Årsmelding Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4"

Transkript

1 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH i 2009 s. 9 Regnskap for 2009 s. 12 Budsjett for 2010 s. 18 Arbeidsplan for 2010 s. 20 Vedlegg 1: Spesifisert regnskapsoppstilling s. 25 Vedlegg 2: Oppstilling tillitsvervsgodtgjørelser s. 26

2 2 Styrelederen har ordet Når vi nå avvikler vårt årsmøte i 2010 er det med en stolt følelse av at vi har lykkes med å få en operativ og livskraftig rådgivingsenhet opp å gå etter sammenslåingen av tre forsøksringer for ett år siden. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har fullført sitt første driftsår og vi ser fram til å jobbe videre for landbruket på Helgeland. Når jeg sier at landbruksrådgivingen fortsatt har et godt fotfeste på Helgeland etter sammenslåingen tror jeg ingen er uenig. Vi har styrket arbeidsstokken med to nye, dyktige medarbeidere i 2009, og har nå 5 ansatte til medlemmenes disposisjon. De ansatte sitter på en solid kompetanse og erfaringsbakgrunn som har gjort Norsk Landbruksrådgiving Helgeland til en solid rådgivingstjeneste, og som er et naturlig valg for oss bønder. Fra og med 2010 har vi etablert flere nye rådgivingstilbud, som f.eks økonomirådgiving og tilbud om fôringsrådgiving. Vi har også en unik kompetanse på veiledning innefor økologisk landbruksproduksjon. Les mer om våre tilbud under kapitlet om Arbeidsplan for 2010 lenger bak i årsmeldingen. Norsk Landbruksrådgiving sentralt har overtatt ansvaret for rådgiving innen bygningsplanlegging fra Fylkesmennene, og vi har fått to representanter fra Landbruk Nord til å holde foredrag om tilbudet etter at årsmøtet 2010 er avviklet. Vi håper mange benytter seg av denne muligheten til å få med seg nyttig informasjon. Styret har i 2009 startet opp med strategiplanarbeidet for den nye organisasjonen. Arbeidet vil fortsette i 2010, og vi håper på stor deltakelse på årets årsmøte, med mange nyttige innspill fra våre medlemmer. Dere har nå en unik sjanse til å påvirke organisasjonens videre utvikling. Selv har jeg nå bidratt med mitt i styre og stell for en stund. Etter ni år er det andre oppgaver som må prioriteres, og jeg takker så mye for tiden jeg har hatt i rådgivingstjenestens styre og stell. Det har vært både interessant og givende å få lov til å bidra til å utvikle landbruksrådgivingen på Helgeland. Jeg vil ønske styret og de ansatte lykke til videre! Solfjellsjøen 23. februar 2010 Dag Solfjeld styreleder

3 3 Innkalling til årsmøte 2010 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland onsdag den 3. Mars kl i Sandnessjøen i Næringshagens lokaler i Fjord Brygge, 4. Etasje. Årsmøtesaker 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3) Styrets årsmelding og regnskap for 2009 (Vedlegg 1) a) Rapport om virksomheten i ) Styrets forslag til: a) Budsjett for 2010 b) Arbeidsplan for ) Valg a) Valg av styremedlemmer To styremedlemmer er på valg ved hjelp av loddtrekning b) Valg av leder Dag Solfjeld er på valg c) Valg av personlige varamedlemmer til styret Valg av personlige varamedlemmer for de to fra styret som er på valg d) Valg av revisor e) Valg av nye representanter i valgkomiteen med vara På valg: Bjarne Herigstad med vara Jens Carlsen og Åge Herseth med vara Arnt Ove Eide. * Dersom ikke forslag til vedtektsendring blir vedtatt f) Godtgjørelse til leder og styremedlemmer 6) Innkomne saker a) Vedtektsendring saken tas opp til behandling før valgene gjennomføres 9b 9d b) Godtgjørelse til tillitsvalgte (vedlegg 2) KL Mat og prat Vår samarbeidspartner Helgeland Sparebank sponser årsmøtelunsj for alle årsmøtets deltakere. Det blir varm mat, og av hensyn til matserveringen ønsker vi tilbakemelding om hvem som kommer: Ring eller send SMS til Tone på eller send e post til innen 2. Mars.

4 4 Valgkomiteens forslag Etter loddtrekning ble Dag Solfjeld (Dønna) og Reidun Sletten (Trælnes) trukket ut til å være på valg i Valgkomiteen foreslår følgende representanter til styret: Reidun Sletten Trælnes (gjenvalg) for 2 år Helge Kongsvik Konsvikosen (ny) for 2 år Leder: Skal velges blant styrets medlemmer Reidun Sletten (ny) for 1 år Personlige varamedlemmer til styret: For Reidun Sletten Kristian Hines Herringen (gjenvalg) for 2 år For Helge Kongsvik Gunnvald Pedersen Aldra (ny) for 2 år For Vidar Mehus Ivar Thoresen Levang (ny) for 1 år Valgkomite : Valgt for 2 år sitter ett år til. Jfr vedtekstsendring. Revisor: HL Økonomiservice AS Godtgjøring til styret og styreleder: Videreføring av gjeldende satser Møtegodtgjørelse kr 1.000, pr dag Godtgjørelse til styreleder kr 8.000, pr år Forslag til vedtektsendringer 9b valg av tre varamedlemmer til styret for ett år. Varamedlemmene velges i nummerrekkefølge endres til valg av personlige varamedlemmer til styremedlemmene som er på valg. Varamedlemmene velges for 2 år. 9d Valg av valgkomite`. Valgkomiteen skal bestå av leder som velges for ett år og minst fire andre medlemmer som velges for 2 år, slik at de har overlappende funksjonstid. I år hvor mindre enn to medlemmer i valgkomiteen i utgangspunktet er på valg, foretas loddtrekning slik at to medlemmer kommer på valg. For hvert medlem i valgkomiteen velges personlig varamedlem for ett år. endres til Valg av valgkomite på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgperioden er på 3 år. Ett medlem (med varamedlem) går ut hvert år. Den som har sittet lengst fungerer som leder. Godtgjørelse til tillitsvalgte Endringer i organiseringen av rådgivingstjenesten har ført til større enheter som dekker større geografiske områder. Det er fremdeles nokså store forskjeller i enhetenes størrelse med tanke på antall ansatte, antall medlemmer og geografisk område. Dette fører igjen til store ulikheter også på godtgjørelsen til tillitsvalgte. Styret i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland ber årsmøte komme med innspill til framtidig praksis på dette området for vår organisasjon. Oversikt over ulike satser finnes bakerst i årsmeldingen (Vedlegg 2).

5 5 Årsmøteforedrag Det har skjedd store endringer i organiseringen av landbruksveiledningen de siste årene. Mange rådgivingsenheter har slått seg sammen til større enheter, og arbeidsoppgaver er overført til nye aktører. Etter årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland, har vi derfor gleden av å invitere til 2 interessante årsmøteforedrag. Her vil de ansatte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland først kort presentere seg og sine tilbud som nå er etablert etter sammenslåingen for ett år siden. Norsk Landbruksrådgiving har fra på landsbasis overtatt ansvaret for byggteknisk rådgiving fra Fylkesmennene. I Nord Norge skjedde dette alt fra Landbruk Nord har nå det formelle ansvaret på dette området. Vi får besøk av to dyktige bygningsplanleggere som vil orientere om den nye organiseringen, tjenestetilbudet og viktigheten av god planlegging og god prosjektledelse ved utbyggingssaker. Kl v/ ansatte Norsk Landbruksrådgiving Helgeland presentasjon Presentasjon av vår organisasjon; medlemmer, ansatte og kontorsteder Presentasjon av vårt tjenestetilbud Innspill til strategiplanarbeidet Kl Norsk Landbruksrådgiving / Landbruk Nords tilbud innen bygningsplanlegging i landbruket v / Svein Johnsen, avdelingsleder / siv. ing i Landbruk Nord og Terese Willumstad, planlegger / siv. ing ved Bodøkontoret. Presentasjon av ny organisering og tjenestetilbud Fallgruber i bruksutbygging betydningen av god planlegging og god prosjektledelse (bl.a. om betydningen av forarbeid, risiko, prosjektledelse, kostnadsstyring, byggets funksjon, teknikk og estetikk ) Vi ønsker alle medlemmer, samarbeidsparter og andre interesserte velkommen til interessante foredrag om viktige tema i landbruksrådgivingen.

6 6 Styrets årsmelding 2009 Landbruksrådgivingens tillitsvalgte Tillitsvalgte i styret Innvalgt år Personlig vara Innvalgt år Dag Solfjeld leder 2009 Magne Bye 2009 Reidun Sletten nestleder 2009 Kristian Hines 2009 Olaf Paulsen 2009 Knut Lied 2009 Vidar Mehus 2009 Helge Kongsvik 2009 Svein Åsen 2009 Bodil Hofstad 2009 Marit Dyrhaug ansatterepresentant 2009 Kjell Arne Augustsen 2009 Valgkomite Innvalgt år Personlig vara Innvalgt år Gjermund Zahl leder 2009 Bjørn Henriksen 2009 Bjørn Sivertsen 2009 Anne Grethe Jørgensen 2009 Kjell Myhre 2009 Kristine Evjenth 2009 Bjarne Herigstad 2009 Jens Carlsen 2009 Åge Herseth 2009 Arnt Ove Eide 2009 Revisor: HL Økonomiservice AS Styrets arbeid Det har i år vært 4 styremøter og 22 saker er behandlet. Styrets saker har for en stor del dreid seg om oppstarten av vår nye organisasjon, tilsetting av 2 nye rådgivere, personalarbeid, arbeidsplanlegging og økonomistyring. Oppstartsmøte 2009 Norsk landbruksrådgiving Helgeland ( NLH ) ble stiftet av Midt Helgeland forsøksring, Nord Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland den Nord Helgeland forsøksring vedtok på to ekstraordinære årsmøter den å oppløse ringen og overføre eiendeler og medlemmer til NLH. Midt Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland vedtok ved ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte den å løse opp sine organisasjoner og overføre eiendeler, medlemmer og ansatte til NLH. Vedtakene ble gitt tilbakevirkende kraft fra Norsk Landbruksrådgiving Helgeland hadde deretter oppstartsmøte den på Rica Hotell i Sandnessjøen. Det møtte 30 personer på møtet, hvorav 21 stemmeberettigede. Vedtektene og budsjett for 2009 ble enstemmig godkjent. Deretter ble alle valg foretatt. Dag Solfjeld ble valgt til organisasjonens styreleder. Medlemskap i organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er medlem i Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Nord, samt Landbrukets Arbeidsgiverforening.

7 7 Representasjon Dag deltok på årsmøte i FIN i Bodø den 11.02, og på møte mellom daglige ledere og styreledere under kursuka i Sarpsborg den Olaf deltok på årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving i Mastermyr den Olaf og Reidun deltok på møte med Nesna kommune på Nesna den Personale og miljø Navn Stillings % Ansatt fra Marit Dyrhaug Tone Andersen 52, Kjell Arne Augustsen Øyvind Nesjan Wolfgang Dohrn Alle ansatte ble overført til den nye organisasjonen, og nye arbeidsavtaler ble inngått. I løpet av året har Øyvind Nesjan sluttet som rådgiver hos oss, mens Wolfgang Dohrn har startet i jobben som landbruksrådgiver. Tone har vært styrets kasserer, og Marit styrets sekretær. Tone har kontor på kommunehuset på Dønna, Marit, (Øyvind) og Wolfgang holder til på Tjøtta, mens Kjell Arne har hjemmekontor i Brønnøy. Det er tilfredsstillende arbeidsmiljø alle steder. Totalt sykefravær er 11 dager Det e 1,4 % av arbeidstiden. Øyvind har hatt 8 uker foreldrepermisjon i Organisasjonens virksomhet innebærer ingen forurensningsfare for det ytre miljø. Medlemmer Ved utgangen av 2009 var det 318 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært et avklaringsår i forhold til overført medlemskap fra Nord Helgeland forsøksring. Da vi startet hadde vi et utgangspunkt på 330 medlemmer. En del medlemmer har gitt beskjed om at de avvikler drifta og dermed ikke vil være medlem lenger. Til sammen 21 medlemmer har gitt en slik beskjed i løpet av Ett bruk var ført opp to ganger. En del medlemmer har også meldt seg inn i løpet av året til sammen 10 medlemmer. På 2 bruk har det vært brukerskifte i Det var i tillegg 7 støttemedlemmer ved utgangen av året; Helgeland Sparebank, Yara Norge, AS Landmaskin, HL Økonomiservice AS, samt 3 privatpersoner. Økonomisk støtte Våre vertskommuner har gitt oss til sammen kr , i økonomisk støtte i av 18 kommuner har støttet vår virksomhet i Vi håper på støtte også fra de gjenværende 8 kommunene, og jobber videre for å sikre dette for framtiden.

8 8 Kommune Antall medlemmer Økonomisk støtte Herøy , Alstahaug , Leirfjord , Dønna , Nesna , Lurøy , Rødøy , Meløy 4 0 Træna 1 0 Vevelstad 3 0 Vega 3 0 Brønnøy 3 0 Bindal 3 0 Sømna 6 0 Vefsn , Hattfjelldal , Hemnes , Rana 3 0 SUM , Ikke utbetalt og ikke bokført på Videre drift Første driftsår for Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært et arbeidskrevende og utfordrende år. Vi har hatt mange uløste oppgaver å ta fatt på, og har i løpet av året økt bemanningen, slik at vi ved starten av 2010 har fått på plass den bemanningen vi mener er nødvendig for å betjene medlemmene på best mulig måte. Vi har nå 5 ansatte fordelt på 4 stillinger, og 4 kontorsteder. Det har også vært utfordrende å få på plass finansiering til ønsket driftsnivå. En stadig større del av vår virksomhet baserer seg på prosjektrettet virksomhet, her har deltakelse i Økoløft prosjektet vært det største prosjektet. Det er viktig for oss at de prosjekter vi involverer oss i skal være mest mulig til nytte for medlemmene. Styret har også jobbet opp mot kommunene for å sikre driftstilskudd. Her har vi fortsatt en jobb i forhold til en del kommuner med økologiske produsenter som er medlemmer i vår organisasjon. Vi synes imidlertid det er oppløftende at vi har klart å drive med overskudd første driftsår, og ser lyst på den videre driften. Sandnessjøen Dag Solfjeld Reidun Sletten Olaf Paulsen styreleder nestleder styremedlem Svein Åsen Helge Kongsvik Marit Dyrhaug styremedlem varamedlem ansatterepresentant

9 9 Virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland i 2009 Ansattes deltakelse på eksterne møter og kurs Arrangement Sted Dato Deltaker Kurs for veiledere Bygdekompass Bodø 12. Februar Tone Byggseminar Lillestrøm Mars Kjell Arne Fagkurs foring og stell av hest Toten 24. Mars Øyvind Økologisk Tingmøte. Økoringen Nordre Lofoten Mars Øyvind Nordland / FMLA Kurs Riktig gjødsling innstilling og bruk av Vik i Sømna 28. April Marit og Øyvind mineralgjødselspreder Kurs om økologisk frukt og bær Brønnøysund 14. Juni Kjell Arne Møte for veiledere i Bygdekompasskurs Mosjøen og Trofors 15. Juni og 24. Tone September Kursuka. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Sarpsborg November Marit, Wolfgang og Gunnar Energi klimaseminar. Nesna kommune, Nesna 16. November Marit Nesna Bondelag og Høgskolen i Nesna Kontaktmøte mellom Norsk Stjørdal 25. November Kjell Arne Landbruksrådgiving, Mattilsynet og Debio Kurs om bygg for økologisk saueproduksjon Bergen 1.Desember Kjell Arne Tenkeloftsamling Nordnorsk Landbruksråd Tromsø Desember Marit Rådgiversamling for Nord Norge. Norsk Landbruksrådgiving Nord Tromsø 2. Desember Marit Utvalgsarbeid Marit er Norsk Landbruksrådgiving Nords representant i Landbruksforum Nordland, et rådgivende utvalg for FMLA i saker angående miljø og kulturlandskap. Marit har deltatt på 5 møter i løpet av året inkl utferd til Blomsøya i Alstahaug. Tone deltar fast i Landbruksnemnda i Dønna, et rådgivende utvalg for landbruksetaten i Dønna kommune. Kjell Arne sitter i Arbeidsutvalg for økologisk landbruk i Nordland og har deltatt på 1 møte i Kjell Arne har også møtt på ett møte hos Nasjonalt Regelverkutvalg for økologisk landbruk etter oppfordring fra prosjektledelsen i Økologisk Veiledningsprosjekt som ønsket hans innspill. Han er ikke fast medlem i utvalget, men gir innspill og mottar referat fra møtene. Skriftlig informasjon Våronnavisa 2009 Vekstrapporter i Nationen 4 stk Fagartikler i Landbruk Nord 3 stk Fagartikkel i Økologisk Landbruk 1 stk Medlemsskriv 5 stk Hjemmeside Samarbeidsprosjekt i Nord Norge Nasjonalt samarbeidsprosjekt Regional samarbeidsprosjekt Nord Norge /Trøndelag Nasjonal organ for økologiske produsenter Eget informasjonsorgan

10 10 Faglig aktivitet Møter, markdager og kurs Arrangement Sted Dato Faglig ansvarlig 5 Fagmøter om økologisk saueproduksjon Hemnes, Hattfjelldal, Nesna, Vega og Lovund Februar Mars Kjell Arne Augustsen og Øyvind Nesjan Autorisasjonskurs i Levang, Leirfjord Mars April Marit Dyrhaug plantevern Markdag Økologisk kulturlandskap og beiting av storfe Hemnes 4. Juni Økoløft Hemnes og Kjell Arne Augustsen Villblomstens dag Blomsøy 14. Juni Marit Dyrhaug 4 markdager med tema Rett Dønna, Alstahaug, 1 i April 3 i September Marit Dyrhaug gjødsling i praksis innstilling og bruk av mineralgjødselsprederen Konsvikosen og Leirfjord Fagmøter om økologisk kjøttproduksjon Sandnessjøen og Mosjøen April Kjell Arne Augustsen og Økoløftprosjektet Fagtur og familiedag til økogårder 6 markdager med tema Miljøtiltak og miljøtilskudd Handnesøya 25. April Kjell Arne Augustsen og Økoløftkommunene på Helgeland Alstahaug, Lurøy, August Marit Dyrhaug Leirfjord, Rødøy, Dønna og Nesna Tone Andersen Desember Nordland Bondelag Bygdekompasskurs Løkta 27. Oktober 2. Økologisk Byggseminar Stjørdal novmeber Kjell Arne Augustsen Økoløftprosjektet 4 Fagmøter: Hvordan håndtere snylteproblematikken i et økologisk driftsopplegg Hemnes, Hattfjelldal, Nesna og Herøy November 9. Desember Kjell Arne Augustsen og Wolfgang Dohrn Økoløft Hemnes I tillegg har vi bidratt med fagforedrag på faglagsmøter, og med innspill på møter med lokale landbrukskontor og kommuner i forhold til tiltaksstrategier, landbruksplaner og lignende. Individuell rådgiving og tjenester Type rådgiving Antall / kommentarer Gjødselplanlegging 110 bruk Jordprøvetaking 53 bruk 589 prøver tatt ut Miljøplanrådgiving 4 stk SMIL søknader 2 stk Økologisk veiledningspakke 1 GFR sau 2 GFR melk 4 rådgivingsavtaler Direktesåmaskinen Brukt av 2 medlemmer i 2009 Off Label Ally 50 ST 20 medlemmer har innhentet tillatelse i 2009 I tillegg har vi vært på en del gårdsbesøk etter forespørsel fra medlemmer, eller ved jordprøvetaking og gjødselplanlegging. Vi mottar mange forespørsler fra våre medlemmer i løpet av året, spesielt i vekstsesongen. Det er ikke gjennomført autorisasjonstesting av åkersprøyter i 2009.

11 11 Prosjektarbeid Prosjektnavn Samarbeidsparter Ansvarlig hos oss Økoløftprosjektet Lønnsom produksjon Norsk Landbruksrådgiving Nord Kjell Arne Augustsen av økologisk storfekjøtt Trøndelag Grovforskolen Landbruksrådgivingen i Nordland, Troms og Finnmark Marit Dyrhaug Forsøk og registreringer Forsøksspørsmål Feltvert Start/slutt Rettleiingsprøving Timoteisorter ved intensiv drift Åkvik Gård, Herøy Fellesbeite Rettleiingsprøving flerårig raigras i nye områder Glen Johansen, Søvik Testing av forkvalitets prognoseverktøy? 2009 Prosjekt; Bevaring ved bruk frøeng av timotei, Halvor Hofstad, Alstahaug engsvingel og rødkløver Nitrogengjødsling til rødkløver intensiv drift Tom Hjellestad, Tjøtta Raudkløversortar saman med nordlege grassortar O.K.Haraldsvik, Leirfjord Mineralprosjektet registrering av mineralinnhold i surfôr Harald Dalen Bjarne Herigstad 2009 Administrasjon og organisasjonsutvikling 2009 har vært første driftsår for Norsk landbruksrådgiving Helgeland. Dette har naturlig nok medført en god del administrasjon og organisasjonsutvikling for å få på plass alle formaliteter. Nye medarbeidere er blitt samkjørt og felles rutiner etablert. Våren 2009 ble brukt bla til å kartlegge rådgivingsbehovet i Nord Helgeland, og det er nå tilsatt rådgiver i 100% stilling ved avdelingskontoret på Nesna. Fordi en av rådgiverne ved Tjøtta kontoret sluttet i høst, er det også ansatt ny rådgiver ved dette kontoret, og ansettelsesprosessene har også krevd sin tid. Det har vært utfordrende å skaffe finansiering til den nye organisasjonen, og mye tid har gått med til søknadsskriving og oppfølging av søknadene. Det er søkt finansiering fra Norsk Landbruksrådgiving, kommunene på Helgeland og div prosjektmidler fra Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling m.f. Strategiplanarbeidet ble startet opp i 2009, og vil også pågå utover i Av plasshensyn i årsmeldingen er virksomhetsrapporten gitt hovedsakelig i tabellform. Dersom noen ønsker nærmere innsyn i vårt arbeid i 2009 kan dere ta kontakt, så skal vi bidra så langt vi kan. Markdag om rett gjødsling og testing av mineralgjødselspredere i Åkvik 28. april

12 12 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2009 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTANDER Varekostnader Personalkostnader 1, 3, Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på fordringer DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Renteutgifter - Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1 - ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til EK Sum

13 13 Midt-Helgeland Forsøksring Balanse pr EIENDELER Note 2009 ANLEGGSMIDLER Maskiner Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENAKPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Fri egenkapital Sum egenkapital GJELD Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandnessjøen Daglig leder Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

14 14 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper. Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Fordringer Andre fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Note nr. 2 Driftsinntekter. Spesifikasjon driftsinntekter 2009 Salgsinntekter Salg av materiell og utstyr 493 Annonser Kursavgifter Sum Salgsinntekter Andre driftsinntekter Rammetilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd m.m Medlemskontingenter Medlemsjenester og konsulentoppdrag internt Feltgodtgjørelse m.m Andre inntekter Sum andre driftsinntekter

15 15 Note nr. 3 Ansatte, godtgjørelser m.v Lønn fast ansatte Lønn andre ansatte Lønn styret Arbeidsgiveravgift Offentlig refusjoner Pensjonskostnader og personalforsikring Sum Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 3,1 Godtgjørelser Daglig leder Lønn Honorar til revisor er for 2009 kostnadsført med kr 4697 for revisjon. Note nr. 4 Pensjonskostnader og Pensjonsfond. Det er i 2009 kostnadsført kr i pensjonskostnader i regnskapet, mens premie og omkostninger på til sammen kr er dekket via pensjonsfondet. I tillegg kommer administrasjonsgebyr til Norsk Landbruksrådgiving på kr Betalt utjevning av pensjonspremien er på kr De ansattes andel av pensjonskostnadene er kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr inklusiv tilført avkastning på kr Pensjonsfond er ikke tatt med i balansen. Note nr. 5 Varige driftsmidler. Direktesåmaskin anskaffelseskost samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskriving Økonomisk levetid 10 år Note nr. 6 Bankinnskudd 2009 Skattetrekk bundet Note nr. 7 Egenkapital Fri egenkapital Årets resultat Fri egenkapital

16 16 Revisjonsberetning Til Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgivning Helgeland REVISJONSRAPPORT 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Landbruksrådgivning Helgeland for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for små foretak er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Norsk Landbruksrådgivning Helgeland sitt styre og daglige leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til regnskapslovens krav. Vi har planlagt og utført revisjonen med sikte på å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Norsk Landbruksrådgivning Helgeland sin økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Sandnessjøen, 22. februar 2010 HL Økonomiservice AS Magne Kr Steinholt Autorisert regnskapsfører

17 17 Kommentarer til regnskapet år 2009 Regnskapsresultatet for 2008 er presentert etter standardisert oppstilling, med resultatoppstilling, balanse og noter til regnskapet. Revisjonsberetningen følger så vedlagt på side 16 Vedlagt bak i årsmeldingen på side 25 finner dere en mer oversiktlig oppstilling med sammenligning opp mot budsjettet som ble lagt for Inntekter Driftsinntektene er på totalt kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak svikt i prosjektinntekter og medlemsinntekter som følge av redusert kapasitet i forbindelse med at en ansatt sluttet i løpet av året. Total svikt i prosjektinntekter ble kr Svikten i innbetalinger fra medlemstjenester skyldes at flere planlagte medlemsaktiviteter ikke ble gjennomført pga kapasitetsproblemer. Denne svikten er på totalt kr Det er også kommet inn kr mindre i kontingentinntekter enn budsjettert. For øvrig er det mindre avvik fra budsjetterte poster. Kostnader Til sammen er driftskostnadene kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst at personalkostnadene er kr mindre enn budsjettert som følge av at det tok lengre tid enn antatt å få på plass full bemanning. Arbeidsstokken har i 2009 bestått av Marit i hel stilling, Øyvind i hel stilling ut september, Wolfgang i hel stilling fra 24. September og Tone og Kjell Arne i vel 50 % stilling hele året. Posten varekostnad (rådgiving) er også kr mindre enn budsjettert og gjenspeiler at vi ikke fikk gjennomført alle planlagte aktiviteter i 2009 pga kapasitetsproblemene. Andre driftskostnader ble omtrent som budsjettert. Det er også bokført et tap på fordringer på kr Dette skyldes at ubetalt kontingent fra tidligere år nå er ført ut av regnskapet og anses som tapt. Resultatregnskap Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter er årets resultat på kr Dette er kr mer enn budsjettert. Balanse / Egenkapital Anleggsmidler på kr er direktesåmaskinen. Resten av rådgivingsenhetens eiendeler består av omløpsmidler. Utestående fordringer består stort sett av utestående prosjektinntekter. Rådgivingsenhetens reelle egenkapital er litt større enn den bokførte fordi anleggskapitalen som ligger i kontorutstyr og forsøksutstyr ikke er med. Lister over inventar og utstyr finnes ved våre kontorer. Samlet egenkapital er på kr etter at årets overskudd på kr er lagt til.

18 18 Budsjett 2010 Budsjett Regnskap pr Budsjett Inntekter: Annonser kr kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr kr Kommunale tilskudd kr kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr kr Feltgodtgjørelse kr kr kr Andre inntekter kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr kr Rådgiving kr kr kr Varekostnad kr kr kr Lønn til fast ansatte kr kr kr Lønn til andre ansatte kr kr kr Styret kr kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft kr Andre personalkostnader kr kr kr Personalkostnader kr kr kr Avskrivninger kr kr kr Kostnader lokaler kr kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr Fremmede tjenester kr kr kr Kontorkostnader kr kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr Telefon, porto og lignende kr kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr kr Kontingenter og gaver kr kr kr Forsikringer kr kr kr Andre kostnader kr kr kr Sum andre driftskostnader kr kr kr Tap på fordringer kr Sum kostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr kr Finanskostnader kr kr kr - Finansresultat kr kr kr Årsresultat kr kr kr

19 19 Kommentarer til budsjett 2010 Budsjettet for 2010 er satt opp i kolonnen til høyre i oppstillingen på forrige side. Budsjettet er satt opp på bakgrunn av budsjett for 2009 og regnskap for 2009, og justert etter ønsket driftsnivå i Inntekter Det er budsjettert med kr 2,8 millioner i inntekter i Kr av disse kommer fra ulike prosjektinntekter, og mesteparten av disse inntektene er alt sikret gjennom deltakelse i ulike prosjekter. De største prosjektene er Økoløft lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Økologisk veiledningsprosjekt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Økonomirådgivingsprosjektet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Nesna kommune. Vi er tildelt kr i rammetilskudd over jordbruksavtalen, og kr i kommunale tilskudd fra våre vertskommuner. Det er videre budsjettert med en svak nedgang i kontingentinntekter da det er tatt høyde for en viss nedgang i antall medlemmer. Styret ønsker ikke å øke kontingentprisen i Kontingenten er delt inn i 4 arealgrupper, med en avgiftsfri organisasjonsdel og en avgiftsbelagt arealavhengig del som vist i tabellen nedenfor. Arealgruppe Antall daa Organisasjons kontingent Arealavhengig kontingent Pris / Gj snitt 0-50 kr 950 kr 250 kr kr 950 kr 750 kr kr 950 kr kr kr 950 kr kr Posten for betalte medlemstjenester er budsjettert til kr og er betaling for gjødselplaner, miljøplaner, egenandeler ved kurs m.m. (For priser se arbeidsplanen) Kostnader Posten personalkostnader er den største utgiftsposten på kr Av dette er lønn til det faste personalet, mens er premier til pensjonsordninger og personalforsikringer. Det er budsjettert med 5 ansatte i 4 årsverk, og 3 % lønnsvekst i De ansatte er Marit Dyrhaug, Wolfgang Dohrn og Gunnar Forbord alle i 100 % stilling. I tillegg har Tone Andersen og Kjell Arne Augustsen ca. 50 % hver. Alle ansatte er på plass fra årsskiftet, og styret er svært fornøyd med å ha fått på plass ønsket bemanning i forhold til oppgavene vi står ovenfor i Andre driftskostnader er på kr og er utgifter knyttet til å drifte våre 4 avdelingskontorer. Kr av disse er reiseutgifter ved reiser i eget distrikt for å betjene medlemmene og reiser utad i forhold til kursing / møtevirksomhet for de ansatte. Det er også budsjettert med kr til rådgiving dette er utgifter til møter, kurs, læremateriell m.m. i forbindelse med rådgiving til medlemmene. Resultat vurderinger år 2010 Budsjettet for 2010 balanserer med et lite driftsoverskudd på kr Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter viser budsjettet et overskudd på kr for De fleste av inntektspostene er sikret, og det er tatt høyde for en økning av utgiftspostene som følge av økt bemanning og aktivitet. Styret vurderer derfor mulighetene for økonomisk forsvarlig drift i 2010 som gode.

20 20 Arbeidsplan 2010 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært gjennom et utfordrende og arbeidskrevende oppstartsår. Det har vært jobbet med å få på plass oversikt over rådgivingsbehov, felles rutiner og samkjøring av flere ansatte, tilsettingsprosesser m.m. Vi er glade for å starte 2010 med full bemanning 5 ansatte fordelt på 4 stillinger. Vi har nå drift ved alle de fire kontorene som tidligere ble driftet av de 3 sammenslåtte forsøksringene. I 2010 må vi bygge vår nye organisasjon videre, og sette av en del tid til organisasjonsutvikling og strategiplanarbeid. Her vil vårt rådgivingstilbud stå i fokus, og vi er takknemmelige for alle innspill fra våre medlemmer og samarbeidsparter i dette arbeidet. Både ansatte og styremedlemmer vil være involvert i arbeidet og kan kontaktes for innspill. Medlemsskriv I løpet av året planlegger vi som før å gi ut ca 4 5 medlemsskriv som, i tillegg til generell informasjon, også skal inneholde aktuelt og interessant fagstoff. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Nord om utgivelse av Våronnavisa, vekstrapporter i Nationen og fagartikler i Landbruk i Nord. Vi skriver også artikler for Økologisk Landbruk. Hjemmeside Etter at forsøksringene i Nord Norge i mange år har hatt en felles hjemmeside på internett, er vi nå i ferd med å bygge opp vår egen internettside, under Norsk Landbruksrådgiving. Web siden inneholder masse godt fagstoff fra alle forsøksringene i hele landet, se I påvente av overføring av fagstoff fra den gamle weben, kan artikler og annet fagstoff fortsatt hentes her Web sida gir oss mulighet til å komme med tidsaktuelt stoff i forkant, og vi vil i stadig større grad benytte Web sida som informasjonskanal. E post vil også bli en stadig viktigere informasjonskanal, så send oss e post adressen din. Om du vil kan du bl.a. få Medlemsskrivene tilsendt som e post. Arrangementer Markdager, Møter og Kursvirksomhet Valg av tema for markdager, møter og kurs påvirkes til en viss grad av hvor vi greier å skaffe oss finansiell støtte. Arrangementer som vi ønsker å få på plass i 2010 er Kurs og markdager i beitebruk i samarbeid med Nortura Markdager med tema Miljøtilskudd og Skjøtsel av kulturlandskap og fornminner Utferd/fagmøte med tema Bygningsvern og byggeskikk Horva 2010 delta med stand Økologiske arrangementer og møter i vår region: o fagmøter om økologisk storfekjøttproduksjon, bygg, foring og tilvekst o Seminar om økologisk sauehold spesielt rettet mot villsau o Fagtur om økologisk melkeproduksjon i Trøndelagsregionen o Dyrkingsgruppemøter om økologisk sauehold og økologisk melkeproduksjon I tillegg deltar vi gjerne med faginnlegg på aktuelle tema i møter hos faglag, produsentlag og lignende.

21 21 Bygdekompasset Kurs i bedriftsutvikling Prosjektet går i regi av Nordland Bondelag. Prosjektets mål er å bidra til bygdemobilisering gjennom næringsutvikling, bolyst og rekruttering til landbruket. Målgruppa er både den enkelte bonde, men også ungdom og bygdemiljøet som helhet. Tone og Gunnar er veiledere for deltakergruppene. I 2010 er det startet opp 3 grupper; Handnesøya, Nesna og Leirfjord. Til høsten vil det forhåpentlig komme i gang grupper i Lurøy og Rødøy. Det jobbes også med oppfølgingstiltak etter kursavslutning. Gjødslingsplaner og Jordprøvetaking Alle medlemmer skal få utarbeidet ny gjødslingsplan gratis hvert 4.år. Dere har da valget om å få 1. Flerårig gjødslingsplan med generell gjødslingsanbefaling til eng. Vær oppmerksom på at dere da, dersom dere har mer enn 5 GDE (gjødseldyrenhete), selv må lage årlig gjødslingsplan i de mellom liggende år. 2. Årlig gjødslingsplan (1 årsplan) som følges opp med at forsøksringen utarbeider ny plan hvert år. Medlemspris, 1 årsplan: kr 600 for gårdsbruk < 200 daa kr 900 for bruk > 200 daa Priser ikke medlemmer: kr for gårdsbruk < 200 daa og kr for gårdsbruk > 200 daa Forskrift om gjødslingsplanlegging krever at jordprøvene ikke skal være eldre enn 8 år. Vi holder oversikt over når våre medlemmer sist fikk tatt jordprøver, og alle som trenger nye prøver blir automatisk kontaktet for jordprøvetaking (gratis) om høsten. Men NB, gi oss beskjed dersom dere trenger ekstra prøver pga tilgang av nye arealer ved jordleie eller nydyrking. Gårdsbesøk Gårdsbesøk utover jordprøvetaking vil i all hovedsak skje etter direkte forespørsel fra medlemmene. Vi setter stor pris på å bli kontaktet når dere gjør spesielle observasjoner i planteveksten. En felles tur i åkeren er som regel lærerikt både for oss og dere. Fôringsrådgiving Vår nye medarbeider, Wolfgang Dohrn, har høg kompetanse innen fôring og husdyrhold. Denne kompetansen ønsker vi skal komme våre medlemmer til gode gjennom å gi et tilbud i fôrkvalitetsvurdering og fôringsplanlegging, og vi tror det er et stort behov for denne type rådgiving blant saueog storfekjøttprodusenter og hos produsenter som produserer grovfor for salg. Tjenesten består av 3 trinn hvor brukerne kan velge hvilke trinn de vil benytte seg av : 1. Uttak og innsending av fôrprøve til foranalyse. Gratis så fremt prøven kan tas ut i forbindelse med annen reisevirksomhet / gårdsbesøk i området (Jordprøvetaking, GFR besøk osv) 2. Tolking av analyseresultat og skriftlig tilbakemelding med fôrkvalitetsvurdering. Foreløpig gratis. 3. Foringsrådgiving og eventuell utforming av fôrplan. Medlemspris: 400 kr/time Plantevern Funksjonstest av åkersprøyter, Autorisasjonskurs mm En av våre ansatte vil i år gjennomgå nødvendig kurs for å bli autorisert som funksjonstester, og vi vil gjennomføre 2 3 funksjonstester i sommer. Foreløpig har vi få på venteliste for funksjonstesting, men interesserte må gi beskjed. Egenandel: kr for medlemmer, kr for ikke medlemmer I 2010 vil det ikke bli avholdt Autorisasjonskurs. Gårdbrukere som trenger Autorisasjon bes likevel gi beskjed. Dersom behov (over 10 interesserte), kan vi planlegge kurs i På vegne av Norsk Landbruksrådgiving formidler vi dispensasjoner for off label anvendelse av ulike plantevernmidler (Ally m.fl).

22 22 Miljøplan og skjøtselstiltak Vårt mål er at landbruket i vårt distrikt fullt ut skal få del i de økonomiske støtteordningene som er kanalisert gjennom miljøretta tilskudd fra kommune, fylke og stat. I tillegg til generell informasjon og at vi selvfølgelig er behjelpelig med å svare på alle spørsmål, har vi følgende medlemstilbud: 1. Individuell hjelp til utarbeiding av Miljøplan Trinn 2 Egenandel kr 400 pr time 2. Skjøtselplan for fornminner og Verdifulle kulturlandskap Egenandel kr 400 pr time 3. Hjelp til utarbeiding av søknad om SMIL tilskudd Egenandel kr 400 pr time Økonomisk rådgiving Vår nytilsatte rådgiver ved kontoret på Nesna, Gunnar Forbord, har kompetanse på økonomisk rådgiving. Vi har inngått intensjonsavtaler med Nesna kommune, HL økonomiservice og Helgeland Sparebank om samarbeid i økonomirådgiving innen landbruket. I løpet av våren 2010 vil vi konkretisere dette rådgivingstilbudet. Første omgang vil vi tilby veivalgsbistand / førsteråd ved vurdering av alternative driftsopplegg, driftsplanlegging og hjelp til finansieringssøknader. Vi vil også kunne koordinere økonomisk og bygningsteknisk planlegging. Nærmere omtale om tilbud og pris vil bli opplyst i medlemsinfo i løpet av året. Byggteknisk rådgiving Bygningsrådgivingen i Norge er fra 2010 flyttet fra fylkene til Norsk Landbruksrådgiving. For Nord Norge ble det bestemt at denne tjenesten skal organiseres fra Landbruk Nord (Landbruksrådgivingen i Troms), og rådgiverne fra FMLA Nordland er nå ansatt der. Lokalt vil Norsk landbruksrådgiving Helgeland fungere som en førstelinjetjeneste. Våre medarbeidere, Kjell Arne Augustsen og Wolfgang Dohrn, vil kunne bidra som samtalepartnere for vurdering av valg av bygningstype, planløsninger, innendørsmekanisering med mer, og bidra med innhenting av tilbud fra utstyrsselgere. For utforming av ferdig bygningstegninger vil vi videreformidle kontakt med aktuelle bygningsplanleggere. Økologisk landbruk Utnytt mulighetene Politiske signal tilsier økt satsing på økologisk landbruk og markedet for økologisk mat øker, men en svært liten andel av de økologiske råvarene som skal til for å møte etterspørselen blir produsert av landbruksnæringa i Nord Norge. Vi mener det er en fare for at landbruksnæringa i vårt distrikt går glipp av utviklingsmuligheter til fordel for landbruket i Sør Norge. Vi ønsker derfor å sette fokus på hvilke muligheter som ligger i satsing på økologisk landbruk. Veiledningstjenester innen økologisk landbruk: 1. GFR Gratis Førsteråd i økologisk landbruk, inkludert GFR Sau og GFR Melk 2. Rådgivingsavtale i økologisk landbruk. Tjenesten innebærer 10 timer faglig oppfølging, og er beregna på gårdsbruk som har bestemt seg for å legge om til økologisk drift. Egenandelen er kr Deltakelse i Dyrkingsgrupper med 3 samlinger/år. Her samles øko bønder og øko interesserte bønder fra Helgeland til erfaringsutveksling og fagforedrag. Pr i dag har vi i sving ei gruppe på melkeproduksjon og ei gruppe på saueproduksjon Alle veiledningstilbudene inngår i Norsk Landbruksrådgiving sitt landsdekkende prosjekt Økologisk veiledningsprosjekt

23 23 Økoløft for Trøndelag og Helgeland Dette er et stort prosjekt hvor vi deltar i delprosjektet Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt sammen med Landbruksrådgivingen i Trøndelag og Nortura. Kjell Arne Augustsen deltar som prosjektmedarbeider med totalt 500 timer. Prosjektarbeidet går på stimulering av økologisk storfekjøttproduksjon, oppfølging av prosjektgårdene, utvikling av billige bygnings og innredningsløsninger og faglige arrangement for kompetanseheving og utvikling av økologisk storfekjøttproduksjon. Forsøk Lokale feltforsøk og registreringer er en viktig kilde for innhenting av ny og lokaltilpasset kunnskap, og vi har som mål å ha 4 5 forsøksfelt pr år. I 2010 vil vi i videreføre forsøkene: Undersøkelse av forkvalitet og avlinger i 5 ulike timoteisorter ved intensiv drift og 3 slåtter, sammenligna med ekstensiv drift og 2 slåtter (anlagt 2007). Rettleiingsprøving av nye sorter flerårig raigras (anlagt 2008). Frøengfelt i Bioforsk prosjektet Bevaring ved bruk, nye lokalsorter av engvekstene timotei, engsvingel og rødkløver. Prosjektet er finansiert av Norsk Genressurssenter. Nitrogengjødsling til rødkløvereng ved intensiv drift (anlagt 2009) Rødkløversorter, Rettledningsprøving (anlagt 2009) Andre tjenester og prosjekter Grovforskolen. OPUS Sortland/Sortland Vgs (tidligere Kleiva Landbruksskole) har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere FIN Forsøksringene i Nordland) startet opp prosjektet Grovforskolen for utvikling av et nettbasert opplæringstilbud innen grovfordyrking under nordlige driftsforhold. Fagstoffet er nå skrevet, og i løpet av året vil gårdbrukere i Nordland få tilbud om delta i dette utdanningsopplegget. Nye egne prosjekter? Vi har ikke ferdigutvikla nye prosjektideer som vi kan søke finansiering til. Men har vi engasjement, er det mange prosjektideer vi kan gripe fatt i, og som kan gi nye utviklingsmuligheter for landbruksnæringa i distriktet. Forsøksringen bidrar gjerne med å drive fram prosjekt på nye områder, men vi er avhengige av samarbeid med interesserte gårdbrukere. Så derfor, kom med ideer og synspunkter til aktuelle tiltak og prosjekt. Testing av mineralgjødselspredere spredejevnhet og mengdekontroll For en del år tilbake var dette et populært medlemstilbud, og i 2009 gjennomførte vi testinger i forbindelse med 4 markdager. NLR Helgeland har planer om at dette på sikt igjen skal bli en del av vårt tjenestetilbud, men det vil ikke bli avsatt tid til testing av mineralgjødselspredere i 2010.

24 24 Hovedpunkter i arbeidsplana for 2010 Januar April Gjødselplanlegging, totalt ca 210 planer Strategiplanarbeid ansattesamlinger m.m. Kompetanseheving opplæring av nyansatte Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland 3.mars Økoløft prosjektarbeid Fagmøter. Økologisk kjøttproduksjon. Vefsn 16.mars. Alstahaug 17.mars (Økoløft) Fagseminar Øko sau. Hattfjelldal mars. Samarbeid med økoløft kommunene Nesna, Hemnes, Vefsn Fagtur Økologisk melkeproduksjon til Nord Trøndelag i samarbeid med økoløft kommunene Oppstart Beitekurs for sauekjøttprodusenter Lovund 20.mars (Samarbeid med Nortura) Oppstart Beitekurs for storfekjøttprodusenter (Samarbeid med Nortura) GFR, Gratis førsteråd i økologisk landbruk totalt 20 stk Rådgivingsavtaler i økologisk landbruk totalt 10 stk Økonomisk veiledning Driftsplanlegging Bygdekompasskurs 3 stk Våronnavis, skrive fagartikler, utgivelse i samarbeid i Nordland, Troms og Finnmark 1 medlemsskriv Mai August Funksjonstesting av åkersprøyter Utarbeiding av Miljøplaner 20 stk Utarbeiding Skjøtselsplaner Vegetasjonskartlegging, oppdrag Feltarbeid på forsøk Økoløft prosjektarbeid Rådgivingsavtaler økologisk landbruk GFR Gratis førsteråd i økologisk landbruk Medlemsskriv, 1 2 stk Vekstrapporter i Nationen 2 3 Markdager: Skjøtsel av verdifulle kulturlandskap og fornminner. Miljøtilskudd. Beitekurs for saue og storfekjøttprodusenter, 2.samling 2 markdager Utferd med tema Bygningsvern og byggeskikk September desember Jordprøvetaking, ca gårdsbruk Horva 2010 delta med stand Beitekurs for saue og storfekjøttprodusenter, 3.samling 2 møter Bygdekompasskurs 2 stk Foringsplanlegging for sau og storfekjøttprodusenter Økoløft Prosjektarbeid Økonomisk veiledning Driftsplanlegging GFR, Gratis førsteråd i økologisk landbruk Rådgivingsavtaler Fagmøter/ dyrkingsgruppemøter økologisk melk og sau Medlemsskriv, 1 2 stk Gjødselplanlegging

25 25 Vedlegg 1: Budsjett Regnskap pr Inntekter: Salgsinntekter kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr Kommunale tilskudd kr kr Prosjekttilskudd, kursinntekter m.m kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr Medlemsinntekter; tjenester /konsutentoppdrag kr kr Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag kr kr Andre inntekter kr kr Sum driftsinntekter kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr Rådgiving kr kr Varekostnad kr kr Lønn til fast ansatte kr kr Lønn til andre ansatte kr kr Styret kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft kr Andre personalkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Avskrivninger kr kr Kostnader lokaler kr kr Verktøy, inverntar og driftsmaterialer kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr Fremmede tjenester kr kr Kontorkostnader kr kr Telefon, porto og lignende kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr Kontingenter og gaver kr kr Forsikringer kr kr Andre kostnader kr kr Sum andre driftskostnader kr kr Tap på fordringer kr Sum kostnader kr kr Driftsresultat kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr Finanskostnader kr kr Finansresultat kr kr Årsresultat kr kr

26 26 Vedlegg 2: Oversikt over ulike satser for godtgjørelser for tillitsvalgte i Norsk landbruksrådgiving Rådgivingsenhet Medl. Ansatte Styreleder Møte halv Revisor Styremedl. Nestleder dag Møte dag Helgeland Landbr.Rådg NLR Salten 5000 (?) ekstern NLR Dalane NLR Rogaland ekstern Haugaland Lier og Omegn Agder ekstern vanlig lønn¹ FR SørØst vanlig lønn¹ NLR Lofoten ekstern Landbruk NordVest Midtre Hålog ekstern NLR Sør Tr ekstern vanlig lønn¹ NLR Helgeland vanlig lønn¹ 1000 Landbruk Nord Valdres Landbr.Rådg. 400 ca 6500 ekstern NLR Nord ¹ Styremedlem som er valgt for de ansatte får ikke møtegodtgjørelse, men vanlig lønn

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 03.april 2013!

Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 03.april 2013! Dette bladet sendes til : Årsmelding 2012 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Velkommen til årsmøte 03.april 2013! 3 Innhold Styrelederen har ordet s. 3 Innkalling til årsmøte 2012 s. 4 Valgkomiteens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsmelding 2013. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 02.april 2014!

Årsmelding 2013. Til tjeneste for landbruket på Helgeland. Velkommen til årsmøte 02.april 2014! Dette bladet sendes til : Årsmelding 2013 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Velkommen til årsmøte 02.april 2014! NB! Mye nyttig info gis ut via e post i løpet av året send oss derfor din e post

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer