Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 112/06 DELEGERTE VEDTAK DS 088/06 SVAR ANG. SØKNAD OM ØL- OG VINRETTIGHETER DS 089/06 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING DS 090/06 SVAR ANG. 101/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - HARRY HANSEN DS 091/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HALLVARD ROBERTSEN DS 092/06 SVAR ANG. SØKNAD OM MIDLER TIL SKOGRYDDING DS 093/06 SVAR ANG. SØKNADNADSSKJEMA FRO TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET ODDBJØRN FORFANG DS 094/06 SVAR ANG. - SØKNADOM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET- 9 KLASSE EIDEBAKKEN DS 095/06 SVAR ANG. SØKNAD FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SVEIN SKILLE DS 096/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - ARVE BECK DS 097/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HANS KR. BERG DS 098/06 SVAR ANG. GNR. 118/14 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM DS 099/06 SVAR ANG. GNR. 84/1/156 - LYNGEN PRESTEGÅRD - REKVISISJON AV KART- OG DELINGSFORRETNING DS 100/06 SVAR ANG. GNR. 116/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 - ALFRED ERSFJORD DS 101/06 SVAR ANG. TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SKOGBRUKSKURS UNGDOMSSKOLEELVER PS 113/06 FORSØK MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER VED KOMMUNEVALGET I 2007 PS 114/06 ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2006 "LEGER UTEN GRENSER" PS 115/06 BRØYTING AV KOMMUNALE VEGER/PLASSER I FURUFLATEN. PS 116/06 KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL GANGS BEHANDLING PS 117/06 ANDRE J. SIGVALDSEN/CECILIE V. MIDTTUN - SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE PS 118/06 BUDSJETTDEKNING VEDRØRENDE ANBUD OFFENTLIG TJENESTEPENSJON PS 119/06 SØKNAD FRA LYNGEN KIRKELIG FELLESRÅD OM TILLEGGSBEVILGNING FOR BUDSJETTÅR 2006 PS 120/06 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT, PRINSIPPVEDTAK, EVT. VALG AV TAKSTNEMND ELLER SAKKYNDIG NEMND OG UTPEKING AV EIEND.SKATTEKTR PS 121/06 OPPFØLGING AV TILTAK FRA TEMADAGEN 5. SEPTEMBER. PS 122/06 ADMINISTRASJONSSJEFENS TERTIALRAPPORT NR PS 123/06 ØKONOMIPLAN STATUS OG ORIENTERING Lyngen kommune, den Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett:

3 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. 3 NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

4 4 PS 112/06 DS 088/06 Delegerte vedtak SVAR ANG. SØKNAD OM ØL- OG VINRETTIGHETER U.L Trollvasstind v/bevillingsansvarlig Jan-Øyvind Berg, f , gis ambulerende skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (øl og vin) ved arrangementet: Grillaften m/underholdning tidspunkt: Lørdag 30. september 2006 fra kl kl sted: Tindevangen og arrangementet: Rekeaften m/visesang m.m. tidspunkt: Fredag 20. oktober 2006 fra kl kl sted: Tindevangen Det forutsettes at arrangementet i hht. søknad holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. DS 089/06 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lenangsøyra IL v/bevillingsansvarlig Frank A. Henriksen, f , gis i hht. alkohollovens 1-6, 2.ledd, skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (øl og vin) ved arrangementet: Countryfest tidspunkt: Lørdag fra kl til sted: Bygdetun, Lenangsøyra DS 090/06 SVAR ANG. 101/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - HARRY HANSEN Deres søknad om grensejustering og fradeling ihh til vedtak i formannskapets sak nr. 85/01 innvilges etter plan og bygningsloven 93. DS 091/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HALLVARD ROBERTSEN Tilskudd til tynning av 23 daa, stammekvisting av 63 daa plantefelt, rydding av 18 daa plantefelt og skjermhogst av 17 daa innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres på gnr. 123 bnr. 10. Hjemmelshaver Hallvard Robertsen. Tilskudd utbetales etter at tiltaket er utført. Hvis tiltaket ikke blir gjennomført må kommunen få en melding om dette. Tilsagnet er gyldig til DS 092/06 SVAR ANG. SØKNAD OM MIDLER TIL SKOGRYDDING Svanhild Utsi innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av overnevnte skogkulturprosjekt.

5 Prosjektleder lager et lett prosjektregnskap som leveres kommunen. Begrunnelse: Tiltaket vil føre til at en kan ta ut skog som gir tilfredsstillende dimensjon og kvalitet i området. En vil dessuten høste en del nyttig lærdom om slike prosjekt vil være med å kunne øke aktiviteten i skogbruket. Tilsagnet er gyldig til DS 093/06 5 SVAR ANG. SØKNADNADSSKJEMA FRO TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET ODDBJØRN FORFANG Oddbjørn Forfang innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av skjermhogst av 10 da. og til tynning av 10 da. Tilskudd utbetales etter at tiltakene er gjennomført. Hvis tiltakene ikke blir gjennomført må kommunen få melding om dette. Tilsagnet er gyldig til DS 094/06 SVAR ANG. - SØKNADOM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET- 9 KLASSE EIDEBAKKEN Stammekvisting av 10 da. h.kl IV på kommunens eiendom 83 / 1 invilges med inntil 9 100,-. Tilsagnet er gyldig til DS 095/06 SVAR ANG. SØKNAD FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SVEIN SKILLE Svein Skille innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av tynning av 20 da. fjellbjørkeskog hvor det taes spesielle miljøhensyn. Tilskudd utbetales etter at tiltakene er gjennomført. Hvis tiltakene ikke blir gjennomført må kommunen få melding om dette. Tilsagnet er gyldig til DS 096/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - ARVE BECK Arve Beck innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av overnevnte skogkulturtiltak. Siden tiltakene allerede er utført på en tilfredsstillende måte, vil begjæring om utbetaling bli sendt fortløpende. DS 097/06 SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HANS KR. BERG Hans Kr. Berg innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av tynning av 20 da. fjellbjørkeskog hvor det taes spesielle miljøhensyn.

6 6 Tilskudd utbetales etter at tiltakene er gjennomført. Hvis tiltakene ikke blir gjennomført må kommunen få melding om dette. Tilsagnet er gyldig til DS 098/06 SVAR ANG. GNR. 118/14 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Deres søknad om fradeling av en parsell fra 118/13 på inntil 1 daa på østsiden av Jægervantnet til fritidsbolig gogkjennes etter Pbl 93 og jordlovens 12. DS 099/06 SVAR ANG. GNR. 84/1/156 - LYNGEN PRESTEGÅRD - REKVISISJON AV KART- OG DELINGSFORRETNING Deres søknad om fradeling av 84/1 festenr.156 godkjennes etter plan og bygningsloven 93. DS 100/06 SVAR ANG. GNR. 116/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ALFRED ERSFJORD Deres søknad om fradeling av boligtomt på 116/3 i Lattervika godkjennes med inntil 2daa. Tomta skal ha direkte adkomst til kommunal vei. DS 101/06 SVAR ANG. TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SKOGBRUKSKURS UNGDOMSSKOLEELVER Lyngen kommune innvilges engangstilskudd på kr ,- til gjennomføring av skogbrukskurs for ungdomsskoleelever. Begrunnelse: Tiltaket vil stimulere til økt aktivitet i skogen, samt gi deltakerne en kompetanseheving. Deltakerne vil lære seg å jobbe på en sikker og rasjonell måte. Tilsagnet er gyldig til

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: FORSØK MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER VED KOMMUNEVALGET I 2007 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK VED LOKALVALGET 2007 FORSØK MED DIREKTEVALG AV ORDFØRER VED KOMMUNEVALGET I 2007 KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Vedlegg: - Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget i 2007 av 12.sept fra Kommunal- og regionaldepartementet Saksopplysninger: Som det framgår av brevet fra Kommunal og Regionaldepartementet så ble ikke ordningen med direkte valg av ordfører lovfestet slik siktemålet var, men blir videreført som forsøksordning. Lyngen har som kjent benyttet seg av denne forsøksmuligheten både ved valget i 1999 og i 2003 og vil derfor være sikret plass som forsøkskommune også ved valget i 2007 dersom kommunen ønsker det, men rent formelt må ny begrunnet søknad sendes. er det bare spørsmålet om direkte valg av ordfører det er sakk om å ta stilling til, evt. allerede nå opplyse om kommunen også vil ta del i forsøkene utvidet myndighet for ortdføreren selv om det vil komme en egen invitasjon til dette forsøket sener i høst. Vedtektene tilknyttet ordningene vil utarbeides senere. Administrasjonens vurderinger: Siden det dreier seg om et politisk spørsmål om kommunen skal delt i forsøksordningen fremmes saken uten innstilling, men administrasjonssjefen vil alikavel ikke unnlate å peke på at dersom kommunestyret ønsker å søke så bør det også vurderes om ikke det allerede nå

8 skal signaliseres at kommunen også vil søke på det andre forsøket med utvidet myndighet for ordføreren. 8 Administrasjonssjefens innstilling til Saken fremmes uten innstilling.

9 9 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : X03 06/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2006 "LEGER UTEN GRENSER" SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S TV-AKSJONEN DANNELSE AV LOKAL AKSJONSKOMITE I VEDR. LEGER UTEN GRENSER - TV-AKSJON FOR 2006 U TV-AKSJONEN MELDING OM VEDTAK I LEVEKÅRSUTVALGET U INNKALLING TIL MØTE I TV-AKSJONSKOMITEEN I LYNGEN MANDAG kl U REFERAT FRA MØTET I TV-AKSJONSKOMITEEN I LYNGEN S ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2006 "LEGER UTEN GRENSER" Lyngen kommune Flere registrerte mottakere Flere registrerte mottakere Flere registrerte mottakere Vedlegg: - Orientering fra Leger uten grenser Saksopplysninger: Aksjonsdag er søndag 22.oktober. Årets aksjon er tildelt Leger uten grenser, og har temaet Utenfor medienes søkelys medisinsk hjelp uten grenser. For utfyllende opplysninger henvises til vedlegget i saka. Administrasjonens vurderinger: Formannskapet støttet fjorårets aksjon med kr 5.000,-. Det bør gis støtte i minimum samme størrelsesorden ved TV-aksjonen i Administrasjonssjefens innstilling til Formannskapet bevilger kr. til TV-aksjonen 2006 Leger uten grenser.

10 10 Beløpet overføres lokal innsamlingskonto innen aksjonsdagen 22.okt

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : Q14 &41 06/ Kåre Karlsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: BRØYTING AV KOMMUNALE VEGER/PLASSER I FURUFLATEN. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø ANBUD BRØYTING AV KOMMUNALE VEGER/PLASSER I FURUFLATEN U ANNONSE Framtid i Nord Ø BRØYTERODER I FURUFLATEN U ANBUD BRØYTING AV KOMMUNALE Flere registrerte mottakere VEGER/PLASSER I FURUFLATEN I ANBUD PÅ SNØBRØYTING OG SANDSTRØING - Hallgeir Jakobsen HALLGEIR JAKOBSEN I ANBUD SNØBRØYTING OG STRØING Arild Ribe S BRØYTING AV KOMMUNALE VEGER/PLASSER I FURUFLATEN. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Odd Aslaksen har sagt opp brøytekontraktene i Furuflaten med øyeblikkelig virkning. Teknisk drift har akseptert oppsigelsen. For å få ny brøyteoperatør til vegene i Furuflaten ble det satt inn annonse i Fremtid i Nord. Det kom inn 2 anbud, begge etter tidsfristens utløp. Det billigste anbudet låg ,- over dagens kostnader, som er på ,-. Begge anbudene vil bli forkastet. For å få til en tilfredsstillende ordning med brøyting i Furuflaten har Teknisk drift sett på en løsning med brøyting av vegene i egen regi. For å kunne gjøre dette må det investeres i en traktor med snøfres. En undersøkelse i markedet viser at man kan en få en brukt traktor med snøfres som har gått minimalt, til en pris på kr ,- + m.v.a på ,- (som kommunen vil få refundert). I tillegg til brøyting i Furuflaten kan en benytte maskinen til: Brøyting av nye veger i Solbakken boligfelt. Diverse ikke spesifiserte brøyteoppdrag som foretaes hver år.

12 Brøyting av utfartsområder. I den årstid som det ikke er brøyting kan maskinen benyttes i vedlikehold og på prosjekter. Eksisterende traktorgraver har fullt opp med brøyteoppdrag i Lyngseidet-området. 12 Administrasjonens vurderinger: Kjøpesummen må sannsynligvis lånes, og da vil en få en kapitalkostnad på kr ,- hvert år i 5 år. Kostnaden vil da bli følgende: Kapitalkostnader kr ,- Driftskostnader ,- For brøytesesongen på 6 mnd. vil kostnadene bli: Kapitalkostnader kr ,- Driftskostnader ,- Lønnskostnader ,- Totale utgifter for brøytingen Kr ,- Merknad 1: Lønnskostnadene er beregnet ut fra at en har brøyting i 62 hele dager i sesongen, dette er et maks antall dager. De siste årene har antall brøytedager ligget en del lavere. Merknad 2: Resterende av kostnadene med driften vil gå inn på vedlikehold og prosjekter. Merknad 3: Brøyting av nye veger i Solbakken feltet vil komme på ,- pr. år. Dette kan være med på finansieringen. Ved å investere i en traktor med snøfreser, og foreta brøyting av kommunale veger/plasser i Furuflaten i egen regi, vil en ta inn kapitalkostnaden i forhold til det billigste tilbudet som kom inn. I tillegg vil en finansiere investeringen med andre oppdrag som beskrevet ovenfor. Administrasjonssjefens innstilling til 1. Lyngen kommune foretar brøyting av veger/plasser i Furuflaten i egen regi. Forutsetningen for godkjenningen er at drifts- og kapitalutgiftene for dette ikke overstiger kr pr. år. 2. Kommunestyret godkjenner kjøp av traktor med snøfres innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. 3. Finansieringen av investeringen legges fram i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2006 og innarbeides i økonomiplan

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Steinar Høgtun OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL GANGS BEHANDLING SÆRLOVSHJEMMEL : Plan og bygningsloven Sakens dokumenter: S KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL GANGS BEHANDLING Vedlegg: Kommuneplanens strategidel beskrivelse (ettersendes) Saksopplysninger: Kommuneplanens langsiktige strategidel del ble sist rullert i 1996 og er gjeldende til Nåværende revidering ble påbegynt i begynnelsen av valgperioden (2003/2004), men ikke fulgt opp pga. andre prioriteringer. Vi ønsker at formannskapet gjennomgår planforslaget og at den deretter legges ut til offentlig ettersyn. Siktemålet er at planen egengodkjennes i kommunestyret i desember Administrasjonens vurderinger: Utfordringer og satsingsområder er i hovedsak drøftet og kjent i formannskap og kommunestyret. Hovedutfordringen er befolkningsreduksjon og satsingsområdene omhandler tiltak for å redusere, stanse eller øke befolkningstallet (næring, barn/ungdom og kvinner). I tillegg inngår helse og regionalt samarbeid som satsingsområder. På grunn av at planarbeidet har strukket seg over lang tid, vil alle som tidligere har vært involvert i planarbeidet (bygdelag, foreninger med mer), få tilsendt planutkastet i god tid før politisk sluttbehandling. Administrasjonen tilrår derfor at planforslaget legges ut til offentlig høring med lang høringsfrist, slik at det gis muligheter til dialog/møter med interessert før politisk sluttbehandling i kommunestyret. Administrasjonssjefen vil på møtet gi en orientering om hovedtrekkene i dokumentet før

14 14 kommentarer og eventuelle forslag til justeringer. Administrasjonssjefens innstilling til Kommuneplanens strategidel legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig og i minimum til 6 uker.

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ANDRE J. SIGVALDSEN/CECILIE V. MIDTTUN - SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKNAD OM VIKELSE AV PRIORITET S ANDRE J. SIGVALDSEN/CECILIE V. MIDTTUN - SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE Andre Julian Sigvaldsen/Cecilie Verinoka Midttun Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: I brev av søker Sigvaldsen/Midttun om prioritetsvikelse av kommunens lån stor kr ,- til fordel for nytt lån som tenkes tatt opp i Skandiabanken. I dag er prioritetsrekkefølgen slik: 1. prioritet lån stor kr ,- opptatt i prioritet lån stor kr ,- opptatt i prioritet lån stor kr ,- opptatt i 2005 Ved flyttingen av lånet til Skandiabanken blir 1 og 3 prioritets lånene slått sammen til nytt 1. prioritets lån dersom Lyngen kommune viker prioritet med sitt 2. prioritets lån. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vurderer sikkerheten til å være god nok om vi viker prioritet for 3 prioritets lånet på kr ,- slik at vi får lån stor kr foran vårt lån. Ut fra denne vurdering vil administrasjonssjefen tilrå at søknaden imøtekommes.

16 16 Administrasjonssjefens innstilling til 1 Lyngen kommune gir sin samtykke til at pantedokument tinglyst med beløp stor kr ,- gis prioritet foran vår obligasjon stor kr ,-tinglyst Samtykket gjelder også om opprinnelig 1. og 3. prioritets lånene blir slått sammen til nytt lån som gis 1. prioritet. 3. Søkeren må betale omkostningene ved den fornyede tinglysning av vår obligasjon.

17 17 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: BUDSJETTDEKNING VEDRØRENDE ANBUD OFFENTLIG TJENESTEPENSJON SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KONSULENTKONTRAKT VEDRØRENDE VURDERING Factor Consulting AS AV LYNGEN KOMMUNES PENSJONSORDNING X KONSULENTKONTRAKT - UNDERSKREVET OG RETURNERT I MARKEDSANALYSE 2006 Factor Consulting AS I PENSJONSVURDERING AUG Factor Consulting AS S PENSJONSVURDERING - ORIENTERINGSMØTE U PENSJONSVURDERING - ORIENTERINGSMØTE Flere adr. I TILBUD ANBUDSPROSESS 2006 Factor Consulting as U DRØFTINGS-/ORIENTERINGSMØTE - Flere Adr. TJENESTEPENSJON I INNHENTING AV DOKUMENTASJON Pensjonskontoret S BUDSJETTDEKNING VEDRØRENDE ANBUD OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Vedlegg: Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 106/06 følgende: Lyngen formannskap vedtar å hente inn anbud på tjenestepensjon fra Administrasjonssjefen gis fullmakt til å engasjere rådgivere til gjennomføring av prosessen. I vedtaket var det ikke sagt noe om budsjettdekning. På bakgrunn av vedtaket har administrasjonssjfen engasjert Factor Consulting AS i anbudsprosessen. Selskapets tilbud på kr ekskl. mva. er akseptert.

18 18 Administrasjonens vurderinger: Til dekning av Factor Consulting AS arbeid med å bistå Lyngen kommune i anbudsprosessen for offentlig tjenestepensjon i 2006 anbefales dette dekket over formanskapets reserverte budsjett, ansvar 1110, tjeneste 1001, art Restbeløpet på denne bevilgningen er pr. dags dato kr , og således har en ikke midler til å dekke utgiftene til anbudsprosessen fullt ut. Administrasjonssjefen anbefaler at en bruker restbeløpet til dekning av avtalen og resten belastes ansvar 1110 Politiske utvalg og kontrollorganer. Administrasjonssjefens innstilling til Til dekning av avtale med Factor Consulting AS angående anbud på offentlig tjenestepensjon for Lyngen kommune i 2006 vedtas følgende budsjettendring: Kr overføres fra formannskapets reserverte budsjettbevilgning til Restbeløpet kr gis administrasjonssjefen fullmakt til å internregulere innenfor ansvar 1110 Politisk styring og kontrollorganer.

19 19 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD FRA LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD OM TILLEGGSBEVILGNING FOR BUDSJETTÅR 2006 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I S SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FOR BUDSJETTÅR 2006 SØKNAD FRA LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD OM TILLEGGSBEVILGNING FOR BUDSJETTÅR 2006 Lyngen kirkelige fellesråd Vedlegg: Vedlegg: 1 "Søknad om tilleggsbevilgning for budsjett år 2006 kr " av fra Lyngen kirkelige fellesråd Saksopplysninger: Lyngen kirkelige fellesråd søker om tilleggsbevilgning på kr , jfr. søknad m/vedlegg av Lyngen kirkelige fellesråd har også søkt om ettergivelse/sletting av gjeld på kr som gjenstår fra merforbruk i Utfra Fellesrådets økonomiske situasjon kan de ikke betale noe på denne gjelda i 2006, og administrasjonssjefen vil ta opp denne søknaden ifm behandlingen av økonomiplan Det er i budsjett 2006 ingen frie midler som evt. kunne ha blitt brukt til tilleggsbevilgning til verken Lyngen kirkelige fellesråd eller andre formål som har behov for midler. Administrasjonens vurderinger:

20 20 Det vises til skrivene fra Fellesrådet som redegjør for den økonomiske situasjonen til Fellesrådet. Administrasjonssjefen ønsker ikke å gå inn på enkeltheter i skrivene, men vil fastslå at tiltross for de reduserte overføringer som er vedtatt så prioriteres kirkelige formål relativt høyt i Lyngen. Fellesrådet har kjent sin økonomiske ramme siden høsten 2005 og har et selvstendig ansvar for å iverksette de tiltak de anser nødvendige. Administrasjonssjefen er i en dialog med Lyngen kirkelige fellesråd for å vurdere om et nærmere samarbeid mellom fellesrådet og kommunen på enkeltområder evt. kan gi en mer rasjonell drift. Da det ikke foreligger midler til evt. tilleggsbevilgning må Fellesrådet i likhet med kommunens virksomheter søke å spare og drive så rasjonelt som mulig. Spørsmålet om framtidige bevilgninger og evt. ettergivelse av gjelda fra 1998 må vurderes ifm økonomiplan Administrasjonssjefens innstilling til Lyngen kommunestyre avslår søknad fra Lyngen kirkelige fellesråd om tilleggsbevilgning på kr for 2006.

21 21 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Ingunn Skredderhaug OVERSKRIFT PÅ SAKEN: INNFØRING AV EIENDOMSSKATT, PRINSIPPVEDTAK, EVT. VALG AV TAKSTNEMND ELLER SAKKYNDIG NEMND OG UTPEKING AV EIEND.SKATTEKTR. SÆRLOVSHJEMMEL : Eiendomsskatteloven Sakens dokumenter: X S INNFØRING AV EIENDOMSSKATT - KONSEKVENSUTREDNING INNFØRING AV EIENDOMSSKATT, PRINSIPPVEDTAK, EVT. VALG AV TAKSTNEMND ELLER SAKKYNDIG NEMND OG UTPEKING AV EIEND.SKATTEKTR Vedlegg: Vedlegg: 1 Konsekvensutredning dat (sakens dok. 1) Saksopplysninger: Det vises til vedlagte konsekvensutredning. Det er i tråd med utredningens pkt. 4.2 at denne saken forelegges politisk behandling. Administrasjonens vurderinger: Prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon tilrås at det innføres eiendomsskatt fra og med skatteåret Ut i fra at det uansett vil være markedsverdien som skal legges til grunn og at det har vist seg vanskelig og ofte konfliktfylt å trekke grenser for f.eks. områder utbygd på byvis, tilrås det at alle faste eiendommer i hele kommunen skattlegges. Dette inkluderer verker og bruk. Valg av nemnd. Under forutsetning av at det blir fattet prinsippvedtak om innføring, foreslås det at den nemnda som skal ha ansvaret for organisering og gjennomføring av takseringsarbeidet

22 22 velges allerede nå. Vi bør da støtte oss på det som tilrås fra faglig hold og velge alternativet med såkalt sakkyndig nemnd. En slik nemnd vil knytte til seg en besiktigelsesmann som på nemndas kriterier oppsøker den enkelte eiendom og så vedtar nemnda taksten på grunnlag av besiktigelsesmannens forslag. Valget må gjøres med forbehold om Finansdepartementets samtykke. Dersom man velger ordningen med takstnemnd, er det nemnda som sådan som besiktiger eiendommene uansett om man knytter til seg sakkyndig hjelp. Nemnda skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, og det skal velges leder, nestleder og ett medlem. Funksjonstiden bør følge kommunestyreperioden. Valgbarhet som til kommunestyret, men det kan kanskje være en fordel å ha en viss innsikt i eiendomsfaget og evne til å sette seg inn i juridiske avveininger. Eiendomsskattekontor. Fortsatt under forutsetning av at det blir fattet prinsippvedtak om innføring, tilrås det at kommunekassen fungerer som kommunens eiendomsskattekontor. Administrasjonssjefens innstilling til 1. Det vedtas på prinsipielt grunnlag å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer inkl. verker og bruk i hele kommunen fra I medhold av byskatteloven 4 og 5, jfr. eiendomsskatteloven 33 og med forbehold om Finansdepartementets samtykke, velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommene i kommunen. Til sakkyndig nemnd velges: Leder: Nestleder: Medlem: pers. varamedl.: 3. Funksjonen som eiendomsskattekontor tillegges kommunekassen.

23 23 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OPPFØLGING AV TILTAK FRA TEMA DAGEN 5. SEPTEMBER. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I ØKONOMI-INFO 1/ KOMMUNEPROPOSISJON 2007 Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben S ØKONOMIPLAN ÅRSHJUL, INNTEKTSRAMMER, MV. I MOMENTER TIL Fylkesmannen i Troms, SKJØNNSTILDELING FOR 2007 SAMT samordn./beredskap RESTPOTT FOR 2006 I BUDSJETT 2007 FOR PPT FOR PPT Nordkjosbotn BALSFJORD, STORFJORD, LYNGEN OG TROMS FYLKESKOMMUNE I KOMMUNEPROPOSISJONEN 2007 OG Kommunal- og regionaldepartementet REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2006 I INNMELDINGSSKJEMA KS (ikke utfylt) EIENDOMSSKATTEFORUM X BUDSJETTSKRIV ØKONOMIPLAN M. ÅRSBUDSJETT 2007 U BUDSJETTSKRIV - LYNGEN Lyngen kirkelig fellesråd og menighetsråd KOMMUNES ØKONOMIPLAN U SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER FOR Fylkesmannen i Troms 2007 OG RESTMIDLER FOR 2006 S KOMMUNESTYRETS TEMADAG - "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" X INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN I TILDELING AV RESTMIDLER FRA Fylkesmannen i Troms SKJØNNSPOTTEN FOR 2006 I FURUSTUA BARNEHAGE - Furustua barnehage ØKONOMIPLAN I KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet KOMMUNER 2007 I NYE DRIFTSTILTAK Furustua barnehage

24 I BUDSJETT REVISJON 2007 KomRev Nord I BUDSJETTSKRIV ØKONOMIPLAN Lyngen Kirkelig fellesråd I LYNGEN KIRKELIG FELLESRÅDS Lyngen Kirkelig Fellesråd BUDSJETTFORSLAG ÅR 2007 X OPPSUMMERING KOMMUNESTYRETS TEMADAG "UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING" I REGNSKAPSFØRING OG KLP forsikring PENSJONSNOTE FOR 2006 OG BUDSJETT 2007 I SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I PPT PPT S ØKONOMIPLAN STATUS OG ORIENTERING I STATSBUDSJETT Fylkesmannen i Troms, adm.staben FORDELLING AV ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER FOR 2007 S OPPFØLGING AV TILTAK FRA TEMADAGEN 5. SEPTEMBER. 24 Vedlegg: - Ingen Saksopplysninger: Administrasjonssjefen viser til kommunestyrets temadag , jfr. kommunestyre-sak 32/06. Det ble fattet følgende Kommunestyret ber formannskapet bearbeide de innleverte besvarelser og å ta disse med i økonomiplanen og budsjett I dette lå også forslag fra to av gruppene om salg av kommunens boliger. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen tar spørsmålet opp igjen med en litt annen vinkling, men hvor resultatet vil bli den samme, nemlig overføring til allerede eksisterende selskap som kommunen er eneeier av. Uten å gå i dybden før formannskapet har gitt sin prinsipielle tilslutning til en slik tanke så pekes det på at det kan være aktuelt å overføre/selge andre eiendommer enn bare boligeiendommene, men dette må utredes nærmere. Det kan også være aktuelt å kunne lyse noen av eiendommene ut på det åpne markedet. Kommunen vil alltid ha behov får noen få boligenheter til eget formål for å kunne ivareta vårt ansvar for de svakest stilte, men dette kan vi gjøre uten å eie da dette kan gjøres ved avtale med den som eiendommene selges/overføres til.

25 Hvilken økonomi som ligger i en slik overføring/salg må utredes nærmere slik at det nå bare er snakk om forholdsordre. Dersom formannskapet samtykker i å sette i gang utredningsarbeidet så vil det ut på nyåret bli fremmet ny sak der detaljene er mer avklart. Ut fra dette tilrås slikt vedtak. Administrasjonssjefens innstilling til Formannskapet ber administrasjonssjefen sette i gang nødvendig utredningsarbeide for å følge opp spørsmålet om avhending/salg av kommunale eiendommer. 25

26 26 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ADMINISTRASJONSSJEFENS TERTIALRAPPORT NR SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: X DRIFTSENHETENES TERTIALRAPPORT NR. 2/2006 S ADMINISTRASJONSSJEFENS TERTIALRAPPORT NR Vedlegg: Saksopplysninger: Administrasjonssjefens tertialrapport nr. 2/2006 framlegges direkte i formannskapsmøtet, evt. ettersendes i forkant av møtet hvis det lar seg gjøre. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling til

27 27 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ØKONOMIPLAN STATUS OG ORIENTERING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Vedlegg: Saksopplysninger: Administrasjonens vurderinger: I forbindelse med arbeidet med økonomiplan vil administrasjonssjefen orientere formannskapet om arbeidet og status så langt. Videre vil det bli orientert om Regjeringens forslag til Statsbudsjett for Administrasjonssjefen ønsker også en drøfting av eventuell videre deltakelse fra Formannskapet før innstillingen til økonomiplan legges fram i midten av november. Administrasjonssjefens innstilling til Formannskapet tar orienteringen til etterretning.

Inger-Helene B. Isaksen Ingunn Skredderhaug sak 120/06 Carol Pascoe orienterte om Noro-viruset og situasjonen i kommunen.

Inger-Helene B. Isaksen Ingunn Skredderhaug sak 120/06 Carol Pascoe orienterte om Noro-viruset og situasjonen i kommunen. Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Anette Holst Sølvi

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 26.05.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30 Følgende medlemmer møtte: Lars Tore Larssen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2006 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 10.04.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.10.07 08.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.10.07 08.10.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00890-399 U Datert: 20.09.07 Arkiv: [U3] Saksbeh.: KAS-KAS-KD Lnr.: 007441/07 Svar på lnr: 194 J.nr: 07/01106-005 U Datert: 03.10.07 Arkiv: 79/1 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Arild Ribe

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Lyngstunet, møterommet ved kantina

Lyngstunet, møterommet ved kantina Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet, møterommet ved kantina Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Saksnr Innhold PS 050/06 REFERATSAKER PS 051/06 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD - TROMSØREGIONEN PS 052/06 ØKONOMIPLAN INKL.

Saksnr Innhold PS 050/06 REFERATSAKER PS 051/06 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD - TROMSØREGIONEN PS 052/06 ØKONOMIPLAN INKL. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører.

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører. Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.08.2008 Tid: kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 20.09.07 20.09.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 20.09.07 20.09.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01148-002 U Datert: 13.09.07 Arkiv: X30 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Advokatfellesskapet Centrum Sak: FORLIKSKLAGE - KLAGE PÅ BEHANDLINGEN VED FORLIKSRÅDET I LYNGEN Dok: SVAR ANG. FORLIKSKLAGE: KLAGE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein Slåtsveen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte: Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Fred Skogeng Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.03.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Trond A Johansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer