Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10"

Transkript

1 Kontinuerlig glukosemåling hvem, hvordan, hvorfor. Problemer og nytteeffekter. Solrunn Coucheron og Mona Torsteinsen 13/10-10

2 Egenmåling Store variasjoner i glukosekonsentrasjonen har betydning for livskvaliteten hos personer med diabetes Perioder med hyperglykemi er en risikofaktor for utvikling av mikrovaskulære faktorer. DCCT studien har vist at god blodsukkerkontroll er viktig for å unngå seinkomplikasjoner.

3 Historikk; På slutten av 60-tallet fikk personer med diabetes mulighet til selv å måle blodsukkeret (haemoglukotest) kom første glukometeret. På slutten av 1990-tallet kom målere for kontinuerlig glukosemåling. I starten kunne ikke verdiene leses i displayet. Systemene i dag viser øyeblikksdata, ( real- time )

4 Kontinuerlig glukosemåling CGM-systemet viser glukosekonsentrasjonen 24 timer i døgnet. Sensoren går gjennom hudbarrieren, men ikke inn i blodårene. Krav til nøyaktighet på blodsukkerapparat; 80% av resultatene skal være innenfor +/-25 % sammenlignet med anerkjent glukosemetode. Det finnes ikke egne anbefalinger til CGM-systemet.

5 Kontinuerlig glukosemåling Består av en sensor og en dataenhet. Sensoren har en forbindelse til dataenheten, slik at målingene lagres i dataenheten. Dataenheten kan også være integrert i en insulinpumpe, men insulin doseres ikke automatisk ut fra disse verdiene. Sensoren legges subkutant, og skiftes hver 3-6 dag

6 Kontinuerlig glukosemåling Måler vevsglukosen gjennom flere døgn Måler ca hvert 10. sekund, og gir et gjennomsnitt hvert 5 min til monitoren. Nøyaktigheten av målingene er begrenset Pasienten må kalibrere systemet 2 x/døgn ved Medtronic, og 1 x/døgn ved Freestyle Navigator. Kobles til dataprogram, hvor man kan få fram forskjellige kurver.

7 Forsinkelseseffekten Fra noen minutter til 30 minutter. Glukoseverdiene vises i displayet, og viser samtidig trender for fallende og stigende verdier ved hjelp av piler opp eller ned. Alarmfunksjoner for høyt og lavt blodsukker kan individualiseres.

8 Indikasjoner ifølge retningslinjer fra helsedirektoratet; Terapeutisk bruk; Gjentatte alvorlige hypoglykemier, invalidiserende angst for hypoglykemi, Høy HbA1c ( >9) tross gjentatte forsøk på optimalisering av behandling, kompliserende sykdom. Diagnostisk bruk; utredning av uforklarlig dårlig blodglukosekontroll, utredning av nattlige hypoglykemier.

9 Bruk i praksis Fortrinnsvis personer med type 1- diabetes. Brukes i tilfeller hvor man over lang periode har svingende blodsukker. Dårlig regulert diabetes. (F.eks justere dose på insulinpumpen). Ved hyppige følinger hvor man ikke ser noen klar årsak. Kartlegge nattlige blodsukker. Gravide med type 1-diabetes?

10 Typer målere på UNN Tromsø; Guardian real time ( Medtronic); Ser resultatene hele tiden, slik at man kan gjøre tiltak. Fra 3-24-timers grafer VEO-pumpe ( erstattet av Paradigm 722); Måler integrert i pumpen. Kan programmere pumpen til å slutte å gi insulin ved lavt blodsukker. Starter automatisk igjen hvis blodsukkeret stiger over nedre alarmgrense etter 2 timer. Contour link kan brukes til automatisk kalibrering av sensor

11 Kontinuerlig blodsukkermåling;

12

13 Guardian real time

14 Medtronic

15 Måler tilknyttet insulinpumpe

16 sensoren

17 Stikkesteder Vanligst er magen eller øvre del av skinken

18 Sett serteren med beina flatt mot huden slik at den står i en 45 graders vinkel Plasser to fingre fra den andre hånden på serterens bein for å holde vinkelen Trykk på den hvite knappen for å sette inn sensoren

19 Pasientfortelling: Mann. F Landpostbud Type 1-Type2? fra Meget slank. Henvist UNN 2005(Peroral beh.?) Svingende bl.s 3,6-15,6. Bruker MIB C-peptid(< 166), anti GAD?

20 2008: Hba1c 8-9. Sliter for å få ned HbA1c! Siste måling 7,9 (Levemir , N-Rapid 2-10.Tendens til unawareness. (Kona merker endring og ber han måle -> da ofte bl.s på 2,5-3,5). Legger seg høyt og Hba1c stiger igjen.

21 Begynner med pumpe (mai 09) Fortsatt mye svingninger. HbA1c uendret. Slutter med pumpa etter ca 4 mnd. Oppfordres til å måle bl.sukker hyppig i forbindelse med bilkjøring ingen hypoglykemier under bilkjøring.

22 Februar 2010: Flere episoder med lavt bl.s hvor han må få hjelp. Kjører av veien. Sertifikatet inndratt. Kobles på CGM i 5 dager. Ved avlesning: Flere alarmer, fingermåling 2,7 uten å kjenne symptomer. Søkes om måler. Ny legekontroll om 2 mnd.

23 Juni 2010: Fortsatt problem med unawareness. Trasig situasjon, men får omplassering på jobben. Bruker permanent CGM-måler. Får beskjed om å legge seg høyere i blodsukker August 2010: Svake symptomer på føling Får tilbake sertifikat HbA1c? Bedre livskvalitet og trygghet for hele familien

24

25 Freestyle Navigator fra Abbott Ikke tilknyttet pumpe foreløpig Sensoren varer 5 døgn Enkel innsetting av sensor, slik at man kan klare å sette på f.eks arm. Tynn kanyle (bedre for de som er stikkredde). Blodsukkermåler innlagt i apparatet Kan ikke forsere tidspunkt for kalibrering

26 Freestyle Navigator

27 FreeStyle Navigator

28

29 Kasuistikk Januar 2010; Jente 18 år. Gravid uke 8. HbA1c 9,0. Overflyttes fra barnepoliklinikken. Hatt diabetes fra hun var 11 år. Bor hjemme hos mor. Går på videregående ( russ i år), og har deltidsjobb på Prix. Brukt insulinpumpe i mange år. Basaldose 39, enh ved måltider. Hatt 2 alvorlige følinger, sist for et år siden. Ofte lette følinger på natta, og ellers svært svingende blodsukker

30 Forts kasuistikk; Hyppig telefonkontakt for dosejusteringer mellom kontrollene på UNN (bor i Nord-Troms) 10/3; HbA1c 8,3. Ofte lette følinger, en gang blodukker på 1,9 11/5; HbA1c 7,5 9/6;HbA1c 8,1. Basaldose 44,7. Totaldose 73,7

31 Forts kasuistikk; 30/6; Basaldose 50,4. Måltidsdoser opp mot 25 enh. HbA1c 8,2. Problemer med å huske å måle blodsukker som anbefalt Kobles på Navigator Telefonkontakt; Økt spesielt måltidsdoser. Føler seg mye tryggere, og har ikke hatt alvorlig hypoglykemi. Håper å få låne den videre. Fødte gutt 4/8 i uke HbA1c 7,5. Får låne Navigator med hjem til neste kontroll i Sept. Basaldose på 26 enh ved utreise. Det søkes om permanent måler for henne.

32 Forts kasuistikk; kontroll 29/9; HbA1c 7,4 Ikke fornøyd hvis blodsukker viser over 8 Kjenner sjelden følinger, men måleren har vist verdier på 3 Har fått godkjent permanent måler

33

34

35 Erfaringer Må tilpasse alarmgrenser hvis man skal bruke måleren permanent. Starter kanskje med en litt høyere grense for å unngå så mange alarmer, men må oppfordres til å justere disse gradvis.

36 Kontinuerlig blodsukkermåling; Ved begge typer målere kan man legge inn tidspunkt for når man spiser, setter insulin og er i fysisk aktivitet. Anbefaler å skrive logg ved siden av, for å se egne resultat i sammenheng med utskrift av måleren Må ha god opplæring i det tekniske for at det skal fungere og at man skal takle alarmer

37 Erfaringer For å ha full nytte av måleren bør man først ha hatt en prøveperiode, for å se om dette er noe man ønsker/ ser nytte i. En del pasienter har ombestemt seg etter en slik periode, fordi det ble for mye utstyr å bære med seg og mange plagsomme alarmer.

38 Tilbakemelding fra pasienter; Overrasket over hvor lite insulin de tok i.f.t. hva de bør ta. Bevisstgjøring/ læring om f.eks hvordan forskjellige typer mat påvirker blodsukrene Trygghetsfølelse/ usikkerhet?? Mange blir lei alt utstyr og tekniske ting å forholde seg til Falske alarmer kan føre til at man ignorerer viktige alarmer

39 Praktiske tips; Start med å sette inn sensoren Er senderen helt oppladet/ fullt batteri? Obs vinkel på serteren ved Guardian Obs feste av sensoren, evt fiksere med Op-site Obs stikkested; infiltrater, bukselinning etc Oppbevaring av sensorer; romtemp Vanntett sensor, med mottaker skal ikke i dusjen Avstand sender mottaker ca 2-3 m

40 Antall pasienter opplært på måler UNN Tromsø; 20 pasienter fra 2007 som har fått tilkoblet glukosemålere permanent, enten bare måler eller tilknyttet pumpe. 5 av disse er fra Finnmark. Jevnlig påkobling til diagnostisk bruk.

41 Henvisning; Primærlege/ andre sykehus henviser til endokrinologisk seksjon Pasienten må være i stand til å takle/ lære det tekniske Ventetid på noen uker, men flere målere blir kanskje tilgjengelig Utlån vanligvis 3-14 dager for diagnostisk bruk, og etter avtale ved terapeutisk bruk.

42 Konklusjon Et godt hjelpemiddel for noen God opplæring nødvendig for å lykkes Prøveperiode på 3 mnd ved terapeutisk bruk hvor man vurderer effekt og nytteverdi. Tett oppfølging i starten Support?

43 Referanser; Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet, 2009 Nettsider til oppgitte blodsukkerfirmaer; Abbott Diabetes Care, Medtronic og Bayer Health Care. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med Sep 30;329

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Emily and Jane insulinpumpe siden 2011 og 2012 JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Det kan være et sjokk å få diagnosen type 1 diabetes, og det kan dukke opp mange spørsmål, for eksempel: Hvorfor

Detaljer

Anna, Tess datter I bedre kontroll med sin insulinpumpe siden 2011

Anna, Tess datter I bedre kontroll med sin insulinpumpe siden 2011 Anna, Tess datter insulinpumpe siden 2011 BARNET MITT HAR TYPE 1 DIABETES Mange foreldre som har et barn med type 1 diabetes, spør seg: Hvorfor skjer dette mitt barn? Hvordan kan jeg hjelpe på best mulig

Detaljer

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn.

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn. Skole/barnehage Nær halvparten av foreldrene til barn med diabetes mener skolen er lite forberedt på å ta imot barn med diabetes, og like mange er misfornøyd med måten barna deres blir ivaretatt av skolen

Detaljer

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? Sabine insulinpumpe siden 2011 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? For kvinner med type 1 diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med

Detaljer

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH INSULIN- KOMPENDIUM Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH Hurtigvirkende insulinanaloger: Humalog, Novorapid, Apidra Hurtigvirkende humant insulin: Actrapid, Insuman Rapid

Detaljer

nr 2 2011 Hypoglykemi hva er føling? Varmende supper Konkurranse: Hvorfor er det viktig å måle blodsukkeret? diabetesmagasinet simplewins 2 2011 1

nr 2 2011 Hypoglykemi hva er føling? Varmende supper Konkurranse: Hvorfor er det viktig å måle blodsukkeret? diabetesmagasinet simplewins 2 2011 1 nr 2 2011 Hypoglykemi hva er føling? Varmende supper Konkurranse: Hvorfor er det viktig å måle blodsukkeret? diabetesmagasinet simplewins 2 2011 1 2 2011 INNHOLD LEDER 4 Hypoglykemi en evig kilde til utrygghet

Detaljer

Konkurranse: Send inn ditt beste mosjonstips! Nytt diabetes management software program gjør hverdagen enklere. Fisk godt og viktig om vinteren

Konkurranse: Send inn ditt beste mosjonstips! Nytt diabetes management software program gjør hverdagen enklere. Fisk godt og viktig om vinteren nr 2 2010 Nytt diabetes management software program gjør hverdagen enklere Konkurranse: Send inn ditt beste mosjonstips! Fisk godt og viktig om vinteren 2 2010 INNHOLD LEDER 4 Nytt diabetes management

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg.

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg. Diabetesforbundet / www.diabetes.no start Vi hjelper deg «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» CONTOUR XT

Detaljer

nr. 1 2013 Karbohydrattelling Kom i gang med treningen Insulinsjokk ble dramatisk

nr. 1 2013 Karbohydrattelling Kom i gang med treningen Insulinsjokk ble dramatisk nr. 1 2013 Karbohydrattelling Kom i gang med treningen Insulinsjokk ble dramatisk 1 2013 INNHOLD LEDER 4 8 Karbohydrattelling Blodsukkermåling 12 Lyst og lett til middag 6 Kom i gang med trening 10 Insulinsjokk

Detaljer

Barn og diabetes type 1

Barn og diabetes type 1 Bacheloroppgave i sykepleie Kandidatnummer: 1043 Barn og diabetes type 1 Hvordan kan sykepleier veilede for å fremme mestring blant barn med nyoppdaget diabetes type 1? Avdeling for sykepleieutdanning

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken.

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Definisjon Diabetes Mellitus. Dia - Renne Betes gjennom. Mellitus - Søtt som honning. Pasientrettighetsloven

Detaljer

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 Hvorfor måle blodsukker? Nyttig verktøy Bestemme type behandling/vurdere effekt Trygghet for pasientene Forebygge komplikasjoner Behandlingsmål: - HbA1c

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år)

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år) Ref.nr. Spørreskjema til FEDRE / MØDRE til barn med diabetes (0- år) Spørreskjemaet inneholder spørsmål om deg og ditt barn med diabetes. Ta utgangspunkt i det yngste barnet med diabetes dersom du har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

nr 1 2012 Hyperglykemi Friske salater Tren deg opplagt! diabetesmagasinet simplewins 1 2012 1

nr 1 2012 Hyperglykemi Friske salater Tren deg opplagt! diabetesmagasinet simplewins 1 2012 1 nr 1 2012 Hyperglykemi Friske salater Tren deg opplagt! diabetesmagasinet simplewins 1 2012 1 1 2012 INNHOLD LEDER 3 Et steg nærmere drømmen om OL 8 Spør Sakaria 12 Sommerlige salater 6 Tren deg opplagt

Detaljer

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg.

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg. Diabetesforbundet / start Vi hjelper deg «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» Velkommen i familien på godt

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer