NBV Årsberetning for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBV Årsberetning for 2012"

Transkript

1 NBV Årsberetning for 2012 Org. Nr.:

2 Styresammensetning 2012 Nytt styre har bestått av 6 medlemmer og 7 verv: Leder og kasserer: Sofie Mellegård, (2 verv) Nestleder: Hege Bye Flyen Sekretær: Eva Lill Bratli Styremedlemmer: Tove Stalder, Bodil Moss, Janne Bremeraunet Øvrige funksjonærer har bestått av: Varamedlemmer: Cathrine Ormåsen, Kristina Kvernes Redaktør: Janne Bremeraunet Revisor: Roy Arne Lindland, autorisert regnskapsfører Styrets arbeid Styremøter: I 2012 ble det holdt 10 styremøter. Kommunikasjonsprogrammet Skype er en av møtearenaene for styret, med unntak av årsmøtet der styret har anledning til å møte hverandre. Det er opprettet en Dropbox (felles e-rom) der styret lagrer alle dokumenter knyttet til styrets arbeid. En slik felles database har forenklet styrets kommunikasjon og arbeid i Noen møter har kun vært kortere statusmøter. Det er skrevet sammenlagt 8 referater fra styremøter. Medlemsbrev :I 2012 er det sendt ut 7 medlemsbrev inkludert en egen julehilsen. Brevene er et tillegg til informasjonen som formidles via webben og på FB. Brevene distribueres elektronisk med unntak av dem som ikke har tilgang til mail som får papirkopi av brevene i posten. I november ble alle medlemmer invitert og oppfordret via medlemsbrev, for å treffes å spise en felles middag med Birmavenner i byene: Trondheim, Bergen, Finsnes og Oslo. I Oslo var det 9 medlemmer som spiste en hyggelig middag sammen på Noas ark på Grünerløkka. I Bergen møttes 6 birmavenner på Egons og i Finsnes ble antallet 4 stk. som spiste middag. Årsmøte: Søndag 25. mars ble årsmøtet avviklet ved Sandefjord Guesthouse, Liveien 10 i Sandefjord. Dagsorden, forslag og vedtak måtte selvsagt prioriteres, men i tillegg var det tid til sosialt samvær. Styret og tilreiste medlemmer hygget seg på møte og det ble servert et buffémåltid. På kvelden spiste styret en felles middag og diskuterte aktuelle og viktige problemstillinger for Birmarasens ve og vell. Hjemmeside: Websiden er et sentralt kommunikasjonsmedium for NBV, både for styret men også for medlemmer og andre birma interesserte mennesker. NBV s hjemmeside har vært uten fast web-master i løpet av Finn Guttormsen har vært fungerende web-master og stått for mesteparten av oppdateringene. I tillegg har Hege Bye Flyen og Sofie Mellegård stått for innlegging av annonser. Det har vært stor aktivitet på hjemmesiden blant våre medlemmer med hyppige innmeldinger av resultater fra utstillinger. I løpet av november ble hjemmesiden profesjonelt hakket og deler av sidene ble ødelagt. Styret valgte derfor å legge ned arbeid for å etablere en ny web-side basert på Wordpress, fremfor å reparere den gamle siden. Den første delen av ny hjemmeside ble gjort tilgjengelig på nett før nyttår Andre halvdel er tenkt å være ferdig i midten av februar. Den nye hjemmesiden vil ha et område med informasjon kun tilgjengelig for medlemmer som får tilgang med eget passord. Hjemmesiden er også tenkt å gi oppdrettere mulighet at selv administrere kattungeannonser om de ønsker dette.

3 Medlemstall: Medlemsmassen har i løpet av 2012 økt med 24 nye medlemmer. Vi har også mistet noen, men velger å se på det positive i økt antall, selv om vi for 2012 totalt har mindre medlemmer enn for Vi hadde i 2012 totalt 154 medlemmer en minking med 24 medlemmer fra året før men ser likevel en klar positiv trend og økt interesse for Norske Birmavenner, også fra Sverige. Vi vil også for 2013 ha økt fokus på medlemmenes interesser ved å premiere månedens bildekonkurranse og vise oss frem på stands på flere utstillinger. Den nye hjemmesiden vil også bli et nytt og spennende forum for våre medlemmer. Medlemstall Enkeltmedlemmer, familiemedlemmer og æresmedlemmer År Medlemmer ukjent Birmaposten: Det ble utgitt to utgaver av Birmaposten i Medlemsbladet er viktig som informasjonskanal der informasjon går ut til samtlige medlemmer. Den er forbeholdt medlemmer og er ikke tilgjengelig på internett enda. I 2012 var det ingen fungerende redaktør for Birmaposten. Fremdeles utgjør dugnadsinnsatsen en viktig del av bladets produksjon. Det er alltid behov for artikler og bilder. Birmaposten fikk i 2012 en ny layout. Royal Canin var hovedsponsor med en helsidesannonse på baksiden. Med dette tilskuddet har birmaposten fått mulighet å trykke på halvglossy papir og med noen flere sider. Birmaposten trykkes i noen flere eksemplarer enn for antallet medlemmer da kostnaden for dette er minimal. Disse brukes for å verve nye medlemmer og til velkomstpakker. Birmaposten blir sendt ut som massebrev. Medlemsaktiviteter: Det ble satt av kr til medlemsaktiviteter i budsjettet for Mange synes at det hadde vært få aktiviteter i foregående år og at det måtte settes av noen midler for å få til mer aktivitet til fordel for medlemmer. Logokonkurranse: Det ble i begynnelsen av 2012 utlyst en logokonkurranse med premie i form av gavekort. Den gamle logoen var digitalt ødelagt og med dette konkluderte styret med å utlyse en logokonkurranse blant våre medlemmer. En jury bestående av æresmedlemmer og oppdrettere ble satt sammen og stemte frem det vinnende forslaget. På grunn av at det ikke var så mange deltagere ble det fremmet et bidrag fra styret fordi det skulle kunne bli en avstemming. Det ble samtidig bestemt at en premie på 500 kr skulle tildeles May-Anita Ramsevik Horvli, som var eneste deltagere i konkurransen. Det dukket midlertid opp et gammelt vedtak om at ny logo må stemmes igjennom ved årsmøte i 2013 og vil derfor bli en av sakene på årsmøte i mars. Ny rollup: I forbindelse med NBV sin nye logo og at det var et ønske å profilere seg på stand så ble det i begynnelsen av året designet og trykket en ny roll-up. Det er planlagt å trykke en tilsvarende roll-up slik av NBV også kan profilere seg på utstillinger på vestlandet. Seminar: Den 13. oktober arrangerte Norske Birmavenner et seminar i samarbeid med Britisk Korthår ringen og med Royal Canin som hovedsponsor. RC lånte ut sine flotte lokaler, lunsj og gaver til alle deltagere. 4 erfarne forelesere hadde innlegg; Hva ser

4 dommere på når de bedømmer katten; Tannhelse hos katter; Adferd og oppdrett; Innføring i genetikk. Seminaret begynte kl med kaffe og muffins og avsluttet kl Alle til stede fikk diplom. NBV håper at det blir økt interesse for slike arrangement i 2013 og at det kan gjennomføres tilsvarende for medlemmer. Nye klistremerker: I slutten av 2012 ble det trykket opp nye klistremerker. Det ble delt ut 2 klistermerker til alle medlemmer som en liten julegave. Klistremerker finnes nå til salgs hos NBV under "torget" på vår nye hjemmeside. Stand/utdeling av kokarder og premier: I løpet av 2012 har NBV vært til stede på sammenlagt 7 utstillinger. Innkjøp av sløyfer for utdeling til NOM, BIV, BIS og tittelkatter for klubbmedlemmer ble gjort i to omganger. Sløyfene går i blåtoner med NBV sin nye logo trykket i guld. Det er vist stor entusiasme over at NBV har vist seg frem på utstillinger. I 2012 ble både medlemmer og ikkemedlemmer premiert. Stedene for utdelingen har vært spredd i sørlige, vestlige deler og opp til Trondheim. Det er planlagt å dele ut sløyfer også i Da vil det i tillegg bli foretatt utdeling av kokarder på de 2 utstillingene i nordligste Norge. Ny vandrepokal for årets selskapskatt: I slutten av året i 2012 ble det for første gang formelt innstiftet en vandrepokal for årets selskapskatt. Pokalen vil bli delt ut på en utstilling i første halvdel av 2013 der mottaker kan være tilstede. Vervekonkurranse I 2012 var det svakere økning i medlemsmassen enn tidligere år. Styret tilstrebet å øke medlemsantallet, blant annet ved vervekonkurransen. Det ble utlyst en vervekonkurranse mot slutten av året der alle som vervet totalt 5 medlemmer fikk en premie tilsvarende 200 kr. Det var ingen av medlemmene som klarte å verve 5 medlemmer i Det ble derfor ikke delt ut noen premie. Informasjon for nye medlemmer Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstpakke fra foreningen. Pakken innholder informasjon om NBV, styret, vedtekter og et eksemplar av Birmaposten. Tove Stalder, vår medlemssekretær, påser at alle ønskes hjertelige velkomne! Nye medlemmer ønskes velkomne også på hjemmesiden hver måned og etter hvert i Birmaposten. Økonomiskoversikt Se vedlegg 4 - regnskap De siste fire årene har klubbens økonomi vært stabil. I 2012 ble det besluttet å øke kontingenten for å få en økonomi som tillater økt antall aktiviteter for medlemmene. Det er nødvendig å opprettholde aktiviteter for alle medlemmer slik at klubben blir en attraktiv klubb for alle våre medlemmer som er eiere av birma. Tittelkatter i 2012 NBV kokarder tildeles alle katter som når opp til Supreme status. Årets Supreme Champion og Supreme Premier ble lagt ut på hjemmesiden og publisert i Birmaposten. Vi minner eierne om at de må selv gjør krav på SC/SP sløyfer ved å kontakte styret og sende inn informasjon. Innmeldte titler til NBV i 2012 KATEGORI KATEGORI Supreme Champion 4 Supreme Premier 2 Grand Int. Champion 2 Grand Int. Premier 1 International Champion 6 International Premier 2 Champion 6 Premier 2

5 Årets katt Årets katt ble i år delt ut i 6 kategorier. Pokaler innkjøpt i Las Vegas og diplom blir utdelt etter avtale. Resultatene ble i år publisert på hjemmesiden og på Facebook. Årets Birmaer Tabellen viser katter som oppnådd poeng i løpet av 2012 ble utnevnt i 2013 KATEGORI KATT Eier/oppdretter Voksen GIC (N) Totenkatten s Elzio SBI a Nils Axel Nissen og Storm Xaron C. Lunde/ Therese og Kenenth Tandsæther Kastrat EP CH Bastic of Sembelance (N) DSM Aina K. Olsen DVM Ungdyr GIC (N) Totenkatten s Elzio SBI a Nils Axel Nissen og Storm Xaron C. Lunde/ Therese og Kenenth Tandsæther Veteran EP CH Bastic of Sembelance (N) DSM Aina K. Olsen DVM Senior SC (N) Khanikatt s Rowena SBI f Ketil Myrholt Oppdrett Of Sembelance (N) Aina K. Olsen Årets Selskapsbirmaer I 2012 ble det igjen utdelt NBV premier til året selskapskatt. Konkurransen er åpen for birmaer som ikke er utstillingskatter. Eieren må sende inn en fortelling som begrunner i egne ord hvorfor pus fortjener æren av å være Årets Selskapsbirma. I år var det kun en deltager i årets selskapskatt. PLASSERING KATT Eier 1. plass Solan Linda Salte og Tor Henrik Hernes

6 Til minne om Kirsten Ramdahl Den 2. november i 2012 sovnet Kirsten Ramdahl inn. Hun var en sentral person i både NBV og kattemiljø. Som en av gründerne til Norske Birmavenner var hun en aktet og sentral person i oppstarten av oppdrett av Hellig Birma i Norge og i Norden. Norske Birmavenner var hennes hjertebarn og hun deltok i aktiviteter frem til bare noen uker før hun gikk bort. NBV sendte kondolansekrans som ble laget av blomster i birmaens farger og utformet med en birma karakter, der små vipper i kransen minnet om kattungehaler. Styreformann fra NBV deltok i minnestund, som representant for hele NBV. Det ble skrevet flere minneord om Kirsten i bl.a Aristokatt. I Birmaposten skrev en av våre aktede dommere og venn av Kirsten, Anne-Gro Edstrøm, et flott minneord som vi vil minnes i lang tid fremover. Birmavelferd Birma i nød Alle aktiviteter som drives for Birma i nød, utføres av styremedlemmer utenom de vanlige styreoppgavene. Aktivitetene finansieres av frivillige donerte midler og påvirker ikke økonomien til NBV. Transaksjonene føres i egen tabell i regnskapet. I 2012 var det ikke behov for at birma i nød skulle omplassere noen birmaer. Ingen utgifter og ingen inntekter ble knyttet til aktiviteter. Det ble i 2012 ikke gjennomført noen promotering av Birma i nød på utstillingsstand. Oslo, dato: 15. februar 2013 Sofie Mellegård Leder / kasserer (sign.) Hege Bye Flyen Nestleder (sign.) Eva Lill Brattli Kasserer (sign.) Bodil Moss Styremedlem (sign.) Janne Bremeraunet Styremedlem (sign.) Tove Stalder Styremedlem (sign.)

NBV Årsberetning for 2013

NBV Årsberetning for 2013 NBV Årsberetning for 2013 Org. Nr.: 9940153701 Styresammensetning 2013 Nytt styre bestående av 7 medlemmer ble valgt på Årsmøte på Eidsvoll lørdag 16. mars 2013 kl. 12:00 og har mellom 16. mars og 31.

Detaljer

NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1

NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1 Årsberetning 2011 for foreningen Norske Birmavenner NBV Årsberetning 2011. Organisasjonsnummer 994 015 370 1 Styresammensetning 2011 Styret har i perioden 1.april til 31. desember hatt bestått av: Leder:

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer