St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Mars År n. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Mars År 2015 - n. 1"

Transkript

1 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Mars År n. 1 General rådet Konstitusjonenes historiske ferd Oversikt General rådet Konstitusjonenes historiske ferd Forside Provins/Region/Misjon Nagpur: Rett til utdannelse for personer som lever med HIV/AIDS 2 São Paulo: Oppmerksomhet overfor de eldre 3 Frankrike: Misjons erfaring i Savoyen 4 Sr. Clementina Copia General råds søster Siste år, under opprydding av Generalatets arkiver, ble jeg oppmerksom på informasjoner omkring forskjellige historiske informasjoner rund de forskjellige endringer konstitusjonene har gjennomgått. Usikker på hva jeg ville finne, fant jeg en godt oppbevart eske bakerst i arkivet. Jeg forventet ikke at ved å åpne esken, ville jeg finne forskjellige utgaver av konstitusjonen helt tilbake til 19. århundre. Jeg var veldig glad over funnet. Vi kjenner alle til at våre første konstitusjoner ble skrevet av Pater Médaille mellom 1650 og På den tiden var St. Joseph søstrene underlagt biskopen eller en annen kirkelig person utnevnt av biskopen. Disse konstitusjonene ble først godkjent i 1665 av biskop Arman de Béthune, biskop de Maupas etterfølger. De ble for første gang trykket i Vienne i 1694 med godkjenning av biskop Henri de Villars. Denne utgaven ble integrert inn i de opprinnelige konstitusjonene med noen av Pater Médailles bemerkninger, og bemerkninger fra biskop De Maupas under hans konferanse i 1661, og andre nye begreper relatert til utviklingen av USA: Drømmen om likestilling mellom kjønnene LAC India - Styrker Karismaen Nye Helgener Mosambik: Apostolats erfaring i Mosambik Paquistan: Et angrep på et lands hjerte

2 søstrenes kommuniteter. Sammenligning med de opprinnelige konstitusjoner var vokabularet modifisert, men søylene i det åndelig og apostoliske livet var grunnleggende det samme. Utgivelsen fra 1694 ble trykker opp igjen med tillatelse av biskop de Neuville de Villeroy, av kommuniteten i Lyon i 1730, så i 1788 og i Etter den Franske Revolusjonen, i den første halvparten av 1900 ble samme utgave spredt ut til de fleste kongregasjoner i Frankrike og andre land, helt frem til det andre Vatikan konsilet. Den første kongregasjonen som tilpasset Pater Médailles konstitusjoner var St. Joseph søstrene av Chambéry. Som et resultat av at kongregasjonen var spredt rundt om i verden og vårt misjons arbeide, presenterte kongregasjonen for Den Hellige Stol nye konstitusjoner i 1856, som ble godkjent i 1861 og igjen i I 1917 med utgivelsen av den Kanoniske Rett ba Den Hellige Far om at alle kongregasjoner reviderte sin konstitusjoner i forhold til Kirkens nye lov. Vår kongregasjon reviderte teksten og utgivelsen ble godkjent av Den Hellige Stol i I løpet av årene etter den andre verdens krig, reviderte Generalpriorinnen og Rådet konstitusjonenes tekst til en mer presis, lettere forståelig versjon, gjorde kjent at det ville komme flere endringer. Denne utgaven ble godkjent av Den Hellige Stol i Med Annet Vatikan Konsils komme, ble alle kongregasjoner oppmuntret til å vende tilbake til karismaen ved kongregasjonens grunnleggelse, og til å revidere konstitusjonene i lyset av Vatikan konsilets ånd. Våre nåværende konstitusjoner ble formet og fikk Den Hellige Stols godkjenning i 1984, noen få måneder etter den nye Kanoniske Rett i Hvilke tanker gjør vi oss etter disse historiske linjer? Noen gang tenker vi kanskje at mange datoer er kjedelig og sier oss lite, men datoer viser ofte dynamismen som ligger til grunn og bevegelsene de har ført til. Dynamisme og åndens bevegelser er to realiteter som har fulgt den historiske utviklingen av våre konstitusjoner, de har definert og opprettholder vår identitet opp gjennom tidene. Konstitusjonene er med på vår ferd. De er ikke fikserte heller ikke en lovbok skrevet engang for alle, med evig verdi. De inneholder vår spiritualitets og vår karismas visjon og dynamisme, samtidig som de utforsker tidens tegn, reflekterer tidens forskjellige realiteter og de forskjellige apostoliske og misjonskall. Provins/Region/Misjon Rett til utdannelse for personer som lever med HIV/ AIDS Sr. Philomena Pichapilly Nagpur provinsen, India Den 10.desember feiret vi HIV/AIDS dagen. I hele verden undervises det om hvordan vi kan forebygge denne dødelige sykdommen. Unge personer, kvinner og menn opplyses om nødvendigheten og å være bevisste at man kan få HIV viruset ved å være uforsiktig eller ved å være for uskyldig. Dette året bestemte vi oss for å kontakte mennesker som hadde HIV/AIDS i forskjellige landsbyer og slumområder i Nagpur. Sr. Philomena, advokat og sosionom Sr.Philomena forteller gruppen om deres rettigheter sammen med den protestantiske kirken som arbeider med å pleie personer som lever med HIV/AIDS, organiserte et tre timers kurs sammen med dem den 10. desember Om lag 300 personer som lever med HIV/AIDS var samlet til kurset. Alle levde i samfunnets utkantstrøk, de 2 CSJournal Januar - Mars

3 livnærte seg daglig ved å arbeide med hendene. De delte med oss sin frykt og følelse av hjelpeløshet og avsky da de fikk diagnosen HIV/AIDS. En kvinne fortalte hvordan hun ble utstøtt fra sitt ekteskapelige hjem av svigerforeldrene, selv om både hennes mann og hun var smittet av HIV viruset. Hennes svigermor anklaget henne for å være opphavet til sykdommen og ved det ødela sin mann. Hennes mann, en lastebilsjåfør, visste han var smittet av det dødelige viruset men skjulte det og giftet seg med henne. En middelaldrende mann, fortalte hvor lei seg han var for sitt ut svevende liv, han hadde hatt flere partnere på forskjellige steder for dekke sitt seksuelle behov, og nå hadde også hans kone blitt smittet av HIV/ AIDS. En unge kvinne sto frem og delte med oss at hun var blitt oppsagt av sin arbeidsgiver fordi hun hadde innrømmet at hun var en HIV/AIDS pasient. En familie var ikke villig til å bo sammen med sønnen som hadde HIV/AIDS, selv om loven sier at alle i familien har rett til å bo i foreldrehjemmet. Sr. Philo og de andre advokatene som Kvinner lytter oppmerksomt til fremleggene var tilstede, fortalte at personer som lever med HIV/AIDS har rettigheter ved forskjellige lover og forskrifter som kan være en hjelp for dem. Barn som lever med HIV/AIDS har rett til å gå på skolen. De har rett til «Fri og obligatorisk skolegang». Som alle barn har de samme rett til å få et måltid midt på dagen. Retten til et verdig liv er grunnleggende for alle personer, også de som lever med HIV/AIDS. De har den samme retten til liv, til frihet og medisinsk hjelp og rett til fri retts hjelp ved behov. Retten, Megling, eller Retts tvister. De må bare henvende seg til Distriktes Lov tjeneste med sine krav. De fikk hjelp og svar på alle spørsmål. De var glade og en ga uttrykk for at hun var overveldet over holdningene de ble møtt med. Det var første gang hun hørte om Frie Rettshjelp et tilbud, som hun vil benytte seg av og gjøre kjent for andre. Oppmerksomhet overfor de eldre Sr. Maria Goreti Gonçalves São Paulo provinsen,brasil Det økende antall av eldre personer som er svake, trenger hjelp for å ha et verdig og uavhengig liv leder samfunnet til å gi flere og bedre leveforhold for de eldre med mulighet for å leve et verdig liv. Når vi ser på det økende tallet av mennesker over 60 år, på steder i Brasil som i løpet av 25 år har fått den 6.største mengden av eldre i verden. Det begynner å haste med å finne frem til hva som må gjøres for å møte dette behovet. Vi vet at regjeringen i Sâo Paulo staten siden 2004 har Gruppe i Samfunns delen Søster Maria Goreti til høyre utviklet et program for å møte de eldres behov. På nasjonal nivå, kjenner vi til andre lignende initiativer. Personlig følte jeg meg utfordret og engasjert meg på dette området. Det arbeidet om må gjøres er å samarbeide med Kongregasjonen av Claretian Misjonærer av Marias Immakulatas hjerte, ved å følge deres karisma som er «oppmerksomhet overfor de eldre». CSJournal År n. 1 3

4 Med den faste beslutning å være et aktivt nærvær i denne oppgaven, lot jeg meg utdanne i sykepleieskolen ved Sâo Paulo Universitetet, og i tillegg var jeg observatør ved det første kurset gitt til pleie av eldre, det var en klasse på 15 studenter. Jeg benyttet meg av St. Joseph sykepleieskole i vår provins og fikk hjelp av en lærer fra universitetet. Det var et utfordrende arbeide med perioder av krav fra pensum. IEttertid har jeg gjennomgått kurs som koordinator,sponset av Claretianerne sammen med andre profesjonelle i området. Det første kurset ble holdt i Etter den tid har flere søkt å ta kurs for å pleie eldre. Alderen for de som søker kurset er mellom18-65 år. Det er interessant å se at selv eldre personer tar kurset. Klassene er i størrelsen mellom 35 til 40 studenter, kvinner er i er flertall. Kursets fokus er utvikling av ferdigheter som er nødvendige for å gi pleie til eldre i forskjellige situasjoner. I løpet av 5 års aktivitet er 16 grupper av eldre pleiere utdannet, og de fleste arbeider på området. Den 23. februar 2015 startet et nytt kurs med 45 studenter. Kurset varer fra til om kvelden, tre dager pr. uke i 3 mnd. Våre forventninger er at dette arbeidet med faglig utdannelse, sørger ikke bare for praktiske kunnskaper som er nødvendig for å gi god pleie til de eldre, men vil også fremme flere gode leveår for de eldre. Misjons erfaring i Savoyen S. Deepa Dung Dung og S. Pooja Swami Frankrike Som et svar på kallet å være et misjons nærvær i Savoyen, dro vi, søstrene Pooja og Deepa fra vårt hjemland India, for i løpet av seks måneder å erfare hvordan det er å leve i Frankrike. Den første måneden tilbrakte vi i en kommunitet i Bois Joli, derfra ble vi «utsendt» til forskjellige små kommuniteter for å se, erfare, lære og oppdage realitetene og oppgavene til våre søstre i Savoyen. Vi ble dypt inspirert av å se våre eldre søstre i store kommuniteter, som, selv om de ikke hadde en oppgave, levde meget aktivt, levende og dynamisk vår karisma og ifølge vår grunnleggers ånd, både i og utenfor kommunitetens vegger. De er misjonærer ved sin bønn og ved sitt nærvær. Deres kommuniteter er åpne, de hjelper de fattige ved å lage håndarbeider, som kan selges og forbereder postkort for fanger. Sr. Agnes Moussière (91 år gammel) underviste oss med stort tålmod i språk. Søstrene hjalp oss med fransken og gjorde alt de kunne for at v i skulle føle oss hjemme. Utvekslingene og måten de fortalte oss om Kongregasjonens og den Franske provinsens historie, om tradisjonene og den Franske kulturen hjalp oss til å føle oss hjemme. I de små kommunitetene kunne vi se hvordan søstrene arbeidet med legfolk i ulike assosiasjoner som Caritas og «Resto du Coeur» (Hjertets restauranter). De gikk med den Hellige kommunion til dem som ikke kom seg ut og til syke som var hospitalisert. Noen søstre var engasjerte i Pastoralt arbeide og hadde Bibel grupper. Flere søstre hjalp innvandrere med papirer og noen ga dem Fransk timer. Vi bodde i forskjellige kommuniteter i løpet av de seks månedene, det var en velsignelse! Det var å dele livet, misjonen, kulturen og tidens utfordringer. Vi ble godtatte og godt mottatt av alle både utenfor kommunitetene og i kommuniteten. Gjennom dette ble vi klare over over hvor viktig det er med søstrenes nærvær blant folket. De var et vitnesbyrd om Evangeliets verdier og ved å leve enkelt konkretiserte de vår karisma. Fra dag en, var alt en ny erfaring. Noen ganger var det vanskelig med et nytt språk, og stor forskjell i mat og klima. Noen gager måtte vi virkelig kjempe for å kunne si et ord eller en setning for å gi en forklaring. Disse erfaringene gjorde oss motløse og fikk oss til å føle oss isolerte og ga oss hjemlengsel. Men ved personlig bønn og søstrenes oppmuntring fikk vi kraft til å gå videre. Vi fikk anledning til å følge et kurs på tyve dager i Lyon. Der var vi sammen med flere studenter fra andre nasjoner. Det var meget interessant å bli kjent med deres kultur, vaner og fester. Vi hadde stort utbytte av dette kurset, det var en spesiell erfaring. Nå reiser vi hjem til India, her skal vi fortsette med å finne ut hvor Gud kaller oss til å være. 4 CSJournal Januar - Mars

5 Drømmen om likestilling mellom kjønnene Sr. Barbara Bozak USA Over 9000 kvinner fra hele verden var samlet i FNs Hovedkvarter i New York i tiden mars 2015, til det 59. møtet om Kommisjonen om Kvinnenes Status. Dette årets tema var» Beijing +20» eller «Iverksettelsen av Beijing handlings program» som besto av to viktige anliggender: likestilling mellom kjønnene og fremme kvinnenes rett. For å oppnå disse to målene ba Handlings plattformen alle land om å nevne tolv bekymrings områder der iblant vold mot kvinner, kvinner med makt og beslutningsmyndighet, fattige kvinner, utdannelse og økonomi. Mens ministre ga offisielle rapporter i Hovedforsamlingens hall over det deres regjeringer hadde gjort de siste 20 årene for å forbedre kvinners situasjon, meddelte grasrot organisasjoner ikke bare hva som er gjort men også hva som er nødvendig å gjøre. Lytter til hvordan EU medlemmer behandler vold mot kvinner Medlemmer av Afghanske kvinners nettverk taler om kvinners rolle Det var interessant å se at fordi så mange menn var drept i Rwanda har kvinner en viktig rolle i regjeringen, i økonomien og som arbeidskraft. På den andre siden, følte kvinner i Irak og Afghanistan at de tapte de rettigheter de hadde vunnet tidligere på grunn av den økte styrken hos grupper som har som mål å kontrollere kvinner. Intet land hadde oppnådd de målene som ble bestemt i Beijing Deklarasjonen og Handlings programmet. Giovanna Martelli minister for likestilling i Italia, bemerket stadig vold mot kvinner i Italia, og anerkjente at ikke et eneste land kan få slutt på denne situasjonen. Det er nødvendig med et globalt svar. Det emnet som de fleste grupper fremmet var vold mot kvinner både vold i hjemmet og vold ved trafficking. Hvert land står over for disse utfordringene, til og med de som har strenge krav i forhold til vold mot kvinner.. Det som mangler mange steder er en politisk vilje til å håndheve loven. Dessuten er det ofte en kultur som godtar vold og oppmuntrer til taushet. Det er interessant at Norge, som er et land med likestilling av kjønnene nedskrevet i lov, rapporterer innvandrings kvinner at de er mer utsatte for vold i hjemmet enn Norske kvinner. Innvandre kvinner både i eget land og fra andre land, til og med de som er inviterte til å arbeide innen helsevesenet møter flere sperringer i innsatsen for å oppnå likestilling. De mangler tilgang til informasjoner og tjenester som gis til andre. Et stort antall innvandringskvinner arbeider i servise ernæringen, og har minstelønns jobber, og noen blir rett og slett benyttet som slavearbeider av arbeidsgiverne. Intet land har oppnådd lik lønn for kjønnene. Til og med i de mest utviklede landene er kvinners lønn lavere enn mannens i samme arbeidsområde. Målet om full likestilling i regjering og stillinger med beslutningsmyndighet er ennå ikke oppnådd. Mye er oppnådd, men det er fortsatt mye som må gjøres. Lover er viktige for å fremme endring, men inntil alle mennesker står for de verdier Beijing Erklæringen fremmer, vil kjønnenes likestilling forbli en drøm. CSJournal År n. 1 5

6 LAC India - Styrker Karismaen S. Prashanti Janagam Nagpur provinsen, India LAC (Lyon-Annecy-Chambéry) kommunitetene samlet junioratsøstrene i Snehalaya, Nagpur India til et 5 dagers seminar i tiden 28.desember januar Dette året er viet Det Gud-viede liv, og tema var: «Vekk opp verden»! Styrket av referanser til Pave Frans apostoliske brev til kvinnelig og mannlige ordenspersoner i hele verden, og til minne om 50 års jubileet For Den Dogmatiske konstitusjonen om Kirken «Lumen Gentium, som omtaler ordenslivet i det sjette kapittelet og om Dekretet Perfectae Caritatis om fornyelse av ordenslivet. Sr. David Delaney, var ressurs personen som inviterte oss til å betrakte fortiden med takknemlighet, nåtiden med glød og fremtiden med håp. Vi ble alle utfordret som Pater Médailles døtre i 21 århundre til å «Vekke verden «. Vi unge junioratssøstre, kvinnelige ordenspersoner,ble utfordret gjennom hele seminaret til å levendegjøre vårt engasjement ved å holde vår karisma, spiritualitet og vår opprinnelse levende og aktuell i dag. Pave Frans forteller oss unge ordenspersoner, som er våre Kongregasjoners fremtid, til å gi vårt JA til Gud med friskhet og sjenerøsitet ved å styrke vår egen væremåte og dialog med tidligere generasjoner for å bli beriket av deres visdom og erfaring. Gjennom dette å finne nye veier å leve Evangeliet på, for på en effektiv måte kunne være et levende vitne i dag. Emnene som vi arbeidet med «Vekke opp verden» var dype og tankevekkende og praktiske. Vi hadde utveksling, gruppe diskusjoner, personlige vitnesbyrd. Vi hadde fremlegg om indre frihet og omvendelse, som er en hjelp til å bli fornyet og være gjennomskuelig,som fremmer kvalitet, mellom menneskelige relasjoner, nærer vår karisma og styrker vår forening med Gud, vår kjære neste i og utenfor kommuniteten. Å gå i Pater Médailles fotspor; leve våre løfter så overbevisende og fryktesløst at vi med glød kan påta oss oppgaver for å nå frem til utkantområdene av vår splittede verden.vi styrket vårt ungdommelige engasjement, var kreative, nyskapende og gikk inn for å være tillitvekkende i komuniteten og oppgavene våre. General og Provinsial kapitlenes støtte ble også fremhevet. En kveld så vi på Chambéry dokumentet «Reisen» som viste hvordan kongregasjonen begynte i Kamptee, India i Hyggelige perioder med utveksling i spisestuen og en hjertelig rekreasjon den 30.desember, samlet oss alle i hygge, latter, lek spill og sang. Nye Helgener Sr. Marie Clara Pille (94) Danmark 21/12/2014 Sr. Peter Damian Puliallil (83) Nirmala 27/12/2014 Sr. Marie Raphaël Germain (89) Frankrike 31/12/2014 Sr. Marie Clotilde Longeret (92) Frankrike 10/01/2015 Sr. Maria São Clemente A. de França (94) São Paulo 19/01/2015 Sr. Rosalia Theresa Pegoraro (89) Caxias do Sul 21/01/2015 Sr. Mary Rosita Francis (79) Nirmala 22/01/2015 Sr. Thérése Degiron (95) Frankrike 22/01/2015 Sr. Francisca Marcondes Gil (96) São Paulo 04/02/2015 Sr. Aidee Fernandez (89) Caxias do Sul 06/02/2015 Sr. Elisa Maria Lermen (96) Lagoa Vermelha 09/02/2015 Sr. Luiza Celeste Biazus (87) Porto Alegre 20/02/2015 Sr. Marie Paul Perrier (95) Frankrike 20/02/2015 Sr. Marita Gestelkamp (89) Danmark 27/02/2015 Sr. Iracema Maria Bianchi (93) Porto Alegre 23/03/2015 Sr. Aurea Maria de Arruda Mello (93) São Paulo 25/03/ CSJournal Januar - Mars

7 Apostolats erfaring i Mosambik Sr. Severina Lucia Brogliato Mosambik Søster Severina, brasilianer fra N/NØ Regionen i Brasil, en dyktig misjonær. Hun kom tilbake til Brasil i Søstrene i kommuniteten sier hun er et vitnesbyrd om dyp bønn, hun deltar ofte i den Eukaristiske feiringen. Hun har en dyp kjærlighet for de fattigste og mest utstøtte, og har stor hengivenhet for dem. Det er mange minner jeg har bevart i hjertet og har med meg fra min tid i Mosambik. Jeg husker hvilket ønske jeg hadde for å reise ut i misjons oppdrag,»ad gentes» men det viktigste kallet kom under en retrett i På retrett huset var det en setning på Italiensk som slo meg «Cosa farò per Christo?» ( Hva vil jeg gjøre for Kristus?). Det var som svar på dette kallet at jeg ved tilbakekomst til min kommunitet, skrev til Koordinatoren for N/NØ Regionen i Brasil og meddelte henne mitt ønske. Etter å ha ordnet alt med Sâo Paulo provinsen, som er ansvarlig for Misjonen i Mosambik, mottok jeg tre måneder senere svaret på at jeg kunne bli en del av kommuniteten Mocimboa da Praia. Min ankomst i Mocimboa da Praia i 2008 var virkeliggjøringen av «noe stort» og det var som å ankomme til en ny verden, en ny kultur og en annen måte å leve på. Landets offisielle språk var Portugisisk, mens folket hjemme og i landsbyene snakket deres innfødte språk. Liturgien var meget levende med sang og dans. Liturgien er nokså lange, med feiringer som kan ta timer. Kvinner, særlig de fattigste, er de som tar seg av huset, de sår og de sørger for innhøstingen av egne avlinger. De er meget underdanige overfor mannen, særlig på grunn av at mange tidlige og unge ekteskap ble organisert av familiene. Det er en kultur som fortsatt har mange autoritære systemer hvor makten ligger hos sjefen. Imidlertid er det tydelige tegn på at kvinner er i ferd å bevege seg ut av denne situasjonen, og har fått mer plass innen politikken og samfunnet. Størrelsen på barne dødelighet og sykdommer som malaria og HIV/AIDS er høye. Fattigdom og sult forverrer situasjonen, og forårsaker at mange mennesker har få forhåpninger til fremtiden. I løpet av tiden erfarte jeg hva det virkelig betyr å være misjonær blant et folk, som,selv om de er omringet av fattigdom og sykdom er fascinerende. De er enkle, varme, glade mennesker, som evangeliserte meg ved deres enkelhet og åpne hjerte, og som var villige til å dele sin tro på Jesus Kristus. Dette var berikende for meg, et vakkert tegn på Kongeriket, Misjons ånden fikk meg til å lytte, til å akseptere av hele hjerte følelsene, ønskene og håpet til dette folket. Min misjons oppgave var å være et vitnesbyrd om Guds kjærlighet. Erfaringene jeg hadde i Mosambik i løpet av disse seks og halvt årene, ved å besøke syke, følge mennesker til hospitalet, dele kjennskapet til hjemlaget medisiner, verdsette og oppmuntre et hvert tegn som kunne øke selvfølelsen, og besøke kommuniteter i byen og på landet, lærte meg til å leve Evangeliet og å være Guds åsyn for de som krysset min vei. Søster Severina tar del i barnehage prosjektet Søster Severina i São José kommuniteten CSJournal År n. 1 7

8 Et angrep på et lands hjerte Sr. Sadaf Patras Pakistan Pakistan er et land som ble grunnlagt for 68 år siden med det håpet at landet ville bli et fredens og fremgangs land. I flere ti år har landet hatt glede av denne grunnleggelsen, oppriktigheten regjerte og landet ble en stabil Islamsk stat. I løpet av tiden gikk den opprinnelige meningen med grunnleggelsen tapt. Nå lider landet under influering av korrupsjon, negative politiske strategier, fordommer og urettferdige lover overfor minoritetene og de fattige. Samtidig har landet lidt under alvorlige terroristiske trusler de siste tyve årene. Praktisk talt hver dag blir noen myrdet, skutt,døde ved selvmords angrep, bombardementer og andre former for terrorisme. Daglig blir mange uskyldige mennesker offer for brutalitet. Observasjonen av denne svekkede situasjonen førte til at Armeen tok over og gikk inn for drøftinger med regjeringen og begynte med motstand mot terrorister. Det har vært flere rykter om kring så som :» det kommer til å skje alvorlige reaksjoner fra terroristene». Sant nok, når alt var fredelig og stille, den 16. desember 2014, ble en mørk dag for landet vårt. Syv armerte menn som var knyttet til Taliban, var ansvarlige for et terrorist angrep på Folkeskolen drevet av hæren, i nord vest Pakistan, i byen Peshawar. De gikk inn på skolen,åpnet ild mot skolens ansatte og barn. De drepte 145 mennesker, blant disse 132 elever, alle gutter i alderen åtte til atten år. En rednings aksjon ble lansert av Den Pakistanske Armes Spesial Tjeneste Gruppe, Spesiell Styrke som drepte alle syv terrorister og reddet 960 mennesker. Blant disse var mist 130 sårede personer. Nyhetene spredte seg som en brann gjennom hel landet. Alle borgerne var sorgfulle over det som hadde skjedd. Det var flere dager med sorg og gråt, ikke bare foreldrene og slektningene til ofrene. Hele lande følte seg dypt såret. Denne gangen hadde terroristen klart å angripe Pakistans hjerte. Alle gråt og var sjokkerte over disse forferdelige nyhetene. På alle gater var det blomster som minnet om begravelsene, og tusener av Pakistanere tok del i begravelsene uten hensyn til kaste eller trossamfunn. Elevene i Hærens folkeskole ble ansett som Pakistans fremtid med store drømmer for elevenes fremtid. I måneder viste de dokumentarfilmer på alle TV kanaler hvor de fortalte historier om disse elevenes drømmer. I løpet av få timer ble ikke bare drømmer ødelagt, men verdifulle liv gikk tapt. Daglig gir alle uttrykk for at en slik grusom hendelse ikke må skje igjen. Pakistans sikkerhetsstyrke har sørget for at alle skoler har alarm og denne tjenesten har blitt mer effektiv for alle offentlige og private skoler har fått mer støtte. Allikevel er det mye frykt og usikkerhet blant barn,foreldre og skole ledere. Alle skoler følger meget nøye sikkerhets forskriftene for hvordan de skal forholde seg i lignende situasjoner. Ofrenes mødre ber om at denne tragiske hendelsen aldri må skje andre mødre. Alle borgere i Pakistan ber om sikkerhet for sine barn og deres kjære slektninger, at Gud må eskytte landets frentid mot slike ekstremister. Redaktør Barbara Bozak Andréia Pires Grafisk design Andréia Pires Oversettelser Agnès Moussière Cristina Gavazzi Joyce Baker Margherita Corsino Maria Elisabete Reis Marie-Kristin Riosianu Marie-Pierre Ruche Distribusjon Rosalia Armillotta E-post 8 CSJournal Januar - Mars

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober Desember År 2015 - n. 5

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober Desember År 2015 - n. 5 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober Desember År 2015 - n. 5 General rådet Dialog for Fred Dialog for Fred Oversikt General rådet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon September - Oktober År 2014 - n. 5

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon September - Oktober År 2014 - n. 5 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon September - Oktober År 2014 - n. 5 General rådet Utkantstrøk, et kall til enhets Karisma Oversikt General

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mai - Juni År 2013 - n. 3

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mai - Juni År 2013 - n. 3 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mai - Juni År 2013 - n. 3 General Rådet Oversikt General Rådet Drevet av kjærlighet for å skape en positiv

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2016 - n. 2

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2016 - n. 2 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2016 - n. 2 Generalrådet Den årlige evaluerings betydning: Institusjonell Vitalitet og

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Februar År 2016 - n. 1

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Februar År 2016 - n. 1 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar - Februar År 2016 - n. 1 Generalrådet Daglige Avskjeder Oversikt Generalrådet Daglige Avskjeder

Detaljer

Notater fra Pater Jean Pierre Médailles Kilder og Inspirasjoner om St. Josephsøstrenes Kongregasjon.

Notater fra Pater Jean Pierre Médailles Kilder og Inspirasjoner om St. Josephsøstrenes Kongregasjon. Notater fra Pater Jean Pierre Médailles Kilder og Inspirasjoner om St. Josephsøstrenes Kongregasjon. Gitt av søstrene Mary Jane Garry og Jean Sauntry Opprinnelig kilde til Kongregasjonens Spiritualitet.

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon August - September År 2015 - n. 4

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon August - September År 2015 - n. 4 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon August - September År 2015 - n. 4 General Rådet Vårt Generalkapittels Mangfoldige Dimensjoner Oversikt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juni Juli År 2015 - n. 3

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juni Juli År 2015 - n. 3 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juni Juli År 2015 - n. 3 General Rådet Hvor Lever St. Joseph søstrene? Oversikt General rådet Hvor Lever

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober - Desember År 2013 - n. 5

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober - Desember År 2013 - n. 5 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Oktober - Desember År 2013 - n. 5 General Rådet Bevege seg som en ENHET i vårt Mangfold Søster Sally

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2014 - n. 2

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2014 - n. 2 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Mars - April År 2014 - n. 2 General rådet Hellig Lytten Åndelig Veiledning Oversikt General rådet Hellig

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar -Februar År 2014 - n. 1

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar -Februar År 2014 - n. 1 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Januar -Februar År 2014 - n. 1 General Rådet Internasjonalitet: Fattigdom eller velstand? Oversikt General

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juli - August År 2014 - n. 4

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juli - August År 2014 - n. 4 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juli - August År 2014 - n. 4 General rådet Utdanningens utfordring Oversikt General rådet Utdanningens

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Den 31.juli 2013 på festen for den

Den 31.juli 2013 på festen for den Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon Juli - September År 2013 - n. 4 General Rådet En meget spesiell Eukaristi feiring Oversikt General Rådet

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso

OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso 1 OLSOK - 28.07.2015 ved Sr. GilKrist Lavigne, ocso Innledning Da jeg ble bedt om å holde dette foredraget, visste jeg at jeg ble invitert som medlem av cistercienserordenen, og at jeg skulle legge vekt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

av S. Sally Hodgdon (GENERAL RÅDET)

av S. Sally Hodgdon (GENERAL RÅDET) St. Joseph søstrene av Chambéry's kongregasjon Mars - April F r a n s k - E n g e l s k - I t a l i e n s k - P o r t u g i s i s k - N O R S K O v e r s i k t HVORFOR VI GJØR DET VI GJØR Etikk i vår streben

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-frokost 6.oktober 2009 Hanne C. Kavli og Marjan Nadim Kommentarer: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Forsker Thomas Walle Tema

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN?

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? «Hvor var Gud?» er et spørsmål som ofte stilles i forbindelse med sykdom, ulykker, sorg og død. Kanskje du selv har stilt spørsmålet i en vanskelig situasjon?

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

I. MÅLET FOR DET GUDVIEDE LIVS ÅR

I. MÅLET FOR DET GUDVIEDE LIVS ÅR 1 PAVE FRANS BUDSKAP FOR DET KONSEKRERTE LIVS ÅR Kjære brødre og søstre i Ordenslivet. Jeg skriver til dere som Peters etterfølger. Jeg har fått i oppdrag å bekrefte hans brødre og søstre i troen(jfr.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon April Mai År 2015 - n. 2

St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon April Mai År 2015 - n. 2 Fransk Engelsk Italiensk Portugisisk Norsk CSJournal St. Joseph Søstrene av Chambéry s kongregasjon April Mai År 2015 - n. 2 General rådet Den sårede verden har behov for omsorg Oversikt General rådet

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

16. Guds allmakt og det onde 80 17. Lidende suverenitet 83 18. Troens trøst 86 19. Livet har siste ordet 92

16. Guds allmakt og det onde 80 17. Lidende suverenitet 83 18. Troens trøst 86 19. Livet har siste ordet 92 Innhold I FORORD 7 II DØDEN 1. Avreisen 17 2. Katastrofen 18 3. Økende frykt svinnende håp 19 4. Møtet med døden 21 5. Minnehøytideligheten 22 6. Reisen til Thailand 24 III SORGEN 1. I sorgens landskap

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer