Statistikkportal for sykmeldere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkportal for sykmeldere"

Transkript

1 HelsIT, 20. september 2012 Statistikkportal for sykmeldere System for regelmessig tilbakemelding til sykmelder om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 IA-avtale med protokoll En rekke tiltak rettet mot de ulike aktører i sykefraværsarbeidet NAV, Side 2

3 IA-avtalen mars desember 2013 Sykmelder bør i samråd med den enkelte sykmeldte vektlegge arbeidsevne og aktivitet for i størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding Faglig støtte/veiledning i sykmeldingsarbeidet Regelmessig tilbakemelding til sykmelder om egen sykmeldingspraksis Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkludering, 24. februar 2010 NAV, Side 3

4 Statistikkportal for sykmeldere - hensikt Laget for sykmelder Gir kunnskap om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre Til refleksjon og diskusjon Skal bidra til god kvalitet på sykmelders sykmeldingspraksis og dermed også bidra til god sykefraværsoppfølging av pasientene Er ikke et kontrollverktøy Sensitive opplysninger - ikke til bruk i media NAV, Side 4

5 Statistikkportalen Arbeidsgruppe: Kompetanse på sykefravær og statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, representant fra Helsedirektoratet og to fastleger fra Den norske legeforening. Innspill fra: Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Norsk overlegeforening, Yngre legers forening, Norsk kiropraktorforening, Norsk manuellterapeutforening, Norsk fysioterapiforbund/faggruppe for manuellterapeuter og partene i arbeidslivet NAV, Side 5

6 Statistikkportalen Ble åpnet Oppdatert utgave med nye statistikkbilder blir lansert oktober 2012 NAV, Side 6

7 Sykmeldinger 2011 fordeling 3, 79 mill. sykmeldinger 87 % fra allmennpraktiserende Ca 12 % fra sykehusleger/ spesialister 1,2 % ( sykm.) fra kiropraktorer 0,2 % (7 443 sykm.) fra manuellterapeuter Tannleger - minimalt NAV, Side 7

8 Sykmeldingen 85% av alle sykmeldinger sendes elektronisk 95% av fastlegene sender elektronisk Sykehus ingen elektronisk 15% av sykmeldingene sendes inn på papir Scannes - NAVs saksbehandlersystem NAV, Side 8

9 Sykmeldingsprosessen Arbeidsgiver Alt-Inn B2G Oppfølgingsplan Rapport fra dialogmøte Interne NAV system Sykmelding Legerklæring Lege Pasient Journal NHN NAV ekstern Samhandlingsplatform Kontrollsystem Sykmeldingsprosessen Kontroll og validering Regeltjenester Nav Saksbehandling/ Arkiv PKI Arbeidsgiver Pasient Bank Oppdrag/Utbetaling NAV, Side 9

10 Utfordringer Regelmessige tilbakemeldinger sykefraværstallene kommer hvert kvartal, etterskuddsvis Til alle sykmeldere ca potensielle sykmeldere Sammenlignet med andre hvem skal man sammenligne med hvem? Like sykmeldere geografisk område NAV, Side 10

11 Organisering av arbeidet i NAV Bestillers prosjektlederteam Prosjektleder: Grete Damberg Prosessleder Akseptansetestleder Leveransesenteret (SPA) Koordineringsansvar IKT-enheten Fag/statistikk Ans: Grete Damberg Fag - sykefravær Fag statistikk Sekretariat - sykmelderprosjekt Øvrige fra Fagstab tjenester og statistikk ved behov Datavarehus (SMP) Prosjektleder - delleveransen Teamleder ETL Funk.ansv. SMP Modellering/datakvalitet Utvikler BO Utvikler ETL Utvikler ETL Portal (TMS) Prosjektleder delleveransen Prosjektansvarlig portal Funksjonelt ansvarlig TMS Interaksjonsdesigner Testleder leverandør Testleder portal Teknisk ansv./qa Enheter/ leveranser fra IKT-drift (testsenteret, PAD, andre) PibA SKILL (Arkitektur, integrasjon) Brukerstøtte Mo i Rana Testleder Teamleder utvikling Ansvarlig datakvalitet 4-5 utviklere Ansvarlig datakvalitet NAV, Side 11

12 Frysperiode IKT-drift Tidslinje for implementering av regelmessig tilbakemelding til alle sykmeldere om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre Leveranse1: Utsendelse til alle fastlegene 22/3 Når sykefraværstall for 2010 er klar Utvikling og test pilot fastlegene PROD Utsendelse uke 14 Leveranse2: Elektronisk løsning for alle sykmeldere Analysere, modellere og tilrettelegge data Portalløsning med pålogging System test Aksept. test Prod og verifikasjon Lansere sykmelder Uke 39 OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES NAV, Side 12

13 Om statistikken

14 Alle sykmeldere Alle som har rett til å skrive sykmeldinger (sykmeldere) får individuell tilbakemelding Unntak: Tannleger Tallene er basert på informasjon fra alle sykmeldinger i NAVs systemer som er registrert på sykmelder. Inkluderer både papirbaserte og elektronisk mottatte sykmeldinger Ca. 7 % av alle sykmeldinger var i 2011 registrert på institusjonskoder og inngår derfor ikke i statistikken. De som ikke har skrevet sykmeldinger i aktuell periode får se statistikk for sin statistikkgruppe NAV, Side 14

15 Sykmeldinger og sykefraværstilfeller Det opereres med to typer statistikk: Statistikk på sykmeldingene som er hver enkelt sykmelding som skrives ut av en sykmelder Skrives det flere sykmeldingsperioder på èn sykmeldingsattest, vil hver av disse bli regnet som èn sykmelding. Statistikk på sykefraværstilfeller Er perioden hvor en pasient har vært sammenhengende sykmeldt. Et sykefraværstilfelle kan bestå av flere sykmeldinger. NAV, Side 15

16 Statistikken gir oversikt over NAV, Side 16

17 Registerkilder Infotrygd Alle sykmeldinger Informasjon om tilbakemelding til arbeidsgiver og/eller NAV TSS Informasjon om sykmelder Autorisasjon, geografi, yrkesgruppe og spesialitet TSS Oppdateres fra Helsepersonellregisteret (HPR) 1 gang per uke HELFO i forbindelse med refusjonsordningen kontinuerlig Fastlegeregisteret Fastlegeavtaler (lege kommune) Innbyggere på fastlegens liste Arbeidstakerregisteret Arbeidsforhold, næringstilknytning NAV, Side 17

18 .Barriære. Forenklet løsningsskisse alle sykmeldere foreløpig Sykmelder TMS (for detaljer se Teknisk skisse) LSP rapporter NAV ansatt Autorisert bruker Business Objects Fra Helsedirektoratet Helsepersonellregisteret (HPR) Fastlegeregisteret TSS Fastlegereg uttrekk NAV Datavarehus Database (DVH) Fra sykmelders EPJ InfoTrygd NAV, Side 18

19 Sammenligne med andre sykmeldere Sykmeldere er inndelt i statistikkgrupper for å kunne gi best mulig grunnlag for sammenligning: leger undergrupper manuellterapeuter kiropraktorer Ikke anledning til å sammenligne på tvers av yrkesgrupper. Det må være minst sykmeldinger i året på landsbasis for etablering av egen statistikkgruppe NAV, Side 19

20 Sensitivitetsbegrensninger Regler ved sammenligning med andre Sammenligningsgrunnlaget består av minst 4 sykmeldere og minst 500 sykmeldinger i en 12 måneders periode For spredningsrapportene: minst 20 sykmeldere og minst 500 sykmeldinger Statistikk vises ikke for valg/kombinasjoner av kjennetegn når antall sykmeldinger/sykefraværstilfeller er færre enn 6. Sykmelder ser all egen statistikk Skjerming og visning av sensitive data er avklart med Datatilsynet. NAV, Side 20

21 Sykmelder kan se egen sykmeldingspraksis: Etter varighet kjønn alder diagnose næring gradering utvikling over tid Sammenlignet med andre i forhold til gjennomsnittet i egen sykmeldergruppe i forhold til kommune/bydel, fylke, landet spredning for utvalgte variabler anonymisert utvalg av sykmeldere i egen sykmeldergruppe innen geografisk område NAV, Side 21

22 NAV, Side 22

23 Oppdatering av statistikken I henhold til avtale mellom NAV og Statistisk sentralbyrå blir ny statistikk tilgjengelig i Statistikkportalen fortløpende etter offentliggjøring av sykefraværsstatistikk hvert kvartal. Data for perioden gjøres tilgjengelig Påfølgende mars Påfølgende juni Påfølgende september Påfølgende desember NAV, Side 23

24 Pålogging via ID-Porten Løsningen krever buypass sikkerhetsnivå 4 (med kortleser) og PC tilknyttet internett Alle buypasskort sikkerhetsnivå 4 kan brukes Buypasskort anskaffet via Norsk helsenett Alle sykmeldere som sender sykmeldinger elektronisk til NAV har dette Buypasskort i forbindelse med rapportering til Altinn Buypasset kort anskaffet fra buypass.no Buypasskort fra Norsk tipping (må oppgraderes til nivå 4 kort) https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder NAV, Side 24

IA-avtale med protokoll signert 24/02-10

IA-avtale med protokoll signert 24/02-10 IA-avtale med protokoll signert 24/02-10 En rekke tiltak rettet mot de ulike aktører i sykefraværsarbeidet Jobbnærvær Arbeid og aktivitet = Sykmelderprosjektet - et samarbeidsprosjekt Sykmelderprosjektet

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag Årsberetning 2014 Innhold SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag 1. Leders beretning 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1. Samfunnsoppdraget 2.2. Saksgangen 2.3. Omfanget av aktiviteten

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten

Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten Oslo kommune Rapport 15/2009 Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 15/2009 Tidligere publikasjoner fra i Oslo 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak arbei dsmi l j øl oven F o r s k ni ng s r a p p o r t Tr o nd h e i mk o mmune sa r b e i dme do p p f ø l g i ng a vs y k me l d t e-e tf ø l g e f o r s k ni ng s p r o s j e k t F o r s k e r eb a

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer