HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Ambulansefrustrasjon 40 Alle jobber heltid 54

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Ambulansefrustrasjon 40 Alle jobber heltid 54"

Transkript

1 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON HELSE OG SOSIAL HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Ambulansefrustrasjon 40 Alle jobber heltid 54 >

2 INNHOLD > 8 TEMA: Da politikken ble til marked 14 Vil informere om EU 15 Iska i hundre 16 Statsbudsjettet Tilgi oss 20 PORTRETTET: Lykkelig som stor HELSE OG SOSIAL 47 Nytteløse institusjoner 48 FOTOREPORTASJEN: En utsatt minoritet 54 «Alle» på heltid 56 Barnehagen som aldri stenger millioner er passert Foto: Karin E. Svendsen FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 44 FOKUS: Skal markedet styre sykehusene? 46 Seksjonslederen 58 Debatt 60 KRONIKK: Ser du fram til å bli AFP-pensjonist? 64 Oss 66 Kryssord 67 Tegneserie og Petit 70 JOBBLIV: Gull verd for dei små Foto: Even Tømte Ufrivillig heltid Finske hjelpepleiere klør seg i hodet over de små stillingene i Norge. I det finske arbeidslivet er ufrivillig heltid et større problem enn ufrivillig deltid. 54 > Samhandling i Helse Fonna Sjukehuset i Haugesund og ti kommunar har utvikla meir samordna helsetenester. Innsikt i arbeidssituasjonen til dei andre, lettar kommunikasjonen og samarbeidet. Ellen Karin Steinkjella har hospitert på sjukehuset. 34 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN MILJØMERKET Trykksak ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad Telefon REPORTASJESJEF Frode Rønning Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sandra Lillebø Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Even Tømte Telefon Vegard Velle Telefon I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul 2 < Fagbladet 10/2007

3 LEDER Foto: June Witzøe Ei varsla katastrofe Foto: Greg Rødland Buick TEMA Forvirret mann Vetle Lid Larsen har skrevet en systemkritisk roman om det norske samfunnets evne til å stenge dørene for de som står utenfor. 20 > I 2008 vil regjeringa samla bruke 24,6 milliardar kroner på klima- og miljøtiltak. Dette er nesten uforståeleg mykje pengar, men vi treng ikkje verte uroa. Vi kjem ikkje til å merke så mykje til det. Det private forbruket skal auke neste år også. Rett nok vert avgiftene omlagde i litt miljøvenleg retning, men stort sett skal kongeriket Noreg halde fram som før. Dei pengane regjeringa har sett av til miljøtiltak tener staten inn att på mindre enn ein månad, takka vere inntekter frå olje og gass. Kvar einaste dag leverer Noreg «Klimakrisa kan utvikle seg til ei katastrofe med krigsliknande konsekvensar.» En sak for politikerne? Skyhøye priser og en rente på veg opp kan gi oss en ny boligkrise. Har politikerne mistet all makt til å gripe inn når vanlige folk rammes av markedets humørsvingninger? 8 > LAYOUT Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Elektronisk materiell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2006: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo ,5 millionar fat olje til verdsmarknaden. Resultatet er CO 2 -utslepp på 376 millionar tonn. Utslepp av CO 2 og andre klimagassar har alt ført til fleire ekstreme orkanar og tyfonar, og FN sitt klimapanel slår fast at det blir verre. Storflaumar vil verte eit større og større problem. Temperaturen i luft og hav vil auke, isen smeltar og havet stig. Mange av øyane i Stillehavet vil verte ubeboelege, samstundes vil enorme område med dyrka mark bli til ørken. Innan 2020 kan den afrikanske matproduksjonen verte halvert. Mange vil dø av svolt og sjukdom. Meir enn 250 millionar menneske kan verte miljøflyktningar. Mange hundre tusen må truleg røme hit til vårt land. Klimakrisa kan utvikle seg til ei katastrofe med krigsliknande konsekvensar. Statsbudsjettet for 2008 tyder ikkje på at politikarane har teke inn over seg alvoret. Miljøorganisasjonane meiner mellom anna at regjeringa sitt arbeid med fornybar energi har vore mislukka. Vindkraftutbygginga står i stampe fordi investorane ikkje tør å byggje ut. Noreg har truleg dei beste tilhøva for vindkraft i heile Europa, men har dei dårlegaste støtteordningane. Det er på tide med eit nytt kriseforlik. Noreg vil tene 328,1 milliardar kroner på sal av olje og gass neste år. Kva om vi brukte halvparten av desse inntektene til å utvikle ny miljøteknologi? Handlar det ikkje om å redde kloden vår? JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Fagbladet 10/2007 < 3

4 NYTT < VELLYKKET SEKSTIMERSDAG Innføring av seks timers arbeidsdag ved Tine Midt-Norges pakkeri på Heimdal utenfor Trondheim i april i år, har så langt ført til lavere sykefravær, lavere kostnader og økt trivsel. < SINTE FORELDRE Rundt 300 dag- og fritidshjem i København ble nylig blokkert av barnehageforeldre som protesterte mot store nedskjæringer i barneomsorgen. < VÅPENKAPPLØP Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener en sterk folkelig mobilisering mot opprustning er nødvendig. Uten en sterk mobilisering fra enkeltpersoner og organisasjoner, ville ikke Landminekonvensjonen sett dagens lys, uttalte Støre under ti-årsmarkeringen av konvensjonen. < FÅ POLAKKER ER ORGANISERT Polakkene har med seg en generell skepsis mot fagorganisering fra hjemlandet, viser en arbeidsog levekårsstudie utført av forskningsstiftelsen Fafo. Ulf M. Ulriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund tror en av årsakene er at mange har dårlige erfaringer fra hjemlandet med en fagbevegelse som ikke står på arbeidernes side, men er en del av maktapparatet. < TAK PÅ SYKELØNNEN Den svenske regjeringen ønsker å stoppe muligheten for at langtidssyke ved hjelp av avtaleforsikringer, skal få mer enn 75 prosent av lønnen når de har vært syke i et år. < NY MEDLEMSREKORD Fagforbundet har satt ny medlemsrekord med en økning på 628 medlemmer i september. Forbundet har nå medlemmer, hvorav er yrkesaktive. Deler ambulanse for å spare penger Helse Førde bruker bevisst ambulanser som tar flere personer for å spare penger. Helt greit, mener klinikkdirektøren. Uverdig, svarer pasient. Solfrid Oppedal var svært dårlig, og måtte bringes i ambulanse fra sitt hjem i Eivindvik i Gulen til sentralsjukehuset i Førde. Stor var overraskelsen da hun ble spurt om det var i orden at hun delte ambulansen med en annen person. Ubehagelig Jeg var så syk og full av smerter at jeg hadde sagt ja uansett hva de hadde spurt meg om. Uansett ville jeg være grei, og sa det var i orden, sier kvinnen til avisen Firda. Jeg var nær ved å kaste opp av smerter flere ganger på den to og en halv timer lange turen til Førde sentralsjukehus. Legene mistenkte hjerneslag, og siden det ikke hadde blitt stilt noen diagnose, fikk jeg heller ikke smertestillende, forteller hun. Solfrid Oppedal, som selv har vært ambulansearbeider, sier til avisa at hun opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Den andre pasienten, en mann, ble lagt på en båre bare noen få centimeter fra hennes egen. Økonomien styrer Klinikkdirektør Terje Olav Øen i Helse Førde sier til Firda at han mener de har et forsvarlig tilbud. Han vedgår imidlertid at praksisen er begrunnet i økonomiske spørsmål. Helse Førde har foreløpig bare én tobåreambulanse, men de planlegger å kjøpe ambulanser som har plass til enda flere pasienter. Oppedal, som er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sogn og Fjordane, Nå starter tariffdiskusjonen Tarifforhandlingene foregår i april neste år, men for Fagforbundets medlemmer er oppgjøret allerede i full gang. Det er nå medlemmene har mulighet til å påvirke kravene i neste hovedoppgjør. Fra midten av oktober og fram til utgangen av november arrangeres det tariffkonferanser i alle fylkene. Alle tariffområder skal være representert på konferansene, som hver for seg skal prioritere fem hovedkrav som sendes inn til Fagforbundet sentralt. Mediedekningen, som konsentrerer seg om de store områdene, Ann-Mari Wold stiller seg sterkt kritisk til Øens uttalelser. Øen er sykepleier og snakker mot bedre vitende når han sammenlikner et sykerom med en ambulanse, sier hun. Forstår du at Helse Førde er nødt til å tenke på økonomien? Det er klart man skal tenke økonomi, men når man er syk og trenger full oppmerksomhet, er det ikke pengene som skal stå i fokus. Da skal man bare sikres en mest mulig behagelig måte å komme seg til full behandling på. Tekst: SANDRA LILLEBØ gjør at mange medlemmer utenfor KS-sektoren føler seg litt glemt. Slik er det ikke! Alle skal behandles likt, og derfor understreker vi til alle ledd i organisasjonen hvor viktig det er at representanter fra alle tariffområder deltar i prosessen, sier leder i forhandlingsenheten, Illustrasjonsfoto: Tore Wuttudal/Samfoto 4 < Fagbladet 10/2007

5 NYTT Går til sak for heltid Fire ansatte ved Granvin sjukeheim i Bergen går til sak for å få faste heltidsstillinger. De fire ansatte har i praksis jobbet heltid i flere år. Men på papiret ser det annerledes ut: Bare rundt halvparten av arbeidstiden er avtalt gjennom arbeidskontrakt, skriver Bergens Tidende. Ofte ringer de halv sju om morgenen og spør om vi kan komme på jobb. Hverdagen blir veldig uforutsigbar, og i perioder tærer det på. Man kan ikke planlegge verken legetimer eller andre gjøremål, samtidig vil man ikke si nei når man blir spurt om å jobbe. Vi trenger jo de vaktene vi kan få, sier Margrete Osa Hausnes til avisen. Osa Hausnes har en stilling på 55 prosent. 9. oktober møtte hun og tre kolleger i Hardanger tingrett for å prøve sin rett til heltidsstilling. Da Fagbladet gikk i trykken, var kjennelsen fortsatt ikke klar, men Roger Heimli, leder av Fagforbundet i Hordaland, sier til Fagbladet at han har tro på at de fire vil nå gjennom med sine krav. Tekst: SANDRA LILLEBØ På talefot I Vågå kommune er politikarane og fagrørsla samde om det meste, og dei møtes gjerne for å betre dei kommunale tenestene og arbeidstilhøva for dei tilsette. Før valet i haust utfordra Fagforbundet i Vågå alle partia på åtte punkter. Eitt av spørsmåla gjekk på heiltid, eitt anna på fordeling av politisk ansvar mellom administrasjonen og politikarane. Alle svara tyder på at dei fleste i Vågå er einige om det meste, men det er diverre ikkje alltid nok til å kome i mål. Ta makta tilbake Me meiner politikarane har delegert frå seg for mykje makt, seier leiar i Fagforbundet i Vågå og hovudtillitsvald Anne Rønnaug Hølmo. Ho strekar under at korkje hennar eller andre fagforeiningar har noko problem med å samarbeide med administrasjonen. Men det er politikarane som er valde til å styre kommunen, og då bør dei gjere det. Kan avgjere Ordførar i Vågå, Rune Øygard (Ap), er samd med Fagforbundet og vil ta opp dette i det nye kommunestyret. Alle partia er einige om at det har gått for langt. Me må leggje strammara føringar når me gjer vedtak i kommunestyret. SAMARBEID: Me er heldige som har ein så god samarbeidspartnar i ordførar Rune Øygard, seier hovudtillitsvald Anne Rønnaug. Som eit døme på korleis politikarane kan utvide den politiske makta si, nemner han nett heiltid. Alle partia seier seg samd i til dømes arbeidet for heiltid, men det har til no vore vanskeleg å få bukt med den ufriviljuge deltida. PåEgneHjul Kaskofritt billån I staden for å seie at me ikkje vil ha småstillingar, kan me vedta at det ikkje skal opprettast nokon stilling mindre enn 50 prosent, seier Øygard. God kontakt Samarbeidet mellom politikarane og fagforeiningane i Vågå er delvis formalisert gjennom at hovudtillitsvalde jamleg treffer politikarane i administrasjonsutvalet. I tillegg arrangerer Fagforbundet politiske medlemsmøte to gonger i året. Her kjem leiarane for alle dei politiske partia. Dei tilsette kjem gjerne inn til meg om noko ikkje er greitt. Og det er viktig med ein god dialog, for gode tenester er avhengig av at dei tilsette smiler og er engasjerte, seier ordførar Rune Øygard. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN BENNETT AS Ann-Mari Wold til Fagbladet. På forhånd er forbundets debatthefte om tariffoppgjøret delt ut, og Wold håper at det blir brukt i fagforeningene og på arbeidsplassene. Det er nå medlemmene har anledning til å si hva de mener. Bruk den muligheten dere har fått, oppfordrer hun. Etter at kravene fra alle deler av landet er samlet inn, skal landsstyret vedta forbundets overordnede krav i mars neste år. Ann-Mari Wold regner med at pensjon, og spesielt AFP, blir et viktig tema. Hun mener også at økonomien nå er slik at det absolutt er rom for lønnstillegg i offentlig sektor. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Lån fra til kroner Nedbetaling inntil 5 år Forutsetter Billån Ekstra som er en betalingsforsikring som gir ekstra trygghet om noe skulle inntreffe Vil du ha mer info eller et konkret tilbud? Se Fagbladet 10/2007 < 5

6 NYTT < FLERE DRAP Antall drap på fagforeningsaktivister har økt med 25 prosent. I fjor ble 144 fagforeningsaktivister drept i kampen for å forsvare faglige rettigheter. 800 ble banket opp eller torturert, 5000 arrestert og mer enn 8000 ble sagt opp på grunn av fagforeningsaktiviteter, ifølge en rapport fra International Trade Union Confederation (ITUC). Vil ha selvstendig AFP-ordning Fagforbundet vil videreføre en like god AFP-ordning som i dag. Det skal gjøres ved å løsrive den fra Folketrygdens tidligpensjon. Illustrasjonsfoto: Scanpix < LOKALE KLIMALØFTER Natur og Ungdom har gitt den nye kommunalministeren Magnhild Meltveit Kleppa klar beskjed om å passe på at lokalpolitikerne følger opp klimaløftene de ga i valgkampen. Hun fikk overrakt over 6000 krav om klimahandling som Natur og Ungdom samlet inn under Miljøets Valgdag en uke før kommunevalget. < GRATIS BARNEHAGE Hå kommune oppretter en gratis korttidsbarnehage for barn av innvandrere som deltar på språkkurs. Tiltaket skal gi økte muligheter for raskt å komme i gang med språkopplæring og integrering. < GIR BLAFFEN I ANBUD Åtte av ti offentlige oppdrag i EU-land settes ikke ut på anbud, viser en ny undersøkelse fra Dansk Industri. Tallet er sjokkerende høyt. Det handler om makt og penger, og åpner for misligheter og korrupsjon, sier NHOadvokat Arnhild Dordi Gjønnes til Aftenposten. < STORE LØNNS- FORSKJELLER Lønnsforskjellen mellem danske statsansatte menn og kvinner er stor. Mens mennene i fjor hadde en timelønn på 183,56 kroner i gjennomsnitt, tjente kvinnene bare 167,67 kroner. På mellomnivået var lønnsforskjellen på hele 18,3 prosent. Avtalefestet pensjon må videreføres som en like bra eller bedre ordning enn i dag, slår Fagforbundet fast. Retten til å arbeide ved siden av pensjonen uten avkorting gir liten mening for dem som ikke orker å stå i arbeid lenger. Det vil være urimelig å straffe dem det gjelder med en dårligere pensjon. Det er også urimelig at det er vanlige arbeidstakere som skal betale prisen for et mer brutalisert arbeidsliv, heter det i en uttalelse fra forbundets landsstyre. Skal lønne seg å arbeide Med pensjonsreformen skal det bli mulig å gå av med Folketrygdens pensjon som 62-åring og jobbe ved siden av. Forslaget fra regjeringen innebærer å utforme AFP som et påslag til Folketrygdens tidligpensjon, som skal gis til alle som i utgangspunktet har rett til AFP. Det avviser Fagforbundets landsstyre. Hvis AFP skal være for de som Første kommune med klimautvalg Rælingen kommune tar grep for å finne lokale svar på klimakrisa. Som en kommentator sa, er ikke dette bare et miljøproblem lenger, men et eksistensielt problem for alle. Derfor er det helt naturlig at kommuner og vi som enkeltmennesker tar vår del av ansvaret for å gjøre noe med klimautslippene, sier varaordfører Kathrine Raadim virkelig er utslitt, er det ingen mening i å gi dem et slikt tilbud. De må få tilbud om en god pensjon, sier spesialrådgiver Rolf Lasse Lund i Fagforbundet. Vil todele tidligpensjonen Fagforbundet ser heller at tidligpensjonen todeles, slik at AFP rives løs fra Folketrygdens tidligpensjonsordning. Da kan de som ønsker å jobbe ved siden av velge folketrygdens ordning, mens AFP kan gi dem som ikke orker å jobbe lenger mulighet til å gå av med en god pensjon. Hvis man bare innretter AFP fra Arbeiderpartiet til NRK Østlandssendingen. Komiteen skal bestå av ni politikere som skal arbeide med å finne ut hva Rælingen kan gjøre, hvor kommunens problemer ligger, hvor kommunen har mest utslipp og hvor det er mest nyttig å sette inn ressursene. Etter forhandlinger mellom valgvinnerne Ap og SV er det klart at skikkelig, vil AFP og Folketrygden bygge opp under hverandre. Det har ikke kommet skikkelig fram i debatten. Nå tror alle at de står i et sterkt motsetningsforhold, sier Rolf Lasse Lund. Kampsak Det er ikke bare Fagforbundet som er opptatt av AFP-ordningen. LOleder Roar Flåthen uttalte nylig at han aldri før har sett et så sterkt engasjement på grasrota i LO, og at LO står samlet mot enhver svekkelse av tidligpensjonsordningen. Tekst: EVEN TØMTE utvalget skal ledes av SVeren Hanne Kvifte Andresen, mens Ap besetter ordføreren og varaordførerens kontorer. Miljø og klima er et politisk kjerneområde for SV, og jeg håper virkelig dette utvalget kan gjøre en forskjell i Rælingen kommune, sier Andresen til SVs nettsider. Tekst: EVEN TØMTE 6 < Fagbladet 10/2007

7 JANS HJØRNE Foto: Kari-Sofie Jenssen Banebrytende avtale med HK Handel og Kontor og Fagforbundet er blitt enige om en omfattende samarbeidsavtale. Begge parter har gitt og fått. Tillitsvalgt i 57 år Reidar Tjøstheim har jobbet som likningsrevisor og kemner. Han fikk sitt første tillitsverv som formann i Hetland Kommunale Forening i Han var leder av distriktsstyret i Rogaland i 27 år og har vært medlem av landsstyret og forbundsstyret i Norsk Kommuneforbund. Tjøstheim har også hatt sentrale verv i Norsk Pensjonistforbund. Som leder for Fagforbundets pensjonistutvalg har han sittet i forbundsstyret fra forbundet ble etablert i 2003 til han gikk av i september i år. JoD Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Avtalen er et resultat av uenigheter våre forbund har hatt når offentlige arbeidsplasser er blitt privatisert eller satt ut på anbud, forteller Gerd Eva Volden, arbeidsutvalgsmedlem og leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Når arbeidsgiveren som følge av omorganiseringen har skiftet arbeidsgiverorganisasjon, har medlemmer av Fagforbundet opplevd å måtte skifte forbund mot sin vilje. Den nye avtalen mellom LOforbundene legger også opp til et utstrakt samarbeid rundt yrkesfaglig opplæring og tillitsvalgtskolering. Handel og Kontor (HK) har akseptert at folk kan fortsette å være medlem av Fagforbundet selv om arbeidsgiveren skifter arbeidsgiverorganisasjon. En god del av HKs medlemmer får til gjengjeld et tilbud om yrkesfaglige kurs og seminarer i regi av Fagforbundet, sier Mette Nord, arbeidsutvalgsmedlem i Fagforbundet. Det er medlemmer i grenselandet mellom de to forbundene som får tilbud om felles yrkesopplæring, for eksempel sekretærer, IKTmedarbeidere, saksbehandlere og kontorassistenter. Tekst: VEGARD VELLE Seminar om kvikksølv Fagforbundet inviterer til gratisseminar om kvikksølv og helseskader 6. nov. fra klokka til i Keysersgate 15, Oslo. Sluttrapporten om helsepersonell og skader på grunn av arbeid med kvikksølv blir lagt fram 1. november. Professor Bjørn Hilt, som har ledet undersøkelsen, vil orientere om de viktigste funnene. Også professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, og representanter for Nav er invitert. Påmelding sendes til innen 30. oktober. Foto: Per Flakstad Satser på fellesskapet Et statsbudsjett for velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering, sa finansminister Kristin Halvorsen da hun la fram statsbudsjettet for Det er mye bra i regjeringens forslag til hvordan vi skal fordele godene. En mer rettferdig fordeling skjer blant annet gjennom å skjerpe formueskatten. Likevel er avstanden i veksten mellom privat og offentlig forbruk så stor at den gir økte forskjeller i samfunnet. Overføringene til kommuner og fylkeskommuner gjør det mulig å fortsette utviklingen av tjenestene. Kvalitetsarbeidet er etablert i noen kommuner. Flere kommuner må med. De «Avstanden i veksten mellom privat og offentlig forbruk er så stor at den gir økte forskjeller i samfunnet.» ansatte må involveres og kvalitetsforbedringer må bli synlig for innbyggerne. Sykehusøkonomien styrkes. Det er også gledelig at opptrappingsplanen for psykisk helse nå oppfylles. Men det hjelper ikke å pøse penger inn i sykehusene uten å endre styringssystemet. Vi forventer at omstillingen i helsesektoren skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det er satt av 1,6 milliarder kroner mer til målrettede tiltak mot fattigdom. Pengene skal først og fremst brukes for at de som står utenfor arbeidsmarkedet skal få hjelp til å komme i arbeid. Regjeringen satser også på tiltak som skal sørge for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta og utvikle seg, og at levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres. Fagforbundet er glad for satsingen. Sosialstøtten må bli større. Den er fortsatt kun 60 prosent av det som er minimum for livsopphold. Det er et langt stykke igjen til fattigdommen er avskaffet. Fagforbundet er engasjert i fattigdomsbekjempelse, både nasjonalt og internasjonalt. For å nå FNs tusenårsmål, trengs det mye bistand. Det er et mål at de rike landene skal bidra med en prosent av brutto nasjonalprodukt. I statsbudsjettet foreslås det at Norge totalt skal bruke 22,3 milliarder i internasjonal bistand. Statsbudsjettet for 2008 er skritt i riktig retning. Fortsatt er det et stykke igjen til Soria Moria, men et bedre alternativ finnes ikke. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 10/2007 < 7

8 TEMA BOLIGPOLITIKK Da politikken ble til marked Mens foreldregenerasjonen stakk penger under borettslagsbordene for å få tilslag på leiligheter, står dagens unge i banklokalet med lua i hånda. Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: GREG RØDLAND BUICK 8 < Fagbladet 10/2007 Det er tidlig høst og tidlig morgen på Lillestrøm da en stilig kledd Elena Cenepo trer inn i banken. Hun har vært på jakt etter egen bolig i over et år, og for et par dager siden var hun på sin n'te visning en 54 kvadratmeter ettroms i Blystadlia. Prisantydningen var på , men kort tid etter at budrunden har begynt, er prisen oppe i 1,1 millioner kroner. Jeg har ikke lagt inn bud ennå, sier Cenepo. Jeg vet jo ikke om jeg får lån. Det er over et år siden hun begynte å tenke alvorlig på å kjøpe sitt eget sted å bo. Drømmen var en helt ny og topp moderne leilighet, men i likhet med mange andre førstegangskjøpere måtte hun raskt slå seg til ro med at det ble for dyrt. PÅ JAKT: Elena Cenepo har lett etter leilighet i over ett år. Døren høy, porten vid? Forskningssjef Berit Nordahl ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) peker på at inngangen til boligmarkedet har blitt tyngre de siste årene. Når vi sammenlikner forholdet mellom inntekt og gjennomsnittlig pris for en bolig, kreves det flere årslønner for å kjøpe seg en bolig i dag enn det gjorde for eksempel i Men hvor mange flere årslønner som kreves varierer: Dersom en er på boligjakt i Oslo eller en av de andre større byene, er forholdet nesten fordoblet. Dersom en derimot bosetter seg utenfor de store byene, er ikke økningen på langt nær så kraftig, sier Nordahl. Den umiddelbare forklaringen er at boligprisene har steget betydelig mer i byene enn i landet for øvrig, mens inntektsveksten i mindre grad er avhengig av hvor en bor. Vi kan ikke forklare de økende etableringsproblemene med omleggingen av boligpolitikken alene. For å forstå utviklingen må vi ta hensyn til sentraliseringen og tilflytting til byene. Det er altså i pressområdene at situasjonen er vanskeligst spesielt >

9 BOLIGPOLITIKK TEMA Fagbladet 10/2007 < 9

10 TEMA BOLIGPOLITIKK for enslige. Én inntekt er sjelden nok til å betjene et lån på en toroms leilighet, noe Elena Cenepo har løst ved å ha to jobber. JAPPETIDA MARKEDET OVERTAR n Pris på utleieboliger ble markedsregulert. n Deregulering av borettslag. n Husbankrenten ble markedsstyrt. n Utbygging av nye prosjekter ble overlatt til private aktører. n Oppmykning av reglene i kredittmarkedet. n Forsikringsselskapene fikk lov til å investere i eiendom. Hvor er Husbanken? Du er i en litt spesiell arbeidssituasjon, vedgår filialsjef Rune Magnussen, som har beæret Cenepo og Fagbladet med sitt nærvær under møtet. De fire bankene Cenepo har vært i før dagens møte, har ikke villet telle hennes fulle inntekt når eventuell lånesum skulle beregnes, fordi de ikke har tatt sjansen på at hun skulle klare å opprettholde den store arbeidsmengden. Noen har bedt henne henvende seg til kommunen, eller til Husbanken, som kan hjelpe vanskeligstilte med innskudd og lån til kjøp av bolig. I etterkrigstiden spilte Husbanken en svært viktig rolle, og har i perioder stått for finansieringen av nesten alle nybygde boliger. I nybyggingsmarkedet har Husbankens rolle derimot gradvis blitt mindre, fordi fordelen med et husbanklån er blitt ubetydelig sammenliknet med lån i andre kredittinstitusjoner. Samfunnsøkonom Rolf Barlindhaug, også han ansatt ved NIBR, og spesialist på boligmarkedet, sier til Fagbladet at Husbanken tidligere fokuserte på nye boliger med rimelige lån til alle som ville bygge innenfor Husbankens kostnads- og arealkrav. Men nå konsentrerer Husbanken seg i stadig større grad om de aller vanskeligst stilte på boligmarkedet gjennom selektive låne- og støtteordninger, like gjerne rettet mot husholdninger i bruktboligmarkedet, sier han. Barlindhaug har sett på andelen unge som eier egen bolig. Hvor stor andel av de unge som etablerer seg i en eid bolig, varierer over tid. Faktisk har andelen gått ned når boligprisene har sunket, og opp når prisene har steget, sier han, og forklarer at økende boligpriser faller sammen med høye forventninger om utviklingen i egen økonomi. Stryk møblene I Fokus bank Lillestrøm har kunderådgiver Harald Ringstad bydd på te. Vi ser først og fremst etter kundens evne og vilje til å betale renter og avdrag, forklarer han. Sikkerheten er underordnet. Det har mest med prising av lånet å gjøre, og avgjør hvor dyrt det vil bli for kunden. Magnussen forteller at de også foretar en helhetsvurdering av kunden. Det som blir sagt under møtet, kan være avgjørende for om kunden får lån eller ikke. Derfor gjelder det å vise at man er på parti med banken. Cenepos pågangsmot og upåklagelige ytre ser også ut til å gjøre inntrykk idet de to bankansatte taster tall inn i beregningsprogrammet som skal vise hennes betalingsevne. Programmet de bruker er basert på tall fra Statens institutt for forbruksforskning, som hvert år utarbeider standardbudsjetter som viser levekostnadene for norske familier. Her regner de ut hvor mye Cenepo har igjen hver måned, etter at hun har kjøpt mat, klær, toalettartikler og møbler. Møblene kan dere stryke, sier hun. Jeg har ikke tenkt å kjøpe møbler med det første. Jokeren Gjedrem Men om Cenepo kan klare å betale renter og avdrag nå, må banken være sikker på at hun også vil klare det selv om sentralbanksjef Svein Gjedrem bestemmer seg for å heve renta et hakk eller to. Vi vil ikke at låntakerne våre skal måtte flytte på grunn av renteøkninger. Derfor må de klare å betjene lån med en rente opp mot ti prosent, selv om den bare er på seks prosent i dag, sier Magnussen. Etter å ha vært på et nesten historisk lavmål i 2004, har renta gradvis krøpet oppover. Utviklingen i boligmarkedet er en av grunnene til det. På få år har boligprisene steget med 30 prosent, og det har vært helt vanlig at selv små, > 10 < Fagbladet 10/2007

11 BOLIGPOLITIKK TEMA Dette er ditt lån: Hvor mye du kan låne til kjøp av bolig, vil variere etter inntekt, familiesituasjon og om du har mye annen gjeld. Fagbladet har regnet ut hvor mange kvadratmeter markedet mener du bør klare deg med. En tommelfingerregel sier at man ikke bør låne mer enn tre ganger bruttoinntekten, og jo lavere og mer usikker inntekt man har, jo forsiktigere bør man være med å sette seg i stor gjeld. Kvadratmeterpriser august 2007: Oslo Stavanger Bergen Trondheim Oslo: 56m Stavanger: 68m For det får dere: Bergen: 67m Trondheim: 75m I BANKEN: Cenepo har allerede vært i fire banker, uten hell. Inntrykket hun gir under møtet med Rune Magnussen (t.v.) og Harald Ringstad, kan bli avgjørende for om boligdrømmen går i oppfyllelse. Oslo: 28m Stavanger: 34m En enslig uten barn med årlig inntekt på kroner, vil i en typisk situasjon få innvilget i lån. Da kan du kjøpe: Bergen: 34m Trondheim: 38m Fagbladet 10/2007 < 11

12 TEMA BOLIGPOLITIKK umoderne leiligheter har gått til flere hundre tusen kroner over takst. På 'an igjen Det er veldig frustrerende å se så mange leiligheter gå over takst, sier Cenepo. På en måte blir man klemt mellom mekleren og banken. Mekleren vil selge til høyest mulig pris, og presser prisen i været, men banken vil jo ikke nødvendigvis låne meg den summen, sukker hun. Cenepo er likevel i en heldig situasjon. Hun er i ferd med å få sin sykepleierutdanning godkjent i Norge, og når det er gjort, kan hun forvente å gå opp i lønn. Slikt gir poeng i banksystemet, og da vi forlot Fokus Bank, har hun endelig fått finansieringsbevis på femte forsøk. Nå skal jeg hjem og ringe mekleren, gliser hun. Noen dager senere var Fagbladet igjen i kontakt med Elena Cenepo. Leiligheten i Blystadlia hadde blitt solgt mens hun satt i forhandlinger med banken, og hun belager seg på nok en tid med visninger. Hva er løsningen? Vi kan ikke ha en boligpolitikk der folk med vanlige inntekter må betale seg i hjel for å komme inn på et fiktivt marked, sier Fagforbundets ungdomstillitsvalgt, Linn Hemmingsen. Dagens boligpriser er styrt av et uforutsigbart marked, sier Hemmingsen, og etterlyser en større innsats fra regjeringen. Linn Hemmingsen Men hva kan regjeringen gjøre? Fagbladet har sett på tre mulige løsninger. 1 Utbygging av en «tredje sektor» I Soria Moria-erklæringen lovde regjeringen et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eneboliger. I slutten av august måtte stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås, innrømme at det fortsatt er langt igjen til målet er nådd. Leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, er en av forkjemperne for en sterk satsing på tredje sektor. Når leiemarkedet utgjør 25 prosent av det totale boligmarkedet, er vi nødt til å legge til rette for at det skal være tilfredsstillende for dem som velger å være der. En reell satsing på å bygge boliger uten at det tas kommersielle hensyn, er sterkt savnet. Men NIBR-forsker Rolf Barlindhaug mener at å satse på ikke-kommersielle utleieboliger for andre enn de prioriterte målgruppene, vil ha en begrenset effekt. Uten en endring i den skattemessige favoriseringen av eierboliger framfor leieboliger, og regelen om skattefrie leieinntekter fra utleie av hybler og leiligheter i eget hus, vil vi få en sementering av strukturen i leiemarkedet, uttaler han. 2 Tidligere var det norske boligmarkedet svært kontrollert. Husbanken sto bak brorparten av finansieringen. Forsikringsselskaper hadde ikke lov til å investere i eiendomsmarkedet. Både utleie- og salgspriser var regulert, og det var ikke lov til å ta ut profitt på kjøp eller salg av borettslagsleiligheter. Denne ordningen var ikke uproblematisk blant annet var det ikke helt uvanlig å stikke penger under bordet for å få tilslaget. Barlindhaug mener at det urealistisk å gå tilbake på liberaliseringen av boligmarkedet, men at et mulig tiltak er å oppheve fordelene ved å eie egen bolig. Hovedverktøyet er rentenivået: Når trykket i økonomien er stort kan sentralbanken velge å sette opp renta for å dempe forbruket. 3 Kontrollere markedet Utvikle husbanken Husbanken har i perioder stått bak finansieringen av nesten samtlige nye norske boliger. I dag finansierer banken bare 15 prosent av nybyggene. Husbanken kan hjelpe boligkjøpere på flere måter. Først og fremst kan de gi lån på andre vilkår enn ordinære, kommersielle banker. Til forskjell fra tidligere, er imidlertid også husbankrenta markedsstyrt, slik at det likevel kreves en nokså god betalingsevne. Husbanken kan gi tilskudd til bygging eller kjøp av bolig, men det gjelder kun de som har det aller vanskeligst. Husbanken kan også bidra med direkte økonomisk støtte til å betjene lån eller betale husleie. Barlindhaug mener at hvis formålet skal være å utjevne forskjeller, vil det å la større grupper bli omfattet av bostøtten, være et godt tiltak. 12 < Fagbladet 10/2007

13 HELSESKO Grete Waitz sålen i alle modeller Vår pris NYHET! WEB-Art 211 nubuk skinn Farger: sort eller rød. Str Nyutviklet sko med unike egenskaper! produsert på egen fabrikk uten fordyrende mellomledd. Vår pris 599,- 895,- 995,- WEB-Art 310 nubuk skinn Farger: sort. Str EN NY SKO FOR EN BEDRE HVERDAG: Såleprofilen reduserer muskeltretthet og gir mindre belastning på hofter, rygg og knær. Dynamisk gelenkstøtte under fotbuen gir bedre avlastning og økt komfort. WEB-Art 311 semsket skinn Farger: beige Str Art. 294 oljet skinn Farge: rust eller beige (nyhet) Str ,- Art 623 beige/oliven semsket skinn. Tex-membran, meget god passform. Str Leveres også i sort oljet nubuk Str Tlf.: Fax: For flere modeller se: Tillat oss inntil 3 ukers leveringstid. *Porto/oppkravsgebyr kommer i tillegg SVARKORT Ja takk! Jeg ønsker å bestille Grete Waitz helsesko. Skriv inn artikkelnr., farge, størrelse, antall og pris. Artikkelnr. Farge Størrelse Antall Pris Navn:... Adresse:... Postnr.:... Sted:... Tlf.:... E-post... Fagbladet 10/07 Det er trygt å bestille, du har full bytte og returrett Foot Care AS SVARSENDING OSLO

14 Vil informere om EU Fagforbundet Ungdom ønsker å holde Norge utenfor EU, og vil informere ungdom om EUs politikk. Tekst: FRODE RØNNING Foto: EIRIK THOMMESSEN Fagforbundets ungdomskonferanse ønsker å spre kunnskap om EU blant ungdom. På ungdomskonferansen i Trondheim i midten av september var bekymringen særlig stor for EUs tjenestedirektiv. Kritikerne av direktivet mener blant annet det vil føre til økt sosial dumping, med press på lønninger og arbeidsvilkår. Nyvalgt leder i Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen, frykter uklarheter i direktivet vil komme markedskreftene til gode. Direktivet har blitt forbedret siden det første utkastet, men ved uenigheter vil EU- og Efta-domstolen avgjøre, og de følger en markedsliberalistisk kurs, uttaler Hemmingsen. Hun bemerker at Fagforbundet Ungdom med sitt EUvedtak går litt lengre enn Fagforbundet, som ikke har noe vedtak om Norges forhold til EU, samtidig som hun mener vedtaket er trygt innenfor Fagforbundets politiske grunnlag. Attraktiv for studenter? Fagforbundet Ungdom vil de neste åra øke innsatsen for å gjøre seg lekker for studentene. I dag har Fagforbundet 3000 studentmedlemmer av en total studentmasse på ved norske høgskoler og universiteter. Linn Hemmingsen mener Fagforbundet har et veldig godt tilbud til norske studenter. Vi har et godt yrkesfaglig tilbud, i tillegg til at forbundet er en aktør som blir hørt både i den politiske debatten og tarifforhandlinger, sier Hemmingsen Hun mener LO-familien til sammen har et godt tilbud til studenter. Hvis en sykepleierstudent organisert i Fagforbundet har en kveldsjobb på 7-eleven, og får problemer i jobben, får hun hjelp av Handel og Kontor. LO har et tilbud til alle grupper, påpeker Hemmingsen. Aktive ungdommer De ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet satser på at økt oppmerksomhet om politiske saker kan rekruttere flere medlemmer. Ungdomskonferansen ønsker å prioritere en rekke saker: Reduksjon av norske utslipp av klimagasser. Bedre lønn for lærlinger. Mot utvidede åpningstider i offentlig og privat tjenesteyting for å sikre normalarbeidsdagen. NYVALGT: Fagforbundets ungdomskonferanse valgte i midten av september Linn Hemmingsen til ny ungdomstillitsvalgt. 14 < Fagbladet 10/2007

15 Iska i hundre Den verdensomspennende organisasjonen for offentlig ansatte er hundre år gammel. Tekst og foto: EVEN TØMTE «Offentlige tjenester av god kvalitet til alle» var slagordet da Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Iska) markerte sitt hundreårsjubileum. Fagforbundets arbeid med modellkommuner i Norge fikk en framtredende plass da den internasjonale sammenslutningen av offentlig ansatte samlet seg til verdenskongress i Wien. Fagforbundets oppskrift innebærer å lytte til de ansatte, som eksperter på sin egen arbeidsplass. Samarbeid mellom administrasjon, politikere og ansatte, brukerfokus og ansattes egen deltakelse i omstillinger er et bedre alternativ enn privatisering og konkurranseutsetting for å sikre tjenester av god kvalitet. Det var budskapet som ble framført av leder av Fagforbundets omstillingsenhet Anne-Grethe Krogh og Kristen Dalby fra stiftelsen Imtec for tillitsvalgte fra hele verden. I begynnelsen trodde Fagforbundet at vi kunne følge noen felles mønstre i arbeidet. Det viste seg å være vanskelig. Hvis man skal involvere brukere og ansatte, må man også ta lokale forhold med i betraktningen. Det betyr at hver enkelt organisasjon må betraktes som unik, og at lite kan standardiseres, sa Dalby. Presentasjonen ble møtt med interesse, men også en del skepsis fra de internasjonale delegatene. Flere av deltakerne mente modellen var uaktuell i den tredje verden, der det er mye fattigdom og det ofte står dårlig til med faglige rettigheter. Jeg tror ikke fattigdom i seg selv < ISKA Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Public Services International) er en sammenslutning av 651 fagforbund i 154 land. Til sammen representerer organisasjonen over 20 millioner arbeidstakere. Organisasjonen fyller 100 år i I Norge er elleve organisasjoner tilsluttet Iska. Organisasjonen har nettsider på Les mer om Iska-kongressen på og er noe hinder for å bruke denne metodikken. Men den krever nok at det er en fagbevegelse som er sterk og anerkjent nok til å kunne opptre som en likeverdig partner, svarte Kristen Dalby. Danske ved roret Peter Waldorff fra Danske Handel og Kontor tar over som generalsekretær i Iska. Waldorff tar over etter nederlenderen Hans Engelberts, som har ledet organisasjonen i 26 år. Dansken ble valgt etter en tett valgkamp mot Keith Sonnet fra Fagforbundets britiske søsterorganisasjon Unison. Waldorff kommer fra Handel og kontor (HK) i Danmark. Han fikk støtte fra de nordiske forbundene, deriblant Fagforbundet. De neste fem årene skal han lede Iska i dets arbeid for å fremme offentlige tjenester av høy kvalitet, arbeide for migranters rettigheter, motarbeide kommersialisering av vannresurser og sikre rent vann til alle, motarbeide diskriminering, korrupsjon og privatisering, støtte retten til fagorganisering verden over og sterk internasjonal innsats for å motarbeide global oppvarming og begrense skadevirkningene av klimaendringer. Sistnevnte er et nytt arbeidsområde for organisasjonen, som framhever at bindende internasjonale avtaler under FNs paraply er nødvendig for å hanskes med klimaendringene. Samtidig krever Iska miljøkrav inn i alle offentlige anbud, vann og energi til alle, og at fagbevegelsens medvirkning er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Fagbladet 10/2007 < 15

16 Statsbudsjettet 2008: Bra men er det nok? Kommunene, sykehusene og barnehagene får mer å rutte med i 2008, ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram 5. oktober. Men beregninger viser at økningen i det private forbruket fortsatt vil bli langt større. Tekst: EVEN TØMTE Finansminister Kristin Halvorsen legger fram et statsbudsjett på toppen av en høykonjunktur. Verdiskapningen i fastlandsøkonomien vokser kraftig, og det samme gjør både sysselsettingen og lønnsnivået. I tillegg drar uventet høye oljepriser statens inntekter i været. Hele 319 milliarder oljekroner renner inn i statskassa i år, 18 milliarder mer enn beregningene fra revidert nasjonalbudsjett for Privat sektor drar ifra De rødgrønne vil bruke overskuddet fra de gode tidene til velferd snarere enn skattelettelser. Men selv om regjeringen satser mer på kommuner, sykehus og velferdsordninger enn sine forgjengere i statsrådstolene, går det fram av nasjonalbudsjettet at det private forbruket har vokst raskere enn det offentlige under hvert år med rødgrønn regjering. I år har veksten vært dobbelt så stor i det private < NØKKELTALL Sysselsettingen anslås til å øke med personer i inneværende år, den største oppgangen noensinne. Sysselsettingen anslås å øke med personer i Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til fem prosent i år og fem prosent neste år. Det private forbruket anslås til å øke med seks prosent i 2007, mens forbruket anslås til å øke med 3,5 prosent neste år. Kilde: NTB forbruket; seks prosent mot 3,1 hos det offentlige. Og i 2008 anslår nasjonalbudsjettet en vekst på henholdsvis 3,5 og 2,3 prosent i privat og offentlig forbruk. De ulike vekstratene gjør at offentlig sektor har blitt redusert fra å utgjøre 54 prosent av landets brutto nasjonalprodukt i 1992, til bare 40,6 prosent i Økte inntekter i kommunene Som fastslått i Soria Moria-erklæringen, skal overføringene til kommunene økes. Regjeringen budsjetterer med at kommunenes samlede inntekter skal opp med 6,2 milliarder kroner i Dette er mer enn hva man la opp til i kommuneproposisjonen i mai, og inkluderer blant annet 3,6 milliarder til barnehagesatsingen. De frie inntektene til kommunene øker med 1,5 milliarder kroner. I tillegg reduseres kommunenes andel av utgiftene til ressurskrevende brukere med en halv milliard, slik at økningen til sammen blir på to milliarder kroner. Regjeringen mener det vil være nok frie inntekter neste år til å finansiere 2000 nye årsverk innen pleie og omsorg. Styrking av velferden Regjeringen har utrettet mye på kort tid, og er på god vei mot Soria Moria. Det gjelder å holde trykket oppe for å forbedre de offentlige tjenestene på områder som sykehus, kollektivtrafikk og fattigdomsbekjempelse, sier Gerd Kristiansen. Fagforbundets nestleder er fornøyd med at den rødgrønne regjeringen har styrket kommunenes økonomi betydelig siden den tiltrådte. Dette har ført til en markert styrking av velferdstjenes- 16 < Fagbladet 10/2007

17 Illustrasjonsfoto: Paal Audestad/Samfoto Illustrasjonsfoto: Scanpix Vekst i privat forbruk: 2007: 6 % 2008: 3,5 % Vekst i offentlig forbruk: 2007: 3,1 % 2008: 2,3 % KONTRAST: Det hjelper lite at regjeringen har spyttet inn over tjue milliarder friske kroner i kommunekassene de siste årene. Veksten i privat forbruk er likevel langt større. tene. Siden 2005 har bevilgningene til kommunene økt med til sammen 20,8 milliarder kroner. LO-leder Roar Flåthen stemmer i: Regjeringen viderefører en politikk med fast styring av økonomien kombinert med en innsats for arbeidsmarked og velferd. Det tjener LOs medlemmer på en god måte, uttaler han. Senk forventningene Også arbeidsgiversiden i kommunene uttrykker glede over regjeringens satsing på kommunene gjennom øremerkede budsjettposter, og bevilgningene til barnehagene og et nytt tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger ønskes velkommen. Men KS-leder Halvdan Skard er skuffet over den beskjedne veksten i kommunenes frie inntekter. Veksten i frie inntekter er på under én prosent. Ambisjonsnivået må legges opp deretter. Det er nå et politisk ansvar å unngå høyere forventninger enn det er penger til, sier Skard i en pressemelding. Får penger, må kutte Regjeringen tilfører sykehusene økte midler, men krever til gjengjeld effektivisering. Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi med knappe 3,5 milliarder kroner neste år. Dermed vil pasientbehandlingen øke med 1,5 prosent i 2008, ifølge regjeringen. Samtidig får sykehusene beskjed om å kutte i kostnadene. Sykehusene ligger an til et samlet underskudd på én milliard kroner i år, samtidig som regjeringen krever at de skal drive i balanse. Krever større grep De regionale helseforetakene må omstille og effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. Dersom de økte bevilgningene skal få tilsiktet effekt på pasienttilbudet, må det fortsatt være betydelig trykk på omstillingsprosesser i helseforetakene, sier helseminister Sylvia Brustad. Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen er positiv til at bevilgningene i helsesektoren øker, men tar forbehold. Penger er ikke alt, påpeker hun. Å pøse penger inn i sykehusene uten å endre systemet, vil ikke hjelpe. I vår lesing av budsjettet så langt har vi ikke sett at det foretas noen større grep. Vi vet at sykehusene må gjennom betydelige omstillingsprosesser. Fagforbundet forventer at dette ikke fører til økt outsourcing. Vi forventer at omstillingene skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, sier Fagforbundets nestleder. Psykisk helse Regjeringen vil bruke 940 millioner kroner ekstra sammenliknet med 2007 til å gjennomføre opptrappingsplanen for psykisk helse, som er inne i sitt siste år i Av dette går 392 millioner til behandling i spesialisthelsetjenesten. Tekst: FRODE RØNNING Fagbladet 10/2007 < 17

18 «Tilgiv os vi vidste ikke, hvad vi gjorde»... het kronikken Henrik Hjortdal og sju andre ledere i offentlig sektor satte på trykk i den danske avisen Politiken. Tekst og foto: VEGARD VELLE KRITISK: Henrik Hjortdal, direktør for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Der tok de et kraftig oppgjør med seg selv og med New public management, bestiller-utfører-modeller og kontraktveldet. «Vi har satt et veldig system i gang, som utarbeider omfangsrike kontrakter, evalueringer, årsrapporter, akkrediteringer og så videre uten at det har ført til økt tilfredshet med kvaliteten. Mange av de tingene som er blitt innført de siste årene for å fremme produktivitet og kvalitet, har nå begynt å hemme den offentlige sektors utvikling. Noen steder er det snakk om direkte destruktiv styring.» Mislykket barn Oppgjøret startet i vår med at jeg ytret mine tvil om New public management på et møte med sju andre ledere i det offentlige. Alle var enig med meg. «Barnet» vårt hadde vokst opp og slått inn på feil spor. Nå måtte vi ta ansvaret for å justere kursen, forteller Henrik Hjortdal, direktør for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. De ble enige om å skrive en kronikk. At vi var åtte personer som signerte slo effektivt ut. Når én person bryter med mønsteret, kan han lett bli oppfattet som en kverulant. To underskrivere er to kverulanter. Men åtte personer er det vanskelig å overse. Slår pasienten i hjel De statlige lederne innså at New public management gikk mye lenger enn de ønsket. New public management kan være bra, men man kan få for mye av det gode. For mye penicillin kan ta livet av pasienten. I begeistringen over utviklingstrekk i privat sektor, gikk vi for langt, mener Hjortdal. Innlegget fikk enorm respons. Debatten slo direkte inn i arbeidet med den nye kvalitetsreformen, en statlig satsing med mål å utforme prinsipper for god offentlig service. Statsråden i Arbeidsdepartementet skrev et brev til alle medarbeiderne i departementet og sa seg enig i at kontrakter må nedtones som styringsredskap. Utrolig mange sjefer har oppsøkt meg og ment vi var modige og at det var på tide at noen sa fra. Vi har fått en debatt rundt styring og overstyring. Dårlig kommunikasjon Hjortdal mener arbeidsplasser ofte preges av mer styring enn ledelse. Styring er når lederen deler ut seks punkter som han ber om at blir fulgt opp. Lederen henviser til at han har skrevet en instruks og dermed gitt beskjed om hva som skal gjøres. Jeg tror mer på den personlige ledelsen, der lederen lytter og kommuniserer slik at folk rundt forstår. Det er ikke lenger slik at medarbeiderne gjør det lederen ber dem om hvis de er uenige. Et personlig lederskap er i dag nødvendig, mener Henrik Hjortdal. 18 < Fagbladet 10/2007

19 Nyheter: Oppdaterte artikler om politikk og samfunn, arbeidsliv og fagbevegelse. Kommentarer: Kronikker og meninger fra folk i og rundt fagbevegelsen. Kurs: Informasjon om aktuelle kurs fra Fagbladets annonsører. Tips oss: Hjelp oss å gjøre Fagbladet til et bedre blad! Fagartikler: Yrkesfaglig stoff tilpasset din seksjon av Fagforbundet - Helse og sosial, Kontor og administrasjon, Samferdsel og teknisk eller Kirke, kultur og oppvekst. Papir på nett: Siste og tidligere numre av Fagbladet i PDFformat. Temahefter: Bestill Fagbladets yrkesfaglige temahefter fra Fagforbundets nettbutikk, eller last dem ned i PDF-format. Fri Fagbevegelse: Fagbladet.no er blitt en seksjon av Frifagbevegelse.no LO-bladenes nettavis med stoff fra en rekke fagblader i LO-systemet. Velkommen til Fagbladet.no Fagbladet lanserer nye nettsider bedre og mer omfattende enn før En del av artiklene på Fagbladet.no vil du kjenne igjen fra papirutgaven av bladet. Men du vil også finne stoff skrevet eksklusivt for nettet, oppdaterte nyheter og relevante artikler fra andre LO-fagblader.

20 PORTRETTET «Det er mange som faller utenfor, som ikke passer inn i en diagnose, eller et system.»

21 PORTRETTET Vetle Lid Larssen Alder: 47 Stilling: Forfatter og skribent Aktuell: Med «Norske helter», en satirisk spenningsroman om et samfunnssystem som blir seg selv nok. Lykkelig som stor Han slo seg hardt i hodet. Det ble det bok av, men han ble også mer redd for kokosnøtter. Tekst: TITTI BRUN Foto: JUNE WITZØE ETTER UTGIVELSEN av «Norske helter» har forfatter Vetle Lid Larssen sittet i telefonen natt og dag og snakket med mennesker som har slått hodet, eller kjenner noen som har gjort det i tillegg til alle de som har slått seg andre steder, og hatt vanskelige møter med sykehussystemet. Det er blitt mange historier, den ene verre enn den andre. Når man selv har hatt en hodeskade som har krevd flere års rekonvalesens, så burde man skjermes mot denslags. Men sånn går det når man skriver en alvorlig-lystig spenningsbok om en forvirret manns møte med sykehuset Granvin i de mørke skoger. En svart sykehussatire om et system som er blitt seg selv nok. Lid Larssen har likevel natt og dag, vennlig, men bestemt, avslått alle innstendige oppfordringer om å starte og lede foreningen for vanskelig diagnostiserbare hodeskader. Han tviholder på at han er forfatter og at hans eventuelle hjerneskader er til å leve med, og kanskje til og med er medfødt. Boka hans har også utløst en samfunnspolitisk debatt. Selv insisterer han på at det først og fremst er en roman. Men det viser jo at temaet opptar utrolig mange. I sykehussystemet føler folk seg ofte devaluert som mennesker. Måten å møte og vurdere pasientene har endret seg. Før het det legekunst, nå heter det legevitenskap. Et eller annet sted underveis har den humanistiske tilnærmingen til syke mennesker blitt sterkt svekket. Vi må ikke bare ses på som kjøttkaker. Mennesket kommer med hele seg og et sett av problemer, mener Lid Larssen. Så lener han seg fram og legger til. Nå er det hjelpepleierne, renholderne og portørene som står for det viktigste; de gir omsorg og viser menneskelighet. De holder i hånden, stiller et spørsmål og lytter. Det må du få med. Det er viktig, poengterer Lid Larssen og understreker det med en bestemt håndbevegelse. DEN SYKE MANNEN i «Norske helter» flykter både fra seg selv og til seg selv til sykehuset og fra sykehuset. Forvirret? Ja, dette er en thriller. Den handler også om Diagnose-relaterte grupper, forkortet til DRG, som er blitt til Drit Raske Grunker i det Lid-larssenske språk. Jo høyere DRG, dess mer penger får sykehuset i refusjon fra staten. De energiske behandlerne på Granvin greier sammen å gi en pasient så mange diagnoser at han oppnår 1,75 DRG, noe som er «... nok til å sende en flodhest til Bombay på first business class». Med velformulert galgenhumor, inklusive kunnskapsmettede setninger som «Impresjonsfraktur over motorisk cortex. Og apraksi.» ledes vi inn i et system som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på flere enn forvirrede menn. OG SYKEHUSUNIVERSET har Lid Larssen grundige og selverfarte kunnskaper om. Noe av det mest skremmende han har vært med på er nettopp å bli utredet for hodeskaden han pådro seg i kjellerboden ved å løpe rett inn i en stålbjelke på et par tonn. På et øyeblikk var det gjort. Det ble starten på flere års fortvilelse. Ulykken har satt spor av mange slag. Brått kunne han ikke lenger lese eller skrive. Kraftige kvalmebølger gjorde ham sengeliggende. Han som helt fra han var liten bare ville skrive, måtte stille spørsmålet; hvis jeg ikke < Fagbladet 10/2007 < 21

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr.

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr. Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 34 Skole bare for de rike 54 Sto opp mot fattigdom 62

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 34 Skole bare for de rike 54 Sto opp mot fattigdom 62 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 34 Skole

Detaljer

VIL SLÅSS FOR AFP. Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 Omfattende HMS-portal 30 To glade smuglere 46 SIDE 8

VIL SLÅSS FOR AFP. Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 Omfattende HMS-portal 30 To glade smuglere 46 SIDE 8 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 Omfattende HMS-portal 30 To glade smuglere 46 > For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 9 september

Detaljer

VIL SLÅSS FOR AFP. Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 God appetitt på menyen 32 To glade smuglere 54 SIDE 8

VIL SLÅSS FOR AFP. Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 God appetitt på menyen 32 To glade smuglere 54 SIDE 8 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Etikken må på dagsorden 14 Fravær blir nærvær 16 God appetitt på menyen 32 To glade smuglere 54 > For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 9 september 2007

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT:

Må ha flere folk. Lyset som ikke var bestilt 15. Gikk ut av Frp 18 Valget avgjør jobben 30 Dagen derpå for svenskene 46 SIDE 8 LEI AV PRAT: Forsidefoto: Tor Erik H. Mathiesen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK LEI AV PRAT: Må ha flere folk SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 8 august 2007 Lyset som ikke var bestilt 15 > Gikk ut av Frp 18

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart

Detaljer

OFRER IKKE AFP SIDE 8. Hundreåring fratatt nattevakt 14 Robotene kommer! 16 Styrker ungdoms sterke sider 30 Ikke bare paroler 36

OFRER IKKE AFP SIDE 8. Hundreåring fratatt nattevakt 14 Robotene kommer! 16 Styrker ungdoms sterke sider 30 Ikke bare paroler 36 Forsidefoto: Bente Bjercke < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON OFRER IKKE AFP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 3 mars 2008 Hundreåring fratatt nattevakt 14 Robotene kommer! 16 Styrker ungdoms sterke

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel på hjernen 32 Musikk skaper glede 44 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Søppel

Detaljer

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 > Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir

Detaljer

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 Billigst og best med kommunalt renhold 30 Livets

Detaljer

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL FORTSATT FORBANNA SIDE 20 Nr. 8-2008 < For medlemmer i Fagforbundet Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet

Detaljer

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet PENSJONS- KAMP SIDE 14 Skadeslutt 8 > Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei

Detaljer

Nr. 5-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Gravid og på jobb. Forsidefoto: Helge Hansen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. Slik klarte mamma det.

Nr. 5-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Gravid og på jobb. Forsidefoto: Helge Hansen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. Slik klarte mamma det. Forsidefoto: Helge Hansen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 5-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Gravid og på jobb Slik klarte mamma det Side 8 INNHOLD > 8 TEMA: Gravid og på jobb 14 Bak fasaden 18 Kvalitet

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring

Detaljer