Årsrapport Nyskaping for et framtidig samfunn!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Nyskaping for et framtidig samfunn!"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapro Årsrapport

2 2013 markerte Hapro sitt 40 års-jubileum. Helt fra starten i 1973 har virksomheten vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. VÅRE BRANSJER Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innenfor segmentene telecom, maritim, industri og forsvar. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test service og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering leverer et bredt spekter av arbeidsmarkedstjenester til NAV, næringslivet, offentlige virksomheter og privatmarkedet. Hapro Pluss tilbyr varer og tjenester av høy kvalitet til privatog bedriftsmarkedet med to ulike forretnings områder. Tint Kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgivning, digital kommunikasjon, idé, design, trykk og print. Quickpack er leverandør av tredjepartslogistikk som nett butikk, distribusjon og lager. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! VÅR FORRETNINGSIDÉ Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering VÅRE VERDIER Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør INNHOLD Side Nøkkeltall 3 Organisasjon 3 Adm. direktørs beretning 4 Årets høydepunkter 6 Historiske begivenheter 8 Selskapets styre 11 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 20 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning 30 2 Hapro Årsrapport 2013

3 Nøkkeltall siste fem år MNOK Sum driftsinntekter Herav største kunde (utfaset 2013) Sum øvrige Antall ansatte Egenkapitalandel 66 % 67 % 57 % 66 % 70 % Kundeporteføljen er blitt bredere og mer balansert. Nye/øvrige er i vekst. Kontantstrømmen er positiv og vi er godt finansiert. Organisasjon ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning ELECTRONICS Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologi SENTER FOR YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester PLUSS Leder: Cecilie Svanberg Alm TINT Kommunikasjon Quickpack Vaktmesterteam Kantine Hapro Årsrapport

4 Adm. direktørs beretning 2013, 40 ÅRS JUBILEUM FOR EN LIVSKRAFTIG BEDRIFT! 1 april 1973 ble Hadelandprodukter AS en selvstendig bedrift med lokaler i Monsruds kjeller lokaler på Harestua og i Andfossen på Jaren. Bedriften spesialiserte seg innen hunde-, ride - og elektronisk utstyr. Bedriften ble godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som bedrift for funksjonshemmede. Per Sønsteby var ansatt som disponent. Han ble i Hapro som administrerende direktør til han ble pensjonist i 2008 og medvirket i stor grad til et industrielt eventyr på Hadeland. Dette er kortversjonen av historien om Hapro som feiret sitt 40 årsjubileum i 2013 med flere markeringer internt og eksternt. Jubileet ble toppet med et arrangement for ansatte med følge i Lunnerhallen i oktober. Bakteppet for jubileet var et 2013 som fortsatte langs de samme linjene som Et utfordrende marked i elektronikk bransjen som for Hapros del førte til ytterligere til passing av mannskap og kostnader. Dette ble året da det var definitivt slutt på Ciscoproduksjonen etter mange gode og framgangsrike år. Vi gjennomførte store bemanningsmessige endringer og året ble avsluttet med 119 færre ansatte. Omfattende tiltak for å tilpasse andre kostnader ble iverksatt. Men også framtidsrettede tiltak der en betydelig styrking av markedsaktiviteten bør nevnes. Salget endte på MNOK 525, noe som er MNOK 240 lavere enn Driftsresultatet viser som følge av dette underskudd og er ikke tilfredsstillende. Av dette resultatet er en betydelig del omstruktureringskostnader. Vi har lagt vekt på å gjennomføre omstillingen i nært samarbeid med de ansatte og med tanke på fremtiden. Vi er fornøyde med at balansen er slanket betraktelig, med en nedgang på MNOK 100 siste år, og at vi har en egenkapitalandel på 70 %. Utfasingen av Ciscoproduksjonen har ikke påført oss ukuranskostnader av noe slag og vi har nedbetalt lån med omlag MNOK 30. Det er fortsatt usikkerhet i våre tradisjonelle markeder, mens det er optimisme å spore i flere av de nye vi er i ferd med å etablere oss i. Prosjektene i disse markedene har vært bearbeidet over flere år og er nå i ferd med å materialisere seg til produksjon. Hapro har over flere år satset bevisst strategisk i forskjellige markeder for derved å spre risiko. Den offensive satsningen innen maritim/offshore sektoren gir flere spennende muligheter for god utvikling framover. Det er også innen dette området Hapro har investert mest de siste årene blant annet igjennom å opprette et maritimt senter sør i Mohagen Industriområde. Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder. Forsvarsindustrien er et annet område hvor Hapro har mye å tilby og hvor mulighetene finnes. Selv om det største bortfallet av aktivitet kom innen telekommunikasjon er det fortsatt et stort behov og marked for Hapros tjenester her. Også innen tradisjonell industri er det flere ubearbeidede muligheter til vekst for bedriften. Det er lagt en langsiktig strategisk linje for satsning i flere områder og denne vil bli fulgt i årene framover. Forretningsområdet PLUSS skal være Hapros arnested for nye konsepter og forretningsmuligheter. I 2012 kjøpte Hapro opp selskapet Granitt Grafisk AS, som i 2013 ble slått sammen med Hapros egen grafiske virksomhet. Dette resulterte i at Tint Kommunikasjon ble etablert, en virksomhet med hovedvekt på kommunikasjonsrådgivning og design. Det som preger PLUSS sin virksomhet i disse dager er oppbyggingen av en Logistikkvirksomhet, og en kunde er allerede på plass. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling hvor NAV er største kunde. Det arbeides også innen dette området for å få en diversifisert kundemasse. Rammebetingelsene for attføring er under press og Hapro driver et aktivt arbeid for å tilpasse seg nye forhold. Resultatene fra attføringsvirksomheten viser god utvikling og bedriften ligger i front nasjonalt på formidling til arbeid. De siste årene har også Hapro vist seg som en god og pålitelig utviklingspartner for forskjellige tiltak. Hapro er opptatt av å videreutvikle den tradisjonelle måten å drive yrkeskvalifisering på. Hapro utvikler derfor en ny metode for å dokumentere og kartlegge arbeidsgivernes behov for kompetanse og arbeidstakerens faktiske kompetanse. 4 Hapro Årsrapport 2013

5 I denne forbindelsen er Hapro engasjert som partner i EUprosjektet Hot-train. I dette prosjektet er det et mål å utvikle grunnleggende serviceferdigheter og faglig kompetanse innen hotelldrift. Partnere i prosjektet er hoteller og arbeidstreningsprosjekter i Storbritannia, Norge, Irland, Polen, Litauen og Tsjekkia. Hapro er også engasjert av Attføringsbedriftene i NHO i PIL-prosjektet Praktisk Individuell Læring. For å bistå i utviklingen av metodikk for kartlegging, opplæring og dokumentasjon av basisferdigheter i arbeidslivet. Dette arbeidet bygger på NHO-bedriftenes behov for kvalifisert arbeidskraft og ønske om kompetanseheving hos sine, primært ufaglærte ansatte. Hapro avslutter et år preget av store omstillinger og dyptgripende tiltak for å gjenvinne lønnsomheten. I dette arbeidet har det allikevel vært mulig å holde den langsiktige tanken. Det har vært mulig fordi vi ved hjelp av solide resultater gjennom mange år har opparbeidet konkurransedyktig kompetanse og en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen gjør utsiktene innen nye markedssatsninger lovende. Jeg vil takke de ansatte for samarbeidsvilje og evnen til å finne gode løsninger og ser fram til at vi sammen skal vinne nye posisjoner basert på bærekraftige resultater. Vår finansielle situasjon er solid. Dette skyldes at god forvaltning og kostnadsstyring har hatt fokus i alle år. Hapros styrke gjennom 40 år har vært kloke og framtidsrettede investeringer i mennesker og utstyr var første året i inneværende strategiperiode. Hvert forretningsområde har sin strategiske plan med målsettinger og handlingsplaner. Alle områdene har sine utfordringer og den mest utfordrende situasjonen er i Electronics. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer og IA-arbeidet har fokus. Derfor er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene god og 2013 kan vise de høyeste nærværstallene så lenge det er gjennomført systematiske registreringer. Dette i et år som har vært preget av store og for noen negative endringer. Noe av årsaken til de høye tallene er systematisk HMS-arbeid over tid hvor ledertrening er et viktig element. Året er blitt brukt til å tilpasse strukturen med 3 forretningsområder. Områdene Hapro Electronics Hapro Yrkeskvalifisering Hapro Pluss skal ha forskjellig fokus samtidig som det skal være tydelig at alle en del av Haprofamilien. De endringene som er gjort skal føre til mer fokus og konsentrasjon om kjernevirksomheten. Alle områdene har noen felles utfordringer, men også forskjellige oppgaver for å skape den veksten som er mulig. Dette fordrer hardt arbeid og fokus. Langsiktighet har vært Hapros styrke og slik skal det fortsette å være. Markedene og kundene våre har store forventninger til våre bidrag og de skal vi innfri. Som en stor og betydelig regional og lokal aktør tar bedriften sin samfunnsoppgave og sitt samfunnsansvar på alvor. Vi gir positive bidrag til lag og foreninger lokalt og samarbeider med lokale- og regionale utdanningsmiljøer. I 2013 hadde Hapro 15 lærlinger. Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

6 Årets høydepunkter 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Januar: Serieproduksjon av verdens minste drone for Prox Dynamics AS. Februar: Hapro Senter for yrkeskvalifisering inngikk strategisk samarbeid med Vestoppland Bedriftshelsetjeneste. April: Hapro ble i april medlem i Subsea Valley, og hadde godt besøkt stand på messen til nettverket på Fornebu. Mai: Første produksjon til forskningsorganisasjonen Cern. August: Stand på forsvarsmesse på Akershus festning. Oktober: Hapro stilte med stand på offshoremessen OTD i Stavanger. Oktober: Lansering av logistikkvirksomheten Quickpack, med Alfa Sko som den største kunden. Desember: Gjennomført første serie med trykktest for kunde. Mars: Hapro Senter for yrkeskvalifisering deltar i et prosjekt sammen med Gran og Lunner kommune i samarbeid med Innovasjon Norge. DU GJØR EN FORSKJELL! ARBEIDSGLEDE I HELSE- OG OMSORG PÅ HADELAND Mars: Produksjonsoppstart av forbedret belysning til ekstreme miljøer for ny kunde, Luminell. September: Oppstart av samarbeidet med Pixavi for produksjon av EX-godkjent mobiltelefon. Oktober: Lansering av virksomheten TINT Kommunikasjon. Oktober: Gjennomført vellykket kundearrangement på Oslo Radisson Plaza. November: Hapro Senter for yrkeskvalifisering vinner anbuds konkurransen på tiltaket «Jobb og muligheter» hos NAV Oppland. 6 Hapro Årsrapport 2013

7 Hapro Electronics: Vi har startet serieproduksjon av radarer for Vestasgruppen Hapro Pluss: TINT Kommunikasjon det handler om å få frem rett budskap til rett mottaker Hapro Årsrapport

8 Historiske begivenheter 1981: Signerer kontrakt med Televerket. 1973: Hapro etablert. Direktør Per Sønsteby. 1987: Første SMT linje installert i produksjonen (helautomatisk overflatemontering). 70 tallet 80 tallet : Åpning av ny fabrikk på Jaren. 1985: Første produksjonsmaskin for automatisk sammenstilling. 1977: Signerer kontrakt med Simonsen Elektro første norskutviklet mobiltelefon. 1988: Åpning av ny fabrikk i Mohagen. 8 Hapro Årsrapport 2013

9 1997: Starten på et video konferanseeventyr med Tandberg Telecom. 1997: Fabrikken utvides. 2008: Erik Lundbekk ansettes som ny direktør. 1992: Signerer kontrakt med Tandberg Television. 2008: EQUASS sertifisert. 2011: AQAP 2120 sertifisert. 90 tallet 2000 tallet : ISO 9001 sertifisert. 2003: Signerer kontrakt med Western Geco. ISO 2000: Utvidelse av fabrikken. 2013: Hapro 40 år. 2006: ISO sertifisering. 1998: Signerer kontrakt med Powec kraftforsyninger. ISO Hapro Årsrapport

10 Hapro Electronics Leverandør av delsammenstillinger og komplette systemer av forsvarselektronikk til internasjonale kunder 10 Hapro Årsrapport 2013

11 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Kari Broberg Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Øyvind Nikolay Hamre Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Knut Narvestad Else Johanne Hellum Bjørn Kanten /Børge Myhre, ansattes representant Käth Charlotte Brenna, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal Hapro Årsrapport

12 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen segmentene telekommunikasjon, maritim, forsvar, og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Senteret tilbyr skreddersydde, individuelle utviklingsløp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Strategiplanens forutsetning om en bredere og mer balansert kundeportefølje er langt på vei oppnådd, men det er fortsatt behov for volumvekst. Hapro Pluss tilbyr logistikktjenester, kommunikasjonstjenester og grafiske tjenester av høy kvalitet til privat- og offentlig virksomhet. Området er Hapros arnested for ny virksomhet. Virksomheten i 2013 Hapro Electronics har i 2013 fortsatt omstillingen som følge av bortfall av den historisk største kunden, noe som har medført en bemanningsreduksjon på 105 personer. Dette har vært en krevende prosess i form av omorganisering, rokkering av personell og tilhørende opplæring i nye arbeidsoppgaver. Strategiplanens forutsetning om en bredere og mer balansert kundeportefølje er langt på vei oppnådd, men det er fortsatt behov for volumvekst. Selskapet har gjennomført en samling av sin satsing innen maritim-/offshoreområdet i et eget bygg sør i Mohagen Industriområde. Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til kundene i denne sektoren. Hapro har gjennom oppkjøpet av Granitt Grafisk AS intensivert satsingene innen grafisk virksomhet. Granitt Grafisk AS ble i 2013 slått sammen med Hapros egen grafiske avdeling til Tint Kommunikasjon, en grafisk virksomhet med hovedvekt på design og kommunikasjonsrådgivning. Hapro Senter for yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling hvor NAV er største kunde. Rammebetingelsene er i endring og Hapro er aktivt i gang med å tilpasse seg til nye forhold. Som en del av denne tilpassingen ble selskapets VTA-plasser overført til Lupro. Resultatene fra attføringsvirksomheten viser god utvikling og bedriften ligger helt i front nasjonalt på formidling til arbeid. Selskapet fylte 40 år i Dette ble markert mot kunder, samarbeidspartnere, og offentligheten forøvrig. Markeringen av 40-årig virksomhet ble avsluttet med et arrangement i Lunnerhallen for ansatte og innbudte. Omsetning, resultat og finansiering Driftsinntektene for året ble MNOK 524, mot MNOK 765 året før. Nedgangen skyldes i hovedsak nedtrapping og avvikling mot den tidligere største elektronikkkunden. Varesalget utgjør MNOK 503 og hadde en jevnere fordeling mellom de ulike markedssegmentene. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK Hapro Årsrapport 2013

13 Året viser et negativt driftsresultat på MNOK 39. Det er kostnadsført betydelige omstillingskostnader som lønn i oppsigelsestiden, omskolering, omorganisering, omstilling, nedvurdering av varelager og økte avsetninger til tap på fordringer. Netto finanskostnader er på MNOK 0,9 og årsresultatet på minus MNOK 39,9. Varelager og fordringer er betydelig redusert, langsiktig gjeld er nedbetalt med MNOK 30 og kontantstrømmen er positiv. Totalbalansen er redusert med MNOK 99, til MNOK 390. Egenkapitalen er på MNOK 271, noe som gir en egenkapitalandel på 70 %. Likviditeten er tilfredsstillende, med netto MNOK 22 innestående på bankkonti. Skattetrekkskonto utgjør MNOK 6. Selskapet har en egenkapitalandel på 70 %. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Salg i US dollar står for ca. 25 % av omsetningen og sammen med kjøp i US dollar, euro, japanske yen, britiske pund, danske og svenske kroner fører dette til valutaeksponering og tilhørende risiko. Denne risikoen søkes redusert gjennom kjøp og salg i samme valuta, terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro vektlegger å sikre en økonomisk solid kundeportefølje. Noen mindre kunder er i en gründerfase med tilhørende risiko og muligheter. Avsetning til tap har økt og kundefordringer er nedskrevet med MNOK 3,5. Forskning og utvikling Det satses på utvikling av Hapros tjenestetilbud og prosesser. Gjennom medlemskapet i NCE Raufoss, et av Norges sterkeste bedriftsnettverk, har forskning og utvikling på metoder og prosesser en sentral plass. Senter for Yrkeskvalifisering har de seneste årene også vist seg som en god og pålitelig utviklingspartner for forskjellige tiltak og deltar nasjonalt og internasjonalt i metodeutviklingsprosjekter. Det satses på utvikling av Hapros tjenestetilbud og prosesser. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Året 2013 har vært et år med betydelige utfordringer i å tilpasse bemanningen til et lavere aktivitetsnivå. Selskapet hadde ved årsslutt 381 ansatte i stillinger som summerer seg til 371 årsverk. Av disse var 28 i oppsigelsestid. Gjennom året har i tillegg 675 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for yrkeskvalifisering. Viktige satsingsområder har vært ledertrening, nødvendige endringer i organisasjonen og nærværsarbeid. Dette er gjennomført med forankring i overordnede strategiske mål, verdier, lederskapsprinsipper og i nært samarbeid med tillitsvalgte. Regelmessige kartlegginger viser at de ansatte trives. Et grundig HMS-arbeid, forankret i hele organisasjonen, sikrer utvikling hos ansatte. Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid, løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Senter Hapro Årsrapport

14 for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov og har vært en viktig medspiller for bedriften og de ansatte i en krevende bemanningstilpassing. Hovedmål 1 i IAavtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Hovedmål 1 i IA-avtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Nærværet i 2013 var 92,4 %, noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn fjoråret, og det høyeste nærværet som er målt ved Hapro. Legemeldt sykefravær for 2013 var 5,6 %. Delmål 2 i IA-avtalen, med tilrettelegging og inkludering for medarbeidere med redusert funksjonsevne og delmål 3, arbeidet med å øke pensjonsalderen, har vært utfordrende i et år med nedbemanning og store organisatoriske endringer. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse ved å stimulere til fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. Hapro BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. H-verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 3,7 mot 2,2 foregående år. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner fremkommet i risikovurderinger. Etikk og samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer virksomhetens forretningspraksis og medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima. Som stor lokal samfunnsaktør, vektlegger Hapro å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Vi stimulerer til vekst i regionen spesielt gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss. Hapro samarbeider med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og innen ulike fagområder, herunder gjennom partnerskapsavtale med ungdomsskoler i Gran, Opplæringskontoret for håndverk og industrifag på Hadeland, samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Trainee Innlandet. Totalt har Hapro ni lærlinger pr For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling og positive miljøer for barn og unge er prioriterte områder. Solide resultater gjennom mange år muliggjør satsing på teknologi og kompetanse. Ytre miljø Totalmengden avfall er i 2013 redusert og sorteringsgraden er på nivå med året før. Selskapet har greid, ved en effektiv organisering av avfallshåndteringen, å redusere den eksterne transporten av avfall. Det er oppnådd en reduksjon av energiforbruket (kwh) med 16 %. I 2013 har det vært arbeidet kontinuerlig med forbedringer for å redusere risiko og konsekvensene av nød- og ulykkessituasjoner for ytre miljø. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Selskapet er miljøsertifisert iht. ISO Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på likestilling mellom kjønnene og søker å fremme like muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn, godtgjørelser og karriereutvikling. Hapro har fleksible arbeidstidsordninger og tilrettelegger for å kombinere jobb og familieliv. 14 Hapro Årsrapport 2013

15 Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av % kvinner og 59 % menn. Videre var det 40 personer med annet fødeland enn Norge, fordelt på 14 forskjellige nasjonaliteter. Styret består av fire aksjonærvalgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer på lydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Selskapet har tradisjon for langsiktig strategisk tenkning inn mot prioriterte markeder og kunder. Tilgangen på nye kunder er bra og ordrereserven ved inngangen til 2014 er god. Jaren, 20. februar 2014 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Solide resultater gjennom mange år, muliggjør satsing på teknologi og kompetanse der markedsutsiktene er lovende. Bedriften er valgt som foretrukken partner i et forskningsprosjekt sammen med SINTEF og en framtredende kunde og partner. Prosjektet har som mål å effektivisere kundens verdikjede innen det maritime segmentet. Hapro vektlegger prosjekter som styrker relasjonene til kunder og samarbeidspartnere. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid, samtidig som volumproduksjon med et høyt norsk kostnadsnivå er en utfordring. Andre produkter fordrer høyere kompetanse og nærhet til utviklingsmiljøer. Begge momenter vil Hapro bearbeide videre for å sikre sin konkurransekraft. Innen forretningsområdet Pluss ligger det flere muligheter for spennende vekst. Tint Kommunikasjon er i ferd med å etablere seg i markedet og innen tredjeparts logistikk utredes flere markedsmuligheter. Innen yrkeskvalifisering vil endrede rammebetingelser kunne åpne nye muligheter. Hapro har solid erfaring og kompetanse og er en god utviklingspartner. Det er en anerkjennelse av bedriftens kompetanse at Hapro er valgt til partner i et EU-prosjekt. I tillegg er Hapro en viktig bidragsyter sammen med NHO i utviklingen av arbeidsinkluderingsmodellen PIL (Praktisk Individuell Læring). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet for 2013 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Disponering av årets resultat Årets underskudd er NOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Total egenkapital pr er på NOK , hvorav NOK er aksjekapital. Dette gir en egenkapitalandel på 70 %. Erik Lundbekk Adm. direktør Styret retter en takk til alle ansatte for god innsats og fleksibilitet i det utfordrende året vi har lagt bak oss! Hapro Årsrapport

16 Hapro Electronics Vi tilbyr tjenester innenfor elektronikk og mekatronikk til offshore og subsea industrien 16 Hapro Årsrapport 2013

17 Resultatregnskap (1 000 kr) Note DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang varer i arbeid/ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (38 970) (16 726) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (6 866) (12 232) NETTO FINANSPOSTER (894) (3 109) ÅRSRESULTAT (39 864) (19 835) Overføringer: Til (reduksjon) annen egenkapital (39 864) (19 835) Hapro Årsrapport

18 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg/eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2013

19 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 20. februar 2014 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Åge Lien Ellen Stokstad Helge Stangebye-Nielsen Gro Anita B. Hagaseth Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

20 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT FRA VIRKSOMHETEN Årsresultat (39 864) (19 835) + Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet (9 546) Reduksjon i varebeholdning Reduksjon i kundefordringer Reduksjon (økning) i andre fordringer (2 708) Reduksjon i leverandørgjeld Reduksjon (økning) i annen kortsiktig gjeld (5 304) = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp (realisering) av aksjer (330) 330 =Netto likviditetsendring fra investeringer (7 901) (20 899) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANISERING - Reduksjon (økning) i langsiktig pantegjeld (8 598) + Økning (reduksjon) i pensjonsforpliktelser (6 095) - Estimeringstap pensjonsforpliktelse, ført direkte mot egenkapital Reduksjon på driftskreditt = Netto likviditetsendring fra finansiering (31 695) (29 739) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2013

21 Hapro Electronics Med over 40 års industriell erfaring kan Hapro tilby en solid teknologisk dybde og forståelse innenfor segmentene industri og telecom Hapro Årsrapport

22 Noter til regnskapet 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig. Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har flere pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP), innskuddsbasert, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 DRIFTSINNTEKTER (1 000 kr) Varesalg Salg yrkeskvalifisering, tjenester Sum driftsinntekter Salg yrkeskvalifisering er i hovedsak godtgjørelse mottatt fra Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) for tjenester utført for dem. Lønn arbeidssøkere og veiledere er ført brutto og inngår i sum lønnskostnader. 3 VAREBEHOLDNING (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport 2013

23 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Innleid arbeidskraft 0 47 Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Adm. direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Betalt premie til livrente/garantikonto for 2013 utgjør NOK Videre har administrerende direktør en bonusordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Ingen utbetalinger for Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Revisor/styret: Revisjonshonorar for 2013 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport

24 5 VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER (1 000 kr) Tomt Bygg Maskiner/ Inventar Transportmidler Kostpris pr Tilgang i år Salg/utrangert Anskaffelseskost Akkumulerte ord. avskrivninger Bokført verdi Sum Årets ordinære avskrivninger Lineær avskrivningssats 0 % 3 % % 20 % 6 INVESTERING I DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR (1 000 kr) Bygg/eiendom Maskiner og utstyr Sum FINANSPOSTER (1 000 kr) Renteinntekter bank og fordringer Agioinntekter Sum finansinntekter Avskrevet aksjer (245) Rentekostnader lån og annen kortsiktig gjeld (1 510) (3 224) Disagio (5 111) (9 008) Sum finanskostnader (6 866) (12 232) Netto finansinntekter (kostnader) (894) (3 109) Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er handelen i US dollar og Euro, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko søkes redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, valutahandel og valutaforutsetninger i prisavtalene. Pr var det ikke inngått noen terminkontrakter med fremtidig oppgjør. 24 Hapro Årsrapport 2013

25 8 AKSJER (1 000 kr) Antall Pålydende Selskapets tot. AS kap. Eierandel Bokført verdi Lean Lab Norge AS ,9 % Hadelandshagen AS ,8 % Totalt Aksjer i Granitt Grafisk AS, TNOK 330 ved årets inngang, er avskrevet i forbindelse med avvikling av selskapet og sammenslåing med egen grafisk avdeling. Verdi er ut fra kostpris. 9 KUNDEFORDRINGER (1 000 kr) Kundefordringer Avsatt til tap på krav (3 500) (2 000) Kundefordringer oppført i balansen BANKINNSKUDD OG DRIFTSKREDITT Innestående på skattetrekkskonto er MNOK 6,5. Bedriften har en flervaluta driftskreditt, med innvilget netto trekk på MNOK 20. Pr var det netto innestående MNOK 15,2 på kontiene. 11 AKSJEEIERE I HADELANDPRODUKTER AS Antall aksjer %-andel 1. Gran kommune ,7 % 2. Oppland fylkeskommune ,9 % 3. Lunner kommune ,1 % 4. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 350 9,6 % 5. DNB Bank ASA 226 6,2 % 6. Jevnaker kommune 200 5,5 % 7. Hadeland Gjensidige Brannkasse 200 5,5 % 8. Brandbu og Tingelstad Almenning 90 2,5 % 9. Gran Almenning 71 1,9 % 10. Diakonistiftelsen Røysum 20 0,6 % 11. Lunner Almenning 10 0,3 % 12. Lions Club, Gran 5 0,1 % 13. Lions Club, Lunner 5 0,1 % Til sammen ,0 % Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK Hapro Årsrapport

26 12 EGENKAPITAL (1 000 kr) Aksjekapital Opptjent egenkapital Egenkapital Årsresultat (39 864) (39 864) Akturialt tap ved beregning pensjonsforpliktelser i henhold til IAS 19 (10 257) (10 257) Egenkapital Sum 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjonsordninger Bedriften har to kollektive pensjonsordninger. Den ene er en innskuddsordning som tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon, og er organisert etter lov om innskuddspensjon. Omfatter 316 personer. Den andre er en ytelsesbasert ordning, som ble lukket pr (da det ble innført OTP). Omfatter 71 yrkesaktive personer. Ordningen gir rett til fremtidige ytelser, som i hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd alderspensjon og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Forpliktelsen er fondert gjennom et forsikringsselskap. AFP Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Forpliktelsen er aktuarberegnet til TNOK 333. I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på TNOK 433 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Totalt TNOK 766 Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Generelt foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne størrelser på forpliktelser. Det er ikke krav til balanseføring av dette. Aktuarberegnet ytelsespensjon og gammel AFP-ordning I 2013 har Hapro gått over til å anvende alternativet i Norsk Regnskap Standard 6 Pensjonskostnader - som tillater anvendelse av målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i den internasjonale regnskapsstandarden IAS 19. Dette medfører at forpliktelsen beregnes etter IAS 19 og at pensjonskostnaden føres i resultatregnskapet eksklusiv aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap føres direkte mot egenkapitalen. Dette er endring av prinsipp, men får ikke innvirkning på inngående balanse da den totale forpliktelsen beregnet etter IAS 19 ikke avviker fra forpliktelsen beregnet etter NRS 6 i Sammenligningstallene er ikke korrigert. Forutsetninger i aktuarberegningen: Diskonteringsrente 4,00 % (3,9) Forventet avkastning 4,00 % (4,0) Lønnsregulering 3,75 % (3,5) G-regulering 3,50 % (3,25) Pensjonsregulering 0,60 % (0,2) Arbeidsgiveravgift 14,10 % (14,1) 26 Hapro Årsrapport 2013

27 (1 000 kr) Ytelsesbasert ordning Pensjonskostnad (inkl. arb.giv.avg.) Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført estimeringstap 494 Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad ytelsesordning Aktuarielle gevinster og tap ført mot egenkapitalen PENSJONSFORPLIKTELSER I BALANSEN Ytelsesordning Beregnede pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidlene (36 100) Sum forpliktelse Ytelsespensjon Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse, tidligere adm.dir. 1.) Sum avsetning for pensjonsforpliktelse Det er avsatt for pensjonsforpliktelse til tidligere administrerende direktør, som forutsetter 70 % av grunnlønn fratrukket ytelse fra folketrygd, fripoliser og livrente så lenge han lever. 14 LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER (1 000 kr) Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld er investeringskreditt som nedbetales/trekkes opp ved behov. Ramme er MNOK 60. Pantelån og driftskreditt er sikret med følgende pant: (1 000 kr) Tinglyst beløp Bokført beløp Pant i eiendom Pant i driftstilbehør Pant i kundefordringer Pant i varelager Innvilget driftskreditt er MNOK 20. Hapro Årsrapport

28 Hapro Senter for yrkeskvalifisering: Tett samarbeid med næringslivet i regionen resulterte i jobb til 52 personer i 2013 Hapro Electronics: Vi produserer for kunde den unike og Ex-godkjente mobilen Pixavi Impact X til bruk i oljeindustrien 28 Hapro Årsrapport 2013

29 Hapro Electronics: DigPilot blir produsert for kunde på Hapro, dette er et tidsbesparende styringssystem for gravemaskiner Hapro Electronics: Vi har utstyret som gjør oss i stand til å tilby våre kunder et bredt spekter av spesialiserte tjenester Hapro Årsrapport

30 Revisors beretning Deloitte AS Strandgaten 17 Postboks Gjøvik Til generalforsamlingen i Hadelandprodukter AS Tel: Fax: REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Hadelandprodukter AS som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Hadelandprodukter AS per 31. desember 2013 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: Hapro Årsrapport 2013

31 side 2 Revisors beretning til generalforsamlingen i Hadelandprodukter AS Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Gjøvik, 20. februar 2014 Deloitte AS Jens Bjørner Ugland statsautorisert revisor Hapro Årsrapport

32 Foto: Hapro Mohagasvingen Jaren Tlf Hapro Årsrapport 2013

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! Årsrapport 2014 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr,

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Årsmelding 2014 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE.

LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 Et marked i endring Administrerende direktør har ordet 11 Styrets årsberetning 14 Organisasjon og miljø 15 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer