Behandling av voksne med ADHD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av voksne med ADHD"

Transkript

1 Behandling av voksne med ADHD R-FAAT konferanse, Bodø, Anne Halmøy overlege/førsteamanuensis II Psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus K.G Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser, UiB

2 British Medical Journal April 2010

3 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

4 Brief history of ADHD Central stimulants ; cornerstone in the treatment of ADHD for more than 50 years

5 ADHD hos voksne i Norge Før 1997: fantes ikke i voksenpsykiatrien : Sakkyndige Team for ADHD Vurderte alle voksne (>18 år) i Norge før medikamentell behandling, ca pasienter henvist i perioden Fra mai 2005: Ansvar og gjennomføring av utredning, diagnostikk, samt oppstart av medikamentell behandling lagt til spesialisthelsetjenesten (Ny revisjon/retningslinjer i løpet av 2013)

6 Forskriving av ADHD medisin i Norge (tall fra det norske reseptregister) Pr 1000 innbygger % (10-19 år) 0 til 9 år 10 til til til Årstall % (20-39 år)

7 Nye forskrivningsregler for ADHD medisin for voksne fra februar 2011 Ingen AHDH medisin lenger forhåndsgodkjent for behandling hos voksne Fra september 2013: Atomoksetin (Strattera) godkjent indikasjon for behandling av ADHD hos voksne

8 Evidens-basert medisin..use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients Sackett, BMJ, 1996 Pasient hensyn EBM Vitenskapelig dokumentasjon Klinisk erfaring

9 Grader av evidens RCT = randomized controlled trial Level of evidence I II III 1a 1b 2a 2b 3a 3b Type of study/documentation Systematic review of RCTs Individual RCTs IV 4 Case series V 5 Systematic review of cohort studies Individual cohort studies Systematic review of case-control studies Individual case-control studies Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiological or bench research From the recommendations of the CEBM, Oxford, 2011

10 Vitenskapelig dokumentasjon - for hva? 1. Virker behandlingen? 2. Hvis ja; 1. Hvor godt? 2. I forhold til hva? Ingen behandling? (placebo) Annen behandling? (head-to-head comparison) 3. Er behandlingen trygg? 4. Vil behandlingen være trygg og effektiv for mine pasienter?

11 Behandling av ADHD Medikamentell Ikke-medikamentell Sentralstimulerende Metylfenidat Amfetamin kort-/ langtidsvirkende Andre Atomoxetine Buproprion Antidepressiva (TCA, MAO) Antihypertensiva (clonidine/guanfacine) Modafinil Andre Psyko-sosial Psyko-edukasjon Strukturerte former for psykoterapi (CBT, DBT) Tilrettelegging skole/jobb Coaching Annet Treningsprogrammer? Kosthold/diett?

12 Meta-analysis comparing the efficacy of medications for adult ADHD Faraone et al, J Clin Psychiatry, dobbel-blinde RCT, individer med mottatt aktiv behandling, 831 placebo 13 ulike medikamenter undersøkt korttidsvirkende sentralstimulerende langtidsvirkende non-stimulantia 18 utfallsmål (på hyperaktivitet, impulsivitet, oppmerksomhet) Effects sizes beregnet (standardized mean differences)

13 Langtidsvirkende sentralstimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.73 LDX lisdexamphetamine MPH methylphenidate MAS mixed amphetamine salts Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

14 Korttidsvirkende sentralstimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.86* *adjusted for heterogeneity across studies MPH methylphenidate, MAS mixed amphetamine salts Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

15 Non-stimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.39 Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

16 ADHD medikament vs placebo (relative risk) Short-acting Stim RCT (hvorav 6 inkluderte komorbiditet med rus) N = % sponset av legemiddelprodusenten Bupropion (Non-stim) 1.9 Korttidsv. stim > non-stim. > langtidsv.stimulantia Ingen sign forskjeller i bivirkninger Long-acting Stim. 1.4 Noe mindre, men fortsatt signifikant effekt på ADHD symptomer ved samtidig ruslidelse Peterson et al, Psychopharmacology, 2008

17 Number needed to treat (NNT) = antall pasienter som må behandles for hver som har effekt, sammenlignet med placebo (lav NNT = effektiv behandling, 1= optimal) Stimulantia 2 (- 4) Non-stimulantia 5 Eksempler på NNT for andre tilstander/behandlinger: Antidepressiva ved alvorlig depresjon: 3 Antipsykotika ved schizofreni: 2-5 Antibiotika ved akutt øre betennelse: 7 Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Antihypertensiva ved hypertensjon hos eldre: 18 Pinson and Gray, Psychopharmacology, 2003 McQuay H J, Moore R A, Ann Intern Med 1997

18 Bivirkninger av sentralstimulantia Sympatomimetiske («adrenerge») Vanlige (rapportert av opp til 90 %) Kvalme/mageknip/nedsatt appetitt (vekttap), hodepine, søvnvansker tørr munn nervøsitet/ angst/uro/irritabilitet, kvalme, hjertebank Dose-avhengige Oftest milde/forbigående? Kardiovaskulære Økt hjerterytme ( 4 bpm) Økt blodtrykk ( 2mmHg syst /diast) Alvorlige kardio-vaskulære hendelser (hjerteinfarkt, plutselig død)?

19 Cooper et al, Nov 2011 >2.5 millioner person-år, > med ADHD-behandling, alder 2-24 år Ingen signifikant forskjell i insidens av alvorlige kardiovaskulære hendelser mellom de som har brukt/bruker ADHD medisin og resten av befolkningen

20 Habel et al, 806,182 person-years of follow-up (median, 1.3 years per person)

21 Methylphenidate and risk of serious cardiovascular events in adults Schelleman et al., Am J of Psychiatry, Febr 2012 Kohort studie, > nye brukere av MPH, ikke-brukere 1.8 x økt risiko for plutselig død/ventr. arytmi Størst risiko for de med laveste doser. Forfatterne konkluderer med at sammenhengen derfor neppe er kausal, men sannsynligvis knyttet til pasienter med høyere risiko i utgangspunktet

22 Respons, varighet og årsaker til avbrutt behandling Methylphenidate Stimulants, all 2) Atomoxetine 3) OROS 1) Patients followed (788) 384 Responders 74 % 73 % Still in treatment after: 6 months 1 year 2 years 4 years Reason for discontinuation: Adverse effects Lack of efficacy Symptom relief 57 % 44 % 30-40% 19 % 43 % 36 % 6 % (33 %) 33 % 18 % 12 % 26 % 1) Adler et al, J Clin Psychopharmacol, ) Aanonsen et al, report, Ullevål University Hospital, ) Adler et al, J of Att Disorders, 2008

23 ADHD og komorbiditet % av voksne ADHD-pasienter fyller kriterier for minst en annen psykiatrisk diagnose i tillegg Sobanski 2007, McGough 2005 De fleste effekt- / RCT-studier inkluderer ikke pasienter med komorbidiet Torgersen 2008 Studier som inkluderer ADHD med komorbiditet viser ulike resultater, men Både stimulantia og atomoxetin har vist effekt på emosjonell dysregulering, dog sjelden hvis del av affektiv lidelse Atomoxetin har vist å kunne redusere komorbid angst og depressive symptomer Rösler 2010, Reimherr 2005, Adler 2009, Kombinasjonsbehandling (f eks med antidepressiva, stemningsstabilserende er ofte nødvendig i kompliserte tilfeller, selv om kontrollerte studier foreløpig mangler) Kooij 2010

24 ADHD og rus Ruslidelse rapportert hos % av voksne med ADHD Wilens 2004 Potensiale for misbruk av stimulantia Distribusjon/videresalg større problem enn misbruk/avhengighet, sett fra klinisk ståsted? Eks. college studenter i USA, smart drug Effekt av stimulantia på ADHD og komorbid rus: En del studier har vist effekt på ADHD-symptomer, men ikke på selve ruslidelsen Torgersen 2008, Peterson 2008 > 50% tilbakefall av rusproblemer hos personer med ADHD og samtidig ruslidelse Torgersen et al, 2012 Beskyttende effekt på senere rusmisbruk ved behandling i barndom? Wilens 2003 Review om farmakologiske og kliniske dilemma i forskrivning av stimulantia ved samtidig ADHD og rus los Cobos, 2012

25 August 2012

26 «Long-term effects and safety of stimulant treatment in adult ADHD» Mats Fredriksen et al, 2012, European Neuropsychopharmacology Studier inkludert; varighet 24 uker, n 30, alder 18 år 5 (3) RCT 11 «open label» oppfølgingsstudier av (initielle) RCT naturalistiske/observasjons- studier (15) Funn: effekt på symptomreduksjon av (MPH 61-62%) fortsatt signifikant i oppfølgingstiden, men høy også placebo-respons (37-42%) noen studier finner i tillegg effekt på emosjonell dysregulering/komorbid psykopatologi liten grad av alvorlige bivirkninger, MEN relativt høy grad av «dropout» naturalistiske studier gir holdepunkt for positiv effekt av tidlig igangsatt behandling for senere komorbid psykopatologi, rusbruk og arbeidsførhet

27 Diagnostisering og behandling i barndommen sterk prediktor for å være i arbeid som voksen, uavhengig av ADHD symptomer, komorbiditet og pågående behandling OR, adjusted OR, unadjusted WURS>47 Factors correlated with being out of work among adult ADHD patients ADHD combined type depression/anxiety MDQ positive drug problems Lack of treatment in childhood OR = 3.2, p = %CI ( ) current treatment treatment in childhood

28 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

29 mange pasienter har enten ikke effekt av medisiner (30 %) uholdbare bivirkninger ønsker ikke bruke medisin bedre nytte av annen behandling/tiltak

30 Behandling av ADHD Medikamentell Ikke-medikamentell Sentralstimulerende Metylfenidat Amfetamin kort-/ langtidsvirkende Andre Atomoxetine Buproprion Antidepressiva (TCA, MAO) Antihypertensiva (clonidine/guanfacine) Modafinil Andre Psyko-sosial Psyko-edukasjon Strukturerte former for psykoterapi (CBT, DBT) Tilrettelegging skole/jobb Coaching Annet Treningsprogrammer? Kosthold/diett?

31 Vitenskapelige studier, ikke-medikamentell behandling (Most patients included already used medication for ADHD) Total (RCT) Improvement Psychoeducation 2 (0) + Cognitive behavioural therapy (CBT) Cognitive remediation therapy Dialectical behavioural therapy (DBT) Problem focused therapy (PFT) 5 (2) + 2 (0) + 3 (1) + 1 (1) + Meta-cognitive therapy 1 (1) + Oversiktsartikler: Hiirvikoski, Läkartidningen, 2010 Ramsay, Current Attention Disorder Reports, 2009 Knouse et al, Expert Rev Neurother, 2008 Safren, J Clin Psych, 2006

32 «Cognitive Behavioural Therapy (CBT) versus relaxation + educational support for medication-treated adults with ADHD» RCT, 86 voksne med pågående medikamentell behandling for ADHD, men med fortsatt klinisk symptomer Randomisert til 12 sesjoner med enten CBT eller Relaxation + educational support Evaluering etter avsluttet behandling, og etter 6 og 12 måneder Blindet evaluering av kliniker + selv-rapportering Respondere: CBT 67% versus 33% (OR 4.3, p=0.002) Respondere (og delvis respondere) i CBT gruppen opprettholdte bedringen etter 6 og 12 måneder Safren et al, JAMA. Aug 2010

33 Moduler i CBT program for voksne med ADHD (fra Hypnoterapi.no,basert på Safren et al, JAMA; 2010) 1. Organisering og Planlegging Lære å bruke en dagbok / kalender / oppgaveliste Jobbe med konkrete problemløsingsferdigheter Utvikle et prioriteringssystem for post, epost og papirer 2. Redusere/kontrollere distraksjon Øke og utvikle hvor lenge du klarer å konsentrere deg Bruke en alarmklokke, verktøy for påminnelser om distraksjoner samt verktøy for å utsette distraksjoner 3. Tilpasset tenkning: Positiv self-coaching Lære å kjenne igjen og avbryte negative tanker Lære å se på situasjoner rasjonelt ta rasjonelle valg om de beste løsningene

34 Efficacy of meta-cognitive therapy for adult ADHD group therapy 88 voksne med ADHD diagnose Randomisert til 12 sesjoner med gruppe-terapi med : meta-kognitiv eller støttebehandling Blindet evaluering etter behandling ved klinisk intervju og selvrapportering Fem ganger økt sannsynlighet for bedring/symptomreduksjon I MCT gruppen OR 5.4 (95% CI= ) Solanto, Am J of Psychiatry, 2010

35 «Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after structured skills training group: results from a RCT» Hirvikoski, Behaviour Reserach and Therapy, 2010 Svensk studie, basert på manual for dialektisk atferdsterapi for voksne med ADHD (Hesslinger/Philipsen) 51 voksne inkludert og fordelt tilfeldig i DBT basert/skills training gruppe (n=26) eller Diskusjonsgruppe (n=25) 14 sesjoner à to timer Resultat: Økt tilfredshet i begge grupper Signifikant større reduksjon i ADHD symptomer og økt mestringsfølelse-/evne i DBT-gruppen

36 DBT ved ADHD; tema /innhold i de ulike sesjoner (fra Hirvikoski 2010) 1. Info om ADHD og behandlingen 2. Nevrobiologi/Mindfulness I 3. Hjemmeoppgaver/Mindfulness II 4. Mindfulness III 5. Dysfunksjonell atferd/atferdsanalyse OBS! balanse mellom mindfulness (acceptance tool ) og atferdsanalyse (change tool) 6. Dysfunksjonell atferd/atferdsanalyse..forts. 7. Emosjonell regulering 8. Medisinering ved ADHD (og depresjon) 9. Impuls kontroll 10. Stress håndtering 11. Kaos og kontroll 12. Avhengighet 13. Relasjoner /selvrespekt 14. Tilbakeblikk og veien videre

37 Cognitive behaviour therapy in medication-treated adults with ADHD and persistent symptoms: a randomized controlled trial Islandsk studie N = 54, voksne med pågående medikamentell behandling for ADHD Randomisert 50/50 til 15 sesjoner i CBT-gruppe* («Reasoning and Rehabilitation») eller «Treatment as usual" (TAU) moderat til stor grad reduksjon av ADHD symptomer etter endt behandling, med ytterligere reduksjon etter 3 mndr Bedret fungering (CGI) og bedring av komorbid angst og depressive symptomer/vansker *inkl individuell «coaching» mellom gruppe-sesjonene Emilsson et al, BMC Psychiatry, 2011

38 Moduler i «Reasoning and Rehabilitation» Nevrokognitiv strategier for å bedre oppmerksomhet, hukommelse, impuls kontroll, planlegging Problem løsning utvikle evne til å identifisere problemer, tenke konsekvens, håndtering av konflikter, gjøre valg Emosjonell regulering håndtere følelser som angst, sinne Sosiale ferdigheter gjenkjenne tanker og følelser hos andre, empati, evne til å forhandle, løse konflikter Kritisk resonnering veie alternativer opp mot hverandre, vurdere efekt av atferd

39 Felles trekk ved virksom psykoterapi ved ADHD struktur tydelighet (hva gjør vi og hvorfor) aktiv terapeut ( coach ) her-og-nå fokus ferdighetstrening

40 Alternativ behandling Kost Eliminasjonsdietter Omega 3/6 Mangler evidens /tilstrekkelig dokumentasjon Ballard et al, The Journal of Family Practice, 2010 Train the brain Neurofeedback (EEG biofeedback) Working memory training Mangler evidens/tilstrekkelig dokumentasjon for voksne, men økende antall studier på barn Arns et al, Clinical EEG and Neuroscience, 2009

41 From: Nonpharmacological Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of Dietary and Psychological Treatments Am J Psychiatry. 2013;170(3): doi: /appi.ajp Tilskudd av frie fettsyrer kom signifikant ut, men liten effektstørrelse Eliminasjon av kunstige fargestoffer også signifikant effekt, men hovedsakelig på individer med matintoleranser/overfølsomhet Studiene gjort på barn/unge, lite studier på voksne så langt Forest Plots With Standardized Mean Difference (SMD), Effect Size, and Homogeneity Statistics for Meta-Analyses of the Six Domains Using Probably Blinded Assessments a Younger group in Egger et al. (34). Copyright American Psychiatric Association.

42 Broad-spectrum micronutrient formulas for the treatment of psychiatric symptoms: a systematic review Rucklidge and Kaplan, 2013 Ingesting minerals and vitamins in combination makes physiological sense, and research on the use of broad-spectrum formulations for psychiatric symptoms is increasing rapidly. This review covers formulas consisting of at least four vitamins and/or minerals and includes four experimental designs: randomized controlled trials, open-label trials, case control studies and case studies with within-subject crossovers. Nevertheless, there is evidence for the efficacy of micronutrients in the treatment of stress and antisocial behaviors as well as depressed mood in nonclinical and elderly populations. Many reports studied mood changes in healthy populations, making it difficult to generalize to clinical samples. There is also preliminary support for the treatment of autism with micronutrients. However, despite positive preliminary findings, there are less data available to support efficacy of micronutrient formulas in treating bipolar disorder, attention deficit-hyperactivity disorder and substance abuse/dependence and no clinical trials have been done with clinically depressed or anxious patient samples, psychosis or eating disorders.

43 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

44 En kognitiv-atferdsmodell for funksjonssvikt hos voksne med ADHD (Nevropsykiatrisk) kjerne forstyrrelse: oppmerksomhet impulskontroll selv-regulering Historie/erfaring med å mislykkes å underyte relasjonelle problemer Dysfunksjonelle tanker og overbevisninger Affektforstyrrelser depresjon skyldfølelse angst sinne Vansker med bruk av kompensatoriske strategier, f eks: organisering/planlegging kontrollere distraksjon håndtering av tid, prioritering av oppgaver unngåelsesatferd Adaptert fra Safren et al, J Clin Psych, 2006 Funksjonssvikt

45 Praktiske retningslinjer 1. Grundig utredning = basis for all behandling 2. Psyko-edukasjon: alltid! 3. Ved moderat til alvorlig ADHD 1. Medikamentell behandling 1. Stimulantia (korttids vs langtidsvirkende?) 2. Non-stimulantia (ved kontraindikasjoner, manglende respons, komorbiditet med rus, angst, depresjon) 2. Andre psykososiale tiltak (utdanning, yrkesmessig, familie, coaching ) 3. CBT eller annen strukturert psykoterapi 4. Ved mild til moderat ADHD (eller pas ikke vil ha medisin) Vurdere alternativ 2 og /eller 3 først

46 Ulike faser/elementer i behandlingen psyko-edukasjon medikasjon aksept (lettelse, sorg/sinne) coaching /ferdighetstrening kognitiv atferdsterapi annen psykoterapi? parterapi? forebygge tilbakefall avslutning videre oppfølging? Fra S. Kooij s bok, Adult ADHD. Diagnostic assessment and treatment Pearson forlag

47 Aktuelle medikamenter i Norge Registrerte preparater Metylfenidat Ritalin tbl eller kapsler med modifisert frisetting Medikinet (tabl/kapsler) Equasym (kapsler) Concerta depot tabletter (langtidsvirkende) Atomoksetin (Strattera) Racemisk amfetamin (tabl, NAF) Bupropion (Wellbutrin) Ikke-registrerte preparater (kan søkes om) Dekstroamfetamin (dekstroamfetaminsulfat, Metamina) Lisdexamfetamin (Vyvanse)? Adderal?

48 Farmakokinetikk Ritalin x 3 vs. Concerta x 1 daglig

49 Metylfenidat (Ritalin/Concerta) 1. valg i medikamentell behandling Starte med korttidsvirkende, f eks Ritalin tabletter Titrere gradvis opp, justere dose avhengig av effekt /bivirkninger, følge tett opp første uker/mndr Øke med 5 (10 mg) hver 3. dag til max døgndose mg, fordelt på 2-4 ganger pr døgn, f eks kl. 8, 12 og 16 Når riktig dose; overgang til langtidsvirkende (f ex Concerta, 1x pr døgn, evt Ritalin kapsler med modifisert frisetting, 2 x pr døgn) Ev starte med langtidsvirkende direkte Oftest rask virkning på symptomer (konsentrasjon, impulsivitet, uro/rastløshet) Bivirkninger (søvn, nedsatt appetitt, nervøsitet/angst/uro) ofte doseavhengige og forbigående, men; vedvarer hos noen og kan føles mer belastende med tiden Vente 12 uker med optimal dose før endelig evaluering

50 Amfetamin 2. valg? Når ikke tilstrekkelig effekt av metylfenidat, og /eller ved plagsomme bivirkninger som ikke er forbigående Racemisk amfetamin registrert i Norge, men dekstroamfetamin ( renere form) anbefalt i litteraturen, kan fåes på registreringsfritak Halvere dose ift metylfenidat Unngå ved rus i anamnesen Langtidsvirkende (lisdexamfetamin, Vyvanse) skal nå også være mulig å forskrive i Norge (på registreringsfritak)

51 Atomoksetin (Strattera) 2. / 3. valg? Starte med 40 mg pr døgn hos voksne Øke til etter 1 uke, maks døgndose 100 mg fordelt på 1-2 doser Effekt først etter noen uker (4-8), men vente 12 uker før evaluering her også (nye studier som viser at ytterligere effekt kan komme etter 8 uker) OBS leverprøver!

52 Etter oppstart av behandling Jevnlig oppfølging/monitorering av effekt og bivirkninger over tid (inkl hjerte/kar og blodtrykk) Fortsette behandling så lenge der er subjektiv /objektiv effekt? Medikament-frie perioder ( drug holiday ) som hjelp til å evaluere effekten over tid Mindre behov for medisin etter ny-ervervet innsikt/ferdigheter?

53 Oppsummering / konklusjon Medikamentell behandling er effektiv i å redusere kjernesymptomer 1. valg ved moderat til alvorlig ADHD hos voksne? Stimulantia > non-stimulantia Effektstørrelse på linje med anbefalte behandlingsformer både for psykiatriske og ikkepsykiatriske diagnoser Fortsatt behov for dokumentasjon av effekt/tolerabilitet ved behandling over tid Psyko-sosiale tiltak ser ut til å kunne redusere symptomer /øke funksjon ytterligere når gitt i tillegg til medikamentell behandling Psyko-edukasjon (til alle!) Strukturert/atferdsrettet psykoterapi (ferdighetstrening, CBT) 1. valg ved mild/moderat ADHD komorbiditet; ulike problem-områder behandles i ulike faser Foreløpig mangelfull vitenskapelig dokumentasjon på effekt av alternativ behandling som kosthold eller nevro-feedback hos voksne med ADHD

54 Hjemmeside ADHD-prosjekt For tilsending av prosjekt-pakker ta kontakt på e-post: eller tlf: Takk for oppmerksomheten!

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder Fagartikkel Vitenskap og psykologi Henrik Nordahl Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kontakt: henriknorda@gmail.com, tlf. 951 68 246 Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Ved Karoline Alfheim Lindquist, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ruslidelser opptrer ofte samtidig. En ser at forløp og prognose da kompliseres, i tillegg

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år!

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år! NR 2-2010 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør-Øst 5 år! NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Rapport fra Kunnskapssenteret nr 9 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Behandling og undersøkelse av pasienter i helsevesenet er

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni Notat Hurtigoversikt September 2010 Bakgrunn: Schizofreni er en alvorlig mental lidelse. Forløpet for

Detaljer