Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)"

Transkript

1 Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)

2 Bakgrunn Handlingsromsutvalget Finansieringen av UHR-sektoren og økt behov for finansiering gjennom økte budsjettrammer Fremholdt viktigheten av at den enkelte institusjon selv arbeider med å øke sitt interne handlingsrom ved økt effektivitet Faglige prioriteringer ved UiO UiOs Strategi 2020 Effektiviseringsprosjektet (1997)

3 Hva vil UiO med IHR Motivere til en kultur for kontinuerlig forbedring av UiOs administrative og tekniske tjenester Øke UiOs interne økonomiske handlingsrom Bruke en større andel av de samlede ressursene til primærvirksomheten: forskning og utdanning Skape en mer tilfredsstillende arbeidsdag for ansatte og studenter

4 Organisering av prosjektet Det er nedsatt 6 plangrupper Roller og ansvar Administrative IT-systemer Eksternfinansiert virksomhet Bilagslønn Studieadministrasjon Organisering av nettarbeid (ny)

5 Roller og ansvar Kartlegging av nåsituasjonen Uklar rolle/ansvarsfordeling etter innføringen av enhetlig ledelse Har ikke vært vurdert siden effektiviseringsprosjektet i 1997 Uklare grenseflater mellom de tre organisatoriske nivåene (SA, fakultet og institutt) Totalt har UiO over 500 ulike fora (styrer, råd, faste utvalg, komiteer, nettverk og lignende) 4. dimensjon er avdelingsledere på store institutter og sentere

6 Administrative IT-systemer Mål er å forbedre rutiner, drift og utvikling av administrative systemer Quick wins Organiseringen av systemeierskap for adm. IT-systemer Etablere retningslinjer for systemeierskap Etablering av veikart for adm.it Beskrive systemenes utvikling gjennom deres livssyklus (initiering, innføring, forvaltning/drift og avvikling) Lokal/sentral IT Forbedre organiseringen av IT ved UiO ved å: Forbedre modeller og samhandling mellom lokal og sentral IT Involvere og oppdatere IT-støtte for ansatte og studenter

7 Eksternfinansiert virksomhet Nåsituasjonen: Uklare arbeidsprosesser etterlevelse av eksisterende rutiner Dårlig samsvar mellom skyggeregnskap og sentrale økonomirapporter Forbedre budsjettering, oppfølging, statistikk og dokumentasjon Innføre et IT-system for å ivareta prosjektstyring

8 Bilagslønn Nåsituasjonen: mye manuelt arbeid, uklar rollefordeling, mye dobbeltarbeid Utarbeide forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig kvalitet og reduserer ressursbruken Avklare skillet mellom timelønnede og honorarlønnede Sikre lik praksis ved hele organisasjonen Innføre nye maler Standarder for maler/avtaler Standarder for underbilag Standarder for utbetalingsbilag Lage elektroniske løsninger Sikre god sporbarhet Raskere kommunikasjon Mindre feil

9 Studieadministrasjon Godkjenning og innpass av ekstern utdanning Lokale opptak til masterstudier ved UiO Eksamen Inn og utreisende studenter

10 Studieadministrasjon Arbeider i dag med to prosjekter: Godkjenning og innpass av ekstern utdanning (på høring) Korte ned svartiden (redusere antall adm.ledd Skape robust organisasjon (samle kompetanse, felles rutiner, felles instruks FS/Ephorte, felles veiledninger for hva som skal sjekkes Felles opplæringsmøter Lokal opptak til masterstudiet Sentralisere og samordning av opptak til masterstudie

11 Organiserings av nettarbeid Nytt område som tidligere ikke har vært en del av IHR. Mål: Utnytte tilgjengelige ressurser til nettarbeid mer effektivt Sikre korrekt, målrettet og brukervennlig kommunikasjon på nett Oppfylle UiOs mål og styrke UiOs omdømme

12 Organisering av områdene Hver gruppe består av: Plangruppe Arbeidsgruppe Workshops

13 Involvering av ansatte Arbeidsgrupper SA/Fakulteter har oppnevnt medlemmer i arbeidsgruppene. Bl.a. er administratorer innenfor feltet hentet inn. Workshops Deltakere er tekn/adm personale knyttet til områdene arbeidsgruppene dekker Mål er å få fram uengighet og motargumenter så tidlig som mulig å ta disse inn i arbeidet. Høringer Ferdig arbeid sendes ut til høring til fakulteter/institutter Involverer mange steder de ansatte innenfor feltet Involverer organisasjonen Det er ikke mulig å involvere alle ansatte ved UiO

14 Foreløpige konsekvenser Det er vedtatt omfordeling (effektiviseringsgevinst) av midler fra sentraladministrasjonen (SA) på 50 mill de kommende 3 år (drøfting?) I 2012 er det vedtatt at SA skal spare 10 mill. Omfordelingen skal gi økt midler til primær oppgaver: Studentoppfølging Styrke inntekter gjennom eksternt finansierte prosjekter Styrke Småforsk Større fleksibilitet og mulighet for å forsere utlysning av vit.stillinger ved naturlig avgang

15 Involvering av tjenestmanssorganisasjonene Deltagelse i plangrupper Arbeidsgrupper Drøftingsmøter

16 FFs erfaringer så langt Positiv til prosjektet Vanskelig for arb.giver å vite når medbestemmelse skal tas ut Vanskelig å vite når ting skal tas i drøftingsmøte Skal drøftes nivå bestemt sentralt Må finne opp alt på veien Er det en omorganisering el ikke? Mye som går parallelt og vanskelig å vite hva som er IHR Vanskelig å involvere de vitenskapelige i arbeidsgruppene Samarbeid og fordeling av oppgaver mellom de forskjellige fagforeninger er bra

17 Fremtidige utfordringer for FF Endringer i organisasjonen Uro ved flytting knyttet til omorganisering Uro ved endring av arbeidsoppgaver Frykt for forsuring av arbeidsmiljøet Frykt for mer administrasjon for vitenskapelig ved kutt av stillinger Frykt for flere oppgaver knyttet til tekn/adm ansatte og følgende større arbeidspress Har FF lokalt nok ressurser til å dekke alle oppgaver IHR generer i tillegg til vanlig oppgaver Kompetansehevning/endringskompetanse av tilsatte innenfor områdene IHR omhandler

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Stormøte 24.01.13. Her presenteres: Gruppeoppgavene. Svar fra gruppene

Stormøte 24.01.13. Her presenteres: Gruppeoppgavene. Svar fra gruppene Stormøte 24.01.13 Her presenteres: A B Gruppeoppgavene Svar fra gruppene. A Gruppeoppgaver til instituttledere, direktører, adm.ledere og medarbeidere i administrasjonen Spørsmål til instituttledere Skriftlig

Detaljer

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Rapport fra arbeidsgruppe: Elisabeth M. Lysebo (leder) Signe Knappskog

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Rapport fra ei nasjonal arbeidsgruppe på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet 1. oktober 2013

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009 Universitetet i Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret 8. november 2005 Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Med

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer