Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdag. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 8 2006 www.nj.no/frilans"

Transkript

1 v Leder, side 2 Nylig ble en av våre medlemmer utsatt for sosial dumping av Østlandets Blad. Etter en omfattende jobb, ble han avspist med 1200 kroner, og alle forsøk på å forhandle, har strandet. Dette har styret i FJ tatt tak i (...) Redaksjonen er avsluttet Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer GODT NYTÅR 2007 Oppdag photographing i Havanna og fiskere på Malecón var blant motivene da fornøyde kursister besøkte Cuba i forbindelse med en fotoworkshop. Dette kan nu bli virkelighet for deg og. Kurset er blitt oppgradert til STUP-kurs. Cuba!Street Les mer på side 7 Styret er konstituert side 4 Mediadebatten: NJs AU tar dumpingsaken side 9 Frilanskalenderen side 10 nr 8-06

2 Leder for Frilansjournalistene, Jørn Wad (ansv. red.) Frilansjournalistene utgitt av Frilansjournalistene/NJ, Boks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo. Tel: Besøk: Torggata 5, Oslo Produksjon, repro og design FUTURELINE graphics, Styret Leder Jørn Wad Postboks 775, 3606 Kongsberg (jobb) (mob) (privat) Nestleder Gunnhild Sindre Markane, 6783 Stryn (privat) (mobil) Styremedlemmer (Varamedlemmer, se baksiden sammen med lokalkontakter) Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Sissel Valum Øystein Hagen Aurskogsgt. 5, 0655 Oslo (mobil) Sjur Anda Karmøyveien Stavanger (privat) (mobil) Inger Ellen Eftevand Orvin Leivset, 8210 Fauske (privat) (mobil) For ytterligere opplysninger om ansvarsområder, se nå Nylig ble en av våre medlemmer utsatt for sosial dumping av Østlandets Blad. Etter en omfattende jobb, ble han avspist med 1200 kroner, og alle forsøk på å forhandle, har strandet. Dette har styret i FJ tatt tak i (...) Nå teller han deg også I et som fra før er stuvende fullt av journalister, skal det nå ansettes enda en. Kommunikasjonssjef, må vite. Som skal være en del av ledergruppen, så det virkelig blir sving over kommunikasjonen. Men er det nå virkelig slik, at dersom Norsk Journalistlag med alle sine journalister ikke er i stand til å kommunisere med folk, så løses alt ved å ansette en til? Jeg fryser på ryggen over bildet av NJ`s leder som komme skridende inn i et møterom med en liten gnom et par skritt etter, på ærbødig avstand, som bærer vesken trygt frem til bordet der det skal kommuniseres. De fleste ker forresten sikkert eventyret om de som var så livredde for å bli telt. På siste landsmøte ble det faktisk en åpen krangel mellom Frilansjournalistene og redaksjonsklubben i VG om dette. Fordi man ikke var i stand til å kommunisere om det spørsmålet som var oppe til diskusjon, nemlig hvorvidt man skulle kunne sammenligne kostnadene ved å ha noen fast ansatt, med kostnadene ved å bruke frilansere. Man fryktet at dette kunne føre til kynisk utnyttelse av resultatene fra arbeidsgiverhold, og dermed ble FJ`erne nedstemt. Nå har imidlertid Landsstyret vedtatt en annen type telling, nemlig en undersøkelse til hele ,- kroner, som har en eneste hensikt, nemlig å forsvare en redusering av frilansernes andel av digitalkopieringsmidlene. Det ble en ganske frisk diskusjon da det fra administrativt hold ble lagt opp til at hele denne kostnaden skulle betales av FJ. Våre kursmidler skulle altså brukes mot oss selv. Etter en runde i landsstyret ble det så til at vi skal betale 15% av kostnadene, noe som jo er mer akseptabelt. Det tilsvarer den prosentfordeling vi har når det gjelder de aktuelle inntektene, og det gir oss ikke minst en mulighet til å påvirke premissene for undersøkelsen. Nylig ble en av våre medlemmer utsatt for sosial dumping av Østlandets Blad. Etter en omfattende jobb, ble han avspist med 1200 kroner, og alle forsøk på å forhandle, har strandet (les også sak på side 9, red. anm.). Dette har styret i FJ tatt tak i, og fremmet det som sak for AU i NJ. Der skulle det vise seg at vi fikk full støtte, og det skal nå gå et skarpt brev fra NJ til Østlandets Blad om saken. Dette er så vidt vites, første gang NJ`s sentrale organer har stilt seg så unisont bak en frilanssak, og det er virkelig bra! Så får det heller være at vi har greid å få til dette samarbeidet aldeles uten å ha noen kommunikasjonssjef ansatt på noen av stedene. Vi har snakket sammen, rett og slett. Og så har vi faktisk vært i stand til å bære våre egne vesker både til og fra møtene. Det synes jeg er en god strategi også for fremtiden. Det er klart det er viktig at vi kommuniserer med hverandre. Spesielt er det viktig innenfor en og samme organisasjon. Men i stedet for å bruke penger på å ansette enda flere, eller for den saks skyld fore eksterne byråer med en halv årslønn i undersøkelser bare fordi noen mener at frilanserne får en krone eller to, er neppe det som bør stå øverst på prioriteringslistene. FJ er i likhet med alle lokallag i NJ avhengig av å søke sentrale organer om midler til sin virksomhet og drift. Dette gjennomgåes med lupe av den som er ansatt for slikt i NJ`s gemakker. Kanskje det hadde vært en idè å ha mindre fokus på å blåse opp volumet på sentral-administrasjonen, og i stedet forsøke å snakke bedre sammen, i håp om at vi kan forstå hverandre bedre, og trekke i samme retning? Jørn Wad Leder, Frilansjournalistene.

3 Dette bildet er tatt av Are Siland, Fotorådgiver i FotoVideo Det er ikke alle som kan kalle seg eksperter. Men FotoVideo har kombinert konkurransedyktige priser og komplett vareutvalg på eget lager, med personell som har ekstremt høy fagkunnskap og interesse for foto. Fordi vi vet at ekspertise lønner seg i lengden og at interessen smitter over på kundene våre. Derfor er det ikke bare de ansatte hos oss som tar gode bilder. Kundene våre gjør det også. Mer kunnskap. Bedre bilder. Jeg liker å fotografere i tilgjengelig lys. Eksisterende lys beholder ofte stemningen bedre enn med blitz. Bildet er av min Bestemor på kjøkkenet med vinduslys som eneste lyskilde. Kamera: Canon EOS 1Ds Mark II Objektiv: Canon EF 85mm f/1.2 Canon EOS 1Ds Mark II 16,7 megapiksler 4 bilder/sek Fullformats CMOS brikke Varenr: Canon EOS 1D Mark II N 8,2 megapiksler 8,5 bilder/sek SD og CF kort Varenr: Nikon D2Xs 12,4 megapiksler 5 bilder/sek Hele 3800 exponeringer på en oppladning , ,- Varenr: ,- Alle priser er inkl. MVA. Vi tar forbehold om feil og prisendringer. Oslo Bergen Trondheim Tlf: Tlf: Tlf: samme pris nett og butikk

4 Landetrundt Styret er konstituert! Det nye styret i FJ møttes første gang fredag 8. desember. Det var mange saker på dagsorden, men viktigst av alt var kanskje planlegging av aktiviteter og fordeling av oppgaver i det kommende året. Jørn Wad og Gunnhild Sindre er fortsatt Frilansjournalistenes lederduo. I det kommende året vil de ha en finger med i det meste. Som leder har Jørn det politiske ansvaret i FJ. Han er både med som vara i NJs AU og han sitter som fast medlem av NJ landsstyre. I disse fora er Jørn i sitt ess, ta for eksempel forrige landsstyre, da budsjettet for 2007 skulle vedtas: I budsjettforslaget ville NJ at Frilansernes vederlagsmidler for digital kopiering ikke skulle brukes til kurs, men til å dekke en undersøkelse for å kartlegge hvem opphavsmenn er. Gjennom å kartlegge hvem opphavsmennene er, vil NJ legge grunnlaget for det de håper blir en rettferdig fordeling av vederlagsmidlene fra digital kopiering. Frilanserne mottar i dag 15 % av opphavsmenns vederlagsmidler for digital kopiering. Disse pengene brukes til kurs for våre medlemmer. Det eksisterer i dag tvil i NJ om frilansere representerer 15 % av opphavsmennene. NJ ønsker derfor å få harde fakta på bordet, rene tall som de håper vil gi den reelle status på hvem som faktisk blir digitalt kopiert. Dette har selvfølgelig ikke FJ noe i mot. Problemet, som vår kjære leder fikk frem gjennom noen retoriske perler i en tordensalve av de sjeldne, var at NJ mente FJ selv skulle betale for å miste store deler av egne inntekter. Undersøkelsen, mente NJ, skulle betales med de midlene som går til kurs for frilansjournalistene. Det var ikke bare Jørn som mente at dette var urimelig, men også hele landsstyret, NJs forslag ble følgelig nedstemt. FJ skal dermed kun betale 15 % av undersøkelsen. En sum som står i direkte forhold til den andel av vederlagsmidlene vi mottar. Du sparte oss for kr Jørn, - tusen takk! Kommunikasjon Gunnhild Sindre vil i året som kommer fortsette det utmerkede samarbeidet med Jørn, som nestleder i FJ. Hun vil ha et spesielt ansvar for å utvikle og ivareta FJs kommunikasjon, spesielt med våre medlemmer. Styret legger opp til at nettsidene våre (www. nj.no/fj) blir den viktigste arenaen for kommunikasjonsarbeidet, og vi har høye ambisjoner! Fagpresse Øystein Hagen vil fremmover fortsette å jobbe opp mot fagpressen og frilanserallianser, slik han med stor iver og kunnskap har gjort forrige år! I tillegg vil han være mye involvert i samarbeidet med de andre nordiske frilansjournalistene. Rekruttering Sjur Anda og Lise-Marte Vikse Kallåk vil ha ansvar for FJs rekrutteringsarbeid. Utgangspunktet for deres nyskapende arbeid vil i første rekke være Stavanger og Haugesunds området, men etter hvert vil dette spre seg ut over landet. FJ mangler bare noen veldig få medlemmer, før vi får ekstra delegater til Landsmøtet, så vi må alle jobbe hardt med å formidle gode budskap! Økonomi og næring Pål Stavrum er styrets økonomiske hode og talent. Han vil jobbe tett sammen med organisasjonssekretær Gunhild, for å ivareta og holde kontrolleren med FJs økonomi. Pål har også utbrett erfaring og kunnskap innen næringspolitikk, se blant annet hans artikler i dette nummeret! Syketrygd og velferd Sidsel Valum er helt ny i FJs styre, det er godt med nytt, friskt blod og pågangsmot! Velkommen! Sidsel har fått ansvar for å følge opp styrets arbeid med syketrygd og velferd, i tillegg skal Sidsel hjelpe Øystein med fagpressen og frilanserallianser. Lokalkontakt, etikk og foto Inger Ellen Eftevand Orvin vil også i fortsettelsen være den som har oversikt og hyppigst kontakt med våre lokalkontakter, slik hun har vært tidligere. Greta Dalen vil hjelpe Inger Ellen med dette omfattende og viktige arbeidet. Bente Bolstad vil fortsette arbeidet med etikk i styret. Og helt ferske varamedlem Toralf Sandåker vil bli tatt med i FJs arbeid med fotofrilanserne, og blant annet bli involvert i NJs fotofrilansgruppe som jobber hektisk opp mot landsmøtet i april. Av Gunhild Laland Mohn Styret samlet da budsjettet for 2007 skulle vedtas. blant mye annet.

5 Mer kunnskap. Bedre bilder. Ny MultiMedia-avdeling i Oslo Vi har åpnet MultiMedia-avdeling i Møllergata 8 vis á vis butikken i Møllergata 9 i Oslo. Besøk også våre butikker i Nygaten 9 i Bergen, Munkegata 35 i Trondheim eller på internett - Canon EOS 5D 12,8 megapiksler 2,5 LCD Fullformats brikke Varenr: ,- Nikon D200 10,2 megapiksler 5 bilder i sekundet Kamera av magnesiumlegering Varenr: ,- Canon EOS 30D 8,2 megapiksler 5 bilder/sek 2,5 LCD Varenr: ,- Canon Ixus 800is 7,1 megapiksler Vidvinkel 28mm Face detection DIGIC III Varenr: ,- Canon XL H1 HDV HDV-kvalitet i 1080/50i 20x HD VIDEO-objektiv Inkludert vanntett og støvtett koffert fra B&W (Type 65) Varenr: ,- Fra vår MultiMedia-avdeling Nå kan du leie utstyr du trenger til spesielle oppdrag/fotograferinger. Klikk her og se hva slags utstyr vi har. Utstyret kan hentes/leveres i vår butikk i Oslo. Kan også tilsendes etter avtale. Utleie kit Pentax K110 6,1 megapiksler Pentax 18-55mm objektiv Bildestabilisator Varenr: ,- Hensel E-Flash kit 2 stk. eflash stk. Paraply reflektor 1 stk. Praply 82 cm hvit Varenr: ,- Pioneer Plasma fra Alt du leter etter i en high-end Plasma-TV, nå med enda bedre bilde og avanserte justeringsmuligheter. Pioneer har vunnet en rekke priser over hele verden for sine plasma-tv er. Kom og se vårt store utvalg. JVC 32 DynaPix HD-TV Prisbelønnet LCD TV fra JVC. Stilren TV med skjulte høytalere og meget høy bildekvalitet. fra ,- Apple MacBook MacBook inneholder kraften til Intel Core 2 Duo - den nyeste generasjonen Intelprosessorer Varenr: ,- fra 9.990,- Apple IMac Den nye 24-tommers imac-maskinen har en krystallklar widescreenskjerm på 24 tommer, Intel Core 2Duo-prosessor og fantastisk grafikkytelse. Bruk kreativiteten din for det den er verdt. Varenr: INKLUDERT Prozigma elektrisk lerret ,- Varenr: Canon XEED X600 Verdens første projektor med LCOS-teknologiens suverene klarhet og ekte XGAoppløsning ,- Alle priser er inkl. MVA. Vi tar forbehold om feil og prisendringer. Oslo Bergen Trondheim Tlf: Tlf: Tlf: samme pris nett og butikk

6 Nyttigtstoff ENK og AS forskjeller og likheter Driver du enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Eller kanskje du vurderer både det ene og det andre? Her er en liten sammenligning. Hvis du har en næringsvirksomhet uten store investeringer, og som du har tenkt å ha som levebrød for deg selv, er ENK et godt alternativ. Det er ikke uten grunn at mange frilansjournalister har valgt denne selskapsformen. Står du foran store investeringer, tar stor risiko og har planer om å vokse, er AS et godt alternativ. Før etablering AS: En eller flere eiere (aksjonærer). Selskap med begrenset ansvar. Som aksjonær hefter du ikke for mer enn det du har skutt inn som aksjekapital. Minimumskrav til aksjekapital: kroner. I vårt eksempel eier du alle aksjene, og er eneste ansatt. ENK: Ansvarlig selskap, der du er personlig ansvarlig for at all gjeld blir betalt. Ingen krav om kapitalinnskudd NB! Hvis du står foran store investeringer kan det være aktuelt å etablere/omdanne til AS. Husk imidlertid at du som eneeier i praksis ofte blir sittende personlig ansvarlig for eventuelle låneopptak (kausjonist). Sykepenger Dette er et innfløkt område. Vær klar over at det fins egne regler blant annet hvis du har kombinerte inntekter (både næringsinntekt og lønnsinntekt). ENK: Du har rett på 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. dag dersom du blir syk. Det vil si at hvis du har hatt ei pensjonsgivende inntekt på kroner i snitt per år de siste tre årene, får du ei utbetaling tilsvarende ei årslønn på kroner. Tre alternativer til tilleggsforsikring via trygdekontoret: 65% fra første sykedag 100% fra 17. dag (Vi anbefaler dette alternativet for de fleste) 100% fra første dag. AS: Du har rett på 100% av sykepengegrunnlaget fra første dag, som ansatt i eget AS, men: NB! Driver du AS, må du (eller ditt AS) betale de første 16 dagene selv, akkurat som i et ENK. Etter som du er ansatt dekker trygdeetaten 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. Merk! Nå er det endringer på gang, som vil sikre selvstendig næringsdrivende tilsvarende rettigheter som lønnstakere i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Det er i hvert fall i skrivende stund budsjettinnstillinga til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Skatt ENK: Du må ta kontakt med ligningskontoret for å få fastsatt forskuddsskatten. Den betales fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). For mange kan forskuddsskatten tære hardt på likviditeten (pengene du har til rådighet/disponibelt). Hvis du vil unngå renter og restskatt, må du betale eventuelt tilleggsforskudd innen 30. april året etter. AS: Som ansatt i eget AS betaler du skatt på lønnsinntekt etter samme regler som hvilken som helst annen ansatt. Fra 2006 beregnes personinntekt kun av lønn. Selve aksjeselskapet skattlegges med 28 prosent av overskuddet. Denne skatten betales også i fire årlige terminer, men året etter opptjeninga. Eventuelt utbytte til aksjonær blir skattlagt med 28 prosent. Til sammen utgjør dette 48,18 prosent. NB! Hvis du har behov for å ta ut utbytte, har dermed AS-formen liten hensikt i denne sammenhengen! Arbeidsledighet, vær på vakt! ENK: Dette er et viktig poeng: Som ENK-driver har du ingen rett på dagpenger/arbeidsledighetstrygd hvis markedet ditt skulle forsvinne og du blir arbeidsløs. Næringsinntekt gir altså ikke grunnlag for dagpenger. NB! Er du over 64 år, kan du søke om dagpenger på grunnlag av tidligere næringsinntekt. AS: Som ansatt i ditt eget AS har du, som andre arbeidstakere, rett på dagpenger hvis arbeidstida di er redusert med minst 50 prosent. NB! Er du nyetablert må du merke deg følgende viktige poeng: 1. Du må ha mottatt arbeidsinntekt som arbeidstaker eller frilanser tidligere år. 2. Du må ha fått utbetalt arbeidsinntekt på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i fjor, eller minst 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene. NB! ENK-drivere har ikke rett til lønn fra det statlige lønnsgarantifondet eller fortrinnsrett i konkursboet ved en eventuell konkurs, slik ansatte har. Men det har du heller ikke som aktiv aksjonær i AS, med eierskap på minst 20 prosent! Kilder: Aetat/NAV, trygdeetaten, skatteetaten. Av Pål Stavrum

7 Verdenrundt Omgivelsene er svært annerledes enn i Norge. Noe som gir rike fotomuligheter Foto: Greta Dalen. Fotoworkshop på Cuba Fotokurs på Cuba er blitt STUP kurs! Meld deg på ved Institutt for Journalistikk (www.ij.no) Hva får fire frilansere til å kaste alt de har i hendene å reise til Cuba i mai? Stipend og gode lærere! Men også nysgjerrighet, og for en gangs skyld tid til å rendyrke en lidenskap. Street photographing i Havanna; vakre, slitne bygninger, fiskere på Malecón, lekende barn i gatene, gamle 50-talls amerikanere, en vennlig familie inviterer deg hjem på kaffe. Så to, tre timers kjøring vestover til Viñales hvor landets berømte tobakk dyrkes og henges til tørk som fisken på et nordnorsk fiskehjell. Fotoapparatene (to Nikon og to Canon, slikt kan det blir mye morsomme diskusjoner av!) gikk varme, i snitt ble det tatt 1500 bilder per deltaker de åtte dagene kurset varte. Otto von Mü nc how og Sven Creutsmann (tysk fotograf bosatt på Cuba) gjorde sitt til at kurset ble svært vellykket. Blandingen av teknikk, bildekomposisjon, bevisstgjøring av personlig stil og felles bildevurdering var som en Cohiba Esplendido; vakkert og smakfullt. Cuba er et fantastisk Lærere og elever var svært fornøyd med workshoppen. Foto: Inger Ellen Eftevand Orvin. land for fotografer, med en vennlig og gjestfri befolkning. Otra vez? en gang til Otto! Av Morten Conradi

8 Nyttigtstoff Næringsdrivende frilansjournalister og moms Hvis du er mva-pliktig, får du tilbake eller må betale avgift seks ganger i året. Eller: Du kan slippe unna med én gang i året. De fleste frilansjournalister havner utenfor det mva-pliktige området, etter som journalistisk tekst er mva-fri. Du skal heller ikke beregne mva på leveransen dersom teksten utgjør den vesentligste delen. Eksempel: Du leverer en standardsak med to bilder. Ingen mva. Er du fotograf og leverer kun bilder, er momsplikta soleklar, dersom du ellers fyller betingelsene (se neste avsnitt). Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over kroner i løpet av en tolvmånedersperiode skal sende registreringsmelding til fylkesskattekontoret. Det er altså ikke snakk om kalenderår her! Eksempel: Hvis du har null omsetning nesten hele kalenderåret, men kroner i omsetning i desember, og deretter kroner i januar året etter: Da skal du registrere deg som mva-mantallet. Betales i seks terminer Merverdiavgifta skal i utgangspunktet betales seks ganger i året: 10. februar (for 6. termin året før), og videre den 10. i månedene april, juni, august, oktober og desember. Regjeringen foreslår å endre merverdiavgiftsfristen for tredje termin fra 10. til 20. august fra Merk! Hvis du har mva-pliktig omsetning på under 1 million kroner, kan du søke fylkesskattekontoret om å levere årsoppgave. Her gjelder omsetningstallene for kalenderåret! Nå er det vedtatt at fristen endres til 10. mars, i stedet for 10. februar. Utgående merverdiavgift Er du avgiftspliktig skal du beregne og kreve inn mva på varer og tjenester du selger. Dette gjelder både ved salg til næringsdrivende og forbrukere. Det skal beregnes og betales mva av all innenlandsk vareomsetning hvis det ikke er gitt spesielle fritak. Det er også generell mva-plikt på omsetning av tjenester (men her gjelder ei lang rekke unntak. Se nedenfor). NB! Du skal også beregne utgående moms når du tar ut en vare eller tjeneste fra ENK et til privat bruk. Noen tjenester som er mva-pliktige - Foto - Konsulenttjenester (blant annet rådgivning og diverse administrativ bistand). - Tjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. - Vakttjenester - advokattjenester - Regnskapstjenester Merk! Fra første september i år, skal det beregnes åtte prosent mva på romutleie i hotellvirksomhet og utleie av fast eiendom til camping, og utleie av hytter og ferieleiligheter. Noen mva-frie tjenester - Journalistikk (tekst, eller der teksten i kombinasjon med foto utgjør den vesentligste delen av leveransen) - Helsetjenester og helserelaterte tjenester - Undervisning - Kulturelle tjenester - Kunstnerisk framføring av egne og andres åndsverk - Utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk Nullsats Noen tjenester og varer har ikke mva-plikt, selv om du får fradrag for mva ved innkjøp (såkalt null-sats). Ved denne typen omsetning skal det ikke beregnes utgående mva, men det er fradragsrett for inngående mva etter vanlige regler. Eksempler: - Salg av varer og tjenester til utlandet. Gjelder ikke når varen overleveres i Norge, selv om betalinga skjer fra utlandet - Aviser som kommer ut regelmessig og med minst ett nummer per uke - Bøker og visse tidsskrifter. For bøker gjelder det kun i siste omsetningsledd - Brukte biler og andre brukte kjøretøyer Inngående merverdiavgift Du betaler inngående merverdiavgift på kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester. Som mva-pliktig næringsdrivende kan du føre beløpet til fradrag i mva-oppgjøret. Merk! Det er en forutsetning at selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten, så inngående moms som ikke kan legitimeres ved salgsdokument har du ikke rett til fradrag av. Eksempler på varer og tjenester du ikke får fradrag for, selv om de er til bruk i avgiftspliktig virksomhet: - Representasjon - Gaver over en viss verdi, blant annet gaver til utdeling i reklameøyemed - Kunst og antikviteter når dette ikke er omsetningsvare i virksomheten - Anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Av Pål Stavrum

9 i tiden! Uten trykk? Dette nummeret er siste utgave av en fornyet Frilansjournalisten. Tilbake i november 2005 startet en fornyelsesprosess med denne avisen, som etter planen skulle trykkes to ganger i året men også være å finne 8 ganger på i nedlastbar pdf-format. Grunnet lang publiseringstid i begynnelsen opprettet redaksjonen en "reserveløsning" for å komme ut når avisen var ferdig, hvilket har resultert i en dobbeltpublisering. Dette har kanskje skapt litt forvirring. Men målet helliget middelet, nemlig å få stoffet ut til medlemmene, da det var ferdigskrevet og layoutet. Poenget med denne kommentar - i og med at bladet innstilles etter dette nummeret - er først å fremst følgende: Er det riktigt at man har brukt x antall kroner på å bygge en ny Frilansjournalisten designmessig opp, for så å legge det ned til fordel for et - formentlig - malstyret publiseringssystem på Nettet? Undertegnede er ikke i tvil om at det er feil vei å gå, men jeg er kanskje farget av min bakgrunn? Levering av stoff har også haltet etter i hele perioden. Hadde en avlønnet redaktør kunnet endre på dette fænomenet? Frivillig arbeid vil altid nedprioriteres - uten å skyte noen i foten ved å si det. Selvom det ikke foretatt noen undersøkelse, er det undertegnedes mistanke at kun et fåtall av frilansjournalistenes medlemmer frekventerer NJ s nettsider, hvilket igjen betyr at de færreste har fått med seg at denne nyhetsavis faktisk har fornyet seg - bortsett fra de to utgaver i året som er sendt ut til alle medlemmer. Problemer med formidling av at en ny utgave var på "gaten" (inntil siste nummers nyhetsbrev) er selvfølgelig èn forklaring, men kanskje man kun burde komme 4 ganger i året såvel på trykk som på nett? Det er det delte meninger om, men uansett bør man ta en debatt om dette på høyt som lavt nivå. Som grafisk designer ligger identitet via design naturligvis mitt hjerte nært. At en organisasjon verner om å bygge et slikt, er etter min overbevisning et MUST for å bli tatt alvorlig av omgivelsene og ikke minst være en organisasjon som står sterkt i bevisstheten hos det enkelte medlem. Uansett takker jeg for følge og takker de folk som har levert og opprettholdt vårt organ det siste halvannet år, hvor undertegnede har produsert den grafiske delen. Av Mark Hildebrandt, Medlem av NJ. Mediadebatten NJs AU tar dumping-saken Styret i FJ reagerte umiddelbart sterkt på historien om Østlandets Blads behandling av en av sine frilansere. Saken er nå tatt opp med NJs AU, som igjen vil ta saken direkte opp med ØB. Saken, som har versert på Frilanslista, dreier seg om en frilanser som hadde dekket en håndballkamp for Østlandets blad. Dette var et oppdrag han fikk via sin faste oppdragsgiver Tidens Krav. Jobben var stor: Hovedsak, undersak, kampfakta, de tre beste spillerne med tre, to eller en stjerne, kampens skuffelse og kampens høydepunkt, og en total vurdering tilslutt, i tillegg til bilder. Arbeidet med reportasjen tok sin tid, en hel arbeidsdag gikk i hvert fall med. - Du priser deg ut! Da avisen skulle betale for herligheten, ville de ikke strekke seg til mer enn kr, maks Var det greit med 1 000, så ville han jo slippe å skatte. Tar man utgangspunkt i de veiledende frilanssatsene ser man at et minstehonorar anslås til å koste 1035 kr. Mindre reportasjer: 3010 kr, standard reportasjer: 5210 kr, store reportasjer: 6400 kr. Bilder honoreres i tillegg med 1350 kr per bilde, pluss moms. Frilansjournalisten foreslo at han i det minste skulle få 2000 kr. Avisen svarte i følge Frilanslista slik på frilanserens forslag: Da opplever jeg at du uansett priser deg ut i forhold til våre øvrige frilansere. I Østlandets blad har vi egne satser som vi følger så også i ditt tilfelle, selvfølgelig. Men hvis du hadde tråkket til med din sats, ville vi uansett løst/ dekket denne saken på en annen måte. En frilanser betaler for eget utstyr og reising. Frilansere er selv ansvarlige for at de får ta del i trygdeytelser, få sykepenger når de er syke, ferie med feriepenger, og pensjon når de blir gamle, på linje med andre arbeidstagere. Til slutt skal man sitte igjen med nok til det daglige brød og regninger, og gjerne forsørge en hel familie. Hvordan tenker ØB at frilansjournalistene skal leve på 1000 kr dagen, etter at man har trukket fra alle disse utgiftene? Den aktuelle frilanseren påpeker at han klarer det i alle fall ikke. Hans 17-årige datter tjener mer i sin deltidsjobb på Bunnpris. NJs AU tar opp saken Styret i frilansjournalistene har henvendt seg til mororganisasjonen vår NJ, for støtte i denne saken. Frilansjournalistene fikk umiddelbart full støtte. Ikke bare undergraver Østlandets blads satser frilansernes arbeidsinnsats og integritet, men Østlandets blads fast ansatte blir samtidig også priset ut i lange løp. NJs arbeidsutvalg, bestående blant annet av leder Ann Magritt Austenå og nestleder Elin Floberghagen, tar saken direkte opp i et brev til Østlandets blad. Av Gunhild Laland Mohn

10 Utgivelsene av Frilansjournalisten innstilles i Se informasjon på fremover. B blad Returadresse: Frilansjournalistene/NJ Boks 8793, Youngstorget 0028 Oslo Varamedlemmer Bente Bolstad Sverdrupsgt Oslo Greta Dalen Belbuvegen Trondheim Toralf Sandåker Dietrichsvei Tønsberg Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgt Haugesund Organisasjonssekretær Gunhild Laland Mohn Postboks 8793 Youngstorget 0028 Oslo Akers Morten Golimo Humleveien 28, 1356 Bekkestua (privat) (mobil) Adresser og lokalkontakter Aust- og Vest-Agder Kontakt nabofylket Bergen/Hordaland Ingebjørg Jensen Dag Hammarskjøldsvei Fyllingsdalen (privat) (mobil) Buskerud Hans Kristian Gentz Øvre Storgate 113, 3018 Drammen (mobil) Finnmark Kari Bekkevold Trondenesveien 15, 9404 Harstad (mobil) Haugesund Lise-Marte Vikse Kallåk Erling Skjalgssonsgate Haugesund (privat) (mobil) Hedmark Bjørn Kvaal Liaveien 32, 2335 Stange (privat) (jobb) (mobil) Helgeland og Salten Thor-Wiggo Skille Kryddermoen 11B 8050 Tverlandet (privat) (mobil) Hålogaland Kontakt nabofylket Møre og Romsdal John Roald Pettersen Myrvang 2, 6011 Ålesund (privat) (jobb) (mobil) Nord-Trøndelag Pål Stavrum Boks 784, 7651 Verdal (mobil) Oslo Lars Aarønæs Svenskerudveien 6, 0680 Oslo (privat) (jobb) (mobil) Rogaland Guro Waksvik Granneslia 3, 4044 Hafrsfjord (privat) (mobil) Sogn og Fjordane Oddrun Midtbø Kvamsviki, 6856 Sogndal (privat) (mobil) Sør-Trøndelag Anne-Lise Aakervik Kongensgate 91b 7012 Trondheim (privat) (mobil) Telemark Aslak Thorsen Kragerøveien 58, 3770 Kragerø (privat) (jobb) (mobil) Troms Kari Bekkevold Trondenesveien 15, 9404 Harstad (mobil) Vestfold Vigdis Askjem Dahl Sentrumsbygget, boks Tjøme (privat) (jobb) (mobil) Østfold Kontakt nabofylket Oppdatert per Frilanskalenderen Styremøter, styreseminar, tillitsråd, årsmøte og nordisk frilansseminar i Danmark. Her er foreløpig kalender over aktiviteter i Frilansjournalistene/NJs regi til våren. Styremøter: 25. januar, 22.mars, 4. mai og 22.juni. Styreseminar (Hurdalssjøen): januar Tillitsråd (Oslo): mars Landsmøte (Gardermoen): april Frist for forslag til Landsmøtet: 23. mars Nordisk Frilansseminar i Danmark: Tid og sted kommer senere, men måneden er juni! Årets landsseminar vil foregå i Hedmark/Oppland i September. Oppdatert per av Gunhild Laland Mohn JULEN 2006: Sneen uteble mange steder i Norge denne julen. Foto: Mark Hildebrandt JULEN 2006: Ribbe var å finne på mange borde på juleaften. Foto: Mark Hildebrandt KULTURFORSKJELLER: Cuba. Foto: Greta Dalen Se for info i 2007.

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Rystende. reise. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 4 2006 www.nj.no/frilans. Les saken på side 5 og 6

Rystende. reise. Medlemsorgan for Frilansjournalistene en del av Norsk Journalistlag Nummer 4 2006 www.nj.no/frilans. Les saken på side 5 og 6 v Leder, side 2 Frilansjournalisten har tidligere etterlyst meninger, krav, synspunkter og innspill til styret og til bladet. (...) Overdrivelsen ville være stor, om noen hevdet at dette hadde resultert

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

De beste boligrådene: Slik r 3 20 12

De beste boligrådene: Slik r 3 20 12 SKATTE BETALEREN Nr 3 2012 www.skattebetaleren.no De beste boligrådene: Slik hjelper du barna Tittel RETTIGHETERI Samboerkaos VEILEDNINGI Skattesmutthull FORSLAGI Flere vil få eiendomsskatt Pensjonister:

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer