Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø"

Transkript

1 Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø

2 Lev som om du skal leve evig, lev som om du skal dø i morgen Ridder Vladitch Drageridderordenen er den ridderordenen som gjennom tidene har ryktet på seg for å være den sterkeste og mektigste ordenen i Carintia. Ordenen er den som har den hardeste opplæringen, den beste lojaliteten, det beste utstyret og den hardeste disiplinen. På slagmarken er det ingen styrke som kan måle seg med dem. Drageridderordenen er eldre enn det samlete Carintia, og hadde hovedsete i Purano frem til år 123. Drageridderordenen har frem til dette hatt primært ansvar for Kongen og andre adeliges sikkerhet og andre problemer som staten trenger hjelp til. I år 123 sa Drageridderordenen opp sitt ansvar som Kongens livgarde og tok på seg jobben med å forsvare landets grenser. Alle oppgaver ble overført til kongens borgvakt og Puranos byvakt, Emya Rim. Drageridderordenen flyttet da sitt hovedsete til Borgapasset og overtok ansvaret for landets ytre sikkerhet. En stor del av ridderne er født inn i orden. Hvis man ønsker å bli en del av ordenen må man begynne som væpner, for så å bli ridder. For å bli væpner trenger man en sponsor. En sponsor er en person som er villig til å betale for deg, kost og losji under din tid fra du er væpner til du blir ridder. Selv med en sponsor er det få som klarer å komme igjennom «nåløyet». Det er en lang og hard trening, en del slutter, andre blir syke og noen dør i følge med ridderen de er væpner for. Hvis denne sponsoren slutter å betale for deg er valget ofte todelt av du enten finne en annen sponsor eller at du slutter din opplæring. Det har hendt at noen av ordenens høytstående menn har selv sponset noen, men dette snakkes ikke høyt om.. Ordenen trenger penger til forsyninger, utstyr og administrasjon. Derfor er det et økonomisk spørsmål ettersom ordenen trenger penger, i en hard tid, på linje med alle andre militære makter. Det er derfor forventet at man betaler for en slik opplæring. Mange adelsfamilier har tilknytninger til ordene på forskjellige vis, så det er ikke uvanlig at man sender sønner som ikke får noen tittel til ordene. Man håper da at de blir der livet ut. Ordenen vurderer hver væpner i ordenen. Derfor er det slett ikke alltid at en væpner blir ridder. Det har også hendt at væpnere har takket nei til et tilbud om å bli ridder. Disse ønsker å kunne tjene sitt land og sin ridder livet ut. Disse kan være like høyt aktet som noen riddere. I teorien kan alle bli drageriddere, men det er svært få ikke-adelige som klarer å skaffe seg en sponsor. Det er dessverre også slik at enda færre av disse mennene gjennomfører den treningen som er satt. Ridderlivet og treningen er hard. Etter år med disiplin og hard trening har man lært seg hvor lojaliteten står. En ridders lojalitet ligger hos ordenen og dette blir alltid hold. Selv om man kan være i tvil om noe er man aldri i tvil om ordenen. Ordenen er en ridders venn, familie, lærermester og hans religion. Etter mange år som væpner og ridder opplever man

3 mye, men uansett hvor mye tungt du går igjennom er ordenen der. Den symboliserer ditt liv og hvem du er. Hvis ikke du kan stole på deg selv, hvem kan du da stole på? Når ordenen har funnet en væpner verdig til å bli slått til ridder begynner slagseremonien og etter slaget blir vedkommende ansett som en adelig. Glad og sorgløs må en ridder møte livets vanskeligheter. Han skal føle seg uendelig høyt hevet over alle smålige bekymringer for gods og gull, ellers er han jo ikke et spor bedre enn andre dødelige. Å kunne føre seg vakkert, vise courtoisie (bevegelighet) og takt, opptre galant og føre en elegant og underholdene konversasjon. Den ridderlige courtoisie var et uttrykk for tidens svermeriske tilbedelse av den skjønne og edle kvinne. I strid kjemper ikke ridderen bare for den ordene han hadde sverget troskap til, men også til ære for den dame, visse farger han bærer. Strukturen i Dragerridderorden På toppen i ordenen sitter den mektige Thahat Vladitch. Han har styrt ordenen i mange år og er en sterk leder. Under ham sitter det fire overmestere, Ridder Jacot Lucan de Vailuse, Ridder Pillipe Devec, Ridder Varovech Gordach og Ridder Alexandre Maximilian Phiippe Jean-mark Luc- Antoine du Saint- Expurey. Dette er det bestemmende rådet som tar avgjørelser på saker som er relevante for ordenen. For eksempel: hvorvidt drageridderordenen skulle ta et standpunkt i borgerkrigen i Gordavia. Under dette rådet sitter et annet råd. Dette er på omtrent tjue riddere som driver mye av den daglige administrasjonen; hvor mange menn er ordenen på, hvor mange riddere og væpnere, hvor befinner de seg, økonomien i ordenen osv.

4 Under dette rådet finner du riddere. Dette er de som tar hånd om den praktiske delen av ordenens arbeid. Under disse finner du væpnerne. Disse er under opplæring og skal bli ordenens fremtidige riddere. Dette skjer når ordenen avgjør det og når en væpner er klar til å bli ridder. De som velger å gi avkall på riddertittelen er høyt aktede menn. De ofrer seg for en større sak. De har valget til å få titler og ære, men gir avkall på dette for å tjene sitt land og mester. Utad er det ingen distinksjonsforskjeller mellom ridderne, med unntak av de som sitter i det øverste rådet. Utenom de 20 i rådet er alder en av de viktigste rangs faktorer. Ved å ha den regelen om at eldste drageridder på stedet er den avgjørende part fører dette til at i en orden med riddere, kjenner alle til kommandolinjene. Borgen i Borgapasset Mange av ridderne i ordenen har vokst opp i Borgapasset og dem som ikke har vokst opp dit har nok vært der flere ganger enn man kan telle på to hender. Alle ridder vet hvordan en ridder føler det når han er ute på oppdrag; han lengter hjem og hjertet jubler når han kommer hjem og ser borgens tårn og tinder. Borgen i Borgas passet ligger øverst i passet og er plassert der av forsvarsmessige hensyn. Borgen er en stort og sterk borg. Den er en sterk befestet borg, omgitt av en vollgrav og murer som er spekket med tårn. Alle som har vært i en borg vet at borgen ikke er noe ulik enn andre borger når det kommer til luft. Når man stiger inn gjennom tårndøren, slår det en stank av innestengt luft mot en. Den holder seg iskald til langt utpå sommeren og tilgjengjeld er kvelende og trykkende til sent på høsten. Vinduene er små og plassert så langt fra hverandre at rommene aldri får fullt lys, dette på grunn av forsvarsmessig hensyn. Det er som om man innenfor murene liksom alltid lengtet etter livet utenfor, lys og luft har det like vanskelig for å trenge inn her som landets fiender. Det er underjordiske løpegangerer fra borgen og ut i det frie. Gjennom hemmelige rom og skulte trapper, som er kamuflert i de mest utspekulerte måter i hule søyler, kan de innvidde komme inn i løpegangene. Alle i ordenen vet viktigheten i at denne hemmeligheten ikke slipper ut. Ryktene sier at da denne informasjonen kom ut ble det tatt affære med en gang. Prosessen var kjapp og effektiv. Ingen som røper hemmeligheten vil overleve. Antall i Drageridder Ordene Drageridderorden bestod før slaget ved Attica av 504 riddere, 2360 væpnere over 14 år, 38 ordinerte prester, derav 9 av dem var riddere. 490 andre; stallmestere, snekkere, smeder, skomakere, kokker, bue og pilmakere, hjulmakere, vognførere, feltskjærere, feltleger og gravere.

5 Den siste rapporten som er kommet inn, til administrasjonen i ordenen, etter det store tapet ved de siste slagene, er at ordenen nå består av 222 riddere, 986 væpnere og 27 prester, derav 5 av dem er riddere. Væpnere Væpnere er ordenens fremtid og en ridders mest trofaste venn. Uten denne harde væpner perioden ville ingen mann blitt klar til å bli ridder. Det er en stor ære å bli tatt opp som væpner og dette er noe en hver unggutt drømmer om å bli. Væpner er en person som er under opplæring hos en ridder, og det er en lang og krevende jobb. Som væpner gjør man som man blir fortalt, dette for å lære den disiplinen som ridderrollen krever. Uten disiplin ingen orden. Opprinnelig er det kun fire /fem tillatte hobbyer: lesing av religiøse skrifter, spikking, lærmakeri, kamptrening, men dette varierer svært fra ridder til ridder, om hva han tillater. Jobben til en væpner er å passe på ridderens utstyr; rustning, sverd og hest. Man bli lært opp i lesing og skriving, etikket og hvordan å føre seg, både kroppslig og muntlig. Væpner jobben er ikke noe man tar lett på. De fleste væpnere blir anbefalt av en ridder, vurdert av rådet, og hvis rådet er enige blir personene tatt opp som væpner. En person som blir tatt opp som væpner må ha mot og engasjement, og han kan ha denne tittelen i mange år før han blir slått til ridder. Gjennom sin væpnertrening lærer han at en edel holdning vitner om et edelt sinn, og den blivende ridder lærer å avsky falskhet og løgn fra barndommen av. Sitt æresord må han holde og aldri bryte. Før ridderslaget må han ha lært å skyte med pil og bue, behandle lanse, sverd og skjold og bryte inn sin hesten. Han må ha drevet med bryting og løping, hopping og lært å klatre, slik at han seinere kunne klare å lettere bevege seg i den tunge ridderrustningen. Arbeid Drageridderordenens riddere har nå i de siste 17 årene sørget for Carintias ytre sikkerhet. Dette vil si at ridderne er utplassert ved Carintias grenser. De skal rapportere om grenseaktiviteter og sørge for at ingen uvedkomne slipper inn i riket. Drageriddere har også til tider beskyttet ordenen handelshuset Andropoppulus`s karavaner. Dette fører til større sikkerhet på veiene, noe som er satt stor pris på av også andre handelshus. Familieliv I Dragerridder Orden er det fullt mulig å ha familie. Men dette betyr at man ikke vil få se familien sin like mye som en gjerne kan ønske.

6 Ordenen er svært opptatt av at man skal tar godt vare på sine hustruer og familie. Det er en hver drageridders plikt å støtte alle kvinner som er gift eller i slekt med en ridder, i ordenen, som om det er sin egen søster. Ordenen forlager at familien er en viktig del av en manns liv, men det skal ikke være første prioritet. Hvis man gjør dette kan det få konsekvenser. Begrepet Drageridderfruer er en betegnelse på de kvinner som står en drageridder nær. Dette er kvinner som er tilknyttet familien på forskjellige vis, de kan være døtre, søstre, hustruer og andre familiemedlemmer. Det har alltid vært tradisjoner for at Drageridderfruene reiser med sine menn, også på utposter og lignende. Fritid En væpner har aldri fri, med mindre ridderen gir han lov. En ridder kan derimot få noen pustepauser gjennom året i fredstid. For mange riddere er turneringer en spennende fritidssyssel. Der man kan bevise sin dyktighet innen: bryting, hest og lanse, bueskytting osv. Når en ridder har et pusterom kan det hende at han setter seg ned for å reflekterer over livet og kjærligheten, ofte drømmer han om skjønne jomfruer og ridderdåder. Når han begynner på denne tankens ferd hender det at han prøver å sette denne poesien ned på papir. Mange kjente og kjære ballader er kommer fra sådanne riddere. Det hender at det blir satt musikk på disse slik at de vandrer riket rundt. Slik blir riddernes dåder og liv bevart evig. En ridder kan i fredstid ta på seg mindre oppdrag på egenhånd. Oppdragene er som regel små og lokale. Turnering Turneringer forgår i og utenfor store byer og deltakerne er kun adelige. Ingen ikke-adelige er velkommen, men av og til har det hendt at væpnere som har vært i jobben lenge får lov til å delta. Det er opptil væpnerens ridder og ordenen om han får lov til å delta. I skinnende rustninger med vaiende faner kommer ridderne ridende inn på den nypyntet turneringsplassen på sine brunstige hingster. Hodet er dekket av en hjelm med gitter for ansiktet og utenpå rustningen bærer de ordenens våpenskjold. Langs den ene langsiden av plassen sitter riddere og skjønne jomfruer som tilskuere, og mange ridder får her en kjærkommen anledning til å utmerke seg for sin hjertes dame, viss ynglingsfarge han bærer på skjoldet, og hvis ære han har sverget å kjempe. Det er flere grener i en turnering: Hest og lanse. Pil og bue skyting Bryting Sverdkamp

7 Ridderne ordner seg så i to grupper, trompetene suser, trommene banker, og med felte lanser av tre springer de mot hverandre i full firsprang. Lanser splintres, og riddere kan bli kastet ut av sadelen sin og det hander at han blir livstruende skadet. Når det er kommet vinnere i de forskjellige greinene rir de fram til tribunen, og foran den skjønne jomfruen, viss farger han bærer, senker hver av vinnernes lanse og mottar seiersprisen av den skjønnes hånd. Den som seirer i en kamp, får motstanderens hest og rustning som belønning. Det kan også være pengepremier. Turneringen blir avsluttet med et festmåltid og det der ridderen og de skjønne jomfruene danser i riddersalen, som er pyntet med praktfulle tepper, skjold og våpen. Ridderne som kjemper fra hesteryggen har rustning over hele kroppen for å beskytte seg. Rustningen blir spesiallagd til den enkelte ridderen. Alt blir gjort av ordens eller ridderens smeder. Noen hamrer brynjen, noen setter jernringene sammen til et bevegelig stykke, noen polerer, noen hengsler rustningen sammen og noen jobber med å pynte den med utskjæringer og tegninger. Noen av hestene er også beskytter. De har jernmaske og jernplater på sidene. Over hele hesten henger stoffstykker som er pyntet med fine farger og mønstre. Kvinner og ordenen Dragerridderordene er kun for menn, og ordenen tar ikke opp kvinner som væpnerer eller riddere. Det er ikke sagt at kvinner ikke har noe å si i ordenen, dette vil si kvinnene som har tilknytning til ordenen kan ha den makten at de kan påvirke sine menn. Dette vil man selvsagt ikke innrømme, der kvinnens plass helst er i hjemmet. Kvinner har ved to anledninger reddet ordenen eller større deler av ordenens riddere. Og ordenen tar godt vare på sine hustruer. Selv om de ikke inkluderes i alle ordenens hemmeligheter og riter er det en hver drageridder sin plikt å støtte alle kvinner som er gift med en ordensridder som om det er din egen søster. I år 34 stormet bønder slottet, en kvinne Fru Madeleine Giraud stilte seg foran døren hvor hun alene drepte 7 bønder før hun gikk ned. Dette gav ridderne tid nok til å komme kongen til unnsetning. Hun reddet dermed både kongen og ordenens ære. Ordenen og chioisme Drageridderordene ordinerer sine egne prester. Disse prestene er dem som holder seremonier, passer på at alle medlemmene opprettholder troen og tar i mot skriftemål. Prestene i ordenen hører ikke til en spesiell gud (eks. Telos prest/ Samosata prestinne), men alle.

8 Drageridderordenen har egne religiøse seremonier med mange hemmeligheter, men disse skal ikke diskuteres med folk utenfor ordenene og det skal aldri såes tvil om lederskapet. Om det går rykter innad i ordene skal disse på ingen måte komme ut av ordenen. Det er vanlig for riddere i ordenen å be til gudene om morgenen, helst ved soloppgang, når man legger seg og ved bordet. Man skrifter hver dag og ber når bønn trenges. Før man går til strid er holdes det en Telos messe for alle de stridene riddere, og væpnere. Ordenen og krigene Ordenen var tungt involvert i krigen mot Lombedoc og mistet et stort antall riddere, både i slag og ved bortføring. Ridder Vladitch gav ordre om at ordenens penger ikke skulle brukes til å kjøpe fri riddere som ble tatt til fange. Dette ble så løst med penger fra andre steder. Handelshus Andropoppolus betalte i løpet av krigen ut mer en 20 riddere. Avtalen mellom Androppopulus og Dragerridderordenen var slik at handelshuset betalte ut fangene og ridderne og fikk til gjengjeld beskyttelse av dem. Man fikk høre under krigen at Androppopulus prøvde å prute på prisen på riddere. Dette skapte en splid mellom ordenen og dette handelshuset, der ordenen mente at man måtte betale for en ridder hva en ridder er verdt. Avtalen mellom handelshuset og ordene ble oppløst etter krigen. Androppopulus mente at dragerridderordenen ikke gjorde en god nok jobb og orden mente at Androppopulus risikerte riddere ved deres pruting. Under angrepet på Heulett ble Ridder Stanislaw Savitch og hans væpner, Fjodor Ivanoff, tatt til fange av lombedockerne. Dragerridderordenen fulgte reglen om å ikke betale dem ut, men handelshuset Rumbaugh betalte for dem. Etter denne episoden ble flere riddere tatt til fange av lombedockere, i den tro at de ville få løsepenger for dem. Dette er ikke noe man setter pris på. Man har ikke råd til å miste flere riddere. En av de episodene som har gitt sitt intrykk på de fleste drageriddere er en hendelse som skjedde før slaget ved Attica. Dette var før man selve slaget, nord for Pargo elven, da drageridderne og tropper fra den lombedociske hær slo leir, og den lombedockisk leiren, med Mathias Kreupp, og drageridderne kom desverre litt for nær hverandre. Fem av drageridderne, som hadde sittet i lombedocisk fangenskap, gikk til angrep på den lombedociske troppen. De ble stående midt inn i leiren og gikk helt amokk og gikk til angrep på alle de så. De ble så stoppet, der en av ble drept og to ble tatt til fange, og to løp tilbake til dragerridernes leir. Lombedociske representanter kom så bort og forlanget en utlevering av disse drageridderne.

9 Det hele endte med at de lombedockiske offiserene dro over til drageridderne og overværet en henrettelse av disse to ridderne. Videre ble de to ridderne som var i den lombedociske leiren henrettet. Dette var en helt korrekt avgjørelse, som ble tatt at de kommanderende dragerridderne på stedet, etter Drageridder Ordenens kode og regler. Denne har stått som et eksempel på hvordan man som ridder ikke skal oppføre seg. Man skal ikke ta la sine personlige følelser ta overhånd som ridder og dette kommer det konsekvenser av. Ordene slår hardt ned på dem som ikke følger ordenens regler. Her følger ridderslaget. Ridderslaget Før ridderslaget skal den kommende ridder ha tre dager med messe, faste, meditasjon og bønn for å gjøre seg klar. Han skal ikke snakke med noen de siste dagene slik at ingen skal kunne påvirke hans avgjørelse. Seremonien begynner med å presentere væpneren foran en samling av riddere ledet av minst en fra rådet. Den eldste ridderen blant dem sier følgende: "Gode brødre, riddere, som dere alle her har bevitnet har vi i fellesskap kommet til den konklusjonen om å gjøre (denne mann) til en bror, hvis det er noen av dere som kjenner til en grunn for at han ikke skal, i følge loven, bli en bror, si så nå, for det er bedre at slike ting blir sagt før enn etter at denne mannen er blitt en av oss" Om ingen sier noe går seremonien videre.

10 Den eldste av ridderne tar da med seg den kommende ridderen til et rom og der han spør så formelt: "Ønsker du, (kommende ridder) å bli en ridder av Drageridder Orden? " Om han svarer positivt forstetter man. Den kommende ridderen må tidligere forstå at ved å bli medlem i ordenen underkaster han seg fullstendig, at han er villig til å gjøre absolutt alt for ordenen, for gudenene og landet, at man er en slave til ordenen for alltid, for hver eneste dag i resten av ditt liv. Den eldre ridderen spør om: "Er du en gift mann? Har du noen forpliktelser utenfor ordenen? Har du noen ubetalt gjeld? Hvordan er helsen din? Er du bundet ved lov til noen organisasjon eller person?" Om noen av svarene ikke tilfredstiller ordenen må han forhindres i fra å bli en medlem. Når den eldste ridderen er tilfreds med svarene går den eldste ridderen tilbake til hovedrommet for å anbefale ridderen for de andre. Den eldste ridderen repeterer så svarene han ble gitt av de andre ridderne, så spør han alle: "Ønsker dere, I gudenes navn, at (den nye ridder) skal bli en av oss?" De andre ridderne svarer: "I gudenes navn, la det bli slik." Så blir den kommende ridderen ført inn igjen. Han kneler foran den eldste ridderen, ber en bønn og spør formelt: "Mester, jeg er her foran gudene, foran dem og dine brødre, jeg ber og krever i gudenes navn å få ta del i ditt selskap og orden, som en som for alltid vil bli dets tjener og slave." Den eldste ridderen svarer: "Gode bror, du spør om en stor ting, for du ser bare det ytre av vår tro; du ser at vi har gode hester, god rustning, god mat og drikke og fine klær, og det kan se ut for deg at du vil ha et lettere liv her. Men du vet ikke de strenge krav som følger med; for det er en vanskelig ting for deg, som er herre over deg selv, det at de skal gjøre deg selv til tjener for en annen. Du kommer neste ikke til å gjøre noe du selv ønsker; hvis du ønsker å bli i Carintia, kan du bli sendt til andre kyster, hvis du ønsker å bli i Chios, kan du bli sendt til Purano, Partha eller Skutz. Hvis du ønsker å sove, kan du bli vekket, og om du er våken, bli spurt om å gå og legge deg. Gode bror, kan du lide under denne byrde." Den nye ridder bør da svare: "Ja, jeg vil lide alt det gudene og ordenen ønsker." Mester svarer: "Godt Bror, i vårt selskap må du ikke søke lederskap eller penger, ei heller ære eller kroppslig behag. Du må søke tre ting: å avstå og motarbeide syndene i verden, å gjøre dine tjenester for ordenen, og bli ydmyk og tålmodig. Vil du love Sardona og Patras at fra nå, alle de dager du lever, du vil adlyde Overhodet, mesterne og de over deg? At du vil leve uten

11 personlige eiendeler? At du vil overholde god skikk for denne orden? At du vil hjelpe så langt det lar seg gjøre og forsvaret Carintia? At du aldri vil forlate orden, verken gjennom styrke eller svakhet, i gode eller i onde dager?" Den kommende ridder, om han fremdeles ønsker å bli med, svarer så: "Jeg sverger å vie mitt liv, mitt blod og min ætt for dette banner, for drageridder orden, for å leve som en ydmyk tjener til mine dagers ende." Eldste ridder: "I Sardona, Patras og alle guders navn, la det være skrevet at du, din far og mor og alle de av din linje som du ønsker, skal ha ordenen sin beskyttelse, slik de har hatt siden dens begynnelse og vil ha til sin ende. Og at du gir oss alle dine eiendeler som du har og vil ha. Vi lover deg brød og vann, hardt arbeid og en kappe fra ordenen." Nå legges en kappe over skuldrene til tiltredende ridder. Den eldste ridderen får et sverd i slire som han trekker, han slår så ridderen over begge skuldrene for så å gi sverdet til den nye ridderen og sier: "Ta dette sverdet, dens glans står for tro, dens egg for håp og dens pareringspinne for lojalitet. Bruk det vel." Den nye ridderen kneler foran alteret, mens ordenens lover blir lest opp høyt, når lovene er lest sier den eldste ridderen: "Gå, måtte gudene gjøre deg verdig." Koden En ridder skal kunne koden og reglene, leve etter disse etter beste evne: Koden for tjeneste: Din vilje er å følge ordenen og de ordre du får. Alle ordre skal følges blindt og uten protest. Dette kan være alt som står mellom tap og suksess i kamp. Koden for hellig kamp: Vold er ikke ondskap om det brukes til det rette. Slå aldri i sinne, hat eller kjærlighet, men i rettferdighet og som straff. Koden for overgivelse: La alltid fienden få overgi seg og behandle fangene med respekt. Koden for diplomati: For å unngå unødig strid og tap av liv, kan man ikke skade noen under hvitt flagg som har til hensikt å prate. Alle skal snakke med fienden før en kamp slik at man er enige om krigens regler. Koden for mot: Mot er hva som skiller riddere far soldater. Uansett odds, motstandere eller tap. Er man kalt til å sloss skal man ikke vise svakhet. Mot bygger karakter og ære.

12 Koden for kampferdigheter: Å øve for å bli bedre med bue, lanse, bryting og sverd er hver manns plikt. Dette er grunnsteinene i en hver mann. Koden for ære: Ha moral, integritet og ære. Din personlige ære er det ikke snakk om men ordenens ære er alt. En ordenes ettermele står og faller på hvordan hver enkelt person oppfører seg. Bring dermed aldri vanære over ordenen eller deg selv. Koden for sjenerøsitet: Å villig gi bort sine penger og gjenstander frivillig, uten å forvente noe tilbake. Sjenerøsitet til de fattige, de syke og de som trenger det er en viktig del av en persons ære. Reglene Drageridderordenen har visse regler eller lover. Det er straffbart for en ridder å bryte disse, men straffen kan variere fra skjenn, tjeneste, stokkeslag til forvisning eller henrettelse, det er alltid eldste ridder som dømmer. En ridder skal skrifte hver dag. En ridder skal be hver dag. En ridder skal ikke jakte på dyr annet enn ulver. En ridder skal se til at det blir holdt messe over falne brødre. En ridder skal ikke samle seg med mer en fire andre riddere på et sted uten kongelig tillatelse. En ridder skal ikke drive hor. En ridder skal ikke ha egne eiendeler, men alt eies av ordenen. En ridder skal være høflig ovenfor andre. En ridder skal være ydmyk ovenfor sine overordnede. En ridder skal ikke faste, selv på fastedagene. En ridder skal ikke bli sett naken, av andre en sin kone.

13 En ridder skal ikke opptre utenfor sin autoritet. En ridder skal sloss til døden når det er krevd. Ingen ridder kan bli spurt om å sverge en ed. Ingen ridder har lov til å pådra seg gjeld. Ordenens penger skal ikke brukes til å kjøpe fri fanger. Retrett kan kun skje om man er utnummerert med mer en 1 til 3. Det er ikke lov å snakke om ordenen sine gjøremål utenfor ordenen, dette skal straffes hardt, da der ikke er lov å så tvil om ordenens autoritet.

Chioismekompendiet. Sommerlaiven 2004. Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø.

Chioismekompendiet. Sommerlaiven 2004. Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø. Chioismekompendiet Sommerlaiven 2004 Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø. Verdens skapelse Ved tidenes morgen føder Sardona Patras, og med

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad.

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Carintiakompendium Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Til deg, du visne Lyng um Haug, der Draumar sviv, eg gjev

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kaledeernes Religion og Kultur

Kaledeernes Religion og Kultur Kaledeernes Religion og Kultur Habibi Kaldoc Sommeren 2002 Tekst c Otto Skrove Bagge, 1997 2002 Kan distribueres fritt i uendret tilstand. For nærmere opplysninger, kontakt otto@kaldoc.org Første versjon

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer