KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming Revidert oktober

2 2

3 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: Idrett(er): Postadresse: Hamar IL Svømming Svømming. Svømmeskole og konkurransesvømming Postboks 167, 2301 Hamar Besøksadresse: Ankerskogen svømmehall, Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar E-postadresse: Internettadresse: Organisasjonsnummer: <Brønnøysundregisteret> Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark, Torgg , Pb. 203, N-2302 Hamar Bankkonto: IBAN nr: NO Medlem av: Tilknyttet: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Hamar Idrettslag hovedlag 3

4 Innholdsfortegnelse Klubbinformasjon... 3 Innledning... 4 Klubbens historie... 4 Verdier og visjon... 4 Hovedmål... 5 Organisasjonsplan Styret....9 Utvalg. 11 Regnskapsfører Årsmøtet Årshjul Ansatte Treningsavgift og medlemskap Klubbens aktivitetstilbud Aktivitetsplan/terminliste Reise i regi av klubben Foreldre/foresatte Kurs og utdanning Arbeidsbeskrivelse svømmeskoleansvarlig Arbeidsbeskrivelse hovedtrener Politiattester Antidopingarbeid Anlegg og utstyr Utmerkelser og æresbevisninger Vedlegg mal arbeidsavtale Vedlegg - timelister Vedlegg- arrangere klubbstevne Vedlegg retningslinjer alkohol Vedlegg retningslinjer mobbing Vedlegg retningslinjer for reiseleder

5 Innledning Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Klubbhåndboka skal revideres årlig etter årsmøtet er avholdt og senest innen utgangen av april. Klubbens historie Hamar Idrettslag ble stiftet den Laget har lange, gode tradisjoner for å utvikle selvstendige svømmere til et høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt, samt ha tilbud om konkurransesvømming for både yngre og masters. Laget ønsker å opprettholde tradisjonene og videreføre den gode prestasjonskulturen i klubben. I tillegg ønsker vi å styrke posisjonen som konkurransesvømmeklubb som laget har hatt i svømmemiljøet, både lokalt og nasjonalt. Vi trenger en robust stamme med svømmere som er villig til å satse, trenere med rett kompetanse og økonomi til å legge til rette for dette. HIL Svømming arrangerer hvert år Norges største svømmestevne, Mjøssvøm. Mjøssvøm hadde 30 års jubileum i Visjoner, verdier og virksomhetside Hama Idrettslag svømmegruppes visjon er: «NÅ DIN DRØM - SVØM» Visjonen skal sørge for at organisasjonen setter hver enkelt svømmer i sentrum og legge best mulig til rette for utvikling, uansett forutsetninger og ambisjoner. Svømmeidrettens verdier: Grensesprengende Lekende Ansvarlig => Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende Hamar Idrettslag svømming sine verdier er: «Enestående sammen» «Glad mestring» 5

6 «Enestående sammen» uttrykker verdien av at vi respekterer hver enkelt svømmer, at vi driver en individuell sport, men at fellesskapet i klubben er viktig for å løfte oss ytterligere mot våre drømmer. «Glad mestring» er viktig å ha med oss i alt vi foretar oss, både på trening, i konkurranser og ellers. Vi er opptatt av at våre aktiviteter preges av at alle er trygge, glade og opplever mestring. Hamar Idrettslag sitt formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Svømmegruppa skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. Hovedmål Ha deltakere i alle nasjonale mesterskap (Masters, Senior NM, Jr NM, LÅMØ, ÅM) i 2015 SPORT Klubben skal ha et tilrettelagt tilbud for de som vil drive med svømming som sin idrett og for de som vil satse. Klubben skal besørge treningsflater, treningstider og tilgang til kompetanse. Klubben skal arbeide mot å ha dyktige trenere til enhver tid som Motivere til målbevisst trening og deltakelse i konkurranser gjennom sesongen. Mål Ha 8 deltakere på LÅMØ 2015 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Sportslig plan Bedre overgang mellom Svømmeskole og Konkurransepartier, slik at flere rekrutteres til konkurransegruppene. Utvide konkurransegruppene slik at A partiet består av 15 svømmere, B- partiet 25 svømmere og 50 rekrutter Dyktig trenerteam Klubben skal ha en oppdatert sportslig plan styrke sportslig utvalg og koordinering mellom hovedtrener og svømmeskoleansvarlig Rekruttere svømmere gjennom svømmeskolen og svømmemiljøer i regionen Hovedtrener som leder trenerteamet og koordinerer det 6 Hovedtrener. Presenteres for styret våren 2014 Hovedtrener og Svømmeskoleansvarlig (2014) Hovedtrener 2015 Styret, våren 2014

7 sportslige tilbudet for konkurransesvømmere og treningsgruppene Mål Tilby svømmeopplæring med god kvalitet Delmål Strategier/tiltak Ansvar/når Bygge en god rekrutteringsbase ved å ha 500 kursplasser i Svømmeskolen årlig Ha 15 instruktører og 3 hovedinstruktører til Svømmeskolen Godt faglig opplegg, markedsføring av Svømmeskolen og tydelig kommunikasjon om tilbudet Rekruttere 3 voksne Hovedinstruktører som er mentorer for instruktører Svømmeskoleleder og styret, 2015 Svømmeskoleleder og styret, årlige Instruktørsamlinger Kvalitetssikre rutiner og opplegg, samt styrke miljøet i gruppa Tilby kurs i Livredning Tilby svømmeopplæring for voksne Tilby svømmeopplæring for «flerkulturelle» Hovedmål Samarbeide med fylkeskommune og kommune om et godt tilbud for flerkulturelle som ønsker å lære å svømme Svømmeskoleansvarlig, 2014 Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleansvarlig Ha et bredt, sunt og godt svømmemiljø Delmål Strategi/tiltak Ansvar/når Ha treningstider og aktiviteter hvor svømmerne trener sammen gjennom hele året Påse at vi opprettholder et godt inkluderende miljø, preget av sunne vaner 2 partier for voksne Rekruttere svømmere til Masters/Triatlon, andre treningsgrupper? 2 nivåer Opplæring og trening for funksjonshemmede Tilby kurs i Livredning Styret, hovedtrener og Miljøutvalg, 2014 Hovedtrener, Mastersansv Svømmeskoleansvarlig, 2015 Svømmeskoleansvarlig,

8 ORGANISASJON Mål Ha en velfungerende ledelse og drift Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Ha et styre med engasjerte medlemmer Etablere gode rutiner mellom styre og ansatte Synliggjøre roller som skal bekles og hva som forventes av arbeidsomfang Revidere og fordele alle oppgaver og rutiner, herunder fullmaktsmatrise. Kontinuerlig. Valgkomité Styret og administrasjon, primo 2014 Lage en klubbhåndbok Mål Tydelig kommunikasjon med gruppas medlemmer og involverte Beskrive roller og oppgaver og samle dette i en klubbhåndbok, som skal eies av styret Nesteleder, primo 2014 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Oppdatert informasjon på kommunikasjonskanaler Opprette facebookside Hovedmål Ha en sunn økonomi Forbedre Web.side, utarbeide profilhåndbok, lage nyhetsbrev, ha oppdatert kontaktinformasjon på medlemmer Lag plan og retningslinjer før igangsetting Alle, 2014 Styret 2014 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Øke omsetningen i Svømmeskolen med 50 % fra 2012 til 2015 Rekruttere og markedsføre vårt tilbud i Hamarregionen, benytte seg Svømmekurskomité, Svømmeskole-ansvarlig 8

9 Sikre forutsigbare rammevilkår for drift og arrangement Gjennomføre et godt Mjøssvøm med høy andel frivillige og egne dommere av tiltak initiert av det offentlige. Sikre gode leieavtale med Ankerskogen KF Gode rutiner og rett prising av våre aktivitetstilbud Synliggjøre Mjøssvøm som landets største mønstring for svømmere over 12 år. Styret, 2014 Styret og admin., 2014 Styre og Arr. Komite 2014 Hovedmål Engasjere seg i Svømme Norge Utdanne og benytte egen dommere. Dommeransvarlig, 2014 og 2015 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Bygge nettverk med andre klubber Delta på konferanser og samlinger Alle, 2014 Bygge nettverk med andre klubber Gjennomføre sportslige og sosiale aktiviteter styret 9

10 Organisasjonsplan HIL Hovedlag HIL Svømming styret Ansatte Regnskapsfører Triathlonutvalg Miljøutvalg Styret - være lagets ansvarlige organ utad og innad - styre i henhold til årsmøtevedtatt virksomhetsplan og budsjett - drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra regnskapsfører og økonomiutvalg - foreta ansettelser etter avtale med HIL hovedlag - inngå øvrige avtaler på vegne av laget - vedta termin/aktivitetsplan innen august hvert år - behandle forslag til totalbudsjett innen 1. januar hvert år - revidere virksomhetsplan, mål og handlingsplan innen årsmøte hvert år - bekle utvalg innen 1 mnd etter årsmøte - lage årsberetning til årsmøtet - innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene Funksjon Navn Epost Telefon Leder Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder Øyvind Bergan Kasserer Unni Lystad

11 Funksjon Navn Epost Telefon Syremedlem/ Dommeransvarlig Renate Mosesen Styremedlem/sekretær Tommy Eriksen Styremedlem/ansvar Masters Knut Måløy Styremedlem/vara Geir Nyutstumoen Styremeldem/vara Heidi Sørskog Styremedlemmer velges for 2 år om gangen Styremedlemmenes oppgaver: Leder Den daglige ledelsen av klubben Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene Innkalle til årsmøte, utarbeide saksliste. Kontakt med valgkomite Melde endringer i styret til Brønnøysundregisteret etter årsmøte Være representert i utvalg, sportsutvalg, økonomi og markedsutvalg, arrangementsutvalg, svømmekursutvalg. Ansvarlig for oppdatering av nettside Andre oppgaver etter behov Nestleder Stedfortreder for leder Ansvar for at nødvendige politiattester foreligger Påse at årshjul utarbeides/oppdateres Påse at klubbhåndboka oppdateres årlig Være representert i utvalg, sportsutvalg, økonomi og markedsutvalg, arrangementsutvalg Andre oppgaver etter behov Kasserer Holde styret orientert om klubbens økonomi Forestå inn og utbetalinger Påse at budsjettet blir fulgt opp Påse at regnskapsfører får alle bilag Utarbeide forslag til budsjett sammen med økonomi og markedsutvalget Holde styret informert om tilskuddsordninger og utarbeide søknader om slik støtte Ha oversikt over medlemsregister Styremedlem/Sekretær Føre referat fra styremøter og årsmøte. Distribuere referat til styremedlemmene Utarbeide utkast til årsmelding 11

12 Holde klubbens arkiv Være representert i utvalg etter behov Styremedlem/vara Møte på styrets møter Være representert i ulike utvalg etter behov Tildeles konkrete oppgaver/ansvarsoppgaver Utvalg Knyttet til styret er det 2 utvalg; Miljøutvalg og triathlonutvalg. Utvalgene skal ha medlemmer som er representert i styret. Styret kan oppnevne medlemmer i samråd med utvalget. Utvalg Navn Epost Telefon Triathlonutvalg Representant fra gruppa Anne Marie Laakso Miljøutvalg Anne Gro Hummelvold Nina Moen Christopher O`Connell Regnskapsfører HIL svømming kjøper regnskapstjenester fra Jan Steinar Svergja. Adekvat Regnskap & Rådgivning AS. Torggata 32, 2317 Hamar. Telefon Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på hjemmeside og i Hamar Arbeiderblad. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Årshjul Faste årlige oppgaver Måned Oppgave Ansvar Januar Innkalling årsmøte, utarbeide årsmelding Leder Februar Årsregnskap Kasserer Mars Oppdatere klubbhåndbok og årshjul nestleder April Mai Juni Mjøssvøm Mjøssvømkomite, alle 12

13 Terminliste høst Leder, Sportslig utvalg Juli Dugnad Jakt og fiskedagene nestleder August Oppstartsleir Plan for sosiale aktiviteter høst Sportsutvalg, Miljøytvalg September Høstferieleir/trening Sportsutvalg/miljøutvalg Oktober Mjøssvømkomite Arrangementsutvalg November Utarbeide budsjett Kasserer/leder Desember Utarbeide og legge ut terminliste for første halvår Leder/sportsutvalg Ansatte HIL svømming har fast ansatt trener og leder for svømmeskolen. Vi engasjerer også trenere på timelønn for ulike treningsgrupper etter behov. Vi engasjerer også instruktører til svømmeskolen etter behov. Hovedtrener: Zsolt Katona, tlf , epost: Trenere : Vlasta Kuret epost: Erlend Lystad Karlsen tlf Svømmeskoleansvarlig: Maren Melvold, tlf , epost: Treningsavgifter og Medlemskap Medlemskap i HIL hovedlag kr 100,- pr. år, medlemsavgiften for de over 19 år kr 200,- pr år til hovedlaget. På bakgrunn av idrettsmeldingen for Hamar Kommune legges fra inngangsavgift ved trening inn i treningsavgiften. Svømmerne får utdelt inngangsbånd som gjelder for treningstidene og 30 minutter før og etter. Trening og bruk av Ankerskogens øvrige tilbud inngår ikke i medlemskapet i HIL svømming. Rekruttsvømmer kr 1350,- pr. halvår Gruppe B kr 1500,- pr. halvår Gruppe A. kr 2000,- pr. halvår Svømmere som skal være med på approberte svømmestevner, (ikke rekruttstevner), må løse lisens til Norges svømmeforbund for å kunne delta. Lisensen gjelder for et år om gangen, og koster 500,- for barn over 12 år, og 350,- pr år for de som er i alderstrinnet år. Svømmere som stiller til start på svømmestevner uten gyldig lisens, får 1000,- i bot om dette ikke er i orden før stevnestart. Tider oppnådd på stevner blir heller ikke godkjent som offisielle tider, og vil ikke være synlig på og vil ikke gjelde som påmeldingstider til nye stevner. Lisens innbetales av utøver selv, og den enkelte svømmer må melde fra til vår kasserer om at de 13

14 ønsker lisens. Lisensansvarlig sender da en mail til den som skal ha lisens med en giro med KID nr på som skal brukes for å registrere korrekt lisens hos Svømmeforbundet. I tillegg er hver svømmer ansvarlig for egne utlegg i samband med deltagelse på stevner (påmeldingsavgifter), reiser, mat og overnattinger. Påmeldingsavgifter til stafetter betaler klubben. Forsikringer Som svømmer i HIL svømming, er man forsikret gjennom avtalen med Norges svømmeforbund. Det er viktig å være klar over at forsikringen gjelder bare for de som har betalt for treningsavgift og lisens gjennom året. Mer informasjon om forsikringsordningen for svømmere registrert hos Norges svømmeforbund finnes på Norges svømmeforbund sine nettsider. Klubbens aktivitetstilbud Svømmeopplæring til barn og voksne på alle nivåer. Grunnleggende og videregående svømmeopplæring til barn. Grunnleggende svømmekurs og videregående kurs i crawl-teknikk for voksne. Vi har ansatt svømmeskoleansvarlig, epost: Oversikt over kurs finnes på hjemmesiden eller tryggivann.no. Påmelding på tryggivann.no Trenings og konkurransegrupper Rekruttgruppe. Fra ca. 8 år. Konkurransegrupper, gruppe A og B. Masters. For oppdaterte treningstider se hjemmesiden, Svømmerne blir invitert til flere forskjellige stevner gjennom året. Klubben setter for hvert halvår opp en terminliste over de stevner klubben satser på. Uapproberte stevner rekruttstevner Svømmere under 10 år kan ikke delta på approberte stevner. De tilbys derfor rekruttstevner, her er det ingen rangering av resultatene og det blir normalt gitt deltakerpremie til alle. Approberte stevner Approberte stevner må følge lover og regler av NSF. Stevet kan kun gjennomføres med autoriserte dommere. Er man gammel nok (10 år) til å delta på approberte stevner, vil man også bli disket hvis man gjør noe feil. Som oftest gjelder det tjuvstart, feil vending eller andre teknikkbrudd. Premiering for hver årsklasse. Trener legger ut informasjon og innbydelse til stevner på hjemmesiden. Påmelding skjer på epost til trener. Har man spørsmål om barnet kan delta eller hvilke distanser barnet skal svømme rettes dette til trener. 14

15 Klubben organiserer trening i høst og vinterferien. Treningsopplegg, evt. Treningstur siste sommerferieuke før skolen begynner. Aktivitetsplan/terminliste Finnes på hjemmesiden, Reise i regi klubben På alle reiser i regi klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiseleder kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere og det velges ut 1 hovedansvarlig blant disse. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. Vedlegg Beskrivelse av rolle og ansvar til reiseleder Foreldre/foresatt Hamar Idrettslag svømming er et foreldredrevet lag. Vi er derfor avhengig av aktive foreldre/foresatte som støtter opp om klubbens arbeid og som er interessert i barnas aktivitet. Vi trenger foreldre som tar på seg styreverv, oppgaver i lagets komitéer og hjelper til med dugnader, på sosiale aktiviteter, på turer, på stevner og i hallen. Vi har bruk for alle! Laget har ansatt trenere som har ansvar for treninger og gjennomføring av konkurranser. Vi vil at samarbeidet mellom trenere og foreldre/foresatte er godt. Avklaring av ansvar og forventninger mellom trener, svømmer, foreldre/foresatt og laget forutsetter at alle bidrar i en aktiv dialog og respekterer hverandre. Laget forventer av foreldre/foresatte støtter opp om våre verdier, «enestående sammen» og «glad mestring» i sin adferd. NIF s Foreldrevett regler 1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv ikke deg! 2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem. 3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter 4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar ikke bare egne barn 5. Vær positiv i både medgang og motgang 6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst 7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken 8. Vis respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt 9. Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna. 15

16 Kurs og utdanning Svømmeskoleinstruktør Klubben arrangerer instruktørkurs for svømmeskoleinstruktører. Man trenger ikke ha spesielle svømmeferdigheter for å delta på disse kursene. Det kan gjerne være foreldre i klubben som ønsker å jobbe med svømmeopplæring. Eller tidligere svømmere. Man må være 14 år for å gå kurset. Dette blir annonsert på hjemmesida. Dommerkurs Klubben er avhengige av dommere for å kunne arrangere stevner selv og hjelpe andre klubber med dommere. Dette kan gjerne være foreldre eller andre som ønsker å bidra. Forkunnskaper er ikke nødvendig bør gi en oversikt på hvilke muligheter det er for å ta kurs ellet utdanning gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de lærer seg det de blir bedt om å gjøre. Ansatte i Hamar IL svømmegruppa Arbeidsbeskrivelse Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleleder har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av begynnerkursene, de videregående kursene og andre kurstilbud, samt ansvar for det faglige innholdet i svømmeskolen, herunder faglig oppfølging av instruktører. Stillingen rapporterer til styret og hovedtrener. Sportslig ansvar: Lede arbeidet med Svømmeskolen og kurs i klubben, slik at klubbens mål nås. Sette opp klubbens kurstilbud. Hovedansvar for faglige innholdet i Svømmeskolen, samt at dette knyttes til klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er i hht klubben røde tråd. Kvalitetssikre klubbens kurstilbud. Legge til rette for god overgang mellom kurs og konkurransesvømming, slik at klubben sikres rekruttering. Trene, lede og inspirere kursdeltakere til å delta på kurs, trening og konkurranser i hht klubbens sportslige plan. Delta i planlegging og arrangering av terminliste og aktivitetesplan, samt stevner, leirer, kurs og arrangementer i regi av klubben. Delta og eventuelt rapportere på styremøtene. Avholde instruktørmøter (minst 4 i året). Delta som instruktør på kurs. Delta på kompetansehevende tiltak i regi av Norges Svømmeskole og NSF. Besøke andre Svømmeskoler etter avtale. 16

17 Kommunikasjon: Markedsføring av svømmeskolens aktiviteter og lagets kurstilbud. Være klubbens hovedkontakt til kursdeltakere og deres foreldre/foresatte og andre brukere av våre kurstilbud. Ha en åpen og god dialog med kursdeltakere og foreldre. Være hovedkontakt, mellom styret og instruktører. Oppdatere nettsiden. Drifte «www.tryggivann.no» Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben. Lederansvar: Være overordnet for klubbens kursinstruktører og sørge for god informasjon og samarbeid med disse. Sørge for at instruktører har eller får tilbud om utdanning. Rekruttere instruktører og vikarer til svømmekurs. Gjennomføre minimum 2 instruktørsamlinger per år. Lede instruktørmøter. Sørge for at alle instruktører har arbeidskontrakter, politiattest og godkjent livredningsprøve. Godkjenne timelister til kursinstruktører og bistå kasserer i forbindelse med lønn. Delta på kompetansehevende tiltak og aktiviteter pålagt av styret. Legge til rette for at instruktører deltar på impulsuka og andre lokale, regionale og nasjonale kurs- og kompetansehevingsarenaer. Retningslinjer kursinstruktører Instruktører Som instruktør i Hamar IL svømming skal du; - Møte forberedt til kurs. - Møte 15 min før kursstart ved bassengkanten. - Sørge for at utstyr som skal benyttes til kurset, er tilgjengelig ved kursstart. - Føre oppmøteprotokoll på kurs. - Holde ajourførte lister over gruppas svømmere med kontaktinformasjon på svømmer og foreldre/foresatte. Endringer skal rapporteres til Svømmeskoleansvarlig. - Benytte lagets klubbtøy på kurs og arrangementer. - Fremlegge politiattest. - Levere egen timeliste og skattekort etter avtale. - Ha godkjent instruktørkurs, samt livredningsprøve. - Ha en åpen og god dialog med kursdeltakere og foreldre. - Delta på instruktørmøter og faglige samlinger. 17

18 Klubbens hovedtrener Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitetstilbud. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam. Hovedtrener har instruksjonsmyndighet overfor klubbens øvrige gruppetrenere. Hovedtreneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport. Hovedtrener rapporterer til styret i klubben. Arbeidsoppgaver Sportslig ansvar: Lede den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås. Hovedansvar for det faglige innholdet i klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er en rød tråd gjennom hele klubbens aktivitetstilbud, inkludert kurstilbudet i Svømmeskolen. Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt. Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og konkurranser. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp trening av utøvere i ulike aldre med ulike mål. Dette gjelder landtrening så vel som svømmetrening. Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer. Delta i planlegging og arrangering av terminliste og aktivitetesplan, samt stevner, leirer og arrangementer i regi av klubben. Delta og eventuelt rapportere på styremøtene. Avholde trenermøter (minst 4 i året) Kommunikasjon: Være klubbens hovedkontakt til svømmerne og deres foresatte. Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre. Ansvarlig for sportslig innhold på foreldremøter. Være hovedkontakt, mellom styret og instruktører/trenere. (Oppdatere nettsidene etter avtale). Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben. Lederansvar: Være overordnet for klubbens trenere og sørge for god informasjon og samarbeid med disse. Lede trenermøter. Delta i koordinering av sportsåret for utøverne. Kompetanse: Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av trenere. Være villig til å være med på kurs og etterutdanning. Delta på forumer i regi av NSF, som f.eks Trener/Lederkonferansen 18

19 Sportslig samarbeid: Samarbeide med andre klubber om treningsfaglige forhold og utvikling, både svømmeklubber og andre idrettsmiljøer. Samarbeide med andre klubber om treningsleirer og stevner. Trener Trenere er ansvarlig for oppfølging av sine respektive tildelte grupper/lag. Trenere rapporterer til hovedtrener. I lagidretter samarbeider trenere med lagleder om organiseringen av aktivitetene laget deltar i. Oppgaver - Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i henhold til klubbens sportslige plan - Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan - Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere - Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp - Ha dialog og samarbeid med foreldre - Lede laget/gruppen/utøverne på kamper, turneringer, løp. - Bidra i trenergruppa og møte i trenerforum i regi av klubben - Følge gjeldende regelverk - Sette seg inn i Barneidrettsbestemmelsene fra Norges idrettsforbund - Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere - Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i henhold til klubbens verdier og retningslinjer - Være oppdatert på informasjon fra styret. - Representere klubben ved å benytte korrekt klubbdrakt Politiattester Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattester: 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn Prosedyre for politiattest Nestleder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester for styremedlemmer og andre med oppgaver i klubben. Svømmeskoleansvarlig er ansvarlig for å innhente politiattest fra svømmeskoleinstruktører. 19

20 Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Søker sender attesten til politiet. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for nestleder. Nestleder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. HIL svømming gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten Les mer Link Informasjon om politiattestordningen Klubbens antidopingarbeid Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben har registrert seg som «Rent idrettslag» i Les mer Antidoping Rent idrettslag Anlegg og utstyr HIL svømming leier bassenger til kursvirksomhet og treningspartier i Ankerskogen. Klubben benytter også klubbhuset til HIL HIL-huset som ligger ved siden av svømmeanlegget. HIL huset brukes til møter, kurs, treningsleire og sosiale aktiviteter. Hil svømming har et lagerrom i HIL-huset til diverse utstyr. Personlig utstyr: Svømmerne må i utgangspunktet selv skaffe seg nødvendig utstyr til trening. Vi har avtale om rabatt med klubben.no Vi har noe utstyr til utlån i forbindelse med kurs og trening i skap ved 25meter treningsbasseng. Klubbtøy Vi har avtale med Klubben.no om levering av klubbtøy. Det er ønskelig at svømmere og foreldre bruker klubbtøy ved stevner for å profilere klubben og for å skape samhold i klubben. T-shirt, shorts, hettegenser, treningsdress For bestilling av klubbtøy og trykk av navn, kontakt Geir Nyutstumoen tlf , epost Utmerkelser og æresbevisninger Klubben deler hvert år ut Bo treningspokal til den svømmeren som har utmerket seg i forhold til innsats gjennom året. 20

21 Vedlegg- mal arbeidsavtale Arbeidsavtale for trenere og instruktører i Hamar IL Svømming Undertegnede forplikter seg til å være trener for nedenfor nevnte treningsparti: Treningsparti: Start: Slutt: Sted: Kontaktperson: Treneren skal følge retningslinjer og instrukser fra klubbens kontaktpersonen. Trenere er ambassadører for HIL svømming. De skal ha på seg HIL-trøyer når de går på bassengkanten, når dette er naturlig. De skal vise en positiv holdning til svømmere og foreldre. Instruktører og trenere skal ikke bruke mobiltelefon i arbeidstiden utenom i nødvendige tilfeller. Trener skal føre fremmøtelister. For øvrig vises det til klubbhåndbok i stillingsbeskrivelser. Hamar IL Svømming forbeholder seg retten til å flytte kurs-/ treningssted, avlyse treningspartier, eventuelt slå dem sammen med andre partier dersom: Det ikke er nok deltagere etter kontaktpersonens vurdering. Svømmehallen ikke er i drift. Ved kortere fravær, dvs. én dag, skal trener selv skaffe vikar blant de øvrige autoriserte instruktørene / trenerne. Hvis det ikke er mulig å finne vikar, skal instruktøren ta kontakt med sin kontaktperson straks. Det samme gjelder ved lengre fravær. Trener skal føre nøyaktige timelister for faktisk utførte timer. Timelistene leveres til kontaktpersonen for attestering som videresender dem til kasserer. Lønn beregnes på grunnlag av førte timelister og utbetales vanligvis den 15. i hver måned. Hamar, Trener Hamar IL Svømming v/ styret 21

22 Vedlegg- timelister TIMELISTE HIL SVØMMING ÅR: 2014 MÅNED: NAVN: FØDT: SKATTETREKK: Attestert: ADRESSE: KONTONR: SKATTEKOMMUNE: Godkjent: Dato Hovedinstruktør 18 år og eldre SATS 180,- pr. time Instruktør 18 år og eldre SATS 150,- pr. time Instruktør under 18 år SATS 120,- pr. time Assistent trener 18 år og eldre SATS 180,- pr. time Assistent trener under 18 år SATS 120,- pr. time SUM BRUTTO FØR SKATT INFO I FORBINDELSE MED UTFYLLING AV TIMELISTER FOR HIL SVØMMING 22

23 Timelister sendes inn på e-post til attestasjonsansvarlig senest den 5. i hver måned. Timer føres for den forutgående måneden. Den som fyller ut timelisten sin, må skrive på navn, fødselsdato, skatteprosent, skattekommune og kontonummer for innbetaling av lønn. Merk også for måned og år. Dersom en ikke betaler skatt, skal skatteprosenten settes til 0. Når timelisten er utfylt skal den sendes til den som er Attestasjonsansvarlig for den som fyller ut timelisten. Dersom flere er Attestasjonsansvarlig skal den sendes til alle. Attestasjonsansvarlig svømmekurs Attestasjonsansvarlig treninger Andre timer skal attesteres av Attesterte timelister sendes til: Maren Anne Marie Anne Marie Attestasjonsansvarlig ser over listen. Når timelisten er ferdig utfylt og attestert skal den sendes til godkjenning og lønnsutbetaling hos kasserer i HIL svømming. Attestasjonsansvarlig kvitterer øverst i hjørnet på timelisten og videresende den til kasserer. Ved feil returneres timelisten med kommentar til avsender, som må rette opp feil og mangler og sende inn på nytt. Kasserer må få attesterte timelister senest 10. i hver måned av attestasjonsansvarlig. Lister mottatt etter denne dato kommer først med på neste måneds lønnskjøring. Det skal kun skrives timer for en måned på timelisten (ikke samle opp timer over flere måneder) Lønn utbetales den 15. i hver måned. Avlønningssatser: Hovedinstruktør 18 år og eldre: 180,- pr time Instruktør 18 år og eldre: 150,- pr time Instruktør under 18 år: 120,- pr time Assistent trener 18 når og eldre: 180,- pr time Assistent trener under 18 år: 120,- pr time Lek og idrettsskolen: 120,- pr time Fast ansatt trener og svømmeskole ansvarlig får fast lønn etter avtale. Timer føres i hele og halve timer. Timene føres på den dagen man har hatt timene. Timene fylles inn i den rubrikken som passer for arbeidsoppgave og alder. I kolonnen for gruppe/kurstype skal det skrives hvilken gruppe eller kurs timen (e) gjelder. Summer timene ut i summeringsrubrikken på siden (SUM TIMER). Gang timene med satsen og før beløpet inn i beløpsrubrikken (SUM KRONER). Til slutt summeres rubrikken SUM KRONER ned i feltet SUM BRUTTO FØR SKATT. 23

24 Vedlegg Arrangere klubbstevne Arrangere klubbstevne HIL svømming Få på plass personell til de ulike oppgavene i god tid og fordele ansvar etter oppgaver. Gjør avtale med Ankerskogen om basseng og tidspunkt. Informere i god tid på hjemmesida og få trenere til å motivere svømmerne på alle nivå til å delta. Også fra Haikurs. Behov for personell; Stevneleder Starter Speaker Tidtakere; min. 5 personer (en pr. bane) Sekreteriat; min. 2 personer 1 person til org. av start Sosialkomiteen har ansvar for evt. opplegg i HIL huset etter stevnet. Behov for utstyr; Fløyte(starter), mikrofon, strømkabel, PC og skriver, kulepenner, tape, stoppeklokker, 2 bord til sekretariat og speaker, stoler til funksjonærer og publikum. Ankerskogen har bord, stoler, mikrofon og strømkabel, ta kontakt og sjekk dette på forhånd. Kasserer har PC. Skriver, klokker og kontorrekvisita ligger på lageret. Bruk Victoria stevneprogram. Sett opp og kopier heatlister før stevnedagen. To personer i sekretariat for å registrere tider og skrive ut resultatlister. Viktig å skrive ut oppdaterte heatlister til spesielt starter og evt. tidtakere før stevnestart for å få med etteranmeldte og strykninger. Lurt å kjøre et lagledermøte under innsvømming. Tidtakere har hvert sitt heatoppsett og noterer tid for sin bane til høyre for hvert heat. Viktig at tidtakerne noterer banenummer øverst på hver side. Når man har fylt ut en side, rives denne av og leveres sekretariatet. Sekretariatet fører inn tider i Victoria fortløpende. Sekretariatet skriver ut og henger opp resultatlister etter hvert. Send resultatlister til trener(ne) på epost etter stevnet 24

25 Vedlegg Retningslinjer alkohol Vedtatt av styret i <klubb> dato Klubben kan gjerne ta utgangspunkt i retningslinjer for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol. Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol. Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter. Klubbens retningslinjer er i tråd med retningslinjer om idrettens forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret. Link: 25

26 Vedlegg Retningslinjer mobbing Vedtatt av styret i <klubb> dato Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel. Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert. Slik gjør du dersom du oppdager mobbing: 1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. 2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen. 3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget. 4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund. 5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt. Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering. 26

27 Vedlegg Retningslinjer for reiseleder ved representasjon Vedtatt av styret i <klubb> dato Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige. 1. På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver. 2. Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd. 3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig. 4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år. 5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne. 6. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige. 7. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid. 8. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis. 9. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre. 10. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om. 11. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige. 12. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar. 13. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis. 14. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar. 15. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og stille-tid formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste. 27

28 16. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid. 17. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden. 18. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap. 19. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til. 20. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna. 21. Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret. 28

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle. 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning.4 2.0 Grunnopplysninger om svømmeklubben...4 3.0 Om klubben...4 4.0

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer