KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming Revidert oktober

2 2

3 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: Idrett(er): Postadresse: Hamar IL Svømming Svømming. Svømmeskole og konkurransesvømming Postboks 167, 2301 Hamar Besøksadresse: Ankerskogen svømmehall, Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar E-postadresse: Internettadresse: Organisasjonsnummer: <Brønnøysundregisteret> Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark, Torgg , Pb. 203, N-2302 Hamar Bankkonto: IBAN nr: NO Medlem av: Tilknyttet: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Hamar Idrettslag hovedlag 3

4 Innholdsfortegnelse Klubbinformasjon... 3 Innledning... 4 Klubbens historie... 4 Verdier og visjon... 4 Hovedmål... 5 Organisasjonsplan Styret....9 Utvalg. 11 Regnskapsfører Årsmøtet Årshjul Ansatte Treningsavgift og medlemskap Klubbens aktivitetstilbud Aktivitetsplan/terminliste Reise i regi av klubben Foreldre/foresatte Kurs og utdanning Arbeidsbeskrivelse svømmeskoleansvarlig Arbeidsbeskrivelse hovedtrener Politiattester Antidopingarbeid Anlegg og utstyr Utmerkelser og æresbevisninger Vedlegg mal arbeidsavtale Vedlegg - timelister Vedlegg- arrangere klubbstevne Vedlegg retningslinjer alkohol Vedlegg retningslinjer mobbing Vedlegg retningslinjer for reiseleder

5 Innledning Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Klubbhåndboka skal revideres årlig etter årsmøtet er avholdt og senest innen utgangen av april. Klubbens historie Hamar Idrettslag ble stiftet den Laget har lange, gode tradisjoner for å utvikle selvstendige svømmere til et høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt, samt ha tilbud om konkurransesvømming for både yngre og masters. Laget ønsker å opprettholde tradisjonene og videreføre den gode prestasjonskulturen i klubben. I tillegg ønsker vi å styrke posisjonen som konkurransesvømmeklubb som laget har hatt i svømmemiljøet, både lokalt og nasjonalt. Vi trenger en robust stamme med svømmere som er villig til å satse, trenere med rett kompetanse og økonomi til å legge til rette for dette. HIL Svømming arrangerer hvert år Norges største svømmestevne, Mjøssvøm. Mjøssvøm hadde 30 års jubileum i Visjoner, verdier og virksomhetside Hama Idrettslag svømmegruppes visjon er: «NÅ DIN DRØM - SVØM» Visjonen skal sørge for at organisasjonen setter hver enkelt svømmer i sentrum og legge best mulig til rette for utvikling, uansett forutsetninger og ambisjoner. Svømmeidrettens verdier: Grensesprengende Lekende Ansvarlig => Som gir bokstavene GLAD I vann! Dristig Inkluderende Hamar Idrettslag svømming sine verdier er: «Enestående sammen» «Glad mestring» 5

6 «Enestående sammen» uttrykker verdien av at vi respekterer hver enkelt svømmer, at vi driver en individuell sport, men at fellesskapet i klubben er viktig for å løfte oss ytterligere mot våre drømmer. «Glad mestring» er viktig å ha med oss i alt vi foretar oss, både på trening, i konkurranser og ellers. Vi er opptatt av at våre aktiviteter preges av at alle er trygge, glade og opplever mestring. Hamar Idrettslag sitt formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Svømmegruppa skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. Hovedmål Ha deltakere i alle nasjonale mesterskap (Masters, Senior NM, Jr NM, LÅMØ, ÅM) i 2015 SPORT Klubben skal ha et tilrettelagt tilbud for de som vil drive med svømming som sin idrett og for de som vil satse. Klubben skal besørge treningsflater, treningstider og tilgang til kompetanse. Klubben skal arbeide mot å ha dyktige trenere til enhver tid som Motivere til målbevisst trening og deltakelse i konkurranser gjennom sesongen. Mål Ha 8 deltakere på LÅMØ 2015 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Sportslig plan Bedre overgang mellom Svømmeskole og Konkurransepartier, slik at flere rekrutteres til konkurransegruppene. Utvide konkurransegruppene slik at A partiet består av 15 svømmere, B- partiet 25 svømmere og 50 rekrutter Dyktig trenerteam Klubben skal ha en oppdatert sportslig plan styrke sportslig utvalg og koordinering mellom hovedtrener og svømmeskoleansvarlig Rekruttere svømmere gjennom svømmeskolen og svømmemiljøer i regionen Hovedtrener som leder trenerteamet og koordinerer det 6 Hovedtrener. Presenteres for styret våren 2014 Hovedtrener og Svømmeskoleansvarlig (2014) Hovedtrener 2015 Styret, våren 2014

7 sportslige tilbudet for konkurransesvømmere og treningsgruppene Mål Tilby svømmeopplæring med god kvalitet Delmål Strategier/tiltak Ansvar/når Bygge en god rekrutteringsbase ved å ha 500 kursplasser i Svømmeskolen årlig Ha 15 instruktører og 3 hovedinstruktører til Svømmeskolen Godt faglig opplegg, markedsføring av Svømmeskolen og tydelig kommunikasjon om tilbudet Rekruttere 3 voksne Hovedinstruktører som er mentorer for instruktører Svømmeskoleleder og styret, 2015 Svømmeskoleleder og styret, årlige Instruktørsamlinger Kvalitetssikre rutiner og opplegg, samt styrke miljøet i gruppa Tilby kurs i Livredning Tilby svømmeopplæring for voksne Tilby svømmeopplæring for «flerkulturelle» Hovedmål Samarbeide med fylkeskommune og kommune om et godt tilbud for flerkulturelle som ønsker å lære å svømme Svømmeskoleansvarlig, 2014 Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleansvarlig Ha et bredt, sunt og godt svømmemiljø Delmål Strategi/tiltak Ansvar/når Ha treningstider og aktiviteter hvor svømmerne trener sammen gjennom hele året Påse at vi opprettholder et godt inkluderende miljø, preget av sunne vaner 2 partier for voksne Rekruttere svømmere til Masters/Triatlon, andre treningsgrupper? 2 nivåer Opplæring og trening for funksjonshemmede Tilby kurs i Livredning Styret, hovedtrener og Miljøutvalg, 2014 Hovedtrener, Mastersansv Svømmeskoleansvarlig, 2015 Svømmeskoleansvarlig,

8 ORGANISASJON Mål Ha en velfungerende ledelse og drift Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Ha et styre med engasjerte medlemmer Etablere gode rutiner mellom styre og ansatte Synliggjøre roller som skal bekles og hva som forventes av arbeidsomfang Revidere og fordele alle oppgaver og rutiner, herunder fullmaktsmatrise. Kontinuerlig. Valgkomité Styret og administrasjon, primo 2014 Lage en klubbhåndbok Mål Tydelig kommunikasjon med gruppas medlemmer og involverte Beskrive roller og oppgaver og samle dette i en klubbhåndbok, som skal eies av styret Nesteleder, primo 2014 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Oppdatert informasjon på kommunikasjonskanaler Opprette facebookside Hovedmål Ha en sunn økonomi Forbedre Web.side, utarbeide profilhåndbok, lage nyhetsbrev, ha oppdatert kontaktinformasjon på medlemmer Lag plan og retningslinjer før igangsetting Alle, 2014 Styret 2014 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Øke omsetningen i Svømmeskolen med 50 % fra 2012 til 2015 Rekruttere og markedsføre vårt tilbud i Hamarregionen, benytte seg Svømmekurskomité, Svømmeskole-ansvarlig 8

9 Sikre forutsigbare rammevilkår for drift og arrangement Gjennomføre et godt Mjøssvøm med høy andel frivillige og egne dommere av tiltak initiert av det offentlige. Sikre gode leieavtale med Ankerskogen KF Gode rutiner og rett prising av våre aktivitetstilbud Synliggjøre Mjøssvøm som landets største mønstring for svømmere over 12 år. Styret, 2014 Styret og admin., 2014 Styre og Arr. Komite 2014 Hovedmål Engasjere seg i Svømme Norge Utdanne og benytte egen dommere. Dommeransvarlig, 2014 og 2015 Delmål Strategier/tiltak Når/ansvar Bygge nettverk med andre klubber Delta på konferanser og samlinger Alle, 2014 Bygge nettverk med andre klubber Gjennomføre sportslige og sosiale aktiviteter styret 9

10 Organisasjonsplan HIL Hovedlag HIL Svømming styret Ansatte Regnskapsfører Triathlonutvalg Miljøutvalg Styret - være lagets ansvarlige organ utad og innad - styre i henhold til årsmøtevedtatt virksomhetsplan og budsjett - drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra regnskapsfører og økonomiutvalg - foreta ansettelser etter avtale med HIL hovedlag - inngå øvrige avtaler på vegne av laget - vedta termin/aktivitetsplan innen august hvert år - behandle forslag til totalbudsjett innen 1. januar hvert år - revidere virksomhetsplan, mål og handlingsplan innen årsmøte hvert år - bekle utvalg innen 1 mnd etter årsmøte - lage årsberetning til årsmøtet - innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene Funksjon Navn Epost Telefon Leder Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder Øyvind Bergan Kasserer Unni Lystad

11 Funksjon Navn Epost Telefon Syremedlem/ Dommeransvarlig Renate Mosesen Styremedlem/sekretær Tommy Eriksen Styremedlem/ansvar Masters Knut Måløy Styremedlem/vara Geir Nyutstumoen Styremeldem/vara Heidi Sørskog Styremedlemmer velges for 2 år om gangen Styremedlemmenes oppgaver: Leder Den daglige ledelsen av klubben Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene Innkalle til årsmøte, utarbeide saksliste. Kontakt med valgkomite Melde endringer i styret til Brønnøysundregisteret etter årsmøte Være representert i utvalg, sportsutvalg, økonomi og markedsutvalg, arrangementsutvalg, svømmekursutvalg. Ansvarlig for oppdatering av nettside Andre oppgaver etter behov Nestleder Stedfortreder for leder Ansvar for at nødvendige politiattester foreligger Påse at årshjul utarbeides/oppdateres Påse at klubbhåndboka oppdateres årlig Være representert i utvalg, sportsutvalg, økonomi og markedsutvalg, arrangementsutvalg Andre oppgaver etter behov Kasserer Holde styret orientert om klubbens økonomi Forestå inn og utbetalinger Påse at budsjettet blir fulgt opp Påse at regnskapsfører får alle bilag Utarbeide forslag til budsjett sammen med økonomi og markedsutvalget Holde styret informert om tilskuddsordninger og utarbeide søknader om slik støtte Ha oversikt over medlemsregister Styremedlem/Sekretær Føre referat fra styremøter og årsmøte. Distribuere referat til styremedlemmene Utarbeide utkast til årsmelding 11

12 Holde klubbens arkiv Være representert i utvalg etter behov Styremedlem/vara Møte på styrets møter Være representert i ulike utvalg etter behov Tildeles konkrete oppgaver/ansvarsoppgaver Utvalg Knyttet til styret er det 2 utvalg; Miljøutvalg og triathlonutvalg. Utvalgene skal ha medlemmer som er representert i styret. Styret kan oppnevne medlemmer i samråd med utvalget. Utvalg Navn Epost Telefon Triathlonutvalg Representant fra gruppa Anne Marie Laakso Miljøutvalg Anne Gro Hummelvold Nina Moen Christopher O`Connell Regnskapsfører HIL svømming kjøper regnskapstjenester fra Jan Steinar Svergja. Adekvat Regnskap & Rådgivning AS. Torggata 32, 2317 Hamar. Telefon Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på hjemmeside og i Hamar Arbeiderblad. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Årshjul Faste årlige oppgaver Måned Oppgave Ansvar Januar Innkalling årsmøte, utarbeide årsmelding Leder Februar Årsregnskap Kasserer Mars Oppdatere klubbhåndbok og årshjul nestleder April Mai Juni Mjøssvøm Mjøssvømkomite, alle 12

13 Terminliste høst Leder, Sportslig utvalg Juli Dugnad Jakt og fiskedagene nestleder August Oppstartsleir Plan for sosiale aktiviteter høst Sportsutvalg, Miljøytvalg September Høstferieleir/trening Sportsutvalg/miljøutvalg Oktober Mjøssvømkomite Arrangementsutvalg November Utarbeide budsjett Kasserer/leder Desember Utarbeide og legge ut terminliste for første halvår Leder/sportsutvalg Ansatte HIL svømming har fast ansatt trener og leder for svømmeskolen. Vi engasjerer også trenere på timelønn for ulike treningsgrupper etter behov. Vi engasjerer også instruktører til svømmeskolen etter behov. Hovedtrener: Zsolt Katona, tlf , epost: Trenere : Vlasta Kuret epost: Erlend Lystad Karlsen tlf Svømmeskoleansvarlig: Maren Melvold, tlf , epost: Treningsavgifter og Medlemskap Medlemskap i HIL hovedlag kr 100,- pr. år, medlemsavgiften for de over 19 år kr 200,- pr år til hovedlaget. På bakgrunn av idrettsmeldingen for Hamar Kommune legges fra inngangsavgift ved trening inn i treningsavgiften. Svømmerne får utdelt inngangsbånd som gjelder for treningstidene og 30 minutter før og etter. Trening og bruk av Ankerskogens øvrige tilbud inngår ikke i medlemskapet i HIL svømming. Rekruttsvømmer kr 1350,- pr. halvår Gruppe B kr 1500,- pr. halvår Gruppe A. kr 2000,- pr. halvår Svømmere som skal være med på approberte svømmestevner, (ikke rekruttstevner), må løse lisens til Norges svømmeforbund for å kunne delta. Lisensen gjelder for et år om gangen, og koster 500,- for barn over 12 år, og 350,- pr år for de som er i alderstrinnet år. Svømmere som stiller til start på svømmestevner uten gyldig lisens, får 1000,- i bot om dette ikke er i orden før stevnestart. Tider oppnådd på stevner blir heller ikke godkjent som offisielle tider, og vil ikke være synlig på og vil ikke gjelde som påmeldingstider til nye stevner. Lisens innbetales av utøver selv, og den enkelte svømmer må melde fra til vår kasserer om at de 13

14 ønsker lisens. Lisensansvarlig sender da en mail til den som skal ha lisens med en giro med KID nr på som skal brukes for å registrere korrekt lisens hos Svømmeforbundet. I tillegg er hver svømmer ansvarlig for egne utlegg i samband med deltagelse på stevner (påmeldingsavgifter), reiser, mat og overnattinger. Påmeldingsavgifter til stafetter betaler klubben. Forsikringer Som svømmer i HIL svømming, er man forsikret gjennom avtalen med Norges svømmeforbund. Det er viktig å være klar over at forsikringen gjelder bare for de som har betalt for treningsavgift og lisens gjennom året. Mer informasjon om forsikringsordningen for svømmere registrert hos Norges svømmeforbund finnes på Norges svømmeforbund sine nettsider. Klubbens aktivitetstilbud Svømmeopplæring til barn og voksne på alle nivåer. Grunnleggende og videregående svømmeopplæring til barn. Grunnleggende svømmekurs og videregående kurs i crawl-teknikk for voksne. Vi har ansatt svømmeskoleansvarlig, epost: Oversikt over kurs finnes på hjemmesiden eller tryggivann.no. Påmelding på tryggivann.no Trenings og konkurransegrupper Rekruttgruppe. Fra ca. 8 år. Konkurransegrupper, gruppe A og B. Masters. For oppdaterte treningstider se hjemmesiden, Svømmerne blir invitert til flere forskjellige stevner gjennom året. Klubben setter for hvert halvår opp en terminliste over de stevner klubben satser på. Uapproberte stevner rekruttstevner Svømmere under 10 år kan ikke delta på approberte stevner. De tilbys derfor rekruttstevner, her er det ingen rangering av resultatene og det blir normalt gitt deltakerpremie til alle. Approberte stevner Approberte stevner må følge lover og regler av NSF. Stevet kan kun gjennomføres med autoriserte dommere. Er man gammel nok (10 år) til å delta på approberte stevner, vil man også bli disket hvis man gjør noe feil. Som oftest gjelder det tjuvstart, feil vending eller andre teknikkbrudd. Premiering for hver årsklasse. Trener legger ut informasjon og innbydelse til stevner på hjemmesiden. Påmelding skjer på epost til trener. Har man spørsmål om barnet kan delta eller hvilke distanser barnet skal svømme rettes dette til trener. 14

15 Klubben organiserer trening i høst og vinterferien. Treningsopplegg, evt. Treningstur siste sommerferieuke før skolen begynner. Aktivitetsplan/terminliste Finnes på hjemmesiden, Reise i regi klubben På alle reiser i regi klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiseleder kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere og det velges ut 1 hovedansvarlig blant disse. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. Vedlegg Beskrivelse av rolle og ansvar til reiseleder Foreldre/foresatt Hamar Idrettslag svømming er et foreldredrevet lag. Vi er derfor avhengig av aktive foreldre/foresatte som støtter opp om klubbens arbeid og som er interessert i barnas aktivitet. Vi trenger foreldre som tar på seg styreverv, oppgaver i lagets komitéer og hjelper til med dugnader, på sosiale aktiviteter, på turer, på stevner og i hallen. Vi har bruk for alle! Laget har ansatt trenere som har ansvar for treninger og gjennomføring av konkurranser. Vi vil at samarbeidet mellom trenere og foreldre/foresatte er godt. Avklaring av ansvar og forventninger mellom trener, svømmer, foreldre/foresatt og laget forutsetter at alle bidrar i en aktiv dialog og respekterer hverandre. Laget forventer av foreldre/foresatte støtter opp om våre verdier, «enestående sammen» og «glad mestring» i sin adferd. NIF s Foreldrevett regler 1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv ikke deg! 2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem. 3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter 4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar ikke bare egne barn 5. Vær positiv i både medgang og motgang 6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst 7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken 8. Vis respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt 9. Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna. 15

16 Kurs og utdanning Svømmeskoleinstruktør Klubben arrangerer instruktørkurs for svømmeskoleinstruktører. Man trenger ikke ha spesielle svømmeferdigheter for å delta på disse kursene. Det kan gjerne være foreldre i klubben som ønsker å jobbe med svømmeopplæring. Eller tidligere svømmere. Man må være 14 år for å gå kurset. Dette blir annonsert på hjemmesida. Dommerkurs Klubben er avhengige av dommere for å kunne arrangere stevner selv og hjelpe andre klubber med dommere. Dette kan gjerne være foreldre eller andre som ønsker å bidra. Forkunnskaper er ikke nødvendig bør gi en oversikt på hvilke muligheter det er for å ta kurs ellet utdanning gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de lærer seg det de blir bedt om å gjøre. Ansatte i Hamar IL svømmegruppa Arbeidsbeskrivelse Svømmeskoleansvarlig Svømmeskoleleder har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av begynnerkursene, de videregående kursene og andre kurstilbud, samt ansvar for det faglige innholdet i svømmeskolen, herunder faglig oppfølging av instruktører. Stillingen rapporterer til styret og hovedtrener. Sportslig ansvar: Lede arbeidet med Svømmeskolen og kurs i klubben, slik at klubbens mål nås. Sette opp klubbens kurstilbud. Hovedansvar for faglige innholdet i Svømmeskolen, samt at dette knyttes til klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er i hht klubben røde tråd. Kvalitetssikre klubbens kurstilbud. Legge til rette for god overgang mellom kurs og konkurransesvømming, slik at klubben sikres rekruttering. Trene, lede og inspirere kursdeltakere til å delta på kurs, trening og konkurranser i hht klubbens sportslige plan. Delta i planlegging og arrangering av terminliste og aktivitetesplan, samt stevner, leirer, kurs og arrangementer i regi av klubben. Delta og eventuelt rapportere på styremøtene. Avholde instruktørmøter (minst 4 i året). Delta som instruktør på kurs. Delta på kompetansehevende tiltak i regi av Norges Svømmeskole og NSF. Besøke andre Svømmeskoler etter avtale. 16

17 Kommunikasjon: Markedsføring av svømmeskolens aktiviteter og lagets kurstilbud. Være klubbens hovedkontakt til kursdeltakere og deres foreldre/foresatte og andre brukere av våre kurstilbud. Ha en åpen og god dialog med kursdeltakere og foreldre. Være hovedkontakt, mellom styret og instruktører. Oppdatere nettsiden. Drifte «www.tryggivann.no» Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben. Lederansvar: Være overordnet for klubbens kursinstruktører og sørge for god informasjon og samarbeid med disse. Sørge for at instruktører har eller får tilbud om utdanning. Rekruttere instruktører og vikarer til svømmekurs. Gjennomføre minimum 2 instruktørsamlinger per år. Lede instruktørmøter. Sørge for at alle instruktører har arbeidskontrakter, politiattest og godkjent livredningsprøve. Godkjenne timelister til kursinstruktører og bistå kasserer i forbindelse med lønn. Delta på kompetansehevende tiltak og aktiviteter pålagt av styret. Legge til rette for at instruktører deltar på impulsuka og andre lokale, regionale og nasjonale kurs- og kompetansehevingsarenaer. Retningslinjer kursinstruktører Instruktører Som instruktør i Hamar IL svømming skal du; - Møte forberedt til kurs. - Møte 15 min før kursstart ved bassengkanten. - Sørge for at utstyr som skal benyttes til kurset, er tilgjengelig ved kursstart. - Føre oppmøteprotokoll på kurs. - Holde ajourførte lister over gruppas svømmere med kontaktinformasjon på svømmer og foreldre/foresatte. Endringer skal rapporteres til Svømmeskoleansvarlig. - Benytte lagets klubbtøy på kurs og arrangementer. - Fremlegge politiattest. - Levere egen timeliste og skattekort etter avtale. - Ha godkjent instruktørkurs, samt livredningsprøve. - Ha en åpen og god dialog med kursdeltakere og foreldre. - Delta på instruktørmøter og faglige samlinger. 17

18 Klubbens hovedtrener Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitetstilbud. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam. Hovedtrener har instruksjonsmyndighet overfor klubbens øvrige gruppetrenere. Hovedtreneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport. Hovedtrener rapporterer til styret i klubben. Arbeidsoppgaver Sportslig ansvar: Lede den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås. Hovedansvar for det faglige innholdet i klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er en rød tråd gjennom hele klubbens aktivitetstilbud, inkludert kurstilbudet i Svømmeskolen. Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt. Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og konkurranser. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp trening av utøvere i ulike aldre med ulike mål. Dette gjelder landtrening så vel som svømmetrening. Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer. Delta i planlegging og arrangering av terminliste og aktivitetesplan, samt stevner, leirer og arrangementer i regi av klubben. Delta og eventuelt rapportere på styremøtene. Avholde trenermøter (minst 4 i året) Kommunikasjon: Være klubbens hovedkontakt til svømmerne og deres foresatte. Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre. Ansvarlig for sportslig innhold på foreldremøter. Være hovedkontakt, mellom styret og instruktører/trenere. (Oppdatere nettsidene etter avtale). Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben. Lederansvar: Være overordnet for klubbens trenere og sørge for god informasjon og samarbeid med disse. Lede trenermøter. Delta i koordinering av sportsåret for utøverne. Kompetanse: Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av trenere. Være villig til å være med på kurs og etterutdanning. Delta på forumer i regi av NSF, som f.eks Trener/Lederkonferansen 18

19 Sportslig samarbeid: Samarbeide med andre klubber om treningsfaglige forhold og utvikling, både svømmeklubber og andre idrettsmiljøer. Samarbeide med andre klubber om treningsleirer og stevner. Trener Trenere er ansvarlig for oppfølging av sine respektive tildelte grupper/lag. Trenere rapporterer til hovedtrener. I lagidretter samarbeider trenere med lagleder om organiseringen av aktivitetene laget deltar i. Oppgaver - Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i henhold til klubbens sportslige plan - Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan - Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere - Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp - Ha dialog og samarbeid med foreldre - Lede laget/gruppen/utøverne på kamper, turneringer, løp. - Bidra i trenergruppa og møte i trenerforum i regi av klubben - Følge gjeldende regelverk - Sette seg inn i Barneidrettsbestemmelsene fra Norges idrettsforbund - Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere - Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i henhold til klubbens verdier og retningslinjer - Være oppdatert på informasjon fra styret. - Representere klubben ved å benytte korrekt klubbdrakt Politiattester Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattester: 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn Prosedyre for politiattest Nestleder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester for styremedlemmer og andre med oppgaver i klubben. Svømmeskoleansvarlig er ansvarlig for å innhente politiattest fra svømmeskoleinstruktører. 19

20 Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Søker sender attesten til politiet. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for nestleder. Nestleder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. HIL svømming gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten Les mer Link Informasjon om politiattestordningen Klubbens antidopingarbeid Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben har registrert seg som «Rent idrettslag» i Les mer Antidoping Rent idrettslag Anlegg og utstyr HIL svømming leier bassenger til kursvirksomhet og treningspartier i Ankerskogen. Klubben benytter også klubbhuset til HIL HIL-huset som ligger ved siden av svømmeanlegget. HIL huset brukes til møter, kurs, treningsleire og sosiale aktiviteter. Hil svømming har et lagerrom i HIL-huset til diverse utstyr. Personlig utstyr: Svømmerne må i utgangspunktet selv skaffe seg nødvendig utstyr til trening. Vi har avtale om rabatt med klubben.no Vi har noe utstyr til utlån i forbindelse med kurs og trening i skap ved 25meter treningsbasseng. Klubbtøy Vi har avtale med Klubben.no om levering av klubbtøy. Det er ønskelig at svømmere og foreldre bruker klubbtøy ved stevner for å profilere klubben og for å skape samhold i klubben. T-shirt, shorts, hettegenser, treningsdress For bestilling av klubbtøy og trykk av navn, kontakt Geir Nyutstumoen tlf , epost Utmerkelser og æresbevisninger Klubben deler hvert år ut Bo treningspokal til den svømmeren som har utmerket seg i forhold til innsats gjennom året. 20

21 Vedlegg- mal arbeidsavtale Arbeidsavtale for trenere og instruktører i Hamar IL Svømming Undertegnede forplikter seg til å være trener for nedenfor nevnte treningsparti: Treningsparti: Start: Slutt: Sted: Kontaktperson: Treneren skal følge retningslinjer og instrukser fra klubbens kontaktpersonen. Trenere er ambassadører for HIL svømming. De skal ha på seg HIL-trøyer når de går på bassengkanten, når dette er naturlig. De skal vise en positiv holdning til svømmere og foreldre. Instruktører og trenere skal ikke bruke mobiltelefon i arbeidstiden utenom i nødvendige tilfeller. Trener skal føre fremmøtelister. For øvrig vises det til klubbhåndbok i stillingsbeskrivelser. Hamar IL Svømming forbeholder seg retten til å flytte kurs-/ treningssted, avlyse treningspartier, eventuelt slå dem sammen med andre partier dersom: Det ikke er nok deltagere etter kontaktpersonens vurdering. Svømmehallen ikke er i drift. Ved kortere fravær, dvs. én dag, skal trener selv skaffe vikar blant de øvrige autoriserte instruktørene / trenerne. Hvis det ikke er mulig å finne vikar, skal instruktøren ta kontakt med sin kontaktperson straks. Det samme gjelder ved lengre fravær. Trener skal føre nøyaktige timelister for faktisk utførte timer. Timelistene leveres til kontaktpersonen for attestering som videresender dem til kasserer. Lønn beregnes på grunnlag av førte timelister og utbetales vanligvis den 15. i hver måned. Hamar, Trener Hamar IL Svømming v/ styret 21

22 Vedlegg- timelister TIMELISTE HIL SVØMMING ÅR: 2014 MÅNED: NAVN: FØDT: SKATTETREKK: Attestert: ADRESSE: KONTONR: SKATTEKOMMUNE: Godkjent: Dato Hovedinstruktør 18 år og eldre SATS 180,- pr. time Instruktør 18 år og eldre SATS 150,- pr. time Instruktør under 18 år SATS 120,- pr. time Assistent trener 18 år og eldre SATS 180,- pr. time Assistent trener under 18 år SATS 120,- pr. time SUM BRUTTO FØR SKATT INFO I FORBINDELSE MED UTFYLLING AV TIMELISTER FOR HIL SVØMMING 22

23 Timelister sendes inn på e-post til attestasjonsansvarlig senest den 5. i hver måned. Timer føres for den forutgående måneden. Den som fyller ut timelisten sin, må skrive på navn, fødselsdato, skatteprosent, skattekommune og kontonummer for innbetaling av lønn. Merk også for måned og år. Dersom en ikke betaler skatt, skal skatteprosenten settes til 0. Når timelisten er utfylt skal den sendes til den som er Attestasjonsansvarlig for den som fyller ut timelisten. Dersom flere er Attestasjonsansvarlig skal den sendes til alle. Attestasjonsansvarlig svømmekurs Attestasjonsansvarlig treninger Andre timer skal attesteres av Attesterte timelister sendes til: Maren Anne Marie Anne Marie Attestasjonsansvarlig ser over listen. Når timelisten er ferdig utfylt og attestert skal den sendes til godkjenning og lønnsutbetaling hos kasserer i HIL svømming. Attestasjonsansvarlig kvitterer øverst i hjørnet på timelisten og videresende den til kasserer. Ved feil returneres timelisten med kommentar til avsender, som må rette opp feil og mangler og sende inn på nytt. Kasserer må få attesterte timelister senest 10. i hver måned av attestasjonsansvarlig. Lister mottatt etter denne dato kommer først med på neste måneds lønnskjøring. Det skal kun skrives timer for en måned på timelisten (ikke samle opp timer over flere måneder) Lønn utbetales den 15. i hver måned. Avlønningssatser: Hovedinstruktør 18 år og eldre: 180,- pr time Instruktør 18 år og eldre: 150,- pr time Instruktør under 18 år: 120,- pr time Assistent trener 18 når og eldre: 180,- pr time Assistent trener under 18 år: 120,- pr time Lek og idrettsskolen: 120,- pr time Fast ansatt trener og svømmeskole ansvarlig får fast lønn etter avtale. Timer føres i hele og halve timer. Timene føres på den dagen man har hatt timene. Timene fylles inn i den rubrikken som passer for arbeidsoppgave og alder. I kolonnen for gruppe/kurstype skal det skrives hvilken gruppe eller kurs timen (e) gjelder. Summer timene ut i summeringsrubrikken på siden (SUM TIMER). Gang timene med satsen og før beløpet inn i beløpsrubrikken (SUM KRONER). Til slutt summeres rubrikken SUM KRONER ned i feltet SUM BRUTTO FØR SKATT. 23

24 Vedlegg Arrangere klubbstevne Arrangere klubbstevne HIL svømming Få på plass personell til de ulike oppgavene i god tid og fordele ansvar etter oppgaver. Gjør avtale med Ankerskogen om basseng og tidspunkt. Informere i god tid på hjemmesida og få trenere til å motivere svømmerne på alle nivå til å delta. Også fra Haikurs. Behov for personell; Stevneleder Starter Speaker Tidtakere; min. 5 personer (en pr. bane) Sekreteriat; min. 2 personer 1 person til org. av start Sosialkomiteen har ansvar for evt. opplegg i HIL huset etter stevnet. Behov for utstyr; Fløyte(starter), mikrofon, strømkabel, PC og skriver, kulepenner, tape, stoppeklokker, 2 bord til sekretariat og speaker, stoler til funksjonærer og publikum. Ankerskogen har bord, stoler, mikrofon og strømkabel, ta kontakt og sjekk dette på forhånd. Kasserer har PC. Skriver, klokker og kontorrekvisita ligger på lageret. Bruk Victoria stevneprogram. Sett opp og kopier heatlister før stevnedagen. To personer i sekretariat for å registrere tider og skrive ut resultatlister. Viktig å skrive ut oppdaterte heatlister til spesielt starter og evt. tidtakere før stevnestart for å få med etteranmeldte og strykninger. Lurt å kjøre et lagledermøte under innsvømming. Tidtakere har hvert sitt heatoppsett og noterer tid for sin bane til høyre for hvert heat. Viktig at tidtakerne noterer banenummer øverst på hver side. Når man har fylt ut en side, rives denne av og leveres sekretariatet. Sekretariatet fører inn tider i Victoria fortløpende. Sekretariatet skriver ut og henger opp resultatlister etter hvert. Send resultatlister til trener(ne) på epost etter stevnet 24

25 Vedlegg Retningslinjer alkohol Vedtatt av styret i <klubb> dato Klubben kan gjerne ta utgangspunkt i retningslinjer for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol. Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol. Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter. Klubbens retningslinjer er i tråd med retningslinjer om idrettens forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret. Link: 25

26 Vedlegg Retningslinjer mobbing Vedtatt av styret i <klubb> dato Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel. Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert. Slik gjør du dersom du oppdager mobbing: 1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. 2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen. 3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget. 4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund. 5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt. Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering. 26

27 Vedlegg Retningslinjer for reiseleder ved representasjon Vedtatt av styret i <klubb> dato Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige. 1. På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver. 2. Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd. 3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig. 4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år. 5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne. 6. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige. 7. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid. 8. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis. 9. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre. 10. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om. 11. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige. 12. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar. 13. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis. 14. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar. 15. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og stille-tid formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste. 27

28 16. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid. 17. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden. 18. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap. 19. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til. 20. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna. 21. Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret. 28

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935 HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN Stiftet 14. november 1935 Årsberetning 2014 Styret 2014 Leder: Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder: Øyvind Bergan Kasserer: Unni Lystad Karlsen Styremedlem: Tommy Eriksen

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Bjørkelangen Svømmegruppe

Bjørkelangen Svømmegruppe Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle. 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning.4 2.0 Grunnopplysninger om svømmeklubben...4 3.0 Om klubben...4 4.0

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Slik gjør vi det i klubben vår Horten svømmeklubbs medlemmer, foreldre, trenere og instruktører HS sin veileder er for alle som har noe med HS å gjøre - enten det er

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo

Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo Anerkjennelsesprogrammet - Aktivitetsutvikling vannpolo nn: Sist oppdatert: 1.juni 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Del C: Aktivitetsutvikling Aktivitetstilbud er klubbens kjernevirksomhet.

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET Høst 2017 / Vår 2018 1) KURS 3) KONKURRANSESVØMMING 2) REKRUTTSVØMMING 4) TRENING/MOSJON (Oppdatert 14.09.17) 1 1) KURS Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund

Detaljer

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb

Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Kompetansehelga 2014 Line Kvan Fadum Svømmeskoleansvarlig i Sandefjord Svømmeklubb Hvem er jeg? Line Kvan Fadum Mor til 2 jenter (14 og 11 år) eldste jobber som svømmeinstruktør/trener, yngste er aktiv

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016

Klubbens helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 av 160 mulig for å gå videre til nivå 2. Sist oppdatert: 18. april 2016 Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 18. april 2016 N o r g e s S v ø m m e f o r

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!!

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse til TYR-stevnet 2013 6 og 7. April 2013 NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Sofiemyrhallen 22.-24. mai 2009 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Kolbotn IL Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Retningslinjer i Ka sen IL

Retningslinjer i Ka sen IL august 13 Retningslinjer i Ka sen IL 2013 Dette er et revidert dokument som er vedtatt av Årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund

Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte. Norges Svømmeforbund Lederkurs for nye ledere/ tillitsvalgte/ansatte Norges Svømmeforbund Lederkurs Skolere nye ledere/tillitsvalgte/ansatte Bli kjent med norsk idretts organisering. Innsikt i klubbhverdagen. Forståelse for

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Oasen svømmehall, Namsos 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Midt 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb,

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

Den 12.-14. juni 2015 arrangeres det 31. Mjøssvøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2004 og tidligere. Stevnebassenget er på 50m og

Den 12.-14. juni 2015 arrangeres det 31. Mjøssvøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2004 og tidligere. Stevnebassenget er på 50m og Den 12.-14. juni 2015 arrangeres det 31. Mjøssvøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2004 og tidligere. Stevnebassenget er på 50m og har 10 baner. Parallelt med stevnet vil det være mulig

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Sandefjord 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer