ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN"

Transkript

1 ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo / UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling: Determining discrimination: A multi-method study of employment discrimination among descendants of immigrants in Norway Universitetet i Oslo Mastergrad i sosiologi 2008 Masteroppgave: Innvandringens ideologiske konsekvenser: Årsaker til og implikasjoner av statsborgerrettslig divergens i de skandinaviske landene Universitetet i Oslo Bachelorgrad i sosiologi 2005 Støttefag: Kunsthistorie, idéhistorie, statsvitenskap og samfunnsgeografi VITENSKAPELIGE STILLINGER OG ANNEN FORSKERERFARING Institutt for samfunnsforskning Forsker II 2013 Institutt for samfunnsforskning Ph. D-stipendiat Princeton University Visiting Student Research Collaborator 2012 Forskningsopphold i samarbeid med professor Devah Pager, Sociology Department European Union Democracy Oberservatory on Citizenship Norway Country Expert Prosjektet kartla utviklingen av europeisk statsborgerrett og ble ledet av professor Rainer Bauböck ved Europa-universitetet i Firenze Vitenskapelig assistent (bistilling) 2009 Innsamling av statistikk til boken Velferdens grenser (Brochmann & Hagelund 2010) Institutt for samfunnsforskning Vitenskapelig assistent Diverse prosjekter knyttet til innvandring, diskriminering og integrering Kulturell kompleksitet i det nye Norge, Universitetet i Oslo Vitenskapelig assistent 2008 Prosjekt om konstruksjon av norskhet i undervisning på flerkulturelle ungdomsskoler, ledet av Åse Røthing

2 PÅGÅENDE PROSJEKTER NORDICORE Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation Nordic Centre of Excellence, Finansiert av NordForsk (Principal Investigator (PI) for arbeidspakken Gendered patterns of competence and hireability ) Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia Samarbeid med PRIO og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Finansiert av Norges forskningsråd, VAM-programmet Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway Finansiert av Norges forskningsråd, VAM-programmet (prosjektleder) Status for ytringsfriheten i Norge : Offentlighetens grenser Samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Finansiert av Fritt Ord (prosjektleder, delt med Bernard Enjolras og Terje Rasmussen) Staying Competitive: Challenges for a Small Open Economy Samarbeid med bl. a. Økonomisk institutt ved UiO og Fafo. Finansiert av Norges forskningsråd, VAM-programmet Elites and Society Finansiert av Norges forskningsråd, FRIHUMSAM CORE Kjernemiljø for likestillingsforskning Finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ARTIKLER OG BOKKAPITLER Midtbøen, A, Orupabo, J & Røthing, Å: «Gamle minoriteter i det nye Norge». I: Plesner, I, Brandal, N & Døving, C (red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s under publisering Midtbøen, A: «The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The Case of Norway». I: Ethnicities. DOI: / (open access) 2016 Midtbøen, A & Steen-Johnsen, K.: «Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge». I: Nytt norsk tidsskrift, 33 (1-2): 21-33, DOI: /issn Midtbøen, A: «Discrimination of the Second Generation: Evidence from a Field Experiment in Norway». I: Journal of International Migration and Integration, 17 (1): , DOI: /s Midtbøen, A & Lidén, H: «Kumulativ diskriminering». I: Sosiologisk tidsskrift, 24 (1): Midtbøen, A: «Ethnic Penalties in Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques». I: Nordic Journal of Migration Research 5(4), DOI: /njmr (open access)

3 Midtbøen, A: «Citizenship, Integration and the Quest for Social Cohesion: Nationality Reform in the Scandinavian Countries». I: Comparative Migration Studies, 3(3), DOI: /s y 2015 Midtbøen, A: «The Context of Employment Discrimination: Interpreting the Findings of a Field Experiment». I: British Journal of Sociology, 66(1): DOI: / Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet». I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 55 (1): Teigen, M & Midtbøen, A: «Kunnskap om kjønnsbalanse». I: Teigen, M (red), Virkninger av styrekvotering i norsk næringsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Midtbøen, A: «Segregering og diskriminering». I: Reisel, L & Teigen, M (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet». I: Reisel, L & Teigen, M (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Midtbøen, A & Teigen M: «Social Investment in Gender Equality? Changing Perspectives on Work and Welfare in Norway». I: NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 22 (4): DOI: / Midtbøen, A: «The Invisible Second Generation? Statistical Discrimination and Immigrant Stereotypes in Employment Processes in Norway». I: Journal of Ethnic and Migration Studies, 40 (10): DOI: / X Midtbøen, A & Teigen, M: «Sosial investering I kjønnslikestilling? Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk». I: Tidsskrift for kjønnsforskning, 37 (3-4): Midtbøen, A & Rogstad, J: «Discrimination: Methodological controversies and sociological perspectives on future research». I: Nordic Journal of Migration Research, 2 (3): Midtbøen, A: «Postnasjonal nødvendighet eller nasjonens retur? Holdninger til dobbelt statsborgerskap i de skandinaviske landene». I: Eriksen, T. H. & Næss, H. E. (red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Oslo: Unipub, s Rogstad, J & Midtbøen, A: «Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering» I: Sosiologisk tidsskrift, 18 (1): Midtbøen, A: «Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene» I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 50 (4):

4 Midtbøen, A: «Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia en teoretisk utfordring» I: Statsvitenskapelig tidsskrift, 25 (4): Midtbøen, A & Rogstad, J: «Diskrimineringens art, omfang og årsaker» I: Søkelys på arbeidslivet, 25 (3): REDIGERTE SPESIALNUMRE I TIDSSKRIFT Friberg, JH & Midtbøen, A. (red.): Innvandrernes etterkommere i Norge Norsk sosiologisk tidsskrift under publisering Midtbøen, A & Steen-Johnsen, K. (red.): Ytringsfrihet Sosiologi i dag, 45 (4) 2015 Midtbøen, A & Orupabo, J. (red.): Sosialpsykologi Sosiologi idag, 44 (3) 2014 RAPPORTER, RAPPORTKAPITLER, INTRODUKSJONER OG NOTATER Friberg, JH & Midtbøen, A: «Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver». Introduksjon til temanummer om innvandrernes etterkommere i Norge Norsk sosiologisk tidsskrift. DOI: /issn under publisering Steen-Johnsen, K, Fladmoe, A & Midtbøen, A: Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse Rapport fra prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge ». Oslo: Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning 2016 Midtbøen, A & Steen-Johnsen, K.: «Ytringsfrihet». Introduksjon til temanummer om ytringsfrihet Sosiologi i dag, 45 (4): Midtbøen, A: «Zalety i wady testów dyskryminacyjnych: przykład norweski» [Promise and pitfalls of conducting field experiments of discrimination: An example from Norway] I: Wysieńska-Di Carlo, K & Śmiszek, K (red.): Testy dyskryminacyjne: Praktyczny, Podrecznik, Dle Organizacji, Pozarzadowych Warsawa: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego [Polish Society of Anti-Discrimination Law 2015 Midtbøen, A & Lidén, H: Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge. En kunnskapsgjennomgang ISF-rapport, 2015:001. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 Midtbøen, A, Orupabo, J & Røthing, Å: Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: Lærerog elevperspektiver ISF-rapport, 2014:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 Midtbøen, A & Orupabo, J.: «Sosialpsykologi». Introduksjon til temanummer om sosialpsykologi Sosiologi idag, 44 (3):

5 Midtbøen, A. & Steen-Johnsen, K: «Ytringsfrihet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge» I: Enjolras, B, Rasmussen, T. & Steen-Johnsen, K. (red): Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapporten fra prosjektet. Oslo: Fritt Ord, ISF, IMK, FAFO 2014 Midtbøen, A, Orupabo, J & Røthing, Å: Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler ISF-rapport, 2014:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 Staksrud, E., Steen-Johnsen, K., Enjolras, B., Gustafsson, M. H., Ihlebæk, K. A., Midtbøen, A. H., Sætrang, S., Trygstad, S. & Utheim, M.: Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014 Første rapport fra prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt». Oslo: Fritt Ord, ISF, IMK, Fafo 2014 Midtbøen, A & Rogstad, J: Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til det norske arbeidslivet ISF-rapport, 2012:001. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2012 Rogstad, J & Midtbøen, A: Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering ISF-rapport, 2009:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 Rogstad, J & Midtbøen, A: Rasisme og diskriminering: Begreper, kontroverser og nye perspektiver Norges Forskningsråd: Temanotat 2009 BOKANMELDELSER, INNLEGG, DEBATT OG KRONIKKER Høgestøl, S, Lind, G, De Moor, K, Storeng, K, Knutsen, CH, Midtbøen, A & Hølleland, H: «Karriereusikkerhet tærer på unge forskere» I: Aftenposten, 6. desember (kronikk) ( Midtbøen, A: «Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser» I: forskning.no (populær artikkel) ( Midtbøen, A: «Bangstad, S. (2014), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press» I: Nordic Journal of Migration Research 6 (2): (bokanmeldelse) 2016 Enberg, K, Emblem, K, Midtbøen, A, Lind, G & Hølleland, H: «Mobilitet i akademia - et liv som nomade?» I: universitetsavisa.no, 1. juni (kronikk) (

6 Steen-Johnsen, K, Fladmoe, A & Midtbøen, A: «Somme-nous Charlie?» I: religiongoingpublic.com (populær artikkel) ( Steen-Johnsen, K, Fladmoe, A & Midtbøen, A: «Hvor går ytringsfrihetens grenser?» I: Vox Publica: Magasin om demokrati og ytringsfrihet, 9. februar (populær artikkel) 2016 Steen-Johnsen, K, Fladmoe, A & Midtbøen, A: «Åpne for krenkelser» I: Aftenposten, 26. januar (kronikk) 2016 Midtbøen, A: «Næss, H.E. (2014), Globografi. En kort innføring i flerlokalitetsforskning, Oslo: Cappelen Damm Akademisk» I: Tidsskrift for samfunnsforskning 56 (3): (bokanmeldelse) 2015 Midtbøen, A: «Hvorfor får ikke Ahmed jobb?» I: LO-Aktuelt, 110 (9): (kronikk) 2015 Enjolras, B, Midtbøen, A og Steen-Johnsen, K: «Det du ikke snakker om på nett» I: Aftenposten, 19. november (kronikk) 2014 Midtbøen, A & Ødegård, G: «Myter om segregering» I: aftenposten.no, 20. oktober (kommentarartikkel) 2014 Midtbøen, A & Ødegård, G: «Hvit flukt» I: Aftenposten, 15. oktober (kommentarartikkel) 2014 Midtbøen, A. & Steen-Johnsen, K.: «Skremmes minoriteter bort fra debatten?» I: NRK Ytring, 3. september (kronikk) 2014 Enjolras, B., Steen-Johnsen, K., Staksrud, E., Midtbøen, A., Trygstad, S., Utheim, M., Sætrang, S., Gustafsson, M. H.: «Ytringsfrihet men ikke om jobben» I: Aftenposten, 2. september (kronikk) 2014 Midtbøen, A: «Rom for diskriminering» I: Aftenposten Viten, 17. desember (kronikk) 2013 Midtbøen, A: «Segregering kan motvirkes» I: Aftenposten, 8. januar (kommentarartikkel) 2013 Midtbøen, A: «Hatland, A. (red)(2011), Veivalg i velferdspolitikken, Bergen: Fagbokforlaget» I: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 28 (1): (bokanmeldelse) 2012 Midtbøen, A: «Spillet om velferdsstaten» I: Dagsavisen, 6. desember (kronikk) 2011 Midtbøen, A: «Berg, AJ, Flemmen, AB & Gullikstad, B (red.) (2010), Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag» I: Tidsskrift for samfunnsforskning 52 (2): (bokanmeldelse) 2011 Orupabo, J & Midtbøen, A: «Hamburgerøkonomiens bakside» I: Dagbladet, 4. august (kronikk) 2010 Meyer, F & Midtbøen, A: «Svar til Sigurd Skirbekk» I: Tidsskrift for migrasjonsforskning, 10 (2): (debattartikkel)

7 Meyer, F & Midtbøen, A: «Skirbekk, S. (2008), Nasjonalstaten. Velferdsstatens grunnlag, Bergen: Kolofon Forlag» I: Tidsskrift for migrasjonsforskning, 10 (1): (bokanmeldelse) 2009 Midtbøen, A: «Dobbelt statsborgerskap og nasjonalt samhold» I: (populær artikkel) ( UTVALGTE KONFERANSEPRESENTASJONER Friberg, J, Midtbøen, A & Aas, AK: «Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility» Presentasjon på IMISCOE 13th Annual Conference, Praha, 30.juni 2016 Midtbøen, A: «The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The case of Norway» Presentasjon på 23 rd International Conference of Europeanists. Philadelphia, 14. april 2016 Midtbøen, A: «Ethnic Penalties in Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques» Presentasjon på IMISCOE 12th Annual Conference, Genève 27. juni 2015 Midtbøen, A: «Ethnic Boundaries and the Public Sphere: Minority Experiences with Public Debate in Multicultural Norway» Presentasjon på Annual Meeting of the Eastern Sociological Society. New York, 26. februar 2015 Midtbøen, A & Steen-Johnsen, K: «Ytringsfrihet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge» Presentasjon på Norsk sosiologforenings Vinterseminar, 18. januar 2014 Midtbøen, A: «The Context of Employment Discrimination: Interpreting the Findings from a Field Experiment» Presentasjon på Annual Meeting of the American Sociological Association. New York, 11. august 2013 Midtbøen, A: «The Context of Employment Discrimination: Interpreting the Findings from a Field Experiment» Presentasjon på konferansen Discrimination and Labour Market Research Linnæus University, 31. mai 2013 Midtbøen, A: «The Invisible Generation? Exploring the Role of Stereotypes in Employment Discrimination among Children of Immigrants in Norway» Presentasjon på NORFACE-konferansen Migration: Global Development, New Frontiers. London, 11. april 2013 Midtbøen, A og Teigen, M: «Likestilling og arbeidslinje. Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk» Presentasjon på Norsk sosiologforenings Vinterseminar, 26. januar 2013 Midtbøen, A: «Discrimination of the Second Generation: Evidence from a Field Experiment» Presentasjon på Annual Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik, 16. august 2012 Midtbøen, A: «Measuring Ethnic Discrimination: The Advantage of Methods Combined» Presentasjon på seminaret Measuring Integration and Discrimination, Institut National d Etudes Démographiques (INED), Paris, 5. juli

8 Midtbøen, A: «Mellom styringsrett og arbeidslinje: Opplever norske arbeidsgivere at de har et samfunnsansvar for inklusjonen av etniske minoriteter i arbeidslivet?» Presentasjon på seminaret Organisasjoner: Etikk og samfunnsansvar, 16. januar 2010 Midtbøen, A: «Nasjonale speilbilder: Forestillinger om samhold og klasse i skandinavisk statsborgerrett» Presentasjon på Norsk sosiologforenings Vinterseminar, 30. januar 2009 UTVALGTE INNLEGG OG FOREDRAG Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i arbeidslivet hva sier forskningen?» Foredrag, Riksrevisjonen. Oslo, 10. oktober 2016 Midtbøen, A: «Aksept for dobbelt statsborgerskap i Norge? Nye begrunnelser og uhellige allianser» Foredrag, Institutt for samfunnsforskning. Oslo, 24. august 2016 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering og langsiktig integrasjon» Foredrag, Manifest senter for samfunnsanalyse. Oslo, 21. januar 2016 Midtbøen, A: «Ytringsfrihet i det nye Norge» Innlegg på seminaret «Offentlighetens barrierer», Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 26. november 2015 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i Norge. Hva sier forskningen og hva sier den ikke?» Foredrag, Forum om etnisk diskriminering, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oslo, 28. oktober 2015 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i arbeidslivet hva sier forskningen?» Foredrag, Komité for kjønnsbalanse og etnisk mangfold i forskning. Oslo, 28. oktober 2015 Midtbøen, A: «Hva er vitsen med positiv særbehandling?» Foredrag, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Oslo, 1. juni 2015 Midtbøen, A: «Diskrimineringsutfordringer blant samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge» Foredrag, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Oslo, 26. mai 2015 Midtbøen, A: «Diskrimineringsutfordringer blant samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge» Foredrag, HL-senteret. Oslo, 5. mai 2015 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet» Foredrag, Norsk Folkehjelp. Oslo, 20. mars 2015 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet» Foredrag, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oslo, 21. november 2014 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet: Rekrutteringspraksis og forebyggende tiltak» Foredrag, LDO-seminar for Statens mangfoldsnettverk. Oslo, 2. september 2014 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet: Tre hovedfunn» Foredrag, Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Stortinget, 7. mai

9 Midtbøen, A: «Etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet» Foredrag, Det Felles Innvandrerråd I Hordaland. Bergen, 20. april 2014 Midtbøen, A: «Ethnic discrimination in the Norwegian labour market» Foredrag, Bergen Research Summer School/Bergen Næringsråd. Bergen, 21. juni 2012 Midtbøen, A: «Statsborgerskapslovgivningens integrasjonspolitiske konsekvenser eller var det omvendt? Om statsborgerskap og integrasjon i Norge, Sverige og Danmark» Foredrag, Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Oslo, 27. oktober 2010 UNDERVISNINGSERFARING Emneansvarlig og foreleser Experimental Research Designs in the Social Sciences (SOS9026 PhD-kurs) 2015 I samarbeid med Donald Green (Columbia University) og Henning Finseraas (ISF) Foreleser Flukt, migrasjon og flerkulturelle problemstillinger (SOS2800 BA-kurs) 2015 International Summer School, Universitetet i Oslo Foreleser The Norwegian Welfare State 2014 Emneansvarlig og foreleser Flukt, migrasjon og flerkulturelle problemstillinger (SOS2800 BA-kurs) I samarbeid med Tone Maia Liodden Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Årlige forelesninger om norsk statsborgerskapslovgivning (STV1540 BA-kurs) Emneansvarlig og foreleser Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat (SOS2800 BA-kurs) 2011 I samarbeid med Eirin Pedersen Folkeuniversitetet Foreleser Innvandring og velferdsstat 2011 Høgskolen i Oslo Årlige forelesninger om rasisme og diskriminering Seminarleder Sosiologiens klassikere (SOS1003 BA-kurs) 2009 Seminarleder Introduksjon til sosiologi (SOS1000 BA-kurs) 2008 SENSOR- OG VEILEDNINGSARBEID Hovedveileder masteroppgave (Simon Birkvad)

10 Hovedveileder masteroppgave (Thea Fjeld) 2015 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Biveileder masteroppgave (Kristian Salte) Levert 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Sensor diverse masteroppgaver 2014 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Sensor diverse masteroppgaver 2011 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Sensor diverse BA-kurs 2010 Sensor diverse BA-kurs og masteroppgaver 2008 UTVALG, VERV OG MEDLEMSKAP Norsk sosiologisk tidsskrift Medlem av redaksjonsrådet 2017 Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) Redaktør (i samarbeid med Rune Karlsen) 2016 IMISCOE-nettverket (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) Medlem av Financial Committee 2016 Akademiet for yngre forskere Medlem 2015 IMISCOE-nettverket (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) Leder for Research Cluster om diskrimineringsforskning i Europa (Discrimination in Cross- National Perspective), i samarbeid med Rosita Fibbi og Patrick Simon 2015 Kunnskapsdepartementet Medlem av utvalg som gir innspill til revisjon av den norske læreplanens generelle del 2015 IMISCOE-nettverket (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) Medlem av Board of Directors (representant for ISF) 2014 Nordic Migration Research (NMR) Styremedlem Sosiologi idag Redaksjonsmedlem Norsk nettverk for migrasjonsforskning Styremedlem 2013 Norges Forskningsråd Medlem av utvalg for oppfølging av evalueringen av norsk sosiologisk forskning 2011 Sosiolognytt, medlemsbladet til Norsk sosiologforening Redaktør (i samarbeid med Jon Rogstad)

11 Sosiolognytt, medlemsbladet til Norsk sosiologforening Redaksjonsmedlem American Sociological Association (ASA) Medlem i to seksjoner: Racial and Ethnic Minorities og Organizations, Occupations, and Work 2013 International Sociological Association (ISA) Medlem i to forskningsnettverk: Racism, Nationalism and Ethnic Relations (RC05) og Sociology of Migration (RC31) 2011 Norsk sosiologforening (NSF) Medlem 2008 KONFERANSE- OG SESJONSLEDERERFARING 18 th Nordic Migration Conference, august. Oslo Konferanseorganisator (med Susanne Bygnes, Jon Horgen Friberg, Are Skeie Hermansen, Cathrine Thorleifsson, Melina Røe og Nora Hougen) th Nordic Migration Conference, august. Oslo Leder av tre sesjoner Descendants of immigrants in Western Societies (med Jon Horgen Friberg) 2016 IMISCOE 13th Annual Conference, 30. juni-2. Juli, Praha Leder av to sesjoner Discrimination in Labour Markets (med Rosita Fibbi) og Liquid Migration Revisited (med Jon Horgen Friberg) 2016 Norsk sosiologforenings Vinterseminar, januar Sesjonsleder Barn av innvandrere (med Jon Horgen Friberg) 2016 IMISCOE 12th Annual Conference, juni, Genève Leder av tre sesjoner Discrimination and the Law, The Context of Discrimination og Discrimination Research in Europe (med Rosita Fibbi og Patrick Simon) th Nordic Migration Conference, august. København Sesjonsleder Ethnic Discrimination in the Nordic Labour Markets 2014 Freedom and Sociology, konferanse arrangert av Norsk sosiologforening, 3. april Sesjonsleder Migration and Ethnicity th Conference of the Nordic Sociological Association, August, Reykjavik Sesjonsleder The Sociology of Gender, Class and Ethnicity (med Mette Andersson og Julia Orupabo) 2011 Norsk sosiologforenings Vinterseminar, januar Sesjonsleder Klasse, kjønn og etnisitet (med Julia Orupabo) 2011 Norsk sosiologforenings Vinterseminar, januar Sesjonsleder Klasse, kjønn og etnisitet (med Julia Orupabo)

12 REFEREE FOR FØLGENDE TIDSSKRIFT OG VITENSKAPELIGE RÅD European Sociological Review, Ethnic and Racial Studies, Social Science Research, Nordic Journal of Migration Research, Comparative Social Research, Sosiologisk tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for samfunnsforskning, Tidsskrift for ungdomsforskning, Norsk pedagogisk tidsskrift, Tidsskrift for velferdsforskning, Agora, Swiss National Science Foundation, Færøyenes forskningsråd 12

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 23086198 / 92082553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo +47 920 82 553 ahm@samfunnsforskning.no UTDANNELSE Universitetet i Oslo Ph. D i sosiologi 2013 Avhandling:

Detaljer

Universitetet i Oslo Bachelorgrad i sosiologi 2005 Støttefag: Kunsthistorie, idéhistorie, statsvitenskap og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Bachelorgrad i sosiologi 2005 Støttefag: Kunsthistorie, idéhistorie, statsvitenskap og samfunnsgeografi CURRICULUM VITAE PERSONLIG INFORMASJON Navn: Arnfinn Haagensen Midtbøen Fødselsdato: 28. juni 1982 Kjønn: Mann Nasjonalitet: Norsk Epost: ahm@samfunnsforskning.no Mobilnummer: +47 920 82 553 UTDANNELSE

Detaljer

Universitetet i Oslo Bachelorgrad i sosiologi 2005 Støttefag: Kunsthistorie, idéhistorie, statsvitenskap og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Bachelorgrad i sosiologi 2005 Støttefag: Kunsthistorie, idéhistorie, statsvitenskap og samfunnsgeografi CURRICULUM VITAE PERSONLIG INFORMASJON Navn: Arnfinn Haagensen Midtbøen Fødselsdato: 28. juni 1982 Kjønn: Mann Nasjonalitet: Norsk Epost: ahm@samfunnsforskning.no Mobilnummer: +47 920 82 553 UTDANNELSE

Detaljer

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN

ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN ARNFINN HAAGENSEN MIDTBØEN Institute for Social Research, PO Box 3233 Elisenberg, N-0208 Oslo +4723086198 / +4792082553 ahm@socialresearch.no EDUCATION University of Oslo Ph. D, Sociology 2013 University

Detaljer

University of Oslo Ph. D, Sociology University of Oslo M.A., Sociology 2008

University of Oslo Ph. D, Sociology University of Oslo M.A., Sociology 2008 CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Name: Arnfinn Haagensen Midtbøen Date of birth: 28. juni 1982 Sex: Male Natinality: Norwegian E-mail: ahm@samfunnsforskning.no Phone: +47 920 82 553 EDUCATION University

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 26. februar 2014 Notatdato: 19. februar 2014 Saksbehandler: Bethina Strandberg-Jensen Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work

The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work 01.09.2013-31.12.2016 Finansiert av Norges Forskningsråd over VAM-programmet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Motivasjon

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post fekjar@sosiologi.uio.no. Trefftid torsdag 14.30-15-30. Tid: Mandag kl. 12:15-14:00, Rom 101 Vilhelm Bjerknes

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Innledning Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet Prosjektbeskrivelse fra Institutt for samfunnsforskning. Prosjektleder: Jon Rogstad Innledning Deltakelse i arbeidslivet

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Utdanning Universitetet i Oslo: - 2007: PhD, sosiologi. - 2000: Sosiologi hovedfag. - 1993-1997:

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

CURRICULUM VITAE EDUCATION WORK EXPERIENCE SOME RELEVANT POSITIONS. Pål Schøne

CURRICULUM VITAE EDUCATION WORK EXPERIENCE SOME RELEVANT POSITIONS. Pål Schøne CURRICULUM VITAE Pål Schøne Place of work: Institute for Social Research, Pb 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel: +47 98622125 E-mail: pal.schone@socialresearch.no http://www.socialresearch.no/staff/researchers/schoene-paal

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Kenneth Aarskaug Wiik Education Professional Experience Articles in international peer-reviewed journals

Kenneth Aarskaug Wiik Education Professional Experience Articles in international peer-reviewed journals Kenneth Aarskaug Wiik Born 1976 in Oslo. Two sons, born 2010 and 2013. Senior researcher, Statistics Norway, Research Department, P.O.B 8131 Dep, N-0033 Oslo, Norway Phone: (+47) 21 09 48 66 / (+47) 45

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken 1230-1400 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings-

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 Kapittel 2 Barn og samfunn... 14 Forholdet mellom samfunn, kultur og sosialisering... 14 Ulike former for sosialisering...

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Research interests: comparative social policy, family sociology, family policy, child poverty, integration/social inclusion, policy discourses

Research interests: comparative social policy, family sociology, family policy, child poverty, integration/social inclusion, policy discourses Curriculum Vitae Dr. Anne Skevik Grødem Institute for Social Research, P.O.Box 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Phone (+47) 23 08 61 00 (work), 92 05 62 32 (mobile) e-mail a.s.grodem@samfunnsforskning.no

Detaljer

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv MiRA-SENTERETS NASJONALKONFERANSE: «Mitt høyeste ønske er å få en jobb!» Om minoritetskvinner, likestilling og arbeidsliv Torsdag 24. november kl. 08.30 16.30 Håndverkeren kurs-og konferansesenter,oslo.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sal{ 6 Møtenr.: 1j2014 Møtedato: 4 februar 2014 Notatdato: 23.01.14

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning

Redaksjonsrådsmedlem: Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning Curriculum Vitae Navn: Svein Blom Født: 22. januar 1951 Utdanning: 1976 Sosialpedagogikk mellomfag, Universitetet i Oslo 1977 Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1978 Pedagogisk seminar, Universitetet

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010 Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport 2007 - mars 2010 Denne rapporten sammenfatter de viktigste aktivitetene og utviklingstrekkene i Ressursbank for likestilling i forskning i perioden

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken 1200-1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker,

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd Sammenlikner situasjonen i fire land (Norge, Danmark, Storbritannia

Detaljer

Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå

Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå Programutvalget i Sosiologi Oslo, 16. november 2015 Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå I rapporten fra den periodiske programevalueringen i for sosiologiprogrammene

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen 1 Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen Berit Kjeldstad Prorektor for utdanning og læringskvalitet, NTNU Workshop Forskningsrådet/SIU, 09.11.2010, Koblingen forskning og utdanning

Detaljer

Arbeidsmigranters liv i Norge

Arbeidsmigranters liv i Norge Marta Bivand Erdal Arbeidsmigranters liv i Norge VAM-frokostseminar Kulturhuset 8 november 2017 Peace Research Institute Oslo Hvem er en arbeidsmigrant? En statsborger Arbeidstaker En troende, tvilende

Detaljer

Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner

Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner Student Borghild Them s239893 Høgskolen i Oslo og Akershus Felleskurset, høsten INNLEDNING 3 STRUKTUR 3 TEKNOLOGIER 3 NETTBASERTE DISKUSJONER 4

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Fra skole til arbeidsliv. Har minoritets- og majoritetsungdom ulike karrierer?

Fra skole til arbeidsliv. Har minoritets- og majoritetsungdom ulike karrierer? Fra skole til arbeidsliv. Har minoritets- og majoritetsungdom ulike karrierer? Fra prosjektet Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom? Håvard

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Faglig referansegruppe i Utviklings- og forskningsprosjektet «Aktive muligheter» Referansegruppen for prosjektet «Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø».

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Fungerte pensum? Ja (se vedlagt pensum), men pensum bør gjennomgås hvert år.

Fungerte pensum? Ja (se vedlagt pensum), men pensum bør gjennomgås hvert år. Professor Knut Lundby Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo EVALUERING AV MEVIT4113 MEDIER, RELIGION OG KONFLIKT V2017 33 studenter var oppmeldt til dette masteremnet i vårsemestret

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob.

Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob. Curriculum Vitae Dr. Anniken Hagelund Institute for Social Research, PB 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, Norway Tel. (+47) 23 08 61 00 / Mob. 90 12 30 44 ahl@socialresearch.no Born 1972 Married, two children

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Advisory Group GENDER

Advisory Group GENDER Advisory Group GENDER Arbeidet med å ivareta kjønnsdimensjonen i Horisont 2020 utlysningene Anne Inger Helmen Borge, professor, PhD. Formål «The Commision» vil ha sterk likestilling i Europas arbeidsmarked,

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Arbeidslivssosiologi Emnekode: BSS320_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Arbeidsinnvandring Varig gevinst?

Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Bernt Bratsberg Frischsenterets 15 års jubileum 22.01.2014 Spennende tider for norsk migrasjonsforskning EU utvidelsene i 2004 og 2007 åpnet det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Veilederutfordringene i PING. Professor Bjørn T. Asheim, UiS, CIRCLE & BI

Veilederutfordringene i PING. Professor Bjørn T. Asheim, UiS, CIRCLE & BI Veilederutfordringene i PING Professor Bjørn T. Asheim, UiS, CIRCLE & BI Veiledning viktig fordi: Individ/kandidat nivå: Både NORSI og Forskningsrådet ønsker at studentene har: Høy grad av gjennomføring

Detaljer

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( )

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( ) Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE (2013-2022) Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et tiltaksrettet program i Norges

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn. Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene

Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn. Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene Møter mellom habiliteringstjenesten og personer med minoritetsbakgrunn Utfordringer for habiliteringstjenesten og for familiene 19.september 2014 Torunn Arntsen Sajjad t.a.sajjad@medisin.uio.no Sosialantropolog

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Last ned Digital mobbing - Elisabeth Staksrud. Last ned

Last ned Digital mobbing - Elisabeth Staksrud. Last ned Last ned Digital mobbing - Elisabeth Staksrud Last ned Forfatter: Elisabeth Staksrud ISBN: 9788244622097 Antall sider: 174 sider Format: PDF Filstørrelse:15.50 Mb Boken er et hjelpemiddel for foreldre

Detaljer