 2015 og oppgir seks tema det skal gis tilbakemelding på. Samtidig

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 NT Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi KANDIDATENE ER Per-Dimitri B. Sønderland, Eirik D. Neerland og Haakon Hammarbeck studenttinget.no/stem Antall som skal

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ikke tilstede: Jørgen Traasdahl

Ikke tilstede: Jørgen Traasdahl TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/2012 OSLO, 21.05.2012 REFERAT MØTE 16/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Mandag 21.mai 2012, kl. 09.00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika Ikke

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

Valgplattform for HF-listen 2014

Valgplattform for HF-listen 2014 Valgplattform for HF-listen 2014 Kjære velger, Hf-listen er en partipolitisk og ideologisk uavhengig liste som ønsker å arbeide for at hele UiB skal bli et bedre sted å studere ved. Vi er på lag med alle

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013 Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 3 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 27.10.2011 Notatdato: 18.10.2011 Arkivsaksnr.: 2011/8393 Saksbehandler: STA/SSO/AEL STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 11.03.2011 REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag, 15. mars 2011, kl. 09.00 Sted: Villa Eika, møterom i 2.etg Møteleder:

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten! Din høyskole/universitet

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Protokoll Fagutvalget

Protokoll Fagutvalget Protokoll Fagutvalget Utvalg: Fagutvalget Møtedato: 24.01.17 Møtested: Seminarrom 2 Møtt: Navn Tittel Rolle Linn Myrtveit Stensrud Leder Leder PU profesjon Karethe Hustad Hansen Nestleder PR profesjon

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Referat fra møte i Studentutvalget Tirsdag, 1. februar 2011. Rom 210,

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer