AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling"

Transkript

1 AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling Eva Karin Løvaas Psykologspesialist Klinikksjef Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene Flyen 30, 5259 Hjellestad Tel.: , , Fax.: , e.mail:

2 AD/HD og RUSMIDDELBRUK Forekomst og kjønnsfordeling AD/HD: mellom 1 til 8 %, ICD10 1-3%, DSM IV 4-8% 2/3 fortsetter å ha symptomer i voksenliv, (Remschmidt 2005) Kjønnsforskjeller: Høyest forekomst hos gutter og menn Barn 4:1 epidemiologiske tall 9:1 Psykiatrisk populasjon (Biederman et al 2004) Voksne 1,7:1 (Biederman et al 2004)

3 AD/HD: Utviklingsforløp fra barn til voksen Konsentrasjon og oppmerksomhet 30-40% normal funksjon som Dobbelt så mange voksne med AD/HD voksne 40 50% moderate vansker har rusprobemer, 10 20% har markerte sammenliknet med voksneproblemer uten diagnosen. med antisosial atferd, vold, rus, kriminalitet, og depresjon/angst (Hechtman, 1996) - Alder Robert Doyle, Harvard Medical School, 2003

4 Rusmiddelbruk og forekomst av AD/HD Alcohol Cocaine Opiates Polydrug N Studies N persons % ADHD Wilens, Psych Clinics of N America 2004; 27:

5 AD/HD prevalence in different SUD Alcohol Cocaine Opiates Polydrug Ca 20% av personer med N Studies 3 problematisk 3 3 rusmiddelbruk har en samtidig og/eller N persons bakendeforliggende AD/HD % ADHD Wilens, Psych Clinics of N America 2004; 27:

6 Sammenheng mellom rusmiddelproblemer og AD/HD Mindre utholdenhet innen behandling av rusmiddelbruken Lengre varighet av problematisk rusmiddelbruk Alvorligere rusmiddelbruk Høyere forekomst av andre psykiatriske lidelser Mindre effekt av behandling rettet mot rusmiddelbruken (Carroll and Rounsaville, Comp Psych 1993: 34:75-82; Schubiner et al J Clin Psych:2000:61: Levin et al. Drug Alc Dep 1998; 52:15-25; Levin et al. 2004; Wilens et al. Am J Add 1998, 2004 )

7

8 Psykiske lidelser Reaksjoner for å beskytte seg mot omgivelsene Eva Axselsen Medfødte sårbarheter MESTRING HD AD Ulike mestringsstrategier Rusmiddelbruk Atferd for å beskytte seg mot indre og ytre liv

9 Skal skal ikke Noen livsområder er mer rammet enn andre Mestringsstrategier Adekvat Trene seg opp til å håndtere? behandlings Øvelse gjør mester tilbud Kompensere? Unngå symptomutløsere? Fokusere mestringsarenaene?

10 Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD Kapittel 6: spesielle forhold Det kreves tre måneders dokumentert rusfrihet før behandlingen kan iverksettes 6.1 Rusmiddelavhengighet Den medikamentelle behandlingen kan starte tidligere dersom pasienten er innlagt i institusjon og foreskrivende lege er spesialist med generell foreskrivningstillatelse Methylphenidate (ritalin) skal være førstevalgs preperat og bruk av atomoxetine (straterra) skal også vurderes Rusfrihet skal dokumenteres gjennom behandlingsforløpet LAR behandling med metadon og Subutex er ikke tillatt sammen med behandling med sentralstimulerende medikamenter - med mindre dette foregår som en del av et forskningsprosjekt med fokus på aktuelle kombinasjonsbehandling

11 MÅL MED EN GRUNDIG UTREDNING Øke personens mulighet for endret og bedret livssituasjon Pasientens eierforhold til av stor egen Bedre utredning familiens livssituasjon betydning Bedre ulike faktorer i omgivelsene og være samfunnsøkonomisk nyttig Hva når utredningen er en del av en prosess for å forhindre utskrivelse fra LAR? Psykologspesialist Eva Karin Løvaas

12 Viktige årsaker for å diagnostisere AD/HD og psykiske lidelser hos rusmiddelavhengige Om AD/HD og psykiske lidelser blir identifisert og rett behandling gies, øker prognosen Økt kompetanse kan bedre forståelsen av problemene og bidra til mer realistisk prognose, og bidra til å redusere utbrenthet hos personen selv, pårørende, nettverk og omgivelser og behandlingspersonale Psykologspesialist Eva Karin Løvaas

13 Når er det mulig å gjøre hva og hvordan? Før-behandling (Før - overveielse) Skille mellom rusmiddel bruken og symptomer på andre tilstander Vanskelig å kartlegge, diagnostisere og behandle andre tilstander en rusproblemet Avrusing og perioder med rusfrihet (Overveielse) Skille mellom abstinenssymptomer og symptomer på andre tilstander Vanskelig å kartlegge, diagnostisere og behandle andre tilstander Tidlig og midtveis behandlingsfase (Forberedelse og handling) Symptomene på andre tilstander blir mer synlige Instrumentkartlegging, diagnostisering og behandling av flere tilstander samtidig kan iverksettes Pågående langsiktig behandling (Vedlikehold) Essensielt å fokusere personens tilleggsproblemer utover rusproblemene God behandlingsrespons

14 SYSTEMATISK KOGNITIVE TESTER OBSERVASJONER SAMTALER INTERVJU FYSISK HELSE ANAMNESE SJEKKLISTER PSYKISK SOSIAL FUNGERING EPIKRISER O.L RUS KARTLEGGING HELSE

15 AD/HD og rusproblemer finnes på alle intellektuelle nivå IQ-poeng skiller ikke mellom personer med og uten AD/HD og rusproblemer

16 SYSTEMATISK KOGNITIVE TESTER OBSERVASJONER SAMTALER INTERVJU KOMORBIDE RusmiddelPersonlighetsANAMNESE AD/HD ANGST TILSTANDER FORSTYRRELSE avhengighet FYSISK HELSE SJEKKLISTER Flere diagnoser samtidig PSYKISK SOSIAL FUNGERING EPIKRISER O.L RUS KARTLEGGING HELSE

17 Kartlegging og diagnostisering kan aldri være sannhetsforvaltende et hvert menneskes liv er, mer eller mindre, i kontinuerlig bevegelse og prosess

18 LAR komorbide tilstander Etiske dilemmaer LAR medfører økt livskvalitet Pasienten mister, eller sier fra seg, tilbudet med bakgrunn i manglende tilpassning/oppfølging av avtalte rammevilkår Noe av årsaken til avsluttet LAR kan være pasientens komorbide tilstand, samt manglende behandling og oppfølging av denne

19 LAR komorbide tilstander Etiske dilemmaer Er LAR godt nok tilrettelagt for den enkeltes komorbide tilstand? Sikres pasienten behandling og oppfølging av andre tilstander? Skal det aksepteres at symptomer på en behandlingstrengende tilstand medfører at pasienten mister behandlingstilbudet for en annen tilstand sin opiatavhengighet? Skal noen diagnoser diskvalifisere for LAR?

20

21 Diagnoser verdige tilrettelagt tilbud De fleste diagnostiske tilstander medfører funksjonsnedsatthet Funksjonsnedsatthet fører gjerne til ulike rettigheter, behandling og andre tiltak Har vi noen diagnostiske tilstander vi putter i en felles sekk for dårlig/uønsket oppførsel? Tiltak: Ta deg sammen, oppfør deg og følg de regler og retningslinjer som du har fått presentert

22 DETTE HJELPER IKKE! Knut Halvard Bronder

23 Sentralstimulerende legemidler Sammenstilling av 6 AD/HD studier viste: At sentralstimulerende medikamenter til behandling av AD/HD virker forebyggende mot senere rusmiddelmisbruk At ubehandlet AD/HD ga dobbelt så stor risiko for rusmiddelmisbruk i forhold til de som ble behandlet med sentralstimulerende Ref:Wilens, T:E et al. Does stimulant Therapy of AD/HD beget later substance abuse? A meta analytic review of the litterature. Pediatrics 2003.

24 Medikamentell behandling Ritalin, Equasym, Concerta (metylfenidat) Dexidrine (dextroamfetamin) Racemisk amfetamin NAF Apotek (dekstro- og levoamfetamin i kombinasjon) Strattera (atomoxetine) Div. andre antidepressiva Zyban (bupropion) Efexor (venlafaxin) Edronax (reboxetin) Andre terapiformer: Legemidler Kosttilskudd Dietter Bio-feedback

25 Concerta Langtidsvirkende metylfenidat Kapsel som dekker flere doser Medisinen frigis gradvis etter hvert som kapselen suger til seg vann Nok med en kapsel daglig kan gjerne kombineres med inntak av Metadon eller Subutex

26 OROS:Concerta Laser-Drilled Hole MPH Compartment #1 MPH Overcoat MPH Compartment #2 Tablet Shell Push Compartment

27 Virkningsmekanismer Sentralstimulerende medikamenter endrer nivået av viktige neurotransmittorer (dopamin og noradrenalin) i hjernen. Korrigerer den kjemiske ubalansen i hjernen ved å gjøre neurotransmittorene mer tilgjengelig Neurotransmittorene hjelper nervecellene å kommunisere med hverandre Overføring og mottak av signaler i ulike deler av hjernen

28 Kan personer med rusmiddelavhengighet behandles med sentralstimulerende medikamenter? Ikke foretrukket av rusmiddelmisbrukere generelt på det illegale marked Høy dosering for å oppnå ruseffekt Vanskelig å innta intravenøst En viss attraksjon for: Personer som tror de har diagnosen, men ikke er diagnostisert Personer som har diagnosen, men ikke klarer å kvalifisere seg til medisinering En viss bytteverdi i forhold til andre rusmidler En viss salgsverdi

29 Ulike former for rammevilkår rundt medisinering Institusjonsrammer Daglig utdeling Subutex-kriterier Ukentlig utdeling evt. sjeldnere Oppstart Stabilisering Apotek Hjemmesykepleien Lege Urinprøver Medisinvarslere Pipeletten Mobiltelefon

30 Medaljens forside Alle baksider har en forside. Hyperfokus Humor, entusiasme og intensitet Kreativitet og intuisjon. Åpenhet og originalitet Observante, kritiske og nonkonforme Sjette sans

31 Konklusjon Rusmiddelavhengige har bedre behandlingseffekt dersom behandlingen innehar et helhetsfokus og behandler andre lidelser i tillegg til rusmiddelavhengigheten Reduserte AD/HD symptomer Mindre rusmiddelbruk Økt livskvalitet

32 Konklusjon Essensielt med tidlig identifisering, diagnostisering og oppfølgingstiltak av en persons AD/HD tilstand også når pasienten mottar LAR En variert tilnærmingsmodell, kombinasjon av medikamentell behandling og andre tiltak, gir best effekt Bruk av individuell plan Videre utfordringer i rusfeltet: kombinasjonsbehandling LAR og medikamentell behandling av AD/HD

33 Meg selv, der inne Hva hjelper det å kunne, når verden sier du ikke kan! Hva hjelper det å ville, når ikke evnen holder stand. Du ser din dag blir sjekket, og alltid blir for lett. For menneskene rundt deg, de får for ofte rett. Meg selv som var der inne, jeg visste hvem det var! Men klarsyn, medisiner, det gir et annet svar. Hva er meg selv nå lenger? Er styrken fantasi? Ide en jeg får i hodet, kun en utopi? Jeg ser hva livet ga meg, og hva det også tok. Men det som nå må læres, finns ei i noen bok!

34 Mitt liv må repeteres, så mangt må læres nå. Hvis jeg skal overleve, og klare selv å stå. Det er som om de andre, er på en annen jord. De ser sin egen verden, den kan ei være stor? Vi er ikke A- fire, vil ei bli satt i bås! Men se da hva vi klarer, du må ei gå i lås. Så bruk da våre evner, og vår med-mennskelighet. Vi er da bare mennesker, og trenger kjærlighet. Så skyv oss ei til side, og tro oss på vårt ord. Du trenger oss, og hjertet vårt, hvis du skal blive stor!

35 Jeg er en by med hundrevis av gater, men skal jeg være ærlig kjenner jeg bare noen av dem. Anne Grete Preus

36 Utredning versus behandling Behandlingsfred Utredningsro Mye utredning i et behandlingsperspektiv Mye behandling i et utredningsperspektiv Behandling kun i forhold til Motivasjon for å gjennomføre utredningsprosessen uten bruk av kjemiske rusmidler. bruke fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

37 Komorbiditet hos voksne med AD/HD ± 80 % ± 50 % minst 1 minst 2 Hyppigst samforekomst med: Stemningslidelser: Humørsvingninger Depresjon Bipolar lidelse Angst forstyrrelser Personlighetsforstyrrelser Rusmiddelbruk McGough Am J Psychiatry 2005; 162:

38 LAR Helhetsfokus LAR RUSMIDDEL AVHENGIGHET Opiater AD/HD Angst SOSIALE FAKTORER PSYKISK HELSE Personlighetsforstyrrelse Depresjon FYSISK HELSE KOGNITIVE FAKTORER

39 Sammensatte problemer God helse Medisinering er kun en del av tilbudet opp mot AD/HD og rusmiddelavhengighet krever sammensatte fokus

40 Et prospektivt studie: Pasienter med AD/HD fra Hjellestadklinikken Intakssituasjonen 29 pasienter diagnostisert med AD/HD 25 menn and 4 kvinner alder: 18 51, Gjennomsnittsalder diagnostisert som voksne: % ugifte, 15 % i et partnerforhold 92 % uten arbeid/skole inntektsgrunnlag: sosialstønad (39%), ulike trygdeytelser (53%), og arbeidsinntekt (8%) 9 av de 29 bodde i eiet/leiet bolig, resten i institusjon, hos famile eller hospits Bare 20,7 % (n=6) hadde blitt diagnostisert med AD/HD som barn De fleste hadde andre psykiatriske lidelseri tillegg til rusmiddelavhengighet og AD/HD: Søvnforstyrrelser, angst,depressjon, personlighetsforstyrrelse.

41 Rusmiddelbruk oppgitt ved inntakssituasjonen Hovedrusmiddel Sentralstimulerende (amfetamin): Heroin/Opiater: Alkohol: Cannabis: Vanedannende medikamenter: None/unanswered: De fleste oppga blandingsmisbruk Debutalder i hovedsak år

42 Oppfølgingssituasjon Behandling med sentralstimulerende medikamenter 20 (69%) hadde mottatt behandling med sentralstimulerende medikamenter for sin AD/HD 12 pasienter mottok denne type behandling ved intervjusituasjonen Hovedgrunner for å ikke motta behandling med sentralstimulerende medikamenter: ønsket ikke medikamentell behandling (6) var i påvente av medikamentell behandling (4) fylte ikke kriteriene (3) hadde ikke kontakt med lege som ville påta seg det medisinske ansvaret (1)

43 Oppfølgingssituasjon Rusmiddelbruk 20 pasienter (69%) rapporterer at de, etter å ha blitt diagnostisert med AD/HD, ikke lenger har et problematisk inntak av rusmidler (subjektive data, validert klinisk) 17 av disse pasientene har mottatt foreskreven medikamentell behandling med sentralstimulerende for sin AD/HD

44 Oppfølgingssituasjon Ikke medikamentell behandling for AD/HD 12 pasienter hadde mottatt annen profisjonell hjelp for deres AD/HD,- 6 av dem i tillegg til medikamentell behandling 3 pasienter mottok LAR (utelukket fra behandling med sentralstimulerende medikamenter) Livskvalitet 15 pasienter oppgir generell økt livskvalitet etter at de ble diagnostisert med (51,7%) 8 oppgir uendret livssituasjon 6 oppgir redusert livskvalitet Av de pasientene som oppgir bedret livssituasjonhar 87% mottatt behandling med sentralstimulerende medikamenter for sin AD/HD (n=13/15)

45 Oppfølgingssituasjon Livskvalitet forts. 52 % økt kvalitet i forhold til familen 42 % økt kvalitet i forhold venner 52 % økt kvalitet i forhold boforhold 31 % økt kvalitet i forhold arbeidssituasjon

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første

Vansker med å holde seg til en oppgave over tid Lett distraherbar Skifter fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første En tilstand som er karakterisert ved konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen. DSM-5 (2013) Attention Deficit/Hyperactive Disorder

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Innleveringsdato: 21/3-2013 14:00 Kandidatnummer: 154 Antall

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Korfor-rapport 2009/01

Korfor-rapport 2009/01 Henning Mohaupt, Rogaland A-senter Fanny Duckert, Korfor BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING Korfor-rapport 2009/01 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon... 4 1.1 Bakgrunn og problemstillinger...

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR.

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR. Til Helsedirektoratet. Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Først og fremst vil vi påpeke at FHN og de øvrige brukerorganisasjonene i utgangspunktet ber om at arbeidet med lovteksten

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007

REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007 REK Sør-Øst A s vurdering av forskningsprosjekter som involverer rusmisbrukere oppsummering etter en gjennomgang for perioden 1999-2007 Bakgrunn I Sør-Øst A sitt møte 16.06.08 drøftet komiteen den kritikk

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer