La dere forarge! Date : 14/02/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La dere forarge! Date : 14/02/2011"

Transkript

1 La dere forarge! Date : 14/02/2011 Intervju med Stéphane Hessel, tidligere motstandsmann og forfatteren av bestselgeren Indignez-vous! om venstresiden, om det 21. århundrets dårlige start og den uunnværlige indignasjonen. Rue89, desember 2010 Rue89: Hvordan vil du forklare suksessen til denne boka? Foto: Wikimedia Commons Hessel: Jeg vet ikke hva salgstallene ligger på nå. 200, 300, 400, ? Jeg følger ikke så nøye med, og dessuten har jeg ikke forfatterrettighetene. Men jeg er forbløffet over antallet mennesker som har hatt lyst til å kjøpe den lille boka. En av suksessfaktorene er utvilsomt tittelen. Folk har fått nok, de har følelsen av ikke å forstå hva som skjer, de ønsker endringer. Det har alltid eksistert gode grunner til indignasjon, men behovet er enda større i dag. Under presidentskapet til Sarkozy er det flere og flere som merker at visse problemer ikke blir løst og at det er noe i systemet som ikke fungerer, det være seg i Frankrike eller på verdensplan. Det første tiåret i det 21. århundret har ikke gått bra. Det siste tiåret i århundret før var derimot gode tider, fra Berlinmurens fall til FNs fastsetting av tusenårsmål for utvikling. Det har vært store konferanser: i Rio om miljøet, i Beijing om kvinner, i Wien om menneskerettigheter og retten til utvikling, i København om sosial integrasjon Konferanser som slo fast at det finnes ting som kan gjøres! Og så, i 2001, etter tvillingtårnenes fall, opplevde man et tilbakeskritt for disse initiativene. Det ble krig i Afghanistan, krig i Irak. I USA var det George Bushs tiår. I Frankrike 1 / 7

2 valgte man Sarkozy og stolte på at han kunne ordne opp i en del problemer som ennå ikke er blitt løst Alt dette har redet grunnen for at en liten bok på 25 sider som sier at «man må la seg forarge, man må kjempe imot, vi har fått nok!», har en forbausende effekt.indignez-vous! ville aldri hatt denne effekten hvis den var en tykk bok, jeg tenker for eksempel på boka til Susan George (Leurs crises, nos solutions, red.anm.) som du ser her på bordet: en utmerket bok som sier det jeg forsøker å si på enda bedre vis men på 350 sider. Rue89: Sartre, som du siterer i boka, uttalte: «Man har alltid grunn til å gjøre opprør.» Finnes det forskjeller mellom det opprøret han etterlyste og den indignasjonen du er talsmann for? Hessel: Det er en vesentlig nyanse. Sartres «Gjør opprør!» kan knyttes til Oktoberrevolusjonen, kanskje også til mai 1968; sterke, viktige øyeblikk, men som ikke avstedkom virkelige endringer i form av rettferdighet og demokrati. Verdighet er et interessant begrep. Det figurerer i den første artikkelen i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (som Hessel var en av redaktørene for, red.anm.): «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» Verdighet er mer bestemmende for individet enn opprør. Borgeren er stolt av sitt menneskeverd og når dette synes å være under angrep, gir det seg selv at man blir indignert. Rue89: Tenker du at det i dag er større behov for et individuelt enn et kollektivt opprør? Hessel: Fremfor alt er det behov for endringer og radikale reformer. I Frankrike, for eksempel, trenger vi en annen republikk enn den femte, mer demokrati. Endringer som denne vil bare oppnås gjennom handlinger der alle bevisste medborgere deltar, klare til å la seg forarge og til å styre unna en situasjon der man sier til seg selv «jeg kan ikke gjøre noe», «det er bare slik det er», «det er ingenting vi kan gjøre» Rue89: Og det vil til slutt ende i et opprør? Hessel: Kanskje, men jeg forestiller meg noe ikke-voldelig. Det jeg krever av folk er at de må bryte ut av likegyldigheten og motløsheten, at de må mobilisere krefter og si til seg selv at noe kan gjøres; de kan gjøre motstand slik vi gjorde det under okkupasjonstiden. I boka minner jeg for øvrig om programerklæringen til den Nasjonale motstandsbevegelsen som slo fast hvilke verdier som må vektlegges for at ting skal gå i riktig retning. Rue89: Helt konkret, når du snakker om mobilisering av krefter, hva slags engasjement ser du for deg? Hessel: Det finnes enormt mye man kan gjøre, og det ligger hver enkelt for hånden. For eksempel må man kjempe mot en økonomi som er fullstendig styrt av profitt; man kan gjøre det ved å engasjere seg for en sosial og solidarisk økonomi. Det kan gjøres via organisasjoner, det finnes en rekke slike, og det kan gjøres gjennom å bryte ut av den nyliberale og finansstyrte økonomiens tvangstrøye Rue89: Du snakker om organisasjoner, og i boka peker du blant annet på Attac, Amnesty 2 / 7

3 International, FIDH International Federation for Human Rights, men du nevner ikke deltakelse i politiske partier Hessel: Å melde seg inn i et parti, å stemme på et parti, det er vel og bra. Men min lille bok oppfordrer folk til å gå et skritt lenger, bli dynamiske borgere, å investere egne krefter for miljøet, i kampen mot urettferdighet, forsvar for innvandrere Alt dette er ting som partiene så klart bør være opptatt av, men er de det i tilstrekkelig grad? Hvis ikke, må man presse dem! Jeg underkjenner ikke rollen til de politiske partiene. En demokratisk stat kan ikke fungere uten dem. Jeg har til og med personlig forkjærlighet for to av dem: Sosialistpartiet på den ene siden (jeg forsvarer Martine Aubry av hele mitt hjerte, hun gjør et bemerkelsesverdig arbeid) og på den andre siden, Europe Ecologie, jeg lot meg skrive opp på en av listene deres ved siste regionalvalg. Fra de folkevalgte som skal delta i presidentvalgkampanjen i 2012 ønsker jeg meg at flere av partiene på venstresiden arbeider sammen: kommunistene, de grønne, sosialistene, og til og med kandidater fra det republikanske sentrum. Men, og dette er viktig: De må ikke presentere fire forskjellige kandidater ved valget. Jeg ser ikke flere enn to mulige kandidater i dagens situasjon: Martine Aubry og Dominique Strauss-Kahn. Rue89: Men Dominique Strauss-Kahn styrer IMF Det internasjonale pengefondet, som er en av de institusjonene du går imot? Hessel: Strauss-Kahn overtok Pengefondet på et tidspunkt hvor det var nødvendig å kjempe imot det, men han er i ferd med å endre det på ganske nyttig vis. Vi kjenner ennå ikke til alt han har fått gjort. For eksempel krever ikke IMF lenger strukturelle tilpasninger, og det er et fremskritt. Personlig foretrekker jeg Martine Aubry. Jeg anser henne for å være den mest energiske på venstresiden, men, for at det skal være sagt, jeg vet at Strauss-Kahn også hører til på venstresiden. Dersom han blir president, vil han reformere den franske økonomien i tråd med linjen som Jospin eller Rocard førte. I Frankrike har det eksistert en venstreside som har fått gjort saker og ting, jeg tenker på RMI (minsteinntekt), allmenn helsedekning Og venstresiden kan med fordel få gjort mer i tiden som kommer. Rue89: Med dette lille verket har du blitt et ikon for en venstreside som er uendelig mer radikal enn de som støtter Strauss-Kahn eller Martine Aubry. Hvordan opplever du det? Hessel: Jeg har aldri satt pris på den ekstreme venstresiden. Når jeg forsvarer de papirløse, sier folk til meg: «Alle må legaliseres!» Jeg svarer dem: «Nei, vi må ha en intelligent politikk. Hvis vi bestemmer oss for å legalisere alle og enhver, vil vi åpne opp for katastrofer.» Ekstremvenstres talemåter, til og med hos en mann som Mélenchon, som har enkelte svært sympatiske sider, synes for meg ikke å være svaret. Svaret, det er sosialdemokratiet. Det kan virke som gammelt nytt, men det er veldig moderne. Det er ikke gjennom å hengi seg til en ideologi at man får fremskritt i samfunnet: Det får man gjennom en balansert og demokratisk reform. Ideologiene har gjort mye skade, den kommunistiske ideologien så vel som den nyliberale. Vi må lytte til folk, vite hva som forarger dem, forstå hvordan vi kan samarbeide med dem, og ikke, som ideologene si: «Se her, slik skal det gjøres.» Rue89: I boka di tar du til orde for en utjevning av forskjellene, for et bedre klima og mer respekt for menneskerettighetene, men du angriper ikke systemets kjerne, markedsøkonomien? 3 / 7

4 Hessel: Jeg er ikke på noen måte positiv til utviklingen av markedet og jeg anser finansmarkedet som vår tids virkelige onde. Når det er sagt, vet jeg at vi har behov for et marked med sosialt innhold. Og ved siden av «sosial markedsøkonomi» trenger vi en sosial og solidarisk økonomi, basert på samarbeid, gjensidighet, og som, om jeg får si det, oppnår profitt. Rue89: Programerklæringen til Det nasjonale rådet for motstandsarbeid (CNR) utgjør et fundament for de verdiene vi ønsker å forsvare, sier du. Er det ikke litt upassende å sammenlikne denne mørke perioden med vår egen tid? Hessel: Om CNR sier jeg bare at det er fantastisk å tenke på at et femtentalls gode menn og kvinner som samlet seg på et tidspunkt hvor de ikke hadde noen form for makt, som virket i skjul, som så hva som skjedde i landet og spurte seg: «Hva skal vi gjøre når vi har vunnet denne krigen?» at de programfestet noen verdier som fortsatt i dag fremstår som legitime og grunnleggende! Det var et ganske ekstraordinært øyeblikk i fransk historie. Av det de la frem, er det lite å kaste overbord og mye å ta med seg videre. Det handler ikke om å si at vi lever under et regime som er like uutholdelig som det nasjonalsosialistiske eller Vichy-regimet. Det var rimelig at de franske motstandsfolkene gjennom dette programskriftet sa nei til Vichyøkonomien som var svært kapitalistisk, og til Vichy-samfunnet som ikke sørget for noen velferdsordninger. Vi er ikke i den samme situasjonen. Men om vi ikke har noen fiender som er like åpenbare som Pétain, Laval eller Hitler, så eksisterer det stadig vekk fiender: Vi må lære dem å kjenne, dekode dem, og kjempe imot dem med samme energi, selv om disse fiendene ikke lenger innebærer en tilsvarende råskap. Rue89: Hvem tenker du på? Hessel: På Sarkozy, på den nåværende regjeringen, på det samtidige Europa. Fordi jeg tenker at det ikke bare handler om å kjempe mot det som går dårlig i Frankrike, men også i Europa og i verden. Rue89: Hvorfor gå så langt tilbake i tid? Har det ikke vært andre, like sterke politiske handlinger etter CNRs erklæring? Hessel: Mye har vært gjort og mangt har utviklet seg siden Ved krigens slutt definerte man et sett grunnleggende friheter og rettigheter som alle folkeslag kan strekke seg etter: Menneskerettighetserklæringen. Den ble fullendt i 1966 med to pakter: pakten om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter og pakten om sivile og politiske rettigheter; det var den europeiske konvensjonen for menneskerettigheter, konstruksjonen av Europa, avkoloniseringen Alt dette markerte en formidabel endring av hele planetens styresett. I dag finnes det ikke lenger apartheid, det finnes ikke lenger sovjetisk totalitarisme, eller maoisme i Kina selv om det er litt av hvert å utfordre ved det som har kommet i kjølvannet av disse tingene Ting er i endring, men det gjenstår fortsatt mye å gjøre, programmet er ennå ikke fullført. Man er på vei, men i løpet av de ti siste årene har bevegelsen møtt hindringer. Det er en av årsakene som presser frem en indignasjon: Det fantes positive krefter i spill, hvorfor fortsetter ikke disse kreftene å virke? Rue89: Hva er den viktigste av de negative faktorene fra de ti siste årene? 4 / 7

5 Hessel: Etter mitt syn er det ordet «terrorisme». Terrorismen har selvfølgelig alltid eksistert: man styrtet tsarene. Men det er ikke sammenliknbart med det vi ser i dag, med små grupper som igangsetter vold, som utfører ødeleggelser og som får folk til å tro at de er truet. Man har ikke funnet noen intelligent måte å konfrontere dette på. Å slå ned på talibankrigere ved hjelp av en bombekrig, eller å slå ned på Irak under påskudd av at det finnes masseødeleggelsesvåpen som ikke finnes det er ingen god politikk. En intelligent politikk innebærer, som Obama forsøkte å si i talen i Kairo i juni 2009, å konstatere at når de ulike kulturene som eksisterer i verden kolliderer, fører det kun til katastrofer. I stedet må man si: «Hør her; islam, det er spennende, det er utmerket; kristendommen er interessant, ateismen likeså, buddhismen,» La oss forsøke å få sivilisasjonene og kulturene til å arbeide sammen. Dette blir en formidabel oppgave for det nye tiåret. Denne harmonien mellom kulturene virker fortsatt som en utopi. Det synes meg å være svært viktig å komme over motstanden mot utopiene: Det er ingen grunn til at visjonene man har om menneskeartens fremtid vår fremtid ikke skal være fylt av entusiasme. Men det vi savner, og det beklager jeg veldig, er en type som Pierre Mendès- France eller de Gaulle Mennesker som kan skape entusiasme. Rue89: Har man sluttet å la seg indignere fordi det ikke lenger finnes tenkere som propaganderer for engasjement, ingen store mennesker? Hessel: Det vil være urettferdig å si at vi ikke har noen store mennesker de store menneskene er forresten slike man oppdager først etter at de er døde. Av tenkere finnes det flere: Edgar Morin, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Mary Robinson Men på et «statemanship»-nivå har vi verken Roosevelt, de Gaulle, Mendès. Hvor er de som, når de reiser seg, fremkaller en virkelig troverdig bevegelse? Det kunne ha skjedd i Barack Obamas tilfelle. Tittelen han ga sin første bok var fantastisk: The Audacity of Hope. Det får meg til å tenke på noen linjer av Guillaume Apollinaire, fra «Le Pont Mirabeau»: Comme la vie est lente. Et comme l éspérance est violente. Livet går ein dag om senn / Men slik som Håpet brenn. 1 Jeg tror at det vi trenger er kvinner og menn som bærer frem en entusiastisk visjon om det som kan bli gjort i det 21. århundret. Jeg tenker på brasilianske Dilma Rousseff, eller til og med på Lula. I dag trenger ikke disse ha sitt utspring i London eller i Latinerkvarteret, de kan like gjerne komme fra India, Kina, Brasil. Rue89: Du skriver at det var de rikes redsel i møte med bolsjevismens fremvekst som åpnet for nazismen. Vil du si at det i dag eksisterer en fare av samme type, knyttet til oppførselen til de med penger og eiendom? Hessel: Etter min mening eksisterer det en alvorlig sammensvergelse mellom finanstoppene og makthaverne. Finanseliten ble plutselig grepet av redsel for to år siden, i og med fallitten til Lehman Brothers, som innledet krisen. Støttespillerne blant makthaverne sa da til dem: «Ikke bekymre dere, vi hjelper dere ut av knipen slik at dere kan fortsette som før.» Denne 5 / 7

6 sammensvergelsen er kanskje det jeg retter de sterkeste anklagene mot. Hvis vi hadde hatt sosialistiske regjeringer eller regjeringer som var tilstrekkelig venstrevridd, kunne de ha sagt til bank- og finansfolkene: «Dere har nå bevist deres inkompetanse, vi vil innføre statlig eierskap og ta oss av dere, med det offentliges interesse som kompassnål, og ikke som hos dere, profitten.» For øyeblikket eksisterer det ingen slike regjeringer, men det kan endre seg. Jeg er svært interessert i det som skjer i Mercosur-landene og mer generelt i Latinamerika, hvor folk som Chavez, Morales, Lula og nå Rousseff, kan spille en rolle. Den alvorlige sammensvergelsen mellom finans og politikk vil muligens få sin slutt. Mens vi venter på dette er staten fanget av finansielle og økonomiske krefter. Hvilken stat er det som forsvarer seg? Ingen. Tilfellet er snarere det motsatte: De understøtter den økonomiske makten. De få forhåndsreglene som ble tatt under finanskrisen er bare helt minimale grep, mens man i stedet burde sagt: «Dere er på vei mot katastrofen, nå overtar vi alt dere har.» Ingen sa det. Rue89: Er Nicolas Sarkozy noe mer enn «en president som stjeler tiden vår», slik journalisten Thomas Legrand påpekte, eller kan sarkozismen være et tegn på et dypere fenomen i fransk politisk historie? Hessel: Sarkozy viser først og fremst, gjennom sin overdrevent personlige virkemåte, at vår femte republikk er grunnlagt på en farlig grunnlov, fordi den gir all makt til presidenten. Noe som ikke er særlig demokratisk. Sarkozy er en mann som mangler kultur, og som ble valgt på tross av alt. Han skjøtter helt klart jobben sin dårlig, men på grunn av denne grunnloven ville det ikke nødvendigvis ha gått bedre med enn annen person, en Fillon eller en Lagarde, for eksempel. Jeg liker ikke Sarkozy, jeg stemte ikke på ham og jeg vil aldri komme til å stemme på ham, men det er det franske systemet, heller enn mannen, som må kritiseres. Rue89: Etter dine uttalelser om Israel og Palestina ble du hardt angrepet av folk som Pierre- André Taguieff. Hvordan opplevde du disse svært personlige angrepene? Hessel: Med en dyp likegyldighet. Ikke indignasjon. Det var mine mange venner, og jeg har mange flere enn jeg trodde, som ble indignert. Taguieff gjør meg ikke redd. Det er absurd å si, som han, at jeg er på «fangevokternes» side, når man vet at jeg ble deportert. Men mange tok denne saken veldig alvorlig og seks millioner mennesker skrev under på et opprop. Med dette oppropet dro jeg for å møte den nye justisministeren, Michel Mercier. Jeg sa til ham at forgjengeren hans hadde gjort en feil når han påstod at man kunne dømme folk bare fordi de støttet boikotten av investeringer i Israel. Man fortjener naturligvis ikke å bli kastet ut i ørkesløse rettsprosesser bare fordi man protesterer mot en utenlandsk regjering. Jeg tror han forstod og at ingen kommer til å bli tiltalt, selv om det for meg personlig var en gledelig affære: Det ga meg anledning til å minne om at Israel er i ferd med å handle mot internasjonal rett, bryte med Genève-konvensjonen og massakrere uskyldige mennesker. Det er på høy tid at vi slutter å velsigne regjeringens skandaløse mangel på sanksjoner. Rue89: Har skylden som Europa bærer vis-à-vis det jødiske folket stadig betydning for debatten i dag, og hindrer den indignasjonen i møte med Israels politikk? Hessel: Den dårlige samvittigheten for holocaust har helt klart betydning. Denne dårlige samvittigheten er selvfølgelig veldig sterk i Tyskland og ganske sterk i Frankrike, hvor vi var 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant «skyldbetynget» lydige overfor ordrene fra Berlin. Men alle andre? Skandinavene, britene hvilken dårlige samvittighet snakker vi om her? Det finnes en annen årsak til fraværet av indignasjon: alt som dreier seg om islam og terrorismen. Vi lar det sies at konfrontert med slike etter sigende farlige folk, så er det heldig for Midtøsten at Israel finnes. La oss hjelpe staten Israel å leve, men innenfor rammene av internasjonal rett, som den jo kan takke for sin eksistens! Rue89: Hvilket syn har du på fransk politikk overfor Israel? Hessel: Jeg synes styresmaktene våre er veldig feige. Da Kouchner satt i Utenriksministeriet sa han, vel å merke som alle andre, at det er nødvendig med en palestinsk stat. Men hva gjorde man, rent konkret? Frankrike stiller ikke en gang spørsmål ved handelsavtalen med Israel. Dét ville i det minste være en måte å si at man ikke er enig i måten Israel oppfører seg på. Når det sendes avgårde konvoier for å forsyne Gaza og disse konvoiene blir angrepet av den israelske flåten sier man ingenting. Når Goldstone-rapporten konstaterer at det er blitt begått krigsforbrytelser i Gaza sier man ingenting. Vi er i det minste skyldige i mangel på reaksjon. Rue89: Du taler for ikke-vold, men kan palestinerne i en konflikt som denne komme noen vei gjennom å opptre ikke-voldelige? Hessel: Når de opptrer voldelig, og det har de gjort fra tid til annen, så har ikke det hjulpet dem noe særlig. Når de er ikke-voldelige vil derimot verdensbefolkningen bistå dem. Det Mahmoud Abbas kanskje har oppnådd er i alle tilfeller mer enn det Hamas hittil har klart. Den svakes vold mot den sterke er ingen effektiv politikk. Den svakes ikke-vold mot den sterke gir fordeler. Rue89: Vi har nå snakket i nærmere en time og du har ikke en eneste gang uttalt ordene «sivil ulydighet». Du som har blitt en rollemodell for de ulydige Hessel: Jeg skiller mellom legitimitet og lovlighet. Da jeg vitnet til fordel for José Bové under rettsaken mot GMO-bøndene [som demonstrerte mot genmodifiserte organismer, ov.anm.] sa jeg at det han hadde gjort var ulovlig men fullt ut legitimt, da det var nødvendig å beskytte oss mot GMO. Jeg tenker at de sivilt ulydige ofte har grunn til å knytte en grunnleggende legitimitet til sine handlinger. Men jeg sier også at man må være forsiktig: Man bør ikke nødvendigvis støtte all sivil ulydighet. Vi lever i et demokrati og de demokratiske lovene må vanligvis tas i bruk. Det er når disse lovene blir illegitime at man kan gjøre motstand. Oversatt fra fransk av Cathrine Strøm 1 Oversatt av Ragnar Hovland, Den melankolske vaktposten, Samlaget O.a. 7 / 7

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav Oversatt av Ragnhild Eikli Om forfatteren: Susan Abulhawa er forfatter, menneskerettsaktivist, biolog og politisk kommentator. Hun debuterte med Morgen i Jenin

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vedlegg 2: Forslag til oppgaver og komiteer

Vedlegg 2: Forslag til oppgaver og komiteer Vedlegg 2: Forslag til oppgaver og komiteer Innhold Menneskerettighetskomiteen Maktkomiteen Frihetskomiteen Rettferdighetskomiteen Likestillingskomiteen Medvirkningskomiteen Kommunikasjonskomiteen Miljøkomiteen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer