Årsmelding Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4"

Transkript

1 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH i 2009 s. 9 Regnskap for 2009 s. 12 Budsjett for 2010 s. 18 Arbeidsplan for 2010 s. 20 Vedlegg 1: Spesifisert regnskapsoppstilling s. 25 Vedlegg 2: Oppstilling tillitsvervsgodtgjørelser s. 26

2 2 Styrelederen har ordet Når vi nå avvikler vårt årsmøte i 2010 er det med en stolt følelse av at vi har lykkes med å få en operativ og livskraftig rådgivingsenhet opp å gå etter sammenslåingen av tre forsøksringer for ett år siden. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har fullført sitt første driftsår og vi ser fram til å jobbe videre for landbruket på Helgeland. Når jeg sier at landbruksrådgivingen fortsatt har et godt fotfeste på Helgeland etter sammenslåingen tror jeg ingen er uenig. Vi har styrket arbeidsstokken med to nye, dyktige medarbeidere i 2009, og har nå 5 ansatte til medlemmenes disposisjon. De ansatte sitter på en solid kompetanse og erfaringsbakgrunn som har gjort Norsk Landbruksrådgiving Helgeland til en solid rådgivingstjeneste, og som er et naturlig valg for oss bønder. Fra og med 2010 har vi etablert flere nye rådgivingstilbud, som f.eks økonomirådgiving og tilbud om fôringsrådgiving. Vi har også en unik kompetanse på veiledning innefor økologisk landbruksproduksjon. Les mer om våre tilbud under kapitlet om Arbeidsplan for 2010 lenger bak i årsmeldingen. Norsk Landbruksrådgiving sentralt har overtatt ansvaret for rådgiving innen bygningsplanlegging fra Fylkesmennene, og vi har fått to representanter fra Landbruk Nord til å holde foredrag om tilbudet etter at årsmøtet 2010 er avviklet. Vi håper mange benytter seg av denne muligheten til å få med seg nyttig informasjon. Styret har i 2009 startet opp med strategiplanarbeidet for den nye organisasjonen. Arbeidet vil fortsette i 2010, og vi håper på stor deltakelse på årets årsmøte, med mange nyttige innspill fra våre medlemmer. Dere har nå en unik sjanse til å påvirke organisasjonens videre utvikling. Selv har jeg nå bidratt med mitt i styre og stell for en stund. Etter ni år er det andre oppgaver som må prioriteres, og jeg takker så mye for tiden jeg har hatt i rådgivingstjenestens styre og stell. Det har vært både interessant og givende å få lov til å bidra til å utvikle landbruksrådgivingen på Helgeland. Jeg vil ønske styret og de ansatte lykke til videre! Solfjellsjøen 23. februar 2010 Dag Solfjeld styreleder

3 3 Innkalling til årsmøte 2010 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland onsdag den 3. Mars kl i Sandnessjøen i Næringshagens lokaler i Fjord Brygge, 4. Etasje. Årsmøtesaker 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 3) Styrets årsmelding og regnskap for 2009 (Vedlegg 1) a) Rapport om virksomheten i ) Styrets forslag til: a) Budsjett for 2010 b) Arbeidsplan for ) Valg a) Valg av styremedlemmer To styremedlemmer er på valg ved hjelp av loddtrekning b) Valg av leder Dag Solfjeld er på valg c) Valg av personlige varamedlemmer til styret Valg av personlige varamedlemmer for de to fra styret som er på valg d) Valg av revisor e) Valg av nye representanter i valgkomiteen med vara På valg: Bjarne Herigstad med vara Jens Carlsen og Åge Herseth med vara Arnt Ove Eide. * Dersom ikke forslag til vedtektsendring blir vedtatt f) Godtgjørelse til leder og styremedlemmer 6) Innkomne saker a) Vedtektsendring saken tas opp til behandling før valgene gjennomføres 9b 9d b) Godtgjørelse til tillitsvalgte (vedlegg 2) KL Mat og prat Vår samarbeidspartner Helgeland Sparebank sponser årsmøtelunsj for alle årsmøtets deltakere. Det blir varm mat, og av hensyn til matserveringen ønsker vi tilbakemelding om hvem som kommer: Ring eller send SMS til Tone på eller send e post til innen 2. Mars.

4 4 Valgkomiteens forslag Etter loddtrekning ble Dag Solfjeld (Dønna) og Reidun Sletten (Trælnes) trukket ut til å være på valg i Valgkomiteen foreslår følgende representanter til styret: Reidun Sletten Trælnes (gjenvalg) for 2 år Helge Kongsvik Konsvikosen (ny) for 2 år Leder: Skal velges blant styrets medlemmer Reidun Sletten (ny) for 1 år Personlige varamedlemmer til styret: For Reidun Sletten Kristian Hines Herringen (gjenvalg) for 2 år For Helge Kongsvik Gunnvald Pedersen Aldra (ny) for 2 år For Vidar Mehus Ivar Thoresen Levang (ny) for 1 år Valgkomite : Valgt for 2 år sitter ett år til. Jfr vedtekstsendring. Revisor: HL Økonomiservice AS Godtgjøring til styret og styreleder: Videreføring av gjeldende satser Møtegodtgjørelse kr 1.000, pr dag Godtgjørelse til styreleder kr 8.000, pr år Forslag til vedtektsendringer 9b valg av tre varamedlemmer til styret for ett år. Varamedlemmene velges i nummerrekkefølge endres til valg av personlige varamedlemmer til styremedlemmene som er på valg. Varamedlemmene velges for 2 år. 9d Valg av valgkomite`. Valgkomiteen skal bestå av leder som velges for ett år og minst fire andre medlemmer som velges for 2 år, slik at de har overlappende funksjonstid. I år hvor mindre enn to medlemmer i valgkomiteen i utgangspunktet er på valg, foretas loddtrekning slik at to medlemmer kommer på valg. For hvert medlem i valgkomiteen velges personlig varamedlem for ett år. endres til Valg av valgkomite på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgperioden er på 3 år. Ett medlem (med varamedlem) går ut hvert år. Den som har sittet lengst fungerer som leder. Godtgjørelse til tillitsvalgte Endringer i organiseringen av rådgivingstjenesten har ført til større enheter som dekker større geografiske områder. Det er fremdeles nokså store forskjeller i enhetenes størrelse med tanke på antall ansatte, antall medlemmer og geografisk område. Dette fører igjen til store ulikheter også på godtgjørelsen til tillitsvalgte. Styret i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland ber årsmøte komme med innspill til framtidig praksis på dette området for vår organisasjon. Oversikt over ulike satser finnes bakerst i årsmeldingen (Vedlegg 2).

5 5 Årsmøteforedrag Det har skjedd store endringer i organiseringen av landbruksveiledningen de siste årene. Mange rådgivingsenheter har slått seg sammen til større enheter, og arbeidsoppgaver er overført til nye aktører. Etter årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland, har vi derfor gleden av å invitere til 2 interessante årsmøteforedrag. Her vil de ansatte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland først kort presentere seg og sine tilbud som nå er etablert etter sammenslåingen for ett år siden. Norsk Landbruksrådgiving har fra på landsbasis overtatt ansvaret for byggteknisk rådgiving fra Fylkesmennene. I Nord Norge skjedde dette alt fra Landbruk Nord har nå det formelle ansvaret på dette området. Vi får besøk av to dyktige bygningsplanleggere som vil orientere om den nye organiseringen, tjenestetilbudet og viktigheten av god planlegging og god prosjektledelse ved utbyggingssaker. Kl v/ ansatte Norsk Landbruksrådgiving Helgeland presentasjon Presentasjon av vår organisasjon; medlemmer, ansatte og kontorsteder Presentasjon av vårt tjenestetilbud Innspill til strategiplanarbeidet Kl Norsk Landbruksrådgiving / Landbruk Nords tilbud innen bygningsplanlegging i landbruket v / Svein Johnsen, avdelingsleder / siv. ing i Landbruk Nord og Terese Willumstad, planlegger / siv. ing ved Bodøkontoret. Presentasjon av ny organisering og tjenestetilbud Fallgruber i bruksutbygging betydningen av god planlegging og god prosjektledelse (bl.a. om betydningen av forarbeid, risiko, prosjektledelse, kostnadsstyring, byggets funksjon, teknikk og estetikk ) Vi ønsker alle medlemmer, samarbeidsparter og andre interesserte velkommen til interessante foredrag om viktige tema i landbruksrådgivingen.

6 6 Styrets årsmelding 2009 Landbruksrådgivingens tillitsvalgte Tillitsvalgte i styret Innvalgt år Personlig vara Innvalgt år Dag Solfjeld leder 2009 Magne Bye 2009 Reidun Sletten nestleder 2009 Kristian Hines 2009 Olaf Paulsen 2009 Knut Lied 2009 Vidar Mehus 2009 Helge Kongsvik 2009 Svein Åsen 2009 Bodil Hofstad 2009 Marit Dyrhaug ansatterepresentant 2009 Kjell Arne Augustsen 2009 Valgkomite Innvalgt år Personlig vara Innvalgt år Gjermund Zahl leder 2009 Bjørn Henriksen 2009 Bjørn Sivertsen 2009 Anne Grethe Jørgensen 2009 Kjell Myhre 2009 Kristine Evjenth 2009 Bjarne Herigstad 2009 Jens Carlsen 2009 Åge Herseth 2009 Arnt Ove Eide 2009 Revisor: HL Økonomiservice AS Styrets arbeid Det har i år vært 4 styremøter og 22 saker er behandlet. Styrets saker har for en stor del dreid seg om oppstarten av vår nye organisasjon, tilsetting av 2 nye rådgivere, personalarbeid, arbeidsplanlegging og økonomistyring. Oppstartsmøte 2009 Norsk landbruksrådgiving Helgeland ( NLH ) ble stiftet av Midt Helgeland forsøksring, Nord Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland den Nord Helgeland forsøksring vedtok på to ekstraordinære årsmøter den å oppløse ringen og overføre eiendeler og medlemmer til NLH. Midt Helgeland forsøksring og Økoringen Helgeland vedtok ved ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte den å løse opp sine organisasjoner og overføre eiendeler, medlemmer og ansatte til NLH. Vedtakene ble gitt tilbakevirkende kraft fra Norsk Landbruksrådgiving Helgeland hadde deretter oppstartsmøte den på Rica Hotell i Sandnessjøen. Det møtte 30 personer på møtet, hvorav 21 stemmeberettigede. Vedtektene og budsjett for 2009 ble enstemmig godkjent. Deretter ble alle valg foretatt. Dag Solfjeld ble valgt til organisasjonens styreleder. Medlemskap i organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Helgeland er medlem i Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Nord, samt Landbrukets Arbeidsgiverforening.

7 7 Representasjon Dag deltok på årsmøte i FIN i Bodø den 11.02, og på møte mellom daglige ledere og styreledere under kursuka i Sarpsborg den Olaf deltok på årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving i Mastermyr den Olaf og Reidun deltok på møte med Nesna kommune på Nesna den Personale og miljø Navn Stillings % Ansatt fra Marit Dyrhaug Tone Andersen 52, Kjell Arne Augustsen Øyvind Nesjan Wolfgang Dohrn Alle ansatte ble overført til den nye organisasjonen, og nye arbeidsavtaler ble inngått. I løpet av året har Øyvind Nesjan sluttet som rådgiver hos oss, mens Wolfgang Dohrn har startet i jobben som landbruksrådgiver. Tone har vært styrets kasserer, og Marit styrets sekretær. Tone har kontor på kommunehuset på Dønna, Marit, (Øyvind) og Wolfgang holder til på Tjøtta, mens Kjell Arne har hjemmekontor i Brønnøy. Det er tilfredsstillende arbeidsmiljø alle steder. Totalt sykefravær er 11 dager Det e 1,4 % av arbeidstiden. Øyvind har hatt 8 uker foreldrepermisjon i Organisasjonens virksomhet innebærer ingen forurensningsfare for det ytre miljø. Medlemmer Ved utgangen av 2009 var det 318 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært et avklaringsår i forhold til overført medlemskap fra Nord Helgeland forsøksring. Da vi startet hadde vi et utgangspunkt på 330 medlemmer. En del medlemmer har gitt beskjed om at de avvikler drifta og dermed ikke vil være medlem lenger. Til sammen 21 medlemmer har gitt en slik beskjed i løpet av Ett bruk var ført opp to ganger. En del medlemmer har også meldt seg inn i løpet av året til sammen 10 medlemmer. På 2 bruk har det vært brukerskifte i Det var i tillegg 7 støttemedlemmer ved utgangen av året; Helgeland Sparebank, Yara Norge, AS Landmaskin, HL Økonomiservice AS, samt 3 privatpersoner. Økonomisk støtte Våre vertskommuner har gitt oss til sammen kr , i økonomisk støtte i av 18 kommuner har støttet vår virksomhet i Vi håper på støtte også fra de gjenværende 8 kommunene, og jobber videre for å sikre dette for framtiden.

8 8 Kommune Antall medlemmer Økonomisk støtte Herøy , Alstahaug , Leirfjord , Dønna , Nesna , Lurøy , Rødøy , Meløy 4 0 Træna 1 0 Vevelstad 3 0 Vega 3 0 Brønnøy 3 0 Bindal 3 0 Sømna 6 0 Vefsn , Hattfjelldal , Hemnes , Rana 3 0 SUM , Ikke utbetalt og ikke bokført på Videre drift Første driftsår for Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært et arbeidskrevende og utfordrende år. Vi har hatt mange uløste oppgaver å ta fatt på, og har i løpet av året økt bemanningen, slik at vi ved starten av 2010 har fått på plass den bemanningen vi mener er nødvendig for å betjene medlemmene på best mulig måte. Vi har nå 5 ansatte fordelt på 4 stillinger, og 4 kontorsteder. Det har også vært utfordrende å få på plass finansiering til ønsket driftsnivå. En stadig større del av vår virksomhet baserer seg på prosjektrettet virksomhet, her har deltakelse i Økoløft prosjektet vært det største prosjektet. Det er viktig for oss at de prosjekter vi involverer oss i skal være mest mulig til nytte for medlemmene. Styret har også jobbet opp mot kommunene for å sikre driftstilskudd. Her har vi fortsatt en jobb i forhold til en del kommuner med økologiske produsenter som er medlemmer i vår organisasjon. Vi synes imidlertid det er oppløftende at vi har klart å drive med overskudd første driftsår, og ser lyst på den videre driften. Sandnessjøen Dag Solfjeld Reidun Sletten Olaf Paulsen styreleder nestleder styremedlem Svein Åsen Helge Kongsvik Marit Dyrhaug styremedlem varamedlem ansatterepresentant

9 9 Virksomheten i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland i 2009 Ansattes deltakelse på eksterne møter og kurs Arrangement Sted Dato Deltaker Kurs for veiledere Bygdekompass Bodø 12. Februar Tone Byggseminar Lillestrøm Mars Kjell Arne Fagkurs foring og stell av hest Toten 24. Mars Øyvind Økologisk Tingmøte. Økoringen Nordre Lofoten Mars Øyvind Nordland / FMLA Kurs Riktig gjødsling innstilling og bruk av Vik i Sømna 28. April Marit og Øyvind mineralgjødselspreder Kurs om økologisk frukt og bær Brønnøysund 14. Juni Kjell Arne Møte for veiledere i Bygdekompasskurs Mosjøen og Trofors 15. Juni og 24. Tone September Kursuka. Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Sarpsborg November Marit, Wolfgang og Gunnar Energi klimaseminar. Nesna kommune, Nesna 16. November Marit Nesna Bondelag og Høgskolen i Nesna Kontaktmøte mellom Norsk Stjørdal 25. November Kjell Arne Landbruksrådgiving, Mattilsynet og Debio Kurs om bygg for økologisk saueproduksjon Bergen 1.Desember Kjell Arne Tenkeloftsamling Nordnorsk Landbruksråd Tromsø Desember Marit Rådgiversamling for Nord Norge. Norsk Landbruksrådgiving Nord Tromsø 2. Desember Marit Utvalgsarbeid Marit er Norsk Landbruksrådgiving Nords representant i Landbruksforum Nordland, et rådgivende utvalg for FMLA i saker angående miljø og kulturlandskap. Marit har deltatt på 5 møter i løpet av året inkl utferd til Blomsøya i Alstahaug. Tone deltar fast i Landbruksnemnda i Dønna, et rådgivende utvalg for landbruksetaten i Dønna kommune. Kjell Arne sitter i Arbeidsutvalg for økologisk landbruk i Nordland og har deltatt på 1 møte i Kjell Arne har også møtt på ett møte hos Nasjonalt Regelverkutvalg for økologisk landbruk etter oppfordring fra prosjektledelsen i Økologisk Veiledningsprosjekt som ønsket hans innspill. Han er ikke fast medlem i utvalget, men gir innspill og mottar referat fra møtene. Skriftlig informasjon Våronnavisa 2009 Vekstrapporter i Nationen 4 stk Fagartikler i Landbruk Nord 3 stk Fagartikkel i Økologisk Landbruk 1 stk Medlemsskriv 5 stk Hjemmeside Samarbeidsprosjekt i Nord Norge Nasjonalt samarbeidsprosjekt Regional samarbeidsprosjekt Nord Norge /Trøndelag Nasjonal organ for økologiske produsenter Eget informasjonsorgan

10 10 Faglig aktivitet Møter, markdager og kurs Arrangement Sted Dato Faglig ansvarlig 5 Fagmøter om økologisk saueproduksjon Hemnes, Hattfjelldal, Nesna, Vega og Lovund Februar Mars Kjell Arne Augustsen og Øyvind Nesjan Autorisasjonskurs i Levang, Leirfjord Mars April Marit Dyrhaug plantevern Markdag Økologisk kulturlandskap og beiting av storfe Hemnes 4. Juni Økoløft Hemnes og Kjell Arne Augustsen Villblomstens dag Blomsøy 14. Juni Marit Dyrhaug 4 markdager med tema Rett Dønna, Alstahaug, 1 i April 3 i September Marit Dyrhaug gjødsling i praksis innstilling og bruk av mineralgjødselsprederen Konsvikosen og Leirfjord Fagmøter om økologisk kjøttproduksjon Sandnessjøen og Mosjøen April Kjell Arne Augustsen og Økoløftprosjektet Fagtur og familiedag til økogårder 6 markdager med tema Miljøtiltak og miljøtilskudd Handnesøya 25. April Kjell Arne Augustsen og Økoløftkommunene på Helgeland Alstahaug, Lurøy, August Marit Dyrhaug Leirfjord, Rødøy, Dønna og Nesna Tone Andersen Desember Nordland Bondelag Bygdekompasskurs Løkta 27. Oktober 2. Økologisk Byggseminar Stjørdal novmeber Kjell Arne Augustsen Økoløftprosjektet 4 Fagmøter: Hvordan håndtere snylteproblematikken i et økologisk driftsopplegg Hemnes, Hattfjelldal, Nesna og Herøy November 9. Desember Kjell Arne Augustsen og Wolfgang Dohrn Økoløft Hemnes I tillegg har vi bidratt med fagforedrag på faglagsmøter, og med innspill på møter med lokale landbrukskontor og kommuner i forhold til tiltaksstrategier, landbruksplaner og lignende. Individuell rådgiving og tjenester Type rådgiving Antall / kommentarer Gjødselplanlegging 110 bruk Jordprøvetaking 53 bruk 589 prøver tatt ut Miljøplanrådgiving 4 stk SMIL søknader 2 stk Økologisk veiledningspakke 1 GFR sau 2 GFR melk 4 rådgivingsavtaler Direktesåmaskinen Brukt av 2 medlemmer i 2009 Off Label Ally 50 ST 20 medlemmer har innhentet tillatelse i 2009 I tillegg har vi vært på en del gårdsbesøk etter forespørsel fra medlemmer, eller ved jordprøvetaking og gjødselplanlegging. Vi mottar mange forespørsler fra våre medlemmer i løpet av året, spesielt i vekstsesongen. Det er ikke gjennomført autorisasjonstesting av åkersprøyter i 2009.

11 11 Prosjektarbeid Prosjektnavn Samarbeidsparter Ansvarlig hos oss Økoløftprosjektet Lønnsom produksjon Norsk Landbruksrådgiving Nord Kjell Arne Augustsen av økologisk storfekjøtt Trøndelag Grovforskolen Landbruksrådgivingen i Nordland, Troms og Finnmark Marit Dyrhaug Forsøk og registreringer Forsøksspørsmål Feltvert Start/slutt Rettleiingsprøving Timoteisorter ved intensiv drift Åkvik Gård, Herøy Fellesbeite Rettleiingsprøving flerårig raigras i nye områder Glen Johansen, Søvik Testing av forkvalitets prognoseverktøy? 2009 Prosjekt; Bevaring ved bruk frøeng av timotei, Halvor Hofstad, Alstahaug engsvingel og rødkløver Nitrogengjødsling til rødkløver intensiv drift Tom Hjellestad, Tjøtta Raudkløversortar saman med nordlege grassortar O.K.Haraldsvik, Leirfjord Mineralprosjektet registrering av mineralinnhold i surfôr Harald Dalen Bjarne Herigstad 2009 Administrasjon og organisasjonsutvikling 2009 har vært første driftsår for Norsk landbruksrådgiving Helgeland. Dette har naturlig nok medført en god del administrasjon og organisasjonsutvikling for å få på plass alle formaliteter. Nye medarbeidere er blitt samkjørt og felles rutiner etablert. Våren 2009 ble brukt bla til å kartlegge rådgivingsbehovet i Nord Helgeland, og det er nå tilsatt rådgiver i 100% stilling ved avdelingskontoret på Nesna. Fordi en av rådgiverne ved Tjøtta kontoret sluttet i høst, er det også ansatt ny rådgiver ved dette kontoret, og ansettelsesprosessene har også krevd sin tid. Det har vært utfordrende å skaffe finansiering til den nye organisasjonen, og mye tid har gått med til søknadsskriving og oppfølging av søknadene. Det er søkt finansiering fra Norsk Landbruksrådgiving, kommunene på Helgeland og div prosjektmidler fra Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling m.f. Strategiplanarbeidet ble startet opp i 2009, og vil også pågå utover i Av plasshensyn i årsmeldingen er virksomhetsrapporten gitt hovedsakelig i tabellform. Dersom noen ønsker nærmere innsyn i vårt arbeid i 2009 kan dere ta kontakt, så skal vi bidra så langt vi kan. Markdag om rett gjødsling og testing av mineralgjødselspredere i Åkvik 28. april

12 12 Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2009 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTANDER Varekostnader Personalkostnader 1, 3, Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på fordringer DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Renteutgifter - Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1 - ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til EK Sum

13 13 Midt-Helgeland Forsøksring Balanse pr EIENDELER Note 2009 ANLEGGSMIDLER Maskiner Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENAKPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Fri egenkapital Sum egenkapital GJELD Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandnessjøen Daglig leder Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

14 14 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper. Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Fordringer Andre fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Selskapet er ikke skattepliktig. Note nr. 2 Driftsinntekter. Spesifikasjon driftsinntekter 2009 Salgsinntekter Salg av materiell og utstyr 493 Annonser Kursavgifter Sum Salgsinntekter Andre driftsinntekter Rammetilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd m.m Medlemskontingenter Medlemsjenester og konsulentoppdrag internt Feltgodtgjørelse m.m Andre inntekter Sum andre driftsinntekter

15 15 Note nr. 3 Ansatte, godtgjørelser m.v Lønn fast ansatte Lønn andre ansatte Lønn styret Arbeidsgiveravgift Offentlig refusjoner Pensjonskostnader og personalforsikring Sum Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 3,1 Godtgjørelser Daglig leder Lønn Honorar til revisor er for 2009 kostnadsført med kr 4697 for revisjon. Note nr. 4 Pensjonskostnader og Pensjonsfond. Det er i 2009 kostnadsført kr i pensjonskostnader i regnskapet, mens premie og omkostninger på til sammen kr er dekket via pensjonsfondet. I tillegg kommer administrasjonsgebyr til Norsk Landbruksrådgiving på kr Betalt utjevning av pensjonspremien er på kr De ansattes andel av pensjonskostnadene er kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr inklusiv tilført avkastning på kr Pensjonsfond er ikke tatt med i balansen. Note nr. 5 Varige driftsmidler. Direktesåmaskin anskaffelseskost samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskriving Økonomisk levetid 10 år Note nr. 6 Bankinnskudd 2009 Skattetrekk bundet Note nr. 7 Egenkapital Fri egenkapital Årets resultat Fri egenkapital

16 16 Revisjonsberetning Til Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgivning Helgeland REVISJONSRAPPORT 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Landbruksrådgivning Helgeland for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for små foretak er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Norsk Landbruksrådgivning Helgeland sitt styre og daglige leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til regnskapslovens krav. Vi har planlagt og utført revisjonen med sikte på å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Norsk Landbruksrådgivning Helgeland sin økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Sandnessjøen, 22. februar 2010 HL Økonomiservice AS Magne Kr Steinholt Autorisert regnskapsfører

17 17 Kommentarer til regnskapet år 2009 Regnskapsresultatet for 2008 er presentert etter standardisert oppstilling, med resultatoppstilling, balanse og noter til regnskapet. Revisjonsberetningen følger så vedlagt på side 16 Vedlagt bak i årsmeldingen på side 25 finner dere en mer oversiktlig oppstilling med sammenligning opp mot budsjettet som ble lagt for Inntekter Driftsinntektene er på totalt kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak svikt i prosjektinntekter og medlemsinntekter som følge av redusert kapasitet i forbindelse med at en ansatt sluttet i løpet av året. Total svikt i prosjektinntekter ble kr Svikten i innbetalinger fra medlemstjenester skyldes at flere planlagte medlemsaktiviteter ikke ble gjennomført pga kapasitetsproblemer. Denne svikten er på totalt kr Det er også kommet inn kr mindre i kontingentinntekter enn budsjettert. For øvrig er det mindre avvik fra budsjetterte poster. Kostnader Til sammen er driftskostnadene kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst at personalkostnadene er kr mindre enn budsjettert som følge av at det tok lengre tid enn antatt å få på plass full bemanning. Arbeidsstokken har i 2009 bestått av Marit i hel stilling, Øyvind i hel stilling ut september, Wolfgang i hel stilling fra 24. September og Tone og Kjell Arne i vel 50 % stilling hele året. Posten varekostnad (rådgiving) er også kr mindre enn budsjettert og gjenspeiler at vi ikke fikk gjennomført alle planlagte aktiviteter i 2009 pga kapasitetsproblemene. Andre driftskostnader ble omtrent som budsjettert. Det er også bokført et tap på fordringer på kr Dette skyldes at ubetalt kontingent fra tidligere år nå er ført ut av regnskapet og anses som tapt. Resultatregnskap Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter er årets resultat på kr Dette er kr mer enn budsjettert. Balanse / Egenkapital Anleggsmidler på kr er direktesåmaskinen. Resten av rådgivingsenhetens eiendeler består av omløpsmidler. Utestående fordringer består stort sett av utestående prosjektinntekter. Rådgivingsenhetens reelle egenkapital er litt større enn den bokførte fordi anleggskapitalen som ligger i kontorutstyr og forsøksutstyr ikke er med. Lister over inventar og utstyr finnes ved våre kontorer. Samlet egenkapital er på kr etter at årets overskudd på kr er lagt til.

18 18 Budsjett 2010 Budsjett Regnskap pr Budsjett Inntekter: Annonser kr kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr kr Kommunale tilskudd kr kr kr Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag kr kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr kr Medlemsinntekter; tjenester / egenandeler kr kr kr Feltgodtgjørelse kr kr kr Andre inntekter kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr kr Rådgiving kr kr kr Varekostnad kr kr kr Lønn til fast ansatte kr kr kr Lønn til andre ansatte kr kr kr Styret kr kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft kr Andre personalkostnader kr kr kr Personalkostnader kr kr kr Avskrivninger kr kr kr Kostnader lokaler kr kr kr Verktøy, inventar og driftsmaterialer kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr kr Fremmede tjenester kr kr kr Kontorkostnader kr kr kr Kursing ansatte, faglig kompetanse kr Telefon, porto og lignende kr kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr kr Kontingenter og gaver kr kr kr Forsikringer kr kr kr Andre kostnader kr kr kr Sum andre driftskostnader kr kr kr Tap på fordringer kr Sum kostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr kr Finanskostnader kr kr kr - Finansresultat kr kr kr Årsresultat kr kr kr

19 19 Kommentarer til budsjett 2010 Budsjettet for 2010 er satt opp i kolonnen til høyre i oppstillingen på forrige side. Budsjettet er satt opp på bakgrunn av budsjett for 2009 og regnskap for 2009, og justert etter ønsket driftsnivå i Inntekter Det er budsjettert med kr 2,8 millioner i inntekter i Kr av disse kommer fra ulike prosjektinntekter, og mesteparten av disse inntektene er alt sikret gjennom deltakelse i ulike prosjekter. De største prosjektene er Økoløft lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Økologisk veiledningsprosjekt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Økonomirådgivingsprosjektet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Nesna kommune. Vi er tildelt kr i rammetilskudd over jordbruksavtalen, og kr i kommunale tilskudd fra våre vertskommuner. Det er videre budsjettert med en svak nedgang i kontingentinntekter da det er tatt høyde for en viss nedgang i antall medlemmer. Styret ønsker ikke å øke kontingentprisen i Kontingenten er delt inn i 4 arealgrupper, med en avgiftsfri organisasjonsdel og en avgiftsbelagt arealavhengig del som vist i tabellen nedenfor. Arealgruppe Antall daa Organisasjons kontingent Arealavhengig kontingent Pris / Gj snitt 0-50 kr 950 kr 250 kr kr 950 kr 750 kr kr 950 kr kr kr 950 kr kr Posten for betalte medlemstjenester er budsjettert til kr og er betaling for gjødselplaner, miljøplaner, egenandeler ved kurs m.m. (For priser se arbeidsplanen) Kostnader Posten personalkostnader er den største utgiftsposten på kr Av dette er lønn til det faste personalet, mens er premier til pensjonsordninger og personalforsikringer. Det er budsjettert med 5 ansatte i 4 årsverk, og 3 % lønnsvekst i De ansatte er Marit Dyrhaug, Wolfgang Dohrn og Gunnar Forbord alle i 100 % stilling. I tillegg har Tone Andersen og Kjell Arne Augustsen ca. 50 % hver. Alle ansatte er på plass fra årsskiftet, og styret er svært fornøyd med å ha fått på plass ønsket bemanning i forhold til oppgavene vi står ovenfor i Andre driftskostnader er på kr og er utgifter knyttet til å drifte våre 4 avdelingskontorer. Kr av disse er reiseutgifter ved reiser i eget distrikt for å betjene medlemmene og reiser utad i forhold til kursing / møtevirksomhet for de ansatte. Det er også budsjettert med kr til rådgiving dette er utgifter til møter, kurs, læremateriell m.m. i forbindelse med rådgiving til medlemmene. Resultat vurderinger år 2010 Budsjettet for 2010 balanserer med et lite driftsoverskudd på kr Etter at det er tatt hensyn til renteinntekter viser budsjettet et overskudd på kr for De fleste av inntektspostene er sikret, og det er tatt høyde for en økning av utgiftspostene som følge av økt bemanning og aktivitet. Styret vurderer derfor mulighetene for økonomisk forsvarlig drift i 2010 som gode.

20 20 Arbeidsplan 2010 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Helgeland har vært gjennom et utfordrende og arbeidskrevende oppstartsår. Det har vært jobbet med å få på plass oversikt over rådgivingsbehov, felles rutiner og samkjøring av flere ansatte, tilsettingsprosesser m.m. Vi er glade for å starte 2010 med full bemanning 5 ansatte fordelt på 4 stillinger. Vi har nå drift ved alle de fire kontorene som tidligere ble driftet av de 3 sammenslåtte forsøksringene. I 2010 må vi bygge vår nye organisasjon videre, og sette av en del tid til organisasjonsutvikling og strategiplanarbeid. Her vil vårt rådgivingstilbud stå i fokus, og vi er takknemmelige for alle innspill fra våre medlemmer og samarbeidsparter i dette arbeidet. Både ansatte og styremedlemmer vil være involvert i arbeidet og kan kontaktes for innspill. Medlemsskriv I løpet av året planlegger vi som før å gi ut ca 4 5 medlemsskriv som, i tillegg til generell informasjon, også skal inneholde aktuelt og interessant fagstoff. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Nord om utgivelse av Våronnavisa, vekstrapporter i Nationen og fagartikler i Landbruk i Nord. Vi skriver også artikler for Økologisk Landbruk. Hjemmeside Etter at forsøksringene i Nord Norge i mange år har hatt en felles hjemmeside på internett, er vi nå i ferd med å bygge opp vår egen internettside, under Norsk Landbruksrådgiving. Web siden inneholder masse godt fagstoff fra alle forsøksringene i hele landet, se I påvente av overføring av fagstoff fra den gamle weben, kan artikler og annet fagstoff fortsatt hentes her Web sida gir oss mulighet til å komme med tidsaktuelt stoff i forkant, og vi vil i stadig større grad benytte Web sida som informasjonskanal. E post vil også bli en stadig viktigere informasjonskanal, så send oss e post adressen din. Om du vil kan du bl.a. få Medlemsskrivene tilsendt som e post. Arrangementer Markdager, Møter og Kursvirksomhet Valg av tema for markdager, møter og kurs påvirkes til en viss grad av hvor vi greier å skaffe oss finansiell støtte. Arrangementer som vi ønsker å få på plass i 2010 er Kurs og markdager i beitebruk i samarbeid med Nortura Markdager med tema Miljøtilskudd og Skjøtsel av kulturlandskap og fornminner Utferd/fagmøte med tema Bygningsvern og byggeskikk Horva 2010 delta med stand Økologiske arrangementer og møter i vår region: o fagmøter om økologisk storfekjøttproduksjon, bygg, foring og tilvekst o Seminar om økologisk sauehold spesielt rettet mot villsau o Fagtur om økologisk melkeproduksjon i Trøndelagsregionen o Dyrkingsgruppemøter om økologisk sauehold og økologisk melkeproduksjon I tillegg deltar vi gjerne med faginnlegg på aktuelle tema i møter hos faglag, produsentlag og lignende.

21 21 Bygdekompasset Kurs i bedriftsutvikling Prosjektet går i regi av Nordland Bondelag. Prosjektets mål er å bidra til bygdemobilisering gjennom næringsutvikling, bolyst og rekruttering til landbruket. Målgruppa er både den enkelte bonde, men også ungdom og bygdemiljøet som helhet. Tone og Gunnar er veiledere for deltakergruppene. I 2010 er det startet opp 3 grupper; Handnesøya, Nesna og Leirfjord. Til høsten vil det forhåpentlig komme i gang grupper i Lurøy og Rødøy. Det jobbes også med oppfølgingstiltak etter kursavslutning. Gjødslingsplaner og Jordprøvetaking Alle medlemmer skal få utarbeidet ny gjødslingsplan gratis hvert 4.år. Dere har da valget om å få 1. Flerårig gjødslingsplan med generell gjødslingsanbefaling til eng. Vær oppmerksom på at dere da, dersom dere har mer enn 5 GDE (gjødseldyrenhete), selv må lage årlig gjødslingsplan i de mellom liggende år. 2. Årlig gjødslingsplan (1 årsplan) som følges opp med at forsøksringen utarbeider ny plan hvert år. Medlemspris, 1 årsplan: kr 600 for gårdsbruk < 200 daa kr 900 for bruk > 200 daa Priser ikke medlemmer: kr for gårdsbruk < 200 daa og kr for gårdsbruk > 200 daa Forskrift om gjødslingsplanlegging krever at jordprøvene ikke skal være eldre enn 8 år. Vi holder oversikt over når våre medlemmer sist fikk tatt jordprøver, og alle som trenger nye prøver blir automatisk kontaktet for jordprøvetaking (gratis) om høsten. Men NB, gi oss beskjed dersom dere trenger ekstra prøver pga tilgang av nye arealer ved jordleie eller nydyrking. Gårdsbesøk Gårdsbesøk utover jordprøvetaking vil i all hovedsak skje etter direkte forespørsel fra medlemmene. Vi setter stor pris på å bli kontaktet når dere gjør spesielle observasjoner i planteveksten. En felles tur i åkeren er som regel lærerikt både for oss og dere. Fôringsrådgiving Vår nye medarbeider, Wolfgang Dohrn, har høg kompetanse innen fôring og husdyrhold. Denne kompetansen ønsker vi skal komme våre medlemmer til gode gjennom å gi et tilbud i fôrkvalitetsvurdering og fôringsplanlegging, og vi tror det er et stort behov for denne type rådgiving blant saueog storfekjøttprodusenter og hos produsenter som produserer grovfor for salg. Tjenesten består av 3 trinn hvor brukerne kan velge hvilke trinn de vil benytte seg av : 1. Uttak og innsending av fôrprøve til foranalyse. Gratis så fremt prøven kan tas ut i forbindelse med annen reisevirksomhet / gårdsbesøk i området (Jordprøvetaking, GFR besøk osv) 2. Tolking av analyseresultat og skriftlig tilbakemelding med fôrkvalitetsvurdering. Foreløpig gratis. 3. Foringsrådgiving og eventuell utforming av fôrplan. Medlemspris: 400 kr/time Plantevern Funksjonstest av åkersprøyter, Autorisasjonskurs mm En av våre ansatte vil i år gjennomgå nødvendig kurs for å bli autorisert som funksjonstester, og vi vil gjennomføre 2 3 funksjonstester i sommer. Foreløpig har vi få på venteliste for funksjonstesting, men interesserte må gi beskjed. Egenandel: kr for medlemmer, kr for ikke medlemmer I 2010 vil det ikke bli avholdt Autorisasjonskurs. Gårdbrukere som trenger Autorisasjon bes likevel gi beskjed. Dersom behov (over 10 interesserte), kan vi planlegge kurs i På vegne av Norsk Landbruksrådgiving formidler vi dispensasjoner for off label anvendelse av ulike plantevernmidler (Ally m.fl).

22 22 Miljøplan og skjøtselstiltak Vårt mål er at landbruket i vårt distrikt fullt ut skal få del i de økonomiske støtteordningene som er kanalisert gjennom miljøretta tilskudd fra kommune, fylke og stat. I tillegg til generell informasjon og at vi selvfølgelig er behjelpelig med å svare på alle spørsmål, har vi følgende medlemstilbud: 1. Individuell hjelp til utarbeiding av Miljøplan Trinn 2 Egenandel kr 400 pr time 2. Skjøtselplan for fornminner og Verdifulle kulturlandskap Egenandel kr 400 pr time 3. Hjelp til utarbeiding av søknad om SMIL tilskudd Egenandel kr 400 pr time Økonomisk rådgiving Vår nytilsatte rådgiver ved kontoret på Nesna, Gunnar Forbord, har kompetanse på økonomisk rådgiving. Vi har inngått intensjonsavtaler med Nesna kommune, HL økonomiservice og Helgeland Sparebank om samarbeid i økonomirådgiving innen landbruket. I løpet av våren 2010 vil vi konkretisere dette rådgivingstilbudet. Første omgang vil vi tilby veivalgsbistand / førsteråd ved vurdering av alternative driftsopplegg, driftsplanlegging og hjelp til finansieringssøknader. Vi vil også kunne koordinere økonomisk og bygningsteknisk planlegging. Nærmere omtale om tilbud og pris vil bli opplyst i medlemsinfo i løpet av året. Byggteknisk rådgiving Bygningsrådgivingen i Norge er fra 2010 flyttet fra fylkene til Norsk Landbruksrådgiving. For Nord Norge ble det bestemt at denne tjenesten skal organiseres fra Landbruk Nord (Landbruksrådgivingen i Troms), og rådgiverne fra FMLA Nordland er nå ansatt der. Lokalt vil Norsk landbruksrådgiving Helgeland fungere som en førstelinjetjeneste. Våre medarbeidere, Kjell Arne Augustsen og Wolfgang Dohrn, vil kunne bidra som samtalepartnere for vurdering av valg av bygningstype, planløsninger, innendørsmekanisering med mer, og bidra med innhenting av tilbud fra utstyrsselgere. For utforming av ferdig bygningstegninger vil vi videreformidle kontakt med aktuelle bygningsplanleggere. Økologisk landbruk Utnytt mulighetene Politiske signal tilsier økt satsing på økologisk landbruk og markedet for økologisk mat øker, men en svært liten andel av de økologiske råvarene som skal til for å møte etterspørselen blir produsert av landbruksnæringa i Nord Norge. Vi mener det er en fare for at landbruksnæringa i vårt distrikt går glipp av utviklingsmuligheter til fordel for landbruket i Sør Norge. Vi ønsker derfor å sette fokus på hvilke muligheter som ligger i satsing på økologisk landbruk. Veiledningstjenester innen økologisk landbruk: 1. GFR Gratis Førsteråd i økologisk landbruk, inkludert GFR Sau og GFR Melk 2. Rådgivingsavtale i økologisk landbruk. Tjenesten innebærer 10 timer faglig oppfølging, og er beregna på gårdsbruk som har bestemt seg for å legge om til økologisk drift. Egenandelen er kr Deltakelse i Dyrkingsgrupper med 3 samlinger/år. Her samles øko bønder og øko interesserte bønder fra Helgeland til erfaringsutveksling og fagforedrag. Pr i dag har vi i sving ei gruppe på melkeproduksjon og ei gruppe på saueproduksjon Alle veiledningstilbudene inngår i Norsk Landbruksrådgiving sitt landsdekkende prosjekt Økologisk veiledningsprosjekt

23 23 Økoløft for Trøndelag og Helgeland Dette er et stort prosjekt hvor vi deltar i delprosjektet Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt sammen med Landbruksrådgivingen i Trøndelag og Nortura. Kjell Arne Augustsen deltar som prosjektmedarbeider med totalt 500 timer. Prosjektarbeidet går på stimulering av økologisk storfekjøttproduksjon, oppfølging av prosjektgårdene, utvikling av billige bygnings og innredningsløsninger og faglige arrangement for kompetanseheving og utvikling av økologisk storfekjøttproduksjon. Forsøk Lokale feltforsøk og registreringer er en viktig kilde for innhenting av ny og lokaltilpasset kunnskap, og vi har som mål å ha 4 5 forsøksfelt pr år. I 2010 vil vi i videreføre forsøkene: Undersøkelse av forkvalitet og avlinger i 5 ulike timoteisorter ved intensiv drift og 3 slåtter, sammenligna med ekstensiv drift og 2 slåtter (anlagt 2007). Rettleiingsprøving av nye sorter flerårig raigras (anlagt 2008). Frøengfelt i Bioforsk prosjektet Bevaring ved bruk, nye lokalsorter av engvekstene timotei, engsvingel og rødkløver. Prosjektet er finansiert av Norsk Genressurssenter. Nitrogengjødsling til rødkløvereng ved intensiv drift (anlagt 2009) Rødkløversorter, Rettledningsprøving (anlagt 2009) Andre tjenester og prosjekter Grovforskolen. OPUS Sortland/Sortland Vgs (tidligere Kleiva Landbruksskole) har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere FIN Forsøksringene i Nordland) startet opp prosjektet Grovforskolen for utvikling av et nettbasert opplæringstilbud innen grovfordyrking under nordlige driftsforhold. Fagstoffet er nå skrevet, og i løpet av året vil gårdbrukere i Nordland få tilbud om delta i dette utdanningsopplegget. Nye egne prosjekter? Vi har ikke ferdigutvikla nye prosjektideer som vi kan søke finansiering til. Men har vi engasjement, er det mange prosjektideer vi kan gripe fatt i, og som kan gi nye utviklingsmuligheter for landbruksnæringa i distriktet. Forsøksringen bidrar gjerne med å drive fram prosjekt på nye områder, men vi er avhengige av samarbeid med interesserte gårdbrukere. Så derfor, kom med ideer og synspunkter til aktuelle tiltak og prosjekt. Testing av mineralgjødselspredere spredejevnhet og mengdekontroll For en del år tilbake var dette et populært medlemstilbud, og i 2009 gjennomførte vi testinger i forbindelse med 4 markdager. NLR Helgeland har planer om at dette på sikt igjen skal bli en del av vårt tjenestetilbud, men det vil ikke bli avsatt tid til testing av mineralgjødselspredere i 2010.

24 24 Hovedpunkter i arbeidsplana for 2010 Januar April Gjødselplanlegging, totalt ca 210 planer Strategiplanarbeid ansattesamlinger m.m. Kompetanseheving opplæring av nyansatte Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland 3.mars Økoløft prosjektarbeid Fagmøter. Økologisk kjøttproduksjon. Vefsn 16.mars. Alstahaug 17.mars (Økoløft) Fagseminar Øko sau. Hattfjelldal mars. Samarbeid med økoløft kommunene Nesna, Hemnes, Vefsn Fagtur Økologisk melkeproduksjon til Nord Trøndelag i samarbeid med økoløft kommunene Oppstart Beitekurs for sauekjøttprodusenter Lovund 20.mars (Samarbeid med Nortura) Oppstart Beitekurs for storfekjøttprodusenter (Samarbeid med Nortura) GFR, Gratis førsteråd i økologisk landbruk totalt 20 stk Rådgivingsavtaler i økologisk landbruk totalt 10 stk Økonomisk veiledning Driftsplanlegging Bygdekompasskurs 3 stk Våronnavis, skrive fagartikler, utgivelse i samarbeid i Nordland, Troms og Finnmark 1 medlemsskriv Mai August Funksjonstesting av åkersprøyter Utarbeiding av Miljøplaner 20 stk Utarbeiding Skjøtselsplaner Vegetasjonskartlegging, oppdrag Feltarbeid på forsøk Økoløft prosjektarbeid Rådgivingsavtaler økologisk landbruk GFR Gratis førsteråd i økologisk landbruk Medlemsskriv, 1 2 stk Vekstrapporter i Nationen 2 3 Markdager: Skjøtsel av verdifulle kulturlandskap og fornminner. Miljøtilskudd. Beitekurs for saue og storfekjøttprodusenter, 2.samling 2 markdager Utferd med tema Bygningsvern og byggeskikk September desember Jordprøvetaking, ca gårdsbruk Horva 2010 delta med stand Beitekurs for saue og storfekjøttprodusenter, 3.samling 2 møter Bygdekompasskurs 2 stk Foringsplanlegging for sau og storfekjøttprodusenter Økoløft Prosjektarbeid Økonomisk veiledning Driftsplanlegging GFR, Gratis førsteråd i økologisk landbruk Rådgivingsavtaler Fagmøter/ dyrkingsgruppemøter økologisk melk og sau Medlemsskriv, 1 2 stk Gjødselplanlegging

25 25 Vedlegg 1: Budsjett Regnskap pr Inntekter: Salgsinntekter kr kr Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen kr kr Kommunale tilskudd kr kr Prosjekttilskudd, kursinntekter m.m kr kr Medlemsinntekter; kontingenter og gaver kr kr Medlemsinntekter; tjenester /konsutentoppdrag kr kr Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag kr kr Andre inntekter kr kr Sum driftsinntekter kr kr Kostnader: Innkjøp av materialer og varer kr kr Rådgiving kr kr Varekostnad kr kr Lønn til fast ansatte kr kr Lønn til andre ansatte kr kr Styret kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft kr Andre personalkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Avskrivninger kr kr Kostnader lokaler kr kr Verktøy, inverntar og driftsmaterialer kr kr Reparasjoner og vedlikehold kr Fremmede tjenester kr kr Kontorkostnader kr kr Telefon, porto og lignende kr kr Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, bil kr kr Salg, reklame og representasjonskostnader kr kr Kontingenter og gaver kr kr Forsikringer kr kr Andre kostnader kr kr Sum andre driftskostnader kr kr Tap på fordringer kr Sum kostnader kr kr Driftsresultat kr kr Finansinntekter / kostnader: Finansinntekter kr kr Finanskostnader kr kr Finansresultat kr kr Årsresultat kr kr

26 26 Vedlegg 2: Oversikt over ulike satser for godtgjørelser for tillitsvalgte i Norsk landbruksrådgiving Rådgivingsenhet Medl. Ansatte Styreleder Møte halv Revisor Styremedl. Nestleder dag Møte dag Helgeland Landbr.Rådg NLR Salten 5000 (?) ekstern NLR Dalane NLR Rogaland ekstern Haugaland Lier og Omegn Agder ekstern vanlig lønn¹ FR SørØst vanlig lønn¹ NLR Lofoten ekstern Landbruk NordVest Midtre Hålog ekstern NLR Sør Tr ekstern vanlig lønn¹ NLR Helgeland vanlig lønn¹ 1000 Landbruk Nord Valdres Landbr.Rådg. 400 ca 6500 ekstern NLR Nord ¹ Styremedlem som er valgt for de ansatte får ikke møtegodtgjørelse, men vanlig lønn

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer