Rotary Vest. Gratulerer med dagen Rotary! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mars Månedens tema; Literacy Måned for lese og skriveferdighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest. Gratulerer med dagen Rotary! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mars 2010. Månedens tema; Literacy Måned for lese og skriveferdighet"

Transkript

1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Mars 2010 DG Ove Sembsmoen Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Månedens tema; Literacy Måned for lese og skriveferdighet Citymøte i Bergen. PHF til Trond Andersen i Albatrossen ettervernsenter Citymøte i Bergen PHF til Trond Andersen 3 4 Vi gratulerer! 6 Rotarygolf i juni Shelterboxer til Haiti 7 8 Månedens tema 9 Stavanger Internasjonale inviterer til golfturnering i Lese og skriveferdighet kan være veien ut av fattigdom Se side 3, 4 og februar feiret rotarianere og rotaryklubber over hele verden at det er 105 år siden Rotary ble formelt stiftet. Fra den spede begynnelse i Chicago i 1905 har verdens første serviceorganisasjon vokst og har i dag medlemmer i mer enn 200 land og geografiske områder. I boken My road to Rotary skriver Paul Harris, Rotary`s grunnlegger: Friendship was the foundation rock on which Rotary was built and tolerance the element which holds it together. Behov for vennskap og toleranse er minst like stort i dag som for 105 år siden. Gratulerer med dagen Rotary!

2 2 Guvernøren har ordet I Rotary International har det over tid pågått et arbeid med oppdatering av Rotarys Strategiske Plan Pages/091117_news_strategicplan.aspx, og som nå ble vedtatt på RI styrets novembermøte. Der uttrykkes det at man vil fokusere på tre prioriteringer: - Støtte og styrke klubbene. - Fokus på økt humanitær tjeneste. - Forbedre offentlig image og bevissthet Alle forøvrig lett gjenkjennelige fra før, og som jeg også i min tale til klubbens har fokusert på. Men jeg synes at en strategisk plan heller burde vært opptatt av organisasjonsformen, rotasjonssystemet, funksjonstider, rapporteringsrutiner o.s.v. Etter min mening er Rotary over klubbnivået blitt en for byråkratisk organisasjon. Den trenger sårt til en gjennomgang og fornyelse. Men det triste er at en slik fornyelse nesten bare utelukkende kan skje ved lovendringer. Og det foregår kun hvert tredje år i Lovrådet. Prosessen her er også veldig tungvint og omstendelig. De som sitter i RI s øverste ledelse når disse posisjonene i relativt høy alder. Deres funksjonstid er også kortvarig. Vi får altså ingen yngre krefter inn i de øvre organer som kan ta opp de sentrale utfordringene for organisasjonen. Forhold som faktisk berører dens evne til overlevelse og videreutvikling i dagens samfunn. Systemet er dessverre blitt selvkonserverende. Nå kan jeg kanskje synes vel negativ. Men de positive og flotte verdiene i vår organisasjon fortjener etter min mening en funksjonsform, avbyråkratisering og effektivisering som gjør oss attraktive for dagens yrkesaktive ledere. Som distrikt forsøkte vi å sende inne et omfattende forslag til lovrådet, men det kom dessverre for sent. Personlig har jeg til hensikt å forfølge disse synspunktene overfor våre representanter i RI ledelsen og evt. ved neste korsvei til Lovrådet om tre år. Derfor synes jeg også vår verdenspresident tema for er relevant: Rotarys framtid ligger i dine hender.

3 3 Klipp fra klubber Vellykket Citymøte i Bergen Nok en gang har Bergen Vest Rotaryklubb arrangert et meget flott citymøte. Både hva angår deltakelse og program, men og når det gjelder markedsføring og omdømmebygging. Mediemessig har klubben tradisjon for å makte å få oppmerksomhet omkring sine arrangementer. Så har de da og erfarne strateger i sin midte. Citymøtet ble avholdt med gjester fra flere andre Rotaryklubber, benket rundt hyggelige bord. Kveldens foredragsholder var Asbjørn Algrøy, adm. dir. i Business Region Bergen. Han ga oss en innføring i denne organisasjonen, som driver næringsutvikling og markedsføring av bergensregionen. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er de viktigste eierne, men til sammen er 20 kommuner med. Organisasjonen samarbeider med nettverksorganisasjoner i næringer som er viktige for regionen, og satser på lokomotivene energi, marin, maritim, opplevelse og reiseliv samt kultur. Algrøy presenterte oss for mange fakta om regionen: Energinæringene står for årsverk i Hordaland, og i Øygarden finner vi flere sterke energiklynger. Når det gjelder undervannsklyngen, er den i verdensklasse (undervanns = installasjoner på havbunnen). Bergen er byen med størst flåte under norsk flagg. Austevollbåter står for én prosent av verdens årlige hvitfisk fiske. Det er i det hele tatt stor verdiskaping innen olje/gass, Asbjørn Algrøy maritim og marin sektor i regionen vår. Når vi ser på Norge under ett, er de internasjonale næringsklyngene i første rekke lokalisert til Vestlandet, mens de internasjonale nettverksnæringene ligger i Oslo-regionen. Med andre ord: Produksjonen ligger på Vestlandet, mens sentraladministrasjonen ligger på Østlandet. BRB satser på kunnskapsdrevet næringsutvikling, og utdanning er et viktig felt. De arbeider for å få ingeniørutdanning på master- og doktorgradsnivå i Bergen, noe som Trond Mohn også har gitt bidrag til. Forts. side

4 4 Det gjelder å skape en interessant region med interessante arbeidstilbud til de unge. Våre konkurrenter når det gjelder fremtidens arbeidskraft er osloregionen (kunnskap og tjenester), Øresund-regionen (kunnskap og bioteknologi), Tyskland (kunnskap og industri) og de store sentrene Shanghai, Singapore og San Francisco. I dag er det innbyggere i bergensregionen. BRB satser på å knytte Bergen Haugesund Stavanger sammen til en storbyregion. Om 20 år kan denne regionen ha opp mot 1 million mennesker som eneste norske region utenom Oslo. Men det er i dag vi må ta grep hvis vi vil være attraktive om år. Det er nødvendig for konkurrentene Bergen og Stavanger å få til et samarbeid på alle felter, ellers vil vi ikke klare å beholde verdiskapningen og talentene i regionen. Det forhold at de to byene er komplementære i næringslivet, er en fordel med tanke på samarbeid. Etter foredraget om BRB presenterte daglig leder Jan Atle Solheim og miljøleder Trond Andersen Albatrossen Ettervernsenter. Albatrossen ble etablert i 2002 og ble stiftelse i Trond Andersen var gründer og første ansatte; i dag er det 7 ansatte. Albatrossen har følgende samarbeidspartnere: Bergen kommune, Helsedirektoratet, NAV Hordaland, LAR-Bergensklinikkene, Alvøen gård, Lions Club Bergen Vest og vår klubb. Det Rotary spesielt kan bidra med, er sine nettverk og det å finne praksisplasser. I Bergen er det rundt 400 personer på LAR-behandling (Metadon, Subutex, Suboxone), mens det i hele landet er totalt Vi regner med at det er mellom 9000 og sprøytemisbrukere i Norge. Fra v. President i Bergen Vest RK Morten Meibom, Trond Andersen og PDG Egil Eikanger Som Andersen ser det, er det en skjevfordeling mellom lav- og høyterskeltilbud i Bergen. Han fremhever at uten ettervern, er rusbehandlingen ofte bortkastet. Trond Andersen opplevde selv mangelen på tilbud innen ettervern. Han fikk hjelp fra flere hold, bl.a. fra Laksevåg lensmannskontor, og etter en del skjær i sjøen ble Albatrossen opprettet. Albatrossen tilbyr ettervern, fritidsaktiviteter, kurs og sosialisering og har i dag opptil 45 deltakere. Etter presentasjonen tok Egil Eikanger ordet og leste opp begrunnelsen for klubbens tildeling av Paul Harris Fellow til Trond Andersen: Vi gjør det fordi det er all grunn til å gi mottakeren den honnør som ligger i tildelingen. Vi gjør det fordi tildelingen kan være med på å sette fokus på den saken som har gitt mottakeren et meningsfullt og aktivt liv. Vi gjør det fordi tildelingen kan bli en inspirasjon for andre med samme bakgrunn som mottakeren. Salen kvitterte med stående applaus, og presidenten minnet om at BVRK gjerne har Albatrossen som felles prosjekt med andre klubber.

5 Fakta om Albatrossen ettervernsenter 5 Stiftelsen Albatrossen er et helhetlig rusfritt ettervernstilbud til rusmisbrukere under rehabilitering. Vi holder til i trivelige lokaler i Damsgårdsveien 69. Det er et sterkt behov for et forebyggende rusfritt etterverntilbud til rusmisbrukere under rehabilitering i Bergen. Formål Albatrossen sitt formål er å hjelpe dem til å mestre sin livssituasjon, til å komme ut av sin isolasjon, som følge av angst og manglende sosialt miljø, og derved oppnå en bedre livskvalitet. Arbeidstrening er et viktig element i Albatrossens virksomhet og målet er at så mange som mulig skal være i stand til, helt eller delvis, å gå ut i arbeid. Albatrossen skal satse på et godt sosialt rusfritt tilbud blant annet etter behandling og løslatelse fra fengsler som tar deltakerne på alvor. Historikk Albatrossen ettervernsenter ble startet på grunn av manglende tilbud innen tilbud hjelpe- og ettervern for personer med rusproblemer i Bergen. Tidligere rusmisbrukere var med å starte prosjektet og tiltaket bygger på deres erfaringer. Tanken bak tiltaket var at det skulle være et tverrfaglig prosjekt med mennesker som har erfaring på alle nivåer. Albatrossen ble offisielt åpnet av ordfører Hermann Friele. Etablert som stiftelse AB og APS Albatrossen samarbeider med NAV-Arbeid i to Arbeidsmarkedstiltak. Det er APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og AB (Arbeid med bistand). APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsmarkedstiltak. Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Og styrke deltakernes mulighet for senere å komme i arbeid eller utdanning. AB Arbeid med bistand, skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av deltakerne i det ordinære arbeidsliv. Forskjellen på de to tiltakene er at APS skal gi arbeidspraksis og arbeidstrening mens AB skal gi fast arbeid og dermed fast inntekt. For mange vil det være naturlig å begynne i APS og kanskje komme over i AB når og hvis tiden er inne for dette. Til deltakerne i APS kan vi dag blant annet tilby arbeidstrening på senteret vårt, slik som dataopplæring og datakortet. Når dette er bestått kan vi for de som har tenkt seg ut i en kontorjobb eller lignende gi varierende og aktuelle oppgaver innen dette feltet. Vi gir også tilrettelagt undervisning i mattematikk eller andre fag som de måtte mangle fra skolen. Vi har også samarbeid med IFOS og Alvøen gård som gir store muligheter for arbeidstrening. Felles for begge tiltakene er at deltakerne må være i LAR behandling.

6 6 Jubileer Sandnes -150 år i ord og toner. Søndag 2. Mai kl En kveld med kjent og ukjent musikk fra Sandnes, krydret med bilder og fortellinger fra byens historie tilsatt et skråblikk på de neste 150 årene! De tre Rotaryklubbene i Sandnes har satt sammen et programsom kaster et blikk tilbake på den kulturutfoldelsen som har vært i byen siden den fikk bystatus i På scenen vil vi få oppleve kjente og kjære aktører fra byen vår, som fører oss tilbake i tiden og kanskje også litt fremover? Arrangør: Rotaryklubbene i Sandnes, støttet av Jubileumskomiteen. Entre kr 100,-. Eventuelt overskudd går til Rotary s verdensomfattende Polio+ kampanje. Vi gratulerer! 11/2 fylte Sandnes Sør 25 år 23/2 fylte Haugesund 75 år 25/2 fylte Sotra 25 år

7 7 Klipp fra klubber Kjære Rotaryvenner, Stavanger Internasjonale Rotary Club (SIRC) har med dette gleden av å invitere alle Rotary medlemmer i distrikt 2250 til vår Charity Golf Tournament and Auction, Stavanger, 25. juni Program: Golfturnering Sola GK Shot Gun kl (Reg. fra kl. 1100), hver spiller donerer kr. 500,-.Selve golfturneringen er tradisjon og er knyttet tett til både prosjekt og givere. Sola GK har velvillig satt av banen og gitt spesial pris som sin støtte. Auksjonsaften for første gang! Begivenheten foregår på Hall Toll som har vært så sjenerøse og sponset både lokaler og tekniske tjenester. Det blir servering, underholdning og auksjon. Givere kan donere tjenester/produkter for auksjonen, bud-vinnere betaler til SIRC og avtaler så direkte med leverandør om levering etc. Sponsorer har anledning til å støtte oss med et fastsatt beløp for prosjektet (se vedlegg) og/eller bidrag til auksjonen. Prosjekt 2010: Hovedprosjekt for SIRC i 2010 er rense- og pumpesystem for rent drikkevann til skoler i området rundt Pune, India. Dette er i samarbeid med den lokale Rotaryklubben som vi har samarbeidet med de siste 3 år. Vi vil i år dele sponsormidlene med et lokalt prosjekt kalt "velvære og selvtillit". Unge kvinner i Stavanger og omegn som har gjennomgått hard kreftbehandling, får hjelp av Body Shop til hudpleie og sminkeråd. SIRC og Støttespillere: I SIRC er vi så heldige å ha en spesielt engasjert gruppe mennesker fra mange verdenshjørner, som for kor tere eller lengre tid bor i Stavanger regionen. Sammen har vi muligheten til å mar kere Stavanger som en foregangs by innen Rotary International og med hjelp fra dere og et engasjert lokalsamfunn tror vi på nye rekorder! Rotary klubber: Dette arrangementet vil sannsynligvis få oppmerksomhet lokalt og i media og

8 8 Klipp fra klubber spillere har allerede begynt å registrere seg. SHELTERBOX til Haiti Shelterbox er en internasjonalt katastrofehjelp organisasjon som gir husly, varme og verdighet for mennesker rammet av katastrofer verden over. På medlemsmøte 18. februar ble det i Askøy Rotary Klubb vedtatt å kjøpe 2 stk ShelterBox til støtte for hjelpearbeidet på Haiti. Vi håper flere av distriktets klubber vil være med å støtte opp om dette prosjektet og tror dette kan være et godt engasjement i forkant av Distriktskonferansen 2010, hvor Strand Rotary Klubb og Prekestolen Golfklubb er vertskap. Vi ber om at de som vil være med å spille golf, registrerer seg så fort som mulig til: De som kunne tenke seg å formidle sponsorer, bes kontakte: telefon vennlig hilsen Bente Bimberg SIRC president Se og hjemmesiden Se også her: Melding fra ShelterBox Norge: Tusen takk for donasjonen fra Askøy Rotary Klubb til ShelterBox. Vi overfører fortløpende pengene til hovedkontoret til ShelterBox i Helston, Cornwall i England sammen med detaljene om at dere har donert. Der vil boksene bli pakket og boksnummerne påføres. De unike boksnummerne sendes så til oss og vi sender dem til dere så fort vi får dem. Boksene settes normalt på lager, men i en så stor katastrofe som denne, sendes de nok rett ut til katastrofeområdet der boksene deles ut til dem som trenger det mest. Mottaker får et bevis på at boksen med det unike nummeret er en gave fra giver til mottaker og at de nå er eiere av boksen. Når beviset er overlevert sender vi dere en ny melding om hvor i verden boksen har endt opp, trolig Haiti denne gangen ShelterBoxer er til nå levert til Haiti og flere er på vei.

9 9 Månedens tema - Literacy Å hjelpe mennesker ved å gi dem leseferdigheter. Glenn E. Estess Sr. Leder av Rotary Foundation Oversatt av PDG Paul Johnsen I Rotary bruker vi mars måned til å sette fokus på vårt arbeid for leseferdighet. Som en del av vår humanitære innsats fremhever vi sammenhengen mellom lesing og utdannelse. I mine årtier som rotarianer, både hjemme i Alabama, USA, og i utlandet har jeg stadig sett hvilken kritisk rolle leseferdigheter spiller for at mennesker kan få anledning til å leve et sundt og produktivt liv. Å kunne lese innebærer ikke bare det å kunne lese en bok eller en avis. Leseferdighet gir også muligheten til å forstå instruksjonen på et medisinglass, motta en skriftlig beskjed eller lese en stillingsannonse. Det gir mulighet til å forstå en meddelelse fra en lærer, kunne bruke en PC, følge en matoppskrift eller skrive en lånesøknad. Å kunne lese og skrive setter mennesker inn i en større sammenheng, innebærer inkludering og dyktiggjøring. De som ikke kan lese og skrive, det være seg barn eller voksne, blir avskåret fra ufattelige mengder og typer av informasjon og medfører både helserisiko og risiko for å forbli fattig. Og - kanskje aller mest kritisk - foreldre som ikke kan lese fostrer barn som ikke kan beherske kunsten å lese og skrive og viderefører derved den onde sirkel av analfabetisme og fattigdom. Både som rotarianer og i mitt profesjonelle liv har jeg sett mange enkle og kreative muligheter for å bryte denne onde sirkel. Både som frivillig medhjelpere i skoler, ved å gi leseundervisning til voksne eller å sikre at barn får de bøker og det utstyr de trenger - kan vi i Rotary gjøre mye. Vi kan hjelpe andre til å lære og vi kan gi hjelp til selvhjelp. Glenn E. Estess Sr. Leder av Rotary Foundation

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

Vestlendingen. Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2011

Vestlendingen. Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2011 Vestlendingen Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2011 DG Ulf Torkelsen GOD PÅSKE! Dette nr inneholder bl.a. Sandnes Rotary Klubb jubilerer...og feirer med strålende omdømmebygging! Guvernøren har ordet

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR.4 22. MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl. 18.30. Til klubbene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev Rotary Distrikt 2290 Nummer 2 februar 2010

Guvernørens kvartalsbrev Rotary Distrikt 2290 Nummer 2 februar 2010 Guvernørens kvartalsbrev Rotary Distrikt 2290 Nummer 2 februar 2010 Kjære Rotaryvenner! Solen har snudd! Dagene blir litt lysere for hver dag, og mange steder er det gnistrende skiføre for første gang

Detaljer

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013 Rotary i Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013 DG Tove Kayser Dette nr inneholder bl.a. Fra guvernørens side oktober Distriktskonferansen 2013 Bergens Tidendes Gard Steiro på programmet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Metaprint Med trua på folk METAPRINT en halsbrekkende øvelse i samarbeid Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Forord Denne evalueringen av utrednings- og arbeidstreningstiltaket Metaprint er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12 Rotary i Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12 DG Ingunn Mossefinn Dette nr inneholder bl.a. ZÉw ]âä4 Guvernøren har ordet 2. SOS barnebyer 3. Pengegåve til gamle hus 5. Det maritime

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer