St. Magnus. Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Magnus. Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus"

Transkript

1 St. Magnus Nummer 1/2005 St. MEDLEMSBLAD Magnus nr FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

2 Redaktørens Mine brødre! En ikke ukjent popsanger synger om mye lys og mye varme. En spesiell låt fra ham har varmet mange norske hjerter. For så vidt kunne dette brukes i logen også. Vi snakker mye om lyset! Mer satt på spissen er lys og sannhet mer kjente begreper hos oss. I enkelte grader vil nok alle brødre oppleve dette ekstra sterkt. En skal ikke foregripe noe her, den som har dette i syne har noe å glede seg til! Varmen må være det vennskap som hersker brødre imellom. Glede er det også i noe så enkelt og naturlig som lysere kvelder etter hvert som kalenderen løper av gårde. Vissheten om lysere og varmere dager gir styrke i sjelen. Vintermørket slipper taket. I dette vintermørke, som ikke er mørk, bokstavelig talt, for da er aktiviteten i logen størst. Når dagene blir lengre og lysere, tar vi en fortjent sommerferie. Da er brødrene fri fra sitt arbeide. Siden det er / var full midnatt! Denne ferien kommer altså som fortjent! Men vi er glade for aktiviteten i logen Til eftertanke fra september til april måned. I tillegg kommer selvfølgelig arrangementer både i Fiducia og Markusmøte, så det er ikke bare ferie, om en vil det annerledes. Våre arbeidsøkter er ikke mørke, de gir oss både håp, tro, vennskap, samhørighet og glede, mine brødre. Denne gangen er bladet større enn vanlig. Vi gikk opp en størrelse p.g.a. medlemslistene, som du forøvrig kan ta ut, om du vil. Som redaktør er det en fornøyelig oppgave å samle stoff så lenge hele redaksjonskomiteen og andre gjør så stor innsats. Gledelig er det også at br. Henning har tatt over layout n. Og, noe jeg personlig er veldig glad for, er at RoBo fortsetter å gi oss verdigfulle bidrag, til tross for en lei sykeperiode. Som dere sikkert forstår, så er gleden i øyeblikket endeløs! Et nitidig arbeide med vårt medlemsblad har gitt resultater, mine brødre. Vi må ikke falle i den tro at dette kommer ut av ingenting. Så fortsatt imøteses alle brødres delaktighet i bladet. Det kan fortsatt skapes mer. Og nettopp din medvirkning kan være dette lille ekstra som behøves. Redaksjonen ønsker alle brødre GOD PÅSKE! Vandrer - dine fotspor er veien intet mer. Vandrer - det finns ingen vei veien blir til mens du går. Mens du går blir veien til, og ser du deg tilbake ser du stien du aldri mer skal følge. Vandrer - det finns ingen vei, bare fotspor i havet. FBL (fra dikt av Antonio Machado). St. Johanneslogen St. Magnus Våre forside er også i dette nummer malt av vår broder Bengt Petter Pedersen. Vindebroen er et utsnitt fra et av hans bilder i serien fra Gamle Fredrikstad. OBS: Vår broder har også sjenket innrammede bilder til Sangerforeningens lotteri. Ta lodd på våre møter, så kanskje du blir en heldig vinner. Redaksjonskomité: Asbjørn Brevad (redaktør) Tlf. privat: Bjørn Roger Hansen Tlf. privat: Øystein Andersen Tlf. privat: Kåre Sørby Tlf. privat: Jan Fredrik Been-Larsen Tlf. privat Henning Lønn Tlf.: Einar Stubberud (annonser) Tlf. privat: Bladets adresse: St. Magnus Medlemsblad, Kasernegaten 46, 1632 Gamle Fredrikstad Ansvarlig redaktør: Asbjørn Brevad. E-post: Grafisk produksjon: Henning Lønn / V-trykk. Trykk: Møklegaard Trykkeri as St. Magnus er medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus, Loge nr. 12 under Den Norske Frimurerorden. Org.nr.: Bankgiro nr.:

3 Ordførende Mester har ordet Kjære brødre! I tidligere tider var det viktig at unge mennesker satte seg høye mål og at man hadde sine idealer. Kjente kvinner og menn som Nansen, Amundsen, Lincoln, Sigrid Undset, Florence Nightingale, Madame Curie var deres idealer. Felles for disse store personligheter var at de gjennom sitt virke hadde utført en bragd det stod respekt av. De sto for noe positivt og godt i samfunnet og man hadde et brennende ønske om at ens barn skulle bli så lik disse som mulig. Kanskje naivt, men man hadde i hvert fall noe positivt som sitt forbilde, på godt og ondt. I vår tid har man også sine idealer, men de er svært ofte Pop-Idoler eller filmstjerner. Stikker man seg frem på annen måte, kommer man ofte fort ned på bakken igjen. Du må ikke tro du er noe. Selv ikke de gamle idealer skal tro de var noen ting. I en nyere bok om Roald Amundsen, hevder forfatteren at han var en tyrann som drev sine menn uten skånsel. I en tilsvarende bok om Quisling forsvarer forfatteren ham slik at man kan sitte igjen med det inntrykket at han ikke var noen landsforræder når alt kommer til alt. Det er således en tendens i samfunnet til at grenser utviskes, kanskje på godt og ond. Vi blir alle like. Det er ingen som er dyktigere enn andre. Det blir liten forskjell mellom det som er galt og det som er rett, mellom ondt og godt, mellom sort og hvitt. Kompromiss og hestehandel blir dagligdags. Kanskje var det derfor på mange måter enklere før, da man hadde kraftigere skillelinjer i samfunnet. Da det var enklere å se forskjellen mellom det som var rett og det som galt, mellom det som var edelt og det som var utålelig. Heldigvis har ingen klart å forkludre vårt frimureri. Det består slik som det alltid har vært. Våre idealer sår urokkelig fast. Den Trefold Store Byggmester har trukket opp skillelinjene og de står fast. Våre grunnverdier er spikret fast i den bok som er grunnlaget for vårt frimureri. For når det gjelder kampen om de rene, åndelige verdier, det onde eller det gode, har kompromisset aldri ført frem. Det gode kan ikke inngå noe kompromiss med det onde, eller dyden med lasten. Ibsen sier det klart når Brand sier til sin hustru Agnes: Husk at jeg er streng i kravet, fordrer intet eller alt. Hvis på veien fra du falt, var ditt liv som slengt i havet. Ingen prutningsmon i nøden, ingen eftergift i brøden. Strekker ikke livet til, må du villig gå i døden. Velg, du står på veiens skille Det er nettopp dette enten - eller vår orden vil innskjerpe når det gjelder viktige standpunkter. Svaret er : ja eller nei, i aften eller i morgen, ingen hvis eller dersom, intet rommelig kompromiss. intet prutningsmon i nøden... Broderlig hilsen Peter. Vår kantor har lagt ned sitt jordiske verktøy... Det var med stort vemod vi mottok budskapet om at Einar Johs. Jacobsen har nedlagt sitt jordiske verktøy. Med hans bortgang er en av byens kulturbærere og en av logens mest markante brødre ikke lenger blant oss. Einar ble opptatt i St. Magnus i 1965 og feiret således sitt 40-års jubileum som frimurer i år. I mange av disse år var Einar logens faste Kantor og han var ved sin død også kunstnerisk ansvarlig og dirigent for vårt kor. Einar var et typisk ja-menneske Han hadde således en rekke oppdrag rundt omkring i vårt distrikt som organist eller dirigent. Det finnes vel knapt den kirke hvor han ikke har fungert som organist eller det kor hvor han ikke har svinget taktstokken. Ved siden av sin familie og musikken hadde han en stor interesse i livet, nemlig biler. Han elsket i ledige stunder å skru på sin gamle Citroen Pallas. På sin 75-årsdag siterte han H.C. Andersen med tilslutning: Et menneskets liv er et eventyr, skrevet av Guds finger. Jeg er ikke interessert i å fremheve meg selv, men er en glad Herrens tjener som ønsker å ære Gud med de gaver han har gitt meg. Vi takker Einar for det store engasjement han viste for frimurer-iet og for vår Loge. Han sto alltid til tjeneste når en ba ham om noe. Vi vil huske ham som den rolige, vennlige, hyggelige, stillfarende og lune broder. En som stillet opp for sin familie og for sine medmennesker, og som en som gjorde livet rikere for oss andre. En sann og kjær broder er gått bort, tro mot sine forpliktelser og vår Orden hengiven. 3 Et ledd i vår broderkjede er borte for å gå inn i det Evige Østen og som vi alle så sårt vil savne. Takk for det du ga oss Einar og at du nettopp var den du var. Vi lyser fred over ditt minne! Einar Johs. Jacobsen

4 Fra vår dugnasfest 13. januar. Se også artikkel på side 23 og flere bilder på siste side. FIDUCIA i Fredrikstad våren 2005 Fredag 1. april: Banksjef Øystein Andersen kommer og forteller om bankens historie. Om ønskelig vil han også gi råd og veiledning for pensjonister. Vår nasjon fyller 100 år i år og det vil vi i Fiducia være med å markere og Konvensjonen i Moss er viktig i denne sammenheng. Interesserte tilhører til kveldens foredrag. F.v. Svein Veberg, Finn Gunnar Jensen, Torfi nn Tvete, Enok Wiktor Kind Stene, Knut Olsen, Ole-Jørgen Thoresen, Kjell Holme, Bjørn Thore Schjelderup, Bjarne Grønli, Nils Thomas Stangeby, Johnny Johannessen og Bjørn-Harald Lervang. Fredag 29. april: Banksjef Kristian Nordli orienterer om Konvensjonen i Moss, Konvensjonsgården, som forberedelse til Fiducias tur, som er planlagt dit. Dette på grunn av 100 års jubileet for Konvensjonen. Fredag 3. juni: Dagstur til Moss og Jeløya. Program følger senere. Med torsk i sikte. F.v. O.M. Peter Sæter, Sverre Nordli, Olav Borgaas, Terje Strand, Gunnar Sveinung Daae, Tore Røstad, Arvid Stokke, Bjørn Thore Schjelderup, Dagfi nn Nome og Bjørn Walther Christiansen. Kåre Roald Severinsen og Knut Amundsen på vei i bagrunnen. 4

5 Sekretærens hjørne: 1. Feil i arbeids-planen for 2005: Som noen har registrert, innehar årets arbeidsplan noen feil. I denne listen har telefonlisten forskjøvet seg i forhold til navnelisten. Dessuten er Jan Møller Jakobsen leder av brodertjenesten og Karl-Erik Bilet leder av sangforeningen. Korrekt skal være: Strukturutvalget: Nordli, Sverre (leder). Tlf.: Husinspektør: Amundsen, Knut. Tlf.: Assistent: Johansen, Jan Roar. Tlf.: / Assistent: Severinsen, Kåre Roald. Tlf.: / Sangforeningen: Bilet, Karl-Erik (leder). Tlf.: Brodertjenesten: Jakobsen, Jan Møller (leder). Tlf.: Studiegruppen: Brandvold, Finn Ove (leder). Tlf.: Medlemsbladet: Brevad, Asbjørn (redaktør). Tlf.: e-post: 2. Medlemsliste: Denne utgaven av medlemsbladet innholder en oversikt over våre medlemmer med navn, adresser, telefonnummer og grad. Jeg ber broderligst om at alle ser gjennom disse opplysningene og sender eventuelle korreksjoner til undertegnede på telefon eller på e- post til Med broderlig hilsen, Jan Fr. Been-Larsen sekretær Juletrefesten Uten juletrefesten for barn som samler brødre med familie, barn, barnebarn og venner, vil det ha vært noe som manglet i logeåret. Arrangementet er en god bidragsyter til å gjøre logen kjent, samtidig som det er en fin måte å treffe og bli kjent med de andre på. At det er et populært arrangement ble synliggjort gjennom en deltakelse på 105 store og små. Årets vert Terje Strand ønsket alle velkommen og fortalte om kveldens program, som alltid starter med gang rundt juletreet. Vår kantor Einar Jacobsen på piano, og Bjørn Kjelsaas Andersen som forsanger, sørget for at tonene til de gode gamle julesangene ble ivaretatt. Så var tiden inne for varme pølser, brus og film i gamle kaffesal hvor Arvid Stokke tok imot de små. Stemningen blant disse var det lite å utsette på, det var ikke ørens lyd å oppnå. Som alltid roet de voksne seg med kaffe, kringle og julekake i barnas fravær. Loddsalget gikk strykende, da det ble loddet ut 10 julestjerner, to små matesker og en meget stor som hovedgevinst. Straks filmen for barna var over ble det nye runder rundt juletreet som endte opp med juletrefestens store stund. Det ble banket på døren og de to store nissene gjorde sin entre. Barneøynene tindret og skrekken lå på lur sammen med forventningene. Skrekken slapp noe da en barnerøst høyt og tydelig proklamerte: Nissene er jo ekte mennesker! Velfylte poser ble delt ut, til stor glede blant de små, monn også til litt glede for de store. Det hele ble avsluttet med Deilig er jorden. CM korpset vil takke alle som var med på å bidra til gjennomføringen av festen. En ekstra takk denne gang til Jon Erik Brynildsen, Knut Ove Hannestad og Lars Kåre Linnerud for deres bidrag. Bjørn Roger. Informasjonsmøte Årets informasjonsmøte ble denne gangen forbeholdt brødrene. Nærmere 70 fremmøtte benket seg først i logesalen, hvor Per Olav Andresen og vår O.M. Peter Sæter foredro om vår loges historie og vårt forhold til den alminnelige verden. Deretter fulgte hyggelig prat, kaffe og rundstykker. 5

6 Fredag 28. januar markerte Fiducia i Fredrikstad at foreningen kunne feire 25 år. Fra ca kl kom 61 festkledde Fiducianere med vår Ordf.Mester Peter Sæter i spissen til St.Magnus lokaler. Til vanlig tid kl gikk alle inn i logesalen. Da foreningens leder Karl Ek var syk ble det nestlederen Bjørn-Harald Lervang som ønsket alle velkommen til jubileet. Spesielt velkommen ble ønsket Tom Sparre-Enger som var den som i 1979 fikk oppdraget med å starte en Fiducia forening under St.Magnus av daværende Ordf. Mester Walther Ellefsen. Velkommen ble også ønsket Kjell Holme som ledet foreningen i flere år og leder av Fiducia i Moss Arve FIDUCIA i Fredr gått bort og ble minnet. Nestlederen orienterte om vårens møter og fikk god bistand av Kristian Nordli som skal være med på foreningens markering av at vår nasjon fyller 100 år i år. Han vil holde kåseri på et av møtene og bli med på dagstur med buss til Moss og Konvensjonsgården. Som avslutning på første avdeling sang Håkon Eriksen Nocturn av Evert Taube. I andre avdeling ble det minnet om Frimurerordenens valgspråk: Veritas, behov for, en følelse av fast forankring i noe som er holdbart og ikke endres med tiden. Deretter leste Astrid Lervang stemningsfullt en prolog for dagen skrevet av Fiducias leder Karl Ek og et dikt av Liv Nordhaug : Det fellesskap vi lengtet mot. Høytidsstunden i logesalen ble avsluttet under stjernehimmelen med vakker sang og musikk av Håkon Eriksen. Forsamlingen gikk deretter til et veldekket festbord hvor jubileumsmenyen var kalvestek med grønnsaker Kristian Nordli taler til en oppmerksom forsamling. Øverland og hans kone, - og Håkon Eriksen som bidro med vakker sang og musikk under høytidligheten i Logesalen og ved det etterfølgende taffel. Som første del av programmet ble de Fiducianere og deres ledere som hadde gått forran og gjort Fiducia til en forening av stor betydning for så mange brødre, livsledsagere og enker etter frimurere markert. Vår kantor Einar Johs.Jacobsen var nylig Caritas, Fiducia : sannhet, kjærlighet, tillit/omsorg. Fiducia ble valgt til navn på Ordenens pensjonistforening. Til ettertanke ble lest hva Ordenens tidligere OSM Ola Knutrud engang skrev om frimureriet : Våre fedre har skapt et sted som baserer seg på respekt for det forgangene, et sted hvor man opplever ro, stil, form og verdighet. Disse basale prinsipper for menneskelig samkvem har vi alle et klart og fløtegratinerte poteter, og karamellpudding til dessert. Alt vel anrettet og tillaget av vår kjøkkensjef Tove Kulsli og servert av hennes hjelpere. Under hver kuvert lå et Jubileumsfestskrift laget for anledningen av styret med god hjelp av Henning Lønn, som er grafisk designer. Håkon Eriksen spillte koselig taffelmusikk under middagen. Arve Nilsen fungerte ved middagen som CM en oppgave han utførte på en elegant og festelig måte. Hyggelig kaffeprat. Fra venstre Randi Johansen, Laila Jensen, Finn Malte Henry Gøransson, Mette Stier og Trygve Olsen. 6 Mellom hovedmåltidet og desserten ble Fiducia sangen sunget og deretter fikk vi hilsner fra vår Ordf. Mester Peter Sæter, som også overakte en gave fra brødrene i St.Magnus på kr. 3000,-. Vi fikk også hilsner fra Tom Sparre-Enger og fra Kjell Holme. Lederen av Fiducia i Moss hilste og overrakte blomster. Etter desserten takket nestlederen Bjørn- Harald Lervang for gode ord til Fiducia. Som avslutning takket han alle for den store tillit som er vist i alle år ved trofast og helhjertet å slutte opp om møter, turer og andre arrangementer.

7 ikstad er 25 år En feststemt samling rundt et veldekket bord. På denne måten er det gitt oss tro på at arbeidet med Fiducia er verdifullt og til oppmuntring og glede for mange. I tillit til at Fiducia vil leve videre til glede for oss og fremtidige Fiducianere, ønsker vi hverandre til lykke med 25 års jubileet! Dagens CM Arve Nilsen hevet taffelet og vi gikk til kaffe og marsipankake i salongene. Her gikk praten livlig til det var tid for å bryte opp og ta fatt på hjemveien. Ref. v/ Bjørn-Harald Lervang Arne Øverland, leder i FIDUCIA Moss, overrekker blomster til Bjørn Harald Lervang. Det fellesskap vi lengtet mot Av Liv Nordhaug. Fra venstre Lise Klev, Beth Christensen og Astrid Scheldrup. Vi leser om de første kristnes underlige skikk; De levde i et fellessskaap og delte det de fikk. Så var de alle brødre og søstre hos sin Far, Med kjærlighetens underkraft som løftet og som bar. Vi har visst glemt å dele, vi som ikke ser vår bror. Vi har visst glemt å snakke med vår nabo der vi bor. Vi har visst glemt å åpne våre hjerter og vår dør, Og enser knapt vår neste som fortviler og forblør. Det fellesskap vi lengtet mot, det fikk vi sjelden se. Vi levde mellom murene på hvert vårt lille sted. Vi visste hva vi kaltes til, men valgte likevel Å stanse i vårt eget, og å leve for oss selv. Vår Mester kaller fortsatt inn til samfunnet med seg. I åpenhet og ydmyghet går Jesusvenners vei. Han lærer oss å elske, så verden kan få tro Det gamle kristne vitnesbyrd om kjærlighetens bro. Stor stemning. I bakgrunnen Håkon Eriksen som spiller til taffelet. 7

8 Vi hilser på Kristian Nordli Kristian Nordli, Medlem i St. Magnus, Skattmester i Litt om deg selv: Jeg er født på Nordli i Onsøy i 1934, som eldstemann av 4 søsken. Mette og jeg giftet oss i 1960 og vi har fire barn og 7 barnebarn. Jeg ble opptatt i St.Magnus 16. des.-74. Det var bitende kaldt ute, og varmeovnen i mottagelsesrommet var ikke satt på. Mitt første møte med logen ble derved Har du det bra nå? Ja, jeg har det bra, og når jeg tenker meg om har jeg alltid hatt det bra. En trygg og god oppvekst hjemme på gården. En god familie, god helse og arbeidsoppgaver i livet som har vært spennende og lærerike. Hvilke embeter har du hatt i logen? Først 5 år som vikar for skattmester. 3 år som innførende broder og nå skattmester siden I mange år insp.aerari, først i St. Andreas broderforening, nå i Kronen. Hvilke krav har de stilt til deg? Innførende broder er en lærerik og fin funksjon, og jeg savnet dette da den tiden var over. Arbeidet som skattmester er for meg en naturlig funksjon hvor det meste arbeidet foregår før, etter og mellom møtene. Jeg trives med regnskap og tror det er her jeg kan gjøre min innsats. jeg hatt mange fine reiser sammen med gode venner. Vi gleder oss over nye steder og kulturer, og har ennå mye usett også i vårt eget land. Ditt beste sommerminne? Det er vanskelig å velge. Mette og jeg som nyforlovet på biltur på Sørlandet, og før det flere sommere etter slåttonna, sammen med to fettere på seiltur i Ytre Oslofjord. Når ungene var små, fjellturer til Majavollen i Øvre Rendal og bilturer i Danmark. Jeg har også mange gode sommer-minner fra Nordli, når høyet var i hus, og senere når kornet var berget. Hvilke egenskaper setter du størst pris på hos andre? Ærlighet, vennlighet og arbeidsomhet. Er det noe du angrer på i livet? Det er sikkert mange tingsom kunne vært gjort annerledes, men jeg finner ingen store ting, som har fått dramatiske følger. veldig kjølig. En varm hånd fra Trygve Olsen, som var innførende broder gjorde godt og utover kvelden var det mange som bidro til at jeg følte meg velkommen. Mette er Mariasøster, det samme er min søster Åse og en svigerinne. Jeg har to brødre og en svoger som er frimurere. Hva betyr logen for deg? Betydningen av logearbeidet har for meg utviklet seg over tid. I hvert møte opplever jeg budskap og innhold som gir ettertanke. Kontakt og samvær med logebrødre er også fint, og jeg er glad for oppgaver jeg har fått. Hvordan kunne du tenke deg å feriere? Etter at jeg ble pensjonist har Mette og Har du noen ønsker for fremtiden? At Mette og jeg beholder helsen, at barn, svigerbarn og barnebarn får det bra, og at vi kan leve i fred med våre medmennesker. Når ga du din kone en oppmuntring sist? Hun har nettopp hatt fødselsdag og det er en naturlig anledning, men jeg burde vise min omtanke oftere hun fortjener det. Bjørn Roger 8

9 St. Johanneslogen St. Magnus Loge nr. 12 under Den Norske Frimurerorden Nye brødre siden blad nr Roger W. Steffensen Opptatt M.nr.: 1433 Roy Lie-Eldor Opptatt M.Nr.: 1434 II-grad: 1425 Freddy Hagelund Kjell Årvik III-grad: 1413 Hannestad, Roar Kuran, Peter Volden, Steinar Bernt Yngvar Marthinsen Opptatt M.nr.: 1435 Franz Josef Lukácsovics Opptatt M.nr.: 1436 Hans Martin Brandstorp Opptatt M.nr.: 1437 Vi ønsker våre nye brødre velkommen i vår loge! Forfremmelser: IV/V-grad: 1392 Vister, John Fredrik VIII-grad: 1312 Severinsen, Kåre Roald Tegneby, Gustav Ingolf Aaberg, Gunnar Medlemsliste På de følgende seks sider bringer vi en oppdatert medlemsliste for St. Johanneslogen St. Magnus pr. 7. mars

10 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Adolfsen, Terje Knut Hauge 1684 Vesterøy ,5 Albertsen, Kjell Theodor Kollers v 13 A 1637 Gml. Fredrikstad Allum, Per Idar Rødvollen Gressvik Alshus, Yngvar Wessel Østheimveien Gml. Fredrikstad Amundsen, Arne Bugge Postboks Fredrikstad Amundsen, Carl Henrik Fagerliveien Fredrikstad Amundsen, Gunnar Steen Bjørndalsveien 22 A 1605 Fredrikstad ,5 Amundsen, Knut Ivar Kirkebrygga Fredrikstad Andersen, Bjørn Kjelsaas Furuholtveien Fredrikstad Andersen, Jens Barthold Måkeveien Saltnes Andersen, Tommy Eieland Oredalsbuen Fredrikstad Andersen, Vidar Ravineveien Rakkestad Andersen, Øystein Brynjeveien Sellebakk ,5 Andreassen, Roar Hanke Lundheimveien Gml. Fredrikstad Andreassen, Tom Eldar Evjekaia 2 A 1608 Fredrikstad ,5 Andresen, Per-Olaf Ridehusgaten Fredrikstad Arnesen, Rolf Kr. Skramrud Boks Fredrikstad Arntzen, Ragnar Kirkebrygga Fredrikstad Aspeng, Øivind Nypeveien 6 A 1671 Kråkerøy Bakkehaugen, Odd Bjarne Ove Ramms gate Fredrikstad Bakkehaugen, Per Kreftings vei Fredrikstad Bakken, John Vidar Odals vei Saltnes ,5 Barfod, Peter c/o Linda Barfod Ruglandveien 33 A 1358 Jar Been-Larsen, Jan Fredrik Boks Manstad Berg, Knut Skolegaten Fredrikstad ,5 Bertelsen, Per Ragnar Fortveien Kråkerøy Bilet, Karl Erik Oredalsstien Fredrikstad Bingen, Stein-Åge Åledalsveien Gressvik Bjerkedal, Morten Lauritz Johnsens vei Fredrikstad ,5 Borge, Asbjørn Hertug Skules vei Gml. Fredrikstad Borgersen, Rolf Boye O. Solhjulet Kråkerøy Borgaas, Olav Elingaardsveien Gressvik Borling, Thorfinn Erhard Haslerudveien Gressvik Bramer, Trygve Gram Fremskridt Fredrikstad Brandstorp, Hans Martin Sportsveien Fredrikstad Brandvold, Finn Ove Skogløkken Fredrikstad Brattberg, Tom Kjell Jernsdalsveien Råde Brevad, Asbjørn Rødvollen Gressvik Brynildsen, Brynhild Hans B. Krossern Moss Brynildsen, Jon Erik Travløkka Fredrikstad Bråten, Rolv Atle Skippergaten Gml. Fredrikstad Bøe, Einar Lundåsveien Oslo Bøe, Leif Bråtenalléen 33 B 0487 Oslo Carlheim, Lars Ivar Fjeld Svingen 4 / Kråkerøy Christensen, Ole Johan E. Dronningens gate Fredrikstad Christensen, Per Jørgen Vikerveien Gressvik Christiansen, Bjørn Walther Oredalsveien Fredrikstad Christophersen, Morten R. Bellevue Fredrikstad Dahl, Kjell Spania 8 Dahlgren, Erik Slevik Platå Gressvik ,5 10

11 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Dege, Geir Sigmund Kreftings vei Fredrikstad Dellenvall, Ragnar Olav Elvestien Fredrikstad Dypedahl, Erik Nørbechs vei Fredrikstad Daae, Gunnar Sveinung Åslia Gml. Fredrikstad Eek, Fred Arild Knausveien Tønsberg 9 Eek, Olav Hartvig A:B. Aarnstensgaten Askim Eilertsen, Nils Prestegårdsskogen 1680 Skjærhallen Ek, Karl Skogfaret 10 A 1624 Gressvik Eltervaag, Arne Gressvikveien Gressvik Elton, Theodor Haakon Fjordveien Sponvika Enersen, Leif Arild Pettersand Fredrikstad Eriksen, Geir Lester Muskatkroken Gressvik Eriksen, Håkon Lervikveien Manstad ,5 Eriksen, Kjell Arne Theodor Kollersvei 17B 1637 Gml. Fredrikstad Eriksen, Sverre Lervikveien Manstad Evensen, Tom Lervikveien Manstad ,5 Faureng, Bjarne Skogveien Mysen Finstad, Kenneth Vierveien Kråkerøy Finstad, Kjell Skrenten Gml. Fredrikstad Fjørtoft, Lars Elling Balders vei Vestby Flateby, Kjell Ludvig Marmorveien Fredrikstad Flink, Jarl Bertil Oredalsåsen Fredrikstad Gaustad, Rune Hellerveien Kråkerøy ,5 Gitlestad, Bernt Andreas Brattveien Gressvik Gjerløw, Fred Travløkka Fredrikstad Gjølberg, Jan Arve Bruket Gressvik Glomsrud, Hans Thorbjørn Lervikbakken Manstad ,5 Grabner, Gunnar Egil H.O.Torgersens vei Kråkerøy Grell, Håkon Øyenkilveien Gressvik Grini, John Gressvikveien Gressvik Grønli, Bjarne Kristian Brønnerødskogen Fredrikstad Grønli, Svein Stensrudveien Råde Grønnerød, Jens Bertrand Stordalsveien Skjeberg Gulliksen, Arne Sten Odalsveien Saltnes Gulliksen, Bernt Wergelands vei Fredrikstad Gulliksen, Svein Vildar Festningsveien Kråkerøy Gundersen, Haakon Fredrik Viggo Hansteensgt Gml. Fredrikstad Gundersen, Per Aimar Manstadfaret Manstad ,5 Gustavson, Terje Bjørnebyveien Kråkerøy ,5 Gøransson, Finn Malte Henry Sofus Sørensensvei Kråkerøy Hagelund, Freddy Øyenkilen Gressvik Halstensen, Petter Halsten Skovbøleveien Fredrikstad Hammer, Gunnar Alf Furuveien Gressvik Hannestad, Knut Ove Dr. Møllers vei Fredrikstad Hannestad, Roar Wielsgaards vei Fredrikstad Hansen, André Moselia 19 D 1663 Rolvsøy ,5 Hansen, Bjørn Roger Manstadåsen Manstad Hansen, Finn Oliver Lundheim Allé Gml. Fredrikstad Hansen, Hans Erik Terrassen 3300 Hokksund Hansen, Hans Kristian Alshusveien Kråkerøy Hansen, Tom Roger Jaktveien Kråkerøy

12 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Harsem, Terje Moreneveien Fredrikstad Haugsten, Pål Skogveien 17 B 1672 Kråkerøy Helle, Klaus Brekkefaret Gressvik ,5 Henningsmoen, Hans Sten 1870 Ørje Hjørnevik, Trond Einar Nesveien Rolvsøy Holand, Roar A. Seutveien Fredrikstad Holm, Carl Johan Skogløkken Fredrikstad Holme, Kjell Vinjes vei 6 E 1605 Fredrikstad Holtestaul, Olav Skaugen 1640 Råde Hovden, Arne Solheimsveien Fredrikstad Hovland, Per-Arne Høiendal 13 B 1617 Fredrikstad Hovland, Sigvart Erling Elinborgveien Gressvik Hovland, Sverre Aaserudveien Gressvik Huseby, Arne Bossumveien Manstad Huseby, Carl Henrik Ekveien Gressvik ,5 Høydal, Henry Marentius Solliveien Rolvsøy Høye, Tore Ove Ramms gate Fredrikstad Iversen, Erling Ek Stensli 1640 Råde Jacobsen, Jon Einar Ridehusgaten Fredrikstad Jacobsen, Terje Sverre Tvete Dagslettveien Spikkestad Jahr, Finn Heimdalsveien 12 C 1472 Fjellhamar ,5 Jakobsen, Jan Møller Sponheimåsen Fredrikstad Jansverk, Svein Saltnesveien Saltnes Jensen, Finn Gunnar Kreftings vei Fredrikstad Jensen, Helmuth Tyrihjellveien 23 A 1639 Gml. Fredrikstad Jensen, Tollef H. Myrvang Nedre Dagali Gressvik ,5 Johannessen Kjell Bertheau Turngaten Fredrikstad Johannessen, Johnny T. Smedskaret Kråkerøy Johannessen, Øyvind Colding Tyrihjellveien Gml. Fr.stad Johansen, Jan Roar Kreftings vei Fredrikstad Johansen, Terje Olav Parkveien Gressvik Johansen, Øystein E. Kock Lillevannsveien 69 C 0788 Oslo Johnsen, Rune Hattesvingen Rolvsøy ,5 Johnsen, Svend Håkons gate Fredrikstad Jonassen, Knut Nordenga 1684 Vesterøy Julsen, Arild Trolldalen Kråkerøy Jørstad, Bjørn Helge Timianfaret Gressvik Kalager, Nils Martin Boks Holmestrand Karlsen, Geyr Prestenggata Askim Karlsen, Karl Fredrik 1684 Vesterøy Karlsen, Tom Arild Slevik Platå Gressvik Karlsen, Aage Yngvar Canada 9 Karlsrudengen, Leif Lunds vei Skiptvedt Karstensen, Finn Staer O.A. Hauges vei Gressvik Kaugerud, Olav Birger Vikaneveien Gressvik Klemsdal, Arne Trond Gamle Kirkevei 19 C 1617 Fredrikstad Klev, Ansten O.A. Hauges vei Gressvik Kristiansen, Heine Bjørk Mads W. Stangsgt. 13B 1610 Fredrikstad Kristiansen, Olav Helge Sigerstadveien Gml. Fredrikstad Kristoffersen, Geir Sverre Evenrødveien Fredrikstad Krosby, Anders Johan Kvikselveien 8 B 1655 Sellebakk

13 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Kuran, Peter Harestien Fredrikstad Kuran, Richard Hestehagen Fredrikstad Kylstad, Øivind Storhaugveien Kråkerøy Kynningsrud, Jarle Thorvald Kamillekroken Gressvik ,5 Lademoe, Ronny Blessomveien 37 B 1709 Sarpsborg Lervang, Bjørn Aksel Oredalsveien Fredrikstad Lervang, Bjørn-Harald Skolegaten Fredrikstad Lie, Carl-Erik Sig. Johannesens vei Oslo Lie, Erik Olaf Brattveien Gressvik 10 Lie, Tor Anton Turngata Fredrikstad Lie-Eldor, Roy Dyrefaret Fredrikstad Lillegraven, Sjur Olav Odins vei Skjeberg Linnerud, Lars-Kåre Blåveisåsen Kråkerøy Lund, Johan Normann Pettersand Fredrikstad Lønn, Henning Søren Wieses vei Fredrikstad Marthinsen, Bernt Yngvar Torpegaten Torp Martinsen, John Gluppeveien Fredrikstad Martinsen, Kristoffer Jordbærstien Langhus Mathisen, Arthur Andreas Vollsveien Eiksmarka Mathisen, Tor Arne Bærø Skipstad 1684 Vesterøy Mathisen, Tore Bjørnevaagen 1676 Kråkerøy Melbye, Gunnar Brekkeskrenten Gressvik Moen, Vidar Lindstad Skogliveien Skien Mollestad, Tore Bjerkestien Kråkerøy Molvik, Ragnar Andreas Granliveien Gressvik Monkerud, Jan Georg Cicignongaten Fredrikstad Mouland, Sven Ola Karjolveien Fredrikstad Mårud, Knut Thorleif Skogfaret Gressvik Nilsen, Kjell Lorentz Josefsbakken Fredrikstad Nilsen, Norvald Hartvig Haslerudveien Gressvik Nilsen, Rolf Harald Haugefjellveien Gressvik Nilsen, Tor Sverre Sjøhagen Terrasse 1 B 1539 Moss Nokken, Leif Reidmar 2953 Beitostølen Nome, Dagfinn Furuholtveien Fredrikstad ,5 Nordby, Carsten Steen J. N. Jacobsensgt. 8A 1606 Fredrikstad Nordby, Jan Gunnar Bjørnebærstien Rykkin Nordli, Kristian Arne Elingaardsveien Manstad Nordli, Rolf Thorbjørn Koretveien Manstad Nordli, Sverre Elingaardsveien Manstad Nyegaard-Larsen, Leiv Egshaugen Kristiansand Nyegaard-Larsen, Sten Jacob Heibergs gate Gml. Fredrikstad Nytrøen, Mathis Erik Vinjes vei 14 B 1605 Fredrikstad Næss, Ronny Øystein Bjarne Aas gate Fredrikstad 1 Næss, Thorbjørn Lislebyveien 168 A 1619 Fredrikstad Ohnstad, Øivind Urteveien Gressvik Olsen, Jon Fredrik Langøyveien Kråkerøy ,5 Olsen, Knut Holmelia Kråkerøy Olsen, Rolf Erik Søndre Sandøy 1692 Nedgården Olsen, Trygve Prestelandet Gml. Fredrikstad Opsahl, Hans Myratoppen Fredrikstad ,5 Paulsen, Hakon Joachim Hroars vei Rolvsøy

14 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Paulsen, Hans Anton Havnehagen Engelsviken Paulsen, Terje Kristian Saltboveien Larkollen Pedersen, Bengt Petter Riishellinga Fredrikstad Pederstad, Kay Vikerhavn platå 1684 Vesterøy Pettersen, Kjell Roar Sandbukta Engelsviken Pettersen, Ragnar Sten Skogløkken Fredrikstad Prydz, Fin Myragata Fredrikstad Prøitz, Tor Skovbøleveien Fredrikstad ,5 Rabstad, Lars Petter Gerds vei Fredrikstad Ramslie, Egil Rolf Saltnes Øst Saltnes Ramslie, Rolf Adler 1642 Saltnes Refsahl, Jens Helge Torsøveien Gml. Fredrikstad Reintz, Erik Solåsen Kråkerøy Reintz, Knut Spania 7 Renslo, Bjørn Furulyveien Kråkerøy Rybom, Pål Fredrik Solheimsveien Fredrikstad Røang, Sigurd Nils Marmorveien Fredrikstad Rød, Morten Ulvåsveien Halden ,5 Røed, Jan Petter Engveien Oslo ,5 Røstad, Tore Manstad Allè Manstad Sanne, Jon Aspelundveien Gressvik Sannrud, Per Kardemommekroken Gressvik Schjelderup, Bjørn Thore Haugetangveien Gressvik Sekkelsten, Egil Bydalen Allé Fredrikstad ,5 Sekkelsten, Egil Onstad Stangebyveien Gressvik Severinsen, Kåre Roald Jadeveien Gml. Fredrikstad Simonsen, John Henrik Bramers vei Fredrikstad Skinnarmo, Olav Edelgranveien Bekkestua Skofteby, Gunnar Jan Ambjørnrødveien 155A 1615 Fredrikstad Sogn, Alf Halvor Bratthammeren Fredrikstad Solbakke, Ketil Enghaugen Gressvik Soliman, Michael Lyngstien Moss ,5 Solstad-Løse, Arne Gunnar Kikutveien Sarpsborg Sparre-Enger, Finn Gamle Drammensvei Stabekk Sparre-Enger, Tom Farmannsgaten Fredrikstad Sponheim, Lars Oredalsveien 110 B 1613 Fredrikstad Stamnes, Geir Olav Manstadåsen 2 A 1626 Manstad Stangebye, Nils Thomas Sophus Sørensensvei Kråkerøy Steffensen, Roger Wilhelm Jorunns vei Fredrikstad Stene, Enok Wiktor Kind Oredalsåsen 6 B 1613 Fredrikstad Stenersen, Thor Jøtulsvingen Nesoddtangen Stenseth, Harald Turngata Fredrikstad Stenshornet, Karl Kjell Bekkefaret 23 A 2613 Lillehammer Stokke, Arvid Otto Manstadfaret 6 A 1626 Manstad Stokseth, Tor Arne Slevik Platå Gressvik Storengen, Hans Ivar 1798 Aremark Strand, Sverre Sofus Gerds vei Fredrikstad ,5 Strand, Terje Helleristveien Rolvsøy ,5 Strøm, Tormod Rektor Westerns gt Fredrikstad Strømsæther, Dag Mads Haraldsøns gt Gml. Fredrikstad Stubberud, Einar Kreftings vei Fredrikstad

15 Navn Adresse Post-nr Poststed Telefon Grad Sundby, Bjørn Øystein Vestregaten Sandnes Svensson, Bjørn Oredalsveien 132 A 1613 Fredrikstad Syversen, Kjell Oddvar Arne Stangebysgt. 13 B 1607 Fredrikstad Syversen, Tommy Thomas Solheimsveien Fredrikstad Sæter, Peter Elias Løvli Terrasse Gml. Fredrikstad ,5 Søland, Carsten Lars Prost Nossens vei Fredrikstad Sørby, Kåre Vikerhavn, Asmaløy 1684 Vesterøy ,5 Sørensen, Roar Olaf Jac. Buvigs plass Kråkerøy Taby, Roy St. Croix gate Fredrikstad Tangen, Arne Leif Alf Prøysens vei 8 C 1658 Torp Tegneby, Gustav Ingolf Vardeveien Torp Thime, Ole Skogliveien Grålum Thoresen, Leif Borger Marmorveien Fredrikstad Thoresen, Ole-Jørgen Liaveien Fredrikstad Thoresen, Ragnar Henry E-verksvn Råde Thoresen, Thore Edmund Turveien Gml. Fredrikstad Treimo, Paal Karsten Fornebuveien Lysaker Tvete, Bjarne Anker Vollportgaten Gml. Fredrikstad Tvete, Wiktor Ole Grundvikveien Engelsviken Tvete,Torfinn Veidebakken Kråkerøy Utberg, Jan Erik Th. Kollersvei 21 B 1637 Gml. Fr.stad Veberg, Svein Bergkollen Gml. Fredrikstad Veel, Per Sverre Olsokveien Sarpsborg Vister, John Fredrik Mineberget 4 A 1633 Gml. Fredrikstad ,5 Volden, Steinar Slevik Platå Gressvik Wennersberg, Sigmund Wennersberg 1675 Kråkerøy Wille, Leif E. Eketoppen Fredrikstad Winsnes, Tord Chr. Evensens vei Grålum Wisur, Trond Sigmund Fridtjof Nansensv Fredrikstad Wæraas, Hans-Kristian Ørneveien Råde Østgård, Svein Arne Lislebyveien Fredrikstad Aaberg, Gunnar Bratthammeren Fredrikstad Åneby, Ivar Brekkelia 9 C 1624 Gressvik Årvik, Kjell Diamantveien Gml. Fredrikstad Aasbø, Kristian Pilveien Kråkerøy Aasheim, Gudmund Kristian Ekerveien 5, oppg. A 2030 Nannestad Logens honnørtegn 15

16 Gabriel Scott og fiskeren Markus Fra boken KILDEN Jeg vet ikke for hvilken gang boken Kilden er tatt ut fra bokhyllen og lest, om og om igjen. Det er romanen om fiskeren Markus jeg aldri kan gjøre meg ferdig med. Denne Markus, det mest forsiktige menneske Vår Herre har skapt, og som ikke hadde gjort noe mer galt enn det å bli født. Over alt der han viste seg, ble han mobbet. Han var en tykkskallet eremitt som dårlig nok kunne lese, lagt mindre å kunne skrive sitt eget navn. Du Markus, du tror vel ikke at du er noe, du ser vel at jentene flirer av deg. Ja slikt og meget mer måtte denne stakkaren tåle, for han tok aldri til gjenmele. Han bare lot som ingen ting og vandret videre på sin ferd. De utfarter Markus gjorde begrenset seg til besøk hos bygdens handels-mann, og ned til båtplassen der robåten hans lå godt fortøyd. Markus var på ingen måte et mislykket menneske. Han hadde sitt lille bo oppe i klova sammen med skogens dyr som ofte nøt goder fra hans hånd. Markus elsket stillheten, og ensomheten. Det han hadde i sitt lille bo eide han fullt og helt. Han var stolt over den lille vasen som han stadig hadde friske markblomster i. Likeledes skapet, sengen, bordet og spisebestikket. Det var hans alt sammen, og han sto ikke i gjeld til noen for det, slik som mange i bygden hadde gjeld til både bank og Lensmann. Når Markus skulle ro fiske ruslet han ned til naustet før de andre i bygden hadde fått på seg skoene. På denne måten gikk han fri for ukvemsord og mobbing på grunn av den gamle prammen som var så meget beket at den til slutt vil bli for tung å ro. Men når han kom tilbake med fangsten så sto de der på bryggen og ville kjøpe fisken han hadde halt om bord. Ja slik er de, tenkte han, men fisken var bestilt av handelsmannen så de fikk gå dit og handle, om de ville ha fisk. I slike situasjoner følte nok Markus medlidenhet med de fattigste som sto bakerst i fiskekøen, slike som hadde lite å rutte med. Disse gikk aldri tomhendt hjem igjen, men fikk gjerne et kok fisk med til sin sultne ungeflokk. I slike stunder kjente Markus varmen stige opp i seg, og hjertet slo hurtigere. Han så ut over flokken som sto der når han lempet fisken i land. Han tenkte så høyt at de nesten kunne høre det: Dere kan ro fisket selv og ikke ligge noen til byrde. I de stille timer kunne Markus vandre rundt i bygden for å beskue de fine hager som fantes. Slik vil jeg også ha det, tenkte han, men først må jeg ordne litt oppe på tomten. Tomt hadde han nok av, men han begrenset det til det aller nærmeste av ute arealet. Han kunne ligge lenge våken på nettene, og da filosoferte han om hvor fint det skulle bli både ute og inne. Ja, det er fortsatt lov å drømme, sa han til seg selv i det han sovnet. Den vesle musa han hadde boende hos seg hadde for lengst gått til ro for natten, så nå var det bare den tunge pusten fra Markus med enkelte snorkedrag som brøt stillheten i huset. Markus hadde ikke et vondt ord å si om noen, verken mennesker eller dyr. Hadde levde i sin egen verden og tok hver dag som den var. Fra sitt vindu kunne han skue ut over fjorden, og et sjøvant øye kunne raskt se om det var fisk for inngående. Om det var slik gikk han tidlig til ro den kvelden, for så å være tidlig oppe neste morgen. Ble det slik, kunne han i de årle morgentimer vandre ned til båten med et garn over skulderen. Han småplystret sammen med fuglene der han stauret seg ned mot naustet. Men med Markus, som med alle oss andre. En gang tar livet slutt. Markus hadde skrantet den siste tiden og holdt seg for det meste i ro og lå mest i slagbenken, og det var der de fant ham. Et liv var gått over i historien, og bygden satt nok noe slagne tilbake. Denne forsvarsløse stakkaren hadde endt sine dager. Nå hadde de ikke ham lenger som måtte ta skylden for det meste som gikk galt. Markus tok bare imot svepeslagene, og vendte alltid det andre kinnet til. Han tok aldri til motverge. Boken er lesbar for alle alderstrinn og kan være som Valium i en stresset tid. Slik jeg har oppfattet ham er han en verdig representant for vårt frimureri. Jan Erik Utberg Stress er et godt signal på at vi ikke lever i takt med det vi har å gjøre, og tiden. Slår vi opp i ordboken sier den at vi lever under anstrengende forhold preget av mangel på tid. De fleste av oss har mye å gjøre, men vi skal passe oss for å ha for mye å gjøre. Vi skal huske at stress er noe vi egenrådig har tatt på oss. Løsningen er kanskje at vi avstår fra noe av det. Vi har tatt på oss. Vi tror at vi har mye å gjøre, men ikke sjelden er det egne ambisjoner som driver oss. Stresser du! I stress finner vi alltid elementer av frykt. Vi er redde for å mislykkes, for å ikke orke, ikke bli ferdig, ikke bli godkjent eller å få kritikk. Med andre ord, vi lider av prestasjonsangst! Er det rart vi føler at arbeidet er større enn kreftene våre. Ivertfall er det sikkert når vi prøver å gjøre tingene alene, som det var meningen vi skulle gjøre sammen med andre. Kunsten er å ikke skjele til høyre og venstre for å se hva andre gjør, hvor mye Av Bjørn Roger de produserer eller utretter. Det er ikke andres norm vi skal bruke som mål, men vår egen. Vi trenger kanskje mye sundt vett for å kunne avgjøre når vi kan forvente at omgivelsene skal tilpasse seg vår rytme, og når vi må tilpasse oss til omgivelsene. Derfor er det godt for meg å kunne lene seg til bake i vår logesal på slutten av møtet, og gi seg hen til kantors musikk, titte opp på stjernene, og føle roen sige innover kropp og sjel. 16

17 Påskemorgen slukker sorgen! Vinteren er i ferd med å slippe taket, solen kommer høyere og høyere på himmelen - dagene blir lengre og lengre - jo, det går mot vår og lysere tider. Vi opplever en forberedelsens årstid da vi nå er på vei mot påske og vår. En for meg ukjent forfatter har skrevet disse linjene til ettertanke: Våren må stundom vente før vinterens makt er brutt. Men våren har tid til å vente, den vet den får seier til slutt. Selv for det trette hjerte kommer så lys en vår. Når frem av all sorg og smerte håpet oppstandelse får. For når lyset fortrenger mørket, blir nytt håp vekket i oss. Nok en gang er påsken her - og den lyser, ikke bare med årstidens lysere tilværelse, men også fordi den forteller deg og meg, kjære broder, en dyp sannhet. Og påsken minner oss også om at selve livets enkle gleder ikke må tas for gitt - tiden er en hyllest til livet og en påminnelse om å leve det med hjertet. Igjen står påskehøytiden for døren, og påskens budskap - et budskap med appell til en stille undring - bør bringe deg og meg det avgjørende skritt videre. Du og jeg møter igjen dette tilbudet om å leve med i palmesøndagens budskap, og å vandre videre gjennom skjærtorsdag og langfredag frem til påskemorgenens oppstandelse. Og vi minnes kanskje påskesalmen: Påskemorgen slukker sorgen... - så enkle ord og så dyp mening. Men tar du og jeg, kjære broder, tid til å oppleve de lyse kveldene, og lar vi tankene våre få ro til å minnes påskeevangeliets fortelling? Fornemmer vi den store betydningen for hele vår kultur og våre etiske verdier som påske-høytiden bærer i seg? Hver enkelt får svare for seg selv, men la oss ta imot påskehøytiden i dens rikdom og mangfold. La oss alle finne hvile og ro slik at vi kan få nye krefter i dobbelt forstand. Ordene, betydningen, i det som kalles den lille bibel, Joh gir grunnlag for spirende meditasjon, en utfordring for hjernen. Og i sin bok Tankefrø av tidligere domprost Leif Ottersen skriver han blant annet: Åpent og ærlig bør vi nok bekjenne oss til det ufattelige, det merkelige mysterium. Påskemorgen er jo det djerve håp om at dødens port en gang skal forvandles til livets åpne dør... for riket er ditt, og makten og æren i evighet. G O D P Å S K E! RoBo 17

18 «Den kristne tro og frimureriet» For en tid tilbake hadde lokalavisen i Fredrikstad en stor søndagsreportasje om de forskjellige losjer som finnes i byen. Ikke mindre enn syv forskjellige losjer var besøkt og intervjuet, deriblant også Den Norske Frimurerorden, St. Johannes logen St. Magnus. Reportasjen var gjennomgående positiv. Mange spørsmål ble stilt, blant annet hvilke kriterier som ligger til grunn for opptakelse til ordenen. På ett punkt skilte vår egen orden seg klart ut i den sammenhengen: Kravet om å bekjenne seg til den kristne tro. Dette var for øvrig også et poeng som kom tydelig frem på en av informasjonskveldene som ble avholdt i samme losje denne våren. På spørsmål fra salen om nettopp hvilke kriterier som lå til grunn for opptakelse, svarte Ordførende Mester klart og tydelig at den som ikke kunne identifisere seg med den kristne tro, hadde større utbytte av å søke mot et annet felleskap. Ja, egentlig svarte han ganske rett ut at da var ikke dette rette stedet for den personen. På samme tid må det legges til at det ville være uklokt å kreve at den enkelte søkende skal stille med en ferdig utmeislet tro. Troen og livet er i bevegelse, og den ferdig utmeislede tro fører lett inn i fundamentalismens og intoleransens farlige landskap. Det ligger noen mil borte fra de grunnprinsippene som er selve kjernemålene for frimureriet, nemlig: Å virke for menneskets foredling og forbedring ved å fremme ydmykhet, toleranse og barmhjertighet. Likevel burde det ikke herske noen tvil om hvor frimureriet står i forhold til den kristne tro, selv om det fra enkelte kirkelige hold fra tid til annen reises tvil om spørsmålet. Det korset må vi kanskje bære. Frimureriet skal fremme veksten og gi næring til troen, sett fra mitt ståsted. I våre lover kommer forbindelsen mellom frimureriet og den kristne tro klart til uttrykk både indirekte og direkte. Det skal ikke et veldig trenet øye til å for å oppdage at forbindelseslinjene implisitt gjennomsyrer flesteparten av paragrafene i fundamentalkonstitu-sjonens første bok. Eksplisitt kommer båndene til uttrykk konkret og utvetydig i første kapittel 8 hvor det heter : Den norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem. Innenfor denne ramme kreves ikke tilslutning til særskilte dogmer eller bekjennelser. Denne paragrafen tar utgangspunkt i frimurerordenens grunnlag. I forhold til den enkelte frimurerbroders plikter, kommer spørsmålet som berører forholdet til den kristne tro og selve saken klart til uttrykk i annet kapittel 7 hvor det heter; Da den kristne lære er den grunnvoll som frimurerbrødres samfunn hviler på, og ved hvilken det har fått sin skikkelse, påhviler det en rettskaffen frimurer å bekjenne seg til denne lære med hjerte og munn, i ord som i gjerning. Han skal således i all sin ferd, både i det skjulte og for verden, nære hellig ærefrykt for den Høyestes sanne åpenbarede ord, Den Hellige Skrift. Han skal være flittig og nidkjær i bønn og gudstjeneste, og besegle oppriktigheten av sine tanker ved å vise barmhjertighet, mildhet og forsonlighet mot sin medbroder og neste og bistå ham med råd og dåd. I forskjellige sammenhenger legges det vekt på at Ordenen ikke har til hensikt å være noen erstatning for verken kirke eller trossamfunn, men tvert imot være en aktiv bidragsyter til å fremme den enkeltes forhold til for eksempel lokal menighet. Som en digresjon kan det her være verdt å nevne at som prest er det alltid en god opplevelse å se ansiktene til gode og kjære frimurerbrødre når undertegnede vender seg fra alteret for å fremsi velkomst og nådehilsenen ved starten av gudstjenesten. Det virker trosstyrkende på flere måter. Når det gjelder selve forholdet mellom den kristne tro og frimureriet kan det likevel være klokt å merke seg salmedikteren Grundtvig sine ord om at tvang til tro er dårens tale. Det er vanskelig ved lov, om ikke umulig, og slett ikke ønskelig ved hjelp av lov å tvinge troens sannheter på mennesker. Men i denne sammenhengen oppfatter jeg snarere fundamentalkonstitusjo nens ordlyd som en beskrivelse av frimureriets sanne vesen, og ment som en positiv tilrettelegger og hjelp for den enkelte frimurer med å orientere seg i et vanskelig landskap. Så vil det til syvende og sist likevel bli opp til den enkelte hvordan han velger å forhold seg til spørsmålet om tro og frimureri. Men det er vesentlig å merke seg at frimureriet ikke ønsker å argumentere for tvang til tro, men snarere gi hjelp til personlighetsutvikling på kristen grunn. Da er det selvfølgelig nødvendig å vite hvor frimureriet står i forhold til den kristne tro. Fra Ordenens side finnes det selvfølgelig ikke noe ønske om å bondefange eller føre den enkelte søkende og broder bak lyset, men til lyset. Det finnes et mangfold av møtepunkter i forholdet mellom den kristne tro og frimureriet. Et eksempel er den frimureriske litteraturen. En skal ikke lese mange siden før en oppdager både direkte henvisninger, allegorier og metaforer med indirekte og direkte henspeilinger til Den kristne tro. På mange måter kan en si at Den kristne tro i denne sammenhengen vil kunne fungere som en fortolkningsnøkkel og et bakteppe for å forstå de dype frimureriske sannheter. På motsatt måte vil frimureriet på sin side kunne tjene til hjelp for å forstå den kristne tro. Ved gjentatte spørsmål og fortolkningsutfordringer vil derfor Den Hellige Skrift være en viktig søyle å støtte seg til i sin streben etter å trenge stadig dypere inn til sannheten. Like mye Det gamle som Det nye testamente. Jeg har lyst til å komme med et lite eksempel. Når jeg fra tid til annen får spørsmålet om hva frimureriet er, pleier jeg å svare: Det er personlighetsutvikling på kristen grunn. Dette svaret har sitt utspring i minst to begrunnelser. For det første sies det i FK første bok annet kapittel 7 rett ut at den kristne lære er den grunnvoll som frimurerbrødres samfunn hviler på. For det andre bygger svaret på mine egne erfaringer som har blitt meg til del gjennom tiden jeg har fått være frimurer. Men snur vi saken på hodet kan vi stille spørsmålet: Sier Den Hellige Skrift noe om frimureriet? Vi kan selvfølgelig ikke finne ordet i Bibelen, men mon tro om vi ikke finner selve saken? Når Paulus skriver til menigheten i Efesos er dette først og fremst et brev til menigheten han skriver. Når vi leser brevet i dag er det like mye ord til den enkelte som leser det. I kapittel to sier han noe interessant. Paulus skriver: Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men 18

19 Broderlig hilsen Tore Henrik Meberg-Hansen Reception hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Disse setningene inneholder mye å grunne på. For den som vil fordype seg enda mer anbefaler jeg å lese hele kapittel to i Efeserbrevet fra vers Til sist noen ord om frimureriet som livsfortolker. Det er ingen hemmelighet at gjennom ritualene som skjer under møtene gjenspeiles livet i sin helhet; glede og sorger, forutsigbarhet og overraskelser, liv og død. Vi tvinges til å reflektere over både eget liv og egne holdninger. Vi utfordres til å ta inn over oss de store evige spørsmålene. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hva er meningen med livet? Så er vel også troen en del av denne sammenhengen og disse spørsmålene. Og det slår meg oftere og oftere som prest i møte med mennesker at nettopp livsfortellingen til den enkelte svært ofte bærer nært i seg også en trosfortelling. Frimureriet kan være hjelp til å hente frem denne trosfortellingen til den enkelte og bevisstgjøre den enkelte broder på hans kristne tro som ligger der som en gave gitt gjennom dåpen. For troen er en del av livet. Og egentlig er kanskje ikke det så rart. Religionen er en del av samfunnet. Og den enkelte er en del av samfunnet, også frimurerbroderen. Den nære sammenheng mellom den kristne tro og frimureriet burde derfor kunne gi både viktig livshjelp og troshjelp for den enkelte broder. Livshjelp som gir glede og inspirasjon til å praktisere sitt frimureri i hjem og samfunn. Den kristne tro kommer klart til uttrykk gjennom det frimureriske, og fra undertegnede sin synsvinkel ser det ut til å være en nær sammenheng og forbindelse. Lover, litteratur, ritualer og ikke minst broderfellesskapet bærer vitnesbyrd om det. Så blir det som med alt annet innen frimureriet opp til den enkelte hvordan han fortsetter sin vandring og søken etter sannhet og lys. Hvordan den enkelte lar frimurerlivet også influere på troslivet. Det vet den enkelte broder best selv. O.M. taler til aftenens recepient. Fra venstre rundt bordet Del.M. Sverre Nordli, O.M. Peter Sæter, Del.M. Anders Johan Krosby, A.B.B. Einar Bøe, C.M. Bjørn Roger Hansen, 1. fadder Bernt Gulliksen, Rec. Roy Lie-Eldor og 2. fadder Arne Sten Gulliksen. Besøk fra Kolbein t. d. Oppgående Sol Kolbein hilser St. Magnus. Fra venstre Tor Prøitz,Kolbeins O.M.s repr. Karl-Erik Briskerud, O.M. Peter Sæter og Dep.M. Sverre Hovland. Tale til recepienten. F.v. O.M. Peter Sæter, Dep.M. Sverre Hovland, A.B.B. Einar Bøe, S. Kåre Roald Severinsen. C.M. Bjørn Roger Hansen, Rec. Bernt Yngvar Martinsen og 2. fadder Tom Arild Karlsen. Husk frist for stoff til neste St. Magnus mai!!! (Gjelder alle - obs!) Kontakt redaksjonen hvis du kan I kaffehjørnet. F.v. fadderne Tom Arild Karlsen og Anders Johan Krosby, recepient Bernt Yngvar Martinsen, Dep.M. Sverre Hovland, Karl-Erik Briskrud og A.B.B. Einar Bøe. 19

20 Livet er et spørsmål - Døden et svar Refleksjoner fra en sykeseng Livet er jo en vandring mellom to evigheter - fødsel og død. Det blir da naturlig å spørre seg selv: Hva er meningen med livet? Har jeg skapt noen mening med mitt liv - hva er min livsstatus hittil? Slike spørsmål var mine refleksjoner etter et alvorlig, lengere sykehusopphold med større og mindre medisinske kriser før nyttår. En periode følte jeg faktisk at tiden var nær for emigrering til et annet rike, men heller ikke denne gang var tiden inne... og takk for det! Det er vel i sådanne stunder at man blir flinkere til å reflektere over livet - meningen med livet. For tør du og jeg påstå at vi virkelig kjenner livet før vi har stiftet bekjentskap med dets motsetning som er døden? Våre bilder, oppfattninger, av det evige liv bør nok ikke reduseres til et senere spørsmål eller noe i stil med den dagen, den sorgen. Med tanke på livets fortsettelse bør vi nok gjøre noe med livet vårt her og nå! Uttalelsene til Viktor Frankl er verdt å ta til ettertanke: Jeg blir aldri trett av å si at den eneste virkelig forgjengelige siden av livet er mulighetene. Så snart de realiseres, er de i samme øyeblikk realiteter, de er reddet og overlevert til fortiden, hvor de er berget og bevart fra forgjengelighet. I fortiden er det nemlig ikke noe som er ugjenkallelig tapt. Alt er tvert imot ugjenkallelig bevart. Tanken på å forlate vår fysiske verden og gi seg ut på en reise uten kart i åndens verden vekker naturlig nok frykten for det ukjente i oss alle. Men filosofering over livet er faktisk en innøvelse i å dø. En analyse av døden skjer ikke for at du og jeg skal føle frykt, men for at vi skal sette pris på dette dyrebare livet. For å gjøre livet meningsfylt er det vesentlig å akseptere døden som en del av livet, og hvis du og jeg godtar at døden er en del av livet, kan vi lettere møte den når den faktisk kommer. Men det krever disiplin - temming av sinnet - å være oppmerksom på forgjengeligheten. Hvorfor? Hvis du og jeg, kjære broder, ikke er oppmerksom på døden, vil vi ikke være oppmerksom i vår livsførsel. Vi vil leve livet mer eller mindre i meningsløshet uten å undersøke hva slags holdninger og handlinger som du og jeg bør ha, og hvilke som fører til lykke - livslykke og evig lykke. Vi mennesker spør alltid om det finnes et liv etter døden - vi burde kanskje heller spørre: Finnes det et høyverdig liv etter vår fødsel? Livet er jo en gave fra Skaperen (ref.betydningen av logeordet Jakin) - og hva du og jeg, kjære broder, får ut av livet, er en gave tilbake. Og den indre stemme kjenner udødelighetens hemmelighet, så det er bedre at du og jeg fra begynnelsen av aksepterer at vi vil komme til å dø, og deretter undersøker hva som er høyverdig. Med en sterk følelse av at døden er nær, vil man føle trangen til å engasjere seg mer i åndelig praksis for å forbedre vårt sinn, og vi vil ikke kaste bort tiden på forskjellige distraksjoner. For åndelig praksis innebærer en korrigering av holdninger - det betyr i bunn og grunn å korrigere sin tenkning. Hvis du og jeg bruker livet som er en gave, til noe godt - kan det være svært kraftfult. Hvis du og jeg viser omtanke og arbeider med gode handlinger, kan vi nå dette livets og det fremtidige mål. Vi kan ikke leve dette livet to ganger - vi kan ikke begynne om igjen fra begynnelsen. Akkurat dette gir livet dets skjønnhet og styrke, selv om vi aldri helt kan befri oss fra den tragiske dimmensjonen det innebærer å vite at alt en dag er over. Men dette innebærer naturligvis at visdommen om døden også er visdommen om livet. Den friheten som definerer alle andre friheter, er den filosofiske friheten, å se livet - mitt og ditt liv som en unik mulighet som aldri kommer igjen, aldri kan gjentas. Derfor sies det også i logen til ettertanke: Benytt tiden vel! RoBo Brødre ved taffelet den 21. februar

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer