Innføring i bibliometri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i bibliometri"

Transkript

1 ,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Innføring i bibliometri Gunnar Sivertsen

2 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

3 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

4 Pionerer innenfor bibliometri Alfred J. Lotka ( ) demonstrated in 1926 that the productivity differences of authors follow a fixed ratio. Lotka s law: 1/n a

5 Pionerer innenfor bibliometri Samuel C. Bradford ( ) demonstrated in 1934 the exponentially diminishing returns of extending a search for references in science journals. Bradford s law of scattering is the basis for the notion of core journals

6 Pionerer innenfor bibliometri Robert K. Merton ( ) demonstrated the Matthew effect (accumulated advantage) in (the sociology of) science by using bibliometrics

7 Pionerer innenfor bibliometri Derek J. de Solla Price ( ) demonstrated the exponential growth and the structure of modern science by partly using bibliometrics

8 Pionerer innenfor bibliometri Eugene Garfield (b. 1925) launched the Science Citation Index in 1964 as a tool for information retrieval, not as a tool for research evaluation Citations are the formal, explicit linkages between papers that have particular points in common. A citation index is built around these linkages. Citation Indexing, 1979.

9 Pionerer innenfor bibliometri Eugene Garfield (b. 1925) developed the Journal Impact Factor as a management tool for libraries (journal selection), not as a tool for research evaluation

10 Internasjonale tidsskrifter og konferanser Tidsskrifter (viktigste) Scientometrics Journal of Informetrics Journal of the American Association of Information Science and Technology Research Policy Research Evaluation Konferanser (viktigste) ISSI (International Society for Scientometrics and Infometrics STI ENID (Science & Technology Indicators)

11 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

12 Bibliografiske datakilder brukes vanligvis til å søke og gjenfinne forskningslitteratur Bibliografiske datakilder Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

13 Kan også brukes til å studere den forskningen som ligger bak publikasjonen Bibliografiske datakilder Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

14 I studier av forskning er bibliometri: Kvantitative studier av forskning som benytter bibliografiske datakilder Bibliografiske datakilder Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

15 Forskning må publiseres. Altså kan forskning studeres der den «kommer til syne» i publikasjonene Bibliografiske datakilder Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

16 Forskere må oppgi relevante referanser. Altså kan vi studere i hvilken grad forskning har nytte i videre forskning. Bibliografiske datakilder Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

17 Når flere forskere publiserer sammen, kan vi også studere forskningssamarbeid Publikasjoner Publikasjoner Forskere som forfattere Forskere som lesere

18 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

19 Page 19

20

21

22 Google Scholar is of great help to the scientist as reader but not to the bibliometrician: No control over data and methods

23 Journal of Advanced Nursing Journal of Clinical Nursing Nursing Ethics Pflege Scandinavian Journal of Caring Sciences

24 Journal of Advanced Nursing Journal of Clinical Nursing Nursing Ethics Pflege Scandinavian Journal of Caring Sciences International Journal of Nursing Studies

25 Journal of Advanced Nursing Journal of Clinical Nursing Nursing Ethics Pflege Scandinavian Journal of Caring Sciences International Journal of Nursing Studies Vård i Norden Nordisk Sygeplejeforskning

26 Ufullstendig dekning av internasjonale tidsskrifter. Veldig begrenset dekning av vitenskapelige bøker. Tilfeldig eller manglende dekning av vitenskapelig publisering på nasjonalspråkene. Books Indexed journals Journals and series Coverage of 70,500 scholarly publications from the higher education sector in Norway % 90% 80% Scopus Web of Science 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Health Sciences Natural Sciences Engineering Social Sciences Humanities

27

28 Referenser importert fra ISI Web of Science

29 Egenrapporterte referanser

30 Data i en siteringsindeks: 1. Vanlige metadata

31 Data i en siteringsindeks: 2. Samtlige forfatteradresser!

32 Data i en siteringsindeks: 3. Klassifisering av fag, språk og dokumenttype

33 Data i en siteringsindeks: 4. Hele referanselisten!

34 Noen referanser kan lenkes til allerede indekserte artikler

35 Andre referanser kan ikke lenkes

36 Data i en siteringsindeks: 5. Siteringer fra senere artikler!

37 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

38 Forfattere og forfatteradresser

39 Andeler av verdens artikler (ISI Web of Science ) Source: National Science Indicators (NSI), Thomson Reuters 40,0 % 35,0 % USA 30,0 % 25,0 % UK 20,0 % 15,0 % Germany 10,0 % 5,0 % China 0,0 %

40 Andeler av verdens artikler (ISI Web of Science ) Source: National Science Indicators (NSI), Thomson Reuters 2,5 % 2,0 % Sweden 1,5 % Denmark 1,0 % Finland 0,5 % Norway 0,0 %

41 Artikler pr innbyggere (ISI Web of Science ) Source: National Science Indicators (NSI), Thomson Reuters 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0

42 World production in Web of Science

43 Fordeling av forskningsaktivitet i U&H-sektoren. Publiseringspoeng UiO NTNU UiB UiT 72 prosent UMB UiS UiA UiN 8 promille 9 vit høgskoler 50 høgskoler

44 Fordeling av forskningsaktivitet i U&H-sektoren. Publiseringspoeng UiO NTNU UiB UiT 72 prosent UMB UiS UiA UiN 9 vit høgskoler 50 høgskoler 8 promille HiOA: 2,4 prosent

45 Basert på publikasjoner fra forskere i CRIStin 2011 alle tre sektorer Figure 1. Age and women's share of Norway's researchers and their total scientific publication output in % 50% 40% 30% 20% Publications 10% Researchers 0% Age (years) Page 45

46 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

47 Data i en siteringsindeks: 3. Klassifisering av fag, språk og dokumenttype

48 Web of Science : Artikler fra Norge i internasjonale tidsskrifter i sykepleievitenskap

49 Universiteter og høgskoler : Vitenskapelig publisering i sykepleievitenskap

50 Universiteter og høgskoler : Vitenskapelig publisering i sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Bergen Universitetet i Tromsø Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Gjøvik Lovisenberg diakonale høgskole Universitetet i Agder Høgskolen i Hedmark

51 Artikler pr. tidsskrift fra norske universiteter og høgskoler : Sykepleievitenskap Journal of Clinical Nursing Scandinavian Journal of Caring Sciences Journal of Advanced Nursing Vård i Norden Sykepleien Forskning Nursing Ethics Norsk tidsskrift for sykepleieforskning International Journal of Nursing Studies Klinisk Sygepleje Cancer Nursing Journal of Nursing Management Nordisk sygeplejeforskning Scandinavian Journal of Caring Sciences Nurse Education Today Nursing Inquiry Nursing and Health Sciences International Journal of Older People Nursing Nursing Philosophy Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Intensive & Critical Care Nursing Nurse Education in Practice 73 andre tidsskrifter

52 Artikler pr. tidsskrift fra norske universiteter og høgskoler : Sykepleievitenskap Journal of Clinical Nursing Scandinavian Journal of Caring Sciences Journal of Advanced Nursing Vård i Norden Sykepleien Forskning Nursing Ethics Norsk tidsskrift for sykepleieforskning International Journal of Nursing Studies Klinisk Sygepleje Cancer Nursing Journal of Nursing Management Nordisk sygeplejeforskning Scandinavian Journal of Caring Sciences Nurse Education Today Nursing Inquiry Nursing and Health Sciences International Journal of Older People Nursing Nursing Philosophy Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Intensive & Critical Care Nursing Nurse Education in Practice 73 andre tidsskrifter

53 Fagprofiler i forskningen ved tre norske universiteter 100 % 90 % Tekn 80 % 70 % Nat 60 % 50 % Helse 40 % 30 % Sam 20 % 10 % Hum 0 % NTNU UiB UMB

54 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

55 Data i en siteringsindeks: 5. Siteringer fra senere artikler!

56 Books Indexed journals Journals and series 100% 90% 80% Scopus ISI Web of Science 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Health Sciences Natural Sciences Engineering Social Sciences Humanities

57 Referanseadferd og dekning i Web of Science - eksempler History Linguistics Sociology Economics Gastroenterology References Average age of cited work References to journals References to WoS journals Average citation rate in field (5 yrs) 23 years 14 years 13 years 12 years 10 years 17 % 27 % 56 % 74 % 96 % 2 % 20 % 50 % 68 % 93 % 0,27 1,69 1,90 2,36 6,78

58 Gjennomsnittlig antall siteringer varierer mellom fagfelt Nødvendig å sammenligne innen fagfelt, eller å normalisere: dividere på gjennomsnittet innen vedkommende fagfelt, eller beregne andeler på tvers CELL BIOLOGY NUCLEAR PHYSICS IMMUNOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES GEOLOGY PSYCHOLOGY ECONOMICS POLITICAL SCIENCE MATHEMATICS LINGUISTICS PHILOSOPHY HISTORY

59 Fordelingen av 2193 siteringer t.o.m mellom 393 ISI-artikler fra 2007 ved Med Fak, Universitetet i Tromsø artikler (11 prosent) har mottatt halvparten av siteringene. Halvparten av artiklene er sitert null til to ganger

60 Distribution of citations among articles by one highly cited author

61 Distribution of citations among articles by one highly cited author Mean = 50, H-index = 49 Median =

62 Distribution of citations among articles by one highly cited author Mean = 50, H-index = 49 Median =

63 Fordelingen av 4845 siteringer mellom 405 artikler publisert siden 1992 i Science, Technology & Human Values artikler (10 prosent) har mottatt halvparten av siteringene. Gjennomsnitts-impact er 10 siteringer

64 Fordelingen av 4845 siteringer mellom 405 artikler publisert siden 1992 i Science, Technology & Human Values Journal Impact Factor

65

66 Femti grupper i spiss: Eksempel NTNU Kavli-instituttet / Senter for nevrale nettverk Totalt antall artikler Totalt antall siteringer Siteringstall mest sitert artikkel Siteringsindeks Tema Mest sitert forsker Relatert gruppe Edvard I. Moser Nevrovitenskap Nevrovitenskap

67 Femti grupper i spiss: Epidemiologi, brystkreft Forskergruppe ved UiT Norges arktiske universitet: siteringer

68 Femti grupper i spiss: Polarforskning, økotoksikologi Forskergruppe ved Norsk polarinstitutt: 3218 siteringer

69 Field normalized citation rates Major universities Technical Univ of Denmark Aarhus Univ Stockholm Univ Univ of Copenhagen Karolinska Institutet Univ of Southern Denmark Swedish Univ of Agricultural Sci Univ of Helsinki Univ of Gothenburg Uppsala Univ Lund Univ Univ of Oslo Chalmers Univ of Technology Norwegian Univ of Sci and Tech Aalborg Univ Linköping Univ Umeå Univ Royal Institute of Technology Univ of Bergen Aalto Univ Univ of Iceland Univ of Jyväskylä Univ of Tromsø Univ of Eastern Finland Univ of Turku Univ of Oulu 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

70 Field normalized citation rates Major universities Technical Univ of Denmark Aarhus Univ Stockholm Univ Univ of Copenhagen Karolinska Institutet Univ of Southern Denmark Swedish Univ of Agricultural Sci Univ of Helsinki Univ of Gothenburg Uppsala Univ Lund Univ Univ of Oslo Chalmers Univ of Technology Norwegian Univ of Sci and Tech Aalborg Univ Linköping Univ Umeå Univ Royal Institute of Technology Univ of Bergen Aalto Univ Univ of Iceland Univ of Jyväskylä Univ of Tromsø Univ of Eastern Finland Univ of Turku Univ of Oulu 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

71 Field normalized citation rates Major universities Technical Univ of Denmark Aarhus Univ Stockholm Univ Univ of Copenhagen Karolinska Institutet Univ of Southern Denmark Swedish Univ of Agricultural Sci Univ of Helsinki Univ of Gothenburg Uppsala Univ Lund Univ Univ of Oslo Chalmers Univ of Technology Norwegian Univ of Sci and Tech Aalborg Univ Linköping Univ Umeå Univ Royal Institute of Technology Univ of Bergen Aalto Univ Univ of Iceland Univ of Jyväskylä Univ of Tromsø Univ of Eastern Finland Univ of Turku Univ of Oulu 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

72 Field normalized citation rates Major universities Technical Univ of Denmark Aarhus Univ Stockholm Univ Univ of Copenhagen Karolinska Institutet Univ of Southern Denmark Swedish Univ of Agricultural Sci Univ of Helsinki Univ of Gothenburg Uppsala Univ Lund Univ Univ of Oslo Chalmers Univ of Technology Norwegian Univ of Sci and Tech Aalborg Univ Linköping Univ Umeå Univ Royal Institute of Technology Univ of Bergen Aalto Univ Univ of Iceland Univ of Jyväskylä Univ of Tromsø Univ of Eastern Finland Univ of Turku Univ of Oulu 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

73

74

75 Relativ siteringsindeks, vektet etter fagprofil, Source: National Science Indicators (NSI), Thomson Reuters 1,7 1,5 Danmark Finland 1,3 Norge 1,1 Sverige 0,9 Verden 0,7 0,5 0,3

76 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

77 Data i en siteringsindeks: 2. Samtlige forfatteradresser!

78 Norske Web of Science-artikler med og uten internasjonalt samarbeid Med internasjonalt samarbeid Uten internasjonalt samarbeid

79 Hvor er samarbeidet? EU utenom Norden Nord-Amerika Andre Norden internt

80

81 Fire ting som ofte måles og undersøkes i bibliometriske studier av forskning Forskningsaktivitet Fagprofil Gjennomslagskraft Forskningssamarbeid Publikasjoner pr. forskningsenhet Publikasjoner pr. fagfelt Siteringer til publikasjonene Adresser i publikasjoner

82 Oversikt 1. Hva er bibliometri? Historisk innledning En enkel, illustrert definisjon 2. Bibliometriske datakilder 3. Om å undersøke Forskningsaktivitet Fagprofiler Gjennomslagskraft i senere forskning Forskningssamarbeid 4. Leiden-manifestet og ansvarlig bibliometri

83

84 The Leiden Manifesto The 10 principles can be summarized as follows: 1. Quantitative indicators cannot replace the judgment of expert assessors, but they can be used to help support them. 2. Evaluation of research activity has to adapt to the mission and objectives of the institution, individual or group being evaluated. 3. Indicators need to be developed that reflect the impact of research activities locally and regionally, and those that are developed in languages other than English. 4. The data collection and analysis processes have to be open, transparent and simple. 5. Those evaluated have to be able to verify the analysis of the indicators being used for the evaluation and, if they disagree, request re-evaluation. 6. The differences existing in terms of impact in different fields of research have to be taken into account when producing indicators. 7. Individual evaluation of researchers has to be based on qualitative assessment of their portfolio. Indicators cannot be used without taking into account the researcher s context. 8. False precision and misplaced concreteness must be avoided. 9. The effects of certain indicators as incentives for certain activities and disincentives for others must be taken into account. 10. The indicators have to be reviewed and updated regularly.

85 The Leiden Manifesto The 10 principles can be summarized as follows: 1. Quantitative indicators cannot replace the judgment of expert assessors, but they can be used to help support them. 2. Evaluation of research activity has to adapt to the mission and objectives of the institution, individual or group being evaluated. 3. Indicators need to be developed that reflect the impact of research activities locally and regionally, and those that are developed in languages other than English. 4. The data collection and analysis processes have to be open, transparent and simple. 5. Those evaluated have to be able to verify the analysis of the indicators being used for the evaluation and, if they disagree, request re-evaluation. 6. The differences existing in terms of impact in different fields of research have to be taken into account when producing indicators. 7. Individual evaluation of researchers has to be based on qualitative assessment of their portfolio. Indicators cannot be used without taking into account the researcher s context. 8. False precision and misplaced concreteness must be avoided. 9. The effects of certain indicators as incentives for certain activities and disincentives for others must be taken into account. 10. The indicators have to be reviewed and updated regularly.

86 Research Evaluation and Performance Indicators Bibliometrics may inform, but not replace peer review

87

88 The Leiden Manifesto The 10 principles can be summarized as follows: 1. Quantitative indicators cannot replace the judgment of expert assessors, but they can be used to help support them. 2. Evaluation of research activity has to adapt to the mission and objectives of the institution, individual or group being evaluated. 3. Indicators need to be developed that reflect the impact of research activities locally and regionally, and those that are developed in languages other than English. 4. The data collection and analysis processes have to be open, transparent and simple. 5. Those evaluated have to be able to verify the analysis of the indicators being used for the evaluation and, if they disagree, request re-evaluation. 6. The differences existing in terms of impact in different fields of research have to be taken into account when producing indicators. 7. Individual evaluation of researchers has to be based on qualitative assessment of their portfolio. Indicators cannot be used without taking into account the researcher s context. 8. False precision and misplaced concreteness must be avoided. 9. The effects of certain indicators as incentives for certain activities and disincentives for others must be taken into account. 10. The indicators have to be reviewed and updated regularly.

89 Ufullstendig dekning av internasjonale tidsskrifter. Veldig begrenset dekning av vitenskapelige bøker. Tilfeldig eller manglende dekning av vitenskapelig publisering på nasjonalspråkene. Books Indexed journals Journals and series Coverage of 70,500 scholarly publications from the higher education sector in Norway % 90% 80% Scopus Web of Science 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Health Sciences Natural Sciences Engineering Social Sciences Humanities

90 The Leiden Manifesto The 10 principles can be summarized as follows: 1. Quantitative indicators cannot replace the judgment of expert assessors, but they can be used to help support them. 2. Evaluation of research activity has to adapt to the mission and objectives of the institution, individual or group being evaluated. 3. Indicators need to be developed that reflect the impact of research activities locally and regionally, and those that are developed in languages other than English. 4. The data collection and analysis processes have to be open, transparent and simple. 5. Those evaluated have to be able to verify the analysis of the indicators being used for the evaluation and, if they disagree, request reevaluation. 6. The differences existing in terms of impact in different fields of research have to be taken into account when producing indicators. 7. Individual evaluation of researchers has to be based on qualitative assessment of their portfolio. Indicators cannot be used without taking into account the researcher s context. 8. False precision and misplaced concreteness must be avoided. 9. The effects of certain indicators as incentives for certain activities and disincentives for others must be taken into account. 10. The indicators have to be reviewed and updated regularly.

91 Forskningsrådets fagevalueringer som mønster

92 Principles behind the use of institutional data in a shared national Current Research Information System Completeness: All scholarly publications and other results from research are included Transparency: Every institution can see and check all other institutions data. The national database is also online and open to society at large. Multiple use of the data: CV s, applications, evaluations, annual reports, internal administration, bibliography for Open Archives, links to full text, etc.

93 The Leiden Manifesto The 10 principles can be summarized as follows: 1. Quantitative indicators cannot replace the judgment of expert assessors, but they can be used to help support them. 2. Evaluation of research activity has to adapt to the mission and objectives of the institution, individual or group being evaluated. 3. Indicators need to be developed that reflect the impact of research activities locally and regionally, and those that are developed in languages other than English. 4. The data collection and analysis processes have to be open, transparent and simple. 5. Those evaluated have to be able to verify the analysis of the indicators being used for the evaluation and, if they disagree, request re-evaluation. 6. The differences existing in terms of impact in different fields of research have to be taken into account when producing indicators. 7. Individual evaluation of researchers has to be based on qualitative assessment of their portfolio. Indicators cannot be used without taking into account the researcher s context. 8. False precision and misplaced concreteness must be avoided. 9. The effects of certain indicators as incentives for certain activities and disincentives for others must be taken into account. 10. The indicators have to be reviewed and updated regularly.

94 The Leiden Manifesto Principle 7 The older you are, the higher your h-index, even in the absence of new papers. The h-index varies by field: life scientists top out at 200; physicists at 100 and social scientists at It is database dependent: there are researchers in computer science who have an h-index of around 10 in the Web of Science but of in Google Scholar.

95 Distribution of citations among articles by one highly cited author Mean = 50, H-index = 49 Median =

96

97 Fordelingen av 4845 siteringer mellom 405 artikler publisert siden 1992 i Science, Technology & Human Values Journal Impact Factor

98

99

100 Den nye indikatoren Publication type Level 1 Level 2 Article in ISSN-title 1 3 Article in ISBN-title 0,7 1 ISBN-title 5 8 Uendret Brøkdeling av publikasjonen ved mer enn én institusjon Publication Institusjonens andel erstattes med kvadratroten av institusjonens andel Author 1 Institution A Institution B Author 2 Institution C Author 3 Institution C Poenget kan multipliseres med en bestemt faktor hvis det foreligger institusjonelt eller internasjonalt samarbeid Faktor på 1,3 i alle tre sektorer for internasjonalt samforfatterskap

101 The Leiden Manifesto Principle 7 Reading and judging a researcher's work is much more appropriate than relying on one number. Even when comparing large numbers of researchers, an approach that considers more information about an individual's expertise, experience, activities and influence is best.

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland

Detaljer

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo Forskningsevaluering Nils Pharo Dagens tekst Hva, hvem når? Hva skal evalueres? Hvem skal evalueres? Når skal evalueringen skje? Kvalitative metoder Kvantitative metoder Leidenmanifestet Hva skal evalueres

Detaljer

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering

Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Publiseringsindikatoren; Oppfølging av evaluering Det nasjonale publiseringsutvalget, v/ Nils Erik Gilhus NFmR og NRT, Kristiansand 14.05.2014 Overordnet budsjettmodell; Vekt på forskning (?)budsjett for

Detaljer

Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI

Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI ARBEIDSNOTAT 14/2004 Dag W. Aksnes Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI En analyse basert på publikasjoner i ISI-indekserte tidsskrifter i perioden 1995-2003 NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

NVI i internasjonalt perspektiv: Hva skjer i andre land?

NVI i internasjonalt perspektiv: Hva skjer i andre land? Countries with comprehensive bibliographic data in the Social Sciences and the Humanities Do not have comprehensive bibliographic data for SSH Do have comprehensive bibliographic data for SSH but the level

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB Nye publiseringstall Susanne Mikki, UB Innhold Publikasjoner, poeng, og andeler Produktivitet (poeng per fagårsverk) Internasjonalt samforfatterskap Åpen publisering 6/7/2017 SIDE 2 Geofysisk institutt,

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen

Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret. Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering over det siste tiåret Gunnar Sivertsen Hovedtrekk i vitenskapelig publisering siden 1981 (lange linjer) Gunnar Sivertsen Oversikt 1. En vill idé fra lanseringen av

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Å se og bli sett Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Agenda Agenda Målet med modulen Citation Impact Forklare hvordan forskningen evalueres basert på

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017

Fagfeltnøytralitet. Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Fagfeltnøytralitet Om endringen av publiseringsindikatoren fra og med budsjettene for 2017 Gunnar Sivertsen, på vegne av Det nasjonale publiseringsutvalget Oversikt 1. Bakgrunn: Hvorfor er fagnøytralitet

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Bruk av bibliometri til analyser og evaluering av forskning

Bruk av bibliometri til analyser og evaluering av forskning Dag W. Aksnes 25.10.2012 Bruk av bibliometri til analyser og evaluering av forskning Innhold Bibliometriske datakilder Bibliometriske indikatorer Publisering Siteringshyppighet Samarbeid Formidling Anvendelser

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen Resultater fra en studie Hva betyr dette for forskerne? PAGE 2 Vi kjenner

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Publiseringsindikatoren

Publiseringsindikatoren Publiseringsindikatoren Status i tre sektorer og i fem land Gunnar Sivertsen Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research, and Education NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education

Detaljer

Bibliometri i finansiering og evaluering av forskning

Bibliometri i finansiering og evaluering av forskning 2,0 % 1,8 % 1,6 % Sverige 1,4 % 1,2 % Danmark 1,0 % 0,8 % 0,6 % Finland 0,4 % 0,2 % Norge 0,0 % Gunnar Sivertsen: Bibliometri i finansiering og evaluering av forskning Oversikt 1. Hvordan publiseres forskning?

Detaljer

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016

CRIStin og ORCID. KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: Mai 2016 CRIStin og ORCID KORG-dagene Lars Wenaas, Nina Karlstrøm CRIStin Kontakt: openaccess@cristin.no Mai 2016 Agenda Litt om CRIStin CRIStin-systemet Noen utfordringer ORCID ORCID i CRIStin CRIStins to hovedoppgaver

Detaljer

Norske forskningsinstitusjoner på den internasjonale arena

Norske forskningsinstitusjoner på den internasjonale arena Dag W. Aksnes Norske forskningsinstitusjoner på den internasjonale arena Målt over tid med bibliometri UHRs publiseringsutvalg 14. mai 2013 Innhold Vitenskapelig tidsskriftspublisering volum og profil

Detaljer

En finansieringskilde for forskning utenfor politikken. Gunnar Sivertsen

En finansieringskilde for forskning utenfor politikken. Gunnar Sivertsen En finansieringskilde for forskning utenfor politikken Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Innledning: Bibliometrisk situasjonsbeskrivelse 2. Noen kommentarer til kommisjonens foreløpige notat 3. Helheten i det

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science & Impact Factor Bibliometri En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

Resultater av norsk forskning

Resultater av norsk forskning Dag W. Aksnes 15.10.14 Resultater av norsk forskning Faglig nivå og internasjonal posisjon belyst ved publiseringsindikatorer Publiseringsindikatorer Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn

Detaljer

Vitenskapelig kommunikasjon. Nils Pharo

Vitenskapelig kommunikasjon. Nils Pharo Vitenskapelig kommunikasjon Nils Pharo Innhold Introduksjon Forelesningsoversikt Modeller for vitenskapelig kommunikasjon Introduksjon til sentrale begreper Semesteroppgave Introduksjon Hvem er du? Hva

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen Susanne Mikki opprinnelig fagreferent for geofag Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger Innhold Bibliometriske data Databaser og

Detaljer

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer Demographic and economic sustainability of pension reforms in Norway, Sweden and Germany Bernd Raffelhüschen Universitetet i Bergen, Norge University

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Verdensledende kunnskapsmiljøer

Verdensledende kunnskapsmiljøer Verdensledende kunnskapsmiljøer Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Mari Sundli Tveit Rektor Forskningsavdelingen Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Fagevaluering Egenvurderinger. Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010

Fagevaluering Egenvurderinger. Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010 Fagevaluering Egenvurderinger Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010 Egenvurderingen Institusjonens og forskningsenhetenes beskrivelse og vurdering

Detaljer

Analyser bortenfor tellekanter

Analyser bortenfor tellekanter Analyser bortenfor tellekanter Susanne Mikki Oppstartseminar for NVI-rapportering Bakgrunn Litt om meg selv Hva er UBs tjenester innen bibliometri Eksempler på analyser som involverer CRIStin-data Hvem

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven 1 Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Tellekantsystem, h-indeks, publiseringspoeng og impact factor. Ulike mål på en forskers kompetanse/forskningskvalitet

Tellekantsystem, h-indeks, publiseringspoeng og impact factor. Ulike mål på en forskers kompetanse/forskningskvalitet Tellekantsystem, h-indeks, publiseringspoeng og impact factor Tor-Arne Hagve Akershus Universitetssykehus Ulike mål på en forskers kompetanse/forskningskvalitet Impact factor Publikasjonspoeng Antall artikler

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse

Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse Vedlegg 1 Evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge 2016 (UTDEVAL/SAMEVAL) Oppdragsbeskrivelse for personal- og publiseringsanalyse Bakgrunn Forskningsrådet vil i løpet av de neste to årene

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket et utvalg

Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket et utvalg Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket et utvalg Hovedbygningen fra øst over Høgskolebrua, september 2007 Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info (CC BY-NC-ND 2.0) Tove Knutsen: Informasjonskompetanse

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer