Årsrapport Nyskaping for et framtidig samfunn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Nyskaping for et framtidig samfunn!"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapro Årsrapport

2 2013 markerte Hapro sitt 40 års-jubileum. Helt fra starten i 1973 har virksomheten vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. VÅRE BRANSJER Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innenfor segmentene telecom, maritim, industri og forsvar. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test service og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering leverer et bredt spekter av arbeidsmarkedstjenester til NAV, næringslivet, offentlige virksomheter og privatmarkedet. Hapro Pluss tilbyr varer og tjenester av høy kvalitet til privatog bedriftsmarkedet med to ulike forretnings områder. Tint Kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgivning, digital kommunikasjon, idé, design, trykk og print. Quickpack er leverandør av tredjepartslogistikk som nett butikk, distribusjon og lager. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! VÅR FORRETNINGSIDÉ Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering VÅRE VERDIER Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør INNHOLD Side Nøkkeltall 3 Organisasjon 3 Adm. direktørs beretning 4 Årets høydepunkter 6 Historiske begivenheter 8 Selskapets styre 11 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 20 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning 30 2 Hapro Årsrapport 2013

3 Nøkkeltall siste fem år MNOK Sum driftsinntekter Herav største kunde (utfaset 2013) Sum øvrige Antall ansatte Egenkapitalandel 66 % 67 % 57 % 66 % 70 % Kundeporteføljen er blitt bredere og mer balansert. Nye/øvrige er i vekst. Kontantstrømmen er positiv og vi er godt finansiert. Organisasjon ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning ELECTRONICS Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologi SENTER FOR YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester PLUSS Leder: Cecilie Svanberg Alm TINT Kommunikasjon Quickpack Vaktmesterteam Kantine Hapro Årsrapport

4 Adm. direktørs beretning 2013, 40 ÅRS JUBILEUM FOR EN LIVSKRAFTIG BEDRIFT! 1 april 1973 ble Hadelandprodukter AS en selvstendig bedrift med lokaler i Monsruds kjeller lokaler på Harestua og i Andfossen på Jaren. Bedriften spesialiserte seg innen hunde-, ride - og elektronisk utstyr. Bedriften ble godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som bedrift for funksjonshemmede. Per Sønsteby var ansatt som disponent. Han ble i Hapro som administrerende direktør til han ble pensjonist i 2008 og medvirket i stor grad til et industrielt eventyr på Hadeland. Dette er kortversjonen av historien om Hapro som feiret sitt 40 årsjubileum i 2013 med flere markeringer internt og eksternt. Jubileet ble toppet med et arrangement for ansatte med følge i Lunnerhallen i oktober. Bakteppet for jubileet var et 2013 som fortsatte langs de samme linjene som Et utfordrende marked i elektronikk bransjen som for Hapros del førte til ytterligere til passing av mannskap og kostnader. Dette ble året da det var definitivt slutt på Ciscoproduksjonen etter mange gode og framgangsrike år. Vi gjennomførte store bemanningsmessige endringer og året ble avsluttet med 119 færre ansatte. Omfattende tiltak for å tilpasse andre kostnader ble iverksatt. Men også framtidsrettede tiltak der en betydelig styrking av markedsaktiviteten bør nevnes. Salget endte på MNOK 525, noe som er MNOK 240 lavere enn Driftsresultatet viser som følge av dette underskudd og er ikke tilfredsstillende. Av dette resultatet er en betydelig del omstruktureringskostnader. Vi har lagt vekt på å gjennomføre omstillingen i nært samarbeid med de ansatte og med tanke på fremtiden. Vi er fornøyde med at balansen er slanket betraktelig, med en nedgang på MNOK 100 siste år, og at vi har en egenkapitalandel på 70 %. Utfasingen av Ciscoproduksjonen har ikke påført oss ukuranskostnader av noe slag og vi har nedbetalt lån med omlag MNOK 30. Det er fortsatt usikkerhet i våre tradisjonelle markeder, mens det er optimisme å spore i flere av de nye vi er i ferd med å etablere oss i. Prosjektene i disse markedene har vært bearbeidet over flere år og er nå i ferd med å materialisere seg til produksjon. Hapro har over flere år satset bevisst strategisk i forskjellige markeder for derved å spre risiko. Den offensive satsningen innen maritim/offshore sektoren gir flere spennende muligheter for god utvikling framover. Det er også innen dette området Hapro har investert mest de siste årene blant annet igjennom å opprette et maritimt senter sør i Mohagen Industriområde. Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder. Forsvarsindustrien er et annet område hvor Hapro har mye å tilby og hvor mulighetene finnes. Selv om det største bortfallet av aktivitet kom innen telekommunikasjon er det fortsatt et stort behov og marked for Hapros tjenester her. Også innen tradisjonell industri er det flere ubearbeidede muligheter til vekst for bedriften. Det er lagt en langsiktig strategisk linje for satsning i flere områder og denne vil bli fulgt i årene framover. Forretningsområdet PLUSS skal være Hapros arnested for nye konsepter og forretningsmuligheter. I 2012 kjøpte Hapro opp selskapet Granitt Grafisk AS, som i 2013 ble slått sammen med Hapros egen grafiske virksomhet. Dette resulterte i at Tint Kommunikasjon ble etablert, en virksomhet med hovedvekt på kommunikasjonsrådgivning og design. Det som preger PLUSS sin virksomhet i disse dager er oppbyggingen av en Logistikkvirksomhet, og en kunde er allerede på plass. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling hvor NAV er største kunde. Det arbeides også innen dette området for å få en diversifisert kundemasse. Rammebetingelsene for attføring er under press og Hapro driver et aktivt arbeid for å tilpasse seg nye forhold. Resultatene fra attføringsvirksomheten viser god utvikling og bedriften ligger i front nasjonalt på formidling til arbeid. De siste årene har også Hapro vist seg som en god og pålitelig utviklingspartner for forskjellige tiltak. Hapro er opptatt av å videreutvikle den tradisjonelle måten å drive yrkeskvalifisering på. Hapro utvikler derfor en ny metode for å dokumentere og kartlegge arbeidsgivernes behov for kompetanse og arbeidstakerens faktiske kompetanse. 4 Hapro Årsrapport 2013

5 I denne forbindelsen er Hapro engasjert som partner i EUprosjektet Hot-train. I dette prosjektet er det et mål å utvikle grunnleggende serviceferdigheter og faglig kompetanse innen hotelldrift. Partnere i prosjektet er hoteller og arbeidstreningsprosjekter i Storbritannia, Norge, Irland, Polen, Litauen og Tsjekkia. Hapro er også engasjert av Attføringsbedriftene i NHO i PIL-prosjektet Praktisk Individuell Læring. For å bistå i utviklingen av metodikk for kartlegging, opplæring og dokumentasjon av basisferdigheter i arbeidslivet. Dette arbeidet bygger på NHO-bedriftenes behov for kvalifisert arbeidskraft og ønske om kompetanseheving hos sine, primært ufaglærte ansatte. Hapro avslutter et år preget av store omstillinger og dyptgripende tiltak for å gjenvinne lønnsomheten. I dette arbeidet har det allikevel vært mulig å holde den langsiktige tanken. Det har vært mulig fordi vi ved hjelp av solide resultater gjennom mange år har opparbeidet konkurransedyktig kompetanse og en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen gjør utsiktene innen nye markedssatsninger lovende. Jeg vil takke de ansatte for samarbeidsvilje og evnen til å finne gode løsninger og ser fram til at vi sammen skal vinne nye posisjoner basert på bærekraftige resultater. Vår finansielle situasjon er solid. Dette skyldes at god forvaltning og kostnadsstyring har hatt fokus i alle år. Hapros styrke gjennom 40 år har vært kloke og framtidsrettede investeringer i mennesker og utstyr var første året i inneværende strategiperiode. Hvert forretningsområde har sin strategiske plan med målsettinger og handlingsplaner. Alle områdene har sine utfordringer og den mest utfordrende situasjonen er i Electronics. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer og IA-arbeidet har fokus. Derfor er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene god og 2013 kan vise de høyeste nærværstallene så lenge det er gjennomført systematiske registreringer. Dette i et år som har vært preget av store og for noen negative endringer. Noe av årsaken til de høye tallene er systematisk HMS-arbeid over tid hvor ledertrening er et viktig element. Året er blitt brukt til å tilpasse strukturen med 3 forretningsområder. Områdene Hapro Electronics Hapro Yrkeskvalifisering Hapro Pluss skal ha forskjellig fokus samtidig som det skal være tydelig at alle en del av Haprofamilien. De endringene som er gjort skal føre til mer fokus og konsentrasjon om kjernevirksomheten. Alle områdene har noen felles utfordringer, men også forskjellige oppgaver for å skape den veksten som er mulig. Dette fordrer hardt arbeid og fokus. Langsiktighet har vært Hapros styrke og slik skal det fortsette å være. Markedene og kundene våre har store forventninger til våre bidrag og de skal vi innfri. Som en stor og betydelig regional og lokal aktør tar bedriften sin samfunnsoppgave og sitt samfunnsansvar på alvor. Vi gir positive bidrag til lag og foreninger lokalt og samarbeider med lokale- og regionale utdanningsmiljøer. I 2013 hadde Hapro 15 lærlinger. Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

6 Årets høydepunkter 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Januar: Serieproduksjon av verdens minste drone for Prox Dynamics AS. Februar: Hapro Senter for yrkeskvalifisering inngikk strategisk samarbeid med Vestoppland Bedriftshelsetjeneste. April: Hapro ble i april medlem i Subsea Valley, og hadde godt besøkt stand på messen til nettverket på Fornebu. Mai: Første produksjon til forskningsorganisasjonen Cern. August: Stand på forsvarsmesse på Akershus festning. Oktober: Hapro stilte med stand på offshoremessen OTD i Stavanger. Oktober: Lansering av logistikkvirksomheten Quickpack, med Alfa Sko som den største kunden. Desember: Gjennomført første serie med trykktest for kunde. Mars: Hapro Senter for yrkeskvalifisering deltar i et prosjekt sammen med Gran og Lunner kommune i samarbeid med Innovasjon Norge. DU GJØR EN FORSKJELL! ARBEIDSGLEDE I HELSE- OG OMSORG PÅ HADELAND Mars: Produksjonsoppstart av forbedret belysning til ekstreme miljøer for ny kunde, Luminell. September: Oppstart av samarbeidet med Pixavi for produksjon av EX-godkjent mobiltelefon. Oktober: Lansering av virksomheten TINT Kommunikasjon. Oktober: Gjennomført vellykket kundearrangement på Oslo Radisson Plaza. November: Hapro Senter for yrkeskvalifisering vinner anbuds konkurransen på tiltaket «Jobb og muligheter» hos NAV Oppland. 6 Hapro Årsrapport 2013

7 Hapro Electronics: Vi har startet serieproduksjon av radarer for Vestasgruppen Hapro Pluss: TINT Kommunikasjon det handler om å få frem rett budskap til rett mottaker Hapro Årsrapport

8 Historiske begivenheter 1981: Signerer kontrakt med Televerket. 1973: Hapro etablert. Direktør Per Sønsteby. 1987: Første SMT linje installert i produksjonen (helautomatisk overflatemontering). 70 tallet 80 tallet : Åpning av ny fabrikk på Jaren. 1985: Første produksjonsmaskin for automatisk sammenstilling. 1977: Signerer kontrakt med Simonsen Elektro første norskutviklet mobiltelefon. 1988: Åpning av ny fabrikk i Mohagen. 8 Hapro Årsrapport 2013

9 1997: Starten på et video konferanseeventyr med Tandberg Telecom. 1997: Fabrikken utvides. 2008: Erik Lundbekk ansettes som ny direktør. 1992: Signerer kontrakt med Tandberg Television. 2008: EQUASS sertifisert. 2011: AQAP 2120 sertifisert. 90 tallet 2000 tallet : ISO 9001 sertifisert. 2003: Signerer kontrakt med Western Geco. ISO 2000: Utvidelse av fabrikken. 2013: Hapro 40 år. 2006: ISO sertifisering. 1998: Signerer kontrakt med Powec kraftforsyninger. ISO Hapro Årsrapport

10 Hapro Electronics Leverandør av delsammenstillinger og komplette systemer av forsvarselektronikk til internasjonale kunder 10 Hapro Årsrapport 2013

11 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Kari Broberg Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Øyvind Nikolay Hamre Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Knut Narvestad Else Johanne Hellum Bjørn Kanten /Børge Myhre, ansattes representant Käth Charlotte Brenna, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal Hapro Årsrapport

12 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen segmentene telekommunikasjon, maritim, forsvar, og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Senteret tilbyr skreddersydde, individuelle utviklingsløp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Strategiplanens forutsetning om en bredere og mer balansert kundeportefølje er langt på vei oppnådd, men det er fortsatt behov for volumvekst. Hapro Pluss tilbyr logistikktjenester, kommunikasjonstjenester og grafiske tjenester av høy kvalitet til privat- og offentlig virksomhet. Området er Hapros arnested for ny virksomhet. Virksomheten i 2013 Hapro Electronics har i 2013 fortsatt omstillingen som følge av bortfall av den historisk største kunden, noe som har medført en bemanningsreduksjon på 105 personer. Dette har vært en krevende prosess i form av omorganisering, rokkering av personell og tilhørende opplæring i nye arbeidsoppgaver. Strategiplanens forutsetning om en bredere og mer balansert kundeportefølje er langt på vei oppnådd, men det er fortsatt behov for volumvekst. Selskapet har gjennomført en samling av sin satsing innen maritim-/offshoreområdet i et eget bygg sør i Mohagen Industriområde. Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til kundene i denne sektoren. Hapro har gjennom oppkjøpet av Granitt Grafisk AS intensivert satsingene innen grafisk virksomhet. Granitt Grafisk AS ble i 2013 slått sammen med Hapros egen grafiske avdeling til Tint Kommunikasjon, en grafisk virksomhet med hovedvekt på design og kommunikasjonsrådgivning. Hapro Senter for yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling hvor NAV er største kunde. Rammebetingelsene er i endring og Hapro er aktivt i gang med å tilpasse seg til nye forhold. Som en del av denne tilpassingen ble selskapets VTA-plasser overført til Lupro. Resultatene fra attføringsvirksomheten viser god utvikling og bedriften ligger helt i front nasjonalt på formidling til arbeid. Selskapet fylte 40 år i Dette ble markert mot kunder, samarbeidspartnere, og offentligheten forøvrig. Markeringen av 40-årig virksomhet ble avsluttet med et arrangement i Lunnerhallen for ansatte og innbudte. Omsetning, resultat og finansiering Driftsinntektene for året ble MNOK 524, mot MNOK 765 året før. Nedgangen skyldes i hovedsak nedtrapping og avvikling mot den tidligere største elektronikkkunden. Varesalget utgjør MNOK 503 og hadde en jevnere fordeling mellom de ulike markedssegmentene. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK Hapro Årsrapport 2013

13 Året viser et negativt driftsresultat på MNOK 39. Det er kostnadsført betydelige omstillingskostnader som lønn i oppsigelsestiden, omskolering, omorganisering, omstilling, nedvurdering av varelager og økte avsetninger til tap på fordringer. Netto finanskostnader er på MNOK 0,9 og årsresultatet på minus MNOK 39,9. Varelager og fordringer er betydelig redusert, langsiktig gjeld er nedbetalt med MNOK 30 og kontantstrømmen er positiv. Totalbalansen er redusert med MNOK 99, til MNOK 390. Egenkapitalen er på MNOK 271, noe som gir en egenkapitalandel på 70 %. Likviditeten er tilfredsstillende, med netto MNOK 22 innestående på bankkonti. Skattetrekkskonto utgjør MNOK 6. Selskapet har en egenkapitalandel på 70 %. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Salg i US dollar står for ca. 25 % av omsetningen og sammen med kjøp i US dollar, euro, japanske yen, britiske pund, danske og svenske kroner fører dette til valutaeksponering og tilhørende risiko. Denne risikoen søkes redusert gjennom kjøp og salg i samme valuta, terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro vektlegger å sikre en økonomisk solid kundeportefølje. Noen mindre kunder er i en gründerfase med tilhørende risiko og muligheter. Avsetning til tap har økt og kundefordringer er nedskrevet med MNOK 3,5. Forskning og utvikling Det satses på utvikling av Hapros tjenestetilbud og prosesser. Gjennom medlemskapet i NCE Raufoss, et av Norges sterkeste bedriftsnettverk, har forskning og utvikling på metoder og prosesser en sentral plass. Senter for Yrkeskvalifisering har de seneste årene også vist seg som en god og pålitelig utviklingspartner for forskjellige tiltak og deltar nasjonalt og internasjonalt i metodeutviklingsprosjekter. Det satses på utvikling av Hapros tjenestetilbud og prosesser. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Året 2013 har vært et år med betydelige utfordringer i å tilpasse bemanningen til et lavere aktivitetsnivå. Selskapet hadde ved årsslutt 381 ansatte i stillinger som summerer seg til 371 årsverk. Av disse var 28 i oppsigelsestid. Gjennom året har i tillegg 675 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for yrkeskvalifisering. Viktige satsingsområder har vært ledertrening, nødvendige endringer i organisasjonen og nærværsarbeid. Dette er gjennomført med forankring i overordnede strategiske mål, verdier, lederskapsprinsipper og i nært samarbeid med tillitsvalgte. Regelmessige kartlegginger viser at de ansatte trives. Et grundig HMS-arbeid, forankret i hele organisasjonen, sikrer utvikling hos ansatte. Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid, løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Senter Hapro Årsrapport

14 for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov og har vært en viktig medspiller for bedriften og de ansatte i en krevende bemanningstilpassing. Hovedmål 1 i IAavtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Hovedmål 1 i IA-avtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Nærværet i 2013 var 92,4 %, noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn fjoråret, og det høyeste nærværet som er målt ved Hapro. Legemeldt sykefravær for 2013 var 5,6 %. Delmål 2 i IA-avtalen, med tilrettelegging og inkludering for medarbeidere med redusert funksjonsevne og delmål 3, arbeidet med å øke pensjonsalderen, har vært utfordrende i et år med nedbemanning og store organisatoriske endringer. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse ved å stimulere til fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. Hapro BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. H-verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 3,7 mot 2,2 foregående år. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner fremkommet i risikovurderinger. Etikk og samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer virksomhetens forretningspraksis og medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima. Som stor lokal samfunnsaktør, vektlegger Hapro å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Vi stimulerer til vekst i regionen spesielt gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss. Hapro samarbeider med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og innen ulike fagområder, herunder gjennom partnerskapsavtale med ungdomsskoler i Gran, Opplæringskontoret for håndverk og industrifag på Hadeland, samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Trainee Innlandet. Totalt har Hapro ni lærlinger pr For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling og positive miljøer for barn og unge er prioriterte områder. Solide resultater gjennom mange år muliggjør satsing på teknologi og kompetanse. Ytre miljø Totalmengden avfall er i 2013 redusert og sorteringsgraden er på nivå med året før. Selskapet har greid, ved en effektiv organisering av avfallshåndteringen, å redusere den eksterne transporten av avfall. Det er oppnådd en reduksjon av energiforbruket (kwh) med 16 %. I 2013 har det vært arbeidet kontinuerlig med forbedringer for å redusere risiko og konsekvensene av nød- og ulykkessituasjoner for ytre miljø. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Selskapet er miljøsertifisert iht. ISO Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på likestilling mellom kjønnene og søker å fremme like muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn, godtgjørelser og karriereutvikling. Hapro har fleksible arbeidstidsordninger og tilrettelegger for å kombinere jobb og familieliv. 14 Hapro Årsrapport 2013

15 Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av % kvinner og 59 % menn. Videre var det 40 personer med annet fødeland enn Norge, fordelt på 14 forskjellige nasjonaliteter. Styret består av fire aksjonærvalgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer på lydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Selskapet har tradisjon for langsiktig strategisk tenkning inn mot prioriterte markeder og kunder. Tilgangen på nye kunder er bra og ordrereserven ved inngangen til 2014 er god. Jaren, 20. februar 2014 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Solide resultater gjennom mange år, muliggjør satsing på teknologi og kompetanse der markedsutsiktene er lovende. Bedriften er valgt som foretrukken partner i et forskningsprosjekt sammen med SINTEF og en framtredende kunde og partner. Prosjektet har som mål å effektivisere kundens verdikjede innen det maritime segmentet. Hapro vektlegger prosjekter som styrker relasjonene til kunder og samarbeidspartnere. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid, samtidig som volumproduksjon med et høyt norsk kostnadsnivå er en utfordring. Andre produkter fordrer høyere kompetanse og nærhet til utviklingsmiljøer. Begge momenter vil Hapro bearbeide videre for å sikre sin konkurransekraft. Innen forretningsområdet Pluss ligger det flere muligheter for spennende vekst. Tint Kommunikasjon er i ferd med å etablere seg i markedet og innen tredjeparts logistikk utredes flere markedsmuligheter. Innen yrkeskvalifisering vil endrede rammebetingelser kunne åpne nye muligheter. Hapro har solid erfaring og kompetanse og er en god utviklingspartner. Det er en anerkjennelse av bedriftens kompetanse at Hapro er valgt til partner i et EU-prosjekt. I tillegg er Hapro en viktig bidragsyter sammen med NHO i utviklingen av arbeidsinkluderingsmodellen PIL (Praktisk Individuell Læring). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet for 2013 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Disponering av årets resultat Årets underskudd er NOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Total egenkapital pr er på NOK , hvorav NOK er aksjekapital. Dette gir en egenkapitalandel på 70 %. Erik Lundbekk Adm. direktør Styret retter en takk til alle ansatte for god innsats og fleksibilitet i det utfordrende året vi har lagt bak oss! Hapro Årsrapport

16 Hapro Electronics Vi tilbyr tjenester innenfor elektronikk og mekatronikk til offshore og subsea industrien 16 Hapro Årsrapport 2013

17 Resultatregnskap (1 000 kr) Note DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang varer i arbeid/ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (38 970) (16 726) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (6 866) (12 232) NETTO FINANSPOSTER (894) (3 109) ÅRSRESULTAT (39 864) (19 835) Overføringer: Til (reduksjon) annen egenkapital (39 864) (19 835) Hapro Årsrapport

18 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg/eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2013

19 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 20. februar 2014 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Åge Lien Ellen Stokstad Helge Stangebye-Nielsen Gro Anita B. Hagaseth Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

20 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT FRA VIRKSOMHETEN Årsresultat (39 864) (19 835) + Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet (9 546) Reduksjon i varebeholdning Reduksjon i kundefordringer Reduksjon (økning) i andre fordringer (2 708) Reduksjon i leverandørgjeld Reduksjon (økning) i annen kortsiktig gjeld (5 304) = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp (realisering) av aksjer (330) 330 =Netto likviditetsendring fra investeringer (7 901) (20 899) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANISERING - Reduksjon (økning) i langsiktig pantegjeld (8 598) + Økning (reduksjon) i pensjonsforpliktelser (6 095) - Estimeringstap pensjonsforpliktelse, ført direkte mot egenkapital Reduksjon på driftskreditt = Netto likviditetsendring fra finansiering (31 695) (29 739) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2013

21 Hapro Electronics Med over 40 års industriell erfaring kan Hapro tilby en solid teknologisk dybde og forståelse innenfor segmentene industri og telecom Hapro Årsrapport

22 Noter til regnskapet 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig. Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har flere pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP), innskuddsbasert, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 DRIFTSINNTEKTER (1 000 kr) Varesalg Salg yrkeskvalifisering, tjenester Sum driftsinntekter Salg yrkeskvalifisering er i hovedsak godtgjørelse mottatt fra Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) for tjenester utført for dem. Lønn arbeidssøkere og veiledere er ført brutto og inngår i sum lønnskostnader. 3 VAREBEHOLDNING (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport 2013

23 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Innleid arbeidskraft 0 47 Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Adm. direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Betalt premie til livrente/garantikonto for 2013 utgjør NOK Videre har administrerende direktør en bonusordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Ingen utbetalinger for Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Revisor/styret: Revisjonshonorar for 2013 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport

24 5 VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER (1 000 kr) Tomt Bygg Maskiner/ Inventar Transportmidler Kostpris pr Tilgang i år Salg/utrangert Anskaffelseskost Akkumulerte ord. avskrivninger Bokført verdi Sum Årets ordinære avskrivninger Lineær avskrivningssats 0 % 3 % % 20 % 6 INVESTERING I DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR (1 000 kr) Bygg/eiendom Maskiner og utstyr Sum FINANSPOSTER (1 000 kr) Renteinntekter bank og fordringer Agioinntekter Sum finansinntekter Avskrevet aksjer (245) Rentekostnader lån og annen kortsiktig gjeld (1 510) (3 224) Disagio (5 111) (9 008) Sum finanskostnader (6 866) (12 232) Netto finansinntekter (kostnader) (894) (3 109) Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er handelen i US dollar og Euro, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko søkes redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, valutahandel og valutaforutsetninger i prisavtalene. Pr var det ikke inngått noen terminkontrakter med fremtidig oppgjør. 24 Hapro Årsrapport 2013

25 8 AKSJER (1 000 kr) Antall Pålydende Selskapets tot. AS kap. Eierandel Bokført verdi Lean Lab Norge AS ,9 % Hadelandshagen AS ,8 % Totalt Aksjer i Granitt Grafisk AS, TNOK 330 ved årets inngang, er avskrevet i forbindelse med avvikling av selskapet og sammenslåing med egen grafisk avdeling. Verdi er ut fra kostpris. 9 KUNDEFORDRINGER (1 000 kr) Kundefordringer Avsatt til tap på krav (3 500) (2 000) Kundefordringer oppført i balansen BANKINNSKUDD OG DRIFTSKREDITT Innestående på skattetrekkskonto er MNOK 6,5. Bedriften har en flervaluta driftskreditt, med innvilget netto trekk på MNOK 20. Pr var det netto innestående MNOK 15,2 på kontiene. 11 AKSJEEIERE I HADELANDPRODUKTER AS Antall aksjer %-andel 1. Gran kommune ,7 % 2. Oppland fylkeskommune ,9 % 3. Lunner kommune ,1 % 4. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 350 9,6 % 5. DNB Bank ASA 226 6,2 % 6. Jevnaker kommune 200 5,5 % 7. Hadeland Gjensidige Brannkasse 200 5,5 % 8. Brandbu og Tingelstad Almenning 90 2,5 % 9. Gran Almenning 71 1,9 % 10. Diakonistiftelsen Røysum 20 0,6 % 11. Lunner Almenning 10 0,3 % 12. Lions Club, Gran 5 0,1 % 13. Lions Club, Lunner 5 0,1 % Til sammen ,0 % Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK Hapro Årsrapport

26 12 EGENKAPITAL (1 000 kr) Aksjekapital Opptjent egenkapital Egenkapital Årsresultat (39 864) (39 864) Akturialt tap ved beregning pensjonsforpliktelser i henhold til IAS 19 (10 257) (10 257) Egenkapital Sum 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjonsordninger Bedriften har to kollektive pensjonsordninger. Den ene er en innskuddsordning som tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon, og er organisert etter lov om innskuddspensjon. Omfatter 316 personer. Den andre er en ytelsesbasert ordning, som ble lukket pr (da det ble innført OTP). Omfatter 71 yrkesaktive personer. Ordningen gir rett til fremtidige ytelser, som i hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd alderspensjon og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Forpliktelsen er fondert gjennom et forsikringsselskap. AFP Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Forpliktelsen er aktuarberegnet til TNOK 333. I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på TNOK 433 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Totalt TNOK 766 Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Generelt foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne størrelser på forpliktelser. Det er ikke krav til balanseføring av dette. Aktuarberegnet ytelsespensjon og gammel AFP-ordning I 2013 har Hapro gått over til å anvende alternativet i Norsk Regnskap Standard 6 Pensjonskostnader - som tillater anvendelse av målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i den internasjonale regnskapsstandarden IAS 19. Dette medfører at forpliktelsen beregnes etter IAS 19 og at pensjonskostnaden føres i resultatregnskapet eksklusiv aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap føres direkte mot egenkapitalen. Dette er endring av prinsipp, men får ikke innvirkning på inngående balanse da den totale forpliktelsen beregnet etter IAS 19 ikke avviker fra forpliktelsen beregnet etter NRS 6 i Sammenligningstallene er ikke korrigert. Forutsetninger i aktuarberegningen: Diskonteringsrente 4,00 % (3,9) Forventet avkastning 4,00 % (4,0) Lønnsregulering 3,75 % (3,5) G-regulering 3,50 % (3,25) Pensjonsregulering 0,60 % (0,2) Arbeidsgiveravgift 14,10 % (14,1) 26 Hapro Årsrapport 2013

27 (1 000 kr) Ytelsesbasert ordning Pensjonskostnad (inkl. arb.giv.avg.) Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført estimeringstap 494 Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad ytelsesordning Aktuarielle gevinster og tap ført mot egenkapitalen PENSJONSFORPLIKTELSER I BALANSEN Ytelsesordning Beregnede pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidlene (36 100) Sum forpliktelse Ytelsespensjon Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse, tidligere adm.dir. 1.) Sum avsetning for pensjonsforpliktelse Det er avsatt for pensjonsforpliktelse til tidligere administrerende direktør, som forutsetter 70 % av grunnlønn fratrukket ytelse fra folketrygd, fripoliser og livrente så lenge han lever. 14 LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER (1 000 kr) Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld er investeringskreditt som nedbetales/trekkes opp ved behov. Ramme er MNOK 60. Pantelån og driftskreditt er sikret med følgende pant: (1 000 kr) Tinglyst beløp Bokført beløp Pant i eiendom Pant i driftstilbehør Pant i kundefordringer Pant i varelager Innvilget driftskreditt er MNOK 20. Hapro Årsrapport

28 Hapro Senter for yrkeskvalifisering: Tett samarbeid med næringslivet i regionen resulterte i jobb til 52 personer i 2013 Hapro Electronics: Vi produserer for kunde den unike og Ex-godkjente mobilen Pixavi Impact X til bruk i oljeindustrien 28 Hapro Årsrapport 2013

29 Hapro Electronics: DigPilot blir produsert for kunde på Hapro, dette er et tidsbesparende styringssystem for gravemaskiner Hapro Electronics: Vi har utstyret som gjør oss i stand til å tilby våre kunder et bredt spekter av spesialiserte tjenester Hapro Årsrapport

30 Revisors beretning Deloitte AS Strandgaten 17 Postboks Gjøvik Til generalforsamlingen i Hadelandprodukter AS Tel: Fax: REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Hadelandprodukter AS som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Hadelandprodukter AS per 31. desember 2013 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: Hapro Årsrapport 2013

31 side 2 Revisors beretning til generalforsamlingen i Hadelandprodukter AS Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Gjøvik, 20. februar 2014 Deloitte AS Jens Bjørner Ugland statsautorisert revisor Hapro Årsrapport

32 Foto: Hapro Mohagasvingen Jaren Tlf Hapro Årsrapport 2013

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! Årsrapport 2014 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer