Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø"

Transkript

1 Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø

2 Lev som om du skal leve evig, lev som om du skal dø i morgen Ridder Vladitch Drageridderordenen er den ridderordenen som gjennom tidene har ryktet på seg for å være den sterkeste og mektigste ordenen i Carintia. Ordenen er den som har den hardeste opplæringen, den beste lojaliteten, det beste utstyret og den hardeste disiplinen. På slagmarken er det ingen styrke som kan måle seg med dem. Drageridderordenen er eldre enn det samlete Carintia, og hadde hovedsete i Purano frem til år 123. Drageridderordenen har frem til dette hatt primært ansvar for Kongen og andre adeliges sikkerhet og andre problemer som staten trenger hjelp til. I år 123 sa Drageridderordenen opp sitt ansvar som Kongens livgarde og tok på seg jobben med å forsvare landets grenser. Alle oppgaver ble overført til kongens borgvakt og Puranos byvakt, Emya Rim. Drageridderordenen flyttet da sitt hovedsete til Borgapasset og overtok ansvaret for landets ytre sikkerhet. En stor del av ridderne er født inn i orden. Hvis man ønsker å bli en del av ordenen må man begynne som væpner, for så å bli ridder. For å bli væpner trenger man en sponsor. En sponsor er en person som er villig til å betale for deg, kost og losji under din tid fra du er væpner til du blir ridder. Selv med en sponsor er det få som klarer å komme igjennom «nåløyet». Det er en lang og hard trening, en del slutter, andre blir syke og noen dør i følge med ridderen de er væpner for. Hvis denne sponsoren slutter å betale for deg er valget ofte todelt av du enten finne en annen sponsor eller at du slutter din opplæring. Det har hendt at noen av ordenens høytstående menn har selv sponset noen, men dette snakkes ikke høyt om.. Ordenen trenger penger til forsyninger, utstyr og administrasjon. Derfor er det et økonomisk spørsmål ettersom ordenen trenger penger, i en hard tid, på linje med alle andre militære makter. Det er derfor forventet at man betaler for en slik opplæring. Mange adelsfamilier har tilknytninger til ordene på forskjellige vis, så det er ikke uvanlig at man sender sønner som ikke får noen tittel til ordene. Man håper da at de blir der livet ut. Ordenen vurderer hver væpner i ordenen. Derfor er det slett ikke alltid at en væpner blir ridder. Det har også hendt at væpnere har takket nei til et tilbud om å bli ridder. Disse ønsker å kunne tjene sitt land og sin ridder livet ut. Disse kan være like høyt aktet som noen riddere. I teorien kan alle bli drageriddere, men det er svært få ikke-adelige som klarer å skaffe seg en sponsor. Det er dessverre også slik at enda færre av disse mennene gjennomfører den treningen som er satt. Ridderlivet og treningen er hard. Etter år med disiplin og hard trening har man lært seg hvor lojaliteten står. En ridders lojalitet ligger hos ordenen og dette blir alltid hold. Selv om man kan være i tvil om noe er man aldri i tvil om ordenen. Ordenen er en ridders venn, familie, lærermester og hans religion. Etter mange år som væpner og ridder opplever man

3 mye, men uansett hvor mye tungt du går igjennom er ordenen der. Den symboliserer ditt liv og hvem du er. Hvis ikke du kan stole på deg selv, hvem kan du da stole på? Når ordenen har funnet en væpner verdig til å bli slått til ridder begynner slagseremonien og etter slaget blir vedkommende ansett som en adelig. Glad og sorgløs må en ridder møte livets vanskeligheter. Han skal føle seg uendelig høyt hevet over alle smålige bekymringer for gods og gull, ellers er han jo ikke et spor bedre enn andre dødelige. Å kunne føre seg vakkert, vise courtoisie (bevegelighet) og takt, opptre galant og føre en elegant og underholdene konversasjon. Den ridderlige courtoisie var et uttrykk for tidens svermeriske tilbedelse av den skjønne og edle kvinne. I strid kjemper ikke ridderen bare for den ordene han hadde sverget troskap til, men også til ære for den dame, visse farger han bærer. Strukturen i Dragerridderorden På toppen i ordenen sitter den mektige Thahat Vladitch. Han har styrt ordenen i mange år og er en sterk leder. Under ham sitter det fire overmestere, Ridder Jacot Lucan de Vailuse, Ridder Pillipe Devec, Ridder Varovech Gordach og Ridder Alexandre Maximilian Phiippe Jean-mark Luc- Antoine du Saint- Expurey. Dette er det bestemmende rådet som tar avgjørelser på saker som er relevante for ordenen. For eksempel: hvorvidt drageridderordenen skulle ta et standpunkt i borgerkrigen i Gordavia. Under dette rådet sitter et annet råd. Dette er på omtrent tjue riddere som driver mye av den daglige administrasjonen; hvor mange menn er ordenen på, hvor mange riddere og væpnere, hvor befinner de seg, økonomien i ordenen osv.

4 Under dette rådet finner du riddere. Dette er de som tar hånd om den praktiske delen av ordenens arbeid. Under disse finner du væpnerne. Disse er under opplæring og skal bli ordenens fremtidige riddere. Dette skjer når ordenen avgjør det og når en væpner er klar til å bli ridder. De som velger å gi avkall på riddertittelen er høyt aktede menn. De ofrer seg for en større sak. De har valget til å få titler og ære, men gir avkall på dette for å tjene sitt land og mester. Utad er det ingen distinksjonsforskjeller mellom ridderne, med unntak av de som sitter i det øverste rådet. Utenom de 20 i rådet er alder en av de viktigste rangs faktorer. Ved å ha den regelen om at eldste drageridder på stedet er den avgjørende part fører dette til at i en orden med riddere, kjenner alle til kommandolinjene. Borgen i Borgapasset Mange av ridderne i ordenen har vokst opp i Borgapasset og dem som ikke har vokst opp dit har nok vært der flere ganger enn man kan telle på to hender. Alle ridder vet hvordan en ridder føler det når han er ute på oppdrag; han lengter hjem og hjertet jubler når han kommer hjem og ser borgens tårn og tinder. Borgen i Borgas passet ligger øverst i passet og er plassert der av forsvarsmessige hensyn. Borgen er en stort og sterk borg. Den er en sterk befestet borg, omgitt av en vollgrav og murer som er spekket med tårn. Alle som har vært i en borg vet at borgen ikke er noe ulik enn andre borger når det kommer til luft. Når man stiger inn gjennom tårndøren, slår det en stank av innestengt luft mot en. Den holder seg iskald til langt utpå sommeren og tilgjengjeld er kvelende og trykkende til sent på høsten. Vinduene er små og plassert så langt fra hverandre at rommene aldri får fullt lys, dette på grunn av forsvarsmessig hensyn. Det er som om man innenfor murene liksom alltid lengtet etter livet utenfor, lys og luft har det like vanskelig for å trenge inn her som landets fiender. Det er underjordiske løpegangerer fra borgen og ut i det frie. Gjennom hemmelige rom og skulte trapper, som er kamuflert i de mest utspekulerte måter i hule søyler, kan de innvidde komme inn i løpegangene. Alle i ordenen vet viktigheten i at denne hemmeligheten ikke slipper ut. Ryktene sier at da denne informasjonen kom ut ble det tatt affære med en gang. Prosessen var kjapp og effektiv. Ingen som røper hemmeligheten vil overleve. Antall i Drageridder Ordene Drageridderorden bestod før slaget ved Attica av 504 riddere, 2360 væpnere over 14 år, 38 ordinerte prester, derav 9 av dem var riddere. 490 andre; stallmestere, snekkere, smeder, skomakere, kokker, bue og pilmakere, hjulmakere, vognførere, feltskjærere, feltleger og gravere.

5 Den siste rapporten som er kommet inn, til administrasjonen i ordenen, etter det store tapet ved de siste slagene, er at ordenen nå består av 222 riddere, 986 væpnere og 27 prester, derav 5 av dem er riddere. Væpnere Væpnere er ordenens fremtid og en ridders mest trofaste venn. Uten denne harde væpner perioden ville ingen mann blitt klar til å bli ridder. Det er en stor ære å bli tatt opp som væpner og dette er noe en hver unggutt drømmer om å bli. Væpner er en person som er under opplæring hos en ridder, og det er en lang og krevende jobb. Som væpner gjør man som man blir fortalt, dette for å lære den disiplinen som ridderrollen krever. Uten disiplin ingen orden. Opprinnelig er det kun fire /fem tillatte hobbyer: lesing av religiøse skrifter, spikking, lærmakeri, kamptrening, men dette varierer svært fra ridder til ridder, om hva han tillater. Jobben til en væpner er å passe på ridderens utstyr; rustning, sverd og hest. Man bli lært opp i lesing og skriving, etikket og hvordan å føre seg, både kroppslig og muntlig. Væpner jobben er ikke noe man tar lett på. De fleste væpnere blir anbefalt av en ridder, vurdert av rådet, og hvis rådet er enige blir personene tatt opp som væpner. En person som blir tatt opp som væpner må ha mot og engasjement, og han kan ha denne tittelen i mange år før han blir slått til ridder. Gjennom sin væpnertrening lærer han at en edel holdning vitner om et edelt sinn, og den blivende ridder lærer å avsky falskhet og løgn fra barndommen av. Sitt æresord må han holde og aldri bryte. Før ridderslaget må han ha lært å skyte med pil og bue, behandle lanse, sverd og skjold og bryte inn sin hesten. Han må ha drevet med bryting og løping, hopping og lært å klatre, slik at han seinere kunne klare å lettere bevege seg i den tunge ridderrustningen. Arbeid Drageridderordenens riddere har nå i de siste 17 årene sørget for Carintias ytre sikkerhet. Dette vil si at ridderne er utplassert ved Carintias grenser. De skal rapportere om grenseaktiviteter og sørge for at ingen uvedkomne slipper inn i riket. Drageriddere har også til tider beskyttet ordenen handelshuset Andropoppulus`s karavaner. Dette fører til større sikkerhet på veiene, noe som er satt stor pris på av også andre handelshus. Familieliv I Dragerridder Orden er det fullt mulig å ha familie. Men dette betyr at man ikke vil få se familien sin like mye som en gjerne kan ønske.

6 Ordenen er svært opptatt av at man skal tar godt vare på sine hustruer og familie. Det er en hver drageridders plikt å støtte alle kvinner som er gift eller i slekt med en ridder, i ordenen, som om det er sin egen søster. Ordenen forlager at familien er en viktig del av en manns liv, men det skal ikke være første prioritet. Hvis man gjør dette kan det få konsekvenser. Begrepet Drageridderfruer er en betegnelse på de kvinner som står en drageridder nær. Dette er kvinner som er tilknyttet familien på forskjellige vis, de kan være døtre, søstre, hustruer og andre familiemedlemmer. Det har alltid vært tradisjoner for at Drageridderfruene reiser med sine menn, også på utposter og lignende. Fritid En væpner har aldri fri, med mindre ridderen gir han lov. En ridder kan derimot få noen pustepauser gjennom året i fredstid. For mange riddere er turneringer en spennende fritidssyssel. Der man kan bevise sin dyktighet innen: bryting, hest og lanse, bueskytting osv. Når en ridder har et pusterom kan det hende at han setter seg ned for å reflekterer over livet og kjærligheten, ofte drømmer han om skjønne jomfruer og ridderdåder. Når han begynner på denne tankens ferd hender det at han prøver å sette denne poesien ned på papir. Mange kjente og kjære ballader er kommer fra sådanne riddere. Det hender at det blir satt musikk på disse slik at de vandrer riket rundt. Slik blir riddernes dåder og liv bevart evig. En ridder kan i fredstid ta på seg mindre oppdrag på egenhånd. Oppdragene er som regel små og lokale. Turnering Turneringer forgår i og utenfor store byer og deltakerne er kun adelige. Ingen ikke-adelige er velkommen, men av og til har det hendt at væpnere som har vært i jobben lenge får lov til å delta. Det er opptil væpnerens ridder og ordenen om han får lov til å delta. I skinnende rustninger med vaiende faner kommer ridderne ridende inn på den nypyntet turneringsplassen på sine brunstige hingster. Hodet er dekket av en hjelm med gitter for ansiktet og utenpå rustningen bærer de ordenens våpenskjold. Langs den ene langsiden av plassen sitter riddere og skjønne jomfruer som tilskuere, og mange ridder får her en kjærkommen anledning til å utmerke seg for sin hjertes dame, viss ynglingsfarge han bærer på skjoldet, og hvis ære han har sverget å kjempe. Det er flere grener i en turnering: Hest og lanse. Pil og bue skyting Bryting Sverdkamp

7 Ridderne ordner seg så i to grupper, trompetene suser, trommene banker, og med felte lanser av tre springer de mot hverandre i full firsprang. Lanser splintres, og riddere kan bli kastet ut av sadelen sin og det hander at han blir livstruende skadet. Når det er kommet vinnere i de forskjellige greinene rir de fram til tribunen, og foran den skjønne jomfruen, viss farger han bærer, senker hver av vinnernes lanse og mottar seiersprisen av den skjønnes hånd. Den som seirer i en kamp, får motstanderens hest og rustning som belønning. Det kan også være pengepremier. Turneringen blir avsluttet med et festmåltid og det der ridderen og de skjønne jomfruene danser i riddersalen, som er pyntet med praktfulle tepper, skjold og våpen. Ridderne som kjemper fra hesteryggen har rustning over hele kroppen for å beskytte seg. Rustningen blir spesiallagd til den enkelte ridderen. Alt blir gjort av ordens eller ridderens smeder. Noen hamrer brynjen, noen setter jernringene sammen til et bevegelig stykke, noen polerer, noen hengsler rustningen sammen og noen jobber med å pynte den med utskjæringer og tegninger. Noen av hestene er også beskytter. De har jernmaske og jernplater på sidene. Over hele hesten henger stoffstykker som er pyntet med fine farger og mønstre. Kvinner og ordenen Dragerridderordene er kun for menn, og ordenen tar ikke opp kvinner som væpnerer eller riddere. Det er ikke sagt at kvinner ikke har noe å si i ordenen, dette vil si kvinnene som har tilknytning til ordenen kan ha den makten at de kan påvirke sine menn. Dette vil man selvsagt ikke innrømme, der kvinnens plass helst er i hjemmet. Kvinner har ved to anledninger reddet ordenen eller større deler av ordenens riddere. Og ordenen tar godt vare på sine hustruer. Selv om de ikke inkluderes i alle ordenens hemmeligheter og riter er det en hver drageridder sin plikt å støtte alle kvinner som er gift med en ordensridder som om det er din egen søster. I år 34 stormet bønder slottet, en kvinne Fru Madeleine Giraud stilte seg foran døren hvor hun alene drepte 7 bønder før hun gikk ned. Dette gav ridderne tid nok til å komme kongen til unnsetning. Hun reddet dermed både kongen og ordenens ære. Ordenen og chioisme Drageridderordene ordinerer sine egne prester. Disse prestene er dem som holder seremonier, passer på at alle medlemmene opprettholder troen og tar i mot skriftemål. Prestene i ordenen hører ikke til en spesiell gud (eks. Telos prest/ Samosata prestinne), men alle.

8 Drageridderordenen har egne religiøse seremonier med mange hemmeligheter, men disse skal ikke diskuteres med folk utenfor ordenene og det skal aldri såes tvil om lederskapet. Om det går rykter innad i ordene skal disse på ingen måte komme ut av ordenen. Det er vanlig for riddere i ordenen å be til gudene om morgenen, helst ved soloppgang, når man legger seg og ved bordet. Man skrifter hver dag og ber når bønn trenges. Før man går til strid er holdes det en Telos messe for alle de stridene riddere, og væpnere. Ordenen og krigene Ordenen var tungt involvert i krigen mot Lombedoc og mistet et stort antall riddere, både i slag og ved bortføring. Ridder Vladitch gav ordre om at ordenens penger ikke skulle brukes til å kjøpe fri riddere som ble tatt til fange. Dette ble så løst med penger fra andre steder. Handelshus Andropoppolus betalte i løpet av krigen ut mer en 20 riddere. Avtalen mellom Androppopulus og Dragerridderordenen var slik at handelshuset betalte ut fangene og ridderne og fikk til gjengjeld beskyttelse av dem. Man fikk høre under krigen at Androppopulus prøvde å prute på prisen på riddere. Dette skapte en splid mellom ordenen og dette handelshuset, der ordenen mente at man måtte betale for en ridder hva en ridder er verdt. Avtalen mellom handelshuset og ordene ble oppløst etter krigen. Androppopulus mente at dragerridderordenen ikke gjorde en god nok jobb og orden mente at Androppopulus risikerte riddere ved deres pruting. Under angrepet på Heulett ble Ridder Stanislaw Savitch og hans væpner, Fjodor Ivanoff, tatt til fange av lombedockerne. Dragerridderordenen fulgte reglen om å ikke betale dem ut, men handelshuset Rumbaugh betalte for dem. Etter denne episoden ble flere riddere tatt til fange av lombedockere, i den tro at de ville få løsepenger for dem. Dette er ikke noe man setter pris på. Man har ikke råd til å miste flere riddere. En av de episodene som har gitt sitt intrykk på de fleste drageriddere er en hendelse som skjedde før slaget ved Attica. Dette var før man selve slaget, nord for Pargo elven, da drageridderne og tropper fra den lombedociske hær slo leir, og den lombedockisk leiren, med Mathias Kreupp, og drageridderne kom desverre litt for nær hverandre. Fem av drageridderne, som hadde sittet i lombedocisk fangenskap, gikk til angrep på den lombedociske troppen. De ble stående midt inn i leiren og gikk helt amokk og gikk til angrep på alle de så. De ble så stoppet, der en av ble drept og to ble tatt til fange, og to løp tilbake til dragerridernes leir. Lombedociske representanter kom så bort og forlanget en utlevering av disse drageridderne.

9 Det hele endte med at de lombedockiske offiserene dro over til drageridderne og overværet en henrettelse av disse to ridderne. Videre ble de to ridderne som var i den lombedociske leiren henrettet. Dette var en helt korrekt avgjørelse, som ble tatt at de kommanderende dragerridderne på stedet, etter Drageridder Ordenens kode og regler. Denne har stått som et eksempel på hvordan man som ridder ikke skal oppføre seg. Man skal ikke ta la sine personlige følelser ta overhånd som ridder og dette kommer det konsekvenser av. Ordene slår hardt ned på dem som ikke følger ordenens regler. Her følger ridderslaget. Ridderslaget Før ridderslaget skal den kommende ridder ha tre dager med messe, faste, meditasjon og bønn for å gjøre seg klar. Han skal ikke snakke med noen de siste dagene slik at ingen skal kunne påvirke hans avgjørelse. Seremonien begynner med å presentere væpneren foran en samling av riddere ledet av minst en fra rådet. Den eldste ridderen blant dem sier følgende: "Gode brødre, riddere, som dere alle her har bevitnet har vi i fellesskap kommet til den konklusjonen om å gjøre (denne mann) til en bror, hvis det er noen av dere som kjenner til en grunn for at han ikke skal, i følge loven, bli en bror, si så nå, for det er bedre at slike ting blir sagt før enn etter at denne mannen er blitt en av oss" Om ingen sier noe går seremonien videre.

10 Den eldste av ridderne tar da med seg den kommende ridderen til et rom og der han spør så formelt: "Ønsker du, (kommende ridder) å bli en ridder av Drageridder Orden? " Om han svarer positivt forstetter man. Den kommende ridderen må tidligere forstå at ved å bli medlem i ordenen underkaster han seg fullstendig, at han er villig til å gjøre absolutt alt for ordenen, for gudenene og landet, at man er en slave til ordenen for alltid, for hver eneste dag i resten av ditt liv. Den eldre ridderen spør om: "Er du en gift mann? Har du noen forpliktelser utenfor ordenen? Har du noen ubetalt gjeld? Hvordan er helsen din? Er du bundet ved lov til noen organisasjon eller person?" Om noen av svarene ikke tilfredstiller ordenen må han forhindres i fra å bli en medlem. Når den eldste ridderen er tilfreds med svarene går den eldste ridderen tilbake til hovedrommet for å anbefale ridderen for de andre. Den eldste ridderen repeterer så svarene han ble gitt av de andre ridderne, så spør han alle: "Ønsker dere, I gudenes navn, at (den nye ridder) skal bli en av oss?" De andre ridderne svarer: "I gudenes navn, la det bli slik." Så blir den kommende ridderen ført inn igjen. Han kneler foran den eldste ridderen, ber en bønn og spør formelt: "Mester, jeg er her foran gudene, foran dem og dine brødre, jeg ber og krever i gudenes navn å få ta del i ditt selskap og orden, som en som for alltid vil bli dets tjener og slave." Den eldste ridderen svarer: "Gode bror, du spør om en stor ting, for du ser bare det ytre av vår tro; du ser at vi har gode hester, god rustning, god mat og drikke og fine klær, og det kan se ut for deg at du vil ha et lettere liv her. Men du vet ikke de strenge krav som følger med; for det er en vanskelig ting for deg, som er herre over deg selv, det at de skal gjøre deg selv til tjener for en annen. Du kommer neste ikke til å gjøre noe du selv ønsker; hvis du ønsker å bli i Carintia, kan du bli sendt til andre kyster, hvis du ønsker å bli i Chios, kan du bli sendt til Purano, Partha eller Skutz. Hvis du ønsker å sove, kan du bli vekket, og om du er våken, bli spurt om å gå og legge deg. Gode bror, kan du lide under denne byrde." Den nye ridder bør da svare: "Ja, jeg vil lide alt det gudene og ordenen ønsker." Mester svarer: "Godt Bror, i vårt selskap må du ikke søke lederskap eller penger, ei heller ære eller kroppslig behag. Du må søke tre ting: å avstå og motarbeide syndene i verden, å gjøre dine tjenester for ordenen, og bli ydmyk og tålmodig. Vil du love Sardona og Patras at fra nå, alle de dager du lever, du vil adlyde Overhodet, mesterne og de over deg? At du vil leve uten

11 personlige eiendeler? At du vil overholde god skikk for denne orden? At du vil hjelpe så langt det lar seg gjøre og forsvaret Carintia? At du aldri vil forlate orden, verken gjennom styrke eller svakhet, i gode eller i onde dager?" Den kommende ridder, om han fremdeles ønsker å bli med, svarer så: "Jeg sverger å vie mitt liv, mitt blod og min ætt for dette banner, for drageridder orden, for å leve som en ydmyk tjener til mine dagers ende." Eldste ridder: "I Sardona, Patras og alle guders navn, la det være skrevet at du, din far og mor og alle de av din linje som du ønsker, skal ha ordenen sin beskyttelse, slik de har hatt siden dens begynnelse og vil ha til sin ende. Og at du gir oss alle dine eiendeler som du har og vil ha. Vi lover deg brød og vann, hardt arbeid og en kappe fra ordenen." Nå legges en kappe over skuldrene til tiltredende ridder. Den eldste ridderen får et sverd i slire som han trekker, han slår så ridderen over begge skuldrene for så å gi sverdet til den nye ridderen og sier: "Ta dette sverdet, dens glans står for tro, dens egg for håp og dens pareringspinne for lojalitet. Bruk det vel." Den nye ridderen kneler foran alteret, mens ordenens lover blir lest opp høyt, når lovene er lest sier den eldste ridderen: "Gå, måtte gudene gjøre deg verdig." Koden En ridder skal kunne koden og reglene, leve etter disse etter beste evne: Koden for tjeneste: Din vilje er å følge ordenen og de ordre du får. Alle ordre skal følges blindt og uten protest. Dette kan være alt som står mellom tap og suksess i kamp. Koden for hellig kamp: Vold er ikke ondskap om det brukes til det rette. Slå aldri i sinne, hat eller kjærlighet, men i rettferdighet og som straff. Koden for overgivelse: La alltid fienden få overgi seg og behandle fangene med respekt. Koden for diplomati: For å unngå unødig strid og tap av liv, kan man ikke skade noen under hvitt flagg som har til hensikt å prate. Alle skal snakke med fienden før en kamp slik at man er enige om krigens regler. Koden for mot: Mot er hva som skiller riddere far soldater. Uansett odds, motstandere eller tap. Er man kalt til å sloss skal man ikke vise svakhet. Mot bygger karakter og ære.

12 Koden for kampferdigheter: Å øve for å bli bedre med bue, lanse, bryting og sverd er hver manns plikt. Dette er grunnsteinene i en hver mann. Koden for ære: Ha moral, integritet og ære. Din personlige ære er det ikke snakk om men ordenens ære er alt. En ordenes ettermele står og faller på hvordan hver enkelt person oppfører seg. Bring dermed aldri vanære over ordenen eller deg selv. Koden for sjenerøsitet: Å villig gi bort sine penger og gjenstander frivillig, uten å forvente noe tilbake. Sjenerøsitet til de fattige, de syke og de som trenger det er en viktig del av en persons ære. Reglene Drageridderordenen har visse regler eller lover. Det er straffbart for en ridder å bryte disse, men straffen kan variere fra skjenn, tjeneste, stokkeslag til forvisning eller henrettelse, det er alltid eldste ridder som dømmer. En ridder skal skrifte hver dag. En ridder skal be hver dag. En ridder skal ikke jakte på dyr annet enn ulver. En ridder skal se til at det blir holdt messe over falne brødre. En ridder skal ikke samle seg med mer en fire andre riddere på et sted uten kongelig tillatelse. En ridder skal ikke drive hor. En ridder skal ikke ha egne eiendeler, men alt eies av ordenen. En ridder skal være høflig ovenfor andre. En ridder skal være ydmyk ovenfor sine overordnede. En ridder skal ikke faste, selv på fastedagene. En ridder skal ikke bli sett naken, av andre en sin kone.

13 En ridder skal ikke opptre utenfor sin autoritet. En ridder skal sloss til døden når det er krevd. Ingen ridder kan bli spurt om å sverge en ed. Ingen ridder har lov til å pådra seg gjeld. Ordenens penger skal ikke brukes til å kjøpe fri fanger. Retrett kan kun skje om man er utnummerert med mer en 1 til 3. Det er ikke lov å snakke om ordenen sine gjøremål utenfor ordenen, dette skal straffes hardt, da der ikke er lov å så tvil om ordenens autoritet.

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Frankia de adeliges lekegrind.

Frankia de adeliges lekegrind. Frankia de adeliges lekegrind. Et kompendium til Flukten 5 Frankia... 3 Adelstitler i Frankia... 3 Adelens rettigheter.... 4 Prima Nocte... 4 Klær og farger... 4 Skattelover... 4 Retten til å bære våpen...

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet.

Bibelens mannsideal. Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. Bibelens mannsideal Mannen mandig og sterk? Mandighet i Bibelen: Våk. Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i kjærlighet. 1 Kor 16,13-14 Mandighet er oversatt med tapper. Mandighet

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Guds Plan: Bedtime Stories

Guds Plan: Bedtime Stories Guds Plan: Bedtime Stories Tema: Filmklipp: Bibelvers: Utstyr: Gud har en plan med våre liv Bed Time Stories Start 33:46 (kapi

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer