Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet)"

Transkript

1 Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet) Det finnes en del tegn i tabellen som brukes som plassholdere: emne eller klassenummer ( betegner det første nummeret i noten, betegner det andre nummeret i noten, osv) annen ubestemt tekst $g* * $g * eller et annet tegn $j klassebetegnelse Marc-21 format for classification data: field and note type Engelsk term Norsk term 253 Complex See Reference Do-not-use note / Brukes ikke-note Class-elsewhere note / Klassifiser i-note Do not use; class in Brukes ikke; klassifiser i Do not use for ; class in Brukes ikke for ; klassifiser i Do not use for ; class in Brukes ikke for ;, e.g., klassifiser i, f.eks. Do not use for ; class in, plus notation from add table Brukes ikke for ; klassifiser i, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen Do not use for ; class in base number Brukes ikke for ; klassifiser i basisnummeret Do not use; class in, plus notation from add table Brukes ikke; klassifiser i, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen Do not use; class Brukes ikke; klassifiser Class in Klassifiser i (Class in ) (Klassifiser i ) Class with the, e.g., Klassifiser med, f.eks. Class with the, plus Klassifiser med, tilføyd notation from Table 1, fra Hjelpetabell 1, f.eks. e.g., Class with the, plus notation from add table under, Class with the in, Klassifiser med, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen under, Klassifiser med under 1

2 See reference / Se-henvisning e.g.,, f.eks. Class with the in plus notation from Table 1, Class with the in plus notation from add table Klassifiser med under, tilføyd fra Hjelpetabell 1, Klassifiser med under, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen For, see, se For, see the, e.g.,, se, f.eks. For, see the, plus notation from Table 1, e.g., For, see the, plus notation from add table under, For, see the in, e.g., For, see the in, plus notation from Table 1, For, see the in, plus notation from add table $g* For a specific part of this jurisdiction, region, or feature, see the part and follow instructions under, se, tilføyd fra Hjelpetabell 1, f.eks., se, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen under, se under, f.eks., se under, tilføyd fra Hjelpetabell 1, se under, tilføyd fra den spesielle hjelpetabellen $g* For bestemte deler av dette området eller fysiografiske særtrekket, se delen og sett sammen nummeret slik det er forklart i noten under 353 Complex See Also Reference See-also reference / Se også-henvisning See also for Se også for 453 Invalid Number Tracing Tracing note / Sporingsnote 553 Valid Number Tracing Tracing note / Sporingsnote Standard subdivisions donot-use note at $j Standard subdivisions donot-use note at $j Class elsewhere reference at $j Scatter class elsewhere reference at $j Generell forminndeling brukes ikke-note under $j Generell forminndeling brukes ikke-note under $j Klassifiser i-note under $j Utspredt klassifiser i-note under $j 2

3 559 Tracing note / Sporingsnote See reference at $j Scatter see reference at $j See also reference at $j See Manual reference at $j See also Manual reference at $j Se-henvisning under $j Utspredt se-henvisning under $j Se også-henvisning under $j Se manualen-note under $j Se også manualen-note under $j 674 Segmentation Instruction Segmentation note / Forkortelsesnote Segment as shown in, e.g., Segment as shown in Table 2 Segment as shown in Table 2; if the Table 2 number does not have a segmentation mark, segment after the Table 2 number Segment as shown in Table 2; if the Table 2 number does not have a segmentation mark, segment before the 0 or after, e.g., Segment as shown in Table 3, e.g., Segment as shown in Table 4, e.g., Segment as shown in table under, e.g., If first Table 2 number does not have a segmentation mark in Table 2, segment the second Table 2 number, e.g., If first Table 2 number has a segmentation mark in Table 2, segment the number, e.g., 3 Forkortes slik det er forklart under, f.eks. Forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 2 Forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 2; dersom nummeret i Hjelpetabell 2 ikke har en forkortelsesangivelse, forkortes det etter nummeret fra Hjelpetabell 2 Forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 2; dersom nummeret i Hjelpetabell 2 ikke har en forkortelsesangivelse, forkortes det før sifferet 0 eller etter, f.eks. Forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 3, f.eks. Forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 4, f.eks. Forkortes slik det er forklart i tabellen under, f.eks. Dersom det første nummeret i Hjelpetabell 2 ikke har en forkortelsesangivelse, forkortes det andre nummeret i Hjelpetabell 2, f.eks. Dersom det første nummeret i Hjelpetabell 2 har en forkortelsesangivelse, forkortes nummeret, f.eks. For, segment forkortes For, segment after forkortes etter

4 For, segment as shown in, For, segment as shown in Table 1 For, segment before the, e.g., For, segment after the, e.g., Segment before the 0 or after, e.g., forkortes slik det er forklart under, forkortes slik det er forklart i Hjelpetabell 1 forkortes før, f.eks. forkortes etter, f.eks. Forkortes før sifferet 0 eller etter, f.eks. 680 Scope Note Variant-name note / Synonymnote Including note / Inkluderer-note Class-here note / Her-note Former heading: Tidligere klassebetegnelse: Variant name: Annen betegnelse: Variant names: Andre betegnelser: Variant name for : Annen betegnelse for : Variant names for : Andre betegnelser for : Former name: Tidligere betegnelse: Former names: Tidligere betegnelser: Often called: [Ikke oversatt. Brukt få ganger i DDC, hovedsakelig for å vise at en klassebetegnelse ofte kalles noe annet på britisk engelsk. -edc] Including Inkluderer: Class here Her: 681 Classification Example Tracing Note Mentioned in Manual at $j Mentioned in add note at $j Mentioned in note at $j Example in Manual at $j Example in add note at $j Example in note at $ $j Example in scatter class elsewhere note at $j Nevnt i manualinnførselen under $j Nevnt i tilføyelsesnoten under $j Nevnt i noten under $j Eksempel på dette finnes i manualinnførselen under $j Eksempel på dette finnes i tilføyelsesnoten under $j Eksempel på dette finnes i noten under $j Eksempel på dette finnes i den utspredte klassifiser i- noten under $j 4

5 Example in scatter see reference at $j Example in see also reference at $j Eksempel på dette finnes i den utspredte sehenvisningen under $j Eksempel på dette finnes i se også-henvisningen under $j 683 Application Instruction Note Arrange note / Arrange chronologically ordnes kronologisk Ordningsnote Arrange alphabetically by Ordnes alfabetisk etter Options note / Tillatte løsninger (Optional number; prefer ) (Tillatt nummer; men bruk heller ) (Optional numbers; prefer ) (Tillatte numre; men bruk heller ) (Optional number; prefer ) (Tillatt nummer; men bruk heller ) (Optional numbers; prefer ) (Tillatte numre; men bruk heller ) (Optional number and subdivisions; prefer ) 5 (Tillatt nummer og underinndelinger; men bruk heller ) (Option: Class ) (Tillatt løsning: Klassifiser ) (Tillatt løsning: Klassifiser, men dette anbefales ikke) (Options: Class ) (Tillatte løsninger: Klassifiser ) (Tillatte løsninger: Klassifiser, men dette anbefales ikke) (Option ) (Tillatt løsning ) (Tillatt løsning, men dette anbefales ikke) (Option: ) (Tillatt løsning: ) (Tillatt løsning:, men dette anbefales ikke) (Options: ) (Tillatte løsninger: ) (Tilllatte løsninger:, men dette anbefales ikke) Options ) Tillatte løsninger ) Tillatte løsninger, men dette anbefales ikke) Options: ) Tillatte løsninger: ) Tillatte løsninger:, men dette anbefales ikke) (If option under is chosen, class ) $g* (Optional number; (Dersom den tillatte løsningen under benyttes, klassifiser ) $g* (Tillatt nummer; men

6 prefer ) $g* (Optional number; prefer specific subject or discipline, as described under ) bruk heller ) $g* (Tillatt nummer; men klassifiser heller i det bestemte faget eller emnet, slik det er forklart i noten under ) $g* (Option: $g* (Tillatt løsning: $g* (Tillatt løsning:, men dette anbefales ikke 684 Auxiliary Instruction Note Manual note / See Manual at Se manualen: Manualhenvisning See reference / $g* See $g* Se Se-henvisning See-also reference / Se også-henvisning See also discussion at Se også 685 History Note Revision note / Endringsnote [All formerly also ] [alle tidligere også ] [All formerly ] [alle tidligere ] [Both formerly also ] [begge tidligere også ] [Both formerly ] [begge tidligere ] [Formerly also ] [tidligere også ] [Formerly ] [tidligere ] formerly located tidligere klassifisert formerly located in tidligere klassifisert This is new and has been prepared with little or no reference to previous editions. Most numbers have been reused with new meanings. A comparative table giving both old and new numbers for a substantial list of topics and equivalence tables showing the numbers in the old and new schedules appear in this edition This is extensively revised, in particular having been prepared with little reference to earlier editions. A comparative table giving both old and new numbers for a substantial list of topics er helt ny, og tar få eller ingen hensyn til tidligere utgaver. De fleste klassenumre er brukt om igjen, og har fått ny betydning. En sammenligningstabell som viser gamle og nye klassenumre for en stor mengde fag og emner, samt ekvivalenstabeller som viser numre fra eldre og nyere tabeller, finnes i denne utgaven. er omfattende revidert, spesielt tar få eller ingen hensyn til tidligere utgaver. En sammenligningstabell som viser gamle og nye klassenumre for en stor mengde fag og emner, samt

7 Discontinued note / Opphørt-note Relocation note / Omplasseringsnote and equivalence tables showing the numbers in the old and new schedules appear in this edition This, which replaces that formerly appearing at $b $i, is new. A comparative table giving both old and new numbers for a substantial list of topics and equivalence tables showing the numbers in the old and new schedules appear in this edition ekvivalenstabeller som viser numre fra eldre og nyere tabeller, finnes i denne utgaven. [Forstår ikke denne setningen, og finner den heller ikke i Pansoft. Antakeligvis lite brukt. -edc] En sammenligningstabell som viser gamle og nye klassenumre for en stor mengde fag og emner, samt ekvivalenstabeller som viser numre fra eldre og nyere tabeller, finnes i denne utgaven. Nummeret er opphørt; klassifiser er opphørt; klassifiser i Number discontinued; class discontinued; Provision discontinued Opphørt; nummeret gir ingen because without meaning in mening i denne sammenheng context Use of this number for Nummeret er opphørt for ; discontinued; class in Use of this notation for Nummeret er opphørt for discontinued because without fordi det ikke gir mening i meaning in context denne sammenheng relocated klassifiseres nå relocated klassifiseres nå 689 Most recently used in Edition Sist brukt i utgave 761 Add or Divide Like Instructions Build note () / Use notation (except Omfattende tilføyelsesnote for ) from Table 1 under each subdivision identified by $g, Notation from Table 1 as modified under, e.g., Standard-subdivisions-areadded note / Standard subdivisions are added for Bruk (unntatt for ) fra Hjelpetabell 1 ved alle underinndelinger merket med $g, Tilføyelser fra Hjelpetabell 1 slik de er modifisert under, f.eks. Generell forminndeling kan brukes for 7

8 Spesifiseringsnote for generell forminndeling Add note / Tilføyelsesnote Standard subdivisions are added for either or both topics in heading Standard subdivisions are added for any or all topics in heading Generell forminndeling kan brukes for hvert av emnene eller begge emnene behandlet sammen Generell forminndeling kan brukes for hvert av emnene eller alle emnene behandlet sammen Add to base number Til basisnummeret legges add to base number til basisnummeret legges Add to each subdivision Legg følgende til identified by $g as follows: klassenummeret ved alle underinndelinger merket med add to each subdivision identified by $g as follows: $g : legges følgende til klassenummeret ved alle underinndelinger merket med $g : Add as follows: Tilføy følgende: add as follows: tilføyes følgende: Add to base number the numbers following Add to base number notation from Table, Add to base number the numbers following in from Table, Add to base number the notation, Add to each subdivision identified by $g as instructed under, e.g. Add as instructed under $g* Add for standard subdivisions; see instructions at beginning of Table 1 $g* Add as instructed under $g* Add to base number as instructed under $g* Add to base number as instructed at beginning of Til basisnummeret legges sifrene som følger etter Til basisnummeret legges fra Hjelpetabell, Til basisnummeret legges sifrene som følger etter fra Hjelpetabell, Til basisnummeret legges, Til alle klassenumre merket med $g tilføyes sifre slik det er forklart i noten under, f.eks. Tilføy sifre slik det er forklart i noten under $g* Bruk for generell forminndeling; se innledningen til Hjelpetabell 1 $g* Tilføy slik det er forklart i noten under $g* Tilføyelser legges til basisnummeret slik det er forklart i noten under $g* Tilføyelser legges til basisnummeret slik det er 8

9 Discontinued note / Opphørt note Relocation note / Omplasseringsnote See reference / Se-henvisning Do-not-use note / Brukes ikke-note Miscellaneous / Diverse Table 3 forklart i innledningen til Hjelpetabell 3 $g* Add for standard $g* Tilføy for generell subdivisions; see instructions forminndeling; se at beginning of Table 1 innledningen til Hjelpetabell 1 add further deretter legges add further as follows deretter legges følgende add and to the result add legges ; deretter tilføyes add and again add legges ; deretter tilføyes add and to the result add legges ; deretter tilføyes further discontinued from to opphørt fra til relocated from to flyttet fra til for, see, se do not add notation from legg ikke til fra for for do not add notation from bruk ikke fra Table 1 for ; class in Hjelpetabell 1; klassifiser i Subdivisions are not added Tilføyelser kan ikke gjøres for for Subdivisions are added for Tilføyelser kan gjøres for either or both topics in hvert av emnene, eller begge heading emnene behandlet sammen Subdivisions are added for Tilføyelser kan gjøres for alle any or all topics in heading emnene i klassebetegnelsen hver for seg eller behandlet sammen Subdivisions are added Tilføyelser kan gjøres Subdivisions are added for Tilføyelser kan gjøres for Subdivisions are added for Tilføyelser kan gjøres for either or both topics in hvert av emnene, eller begge heading emnene behandlet sammen Subdivisions are added for Tilføyelser kan gjøres for alle any or all topics in heading emnene i klassebetegnelsen hver for seg eller behandlet sammen Subdivisions are added Tilføyelser kan gjøres subdivisions are added tilføyelser kan gjøres Except for modifications Dersom ikke annet angis, shown under specific entries, Unless it is redundant, Dersom det ikke er When told to add as instructed under overflødig, Dersom noten under tilsier det 9

10 the numbers following in sifrene som følger etter i notation from Table fra Hjelpetabell the numbers following in sifrene som følger etter i notation from Table fra Hjelpetabell the numbers following in sifrene som følger etter i notation from the table fra den spesielle hjelpetabellen notation three-digit notation tresifret klassenummer three-digit numbers (but tresifrete numre (men no standard subdivisions) ikke generell forminndeling) notation from period fra periodeinndelingen table under under notation from table under fra den spesielle hjelpetabellen under as instructed under slik det er forklart i noten as instructed at beginning of Table for either or both topics in heading for any or all topics in heading under slik det er forklart i innledningen til Hjelpetabell for hvert av emnene, eller begge emnene behandlet sammen for alle emnene i klassebetegnelsen hver for seg eller behandlet sammen for for only kun for, e.g.,, f.eks. ; then, for ; deretter, ; then ; deretter ; however ; men 763 Internal Subarrangement or Add Table Entry PERIOD TABLE PERIOD TABLES FOR For (OPTIONAL PERIOD TABLE FOR (For PERIODEINNDELING PERIODEINNDELING FOR For (VALGFRI PERIODEINNDELING FOR (For [Brukes i WebDewey hovedsakelig for å gi valgfrihet i inndelingen av forskjellige typer litteratur knyttet til samme språk, f.eks. for belgisk litteratur på 10

11 767 [footnote] (OPTIONAL PERIOD TABLES FOR (For $g* Do not use notation from Table 1 $g* Do not use notation from Table 1; class in $g* Do not use notation from Table 1; class in ; class $g* Do not use standard subdivisions $g* Add standard subdivisions as instructed under $g* Use notation from Table 1 as modified at fransk. -edc] (VALGFRIE PERIODEINNDELINGER FOR (For $g* Bruk ikke fra Hjelpetabell 1 $g* Bruk ikke fra Hjelpetabell 1; klassifiser i $g* Bruk ikke fra Hjelpetabell 1; klassifiser i ; klassifiser $g* Generell forminndeling kan ikke brukes $g* Tilføy generell forminndeling slik det er forklart i noten under $g* Bruk fra Hjelpetabell 1 slik det er modifisert under 768 Citation and Preference Order Instructions Preference note / Unless other instructions are Preferansenote given, observe the following table of preference, e.g., (not ): Unless other instructions are given, observe the following table of preference for, e.g., (not ): Unless other instructions are given, class a subject with aspects in two or more subdivisions of in the number coming, e.g., Give priority in notation to Observe table of preference under Gis det ikke andre anvisninger, skal følgende preferansetabell brukes, f.eks. (ikke ): Gis det ikke andre anvisninger, skal følgende preferansetabell brukes for, f.eks. (ikke ): Gis det ikke andre anvisninger, skal sammensatte emner med aspekter i to eller flere underinndelinger av klassifiseres med det nummeret som kommer, f.eks. Gi prioritet i klassenummeret til Vær oppmerksom på preferansetabellen under 795 Number-built note / Note for nummerbygging Number built according to instructions under Numbers built according to 11 Nummeret er satt sammen slik det er forklart i noten under Numrene er satt sammen slik

12 instructions under Number built according to instructions at beginning of Table Numbers built according to instructions at beginning of Table det er forklart i noten under Nummeret er satt sammen slik det er forklart i innledningen til Hjelpetabell Numrene er satt sammen slik det er forklart i innledningen til Hjelpetabell 12

Dewey-ord Definisjoner Henvisninger

Dewey-ord Definisjoner Henvisninger Dewey-ord Definisjoner Henvisninger Anvendelse (Application) Se Anvendelses-regelen. Anvendelses-regelen (Rule of application) Regelen om at verker som omhandler ett emnes anvendelse på et annet emne,

Detaljer

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2 Mathematics 4Q Name: SOLUTIONS. (x + 5)(x +5x) 7 8 (x +5x) 8 + C [u x +5x]. (3 x) (3 x) + C [u 3 x] 3. 7x +9 (7x + 9)3/ [u 7x + 9] 4. x 3 ( + x 4 ) /3 3 8 ( + x4 ) /3 + C [u + x 4 ] 5. e 5x+ 5 e5x+ + C

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg Rype, Tove M. Sandstrøm

Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg Rype, Tove M. Sandstrøm Referat fra møte 3/07 Tid og sted: 26. november 2007, kl. 10.00-14.00 på Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Referent: Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Referat fra møte 14/1-11

Referat fra møte 14/1-11 Referat fra møte 14/1-11 Tid og sted: 14. januar 2011, kl. 10:00-15:30 på Nasjonalbiblioteket Tilstede: Sigrun Ask, Berit Reiersen, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Ellen Hjortsæter(vikar

Detaljer

Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Hva er en blandet utgave?

Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Hva er en blandet utgave? Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Kungl. biblioteket i Sverige og OCLC i sommer gjennomført et pilotprosjekt med deltakelse fra norske bibliotekarer hvor vi har

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Innledning til Deweys desimalklassifikasjon

Innledning til Deweys desimalklassifikasjon Innledning til Deweys desimalklassifikasjon Om innledningen 1.1 Denne innledningen forklarer grunnprinsippene og strukturen i Deweys desimalklassifikasjon (DDK). 1.2 Innledningen må sees i sammenheng med

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype Norsk webdewey Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata Elise Conradi og Ingebjørg Rype En rose er en rose er en rose Rosa (latinsk) Rose (norsk) Rose (engelsk) Ros (svensk) Tăng (vietnamesisk)

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag 8. desember

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000)

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) Dokument tittel: Prinsipper for definisjoner jfr ISO704:2000 Side 1 av 4 Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) A.1 Grunnprinsipper (Basic principles)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Faglig kontakt under eksamen: Hans Bonesrønning Tlf.: 9 17 64

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer)

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer) EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 1 desember kl 9.00-1300 ( 4 timer) Oppgavesettet består av åtte sider og er delt inn i to hoveddeler (1 og 2). I del 1 skal én av oppgavene besvares.

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Norsk webversjon av Dewey. Ingebjørg Rype

Norsk webversjon av Dewey. Ingebjørg Rype Norsk webversjon av Dewey Ingebjørg Rype Veien fram til WebDewey på norsk Hvilke muligheter gir en webversjon av Dewey? Fullstendig oversettelse - hvorfor vurdere nivået på nytt? Hva skjer videre? Veien

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer