the curse of the drinking class

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "the curse of the drinking class"

Transkript

1 ZIMBABWE: Work is the curse of the drinking class I Zimbabwe er halvparten av befolkninga arbeidsløse. 60 prosent lever under FNs fattigdomsgrense. Ikke bare den harde hverdagen, men også arven fra kolonitida, er årsak til at flaska blir lett å ty til. I Zimbabwe: NINA MONSEN Spritkontrolloven som gjaldt i Rhodesia det koloniale navnet for Zimbabwe sa at ingen svarte hadde lov til å drikke øl fra flaske, vin eller sprit. Dermed ble mannen med ølflaska et frihetssymbol i Zimbabwe etter frigjøringa. Kampen mot alkoholen sto sterkt i arbeiderbevegelsen i Norge i 20 og 30-åra, liksom i folkelige kristne bevegelser. Slik er det ikke i Zimbabwe. Den mektige kirka er konservativ på de fleste punkter og taler for eksempel konsekvent mot kondombruk. De tidlige misjonærene var et ledd i koloniseringa av landet, og også etter frigjøringa har kirka stått på makthavernes side. Bare når det gjelder alkohol er kirka liberal og er slik med på å skape en apatisk befolkning. Fagbevegelsen er svak, med få medlemmer; formell sektor der bare et mindretall av befolkninga jobber, er bare 20 prosent organisert. Når i tillegg myndighetene priori- Mannen med ølflaska ble et frihetssynbol i Zimbabwe etter frigjøringa. terer arbeidet mot alkohol og narkotika lavt, er det ikke overraskende at rusmiddelproblemene øker. Mannen regjerer At mannen står med ølflaska og ikke kvinnen, er kulturbetinga. Tradisjonelt er det vanlig å brygge øl for å feire innhøsting, bryllup og andre kulturelle seremonier. Det er kvinnenes jobb å brygge og servere ølet. Bare enker eller gamle kvinner drikker hjemmebrygg. Innføringa av kristendommen og industrialiseringa forsterka kjønnsrollene, også i drikkevanene. Familier ble splitta da mannen måtte flytte til boligblokker i byen for å jobbe. Chibuku, et firma som lager hjemmebrygg på toliters plastikkfalsker, ble mannfolkas trøst mens de jobba i Salisbury, navnet på Harare til Chibukubrygget har klart seg bra i konkurransen med flaskeølet etter frigjøringa. Chibuku er billig. En liter 41 rus & avhengighet nr

2 ZIMBABWE Zimbabwe, nøkkeltall Størrelse: km² Befolkning: 10, 7 millioner (1994) Hovedstad: Harare, 1,2 millioner innbyggere (1992) Statsoverhode: Robert Mugabe, president Barnedødelighet: 81 per 1000 (Norge: 8 per 1000) Per capita GNP: $ 500 i 1994 (Norge: $26 390) Årlig økonomisk vekst: -0,5 % Årlig inflasjon: 19,4 % Kilde: The World Guide 1997/98 rus & avhengighet nr Ungdommen i Harare henter inspirasjon fra svarte amerikanere også når det gjelder rusmidler. koster en krone, mens en liter flaskeøl koster åtte kroner. Mannen har fortsatt å regjere på pubene og drikkesteden i Zimbabwe. Mange menn går på puben hver dag. De som jobber, drar dit etter arbeidstida, og blir til lenge etter at ungene har lagt seg. Få barn har kontakt med faren sin. Kona blir sjelden invitert med på puben. Det blir dårlig kommunikasjon mellom mor og far. Og farlige grenser tråkkes lettere over når man er påvirket. Prostitusjon er vanlig på alle drikkesteder. De verste barene kalles på folkemunne aids-fabrikker. Det fins ingen promillegrense i Zimbabwe. Det er vanlig å se at folk drikker mens de kjører. Lovene er strengere for offentlig transport, men rus er årsak til mange bussulykker, i tillegg til at bussene er i dårlig teknisk stand. Åpne grenser Da det enda var apartheid i Sør-Afrika, var grensene stengt mot de andre landa 42 i regionen. De boikotta sør-afrikanske varer som et pressmiddel mot apartheid-regimet. Apartheidlovene og handelsboikotten forsvant utover tallet. I 1991 ble det dessuten innført fri markedsøkonomi i Zimbabwe. Staten kutta ned på offentlige utgifter som en del av avtalen med Verdensbanken. Gapet mellom de sosiale laga i samfunnet økte, og en ny middelklasse oppsto. Noen få ble rikere, mens den gjennomsnittlige zimbabweren ble fattigere. Motemagasiner og moteklær ble tilgjengelige. Men de som har råd til moteklær, har også råd til motestoffer. Ecstasy og kokain er populære stoffer blant middelklassen, svart som hvit. I tillegg til økt bruk av narkotika, drikker byungdommen mye alkohol. Mange har ikke jobb. Dårlige låne og stipendtilbud gjør at mange slutter skolen etter ungdomsskolen. Jentene er ofte taperne. Foreldre er mer villige til å betale videregående skole for sønnene. Døtrene kan giftes bort og bli tatt vare på av ektemennene. For noen av jentene som nekter å følge denne normen, og som verken får skoleplass eller jobb, kan prostitusjon bli eneste utvei og alkohol og narkotika nødvendig for å holde ut hverdagen. Noen gutter prostituerer seg også. Den økte turismen i Zimbabwe har ført til økt sexturisme. De mange gatebarna i Harare som trenger penger for å overleve og mangler familie å støtte seg til, blir et lett bytte for denne turismen. Ungdomsopprør Den vestlige ungdomsbølgen med moteklær, festing og bilkjøring, er fersk i Zimbabwe. 70 prosent av befolkninga bor på landsbygda, hvor de fleste må bli voksne rett etter ungdomsskolen, som i Norge for to generasjoner siden. Utover 1990-tallet har det utvikla seg Fortsetter på side 44

3 Far tar pengene Ennette Chishanga jobber på en pub i Mbare, slumstrøket i Harare. De fleste som bor der er arbeidsløse, og barnearbeid er utbredt. Til og med under slik fattigdom finner menn penger til øl. Vi innkasserer 8000 kroner hver dag kun på ølsalg. Vi selger 5000 liter Chibuku på en god dag, sier Ennette. Hun bor selv i Mbare og kjenner mange av dem som kommer til puben. Noen tjener et par kroner om dagen på småjobber, som reparasjoner eller flyttehjelp. Få menn i Mbare går til sengs uten å ha drukket. Hvis jeg spør hvorfor de drikker opp de få dollarne de har tjent, svarer de at når de har slitt så hardt for penga, skal de nytes, sier hun. Ennette forteller at kvinner og barn blir ofre for menns alkoholisme. På det store frukt- og grønnsaksmarkedet selger kvinnene frukt og ungene saftposer eller bæreposer de har sydd av gamle sekker. Etter endt arbeidsdag må kvinnene gjemme pengene de har tjent for at ikke alt skal gå til øl. Ofte hjelper det ikke å gjemme pengene. Mannen vet hvor mye kona vanligvis tjener, og krever å få mesteparten. For barna er det enda verre. De får som regel ingenting av det de selv tjener, forklarer Ennette. I januar i år protesterte folk mot kraftige økninger i matvareprisene. Tåregasen fløt, soldater og tanks patruljerte gatene. Demonstrantene brant og ødela nesten alle butikkene i Mbare, men puben holdt åpen. Ingen knuste så mye som et glass. Demonstrantene kom innom, men de betalte for ølet sitt, forteller Enette. At puben fikk være i fred, mener hun viser hva stedet betyr for folk. Risikoen for at samlingsstedet kunne bli stengt, var ikke verdt å ta. Mange er alkoholikere og ville gått på veggen hvis puben stengte, sier Ennettte. - Få menn i Mbare går til sengs uten å ha drukket, sier Enette på puben Rufaro Marketing som her kaller opp ølbilen. I Mbare bor Ennette og mannen i et lite hus med to soverom og et lite kjøkken uten innlagt vann. Siden 1990 har de holdt på å bygge et hus i en av drabantbyene utenfor Harare. Vi har tre egne barn boende hjemme og har ofte besøk av barna til arbeidsløse slektninger. I november i fjor mista jeg en sønn av hjernehinnebetennelse. Det er helsefarlig å bo i Mbare. Vi er hundrevis om å dele noen få latrinedoer, hvor vi også må vaske oss i bøtte, sier Ennette. Ennette innrømmer at de kunne vært ferdige med det nye huset for lenge siden hvis de hadde brukt mindre penger på øl: Jeg og mannen min drikker øl hver dag. På jobb og hjemme ser jeg så mye elendighet at jeg føler jeg fortjener de ølene om ettermiddagen. Zimbabwe, rusmidler Universitetet i Zimbabwe og Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen undersøkte bruk av rusmidler blant skoleungdom mellom år i Zimbabwe i 1990 (2783 respondenter) og 1994 (3211 respondenter). Ungdommene brukte klart mindre rusmidler enn i Norge. Daglig bruk av rusmidler var svært uvanlig. Alkohol, tobakk, cannabis og sniffing var de mest brukte rusmidlene. Bruken var høyest i overklassen og den nye middelklassen, lavest i fattige byområder og på landsbygda og overalt høyest blant gutter. Bruken økte stort sett noe fra , men gikk ned i fattige byområder. Bruken var høyest hos de med stor grad av vestlig kulturell orientering, lavest blant de med stor grad av lokal orientering. Undersøkelsen er blant de mest omfattende som er fortatt i Afrika sør for Sahara Kilde: Arne H. Eide: Rusmiddelbruk blant skolebarn i Zimbabwe, Stoffmisbruk 6/96 43 rus & avhengighet nr

4 FREDRIKSTAD en ungdomsgenerasjon i hovedstaden Harare som kan sammenlignes med den Vesten opplevde i 1950 og 60-åra. James Dean er byttet ut med rap-artister og moten er annerledes, men mye er likt. I tillegg til vide klær og amerikansk sleng, har også narkotika blitt vanligere. Avdelinga for narkotika- og alkoholmisbruk i den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) i Zimbabwe gjorde en undersøkelse som viser at 25 prosent av alle ungdomsskoleelever sniffer lim, 6 prosent bruker eller har brukt amfetamin, og 15 prosent bruker mbanje. Mbanje er navnet på den lokale hasjen. Det er det vanligste stoffet, fordi det er lett tilgjengelig. Noen etniske grupper i Zimbabwe har lov å røyke mbanje, fordi det er en del av tradisjonen. Blant resten av befolkninga er det forbudt. Mbanje blir røykt ulovlig både på landsbygda og i byene, og byungdommen har tatt stoffet til seg som en del av ungdomsopprøret. Generasjonskløften er stor. De voksne reagerer sterkt på ungdomstrenden og skriker sammen med media opp om klærne og språket som er lettest å legge merke til. Kinofilmer blir sensurert. Foreldre skriver sinte avisinnlegg om alle de stygge ordene rap-artister bruker. Økninga av narkotikamisbruket skrives det knapt om. Årsaken kan være en blanding av at media vil tie problemet i hjel, og at ungdomsbølgen er så ny i Harare at det er stor uvitenhet blant de voksne. At tenåringer banner og går på fest blir sett på som forferdelig nok. At de bruker narkotika eller drikker i tillegg, er nærmest utenkelig. Bor på gata For dem som ikke har familie å støtte seg til, er gata siste utvei. Antallet gatebarn har mangedobla seg de siste fem åra. I Harare er det flere tusen. I tillegg til økt fattigdom, har aids gjort tusenvis av barn foreldreløse. Castin ble 21 år åttende mai. Han har bodd på gata siden han var 12. Han rømte hjemmefra fordi stemora mishandla han. Lim er dop for smågutter. Jeg slutta å sniffe lim da jeg ble 16, sier han. Castin som har fått kallenavnet Dread etter deadlock-frisyren, bodde lenge på et hjem for gatebarn. Jeg og kameraten min, Freedom, stakk derfra. Lederne prøvde å ta fra oss stoltheten vår. De oppførte seg som misjonærene under koloniseringa. Først leser du bibelen, så får du hjelp. Jeg tror på gud, men ingen kan tvinge meg til å be, forklarer Castin stolt. Castin overlever på penger han tjener på å passe biler mens eierne er på jobb. Jeg kan tjene opptil 20 kroner om dagen. Det meste går med til sprit og mbanje, sier han og forteller at det blir vanskeligere å tigge jo eldre du blir: Det nytter ikke å tigge når du er så gammel som jeg, sier han. Noen av vennene mine prostituerer seg for å få ekstra penger. Selv kaller både Castin og Freedom seg kunstnere. Castin tjener litt ekstra penger på å selge batikk t-skjorter han lager på et senter for gatebarn. Freedom Jeg bruker dop for ikke å føle med så sulten, sier Castin (til høyre), her sammen med Freedom. er skuespiller, og har spilt i en kinofilm som handler om gatebarn. Jeg fikk godt betalt for filminnspillinga, men brukte opp alle pengene nesten med en gang. Jeg gikk på de dyreste klubbene, og begynte å høre på technomusikk. I den perioden begynte jeg å bruke dyre stoffer som ecstasy og amfetamin. En ecstasypille koster 100 norske kroner. Til sammenligning koster ett gram mbanje 2 kroner. Jeg bruker dop for ikke å føle meg så sulten, sier Castin. Det viktigste er å slutte før man blir gal. Jeg kjenner mange som er blitt gale av å sniffe lim, skyter Freedom inn. Freedom og Castin tror at ingen egentlig bryr seg om dem. De har liten tro på framtida i Harares gater. Jeg tror jeg kunne gjort store penger i London på å selge t-skjortene mine. Kanskje noen kan sponse turen for meg, drømmer Castin. En drøm som er vanskelig å oppnå når du ikke en gang har fødselsattest... rus & avhengighet nr

5 ZIMBABWE La fyllikene være vi har viktigere ting å gjøre Chibuku, det billigste ølet i Zimbabwe serveres i enliters krus Joseph Jabangwe er informasjonskonsulent for den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO), og leder organisasjonen Zimbabwe Resource Centre for Drug and Alcohol Problems. Ressurssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom ILO, regjeringa i Zimbabwe og Norge. I tillegg til ressurssenteret, har ILO og Norge starta Mobilizing Small Businesses, en organisasjon med mål er å få regjeringa, arbeidsgivere og arbeidere til å innse at alkoholisme er et felles problem som de må løse sammen Ressurssenteret starta i Norge er den største donoren. Organisasjonen jobber med forebygging og behandling på rusmiddelområdet. Vi begynte arbeidet der problemet er størst, i Mbare, den fattigste bydelen i Harare. Folk fra kirka, bystyret, ungdommen, kvinneorganisasjonene, politiet og skolene er med i en felles komité, sier Joseph. Den er fremdeles aktiv, men er for tida hemmet av urolighetene i landet. Flere lokalsamfunn har fulgt Mbares eksempel og starta sine egne komiteer. De fleste som har alkoholproblemer vil ikke innrømme det, som i Norge: Vi hadde et drop-in senter i Mbare i seks måneder. Ingen kom. Vi måtte legge senteret på is, og gå rundt å fortelle folk at alkoholisme er et problem. Nå begynner endelig folk å komme på egenhånd, forklarer Joseph Deretter organiserte vi tiltak på arbeidsplassene. Nå er 40 organisasjoner engasjert i forebyggende tiltak mot alkohol- og narkotikamisbruk. I landsbyen Mtoko nær grensa til nabolandene Malawi og Mosambik driver ressurssenteret en informasjonskampanje om farene med å bruke mbanje, den lokalproduserte marijuanaen. Det smugles inn mbanje fra nabolandene. Politiet registrerer nå nedgang i beslag av mbanje i Mtoko, hebder Joseph. Styrken til Zimbabwe Resource Centre for Drug and Alcohol Problems ligger i at det er et samarbeidsprosjekt. Det å kunne bruke politiet, skolevesenet og fagforeningene sammen er viktig. Vi prøver å få med oss så mange organisasjoner som mulig, for at arbeidet skal bli mer effektivt, sier Joseph, et sirkus med for mange organisasjoner som overlapper hverandre er ofte et problem. Helsevesen i krise Sosialarbeideren Dawn Wachenuka er representant for Sosialdepartementet på Ressurssenteret der all hjelp er gratis. Hun administrerer komitéene i distriktene, i tillegg til å jobbe med rehabilitering. Men alkohol- og narkotikaproblemet vokser raskere enn senteret. Rehabilitering er en langsom prosess. Ofte er det familiebakgrunnen som er årsaken til at noen har et narkotikaeller drikkeproblem. Å snakke med familien og prøve å få pasienten til å ville dra tilbake til dem er ofte vanskelig, sier Dawn. Ute i distriktene har de samme problem, det er for mye å gjøre for de få sosialarbeiderne som jobber der. Det hender jeg får til svar: La fyllikene være, vi har viktigere ting å gjøre, når jeg drar for å se hvordan det går med komiteen, sier Dawn. Hvis en person som søker hjelp er rusa når han kommer, henviser jeg ham til sentralsykehuset. Der blir han avruset og så sendt hit. Men pasientene blir sjelden lenge nok på sykehuset til å bli frisk. Nesten ingen får medisiner mot abstinenssmerter, forklarer Dawn som mener regjeringa burde bygge en egen døgnavdeling for senteret. En annen organisasjon har døgnavdeling med plass til 20 personer, og det er alltid fullt. Det er problematisk å henvise hvem som helst dit på grunn av at den er katolsk drevet, mener Dawn: De bruker ingen medisiner, kun åndelig hjelp i form av bønn og sang. Staten hjelper Ressurssenteret med personell og penger. Det viser at regjeringa i Zimbabwe nok innser at alkoholisme og narkomani er et alvorlig problem. Likevel taper alkohol- og narkotikaproblemet i konkurransen med andre problemer, som aids og tusenvis av gatebarn. Helsevesenet har dessuten blitt svekket de siste årene på grunn av den nye økonomiske politikken, med sterke nedskjæringer i offentlig sektor. Helsevesenet i Zimbabwe er blitt dårlig igjen, veldig dårlig, mener mange og peker på at svarte, nye Mercedeser og økt lønn til ministrene viser at penger finnes. NINA MONSEN er journaliststudent ved Harare Polytechnical College 45 rus & avhengighet nr

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør magasin www.nytthaap.com Nr. 2-2008 13. årgang Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer Ta vare på Ines når jeg dør Forlatt på buss som 6-åring Barn kjemper for å overleve 1 Forsidefoto: Elisabeth

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Hva blir framtida for Afrikas barn?

Hva blir framtida for Afrikas barn? Nr. 2-2004 9. årgang for barn i nød Hva blir framtida for Afrikas barn? Millioner av foreldre dør av aids Barna blir alene tilbake www.nytthaap.com Foto: Svein Robert Solberg 1 Arve Gunnestad Deltakerne

Detaljer

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave)

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) Pris kr 80,- mangfoldige stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) 2 Flyktning, Mangfoldige stemmer minoritetskvinner i

Detaljer

EMMA MACKENZIE PAULSRUD KVINNE OG NY I NORGE

EMMA MACKENZIE PAULSRUD KVINNE OG NY I NORGE EMMA MACKENZIE PAULSRUD KVINNE OG NY I NORGE 1 MINE MEMOARER Jeg heter Emma Mackenzie Paulsrud og har nå bodd 10 år i Norge. Jeg ble født i Kakamega i Kenya i 1972. Kakamega ligger 30 mil fra hovedstaden

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Vennskap For Livet. Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret. magasin. 1 Nytt Håp magasin Forsidefoto: Marion Klaseie/NRK

Vennskap For Livet. Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret. magasin. 1 Nytt Håp magasin Forsidefoto: Marion Klaseie/NRK www.nytthaap.com magasin Nr. 2-2007 12. årgang Vennskap For Livet Sangartisten Jørn Hoel har besøkt Gatebarnsenteret - Jeg er uønsket hjemme Reginaldo har giftet seg Når aids rammer barn... 1 Nytt Håp

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

skape glede Gatekamerater fikk nytt håp Det skal lite til for å og nytt håp magasin Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Nr. 2-2006 11.

skape glede Gatekamerater fikk nytt håp Det skal lite til for å og nytt håp magasin Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Nr. 2-2006 11. magasin Nr. 2-2006 11. årgang Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Det skal lite til for å skape glede Gatekamerater fikk nytt håp www.nytthaap.com og nytt håp 1 Arbeidet for sin første lønning Tekst

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon AKSJONSHEFTE: Program og informasjon TEMA: UMULIG! Foto: Julia Dahr Til leder og patruljefører De siste to årene har Globalaksjonen støttet et skoleprosjekt på Madagaskar. I år og neste år skal vi få være

Detaljer

Veien. til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse. magasin. Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5)

Veien. til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse. magasin. Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5) Veien til et nytt liv for mennesker i fattigdom og fornedrelse magasin Nr. 1-2006 11. årgang Ble skutt av politiet(side 6) Gutten som ingen ville ha (side 5) Livet etter Norgesbesøket (side 2) www.nytthaap.com

Detaljer

m.m. STOR GAVE GIR ØKT SATSING FRA SKAGENFONDENE BARNAS FESTDAG I MORRO DE MACACO REISEBREV FRA SIGRID(10) BRASIL, 2007

m.m. STOR GAVE GIR ØKT SATSING FRA SKAGENFONDENE BARNAS FESTDAG I MORRO DE MACACO REISEBREV FRA SIGRID(10) BRASIL, 2007 nós vivemos CARF - Children at Risk Foundation nr. 1/2007 REISEBREV FRA SIGRID(10) BRASIL, 2007 STOR GAVE GIR ØKT SATSING FRA SKAGENFONDENE BARNAS FESTDAG I MORRO DE MACACO m.m. Innhold Våre medarbeidere

Detaljer

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka.

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka. Likemenn De kunne reist til Spania og spilt golf. Men flere finansprofiler bruker pensjonisttilværelsen på å hjelpe tidligere straffedømte med å få et liv etter fengselet. JONAS FORSANG Foto: ALEXANDER

Detaljer