Behandling av voksne med ADHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av voksne med ADHD"

Transkript

1 Behandling av voksne med ADHD R-FAAT konferanse, Bodø, Anne Halmøy overlege/førsteamanuensis II Psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus K.G Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser, UiB

2 British Medical Journal April 2010

3 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

4 Brief history of ADHD Central stimulants ; cornerstone in the treatment of ADHD for more than 50 years

5 ADHD hos voksne i Norge Før 1997: fantes ikke i voksenpsykiatrien : Sakkyndige Team for ADHD Vurderte alle voksne (>18 år) i Norge før medikamentell behandling, ca pasienter henvist i perioden Fra mai 2005: Ansvar og gjennomføring av utredning, diagnostikk, samt oppstart av medikamentell behandling lagt til spesialisthelsetjenesten (Ny revisjon/retningslinjer i løpet av 2013)

6 Forskriving av ADHD medisin i Norge (tall fra det norske reseptregister) Pr 1000 innbygger % (10-19 år) 0 til 9 år 10 til til til Årstall % (20-39 år)

7 Nye forskrivningsregler for ADHD medisin for voksne fra februar 2011 Ingen AHDH medisin lenger forhåndsgodkjent for behandling hos voksne Fra september 2013: Atomoksetin (Strattera) godkjent indikasjon for behandling av ADHD hos voksne

8 Evidens-basert medisin..use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients Sackett, BMJ, 1996 Pasient hensyn EBM Vitenskapelig dokumentasjon Klinisk erfaring

9 Grader av evidens RCT = randomized controlled trial Level of evidence I II III 1a 1b 2a 2b 3a 3b Type of study/documentation Systematic review of RCTs Individual RCTs IV 4 Case series V 5 Systematic review of cohort studies Individual cohort studies Systematic review of case-control studies Individual case-control studies Expert opinion without explicit critical appraisal, or based on physiological or bench research From the recommendations of the CEBM, Oxford, 2011

10 Vitenskapelig dokumentasjon - for hva? 1. Virker behandlingen? 2. Hvis ja; 1. Hvor godt? 2. I forhold til hva? Ingen behandling? (placebo) Annen behandling? (head-to-head comparison) 3. Er behandlingen trygg? 4. Vil behandlingen være trygg og effektiv for mine pasienter?

11 Behandling av ADHD Medikamentell Ikke-medikamentell Sentralstimulerende Metylfenidat Amfetamin kort-/ langtidsvirkende Andre Atomoxetine Buproprion Antidepressiva (TCA, MAO) Antihypertensiva (clonidine/guanfacine) Modafinil Andre Psyko-sosial Psyko-edukasjon Strukturerte former for psykoterapi (CBT, DBT) Tilrettelegging skole/jobb Coaching Annet Treningsprogrammer? Kosthold/diett?

12 Meta-analysis comparing the efficacy of medications for adult ADHD Faraone et al, J Clin Psychiatry, dobbel-blinde RCT, individer med mottatt aktiv behandling, 831 placebo 13 ulike medikamenter undersøkt korttidsvirkende sentralstimulerende langtidsvirkende non-stimulantia 18 utfallsmål (på hyperaktivitet, impulsivitet, oppmerksomhet) Effects sizes beregnet (standardized mean differences)

13 Langtidsvirkende sentralstimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.73 LDX lisdexamphetamine MPH methylphenidate MAS mixed amphetamine salts Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

14 Korttidsvirkende sentralstimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.86* *adjusted for heterogeneity across studies MPH methylphenidate, MAS mixed amphetamine salts Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

15 Non-stimulantia Standardized mean differences (SMDs) and 95 % CI Mean effect size 0.39 Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Effect size <0.3 small medium >0.7 large

16 ADHD medikament vs placebo (relative risk) Short-acting Stim RCT (hvorav 6 inkluderte komorbiditet med rus) N = % sponset av legemiddelprodusenten Bupropion (Non-stim) 1.9 Korttidsv. stim > non-stim. > langtidsv.stimulantia Ingen sign forskjeller i bivirkninger Long-acting Stim. 1.4 Noe mindre, men fortsatt signifikant effekt på ADHD symptomer ved samtidig ruslidelse Peterson et al, Psychopharmacology, 2008

17 Number needed to treat (NNT) = antall pasienter som må behandles for hver som har effekt, sammenlignet med placebo (lav NNT = effektiv behandling, 1= optimal) Stimulantia 2 (- 4) Non-stimulantia 5 Eksempler på NNT for andre tilstander/behandlinger: Antidepressiva ved alvorlig depresjon: 3 Antipsykotika ved schizofreni: 2-5 Antibiotika ved akutt øre betennelse: 7 Faraone et al, Journal of Clinical Psychiatry, 2010 Antihypertensiva ved hypertensjon hos eldre: 18 Pinson and Gray, Psychopharmacology, 2003 McQuay H J, Moore R A, Ann Intern Med 1997

18 Bivirkninger av sentralstimulantia Sympatomimetiske («adrenerge») Vanlige (rapportert av opp til 90 %) Kvalme/mageknip/nedsatt appetitt (vekttap), hodepine, søvnvansker tørr munn nervøsitet/ angst/uro/irritabilitet, kvalme, hjertebank Dose-avhengige Oftest milde/forbigående? Kardiovaskulære Økt hjerterytme ( 4 bpm) Økt blodtrykk ( 2mmHg syst /diast) Alvorlige kardio-vaskulære hendelser (hjerteinfarkt, plutselig død)?

19 Cooper et al, Nov 2011 >2.5 millioner person-år, > med ADHD-behandling, alder 2-24 år Ingen signifikant forskjell i insidens av alvorlige kardiovaskulære hendelser mellom de som har brukt/bruker ADHD medisin og resten av befolkningen

20 Habel et al, 806,182 person-years of follow-up (median, 1.3 years per person)

21 Methylphenidate and risk of serious cardiovascular events in adults Schelleman et al., Am J of Psychiatry, Febr 2012 Kohort studie, > nye brukere av MPH, ikke-brukere 1.8 x økt risiko for plutselig død/ventr. arytmi Størst risiko for de med laveste doser. Forfatterne konkluderer med at sammenhengen derfor neppe er kausal, men sannsynligvis knyttet til pasienter med høyere risiko i utgangspunktet

22 Respons, varighet og årsaker til avbrutt behandling Methylphenidate Stimulants, all 2) Atomoxetine 3) OROS 1) Patients followed (788) 384 Responders 74 % 73 % Still in treatment after: 6 months 1 year 2 years 4 years Reason for discontinuation: Adverse effects Lack of efficacy Symptom relief 57 % 44 % 30-40% 19 % 43 % 36 % 6 % (33 %) 33 % 18 % 12 % 26 % 1) Adler et al, J Clin Psychopharmacol, ) Aanonsen et al, report, Ullevål University Hospital, ) Adler et al, J of Att Disorders, 2008

23 ADHD og komorbiditet % av voksne ADHD-pasienter fyller kriterier for minst en annen psykiatrisk diagnose i tillegg Sobanski 2007, McGough 2005 De fleste effekt- / RCT-studier inkluderer ikke pasienter med komorbidiet Torgersen 2008 Studier som inkluderer ADHD med komorbiditet viser ulike resultater, men Både stimulantia og atomoxetin har vist effekt på emosjonell dysregulering, dog sjelden hvis del av affektiv lidelse Atomoxetin har vist å kunne redusere komorbid angst og depressive symptomer Rösler 2010, Reimherr 2005, Adler 2009, Kombinasjonsbehandling (f eks med antidepressiva, stemningsstabilserende er ofte nødvendig i kompliserte tilfeller, selv om kontrollerte studier foreløpig mangler) Kooij 2010

24 ADHD og rus Ruslidelse rapportert hos % av voksne med ADHD Wilens 2004 Potensiale for misbruk av stimulantia Distribusjon/videresalg større problem enn misbruk/avhengighet, sett fra klinisk ståsted? Eks. college studenter i USA, smart drug Effekt av stimulantia på ADHD og komorbid rus: En del studier har vist effekt på ADHD-symptomer, men ikke på selve ruslidelsen Torgersen 2008, Peterson 2008 > 50% tilbakefall av rusproblemer hos personer med ADHD og samtidig ruslidelse Torgersen et al, 2012 Beskyttende effekt på senere rusmisbruk ved behandling i barndom? Wilens 2003 Review om farmakologiske og kliniske dilemma i forskrivning av stimulantia ved samtidig ADHD og rus los Cobos, 2012

25 August 2012

26 «Long-term effects and safety of stimulant treatment in adult ADHD» Mats Fredriksen et al, 2012, European Neuropsychopharmacology Studier inkludert; varighet 24 uker, n 30, alder 18 år 5 (3) RCT 11 «open label» oppfølgingsstudier av (initielle) RCT naturalistiske/observasjons- studier (15) Funn: effekt på symptomreduksjon av (MPH 61-62%) fortsatt signifikant i oppfølgingstiden, men høy også placebo-respons (37-42%) noen studier finner i tillegg effekt på emosjonell dysregulering/komorbid psykopatologi liten grad av alvorlige bivirkninger, MEN relativt høy grad av «dropout» naturalistiske studier gir holdepunkt for positiv effekt av tidlig igangsatt behandling for senere komorbid psykopatologi, rusbruk og arbeidsførhet

27 Diagnostisering og behandling i barndommen sterk prediktor for å være i arbeid som voksen, uavhengig av ADHD symptomer, komorbiditet og pågående behandling OR, adjusted OR, unadjusted WURS>47 Factors correlated with being out of work among adult ADHD patients ADHD combined type depression/anxiety MDQ positive drug problems Lack of treatment in childhood OR = 3.2, p = %CI ( ) current treatment treatment in childhood

28 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

29 mange pasienter har enten ikke effekt av medisiner (30 %) uholdbare bivirkninger ønsker ikke bruke medisin bedre nytte av annen behandling/tiltak

30 Behandling av ADHD Medikamentell Ikke-medikamentell Sentralstimulerende Metylfenidat Amfetamin kort-/ langtidsvirkende Andre Atomoxetine Buproprion Antidepressiva (TCA, MAO) Antihypertensiva (clonidine/guanfacine) Modafinil Andre Psyko-sosial Psyko-edukasjon Strukturerte former for psykoterapi (CBT, DBT) Tilrettelegging skole/jobb Coaching Annet Treningsprogrammer? Kosthold/diett?

31 Vitenskapelige studier, ikke-medikamentell behandling (Most patients included already used medication for ADHD) Total (RCT) Improvement Psychoeducation 2 (0) + Cognitive behavioural therapy (CBT) Cognitive remediation therapy Dialectical behavioural therapy (DBT) Problem focused therapy (PFT) 5 (2) + 2 (0) + 3 (1) + 1 (1) + Meta-cognitive therapy 1 (1) + Oversiktsartikler: Hiirvikoski, Läkartidningen, 2010 Ramsay, Current Attention Disorder Reports, 2009 Knouse et al, Expert Rev Neurother, 2008 Safren, J Clin Psych, 2006

32 «Cognitive Behavioural Therapy (CBT) versus relaxation + educational support for medication-treated adults with ADHD» RCT, 86 voksne med pågående medikamentell behandling for ADHD, men med fortsatt klinisk symptomer Randomisert til 12 sesjoner med enten CBT eller Relaxation + educational support Evaluering etter avsluttet behandling, og etter 6 og 12 måneder Blindet evaluering av kliniker + selv-rapportering Respondere: CBT 67% versus 33% (OR 4.3, p=0.002) Respondere (og delvis respondere) i CBT gruppen opprettholdte bedringen etter 6 og 12 måneder Safren et al, JAMA. Aug 2010

33 Moduler i CBT program for voksne med ADHD (fra Hypnoterapi.no,basert på Safren et al, JAMA; 2010) 1. Organisering og Planlegging Lære å bruke en dagbok / kalender / oppgaveliste Jobbe med konkrete problemløsingsferdigheter Utvikle et prioriteringssystem for post, epost og papirer 2. Redusere/kontrollere distraksjon Øke og utvikle hvor lenge du klarer å konsentrere deg Bruke en alarmklokke, verktøy for påminnelser om distraksjoner samt verktøy for å utsette distraksjoner 3. Tilpasset tenkning: Positiv self-coaching Lære å kjenne igjen og avbryte negative tanker Lære å se på situasjoner rasjonelt ta rasjonelle valg om de beste løsningene

34 Efficacy of meta-cognitive therapy for adult ADHD group therapy 88 voksne med ADHD diagnose Randomisert til 12 sesjoner med gruppe-terapi med : meta-kognitiv eller støttebehandling Blindet evaluering etter behandling ved klinisk intervju og selvrapportering Fem ganger økt sannsynlighet for bedring/symptomreduksjon I MCT gruppen OR 5.4 (95% CI= ) Solanto, Am J of Psychiatry, 2010

35 «Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after structured skills training group: results from a RCT» Hirvikoski, Behaviour Reserach and Therapy, 2010 Svensk studie, basert på manual for dialektisk atferdsterapi for voksne med ADHD (Hesslinger/Philipsen) 51 voksne inkludert og fordelt tilfeldig i DBT basert/skills training gruppe (n=26) eller Diskusjonsgruppe (n=25) 14 sesjoner à to timer Resultat: Økt tilfredshet i begge grupper Signifikant større reduksjon i ADHD symptomer og økt mestringsfølelse-/evne i DBT-gruppen

36 DBT ved ADHD; tema /innhold i de ulike sesjoner (fra Hirvikoski 2010) 1. Info om ADHD og behandlingen 2. Nevrobiologi/Mindfulness I 3. Hjemmeoppgaver/Mindfulness II 4. Mindfulness III 5. Dysfunksjonell atferd/atferdsanalyse OBS! balanse mellom mindfulness (acceptance tool ) og atferdsanalyse (change tool) 6. Dysfunksjonell atferd/atferdsanalyse..forts. 7. Emosjonell regulering 8. Medisinering ved ADHD (og depresjon) 9. Impuls kontroll 10. Stress håndtering 11. Kaos og kontroll 12. Avhengighet 13. Relasjoner /selvrespekt 14. Tilbakeblikk og veien videre

37 Cognitive behaviour therapy in medication-treated adults with ADHD and persistent symptoms: a randomized controlled trial Islandsk studie N = 54, voksne med pågående medikamentell behandling for ADHD Randomisert 50/50 til 15 sesjoner i CBT-gruppe* («Reasoning and Rehabilitation») eller «Treatment as usual" (TAU) moderat til stor grad reduksjon av ADHD symptomer etter endt behandling, med ytterligere reduksjon etter 3 mndr Bedret fungering (CGI) og bedring av komorbid angst og depressive symptomer/vansker *inkl individuell «coaching» mellom gruppe-sesjonene Emilsson et al, BMC Psychiatry, 2011

38 Moduler i «Reasoning and Rehabilitation» Nevrokognitiv strategier for å bedre oppmerksomhet, hukommelse, impuls kontroll, planlegging Problem løsning utvikle evne til å identifisere problemer, tenke konsekvens, håndtering av konflikter, gjøre valg Emosjonell regulering håndtere følelser som angst, sinne Sosiale ferdigheter gjenkjenne tanker og følelser hos andre, empati, evne til å forhandle, løse konflikter Kritisk resonnering veie alternativer opp mot hverandre, vurdere efekt av atferd

39 Felles trekk ved virksom psykoterapi ved ADHD struktur tydelighet (hva gjør vi og hvorfor) aktiv terapeut ( coach ) her-og-nå fokus ferdighetstrening

40 Alternativ behandling Kost Eliminasjonsdietter Omega 3/6 Mangler evidens /tilstrekkelig dokumentasjon Ballard et al, The Journal of Family Practice, 2010 Train the brain Neurofeedback (EEG biofeedback) Working memory training Mangler evidens/tilstrekkelig dokumentasjon for voksne, men økende antall studier på barn Arns et al, Clinical EEG and Neuroscience, 2009

41 From: Nonpharmacological Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of Dietary and Psychological Treatments Am J Psychiatry. 2013;170(3): doi: /appi.ajp Tilskudd av frie fettsyrer kom signifikant ut, men liten effektstørrelse Eliminasjon av kunstige fargestoffer også signifikant effekt, men hovedsakelig på individer med matintoleranser/overfølsomhet Studiene gjort på barn/unge, lite studier på voksne så langt Forest Plots With Standardized Mean Difference (SMD), Effect Size, and Homogeneity Statistics for Meta-Analyses of the Six Domains Using Probably Blinded Assessments a Younger group in Egger et al. (34). Copyright American Psychiatric Association.

42 Broad-spectrum micronutrient formulas for the treatment of psychiatric symptoms: a systematic review Rucklidge and Kaplan, 2013 Ingesting minerals and vitamins in combination makes physiological sense, and research on the use of broad-spectrum formulations for psychiatric symptoms is increasing rapidly. This review covers formulas consisting of at least four vitamins and/or minerals and includes four experimental designs: randomized controlled trials, open-label trials, case control studies and case studies with within-subject crossovers. Nevertheless, there is evidence for the efficacy of micronutrients in the treatment of stress and antisocial behaviors as well as depressed mood in nonclinical and elderly populations. Many reports studied mood changes in healthy populations, making it difficult to generalize to clinical samples. There is also preliminary support for the treatment of autism with micronutrients. However, despite positive preliminary findings, there are less data available to support efficacy of micronutrient formulas in treating bipolar disorder, attention deficit-hyperactivity disorder and substance abuse/dependence and no clinical trials have been done with clinically depressed or anxious patient samples, psychosis or eating disorders.

43 Agenda Behandling av ADHD hos voksne hva vet vi? medikamentell behandling ikke-medikamentell behandling Praktiske retningslinjer

44 En kognitiv-atferdsmodell for funksjonssvikt hos voksne med ADHD (Nevropsykiatrisk) kjerne forstyrrelse: oppmerksomhet impulskontroll selv-regulering Historie/erfaring med å mislykkes å underyte relasjonelle problemer Dysfunksjonelle tanker og overbevisninger Affektforstyrrelser depresjon skyldfølelse angst sinne Vansker med bruk av kompensatoriske strategier, f eks: organisering/planlegging kontrollere distraksjon håndtering av tid, prioritering av oppgaver unngåelsesatferd Adaptert fra Safren et al, J Clin Psych, 2006 Funksjonssvikt

45 Praktiske retningslinjer 1. Grundig utredning = basis for all behandling 2. Psyko-edukasjon: alltid! 3. Ved moderat til alvorlig ADHD 1. Medikamentell behandling 1. Stimulantia (korttids vs langtidsvirkende?) 2. Non-stimulantia (ved kontraindikasjoner, manglende respons, komorbiditet med rus, angst, depresjon) 2. Andre psykososiale tiltak (utdanning, yrkesmessig, familie, coaching ) 3. CBT eller annen strukturert psykoterapi 4. Ved mild til moderat ADHD (eller pas ikke vil ha medisin) Vurdere alternativ 2 og /eller 3 først

46 Ulike faser/elementer i behandlingen psyko-edukasjon medikasjon aksept (lettelse, sorg/sinne) coaching /ferdighetstrening kognitiv atferdsterapi annen psykoterapi? parterapi? forebygge tilbakefall avslutning videre oppfølging? Fra S. Kooij s bok, Adult ADHD. Diagnostic assessment and treatment Pearson forlag

47 Aktuelle medikamenter i Norge Registrerte preparater Metylfenidat Ritalin tbl eller kapsler med modifisert frisetting Medikinet (tabl/kapsler) Equasym (kapsler) Concerta depot tabletter (langtidsvirkende) Atomoksetin (Strattera) Racemisk amfetamin (tabl, NAF) Bupropion (Wellbutrin) Ikke-registrerte preparater (kan søkes om) Dekstroamfetamin (dekstroamfetaminsulfat, Metamina) Lisdexamfetamin (Vyvanse)? Adderal?

48 Farmakokinetikk Ritalin x 3 vs. Concerta x 1 daglig

49 Metylfenidat (Ritalin/Concerta) 1. valg i medikamentell behandling Starte med korttidsvirkende, f eks Ritalin tabletter Titrere gradvis opp, justere dose avhengig av effekt /bivirkninger, følge tett opp første uker/mndr Øke med 5 (10 mg) hver 3. dag til max døgndose mg, fordelt på 2-4 ganger pr døgn, f eks kl. 8, 12 og 16 Når riktig dose; overgang til langtidsvirkende (f ex Concerta, 1x pr døgn, evt Ritalin kapsler med modifisert frisetting, 2 x pr døgn) Ev starte med langtidsvirkende direkte Oftest rask virkning på symptomer (konsentrasjon, impulsivitet, uro/rastløshet) Bivirkninger (søvn, nedsatt appetitt, nervøsitet/angst/uro) ofte doseavhengige og forbigående, men; vedvarer hos noen og kan føles mer belastende med tiden Vente 12 uker med optimal dose før endelig evaluering

50 Amfetamin 2. valg? Når ikke tilstrekkelig effekt av metylfenidat, og /eller ved plagsomme bivirkninger som ikke er forbigående Racemisk amfetamin registrert i Norge, men dekstroamfetamin ( renere form) anbefalt i litteraturen, kan fåes på registreringsfritak Halvere dose ift metylfenidat Unngå ved rus i anamnesen Langtidsvirkende (lisdexamfetamin, Vyvanse) skal nå også være mulig å forskrive i Norge (på registreringsfritak)

51 Atomoksetin (Strattera) 2. / 3. valg? Starte med 40 mg pr døgn hos voksne Øke til etter 1 uke, maks døgndose 100 mg fordelt på 1-2 doser Effekt først etter noen uker (4-8), men vente 12 uker før evaluering her også (nye studier som viser at ytterligere effekt kan komme etter 8 uker) OBS leverprøver!

52 Etter oppstart av behandling Jevnlig oppfølging/monitorering av effekt og bivirkninger over tid (inkl hjerte/kar og blodtrykk) Fortsette behandling så lenge der er subjektiv /objektiv effekt? Medikament-frie perioder ( drug holiday ) som hjelp til å evaluere effekten over tid Mindre behov for medisin etter ny-ervervet innsikt/ferdigheter?

53 Oppsummering / konklusjon Medikamentell behandling er effektiv i å redusere kjernesymptomer 1. valg ved moderat til alvorlig ADHD hos voksne? Stimulantia > non-stimulantia Effektstørrelse på linje med anbefalte behandlingsformer både for psykiatriske og ikkepsykiatriske diagnoser Fortsatt behov for dokumentasjon av effekt/tolerabilitet ved behandling over tid Psyko-sosiale tiltak ser ut til å kunne redusere symptomer /øke funksjon ytterligere når gitt i tillegg til medikamentell behandling Psyko-edukasjon (til alle!) Strukturert/atferdsrettet psykoterapi (ferdighetstrening, CBT) 1. valg ved mild/moderat ADHD komorbiditet; ulike problem-områder behandles i ulike faser Foreløpig mangelfull vitenskapelig dokumentasjon på effekt av alternativ behandling som kosthold eller nevro-feedback hos voksne med ADHD

54 Hjemmeside ADHD-prosjekt For tilsending av prosjekt-pakker ta kontakt på e-post: eller tlf: Takk for oppmerksomheten!

Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet

Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet Tema for dagen Barnepsykiatrisk behandling Hva er barnepsykiatrisk

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Berit Grøholt Professor emeritus Institutt for klinisk medisin, UiO

Berit Grøholt Professor emeritus Institutt for klinisk medisin, UiO Berit Grøholt Professor emeritus Institutt for klinisk medisin, UiO Dere skal tenke på forholdet mellom Retningslinjer Forskningsfunn og Klinisk praksis Jeg skal snakke om kunnskapsgrunnlaget Retningslinjer

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS RUSUTLØSTE PSYKOSER og litt om tvang... TK Larsen MD, PhD P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS H e a d o f t h e R e g i o n a l C e n t r e f o r C l i n i c a l R e s e a r c h i n P s

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Ingvild Brunborg Morton spesialist i barne- og ungdomspsykiatri BUP Åsane, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus,

Detaljer

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Regionalt register for nevrostimulerendebehandling Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Nevrostimulerendebehandling terapeutisk aktivering av deler av nervesystemet bl.a. Deep Brain Stimulation (DBS),

Detaljer

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hva er mindfulness? Mindfulness skills: emphasizing

Detaljer

Klinisk nytt fra Psykiatrien Tore Buer Christensen SSHF

Klinisk nytt fra Psykiatrien Tore Buer Christensen SSHF Klinisk nytt fra Psykiatrien Tore Buer Christensen SSHF T Skjer det egentlig noe nytt i psykiatrien? Status i dag kva har best evidens? Meta-review av 62 meta-analyser av tils. 693 studier Best effekt

Detaljer

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka Søvnvansker Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka 1 Mål for dagen Hva er CBT-I? Kunne utføre behandlingen 2 Gjenkjenning av søvnproblemer 3 3 bølger kognitiv atferdsterapi 1. bølge: atferdsterapi

Detaljer

Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008

Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008 Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008 Rolf W. Gråwe, seniorforsker, SINTEF Helse rolf.w.grawe@sintef.no Helse 1 Evidensbaserte tilnærminger Basert på CBT eller

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN «ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN FØR 2011 Gruppe med dialektisk atferdsterapi og basal kroppskjennskap

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder 2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder Hans Langeveld, postdok. stip. Nettverk for klinisk psykoseforskning Helse-vest 1 Prosjektgruppe

Detaljer

Spiseforstyrrelse og depresjon.

Spiseforstyrrelse og depresjon. Spiseforstyrrelse og depresjon. Overlege Haldis Økland Lier, Geilo 30.03.2006 Spiseforstyrrelser og psykiatrisk komorbiditet Lav vekt, under-/feil ernæring, dårlig somatisk allmenntilstand- gjør det vanskelig

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Avspenning hypnose. Borrik Schjødt

Avspenning hypnose. Borrik Schjødt Avspenning hypnose Borrik Schjødt 1 Avspenning - Teknikker Autogen trening Forestillingsbilder Progressiv muskelavspenning Dyp pust Meditasjon Mindfulness Hypnose... 2 pust inn Dyp pust pust ut 3 Kropp

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge. Fagforum for legar hausten 2014

Psykisk helsevern for barn og unge. Fagforum for legar hausten 2014 Psykisk helsevern for barn og unge Fagforum for legar hausten 2014 Psykisk helsevern for barn og unge Nordfjord BUP Seksjonsleiar Mary-Ann Refseth Overlege Siri Sandvik LIS Inna Gaurilckiene Førde BUP

Detaljer

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Arnstein Mykletun Prof dr psychol Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen & Oslo Antall individer Hva er en psykisk lidelse? Symptomer

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos

Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Psykologiske faktorer assosiert med rusmiddelbruk: Forskningsresultater fra den generelle befolkningen og pasienter med rusavhengighet Trond Nordfjærn PhD & Dr.philos Regional samhandlingskonferanse, 01.11.2011

Detaljer

Effekten av jobbfokusert kognitiv terapi ved ved angst og depresjon

Effekten av jobbfokusert kognitiv terapi ved ved angst og depresjon Effekten av jobbfokusert kognitiv terapi ved ved angst og depresjon Preliminære resultat 21.11.17 Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal Enhetsleder Poliklinkken Raskere tilbake Mental health and work OECD

Detaljer

Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne. Seniorrådgiver Kurt I. Myhre Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne. Seniorrådgiver Kurt I. Myhre Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne Seniorrådgiver Kurt I. Myhre Spesialist i indremedisin og lungesykdommer ADHD "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" som kan oversettes

Detaljer

Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016

Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016 Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016 Philippa Anne Houge Overlege ved traumepoliklinikken Nidaros DPS Psykoterapiveileder i kognitiv terapi Universitetslektor, NTNU 13.09.2015 Philippa Anne Houge 1 Fra

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

ruppeterapi i CBT og Mindfulness

ruppeterapi i CBT og Mindfulness 9/2/2014 1 ruppeterapi i CBT og Mindfulness Kjønnspesifikke grupper for mindfulness og CBTprogrammene over 8 uker. Noen pasienter deltok i begge behandlingsgruppene, mens andre valgte en av dem. Antok

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Effekt og sikkerhet ved bruk av metylfenidat i behandling av ADHD hos voksne Effect and safety of methylphenidate treatment in adults with ADHD Ingrid n Andreassen R-BACH Bachelorgradsoppgave

Detaljer

Hjernen og forklaring av funksjoner

Hjernen og forklaring av funksjoner Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA Hjernen og forklaring av funksjoner Vanlig utvikling

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme NOVARTIS NORGE AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Petter Foss 30.04.2014 13/13693-3 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme REFUSJONSVEDTAK Vi viser

Detaljer

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR)

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) En evidensbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern Hvorfor implementere IMR? Behandlingsmetode med god effekt

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge -hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer

Atferdsforandringer ved demens med hovedvekt på depresjon

Atferdsforandringer ved demens med hovedvekt på depresjon Atferdsforandringer ved demens med hovedvekt på depresjon Anne-Brita Knapskog Overlege Hukommelsesklinikken OUS PhD student UIO Klinisk emnekurs i geriatri, 17. okt. 2013 Atferdsforstyrrelser og psykiske

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009 Tine K. Jensen Hvorfor bør vi være opptatt av barns traumer? Barn utvikler også alvorlige symptomer Ca. 25 % barn vil utsettes

Detaljer

Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare

Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare med utgangspunkt i DBT Stine Laberg, Spes. i klinisk psykologi, DBT adherence coder & trainer, Mars 2014 Stine Laberg, 2014 Slide 1 Dialektisk

Detaljer

Hvordan klarer voksne med ADHD seg i arbeidslivet? Kritiske faktorer for god fungering

Hvordan klarer voksne med ADHD seg i arbeidslivet? Kritiske faktorer for god fungering Hvordan klarer voksne med ADHD seg i arbeidslivet? Kritiske faktorer for god fungering ADHD og arbeidsliv Oslo 04.12. 2014 Bjørn Gjervan, PhD Forsknings- og fagutviklingsenheten Psykiatrisk Klinikk, Helse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) Målgruppe: studenter og helsepersonell Hensikt: øvelse i kritisk vurdering

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) Målgruppe: studenter og helsepersonell Hensikt: øvelse i kritisk vurdering SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) Målgruppe: studenter og helsepersonell Hensikt: øvelse i kritisk vurdering FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene?

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

ADHD hos barn og unge. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat

ADHD hos barn og unge. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat ADHD hos barn og unge Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat Litt historie Hva er ADHD? Kjennetegn Forekomst Etiologi Tilleggsvansker Tiltak/Behandling Medikasjon

Detaljer

Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid

Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenesten Kasustikk og råd om tilrettelegging og samarbeid v/mats Fredriksen & Tone E.B. Greidung Utredningspoliklinikk for voksne med ADHD Spesialpoliklinikk organisert

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Hvordan oppdage bivirkninger av psykofarmaka? Marit Tveito Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus

Hvordan oppdage bivirkninger av psykofarmaka? Marit Tveito Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus Hvordan oppdage bivirkninger av psykofarmaka? Marit Tveito Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon Psykofarmaka og bivirkninger Betydning Metoder Psykofarmaka Forskrivning av psykofarmaka

Detaljer

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Røykeavvenning Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Tobakksrøyking Estimert årsak til over 5 millionar dødsfall per år i verden Hjerte-kar sjukdom Lungekreft KOLS Tobakksrøyking Norske utreknigar

Detaljer

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA AD/HD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Hva er AD/HD? AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. AD/HD er en godt dokumentert lidelse som det er forsket

Detaljer

Evidensbaserte tilnærminger alvorlige psykiske lidelser

Evidensbaserte tilnærminger alvorlige psykiske lidelser Evidensbaserte tilnærminger alvorlige psykiske lidelser Nordlandssykehuet, Bodø, 9-10 april 2008 Rolf W. Gråwe, seniorforsker, SINTEF Helse rolf.w.grawe@sintef.no Helse 1 Basert på CBT eller læringspsykologi

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 1 Delirium Delirium Tremens 2 Det er IKKE delirium alt som bråker Den vanskelige sykehjemspasienten har neppe delirium, men demens med nevropsykiatriske

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander

Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander Ole André Solbakken Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Norge & Spesialist i klinisk psykologi/prosjektleder,

Detaljer

Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999).

Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999). Homøopati ved hyperaktivitet / ADHD dokumentasjon og erfaringer Ved Petter Viksveen, Registrert Homeopat MNHL NAN BA, Leder European Council for Classical Homeopathy (ECCH), Koordinator for forskningsgruppene

Detaljer

Homøopati ved ADHD. Petter Viksveen

Homøopati ved ADHD. Petter Viksveen Homøopati ved ADHD Petter Viksveen Registrert homøopat MNHL, NAN, BA Leder European Council for Classical Homeopathy Koordinator for forskningsgruppene i ECCH og ENHR Homøopati ved ADHD 1. Hva er ADHD?

Detaljer

DEPRESJON selvmord. TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB

DEPRESJON selvmord. TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB DEPRESJON selvmord TK Larsen professor dr med seksjonsoverlege EPS Stavanger Universitets-sykehus/UiB plan for foredraget hva er depresjon? forekomst av selvmord litt om behandling oppsummering min bakgrunn

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Er psykofarmaka effektivt overfor utfordrende atferd PUA-seminaret Psykiater Maria Engebretsen

Er psykofarmaka effektivt overfor utfordrende atferd PUA-seminaret Psykiater Maria Engebretsen Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme Er psykofarmaka effektivt overfor utfordrende atferd PUA-seminaret 2016-12.04.16 Psykiater Maria Engebretsen Holdninger/etikk Vanskelig område hvor

Detaljer

Brukes de antidepressive legemidlene slik de skal, og får deprimerte gamle for sjelden ECT?

Brukes de antidepressive legemidlene slik de skal, og får deprimerte gamle for sjelden ECT? Brukes de antidepressive legemidlene slik de skal, og får deprimerte gamle for sjelden ECT? Den 5te Kongressen i geriatri april 2013 Eivind Aakhus Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet Nasjonalt

Detaljer

Selvpåført forgiftning - Studier av oppfølging, holdninger, tilfredshet og intervensjon

Selvpåført forgiftning - Studier av oppfølging, holdninger, tilfredshet og intervensjon Selvpåført forgiftning - Studier av oppfølging, holdninger, tilfredshet og intervensjon Den 8. Nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging Kristiansand 18-19 november 2015 Tine K. Grimholt

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Hva er bedring? Når pasienten ikke blir bedre hva da? De vanlige bedringskriteriene. Hva er bedring? Hvem definerer bedring?

Hva er bedring? Når pasienten ikke blir bedre hva da? De vanlige bedringskriteriene. Hva er bedring? Hvem definerer bedring? Når pasienten ikke blir bedre hva da? Øyvind Rø Forskningsleder / Professor Regional Seksjon Spiseforstyrrelser / Institutt for klinisk medisin Oslo Universitetssykehus / Universitet i Oslo Hva er bedring?

Detaljer

Behandling av depresjon i sykehjem

Behandling av depresjon i sykehjem Behandling av depresjon i sykehjem Kristina Riis Iden Fastlege i Stavanger Sykehjemslege PhD stipendiat AFE, UNI Helse, Bergen Bodø,12. november 2013 Disposisjon Prevalens Diagnose Behandling Sykehjemspasienten

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter Eldre og depresjon Tirsdag 31. januar 2017

ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter Eldre og depresjon Tirsdag 31. januar 2017 ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter Eldre og depresjon Tirsdag 31. januar 2017 Tor Magne Bjølseth Seksjonsoverlege PhD Alderspsykiatrisk Avd. Tåsen PhD avhandling av Tor Magne Bjølseth

Detaljer

Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå

Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå Samvalg og samvalgsverktøy Brukermedvirkning på individnivå Øystein Eiring, spes. psykiatri, PhDc, fagsjef Sykehuset Innlandet, Leder Regionsfunksjon kunnskapsstøtte, Helse Sør-Øst Ann-Toril Hytten 47

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Depresjonsbehandling i sykehjem

Depresjonsbehandling i sykehjem Depresjonsbehandling i sykehjem Kristina Riis Iden Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen Bakgrunn 1000 sykehjem

Detaljer

Anteriora entandsluckan - olika protetiska lösningar. En evidens-basert tilnærming

Anteriora entandsluckan - olika protetiska lösningar. En evidens-basert tilnærming Anteriora entandsluckan olika protetiska lösningar En evidensbasert tilnærming Ola Hansson Percy Milleding Sven Scholander Asbjørn Jokstad Evidence Based Medicine Evidencebased medicine is the conscientious,

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 Lærerprogram De utrolige årene - Programserie Barn: Dinosaurusskolen

Detaljer

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Samvalg: Å finne det beste alternativet sammen med helsepersonell Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Ann Toril Hytten 47 år Bipolar lidelse type I Illustrasjonsfoto

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Diagnosen er stilt - hva nå? Vi behandler individuelle personer med symptomkomplekser, mer enn spesiaikke diagnoser

Detaljer

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen

Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Korleis auke kvalitet og relevans i allmennmedisinsk forsking? Professor Steinar Hunskår Universitetet i Bergen Ein slags disposisjon Alt heng saman med alt Eksempel Rammefaktorar Hjernekraft Infrastruktur

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for fastlege Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bente Øvrebø benteov@me.com Hvorfor? Økt prevalens Mange konsekvenser

Detaljer

Medisinering ved ADHD. Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms

Medisinering ved ADHD. Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms Medisinering ved ADHD Bodø 28-29 september 2006 Randi Nesje Myhr Overlege BUP Midt-Troms Før medisinering ved ADHD Viktig med godt kosthold, nok søvn osv Omega 3 fettsyrer. Vurdere komorbide lidelser.

Detaljer

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Merknad: Disse endringene skal innlemmes i den gjeldende preparatomtalen, merkingen og pakningsvedlegget som er de endelige versjonene oppnådd

Detaljer

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Sigmund Karterud University of Oslo Oslo University Hospital Dept. for personality psychiatry «Clinical Practice Guidelines» Internasjonal

Detaljer

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Diagnosen er stilt - hva nå? Vi behandler individuelle personer med symptomkomplekser, mer enn spesiaikke diagnoser

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Sosial ferdighetstrening for personer med alvorlige psykiske lidelser

Sosial ferdighetstrening for personer med alvorlige psykiske lidelser Sosial ferdighetstrening for personer med alvorlige psykiske lidelser Nordlandssykehuset, Bodø,9-10 april, 2008 Rolf W. Gråwe, seniorforsker, SINTEF Helse rolf.w.grawe@sintef.no Helse 1 Historien bak sosial

Detaljer

OCD. Filmklipp om OCD hos barn Ê https://www.youtube.com/watch?v=aaumah3hpyc

OCD. Filmklipp om OCD hos barn Ê https://www.youtube.com/watch?v=aaumah3hpyc Jon Fauskanger Bjåstad Doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist OCD Filmklipp om OCD hos barn Ê https://www.youtube.com/watch?v=aaumah3hpyc 1 OCD Ê Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse):

Detaljer

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen BUP SJØVEGAN Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Sjøvegan en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Eget flyktningteam.

Detaljer