Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre."

Transkript

1 Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets publikasjon Nominerte Socius Teknovatøren Ifi-blekka The Moose Tvergastein: Interdisciplinary Journal of the Environment Kommentarer Socius Teknovatøren IFI blekka 2011: 2012: Tvergastein Jeg har bedt om PDFer fra The Moose, de har uansett nettside Jeg forsøker å ha papirutgaver av så mange tidsskrifter som mulig til møtene våre.

2 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening Studentmagasinet Socius FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X_ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Socius er studentmagasinet til sosiologistudentene til UiO, og gis ut tre ganger i året. Magasinet distribueres på UiO og er tilgjengelig i pdf og som enkeltartikler på nett. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Socius har gjennomgått en fantastisk utvikling i året som har vært, både når det gjelder innholdsmessig kvalitet og kvantitet, og i antall studenter som engasjerer seg i magasinet. Bare hør: - Så sent som i 2010 uttalte en stipendiat at ingen sosiolog eller sosiologistudent med respekt for seg selv ville skrive i Socius - Våren 2011 startet noe å skje: På det tidspunktet hadde Socius åtte bidragsytere, et opplag på 600, sideantall på 36 sider, i svart/ hvitt og uten grafisk profil. - Ett år senere har Socius over tredoblet redaksjonen, med mer enn tretti bidragsytere, opplag på 800, sideantall på 100, trykket i farger, og en tydelig grafisk profil. Kvaliteten har økt betraktelig, sannsynligvis pga opponeringsordninger som er etablert, der alle bidragsytere (studenter så vel som professorer) får tilbakemelding på tekstene sine av to forskjellige opponenter i to omganger. Internasjonale bidragsytere, som professor ved Berkeley, Loic Wacquant, har bidratt med originaltekster som vi har fått oversatt. Socius har kommet på nett, både som pdf og lagt ut som enkeltbidrag. Flere engasjerer seg, ansvarsfordelingen er tydelig. Organisasjonsbyggingen har vært en viktig del av utviklingen. Verv som redaksjonssekretær, layoutansvarlig, nettredaktør, arrangementsansvarlig, opponeringsansvarlig og underredaktører av egne seksjoner i bladet. Avgjørelser om tema, tekster og grafisk profil gjøres demokratisk, der alle har mulighet til å delta. Det tenkes aktivt på rekruttering, og bidragsyterne går på alt fra 1. året bachelor til siste året master. Spesielt har det blitt lagt vekt på å senke terskelen for å bidra, ved hjelp av å kunne starte med enkle tekster, og å gi god mulighet for kommentarer. Det er tenkt kreativt rundt økonomien, som har bedret seg og blitt mer stabil. En grafisk designer utvikler bladets profil gradvis fra nummer til nummer. Han jobber gratis, i likhet med alle andre i redaksjonen. Illustratører og fotografer fra sosiologimiljøet har blitt engasjert i utgivelsene. Arrangementer tilknyttet bladet har blitt avholdt, med stor suksess: Socius-samtalen har blitt avholdt to ganger, og blitt anbefalt i Morgenbladet. En heldags skriveworkshop med eksterne innledere har blitt avholdt i forbindelse med tema «Vitenskapsfomidling». Magasinet har gjort sosiologistudentene stolte av faget sitt og av produktet de lager, som spesielt ble tydelig når magasinet i høst fikk anmeldelse i Klassekampen. Professorene og stipendiatene skryter nå stort av magasinet, og bidrar gjerne. Faglige diskusjoner i Socius blir tatt opp til debatt i forelesningene, og hyppig sitert i undervisningen. I neste nummer av Sosiologisk Tidsskrift vil det også komme en anmeldelse av magasinet, og neste Sosiolognytt skriver en sak om «Socius the new talk in town». Også statsvitere kommer nå bort og sier at Socius nå er det beste studentmagasinet på Blindern. Alt dette skaper glød, entusiasme og oppslutning blant bidragsyterne til magasinet! Aller viktigst er nok likevel det alt dette har gjort for sosiologimiljøet. Studentene som bidrar sier de er takknemlig for det gode sosiale og faglige miljøet de nå har fått gjennom bladet. Socius har blitt en arena til å

3 utvikle seg faglig, ha gode diskusjoner og bli stolte over faget sitt. Spesielt har mange god nytte av å få mer trening i å skrive. I tillegg bygges det bro mellom professorer, stipendiater og studenter, som i større grad tar del i diskusjoner med hverandre både i og utenfor bladet. Socius finnes på nett på og numrene vil også bli sendt i posten. NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Vilde Blix Huseby, (Obs: tidligere redaktør i Socius i fall det skulle ha betydning for forslaget) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

4 Forslagsskjema Årets studentforening Teknovatøren Magazine for Science, Technology and Innovation Studies FORESLÅS TIL:ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Teknovatøren et nytt studentmagasin ved UiO TIK-senterets nye magasin Teknovatøren ble grunnlagt på bakgrunn av et initiativ fra studentene ved senterets masterprogrammer høsten Magasinets hensikt er å kunne belyse sentrale, samfunnsrelevante temaer tilknyttet teknologisk utvikling, innovasjon og kunnskapsproduksjon på en utfordrende måte. Magasinet har fokus på høy journalistisk kvalitet, faglig gode artikler med bredde i omfang og innhold, samt en særegen, god designprofil. Teknovatøren retter seg mot en bred målgruppe og distribueres både til norske forsknings- og læringsinstitusjoner, myndigheter og bedrifter, samt til en rekke internasjonale universiteter. Opplaget er på 1000 eksemplarer per utgave og eksempler på mottagere av magasinet er Forskningsrådet, Teknologirådet, Kunnskapsdepartementet, NUPI, DTU Management, Maastricth University og Circle v/lund Universitet. Arbeidet med å planlegge, skrive, designe og trykke magasinet drives av studentene gjennom egen organisasjon ogeget styre. Bidrag til trykkostnader erholdes fra TIK-senteret, Grønt Punkt og Fritt Ord. Siden vårsemesteret 2011 har magasinet blitt utgitt i tre temanummer (et nummer per semester), hvorav et nummer et gitt ut på norsk og to på engelsk. Magasinet har allerede blitt mottatt med stor interesse og gode omtaler fra flere instanser. Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Teknologirådet er eksempler på noen av disse som har gitt tilbakemeldinger på deres interesse og engasjement til Teknovatøren. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN?

5 Det er mange grunner til at Teknovatøren fortjener prisen for årets studentpublikasjon. Spørsmål og konflikter tilknyttet vitenskapelig og teknologisk utvikling inntar en sentral plass i samfunnsdebatten, både i Norge og internasjonalt. Til tross for dette eksisterer det relativt få samfunnsvitenskapelige eller humanistiske publikasjoner som, på en forskningsbasert, åpen og kritisk måte, problematiserer viktige temaer på dette området. Eksempler på slike temaer er; hvordan blir vitenskap og teknologi skapt, institusjonalisert og involvert i politikk? Hvilke sosiale og teknologiske krefter bidrar til innovasjon i ulike kontekster? Hvilke etiske spørsmål følger med ulike typer av teknologisk utvikling, og hvordan kan vi forstå kontroverser i forbindelse med bruk av vitenskap og teknikk? Med bakgrunn i TIK-senterets to tverrfaglige masterprogrammer, Teknologi, innovasjon og kultur og ESST Society, Science and Technology i Europe, har masterstudentene god faglige kompetanse til å løfte frem og diskutere slike spørsmål. Til tross for at senterets studenter utgjør et veldig lite studentmiljø (med totalt rundt 55 studenter) har de i løpet av kort tid vist en sterk evne til å produsere gode magasiner med spennende innhold og profesjonell fremtoning. Teknovatøren har allerede blitt en viktig og høyt ansett del av TIK-senterets vitenskapelige virksomhet, og involverer senterets studenter, forskere og administrasjon på en god og engasjerende måte. Ettersom magasinet også distribueres til de utenlandske universitetene som inngår i senterets masterprogram «ESST - Society, Science and Technology in Europe» har Teknovatøren i tillegg bidratt til å styrke båndene mellom studentene i disse miljøene. Med sin innretting og faglige bredde, samt gjennom å være initiert og styrt av studentene, er Teknovatøren også en unik publikasjon internasjonalt. Teknovatøren fortjener prisen som årets studentpublikasjon av følgende grunner: 1. Teknovatørens innhold fokuserer på sentrale utfordringer, temaer og kontroverser tilknyttet vår forståelse av hvordan vitenskap og teknologi skapes og tas i bruk i samfunnet. Disse spørsmålene har høy relevans i dagens samfunnsdebatt, der det finns et stort behov for å formidle forskningsresultater og -perspektiver på en problematiserende og refleksiv måte. Magasinet løfter frem studentenes kunnskaper, engasjement og formidlingsevner innenfor relevante områder på en effektivt og imponerende måte. 2. Teknovatøren utviser høy journalistisk kvalitet, kreativt layout/design og profesjonell utforming (se vedlegg 1-3). Ambisjonen er å bli ledende blant universitetspublikasjonene når det kommer til ryddighet i journalistikken og avansert layout, for dermed å bli et forbilde for studentaviser i Norge og internasjonalt. Med sitt fokus på grønn produksjon er trykkingen av magasinet sponset av blant annet Grønt Punkt Norge AS. 3. Teknovatøren er sterk integrerende og motiverende for masterstudentene ved TIK-senteret, samtidig som det bidrar til å styrke båndet mellom studenter og vitenskapelige ansatte. Produksjonen av magasinet bidrar også utvilsomt til å utvikle hele studiemiljøet, både vitenskapelig og sosialt. Arbeidet med å finne dagsrelevante temaer, planlegge utgavene, skrive artikler og utforme magasinets design utvikler studentenes faglige kunnskaper, kreativitet og formidlingsevner. Deres høye faglige kompetanse fordypes og synliggjøres gjennom arbeidet med Teknovatøren. 4. Magasinet har også hjulpet til med å forene en fagretning på tvers av nasjonale grenser. Mastergraden «ESST - Society, Science and Technology in Europe» ble startet som et tverrfaglig og transeuropeisk studie, men etter grunnleggelsen har det blitt mer fragmentert mellom landene enn først forventet. Dette er en av grunnene til at studentene valgte å gå over til å utgi magasinet på engelsk, for etter hvert å kunne bygge opp en felles stemme på tvers av ESST-universitetene, i tillegg til å nå ut til en bredere målgruppe. 5. Teknovatøren har en bred nasjonal og internasjonal distribusjon som bidrar til å synliggjøre og spre studentenes kunnskaper til brede grupper i samfunnet. Teknovatøren har også en god tilstedeværelse på nett gjennom sosiale medier (som Facebook og Linkedin), egen nettside

6 (teknovatoren.no) og full pdf-distribusjon. Magasinet har med andre ord en sterk profil og utarbeidet plan for markedsføring og promotering, hvilket bidrar både til å styrke rekrutteringen av nye studenter til UiO og utvikle nye studentnettverk i og utenfor UiO. De har også fokus på stadig forbedring av magasinet gjennom en egen innovasjonsgruppe, som jobber mot å skape innovative og kostnadsbesparende løsninger og produkter. Det var gjennom denne gruppen nettsiden ble opprettet. Erlend Simensen, Redaktør, Marianne Austheim, Markeds- og Innovasjonssjef, NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Jane Summerton, Senterleder, Senter for Teknologi, innovasjon og kultur/tik, tel FORSLAGSFRIST:20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-filog sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo.

7 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening «Ifi(blekka» i regi av Cybernetisk Selskab FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK _X ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON «Ifi(blekka» kom ut for tredje gang høsten Den har som formål å gi ut informasjon til de nye studentene ved Institutt for informatikk. I «Ifi(blekka» kan man finne presentasjon av instituttets studentforeninger, noen ord fra instituttleder, intervjuer av og med studenter, presentasjoner av Studielaben/Åpen sone for eksperimentell informatikk, prosjekter ved Sonen og mye mer! HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) «Ifi(blekka» er laget av og for studenter. Den presenterer også alle instuttets studentforeninger, samt Åpen sone for eksperimentell informatikk hvor studentene blir oppfordret til å engasjere seg i lek og moro (både faglig og sosialt). Blekka ble trykket hos Reprosentralen på UiO i høy kvalitet og farger som bidrar til at dette er noe de nye studentene forhåpentligvis vil ta vare på. I tillegg til informasjon om hva man kan engasjere seg i på instituttet inneholder også blekka aktivitetskalender for høsten, samt praktisk informasjon om IT(support, skrivere på OJD og kart over OJD og Blindern Campus. Jeg mener «Ifi(blekka» fortjener denne prisen fordi det er flere flinke mennesker bak denne som har brukt mange timer (og dager) av sin sommerferie for å gi de nye studentene på Ifi nyttig (og moro) informasjon ved studiestart i en pen innpakning. Og blekka legger vekt på våre studentforeninger og inneholder en kaffebong man kan bruke i Escape (så får de også sett vår fantastiske studentkjeller!). Utgave for 2011: Årets utgave: Redaktør av «Ifi(blekka»: Veronika Heimsbakk, Studentforening: Cybernetisk Selskab, NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Veronika Heimsbakk FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til

8 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening The Moose FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON The Moose er den eneste publikasjonen på engelsk ved UiO. De fleste publikasjoner ved UiO er helt utilgengelige for utenlandske studenter og dermed blir The Moose den eneste mulighet å bli med på en studentpublikasjon for en utenlandsk student. Dette er ett av de får kreative og intellektuelle alternativer for en utenlandsk student. The Moose er lest både av internasjonale og norske studenter og har en kort, men ganske strevsom historie. I år har de lansert nettavisen HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) I fjor har The Moose virkelig blitt bedre på mange områder: de har lansert nettavisen, blitt mer fargerike, skrevet om alvorlige emner, som internasjonal politikk, 22.juli og økonomisk krise og fått en mer profesjonell sideutforming. Bladet har også revet seg løs fra International Student Union og nå blitt uavhengig. Det skaper mye engasjement blant internasjonale studenter og gir dem enestående mulighet å sette preg på universitetet. Alt arbeidet med bladet er 100% frivillig, dvs. ingen får lønn eller andre kompensasjoner. Det er et meget utfordrende arbeid, særlig med tanke på dårlig kontinuitet (de fleste medarbeidere og bidragsytere drar til utlandet hvert semester/år) og mangelfull samarbeid med UiOs eget trykkeri, Reprosentralen. Det er bare engasjement og vilje til Rebecca Plath og noen andre som holder bladet gående og dette engasjementet er det verdt å belønne. Bladet skaper et sted hvor skrivelystne studenter fra forskjellige land kan møtes og uttrykke sine meninger; det skaper også et forum hvor norske studenter kan lære mer om de utenlandske og en mulighet for de norske å øve seg i engelsk Rebecca Plath, ansvarlig redaktør, Hun har alle utgitte blader, både i fysisk form og på PDF. NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Marija Cabuskina ) FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

9 LAST NED DETTE SKJEMAET, FYLL INN FELTENE PÅ PC OG SEND DET INN MED EVT. VEDLEGG Forslagsskjema Årets studentforening Tvergastein: Interdisciplinary Journal of the Environment FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING ÅRETS ENKELTTILTAK X_ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON Tvergastein er et studenttidskrift som utgis to ganger i året og er tilknyttet Senter for Utvikling og Miljø ved UiO. I Arne Næss ånd er målsettingen å bidra til å knytte sterkere bånd mellom akademia og miljøaktivisme ved å sette fokus på sentrale miljøspørsmål. Ambisjonen er også å være et samlingspunkt for studenter som driver med miljø uavhengig av fakultet. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) Tvergastein bør få prisen for årets studentpublikasjon av den enkle grunn at tidsskriftet tilfredsstiller alle kriteriene nevnt i reglementet. 5 Tidsskriftet er både studentstyrt og studentinitiert. 5 Bladet har engasjert redaksjonsmedlemmer, skribenter og lesere. 5 Med innhold fra både studenter og faglige ansatte, samt et proft design og bilder fra anerkjente fotografer har Tvergastein høy kvalitet i både form og innhold. 5 Redaksjonen består av ti med5redaktører fra fire forskjellige land, hvor alle deltar på frivillig basis. 5 Medlemmer av redaksjonen har blitt rådspurt i forbindelse med opprettelsen av studentbladet Kote ved UMB. 5 Redaksjonsarbeidet har gitt nyttig erfaring med tekstlesing, redigering og redaksjonsarbeid samt kunnskap om de emnene de har valgt å presentere. 5 Tvergastein gir medstudenter en mulighet til å bearbeide og publisere egne tekster, i tillegg til et overblikk over det som interesserer studenter i dag når det gjelder miljø. 5 Alle redaksjonsmedlemmene er fulltidsstudenter. 5 Via utgivelser, informasjonsmøter, nettside og lansering har Tvergastein synliggjort både SUM og miljøsaken på en bred måte. Nettside: Evind Trædal NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e+post og telefonnummer) Lan Marie Nguyen Berg Berg FORSLAGSFRIST: 20. AUGUST 2012 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf+fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til / Studentliv, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Innkalling til allmøte i Socius

Innkalling til allmøte i Socius Innkalling til allmøte i Socius Tid: Torsdag 10. april, kl. 10:15 Sted: Det sosiale rom, 1. etg Harriet Holters hus Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av referent Orienteringssaker

Detaljer

Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk

Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til SiO Foreninger Dato: 21. august 2013 Nominasjon til Årets nyskaping Forslagsstiller: Ellen Krefting, 1.amanuensis

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING Denne veiledningen er en punkt for punkt gjennomgang av skjema for å Registrere studentforening. Her finner du: o reglementet for registreringsordningen

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Innlegg på Språkrådets konferanse NHH 26.11.2013 Statsvitenskap i Norge Relativt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi, ILS 2015-2020

Kommunikasjonsstrategi, ILS 2015-2020 Kommunikasjonsstrategi, ILS 2015-2020 Innhold Bakgrunn... 2 Utfordringsbildet... 3 Noen utfordringer knyttet til forskning... 3 Noen utfordringer knyttet til utdanning... 3 Målgrupper (interne og eksterne)...

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Knut Mørken! Matematisk institutt Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo USIT 7. november 2013 Fra Computing in Science Education til generell

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Søknad til Fordelingsutvalget ved IFI

Søknad til Fordelingsutvalget ved IFI Fordelingsutvalget Ole Johan Dahls Hus Gaustadalléen 23B 0373 Oslo IFI Avis Ole Johan Dahls Hus Gaustadalléen 23B 0373 Oslo Søknad til Fordelingsutvalget ved IFI Vedlegg: Aktivitetsplan for resten av 2015

Detaljer

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid Artikkelen er skrevet av Christian Frey Dahl i Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON INVITASJON Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på medie bransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Sámi dieđalaš áigečála - samisk vitenskapelig tidsskrift Solveig Joks Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Redaksjonssekretær, UiT Norges arktiske universitet Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ)

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 1. Strategiske mål 2. Kommunikasjonsplattformer 3. Forskningskommunikasjon 4. Studieinformasjon 5. Internkommunikasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2020

Kommunikasjonsstrategi 2015-2020 Kommunikasjonsstrategi 2015-2020 Innhold Om strategien... 2 Hovedmålet for strategien... 3 Utfordringsbilde høst 2014... 3 Ekstern profil... 4 Intern profil... 4 Budskapsplattform og merkevare... 5 Målgrupper

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Informa(kkens historie 2011 Hva kommer? 5/15/11 2 Drømmen(*- 1820) Blaise Pascal Den mekaniske regnemaskin

Detaljer

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013 Elisabeth Staksrud, Undervisningsleder Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 3 (vedlegg studiekvalitetsrapporten 4) «[jeg vil] lære mer om mediene og hvordan de påvirker massene» Student på årsenheten

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON Foreninger Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for studentforeninger fordi vi tror at flest mulig vil få en bedre studietid dersom de hadde vært

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11.

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11. Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? et mot 2020! Morten Dæhlen sseminar 11. februar 2008 2 Mål et skal rekruttere de beste på alle nivåer Rekruttering i et 20

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

1 Formål med studentaktiviteten

1 Formål med studentaktiviteten Reglement for studentaktiviteter som er eller ønsker å bli medlem av Studentorganisasjonen i Agder 1 Formål med studentaktiviteten Studentorganisasjonen i Agder ønsker et levende studentmiljø, med bredde

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Bachelorprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser

Bachelorprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser Bachelorprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser Knut Mørken Prosjektleder for MNs utdanningssatsing MN-fakultetet og Matematisk institutt MN-utdanningsseminar Soria Moria, 7. 8. mai 2015 kjkj Utgangspunkt

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Herved søkes det om driftsstøtte på 230 000 kroner for 2011 til studenttidsskriftet argument.

Herved søkes det om driftsstøtte på 230 000 kroner for 2011 til studenttidsskriftet argument. Velferdstinget i Oslo Oslo, 3. september 2010 argument v/redaksjonsleder Alf Butenschøn Skre redaktør Christine Skogen Nyhagen styreleder Anna Helene Gaarder Valberg Søknad om driftsstøtte til studenttidsskriftet

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer