Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 14"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2

3 INNHOLD KONSERNSJEFENS BLIKK 4 KONSERNLEDELSE VIKTIGE HENDELSER I GABLERS HISTORIE 8 STYRET STYRETS BERETNING 12 RESULTATREGNSKAP 16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 17 BALANSE 18 NØKKELTALL 20 NOTER 21 REVISORS BERETNING 28 GABLER Årsrapport 2014 Foto: Design: Trykk: Papir: Øystein Grutle Haara Alf Gundersen Molvik Munchen

4 KONSERNSJEFENS BLIKK PÅ 2014 OG FREMOVER Gabler konsernet har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, så også i Pensjonsmarkedet er i en endringsfase fra tradisjonelle ytelsespensjon til innskuddspensjon og hybridløsninger. Gabler har mange pensjonskasser som kunder, og deres valg av fremtidige pensjonsløsning er viktig for innretningen til flere av konsernets virksomhetsområder. Fallende renter, samt liten kapasitet hos livselskapene til å motta fripoliser fra pensjonskasser, har bidratt til nytt fokus rundt pensjonskassene fremtid. Flere virksomheter har besluttet å drive avløpet av ytelsespensjon videre, og å inkludere både innskudd og hybridordninger i kassene. Vi har flere kunder som også driver innskuddsadministrasjonen i egen pensjonskasse, og forventer at det blir flere de neste årene. Gabler har en integrert systemplattform for pensjonsadministrasjon som betjener 40 pensjonskasser i tillegg til tre livsforsikringsselskap, hvorav 14 kommunale pensjonskasser med egen administrasjon. I 2014 fikk vi fire nye kommunale pensjonskasser med egen drift som kunder, i tillegg til tre nyetablerte kasser. Gabler er leverandør av forsikringsadministrative tjenester til Sparebank 1 Forsikring. Vi har hatt gleden av å bistå dem i å bli det første livselskapet som tilbyr hybride pensjonsløsninger i Norge. Gabler har dermed styrket sin posisjon i markedet for pensjonsadministrasjon og etablert seg i markedet for innskudds- og hybridadministrasjon. Vi er nå i ferd med å videreutvikle virksomheten for å møte fremtidens pensjons- og forsikringsmarked. Gjennom 2014 har en egen Pension Consulting avdeling blitt opprettet med senior aktuar og forsikringsøkonomer. De jobber tett sammen med virksomheter med deres pensjonsvalg mht. innretning og kostander. Omleggingen av pensjonsregelverket gjør at alle virksomheter må gjennomgå egne ordninger og gjøre valg for fremtiden. Denne enheten er spesialister på slike spørsmål og bruker avanserte analyseverktøy for å fremskrive kostander for bedriften og forventet pensjon for ansatte. Gabler har hatt konsesjon som forsikringsmegler siden I fjor ble Gabler Insurance Brokers AS etablert og forsikringsmeglingsvirksomheten etablert som et eget forretningsområde. Fremtidens pensjonsløsninger vil ha tilknyttede forsikringselementer som skal kjøpes fra leverandører. Det krever en løpende oversikt over tilbudene i markedet, samt konkurranseutsetning ved fornyelse. Gabler ønsker også å følge våre kunder på skadesiden, hvor vi kan tilføre kompetanse innen risikoforståelse og rett prisede forsikringstjenester. Gabler Investment Consulting AS har styrket posisjonen som Norges ledende investeringskonsulent gjennom I et finansmarked med stor usikkerhet har Gablers grunnleggende holdning til diversifisering og internasjonalt fokus bidratt til meravkastning for våre kunder. Investeringsplattformen Performa har gitt våre kunder tilgang til noen av de beste internasjonale forvalterne på en kostnadseffektiv måte. I tillegg til egen kompetanse, bidrar det tette samarbeidet med Towers Watson til at forvalterseleksjonskompetansen er svært god sammenlignet med andre nordiske konkurrenter. Det investeres betydelige midler i selskapets videre oppbygning, både gjennom nytt personale og videreutvikling av våre systemer. Gabler forblir en lettbent organisasjon med kompetente medarbeidere og gode teknologiske løsninger. Vår virksomhet har gitt gode resultater for våre kunder. Dette gir den nødvendige handlingsfrihet til å skape muligheter for fremtiden. Olav Rune Øverland Konsernsjef Gabler AS 4 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

5 GABLER ÅRSRAPPORT

6 KONSERNLEDELSE 2014 OLAV RUNE ØVERLAND TOR SYDNES CHRISTIAN FOTLAND AKSEL BJERKVIK ÅSA RAVIK Konsernsjef Konserndirektør kunde/marked Viseadm. Direktør Finansdirektør Direktør, Organisasjons- og forretningsutvikling Olav Rune Øverland har 25 års erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor bank, analyse, investeringsrådgivning og pensjon. Han var i 2000 en av to gründere i Wassum Investment Consulting AS, nå Gabler AS. I tillegg til lang erfaring og dokumenterte gode resultater, har Olav Rune en sterk breddekompetanse innen finans, investeringsrådgivning og pensjon. Han har også lang og omfattende styreerfaring fra virksomheter som Kommunalbanken, Conoco Phillips Pensjonskasse, Gabler konsernet og div. investeringsselskaper. Tor Sydnes har 25 års erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor bank, analyse, investeringsrådgivning og pensjon. Han var i 2000 en av to gründere i Wassum Investment Consulting AS, nå Gabler AS. I tillegg til lang erfaring og dokumenterte gode resultater, har Tor en sterk breddekompetanse innen finans, investeringsrådgivning og pensjon. Han har styreerfaring fra investeringsselskaper og Gabler-konsernet, og har opptrådt som sakkyndig i en rekke tvistesaker knyttet til investeringer og svak rådgivning. Christian var administrerende direktør fra 1994 til fusjonen med Wassum i Christian Fotland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har over 30 års erfaring fra forsikrings- og pensjonsbransjen. Han startet sin karriere i Vesta og gikk senere over til Storebrand. I 1994 startet han opp et rådgivnings- og administrasjonsselskap for pensjonskasser på vegne av Kreditkassen (Nordea). Selskapet ble senere kjøpt av de ansatte og fikk navnet Gabler. Aksel Bjerkvik har over 12 års erfaring fra finans og forsikring, de siste fire som leder av finans og administrasjon i Gabler. Han har tidligere arbeidet i Nordea, først som Business Controller og senere i lederstilling innenfor samme område. I Nordea hadde han et spesielt fokus på virksomhetsstyring og rapportering. Aksel er styresekretær i Gabler og sitter som styremedlem i Gabler Accounting. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning i finansiering og finansiell økonomi. Åsa Ravik har 20 års erfaring innen organisasjonsutvikling, både fra nystartede virksomheter, restrukturering av etablerte selskap og omfattende fusjonsprosesser. Hun var Nordisk HR Direktør i Elexia Nordic i fem år, og har jobbet med operativ ledelse på ulike nivåer. Åsa har en master i NLP og sertifisering på arbeidspsykologiske tester som Hogans og MBTI. I tillegg har hun grunnfag i pedagogikk, Bachelor in Management fra BI og master i organisasjonspsykologi. 6 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

7 PER-HENNING ALMVANG ØLVER HAVELAND PEDER SUNDE TOM RUNE ERVIK Direktør GPM CEO, Gabler Investment Consulting AS (GIC) Leder Gabler Client Services Direktør Gabler Pension Consulting Per-Henning Almvang har mer enn 20 års erfaring innen IT program- og driftsleveranser, og innehar høy kompetanse innen IT-ledelse. Han har blant annet bakgrunn fra både salg, utvikling og drift av større IT-systemer som Produktsjef hos Tandberg Television, Konsulent hos Open Human Digtal og VP Sales & Marketing hos Never.no. I Gabler har Per-Henning jobbet som leder for IT siden 2009, og som leder for Gabler Pension Management siden februar Ølver Haveland har over ni års erfaring med investeringer, hvor av fire av disse som leder for GIC. Han har lang fartstid fra Gabler, først som investeringsanalytiker og senere som rådgiver og seniorrådgiver, før han overtok som leder for investeringsvirksomheten. Ølver har en Master fra Norges Handelshøyskole og Wirtschaftsuniversität Wien, med fordypning i finansiell økonomi og avslutter i disse dager AFA-studiet i regi av NHH Executive. Peder Sunde har vært ansatt i Gabler siden november 2014 som leder for Gabler Client Services. Han har 15 års erfaring fra bank- og finansvirksomhet i Oslo og London. Han har ledet diverse salgs og relasjonsteam, samt vært daglig leder for to bedrifter. Etter 11 år i Nordea og JP Morgan bygget han opp CorpNordic i Norge. Peder har erfaring fra asset servicing, depotvirksomhet, trustee og private banking. Peder innehar en mastergrad fra Warwick University og en Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo. Tom Rune Ervik har vært ansatt i Gabler siden 1998, de siste tre årene som leder av konsulentavdelingen. Han har spisskompetanse innen pensjonskasser, og har de siste 12 årene vært ansvarshavende aktuar for flere av de største pensjonskassene i Norge. Tom Rune har lang fartstid fra Mercer, først som senior aktuar og senere som leder av konsulentavdelingen. I tillegg har han tre års erfaring som aktuar i Gjensidige. Han er utdannet cand. scient. fra NTNU med fordypning i statistikk, og har aktuarutdanning fra UiO. GABLER ÅRSRAPPORT

8 VIKTIGE HENDELSER I GABLERS HISTORIE Stiftet Aktuar Lind Pensjonskasser Lansering Av produktet Nøkkelferdige pensjonskasser Norske Liv kjøper Watson Wyatt i Norge Stiftet Watson Wyatt AS Ansatte Christian Fotland ansatt som adm.dir. Kjøper Norske Liv kjøper Aktuar Lind Pensjonskasser Gabler Insuranse Brokers blir stiftet Pensjonsordningen legges om til innskuddspensjon Navnet endres til Gabler AS Den første rene fripolisekasse blir overtatt av Gabler Bluegardens pensjonssystem blir kjøpt Den første innskuddskasse blir etablert Etablering av konserstruktur Depotløsning rebrandes som Gabler Performa med ny administrator Den første helkommunale pensjonskasse overtas, Andebu Kommune Fusjon med Pensjonsconsult 8 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

9 Navnet skifter til Norske Liv Pensjonskasser De to første nøkkelferdige pensjonskassene blir etablert: Kreditkassen og Ulstein Navneskifte Navnet skifter til Nordea Pension Services Stiftet Wassum Investement Consulting AS stiftes 2004 Utskilling fra Nordea og navnet blir Gabler & Partners Partnerskapet opprettes, Jostein Sørvoll blir styreleder 2005 Pensjonsforsikring Avtale med Oslo Pensjonsforsikring Kraftselskap De første kraftselskap etabler pensjonskasser hos Gabler & Partners. Livselskap Forsøker å bli livselskap Overtas Sparebank1s portefølje av kollektiv pensjonsforsikring overtas, sammen med de ansatte Fusjon Fusjon med Wassum Investment Consulting og navneskifte til Gabler Wassum Adm.dir Jostein Sørvoll blir adm.dir Flere forsøk på å bli kjøpt av utenlandske konsulentselskap, bl.a. Hewitt Adm.dir Jostein Sørvoll overlater roret til Olav Rune Øverland som blir adm.dir. GABLER ÅRSRAPPORT

10 STYRET 2014 JOHAN SOLBU BRAATEN TOR SYDNES SIRI LUNDE HEGGEBØ ELSE TONSTAD Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Johan Solbu Braaten har over 30 års erfaring fra næringslivet, både innenfor industri- og finanssektoren. Han har hatt ledende stillinger i en rekke norske og internasjonale konsern, blant annet som CFO i Storebrand og i Aker konsernet. Før dette hadde han en rekke lederposisjoner i DNB gjennom 13 år. Braaten var administrerende direktør i Carnegie Asset Management i fra , og generalsekretær i Norske Finansanalytikers Forening fra Han har styreerfaring fra en rekke sentrale virksomheter, blant annet Norsk Tillitsmann, Oslo Børs, Gjensidigestiftelsen, BN Bank, Aberdeen Prooperty Investor, Norcem og Stokke. Tor Sydnes har 25 års erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor bank, analyse, investeringsrådgivning og pensjon. Han var i 2000 en av to gründere i Wassum Investment Consulting AS, nå Gabler AS. I tillegg til lang erfaring og dokumenterte gode resultater, har Tor en sterk breddekompetanse innen finans, investeringsrådgivning og pensjon. Han har styreerfaring fra investeringsselskaper og Gablerkonsernet, og har opptrådt som sakkyndig i en rekke tvistesaker knyttet til investeringer og svak rådgivning. Siri Lunde Heggebø er autorisert regnskapsfører hos Gabler Accounting AS, som har ansvar for regnskapsføringen til 24 pensjonskasser, én skadekasse, to investeringsselskaper og åtte PWM Private Wealth Management. Heggebø har en bachelorgrad innen regnskap og en mastergrad med spesialisering strømderivater, begge ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I tillegg til å jobbe mye med finansregnskap har hun utviklet en modell for å beregne skatt for pensjonskasser samt implementering av nye systemer. Else Tonstad har vært investeringskonsulent og finansanalytiker i Gabler Investment Consulting siden starten av Før dette var hun studentpraktikant ved NSD Norwegian Social Science Data Services, ved siden av studiene. Tonstad har en Master of Science fra Norges Handelshøyskole, og har i tillegg utdannelse innen arabiske språk og litteratur fra Universitet i Bergen og Damascus University. 10 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

11 OLA KJENDSETH CHRISTIAN FOTLAND OLAV RUNE ØVERLAND Styremedlem Styremedlem Konsernsjef Ola Kjendseth har lang fartstid innen daglig administrasjon, prosjektledelse og forvaltning av alle typer alle pensjons- og forsikringsordninger. I tillegg har han bred erfaring som ansvarlig for nettbaserte løsninger og tilhørende rådgivning i forbindelse med formidling av pensjons- og forsikrings-opplysninger. Kjendseth har tidligere vært direktør i Nordea Pension Services og Norske Liv, samt daglig leder for Ulstein Pensjonskasse. Christian Fotland er viseadministrerende direktør i Gabler og har over 30 års erfaring fra forsikrings- og pensjonsbransjen. Han startet sin karriere i Vesta og gikk senere over til Storebrand. I 1994 startet han opp et rådgivnings- og administrasjonsselskap for pensjonskasser på vegne av Kreditkassen (Nordea). Selskapet ble senere kjøpt av de ansatte og fikk navnet Gabler. Fotland var administrerende direktør fra 1994 og frem til fusjonen med Wassum i 2007 Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Olav Rune Øverland har 25 års erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor bank, analyse, investeringsrådgivning og pensjon. Han var i 2000 en av to gründere i Wassum Investment Consulting AS, nå Gabler AS. I tillegg til lang erfaring og dokumenterte gode resultater, har Olav Rune en sterk bredde-kompetanse innen finans, investeringsrådgivning og pensjon. Han har også lang og omfattende styreerfaring fra virksomheter som Kommunalbanken, Conoco Phillips Pensjonskasse, Gabler konsernet og div. investeringsselskaper. GABLER ÅRSRAPPORT

12 STYRETS BERETNING 2014 Konsernet yter pensjons-, forsikrings- og investeringstjenester til det norske markedet. Konsernet (Gabler) består i tillegg til Gabler AS, av datterselskapene Gabler Investment Consulting AS, Gabler Accounting AS og Gabler Insurance Brokers AS. Morselskapets forretningsadresse er i Oslo, men har også kontorer i Bergen og Kristiansand. Omsetning og resultat for 2014 er det høyeste i selskapets 26 år lange historie og representerer en solid vekst fra foregående år. FREMTIDIG UTVIKLING Gabler følger en langsiktig strategi som skal sikre grunnlagt for fortsatt vekst og resultatutvikling. Konsernet satser bevisst på de markedsmulighetene som ligger i de omfattende lovendringene som er vedtatt innenfor pensjonsområdet i privat sektor, og de forestående endringene innenfor offentlig sektor. Det er de siste årene investert betydelige ressurser for å utvikle en konkurransedyktig løsning for hybrid- og innskuddspensjon. Styret er meget tilfreds med at Gabler kan tilby alle produkter innenfor tjenestepensjon, på en moderne og driftssikker systemplattform. Ny tjenestepensjon ble innført per , men det har så langt vært lite bevegelse i markedet. Som uavhengig rådgiver vil Gabler bistå kunden med å velge det som tjener kunden best; om det er innskudd eller hybrid i pensjonskasse eller forsikrede løsninger i livsforsikringsselskap. Som hovedregel er ingen tilfeller like og hver kunde må derfor vurderes individuelt. Gabler Investments Consultings egenutviklede handelssystem, Gabler Performa, bygget på effektiv teknologi, solide driftsprosesser og et svært attraktivt forvalterutvalg. Det er ventet at den totale kapitalen investert i Performa vil passere 20 milliarder i løpet av 1. kvartal Investeringsplattformen med tilknyttede tjenester blir et prioritert vekstområdet for verdipapirforetaket og konsernet i årene som kommer. Den 1. september 2014 etablerte Gabler datterselskapet Gabler Insurance Brokers AS og overførte Gablers forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet til det nye foretaket. Oppstart av meglerforetaket er strategisk viktig for konsernet og representerer en solid satsing og utvidelse av selskapets produktspekter. I lys av forventede og kommende endringer i pensjons- og forsikringsmarkedet er en slik diversifisering vurdert som både risikodempende og tidsriktig. Markedet for forsikringsmegling er i vekst og kompletterer Gablers øvrige virksomhet. Gabler Accounting er et rendyrket regnskapsforetak med egen konsesjon som autorisert regnskapsførerselskap. Selskapet ytet regnskapstjenester til pensjonskasser og investeringsselskaper, og vurderer løpende markedsmuligheter og ulike strategiske initiativ. Det er planlagt en rekke tiltak for å bedre selskapets marginer. All virksomhet knyttet til pensjonsutbetalinger i Gabler skal overføres til regnskapsforetaket og vil gi selskapet nødvendig lønnsomhet og kapitaltilførsel i årene som kommer. RESULTATER Årsresultatet for Gabler i 2014 ble 20,4 MNOK og er en oppgang fra Driftsresultatet (EBITDA) ble 25,3 MNOK og gir en driftsmargin på 18,9 %. Omsetningen endte på 134,0 MNOK og representerer en positiv vekst på 11.9_% fra 2013, da omsetningen utgjorde 119,7 MNOK. Det finnes ikke skattemessige underskudd til fremføring i konsernet. Per utgangen av 2014 er det balanseført 4,9 MNOK til forskning og utvikling. Kostnadene er aktivert etter en samlet vurdering av de krav som følger av regnskapslovens 5-3. Utgiftene har medgått til utvikling av ny teknisk løsning for innskudds- og hybridpensjon og webapplikasjon for forsikringsfagsystemet. Selskapet gjennomførte i 2014 en rekke kostnadsreduserende tiltak for å bedre lønnsomheten. Et av tiltakene var å avvikle den ytelsesbaserte pensjonsordningen for alle ansatte. Ordningen ble 1. desember erstattet med en innskuddsbasert tjenestepensjon med høye innskuddssatser. Endringene vil gi permanente kostnadsbesparelser og forutsigbarhet i utgiftene fremover, i tillegg til positive engangseffekter i resultat for Konsernets likviditetsbeholdning var per utgangen av 2014 tilfredsstillende og konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år kombinert med konsernets langsiktige strategiske vurderinger for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 12 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

13 GABLER ÅRSRAPPORT

14 KUNDER OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Gabler utvidet i 2014 sitt kundegrunnlag med flere nye og større kunder. 4 kommunale pensjonskasser og 3 private pensjonskasser valgte Gabler som tjenesteleverandør. Gabler vant oppdraget om å levere rådgivning- og handelsløsning for kanskje det største family-office anbudet på flere år. Året 2014 var et svært hyggelig år for Gablers kunder og porteføljene har vært godt tilpasset de markedshendelser som oppstod. MCI World i lokal valuta ga en avkastning på 9,4 % i 2014, mens indeksen i NOK ga en avkastning på 28,8 % i samme periode. Renter falt gjennom hele 2014, både globalt og i Norge, og mye tyder på at de vil holde seg lav i lang tid. Denne utvikling vil skape et økende behov for rådgivning. I 2014 oppnådde Gablers kunder svært god risikojustert avkastning og befestet sin stilling som Norges ledende og uavhengige investeringsrådgiver for stiftelser, family-offices, pensjonskasser og kommuner. Pensjon har i 2014 vært fremtredende i nyhetsbildet og på agendaen i den offentlige debatten. Gjennom nyhetsartikler og leserinnlegg har Gabler hatt en sentral rolle og styrket sin posisjon som uavhengig rådgiver innen pensjonsrelaterte spørsmål. Gabler har gjennom året som gikk lansert en ny kommunikasjonsstrategi som inkluderte nye moderne hjemmesider og en mer aktiv tilstedeværelse på sosiale medier. Styret mener den nye strategien, kombinert med en mer tiltalende grafisk profil, vil bidra til en tydeligere og mer effektiv kommunikasjon eksternt. I 2015 vil kommunikasjonsprosjektet arbeide videre med intern kommunikasjon og nye intranettsider. RISIKO Gabler er selv ikke direkte eksponert for markeds- eller forsikringsteknisk risiko, men begge disse elementene er avgjørende risikofaktorer for Gablers kunder. Kundenes risikohåndtering skjer i stor grad basert på leveranser fra Gabler, herunder saksbehandling, kvantitativ rapportering, rådgivning og informasjonsteknologi. Operasjonell risiko i Gabler blir derfor svært vesentlig for selskapets kunder. Gabler har i 2014 lagt ned et betydelig arbeid med å forbedre den interne styringskontrollen og øke kunnskapen om egen virksomhet. Det ble rekruttert en egen compliance officer med særskilt oppfølgingsansvar for de konsesjonsbelagte virksomhetsområdene og internkontroll generelt. Videre er det utviklet et interaktivt grensesnitt på selskapets intranettsider som gjør tilgjengelig kritisk virksomhetsinformasjon, interne prosedyrer og relevant regelverk. På sidene finner man også portal for risikostyring, avviksmelding og tiltaksoppfølging. Formålet er å minimere operasjonell risiko og synliggjøre muligheter gjennom å gi selskapets styre og ledelse riktig og relevant informasjon om de ulike forretningsområdene. ARBEIDSMILJØ Styret mener at arbeidsmiljøet samlet sett er godt, noe som ble underbygget av medarbeiderundersøkelsen «Gablers Kulturbarometer» som ble gjennomført våren Deltagelsen i undersøkelsen var meget høy og resultatene var gjennomgående gode. Det vil likevel bli arbeidet aktivt med forbedringstiltak i alle enheter, og spesielt i de enheter som hadde noe lavere score en gjennomsnittet. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. I oktober signerte ledelsen og fagforeningen en ny Bedriftsavtale som regulerer en rekke viktige forhold mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Denne avtalen, samt annen relevant informasjon for Gablers ansatte, er gjort tilgjengelig gjennom en ny elektronisk HR portal / Personalhåndbok. Styret ser på det som positivt at flere av selskapets medarbeidere har meldt seg inn i Finansforbundet i løpet av Prosessen med å endre pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert skapte et bredt engasjement. Totalt korttidssykefravær i 2014 utgjorde 197 dagsverk, noe som tilsvarer 1,1 % av den totale arbeidsstyrken. Langtidssykefraværet utgjorde 348 dagsverk (2,0 %) og er knyttet til noen få medarbeidere. Sykefraværet representerer totalt sett en nedgang på 1,6 % sammenlignet med Gjennomsnittlig sykefravær i bransjen (64-66 Finansiering og forsikring, SSB SN 2007) utgjorde til sammenligning 4,6 % og inneholder korttid- og langtids (2013). Styret vurderer det totale sykefraværet som tilfredsstillende, men vil arbeide systematisk for å redusere omfanget gjennom konkrete tiltak. Gabler ønsker å bidra til å styrke idrettskulturen i selskapet gjennom et aktivt Bedriftsidrettslag. Gjennom 2014 har idrettslaget fått stort tilfang av nye medlemmer og det har vært stor oppslutning rundt de de ulike aktivitetene. Gabler markerte seg positivt under Skarverennet og oppnådde 75. plass av over 1500 deltagende lag under Holmenkollstafetten. I 2014 ble det gjennomført førstehjelpskurs for alle medarbeidere i Gabler, herunder oppfriskning i bruk av hjertestartere i Bergen og Oslo. Det er foretatt en rutinemessig gjennomgang av brannvernsutstyr i Bergen og i Oslo, og nødvendig utstyr er oppdatert og komplimentert. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. DISKRIMINERING, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er styrets oppfatning at det økte fokuset på compliance danner grunnlag for gode beslutninger, økt lønnsomhet og mer effektiv styring. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 14 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

15 Gabler fullførte 3. runde med Talentutviklingsprogram våren 2014 og 6 fornøyde medarbeidere kunne motta sitt diplom. DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponeringer av årsresultatet i Gabler AS: Selskapet har retningslinjer som skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er i alt 75 ansatte i selskapet, hvorav 31 er kvinner. Det er 13 ledere med personalansvar i selskapet og 5 av disse er kvinner. Gabler investerte i 2014 i nytt førsteklasses videokonferanseutstyr. Kapasiteten ble utvidet og brukergrensesnittet og kvaliteten ble betydelig forbedret. Investeringen er ventet å redusere selskapets totale reisevirksomhet og dermed påvirke miljøet positivt. Til annen egenkapital Kr Avsatt til utbytte Kr = Total disponert Kr Foreslått utbytte representerer kr. 381 per aksje. Selskapets egenkapital utgjorde per utgangen av 2014 kr Virksomhetens drift medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Gabler har i 2014 bidratt økonomisk til flere ideelle organisasjoner; herunder Flyktninghjelpen, Natteravnene, Redd barna og Amnesty International. Styret i Gabler AS Bergen, 12. mars 2015 Johan Solbu Braaten Styreleder Tor Sydnes Styremedlem Christian Fotland Styremedlem Else Tonstad Styremedlem Ola Kjendseth Styremedlem Siri Lunde Heggebø Styremedlem Olav Rune Øverland Konsernsjef GABLER ÅRSRAPPORT

16 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning 3, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERSIKT OVER RESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel Årets resultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Utbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert GABLER ÅRSRAPPORT 2014

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av datterselskap/aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalinger av utbytte Kjøp/salg av egne aksjer nettoeffekt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per GABLER ÅRSRAPPORT

18 BALANSE PR. 31. DESEMBER Note ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Forskning og utvikling Kildekode, kundeportefølje Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i aksjer og andeler Netto pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler GABLER ÅRSRAPPORT 2014

19 BALANSEPR. 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 8, Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 12.mars Tor Sydnes Styremedlem Ola Kjendseth Styremedlem Else Tonstad Styremedlem Siri Lunde Heggebø Styremedlem Christian Fotland Styremedlem Olav Rune Øverland Administrerende direktør Johan Solbu Braaten Styreleder GABLER ÅRSRAPPORT

20 NØKKELTALL DRIFTSMARGIN FTSMARGIN 2,1 % 11,3 % 9,5 % 7,6 % 18,9 % DRIFTSMARGIN 2,1 % 2010 OMSETNING 11,3 % 9,5 % 7,6 % EBITDA ,9 % EBITDA OMSETNING E OMSETNING FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER OMSETNING FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER 20 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

21 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. KONSOLIDERING Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gabler AS, datterselskapene Gabler Investment Consulting AS, Gabler Accounting AS som Gabler eier 100 %, samt Gabler Insurance Brokers AS som Gabler AS eier 90,01 % av. Minoritetsinteressen i Gabler Insurance Brokers er skilt ut på egen linje i regnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. SALGSINNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. PENSJONER Selskapet har i 2014 avviklet sin ytelsesbaserte pensjonsordning. Fra har samtlige ansatte gått over til innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapets ordning tilfredsstiller lovkravene. For nærmere beskrivelse av overgangen henvises det til note 11. SKATTER Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. BRUK AV ESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. GABLER ÅRSRAPPORT

22 NOTE 2 SALGSINNTEKTER Pr. virksomhetsområde Fastprisprosjekter Timebaserte prosjekter Annen inntekt Sum NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER Kunst IT- utstyr Kontorutstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrives ikke 3 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær NOTE 4 IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill FOU Kildekode mm Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte eiendeler Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 3 år 3 år 8 år Goodwill er knyttet til konsernet og gjelder goodwill i forbindelse med oppkjøp av aksjer i Ricardo. FOU er kostnader til utvikling av webløsning for innskuddspensjonssystem. Kildekode mm er knyttet til kjøp av kildekode og kundemasse fra Bluegarden. 22 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

23 NOTE 5 FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn ett år 2014 Depositum husleie Fordring på eiere Sum Fordring på eiere er knyttet til lån gitt i forbindelse med kjøp av aksjer i Gabler AS. Lånet renteberegnes med normrenten og skal nedbetales over 3 år. Konsernet har ingen gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Selskapet har gjennom factoringavtale en kassekreditt på inntil kr Det er per ikke trukket noe på denne. NOTE 6 BANKINNSKUDD Konsernet hadde per bundne bankinnskudd på: 2014 Bundne skattetrekksmidler Depositum husleie Sum NOTE 7 KLIENTMIDLER Klientansvar Klientmidler Sum 0 0 Selskapet er underlagt rapportering til Finanstilsynet og skal halvårlig levere bekreftelse fra revisor på selskapets klientmidler. NOTE 8 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført kr Alle aksjene har lik stemmerett GABLER ÅRSRAPPORT

24 OVERSIKT OVER AKSJONÆRENE I SELSKAPET PR : Ordinære aksjer Eierandel Sydover Holding AS v/ Olav Rune Øverland, Daglig leder og Tor Sydnes, Styremedlem ,76 % Kinn AS v/ Arne Gunnar Holvik, Styremedlem ,37 % ABCF Invest AS v/ Christian Fotland, Styremedlem ,37 % Mediane Holding AS, v/ Ola Kjendseth, Styremedlem ,53 % Steinar Halvor Rytter 786 5,00 % Jarleif Lødøen 744 4,73 % Ola Kjendseth 605 3,85 % Per Brastad 546 3,47 % Kalkinn AS v/ Johan Solbu Braaten, Styremedlem 776 4,94 % Haveland Holding AS 550 3,50 % Gamma Konstriktor AS 550 3,50 % Øvrige aksjonærer ,97 % Sum ,00 % NOTE 9 EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Minoritets- interesse Annen egenkapital Sum Egenkapital Prinsippendring IAS19 Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Prinsippendring til IAS 19 Minoritet Egenkapital NOTE 10 PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har innskuddsbasert ordning. Innskuddet er 6 % av lønn opp til 7.1 G og 8 % av lønn fra 7.1 til 12 G. 24 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

25 Ved utgangen av 2013 hadde selskapet et uamortisert estimatavvik på NOK eks arbeidsgiveravgift. Dette estimatavviket oppstod som følge av det fallende rentenivået. Selskapet besluttet da å endre regnskapsprinsipp for innregning av pensjonskostnad. NRS6 åpner for å innregne pensjon basert på metode i IAS19. Ved innføringen av denne metoden måtte de uamortiserte estimatavvikene på NOK innregnes mot selskapets egenkapital. Estimatavvikene knyttet til overgangstidspunktet fra NRS6 til IAS19 er ført mot IB annen egenkapital. Motposten er selskapets pensjonsmidler, slik at selskapet pr viser en pensjonsforpliktelser på NOK, i stedet for pensjonsmidler på NOK. Estimatavvikene som oppstod i 2014 ble innregnet direkte mot selskapets egenkapital med tillegg i arbeidsgiveravgift. Rentenivå falt betraktelig gjennom Selskapet satte i gang en prosess i samarbeid med de ansatte for å endre pensjonsplanen fra en ytelsesbasert ordning til en innskuddsordning. Planendringen ble gjennomført pr og har både en resultat- og egenkapitaleffekt. Effekten av planendringen tilsvarer en inntektsføring av forskjellen på NOK eks arbeidsgiveravgift mellom den innregnede pensjonsforpliktelse pr og pensjonsmidler. Nettoeffekten utgjør til sammen NOK i økt inntekt. I tillegg har overgangen resultert i en negativ effekt på egenkapitalen på NOK Effekten på egenkapitalen fremgår av note 9 Egenkapital. Det er NOK 0 i pensjonsforpliktelse og NOK 0 i pensjonsmidler i regnskapet for 2014 etter at planendringen er gjennomført. NOTE 11 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 75 årsverk. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn Bonus Andre godtgjørelser Administrerende direktør Ved oppsigelse fra selskapets side, har administrerende direktør rett til en kompensasjon tilsvarende 12 måneders fast lønn, i tillegg til lønn og bonus i den ordinære oppsigelsestiden. Denne retten opphører etter 6 måneder dersom administrerende direktør tiltrer ny stilling med samme eller høyere lønn. Det har blitt utbetalt styrehonorar på kr i 2014 til styrets leder. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014 Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Sum Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. GABLER ÅRSRAPPORT

26 NOTE 12 SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt For lite avsatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Estimatavvik IAS19 ført direkte mot egenkapitalen Endring i midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Betalbar skatt i balansen Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Regnskapsmessige avsetninger Netto pensjonsmidler Sum Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt/utsatt skattefordel 27 % Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % 2014 av resultat før skatt 27 % skatt av resultat før skatt Korrigering Utsatt skatt feil tidligere år Permanente forskjeller (27 %) Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats *) 5,6 % *) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt 26 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

27 NOTE 13 POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Påløpte renteinntekter ihht avtaler Fordringer på ansatte Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fakturert, ikke opptjent inntekt Lønn, feriepenger o.l skyldig lønn, bonus Annen kortsiktig gjeld Avsetninger for forpliktelser Sum NOTE 14 AKSJER I ANDRE SELSKAPER Selskap Eierandel Anskaff.kost Bokført verdi Escali Financial Systems AS 2,5 % Selskapet har i tillegg investert NOK i verdipapirer i Danske Bank i NOTE 15 KONSERNSELSKAP Gabler AS er morselskap i konsernet. Datterselskap Anskaffelses år Kontor Eierandel Stemmeandel Gabler Accounting AS 2008 Oslo 100 % 100 % Gabler Investment Consulting AS 2012 Oslo 100 % 100 % Gabler Insurance Brokers AS 2014 Bergen 90,1 % 90.1 % Gabler Investment Consulting AS er å anse som et verdipapirfortak. Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven, samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Gabler Investment Consulting AS hadde pr en kapitaldekning på 18 %. Gabler Insurance Brokers AS har konsesjon til å drive forsikringsmegling og er pålagt rapporteringsplikt til finanstilsynet. GABLER ÅRSRAPPORT

28 28 GABLER ÅRSRAPPORT 2014

29 GABLER ÅRSRAPPORT

30

31

32

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 29. april 2015 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen 2013 ÅRSRAPPORT Om Malorama Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer