ÅRSRAPPORT Biørn Biørnstads veg 1519 Moss punkto.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT Biørn Biørnstads veg 1519 Moss +47 69 27 10 33 punkto.no"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Punkt Ø Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Biørn Biørnstads veg 1519 Moss punkto.no

2 Styreleders beretning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Styreleders beretning 4 Direktørens beretning 5 Ansatte Ingjerd Schou, styreleder Thor Christian Hansteen, nestleder Berit Kolden Cecilie Agnalt Egil Frode Olsen Wenche Lyngholm Espen Settli Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av Moss kommune Oppnevnt av Moss kommune Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av Østfold fylkeskommune Oppnevnt av F 15 og Momentums Venner Ansattes representant 5 Utstillinger Formidling, andre arrangement, publikumsbesøket 8 Presse, informasjon og markedsføring 8 Butikk, off. innkjøp, kunstomsetning, vederlagsordning 9 Bygningsteknisk vedlikehold 9 Årsberetning F15 og Momentums Venner 9 Kafédriften 10 Årsberetning 2012 for 12 Revidert regnskap Revisors beretning Styret i 2012 har hatt 11 styremøter og avholdt generalforsamling 29. mai Det er i alt behandlet 41 saker. Det fremgår av protokollen at det har vært et aktivt år for styret med mange økonomiske utfordringer. Det ble avholdt eiermøte med Moss kommune og Østfold fylkeskommune vedrørende salg av Punkt Øs eiendom Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, 1510 Moss. er i god dialog og samarbeid med tilskuddsytere Østfold fylkeskommune, Moss kommune og Kulturdepartementet. Statstilskuddet for 2012 var på kr ,- mot kr ,- i Tilskuddet fra Moss kommune og Østfold fylkeskommune har hver seg vært på kr. Kr og kr mot kr ,- i Tilskudd og inntekter for 2012 har vært på kr mot kr i Moss kommune reduserte tilskuddet i 2012 med kr Som en følge av dette reduserte også Østfold fylkeskommune sitt tilskudd til Punkt Ø med tilsvarende beløp. Kulturdepartementet gjorde ingen endringer av tilskuddet. F.o.m er tilskuddene fra de tre forvaltningsnivåene som forventet og reduksjonene i 2012 har ikke fått noen konsekvenser for institusjonen Punkt Ø. Punkt Ø har i 2012 gjennomført fem utstillingsperioder på Galleri F 15 med i alt 10 utstillinger, Vandreutstillingen Kjell Varvin - Å tegne i rommet, Marthe Thorshaug Legenden om Ygg har turnert til skoler i Østfold i samarbeid med Østfold Kulturutvikling Den kulturelle skolesekken. Punkt Ø har i 2012 deltatt i to interregionale samarbeidsprosjekter Stereo Not Mono / Østlandsutstillingen en bilateral utstilling for kunstnere på Østlandet og i Schleswig-Holstein og In Site. In Site vil resultere i konkrete kunstproduksjoner i Besøkstallet for Punkt Øs utstillinger og formidlingsprosjekter i 2012 er Samarbeidet mellom direktøren og styret har vært preget av gode meningsutvekslinger og vilje til å finne løsninger på de mange ulike sakene. Ingjerd Schou Styreleder 2 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 3

3 Direktørens beretning 2012 Starten på året 2012 bar preg av at, i slutten av november 2011, fikk beskjed om redusert tilskudd i 2012 fra Moss kommune og Østfold fylkeskommune på til sammen 1 mill. Budsjettet for 2012 måtte raskt justeres og kuttene ble gjort ved å utelukke utstillingsvirksomheten på Momentum kunsthall, reduksjon av antallet utstillinger på Galleri F 15, formidlingsvirksomhet mot barn og unge samt administrasjons- og driftsutgifter. I tillegg ble det stoppet reise og overtidsbruk. De første månedene av året ble iherdig brukt for å lobbyere og overtale den nye posisjonen i Moss om å følge tilskuddsforpliktelsene i samarbeidet med Østfold fylkeskommune og Kulturdepartementet. Punkt Ø satte fokus på hvordan vi er en generator for Moss bys kulturliv, en utdanningsinstitusjon med barn og unge som hovedmålgruppe, samt de gode ringvirkningene Punkt Ø skaper for Moss bys sitt omdømme. Posisjonen var lydhør og endret sitt kutt f.o.m. 2013, og det ble samarbeid godt om å komme til en avklaring ang tilskuddene for perioden innen tidsfristen satt av Kulturdepartementet 31. mars Etter dette ble det iverksatt et tettere samarbeid med politiske partier i Moss i form av regelmessige dialog- og innspillsmøter. Punkt Ø startet også opp Punkt Ø- Engasjert som en ytterligere satsning på å nå publikum gjennom en forelesningsrekke om samtidskunst på Galleri F 15 på søndager. Den stramme økonomikontroller resulterte etter halvårsregnskapet i 2012 i et overskudd hvor midlene ble prioritert brukt til utstillingsvirksomheten på Galleri F 15 ut fra Punkt Øs prinsipper for virksomheten: 1. Galleri F Formidling, særlig til barn og ungdom. 3. Momentumbiennalen. 4. Østfold prosjekter. Det er derfor med stolthet vi nå i ettertid kan oppsummere 2012 med at vi greide å levere et helårig utstillingsprogram til vårt publikum. På Galleri F 15 har vi i 2012 hatt separatutstillinger med etablerte kunstnere: Jenny Granlunds tegninger i utstillingen Där Greset er Grönare ( ) og The Abandoned ( ) med Per Manings fotografier og video. Den banebrytende norske Land Art kunstneren Helge Rød viste Outside / Inside ( ), et uteromsprosjekt i hageanlegget på Alby og malerier i storsalen. Heidi Bjørgan kuraterte årets Tendenser med tittelen Time Out ( ) med kunsthåndverkere fra Finland og Norge. I utstillingen Stemmer fra Pandemonium ( ) valgte Punkt Øs kurator Siv Hofsvang fire samtidskunstverk fra Gøteborgs Internationella Konstbiennal i forlengelse av samarbeidet i 2011 med Momentumbiennalen. Sommerens store utstilling het On Trial Christ 2012 ( ), kuratert av Synnøve Ellingsen. Den tok for seg tematikken tro og endetid. Den andre store kollektivutstillingen i 2012 var Stereo Not Mono ( )som ble produsert i samarbeid med prosjektledelsen for Østlandsutstillingen. Utstillingen var basert på et bilateralt samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner i Schleswig-Holstein og Østlandet. Utstillingen Onomatepoeia ( ) med Jan Christensen og Anders Fjøsnes eksperimenterende lydinstallasjon avsluttet året. Det har vært høy kvalitet på alle utstillingene og positive anmeldelser i pressen. Punkt Øs holdning er at opplevelsen samtidskunsten gir oss skal kunne ledsages av refleksjon i form av en åpen dialog. Utstillingen er et sted for fortolkning og debatt, og gir en tilgang til å forstå kunsten. Dette arbeidet har blitt videreutviklet i 2012, i nært samarbeid med den kulturelle skolesekken lokalt og i Østfold fylke både gjennom klasseroms-vandreutstillingene Legenden om Ygg og Kjell Varvin - Å tegne i rommet. Galleri F 15 har hatt følgende aktiviteter i 2012; Albyverksted søndag, Kunstkvarteret hver tirsdag, omvisning søndag, Sommer på Alby med ferieklubb, oppgaver for publikum og familieverksted, omvisninger grupper, omvisning skoleklasser, omvisning høyere utdanning, Jul på Alby med familieverksted. Samarbeid med lokal skolesekk og Moss kulturskole, Visit Moss, Jeløy Radio og Refsnes Gods. Stor takk til Punkt Øs stab for stort engasjement, faglig dyktighet og profesjonell gjennomføring. Dag Aak Sveinar Direktør Punkt Ø Ansatte Ansatte i Stilling: % Eivind Karlsen Produksjonsleder 100 % Eivind Lauritsen Sikkerhetsansvarlig 50 % Maria Havstam Clausen Informasjonsleder 100 % Guro Dyvesveen Formidlingsleder 100 % Espen Setteli Utstillingsteknikker 100 % Eileen Roalsvik Salgsansvarlig 100 % Signe Rygg Sekretær 80 % Siv Hofsvang Kurator 100 % Mari Kolsrud Hustoft Resepsjon / grafisk design 76 % Markus Stabell Utstillingsteknikker 50 % Martin Sørhaug Resepsjon 56 % Tor Andreas Gitlesen Seniorrådgiver / seniorkonsulent 100 % Trude Johansen Resepsjon 18 % Dag Aak Sveinar Direktør 100 % 14 personer totalt 11,3 årsverk Utstillinger 2012 Året 2012 ble innledet med at Punkt Ø måtte vurdere å skjære ned på utstillingsproduksjonen på grunn av kutt i tilskudd fra kommune og fylke. Det ble allikevel gjennomført 10 utstillingsprosjekter på Galleri F 15, i hagen på Alby og kulturarena Østfold, som opprinnelig planlagt. En av utstillingene, Legenden om Ygg, var produsert i 2011 for Den Kulturelle Skolesekken i Østfold, og videreført i Prosjekt: 1202 Periode: Tittel: STEMMER FRA PANDEMONIUM utvalgte verk fra Göteborgbiennalen Kurator/prosjektleder: Siv Hofsvang Prosjekt: 1201 Periode: Tittel: DÄR GRÄSET ÄR GRÖNARE - Jenny Granlund. Kurator/prosjektleder: Siv Hofsvang Prosjekt: 1203 Periode: Tittel: TENDENSER. Kurator/prosjektleder: kurator Heidi Bjørgan / Tor Andreas Gitlesen Prosjekt: 1205 Periode: Tittel: ON TRIAL. CHRIST 2012 Kurator/prosjektleder: kurator Synnøve Ellingsen / Tor Andreas Gitlesen 4 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 5

4 Prosjekt: 1208 Periode: Tittel: STEREO NOT MONO. Østlandsutstillingen 2012 Kurator/prosjektleder: Jury/ Martina Kaufmann og Maria C. Havstam Prosjekt: 1209 Periode: Tittel: PER MANING Kurator/Prosjektleder: Dag Aak Sveinar Prosjekt: 1207 Periode: Tittel: JAN CHRISTENSEN «ONOMATOPOEIA» Kurator/Prosjektleder: Tor Andreas Gitlesen Uterom: Prosjekt 1220: Periode: Tittel: HELGE RØED Kurator/Prosjektldeder: Siv Hofsvang Vandreutstillinger: Prosjekt: 1230 Peirode: Høst 2012 Tittel: KJELL VARVIN Å TEGNE I ROMMET Kurator/Prosjektleder: Guro Dyvesveen Prosjekt: 1151 Periode: vår 2012 (Produsert i 2011) Tittel: LEGENDEN OM YGG Kurator/Prosjektleder: Guro Dyvesveen Formidling I 2012 har Punkt Ø formidlet samtidskunst gjennom ulike aktiviteter og samarbeid med totalt 5677 deltagere. Det fordeler seg over utstillingene på Galleri F 15, vandreutstillingen Legenden om Ygg, Mystiske landskap og Å tegne i rommet. Galleri F 15; Albyverksted søndag, Kunstkvarteret, søndagsomvisning, Sommer på Alby med ferieklubb, oppgaver for publikum og familieverksted, omvisninger grupper, skoleklasser, høyere utdanning, Jul på Alby med familieverksted. Samarbeid med lokal skolesekk og Moss kulturskole, Visit Moss, Jeløy Radio og Refsnes Gods deltagere. Formidlere; Anja Bjørshol, Ingeborg Malterud, Siri Ensrud, Ingebjørg Vatne, Ann Kristin Aas Det ble utarbeidet spesialsatsninger til utstillingene på Galleri F 15 Omvisning og tegneoppgave for trinn i Moss til utstillingen med Jenny Granlunds tegninger. Omvisningsverksted 3. trinn i Moss til utstillingen Tendenser. Samarbeid med lokal skolesekk. Omvisningsverksted Se og rør for trinn til utstillingen Tendenser. Formidling av vandreutstillingen Mystiske landskap i forbindelse med fotoprosjektet (Selv)portrett av Moss. Samarbeidsprosjekt med Kirkeparken videregående skole Trykk og foto og Moss by- og industrimuseum. Omvisning på bymuseet og visning av oppgaven på Galleri F 15 til utstillingen Stereo not Mono. Kunstarena Østfold: Legenden om Ygg av Marthe Thorshaug. Videoverk formidlet til trinn i Østfold. Samarbeid med Østfold kulturutvikling. Å tegne i rommet ble produsert og formidler i I samarbeid med kunstner Kjell Varvin og Østfold kulturutvikling. Formidlet til trinn i Fredrikstad og Hvaler. Bloggen med utstilling over arbeidene. Sammenlignet med 2011: 2011 hadde deltagere på formidlingen. Det er på grunn av Momentumbiennalen (nesten 5000) og to turneer med vandreutstillingen Mystiske landskap i 2011 (ca 7000). I 2012 måtte vi kutte samarbeid med lokal skolesekk om verksted for 7. trinn pga kutt fra Moss kommune. Tre skoler ble avlyst under turneen til Å tegne i rommet, pga mangelplass på skolene. På Galleri F 15 har det vært en markant økning i deltagere fra i fjor. I 2011 var det 2509, i 2012 var det Det skyldes formidlingstilbud til utstillingen med Jenny Granlund og Tendenser. Andre arrangement Punkt Ø- Engasjert. Foredrag, kunstnersamtaler m.m. Ny satsning fra 2012 med sideprogram til våre utstillinger. Det ble gjennomført 4 arrangement i Øystein Ustvedt. Ny Norsk Kunst,Are Berkaas. Matrossida og Kapteinsida, Power Ekroth. Planer for Momentum 2013 og Filmvisning. Full Metal Village. Prosjektleder: Maria C. Havstam Fagseminar lørdag 15. september i forbindelse med utstillingen Stereo not Mono. Publikumsbesøket Besøkstall/brukere av Punkt Ø sine prosjekter 2012: Momentum kunsthall: ingen aktivitet i ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 7

5 Galleri F 15: 15494* Uteromsprosjekter: 8307 Formidling: 3108 Vandreutstilling: 2569 Blogg til vandreutstilling: 8000 Punkt Ø engasjert: 71 Seminarer: 51 Totalt *Vi ser en markant nedgang i besøkstallet på Galleri F 15 etter at det ble innført inngangspenger i Presse, informasjon og markedsføring I løpet av 2012 har Punkt Ø registrert 103 presseklipp med direkte kobling til fylkesgalleriet, utstillinger og aktiviteter. Den norske medieomtalen er først og fremst lokal, fordelt på print og etermedier. I nasjonale medier er vi først og fremst i kunstrelaterte medier. Den utstillingen som fikk størst medieoppmerksomhet i 2012 var Stereo not Mono. I forbindelse med at Punkt Ø fikk kutt i bevilgningene i 2011 ble det arbeidet strategisk med leserinnlegg til lokalpressen. Punkt Ø er på Facebook og hadde ved utgangen av 2012 registrert over 600 følgere, 200 flere enn samme periode i Fra mars 2012 fikk vi verktøy for registrering av besøk på hjemmesiden. Antall besøk mars-desember er Med jevne mellomrom sender Punkt Ø ut nyhetsbrev og digitale invitasjoner til e-postkontakter og en base som er registrert via hjemmesiden. Det ble i 2012 utarbeidet grafiske maler for utstillingsprogram, Albyverksted/formidling og Punkt Ø- Engasjert. Det lages invitasjoner, plakater og infoskriv til alle utstillinger. Det ble produsert kataloger til utstillingene On Trial. Christ 2012 og Stereo not Mono. Punkt Ø annonserte utstillinger og aktiviteter i lokale og nasjonale medier i Butikk, off. innkjøp, kunstomsetning, vederlagsordning Offentlige innkjøp 2012: Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk har kjøpt inn to arbeider fra Tendenser 2012 for til sammen NOK 59980,00. 3 stk vaser av Svein Narum. Salg fra Momentum Kunsthall 2012: Ingen salg i Momentum kunsthall, da det ikke var noen aktivitet her i Salg fra Galleri F 15 butikk 2012: Besøk på utstilling: Artikkel Kunsthåndverk: ,70,- Kort: 55130,00,- Plakater: 600,00,- F15 kataloger: 6521,20,- Diverse ,00,- Bøker ,50,- Grafikk 88700,00,- Kalendere 11698,00,- Bygningsteknisk vedlikehold utført av, tekniske stab Galleri F15 Oppussing av utstillingsrommene. Ferdigstilling av restanselisten over oppgaver i kontoravdelingen. Ukentlige faste vaktmesteroppgaver. Momentum kunsthall Demontering av utstillingsdesignet for Momentum 2011 Brann/sikkerhet Brannteknisk statusrapport for Momentum Kunsthall er utført av Nokas ved Joakim Brandhaug. Arbeidet med å få bygningen i forskriftsmessig stand slik at den kan tas i bruk våren 2013 er i igangsatt. Risiko og sårbarhetsvurdering for Galleri F15 med tanke på en Munch utstilling er utført av COWI ved Thoralf Hystad. Forprosjekt og utarbeidelse av anbudsunderlag for nytt klimakontroll anlegg i Galleriets 2.etg. er levert av Rolf Eilertsen ved Delta Plan AS. Arbeidet med anskaffelsen er overført til MKE. IT/Foto Digitalisering av Punkt Ø/Momentum/Galleri F15 sitt fotoarkiv er langt på vei fullført i Alt materiale fra Momentum er ferdig scannet. Det som gjenstår er utstillingsmapper for Galleri F-15 fra 2009 og bakover til begynnelsen. Ny Server Den nye serveren er fremdeles plassert i galleriet på Jeløy, men alt som har med e-post og kalendere å gjøre er plassert hos Microsoft(Microsoft 365). Vi venter fremdeles på nye nettlinjer som vil bedre brukeropplevelsen av den nye serveren når man jobber hjemmefra. F 15s VENNER og kontaktforum Momentum F15s venner og Kontaktforum Momentum ble i stiftelsesmøte 30. oktober 2012 slått sammen til en forening. Den nye foreningen heter fra d.d F 15 og Momentums venner. Styret: Wenche Lyngholm, leder. Kirsten Aasen, Truls Nygaard, Ena Catarina Heimdahl, Erik Roth Nilsen, Anne Merete Johanessen. Wenche Lyngholm var F 15s venners representant i styret i Kafedriften Omsetningen i kafeen var i 2012 kr ,- Totalt: ,40,- Forbruk per person: 58,67 8 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 9

6 Årsberetning 2012 for Årsberetning 2012 for 10 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 11

7 Regnskap Resultatregnskap Balanse Note Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Tilskudd fra Kulturdepartementet Tilskudd fra Moss Kommune Tilskudd fra Østfold Fylkeskommune Tilskudd andre diverse Leieinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Forskudd til leverandører Andre fordringer Sum fordringer Driftsresultat Bankinnskudd, kontanter o.l Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Rentekostnad Finanskostnad Resultat av finansposter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsresultat Overføringer Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til annen egenkapital Overført til udekket tap Overført fra annen egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 13

8 Noter til årsregnskapet 2012 Balanse Aksjekapital Egenkapital (170 og gjeld á 10000) 3, 4 Note Sum Innskutt innskutt egenkapital egenkapital Aksjekapital (170 á 10000) 3, Opptjent Sum innskutt egenkapital egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige Skyldige offentlige avgifter Annen Annen kortsiktig kortsiktig gjeld gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Moss Styret i Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Balanse Regnskapsprinsipper: Noter til årsregnskapet 2012 I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Driftsinntekter og kostnader Driftsinntektene vedrørende offentlige tilskudd samt inntektene fra kafeteriaen er periodisert i henhold til opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Ingjerd Schou Styrets leder Dag Aak Sveinar Direktør Thor Christian Hansteen Nestleder Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende men med fradrag kr avsatt som mulig tap på krav. Skatt Selskapet driver ikke skattepliktig næringsvirksomhet. Wenche Lyngholm Styremedlem Berit Kolden Styremedlem Espen Settli De ansattes representant Cecilie Agnalt Egil Frode Olsen Styremedlem Styremedlem 14 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 15 Org. nr

9 Noter til årsregnskapet 2012 Noter til årsregnskapet 2012 Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 11,3 Daglig Ytelser til ledende personer leder Lønn Annen godtgjørelse Fast eiendom Kunst Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger = Av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Reversering av nedskrivninger Økonomisk levetid år Avskrives ikke Det er utbetalt honorar til selskapets styre med kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør kr ekskl. mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr ekskl.mva. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning i KLP som tilfredsstiller lovens krav. Note 2 Anleggsmidler Maskiner Transport- Data- Renovering / Inventar midler utstyr lokaler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger = Av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 5 år 3 år 5-10 år Selskapets eiendom ble i 2011 nedskrevet regnskapsmessig med kr til kr etter reglene i regnskapslovens 5-3. Nedskrivningen var basert på forsiktighetsprinsippet og beste estimat på virkelig verdi våren Eiendommen er nå solgt for kr med overlevering i februar Med kunnskap om dette er kr av fjorårets nedskrivning reversert i årsregnskapet for Note 3 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Pr Pr Årets resultat Pr Note nr. 4 Antall aksjer, aksjonærer: Aksjekapitalen i pr består av følgende aksjeklasser: Antall Ordinære-aksjer Pålydende Bokført ,00 16 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 17

10 Noter til årsregnskapet 2012 Noter til årsregnskapet 2012 Eierstruktur Aksjonærer i pr : Selskapets aksjonærer er : Antall aksjer Eierandel Moss kommune 53 31,18 % Østfold fylkeskommune 99 58,24 % Galleri F-15s Venner 15 8,81 % Vestby kommune 1 0,59 % Råde kommune 1 0,59 % Rygge kommune 1 0,59 % ,00 % Note nr. 8 Pantheftelser - Gjeld Av selskapets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Følgende eiendeler er stillet som sikkerhet for gjelden: Fast eiendom: Øvrig driftsløsøre: Kundefordringer Totalt Note nr. 5 Bundne midler: I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note nr. 6 Offentlige tilskudd: Galleriet mottar statstilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement, tilskudd fra Østfold Fylkeskommune og Moss Kommune. Galleriet mottar også tilskudd fra andre bl.a. venneforeningen. Tilskuddene er benyttet til driftskostnader vedrørende galleridriften. Driftskostnadene innebærer: daglig drift, investeringer, faglige utviklingskostnader, vederlag til kunstnere for utstillinger etc Fast tilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement: Fast tilskudd fra Østfold fylkeskommune Fast tilskudd fra Moss kommune Tilskudd fra andre Sum: Note nr. 7 Styrets sammensetning: Styrets sammensetning i 2012 har vært: Ingjerd Schou, styrets leder, oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkeskommune. Thor Christian Hansteen,styrets nestleder, oppnevnt etter forslag fra Moss Kommune. Berit Kolden oppnevnt etter forslag fra Moss kommune. Wenche Lyngholm oppnevnt etter forslag fra F 15 og Momentums venner. Espen Settli oppnevnt etter forslag fra de ansatte ved. Egil Frode Olsen oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkeskommune. Cecilie Agnalt oppnevnt etter forslag fra Østfold fylkesskommune. 18 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 19

11 Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og MOMENTUM Biørn Biørnstads veg 1519 Moss Postboks 1033 Jeløy, N-1510 Moss Bankgiro punkto.no 20 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 21

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets beretning s. 2 Direktørens beretning s. 4 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø m.m... s. 5 Bygningsmessig vedlikehold s. 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer