St. Magnus. Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Magnus. Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus"

Transkript

1 St. Magnus Nummer 1/2005 St. MEDLEMSBLAD Magnus nr FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

2 Redaktørens Mine brødre! En ikke ukjent popsanger synger om mye lys og mye varme. En spesiell låt fra ham har varmet mange norske hjerter. For så vidt kunne dette brukes i logen også. Vi snakker mye om lyset! Mer satt på spissen er lys og sannhet mer kjente begreper hos oss. I enkelte grader vil nok alle brødre oppleve dette ekstra sterkt. En skal ikke foregripe noe her, den som har dette i syne har noe å glede seg til! Varmen må være det vennskap som hersker brødre imellom. Glede er det også i noe så enkelt og naturlig som lysere kvelder etter hvert som kalenderen løper av gårde. Vissheten om lysere og varmere dager gir styrke i sjelen. Vintermørket slipper taket. I dette vintermørke, som ikke er mørk, bokstavelig talt, for da er aktiviteten i logen størst. Når dagene blir lengre og lysere, tar vi en fortjent sommerferie. Da er brødrene fri fra sitt arbeide. Siden det er / var full midnatt! Denne ferien kommer altså som fortjent! Men vi er glade for aktiviteten i logen Til eftertanke fra september til april måned. I tillegg kommer selvfølgelig arrangementer både i Fiducia og Markusmøte, så det er ikke bare ferie, om en vil det annerledes. Våre arbeidsøkter er ikke mørke, de gir oss både håp, tro, vennskap, samhørighet og glede, mine brødre. Denne gangen er bladet større enn vanlig. Vi gikk opp en størrelse p.g.a. medlemslistene, som du forøvrig kan ta ut, om du vil. Som redaktør er det en fornøyelig oppgave å samle stoff så lenge hele redaksjonskomiteen og andre gjør så stor innsats. Gledelig er det også at br. Henning har tatt over layout n. Og, noe jeg personlig er veldig glad for, er at RoBo fortsetter å gi oss verdigfulle bidrag, til tross for en lei sykeperiode. Som dere sikkert forstår, så er gleden i øyeblikket endeløs! Et nitidig arbeide med vårt medlemsblad har gitt resultater, mine brødre. Vi må ikke falle i den tro at dette kommer ut av ingenting. Så fortsatt imøteses alle brødres delaktighet i bladet. Det kan fortsatt skapes mer. Og nettopp din medvirkning kan være dette lille ekstra som behøves. Redaksjonen ønsker alle brødre GOD PÅSKE! Vandrer - dine fotspor er veien intet mer. Vandrer - det finns ingen vei veien blir til mens du går. Mens du går blir veien til, og ser du deg tilbake ser du stien du aldri mer skal følge. Vandrer - det finns ingen vei, bare fotspor i havet. FBL (fra dikt av Antonio Machado). St. Johanneslogen St. Magnus Våre forside er også i dette nummer malt av vår broder Bengt Petter Pedersen. Vindebroen er et utsnitt fra et av hans bilder i serien fra Gamle Fredrikstad. OBS: Vår broder har også sjenket innrammede bilder til Sangerforeningens lotteri. Ta lodd på våre møter, så kanskje du blir en heldig vinner. Redaksjonskomité: Asbjørn Brevad (redaktør) Tlf. privat: Bjørn Roger Hansen Tlf. privat: Øystein Andersen Tlf. privat: Kåre Sørby Tlf. privat: Jan Fredrik Been-Larsen Tlf. privat Henning Lønn Tlf.: Einar Stubberud (annonser) Tlf. privat: Bladets adresse: St. Magnus Medlemsblad, Kasernegaten 46, 1632 Gamle Fredrikstad Ansvarlig redaktør: Asbjørn Brevad. E-post: Grafisk produksjon: Henning Lønn / V-trykk. Trykk: Møklegaard Trykkeri as St. Magnus er medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus, Loge nr. 12 under Den Norske Frimurerorden. Org.nr.: Bankgiro nr.:

3 Ordførende Mester har ordet Kjære brødre! I tidligere tider var det viktig at unge mennesker satte seg høye mål og at man hadde sine idealer. Kjente kvinner og menn som Nansen, Amundsen, Lincoln, Sigrid Undset, Florence Nightingale, Madame Curie var deres idealer. Felles for disse store personligheter var at de gjennom sitt virke hadde utført en bragd det stod respekt av. De sto for noe positivt og godt i samfunnet og man hadde et brennende ønske om at ens barn skulle bli så lik disse som mulig. Kanskje naivt, men man hadde i hvert fall noe positivt som sitt forbilde, på godt og ondt. I vår tid har man også sine idealer, men de er svært ofte Pop-Idoler eller filmstjerner. Stikker man seg frem på annen måte, kommer man ofte fort ned på bakken igjen. Du må ikke tro du er noe. Selv ikke de gamle idealer skal tro de var noen ting. I en nyere bok om Roald Amundsen, hevder forfatteren at han var en tyrann som drev sine menn uten skånsel. I en tilsvarende bok om Quisling forsvarer forfatteren ham slik at man kan sitte igjen med det inntrykket at han ikke var noen landsforræder når alt kommer til alt. Det er således en tendens i samfunnet til at grenser utviskes, kanskje på godt og ond. Vi blir alle like. Det er ingen som er dyktigere enn andre. Det blir liten forskjell mellom det som er galt og det som er rett, mellom ondt og godt, mellom sort og hvitt. Kompromiss og hestehandel blir dagligdags. Kanskje var det derfor på mange måter enklere før, da man hadde kraftigere skillelinjer i samfunnet. Da det var enklere å se forskjellen mellom det som var rett og det som galt, mellom det som var edelt og det som var utålelig. Heldigvis har ingen klart å forkludre vårt frimureri. Det består slik som det alltid har vært. Våre idealer sår urokkelig fast. Den Trefold Store Byggmester har trukket opp skillelinjene og de står fast. Våre grunnverdier er spikret fast i den bok som er grunnlaget for vårt frimureri. For når det gjelder kampen om de rene, åndelige verdier, det onde eller det gode, har kompromisset aldri ført frem. Det gode kan ikke inngå noe kompromiss med det onde, eller dyden med lasten. Ibsen sier det klart når Brand sier til sin hustru Agnes: Husk at jeg er streng i kravet, fordrer intet eller alt. Hvis på veien fra du falt, var ditt liv som slengt i havet. Ingen prutningsmon i nøden, ingen eftergift i brøden. Strekker ikke livet til, må du villig gå i døden. Velg, du står på veiens skille Det er nettopp dette enten - eller vår orden vil innskjerpe når det gjelder viktige standpunkter. Svaret er : ja eller nei, i aften eller i morgen, ingen hvis eller dersom, intet rommelig kompromiss. intet prutningsmon i nøden... Broderlig hilsen Peter. Vår kantor har lagt ned sitt jordiske verktøy... Det var med stort vemod vi mottok budskapet om at Einar Johs. Jacobsen har nedlagt sitt jordiske verktøy. Med hans bortgang er en av byens kulturbærere og en av logens mest markante brødre ikke lenger blant oss. Einar ble opptatt i St. Magnus i 1965 og feiret således sitt 40-års jubileum som frimurer i år. I mange av disse år var Einar logens faste Kantor og han var ved sin død også kunstnerisk ansvarlig og dirigent for vårt kor. Einar var et typisk ja-menneske Han hadde således en rekke oppdrag rundt omkring i vårt distrikt som organist eller dirigent. Det finnes vel knapt den kirke hvor han ikke har fungert som organist eller det kor hvor han ikke har svinget taktstokken. Ved siden av sin familie og musikken hadde han en stor interesse i livet, nemlig biler. Han elsket i ledige stunder å skru på sin gamle Citroen Pallas. På sin 75-årsdag siterte han H.C. Andersen med tilslutning: Et menneskets liv er et eventyr, skrevet av Guds finger. Jeg er ikke interessert i å fremheve meg selv, men er en glad Herrens tjener som ønsker å ære Gud med de gaver han har gitt meg. Vi takker Einar for det store engasjement han viste for frimurer-iet og for vår Loge. Han sto alltid til tjeneste når en ba ham om noe. Vi vil huske ham som den rolige, vennlige, hyggelige, stillfarende og lune broder. En som stillet opp for sin familie og for sine medmennesker, og som en som gjorde livet rikere for oss andre. En sann og kjær broder er gått bort, tro mot sine forpliktelser og vår Orden hengiven. 3 Et ledd i vår broderkjede er borte for å gå inn i det Evige Østen og som vi alle så sårt vil savne. Takk for det du ga oss Einar og at du nettopp var den du var. Vi lyser fred over ditt minne! Einar Johs. Jacobsen

4 Fra vår dugnasfest 13. januar. Se også artikkel på side 23 og flere bilder på siste side. FIDUCIA i Fredrikstad våren 2005 Fredag 1. april: Banksjef Øystein Andersen kommer og forteller om bankens historie. Om ønskelig vil han også gi råd og veiledning for pensjonister. Vår nasjon fyller 100 år i år og det vil vi i Fiducia være med å markere og Konvensjonen i Moss er viktig i denne sammenheng. Interesserte tilhører til kveldens foredrag. F.v. Svein Veberg, Finn Gunnar Jensen, Torfi nn Tvete, Enok Wiktor Kind Stene, Knut Olsen, Ole-Jørgen Thoresen, Kjell Holme, Bjørn Thore Schjelderup, Bjarne Grønli, Nils Thomas Stangeby, Johnny Johannessen og Bjørn-Harald Lervang. Fredag 29. april: Banksjef Kristian Nordli orienterer om Konvensjonen i Moss, Konvensjonsgården, som forberedelse til Fiducias tur, som er planlagt dit. Dette på grunn av 100 års jubileet for Konvensjonen. Fredag 3. juni: Dagstur til Moss og Jeløya. Program følger senere. Med torsk i sikte. F.v. O.M. Peter Sæter, Sverre Nordli, Olav Borgaas, Terje Strand, Gunnar Sveinung Daae, Tore Røstad, Arvid Stokke, Bjørn Thore Schjelderup, Dagfi nn Nome og Bjørn Walther Christiansen. Kåre Roald Severinsen og Knut Amundsen på vei i bagrunnen. 4

5 Sekretærens hjørne: 1. Feil i arbeids-planen for 2005: Som noen har registrert, innehar årets arbeidsplan noen feil. I denne listen har telefonlisten forskjøvet seg i forhold til navnelisten. Dessuten er Jan Møller Jakobsen leder av brodertjenesten og Karl-Erik Bilet leder av sangforeningen. Korrekt skal være: Strukturutvalget: Nordli, Sverre (leder). Tlf.: Husinspektør: Amundsen, Knut. Tlf.: Assistent: Johansen, Jan Roar. Tlf.: / Assistent: Severinsen, Kåre Roald. Tlf.: / Sangforeningen: Bilet, Karl-Erik (leder). Tlf.: Brodertjenesten: Jakobsen, Jan Møller (leder). Tlf.: Studiegruppen: Brandvold, Finn Ove (leder). Tlf.: Medlemsbladet: Brevad, Asbjørn (redaktør). Tlf.: e-post: 2. Medlemsliste: Denne utgaven av medlemsbladet innholder en oversikt over våre medlemmer med navn, adresser, telefonnummer og grad. Jeg ber broderligst om at alle ser gjennom disse opplysningene og sender eventuelle korreksjoner til undertegnede på telefon eller på e- post til Med broderlig hilsen, Jan Fr. Been-Larsen sekretær Juletrefesten Uten juletrefesten for barn som samler brødre med familie, barn, barnebarn og venner, vil det ha vært noe som manglet i logeåret. Arrangementet er en god bidragsyter til å gjøre logen kjent, samtidig som det er en fin måte å treffe og bli kjent med de andre på. At det er et populært arrangement ble synliggjort gjennom en deltakelse på 105 store og små. Årets vert Terje Strand ønsket alle velkommen og fortalte om kveldens program, som alltid starter med gang rundt juletreet. Vår kantor Einar Jacobsen på piano, og Bjørn Kjelsaas Andersen som forsanger, sørget for at tonene til de gode gamle julesangene ble ivaretatt. Så var tiden inne for varme pølser, brus og film i gamle kaffesal hvor Arvid Stokke tok imot de små. Stemningen blant disse var det lite å utsette på, det var ikke ørens lyd å oppnå. Som alltid roet de voksne seg med kaffe, kringle og julekake i barnas fravær. Loddsalget gikk strykende, da det ble loddet ut 10 julestjerner, to små matesker og en meget stor som hovedgevinst. Straks filmen for barna var over ble det nye runder rundt juletreet som endte opp med juletrefestens store stund. Det ble banket på døren og de to store nissene gjorde sin entre. Barneøynene tindret og skrekken lå på lur sammen med forventningene. Skrekken slapp noe da en barnerøst høyt og tydelig proklamerte: Nissene er jo ekte mennesker! Velfylte poser ble delt ut, til stor glede blant de små, monn også til litt glede for de store. Det hele ble avsluttet med Deilig er jorden. CM korpset vil takke alle som var med på å bidra til gjennomføringen av festen. En ekstra takk denne gang til Jon Erik Brynildsen, Knut Ove Hannestad og Lars Kåre Linnerud for deres bidrag. Bjørn Roger. Informasjonsmøte Årets informasjonsmøte ble denne gangen forbeholdt brødrene. Nærmere 70 fremmøtte benket seg først i logesalen, hvor Per Olav Andresen og vår O.M. Peter Sæter foredro om vår loges historie og vårt forhold til den alminnelige verden. Deretter fulgte hyggelig prat, kaffe og rundstykker. 5

6 Fredag 28. januar markerte Fiducia i Fredrikstad at foreningen kunne feire 25 år. Fra ca kl kom 61 festkledde Fiducianere med vår Ordf.Mester Peter Sæter i spissen til St.Magnus lokaler. Til vanlig tid kl gikk alle inn i logesalen. Da foreningens leder Karl Ek var syk ble det nestlederen Bjørn-Harald Lervang som ønsket alle velkommen til jubileet. Spesielt velkommen ble ønsket Tom Sparre-Enger som var den som i 1979 fikk oppdraget med å starte en Fiducia forening under St.Magnus av daværende Ordf. Mester Walther Ellefsen. Velkommen ble også ønsket Kjell Holme som ledet foreningen i flere år og leder av Fiducia i Moss Arve FIDUCIA i Fredr gått bort og ble minnet. Nestlederen orienterte om vårens møter og fikk god bistand av Kristian Nordli som skal være med på foreningens markering av at vår nasjon fyller 100 år i år. Han vil holde kåseri på et av møtene og bli med på dagstur med buss til Moss og Konvensjonsgården. Som avslutning på første avdeling sang Håkon Eriksen Nocturn av Evert Taube. I andre avdeling ble det minnet om Frimurerordenens valgspråk: Veritas, behov for, en følelse av fast forankring i noe som er holdbart og ikke endres med tiden. Deretter leste Astrid Lervang stemningsfullt en prolog for dagen skrevet av Fiducias leder Karl Ek og et dikt av Liv Nordhaug : Det fellesskap vi lengtet mot. Høytidsstunden i logesalen ble avsluttet under stjernehimmelen med vakker sang og musikk av Håkon Eriksen. Forsamlingen gikk deretter til et veldekket festbord hvor jubileumsmenyen var kalvestek med grønnsaker Kristian Nordli taler til en oppmerksom forsamling. Øverland og hans kone, - og Håkon Eriksen som bidro med vakker sang og musikk under høytidligheten i Logesalen og ved det etterfølgende taffel. Som første del av programmet ble de Fiducianere og deres ledere som hadde gått forran og gjort Fiducia til en forening av stor betydning for så mange brødre, livsledsagere og enker etter frimurere markert. Vår kantor Einar Johs.Jacobsen var nylig Caritas, Fiducia : sannhet, kjærlighet, tillit/omsorg. Fiducia ble valgt til navn på Ordenens pensjonistforening. Til ettertanke ble lest hva Ordenens tidligere OSM Ola Knutrud engang skrev om frimureriet : Våre fedre har skapt et sted som baserer seg på respekt for det forgangene, et sted hvor man opplever ro, stil, form og verdighet. Disse basale prinsipper for menneskelig samkvem har vi alle et klart og fløtegratinerte poteter, og karamellpudding til dessert. Alt vel anrettet og tillaget av vår kjøkkensjef Tove Kulsli og servert av hennes hjelpere. Under hver kuvert lå et Jubileumsfestskrift laget for anledningen av styret med god hjelp av Henning Lønn, som er grafisk designer. Håkon Eriksen spillte koselig taffelmusikk under middagen. Arve Nilsen fungerte ved middagen som CM en oppgave han utførte på en elegant og festelig måte. Hyggelig kaffeprat. Fra venstre Randi Johansen, Laila Jensen, Finn Malte Henry Gøransson, Mette Stier og Trygve Olsen. 6 Mellom hovedmåltidet og desserten ble Fiducia sangen sunget og deretter fikk vi hilsner fra vår Ordf. Mester Peter Sæter, som også overakte en gave fra brødrene i St.Magnus på kr. 3000,-. Vi fikk også hilsner fra Tom Sparre-Enger og fra Kjell Holme. Lederen av Fiducia i Moss hilste og overrakte blomster. Etter desserten takket nestlederen Bjørn- Harald Lervang for gode ord til Fiducia. Som avslutning takket han alle for den store tillit som er vist i alle år ved trofast og helhjertet å slutte opp om møter, turer og andre arrangementer.

7 ikstad er 25 år En feststemt samling rundt et veldekket bord. På denne måten er det gitt oss tro på at arbeidet med Fiducia er verdifullt og til oppmuntring og glede for mange. I tillit til at Fiducia vil leve videre til glede for oss og fremtidige Fiducianere, ønsker vi hverandre til lykke med 25 års jubileet! Dagens CM Arve Nilsen hevet taffelet og vi gikk til kaffe og marsipankake i salongene. Her gikk praten livlig til det var tid for å bryte opp og ta fatt på hjemveien. Ref. v/ Bjørn-Harald Lervang Arne Øverland, leder i FIDUCIA Moss, overrekker blomster til Bjørn Harald Lervang. Det fellesskap vi lengtet mot Av Liv Nordhaug. Fra venstre Lise Klev, Beth Christensen og Astrid Scheldrup. Vi leser om de første kristnes underlige skikk; De levde i et fellessskaap og delte det de fikk. Så var de alle brødre og søstre hos sin Far, Med kjærlighetens underkraft som løftet og som bar. Vi har visst glemt å dele, vi som ikke ser vår bror. Vi har visst glemt å snakke med vår nabo der vi bor. Vi har visst glemt å åpne våre hjerter og vår dør, Og enser knapt vår neste som fortviler og forblør. Det fellesskap vi lengtet mot, det fikk vi sjelden se. Vi levde mellom murene på hvert vårt lille sted. Vi visste hva vi kaltes til, men valgte likevel Å stanse i vårt eget, og å leve for oss selv. Vår Mester kaller fortsatt inn til samfunnet med seg. I åpenhet og ydmyghet går Jesusvenners vei. Han lærer oss å elske, så verden kan få tro Det gamle kristne vitnesbyrd om kjærlighetens bro. Stor stemning. I bakgrunnen Håkon Eriksen som spiller til taffelet. 7

8 Vi hilser på Kristian Nordli Kristian Nordli, Medlem i St. Magnus, Skattmester i Litt om deg selv: Jeg er født på Nordli i Onsøy i 1934, som eldstemann av 4 søsken. Mette og jeg giftet oss i 1960 og vi har fire barn og 7 barnebarn. Jeg ble opptatt i St.Magnus 16. des.-74. Det var bitende kaldt ute, og varmeovnen i mottagelsesrommet var ikke satt på. Mitt første møte med logen ble derved Har du det bra nå? Ja, jeg har det bra, og når jeg tenker meg om har jeg alltid hatt det bra. En trygg og god oppvekst hjemme på gården. En god familie, god helse og arbeidsoppgaver i livet som har vært spennende og lærerike. Hvilke embeter har du hatt i logen? Først 5 år som vikar for skattmester. 3 år som innførende broder og nå skattmester siden I mange år insp.aerari, først i St. Andreas broderforening, nå i Kronen. Hvilke krav har de stilt til deg? Innførende broder er en lærerik og fin funksjon, og jeg savnet dette da den tiden var over. Arbeidet som skattmester er for meg en naturlig funksjon hvor det meste arbeidet foregår før, etter og mellom møtene. Jeg trives med regnskap og tror det er her jeg kan gjøre min innsats. jeg hatt mange fine reiser sammen med gode venner. Vi gleder oss over nye steder og kulturer, og har ennå mye usett også i vårt eget land. Ditt beste sommerminne? Det er vanskelig å velge. Mette og jeg som nyforlovet på biltur på Sørlandet, og før det flere sommere etter slåttonna, sammen med to fettere på seiltur i Ytre Oslofjord. Når ungene var små, fjellturer til Majavollen i Øvre Rendal og bilturer i Danmark. Jeg har også mange gode sommer-minner fra Nordli, når høyet var i hus, og senere når kornet var berget. Hvilke egenskaper setter du størst pris på hos andre? Ærlighet, vennlighet og arbeidsomhet. Er det noe du angrer på i livet? Det er sikkert mange tingsom kunne vært gjort annerledes, men jeg finner ingen store ting, som har fått dramatiske følger. veldig kjølig. En varm hånd fra Trygve Olsen, som var innførende broder gjorde godt og utover kvelden var det mange som bidro til at jeg følte meg velkommen. Mette er Mariasøster, det samme er min søster Åse og en svigerinne. Jeg har to brødre og en svoger som er frimurere. Hva betyr logen for deg? Betydningen av logearbeidet har for meg utviklet seg over tid. I hvert møte opplever jeg budskap og innhold som gir ettertanke. Kontakt og samvær med logebrødre er også fint, og jeg er glad for oppgaver jeg har fått. Hvordan kunne du tenke deg å feriere? Etter at jeg ble pensjonist har Mette og Har du noen ønsker for fremtiden? At Mette og jeg beholder helsen, at barn, svigerbarn og barnebarn får det bra, og at vi kan leve i fred med våre medmennesker. Når ga du din kone en oppmuntring sist? Hun har nettopp hatt fødselsdag og det er en naturlig anledning, men jeg burde vise min omtanke oftere hun fortjener det. Bjørn Roger 8

9 St. Johanneslogen St. Magnus Loge nr. 12 under Den Norske Frimurerorden Nye brødre siden blad nr Roger W. Steffensen Opptatt M.nr.: 1433 Roy Lie-Eldor Opptatt M.Nr.: 1434 II-grad: 1425 Freddy Hagelund Kjell Årvik III-grad: 1413 Hannestad, Roar Kuran, Peter Volden, Steinar Bernt Yngvar Marthinsen Opptatt M.nr.: 1435 Franz Josef Lukácsovics Opptatt M.nr.: 1436 Hans Martin Brandstorp Opptatt M.nr.: 1437 Vi ønsker våre nye brødre velkommen i vår loge! Forfremmelser: IV/V-grad: 1392 Vister, John Fredrik VIII-grad: 1312 Severinsen, Kåre Roald Tegneby, Gustav Ingolf Aaberg, Gunnar Medlemsliste På de følgende seks sider bringer vi en oppdatert medlemsliste for St. Johanneslogen St. Magnus pr. 7. mars

10 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Adolfsen, Terje Knut Hauge 1684 Vesterøy ,5 Albertsen, Kjell Theodor Kollers v 13 A 1637 Gml. Fredrikstad Allum, Per Idar Rødvollen Gressvik Alshus, Yngvar Wessel Østheimveien Gml. Fredrikstad Amundsen, Arne Bugge Postboks Fredrikstad Amundsen, Carl Henrik Fagerliveien Fredrikstad Amundsen, Gunnar Steen Bjørndalsveien 22 A 1605 Fredrikstad ,5 Amundsen, Knut Ivar Kirkebrygga Fredrikstad Andersen, Bjørn Kjelsaas Furuholtveien Fredrikstad Andersen, Jens Barthold Måkeveien Saltnes Andersen, Tommy Eieland Oredalsbuen Fredrikstad Andersen, Vidar Ravineveien Rakkestad Andersen, Øystein Brynjeveien Sellebakk ,5 Andreassen, Roar Hanke Lundheimveien Gml. Fredrikstad Andreassen, Tom Eldar Evjekaia 2 A 1608 Fredrikstad ,5 Andresen, Per-Olaf Ridehusgaten Fredrikstad Arnesen, Rolf Kr. Skramrud Boks Fredrikstad Arntzen, Ragnar Kirkebrygga Fredrikstad Aspeng, Øivind Nypeveien 6 A 1671 Kråkerøy Bakkehaugen, Odd Bjarne Ove Ramms gate Fredrikstad Bakkehaugen, Per Kreftings vei Fredrikstad Bakken, John Vidar Odals vei Saltnes ,5 Barfod, Peter c/o Linda Barfod Ruglandveien 33 A 1358 Jar Been-Larsen, Jan Fredrik Boks Manstad Berg, Knut Skolegaten Fredrikstad ,5 Bertelsen, Per Ragnar Fortveien Kråkerøy Bilet, Karl Erik Oredalsstien Fredrikstad Bingen, Stein-Åge Åledalsveien Gressvik Bjerkedal, Morten Lauritz Johnsens vei Fredrikstad ,5 Borge, Asbjørn Hertug Skules vei Gml. Fredrikstad Borgersen, Rolf Boye O. Solhjulet Kråkerøy Borgaas, Olav Elingaardsveien Gressvik Borling, Thorfinn Erhard Haslerudveien Gressvik Bramer, Trygve Gram Fremskridt Fredrikstad Brandstorp, Hans Martin Sportsveien Fredrikstad Brandvold, Finn Ove Skogløkken Fredrikstad Brattberg, Tom Kjell Jernsdalsveien Råde Brevad, Asbjørn Rødvollen Gressvik Brynildsen, Brynhild Hans B. Krossern Moss Brynildsen, Jon Erik Travløkka Fredrikstad Bråten, Rolv Atle Skippergaten Gml. Fredrikstad Bøe, Einar Lundåsveien Oslo Bøe, Leif Bråtenalléen 33 B 0487 Oslo Carlheim, Lars Ivar Fjeld Svingen 4 / Kråkerøy Christensen, Ole Johan E. Dronningens gate Fredrikstad Christensen, Per Jørgen Vikerveien Gressvik Christiansen, Bjørn Walther Oredalsveien Fredrikstad Christophersen, Morten R. Bellevue Fredrikstad Dahl, Kjell Spania 8 Dahlgren, Erik Slevik Platå Gressvik ,5 10

11 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Dege, Geir Sigmund Kreftings vei Fredrikstad Dellenvall, Ragnar Olav Elvestien Fredrikstad Dypedahl, Erik Nørbechs vei Fredrikstad Daae, Gunnar Sveinung Åslia Gml. Fredrikstad Eek, Fred Arild Knausveien Tønsberg 9 Eek, Olav Hartvig A:B. Aarnstensgaten Askim Eilertsen, Nils Prestegårdsskogen 1680 Skjærhallen Ek, Karl Skogfaret 10 A 1624 Gressvik Eltervaag, Arne Gressvikveien Gressvik Elton, Theodor Haakon Fjordveien Sponvika Enersen, Leif Arild Pettersand Fredrikstad Eriksen, Geir Lester Muskatkroken Gressvik Eriksen, Håkon Lervikveien Manstad ,5 Eriksen, Kjell Arne Theodor Kollersvei 17B 1637 Gml. Fredrikstad Eriksen, Sverre Lervikveien Manstad Evensen, Tom Lervikveien Manstad ,5 Faureng, Bjarne Skogveien Mysen Finstad, Kenneth Vierveien Kråkerøy Finstad, Kjell Skrenten Gml. Fredrikstad Fjørtoft, Lars Elling Balders vei Vestby Flateby, Kjell Ludvig Marmorveien Fredrikstad Flink, Jarl Bertil Oredalsåsen Fredrikstad Gaustad, Rune Hellerveien Kråkerøy ,5 Gitlestad, Bernt Andreas Brattveien Gressvik Gjerløw, Fred Travløkka Fredrikstad Gjølberg, Jan Arve Bruket Gressvik Glomsrud, Hans Thorbjørn Lervikbakken Manstad ,5 Grabner, Gunnar Egil H.O.Torgersens vei Kråkerøy Grell, Håkon Øyenkilveien Gressvik Grini, John Gressvikveien Gressvik Grønli, Bjarne Kristian Brønnerødskogen Fredrikstad Grønli, Svein Stensrudveien Råde Grønnerød, Jens Bertrand Stordalsveien Skjeberg Gulliksen, Arne Sten Odalsveien Saltnes Gulliksen, Bernt Wergelands vei Fredrikstad Gulliksen, Svein Vildar Festningsveien Kråkerøy Gundersen, Haakon Fredrik Viggo Hansteensgt Gml. Fredrikstad Gundersen, Per Aimar Manstadfaret Manstad ,5 Gustavson, Terje Bjørnebyveien Kråkerøy ,5 Gøransson, Finn Malte Henry Sofus Sørensensvei Kråkerøy Hagelund, Freddy Øyenkilen Gressvik Halstensen, Petter Halsten Skovbøleveien Fredrikstad Hammer, Gunnar Alf Furuveien Gressvik Hannestad, Knut Ove Dr. Møllers vei Fredrikstad Hannestad, Roar Wielsgaards vei Fredrikstad Hansen, André Moselia 19 D 1663 Rolvsøy ,5 Hansen, Bjørn Roger Manstadåsen Manstad Hansen, Finn Oliver Lundheim Allé Gml. Fredrikstad Hansen, Hans Erik Terrassen 3300 Hokksund Hansen, Hans Kristian Alshusveien Kråkerøy Hansen, Tom Roger Jaktveien Kråkerøy

12 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Harsem, Terje Moreneveien Fredrikstad Haugsten, Pål Skogveien 17 B 1672 Kråkerøy Helle, Klaus Brekkefaret Gressvik ,5 Henningsmoen, Hans Sten 1870 Ørje Hjørnevik, Trond Einar Nesveien Rolvsøy Holand, Roar A. Seutveien Fredrikstad Holm, Carl Johan Skogløkken Fredrikstad Holme, Kjell Vinjes vei 6 E 1605 Fredrikstad Holtestaul, Olav Skaugen 1640 Råde Hovden, Arne Solheimsveien Fredrikstad Hovland, Per-Arne Høiendal 13 B 1617 Fredrikstad Hovland, Sigvart Erling Elinborgveien Gressvik Hovland, Sverre Aaserudveien Gressvik Huseby, Arne Bossumveien Manstad Huseby, Carl Henrik Ekveien Gressvik ,5 Høydal, Henry Marentius Solliveien Rolvsøy Høye, Tore Ove Ramms gate Fredrikstad Iversen, Erling Ek Stensli 1640 Råde Jacobsen, Jon Einar Ridehusgaten Fredrikstad Jacobsen, Terje Sverre Tvete Dagslettveien Spikkestad Jahr, Finn Heimdalsveien 12 C 1472 Fjellhamar ,5 Jakobsen, Jan Møller Sponheimåsen Fredrikstad Jansverk, Svein Saltnesveien Saltnes Jensen, Finn Gunnar Kreftings vei Fredrikstad Jensen, Helmuth Tyrihjellveien 23 A 1639 Gml. Fredrikstad Jensen, Tollef H. Myrvang Nedre Dagali Gressvik ,5 Johannessen Kjell Bertheau Turngaten Fredrikstad Johannessen, Johnny T. Smedskaret Kråkerøy Johannessen, Øyvind Colding Tyrihjellveien Gml. Fr.stad Johansen, Jan Roar Kreftings vei Fredrikstad Johansen, Terje Olav Parkveien Gressvik Johansen, Øystein E. Kock Lillevannsveien 69 C 0788 Oslo Johnsen, Rune Hattesvingen Rolvsøy ,5 Johnsen, Svend Håkons gate Fredrikstad Jonassen, Knut Nordenga 1684 Vesterøy Julsen, Arild Trolldalen Kråkerøy Jørstad, Bjørn Helge Timianfaret Gressvik Kalager, Nils Martin Boks Holmestrand Karlsen, Geyr Prestenggata Askim Karlsen, Karl Fredrik 1684 Vesterøy Karlsen, Tom Arild Slevik Platå Gressvik Karlsen, Aage Yngvar Canada 9 Karlsrudengen, Leif Lunds vei Skiptvedt Karstensen, Finn Staer O.A. Hauges vei Gressvik Kaugerud, Olav Birger Vikaneveien Gressvik Klemsdal, Arne Trond Gamle Kirkevei 19 C 1617 Fredrikstad Klev, Ansten O.A. Hauges vei Gressvik Kristiansen, Heine Bjørk Mads W. Stangsgt. 13B 1610 Fredrikstad Kristiansen, Olav Helge Sigerstadveien Gml. Fredrikstad Kristoffersen, Geir Sverre Evenrødveien Fredrikstad Krosby, Anders Johan Kvikselveien 8 B 1655 Sellebakk

13 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Kuran, Peter Harestien Fredrikstad Kuran, Richard Hestehagen Fredrikstad Kylstad, Øivind Storhaugveien Kråkerøy Kynningsrud, Jarle Thorvald Kamillekroken Gressvik ,5 Lademoe, Ronny Blessomveien 37 B 1709 Sarpsborg Lervang, Bjørn Aksel Oredalsveien Fredrikstad Lervang, Bjørn-Harald Skolegaten Fredrikstad Lie, Carl-Erik Sig. Johannesens vei Oslo Lie, Erik Olaf Brattveien Gressvik 10 Lie, Tor Anton Turngata Fredrikstad Lie-Eldor, Roy Dyrefaret Fredrikstad Lillegraven, Sjur Olav Odins vei Skjeberg Linnerud, Lars-Kåre Blåveisåsen Kråkerøy Lund, Johan Normann Pettersand Fredrikstad Lønn, Henning Søren Wieses vei Fredrikstad Marthinsen, Bernt Yngvar Torpegaten Torp Martinsen, John Gluppeveien Fredrikstad Martinsen, Kristoffer Jordbærstien Langhus Mathisen, Arthur Andreas Vollsveien Eiksmarka Mathisen, Tor Arne Bærø Skipstad 1684 Vesterøy Mathisen, Tore Bjørnevaagen 1676 Kråkerøy Melbye, Gunnar Brekkeskrenten Gressvik Moen, Vidar Lindstad Skogliveien Skien Mollestad, Tore Bjerkestien Kråkerøy Molvik, Ragnar Andreas Granliveien Gressvik Monkerud, Jan Georg Cicignongaten Fredrikstad Mouland, Sven Ola Karjolveien Fredrikstad Mårud, Knut Thorleif Skogfaret Gressvik Nilsen, Kjell Lorentz Josefsbakken Fredrikstad Nilsen, Norvald Hartvig Haslerudveien Gressvik Nilsen, Rolf Harald Haugefjellveien Gressvik Nilsen, Tor Sverre Sjøhagen Terrasse 1 B 1539 Moss Nokken, Leif Reidmar 2953 Beitostølen Nome, Dagfinn Furuholtveien Fredrikstad ,5 Nordby, Carsten Steen J. N. Jacobsensgt. 8A 1606 Fredrikstad Nordby, Jan Gunnar Bjørnebærstien Rykkin Nordli, Kristian Arne Elingaardsveien Manstad Nordli, Rolf Thorbjørn Koretveien Manstad Nordli, Sverre Elingaardsveien Manstad Nyegaard-Larsen, Leiv Egshaugen Kristiansand Nyegaard-Larsen, Sten Jacob Heibergs gate Gml. Fredrikstad Nytrøen, Mathis Erik Vinjes vei 14 B 1605 Fredrikstad Næss, Ronny Øystein Bjarne Aas gate Fredrikstad 1 Næss, Thorbjørn Lislebyveien 168 A 1619 Fredrikstad Ohnstad, Øivind Urteveien Gressvik Olsen, Jon Fredrik Langøyveien Kråkerøy ,5 Olsen, Knut Holmelia Kråkerøy Olsen, Rolf Erik Søndre Sandøy 1692 Nedgården Olsen, Trygve Prestelandet Gml. Fredrikstad Opsahl, Hans Myratoppen Fredrikstad ,5 Paulsen, Hakon Joachim Hroars vei Rolvsøy

14 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Paulsen, Hans Anton Havnehagen Engelsviken Paulsen, Terje Kristian Saltboveien Larkollen Pedersen, Bengt Petter Riishellinga Fredrikstad Pederstad, Kay Vikerhavn platå 1684 Vesterøy Pettersen, Kjell Roar Sandbukta Engelsviken Pettersen, Ragnar Sten Skogløkken Fredrikstad Prydz, Fin Myragata Fredrikstad Prøitz, Tor Skovbøleveien Fredrikstad ,5 Rabstad, Lars Petter Gerds vei Fredrikstad Ramslie, Egil Rolf Saltnes Øst Saltnes Ramslie, Rolf Adler 1642 Saltnes Refsahl, Jens Helge Torsøveien Gml. Fredrikstad Reintz, Erik Solåsen Kråkerøy Reintz, Knut Spania 7 Renslo, Bjørn Furulyveien Kråkerøy Rybom, Pål Fredrik Solheimsveien Fredrikstad Røang, Sigurd Nils Marmorveien Fredrikstad Rød, Morten Ulvåsveien Halden ,5 Røed, Jan Petter Engveien Oslo ,5 Røstad, Tore Manstad Allè Manstad Sanne, Jon Aspelundveien Gressvik Sannrud, Per Kardemommekroken Gressvik Schjelderup, Bjørn Thore Haugetangveien Gressvik Sekkelsten, Egil Bydalen Allé Fredrikstad ,5 Sekkelsten, Egil Onstad Stangebyveien Gressvik Severinsen, Kåre Roald Jadeveien Gml. Fredrikstad Simonsen, John Henrik Bramers vei Fredrikstad Skinnarmo, Olav Edelgranveien Bekkestua Skofteby, Gunnar Jan Ambjørnrødveien 155A 1615 Fredrikstad Sogn, Alf Halvor Bratthammeren Fredrikstad Solbakke, Ketil Enghaugen Gressvik Soliman, Michael Lyngstien Moss ,5 Solstad-Løse, Arne Gunnar Kikutveien Sarpsborg Sparre-Enger, Finn Gamle Drammensvei Stabekk Sparre-Enger, Tom Farmannsgaten Fredrikstad Sponheim, Lars Oredalsveien 110 B 1613 Fredrikstad Stamnes, Geir Olav Manstadåsen 2 A 1626 Manstad Stangebye, Nils Thomas Sophus Sørensensvei Kråkerøy Steffensen, Roger Wilhelm Jorunns vei Fredrikstad Stene, Enok Wiktor Kind Oredalsåsen 6 B 1613 Fredrikstad Stenersen, Thor Jøtulsvingen Nesoddtangen Stenseth, Harald Turngata Fredrikstad Stenshornet, Karl Kjell Bekkefaret 23 A 2613 Lillehammer Stokke, Arvid Otto Manstadfaret 6 A 1626 Manstad Stokseth, Tor Arne Slevik Platå Gressvik Storengen, Hans Ivar 1798 Aremark Strand, Sverre Sofus Gerds vei Fredrikstad ,5 Strand, Terje Helleristveien Rolvsøy ,5 Strøm, Tormod Rektor Westerns gt Fredrikstad Strømsæther, Dag Mads Haraldsøns gt Gml. Fredrikstad Stubberud, Einar Kreftings vei Fredrikstad

15 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Sundby, Bjørn Øystein Vestregaten Sandnes Svensson, Bjørn Oredalsveien 132 A 1613 Fredrikstad Syversen, Kjell Oddvar Arne Stangebysgt. 13 B 1607 Fredrikstad Syversen, Tommy Thomas Solheimsveien Fredrikstad Sæter, Peter Elias Løvli Terrasse Gml. Fredrikstad ,5 Søland, Carsten Lars Prost Nossens vei Fredrikstad Sørby, Kåre Vikerhavn, Asmaløy 1684 Vesterøy ,5 Sørensen, Roar Olaf Jac. Buvigs plass Kråkerøy Taby, Roy St. Croix gate Fredrikstad Tangen, Arne Leif Alf Prøysens vei 8 C 1658 Torp Tegneby, Gustav Ingolf Vardeveien Torp Thime, Ole Skogliveien Grålum Thoresen, Leif Borger Marmorveien Fredrikstad Thoresen, Ole-Jørgen Liaveien Fredrikstad Thoresen, Ragnar Henry E-verksvn Råde Thoresen, Thore Edmund Turveien Gml. Fredrikstad Treimo, Paal Karsten Fornebuveien Lysaker Tvete, Bjarne Anker Vollportgaten Gml. Fredrikstad Tvete, Wiktor Ole Grundvikveien Engelsviken Tvete,Torfinn Veidebakken Kråkerøy Utberg, Jan Erik Th. Kollersvei 21 B 1637 Gml. Fr.stad Veberg, Svein Bergkollen Gml. Fredrikstad Veel, Per Sverre Olsokveien Sarpsborg Vister, John Fredrik Mineberget 4 A 1633 Gml. Fredrikstad ,5 Volden, Steinar Slevik Platå Gressvik Wennersberg, Sigmund Wennersberg 1675 Kråkerøy Wille, Leif E. Eketoppen Fredrikstad Winsnes, Tord Chr. Evensens vei Grålum Wisur, Trond Sigmund Fridtjof Nansensv Fredrikstad Wæraas, Hans-Kristian Ørneveien Råde Østgård, Svein Arne Lislebyveien Fredrikstad Aaberg, Gunnar Bratthammeren Fredrikstad Åneby, Ivar Brekkelia 9 C 1624 Gressvik Årvik, Kjell Diamantveien Gml. Fredrikstad Aasbø, Kristian Pilveien Kråkerøy Aasheim, Gudmund Kristian Ekerveien 5, oppg. A 2030 Nannestad Logens honnørtegn 15

16 Gabriel Scott og fiskeren Markus Fra boken KILDEN Jeg vet ikke for hvilken gang boken Kilden er tatt ut fra bokhyllen og lest, om og om igjen. Det er romanen om fiskeren Markus jeg aldri kan gjøre meg ferdig med. Denne Markus, det mest forsiktige menneske Vår Herre har skapt, og som ikke hadde gjort noe mer galt enn det å bli født. Over alt der han viste seg, ble han mobbet. Han var en tykkskallet eremitt som dårlig nok kunne lese, lagt mindre å kunne skrive sitt eget navn. Du Markus, du tror vel ikke at du er noe, du ser vel at jentene flirer av deg. Ja slikt og meget mer måtte denne stakkaren tåle, for han tok aldri til gjenmele. Han bare lot som ingen ting og vandret videre på sin ferd. De utfarter Markus gjorde begrenset seg til besøk hos bygdens handels-mann, og ned til båtplassen der robåten hans lå godt fortøyd. Markus var på ingen måte et mislykket menneske. Han hadde sitt lille bo oppe i klova sammen med skogens dyr som ofte nøt goder fra hans hånd. Markus elsket stillheten, og ensomheten. Det han hadde i sitt lille bo eide han fullt og helt. Han var stolt over den lille vasen som han stadig hadde friske markblomster i. Likeledes skapet, sengen, bordet og spisebestikket. Det var hans alt sammen, og han sto ikke i gjeld til noen for det, slik som mange i bygden hadde gjeld til både bank og Lensmann. Når Markus skulle ro fiske ruslet han ned til naustet før de andre i bygden hadde fått på seg skoene. På denne måten gikk han fri for ukvemsord og mobbing på grunn av den gamle prammen som var så meget beket at den til slutt vil bli for tung å ro. Men når han kom tilbake med fangsten så sto de der på bryggen og ville kjøpe fisken han hadde halt om bord. Ja slik er de, tenkte han, men fisken var bestilt av handelsmannen så de fikk gå dit og handle, om de ville ha fisk. I slike situasjoner følte nok Markus medlidenhet med de fattigste som sto bakerst i fiskekøen, slike som hadde lite å rutte med. Disse gikk aldri tomhendt hjem igjen, men fikk gjerne et kok fisk med til sin sultne ungeflokk. I slike stunder kjente Markus varmen stige opp i seg, og hjertet slo hurtigere. Han så ut over flokken som sto der når han lempet fisken i land. Han tenkte så høyt at de nesten kunne høre det: Dere kan ro fisket selv og ikke ligge noen til byrde. I de stille timer kunne Markus vandre rundt i bygden for å beskue de fine hager som fantes. Slik vil jeg også ha det, tenkte han, men først må jeg ordne litt oppe på tomten. Tomt hadde han nok av, men han begrenset det til det aller nærmeste av ute arealet. Han kunne ligge lenge våken på nettene, og da filosoferte han om hvor fint det skulle bli både ute og inne. Ja, det er fortsatt lov å drømme, sa han til seg selv i det han sovnet. Den vesle musa han hadde boende hos seg hadde for lengst gått til ro for natten, så nå var det bare den tunge pusten fra Markus med enkelte snorkedrag som brøt stillheten i huset. Markus hadde ikke et vondt ord å si om noen, verken mennesker eller dyr. Hadde levde i sin egen verden og tok hver dag som den var. Fra sitt vindu kunne han skue ut over fjorden, og et sjøvant øye kunne raskt se om det var fisk for inngående. Om det var slik gikk han tidlig til ro den kvelden, for så å være tidlig oppe neste morgen. Ble det slik, kunne han i de årle morgentimer vandre ned til båten med et garn over skulderen. Han småplystret sammen med fuglene der han stauret seg ned mot naustet. Men med Markus, som med alle oss andre. En gang tar livet slutt. Markus hadde skrantet den siste tiden og holdt seg for det meste i ro og lå mest i slagbenken, og det var der de fant ham. Et liv var gått over i historien, og bygden satt nok noe slagne tilbake. Denne forsvarsløse stakkaren hadde endt sine dager. Nå hadde de ikke ham lenger som måtte ta skylden for det meste som gikk galt. Markus tok bare imot svepeslagene, og vendte alltid det andre kinnet til. Han tok aldri til motverge. Boken er lesbar for alle alderstrinn og kan være som Valium i en stresset tid. Slik jeg har oppfattet ham er han en verdig representant for vårt frimureri. Jan Erik Utberg Stress er et godt signal på at vi ikke lever i takt med det vi har å gjøre, og tiden. Slår vi opp i ordboken sier den at vi lever under anstrengende forhold preget av mangel på tid. De fleste av oss har mye å gjøre, men vi skal passe oss for å ha for mye å gjøre. Vi skal huske at stress er noe vi egenrådig har tatt på oss. Løsningen er kanskje at vi avstår fra noe av det. Vi har tatt på oss. Vi tror at vi har mye å gjøre, men ikke sjelden er det egne ambisjoner som driver oss. Stresser du! I stress finner vi alltid elementer av frykt. Vi er redde for å mislykkes, for å ikke orke, ikke bli ferdig, ikke bli godkjent eller å få kritikk. Med andre ord, vi lider av prestasjonsangst! Er det rart vi føler at arbeidet er større enn kreftene våre. Ivertfall er det sikkert når vi prøver å gjøre tingene alene, som det var meningen vi skulle gjøre sammen med andre. Kunsten er å ikke skjele til høyre og venstre for å se hva andre gjør, hvor mye Av Bjørn Roger de produserer eller utretter. Det er ikke andres norm vi skal bruke som mål, men vår egen. Vi trenger kanskje mye sundt vett for å kunne avgjøre når vi kan forvente at omgivelsene skal tilpasse seg vår rytme, og når vi må tilpasse oss til omgivelsene. Derfor er det godt for meg å kunne lene seg til bake i vår logesal på slutten av møtet, og gi seg hen til kantors musikk, titte opp på stjernene, og føle roen sige innover kropp og sjel. 16

17 Påskemorgen slukker sorgen! Vinteren er i ferd med å slippe taket, solen kommer høyere og høyere på himmelen - dagene blir lengre og lengre - jo, det går mot vår og lysere tider. Vi opplever en forberedelsens årstid da vi nå er på vei mot påske og vår. En for meg ukjent forfatter har skrevet disse linjene til ettertanke: Våren må stundom vente før vinterens makt er brutt. Men våren har tid til å vente, den vet den får seier til slutt. Selv for det trette hjerte kommer så lys en vår. Når frem av all sorg og smerte håpet oppstandelse får. For når lyset fortrenger mørket, blir nytt håp vekket i oss. Nok en gang er påsken her - og den lyser, ikke bare med årstidens lysere tilværelse, men også fordi den forteller deg og meg, kjære broder, en dyp sannhet. Og påsken minner oss også om at selve livets enkle gleder ikke må tas for gitt - tiden er en hyllest til livet og en påminnelse om å leve det med hjertet. Igjen står påskehøytiden for døren, og påskens budskap - et budskap med appell til en stille undring - bør bringe deg og meg det avgjørende skritt videre. Du og jeg møter igjen dette tilbudet om å leve med i palmesøndagens budskap, og å vandre videre gjennom skjærtorsdag og langfredag frem til påskemorgenens oppstandelse. Og vi minnes kanskje påskesalmen: Påskemorgen slukker sorgen... - så enkle ord og så dyp mening. Men tar du og jeg, kjære broder, tid til å oppleve de lyse kveldene, og lar vi tankene våre få ro til å minnes påskeevangeliets fortelling? Fornemmer vi den store betydningen for hele vår kultur og våre etiske verdier som påske-høytiden bærer i seg? Hver enkelt får svare for seg selv, men la oss ta imot påskehøytiden i dens rikdom og mangfold. La oss alle finne hvile og ro slik at vi kan få nye krefter i dobbelt forstand. Ordene, betydningen, i det som kalles den lille bibel, Joh gir grunnlag for spirende meditasjon, en utfordring for hjernen. Og i sin bok Tankefrø av tidligere domprost Leif Ottersen skriver han blant annet: Åpent og ærlig bør vi nok bekjenne oss til det ufattelige, det merkelige mysterium. Påskemorgen er jo det djerve håp om at dødens port en gang skal forvandles til livets åpne dør... for riket er ditt, og makten og æren i evighet. G O D P Å S K E! RoBo 17

18 «Den kristne tro og frimureriet» For en tid tilbake hadde lokalavisen i Fredrikstad en stor søndagsreportasje om de forskjellige losjer som finnes i byen. Ikke mindre enn syv forskjellige losjer var besøkt og intervjuet, deriblant også Den Norske Frimurerorden, St. Johannes logen St. Magnus. Reportasjen var gjennomgående positiv. Mange spørsmål ble stilt, blant annet hvilke kriterier som ligger til grunn for opptakelse til ordenen. På ett punkt skilte vår egen orden seg klart ut i den sammenhengen: Kravet om å bekjenne seg til den kristne tro. Dette var for øvrig også et poeng som kom tydelig frem på en av informasjonskveldene som ble avholdt i samme losje denne våren. På spørsmål fra salen om nettopp hvilke kriterier som lå til grunn for opptakelse, svarte Ordførende Mester klart og tydelig at den som ikke kunne identifisere seg med den kristne tro, hadde større utbytte av å søke mot et annet felleskap. Ja, egentlig svarte han ganske rett ut at da var ikke dette rette stedet for den personen. På samme tid må det legges til at det ville være uklokt å kreve at den enkelte søkende skal stille med en ferdig utmeislet tro. Troen og livet er i bevegelse, og den ferdig utmeislede tro fører lett inn i fundamentalismens og intoleransens farlige landskap. Det ligger noen mil borte fra de grunnprinsippene som er selve kjernemålene for frimureriet, nemlig: Å virke for menneskets foredling og forbedring ved å fremme ydmykhet, toleranse og barmhjertighet. Likevel burde det ikke herske noen tvil om hvor frimureriet står i forhold til den kristne tro, selv om det fra enkelte kirkelige hold fra tid til annen reises tvil om spørsmålet. Det korset må vi kanskje bære. Frimureriet skal fremme veksten og gi næring til troen, sett fra mitt ståsted. I våre lover kommer forbindelsen mellom frimureriet og den kristne tro klart til uttrykk både indirekte og direkte. Det skal ikke et veldig trenet øye til å for å oppdage at forbindelseslinjene implisitt gjennomsyrer flesteparten av paragrafene i fundamentalkonstitu-sjonens første bok. Eksplisitt kommer båndene til uttrykk konkret og utvetydig i første kapittel 8 hvor det heter : Den norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem. Innenfor denne ramme kreves ikke tilslutning til særskilte dogmer eller bekjennelser. Denne paragrafen tar utgangspunkt i frimurerordenens grunnlag. I forhold til den enkelte frimurerbroders plikter, kommer spørsmålet som berører forholdet til den kristne tro og selve saken klart til uttrykk i annet kapittel 7 hvor det heter; Da den kristne lære er den grunnvoll som frimurerbrødres samfunn hviler på, og ved hvilken det har fått sin skikkelse, påhviler det en rettskaffen frimurer å bekjenne seg til denne lære med hjerte og munn, i ord som i gjerning. Han skal således i all sin ferd, både i det skjulte og for verden, nære hellig ærefrykt for den Høyestes sanne åpenbarede ord, Den Hellige Skrift. Han skal være flittig og nidkjær i bønn og gudstjeneste, og besegle oppriktigheten av sine tanker ved å vise barmhjertighet, mildhet og forsonlighet mot sin medbroder og neste og bistå ham med råd og dåd. I forskjellige sammenhenger legges det vekt på at Ordenen ikke har til hensikt å være noen erstatning for verken kirke eller trossamfunn, men tvert imot være en aktiv bidragsyter til å fremme den enkeltes forhold til for eksempel lokal menighet. Som en digresjon kan det her være verdt å nevne at som prest er det alltid en god opplevelse å se ansiktene til gode og kjære frimurerbrødre når undertegnede vender seg fra alteret for å fremsi velkomst og nådehilsenen ved starten av gudstjenesten. Det virker trosstyrkende på flere måter. Når det gjelder selve forholdet mellom den kristne tro og frimureriet kan det likevel være klokt å merke seg salmedikteren Grundtvig sine ord om at tvang til tro er dårens tale. Det er vanskelig ved lov, om ikke umulig, og slett ikke ønskelig ved hjelp av lov å tvinge troens sannheter på mennesker. Men i denne sammenhengen oppfatter jeg snarere fundamentalkonstitusjo nens ordlyd som en beskrivelse av frimureriets sanne vesen, og ment som en positiv tilrettelegger og hjelp for den enkelte frimurer med å orientere seg i et vanskelig landskap. Så vil det til syvende og sist likevel bli opp til den enkelte hvordan han velger å forhold seg til spørsmålet om tro og frimureri. Men det er vesentlig å merke seg at frimureriet ikke ønsker å argumentere for tvang til tro, men snarere gi hjelp til personlighetsutvikling på kristen grunn. Da er det selvfølgelig nødvendig å vite hvor frimureriet står i forhold til den kristne tro. Fra Ordenens side finnes det selvfølgelig ikke noe ønske om å bondefange eller føre den enkelte søkende og broder bak lyset, men til lyset. Det finnes et mangfold av møtepunkter i forholdet mellom den kristne tro og frimureriet. Et eksempel er den frimureriske litteraturen. En skal ikke lese mange siden før en oppdager både direkte henvisninger, allegorier og metaforer med indirekte og direkte henspeilinger til Den kristne tro. På mange måter kan en si at Den kristne tro i denne sammenhengen vil kunne fungere som en fortolkningsnøkkel og et bakteppe for å forstå de dype frimureriske sannheter. På motsatt måte vil frimureriet på sin side kunne tjene til hjelp for å forstå den kristne tro. Ved gjentatte spørsmål og fortolkningsutfordringer vil derfor Den Hellige Skrift være en viktig søyle å støtte seg til i sin streben etter å trenge stadig dypere inn til sannheten. Like mye Det gamle som Det nye testamente. Jeg har lyst til å komme med et lite eksempel. Når jeg fra tid til annen får spørsmålet om hva frimureriet er, pleier jeg å svare: Det er personlighetsutvikling på kristen grunn. Dette svaret har sitt utspring i minst to begrunnelser. For det første sies det i FK første bok annet kapittel 7 rett ut at den kristne lære er den grunnvoll som frimurerbrødres samfunn hviler på. For det andre bygger svaret på mine egne erfaringer som har blitt meg til del gjennom tiden jeg har fått være frimurer. Men snur vi saken på hodet kan vi stille spørsmålet: Sier Den Hellige Skrift noe om frimureriet? Vi kan selvfølgelig ikke finne ordet i Bibelen, men mon tro om vi ikke finner selve saken? Når Paulus skriver til menigheten i Efesos er dette først og fremst et brev til menigheten han skriver. Når vi leser brevet i dag er det like mye ord til den enkelte som leser det. I kapittel to sier han noe interessant. Paulus skriver: Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men 18

19 Broderlig hilsen Tore Henrik Meberg-Hansen Reception hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Disse setningene inneholder mye å grunne på. For den som vil fordype seg enda mer anbefaler jeg å lese hele kapittel to i Efeserbrevet fra vers Til sist noen ord om frimureriet som livsfortolker. Det er ingen hemmelighet at gjennom ritualene som skjer under møtene gjenspeiles livet i sin helhet; glede og sorger, forutsigbarhet og overraskelser, liv og død. Vi tvinges til å reflektere over både eget liv og egne holdninger. Vi utfordres til å ta inn over oss de store evige spørsmålene. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hva er meningen med livet? Så er vel også troen en del av denne sammenhengen og disse spørsmålene. Og det slår meg oftere og oftere som prest i møte med mennesker at nettopp livsfortellingen til den enkelte svært ofte bærer nært i seg også en trosfortelling. Frimureriet kan være hjelp til å hente frem denne trosfortellingen til den enkelte og bevisstgjøre den enkelte broder på hans kristne tro som ligger der som en gave gitt gjennom dåpen. For troen er en del av livet. Og egentlig er kanskje ikke det så rart. Religionen er en del av samfunnet. Og den enkelte er en del av samfunnet, også frimurerbroderen. Den nære sammenheng mellom den kristne tro og frimureriet burde derfor kunne gi både viktig livshjelp og troshjelp for den enkelte broder. Livshjelp som gir glede og inspirasjon til å praktisere sitt frimureri i hjem og samfunn. Den kristne tro kommer klart til uttrykk gjennom det frimureriske, og fra undertegnede sin synsvinkel ser det ut til å være en nær sammenheng og forbindelse. Lover, litteratur, ritualer og ikke minst broderfellesskapet bærer vitnesbyrd om det. Så blir det som med alt annet innen frimureriet opp til den enkelte hvordan han fortsetter sin vandring og søken etter sannhet og lys. Hvordan den enkelte lar frimurerlivet også influere på troslivet. Det vet den enkelte broder best selv. O.M. taler til aftenens recepient. Fra venstre rundt bordet Del.M. Sverre Nordli, O.M. Peter Sæter, Del.M. Anders Johan Krosby, A.B.B. Einar Bøe, C.M. Bjørn Roger Hansen, 1. fadder Bernt Gulliksen, Rec. Roy Lie-Eldor og 2. fadder Arne Sten Gulliksen. Besøk fra Kolbein t. d. Oppgående Sol Kolbein hilser St. Magnus. Fra venstre Tor Prøitz,Kolbeins O.M.s repr. Karl-Erik Briskerud, O.M. Peter Sæter og Dep.M. Sverre Hovland. Tale til recepienten. F.v. O.M. Peter Sæter, Dep.M. Sverre Hovland, A.B.B. Einar Bøe, S. Kåre Roald Severinsen. C.M. Bjørn Roger Hansen, Rec. Bernt Yngvar Martinsen og 2. fadder Tom Arild Karlsen. Husk frist for stoff til neste St. Magnus mai!!! (Gjelder alle - obs!) Kontakt redaksjonen hvis du kan I kaffehjørnet. F.v. fadderne Tom Arild Karlsen og Anders Johan Krosby, recepient Bernt Yngvar Martinsen, Dep.M. Sverre Hovland, Karl-Erik Briskrud og A.B.B. Einar Bøe. 19

20 Livet er et spørsmål - Døden et svar Refleksjoner fra en sykeseng Livet er jo en vandring mellom to evigheter - fødsel og død. Det blir da naturlig å spørre seg selv: Hva er meningen med livet? Har jeg skapt noen mening med mitt liv - hva er min livsstatus hittil? Slike spørsmål var mine refleksjoner etter et alvorlig, lengere sykehusopphold med større og mindre medisinske kriser før nyttår. En periode følte jeg faktisk at tiden var nær for emigrering til et annet rike, men heller ikke denne gang var tiden inne... og takk for det! Det er vel i sådanne stunder at man blir flinkere til å reflektere over livet - meningen med livet. For tør du og jeg påstå at vi virkelig kjenner livet før vi har stiftet bekjentskap med dets motsetning som er døden? Våre bilder, oppfattninger, av det evige liv bør nok ikke reduseres til et senere spørsmål eller noe i stil med den dagen, den sorgen. Med tanke på livets fortsettelse bør vi nok gjøre noe med livet vårt her og nå! Uttalelsene til Viktor Frankl er verdt å ta til ettertanke: Jeg blir aldri trett av å si at den eneste virkelig forgjengelige siden av livet er mulighetene. Så snart de realiseres, er de i samme øyeblikk realiteter, de er reddet og overlevert til fortiden, hvor de er berget og bevart fra forgjengelighet. I fortiden er det nemlig ikke noe som er ugjenkallelig tapt. Alt er tvert imot ugjenkallelig bevart. Tanken på å forlate vår fysiske verden og gi seg ut på en reise uten kart i åndens verden vekker naturlig nok frykten for det ukjente i oss alle. Men filosofering over livet er faktisk en innøvelse i å dø. En analyse av døden skjer ikke for at du og jeg skal føle frykt, men for at vi skal sette pris på dette dyrebare livet. For å gjøre livet meningsfylt er det vesentlig å akseptere døden som en del av livet, og hvis du og jeg godtar at døden er en del av livet, kan vi lettere møte den når den faktisk kommer. Men det krever disiplin - temming av sinnet - å være oppmerksom på forgjengeligheten. Hvorfor? Hvis du og jeg, kjære broder, ikke er oppmerksom på døden, vil vi ikke være oppmerksom i vår livsførsel. Vi vil leve livet mer eller mindre i meningsløshet uten å undersøke hva slags holdninger og handlinger som du og jeg bør ha, og hvilke som fører til lykke - livslykke og evig lykke. Vi mennesker spør alltid om det finnes et liv etter døden - vi burde kanskje heller spørre: Finnes det et høyverdig liv etter vår fødsel? Livet er jo en gave fra Skaperen (ref.betydningen av logeordet Jakin) - og hva du og jeg, kjære broder, får ut av livet, er en gave tilbake. Og den indre stemme kjenner udødelighetens hemmelighet, så det er bedre at du og jeg fra begynnelsen av aksepterer at vi vil komme til å dø, og deretter undersøker hva som er høyverdig. Med en sterk følelse av at døden er nær, vil man føle trangen til å engasjere seg mer i åndelig praksis for å forbedre vårt sinn, og vi vil ikke kaste bort tiden på forskjellige distraksjoner. For åndelig praksis innebærer en korrigering av holdninger - det betyr i bunn og grunn å korrigere sin tenkning. Hvis du og jeg bruker livet som er en gave, til noe godt - kan det være svært kraftfult. Hvis du og jeg viser omtanke og arbeider med gode handlinger, kan vi nå dette livets og det fremtidige mål. Vi kan ikke leve dette livet to ganger - vi kan ikke begynne om igjen fra begynnelsen. Akkurat dette gir livet dets skjønnhet og styrke, selv om vi aldri helt kan befri oss fra den tragiske dimmensjonen det innebærer å vite at alt en dag er over. Men dette innebærer naturligvis at visdommen om døden også er visdommen om livet. Den friheten som definerer alle andre friheter, er den filosofiske friheten, å se livet - mitt og ditt liv som en unik mulighet som aldri kommer igjen, aldri kan gjentas. Derfor sies det også i logen til ettertanke: Benytt tiden vel! RoBo Brødre ved taffelet den 21. februar

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Store dager - og annen storhet!

Store dager - og annen storhet! Sirius Nytt Nr. 2 2009 St. Johannes Logen Sirius Store dager - og annen storhet! God Sommer Sirius Nytt Ansvarlig redaktør: Jostein Skuterud Tlf. priv.: 900 94 002 jos@jolstad.no Redaksjonskomité: Journalist

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Første Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 51 Fortuna 25. mai 1975 Tredje Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 104 Måken 9. nov. 1996 De fikk eget distrikt 5. desember 2006 Velkommen!

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2010 årgang 69

MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2010 årgang 69 Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente

Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente 3 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente Intervju med Selle Marie Horntvedt side 4 logemøte side 12-13 Instituering

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer