ÅRSRAPPORT Biørn Biørnstads veg 1519 Moss punkto.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT Biørn Biørnstads veg 1519 Moss +47 69 27 10 33 punkto.no"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Punkt Ø Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Biørn Biørnstads veg 1519 Moss punkto.no

2 Styreleders beretning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Styreleders beretning 4 Direktørens beretning 5 Ansatte Ingjerd Schou, styreleder Thor Christian Hansteen, nestleder Berit Kolden Cecilie Agnalt Egil Frode Olsen Wenche Lyngholm Espen Settli Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av Moss kommune Oppnevnt av Moss kommune Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av F 15 og Momentums Venner Ansattes representant 5 Utstillinger Formidling, andre arrangement, publikumsbesøket 8 Presse, informasjon og markedsføring 8 Butikk, off. innkjøp, kunstomsetning, vederlagsordning 9 Bygningsteknisk vedlikehold 9 Årsberetning F15 og Momentums Venner 9 Kafédriften 10 Årsberetning 2012 for 12 Revidert regnskap Revisors beretning Styret i 2012 har hatt 11 styremøter og avholdt generalforsamling 29. mai Det er i alt behandlet 41 saker. Det fremgår av protokollen at det har vært et aktivt år for styret med mange økonomiske utfordringer. Det ble avholdt eiermøte med Moss kommune og Østfold fylkeskommune vedrørende salg av Punkt Øs eiendom Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, 1510 Moss. er i god dialog og samarbeid med tilskuddsytere Østfold fylkeskommune, Moss kommune og Kulturdepartementet. Statstilskuddet for 2012 var på kr ,- mot kr ,- i Tilskuddet fra Moss kommune og Østfold fylkeskommune har hver seg vært på kr. Kr og kr mot kr ,- i Tilskudd og inntekter for 2012 har vært på kr mot kr i Moss kommune reduserte tilskuddet i 2012 med kr Som en følge av dette reduserte også Østfold fylkeskommune sitt tilskudd til Punkt Ø med tilsvarende beløp. Kulturdepartementet gjorde ingen endringer av tilskuddet. F.o.m er tilskuddene fra de tre forvaltningsnivåene som forventet og reduksjonene i 2012 har ikke fått noen konsekvenser for institusjonen Punkt Ø. Punkt Ø har i 2012 gjennomført fem utstillingsperioder på Galleri F 15 med i alt 10 utstillinger, Vandreutstillingen Kjell Varvin - Å tegne i rommet, Marthe Thorshaug Legenden om Ygg har turnert til skoler i Østfold i samarbeid med Østfold Kulturutvikling Den kulturelle skolesekken. Punkt Ø har i 2012 deltatt i to interregionale samarbeidsprosjekter Stereo Not Mono / Østlandsutstillingen en bilateral utstilling for kunstnere på Østlandet og i Schleswig-Holstein og In Site. In Site vil resultere i konkrete kunstproduksjoner i Besøkstallet for Punkt Øs utstillinger og formidlingsprosjekter i 2012 er Samarbeidet mellom direktøren og styret har vært preget av gode meningsutvekslinger og vilje til å finne løsninger på de mange ulike sakene. Ingjerd Schou Styreleder 2 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 3

3 Direktørens beretning 2012 Starten på året 2012 bar preg av at, i slutten av november 2011, fikk beskjed om redusert tilskudd i 2012 fra Moss kommune og Østfold fylkeskommune på til sammen 1 mill. Budsjettet for 2012 måtte raskt justeres og kuttene ble gjort ved å utelukke utstillingsvirksomheten på Momentum kunsthall, reduksjon av antallet utstillinger på Galleri F 15, formidlingsvirksomhet mot barn og unge samt administrasjons- og driftsutgifter. I tillegg ble det stoppet reise og overtidsbruk. De første månedene av året ble iherdig brukt for å lobbyere og overtale den nye posisjonen i Moss om å følge tilskuddsforpliktelsene i samarbeidet med Østfold fylkeskommune og Kulturdepartementet. Punkt Ø satte fokus på hvordan vi er en generator for Moss bys kulturliv, en utdanningsinstitusjon med barn og unge som hovedmålgruppe, samt de gode ringvirkningene Punkt Ø skaper for Moss bys sitt omdømme. Posisjonen var lydhør og endret sitt kutt f.o.m. 2013, og det ble samarbeid godt om å komme til en avklaring ang tilskuddene for perioden innen tidsfristen satt av Kulturdepartementet 31. mars Etter dette ble det iverksatt et tettere samarbeid med politiske partier i Moss i form av regelmessige dialog- og innspillsmøter. Punkt Ø startet også opp Punkt Ø- Engasjert som en ytterligere satsning på å nå publikum gjennom en forelesningsrekke om samtidskunst på Galleri F 15 på søndager. Den stramme økonomikontroller resulterte etter halvårsregnskapet i 2012 i et overskudd hvor midlene ble prioritert brukt til utstillingsvirksomheten på Galleri F 15 ut fra Punkt Øs prinsipper for virksomheten: 1. Galleri F Formidling, særlig til barn og ungdom. 3. Momentumbiennalen. 4. Østfold prosjekter. Det er derfor med stolthet vi nå i ettertid kan oppsummere 2012 med at vi greide å levere et helårig utstillingsprogram til vårt publikum. På Galleri F 15 har vi i 2012 hatt separatutstillinger med etablerte kunstnere: Jenny Granlunds tegninger i utstillingen Där Greset er Grönare ( ) og The Abandoned ( ) med Per Manings fotografier og video. Den banebrytende norske Land Art kunstneren Helge Rød viste Outside / Inside ( ), et uteromsprosjekt i hageanlegget på Alby og malerier i storsalen. Heidi Bjørgan kuraterte årets Tendenser med tittelen Time Out ( ) med kunsthåndverkere fra Finland og Norge. I utstillingen Stemmer fra Pandemonium ( ) valgte Punkt Øs kurator Siv Hofsvang fire samtidskunstverk fra Gøteborgs Internationella Konstbiennal i forlengelse av samarbeidet i 2011 med Momentumbiennalen. Sommerens store utstilling het On Trial Christ 2012 ( ), kuratert av Synnøve Ellingsen. Den tok for seg tematikken tro og endetid. Den andre store kollektivutstillingen i 2012 var Stereo Not Mono ( )som ble produsert i samarbeid med prosjektledelsen for Østlandsutstillingen. Utstillingen var basert på et bilateralt samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner i Schleswig-Holstein og Østlandet. Utstillingen Onomatepoeia ( ) med Jan Christensen og Anders Fjøsnes eksperimenterende lydinstallasjon avsluttet året. Det har vært høy kvalitet på alle utstillingene og positive anmeldelser i pressen. Punkt Øs holdning er at opplevelsen samtidskunsten gir oss skal kunne ledsages av refleksjon i form av en åpen dialog. Utstillingen er et sted for fortolkning og debatt, og gir en tilgang til å forstå kunsten. Dette arbeidet har blitt videreutviklet i 2012, i nært samarbeid med den kulturelle skolesekken lokalt og i Østfold fylke både gjennom klasseroms-vandreutstillingene Legenden om Ygg og Kjell Varvin - Å tegne i rommet. Galleri F 15 har hatt følgende aktiviteter i 2012; Albyverksted søndag, Kunstkvarteret hver tirsdag, omvisning søndag, Sommer på Alby med ferieklubb, oppgaver for publikum og familieverksted, omvisninger grupper, omvisning skoleklasser, omvisning høyere utdanning, Jul på Alby med familieverksted. Samarbeid med lokal skolesekk og Moss kulturskole, Visit Moss, Jeløy Radio og Refsnes Gods. Stor takk til Punkt Øs stab for stort engasjement, faglig dyktighet og profesjonell gjennomføring. Dag Aak Sveinar Direktør Punkt Ø Ansatte Ansatte i Stilling: % Eivind Karlsen Produksjonsleder 100 % Eivind Lauritsen Sikkerhetsansvarlig 50 % Maria Havstam Clausen Informasjonsleder 100 % Guro Dyvesveen Formidlingsleder 100 % Espen Setteli Utstillingsteknikker 100 % Eileen Roalsvik Salgsansvarlig 100 % Signe Rygg Sekretær 80 % Siv Hofsvang Kurator 100 % Mari Kolsrud Hustoft Resepsjon / grafisk design 76 % Markus Stabell Utstillingsteknikker 50 % Martin Sørhaug Resepsjon 56 % Tor Andreas Gitlesen Seniorrådgiver / seniorkonsulent 100 % Trude Johansen Resepsjon 18 % Dag Aak Sveinar Direktør 100 % 14 personer totalt 11,3 årsverk Utstillinger 2012 Året 2012 ble innledet med at Punkt Ø måtte vurdere å skjære ned på utstillingsproduksjonen på grunn av kutt i tilskudd fra kommune og fylke. Det ble allikevel gjennomført 10 utstillingsprosjekter på Galleri F 15, i hagen på Alby og kulturarena Østfold, som opprinnelig planlagt. En av utstillingene, Legenden om Ygg, var produsert i 2011 for Den Kulturelle Skolesekken i Østfold, og videreført i Prosjekt: 1202 Periode: Tittel: STEMMER FRA PANDEMONIUM utvalgte verk fra Göteborgbiennalen Kurator/prosjektleder: Siv Hofsvang Prosjekt: 1201 Periode: Tittel: DÄR GRÄSET ÄR GRÖNARE - Jenny Granlund. Kurator/prosjektleder: Siv Hofsvang Prosjekt: 1203 Periode: Tittel: TENDENSER. Kurator/prosjektleder: kurator Heidi Bjørgan / Tor Andreas Gitlesen Prosjekt: 1205 Periode: Tittel: ON TRIAL. CHRIST 2012 Kurator/prosjektleder: kurator Synnøve Ellingsen / Tor Andreas Gitlesen 4 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 5

4 Prosjekt: 1208 Periode: Tittel: STEREO NOT MONO. Østlandsutstillingen 2012 Kurator/prosjektleder: Jury/ Martina Kaufmann og Maria C. Havstam Prosjekt: 1209 Periode: Tittel: PER MANING Kurator/Prosjektleder: Dag Aak Sveinar Prosjekt: 1207 Periode: Tittel: JAN CHRISTENSEN «ONOMATOPOEIA» Kurator/Prosjektleder: Tor Andreas Gitlesen Uterom: Prosjekt 1220: Periode: Tittel: HELGE RØED Kurator/Prosjektldeder: Siv Hofsvang Vandreutstillinger: Prosjekt: 1230 Peirode: Høst 2012 Tittel: KJELL VARVIN Å TEGNE I ROMMET Kurator/Prosjektleder: Guro Dyvesveen Prosjekt: 1151 Periode: vår 2012 (Produsert i 2011) Tittel: LEGENDEN OM YGG Kurator/Prosjektleder: Guro Dyvesveen Formidling I 2012 har Punkt Ø formidlet samtidskunst gjennom ulike aktiviteter og samarbeid med totalt 5677 deltagere. Det fordeler seg over utstillingene på Galleri F 15, vandreutstillingen Legenden om Ygg, Mystiske landskap og Å tegne i rommet. Galleri F 15; Albyverksted søndag, Kunstkvarteret, søndagsomvisning, Sommer på Alby med ferieklubb, oppgaver for publikum og familieverksted, omvisninger grupper, skoleklasser, høyere utdanning, Jul på Alby med familieverksted. Samarbeid med lokal skolesekk og Moss kulturskole, Visit Moss, Jeløy Radio og Refsnes Gods deltagere. Formidlere; Anja Bjørshol, Ingeborg Malterud, Siri Ensrud, Ingebjørg Vatne, Ann Kristin Aas Det ble utarbeidet spesialsatsninger til utstillingene på Galleri F 15 Omvisning og tegneoppgave for trinn i Moss til utstillingen med Jenny Granlunds tegninger. Omvisningsverksted 3. trinn i Moss til utstillingen Tendenser. Samarbeid med lokal skolesekk. Omvisningsverksted Se og rør for trinn til utstillingen Tendenser. Formidling av vandreutstillingen Mystiske landskap i forbindelse med fotoprosjektet (Selv)portrett av Moss. Samarbeidsprosjekt med Kirkeparken videregående skole Trykk og foto og Moss by- og industrimuseum. Omvisning på bymuseet og visning av oppgaven på Galleri F 15 til utstillingen Stereo not Mono. Kunstarena Østfold: Legenden om Ygg av Marthe Thorshaug. Videoverk formidlet til trinn i Østfold. Samarbeid med Østfold kulturutvikling. Å tegne i rommet ble produsert og formidler i I samarbeid med kunstner Kjell Varvin og Østfold kulturutvikling. Formidlet til trinn i Fredrikstad og Hvaler. Bloggen med utstilling over arbeidene. Sammenlignet med 2011: 2011 hadde deltagere på formidlingen. Det er på grunn av Momentumbiennalen (nesten 5000) og to turneer med vandreutstillingen Mystiske landskap i 2011 (ca 7000). I 2012 måtte vi kutte samarbeid med lokal skolesekk om verksted for 7. trinn pga kutt fra Moss kommune. Tre skoler ble avlyst under turneen til Å tegne i rommet, pga mangelplass på skolene. På Galleri F 15 har det vært en markant økning i deltagere fra i fjor. I 2011 var det 2509, i 2012 var det Det skyldes formidlingstilbud til utstillingen med Jenny Granlund og Tendenser. Andre arrangement Punkt Ø- Engasjert. Foredrag, kunstnersamtaler m.m. Ny satsning fra 2012 med sideprogram til våre utstillinger. Det ble gjennomført 4 arrangement i Øystein Ustvedt. Ny Norsk Kunst,Are Berkaas. Matrossida og Kapteinsida, Power Ekroth. Planer for Momentum 2013 og Filmvisning. Full Metal Village. Prosjektleder: Maria C. Havstam Fagseminar lørdag 15. september i forbindelse med utstillingen Stereo not Mono. Publikumsbesøket Besøkstall/brukere av Punkt Ø sine prosjekter 2012: Momentum kunsthall: ingen aktivitet i ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 7

5 Galleri F 15: 15494* Uteromsprosjekter: 8307 Formidling: 3108 Vandreutstilling: 2569 Blogg til vandreutstilling: 8000 Punkt Ø engasjert: 71 Seminarer: 51 Totalt *Vi ser en markant nedgang i besøkstallet på Galleri F 15 etter at det ble innført inngangspenger i Presse, informasjon og markedsføring I løpet av 2012 har Punkt Ø registrert 103 presseklipp med direkte kobling til fylkesgalleriet, utstillinger og aktiviteter. Den norske medieomtalen er først og fremst lokal, fordelt på print og etermedier. I nasjonale medier er vi først og fremst i kunstrelaterte medier. Den utstillingen som fikk størst medieoppmerksomhet i 2012 var Stereo not Mono. I forbindelse med at Punkt Ø fikk kutt i bevilgningene i 2011 ble det arbeidet strategisk med leserinnlegg til lokalpressen. Punkt Ø er på Facebook og hadde ved utgangen av 2012 registrert over 600 følgere, 200 flere enn samme periode i Fra mars 2012 fikk vi verktøy for registrering av besøk på hjemmesiden. Antall besøk mars-desember er Med jevne mellomrom sender Punkt Ø ut nyhetsbrev og digitale invitasjoner til e-postkontakter og en base som er registrert via hjemmesiden. Det ble i 2012 utarbeidet grafiske maler for utstillingsprogram, Albyverksted/formidling og Punkt Ø- Engasjert. Det lages invitasjoner, plakater og infoskriv til alle utstillinger. Det ble produsert kataloger til utstillingene On Trial. Christ 2012 og Stereo not Mono. Punkt Ø annonserte utstillinger og aktiviteter i lokale og nasjonale medier i Butikk, off. innkjøp, kunstomsetning, vederlagsordning Offentlige innkjøp 2012: Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk har kjøpt inn to arbeider fra Tendenser 2012 for til sammen NOK 59980,00. 3 stk vaser av Svein Narum. Salg fra Momentum Kunsthall 2012: Ingen salg i Momentum kunsthall, da det ikke var noen aktivitet her i Salg fra Galleri F 15 butikk 2012: Besøk på utstilling: Artikkel Kunsthåndverk: ,70,- Kort: 55130,00,- Plakater: 600,00,- F15 kataloger: 6521,20,- Diverse ,00,- Bøker ,50,- Grafikk 88700,00,- Kalendere 11698,00,- Bygningsteknisk vedlikehold utført av, tekniske stab Galleri F15 Oppussing av utstillingsrommene. Ferdigstilling av restanselisten over oppgaver i kontoravdelingen. Ukentlige faste vaktmesteroppgaver. Momentum kunsthall Demontering av utstillingsdesignet for Momentum 2011 Brann/sikkerhet Brannteknisk statusrapport for Momentum Kunsthall er utført av Nokas ved Joakim Brandhaug. Arbeidet med å få bygningen i forskriftsmessig stand slik at den kan tas i bruk våren 2013 er i igangsatt. Risiko og sårbarhetsvurdering for Galleri F15 med tanke på en Munch utstilling er utført av COWI ved Thoralf Hystad. Forprosjekt og utarbeidelse av anbudsunderlag for nytt klimakontroll anlegg i Galleriets 2.etg. er levert av Rolf Eilertsen ved Delta Plan AS. Arbeidet med anskaffelsen er overført til MKE. IT/Foto Digitalisering av Punkt Ø/Momentum/Galleri F15 sitt fotoarkiv er langt på vei fullført i Alt materiale fra Momentum er ferdig scannet. Det som gjenstår er utstillingsmapper for Galleri F-15 fra 2009 og bakover til begynnelsen. Ny Server Den nye serveren er fremdeles plassert i galleriet på Jeløy, men alt som har med e-post og kalendere å gjøre er plassert hos Microsoft(Microsoft 365). Vi venter fremdeles på nye nettlinjer som vil bedre brukeropplevelsen av den nye serveren når man jobber hjemmefra. F 15s VENNER og kontaktforum Momentum F15s venner og Kontaktforum Momentum ble i stiftelsesmøte 30. oktober 2012 slått sammen til en forening. Den nye foreningen heter fra d.d F 15 og Momentums venner. Styret: Wenche Lyngholm, leder. Kirsten Aasen, Truls Nygaard, Ena Catarina Heimdahl, Erik Roth Nilsen, Anne Merete Johanessen. Wenche Lyngholm var F 15s venners representant i styret i Kafedriften Omsetningen i kafeen var i 2012 kr ,- Totalt: ,40,- Forbruk per person: 58,67 8 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 9

6 Årsberetning 2012 for Årsberetning 2012 for 10 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 11

7 Regnskap Resultatregnskap Balanse Note Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Tilskudd fra Kulturdepartementet Tilskudd fra Moss Kommune Tilskudd fra Østfold Fylkeskommune Tilskudd andre diverse Leieinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Forskudd til leverandører Andre fordringer Sum fordringer Driftsresultat Bankinnskudd, kontanter o.l Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Rentekostnad Finanskostnad Resultat av finansposter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsresultat Overføringer Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til annen egenkapital Overført til udekket tap Overført fra annen egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 13

8 Noter til årsregnskapet 2012 Balanse Aksjekapital Egenkapital (170 og gjeld á 10000) 3, 4 Note Sum Innskutt innskutt egenkapital egenkapital Aksjekapital (170 á 10000) 3, Opptjent Sum innskutt egenkapital egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige Skyldige offentlige avgifter Annen Annen kortsiktig kortsiktig gjeld gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Moss Styret i Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Balanse Regnskapsprinsipper: Noter til årsregnskapet 2012 I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Driftsinntekter og kostnader Driftsinntektene vedrørende offentlige tilskudd samt inntektene fra kafeteriaen er periodisert i henhold til opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Ingjerd Schou Styrets leder Dag Aak Sveinar Direktør Thor Christian Hansteen Nestleder Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende men med fradrag kr avsatt som mulig tap på krav. Skatt Selskapet driver ikke skattepliktig næringsvirksomhet. Wenche Lyngholm Styremedlem Berit Kolden Styremedlem Espen Settli De ansattes representant Cecilie Agnalt Egil Frode Olsen Styremedlem Styremedlem 14 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 15 Org. nr

9 Noter til årsregnskapet 2012 Noter til årsregnskapet 2012 Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 11,3 Daglig Ytelser til ledende personer leder Lønn Annen godtgjørelse Fast eiendom Kunst Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger = Av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Reversering av nedskrivninger Økonomisk levetid år Avskrives ikke Det er utbetalt honorar til selskapets styre med kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør kr ekskl. mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr ekskl.mva. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning i KLP som tilfredsstiller lovens krav. Note 2 Anleggsmidler Maskiner Transport- Data- Renovering / Inventar midler utstyr lokaler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger = Av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 5 år 3 år 5-10 år Selskapets eiendom ble i 2011 nedskrevet regnskapsmessig med kr til kr etter reglene i regnskapslovens 5-3. Nedskrivningen var basert på forsiktighetsprinsippet og beste estimat på virkelig verdi våren Eiendommen er nå solgt for kr med overlevering i februar Med kunnskap om dette er kr av fjorårets nedskrivning reversert i årsregnskapet for Note 3 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Pr Pr Årets resultat Pr Note nr. 4 Antall aksjer, aksjonærer: Aksjekapitalen i pr består av følgende aksjeklasser: Antall Ordinære-aksjer Pålydende Bokført ,00 16 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 17

10 Noter til årsregnskapet 2012 Noter til årsregnskapet 2012 Eierstruktur Aksjonærer i pr : Selskapets aksjonærer er : Antall aksjer Eierandel Moss kommune 53 31,18 % Østfold fylkeskommune 99 58,24 % Galleri F-15s Venner 15 8,81 % Vestby kommune 1 0,59 % Råde kommune 1 0,59 % Rygge kommune 1 0,59 % ,00 % Note nr. 8 Pantheftelser - Gjeld Av selskapets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Følgende eiendeler er stillet som sikkerhet for gjelden: Fast eiendom: Øvrig driftsløsøre: Kundefordringer Totalt Note nr. 5 Bundne midler: I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note nr. 6 Offentlige tilskudd: Galleriet mottar statstilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement, tilskudd fra Østfold Fylkeskommune og Moss Kommune. Galleriet mottar også tilskudd fra andre bl.a. venneforeningen. Tilskuddene er benyttet til driftskostnader vedrørende galleridriften. Driftskostnadene innebærer: daglig drift, investeringer, faglige utviklingskostnader, vederlag til kunstnere for utstillinger etc Fast tilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement: Fast tilskudd fra Østfold fylkeskommune Fast tilskudd fra Moss kommune Tilskudd fra andre Sum: Note nr. 7 Styrets sammensetning: Styrets sammensetning i 2012 har vært: Ingjerd Schou, styrets leder, oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkeskommune. Thor Christian Hansteen,styrets nestleder, oppnevnt etter forslag fra Moss Kommune. Berit Kolden oppnevnt etter forslag fra Moss kommune. Wenche Lyngholm oppnevnt etter forslag fra F 15 og Momentums venner. Espen Settli oppnevnt etter forslag fra de ansatte ved. Egil Frode Olsen oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkeskommune. Cecilie Agnalt oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkesskommune. 18 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 19

11 Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Biørn Biørnstads veg 1519 Moss Postboks 1033 Jeløy, N-1510 Moss Bankgiro punkto.no 20 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 21

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer