PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Organisasjonskart, mål og visjoner 3 Nøkkeltall 5 Kunstnerisk Råd, Utstillingsprogram, Galleriet 7 Annen aktivitet, Kunst på vandring, 2000 Lillestrøm. 10 Pilotgalleriet 12 Kunstvisitten 18 Styrets arbeid 22 RSU 23 Regnskapsoversikt tre siste år. 24 Handlingsplan Regnskap og revisjonsberetning FORSIDEBILDE ER FRA FORESTILLINGEN «NORMA JEANE» AV HELLE SILJEHOLM/SARA CHRISTOPHERSEN. FOTO: ANDERS RØREN REDAKTØR FOR ÅRSRAPPORT: TONJE GJEVJON TRYKK: NILZ TRYKKERI 2

3 BOA NK STOR-OSLO REPRESENTANTSKAPET STYRET KUNSTSENTRENE I NORGE ADMINISTRASJONEN RSU KUNSTNERISK RÅD GALLERIET PILOTGALLERIET KUNSTVISITTEN BUTIKK/LOUNGE 3

4 AKERSHUS KUNSTSENTER - et kunstsenter i vekst Akershus Kunstsenter er en visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på samtidskunst. Kunstsenteret er plassert i Lillestrøm, og drives av Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og Norske Kunsthåndverkere Stor-Oslo (NK Stor-Oslo). Akershus Kunstsenter inngår i et landsomfattende, kunstnerstyrt formidlingsnettverk for visuell kunst og er medlem i foreningen Kunstsentrene i Norge. Sentralt i Akershus Kunstsenters visjon står høy faglig kvalitet. Akershus Kunstsenter støttes økonomisk av Akershus Fylkeskommune. Akershus Kunstsenter har følgende mål: visning og formidling av visuell kunst stimulere til økt interesse og forståelse for samtidskunst stimulere til økt bruk av visuell kunst være en motvekt til den kommersielle kunstarenaen Som daglig leder er det en glede å konstatere at Akershus Kunstsenter er i positiv vekst. Besøkstallet stiger, vi har økende aktivitet i avdelingene Pilotgalleriet og i Kunstvisitten, flere av våre utstillinger i kunstsenteret har oppnådd god synlighet i media og vi har fått kunstkritikk i både Dagens Næringsliv, Aftenposten og kunstkritikk.no. Vi opplever også økt etterspørsel etter våre tjenester, og har i dag flere prosjekter enn noen gang tidligere. Hardt arbeid begynner å gi resultater, og den økonomiske situasjonen har bedret seg. Men økende aktivitet betyr også mer arbeid for alle. Som et resultat av dette har vi økt stillingen til økonomisekretær med 10 %, fra 50 til 60 % stilling. Årets økonomiske resultat er et bevisst ønske om to nødvendige forhold; å øke egenkapitalen og å avsette midler til pensjon (AFP). Begge deler en dyd av nødvendighet, og i de kommende årene vil vårt fokus være å befeste økonomien ytterligere. Akershus Kunstsenter er preget av godt arbeidsmiljø, engasjement og faglig fokus. Det er lite sykefravær og en stabil stab. Vi har satt oss høye mål, og jobber målrettet for å nå dem. Våre visjonsord sier vi skal være både modige, pulserende og generøse, og vi skal ha kvalitet som hovedfokus. Vi er på god vei, og som leder ser jeg lyst på fremtiden til Akershus Kunstsenter. Rikke G. Komissar Daglig leder Akershus Kunstsenter 4

5 NØKKELTALL UTSTILLINGER ANTALL Utstillinger i egne lokaler 14 I offentlig rom 1 Prosjekter / festivaler Andre visningssteder / visningslokaler 2000 Lillestrøm og «Kunst på vandring» 4 utstillinger i Fylkeskantinen 2 utstillinger i Oslo Bussterminal «Kunst på vandring» vist på Nes Kulturhus, Kolben Kulturhus og Asker Kulturhus Follo-Stories, utstilling i Berlin med 5 kunstnere fra Akershus Separatutstillinger 10 Gruppeutstillinger 4 i AKS visningsrom KUNSTNERE- HVOR KOMMER DE FRA? ANTALL Eget distrikt (Oslo og Akershus) 32 (inkl. 5 kunstnere presentert i Berlin-utstilling) Landet forøvrig 8 Internasjonalt 5 ALDER PÅ KUNSTNERE ANTALL Ant. Unge / nyutdannede 11 ANDRE UTSTILLINGSPRODUEKSJONER ANTALL Utstillinger i bedrifter/ næringsliv 1 UTSMYKNING Antall nye prosjekter i år Antall under arbeid Antall avsluttet i år 1 Nesodden Kommunesenter 3 Lørenskog Kulturhus Utsmykning av gågata Kunstparken i Skedsmo ANTALL Ås vgs Storøya Grendesenter Nye Son skole Grønlia, Kjenn, Rasta og Solheim barnehager 5

6 DKS-DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ANTALL Ant. produksjoner (utstillinger, kunstnermøter, verksteder) barnetrinn 21 Ant. produksjoner (utstillinger, kunstnermøter, verksteder) vgs 5 Ant. omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS 29 Ant. skoler 128 Ant. barn totalt KUNSTVISITTEN ANTALL Ant. utstillinger 4 Ant. institusjoner 16 Ant. kurs 16 Ant. deltakere på kurs 160 Ant. formidlinger av utstillinger i helse og sosialinstitusjoner 60 Ant. brukere som har fått formidlinger i helse og sosialinstitusjoner 500 Ant. besøkende på utstillingene i institusjonene 6400 Ant. besøkende på SL montrene, Galleri Oslo Ca Ant. besøkende på Fylkeskantinen Ca DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ANTALL Ant. utstillinger 1 formidlinger av utstillinger for brukere og ansatte 4 kurs 4 Ant. deltakere på kurs 48 Ant. besøkende i Den kulturelle spaserstokken 400 BESØKENDE ANTALL Inne i kunstsenteret 5690 Tilknyttet mønstring i offentlig rom (1500 elever fra skolen + andre på åpning/formidling og forbipasserende) Ca ANDRE ARRANGEMENTER Ant. andre arrangement (2 debatter, 1 seminar, 2 foredrag, 1 forfattermøte, 3 danseforestillinger) 9 ANTALL Ant. publikum 330 6

7 STILLINGER ANTALL Ant. faste ansatte tilknyttet senteret 6 Ant. faste ekstrahjelper/engasjerte 2 Stillingshjemler tilknyttet senteret 4,5 ØKONOMI -UTGIFTER ANTALL Tot. driftsinntekter Utgifter i utvalg: Personalkostnader Husleie/parkeringsplasser Honorarer ( sum alle honorarer utbetalt) Annonser, markedsføring, trykksaker ØKONOMI-INNTEKTER ANTALL Fylkestilskudd drift Kunstsenteret Fylkestilskudd og DKS midler til Pilotgalleriet Fylkestilskudd til Kunstvisitten Tilskudd drift fra Skedsmo Kommune Kunstvisitten salg til kommunen, Sperstokken Prosjektmidler Salg av kunst og varer i butikk Pilotgalleriets salg til kommunene Prosjektmidler Fortjeneste av kunstsalg og varer i butikk (bruttofortjeneste) KUNSTNERISK RÅD Medlemmer i Kunstnerisk Råd ved Akershus Kunstsenter i 2010/11: Johannes Vemren Rygh (leder), NK Stor-Oslo Yamile Calderon, BOA May Bente Aronsen, NK Stor-Oslo Liva Mork, BOA Rikke G. Komissar, Daglig leder Akershus Kunstsenter Tor Arne Samuelsen, Utstillingsleder I løpet av 2010 har Kunstnerisk Råd holdt ett dagsmøte for å bestemme utstillingsprogrammet for I tillegg har representantene i Kunstnerisk Råd deltatt på møter i Pilotgalleriet og i Kunstvisittens arbeidsutvalg. 7

8 UTSTILLINGER I KUNSTSENTERET I Kunstsenterets visningsrom ble det i 2010 vist 10 separatutstillinger, 4 gruppeutstillinger, samt mønstringen 2000 Lillestrøm som også inkluderte 4 kunstverk presentert i offentlig rom. Til sammen ble det vist arbeider av 46 kunstnere. NAVN PÅ KUNSTNERE Lars Kværne og Kunstvisittens utstilling Elementene ved Heidi Wexelsen Goksøyr, Fredrik Raddum, Kristin Sæterdal, Christian Houge, Jurjan Kuil, Terje Isungset, Ingwill Gjelsvik, Katrine Køster Holst PERIODE Lello//Arnell, Yngvild Rolland Putte Helene Dal / Janne Juvi Rasmussen, Linda Lothe Kristine Dragland, Maren Juell Kristensen + Fear Something ; Thora Dolven Balke, Charlotte Thiis-Evensen, Ann Cathrin November Høibo 2000 Lillestrøm kuratert av Geir Haraldseth Kunstnere: Anders Smebye, Runa Carlsen / Karen Lidal, Sverre Malling, Mads Lynnerup. Fredrik Værslev, Ingrid Lønningdal, Marike Scuurman, Lina Viste Grønli, Carla Zaccagnini. Flammende Stillhet - keramisk kunst kuratert av Ole Lislerud og Tor Arne Samuelsen. Kunstnere: Jim Darbu, Ida Maja Fridstrøm, Jan Marius Kiøsterud, Sebastian Kjølaas, May Snevoll von Krogh, Cecilie Lind, Mona Næss, Joseph Howell Sivilli, Annicken Thrane-Steen Kjersti G. Andvig, Sümer Sayin, Mikael Øye Hegnar BESØKENDE Inne i kunstsenterets visningsrom INNKJØP Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk kjøpte inn en vase av Lars Kværne. Fra utstillingen 2000 Lillestrøm ble det solgt 2 tegninger av Ingrid Lønningdal og en tegning av Sverre Malling. OMVISNINGER I samarbeid med Pilotgalleriet og Den kulturelle skolesekken fikk alle elever i Skedsmo (ca. 700) fra 9. trinn omvisning på utstillingen 2000 Lillestrøm. PERFORMANCE På åpningen av utstillingen Fear Something ble det holdt performance med Ingvild Langgård og Ingri Fiksdal. Under åpningen av 2000 Lillestrøm var det performance med Nils Bech. SEMINAR/DEBATT Det ble arrangert 2 seminarer tilknyttet utstillingen 2000 Lillestrøm. Ett om byutviklingen i Lillestrøm, og ett kalt Plopp vs Kunst- om kunst i offentlig rom. Det var ca. 45 deltakere på hvert arrangement. 8

9 UTSTILLINGER ANDRE VISNINGSSTEDER Kunst på vandring Akershus Fylkeskommune vedtok i 2009 en Kunstpolitisk Plan, der Kunst på Vandring er en av pilotprosjektene. Ønsket er at profesjonell kunst skal formidles til en bredere del av befolkningen i fylket. Akershus Kunstsenter ble forespurt om vi kunne produsere en vandreutstilling, som skal vises på to-tre ulike steder, primært kulturhus. For året 2010 valgte vi å presentere kunstneren Samuel Olou med sitt prosjekt Where am I going?. Verket bestod av 250 par keramikkføtter i terracotta og et videoverk. Utstillingen vist på Nes Kulturhus (Årnes), Kolben Kulturhus (Kolbotn) og i Asker Kulturhus. Kunstneren hadde work shop i to dager med 6 skoleklasser, til sammen 150 barn. Under åpningen i Asker og i Årnes ble det avholdt konserter med bandet Lucy Swann, og i Kolben var det diktopplesning i samarbeid med Oppegård Kvalifiseringssenter og Norsk barnebokinstitutt. Utstillingen fikk mye omtale i media. ANNEN AKTIVITET DANSEFORESTILLING Danseforestillingen Norma Jeane ble satt opp fredag 9. og lørdag 10.april. Norma Jeane er et samarbeidsprosjekt mellom dansere/koreografer Helle Siljeholm og Sara Christophersen, billedkunstner Mari Meen Halsøy og sosiolog Mari Sømme Hammer. Egen forestilling for skoleelever ble avholdt, som ble avsluttet med 2 timers felles diskusjon. FOREDRAG Journalist Petter Mejlender holdt foredrag om Pushwagner. Foredraget var et samarbeid med Pilotgalleriet, som har dette foredraget som en del av sin produksjon i videregående skoler. SAMUEL SAMUEL SAMUEL OLOUKUNST KU NST PÅ VANDRING OLOUKUNST KU NST PÅ VANDRING OLOUKUNST PÅ VANDRING NES KULTURHUS ÅPNING LØRDAG NES 30/1 KULTURHUS Kl ÅPNING LØRDAG G30/1 NES KULTURHUS Kl ÅPNING LØRDAG 30/1 Kl Tale ved: Hanne Mæland Leder for Kunstpolitisk Plan Akershus. Oddmar Blekkerud Ordfører Nes kommune. Musikk ved: Tale Lucy ved: Swann. Hanne Mæland Møt også Leder kunstner for Kunstpolitisk Samuel Olou! Plan Akershus. Åpningstider: Oddmar Man Blekkerud lør kl , søn kl Ordfører Velkommen! Nes kommune. Musikk ved: Tale Lucy ved: Swann. Hanne n. Mæland Møt også kunstner Leder ner for Samuel Kunstpolitisk muelo lolou Olou! Plan Akershus. Åpningstider: Oddmar Man Blekkerud lør kl , søn kl Ordfører Velkommen! Nes kommune. Musikk ved: Lucy Swann. Møt også kunstner Samuel Olou! Åpningstider: Man lør kl , søn kl Velkommen! 9

10 UTSTILLING I BERLIN I forbindelse med tenningen av den norske julegranen på Brandenburger Toor i Berlin Mitte, fikk vi i oppdrag av Akershus Fylkeskommune å kuratere en utstilling som presenterte kunsthåndverk fra Follo-regionen. Kurator Alexander Grüner presenterte verk av Hege Moen, Arne Aalberg, Ruta Paraklyte og Gunhild Vatn. Han bidro også selv med ett verk. Utstillingen ble vist i perioden 28. nov. 19. des. i Kurzexposé, Brunnenstr BYFEST Under byfesten i Lillestrøm i mai ble det arrangert designmarked utenfor kunstsenteret. BUTIKK 34 leverandører av kunsthåndverk og design viser ulike varer i butikken. I tillegg har vi et utvalg varer fra Probat, Sally Ann og Friends fair trade. Vi har også et større utvalg av grafikk, som presenteres i grafikkmapper på vegg, i tillegg til grafikkskuff. UTSTILLING I LESELOUNGEN Tone Granborg Ulland Bjørn Harald Brekke Ander UTSTILLING I BUTIKKEN Arild Yttri Camilla Malmqvist 10

11 2000 LILLESTRØM: Akershus Kunstsenter ønsket å rette fokus på byen Lillestrøm, samtidig som vi ønsket å markere oss som en aktiv og pulserende arena både når det gjelder visning av kunst og debatt. Vårt mål er å ha en større mønstring hvert år, som går ut av gallerirommet og integrerer kunst i det offentlige rom. Kurator Geir Haraldseth ble engasjert til prosjektet 2000 LILLESTRØM og han valgte å vinkle utstillingen på Lillestrøms utvikling, der den kommende kunstparken og byrommet med dens fasader var viet hovedfokus. Tittelen 2000 LILLESTRØM refererte til sentrumskjernens postnummer, samt forventninger og referanser tilknyttet årtusenskiftet. Egen katalog ble produsert. AKERSHUS KUNSTSENTER 11

12 PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET Pilotgalleriet (PIA) er den avdelingen ved Akershus Kunstsenter som produserer og tilrettelegger visuell kunst for barn og ungdom gjennom vandreutstillinger, kunstnermøter og verksteder. Finansieringen skjedde i 2010 gjennom midler fra Akershus Fylkeskommune, abonnement fra kommunene og midler fra Den kulturelle skolesekken (Dks). I 2010 hadde 18 av 22 kommuner i Akershus abonnement på visuell kunst fra Pilotgalleriet. Fra høsten 2004 ble vi med i felles abonnementsordning med de fem andre tilbudene innenfor Dks i Akershus, der kommunene betaler pr. elev. Vi har også hatt et tilbud til alle videregående skoler i fylket i mange år, med støtte fra Utdanningsdirektøren i Akershus. Fra våren 2009 fikk videregående skole tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken. Pilotgalleriet har som oppdrag fra Akershus fylke også å produsere visuell kunst til videregående skolen. PIAs utstillinger, kunstnermøter og verksteder formidles av billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter eller designere. Målsetting: Målet er at barn og ungdom skal få erfare billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur gjennom deltakelse og diskusjon i møte med kunstnere og deres arbeid, og bli gitt mulighet til å uttrykke sine erfaringer gjennom egen kreativ praksis. Målgruppe: barn og unge i grunnskole og videregående. Elevarbeid fra Pokerarkitektur Foto: Vibeke Kirkebø Hegg Laserlyd fra Lydkunst Foto: Siri Austeen Elevarbeid fra Skrotdesign Foto: Øyvind Grønlie 12

13 NØKKELTALL DKS-DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ANTALL Ant. produksjoner (utstillinger, kunstnermøter, verksteder) grunnskolen 21 Ant. produksjoner (utstillinger, kunstnermøter, verksteder) vgs 5 Ant. omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS 24 Ant. skoler 128 Ant. barn Pilotgalleriets tilbud: * Vandreutstillinger, kunstnermøter, verksteder og andre tilbud i 2010 Fra høsten 2009 ble det gjennomført at alle elever på alle skoler møter formidler. Det betyr at formidler er på skolen det antall dager som er nødvendig for å møte alle klasser/grupper. 112 grunnskoler fikk besøk av Pilotgalleriet i 2010, enten av utstilling eller et kunstnermøte. Noen skoler fikk to produksjoner, da tilbudene var tilrettelagt for spesielle trinn. I tillegg bestilte 43 skoler verksteder, og det ble gjennomført i alt 99 verksteder på disse skolene. De skolene som bestilte verksted mottok også utstilling eller kunstnermøte. I tillegg fikk alle åttende-klasser, fra i alt 8 skoler i Skedsmo, formidling av utstillingen 2000 Lillestrøm på Akershus Kunstsenter. PIA gjennomførte i tillegg besøk til 16 videregående skoler fordelt på 26 dager. Smellroom - foto: Sabina Jacobsson «Flying Colours» - foto: Morten Gran 13

14 Verksteder: PIA har hatt tilbud om 1 verksted i forbindelse med besøk av utstillingen Atelier Spook våren Dette ble gitt som et tilegg til formidlingen til 7. klasse eller 9. klasse og var av en skoletimes varighet. I tillegg har vi hatt tilbud om 4 verksteder som kommunene/skolene kunne bestille. Fra høsten 2009 kostet verkstedene kr 25 pr. elev. Verkstedet Pokerarkitektur ble gitt til 62 klasser på 25 skoler, i alt ca elever. Det var av en dags varighet. Verkstedet Sansedetektivene ble gitt til 15 klasser på 7 skoler, i alt ca. 375 elever. Det var av en dags varighet. Verkstedet Portrett ble gitt til 20 klasser 11 skoler, i alt ca 500 elever. Det var av en dags varighet. Verkstedet Skrotdesign ble gitt til 9 klasser på 3 skoler, i alt ca. 225 elever. Det var av en dags varighet. Utstillingene og kunstnermøtene ble formidlet til ca barn og unge i grunnskolen, i tillegg kommer ca elever i videregående skole. Verksteder ble i tillegg holdt for ca elever. Pilotgalleriet hadde et tilbud på i alt 22 forskjellige produksjoner i Til sammen for vår og høst utgjorde dette 31 produksjoner. UTSTILLINGER Smykkesnakk En utstilling som viser noe av det mangfoldet den moderne smykkekunsten har å by på. Kunstnere er Anne Lene Løvhaug, Heidi Sand, Ingjerd Hanevold, Kirsti Reinsborg Grov, Konrad Mehus, Marie Asbjørnsen, Putte Helene Dal, Synnøve Korssjøen og Tina Tvedt. Formidler: Torun Katarina Linge Rest En tekstil-installasjon av Kari Steihaug. Formidler: Gunnhild Rusten. Posters nå En utstilling som viser plakater, flyers og brosjyrer der grafisk design er tema. Formidlere: Tora Marie Norberg og Esther Maria Bjørneboe. Sting og streker En utstilling med tegning, video og broderi. Formidler: Åse Liv Hauan, Lene Tori Obel Bugge og Brita Skybak Arkitektur og kunstnerisk utsmykning Formidling av arkitektur og kunst på Mailand videregående skole. Formidler: Åse Liv Hauan Grønn tråd En utstilling med tema Etisk norsk motedesign Formidler: Gabriella Gøransson. Atelier Spook En utstilling og et verksted om Per Spook. Utstillingen er produsert av nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Formidler: Josephine Lindstrøm Skulpturfigur En skulpturutstilling for de minste elevene. Formidlere: Mona Grønstad og Torun Katarina Linge. Den tredje dimensjonen En utstilling med skulptur fra 2000 tallet. Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Formidlere: Petter Hepsø og Lene Tori Obel Bugge Galleribesøk Formidling på Akershus Kunstsenter av utstillingen 2000 Lillestrøm. Formidler: Josephine Lindstrøm 14

15 KUNSTNERMØTER Pushwagner Et foredrag bare til vgs om kunstneren Pushwagner. Foredragsholder: Petter Mejlænder Illustrasjon - Et møte med illustratør og billedkunstner Øyvind Torseter. Tilrettelagt for småskolen. Flyfly Et møte med billedkunstner Morten Gran. Han presenterer en utstilling med egne malerier. Desconocida Unknown Ukjent Et møte med billedkunstner Lise Bjørne Linnert. Hun inviterer elevene til å vise solidaritet med kvinner som er utsatt for overgrep og drap. Tilrettelagt for ungdomsskolen. Lydkunst Et møte med billed- og lydkunstner Siri Austeen. Tilrettelagt for mellomtrinnet. Smellroom En performance om lukt og smak med billedkunstner Sabina Jacobsson. Tilrettelagt for ungdomstrinnet. SAMPRODUKSJON Kunstfilm vs Kortfilm Et samarbeid mellom film og visuell kunst. Billedkunstner og filmskaper Marte Vold og billedkunstner Tone Myskja eller Jorun Myklebust Syversen snakker med elevene og viser kortfilm og kunstvideo. Tilrettelagt for ungdomstrinnet. Rutekunst og stripestreker En produksjon fra Norsk Tegneserieforum. Et samarbeid mellom litteratur og visuell Kunst. Tilrettelagt for ungdomstrinnet. VERKSTEDER Pokerarkitektur - Et arkitekturverksted av en dags varighet, ved arktitekt Vibeke Kirkebø Hegg. Det er tilrettelagt for mellomtrinnet og 8. trinn. Fra høsten 2010 har arkitekt Viveca Bråndstedt også gjennomført verkstedet. Sansedetektivene Et verksted av en dags varighet, der elevene tar i bruk alle sanser. Verkstedet er ved billedkunstner Janine Magelssen. Det er tilrettelagt for mellomtrinnet. Portrett Et verksted av en dags varighet, ved billedkunstner Elisabeth Maria Toften. Det er tilrettelagt for 6. til og med 10. trinn. Skrotdesign Et designverksted ved industridesigner Øyvind Grønlie. Det er tilrettelagt for 6., 7. og 8. trinn. * Lærerseminar: I 2010 har Pilotgalleriet ikke arrangert lærerseminar. * Inspirasjonskofferter: Til grunnskolen og videregående skole har Pilotgalleriet gratis utlån av inspirasjonskofferter. Koffertene inneholder et eller flere kunstverk til klasseromsutstilling, i tillegg til redskaper, plansjer, videoer m.m. De fire koffertene er: Maleri, Designprosessen (med tegninger som viser designprosesser), Skulpturkoffert/ 3. dimensjonal form og Arkitektur. Samarbeidsavtale mellom Akershus Kunstsenter og Akershus fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Akershus Kunstsenter og Akershus fylkeskommune, kultur.akershus om leveranse av visuell kunst til Den kulturelle skolesekken i Akershus ble inngått Fagutvalget for visuell kunst Fagutvalget har gjennomført et møte etter gammel ordning med de samme medlemmene som i Etter samarbeidsavtale var inngått har fagutvalget hatt to møter. Den nye sammensetningen er: Tre medlemmer oppnevnes av Akershus Kunstsenter og fire medlemmer oppnevnes av kultur.akershus. Fra Akershus Kunstsenter har Liva Mork og Johannes Vemren Rygh fra kunstnerisk råd sittet, pluss leder for Pilotgalleriet Liv Klakegg. 15

16 Fra Akershus fylke: grunnskoleleærer Åshild Løvbrøtte, vgs lærer Hege Bergstrand, turnékonsulent Ida Friis, leder for Dks i Akershus Knut Sæther og fra høsten 2010 Vibeke Kirkebø Hegg. Arbeidsgruppe I tillegg har Pilotgalleriet hatt to møter der vi diskuterer nye og innsendte produksjoner slik at de som går videre til fagutvalget er kvalitetssikret. I vår arbeidsgruppe sitter Liva Mork og Johannes Vemren Rygh fra kunstnerisk råd, daglig leder Akershus Kunstsenter Rikke Komissar, prosjektmedarbeider Pilotgalleriet Lene Tori Obel Bugge og leder Pilotgalleriet Liv Klakegg. Kunsttorget: Pilotgalleriet var representert på Kunsttorget i Oslo i regi av Nasjonalmuseet. Vi har en intensjonsavtale med Nasjonalmuseet, om lån av to utstillinger i året frem til Kunsttorget åpner for utveksling av utstillinger og kompetanse på tvers av fylkesgrensene. I intensjonsavtalen ligger det også et tilbud om et produksjonsseminar en gang i året for nettverk skole. I 2010 var det i Nasjonalmuseets lokaler i Oslo. Tema var Interaktive utstillinger utforming og produksjon Pilotgalleriet var representert begge steder ved Liv Klakegg og Lene Tori Obel Bugge. Den Kulturelle Skolesekken Pilotgalleriet er Akershus fylke sin produsent av visuell kunst som skal formidles ut til skolene i forbindelse med Dks. Begrepet "visuell kunst" omfatter billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Den kulturelle skolesekken gikk i 2006 fra å være et 3-årig forsøk til å bli en varig ordning. Kulturtorget 2010 ble avholdt 14. og 15. april i Lillestrøm Kultursenter. Visuell kunst presenterte her utstillingen Den tredje dimensjonen. I visuell kunst sin presentasjon fra scenen ble Flyfly, Skrotdesign og Den tredje dimensjonen presentert. Flyfly ble presentert av kunstneren Morten Gran, Skrotdesign av verkstedholder Øyvind Grønlie og utstillingen av kurator fra Nasjonalmuseet Carin Hedberg. Kulturtorget er en presentasjon av noen av tilbudene i Dks i Akershus. Målgruppe er kulturkontakter på skolene og koordinatorer i kommunene. For skoleåret 2010/2011 ble det bestemt at kommunene kan bestille visuell kunst til hele skolen eller bare barnetrinn eller ungdomstrinn. I tillegg går tilbudet om verksteder ut samtidig til alle kommuner med frist 1. februar. Verksted- tilbudet vårt er sterkt subsidiert, så det var bare mulig å gi skolene ca. 2/3 av de verkstedene de ønsket seg. Kunstnermøte med illustratør og billedkunstner Øyvind Torseter Foto: Lene Tori Obel Bugge Portrettverksted med billedkunstner Elisabeth Maria Toften Elevarbeid Foto: Lene Tori Obel Bugge 16

17 Videregående skole Fra våren 2009 fikk videregående skoler tilbud gjennom Dks. Pilotgalleriet har fått ansvar for produksjonene til videregående skole. Turnélegging ble gjort i samarbeid med Ida Friis i kultur. akershus. Skoleåret 2009/2010 hadde alle seks uttrykk et tilbud og visuell kunst et tilbud om 8 produksjoner. En av dem Pushwagner var laget spesielt til vgs, de andre var også et tilbud til grunnskolen. Skoleåret 2010/11 hadde vi et tilbud om fem forskjellige produksjoner. Fire av dem ble bestilt, men alle skal ut til skolene først våren De videregående skolene har frist 1. april hvert år for bestillinger. Utvikling av nye produksjoner Pilotgalleriet ferdigproduserte i 2010 utstillingen Skulpturfigur, kunstnermøtet Flyfly, og verkstedet Skrotdesign. I tillegg har vi laget produksjoner for skoleåret 2011/12. En ny utstilling med kunsthåndverk, med tittelen Nice?. Et verksted som heter Bilder i ord med illustratør Anne Britt Meese og kunstnermøter med Shwan Dler Qaradaki og Lars Kjemphol. I tillegg et møte med illustratør Hilde Kramer. Vi er i gang med et kunstnermøte til, men i skrivene stund er det ikke bestemt om det blir en del av vårt program. Vi er også i gang med nye produksjoner for skoleåret 2012/13. Vi ønsker å lage en ny fotoutstilling, en designutstilling og vi er i gang med å utvikle en produksjon med en kunstner som arbeider med performance. I tillegg ønsker vi å satse spesielt på arkitektur det skoleåret. 17

18 PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET Kunstvisitten er en avdeling ved Akershus Kunstsenter, som produserer og formidler visuell kunst for helseog sosialinstitusjoner i Akershus, gjennom vandreutstillinger, kunstnermøter og kurs. Det produseres 4 nye utstillinger hvert år, som hver vises i 16 institusjoner. Akershus Fylkeskommune finansierer virksomheten. Kunstvisitten frakter, monterer og demonterer utstillingene og kunstnere formidler og holder kurs i enkle kunstteknikker. Målsetting Målet er å formidle samtidskunst til beboere ved helse- og sosialinstitusjoner i Akershus. Dette gjøres gjennom å veilede beboere og ansatte i: Å se, gjennom samtale om kunsten, med en kunstner, og gjennom kurs i enkle kunstteknikker, spesielt tilrettelagt for den enkelte institusjon. Målgruppe: Primært pasienter ved helse- og sosialinstitusjoner, dernest ansatte og pårørende. NØKKELTALL KUNSTVISITTEN ANTALL Ant. utstillinger 4 til sammen 64 visninger Ant. institusjoner 16 Ant. kurs timer per kurs. Tilsammen ca.410 timer kurs 16 Ant. deltakere på kurs 160 Ant. formidlinger av utstillinger i helse og sosialinstitusjoner 60 Ant. brukere som har fått formidlinger i helse og sosialinstitusjoner 500 Ant. besøkende på utstillingene i institusjonene 6400 Ant. besøkende på SL montrene, Galleri Oslo Ca Ant. besøkende på Fylkeskantinen Ca Ant. kunstner som formidler utstillingen for Kunstvisitten 4 Ant. kunstner som har hold kurs 8 18

19 «Kabooom» av Kristin Sæterdal Kunstvisittens tilbud Utstillingene i 2010 hadde Elementene som samletittel. Etter visning i Akershus Kunstenter ble utstillingen splittet i fire mindre produksjoner som hver ble vist i 16 institusjoner. Hver utstillingen ble formidlet av en kunstner. Institusjonene fikk i tilegg kurs i enkle kunstteknikker. Alle utstillingene står minst 2-3 uker hvert sted. Det utarbeides plakat og katalog til hver utstilling, som formidles av en kunstner. Formidlingen arrangeres som en samtale mellom beboere, de ansatte og kunstneren. UTSTILLINGER Utstillingen Elementene deles opp i fire mindre utstillinger. De fire utstillingene er; Air - Fotoutstilling med Heidi Wexelsen Goksøyr. Fotografiene er manipulert og viser kumulusskyer med andre elementer, som hus og trær montert inn. Fotografiene har et drømmeaktig preg. Formidlere: Heidi Wexelsen Goksøyr og Kirsten Mørck. Figurer - En utstilling med Fredrik Raddum, skulptur. Utstillingen handler om oss mennesker, men uttrykt gjennom tegneserieaktige figurer. Formidler: Knut Thorstensen. Ild og vann - En utstilling med Christian Houge, foto, Jurjan Kuil, foto, Terje Isungset, lydkunst, Ingwill Gjellsvik, tegning og Torbjørn Kvasbø, keramikk. Utstillingen handler om vann i ulike former og ilden er representert med keramikkformen til Torbjørn Kvasbø. Formidler: Kirsten Mørck Kabooom - En utstilling med Kristin Sæterdal, vev. Billedvevene er store og inspirert av tegneserier, men er uten mennesker, og kan således oppfattes som en slags kulisse. Formidler: Kristin Sæterdal 19

20 KURS Kursholder: Teknikk: Sted: Ragnhild Winsvold raku Blakstad Sykehus Knut Thorstensen maleri Bjerkegården brukersenter Knut Thorstensen maleri AHUS, DPS,Elvestad Eli Møller grafikk Maisenteret Rita Lie maleri Sunnaas Sykehus Hanne Kathrine Berg maleri Ski dagtilbud Kirsten Mørck maleri MS senteret Hakadal Rita Lie maleri Mosletta aktivitetssenter Knut Thorstensen maleri Psykiatrisk helsetjeneste, Vestby Katinka Maraz ungdomskurs Aktivitetshuset Volt Knut Thorstensen maleri AHUS,DPS, Elvestad Katinka Maraz ungdomskurs Volt Eli Møller grafikk Maisenteret Knut Thorstensen maleri Ås psykiatriske dagsenter Linda Jansson Lothe keramikk AHUS. DPS, seksjon døgn, Åråsen Eli Møller grafikk AHUS, DPS, seksjon døgn, Åråsen Øvrig virksomhet Under Kunstvisittens arbeidsområde ligger også: Skiftende utstillinger i Bussterminalens montre på Galleri Oslo. 3 til 4 ganger i året monteres nye utstillinger. Skiftende utstillinger i Fylkeskantinen, 3-4 separatutstillinger i året. Kantineutstillinger (separatutststillinger) NAVN PÅ KUNSTNER PERIODE Britta Skaar, foto Line Schjølberg, grafikk Mona Lalim, maleri Utstillinger i Bussterminalen Det var færre utstillinger i Bussterminalen enn vanlig, da montrene var stengt for ombygging i lengre tid. NAVN PÅ KUNSTNER PERIODE Kirsten Selmer og Maina Movig, installasjon Divert Svenkerud, keramikk og Martine Richter, klær Arbeidsutvalg Representant for institusjonene: Gye Evjenn fra Bjerkegården. Representant for brukerne: Brynhild Bo Schultz. Kunstnere: Mai-Bente Aronsen og Yamile Calderon. Anne-Marit Hertzenberg Kjos, fagkonsulent fra fylkeskommunen. Kirsten Mørck, leder for Kunstvisitten. Rita Lie, assistent og Daglig leder Rikke Komissar. Det har vært avholdt tre møter. I tillegg har det vært avholdt ett møte for alle kontaktpersonene ved åpningen av utstillingene på Akershus Kunstsenter. 20

21 Ledelse og daglig virksomhet: Kirsten Mørck, leder 50% stilling. Rita Lie, montering av alle utstillingene. I tillegg benyttes kunstnere i formidlingen og som kursledere Samarbeidsorganer Helse- og sosialinstitusjoner i Akershus Fylke, Akershus fylkeskommune, avdelinger for kultur, helse og Rådmannskontoret. Evaluering Evalueringsskjemaer foreligger fra aktivitetene. Det er gjennomgående stor tilfredshet med tilbudene. «See me» av Ingwill Gjellsvik, fra utstillingen «Ild og vann». Foto: Den Kulturelle Spaserstokken i Skedsmo Kommune, høsten Kunstneren Hanne Katrine Berg presenterte utstillingen En skygge bakom den vanlige skyggen. Utstillingen ble formidlet av Hanne Katrine Berg. Malerkurs holdt av Kirsten Mørck. Følgende steder har fått utstilling og kurs tilknyttet Den kulturelle spaserstokken: Skedsmotun bo og behandlingssenter Libos (Lillestrøm bo og behandlingssenter) Stalsberg bo og behandlingssenter Seniorsenteret, Statsråd Ihlensv 21

22 STYRETS RAPPORT Styret har bestått av: Tonje Gjevjon, styreleder, BOA, Anne Line Sund, nestleder, NK Stor-Oslo, Hilde Dramstad, NK Stor-Oslo, Ruth Roland, BOA, Tor Arne Samuelsen, ansattes representant og Petter Snare, ekstern representant. Møtevirksomhet Styret har gjennomført 3 styremøter og en visjonsdag der alle ansatte og styret deltok. Styreleder har sammen med daglig leder deltatt på landsmøte for Kunstsentrene som i år var lagt til Telemark Kunstnersenter. Styreleder og daglig leder har regelmessig dialog. Tonje Gjevjon, styreleder «Forever stoned», Tegning av Sverre Malling. Foto: Sverre Malling 22

23 RAPPORT RSU AKERSHUS RSU har bestått av Linda Lothe, leder (NK Stor-Oslo) og Kristin Bergaust (BOA). Perioden januar juni bestod RSU av: Torun Katarina Linge og Karin Eie. Perioden juni desember bestod RSU av: Linda Jansson Lothe, valgt til leder og Kristin Bergaust RSU har avholdt tre møter i Kunst i offentlig rom under arbeid: Den kunstneriske planen for Nesodden Kommunesenter ble godkjent i juni måned. Kunstkonsulent er Tina Jonsbu, budsjett er ,- Utførende kunstnere Gunnar H. Gundersen, Terje Nicolaysen, Mona Brekke og Bjørn Hegardt. Kunstnerisk konsulent til Kjenn skole ble valgt i november. Det var 9 søkere til denne jobben. Anette Kofoed ble valgt som konsulent. Leder av RSU har deltatt på to seminarer. Et på Boa, Kunst i offentlig rom. Og Plopp versus politikk, på Akershus Kunstsenter, 7. september. For RSU, Linda Jansson Lothe Kunst i offentlig rom av Gardar Eide Enarsson, Ås videregående skole. Foto: Jiri Havran 23

24 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER SALG AV KUNST DIVERSE INNTEKTER KOMMUNALE KJØP AV TJENESTER TILSKUDD SKEDSMO KOMMUNE FYLKESTILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER KJØP AV KUNST ETC. /OVERFØRTE MIDLER PERSONALKOSTNADER KOSTNADER VEDR. UTSTILLINGER UTSTILLINGSVEDERLAG FORMIDLING OG ANNET ARBEID UTBET. KUNSTNERE HUSLEIE, DRIFT I NYETABLERING DIV. ADMINISTRATIVE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ÅRSOVERSKUDD (ÅRSUNDERSKUDD) OVERFØRINGER AVSATT TIL ANNEN EGENKAPITAL OVERFØRT FRA ANNEN EGENKAPITAL SUM OVERFØRINGER

25 Handlingsplan for Akershus Kunstsenter Pulserende - Modig - Generøs - Kvalitet Fase 1 Utvikle Akershus Kunstsenter til å bli et markant visningssted for samtidskunst gjennom - utstillinger i kunstsenteret - større prosjekter i det offentlige rom - utstillinger i både Kunstvisitten og i Pilotgalleriet - aktivitet som gjenspeiler senterets visjoner Arbeide med å kvalitetssikre og profesjonalisere virksomheten gjennom å - profesjonalisere alle ledd i bedriften - utarbeide personalhåndbok og revidere HMS-planer - evaluere kunstnerisk råds funksjon Arbeide for en forutsigbar økonomi gjennom å - bygge videre på forholdet til fylkeskommunen, kommunen, politikere og det lokale næringsliv - Innhente eksterne midler tilknyttet de enkelte prosjektene - gjennom å involvere, informere og ansvarliggjøre AKS samarbeidspartnere om virksomheten og senterets fremtidplaner Synliggjøre Akershus Kunstsenters virksomhet gjennom - utadrettet virksomhet i lokalmiljøet - deltakelse i aktuelle fora/arbeidsgrupper - deltakelse i offentlig debatt - utvikling og profilering av butikken - økt kommunikasjon, formidling og aktivitet - medieomtale og kunstkritikk - spre informasjon om virksomheten Fase 2 Utrede mulighetene for påbygg, nybygg eller restaurering av gammelt bygg gjennom - dialog med fylkeskommune, kommune og private aktører - å arbeide for adkomst for bevegelseshemmede 25

26 Videreutvikle Pilotgalleriets virksomhet gjennom å - utarbeide nye rutiner for turnélegging i samarbeid med kultur.akershus og Akershus teater i forbindelse med ny abonnementsordning - kartlegge tilbudet, og utarbeide produksjoner som dekker alle områder i visuell kunst - tilstrebe gode produksjoner tilrettelagt for de enkelte alderstrinn Videreutvikle Kunstvisittens virksomhet gjennom å - markere og fronte Kunstvisittens arbeid nasjonalt - utvikle kursvirksomheten, og øke antall kurs - videreutvikle kontakt med institusjoner, kunstnere, fylke og kommuner - videreutvikle og tydeliggjøre utstillingsvirksomheten i Fylkeskantinen og Bussterminalen - utvikle tilbud til Den Kulturelle Spaserstokken Arbeide for økt bevissthet og økt bruk av kunst i offentlig rom / utsmykninger gjennom å - videreutvikle RSU og profesjonalisere arbeidet med kunst i offentlig rom Formidling til skoleelever under utstillingen 2000 Lillestrøm Foto: Akershus Kunstsenter 26

27 28. april 2010 PUSHWAGNER: MANNEN OG BILDENE - BLI KJENT MED EN KUNSTNER LITT UTENOM DET VANLIGE Foredrag om kult-kunstneren PUSHWAGNER på Akershus Kunstsenter onsdag 28. april kl Foto: Petter Mejlænder Foredraget holdes av biograf og journalist Petter Mejlænder, som har skrevet boka Pushwagner. Gratis inngang! Begrenset antall plasser. Sted: Akershus Kunstsenter, Storgt. 4, Lillestrøm. Arrangør: Akershus Kunstsenter og Skedsmo Kunstforening Kun 15 min fra Oslo! KJERSTI G. ANDVIG Did You Expect the Moon to be square Parallelt vises utstillinger av Sümer Sayin og Mikael Øye Hegnar Velkommen til åpning lørdag 20. november kl Åpningstider: Onsdag søndag kl , torsdag kl Storgt. 4, Lillestrøm Langåpent kl søndag 28. november, lørdag 18. og søndag 19. desember Omvisninger: Søndager kl Kunstbutikk & leselounge 27

28 28

29 Resultatregnskap Akershus Kunstsenter Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg av kunst Diverse inntekter Kummunalt salg, tjenester Kommunaletilskudd Fylkestilskudd Sum driftsinntekter Kjøp kunst etc./overførte midler Personalkostnader Kostnader vedr. utstillinger Utstillingsvederlag Formidling og annet arbeide utbetalt til kunstnere Husleie, drift og nyetablering Div. administrative kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Akershus Kunstsenter Side 1

30 Balanse Akershus Kunstsenter EIENDELER Note Anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Akershus Kunstsenter Side 1

31

32 Spesifikasjon av resultatregnskapet Akershus Kunstsenter Salg av kunst 3210 Salg billedkunst, butikk , , Salg kunsthåndverk, butikk , , Salg billedkunst, fakturert , , Salg kunsthåndverk, fakturert , , , ,00 Diverse inntekter 3010 Salg ordinære varer, butikk , , Salg av blader/bøker , , Salg gavekort 3 610, , Salg annet/egen kunst , , PIA-Tjenester/Deltagere , , Leieinntekter , , Diverse inntekter , , Internoverføringer , , Overførte prosjektm. (fra fjoråret) , , Aks egenandel ,00 0, , ,06 Kummunalt salg, tjenester 3800 Kommunalt salg tjenester , , , ,00 Kommunaletilskudd 3805 Prosjektilskudd Skedsmo kommoune ,00 0, Tilskudd Skedsmo kommune , , , ,00 Fylkestilskudd 3820 Fylkestilskudd , , Fylkestilskudd prosjekter , , Diverse prosjektmidler , , Produksjon og formidling VGS ,00 0, , ,00 Kjøp kunst etc./overførte midler 4070 Overførte prosjektm. (til bruk neste år) , , Kjøp ordinære varer butikk , , Kjøp av blader/bøker 691, , Kjøp billedkunst , ,00 Akershus Kunstsenter Side 1

33 Spesifikasjon av resultatregnskapet Akershus Kunstsenter Kjøp kunsthåndverk , , Kjøp utstillinger/prosjekter , , Kjøp diverse varer 0, , , ,87 Personalkostnader 5000 Lønn ansatte adm , , Lønn øvrige , , Lønn øvrige u/feriep , , Lønn RSU 0, , Lønn renhold , , Feriepenger , , Avsatt lønn ,93 0, Gruppelivsforsikring , , OTP avg.pliktig , , Motkonto for gruppe 52xx , , Gruppelivsforsikring , , Styrehonorarer , , Arbeidsgiveravgift , , Arb.g.avg.av feriep , , Refusjon av sykepenger 0,00-661, Refusjon arb.gr. møteutg , , Avsetning pensjon ikke betalt ,00 0, Obligatorisk tjenestepensjon OTP , , Andre personalkostnader , , , ,75 Kostnader vedr. utstillinger 6100 Frakt,transp.,forsikr. utg.varer , , Kostnad vedr. utstillinger , , Undervisningsmateriell , , Annonser , , Plakat, invitasjon og katalog , , , ,33 Utstillingsvederlag 6730 Honorar utstillingsvederlag , , Honorar utstillingsvederlag ikke innber. 0, , , ,00 Formidling og annet arbeide utbetalt til kunstnere 6720 Honorar kunstnere m/faktura , ,50 Akershus Kunstsenter Side 2

34 Spesifikasjon av resultatregnskapet Akershus Kunstsenter Honorarer andre , , Bilgodtgjørelser , , , ,30 Husleie, drift og nyetablering 6300 Husleie inkl. off.avg , , Lys, varme , , Renhold ,25 716, Husholdning (vernissage) 7 353, , Vedlikehold inv./utstyr 7 967, , , ,87 Div. administrative kostnader 6410 Leie inventar og utstyr 9 747,50 0, Vernissage , , Kost/losji kunstnere ,50 0, Kostnader vedr. kunstproduksjon ,99 0, Inventar og utstyr , , Datautstyr , , Trykksaker årsrapport 8 550, , Regnskapshonorarer , , Revisjonshonorar , , Honorar kunstnerisk råd 7 107,00 0, Honorarer RSU , , Honorar representantskap , , Kontorrekvisita , , Kopiering , , Aviser,tidskrifter m.v , , Avgift HSH 5 840, , Andre kontorkostnader , , Administrasjonskostnader fordelt 1 625, , Telefon, internett , , Porto , , Reiser etter regning , , Diettkostnad, oppgavepliktig 0, , Kurs, møter , , Faglig oppdatering , , Representasjon 5 604, , Gaver 5 825, , Personalrabatt 9 712, , Forsikringspremier , , Bankomkostninger , , Øreavrunding 1,23-1,60 Akershus Kunstsenter Side 3

35 Spesifikasjon av resultatregnskapet Akershus Kunstsenter Tap,skader 490, , , ,98 Renteinntekt 8051 Renter av bankinnskudd , , , ,83 Rentekostnad 8151 Rentekostnader 45,00 79,00 45,00 79,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital , , , ,79 Akershus Kunstsenter Side 4

36 Spesifikasjon av balansen Akershus Kunstsenter Andre fordringer 1570 Andre kort. fordringer 0, , Forskuddsbetalte kostnader ,00 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter 5 625, , Butikkasse 2 000, , Bank , , Bank ,92 0, Bank sk.tr , , , ,24 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,13 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , , ,75 Skattetrekk og andre trekk 2600 Skattetrekk , , Trukket fagforeningskontigent ,00 0, % avg. Kunstn.Hjelpefond , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , ,94 Påløpte lønninger og feriepenger 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift , , Påløpt lønn 0,00-72, Påløpt ferielønn , , , ,20 Overførte prosjektmidler 2991 Overførte prosjektmidler , , , ,22 Akershus Kunstsenter Side 1

37 Spesifikasjon av balansen Akershus Kunstsenter Annen kortsiktig gjeld 2405 Leverandørgjeld - debetposter , Påløpne andre kostnader ,00 0, Påløpt revisjonshonorar , , Mottatte midler for kommende år , , , ,00 Akershus Kunstsenter Side 2

38 Noter Akershus Kunstsenter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note nr. 1 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatt, m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Pensjonskostnader Folketrygdavgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser: Lønn - daglig leder Annen godtgjørelse 0 0 Det er avsatt kr til dekning av premie i forbindelse med ny pensjonsavtale for de ansatte. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ,-. Note nr. 2 Avdelinger. For 2010 har disse avdelingene vært i drift og med følgende resultat: (+ = overskudd / - = underskudd) P1 Hovedadministrasjonen kr P2 Kunstvisitten kr P3 Pilotgalleri kr P4 Galleriet kr. 0 Avdeling P1 og P4 hører sammen da alt offentlig tilskudd ligger under hovedadministrasjonen, P1. Disse tilskuddene skal også være med på å finansiere annen aktivitet i kunstsenteret enn ren administrasjon. Akershus Kunstsenter Side 4

39 Noter Akershus Kunstsenter Note nr. 3 Overførte prosjektmidler. Avdeling P2, Kunstvisitten, og P3, Pilotgalleriet, har mottatt midler i 2010 som er øremerket tiltak som fortsetter inn i Et prosjekt under avdeling P1, Kunst på vandring, har ikke brukt alle tildelte midler i 2010, disse er derfor overført til bruk i Overførte prosjektmidler blir da kr som fordeler seg som følger Prosjektet Kunst på vandring kr Kunstvisitten kr Pilotgalleriet kr Under noen av avdelingene er det opprettet prosjektregnskap for enkelte av avdelingenes aktiviteter. Prosjektene som ble bokført spesielt i 2010 var: Leselounge under hovedadministrasjonen som viser et underskudd på kr Kunst på vandring under hovedadministrasjonen. Tildelte midler som ikke er brukt i 2010 er overført til bruk i Lillestrøm under hovedadministrasjonen, som viser et overskudd på kr Spaserstokken under Kunstvisitten, som viser et overskudd på kr Videregående skoler under Pilotgalleriet, som viser et underskudd på kr Note nr. 4 Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr , bankkonto for skattetrekks midler. Note nr. 5 - Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Ingen egenkapitalbevegelser gjennom året. Årets resultat Egenkapital pr Note nr. 6 Mottatte midler til bruk i 2011 Midler mottatt til bruk i 2011, kr , er klassifisert som annen kortsiktig gjeld. Beløpet, kr , består av følgende poster: Til prosjektet Kunst på vandring kr Til Isfestivalen kr Til Connecting kr Akershus Kunstsenter Side 5

40

41

42

43

44

AKERSHUS KUNSTSENTER- ET KUNSTSENTER I UTVIKLING

AKERSHUS KUNSTSENTER- ET KUNSTSENTER I UTVIKLING 1 INNHOLD ORGANISASJONSKART S. 4 NØKKELTALL S. 7 RAPPORT FRA UTSTILINGSLEDER S. 8 KUNSTVISITTEN S. 12 PILOTGALLERIET S. 19 KUNST PÅ VANDRING S. 24 RAPPORT FRA STYRET S. 26 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG S.

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

www.vestfoldkunstsenter.no

www.vestfoldkunstsenter.no ÅRSRAPPORT 2012 Innhold: Side: Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet 3-6 Nøkkeltall og samarbeidspartnere 7-10 Kunstnerisk Råd, kunstprosjekter og utstillinger 11-14 DKS produksjoner 15-16 Kunst

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets beretning s. 2 Direktørens beretning s. 4 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø m.m... s. 5 Bygningsmessig vedlikehold s. 6

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri ÅRSRAPPORT 2014 Hanna von Bergen spiller på åpningen av ATARAKSIA May Snevoll von Krog, Foto: Ram galleri Innhold Del I Leders

Detaljer

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst Årsrapport 2013 Produksjonsenhet for visuell kunst WWW.VISP.NO 1 Innhold Om VISP s. 4 2013 s. 4 Aktivitet s. 4-11 Roller s. 12 Styret 2013 s. 12 Synlighet s. 13 Økonomiske medlemsfordeler s. 14 Økonomi

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport Østlandsutstillingen 2014 Årsrapport 1 Ingebjørg Une Hagen, Hexapode, 2013- Bearbeidet og farget tegnefolie/papirklipp/ullbadedrakt, Foto: Ingebjørg Une Hagen 2 Hans Martin Øien, F.K.K., 2013, tre, Foto:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2013 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no

Detaljer

Årsmelding 2009. Stiftelsen Kulturhuset USF

Årsmelding 2009. Stiftelsen Kulturhuset USF Årsmelding 2009 Stiftelsen Kulturhuset USF INNHOLD Formål, visjon og strategi 4 Mål og viktige oppgaver i 2009 5 Aktivitet 2009 7 ublikum 7 Arrangører 7 Aktivitet andre areal på USF 9 Aktivitet prosjekter

Detaljer

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Innhold. Hilsen fra styreleder 04. Dette er KODE 06. Besøkstall 08. Intervju med direktør Karin Hindsbo 10. Organisasjon 14.

Innhold. Hilsen fra styreleder 04. Dette er KODE 06. Besøkstall 08. Intervju med direktør Karin Hindsbo 10. Organisasjon 14. Årsrapport 2014 Innhold Hilsen fra styreleder 04 Dette er KODE 06 Besøkstall 08 Intervju med direktør Karin Hindsbo 10 Organisasjon 14 Utstillinger 16 Konserter 20 Formidling 22 Forvaltning 24 Kommunikasjon

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Innhold Morgendagens kunst i dag side 3 Styrets årsberetning side 4 Kunstfaglig beretning 2007 side 9 Arrangementer side 14 Formidling side 15 Utlån fra samlingen

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DIS-Deaf DIS-Deaf er nå godkjent som lokallag av DIS-Norge. DIS-Deaf er et lokallag for tegnspråklige som er interessert i slektsforskning. Ta gjerne

Detaljer

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DIS-Deaf DIS-Deaf er nå godkjent som lokallag av DIS-Norge. DIS-Deaf er et lokallag for tegnspråklige som er interessert i slektsforskning. Ta gjerne

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer