MAORI BOY GENIUS. Studiemateriale til. Bergen internasjonale filmfestival 2012 Dokumentarfilm for ungdomsskoler I samarbeid med Raftostiftelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAORI BOY GENIUS. Studiemateriale til. Bergen internasjonale filmfestival 2012 Dokumentarfilm for ungdomsskoler I samarbeid med Raftostiftelsen"

Transkript

1 Studiemateriale til MAORI BOY GENIUS New Zealand t 24 min. Regi: Pietra Brettkelly Bergen internasjonale filmfestival 2012 Dokumentarfilm for ungdomsskoler I samarbeid med Raftostiftelsen

2 OM FILMEN Urfolksemansipasjon og andre tenåringsproblemer 16 år gamle Ngaa Rauuira Pumanawawhiti er langt over gjennomsnittlig intelligent. Såpass intelligent, faktisk, at han har blitt utpekt som mannen som skal frelse maorifolket på New Zealand fra senskadene etter de overgrep som gjennom århundrenes løp har blitt begått mot dem av kolonistene fra det nordvestlige Europa og deres etterkommere. Å bli tildelt ansvaret for et helt folkeslags fremtid lenge før myndighetsalder er imidlertid ikke bare enkelt. Ngaa Rauuira sikrer seg plass på sommerkurs ved det verdenskjente Yale- universitetet i USA, men kursene i internasjonal politikk, menneskerettigheter og juss er tunge. Engasjement for saken og hardt arbeid kan likevel ta unggutten langt. MAORI BOY GENIUS er et åpenhjertig og inkluderende portrett av en 16 år gammel gutt som har fått en nærmest uoverkommelig oppgave i fanget, men som på tross av sin unge alder eller kanskje heller på grunn av den skrider til verket med friskt mot.

3 MAORI BOY GENIUS rører ved en rekke av de mest sentrale aspektene ved demokratibegrepet. Maoriene er en minoritet som lever i opposisjon til en majoritetskultur. Et demokrati skal i prinsippet garantere minoriteters rettigheter, men disse kan være i konflikt med majoritetens goder. Ngaa Rauuira engasjerer seg for å forsvare maorienes rettigheter, som han mener ikke ivaretas av politikerne i hovedstaden, Wellington, der økonomisk vekst er i fokus. Tidligere har staten prøvd å få maoriene til å tilpasse seg den dominerende europeiskættede kulturen på New Zealand. Dette resulterte blant annet i at språket ikke ble videreført via mellom generasjoner. Maorienes kultur er tett knyttet til naturen, og de er opptatt av bærekraftig utvikling. Vern om naturressurser er en kjernesak for Ngaa Rauuira og maoriene, og et felt hvor de tydelig kommer på kant med styresmaktene. Ngaa Rauuira har ambisjoner om å forbedre maorienes posisjon i hjemlandet, og kunnskap er makt. Med sommerkursene ved Yale skal han utvikle seg som politisk leder. Det er ikke for hvem som helst. Han har utmerket seg som usedvanlig talentfull, men det koster å ta en utdanning på hans nivå. Faren overdrar kredittkortet sitt med over kroner for å virkeliggjøre drømmen. Sammen risikerer de mye for å skape en bedre framtid for sitt folk. Listen henger høyt: Ngaa Rauuira ønsker å bli første maori som statsminister i New Zealand. Spørsmål til filmen 1. Hvorfor engasjerer Ngaa Rauuira seg politisk? 2. Livet på Yale i USA er ikke enkelt. Hvilke utfordringer møter Ngaa Rauuira? Kunne du selv tenkt deg å ta et slikt kurs? Hva ville du selv slitt med? 3. Tror du det er vanskelig å oppnå politisk makt samtidig som man holder på sin minoritetskultur? Har minoriteter mye makt i Norge? 4. På hvilke måter kan maoriene oppnå politisk innflytelse? 5. Tror du Ngaa Rauuira blir statsminister på New Zealand?

4 VIKTIGE BEGREPER I FILMEN ancestors campus colonization environment Human Rights kiwi law native oppress origin participation political science power rural areas tradition tribe xenophobia forfedre universitetsområde kolonisering miljø menneskerettigheter en person fra New Zealand, men også en fugl og en frukt derfra lov, lovgivning innfødt undertrykke opprinnelse deltakelse statsvitenskap makt landsbygda, rural er antonym til urban. tradisjon stamme fremmedfrykt GEOGRAFI New Zealand. Kart fra Wikipedia NETTSIDER Filmens hjemmeside: Om New Zealand:

5 DEMOKRATIKAKE I årets undervisningsopplegg har vi laget en øvelse som heter demokratikake. Elevene skal først bygge en stat ved valg av gitte ingredienser. Deretter velger de seg flere demokrati- ingredienser som de legger i en kronologisk rekkefølge ut fra hva grupper mener bør komme først. Denne øvelsen passer best for elever på 10. trinn, men kan også fungere på lavere trinn. Vi anbefaler å gjøre øvelsen i klassen i forkant av filmdagen. Forarbeid for lærer Ta utskrift av kaken (landet) og ingrediensene som du finner under. Gi ett sett til hver gruppe. Dersom mulig kan kaken med fordel skrives ut på A3- ark. Ingrediensene må klippes opp. I klasserommet 1. Del opp i grupper på 3-5 elever. Del ut kaken og stats- ingrediensene. Du kan fortelle elevene følgende: Dere skal nå bygge en stat. Legg disse ingrediensene i kronologisk rekkefølge innenfor kaken. Det er også mulighet å legge ingredienser parallelt, det vil si at de innføres i staten på samme tid. Bruk 10 minutter. Begrunn rekkefølgen gruppen har valgt. Forklar ingrediensene dersom eleven synes de er vanskelige. Har gruppene valgt lik eller ulik rekkefølge? Hva begrunner de rekkefølgen med? Her finnes det ingen fasit, men øvelsen er viktig for å få forståelse av hvilke grenser et demokrati opererer innenfor. 2. Fortsett i de samme gruppene. Del ut demokrati- ingrediensene. Fortell elevene: Dere skal nå lage et demokrati. Velg først fem ingredienser i kronologisk rekkefølge. Begrunn valget. Bruk 15 minutter. Hvilke ulike ingredienser valgte gruppene? Hvordan høres begrunnelsene ut? Hva synes gruppene om de andre gruppenes begrunnelser? Diskuter gjerne. Velg så de andre ingrediensene. Blir demokratiet ferdig og perfekt? Kan et demokrati bli ferdig? Hvilke svakheter har et demokrati som styreform? Hva kan true demokratier? Hva er et demokrati avhengig av fra oss som medborgere? 3. Som lærer putter du oppi noen dårlige ingredienser i kakene, gjerne ulike for hver gruppe. Hvilke ingredienser fikk de ulike gruppene. Snakk om de ulike begrepene. Kan de finne ingredienser de allerede har som kan bekjempe de dårlige ingrediensene? Eller trenger de nye ingredienser? Hvor går grensen for bekjempelse innenfor demokratiske spilleregler?

6 DEMOKRATIKAKEN KLIPP GJERNE UT SIRKELEN: DEMOKRATIKAKE

7 Ingredienser til statsbygging Hva kommer først? Bør noe komme samtidig? Klipp ut hver ingrediens og plasser dem i valgt rekkefølge. Statlig voldsmonopol Staten er den eneste aktør som legitimt kan bruke fysisk tvang. Politi og militære utøver statens voldsmonopol. Avgrenset territorium Økonomisk (f.eks. handel, skatt) og geografisk avgrensning som skiller et område fra et annet. Et statsapparat Staten har det øverste ansvaret for territoriet. Staten har en administrasjon som forvalter dette ansvaret. Bevissthet om tilhørighet At man basert på felles verdier, kultur, og interesser anser seg selv som en del av staten/ nasjonen. Tilhørighet er kanskje enda mer avgjørende i en nasjonsbyggingsprosess. Felles valuta Betalingsmiddel som godtas i bytte mot varer og tjenester innenfor et eller flere lands økonomi. Den norske kronen (NOK) og euroen (EUR) er eksempler på felles valutaer.

8 Ingredienser til demokratibygging Hva kommer først? Bør noe komme samtidig? Ytringsfrihet Enhver har rett til ytrings- og meningsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding. Organisasjonsfrihet Rettigheten til å organisere seg fritt ved friheten til å danne organisasjoner, være medlem av organisasjoner og å velge å melde seg ut. Pressefrihet Hvordan journalister og andre fritt skal kunne uttrykke seg og etablere aviser og andre medier. Trygdeordninger Økonomisk støtte og tilbud om nødvendige tjenester for de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å få egen inntekt. Rett til utdanning Uansett kjønn, rase, legning, foreldre, religion, har man rett til tilbud om utdannelse. Beskyttelse av minoriteters rettigheter Stater har et ansvar for å beskytte ulike minoriteter i samfunnet fra diskriminering og ivareta deres rettigheter. Personvern Den beskyttelse man har fra at myndigheter eller andre kan blande seg inn i ditt privatliv på ulike områder.

9 Allmenn stemmerett Retten til å stemme ved nasjonale valg enten ved stortings- eller folkeavstemning. Politisk organisering Retten til å danne partier og å delta i politikk. Frie valg At det er flere partier å velge mellom, og at man kan stemme på hvem man vil uten at noen kan påvirke ditt valg med makt eller bestikkelser. Hemmelige valg Stemmen du avgir skal være hemmelig både for myndighetene og andre sivilpersoner. Lobby Betegnelsen på hvordan man kan snakke med og påvirke myndighetspersoner utenfor formene hvor de formelle samtalene og diskusjonene foregår før en avgjørelse eller et vedtak fattes. Et sivilt samfunn F.eks. organisasjoner som fungerer som talerør og vaktbikkjer for grupper som er underrepresentert i de demokratiske organene. Høringsrunder Åpen og formell utspørring av relevante organisasjoner og personer før eller under en politisk beslutningsprosess, dette for å sikre at alle synspunkter kommer med før det fattes vedtak. Folkeavstemninger Valg over ulike saker eller avgjørelser hvor myndighetene ber befolkningen gi sin mening gjennom votering. Maktfordeling Definert av den politiske filosofen Montesqieu: den politiske makten bør deles i tre mellom utøvende, lovgivende, og dømmende makt.

10 Dårlige ingredienser Korrupsjon Bestikkelser ved avgjørelsesprosesser. Statlig overvåkning Statlig initiativ til å samle informasjon om innbyggere ved wiretapping, filming, registrering av nettrafikk, mobilbruk, etc. Tortur Bevisst og overlagt angrep på en persons psyke, kropp og verdighet, her utført av en offentlig tjenestemann eller andre som handler på vegne av staten. Organiseringsforbud Begrenset rett til å organisere seg i politiske partier, fagforbund, eller ikke-statlige organisasjoner. Mistillit til demokrati i befolkningen Ønske om regimeskifte og systemutskiftning. Maktmisbruk Folkevalgte representanter i offentlige organisasjoner som misbruker sin makt. Stor maktdistanse Representanter og makthavere distanseres fra befolkningen i den grad at det ikke lenger oppfattes som styring av og for folket, men styring over folket.

Undervisningsopplegg til Demokratikaken

Undervisningsopplegg til Demokratikaken Undervisningsopplegg til Demokratikaken I øvelsen vi har kalt «Demokratikaken» utforsker vi demokratibegrepet hva er nødvendige ingredienser i et demokrati? Hvilke ingredienser vil gjøre det spesielt bra?

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Endringsforslag til Unge Venstres politiske plattform 2014-2016 Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Forslag 1 Øydis Lebiko Side 2 og 3 Forslaget: Stryk hele kapittelet. Landsstyrets innstilling:avvist

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Jeg har også noe jeg vil si! I also have something I would like to say! Mennesker med utviklingshemming og politisk deltakelse People with intellectual disability and political participation

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME Unge Høyres prinsipprogram Innhold Kap 1: Unge Høyres menneskesyn Kap 2: Respekt for mennesket Kap 3: Frihet og forankring Kap 4: Personlig ansvar

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN?

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? 1 Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? I nyere tid er den mest kjente og innflytelsesrike bok om rettferdig fordeling A Theory of Justice av den amerikanske filosofen John Rawls (1921 - ). Boka utkom i 1971.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI 2014 RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI FORORD Menneskerettigheter og demokrati er sentralt i norsk utviklingspolitikk. Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper,

Detaljer