Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ble Bibelen til? (del 1)"

Transkript

1 Hvordan ble Bibelen til? (del 1) Livets Kilde hefteserie Nr årgang Desember 2009

2 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av våre andre hefter, er det bare å skrive til vår adresse i Sverige: Livets Kilde, c/o BTHB, Hemmestorps Eke 33, SE Blentarp, Sverige Bergprekenen (1. del) Bergprekenen (2. del) Bergprekenen (3. del) Bergprekenen (4. del) Bergprekenen (5. del) Den ukjente Jesus (1. del) Den ukjente Jesus (2. del) Det kristne håpet Er Gud død? Evangeliet i Edens hage Gud og bønn Gud og lidelse Gud og tilgivelse Guds løfter Guds navn i Bibelen Guds nåde i Det gamle testamente Guds nåde i Det nye testamente Guds profetier Guds velsignelser Herren er min hyrde Hva er Guds kjærlighet? (1. del) Hva er Guds kjærlighet? (2. del) Hva er Guds vilje i ditt liv? Hva skjer etter døden? Hva styrer ditt liv? Andre hefter i denne hefteserien: Jesu brev til menigheten, 1. del Jesu brev til menigheten, 2. del Jesu brev til menigheten, 3. del Jesus kommer igjen Jesu personlighet Jobs bok Kjærlighet og ekteskap Kristendommens fallgruver Kvinner i Bibelen Lever vi i de siste dager? Ord om fred Ord om glede Ord om godhet Ord om håp Ord om tro Ord om tålmodighet Syv hemmeligheter Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (2. del) Vanskelige bibelsteder (3. del) Vanskelige bibelsteder (4.del) Å leve sammen med Gud Det gode seirer budskapet i Johannes åpenbaring (spesialnummer) Copyright 2009 Guds Verdensvide Kirke Skriftstedene i Livets Kilde hefteserie er hovedsakelig fra Norsk Bibel Norsk Bibel A/S

3 Da m o s e s v a r ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok helt til enden, bød han levittene [prestene], som bar Herrens paktsark, og sa: Ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds paktsark! Der skal den ligge som et vitne mot deg. 5. Mosebok 31:24 26 Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 1

4 Ma n k u n n e s k r i v e m a n g e bøker om hvordan Bibelen ble til. Vi skal forsøke å gi en kort innføring, hvordan den er blitt bevart og oversatt til mange hundre språk. Bibelen er den boken i verden som er oversatt til flest språk. Bibelen er ikke bare skrevet i blekk, men også i blod av de mange som har kopiert den for hånd på en tid da det var forbundet med dødsstraff å ha eller kopiere boken. Mennesker har ofret livet ved enten å kopiere, oversette eller spre Bibelen slik at du og jeg kunne få den. I dette første heftet skal vi se på hvordan Det gamle testamente ble til. Det var en lang prosess som spredte seg over mange hundre år. Det gamle testamente var «Bibelen» for Jesus, Hans disipler og de tidlig kristne før Det nye testamente ble samlet. Når det står at disiplene leste i Skriftene (Apostlenes gjerninger 17:11), så var det bøkene i Det gamle testamente de leste i. Det gamle testamente er sitert mer enn 250 steder, og det blir henvist til det over 600 ganger i Det nye testamente. Begrunnelsen for mange av læresetninger i Det nye testamente finner man i Det gamle testamente. Et eksempel er når Paulus (i bl.a. Romerbrevet 4:3) siterer fra 1. Mosebok 15:6 for å forklare at vi blir rettferdige ved tro. Det nye testamente har røtter tilbake i Det gamle. Vi begynner vår fortelling om Det gamle testamente med historien om Dødehavsrullene og hvorfor dette funnet er så viktig. Livets Kilde hefter har som mål å gjøre evangeliet klart og rele vant for vår tid. Heftene leses av kristne fra for skjel lige trossam funn. Vårt ønske er å hjelpe den enkelte til å forstå seg selv og sitt forhold til Gud, uansett hvilket kristent trossamfunn man til hører. 3 5 Dødehavsrullene 6 7 Hvordan kunne man kopiere so nøyaktig? 8 Hvorfor «Det gamle testamente»? 9 16 Hvordan ble Det gamle testemante til? 17 Litterære mesterverk 18 Den berømte Septuaginta 19 Apokryfene 20 Hvem skrev Det gamle testamente? 2 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

5 Dødehavsrullene En d a g i a p r i l 1947 passet d e n u n g e, a r a b i s k e gutten Mohammed Adh-Dhib på noen geiter i et ørkenområde like vest for Dødehavet. Han tilhørte en beduinstamme som siden 1700 hadde drevet handel og fraktet varene sine fra Jordan til markedet i Betlehem. Varene bestod av egenproduserte varer, men også varer som de smuglet over grensen. De brukte derfor en lite trafikkert rute til Betlehem. Etter Den annen verdenskrig var Midtøsten et politisk urolig hjørne av verden. Og denne beduinstammen prøvde bare å overleve under den nye politiske virkeligheten. Beduinene var på vei til Betlehem da de stoppet ved en av de få vannkildene i nærheten av Qumran, like ved Dødehavet. Det var her denne unge gutten var ute og passet på geitene sine. Det var lite gress, så geitene måtte gå lange veier for å finne noen få gresstrå som kunne spises. Denne dagen klatret geitene oppover de bratte fjellknausene mens gutten ventet nede i skyggen av en stor berghylle. Hvorfor han da kastet en stein etter geitene vet vi ikke, men til hans store forbauselse hørte han at steinen knuste noe. Arabergutten klatret opp den bratte åssiden og oppdaget at steinen hadde gått gjennom et lag med leire som hadde dekket inngangen til en hule. Med Septuagintfragment på papyrus fra Qumran Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 3

6 bevende hjerte kilte han seg inn i hulen. Det skulle vise seg at han var den første som hadde stått i hulen på nesten to tusen år! Han la merke til at det stod flere leirkrukker pent oppstilt i to rader langs veggene av hulen. Det var en av disse leirkrukkene som steinen hadde knust. Gutten lurte på hva de kunne inneholde, og gikk til den knuste krukken. Han fant noe som var pakket inn i lin og satt inn med tjære. Han begynte å vikle ut krukkens innhold, som begynte å lukte vondt. Det viste seg å være lærremser, og han så at det var skrevet noe på dem med skrifttegn han ikke kjente. Han ble redd og forlot hulen. Om kvelden fortalte han om funnet til en venn. Neste dag dro de begge til hulen, og da knuste de flere krukker og tok med seg noen av lærremsene, uten å vite hva de kunne bruke dem til. Beduinene dro videre til Betlehem for å selge varene sine. De viste disse merkelige pergamentrullene til en kjøpmann. Han var uinteressert og ville ikke betale de 20 dollarene selgerne krevde! De gikk til en annen kjøpmann, som fattet interesse for lærrullene og kjøpte dem uten å vite hva han hadde kjøpt. Den videre historien om hvordan pergamentrullene til slutt kom i hendene på forskere som forstod verdien av dem, er en roman verd og er for lang til å berettes her. Midt under krigshandlingene mellom araberlandene og Israel i 1948 ble det innkalt til en pressekonferanse midt i Jerusalem, der omverden for første gang ble orientert om et av de viktigste funn i vår tid, funnet av Dødehavsrullene. I mellomtiden hadde araberne funnet alternative måter å bruke lærremsene på og forsøkte blant annet å lage sko av noen av dem. Da de etter hvert forstod at lærremsene var av stor verdi, klippet de opp bokrullene, slik at de kunne selge dem bit for bit og dermed få mer for dem. Det var heller ikke alle bokrullene som hadde klart seg i de 2000 årene, noen var hele, men mange av dem hadde gått i forråtnelse. Det var derfor bare mulig å berge deler av dem. Forskerne har hatt en vanskelig oppgave med å sette sammen de mange bitene av pergamentrullene. I dag er det et eget Dødehavsrullsmuseum i Jerusalem, hvor 4 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

7 mange av funnene er avbildet. Jeg besøkte muset i 1990 og så med egne øyne et manuskript av profeten Jesaja som er datert til ca. 100 år før Kristus. Før 1947 var den eldste manuskriptkopien av profeten Jesaja som man kjente til, fra år 895 etter Kristus, og dette var en viktig kilde for boken Jesaja i den norske Bibel. Men plutselig hadde man en kopi som var tusen år eldre! Og det som var utrolig, var at manuskriptene praktisk talt var identiske! Hvordan hadde man klart å kopiere manuskripter så nøyaktig over en periode på tusen år? Dette skal vi komme tilbake til senere i dette heftet. Dødehavsrullene var biblioteket til en jødisk sekt som het esseerne. De bodde i et kloster ved Qumran, men under opprøret Masada mot romerne i årene 67 til 70 e.kr. måtte de forlate klosteret. En romersk hær var på vei til Massada for å knekke den siste rest av den jødiske motstanden mot det romerske imperiet. Den romerske hæren passerte Qumran og ville ta alle jødene i klosteret til fange. Så, like før romerne kom, gjemte esseerne bokrullene sine i huler i de bratte åssidene nær klosteret. Etter at de hadde plassert alle bokrullene i leirkrukker, forseglet de også huleåpningene med leire slik at det ikke var mulig å se åpningen. Esseerne tok med seg denne hemmeligheten i graven uten å fortelle romerne hva de hadde gjort. Bokrullene var det mest dyrbare de hadde. De torde ikke gjemme alle bokrullene i én og samme hule. Hittil er det funnet hele eller deler av i alt 800 manuskripter fra mange huler ved Qumran. Det er funnet kopier av nesten alle bøkene i Det gamle testamente og andre verk fra dette viktige tidsrommet i vår kulturhistorie. Det som er særlig viktig ved funnet fra et kristent perspektiv, er at Dødehavsrullene beviser at de mange profetiene om Jesus i Det gamle testamente er skrevet før Hans fødsel. Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 5

8 Hvordan kunne man kopiere så nøyaktig? Bi b e l e n b e s t å r av c a. t r e m i l l i o n e r t e g n. Flere forskere mener at det ville ta ett år å skrive av Bibelen for hånd hvis man brukte hele arbeidsdagen på det. De eldste kopiene var skrevet på papyrus, mens man senere begynte å skrive Bibelen på pergament, det vil si dyreskinn. Det måtte et par hundre geiteskinn til for å skaffe nok pergament til ett eksemplar av Bibelen. Først ved overgangen til trykkekunsten på 1500-tallet ble Bibelen skrevet på papir. Opprinnelig var bøkene bokruller som bestod av lange remser av papyrus eller pergament som man rullet sammen. Men i det første århundret etter Kristus ble bokformen utviklet, noe som kalles en «kodeks». Mange av bibelmanuskriptene er i «kodeks»- formen, som den berømte «Codex Sinaiticus». Kodeks betyr bare en bok i bokform, ikke som bokrull. Det er mye som tyder på at det var nettopp Bibelen som var årsaken til denne endringen fra bokrull til den bokformen vi har i dag, fordi det var lettere å slå opp i en kodeks og finne et skriftsted enn i en bokrull. Men jødene hadde utviklet et sinnrikt system med kontroller for å sikre at kopieringen av tekstene ble riktige. De kopierte for eksempel den midterste bokstaven i hver linje ute i margen ved siden av linjen. På denne måten ville det bli oppdaget om man ved en feil hadde lagt til eller fjernet et ord eller bokstav eller skrevet et ord feil med færre eller flere bokstaver. Da ville 6 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

9 nemlig antallet og rekkefølgen på bokstavene på linjen bli endret og dermed ville den midterste bokstaven bli annerledes. Kopien skulle nemlig ha den samme midtbokstaven på hver linje som i orginalmanuskriptet. I tillegg talte de antall ord i hvert manuskript, for eksempel i boken til profeten Jesaja, og noterte det midterste ordet i boken helt til slutt i manuskriptet. Hvis det midterste ordet i kopien ikke stemte med det midterste ordet i originaldokumentet, så var det en eller flere feil med kopien, og dermed ble kopien forkastet. Disse to tiltakene sammen med en rekke andre kontrolltellinger gjorde at man kunne vite når man hadde en god kopi. Dermed klarte jødene å sikre god kopieringen av Det gamle testamente. Fasciculus: Codex Vaticanus B, 2. Tess. 3:18 18; Hebr. 1:1 2:2 Torah Som resultat av et samarbeidsprosjekt mellom noen institusjoner i Storbritannia, Tyskland, Egypt og Russland har man greid å gjenopprette nesten fullstendig over 800 sider og fragmenter fra verdens eldste overlevende kristne bibel Codex Sinaiticus. Boken fra det fjerne århundre er skrevet på gresk på pergament av flere skribenter. I juni 2009 ble den fritt tilgjengelig på nettstedet Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 7

10 Hvorfor «Det gamle testamente»? Et t e s ta m e n t e r e n persons siste vilje, og en som leser Bibelen for første gang, kan bli nokså forvirret over at Bibelen består av to testamenter! Grunnen til at de to delene av Bibelen har fått disse navnene, har med oversettelsen av Bibelen å gjøre. Det gamle testamente innholder en rekke pakter, som Guds pakt med Adam, Noa, Abraham, Israel med flere. Men når vi bruker begrepet «Den gamle pakt», da mener vi den pakten Gud hadde inngått med Israel (Hebreerbrevet 8:13), siden den var den siste og gjeldende pakten under Jesu levetid. Den gamle pakt endte da Jesus døde på korset, ikke da Han ble født, slik mange tror. Denne pakten, som var Guds pakt med Israel, gjaldt under hele Jesu liv. Dette var en av grunnene til at Han kom for at Han skulle oppfylle loven i pakten på alle måter. Loven i Den gamle pakt med Israel pekte frem mot Kristus. Slik som Gud inngikk paktene som er omtalt i Det gamle testamente, er også den nye pakt en pakt hvor kun den ene av partene har bestemt innholdet, nemlig Gud. Den andre part kan kun akseptere eller forkaste pakten. Guds pakt med oss er ikke gjenstand for forhandlinger. Det greske ordet for en slik pakt, er diatheke. Gresk har et annet ord for en pakt som man kan forhandle om. Diatheke kan imidlertid også forståes som et testamente, og da Bibelen ble oversatt til latin, oversatte man diatheke med det latinske ordet «testamentum». Senere bibeloversettere ble påvirket av den latinske oversettelsen. En riktigere oversettelse ville imidlertid være «Den gamle pakt» eller «De gamle paktene» samt «Den nye pakt». Det hadde ikke vært nødvendig å dele Bibelen i to, men heller i mange pakter. Da hadde det vært enklere å forstå sammenhengen. 8 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

11 Hvordan ble Det gamle testamente til? De t g a m l e t e s ta m e n t e b l e t i l o v e r e n p e r i o d e på mer enn 1000 år, fra ca til ca. 300 f.kr. Til sammenligning ble bøkene i Det nye testamente skrevet i løpet av en periode på ca. 70 år fra Jesus død til slutten av det første århundret. Vi kaller godkjennelsesprosessen for Guds Ord for kanoniseringsprosessen. «Kanon» kommer av et ord som betyr målestav. Guds Ord blir målestaven for vår livsførsel og tro. Vi skal se at det var Gud som kanoniserte Bibelen, og ikke kirken. Dette gjelder både Det gamle og Det nye testamente. Skriftens autoritet kommer ikke fra kirken som godkjente den. Tvert imot kommer kirkens autoritet fra Skriften. Jødene delte opp Det gamle testamente i tre bolker: Loven, Profetene og Skriftene. Jødene kalte disse bøkene for deres Tanakh, eller TNK, da det ikke var vokaler på hebraisk. Dette var de første bokstavene i Torah (Loven), Nebdim (Profetene) og Kethuvim (Skriftene). Bøkene i den hebraiske versjonen av Det gamle testamente har en annen rekkefølge enn vår, og i tillegg er noen av bøkene delt opp i flere deler i vår utgave. Innholdet er imidlertid det samme. Det var jødenes ansvar å ta vare på Guds Ord (Romerbrevet 3:2). Når Paulus bruker Guds Ord her, mener han bøkene i Det gamle testamente. Paulus sier at jødene hadde et fortrinn i forhold til hedningene fordi Guds Ord, Det gamle testamente, var betrodd til dem. Ifølge Efeserbrevet 2:19 20 er kirken bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus som hjørnesteinen. Det samme gjelder Guds Ord. Det gamle testamente var sammensatt av Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 9

12 en rekke profeter som var kalt og inspirert til å skrive Guds Ord (2. Peter 1:21). Når vi tenker på en profet, tenker vi ofte på en som kan si hva som skal skje i fremtiden. Men dette er bare noe av det en profet kunne gjøre. Det er Moses som setter standarden for hvordan en profet skulle være. Vi tenker ikke på Moses som en profet, men i Bibelen regnes han faktisk som den største av profetene (5. Mosebok 34:10). I 5. Mosebok 18:15 står det at Gud vil reise opp en profet som Moses, og bibelkommentatorene er enige i at det er Jesus som menes her. I det siste verset i samme kapittel står det forklart hvordan man kan vite om vedkommende er en ekte eller en falsk profet: Hvis det profeten sier, ikke skjer, så var det en falsk profet. Men i tillegg skulle profeten undervise folket, og hvis det han sa, var i strid med de fem mosebøkene, var han en falsk profet. En sann profet var kalt av Gud, og hans eller hennes gjerning, levemåte og det han (eller hun) sa skulle være beviset på om han var Guds profet eller ikke. En profet skulle advare, irettesette, undervise og være en veiviser. En profet var opptatt av folkets vel, både åndelig, moralsk og sosialt. I alle disse aspektene av en profets rolle var Moses forbildet. Mange av profetene spilte dessuten en stor rolle på nasjonalt nivå, for eksempel Jesaja og Jeremia. Profetene måtte noen ganger irettesette kongen, og dette hadde noen ganger alvorlige konsekvenser for profeten. Jeremia var et eksempel på dette. Loven Den første bolken, Loven (Torah), har fra oldtiden vært betraktet som Moses verk, til tross for at det ikke fremgår av den hebraiske tittelen på hver enkelt bok. Den hebraiske tradisjonen og Bibelen selv hevder at Moses skrev bøkene og la dem ved paktens ark (5. Mosebok 31:24 26 ). De siste 200 årene har bibelforskerne satt frem forskjellige PJCEA-rullen er en av mange som ble reddet fra Tsjekkoslovakia i Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

13 teorier om forfatterskapet til disse fem bøkene. Den mest utbredte teorien i dag er at det var fire kilder til disse bøkene, og at de er blitt samlet og skrevet ned flere hundre år senere. Et argument for dette har vært antakelsen om at skrivekunsten ikke var kjent på Moses tid. Dette har imidlertid arkelogiske funn motbevist. Andre argumenter tar utgangspunkt i at teksten inneholder stedsnavn som er av nyere dato, og det samme gjelder språket som er brukt, og skrifttegnene som er anvendt. Dessuten det at Moses omtaler seg selv som en meget ydmyk mann i tillegg til at han ikke kunne skrive om sin egen død. Vi skal svare på disse argumentene senere i heftet. Men ifølge Bibelen er disse fem bøkene skrevet av Moses, og de ble anerkjent som inspirert av Gud. Allerede Moses etterfølger fikk påbud om å følge loven som Moses hadde lært ham. «Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn» (Josva 1:7 8). Jesus henviser til det Moses skrev mange ganger i Det nye testamente (blant annet Johannes 5:47). Disse fem bøkene (Loven) var grunnlaget og standarden for bøkene i Det gamle testamente, og bøker som ikke var i tråd med læren i de første fem Mosebøkene, ble ikke anerkjent som Guds Ord. Moses verk dannet på denne måten selve grunnlaget for Det gamle testamente. Profetene Den andre bolken, Profetene, består i tillegg til de store og små profetene underlig nok også av Josvas bok, Dommerens bok, begge Samuelsbøkene og begge Kongebøkene. Disse historiske bøkene ble ansett som en del av de profetiske bøkene da de viste hvordan profetiene var blitt oppfylt, mener flere bibelforskere. Når man skiller mellom de fire store og de tolv små profeter, så skyldes dette at de store er omfattende og lange bøker, mens de små profetene er korte bøker. De store profetene utgjorde én bokrull hver, mens de tolv små profetene var samlet som én bokrull i kronologisk rekkefølge, hvor Hosea var den tidligste og første av disse profetene og Malaki den siste. Det er påfallende mange profetiske bøker i Det gamle testamente. Jødene tok vare på de profetiske bøkene som viste seg å være sanne. Skriftene Den tredje bolken av bøker i Det gamle testamente kalles Skriftene og består av: Salmene, Salomos ordspråk, Jobs bok, Predikantens bok, Esters bok, Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 11

14 Ruts bok, Salomos høysang, Daniel, Klagesangene, Nehemja, Esra, 1. og 2. Krønikebok (som én bok). Det var 1. og 2. Krønikebok, som til sammen var den siste boken ifølge rekkefølgen til den hebraiske utgaven av Det gamle testamente. Blant Skriftene var det hovedsaklig visdomsbøker og historiske bøker, men også profeten Daniel. Noen av disse bøkene ble lest på de årlige høytidsdagene (se 3. Mosebok kapittel 23). Dette var Salomos høysang, Ruts bok, Klagesangene, Predikantens bok og Esters bok. Mange bibelforskere tror at den den tredje bolken, Skriftene, er blitt samlet senere enn den andre bolken. Hvordan disse bøkene ble samlet, er noe uklart. Viktige bøker ble imidlertid oppbevart i tabernaklet og senere i templet. Det er mange henvisninger til andre bøker i Det gamle testamentet, som i Josva 10:13, hvor det henvises til «Den rettskafnes bok». I 4. Mosebok 21:14 henviser selv Moses til en bok som kalles «boken om Herrens kriger». Det er mange andre henvisninger til andre bøker i Det gamle testamente, ofte bøker om kongene (for eksempel 1. Kongebok 11:41 og 2. Krønikebok 9:29). Et annet eksempel er Samuel, som skrev en bok om kongedømmets rett og Salmene fra klosteret Sankt Florian i Østerrike «la den frem for Herrens åsyn» (1. Samuelsbok 10:25). Å legge den frem for Herrens åsyn var det samme som å si at man la boken i tabernaklet. Det var her Gud og menneskeheten møttes. Denne boken fra Samuel ble oppbevart i tabernaklet sammen med Mosebøkene og tydeligvis andre bøker. Dette var en tradisjon i Oldtiden også hos andre folk, at hellige skrifter ble oppbevart i gudens tempel. David skrev mange salmer, og disse ble samlet og oppbevart. Når det på norsk står «salme av David», kan den hebraiske teksten også oversettes med «salme om David». Det fremgår av bøkene at kong Salomo skrev Salomos høysang, mange av ordspråkene og Predikantens bok. En jødisk tradisjon går ut på at han skrev Høysangen i sine unge dager, Ordspråkene midt i livet og 12 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

15 Predikantens bok mot slutten av livet etter at han hadde omvendt seg etter sitt frafall. I 728 f.kr satte kong Hiskia i gang med å rense tempelet, noe som tok en uke (2. Krønikebok 29:17) og tok opp igjen gudstjenesten i tempelet. Man kan lese om hans reformasjon i 2. Krønikebok kapitel 29 til 32. Av hans tiltak er det tydelig at han har funnet de hellige bøkene i tempelet. I Ordspråkene 25:1 står det at ordspråkene som følger var samlet av Kong Hiskias menn. Konsonantene eller navnet til kong Hiskia ble skrevet etter den hebraiske teksten på alle de hellige bøkene. Noen mener at dette er hans godkjenning av bøkene som hellige skrift. I dag oppfattes disse tre bokstaver som konsonantene til ordene «Vær sterk» eller noe lignende. Men egentlig var det kongen Hiskias merke. Guds profet på denne tiden var Jesaja, som skrev sin bok og satte den i templet. Han led senere martyrdød ifølge jødisk tradisjon ble han saget i to. I året 621 før Kristus ble lovens bok funnet i templet (2. Krønikkebok 34:14 19) i forbindelse med at Kong Josia befalte at templet skulle renses og rehabiliteres. Dette bekrefter at bøkene ble oppbevart i tempelet. Senere skrev profeten Jeremia boken som bærer hans navn, og Klagesangene. Ifølge jødenes Talmud, skrev Jeremia også 1. og 2. Kongebok. Men etter Jeremia ble Israel bortført til Babylon og var i landflyktighet i 70 år. De hellige bøkene ble tatt med til Babylon da tempelet ble ødelagt i 587 f.kr. Det er interessant at Daniel i Babylon «gransket i bøkene og profeten Jeremia» (Daniel 9:2). Daniel hadde tydeligvis adgang til de helllige skriftene i Babylon, og profetens Jeremias bok ble allerede da ansett som en del av disse, bare noen år etter at den var skrevet. Da jødene kom tilbake til sitt land etter fangenskapet i Babylon, var det et stort behov for Israel å gjenfinne røttene sine og gjenopprette den sanne tilbedelsen av Gud. I denne sammenhengen spilte Esra en nøkkelrolle og tok med seg bøkene tilbake til Jerusalem. Esra Det er en sterk jødisk tradisjon, som også står i jødenes Talmud, at det var Esra som skrev 1. og 2. Krønikebok, Nehemjas bok og den boken som bærer hans navn. Esra levde ca. 450 f.kr. og var prest, og han vendte tilbake fra Babylon etter Israels babylonske fangenskap. Alt det vi vet om ham, er det som fremkommer Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 13

16 Esra (Codex Amiatinus, cirka 700) i Esras bok. Han ble kalt en skriftlærd i tillegg til å være prest. Ut fra det man kan lese i Esras bok er bibelkommentatorene enige om at han må ha hatt en høy stilling i embetsverket. Noen bibelforskere hevder at embetet hans kunne sammenlignes med en innenriksminister i dag. Esra hadde en dobbeltfunksjon som både statsmann og prest, og hadde derfor adgang til kilder fra både staten og tempelet. Han hadde adgang til de mange bøkene som fortalte om tidligere konger av Israel. I tillegg til sine egne bøker er det mye som taler for at det var han som samlet de øvrige bøkene og fornyet det hebraiske skriftspråket. De gamle manuskriptene var skrevet med et gammelhebraisk skriftspråk. Det hadde endret seg gjennom tidene. Det var antakelig Esra og medarbeiderne hans som kopierte de gamle manuskriptene med de hebraiske tegnene som ble brukt på deres tid. Dette arbeidet var nødvendig av to grunner. Det første var å bruke skrifttegn man kunne forstå. Når Jesus i Matteus 5:18 sier at ikke en eneste tøddel eller minste bokstav skal forgå, refererer Han til et nytt skrifttegn som Esra eller den siste redaktøren innførte. Den andre grunnen til at det var viktig å endre skrifttegnene, var at det var viktig å skille den hebraiske versjonen av Det gamle testamente fra den samaritaniske, som hovedsakelig bestod av en kopi av de fem Mosebøkene, men som inneholdt mange feil, og som var blitt blandet med innslag fra andre religioner. Esra og medhjelperne hans oppdaterte også de gamle stedsnavnene slik at man kunne kjenne igjen stedene som blir nevnt. Stedsnavn har tendens til å bli forandret over tid. De redigerte også teksten ved for eksempel å skrive om Moses død i 5. Mosebok, siden Moses selv ikke kunne ha gjort dette. Esra spilte trolig en avgjørende rolle ved arbeidet med å samle bøkene for at ikke folket igjen skulle glemme sitt forhold til Gud. I jødisk tradisjon blir han som lovgiver betraktet som den andre Moses, da han sørget for at folket fornyet pakten med Gud. 14 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

17 Bøkene i Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, unntatt fire kapitler i Esra, seks kapitler i Daniel og ett vers i Jeremia (10:11), som er skrevet på arameisk. Arameisk var et semittisk språk i samme språkgruppe som hebraisk. De to språkene var nær beslektet. Arameisk var det offisielle statsspråket i det babylonske riket og ble senere så utbredt at det ble dagligtalespråket også i Israel på Jesu tid. Når Jesus ber Fader vår, bruker Han ordet «ABBA» om Gud Fader. «ABBA» er arameisk for far og er den uhøytidelige tiltaleformen, som «pappa», og som jødene ikke hadde brukt tidligere. Det var naturlig at når Esra skulle sitere fra kongens brev, gjorde han det på arameisk, som var diplomatispråket den gangen. Daniel var en av de høyeste embetsmennene i Babylon, så det var naturlig også for ham å bruke det offisielle statsspråket. Grunnen til at det ene verset i Jeremia er på arameisk, er ukjent, men verset handler om andre folkeslag enn Israel, og da var det ikke unaturlig at det ble uttrykt på arameisk. Det var en alminnelig oppfatning både blant jøder og kristne i oldtiden at det var Esra med hjelp fra Nehemja som samlet bøkene i det hebraiske gamle testamentet. Det er en interessant opplysning i 2. Makkabeerbok 2:13, en av de apokryfiske bøkene, at Nehemja hadde et bibliotek bestående av bl.a. bøker om konger, profeter og skriftene av David (Salmene). Denne henvisningen bekrefter en tredeling av bøkene. Noen bibelforskerne mener at det må ha vært en som levde ca. 100 år senere enn Esra som foretok den endelige samlingen av bøkene. Bibelkommentatorene er imidlertid enige om at arbeidet med å samle Det gamle testamente var ferdig i god tid før Jesu fødsel. Dermed var Det gamle testamente samlet før Jesu tid. Det er skrifter som er datert 150 år f.kr. som bekrefter antallet bøker i Det gamle testamente. Kristus selv bekrefter tredelingen av skriftene: Loven, Profetene og Salmene (den første og største boken i skriftene) i Lukas 24:44. I Lukas 11:51 bekrefter Jesus indirekte rekkefølgen av bøkene i den hebraiske versjonen av Det gamle testamente. Han omtaler Abel (1. Mosebok 4:8) som den første martyr og Sakarja som den siste. Dette passer med den hebraiske utgaven, hvor 1. og 2. Krønikebok til sammen var den siste av bøkene i Det gamle testamente, og i denne boken var Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 15

18 Sakarja den martyr som nevnes sist (2. Krønikebok 24:20 21). De siste bøkene som kom til i Det gamle testamente, var profeten Malaki og muligens Esters bok. Malaki var den siste av profetene som levde tidligere enn år 300 f.kr. Noen mener han kan ha levd på Esras tid. Han ble anerkjent som den siste av profetene, og det ble ikke lagt flere bøker til Det gamle testamente etter ham. Ifølge den jødiske historikeren Josefus, som levde i det første århundret e.kr., var den siste boken i Det gamle testamente skrevet før 300 f.kr. Malaki ble derfor den siste profet før døperen Johannes begynte sin virksomhet. Etter at romerne hadde ødelagt templet i Jerusalem i år 70 e.kr., hadde jødene behov for å etterprøve de bøkene som var ansett å være som Guds ord, og vurdere enkelte av bøkene som noen var i tvil om. De apokryfiske bøkene var ikke ansett som Guds Ord, så det var ikke spørsmål om deres status. Derimot gjaldt dette en del andre bøker, som Esters bok, fordi Guds navn ikke nevnes en eneste gang i hele boken. Predikantens bok var også omdiskutert, da den ble oppfattet som for negativ og fatalistisk. Men den ble godkjent da den blir oppfattet som Salomos omvendelse i høy alder etter at han hadde forlatt Gud. Salomos Høysang, en bok som Salomo skrev i ung alder, var også en bok som noen av jødene var kritisk til, da innholdet var erotisk. Boken beskriver den fysiske kjærligheten mellom en mann og hans kone, som er en symbolsk fortelling om kjærligheten mellom Gud og Hans folk. Det er denne symbolske tolkningen av denne fortellingen som antagelig ligger til grunn for at den ble beholdt blant de hellige skriftene. Har vi alle bøkene i Det gamle testamente? For det første bekrefter historikeren Josefus hvor mange bøker Det gamle testamente bestod av. Det samme gjør flere skrifter fra ca. 150 f.kr. Som vi har sett tidligere, bekrefter Jesus at 1. Mosebok er den første og 1. og 2. Krønikebok sammen den siste boken i rekken. Det er også interessant at antall bøker i den hebraiske versjonen, er det samme som antall bokstaver i det hebraiske alfabetet. Side fra Josva ur Codex Gigas 16 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

19 Litterære mesterverk De t e r e n r e k k e b ø k e r i d e t g a m l e testamente som er litterære perler av høy klasse. En av de fremste er Jobs bok. Dette er kanskje den eldste av alle bøkene i Bibelen, da den handler om en tid før eller samtidig med Moses. Det hebraiske ordet for sølvmynt i Job 42:11 bekrefter at Job levde før 1000 f.kr. Jobs bok er skrevet på rim på hebraisk. Det ble skrevet på en meget gammel form for hebraisk med bruk av sjeldne ord, og det er derfor vanskelig å oversette verket. Blant hebraiske lesere er denne boken betraktet som et litterært mesterverk. Ifølge jødenes Talmud er Moses forfatteren av Jobs bok. En rekke bøker i Bibelen er skrevet på rim eller i et mønster hvor for eksempel første bokstav i hvert vers følger et mønster slik at alle bokstavene i alfabetet kommer med. Klagesangene er et eksempel på dette. Kapittel 1, 2 og 4 består av 22 vers, hvor hvert vers begynner med en bokstav i stigende rekkefølge i alfabetet. I det hebraiske alfabetet var det nettopp 22 bokstaver. I kapittel 3 følger forfatteren det samme prinsippet, men da med tre vers om gangen. Det er 66 vers i kapitlet, og tre vers etter hverandre begynner med samme bokstav, og slik fortsetter det gjennom hele kapitlet. Dette er interessant, siden noen bibelforskere hevder at forskjellig stil og brudd i et tema må bety forskjellige forfattere. Men midt i kapittel 3 vers 21 i Klagesangene er det en plutselig endring i temaet. Men kapitlet er låst til denne alfabetiske rammen, og dette er en sterk indikasjon på at skifte i tema og endringer av stil ikke nødvendigvis betyr flere forfattere. Og går vi til Det nye testamente, er Lukasevangeliet skrevet på et høytidelig og nydelig gresk, som enkelte steder nærmer seg den klassiske greske stilen. Hvordan ble Bibelen til? (del 1) 17

20 Den berømte Septuaginta Al e k s a n d e r d e n s t o r e g r u n n l a b y e n Aleksandria i 332 f.kr. Byen ble et kultursentrum, og biblioteket i Aleksandria forsøkte å kopiere alle viktige bøker i verden. Noen historikere mener at biblioteket på det meste hadde bøker i sin samling. Gresk ble etter hvert hverdagsspråket i Egypt etter at Aleksander hadde innlemmet landet i sitt imperium. Jødene der snakket da også gresk og ønsket en oversettelse av de hebraiske bøkene, noe som passet godt med kongens ønske om å få bøker til biblioteket i Aleksandria. Septuaginta er en gresk oversettelse av en rekke hebraiske bøker, hvorav de fleste kommer fra det hebraiske gamle testamente. Ordet septuaginta er gresk og betyr «de sytti». Ifølge tradisjonen satte den egyptiske kongen fri jødiske fanger i ca. 250 f.kr. etter de siste krigene i Judea. Til gjengjeld sendte ypperstepresten i Jerusalem 72 kvalifiserte oversettere til Egypt for å over- sette de første hebraiske bøkene. Det ble en vakker oversettelse av de fem Mosebøkene, som var det første de oversatte. Historien forteller at de 72 lærde brukte 70 dager på dette arbeidet. Ifølge fortellingen var deres arbeid identisk, til tross for at de ikke hadde samarbeidet. Septuaginta inneholder de samme bøkene som i den norske Bibel, men i tillegg de såkalte apokryfiske bøkene. Mange av sitatene i Det nye testamente er hentet fra Septuaginta, siden den og Det nye testamente var skrevet på gresk. Jesus selv siterer fra Septuaginta flere steder. Septuaginta ble grunnlaget for den latinske oversettelsen av Bibelen. 18 Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf Bok Tid Forfatter Adressat Josva 400 f.kr Ukjent Jødane Dommarane Ukjent Rut 800 f.kr Ukjent 1. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 2. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 1.

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Drømmer var altså en måte Gud brukte for å snakke til profetene. Ellers står det ikke så mye om hvordan dette skjedde, bare at han gjorde det:

Drømmer var altså en måte Gud brukte for å snakke til profetene. Ellers står det ikke så mye om hvordan dette skjedde, bare at han gjorde det: I dette kapitlet skal vi lære om profetene i Det gamle testamentet. Vi skal lære om hvordan de ble kalt, og hva de forkynte. Vi skal gå grundigere inn på profetene Jeremia og Jesaja.» Elevene skal kunne

Detaljer

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse OPPGAVER 8. 10. klasse Våren 2013 8. 10. klasse Oppgave 1 Svar på spørsmål Oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 2. Mosebok. Svar på spørsmålene. Tillatt tid på denne oppgavene er 5 minutter.

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr.

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr. SAKARJA HISTORISK SITUASJON Esra 5,1-2: Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem; i Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Serubabel, sønn av

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Har noen tuklet med Bibelen?

Har noen tuklet med Bibelen? Har noen tuklet med Bibelen? Manglende skrifter? Forandret tekst? 3 spørsmål A. Er noen skrifter blitt fjernet? B. Skulle andre skrifter egentlig vært lagt til? C. Har selve tekstene blitt forandret (bevisst

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Last ned Syv hemmeligheter - Carl Fredrik Aas. Last ned

Last ned Syv hemmeligheter - Carl Fredrik Aas. Last ned Last ned Syv hemmeligheter - Carl Fredrik Aas Last ned Forfatter: Carl Fredrik Aas ISBN: 9788230012949 Antall sider: 244 Format: PDF Filstørrelse:35.68 Mb Under et familieselskap overrasker et av familiemedlemmene

Detaljer

NÅR GUD TALER. Når Gud ikke kan snakke med oss ansikt til ansikt må han bruke andre metoder. Hvilke?

NÅR GUD TALER. Når Gud ikke kan snakke med oss ansikt til ansikt må han bruke andre metoder. Hvilke? NÅR GUD TALER Når Gud ikke kan snakke med oss ansikt til ansikt må han bruke andre metoder. Hvilke? Kommunikasjon har alltid vært viktig. I gamle dager brukte de budbringere på hest og kjerre. Senere kom

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 2) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DEN HEBRAISKE OG ARAMEISKE GRUNNTEKSTEN

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime

BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime BIBEL 2011 Jeg tror at man kan si det så sterkt: Once in a lifetime en gang i livet får man anledning til å være med på noe så spennende og utfordrende som det en bibeloversettelse er. Etter 11 års arbeid

Detaljer

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3 Min sønn, ta vare på mine ord, gjem budene mine hos deg! Hold fast på budene, så skal du leve, ta vare på min rettledning som din øyensten! Bind dem fast til fingrene,

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

hver den som er av sannheten, hører min røst

hver den som er av sannheten, hører min røst Hans Johan Sagrusten P52 historien om Bibelen hver den som er av sannheten, hører min røst Lunde forlag Copyright 2007 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Illustrasjoner Hans Johan

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Livets Kilde hefteserie. Guds løfter L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. 001GL(n)/ Nr årgang april Guds Verdensvide Kirke

Livets Kilde hefteserie. Guds løfter L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. 001GL(n)/ Nr årgang april Guds Verdensvide Kirke Livets Kilde hefteserie Guds løfter L I V E T S Guds Verdensvide Kirke 001GL(n)/042003 Guds løfter Guds løfter K I L D E HEFTESERIE Nr. 20 5. årgang april 2003 Hvis du ønsker flere eksemplar av dette eller

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Guds navn i Bibelen. Elohim * JHVH * El Shaddai * * El Elyon * Adonai * * El Olam * Jahve Sebaot. Livets Kilde hefteserie

Guds navn i Bibelen. Elohim * JHVH * El Shaddai * * El Elyon * Adonai * * El Olam * Jahve Sebaot. Livets Kilde hefteserie Guds navn i Bibelen Elohim * JHVH * El Shaddai * * El Elyon * Adonai * * El Olam * Jahve Sebaot Livets Kilde hefteserie Nr. 47 11. årgang Mai 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer av dette eller noen av

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Disse oppgavene er hentet fra tidligere runder av Salomo-konkurransen. Salomokonkurransen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Livets Kilde hefteserie. Guds profetier L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. 001GP(n)/062003. Nr. 21 5. årgang juni 2003. Guds Verdensvide Kirke

Livets Kilde hefteserie. Guds profetier L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. 001GP(n)/062003. Nr. 21 5. årgang juni 2003. Guds Verdensvide Kirke Livets Kilde hefteserie Guds profetier L I V E T S Guds Verdensvide Kirke 001GP(n)/062003 K I L D E HEFTESERIE Nr. 21 5. årgang juni 2003 Hvis du ønsker flere eksemplar av dette eller noen av våre andre

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse?

Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse? Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Skriv en historie Del opp i grupper på ca. 6 personer. Hver person i gruppen

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer